Załącznik nr 1 1. Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM Sp. z o. o., Pl. Starynkiewicza 1/3, Warszawa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 1. Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM Sp. z o. o., Pl. Starynkiewicza 1/3, 02-015 Warszawa"

Transkrypt

1 V. Konsultacje, badania, zabiegi 2 a Konsultacja ginekologiczna b USG transa Załącznik nr 1 1. Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM Sp. z o. o., Pl. Starynkiewicza 1/3, Warszawa Badania cytologiczne VII. 1 Cytologia III. 2. Praktyka lekarska Agnieszka Wroblewska, ul. Mroczna 9/11/13 m. 56, Warszawa Badania toksykologiczne 3. Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ Al. Solidarności 67, Warszawa 1 Acebutol 2 Acetaminofen oznaczenie ilościowe (krew) (Paracetamol) 3 Acetaminofen oznaczenie jakościowe (mocz) (Paracetamol) 4 Alkaloidy opium - badanie ilościowe (Opiaty) 5 Alkaloidy opium - badanie jakościowe (Opiaty) 6 Alkaloidy tropanowe (Parkopan) 7 Alkohol etylowy 8 Alkohol metylowy 9 Amfetamina - badanie ilościowe 10 Amfetamina - badanie jakościowe 11 Aminofenazon 12 Amitryptylina - badanie jakościowe 13 Amizapin (Karbamazepina) - badanie jakościowe 14 Amizepin (Karbamazepina) - badanie ilościowe 15 Atenolol 16 Aviomarin 17 Baclofen 18 Barbirutany badanie ilościowe 19 Barbirutany badanie jakościowe 20 Benzodiazepiny badanie ilościowe 21 Benzodiazepiny badanie jakościowe 22 Benzylpiperazyna (mocz) 23 Bioxetin 24 Bisoprolol 25 Cannabinole - badanie ilościowe 26 Cannabinole - badanie jakościowe 27 Chlorprotiksen 28 Cholinoesteraza 29 Cipramil (Citalopram) 30 Clomipramina (Klomipramina) 31 Coaxil (Tianeptyna) 32 Dekstrometorfan 33 Desimipramina 34 Digixin (Digoxin, Digoksyna) 35 Doksepina 36 Doksepina (mocz) (Sineguan) 37 Ecstasa 38 Efecitn (Wenlafaksyna) 39 Efedryna (Efedryna/Pseudoefedryna) 40 Estazolam 41 Fencyklidyna 42 Fenobarbital (krew) (Luminal)

2 43 Fenotiazyny 44 Fluvoxamina 45 Formalina 46 Glikol etylenowy (krew, mocz) 47 Haloperidol 48 Hemineurina (Klometiazol) 49 Hydroksyzyna 50 Ibuprofen 51 Imipramina 52 Kodeina 53 Kofeina 54 a Kokaina - badanie ilościowe 55 b Kokaina - badanie jakościowe 56 Kotynina (Kotynina/Nikotyna) 57 Kwas walproinowy (krew) 58 LSD 59 Mefacit (kwas mefenamowy) 60 Meprobamat 61 Metadon 62 Metamfetamina 63 Metoclopramid 64 Metoprolol 65 Mianseryna 66 Mirtazapina 67 Moclobemid (Aurorix) 68 Noveril 69 Olanzapina 70 Phenytoina (Fenytoina) 71 Promolan (Opipramol) 72 Propranolol 73 Pyralgina (Metamizol) 74 Rispolept (Risperidon) 75 Rozpuszczalniki organiczne 76 Salicylany - badanie ilościowe 77 Salicylany - badanie jakościowe 78 Seroxat (Paroksetyna) 79 Stilnox (Zolpidem) 80 Sulfonamidy 81 Sulpiryd 82 Syntetyczne kannabinoidy (JWH018, JWH073, JWH210, MAM2201) (mocz) 83 Teofilina 84 Torekan (Thiethylperyzyna) 85 Tramal (Tramadol) 86 Trimethoprim 87 Trójcykliczne antydepresanty 4. MEGA-LENS M. Czubak, W. Gałecki, W. Woźniak Sp. j. ul. Surowieckiego 12a, Warszawa V. Konsultacje, badania, zabiegi 5 a Okulistyczna b OCT c USG gałek ocznych d Angiografia oka e GDx II. 5. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny ul. Marszałkowska 24, Warszawa Badania cytogenetyczne 1 Badanie cytogenetyczne z hodowli komórek szpiku (w barwieniu GTG i CBG)

3 2 Badanie cytogenetyczne z komórek krwi (w barwieniu GTG i CBG) 3 Badanie cytogenetyczne z zastosowaniem fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) 4 Badanie, w którym nie uzyskano wyniku np. z powodu zbyt małej ilości pobranego materiału 6. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny ul. Chocimska 24, Warszawa 1 Kał na cryptosporidium 2 EIEC - enteroinwazyjne szczepy E.coli X. Diagnostyka gruźlicy, choroby płucne 3 BAL w K. Pneumocytozy -preparat mikroskopowy 7. Instytut Psychiatrii i Neurologii ul. Sobieskiego 9, Warszawa XI. Diagnostyka chorób genetycznych 1 oznaczanie aktywności chitotriozydazy - diagnostyka rutynowa 2 oznaczanie aktywności chitotriozydazy - monitorowanie leczenia choroby Gauchera enzymatyczna diagnostyka neurolipidoz i /lub mukolipidoz (w tym leukodystrofii metachromatycznej, gangliozydoz GM1 i GM2, alfa-mannozydozy, choroby wtrętów 3 komórkowych) 4 Badanie moczu w kierunku mukopolisacharydozy (mocz "po nocy" 50 ml, zamrożony) Enzymatyczna diagnostyka glikoproteinoz (aktywność beta-mannozydazy i alfa-fukozydazy 5 w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry*) Enzymatyczna diagnostyka mukopolisacharydozy typu 1/5; choroby Hurler/Scheie 6 (aktywność alfa-iduronidazy w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry*) Enzymatyczna diagnostyka mukopolisacharydozy typu 2; choroby Huntera (aktywność 7 sulfatazy siarczanu kwasu iduronowego w surowicy lub osoczu) Enzymatyczna diagnostyka mukopolisacharydozy typu 3 (choroby Sanfilippo) - podtypów A, B, C i D (aktywność enzymów lizosomalnych w leukocytach krwi lub fibroblastach*) Enzymatyczna diagnostyka mukopolisacharydozy typu 4 (choroby Morquio) - podtypów A i B, (aktywność sulfatazy 6-siarczanu galaktozy i beta-galaktozydazy w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry*) Enzymatyczna diagnostyka choroby Gauchera i choroby Wolmana/CESD (aktywność betaglukozydazy i/lub aktywność lizosomalnej kwaśnej esterazy w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry*) Enzymatyczna diagnostyka choroby Pompego (aktywność lizosomalnej kwaśnej alfaglukozydazy w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry*) Enzymatyczna diagnostyka choroby Pompego (aktywność lizosomalnej kwaśnej alfaglukozydazy w suchej kropli krwi) Enzymatyczna diagnostyka choroby Niemanna-Picka typu A/B (aktywność lizosomalnej kwaśnej sfingomielinazy w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry*) Enzymatyczna diagnostyka gangliozydozy GM2-B, choroby Tay-Sachsa (aktywność termolabilnej beta-heksozoaminidazy A w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry*) wykrywanie pseudodeficytu arylosulfatazy A metodą PCR (element uzupełniający w diagnostyce leukodystrofii metachromatycznej) oznaczanie poziomu ceruloplazminy w surowicy krwi (diagnostyka choroby Wilsona) oznaczanie poziomu miedzi w surowicy krwi (diagnostyka choroby Wilsona) oznaczanie poziomu miedzi w moczu (diagnostyka choroby Wilsona) oznaczanie poziomu cynku w surowicy krwi (diagnostyka choroby Wilsona) oznaczanie poziomu cynku w moczu (konieczne u pacjentów z chorobą Wilsona leczonych Zincteralem)

