Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o wyniku procedury Konkursu Ofert FUNDACJA "Centrum Rozwoju Medycyny" Al. J. Ch. Szucha 3 lok. 2, Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o wyniku procedury Konkursu Ofert FUNDACJA "Centrum Rozwoju Medycyny" Al. J. Ch. Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o wyniku procedury Konkursu Ofert FUNDACJA "Centrum Rozwoju Medycyny" Al. J. Ch. Szucha 3 lok. 2, Warszawa Opracowanie i ocena bioptatów nerek Badanie w mikroskopie świetlnym bioptatów gruboigłowych Badanie w mikroskopie świetlnym wycinków usuniętej nerki Badanie immunomorfologiczne bioptatów nerki Badanie w mikroskopie świetlnym - biopsja niediagnostyczna Doprowadzenie materiału do bloku eponowego (do badania w mikroskopie elektronowym) Badanie w mikroskopie elektronowym Dodatkowe barwienie do biopsji nerki w tym: znakowanie amyloidu badanie ekspresji kolagenu IV w diagnostyce zespołu alporta MEGA-LENS M. Czubak, W. Gałecki, W. Woźniak Sp. j. ul. Surowieckiego 12a, Warszawa Konsultacje, badania, zabiegi Okulistyczna OCT USG gałek ocznych Angiografia oka GDx MedGen Kamila Czerska i Wspólnicy Sp. K. ul. Wytworna 11A, Warszawa Wykrywanie pseudodeficytu arylosufatazy A metodą PCR (element uzupełniający w diagnostyce leukodystrofii metachromatycznej) GEN 4AE z izolacją DNA Hemochromatoza - badanie genetyczne Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, Warszawa Przeciwciała w klasie IgG dla wirusa n.z.p. Przeciwciała w klasie IgM dla wirusa n.z.p. Badanie w kierunku przeciwciał w klasie IgG i IgM dla wirusa kleszczowego zapalenia mózgu Coxackie B Ab-On z 3 ant (met.pł.) Serodiag. tularemii - odczyn aglutynacji probówkowej Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc ul. Płocka 26, Warszawa Określenie wrażliwości podstawowej dla M. tuiberculosis - streptomycyna iziniazyd, etambutol, ryfampicyna

2 Określenie wrażliwości podstawowej dla M. tuiberculosis - streptomycyna iziniazyd, etambutol, ryfampicyna-na pożywkach stałych Określenie wrażliwości podstawowej dla M. tuiberculosis - streptomycyna iziniazyd, etambutol, ryfampicyna-na pożywkach płynnych Określenie wrażliwości podstawowej dla M. tuiberculosis na pyrazynamid (wymagane wg zaleceń PTChP z 2013 roku) OIF w K. Pneumocytozy Oznaczenie antygenów grzybiczych w popłuczynach oskrzelowych antygen Aspergillus antygen Cryptococcus AZPP - precypityny w kier. Choroby hodowców ptaków Genomed S.A. ul. Ponczowa 12, Warszawa Diagnostyka chorób genetycznych badanie molekularne w kierunku SBMA (opuszkowo-rdzeniowy zanik mięśni) (badanie w kierunku zespołu Kennedy'ego) Diagnostyka choroby Krabbe'go Diagnostyka molekularna choroby Wilsona (wykrywanie dwóch najczęstszych mutacji w genie ATP7B) Diagnostyka molekularna rodzinnego defektu apolipoproteiny B-100 (wykrywanie jednej z przyczyn rodzinnej hipercholesterolemii) Diagnostyka choroby Gauchera i Wolmana) Instytut Matki i Dziecka ul. Kasprzaka 17a, Warszawa Diagnostyka chorób genetycznych Ataksja Friedreicha* *do ceny należy doliczyć Izolację DNA LC/MC/MC (oznaczenie TANDEMEM MS) Instytut Psychiatrii i Neurologii ul. Sobieskiego 9, Warszawa Diagnostyka chorób genetycznych oznaczanie aktywności chitotriozydazy - diagnostyka rutynowa oznaczanie aktywności chitotriozydazy - monitorowanie leczenia choroby Gauchera enzymatyczna diagnostyka neurolipidoz i /lub mukolipidoz (w tym leukodystrofii metachromatycznej, gangliozydoz GM1 i GM2, alfamannozydozy, choroby wtrętów komórkowych) Badanie moczu w kierunku mukopolisacharydozy (mocz "po nocy" 50 ml, zamrożony) Enzymatyczna diagnostyka glikoproteinoz (aktywność betamannozydazy i alfa-fukozydazy w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry*)

