Załącznik nr 1 1. Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM Sp. z o. o., Pl. Starynkiewicza 1/3, Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 1. Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM Sp. z o. o., Pl. Starynkiewicza 1/3, 02-015 Warszawa"

Transkrypt

1 V. Konsultacje, badania, zabiegi 2 a Konsultacja ginekologiczna b USG transa Załącznik nr 1 1. Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM Sp. z o. o., Pl. Starynkiewicza 1/3, Warszawa Badania cytologiczne VII. 1 Cytologia III. 2. Praktyka lekarska Agnieszka Wroblewska, ul. Mroczna 9/11/13 m. 56, Warszawa Badania toksykologiczne 3. Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ Al. Solidarności 67, Warszawa 1 Acebutol 2 Acetaminofen oznaczenie ilościowe (krew) (Paracetamol) 3 Acetaminofen oznaczenie jakościowe (mocz) (Paracetamol) 4 Alkaloidy opium - badanie ilościowe (Opiaty) 5 Alkaloidy opium - badanie jakościowe (Opiaty) 6 Alkaloidy tropanowe (Parkopan) 7 Alkohol etylowy 8 Alkohol metylowy 9 Amfetamina - badanie ilościowe 10 Amfetamina - badanie jakościowe 11 Aminofenazon 12 Amitryptylina - badanie jakościowe 13 Amizapin (Karbamazepina) - badanie jakościowe 14 Amizepin (Karbamazepina) - badanie ilościowe 15 Atenolol 16 Aviomarin 17 Baclofen 18 Barbirutany badanie ilościowe 19 Barbirutany badanie jakościowe 20 Benzodiazepiny badanie ilościowe 21 Benzodiazepiny badanie jakościowe 22 Benzylpiperazyna (mocz) 23 Bioxetin 24 Bisoprolol 25 Cannabinole - badanie ilościowe 26 Cannabinole - badanie jakościowe 27 Chlorprotiksen 28 Cholinoesteraza 29 Cipramil (Citalopram) 30 Clomipramina (Klomipramina) 31 Coaxil (Tianeptyna) 32 Dekstrometorfan 33 Desimipramina 34 Digixin (Digoxin, Digoksyna) 35 Doksepina 36 Doksepina (mocz) (Sineguan) 37 Ecstasa 38 Efecitn (Wenlafaksyna) 39 Efedryna (Efedryna/Pseudoefedryna) 40 Estazolam 41 Fencyklidyna 42 Fenobarbital (krew) (Luminal)

2 43 Fenotiazyny 44 Fluvoxamina 45 Formalina 46 Glikol etylenowy (krew, mocz) 47 Haloperidol 48 Hemineurina (Klometiazol) 49 Hydroksyzyna 50 Ibuprofen 51 Imipramina 52 Kodeina 53 Kofeina 54 a Kokaina - badanie ilościowe 55 b Kokaina - badanie jakościowe 56 Kotynina (Kotynina/Nikotyna) 57 Kwas walproinowy (krew) 58 LSD 59 Mefacit (kwas mefenamowy) 60 Meprobamat 61 Metadon 62 Metamfetamina 63 Metoclopramid 64 Metoprolol 65 Mianseryna 66 Mirtazapina 67 Moclobemid (Aurorix) 68 Noveril 69 Olanzapina 70 Phenytoina (Fenytoina) 71 Promolan (Opipramol) 72 Propranolol 73 Pyralgina (Metamizol) 74 Rispolept (Risperidon) 75 Rozpuszczalniki organiczne 76 Salicylany - badanie ilościowe 77 Salicylany - badanie jakościowe 78 Seroxat (Paroksetyna) 79 Stilnox (Zolpidem) 80 Sulfonamidy 81 Sulpiryd 82 Syntetyczne kannabinoidy (JWH018, JWH073, JWH210, MAM2201) (mocz) 83 Teofilina 84 Torekan (Thiethylperyzyna) 85 Tramal (Tramadol) 86 Trimethoprim 87 Trójcykliczne antydepresanty 4. MEGA-LENS M. Czubak, W. Gałecki, W. Woźniak Sp. j. ul. Surowieckiego 12a, Warszawa V. Konsultacje, badania, zabiegi 5 a Okulistyczna b OCT c USG gałek ocznych d Angiografia oka e GDx II. 5. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny ul. Marszałkowska 24, Warszawa Badania cytogenetyczne 1 Badanie cytogenetyczne z hodowli komórek szpiku (w barwieniu GTG i CBG)