4 badanie molekularne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej - skrining najczęstszych w 21 populacji polskiej mutacji poszukiwanie delecji/duplikacji w genie dystrofiny w dystrofii mięśniowej 22 Duchenne a/beckera (badanie metodą MLPA) badanie nosicielstwa mutacji dla kobiety z rodziny dotkniętej dystrofią mięśniową 23 Duchenne a /Beckera (metodą MLPA, analizą sprzężeń) badanie podstawowe w kierunku ataksji rdzeniowo-móżdżkowych - SCA (obejmuje SCA1, 24 SCA2 i SCA3) diagnostyka ataksji rdzeniowo-możdżkowych - SCA (SCA6, SCA7, SCA8, SCA10, SCA12, 25 SCA17) badanie poszczególnych typów SCA - każdy typ badanie molekularne w kierunku SBMA (opuszkowo-rdzeniowy zanik mięśni) (badanie w 26 kierunku zespołu Kennedy'ego) 27 badanie molekularne w kierunku dystrofii miotonicznej DM1/DM2 28 badanie molekularne pojedynczego typu DM 29 badanie molekularne w kierunku DRPLA 30 Badanie prenatalne pod kątem rdzeniowego zaniku mięśni SMA (badanie metodą MLPA) poszukiwanie mutacji punktowych w eksonach 1-20 genu dystrofiny w dystrofii mięśniowej 31 Duchennea/Beckera (badanie metodą sekwencjonowania) poszukiwanie mutacji punktowych w eksonach genu dystrofiny w dystrofii mięśniowej 32 Duchennea/Beckera (badanie metodą sekwencjonowania) poszukiwanie mutacji punktowych w eksonach genu dystrofiny w dystrofii mięśniowej 33 Duchennea/Beckera (badanie metodą sekwencjonowania) poszukiwanie mutacji punktowych w eksonach genu dystrofiny w dystrofii mięśniowej 34 Duchennea/Beckera (badanie metodą sekwencjonowania) 35 p/c przeciwneur. w sur. met. immunofluo. 36 p/c przeciwneur. metodą Western Blot 37 Diagnostyka choroby Krabbe'go 38 a Profil 1 b Profil 2 39 Przeciwciała przeciw gangliozydom: Profil 1 IgM Analiza najczęstszych mutacji w genie GBA, czyli p.n370s oraz p.l444p (II etap diagnostyki 40 choroby Gauchera ) 41 Przeciwciała przeciw gangliozydom: Profil 1 IgG XI. Diagnostyka chorób genetycznych 1 2 Hemochromatoza 8. MedGen Kamila Czerska i Wspólnicy Sp. K. ul. Wytworna 11A, Warszawa Diagnostyka molekularna choroby Wilsona (wykrywanie dwóch najczęstszych mutacji w genie ATP7B) Diagnostyka molekularna rodzinnego defektu apolipoproteiny B-100 (wykrywanie jednej z 3 przyczyn rodzinnej hipercholesterolemii) 4 Diagnostyka choroby Gauchera i Wolmana) GENETYCZNA Analiza najczęstrzych mutacji w genie ARSA (c.459+1g>a, p.p426l, p.i179s, 5 c g>a);poszerzona diagnostyka leukodystrofii metachromatycznej ** Analiza sekwencji genu ARSA (eksony 1-8); poszerzona diagnostyka leukodystrofii 6 metachromatycznej Identyfikacja mutacji Leiden w genie F5 (czynnika V) i mutacji 20210G>A w genie F2 (protrombiny) - diagnostyka predyspozycji genetycznej do nawracających poronień i choroby 7 zakrzepowo-zatorowej 8 Mutacji C.20210G>A w genie czynnika II - protrombiny 9. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc ul. Płocka 26, Warszawa badanie wykrywania latentnego zakażenia prątkiem gruźlicy tj. test T.SPOT-TB X. Diagnostyka gruźlicy, choroby płucne 1 Określenie wrażliwości podstawowej dla M. tuiberculosis na pyrazynamid (wymagane wg zaleceń PTChP z 2013 roku)

5 2 OIF w K. Pneumocytozy 3 AZPP - precypityny w kier. Choroby hodowców ptaków 4 Określenie wrażliwości rozszerzonej etionamid, cyklseryna, kapromycyna, ofloksacyn 10. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ul. Lindleya 4, Warszawa 1 Erytrocyty dysmorficzne w moczu 2 Badanie w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową a test VDRL w PMR b test FTA c test TPHA IV. Badania związane z przeszczepem narządow 1 Typowanie jednego dawcy narządu unaczynionego Wykonanie próby krzyżowej (cross-machu) dla biorcy narządu unaczynionego innego niż nerka (np.. Wątroba, trzustka) gdy materiał pochodzi od dawcy, który był typowany do 2 przeszczepienia nerek bez odbębnego wzywania dyżuranta Wykonanie próby krzyżowej (cross-machu) dla biorcy narządu unaczynionego innego niż nerka (np.. Wątroba, trzustka) gdy materiał pochodzi od dawcy, który był typowany do 3 przeszczepienia nerek - z odbębnym wzywaniem dyżuranta 4 Wykonanie próby krzyżowej (cross-machu) dla jedego dawcy ze zwłok Ocena poziomu przeciwciał w surowicy biorcy alloprzeszczepu od dawcy zmarłego (crossmatch) metodą cytometrii 5 przepływowej V. Konsultacje, badania, zabiegi 1 a Konsultacja urologiczna b Nefrostomia c Założenie - wymiana cenika JJ (PIG-TAIL) d Usunięcie cewnika JJ (PIG-TAIL) Kapilaroskopia e Cystoskopia 2 a Konsultacja dermatologiczna b Biopsja skóry 3 a Konsultacja stomatologiczna b Konsultacja chirurga szczękowego c Konsultacja profesorska (chirurgia szczękowa) d Ekstrakcja zęba e Usunięcie chirurgiczne zęba f RTG zęba g Pantomogram CT, NMR W RAZIE AWARII SPRZĘTU SPCSK VIII. 1 Rezonans Magnetyczny bez kontrastu a MR głowy bez kontrastu b MR kręgosłupa odc. C bez kontrastu c MR kręgosłupa odc. L-S bez kontrastu d MR kręgosłupa odc. Th bez kontrastu 2 Rezonans Magnetyczny z kontrastem a MR głowy z kontrastem b MR jamy brzusznej z kontrastem c Mr kręgosłupa odc. C z kontrastem d Mr kręgosłupa odc. L-S z kontrastem e Mr kręgosłupa odc. Th z kontrastem 3 Tomografia komputerowa bez kontrastu a Ocena tętnic wieńcowych bez kontrastu (Calcium Score) b TK głowy bez kontrastu c TK kręgosłupa odc C bez kontrastu d TK kręgosłupa odc. L-S bez kontrastu e Tk kręgosłupa odc. Th bez kontrastu f TK miednicy bez kontrastu g TK twarzoczaszki bez kontrastu

6 4 Tomografia komputerowa z kontrastem a TK Angio klatki piersiowej z kontrastem b TK Angio serca z kontrastem c TK głowy z kontrastem d TK głowy z kontrastem (angio) e TK jama brzuszna z kontrastem f TK klatka piersiowa z kontrastem g TK kończyn górnych i dolnych (angio) z kontrastem h TK kręgosłupa odc. C z kontrastem i TK kręgosłupa odc. L-S z kontrastem j TK kręgosłupa odc Th z kontrastem k TK miednicy z kontrastem l TK twarzoczaszki z kontrastem 5 Rezonans Magnetyczny a MR serca z kontrastem b MR serca bez kontrastu c MR serca z adenozyną 11. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie, ul. Wołoska 137, Warszawa 1 Przeciwciała przeciw SCL-70 2 Legionella - antygen w moczu 3 Oznaczenia leków: a stężenie kwasu mykofenolowego we krwi (MPA) b tacrolimus/prograf (awaryjnie) c sirolimus/rampamycyna d cyklosporyna (AWARYJNIE) 4 B-crosslaps (CTX) IX. 12. FUNDACJA "Centrum Rozwoju Medycyny" Al. J. Ch. Szucha 3 lok. 2, Warszawa Opracowanie i ocena bioptatów nerek 1 Badanie w mikroskopie świetlnym bioptatów gruboigłowych 2 Badanie w mikroskopie świetlnym wycinków usuniętej nerki 3 Badanie immunomorfologiczne bioptatów nerki 4 Badanie w mikroskopie świetlnym - biopsja niediagnostyczna 5 Doprowadzenie materiału do bloku eponowego (do badania w mikroskopie elektronowym) 6 Badanie w mikroskopie elektronowym 7 Dodatkowe barwienie do biopsji nerki w tym: a znakowanie amyloidu b badanie ekspresji kolagenu IV w diagnostyce zespołu alporta 13. Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" Al. Dzieci Polskich 20, Warszawa 1 Alfa - 1 antytrypsyna 2 Oznaczenia leków: a poziom gentamycyny 3 Immunoglobuliny IgD 4 Profil steroidowy w moczu - metoda GC/MS VLFA - Analiza długołańcuchowych kwasów tłuszczowych w surowicy metodą chromatografii gazowej 5 6 Vit. A+E 7 (R-Z) GC-MS analiza profilu kwasów organicznych w moczu 8 ETEC - enterotoksyczne szczepy Escherichia coli 9 EHEC - entrokrwotoczne szxczepy E.coli 0157; H7