3 Enzymatyczna diagnostyka mukopolisacharydozy typu 1/5; choroby Hurler/Scheie (aktywność alfa-iduronidazy w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry*) Enzymatyczna diagnostyka mukopolisacharydozy typu 2; choroby Huntera (aktywność sulfatazy siarczanu kwasu iduronowego w surowicy lub osoczu) Enzymatyczna diagnostyka mukopolisacharydozy typu 3 (choroby Sanfilippo) - podtypów A, B, C i D (aktywność enzymów lizosomalnych w leukocytach krwi lub fibroblastach*) Enzymatyczna diagnostyka mukopolisacharydozy typu 4 (choroby Morquio) - podtypów A i B, (aktywność sulfatazy 6-siarczanu galaktozy i beta-galaktozydazy w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry*) Enzymatyczna diagnostyka choroby Gauchera i choroby Wolmana/CESD (aktywność beta-glukozydazy i/lub aktywność lizosomalnej kwaśnej esterazy w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry*) Enzymatyczna diagnostyka choroby Pompego (aktywność lizosomalnej kwaśnej alfa-glukozydazy w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry*) Enzymatyczna diagnostyka choroby Pompego (aktywność lizosomalnej kwaśnej alfa-glukozydazy w suchej kropli krwi) Enzymatyczna diagnostyka choroby Niemanna-Picka typu A/B (aktywność lizosomalnej kwaśnej sfingomielinazy w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry*) Enzymatyczna diagnostyka gangliozydozy GM2-B, choroby Tay- Sachsa (aktywność termolabilnej beta-heksozoaminidazy A w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry*) wykrywanie pseudodeficytu arylosulfatazy A metodą PCR (element uzupełniający w diagnostyce leukodystrofii metachromatycznej) oznaczanie poziomu miedzi w moczu (diagnostyka choroby Wilsona) badanie molekularne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej - skrining najczęstszych w populacji polskiej mutacji poszukiwanie delecji/duplikacji w genie dystrofiny w dystrofii mięśniowej Duchenne a/beckera (badanie metodą MLPA) badanie nosicielstwa mutacji dla kobiety z rodziny dotkniętej dystrofią mięśniową Duchenne a /Beckera (metodą MLPA, analizą sprzężeń) Diagnostyka molekularna rdzeniowego zaniku mięśni * SMA, tzn. choroby Werdniga-Hoffmanna i choroby Kugelberga-Welander (badanie metodą MLPA) Badanie nosicielstwa mutacji wywołującej rdzeniowy zanikmięśni - SMA (badanie metodą MLPA) badanie podstawowe w kierunku ataksji rdzeniowo-móżdżkowych - SCA (obejmuje SCA1, SCA2 i SCA3) diagnostyka ataksji rdzeniowo-możdżkowych - SCA (SCA6, SCA7, SCA8, SCA10, SCA12, SCA17) badanie poszczególnych typów SCA - każdy typ badanie molekularne w kierunku dystrofii miotonicznej DM1/DM2 badanie molekularne pojedynczego typu DM Badanię prenatalne pod kątem rdzeniowego zaniku mięśni _ SMA (badanie metodą MLPA) poszukiwanie mutacji punktowych w eksonach 1-20 genu dystrofiny w dystrofii mięśniowej Duchennea/Beckera (badanie metodą sekwencjonowania) poszukiwanie mutacji punktowych w eksonach genu dystrofiny w dystrofii mięśniowej Duchennea/Beckera (badanie metodą sekwencjonowania)