3 2 Badanie cytogenetyczne z komórek krwi (w barwieniu GTG i CBG) 3 Badanie cytogenetyczne z zastosowaniem fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) 4 Badanie, w którym nie uzyskano wyniku np. z powodu zbyt małej ilości pobranego materiału 6. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny ul. Chocimska 24, Warszawa 1 Kał na cryptosporidium 2 EIEC - enteroinwazyjne szczepy E.coli X. Diagnostyka gruźlicy, choroby płucne 3 BAL w K. Pneumocytozy -preparat mikroskopowy 7. Instytut Psychiatrii i Neurologii ul. Sobieskiego 9, Warszawa XI. Diagnostyka chorób genetycznych 1 oznaczanie aktywności chitotriozydazy - diagnostyka rutynowa 2 oznaczanie aktywności chitotriozydazy - monitorowanie leczenia choroby Gauchera enzymatyczna diagnostyka neurolipidoz i /lub mukolipidoz (w tym leukodystrofii metachromatycznej, gangliozydoz GM1 i GM2, alfa-mannozydozy, choroby wtrętów 3 komórkowych) 4 Badanie moczu w kierunku mukopolisacharydozy (mocz "po nocy" 50 ml, zamrożony) Enzymatyczna diagnostyka glikoproteinoz (aktywność beta-mannozydazy i alfa-fukozydazy 5 w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry*) Enzymatyczna diagnostyka mukopolisacharydozy typu 1/5; choroby Hurler/Scheie 6 (aktywność alfa-iduronidazy w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry*) Enzymatyczna diagnostyka mukopolisacharydozy typu 2; choroby Huntera (aktywność 7 sulfatazy siarczanu kwasu iduronowego w surowicy lub osoczu) Enzymatyczna diagnostyka mukopolisacharydozy typu 3 (choroby Sanfilippo) - podtypów A, B, C i D (aktywność enzymów lizosomalnych w leukocytach krwi lub fibroblastach*) Enzymatyczna diagnostyka mukopolisacharydozy typu 4 (choroby Morquio) - podtypów A i B, (aktywność sulfatazy 6-siarczanu galaktozy i beta-galaktozydazy w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry*) Enzymatyczna diagnostyka choroby Gauchera i choroby Wolmana/CESD (aktywność betaglukozydazy i/lub aktywność lizosomalnej kwaśnej esterazy w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry*) Enzymatyczna diagnostyka choroby Pompego (aktywność lizosomalnej kwaśnej alfaglukozydazy w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry*) Enzymatyczna diagnostyka choroby Pompego (aktywność lizosomalnej kwaśnej alfaglukozydazy w suchej kropli krwi) Enzymatyczna diagnostyka choroby Niemanna-Picka typu A/B (aktywność lizosomalnej kwaśnej sfingomielinazy w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry*) Enzymatyczna diagnostyka gangliozydozy GM2-B, choroby Tay-Sachsa (aktywność termolabilnej beta-heksozoaminidazy A w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry*) wykrywanie pseudodeficytu arylosulfatazy A metodą PCR (element uzupełniający w diagnostyce leukodystrofii metachromatycznej) oznaczanie poziomu ceruloplazminy w surowicy krwi (diagnostyka choroby Wilsona) oznaczanie poziomu miedzi w surowicy krwi (diagnostyka choroby Wilsona) oznaczanie poziomu miedzi w moczu (diagnostyka choroby Wilsona) oznaczanie poziomu cynku w surowicy krwi (diagnostyka choroby Wilsona) oznaczanie poziomu cynku w moczu (konieczne u pacjentów z chorobą Wilsona leczonych Zincteralem)

4 badanie molekularne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej - skrining najczęstszych w 21 populacji polskiej mutacji poszukiwanie delecji/duplikacji w genie dystrofiny w dystrofii mięśniowej 22 Duchenne a/beckera (badanie metodą MLPA) badanie nosicielstwa mutacji dla kobiety z rodziny dotkniętej dystrofią mięśniową 23 Duchenne a /Beckera (metodą MLPA, analizą sprzężeń) badanie podstawowe w kierunku ataksji rdzeniowo-móżdżkowych - SCA (obejmuje SCA1, 24 SCA2 i SCA3) diagnostyka ataksji rdzeniowo-możdżkowych - SCA (SCA6, SCA7, SCA8, SCA10, SCA12, 25 SCA17) badanie poszczególnych typów SCA - każdy typ badanie molekularne w kierunku SBMA (opuszkowo-rdzeniowy zanik mięśni) (badanie w 26 kierunku zespołu Kennedy'ego) 27 badanie molekularne w kierunku dystrofii miotonicznej DM1/DM2 28 badanie molekularne pojedynczego typu DM 29 badanie molekularne w kierunku DRPLA 30 Badanie prenatalne pod kątem rdzeniowego zaniku mięśni SMA (badanie metodą MLPA) poszukiwanie mutacji punktowych w eksonach 1-20 genu dystrofiny w dystrofii mięśniowej 31 Duchennea/Beckera (badanie metodą sekwencjonowania) poszukiwanie mutacji punktowych w eksonach genu dystrofiny w dystrofii mięśniowej 32 Duchennea/Beckera (badanie metodą sekwencjonowania) poszukiwanie mutacji punktowych w eksonach genu dystrofiny w dystrofii mięśniowej 33 Duchennea/Beckera (badanie metodą sekwencjonowania) poszukiwanie mutacji punktowych w eksonach genu dystrofiny w dystrofii mięśniowej 34 Duchennea/Beckera (badanie metodą sekwencjonowania) 35 p/c przeciwneur. w sur. met. immunofluo. 36 p/c przeciwneur. metodą Western Blot 37 Diagnostyka choroby Krabbe'go 38 a Profil 1 b Profil 2 39 Przeciwciała przeciw gangliozydom: Profil 1 IgM Analiza najczęstszych mutacji w genie GBA, czyli p.n370s oraz p.l444p (II etap diagnostyki 40 choroby Gauchera ) 41 Przeciwciała przeciw gangliozydom: Profil 1 IgG XI. Diagnostyka chorób genetycznych 1 2 Hemochromatoza 8. MedGen Kamila Czerska i Wspólnicy Sp. K. ul. Wytworna 11A, Warszawa Diagnostyka molekularna choroby Wilsona (wykrywanie dwóch najczęstszych mutacji w genie ATP7B) Diagnostyka molekularna rodzinnego defektu apolipoproteiny B-100 (wykrywanie jednej z 3 przyczyn rodzinnej hipercholesterolemii) 4 Diagnostyka choroby Gauchera i Wolmana) GENETYCZNA Analiza najczęstrzych mutacji w genie ARSA (c.459+1g>a, p.p426l, p.i179s, 5 c g>a);poszerzona diagnostyka leukodystrofii metachromatycznej ** Analiza sekwencji genu ARSA (eksony 1-8); poszerzona diagnostyka leukodystrofii 6 metachromatycznej Identyfikacja mutacji Leiden w genie F5 (czynnika V) i mutacji 20210G>A w genie F2 (protrombiny) - diagnostyka predyspozycji genetycznej do nawracających poronień i choroby 7 zakrzepowo-zatorowej 8 Mutacji C.20210G>A w genie czynnika II - protrombiny 9. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc ul. Płocka 26, Warszawa badanie wykrywania latentnego zakażenia prątkiem gruźlicy tj. test T.SPOT-TB X. Diagnostyka gruźlicy, choroby płucne 1 Określenie wrażliwości podstawowej dla M. tuiberculosis na pyrazynamid (wymagane wg zaleceń PTChP z 2013 roku)