7 10 Serotypowanie E coli 11 Wykrywanie galaktomannanu z BAL 12 Metotreksat (MTX) X. Diagnostyka gruźlicy, choroby płucne 1 Oznaczenie antygenów grzybiczych w popłuczynach oskrzelowych a antygen Aspergillus b antygen Cryptococcus Diagnostyka chorób genetycznych XI. 1 LC/MC/MC (oznaczenie TANDEMEM MS) Chromatografia oligosacharydów w moczu (diagnostyka mannozydozy, 2 fukozydozy, choroby Sandhoffa, sialidoza) Badania z zakresu hematologii XII. Diagnostyka ostrej białaczki limfoblastycznej 1 Poziom mtx (metotrexat) 14. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, Warszawa 1 a Coxackie B Ab-On z 3 ant (met.pł.) b Paragrypa IgG c Paragrypa IgM d Grypa A (AWARYJNIE) e Grypa B (AWARYJNIE) f Grypa IgM g Grypa IgG Oznaczenie poziomu przeciwciał klasy IgG anty - wirusowi grypy A w surowicy krwi/ metoda 2 ELISA Oznaczenie poziomu przeciwciał klasy IgM anty - wirusowi grypy A w surowicy krwi/ metoda 3 ELISA Oznaczenie poziomu przeciwciał klasy IgG anty - wirusowi grypy B w surowicy krwi/ metoda 4 ELISA Oznaczenie poziomu przeciwciał klasy IgM anty - wirusowi grypy B w surowicy krwi/ metoda 5 ELISA Oznaczenie poziomu przeciwciał klasy IgG anty - wirusowi Paragrypy typ 3 w surowicy krwi/ 6 metoda ELISA Oznaczenie poziomu przeciwciał klasy IgM anty - wirusowi Paragrypy typ 3 w surowicy krwi/ 7 metoda ELISA 8 Serodiag. tularemii - odczyn aglutynacji probówkowej Badania obrazowe VI. 2 Mammografia 15. Szpital Wolski im. Dr Anny Gostyńskiej ul. Kasprzaka 17, Warszawa 16. DIAGNOSTYKA SP. Z O. O. Al. Prymasa Tysiąclecia 79 a, Warszawa 1 Przeciwciała antyfosfolipidowe 2 a Przeciwciała przeciw gliadynowe IgA b Przeciwciała przeciw gliadynowe IgG c Przeciwciała przeciw endomysium IgA EmA d Przeciwciała przeciw endomysium IgG EmA 3 a Przeciwciała p. transglutaminazie tkankowej (anty-ttg) w kl. IgA met. ELISA b Przeciwciała p. transglutaminazie tkankowej (anty-ttg) w kl. IgG met. ELISA

8 4 a Badania p-anca - max. Czas uzyskania wyniku 1 dzień b Badania c-anca - max. Czas uzyskania wyniku 1 dzień d Oznaczenie przeciwciał przeciwjądrowych (ANA - Screen ) (jak wyżej) c Oznaczenie przeciwciał przeciwjądrowych ( ANA ) badanie rozszerzone (jak wyżej) e Pakiet-panel wątrobowy (ANA1, ASMA, AMA, LKM) 5 Antygen HBe - max. czas uzyskania wyniku 1 dzień 6 Przeciwciała anty HBe (jak wyżej) 7 Przeciwciała anty HBc klasy IgM (jak wyżej) 8 Przeciwciała anty HBc klasy IgG (jak wyżej) 9 przeciwciała canca i panca testem IF 10 Przeciwciała SMA, LKM, MIT 11 Przeciwciała p. mitochondralne - max. Czas oczekiwania 1 dzień 12 a Przeciwciała przeciw Chlamydia pneumoniae klasy IgG b Przeciwciała przeciw Chlamydia pneumoniae klasy IgM 13 Przeciwciała fosfatydyloserynie przeciwko IgG, IgA, IgM 14 Przeciwciała p. błonie podstawowej kłęb. nerkowych (anty-gmb) met. IF 15 Przeciwciała p. mięśniom gładkim (ASMA) met IF 16 Przeciwciała p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-lkm) met. IF 17 a Przeciwciała anty-gad b Przeciwciała anty-ia2 c Przeciwciała anty-gad + anty-ia2 18 Przeciwciała przeciw Ro, LA (SSA, SSB) 19 Przeciwciała przeciw wirusowi ospy wietrznej (VZV) Varicella zoster a w klasie IgG b w klasie IgM 20 a Przeciwciała anty IgA przeciwko toksoplazmie b Toxo IgG, Awidność 21 Diagnostyka serologiczna w kierunku wirusa n.z.p. a Przeciwciała w klasie IgG dla wirusa n.z.p. b Przeciwciała w klasie IgM dla wirusa n.z.p. 22 Określenie miana przeciwciał antykardiolipinowych a w klasie IgG - badanie ilościowe b w klasie IgM - badanie ilościowe 23 Badania w kierunku jersiniozy a serodiagnostyka jersiniozy IgA b serodiagnostyka jersiniozy IgG 24 Yersinia badanie z krwi 25 Przeciwciała przeciwko krztuściowi testem ELISA - 1 klasa 26 Amiodaron 27 Łańcuchy lekkie w moczu 28 Homocysteina 29 Badanie serodiagnostyczne w kierunku brucelozy 30 Serodiagnostyka a mykoplazmozy IgG b mykoplazmozy IgM Badanie w kierunku przeciwciał w klasie IgG i IgM dla wirusa kleszczowego zapalenia 31 mózgu 32 Badanie w kierunku toksokarozy 33 Kalcytonina 34 Aldosteron 35 aldosteron w DZM 36 Gastryna 37 Tyreoglobulina 38 Estriol wolny 39 Leptyna 40 Ceruloplazmina 41 Osteokalcyna 42 C1 inhibitor a aktywność b stężenie Badanie hybrydyzacją kwasów nukleinowych w kierunku obecności DNA Chlamydia 43 trachomatis 44 Aktywność frakcji kostnej fosfatazy zasadowej w surowicy

9 Badania z zakresu hematologii 45 Miano przeciwciał antykardiolipinowych (IgG) 46 Miano przeciwciał antykardiolipinowych (IgM) 47 Miano przeciwciał przeciw beta-2-glikoproteinie I w klasie IgG 48 Miano przeciwciał przeciw beta-2-glikoproteinie I w klasie IgM 17. Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o., ul. Banacha 1a, Warszawa Badania obrazowe VI. 1 USG układu ruchu XI. 1 2 Diagnostyka chorób genetycznych Diagnostyka molekularna rdzeniowego zaniku mięśni * SMA, tzn. choroby Werdniga- Hoffmanna i choroby Kugelberga-Welander (badanie metodą MLPA) Badanie nosicielstwa mutacji wywołującej rdzeniowy zanikmięśni - SMA (badanie metodą MLPA) 3 GEN 4AE z izolacją DNA 4 GEN 7A bez izolacji DNA 5 Ataksja Friedreicha 18. Instytut Matki i Dziecka ul. Kasprzaka 17a, Warszawa 19. Wojewódzki Szpital Zakaźny ul. Wolska 37, Warszawa 1 Odczyn immunoenzymatyczny ELISA w kierunku wągrzycy 2 Wykrywanie materiału genetycznego wirusów zapalenia wątroby typu B i C 3 a HCV RNA metodą RT PCR (Czas uzyskania wyniku max 2 dni) b PCR HBV ilościowy c PCR HCV ilościowy d PCR HBV jakościowy e PCR HCV jakościowy 4 a EBV-przeciwciała IgG (czas oczekiwania na wynik 1 dzień) b EBV-przeciwciała IgM (czas oczekiwania na wynik 1 dzień) 5 Oznaczenia leków: a Oznaczenie stężenia Vankomycyny 6 IL 6 (surowica) cytokina prozapalna 7 Badania w kierunku HIV a test weryfikacyjny w kierunku HIV (Western blot) b HIV PCR jakościowe 8 Identyfikacja serologiczna Salmonella i Shigella X. Diagnostyka gruźlicy, choroby płucne 1 Określenie wrażliwości podstawowej dla M. tuiberculosis - streptomycyna iziniazyd, etambutol, ryfampicyna Określenie wrażliwości podstawowej dla M. tuiberculosis - streptomycyna iziniazyd, a etambutol, ryfampicyna-na pożywkach stałych Określenie wrażliwości podstawowej dla M. tuiberculosis - streptomycyna iziniazyd, b etambutol, ryfampicyna-na pożywkach płynnych 20. ALAB Laboratoria Sp. z o. o. ul. Stępińska 22/30, Warszawa 1 Kwas 5-Hydroksyindolooctowy 2 a Przeciwciała przeciwko czynnikowi Castlea

