HYUNDAI Magic Scan Nr produktu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI HYUNDAI Magic Scan Nr produktu Strona 1 z 11

2 HYUNDAI Magic Scan Podręcznik użytkownika - Skanowanie zdjęć/artykułów/wizytówek - Szybkie i łatwe skanowanie, archiwizowanie i organizowanie - Wielofunkcyjne oprogramowanie, wraz z optycznym rozpoznawaniem znaków (OCR) - Czujnik obrazu: 300 dpi (wybór skanowania) - Szerokość skanowania: 54 mm - Skaner współpracuje z systemami Windows XP SP2, Windows Vista i Windows 7 Instalacja oprogramowania 1 Kliknąć dwa razy na Setup i rozpocząć instalację. 2 Wybrać język, w jakim będzie przeprowadzona instalacja. 3 Kliknąć na Akceptuj (Accept), aby rozpocząć instalację. Strona 2 z 11

3 4 Postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie dotyczącymi instalacji oprogramowania (patrz poniższa ilustracja): 5 Klikać na dalej (next), aż do zakończenia instalacji. Korzystanie z oprogramowania skanera 1 Po zainstalowaniu oprogramowania, na pulpicie komputera widoczna będzie ikonka. 2 Podłączyć skaner do komputera, po chwili wyświetli się następujący pasek narzędzi: Ustawić kierunek skanowania. Uwagi: Podczas pierwszego uruchomienia wstępnie ustawiony jest język angielski. W zakładce Ustawienia można wybrać inny język systemowy. Strona 3 z 11

4 Picture Direct 1 Kliknąć na Picture Direct, po chwili pojawi się następująca ikonka funkcyjna: 2 Kliknąć na przycisk Ustawienia, aby ustawić język systemowy oraz skanowanie w kolorze/kierunek skanowania. Po dokonaniu ustawień kliknąć na Zapisz (save), aby je zapisać. Teraz można rozpocząć skanowanie. 3 Wybrać i otworzyć program biurowy lub MSN / Skype / QQ oprogramowanie komunikacyjne, w zależności od tego gdzie ma zostać wstawione zdjęcie. Następnie umieścić kursor na wybranym oprogramowaniu i w wybranym miejscu. Nacisnąć i przytrzymać przycisk Scan na skanerze, aby rozpocząć skanowanie. Przesuwać skaner w sposób wcześniej opisany. Po zakończeniu skanowania puścić przycisk Scan. Zeskanowany obraz zostanie wklejony bezpośrednio do wybranego oprogramowania. OCR Direct Strona 4 z 11

5 1 Kliknąć na OCR Direct, po chwili pojawi się następująca ikonka funkcyjna: 2 Kliknąć na przycisk Ustawienia, aby wybrać język systemowy, kierunek skanowania oraz język OCR*. Następnie kliknąć na przycisk Zapisz (Save). Teraz można rozpocząć skanowanie. *Proszę wybrać nie więcej niż 3 języki dla funkcji OCR. 3 Wybrać i otworzyć program biurowy lub MSN / Skype / QQ oprogramowanie komunikacyjne, w zależności od tego gdzie ma zostać wstawiony tekst. Następnie umieścić kursor na wybranym oprogramowaniu i w wybranym miejscu. Nacisnąć i przytrzymać przycisk Scan na skanerze, aby rozpocząć skanowanie. Przesuwać skaner w sposób wcześniej opisany. Po zakończeniu skanowania puścić przycisk Scan. Zeskanowany tekst zostanie wklejony bezpośrednio do wybranego oprogramowania. BCR Direct Kliknąć na BCR Direct, po chwili pojawi się następująca ikonka funkcyjna: Nowa wizytówka 1 Kliknąć na Nowa wizytówka, wtedy wyświetli się następujące okienko służące do tworzenia nowej wizytówki: Strona 5 z 11