4 poszukiwanie mutacji punktowych w eksonach genu dystrofiny w dystrofii mięśniowej Duchennea/Beckera (badanie metodą sekwencjonowania) poszukiwanie mutacji punktowych w eksonach genu dystrofiny w dystrofii mięśniowej Duchennea/Beckera (badanie metodą sekwencjonowania) p/c przeciwneur. w sur. met. immunofluo. p/c przeciwneur. metodą Western Blot DNA DM1 i DM2 - Izolacja DNA (bez symbolu) Chromatografia oligosacharydów w moczu hodowla fibroblastów płatna dodatkowo wg cennika Z-du Genetyki IPiN Centrum Medyczne Enel-Med. S.A. ul. Słomińskiego 19 lok 524, Warszawa Oddział Diagnostyczny Centrum ul. Aleje Solidarności 128 tel , CT, NMR W RAZIE AWARII SPRZĘTU SPCSK Tomografia komputerowa bez kontrastu Ocena tętnic wieńcowych bez kontrastu (Calcium Score) TK głowy bez kontrastu TK kręgosłupa odc C bez kontrastu TK kręgosłupa odc. L-S bez kontrastu Tk kręgosłupa odc. Th bez kontrastu TK miednicy bez kontrastu TK twarzoczaszki bez kontrastu Tomografia komputerowa z kontrastem TK Angio klatki piersiowej z kontrastem TK Angio serca z kontrastem TK głowy z kontrastem TK głowy z kontrastem (angio) TK jama brzuszna z kontrastem TK klatka piersiowa z kontrastem TK kończyn górnych i dolnych (angio) z kontrastem TK kręgosłupa odc. C z kontrastem TK kręgosłupa odc. L-S z kontrastem TK kręgosłupa odc Th z kontrastem TK miednicy z kontrastem TK twarzoczaszki z kontrastem Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny ul. Marszałkowska 24, Warszawa Erytrocyty dysmorficzne w moczu Kał posiew w kierunku: Camylobacter jejuni Kał posiew w kierunku: Camylobacter jejuni -wynik ujemny Kał posiew w kierunku: Camylobacter jejuni -wynik dodatni Kał posiew w kierunku: Yersinia spp Kał posiew w kierunku: Yersinia spp -wynik ujemny Kał posiew w kierunku: Yersinia spp -wynik dodatni Badania cytogenetyczne Badanie cytogenetyczne z hodowli komórek szpiku (w barwieniu GTG i CBG)

5 Badanie cytogenetyczne z komórek krwi (w barwieniu GTG i CBG) Badanie cytogenetyczne z zastosowaniem fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) Badanie, w którym nie uzyskano wyniku np. z powodu zbyt małej ilości pobranego materiału Badania z zakresu hematologii Diagnostyka ostrej białaczki limfoblastycznej *cena jednego przeciwciała monoklonalnego, cena panelu uzależniona od liczby wykorzystanych przeciwciał Wojewódzki Szpital Zakaźny ul. Wolska 37, Warszawa Specjalistyczne badania laboratoryjne Badanie w kierunku toksoplazmozy IgA Odczyn immunoenzymatyczny ELISA w kierunku wągrzycy Badanie w kierunku boreliozy metodą WESTERN BLOT Badanie w kierunku boreliozy metodą WESTERN BLOT IgM Badanie w kierunku boreliozy metodą WESTERN BLOT IgG Oznaczenia leków: Oznaczenie stężenia Vankomycyny IL 6 (surowica) cytokina prozapalna test weryfikacyjny w kierunku HIV (Western blot) HIV PCR jakościowe Kał Salmonella - Shigella Identyfikacja serologiczna Salmonella i Shigella Diagnostyka gruźlicy, choroby płucne Określenie wrażliwości podstawowej dla M. tuiberculosis - streptomycyna iziniazyd, etambutol, ryfampicyna Określenie wrażliwości rozszerzonej etionamid, cyklseryna, kapromycyna, ofloksacyn Szpital Wolski im. Dr Anny Gostyńskiej ul. Kasprzaka 17, Warszawa Badania obrazowe Mammografia Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ul. Lindleya 4, Warszawa Specjalistyczne badania laboratoryjne Oznaczenia leków: stężenie kwasu mykofenolowego we krwi (MPA) tacrolimus/prograf (awaryjnie) sirolimus/rampamycyna test VDRL w PMR test FTA test TPHA badania mikrobilogiczne rzeżączka (Gc)

