AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław"

Transkrypt

1 AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław Kancelaria: (071) Sekretariat: (071) Fax: (071) strona internetowa: OGŁOSZENIE Wrocław, dnia r. Działając na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku (Dz. U. 91 poz. 408 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 roku w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. 93 poz. 592) Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenia usług medycznych i zaprasza do składania ofert. PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH W ZAKRESIE: 1. Badania laboratoryjne PRZEWIDYWANY CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY: Umowa zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu i będzie obowiązywać od r. do roku. MIEJSCE I TERMIN UDZIELANIA INFORMACJI: Szczegółowych informacji formalnych udziela Dział Sprzedaży i Marketingu przy ul. Borowskiej 213, pok pod numerem telefonu (071) lub MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem: Oferta na świadczenia usług diagnostycznych w zakresie badań laboratoryjnych. Nie otwierać przed godz na adres: Akademicki Szpital Kliniczny, ul, Borowska 213, Wrocław (Kancelaria Szpitala) do dnia r. do godz MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: r., godz w siedzibie ogłaszającego. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: r. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. SKARGI I PROTESTY: w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do Komisji konkursowej umotywowaną skargę. Do czasu rozstrzygnięcia skargi postępowanie konkursowe zostanie zawieszone. W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu Oferent może złożyć do Zamawiającego umotywowany protest.

2 Badania diagnostyczne objęte konkursem L.p. Nazwa badania ilość OH progesteron dehydrocholesterol w mat. biologicznym 5 3. Aktywność reninowa osocza (ARO) Aldosteron Alfa-1 antytrypsyna Amfetamina Amoniak Badanie długołańcuchowych kw. tłuszczowych 5 9. Badanie genetyczne w kierunku MELAS Badanie molekularne poj.typu DM Badanie mutacji w genie NBS Barbiturany Benzodiazepina Beta-2mikroglobuliny Beta-HCG - wolna podjednostka Białko Bence- Jonesa BNP C1 Inhibitor Ceruloplazmina Cholinesteraza Chromatografia oligosacharydów w moczu CMV w PMR ( IgM lub IgG ) Czynnik V Leiden- mutacja (PCR) Detekcja łańcuchów lekkich kappa, lambda Detekcja prążków oligoklonalnych w mat. biologicznym DHEAS Diagnostyka ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typ 6, Diagnostyka enterowirusów w mat. biologicznym Diagnostyka enzymatyczna neurolipidoz i mukolipidoz Diagnostyka galaktozemii - test Baludy Diagnostyka glikoproteinoz Diagnostyka serologiczna bąblowca w materiale biologicznym 5 Diagnostyka serologiczna wągrzycy w materiale biologicznym Diagnostyka serologiczna w kier.leptospirozy Diagnostyka serologiczna w kier.listeriozy Diagnostyka serologiczna w kierunku Brucellozy Diagnostyka serologiczna w kierunku Yersiniozy Diagnostyka serologiczna w kierunku Legionelli pn Diagnostyka serologiczna w kierunku Rubelli sp Diagnostyka serologiczna w kierunku Toxocarozy c Diagnostyka serologiczna Toxoplazmozy w PMR 10

3 42. Digoksyna D-Xyloza Ecstazy Profilaktyka poekspozycyjna w wyniku kontaktu na zakażenie HIV, HBV, HCV - badanie osoby eksponowanej i wykonanie wymaganych badań serologicznych Enzym konwertujący angiotensynę (ACE) Erytropoetyna (EPO) Estriol wolny Fenobarbital Fenol Fenytoina Fosfataza kwaśna Gastryna Gentamycyna Glikol etylowy Haptoglobina Hemoglobina wolna HIV - test potwierdzenia HLA I i HLA II - typowanie Hormon antydiuretyczny Hormon wzrostu HSV ( PCR) IgE pojedynczy czynnik (antygen) (min. 30 czynników) IGF IGFBP Immunoelektroforeza ( w mat. biologicznym) Immunofenotypowanie komórek białaczkowych inhibitor C1 esterazy (stęż.) Izolacja mononuklearów z krwi obwodowej lub szpiku - etap wstępny monitorowania choroby resztkowej 25 Izolacja mononuklearów z krwi obwodowej lub szpiku - z izolacją DNA i oznaczeniem ilości DNA- etap wstępny do monitorowania chimeryzmu Kalcytonina Karbamazepina Karboksyhemoglobina (m.elektrometryczna) Kariotyp z amniocytów Kariotyp z komórek szpiku kostnego Kariotyp z limfocytów Kokaina w moczu Konsultacja preparatów histopatologicznych Kwas mlekowy kwas walproinowy Kwasy żółciowe Lit 15