10 b Przeciwciała przeciwko komórkom okładzinowym żołądka 3 Przeciwciała canca i panca metodą ELISA 4 Panel w kierunku myositis (Mi-2, Ku, PM, Scl, Jo-1, pl-7, pl-12, Pl-12) 5 Przeciwciała anty CCP = 9 (anty CCP) 6 Przeciwciała przeciw receptorom acetylocholiny u chorych z miastenią 7 Przeciwciała p. dsdna met.if 8 a Przeciwciała przeciwwyspowe (ICA) b Przeciwciała przeciwinsulinowe (IAA) 9 Przeciwciała przeciw akwaporynie 4 10 Przeciwciała przeciw kinazie tyrozynowej (anty-musk) 11 Przeciwciała przeciw titinie 12 Wykrywanie przeciwciał antykardiolipinowych a w klasie IgG - badanie jakościowe b w klasie IgM - badanie jakościowe 13 Markery serologiczne zakażenia HAV a przeciwciała anty HAV całkowite b przeciwciała anty HAV w klasie IgM 14 Badanie kału w kierunku wydalania tłuszczy 15 a QuantiFeron - TB GOLD ELISA 16 IgG Proteinogram w moczu 18 Kał badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych 19 Serodiagnostyka choroby kociego paura (w klasie IgM i IgG) OH-progesteron metodą ELISA (EIA-1292) 21 Androstendion Badanie hybrydyzacją kwasów nukleinowych w kierunku obecności DNA Chlamydia 22 trachomatis w moczu 23 RF ( czynnik reumatoidalny klasy IgM) 24 1,25 (OH) -2 vitaminy D3 25 Badania w kierunku bąblowicy a Odczyn immunoenzymatyczny ELISA w kierunku bąblowicy b Badanie w kierunku bąblownicy metodą WESTERN - blot 26 a HSV IgM jakościowy b HSV IgM ilościowy c HSV IgM w PMR d HSV IgG jakościowy e HSV IgG ilościowy f HSV IgG w PMR 27 Badanie w kierunku boreliozy metodą WESTERN BLOT a Badanie w kierunku boreliozy metodą WESTERN BLOT IgM b Badanie w kierunku boreliozy metodą WESTERN BLOT IgG 28 Dopełniacz C3 29 Dopełniacz C4 Wykrywanie DNA pasożytów Toxoplasma gondii metodą PCR z wykorzystaniem 30 jednej pary starterów 31 Karnityna w surowicy Wykrywanie DNA Pneumocystis carinii metodą PCR z wykorzystaniem jednej pary 32 starterów 33 Badanie grypy met. PCR (AWARYJNIE) 34 Badanie cytologiczne w moczu 35 Badanie w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową d badania mikrobilogiczne rzeżączka (Gc) e rzęsistki f chlamydia trachomatis 36 Kał posiew w kierunku: Camylobacter jejuni a kał posiew w kierunku: Camylobacter jejuni -wynik ujemny b kał posiew w kierunku: Camylobacter jejuni -wynik dodatni 37 kał posiew w kierunku: Yersinia spp a kał posiew w kierunku: Yersinia spp -wynik ujemny b kał posiew w kierunku: Yersinia spp -wynik dodatni 38 a Kał Salmonella - Shigella c Kał w kierunku Lambiozy XI. Diagnostyka chorób genetycznych 1 Mutacja C.677CT w genie MTHFR

11 XII. Badania z zakresu hematologii Diagnostyka ostrej białaczki limfoblastycznej 1 Diagnostyka NNH: Test FLAER - badanie przesiewowe 2 kwalifikacja odczynu TRALI 3 Analiza mutacji genu KIT:exon 17 4 Badanie mutacji MPL W 515 K/L 5 Wykrywane przeciwciał anty-hla (pakiet LCT, ELISA) 8 Wykrywanie mutacji genu protrombiny Instytut Hematologii i Transfuzjologii ul. Indiry Gandhi 14, Warszawa, (ul.chocimska 5) Wykrywanie p/c przeciwpłytkowych w surowicy na płytkach krwi met. Enzymatyczną (MAIPA) 11 Wykrywanie p/c przeciwpłytkowych heparynozależnych met. enzymatyczną 12 Widmo fluorescencji porfiryn w osoczu 13 Poziom haptoglobin (met.rid) 14 Oznaczenie poziomu G6PD- dehydrogenaza glukozo-6 fosforanowa 15 HK-heksokinaza krwinek czerwonych 16 Oznaczenie poziomu PK-kinazy pirogronianowej 17 GPI-izomeraza glukozofosforanowa 18 Analiza mutacji KD BCR - ABL (sekwencjonowanie) 19 Rearanżacja genów TCR(TCRB,TCRG,TCRD)(panel) 20 Rearanżacja genów Ig(IGH,IGK,IGL)(panel) 22 Badanie odczynu poprzetoczeniowego typu TRALI (chory i 1 dawca) 23 Badanie odczynu poprzetoczeniowego typu TRALI (każdy kolejny dawca) Wykrywanie przeciwciał przeciwpłytkowych na płytkach met. fluoroscencyjną 24 (BIFT) Wykrywanie przeciwciał anty - HLA w surowicy w teście limfocytotoksycznym 25 (LCT) Wykrywanie przeciwciał przeciwpłytkowych EDTA- zależnych w surowicy/na 30 płytkach met. fluorescencyjną 32 Rearanżacja genów Ig lub TCR BCL1- IGH, BCL2- IGH 33 Diagnostyka NNH: flurocytometryczne badanie CD59 erytrocytów 34 Oznaczenie poziomu aldolazy 36 Oznaczenie poziomu HK - heksokinaza 39 Oznaczenie poziomu PFK -fosfofruktokinaza 40 Oznaczenie poziomu reduktazy methemoglobiny 41 Oznaczenie poziomu PGK Kinazy fosfoglicerynianowej 42 Oznaczenie aktywności ADAMTS13 met chromogenną (czas wykonania badania do 2 tyg.) 43 Oznaczenie inhibitora ADAMTS13 met. chromogenną (czas wykonywania badania do 2 tyg.) Wykrywanie przeciwciał przeciwgranulocytarnych w surowicy (zestaw testów: GIFT, GAT, 44 MAIGA) 46 Półilościowe badanie DNA wirusa JC 48 Diagnostyka NAIH typu ciepłego rozszerzona 49 Analiza mutacji genu KIT (panel: exon 8 i exon 17) 50 Oznaczenie aktywności Czynnika VIII (met. koagulacyjną jednostopniową) 51 Test potwierdzenia obecności antykoagulantu toczniowego (d RVVT) 52 Oznaczenie antygenu wolnego białka S (met. ELISA) 57 Oznaczenie aktywności heparyny w osoczu (anty-xa)

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o wyniku procedury Konkursu Ofert FUNDACJA "Centrum Rozwoju Medycyny" Al. J. Ch. Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o wyniku procedury Konkursu Ofert FUNDACJA Centrum Rozwoju Medycyny Al. J. Ch. Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o wyniku procedury Konkursu Ofert FUNDACJA "Centrum Rozwoju Medycyny" Al. J. Ch. Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa Opracowanie i ocena bioptatów nerek Badanie w mikroskopie świetlnym

Bardziej szczegółowo

VLFA - Analiza długołańcuchowych kwasów tłuszczowych w surowicy metodą chromatografii gazowej

VLFA - Analiza długołańcuchowych kwasów tłuszczowych w surowicy metodą chromatografii gazowej Rodzaj badania Cena Załącznik nr 1 do SIWK Czas oczekiwania Kod ICD-9 na wynik I. Specjalistyczne badania laboratoryjne 1 Kwas 5-Hydroksyindolooctowy 2 Przeciwciała antyfosfolipidowe 3 a Przeciwciała przeciwko

Bardziej szczegółowo

Przeciwciała p-gliadynowe IgG 25,00 10 dni. Przeciwciała przeciw endomysium IgA EmA 25,00 10 dni

Przeciwciała p-gliadynowe IgG 25,00 10 dni. Przeciwciała przeciw endomysium IgA EmA 25,00 10 dni ZAŁĄCZNIK NR 1 O G Ł O S Z E N I E O WYNIKU PROCEDURY KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH NA RZECZ SPCSK ALAB Laboratoria Sp. z o. o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa Specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWK Czas oczekiwania na wynik. Rodzaj badania. Cena

Załącznik nr 1 do SIWK Czas oczekiwania na wynik. Rodzaj badania. Cena Rodzaj badania Cena Załącznik nr 1 do SIWK Czas oczekiwania na wynik I. Specjalistyczne badania laboratoryjne 1 Kwas 5-Hydroksyindolooctowy 2 Przeciwciała antyfosfolipidowe 3 a Przeciwciała przeciwko czynnikowi

Bardziej szczegółowo

MEGA-LENS M. Czubak, W. Gałecki, W. Woźniak Sp. j. ul. Surowieckiego 12a, 02-785 Warszawa

MEGA-LENS M. Czubak, W. Gałecki, W. Woźniak Sp. j. ul. Surowieckiego 12a, 02-785 Warszawa Załącznik nr 1 do O G Ł O S Z E N I A MEGA-LENS M. Czubak, W. Gałecki, W. Woźniak Sp. j. ul. Surowieckiego 12a, 02-785 Warszawa V. Konsultacje, badania, zabiegi 1 a Okulistyczna b OCT c USG gałek ocznych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj materiału do pobrania. Kod ICD-9