6 rzęsistki chlamydia trachomatis Badania związane z przeszczepem narządow Typowanie jednego dawcy narządu unaczynionego Wykonanie próby krzyżowej (cross-machu) dla biorcy narządu unaczynionego innego niż nerka (np.. Wątroba, trzustka) gdy materiał pochodzi od dawcy, który był typowany do przeszczepienia nerek bez odbębnego wzywania dyżuranta Wykonanie próby krzyżowej (cross-machu) dla biorcy narządu unaczynionego innego niż nerka (np.. Wątroba, trzustka) gdy materiał pochodzi od dawcy, który był typowany do przeszczepienia nerek - z odbębnym wzywaniem dyżuranta Wykonanie próby krzyżowej (cross-machu) dla jedego dawcy ze zwłok Konsultacje, badania, zabiegi Konsultacja urologiczna Nefrostomia (tryb hospitalizacji) Założenie - wymiana cenika JJ (PIG-TAIL) (tryb hospitalizacji) Cystoskopia (tryb hospitalizacji) Ginekologiczna USG transa Konsultacja dermatologiczna Biopsja skóry Konsultacja stomatologiczna Ekstrakcja zęba Usunięcie chirurgiczne zęba RTG zęba Pantomogram CT, NMR W RAZIE AWARII SPRZĘTU SPCSK Rezonans Magnetyczny bez kontrastu MR głowy bez kontrastu MR kręgosłupa odc. C bez kontrastu MR kręgosłupa odc. L-S bez kontrastu MR kręgosłupa odc. Th bez kontrastu MR stawu kolanowego bez kontrastu Rezonans Magnetyczny z kontrastem MR głowy z kontrastem MR jamy brzusznej z kontrastem Mr kręgosłupa odc. C z kontrastem Mr kręgosłupa odc. L-S z kontrastem Mr kręgosłupa odc. Th z kontrastem Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ Al. Solidarności 67, Warszawa Badania toksykologiczne Acebutolol Acetaminofen oznaczenie ilościowe (krew) (Paracetamol) Acetaminofen oznaczenie jakościowe (mocz) (Paracetamol) Alkaloidy opium - badanie ilościowe (Opiaty) Alkaloidy opium - badanie jakościowe (Opiaty) Alkaloidy tropanowe (Parkopan) Alkohol etylowy Alkohol metylowy Amfetamina - badanie ilościowe Amfetamina - badanie jakościowe Aminofenazon

7 Amitryptylina - badanie jakościowe Amizapin - badanie jakościowe (Karbamazepina) Amizepin - badanie ilościowe (Karbamazepina) Atenolol Aviomarin Baclofen Barbirutany badanie ilościowe Barbirutany badanie jakościowe Benzodiazepiny badanie ilościowe Benzodiazepiny badanie jakościowe Bioxetin Bisoprolol Cannabinole - badanie ilościowe Cannabinole - badanie jakościowe Chlorprotiksen Cholinoesteraza Cipramil Clomipramina Coaxil Dekstrometorfan Desimipramina Digixin (Digoxin) Doksepina (Sineguan - badanie jakościowe) Ecstasa Efecitn Efedryna Estazolam Fencyklidyna Fenobarbital (krew) Fenotiazyny Fluvoxamina Formalina Glikol etylenowy Haloperidol Hemineurina Hydroksyzyna Ibuprofen Imipramina Kodeina Kofeina Kokaina Kotynina Kwas walproinowy (krew) LSD Luminal Mefacit Meprobamat Metadon Metamfetamina Metoclopramid Metoprolol Mianseryna Mirtazapina Moclobemid (Aurorix) Noveril Olanzapina Phenytoina Promolan Propranolol Pseudoefedryna Pyralgina Rispolept

8 Rozpuszczalniki organiczne Salicylany - badanie ilościowe Salicylany - badanie jakościowe Seroxat Stilnox Sulfonamidy Sulpiryd Syntetyczne kannabinoidy (JWH018, JWH073, JWH210, MAM2201) (mocz) Teofilina Torekan Tramal Trimethoprim Trójcykliczne antydepresanty Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH ul. Chocimska 24, Warszawa Specjalistyczne badania laboratoryjne przeciwciała canca i panca testem IF serodiagnostyka choroby kociego pazura Badania w kierunku bąblowicy Odczyn immunoenzymatyczny ELISA w kierunku bąblowicy Badanie w kierunku bąblownicy metodą WESTERN - blot ETEC - enterotoksyczne szczepy Escherichia coli EIEC - enteroinwazyjne szczepy E.coli EHEC - entrokrwotoczne szxczepy E.coli 0157; H7 Serotypowanie E coli Diagnostyka gruźlicy, choroby płucne BAL w K. Pneumocytozy -preparat mikroskopowy ALAB Laboratoria Sp. z o. o. ul. Stępińska 22/30, Warszawa Specjalistyczne badania laboratoryjne Kwas 5-Hydroksyindolooctowy Przeciwciała przeciwko czynnikowi Castlea Przeciwciała przeciwko komórkom okładzinowym żołądka Przeciwciała canca i panca metodą ELISA Panel w kierunku myositis (Mi-2, Ku, PM, Scl, Jo-1, pl-7, pl-12, Pl-12) Przeciwciała anty CCP = 9 Przeciwciała p. dsdna met.if Przeciwciała przeciwwyspowe (ICA) Przeciwciała przeciwinsulinowe (IAA) Przeciwciała przeciw akwaporynie 4 Przeciwciała przeciwko boreliozie w PMR w klasie IgM Przeciwciała przeciwko boreliozie w PMR w klasie IgG Wykrywanie przeciwciał antykardiolipinowych w klasie IgG - badanie jakościowe w klasie IgM - badanie jakościowe Badanie kału w kierunku wydalania tłuszczy Yersinia badanie z krwi QuantiFeron - TB GOLD ELISA IgG - 4 Legionella - antygen w moczu