4 83. Marihuana w moczu Metanol Methemoglobina (m.elektrometryczna) Miedź (surowica lub mocz) MLPA - p. mikrodelecyjny MLPA - p. subtelomerowy Morfina (opiaty) Netylmycyna osmolalność (sur lub mocz) P/ciała p/płytkowe P/ciała anty HAV IgM P/ciała anty HBC IgM P/ciała MUSK P/ciała onkoneuronalne ( wraz z p/gm1) P/ciała onkoneuronalne anty MMDA P/ciała p/kom. okładzinowym żołądka P/ciała p/receptorowi acetylocholiny (a-achr) P/ciała p/sacharomyces (ASCA) P/ciała PVB19 IgG lub IgM P/ciała p/grzybom drożdżopodobnym P/HIVw PMR Panel narkotykowy (surowica lub mocz) PAPPA-KRYPTOR Paracetamol ilościowo Pochodne benzodiazepiny Pochodne fenotiazyny Porfirie - profil Porfiryny Poszuk. mutacji w genie IT Poziom leków p/padaczkowych Preparat fagowy PRISCA - raport Profil sterydowy w moczu Salicylany SHBG Teofilina Test potrójny (B-HCG, PAPPA, białko) 120. Thiopental Toksoplazmoza - awidność Toksoplazmoza (PCR) Trójcykliczne antydepresanty Tyreoglobulina Wancomycyna Wczesna identyfikacja HIV Wczesna identyfikacja wrodzonych wad metabolizmu Wirus Herpes met. PCR 10

5 129. Wirus Herpes, Echo, Coxackie(enterowirusy w materiale biologicznym) Wirus ospy wietrznej (VZV varicella) Wit.25-OH D Wolna hemoglobina w osoczu Wskaźnik Linka i Tiblinga Wykrywanie DNA pasożytów met. PCR w mat. biologicznym Wykrywanie DNA pasożytów met. PCR w mat. biologicznym 5 Diagnostyka kiły - testy potwierdzenia 1. FTA sur FTA ABS IgG IgM sur Kiła w PMR 5 4. TPHA sur USR - test potwierdzenia sur. 20 Diagnostyka gruźlicy 1. Gruźlica - test potwierdzenia PCR w PMR EDTA-K TBC metoda konwencjonalna 4. TBC posiew 5. TBC preparat 6. TBC szybki system 7. TBC-ANT 8. TBC-IDN 9. TBC-AU 10. TBC-AUP 11. TBC-GEN 12. TBC-ID 13. TBC-IDA 14. TBC-PBK 15. TBC-PR 16. Test Quantiferon- TB* *(badanie wykonywane w trybie pilnym) Wynik badania dostępny do 48 h

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 47 ENOTICES_spsknr6 03/12/2009- ID:2009-141428 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Protokół. W dniu 8-10 stycznia 2014r. komisja dokonała oceny oraz wyboru ofert dotyczących zakupu procedur medycznych na 2014 r.