6 Przycisk (Button) Funkcje Lista wizytówek (Card List) W tym miejscu znajduje się lista wszystkich zapisanych wizytówek. Informacje o wizytówce (Card Information) Wszystkie informacje o wizytówce. Skanuj obraz (Scan Image) Kliknąć na skanowanie obrazu (Scan Image), aby zeskanować wizytówkę. Rozpoznawanie języka (Recognize language) Rozpoznaj (Recognize) Zapisz (Save) Zamknij (Close) W tym miejscu można wybrać, czy język będzie pobierany z informacji o wizytówce. Rozpoznawanie informacji o wizytówce. Zapisuje wizytówkę. Zakończ nową wizytówkę. 2 Kliknąć na przycisk Ustawienia systemowe, aby wybrać język systemowy i kolor/kierunek skanowania. Następnie kliknąć na przycisk Zapisz (Save). Teraz można rozpocząć skanowanie. 3 Kliknąć na Skanuj obraz (Scan Image), następnie pojawi się następujące okno: Przycisk (button) Przywróć (Resolve) Funkcje Po docięciu obrazu można go przywrócić za pomocą tego przycisku. Strona 6 z 11

7 Obróć w lewo (Rotate Left) Obracanie obrazu w lewo. Obróć w prawo (Rotate Right) Flip X Flip Y Wytnij (Cut) Obracanie obrazu w prawo. Odbicie lustrzane w pionie. Odbicie lustrzane w poziomie. Nacisnąć i przytrzymać lewy przycisk myszki, aby zaznaczyć wybrany obszar. Następnie kliknąć na Wytnij (Cut), aby przyciąć obraz. Nacisnąć i przytrzymać przycisk Scan na skanerze, aby rozpocząć skanowanie. Po zakończeniu skanowania puścić przycisk Scan. Zeskanowany obraz zostanie wklejony bezpośrednio do oprogramowania. Następnie można kliknąć OK, aby zatwierdzić zeskanowany obraz i powrócić do ekranu Nowa wizytówka. Zeskanowany obraz zostanie automatycznie wklejony do zakładki Nowa wizytówka. Wybrać Rozpoznaj język, następnie kliknąć na Rozpoznaj (Recognize), aby zobaczyć wszystkie informacje na zeskanowanej wizytówce w sposób widoczny poniżej: Po zakończeniu obróbki wizytówki kliknąć na Zapisz (Save), aby zapisać zeskanowaną wizytówkę i powrócić do ekranu Lista wizytówek (Card List). W ten sposób dodany zostanie automatycznie nowy rekord do listy wizytówek. Można również kliknąć dwa razy na danym rekordzie danych, aby zacząć obróbkę wizytówki. Importowanie obrazu Kliknąć na Importuj obraz (Import Image), aby importować wizytówkę do oprogramowania. Kliknąć na Otwórz obraz (Open Image), aby otworzyć wizytówkę na komputerze. Wizytówka zostanie dodana bezpośrednio do oprogramowania. Następnie można kliknąć OK, aby zatwierdzić zeskanowany obraz i powrócić do ekranu Nowa wizytówka. Następnie można edytować wizytówkę w sposób opisany powyżej, wybierając funkcję Nowa wizytówka. Eksportowanie obrazu Strona 7 z 11