9 Kał badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych Androstendion Badanie hybrydyzacją kwasów nukleinowych w kierunku obecności DNA Chlamydia trachomatis w moczu Alfa - 1 antytrypsyna RF ( czynnik reumatoidalny klasy IgM) 1,25 (OH) -2 vitaminy D3 Badanie hybrydyzacją kwasów nukleinowych w kierunku obecności DNA Chlamydia trachomatis Wykrywanie materiału genetycznego wirusów zapalenia wątroby typu B i C HCV RNA metodą RT PCR PCR HBV ilościowy PCR HCV ilośćiowy Badanie w kierunku boreliozy metodą WESTERN BLOT Dopełniacz C3 Dopełniacz C4 Vit. A+E Wykrywanie DNA pasożytów Toxoplasma gondii metodą PCR z wykorzystaniem jednej pary starterów Karnityna w surowicy Oznaczenie VMA (kwas wanilino-migdałowy) w moczu jakościowe ilościowe Wykrywanie DNA Pneumocystis carinii metodą PCR z wykorzystaniem jednej pary starterów Badanie grypy met. PCR (AWARYJNIE) Kał posiew w kierunku: Camylobacter jejuni Kał posiew w kierunku: Yersinia spp DIAGNOSTYKA SP. Z O. O. Al. Prymasa Tysiąclecia 79 a, Warszawa Specjalistyczne badania laboratoryjne Przeciwciała antyfosfolipidowe Przeciwciała przeciw gliadynowe IgA Przeciwciała przeciw gliadynowe IgG Przeciwciała przeciw endomysium IgA EmA Przeciwciała przeciw endomysium IgG EmA Przeciwciała p. transglutaminazie tkankowej (anty-ttg) w kl. IgA met. ELISA Badania p-anca - max. Czas uzyskania wyniku 1 dzień Badania c-anca - max. Czas uzyskania wyniku 1 dzień Oznaczenie przeciwciał przeciwjądrowych (ANA - Screen ) (jak wyżej) Oznaczenie przeciwciał przeciwjądrowych ( ANA ) badanie rozszerzone (jak wyżej) Pakiet-panel wątrobowy (ANA1, ASMA, AMA, LKM) Antygen HBe - max. czas uzyskania wyniku 1 dzień Przeciwciała anty HBe (jak wyżej) Przeciwciała anty HBc klasy IgM (jak wyżej) Przeciwciała anty HBc klasy IgG (jak wyżej) Przeciwciała anty CCP Przeciwciała SMA, LKM, MIT Przeciwciała p. mitochondralne - max. Czas oczekiwania 1 dzień Przeciwciała przeciw Chlamydia pneumoniae klasy IgG Przeciwciała przeciw Chlamydia pneumoniae klasy IgM Przeciwciała przeciw receptorom acetylocholiny u chorych z miastenią Przeciwciała fosfatydyloseryjnie przeciwko IgG, IgA, IgM Przeciwciała p. błonie podstawowej kłęb. nerkowych (anty-gmb) met. IF Przeciwciała p. mięśniom gładkim (ASMA) met IF

10 Przeciwciała p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-lkm) met. IF Przeciwciała anty-gad Przeciwciała anty-ia2 Przeciwciała anty-gad + anty-ia2 Przeciwciała przeciw Ro, LA (SSA, SSB) Przeciwciała przeciw SCL-70 Przeciwciała przeciw wirusowi ospy wietrznej (VZV) w klasie IgG Przeciwciała przeciw wirusowi ospy wietrznej (VZV) w klasie IgM Określenie miana przeciwciał antykardiolipinowych w klasie IgG - badanie ilościowe w klasie IgM - badanie ilościowe Markery serologiczne zakażenia HAV przeciwciała anty HAV całkowite przeciwciała anty HAV w klasie IgM Badania w kierunku jersiniozy serodiagnostyka jersiniozy IgA serodiagnostyka jersiniozy IgG Ab przeciwko krztuściowi testem ELISA - 1 klasa Homocysteina Badanie serodiagnostyczne w kierunku brucelozy Serodiagnostyka mykoplazmozy IgG mykoplazmozy IgM Varicella zoster IgG Badanie w kierunku toksokarozy Toxo IgG, Awidność Kalcytonina Aldosteron aldosteron w DZM 17-OH-progesteron Gastryna Tyreoglobulina Estriol wolny Leptyna Ceruloplazmina Osteokalcyna Badanie hybrydyzacją kwasów nukleinowych w kierunku obecności DNA Chlamydia trachomatis w moczu C1 inhibitor aktywność stężenie Metabolit serotoniny Profil steroidowy w moczu - metoda GC/MS Aktywność frakcji kostnej fosfatazy zasadowej w surowicy stężenie tryptazy (R-Z) GC-MS analiza profilu kwasów organicznych w moczu Badania cytologiczne Cytologia Diagnostyka chorób genetycznych Oznaczanie poziomu cynku w moczu Oznaczanie poziomu cynku w surowicy krwi