Protokół. W dniu 8-10 stycznia 2014r. komisja dokonała oceny oraz wyboru ofert dotyczących zakupu procedur medycznych na 2014 r. Zielona Góra dn.14.01.2014r. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na badania diagnostyczne realizowane poza Szpitalem Wojewódzkim SPZOZ w Zielonej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Strona 1 z 14 I. Udzielający Zamówienia: Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH Nazwa podstawowa badania Materiał do badania Cena BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Mocz mocz 14,00 OB krew EDTA 9,00 Morfologia krwi (pełna) krew EDTA 14,00 Rozmaz krwi (manualnie) krew EDTA 10,00 PT

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Centralne Laboratorium Kliniczne UCML ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk. CENNIK USŁUG 2014 r.

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Centralne Laboratorium Kliniczne UCML ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk. CENNIK USŁUG 2014 r. UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Centralne Laboratorium Kliniczne UCML ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk UWAGA: Jeżeli badanie nie jest z zakresu opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu,

Bardziej szczegółowo

C E N N I K Z A K Ł A D O W Y. na 2013 rok

C E N N I K Z A K Ł A D O W Y. na 2013 rok C E N N I K Z A K Ł A D O W Y na 2013 rok Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach Wadowice, dnia 6.12.2012r. Strona 1 z 13 2. BADANIA LABORATORYJNE Lp. Nazwa podstawowa badania Cena netto 1 pobranie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH OGŁOSZONEGO PRZEZ SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH OGŁOSZONEGO PRZEZ SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH OGŁOSZONEGO PRZEZ SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE Nr postępowania LD 4320/1/11 1. Uwagi wstępne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej Kierownik - mgr Beata Drozdowska - tel. 89 5386 230 Pracownie

Bardziej szczegółowo

CENNIK badań wykonywanych w Centralnym Laboratorium Klinicznym Akademickie Centrum Medycyny Laboratoryjnej ACK Szpital AMG

CENNIK badań wykonywanych w Centralnym Laboratorium Klinicznym Akademickie Centrum Medycyny Laboratoryjnej ACK Szpital AMG CENNIK badań wykonywanych w Centralnym Laboratorium Klinicznym Akademickie Centrum Medycyny Laboratoryjnej ACK Szpital AMG L.p. Badanie cena 1 17 hydroksykortykoidy w moczu 90 2 17 ketogenne sterydy w

Bardziej szczegółowo

sutki i prostata tarczyca

sutki i prostata tarczyca l.p. Nazwa Badania METODA MATERIAŁ CENA CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK BADANIA DIAGNOSTYCZNE 1 Badania psychotechniczne 2 3 Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa BAC narządów powierzchniowych Biopsja pod kontrolą

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE. ACTH (hormon adenokortykotropowy) AFP (alfa-fetoproteina) Anty-HBS test ilościowy Anty-TG (p.-przeciw tyreoglobulinie)

POZOSTAŁE. ACTH (hormon adenokortykotropowy) AFP (alfa-fetoproteina) Anty-HBS test ilościowy Anty-TG (p.-przeciw tyreoglobulinie) CENNIK USŁUG LABORATORYJNYCH Nazwa procedury Albumina ALT (GPT) Aminotransferaza alaninowa Amylaza ASO ilościowo - D ASO ilościowo (ASL immuno.) - inna metoda ASO jakościowo AsPat (GOT) Aminotransferaza

Bardziej szczegółowo

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE numer badania nazwa podstawowa badania BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE 1 Mocz - badanie ogólne 2 OB 3 Morfologia krwi (pełna) 4 Morfologia krwi (podstawowa) 5 Rozmaz krwi (manualnie) 6 PT (INR) 7 APTT

Bardziej szczegółowo

BADANIA SPECJALISTYCZNE*

BADANIA SPECJALISTYCZNE* Kolumna1 Kolumna5 Kolumna2 Kolumna10 183 17 - hydroksysterydy w DZM mocz DZM 14 150,00 184 17 - ketosterydy w DZM surowica DZM 14 50,00 185 Adenowirusy p-ciała w surowicy surowica 14 75,00 186 Adrenalina

Bardziej szczegółowo

CENNIK DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

CENNIK DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ CENNIK DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ l.p. nazwa badania cena materiał do badania 10.03.2015r. BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE 1 Mocz - badanie ogólne 8 zł mocz 1 2 OB 8 zł krew EDTA 1 3 Morfologia krwi

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE. wynik (dni robocze) numer badania. nazwa podstawowa badania Cena materiał do badania. tel.