8 Kliknąć na przycisk Eksportuj obraz (Export Image), następnie wybrać i zatwierdzić folder. W wybranym folderze pojawi się folder o nazwie wizytówki. Ten folder zawiera obraz wizytówki oraz plik tekstowy z danymi wizytówki. Skanowanie i OCR 1 Kliknąć na Skanowanie i OCR, po chwili pojawi się następujący ekran: Nazwa przycisku Rozpocznij/zatrzymaj skanowanie (Start/Stop Scan) Otwórz obraz (Open Image) Zapisz obraz (Save Image) Wstępna obróbka obrazu (Preprocess Image) Rozpocznij rozpoznawanie (Start Recognizer) Ustawienia systemowe (System Setting) Zakończ (Exit) Przywróć (Resolve) Obróć w lewo (Rotate Left) Obróć w prawo (Rotate Right) Flip X Flip Y Wytnij (Cut) Funkcje Rozpoczynanie/zatrzymywanie skanowania. Wstawianie obrazu z komputera do oprogramowania. Zapisywanie zeskanowanego obrazu na komputerze. Wstępna obróbka obrazu w oprogramowaniu. Rozpoznanie i bezpośrednie eksportowanie obrazu do programu Word/Excel/pliku tekstowego. Ustawianie języka systemowego, koloru i kierunku skanowania oraz języka OCR. Zamykanie oprogramowania. W celu docięcia obrazu można go przywrócić za pomocą tego przycisku. Obracanie obrazu w lewo. Obracanie obrazu w prawo. Odbicie lustrzane w pionie. Odbicie lustrzane w poziomie. Nacisnąć i przytrzymać lewy przycisk myszki, aby zaznaczyć wybrany obszar. Następnie kliknąć na Wytnij (Cut), aby przyciąć obraz. Strona 8 z 11

9 2 Ustawienia systemowe Kliknąć na przycisk Ustawienia systemowe, aby wybrać język systemowy, kierunek skanowania oraz język OCR*. Następnie kliknąć na przycisk Zapisz (Save). Teraz można rozpocząć skanowanie. *Proszę wybrać nie więcej niż 3 języki dla funkcji OCR. 3 Skanowanie i OCR a) Skanowanie obrazu Kliknąć na przycisk Rozpocznij/zatrzymaj skanowanie (Start/Stop Scan) oraz nacisnąć i przytrzymać przycisk Scan na skanerze, aby rozpocząć skanowanie. Po zakończeniu skanowania puścić przycisk Scan. Zeskanowany obraz zostanie dodany bezpośrednio do oprogramowania. Następnie kliknąć na Zapisz obraz (Save Image), aby zapisać zeskanowany obraz na komputerze. b) Otwieranie obrazu na komputerze Kliknąć na Otwórz obraz (Open Image), aby otworzyć obraz na komputerze. Obraz zostanie dodany bezpośrednio do oprogramowania. c) OCR Kliknąć na Obróbka wstępna obrazu (Preprocess Image), aby wstępnie przygotować obraz; obraz będzie przedstawiony w formacie czarno-białym, jak poniżej. Kliknąć na Rozpocznij rozpoznawanie (Start Recognizer), następnie wybrać nazwę folderu i pliku. Po potwierdzeniu ustawień oprogramowanie rozpozna i wyeksportuje obraz automatycznie do pliku Word/Excel. Strona 9 z 11

10 Specyfikacja Opis Rozdzielczość skanera Maksymalna prędkość skanowania dokumentów (długość: 200 mm) Szerokość i długość skanowania Format pliku Port USB System operacyjny Wymiary (dł. x wys. x szer.) Ciężar 300 DPI 1,6 2 sekund 54*1200 mm JPEG USB 2.0 High-Speed XP SP2, Win 7, Vista (Plug and Play, nie wymaga instalowania sterowników) 91*27,5*20 mm Ok. 41,5 g (bez kabla) Rozwiązywanie problemów Problem Przyczyna Rozwiązanie Zeskanowany obraz jest zdeformowany. Niektóre z wyrazów nie są wyświetlane prawidłowo za pomocą funkcji OCR. Dużo wyrazów nie jest wyświetlanych prawidłowo za pomocą funkcji OCR. Prędkość skanowania jest za duża. Ustawiono błędny język OCR i kierunek. * Oprogramowanie OCR rozpoznaje tylko 90% - 95% zdań. Błędny kierunek skanowania. Zeskanować jeszcze raz obraz i wybrać niską prędkość skanowania. Zresetować język OCR i kierunek skanowania. 1. Zmienić kierunek skanowania i użyć skanera w tym Strona 10 z 11

11 samym kierunku. 2. Skanować wyrazy od lewej do prawej strony (w poziomie) / z góry do dołu (w pionie). Aby uzyskać więcej informacji prosimy wejść na stronę Strona 11 z 11