Rodzaj materiału do pobrania. Kod ICD-9 Rodzaj badania Załącznik nr 1 do SIWK Cena (zł) Czas oczekiwania na wynik Kod ICD-9 Rodzaj materiału do pobrania I. Specjalistyczne badania laboratoryjne 1 Przeciwciała antyfosfolipidowe 2 a Przeciwciała

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 L.p. Rodzaj badań CENA

załącznik nr 1 L.p. Rodzaj badań CENA załącznik nr 1 L.p. Rodzaj badań CENA CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK I. Specjalistyczne badania laboratoryjne 1 Immunoglobuliny IgD 2 Przeciwciała antyfosfolipidowe 3 Przeciwciała antykardiolipinowe w klasie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 - Badania specjalistyczne

Zadanie 1 - Badania specjalistyczne Zadanie 1 - Badania specjalistyczne Rodzaj badania wynik w dniach 1. 17-OH Progesteron 7 25 2. ACTH (hormon adenokortykotropowy) 7 30 3. AFP (alfa-fetoproteina) 5 30 4. AMH 7 30 5. Aldosteron 7 5 6. Alfa1

Bardziej szczegółowo

Rodzaj badania Ilość Cena jednostkowa w zł

Rodzaj badania Ilość Cena jednostkowa w zł Załącznik nr 1 PAKIET I Lp w zł 1 Helicobacter pylori IgM w surowicy 2 Helicobacter pylori IgG w surowicy 3 Toksoplazmoza IgM 500 4 Toksoplazmoza IgG 500 5 Toksawidność IgG 6 Borelioza IgM - ilościowo

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław Kancelaria: (071)733-12-00 Sekretariat: (071)733-11-00 Fax: (071)733-12-09 strona internetowa: www.aszk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Cena 1 oznaczenia netto PLN

Cena 1 oznaczenia netto PLN / pieczęć oferenta/..., data... PAKIET I - BADANIA WIRUSOLOGICZNE Lp. Rodzaj oznaczenia. Ilość oznaczeń 1 anty-hbc IgM 15 2 anty HBc Total 15 3 anty-hbe 5 4 Hbe antygen 20 5 MONONUKLEOZA 30 IgG 6 MONONUKLEOZA

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń zdrowotnych, objętych konkursem ofert z podziałem na poszczególne zadania. Szacunkowa liczba badań w okresie 12 miesięcy

Wykaz świadczeń zdrowotnych, objętych konkursem ofert z podziałem na poszczególne zadania. Szacunkowa liczba badań w okresie 12 miesięcy Załącznik Nr do cz. II Warunków konkursu ofert Nr DO. 33/6/0 Wykaz świadczeń zdrowotnych, objętych konkursem ofert z podziałem na poszczególne zadania ZADANIE I. Konsultacja cytopatologiczna preparatów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Wykaz świadczeń zdrowotnych, objętych konkursem ofert z podziałem na poszczególne zadania. Szacunkowa liczba badań w okresie 12 miesięcy

KOMUNIKAT. Wykaz świadczeń zdrowotnych, objętych konkursem ofert z podziałem na poszczególne zadania. Szacunkowa liczba badań w okresie 12 miesięcy Zamość, dnia 1września 01 r. DO. 334/16/01 KOMUNIKAT Udzielający Zamówienie informuje, że został zmieniony wykaz świadczeń zdrowotnych objętych konkursem, tj.: w Zadaniu Nr III wykreślono poz. nr 3, 4

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Rodzaj oraz ilość badań laboratoryjnych: Załącznik nr 2. Wartość (3x4) Czas oczekiwania na wynik

FORMULARZ CENOWY. Rodzaj oraz ilość badań laboratoryjnych: Załącznik nr 2. Wartość (3x4) Czas oczekiwania na wynik Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY Rodzaj oraz ilość badań laboratoryjnych: L.p. Nazwa badania Szacunkowa ilość na 12 m-cy Cena jednostko wa Wartość (3x4) Rodzaj materiału do badania Czas oczekiwania na wynik

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 badania laboratoryjne różne

Pakiet nr 1 badania laboratoryjne różne Zał. Nr 2 do Regulaminu Konkursu ofert nr EM/4/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pakiet nr 1 badania laboratoryjne różne Białko C 8 Białko S 8 Miedź wydalanie w moczu 8 Miedź w surowicy 5 Ołów w surowicy

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty. prowadzonej przez. 3. Krajowego Rejestru Sądowego.. 4. Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Formularz oferty. prowadzonej przez. 3. Krajowego Rejestru Sądowego.. 4. Ewidencji Działalności Gospodarczej. ... (pieczęć oferenta) Formularz oferty na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów powiatu radomszczańskiego i osób zamieszkujących poza jego terenem korzystających ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE WYKONANIA BADANIA

MIEJSCE WYKONANIA BADANIA ## Pieczątka firmowa z pełną nazwą oferenta Załącznik nr 5 do umowy nr MIEJSCE WYKONANIA BADANIA Lp Nazwa badania Nazwa laboratorium Adres laboratorium 1 Cholinoesteraza 2 Lipaza 3 4 Odczyn Waalera-Rosego

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. Załącznik nr 2. Dane dotyczące Oferenta: Pełna nazwa oferenta:... ... Adres oferenta: ... NIP:... REGON:... Nr telefonu:..

Formularz ofertowy. Załącznik nr 2. Dane dotyczące Oferenta: Pełna nazwa oferenta:... ... Adres oferenta: ... NIP:... REGON:... Nr telefonu:.. Formularz ofertowy Załącznik nr Dane dotyczące Oferenta: Pełna nazwa oferenta:....... Adres oferenta:...... NIP:... REGON:... Nr telefonu:.. Nr fax:... Adres e-mail:... 1 Formularz ofertowy - cenowy DIAGNOSTYKA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY Załącznik nr 2 do SWKO FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY PAKIET NR I BADANIA TOKSYKOLOGICZNE PROPONOWANA CENA WARTOŚĆ NAZWA BADANIA ILOŚĆ NA ROK JEDNOSTKOWA ZAMÓWIENIA (ILOŚĆ X CENA) Standardowy Panel Lekowy Barbiturany

Bardziej szczegółowo

badania patomorfologiczne - Pakiet nr 1

badania patomorfologiczne - Pakiet nr 1 Załącznik nr 1 do formularza ofertowego Zakres nr 1 - badania patomorfologiczne badania patomorfologiczne - Pakiet nr 1 Lp. Nazwa badania Cena Czas oczekiwani a na wynik 1 badanie histopatologiczne 2 badanie

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR I BADANIA TOKSYKOLOGICZNE

PAKIET NR I BADANIA TOKSYKOLOGICZNE ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWK PAKIET NR I BADANIA TOKSYKOLOGICZNE L.P. NAZWA BADANIA METODA/MATERIAŁ ILOŚĆ CENA 1 BADANIA WARTOŚĆ (ILOŚĆ X CENA) LEKI: 1 BARBITURANY 5 2 SALICYLANY 5 3 KARBAMAZEPIN 5 4 TRÓJCYKLICZNE

Bardziej szczegółowo

do Szczegółowych warunków konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Megrez sp. z o.o. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach OFERTA

do Szczegółowych warunków konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Megrez sp. z o.o. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach OFERTA Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Megrez sp. z o.o. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach Tychy dnia, 2012 r. Megrez Sp. z o.o. Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

CENNIK - DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ

CENNIK - DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ (obowiązuje od 01 czerwca 2015 roku) załącznik nr 4 do regulaminu organizacyjnego CENNIK - DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej - siedziba ul. Św. Józefa 53-59 oraz ul. Konstytucji

Bardziej szczegółowo

C) OFERTA CENOWA. ... pieczątka. Badania izotopowe: - oznaczenie FSH-IRMA. - oznaczenie FT4-RIA. - oznaczanie LH-IRMA

C) OFERTA CENOWA. ... pieczątka. Badania izotopowe: - oznaczenie FSH-IRMA. - oznaczenie FT4-RIA. - oznaczanie LH-IRMA ... pieczątka C) OFERTA CENOWA Nazwa badania (świadczenia) Badania izotopowe: - oznaczenie TSH-IRMA - oznaczenie FT3-RIA - oznaczenie FT4-RIA - oznaczanie PRL-IRMA - oznaczenie FSH-IRMA - oznaczanie LH-IRMA

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty. prowadzonej przez. 3. Krajowego Rejestru Sądowego.. 4. Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Formularz oferty. prowadzonej przez. 3. Krajowego Rejestru Sądowego.. 4. Ewidencji Działalności Gospodarczej. ... (pieczęć oferenta) Formularz oferty na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów powiatu radomszczańskiego i osób zamieszkujących poza jego terenem korzystających ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

C) OFERTA CENOWA. ... pieczątka. Nazwa badania (świadczenia) cena

C) OFERTA CENOWA. ... pieczątka. Nazwa badania (świadczenia) cena ... pieczątka C) OFERTA CENOWA Nazwa badania (świadczenia) Tomografia Komputerowa badanie podstawowe - dla dorosłych Tomografia Komputerowa badanie z kontrastem - dla dorosłych Tomografia komputerowa badanie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. Lokalizacja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej: Budynek Główny C, wejście od ul.