CENNIK BADAŃ BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE. wynik (dni robocze) numer badania. nazwa podstawowa badania Cena materiał do badania. tel. 65-036 Zielona Góra ul. Wyspiańskiego 13 www. Cardiomed.net.pl tel. 68 451115 numer badania CENNIK BADAŃ podstawowy 2013-1 nazwa podstawowa badania Cena materiał do badania BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

Bardziej szczegółowo

Nazwa procedury Cena

Nazwa procedury Cena Nazwa procedury Cena 17 alfa - OH Progesteron 89,00 17- KS w DZ moczu (17- ketosteroidy) 72,00 17-OH KS w DZ moczu (17-OH-kortykosteroidy) 77,00 25 OH - witamina D3 83,00 AFP 46,00 Albuminy 36,00 Aldolaza

Bardziej szczegółowo

Czas. oczekiwania. Kod e- lab. Kod Cennik 100% v 3.0 05.01.2009 Materiał Cena 100% Hematologia, koagulologia

Czas. oczekiwania. Kod e- lab. Kod Cennik 100% v 3.0 05.01.2009 Materiał Cena 100% Hematologia, koagulologia Kod e- lab Czas Kod Cennik 100% v 3.0 05.01.2009 Materiał Cena 100% oczekiwania Hematologia, koagulologia Morfologia (3 diff) m.in.rbc, WBC,HGB,HCT, MCV, 1 MCH, PLT, limfocyty, neutrofile i inne 4 Krew

Bardziej szczegółowo

CENNIK 100% ŚREM 15.05.2013 r.

CENNIK 100% ŚREM 15.05.2013 r. DIAGNOSTYKA SP. Z O.O. Oddział Poznań al. Solidarności 36, 6-696 Poznań, Tel. 663 680 27 CENNIK 00% ŚREM 5.05.203 r. Hematologia Kod Nazwa badania Cena Materiały do badań Czas badani oczekiwani a2 OB (ICD-9:

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1. Czy badania Borrelia PCR, Borelia PMR PCR, Bordetella pertusis IgA, IgM, IgG są badaniami rutynowymi?

Pytanie 1. Czy badania Borrelia PCR, Borelia PMR PCR, Bordetella pertusis IgA, IgM, IgG są badaniami rutynowymi? Gdańsk, dnia 07.07.20r....... Udzielający zamówienia informuje, że w dniu 07.07.20r. wpłynęło do siedziby Udzielającego zamówienia pismo od jednego z Przyjmujących zamówienie o następującej treści: Pytanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ - 4069. numer badania. nazwa podstawowa badania Cena materiał do badania wynik (dni robocze)

CENNIK BADAŃ - 4069. numer badania. nazwa podstawowa badania Cena materiał do badania wynik (dni robocze) Gabinet dr Pietrzaka Grójec od dnia 01.11.2013r CENNIK BADAŃ - 4069 numer badania nazwa podstawowa badania Cena materiał do badania wynik (dni robocze) BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE 1 Mocz - badanie

Bardziej szczegółowo

NEONATOLOGIA GINEKOLOGIA

NEONATOLOGIA GINEKOLOGIA Szew szyjkowy w ciąży /do 2 dni pobytu/ Poród + do 3 dni pobytu CENNIK USŁUG POŁOŻNICTWO Znieczulenie zewnątrzoponowe porodu (zarówno ze wskazań medycznych jak i na życzenie pacjentki) Cięcie cesarskie

Bardziej szczegółowo

Cennik 2014. Strona 1

Cennik 2014. Strona 1 NAZWA USŁUGI CENA KONSULTACJE LEKARSKIE KONSULTACJA ALERGOLOGICZNA 100 KONSULTACJA ALERGOLOGICZNA Z WYKONANIEM TESTÓW 180 KONSULTACJA CHIRURGICZNA 100 KONSULTACJA DERMATOLOGICZNA 100 KONSULTACJA ENDOKRYNOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK USŁUG Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA L.p. Rodzaj badania Cena netto w zł Stawka vat w % Cena brutto w zł DIAGNOSTYKA ANALITYCZNA 1 Aceton

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne badania labolatoryjne Cennik usług obowiązujący od 02.10.14 r.