5 2 OIF w K. Pneumocytozy 3 AZPP - precypityny w kier. Choroby hodowców ptaków 4 Określenie wrażliwości rozszerzonej etionamid, cyklseryna, kapromycyna, ofloksacyn 10. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ul. Lindleya 4, Warszawa 1 Erytrocyty dysmorficzne w moczu 2 Badanie w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową a test VDRL w PMR b test FTA c test TPHA IV. Badania związane z przeszczepem narządow 1 Typowanie jednego dawcy narządu unaczynionego Wykonanie próby krzyżowej (cross-machu) dla biorcy narządu unaczynionego innego niż nerka (np.. Wątroba, trzustka) gdy materiał pochodzi od dawcy, który był typowany do 2 przeszczepienia nerek bez odbębnego wzywania dyżuranta Wykonanie próby krzyżowej (cross-machu) dla biorcy narządu unaczynionego innego niż nerka (np.. Wątroba, trzustka) gdy materiał pochodzi od dawcy, który był typowany do 3 przeszczepienia nerek - z odbębnym wzywaniem dyżuranta 4 Wykonanie próby krzyżowej (cross-machu) dla jedego dawcy ze zwłok Ocena poziomu przeciwciał w surowicy biorcy alloprzeszczepu od dawcy zmarłego (crossmatch) metodą cytometrii 5 przepływowej V. Konsultacje, badania, zabiegi 1 a Konsultacja urologiczna b Nefrostomia c Założenie - wymiana cenika JJ (PIG-TAIL) d Usunięcie cewnika JJ (PIG-TAIL) Kapilaroskopia e Cystoskopia 2 a Konsultacja dermatologiczna b Biopsja skóry 3 a Konsultacja stomatologiczna b Konsultacja chirurga szczękowego c Konsultacja profesorska (chirurgia szczękowa) d Ekstrakcja zęba e Usunięcie chirurgiczne zęba f RTG zęba g Pantomogram CT, NMR W RAZIE AWARII SPRZĘTU SPCSK VIII. 1 Rezonans Magnetyczny bez kontrastu a MR głowy bez kontrastu b MR kręgosłupa odc. C bez kontrastu c MR kręgosłupa odc. L-S bez kontrastu d MR kręgosłupa odc. Th bez kontrastu 2 Rezonans Magnetyczny z kontrastem a MR głowy z kontrastem b MR jamy brzusznej z kontrastem c Mr kręgosłupa odc. C z kontrastem d Mr kręgosłupa odc. L-S z kontrastem e Mr kręgosłupa odc. Th z kontrastem 3 Tomografia komputerowa bez kontrastu a Ocena tętnic wieńcowych bez kontrastu (Calcium Score) b TK głowy bez kontrastu c TK kręgosłupa odc C bez kontrastu d TK kręgosłupa odc. L-S bez kontrastu e Tk kręgosłupa odc. Th bez kontrastu f TK miednicy bez kontrastu g TK twarzoczaszki bez kontrastu