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. Lokalizacja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej: Budynek Główny C, wejście od ul. ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Lokalizacja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej: Budynek Główny C, wejście od ul. Wazów, piętro II Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje badania na potrzeby Oddziałów

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Rzeszów: Świadczenie na rzecz Zamawiającego tj. Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie usługi wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych Numer ogłoszenia: 29318-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

sutki i prostata tarczyca

sutki i prostata tarczyca l.p. Nazwa Badania METODA MATERIAŁ CENA CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK BADANIA DIAGNOSTYCZNE 1 Badania psychotechniczne 2 3 Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa BAC narządów powierzchniowych Biopsja pod kontrolą

Bardziej szczegółowo

Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena

Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena - Mocz: badanie ogólne + osad MoczBadOgólne+osad 22,00 zł - DZM oznaczenie stężenia cukru w moczu DZMStężCukruWmoczu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Medyczne T. Fryda Katowice ul. Mikołowska 53A

Laboratorium Medyczne T. Fryda Katowice ul. Mikołowska 53A Laboratorium Medyczne T. Fryda Katowice ul. Mikołowska 53A - oznaczenie TSH-IRMA - oznaczenie FT3-RIA - oznaczenie FT4-RIA - oznaczanie PRL-IRMA - oznaczenie FSH-IRMA - oznaczanie LH-IRMA - oznaczanie

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo - cenowy zał. nr 5 do SWKO

Formularz asortymentowo - cenowy zał. nr 5 do SWKO Formularz asortymentowo - cenowy zał. nr 5 do SWKO L.p. Nazwa badania laboratoryjnego Ilość badań w roku (w sztukach) Hematologia 1 Leukocyty z rozmazem 35 2 Retikulocyty 2 3 Płytki (metoda manualna) 25

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy wraz z wykazem świadczeń i liczbą szacunkową ich wykonań w trakcie trwania Umowy.

Formularz cenowy wraz z wykazem świadczeń i liczbą szacunkową ich wykonań w trakcie trwania Umowy. Załącznik Nr 7. Formularz cenowy wraz z wykazem świadczeń i liczbą szacunkową ich wykonań w trakcie trwania Umowy. Lp. Nazwa badania Materiał Ilość badań w okresie 36 miesięcy Cena netto Wartość netto

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Pełna nazwa oferenta :... Numer NIP, REGON.. Numer wpisu do właściwego rejestru wojewody...;

FORMULARZ OFERTOWY. Pełna nazwa oferenta :... Numer NIP, REGON.. Numer wpisu do właściwego rejestru wojewody...; FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr /2012 Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu z dnia. Zawiercie, dnia... NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ( wpisać zakres zgodnie z treścią ogłoszenia)......

Bardziej szczegółowo

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH dla pacjentów Medar-Pro Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W LABORATORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE Nazwa oznaczenia/ IV z dnia 19.11.2010 immunoenzymatyczną ELISA -

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W LABORATORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE Nazwa oznaczenia/ IV z dnia 19.11.2010 immunoenzymatyczną ELISA - WSSE w Szczecinie; Zał. nr 12 wyd. I; z dnia 15.03.2012r. do PO-02 wyd. XII z dnia 15.03.2012r. strona /stron 1/5 Lp. Badany obiekt WYKZ METOD BDWCZYCH STOSOWYCH W LBORTORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECIIE

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem (5diff) 12 zł 1 dzień Morfologia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr1 do umowy nr...

Załącznik nr1 do umowy nr... Załącznik nr1 do umowy nr... L.p. Nazwa badania wartość brutto PLN 1. Leki - oznaczenie ilościowe we krwi (surowica/osocze) Digoksyna - metoda oznaczenia turbidymetryczna z pomiarem kinetycznym Fenobarbital

Bardziej szczegółowo

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o.

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. L.p. Nazwa pakietu Cena pakietu Pakiet dla kobiet planujących poczęcie dziecka z grupą krwi 1. (grupa krwi, morfologia, OB., mocz - badanie ogólne, glukoza,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W LABORATORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE Nazwa oznaczenia/ Procedura Badawcza PB/EP/PS/03

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W LABORATORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE Nazwa oznaczenia/ Procedura Badawcza PB/EP/PS/03 WSSE w Szczecinie; OLS; Zał. nr 12 wyd. III; z dnia 25.03.2015r. do PO-02 strona /stron 1/5 Lp. Badany obiekt WYKZ METOD BDWCZYCH STOSOWYCH W LBORTORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECIIE azwa oznaczenia/

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYCZNE

LABORATORIUM ANALITYCZNE 1. Analiza moczu 1 Mocz-badanie ogólne 5 1 2 Białko w moczu 5 2 3 Amylaza w moczu 5 2 4 Wapń w moczu 5 1 5 Mikroalbuminuria - mocz 10 2 6 B2 Mikroglobulina 20 2 2. Analiza kału 7 Badanie kału na krew utajoną

Bardziej szczegółowo

OFERTA KONKURSOWA. Pakiet nr 1- Badania laboratoryjne. ( pieczęć oferenta ) data. Załącznik nr 1do Warunków konkursu

OFERTA KONKURSOWA. Pakiet nr 1- Badania laboratoryjne. ( pieczęć oferenta ) data. Załącznik nr 1do Warunków konkursu ( pieczęć oferenta ) data. Załącznik nr 1do Warunków konkursu OFERTA KONKURSOWA Nazwa i siedziba Oferenta :...... Numer wpisu do rejestru podmiotów leczniczych.. 1. Proponujemy następujące warunki wykonywania

Bardziej szczegółowo

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG na 2015 rok Obowiązuje od: 01 stycznia 2015 roku SPIS TREŚCI I. Badania laboratoryjne II. III. Krew

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312301 Fax. +48224312452 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312301 Fax. +48224312452 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490 INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312301 Fax. +48224312452 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490 ID: 1/KON/14 Warszawa, dnia 22.01.2014 r. WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian do Cennika SPWSZ

Wykaz zmian do Cennika SPWSZ Było - Grypa AH1N1 - diagnostyka 1 52 zmiana nazwy Laboratorium Centralne - 200,00 zł Jest - Diagnostyka grypy: podtyp H1N1 2 192 dodano Laboratorium Centralne Diagnostyka grypy: typ A i podtyp H1N1-270,00

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 8 2 A - amylaza 656 3 ACTH 16 4 AFP 4 5 ALAT 27 864 6 Albumina 64 7 Aldosteron 8 8 ANA1 160 9 ANA2 76 10 Androstendion 164 11 anty - Rh 428 12 Anty-CCP 220 13 Antygen HE4 4 14 Antykoagulant

Bardziej szczegółowo

Witamina D3 Metabolit 25 (OH) 115,00 ACTH 35,00 Kortyzol 35,00 17-hydroksykortykosteroidy w DZM 100,00 17-ketosterydy w DZM 90,00 Aldosteron 45,00

Witamina D3 Metabolit 25 (OH) 115,00 ACTH 35,00 Kortyzol 35,00 17-hydroksykortykosteroidy w DZM 100,00 17-ketosterydy w DZM 90,00 Aldosteron 45,00 Cennik ZUM M-P-K Mocz - badanie ogólne 10,00 OB 6,00 Morfologia krwi (pełna) 14,00 Morfologia krwi (podstawowa) 10,00 Rozmaz krwi (manualnie) 8,00 PT (INR) 12,00 APTT 12,00 Fibrynogen 14,00 D-dimer- ilościowo

Bardziej szczegółowo

badania patomorfologiczne - Pakiet nr 1

badania patomorfologiczne - Pakiet nr 1 Załącznik nr 1 do formularza ofertowego Zakres nr 1 - badania patomorfologiczne badania patomorfologiczne - Pakiet nr 1 Lp. Nazwa badania Cena Czas a na wynik 1 badanie histopatologiczne 2 badanie histopatologiczne

Bardziej szczegółowo

1. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu otrzymując następujące brzmienie: FORMULARZ OFERTOWY

1. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu otrzymując następujące brzmienie: FORMULARZ OFERTOWY Kraków, 3.01.01r. OGŁOSZENIE Nr sprawy: SPA.I.440-1/1 Prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31 86 Kraków, os. Złotej Jesieni 1 informuje, że zmianie uległy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 18/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 18/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach z dnia 10 kwietnia 2015 r. Załącznik do Zarządzenia nr 18/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach z dnia 10 kwietnia 2015 r. Lp. Nazwa badania Cena badania w zł 1. ACTH 30 2. AFP 30 3. Albumina

Bardziej szczegółowo

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG na 2013 rok Obowiązuje od: 01 stycznia 2013 roku SPIS TREŚCI I. Badania laboratoryjne II. III. Krew

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zakończeniu konkursu oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o zakończeniu konkursu oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty Gdańsk, dnia 13.07.2010r. Zawiadomienie o zakończeniu konkursu oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr postępowania: 15/E/P/2010 przedmiot zamówienia: wykonywanie świadczeń zdrowotnych w postaci specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W LABORATORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE Nazwa oznaczenia/ z dnia immunoenzymatyczną ELISA -

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W LABORATORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE Nazwa oznaczenia/ z dnia immunoenzymatyczną ELISA - WSSE w Szczecinie; OLS; Zał. nr 12 wyd. II; z dnia 15.01.2014r. do PO-02 strona /stron 1/5 Lp. Badany obiekt WYKZ METOD BDWCZYCH STOSOWYCH W LBORTORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECIIE azwa oznaczenia/ r

Bardziej szczegółowo

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o.