Specjalistyczne badania labolatoryjne Cennik usług obowiązujący od 02.10.14 r. Specjalistyczne badania labolatoryjne Cennik usług obowiązujący od 02.10.14 r. ANALITYKA LEKARSKA Nazwa badania Mocz - badanie ogólne + Mocz 1 12 osad Białko w dobowej Mocz 1 11 zbiórce moczu Białko w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG JEDNORAZOWYCH NR 1/2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG JEDNORAZOWYCH NR 1/2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG JEDNORAZOWYCH NR 1/2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Świadczenia Usług Jednorazowych, Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

8,00 zł 5 Rozmaz krwi (manualnie) (ICD-9: C32) KREW ŻYLNA (EDTA) 1 16,00 zł 85 Retikulocyty (ICD-9: C69) KREW ŻYLNA (EDTA) 1 11,00 zł

8,00 zł 5 Rozmaz krwi (manualnie) (ICD-9: C32) KREW ŻYLNA (EDTA) 1 16,00 zł 85 Retikulocyty (ICD-9: C69) KREW ŻYLNA (EDTA) 1 11,00 zł HEMATOLOGIA Nazwa Cena 2 OB (ICD-9: C59) KREW ŻYLNA (EDTA) 1 6,00 zł 3 Morfologia krwi (podstawowa) KREW ŻYLNA (EDTA) 1 8,00 zł 5 Rozmaz krwi (manualnie) (ICD-9: C32) KREW ŻYLNA (EDTA) 1 16,00 zł 85 Retikulocyty

Bardziej szczegółowo

Cennik Badania Laboratoryjne

Cennik Badania Laboratoryjne LP NAZWA PODSTAWOWA BADANIA BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE CENA BADANIA (ZŁ/SZT) 1 Mocz - badanie ogólne 10,00 zł 2 OB 6,00 zł 3 Morfologia krwi (podstawowa) 10,00 zł 4 Morfologia krwi (pełna ) 12,00

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWY. numer badania nazwa podstawowa badania cena materiał do badania

CENNIK PODSTAWOWY. numer badania nazwa podstawowa badania cena materiał do badania AKTUALNY 0.0.20 CENNIK PODSTAWOWY numer badania nazwa podstawowa badania cena materiał do badania wynik (dni robocze) BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Mocz - badanie ogólne 7,00 mocz 2 OB 5,00 krew EDTA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCJI ZDROWIA PT. SOBOTNIE CIĘCIE CEN Z CMP NA TERENIE PLACÓWKI CENTRUM MEDYCZNEGO CMP URSYNÓW

REGULAMIN AKCJI PROMOCJI ZDROWIA PT. SOBOTNIE CIĘCIE CEN Z CMP NA TERENIE PLACÓWKI CENTRUM MEDYCZNEGO CMP URSYNÓW REGULAMIN AKCJI PROMOCJI ZDROWIA PT. SOBOTNIE CIĘCIE CEN Z CMP NA TERENIE PLACÓWKI CENTRUM MEDYCZNEGO CMP URSYNÓW & 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywać będzie się akcja promocji

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ. nazwa podstawowa badania BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

CENNIK BADAŃ. nazwa podstawowa badania BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE CENNIK BADAŃ BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE 1 Mocz - badanie ogólne 13 1 2 OB 8,0 1 3 Morfologia krwi (pełna) 13 1 5 Rozmaz krwi (manualnie) 7,00 1 6 PT (INR) 12,00 1 7 APTT 12,00 1 8 Fibrynogen 18,00

Bardziej szczegółowo