6 4 Tomografia komputerowa z kontrastem a TK Angio klatki piersiowej z kontrastem b TK Angio serca z kontrastem c TK głowy z kontrastem d TK głowy z kontrastem (angio) e TK jama brzuszna z kontrastem f TK klatka piersiowa z kontrastem g TK kończyn górnych i dolnych (angio) z kontrastem h TK kręgosłupa odc. C z kontrastem i TK kręgosłupa odc. L-S z kontrastem j TK kręgosłupa odc Th z kontrastem k TK miednicy z kontrastem l TK twarzoczaszki z kontrastem 5 Rezonans Magnetyczny a MR serca z kontrastem b MR serca bez kontrastu c MR serca z adenozyną 11. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie, ul. Wołoska 137, Warszawa 1 Przeciwciała przeciw SCL-70 2 Legionella - antygen w moczu 3 Oznaczenia leków: a stężenie kwasu mykofenolowego we krwi (MPA) b tacrolimus/prograf (awaryjnie) c sirolimus/rampamycyna d cyklosporyna (AWARYJNIE) 4 B-crosslaps (CTX) IX. 12. FUNDACJA "Centrum Rozwoju Medycyny" Al. J. Ch. Szucha 3 lok. 2, Warszawa Opracowanie i ocena bioptatów nerek 1 Badanie w mikroskopie świetlnym bioptatów gruboigłowych 2 Badanie w mikroskopie świetlnym wycinków usuniętej nerki 3 Badanie immunomorfologiczne bioptatów nerki 4 Badanie w mikroskopie świetlnym - biopsja niediagnostyczna 5 Doprowadzenie materiału do bloku eponowego (do badania w mikroskopie elektronowym) 6 Badanie w mikroskopie elektronowym 7 Dodatkowe barwienie do biopsji nerki w tym: a znakowanie amyloidu b badanie ekspresji kolagenu IV w diagnostyce zespołu alporta 13. Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" Al. Dzieci Polskich 20, Warszawa 1 Alfa - 1 antytrypsyna 2 Oznaczenia leków: a poziom gentamycyny 3 Immunoglobuliny IgD 4 Profil steroidowy w moczu - metoda GC/MS VLFA - Analiza długołańcuchowych kwasów tłuszczowych w surowicy metodą chromatografii gazowej 5 6 Vit. A+E 7 (R-Z) GC-MS analiza profilu kwasów organicznych w moczu 8 ETEC - enterotoksyczne szczepy Escherichia coli 9 EHEC - entrokrwotoczne szxczepy E.coli 0157; H7

7 10 Serotypowanie E coli 11 Wykrywanie galaktomannanu z BAL 12 Metotreksat (MTX) X. Diagnostyka gruźlicy, choroby płucne 1 Oznaczenie antygenów grzybiczych w popłuczynach oskrzelowych a antygen Aspergillus b antygen Cryptococcus Diagnostyka chorób genetycznych XI. 1 LC/MC/MC (oznaczenie TANDEMEM MS) Chromatografia oligosacharydów w moczu (diagnostyka mannozydozy, 2 fukozydozy, choroby Sandhoffa, sialidoza) Badania z zakresu hematologii XII. Diagnostyka ostrej białaczki limfoblastycznej 1 Poziom mtx (metotrexat) 14. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, Warszawa 1 a Coxackie B Ab-On z 3 ant (met.pł.) b Paragrypa IgG c Paragrypa IgM d Grypa A (AWARYJNIE) e Grypa B (AWARYJNIE) f Grypa IgM g Grypa IgG Oznaczenie poziomu przeciwciał klasy IgG anty - wirusowi grypy A w surowicy krwi/ metoda 2 ELISA Oznaczenie poziomu przeciwciał klasy IgM anty - wirusowi grypy A w surowicy krwi/ metoda 3 ELISA Oznaczenie poziomu przeciwciał klasy IgG anty - wirusowi grypy B w surowicy krwi/ metoda 4 ELISA Oznaczenie poziomu przeciwciał klasy IgM anty - wirusowi grypy B w surowicy krwi/ metoda 5 ELISA Oznaczenie poziomu przeciwciał klasy IgG anty - wirusowi Paragrypy typ 3 w surowicy krwi/ 6 metoda ELISA Oznaczenie poziomu przeciwciał klasy IgM anty - wirusowi Paragrypy typ 3 w surowicy krwi/ 7 metoda ELISA 8 Serodiag. tularemii - odczyn aglutynacji probówkowej Badania obrazowe VI. 2 Mammografia 15. Szpital Wolski im. Dr Anny Gostyńskiej ul. Kasprzaka 17, Warszawa 16. DIAGNOSTYKA SP. Z O. O. Al. Prymasa Tysiąclecia 79 a, Warszawa 1 Przeciwciała antyfosfolipidowe 2 a Przeciwciała przeciw gliadynowe IgA b Przeciwciała przeciw gliadynowe IgG c Przeciwciała przeciw endomysium IgA EmA d Przeciwciała przeciw endomysium IgG EmA 3 a Przeciwciała p. transglutaminazie tkankowej (anty-ttg) w kl. IgA met. ELISA b Przeciwciała p. transglutaminazie tkankowej (anty-ttg) w kl. IgG met. ELISA