Załącznik nr 1. Zestaw I - Badania densytometryczne

Załącznik nr 1. Zestaw I - Badania densytometryczne Załącznik nr 1 Zestaw I - Badania densytometryczne L.P. Rodzaj badania Cena 1. Badanie densytometryczne szyjki kości udowej 2. Badanie densytometryczne kręgosłupa lędźwiowego 3. Badanie densytometryczne

Bardziej szczegółowo

sutki i prostata tarczyca

sutki i prostata tarczyca l.p. Nazwa Badania METODA MATERIAŁ CENA CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK BADANIA DIAGNOSTYCZNE 1 Badania psychotechniczne 2 3 Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa BAC narządów powierzchniowych Biopsja pod kontrolą

Bardziej szczegółowo

NEONATOLOGIA GINEKOLOGIA

NEONATOLOGIA GINEKOLOGIA Szew szyjkowy w ciąży /do 2 dni pobytu/ Poród + do 3 dni pobytu CENNIK USŁUG POŁOŻNICTWO Znieczulenie zewnątrzoponowe porodu (zarówno ze wskazań medycznych jak i na życzenie pacjentki) Cięcie cesarskie

Bardziej szczegółowo

Protokół. W dniu 8-10 stycznia 2014r. komisja dokonała oceny oraz wyboru ofert dotyczących zakupu procedur medycznych na 2014 r.

Protokół. W dniu 8-10 stycznia 2014r. komisja dokonała oceny oraz wyboru ofert dotyczących zakupu procedur medycznych na 2014 r. Zielona Góra dn.14.01.2014r. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na badania diagnostyczne realizowane poza Szpitalem Wojewódzkim SPZOZ w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Kod Nazwa badania Cena Materiał

Kod Nazwa badania Cena Materiał Diagnostyka laboratoryjna Hematologia, koagulologia 1000 Morfologia krwi obwodowej 10,00 zł Krew (EDTA) 1 LAB Morfologia z rozmazem,00 zł Krew (EDTA) 1 3 Retikulocyty 5,00 zł Krew (EDTA) 1 4 OB 4,50 zł

Bardziej szczegółowo

OFERTA KONKURSOWA. Pakiet nr 1- Badania laboratoryjne. ( pieczęć oferenta ) data. Załącznik nr 1do Warunków konkursu

OFERTA KONKURSOWA. Pakiet nr 1- Badania laboratoryjne. ( pieczęć oferenta ) data. Załącznik nr 1do Warunków konkursu ( pieczęć oferenta ) data. Załącznik nr 1do Warunków konkursu OFERTA KONKURSOWA Nazwa i siedziba Oferenta :...... Numer wpisu do rejestru podmiotów leczniczych.. 1. Proponujemy następujące warunki wykonywania

Bardziej szczegółowo

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE numer badania nazwa podstawowa badania BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE 1 Mocz - badanie ogólne 2 OB 3 Morfologia krwi (pełna) 4 Morfologia krwi (podstawowa) 5 Rozmaz krwi (manualnie) 6 PT (INR) 7 APTT

Bardziej szczegółowo

BADANIA SPECJALISTYCZNE*

BADANIA SPECJALISTYCZNE* Kolumna1 Kolumna5 Kolumna2 Kolumna10 183 17 - hydroksysterydy w DZM mocz DZM 14 150,00 184 17 - ketosterydy w DZM surowica DZM 14 50,00 185 Adenowirusy p-ciała w surowicy surowica 14 75,00 186 Adrenalina

Bardziej szczegółowo

CENNIK DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

CENNIK DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ CENNIK DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ l.p. nazwa badania cena materiał do badania 10.03.2015r. BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE 1 Mocz - badanie ogólne 8 zł mocz 1 2 OB 8 zł krew EDTA 1 3 Morfologia krwi

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne badania labolatoryjne Cennik usług obowiązujący od 02.10.14 r.