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. L.p. Nazwa pakietu Cena pakietu 1. Pakiet badań podstawowych (mocz badanie ogólne, OB, morfologia krwi, glukoza, cholesterol całkowity, ALT, mocznik) 90,00

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH OGŁOSZONEGO PRZEZ SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH OGŁOSZONEGO PRZEZ SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH OGŁOSZONEGO PRZEZ SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE Nr postępowania LD 4320/1/11 1. Uwagi wstępne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Czas oczekiwania na wynik (dni)

Czas oczekiwania na wynik (dni) Nazwa badania Cena badania Czas oczekiwania na wynik (dni) H E M A T O L O G I A Morfologia 5 diff 5,00 zł. 1 Morfologia 3 diff 4,50 zł. 1 Rozmaz krwi obwodowej 4,50 zł. 1 Retikulocyty 4,00 zł. 1 OB 5,00

Bardziej szczegółowo

1 17-OH progesteron 25,00 zł. 2 ACTH hormon adrenokortykotropowy 35,00 zł. 3 AFP Alfa-fetoproteina 25,00 zł. 4 Albuminy 8,00 zł. 5 Aldosteron 35,00 zł

1 17-OH progesteron 25,00 zł. 2 ACTH hormon adrenokortykotropowy 35,00 zł. 3 AFP Alfa-fetoproteina 25,00 zł. 4 Albuminy 8,00 zł. 5 Aldosteron 35,00 zł L.p. Badania immunochemiczne Cena 1 17-OH progesteron 2 ACTH hormon adrenokortykotropowy 3 AFP Alfa-fetoproteina 4 Albuminy 8,00 zł 5 Aldosteron 6 Alfa 1 antytrypsyna 7 Aminotransferaza alaninowa ALT (GPT)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY KONKURS OFERT NR 5/2015

FORMULARZ OFERTOWY KONKURS OFERT NR 5/2015 Załącznik nr 1 do Warunków Szczegółowych Konkurs Ofert Nr 5/2015 Nazwa i adres Zamawiającego: Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice FORMULARZ OFERTOWY KONKURS OFERT

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ wykonywanych w NZOZ GENOM Od 20.07.2015r.

CENNIK BADAŃ wykonywanych w NZOZ GENOM Od 20.07.2015r. Kod Nazwa badania Cena 104 ALAT 5,00 213 AMH antymulerian hormon 250,00 22 Amniopunkcja - wraz z oznaczeniem kariotypu płodu 1400,00 118 Amylaza 5,00 117 Amylaza trzustkowa 9,00 172 Androstendion 60,00

Bardziej szczegółowo

10 Cholesterol HDL Cholesterol LDL wyliczony Profil lipidowy z wyliczonym LDL 8974

10 Cholesterol HDL Cholesterol LDL wyliczony Profil lipidowy z wyliczonym LDL 8974 .. Pieczęć oferenta Załącznik nr 1 do SIWKO nr ZP/01/12/KO Szczegółowy wykaz badań, terminy i szacunkowa ilość badań będących przedmiotem konkursu FORMULARZ OFERTOWY - DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Wartość

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian do Cennika SPWSZ

Wykaz zmian do Cennika SPWSZ Wykaz zmian do Cennika SPWSZ 17.02.2010 r. Było - Grypa AH1N1 - diagnostyka 1 52 zmiana nazwy Centralne - 200,00 zł Jest - Diagnostyka grypy: podtyp H1N1 2 192 dodano Centralne Diagnostyka grypy: typ A

Bardziej szczegółowo

Status oznaczenia / pomiaru 1 2 3 4 5 1. Bakteriologiczne badanie krwi. Metoda badawcza

Status oznaczenia / pomiaru 1 2 3 4 5 1. Bakteriologiczne badanie krwi. Metoda badawcza adania materiału klinicznego i sporali. L.p. Rodzaj oznaczenia / pomiaru Metoda badawcza Status oznaczenia / pomiaru 1 2 3 4 5 1. akteriologiczne badanie krwi w kierunku bakterii tlenowych instrukcja badawcza

Bardziej szczegółowo

BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA

BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA Kod Nazwa badania Materiał BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA Czas oczekiwania na wynik** 1 Mocz - badanie ogólne + badanie osadu mocz 1 2 OB krew pełna cytrynian 1 3 Morfologia krwi (pełna) (5diff)

Bardziej szczegółowo

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG na 2016 rok Obowiązuje od: 01 stycznia 2016 roku SPIS TREŚCI I. Badania laboratoryjne II. III. Krew

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 1/2010 na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 1/2010 na świadczenia zdrowotne OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 1/2010 na świadczenia zdrowotne Uprzejmie informuję, że wybrano następujące oferty: Lp. Nazwa świadczenia Nazwa oferenta Zadanie nr 1 badania radiologiczne

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Centralne Laboratorium Kliniczne ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Centralne Laboratorium Kliniczne ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Centralne Laboratorium Kliniczne ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk UWAGA: Jeżeli badanie nie jest z zakresu opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu

Bardziej szczegółowo

Protokół. W dniu 8-10 stycznia 2014r. komisja dokonała oceny oraz wyboru ofert dotyczących zakupu procedur medycznych na 2014 r.

Protokół. W dniu 8-10 stycznia 2014r. komisja dokonała oceny oraz wyboru ofert dotyczących zakupu procedur medycznych na 2014 r. Zielona Góra dn.14.01.2014r. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na badania diagnostyczne realizowane poza Szpitalem Wojewódzkim SPZOZ w Zielonej

Bardziej szczegółowo

BADANIA HEMATOLOGICZNE BADANIA UKŁADU KRZEPNIĘCIA BADANIA SEROLOGICZNE BADANIA BIOCHEMICZNE

BADANIA HEMATOLOGICZNE BADANIA UKŁADU KRZEPNIĘCIA BADANIA SEROLOGICZNE BADANIA BIOCHEMICZNE RODZAJ BADANIA BADANIA HEMATOLOGICZNE CZAS OCZEKIWANIA (dni robocze) MORFOLOGIA 1 ROZMAZ KRWI (manualnie) 2 OB 1 RETIKULOCYTY 2 EOZYNOFILIA BEZWZGLĘDNA 3 BADANIA UKŁADU KRZEPNIĘCIA CZAS PT 1 CZAS APTT

Bardziej szczegółowo

57.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego

57.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego ICD9 kod Nazwa 03.31 Nakłucie lędźwiowe 03.311 Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego 100.62 Założenie cewnika do żyły centralnej 23.0103 Porada lekarska 23.0105 Konsultacja specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA KONKURSU NA BADANIA LABORATORYJNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

INFORMACJA DOTYCZĄCA KONKURSU NA BADANIA LABORATORYJNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań. Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu

Wykaz badań. Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Wykaz badań NAZWA BADANIA RODZAJ MATERIAŁU CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK ILOŚĆ DNI CENA BRUTTO

Bardziej szczegółowo

Wykazy podmiotów, w których może być realizowany podstawowy staż specjalizacyjny na obszarze województwa mazowieckiego

Wykazy podmiotów, w których może być realizowany podstawowy staż specjalizacyjny na obszarze województwa mazowieckiego Źródło: http://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/specjalizacje/specjalizacje-magistro/specjalizacje-diagnost/12718,wykazy-podmi otow-w-ktorych-moze-byc-realizowany-podstawowy-staz-specjalizacyjny-.html

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 567 3 AFP 13 192 4 ALAT 11 197 5 Albumina 3 220 6 Aldosteron 81 7 ANA1 291 8 Androstendion 179 9 Anty-RH 739 10 Anty-CCP 2 146 11 APTT 3 343 12 ASO - ilościowo 9 300