8 4 a Badania p-anca - max. Czas uzyskania wyniku 1 dzień b Badania c-anca - max. Czas uzyskania wyniku 1 dzień d Oznaczenie przeciwciał przeciwjądrowych (ANA - Screen ) (jak wyżej) c Oznaczenie przeciwciał przeciwjądrowych ( ANA ) badanie rozszerzone (jak wyżej) e Pakiet-panel wątrobowy (ANA1, ASMA, AMA, LKM) 5 Antygen HBe - max. czas uzyskania wyniku 1 dzień 6 Przeciwciała anty HBe (jak wyżej) 7 Przeciwciała anty HBc klasy IgM (jak wyżej) 8 Przeciwciała anty HBc klasy IgG (jak wyżej) 9 przeciwciała canca i panca testem IF 10 Przeciwciała SMA, LKM, MIT 11 Przeciwciała p. mitochondralne - max. Czas oczekiwania 1 dzień 12 a Przeciwciała przeciw Chlamydia pneumoniae klasy IgG b Przeciwciała przeciw Chlamydia pneumoniae klasy IgM 13 Przeciwciała fosfatydyloserynie przeciwko IgG, IgA, IgM 14 Przeciwciała p. błonie podstawowej kłęb. nerkowych (anty-gmb) met. IF 15 Przeciwciała p. mięśniom gładkim (ASMA) met IF 16 Przeciwciała p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-lkm) met. IF 17 a Przeciwciała anty-gad b Przeciwciała anty-ia2 c Przeciwciała anty-gad + anty-ia2 18 Przeciwciała przeciw Ro, LA (SSA, SSB) 19 Przeciwciała przeciw wirusowi ospy wietrznej (VZV) Varicella zoster a w klasie IgG b w klasie IgM 20 a Przeciwciała anty IgA przeciwko toksoplazmie b Toxo IgG, Awidność 21 Diagnostyka serologiczna w kierunku wirusa n.z.p. a Przeciwciała w klasie IgG dla wirusa n.z.p. b Przeciwciała w klasie IgM dla wirusa n.z.p. 22 Określenie miana przeciwciał antykardiolipinowych a w klasie IgG - badanie ilościowe b w klasie IgM - badanie ilościowe 23 Badania w kierunku jersiniozy a serodiagnostyka jersiniozy IgA b serodiagnostyka jersiniozy IgG 24 Yersinia badanie z krwi 25 Przeciwciała przeciwko krztuściowi testem ELISA - 1 klasa 26 Amiodaron 27 Łańcuchy lekkie w moczu 28 Homocysteina 29 Badanie serodiagnostyczne w kierunku brucelozy 30 Serodiagnostyka a mykoplazmozy IgG b mykoplazmozy IgM Badanie w kierunku przeciwciał w klasie IgG i IgM dla wirusa kleszczowego zapalenia 31 mózgu 32 Badanie w kierunku toksokarozy 33 Kalcytonina 34 Aldosteron 35 aldosteron w DZM 36 Gastryna 37 Tyreoglobulina 38 Estriol wolny 39 Leptyna 40 Ceruloplazmina 41 Osteokalcyna 42 C1 inhibitor a aktywność b stężenie Badanie hybrydyzacją kwasów nukleinowych w kierunku obecności DNA Chlamydia 43 trachomatis 44 Aktywność frakcji kostnej fosfatazy zasadowej w surowicy

9 Badania z zakresu hematologii 45 Miano przeciwciał antykardiolipinowych (IgG) 46 Miano przeciwciał antykardiolipinowych (IgM) 47 Miano przeciwciał przeciw beta-2-glikoproteinie I w klasie IgG 48 Miano przeciwciał przeciw beta-2-glikoproteinie I w klasie IgM 17. Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o., ul. Banacha 1a, Warszawa Badania obrazowe VI. 1 USG układu ruchu XI. 1 2 Diagnostyka chorób genetycznych Diagnostyka molekularna rdzeniowego zaniku mięśni * SMA, tzn. choroby Werdniga- Hoffmanna i choroby Kugelberga-Welander (badanie metodą MLPA) Badanie nosicielstwa mutacji wywołującej rdzeniowy zanikmięśni - SMA (badanie metodą MLPA) 3 GEN 4AE z izolacją DNA 4 GEN 7A bez izolacji DNA 5 Ataksja Friedreicha 18. Instytut Matki i Dziecka ul. Kasprzaka 17a, Warszawa 19. Wojewódzki Szpital Zakaźny ul. Wolska 37, Warszawa 1 Odczyn immunoenzymatyczny ELISA w kierunku wągrzycy 2 Wykrywanie materiału genetycznego wirusów zapalenia wątroby typu B i C 3 a HCV RNA metodą RT PCR (Czas uzyskania wyniku max 2 dni) b PCR HBV ilościowy c PCR HCV ilościowy d PCR HBV jakościowy e PCR HCV jakościowy 4 a EBV-przeciwciała IgG (czas oczekiwania na wynik 1 dzień) b EBV-przeciwciała IgM (czas oczekiwania na wynik 1 dzień) 5 Oznaczenia leków: a Oznaczenie stężenia Vankomycyny 6 IL 6 (surowica) cytokina prozapalna 7 Badania w kierunku HIV a test weryfikacyjny w kierunku HIV (Western blot) b HIV PCR jakościowe 8 Identyfikacja serologiczna Salmonella i Shigella X. Diagnostyka gruźlicy, choroby płucne 1 Określenie wrażliwości podstawowej dla M. tuiberculosis - streptomycyna iziniazyd, etambutol, ryfampicyna Określenie wrażliwości podstawowej dla M. tuiberculosis - streptomycyna iziniazyd, a etambutol, ryfampicyna-na pożywkach stałych Określenie wrażliwości podstawowej dla M. tuiberculosis - streptomycyna iziniazyd, b etambutol, ryfampicyna-na pożywkach płynnych 20. ALAB Laboratoria Sp. z o. o. ul. Stępińska 22/30, Warszawa 1 Kwas 5-Hydroksyindolooctowy 2 a Przeciwciała przeciwko czynnikowi Castlea