Specjalistyczne badania labolatoryjne Cennik usług obowiązujący od 02.10.14 r. Specjalistyczne badania labolatoryjne Cennik usług obowiązujący od 02.10.14 r. ANALITYKA LEKARSKA Nazwa badania Mocz - badanie ogólne + Mocz 1 12 osad Białko w dobowej Mocz 1 11 zbiórce moczu Białko w

Bardziej szczegółowo

Cennik 2014. Strona 1

Cennik 2014. Strona 1 NAZWA USŁUGI CENA KONSULTACJE LEKARSKIE KONSULTACJA ALERGOLOGICZNA 100 KONSULTACJA ALERGOLOGICZNA Z WYKONANIEM TESTÓW 180 KONSULTACJA CHIRURGICZNA 100 KONSULTACJA DERMATOLOGICZNA 100 KONSULTACJA ENDOKRYNOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE. ACTH (hormon adenokortykotropowy) AFP (alfa-fetoproteina) Anty-HBS test ilościowy Anty-TG (p.-przeciw tyreoglobulinie)

POZOSTAŁE. ACTH (hormon adenokortykotropowy) AFP (alfa-fetoproteina) Anty-HBS test ilościowy Anty-TG (p.-przeciw tyreoglobulinie) CENNIK USŁUG LABORATORYJNYCH Nazwa procedury Albumina ALT (GPT) Aminotransferaza alaninowa Amylaza ASO ilościowo - D ASO ilościowo (ASL immuno.) - inna metoda ASO jakościowo AsPat (GOT) Aminotransferaza

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ. nazwa podstawowa badania BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

CENNIK BADAŃ. nazwa podstawowa badania BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE CENNIK BADAŃ BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE 1 Mocz - badanie ogólne 13 1 2 OB 8,0 1 3 Morfologia krwi (pełna) 13 1 5 Rozmaz krwi (manualnie) 7,00 1 6 PT (INR) 12,00 1 7 APTT 12,00 1 8 Fibrynogen 18,00

Bardziej szczegółowo

Rodzaj badania Ilość Cena jednostkowa w zł

Rodzaj badania Ilość Cena jednostkowa w zł Załącznik nr 1 PAKIET I Lp w zł 1 Helicobacter pylori IgM w surowicy 2 Helicobacter pylori IgG w surowicy 3 Toksoplazmoza IgM 500 4 Toksoplazmoza IgG 500 5 Toksawidność IgG 6 Borelioza IgM - ilościowo

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Cennik świadczeń zdrowotnych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus 1 Szpitalny Oddział Ratunkowy strona 3 2 Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu strona 4 3 Klinika

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Cennik świadczeń zdrowotnych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus 1 Szpitalny Oddział Ratunkowy strona 3 2 Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu strona 4 3 Klinika

Bardziej szczegółowo

C E N N I K Z A K Ł A D O W Y. na 2013 rok

C E N N I K Z A K Ł A D O W Y. na 2013 rok C E N N I K Z A K Ł A D O W Y na 2013 rok Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach Wadowice, dnia 6.12.2012r. Strona 1 z 13 2. BADANIA LABORATORYJNE Lp. Nazwa podstawowa badania Cena netto 1 pobranie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 47 ENOTICES_spsknr6 03/12/2009- ID:2009-141428 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław Kancelaria: (071)733-12-00 Sekretariat: (071)733-11-00 Fax: (071)733-12-09 strona internetowa: www.aszk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ - 4069. numer badania. nazwa podstawowa badania Cena materiał do badania wynik (dni robocze)

CENNIK BADAŃ - 4069. numer badania. nazwa podstawowa badania Cena materiał do badania wynik (dni robocze) Gabinet dr Pietrzaka Grójec od dnia 01.11.2013r CENNIK BADAŃ - 4069 numer badania nazwa podstawowa badania Cena materiał do badania wynik (dni robocze) BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE 1 Mocz - badanie

Bardziej szczegółowo

I LECZNICTWO OTWARTE: Cena

I LECZNICTWO OTWARTE: Cena CENNIK MEDICAM SPZZOZ w Gryficach za usługi medyczne i niemedyczne świadczone przez SPZZOZ w Gryficach na rzecz podmiotów nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń medycznych oraz zleceń z gabinetów prywatnych.