Bardziej szczegółowo

CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH

CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH Oferujemy szeroki wachlarz badań laboratoryjnych w atrakcyjnych cenach Nie możesz znaleźć badania? Zdzwoń lub napisz do nas tel. 71 300 12 72, email:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCJI ZDROWIA PT. SOBOTNIE CIĘCIE CEN Z CMP NA TERENIE PLACÓWKI CENTRUM MEDYCZNEGO CMP URSYNÓW

REGULAMIN AKCJI PROMOCJI ZDROWIA PT. SOBOTNIE CIĘCIE CEN Z CMP NA TERENIE PLACÓWKI CENTRUM MEDYCZNEGO CMP URSYNÓW REGULAMIN AKCJI PROMOCJI ZDROWIA PT. SOBOTNIE CIĘCIE CEN Z CMP NA TERENIE PLACÓWKI CENTRUM MEDYCZNEGO CMP URSYNÓW & 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywać będzie się akcja promocji

Bardziej szczegółowo

BADANIA LABORATORYJNE

BADANIA LABORATORYJNE BADANIA LABORATORYJNE 1. OB. 2. MORFOLOGIA 3. ROZMAZ KRWI MIKROSKOPOWY 4. RETICULOCYTY 5. CZAS KRWAWIENIA BADANIA MOCZU 6. MOCZ POBRANIE 7. BADANIE OGÓLNE + OSAD MOCZU 8. CUKIER W MOCZU 9. ACETON W MOCZU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Strona 1 z 14 I. Udzielający Zamówienia: Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312301 Fax. +48224312452 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312301 Fax. +48224312452 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490 INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312301 Fax. +48224312452 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490 ID: 1/KON/14 Warszawa, dnia 21.01.2014 r. WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH Nazwa podstawowa badania Materiał do badania Cena BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Mocz mocz 14,00 OB krew EDTA 9,00 Morfologia krwi (pełna) krew EDTA 14,00 Rozmaz krwi (manualnie) krew EDTA 10,00 PT

Bardziej szczegółowo

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej Kierownik - mgr Beata Drozdowska - tel. 89 5386 230 Pracownie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH SP ZOZ MSW w Zielonej Górze ul. Wazów 42

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH SP ZOZ MSW w Zielonej Górze ul. Wazów 42 BADANIA PODSTAWOWE Nazwa badania Materiał Czas oczekiwania na wynik (dni robocze) HEMATOLOGIA I KOAGULOLOGIA Morfologia DIFF Krew EDTA Morfologia CBC Krew EDTA OB Krew cytrynianowa Płytki krwi na cytrynian

Bardziej szczegółowo

BADANIA SPECJALISTYCZNE*

BADANIA SPECJALISTYCZNE* Kolumna1 Kolumna5 Kolumna2 Kolumna10 183 17 - hydroksysterydy w DZM mocz DZM 14 150,00 184 17 - ketosterydy w DZM surowica DZM 14 50,00 185 Adenowirusy p-ciała w surowicy surowica 14 75,00 186 Adrenalina

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ANALIZ. HEMATOLOGIA Morfologia Rozmaz mikroskopowy wg Schillinga OB Retikulocyty

ZAKRES ANALIZ. HEMATOLOGIA Morfologia Rozmaz mikroskopowy wg Schillinga OB Retikulocyty ZAKRES ANALIZ HEMATOLOGIA Morfologia Rozmaz mikroskopowy wg Schillinga OB Retikulocyty ANALITYKA OGÓLNA Mocz badanie ogólne + osad Kamienie moczowe Kał badanie ogólne Kał jaja i pasożyty Kał krew utajona

Bardziej szczegółowo

Badania Laboratorium

Badania Laboratorium Cennik usług Badania Laboratorium Nazwa badania HEMATOLOGIA Morfologia 5 Diff krew EDTA 1 dzień 7,00 zł Morfologia 5 Diff z rozmazem krew EDTA 1 dzień 10,00 zł OB krew cytrynianowa/krew EDTA 1 dzień 5,00

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWY (BADANIA PRYWATNE) SYMBOL NAZWA PROCEDURY CENA RODZAJ

CENNIK PODSTAWOWY (BADANIA PRYWATNE) SYMBOL NAZWA PROCEDURY CENA RODZAJ CENNIK PODSTAWOWY (BADANIA PRYWATNE) SYMBOL NAZWA PROCEDURY CENA RODZAJ MATERIAŁU HEMATOLOGIA C55.083.02 MORFOLOGIA KRWI (PROFIL) 8,70 zł krew EDTA C59.082.22 OB. ODCZYN BIERNACKIEGO 5,00 zł krew na cytrynian

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy Zestaw I - Badania densytometryczne

Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy Zestaw I - Badania densytometryczne Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy Zestaw I - Badania densytometryczne L.P. Rodzaj badania Cena 1. Badanie densytometryczne szyjki kości udowej 2. Badanie densytometryczne kręgosłupa lędźwiowego

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne Cena zł

Badania laboratoryjne Cena zł Badania laboratoryjne Cena zł 1 Pobranie krwi żylnej do celów własnych 7 Badania hematologiczne 1 OB 5 2 Morfologia 5 dif długa 12 3 Morfologia 3 dif krótka 7 4 Rozmaz krwi- (leukogram) 5 5 Retikulocyty

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH BADANIA LABORATORYJNE cennik z z dnia 13.01.2016 24/01/2013 r. Lp. Nazwa Cena netto HEMATOLOGIA 1 Morfologia (3 diff) 2 Rozmaz barwiony krwi obwodowej 3 Retikutocyty 4 Odczyn opadania

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na usługę wykonywania badań tj. zakup procedur medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

Przetarg nieograniczony na usługę wykonywania badań tj. zakup procedur medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej Przetarg nieograniczony na usługę wykonywania badań tj. zakup procedur medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej Kraków, dnia 10.08.2007 r. Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych DL.SZP/ 331/

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres AB 448 WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

Test ciążowy... ( Odczyn Waalera-Rosego... ( RF-czynnik reumatoidalny... ( WR...( Grupa krwi...( P/ciała anty Rh-D... (

Test ciążowy... ( Odczyn Waalera-Rosego... ( RF-czynnik reumatoidalny... ( WR...( Grupa krwi...( P/ciała anty Rh-D... ( Badania hematologiczne i koagulologiczne cena Koagulogram Czas i wskaźnik potrombinowy próba Quicka - INR)... Czas kaolnowo-kefalinowy APTT)... Fibrynogen... Rozmaz ręczny... Morfologia z rozmazem + płytki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY Załącznik Nr 3 do SWKO FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY L. p. Nazwa Badania Przewidywana liczba badań wykonywanych w skali 1 roku Cena jedn. netto Wartość netto (kol. 3 x kol. 4) Stawka podatku VAT Wartość

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dn. 21.02.2011r. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Cennik badań laboratoryjnych obowiązujący od 01.07.2011 HEMATOLOGIA, KOAGUOLOGIA, ANALITYKA OGÓLNA Nr NAZWA BADANIA Cena 1 Morfologia

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 632 3 ACTH 14 4 AFP 7 5 ALAT 26 588 6 Albumina 61 7 Aldosteron 10 8 ANA1 146 9 ANA2 titration 17 10 Androstendion 156 11 Anty-RH 415 12 Anty-CCP 211 13 Antygen HE4 3

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH. Cena w zł RODZAJ BADANIA. Lp. I

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH. Cena w zł RODZAJ BADANIA. Lp. I Szpital św. Józefa Sp. z o.o. cennik nr 2 ul. Okrzei 27, Mikołów CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH Lp. I HEMATOLOGIA 1 Morfologia (12 parametrów) 7 2 Rozmaz krwi obwodowej 10 3 Retikulocyty 6 4 OB. 5 II KOAGULOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Cena sprzedaży. 39 Androstendion 50,00 40 TSH 12,00 41 FT3 14,00 42 FT4 14,00 43 T3 14,00

Cena sprzedaży. 39 Androstendion 50,00 40 TSH 12,00 41 FT3 14,00 42 FT4 14,00 43 T3 14,00 Lp Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku z dnia 30.04.2014r. Nazwa usługi Cena sprzedaży Hematologia i koagulogia 1 Morfologia z rozmazem (automat)

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJE OD 1 MARCA 2016 R.

OBOWIĄZUJE OD 1 MARCA 2016 R. OBOWIĄZUJE OD 1 MARCA 2016 R. Załącznik nr 2 (część) do Regulaminu Organizacyjnego Cennik opłat za udzielane świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM

CENNIK USŁUG SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym CENNIK USŁUG SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wykaz badań laboratoryjnych

Załącznik nr 1 Wykaz badań laboratoryjnych LP. Załącznik nr 1 Wykaz badań laboratoryjnych Nazwa badania Ilość Materiał rocznie ANALITYKA 1 Badanie kału w kierunku jaj pasożytów Mocz 226 2 Badanie ogólne moczu Mocz 3968 3 Białko w moczu Mocz 40

Bardziej szczegółowo