10 b Przeciwciała przeciwko komórkom okładzinowym żołądka 3 Przeciwciała canca i panca metodą ELISA 4 Panel w kierunku myositis (Mi-2, Ku, PM, Scl, Jo-1, pl-7, pl-12, Pl-12) 5 Przeciwciała anty CCP = 9 (anty CCP) 6 Przeciwciała przeciw receptorom acetylocholiny u chorych z miastenią 7 Przeciwciała p. dsdna met.if 8 a Przeciwciała przeciwwyspowe (ICA) b Przeciwciała przeciwinsulinowe (IAA) 9 Przeciwciała przeciw akwaporynie 4 10 Przeciwciała przeciw kinazie tyrozynowej (anty-musk) 11 Przeciwciała przeciw titinie 12 Wykrywanie przeciwciał antykardiolipinowych a w klasie IgG - badanie jakościowe b w klasie IgM - badanie jakościowe 13 Markery serologiczne zakażenia HAV a przeciwciała anty HAV całkowite b przeciwciała anty HAV w klasie IgM 14 Badanie kału w kierunku wydalania tłuszczy 15 a QuantiFeron - TB GOLD ELISA 16 IgG Proteinogram w moczu 18 Kał badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych 19 Serodiagnostyka choroby kociego paura (w klasie IgM i IgG) OH-progesteron metodą ELISA (EIA-1292) 21 Androstendion Badanie hybrydyzacją kwasów nukleinowych w kierunku obecności DNA Chlamydia 22 trachomatis w moczu 23 RF ( czynnik reumatoidalny klasy IgM) 24 1,25 (OH) -2 vitaminy D3 25 Badania w kierunku bąblowicy a Odczyn immunoenzymatyczny ELISA w kierunku bąblowicy b Badanie w kierunku bąblownicy metodą WESTERN - blot 26 a HSV IgM jakościowy b HSV IgM ilościowy c HSV IgM w PMR d HSV IgG jakościowy e HSV IgG ilościowy f HSV IgG w PMR 27 Badanie w kierunku boreliozy metodą WESTERN BLOT a Badanie w kierunku boreliozy metodą WESTERN BLOT IgM b Badanie w kierunku boreliozy metodą WESTERN BLOT IgG 28 Dopełniacz C3 29 Dopełniacz C4 Wykrywanie DNA pasożytów Toxoplasma gondii metodą PCR z wykorzystaniem 30 jednej pary starterów 31 Karnityna w surowicy Wykrywanie DNA Pneumocystis carinii metodą PCR z wykorzystaniem jednej pary 32 starterów 33 Badanie grypy met. PCR (AWARYJNIE) 34 Badanie cytologiczne w moczu 35 Badanie w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową d badania mikrobilogiczne rzeżączka (Gc) e rzęsistki f chlamydia trachomatis 36 Kał posiew w kierunku: Camylobacter jejuni a kał posiew w kierunku: Camylobacter jejuni -wynik ujemny b kał posiew w kierunku: Camylobacter jejuni -wynik dodatni 37 kał posiew w kierunku: Yersinia spp a kał posiew w kierunku: Yersinia spp -wynik ujemny b kał posiew w kierunku: Yersinia spp -wynik dodatni 38 a Kał Salmonella - Shigella c Kał w kierunku Lambiozy XI. Diagnostyka chorób genetycznych 1 Mutacja C.677CT w genie MTHFR

11 XII. Badania z zakresu hematologii Diagnostyka ostrej białaczki limfoblastycznej 1 Diagnostyka NNH: Test FLAER - badanie przesiewowe 2 kwalifikacja odczynu TRALI 3 Analiza mutacji genu KIT:exon 17 4 Badanie mutacji MPL W 515 K/L 5 Wykrywane przeciwciał anty-hla (pakiet LCT, ELISA) 8 Wykrywanie mutacji genu protrombiny Instytut Hematologii i Transfuzjologii ul. Indiry Gandhi 14, Warszawa, (ul.chocimska 5) Wykrywanie p/c przeciwpłytkowych w surowicy na płytkach krwi met. Enzymatyczną (MAIPA) 11 Wykrywanie p/c przeciwpłytkowych heparynozależnych met. enzymatyczną 12 Widmo fluorescencji porfiryn w osoczu 13 Poziom haptoglobin (met.rid) 14 Oznaczenie poziomu G6PD- dehydrogenaza glukozo-6 fosforanowa 15 HK-heksokinaza krwinek czerwonych 16 Oznaczenie poziomu PK-kinazy pirogronianowej 17 GPI-izomeraza glukozofosforanowa 18 Analiza mutacji KD BCR - ABL (sekwencjonowanie) 19 Rearanżacja genów TCR(TCRB,TCRG,TCRD)(panel) 20 Rearanżacja genów Ig(IGH,IGK,IGL)(panel) 22 Badanie odczynu poprzetoczeniowego typu TRALI (chory i 1 dawca) 23 Badanie odczynu poprzetoczeniowego typu TRALI (każdy kolejny dawca) Wykrywanie przeciwciał przeciwpłytkowych na płytkach met. fluoroscencyjną 24 (BIFT) Wykrywanie przeciwciał anty - HLA w surowicy w teście limfocytotoksycznym 25 (LCT) Wykrywanie przeciwciał przeciwpłytkowych EDTA- zależnych w surowicy/na 30 płytkach met. fluorescencyjną 32 Rearanżacja genów Ig lub TCR BCL1- IGH, BCL2- IGH 33 Diagnostyka NNH: flurocytometryczne badanie CD59 erytrocytów 34 Oznaczenie poziomu aldolazy 36 Oznaczenie poziomu HK - heksokinaza 39 Oznaczenie poziomu PFK -fosfofruktokinaza 40 Oznaczenie poziomu reduktazy methemoglobiny 41 Oznaczenie poziomu PGK Kinazy fosfoglicerynianowej 42 Oznaczenie aktywności ADAMTS13 met chromogenną (czas wykonania badania do 2 tyg.) 43 Oznaczenie inhibitora ADAMTS13 met. chromogenną (czas wykonywania badania do 2 tyg.) Wykrywanie przeciwciał przeciwgranulocytarnych w surowicy (zestaw testów: GIFT, GAT, 44 MAIGA) 46 Półilościowe badanie DNA wirusa JC 48 Diagnostyka NAIH typu ciepłego rozszerzona 49 Analiza mutacji genu KIT (panel: exon 8 i exon 17) 50 Oznaczenie aktywności Czynnika VIII (met. koagulacyjną jednostopniową) 51 Test potwierdzenia obecności antykoagulantu toczniowego (d RVVT) 52 Oznaczenie antygenu wolnego białka S (met. ELISA) 57 Oznaczenie aktywności heparyny w osoczu (anty-xa)