Bardziej szczegółowo

Cena Materiał. Wynik (ok. dni) Nazwa badania

Cena Materiał. Wynik (ok. dni) Nazwa badania CENNIK BADAŃ 2011-06-01 1 Hematologia, koagulologia 001 Morfologia (18 parametrów) m.in.rbc, WBC,HGB,HCT, MCV, MCH, 10,00 Krew EDTA 1 PLT, limfocyty, neutrofile i inne 081 Morfologia pełna - 24 parametrowa

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZPITAL WOJEWÓDZKI W KOSZALINIE OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 24.03.2015 R.

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZPITAL WOJEWÓDZKI W KOSZALINIE OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 24.03.2015 R. CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZPITAL WOJEWÓDZKI W KOSZALINIE OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 24.03.2015 R. Ceny z 23% podatkiem VAT są pobierane, jeżeli usługa dotyczy: 1. badania wykonanego w celach dowodowych,

Bardziej szczegółowo

Czas. oczekiwania. Kod e- lab. Kod Cennik 100% v 3.0 05.01.2009 Materiał Cena 100% Hematologia, koagulologia

Czas. oczekiwania. Kod e- lab. Kod Cennik 100% v 3.0 05.01.2009 Materiał Cena 100% Hematologia, koagulologia Kod e- lab Czas Kod Cennik 100% v 3.0 05.01.2009 Materiał Cena 100% oczekiwania Hematologia, koagulologia Morfologia (3 diff) m.in.rbc, WBC,HGB,HCT, MCV, 1 MCH, PLT, limfocyty, neutrofile i inne 4 Krew

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWY. nazwa podstawowa badania cena BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

CENNIK PODSTAWOWY. nazwa podstawowa badania cena BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE CENNIK PODSTAWOWY nazwa podstawowa cena BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE 01.03.2011 1 Mocz - badanie ogólne 8,50 zł mocz 1 3600 Mocz- badanie osadu mocz 1 2 OB 5,50 zł krew EDTA 1 3 Morfologia krwi (pełna)

Bardziej szczegółowo

CENTRUM Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. 08-110 Siedlce ul. Niklowa 9 tel/fax (025) 644 07 40 Obowiązuje od dnia 12.08.2014r.

CENTRUM Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. 08-110 Siedlce ul. Niklowa 9 tel/fax (025) 644 07 40 Obowiązuje od dnia 12.08.2014r. CENTRUM Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. 08-110 Siedlce ul. Niklowa 9 tel/fax (025) 644 07 40 Obowiązuje od dnia 12.08.2014r. L.P. KOD ICD 9 Nazwa badania Propozycja ceny dla pacjenta Materiał do badania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa oferta badań laboratoryjnych (nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego)

Szczegółowa oferta badań laboratoryjnych (nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego) Szczegółowa oferta badań laboratoryjnych (nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego) numer wynik nazwa podstawowa badania materiał do badania badania ( dni) BADANIA PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

KOD BADANIA LABORATORYJNE CENA

KOD BADANIA LABORATORYJNE CENA KOD BADANIA LABORATORYJNE CENA 001 1,25 OH2 Witamina D3 330,00 002 17 ketosterydy 34,00 003 17-OH - kortykosteroidy 40,50 004 17-OH progesteron 32,00 005 25OH Witamina D3 145,00 006 a-amylaza (diastaza)

Bardziej szczegółowo

8,00 zł 5 Rozmaz krwi (manualnie) (ICD-9: C32) KREW ŻYLNA (EDTA) 1 16,00 zł 85 Retikulocyty (ICD-9: C69) KREW ŻYLNA (EDTA) 1 11,00 zł

8,00 zł 5 Rozmaz krwi (manualnie) (ICD-9: C32) KREW ŻYLNA (EDTA) 1 16,00 zł 85 Retikulocyty (ICD-9: C69) KREW ŻYLNA (EDTA) 1 11,00 zł HEMATOLOGIA Nazwa Cena 2 OB (ICD-9: C59) KREW ŻYLNA (EDTA) 1 6,00 zł 3 Morfologia krwi (podstawowa) KREW ŻYLNA (EDTA) 1 8,00 zł 5 Rozmaz krwi (manualnie) (ICD-9: C32) KREW ŻYLNA (EDTA) 1 16,00 zł 85 Retikulocyty

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE. wynik (dni robocze) numer badania. nazwa podstawowa badania Cena materiał do badania. tel.

CENNIK BADAŃ BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE. wynik (dni robocze) numer badania. nazwa podstawowa badania Cena materiał do badania. tel. 65-036 Zielona Góra ul. Wyspiańskiego 13 www. Cardiomed.net.pl tel. 68 451115 numer badania CENNIK BADAŃ podstawowy 2013-1 nazwa podstawowa badania Cena materiał do badania BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

Bardziej szczegółowo