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o wyniku procedury Konkursu Ofert FUNDACJA "Centrum Rozwoju Medycyny" Al. J. Ch. Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o wyniku procedury Konkursu Ofert FUNDACJA Centrum Rozwoju Medycyny Al. J. Ch. Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o wyniku procedury Konkursu Ofert FUNDACJA "Centrum Rozwoju Medycyny" Al. J. Ch. Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa Opracowanie i ocena bioptatów nerek Badanie w mikroskopie świetlnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zestaw I - Badania densytometryczne

Załącznik nr 1. Zestaw I - Badania densytometryczne Załącznik nr 1 Zestaw I - Badania densytometryczne L.P. Rodzaj badania Cena 1. Badanie densytometryczne szyjki kości udowej 2. Badanie densytometryczne kręgosłupa lędźwiowego 3. Badanie densytometryczne

Bardziej szczegółowo

sutki i prostata tarczyca

sutki i prostata tarczyca l.p. Nazwa Badania METODA MATERIAŁ CENA CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK BADANIA DIAGNOSTYCZNE 1 Badania psychotechniczne 2 3 Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa BAC narządów powierzchniowych Biopsja pod kontrolą

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ANALITYKI MEDYCZNEJ ul. Indiry Gandhi 14 02-776 Warszawa Tel. (22) 34-96-480 e-mail: pak@ihit.waw.pl L.P. NAZWA BADANIA SYMBOL

PRACOWNIA ANALITYKI MEDYCZNEJ ul. Indiry Gandhi 14 02-776 Warszawa Tel. (22) 34-96-480 e-mail: pak@ihit.waw.pl L.P. NAZWA BADANIA SYMBOL KLINIKA HEMATOLOGII Tel. (22) 34-96-334 Fax. (22) 34-96-335 e-mail: hemsek@ihit.waw.pl 1 Trepanobiopsja szpiku 111-002 2 Biopsja aspiracyjna 111-003 3 Konsultacja pacjenta z zakresu hematologii 111-004

Bardziej szczegółowo

NEONATOLOGIA GINEKOLOGIA

NEONATOLOGIA GINEKOLOGIA Szew szyjkowy w ciąży /do 2 dni pobytu/ Poród + do 3 dni pobytu CENNIK USŁUG POŁOŻNICTWO Znieczulenie zewnątrzoponowe porodu (zarówno ze wskazań medycznych jak i na życzenie pacjentki) Cięcie cesarskie

Bardziej szczegółowo

CENNIK DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

CENNIK DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ CENNIK DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ l.p. nazwa badania cena materiał do badania 10.03.2015r. BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE 1 Mocz - badanie ogólne 8 zł mocz 1 2 OB 8 zł krew EDTA 1 3 Morfologia krwi

Bardziej szczegółowo

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE numer badania nazwa podstawowa badania BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE 1 Mocz - badanie ogólne 2 OB 3 Morfologia krwi (pełna) 4 Morfologia krwi (podstawowa) 5 Rozmaz krwi (manualnie) 6 PT (INR) 7 APTT

Bardziej szczegółowo

Cennik 2014. Strona 1

Cennik 2014. Strona 1 NAZWA USŁUGI CENA KONSULTACJE LEKARSKIE KONSULTACJA ALERGOLOGICZNA 100 KONSULTACJA ALERGOLOGICZNA Z WYKONANIEM TESTÓW 180 KONSULTACJA CHIRURGICZNA 100 KONSULTACJA DERMATOLOGICZNA 100 KONSULTACJA ENDOKRYNOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ. nazwa podstawowa badania BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

CENNIK BADAŃ. nazwa podstawowa badania BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE CENNIK BADAŃ BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE 1 Mocz - badanie ogólne 13 1 2 OB 8,0 1 3 Morfologia krwi (pełna) 13 1 5 Rozmaz krwi (manualnie) 7,00 1 6 PT (INR) 12,00 1 7 APTT 12,00 1 8 Fibrynogen 18,00

Bardziej szczegółowo

Protokół. W dniu 8-10 stycznia 2014r. komisja dokonała oceny oraz wyboru ofert dotyczących zakupu procedur medycznych na 2014 r.

Protokół. W dniu 8-10 stycznia 2014r. komisja dokonała oceny oraz wyboru ofert dotyczących zakupu procedur medycznych na 2014 r. Zielona Góra dn.14.01.2014r. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na badania diagnostyczne realizowane poza Szpitalem Wojewódzkim SPZOZ w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne badania labolatoryjne Cennik usług obowiązujący od 02.10.14 r.

Specjalistyczne badania labolatoryjne Cennik usług obowiązujący od 02.10.14 r. Specjalistyczne badania labolatoryjne Cennik usług obowiązujący od 02.10.14 r. ANALITYKA LEKARSKA Nazwa badania Mocz - badanie ogólne + Mocz 1 12 osad Białko w dobowej Mocz 1 11 zbiórce moczu Białko w

Bardziej szczegółowo

OFERTA KONKURSOWA. Pakiet nr 1- Badania laboratoryjne. ( pieczęć oferenta ) data. Załącznik nr 1do Warunków konkursu

OFERTA KONKURSOWA. Pakiet nr 1- Badania laboratoryjne. ( pieczęć oferenta ) data. Załącznik nr 1do Warunków konkursu ( pieczęć oferenta ) data. Załącznik nr 1do Warunków konkursu OFERTA KONKURSOWA Nazwa i siedziba Oferenta :...... Numer wpisu do rejestru podmiotów leczniczych.. 1. Proponujemy następujące warunki wykonywania

Bardziej szczegółowo

BADANIA SPECJALISTYCZNE*

BADANIA SPECJALISTYCZNE* Kolumna1 Kolumna5 Kolumna2 Kolumna10 183 17 - hydroksysterydy w DZM mocz DZM 14 150,00 184 17 - ketosterydy w DZM surowica DZM 14 50,00 185 Adenowirusy p-ciała w surowicy surowica 14 75,00 186 Adrenalina

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ - 4069. numer badania. nazwa podstawowa badania Cena materiał do badania wynik (dni robocze)

CENNIK BADAŃ - 4069. numer badania. nazwa podstawowa badania Cena materiał do badania wynik (dni robocze) Gabinet dr Pietrzaka Grójec od dnia 01.11.2013r CENNIK BADAŃ - 4069 numer badania nazwa podstawowa badania Cena materiał do badania wynik (dni robocze) BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE 1 Mocz - badanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Cennik świadczeń zdrowotnych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus 1 Szpitalny Oddział Ratunkowy strona 3 2 Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu strona 4 3 Klinika

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWY. numer badania nazwa podstawowa badania cena materiał do badania

CENNIK PODSTAWOWY. numer badania nazwa podstawowa badania cena materiał do badania AKTUALNY 0.0.20 CENNIK PODSTAWOWY numer badania nazwa podstawowa badania cena materiał do badania wynik (dni robocze) BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Mocz - badanie ogólne 7,00 mocz 2 OB 5,00 krew EDTA

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Cennik świadczeń zdrowotnych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus 1 Szpitalny Oddział Ratunkowy strona 3 2 Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu strona 4 3 Klinika

Bardziej szczegółowo

Kod Nazwa badania Cena Materiał

Kod Nazwa badania Cena Materiał Diagnostyka laboratoryjna Hematologia, koagulologia 1000 Morfologia krwi obwodowej 10,00 zł Krew (EDTA) 1 LAB Morfologia z rozmazem,00 zł Krew (EDTA) 1 3 Retikulocyty 5,00 zł Krew (EDTA) 1 4 OB 4,50 zł

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE. ACTH (hormon adenokortykotropowy) AFP (alfa-fetoproteina) Anty-HBS test ilościowy Anty-TG (p.-przeciw tyreoglobulinie)

POZOSTAŁE. ACTH (hormon adenokortykotropowy) AFP (alfa-fetoproteina) Anty-HBS test ilościowy Anty-TG (p.-przeciw tyreoglobulinie) CENNIK USŁUG LABORATORYJNYCH Nazwa procedury Albumina ALT (GPT) Aminotransferaza alaninowa Amylaza ASO ilościowo - D ASO ilościowo (ASL immuno.) - inna metoda ASO jakościowo AsPat (GOT) Aminotransferaza

Bardziej szczegółowo

8,00 zł 5 Rozmaz krwi (manualnie) (ICD-9: C32) KREW ŻYLNA (EDTA) 1 16,00 zł 85 Retikulocyty (ICD-9: C69) KREW ŻYLNA (EDTA) 1 11,00 zł

8,00 zł 5 Rozmaz krwi (manualnie) (ICD-9: C32) KREW ŻYLNA (EDTA) 1 16,00 zł 85 Retikulocyty (ICD-9: C69) KREW ŻYLNA (EDTA) 1 11,00 zł HEMATOLOGIA Nazwa Cena 2 OB (ICD-9: C59) KREW ŻYLNA (EDTA) 1 6,00 zł 3 Morfologia krwi (podstawowa) KREW ŻYLNA (EDTA) 1 8,00 zł 5 Rozmaz krwi (manualnie) (ICD-9: C32) KREW ŻYLNA (EDTA) 1 16,00 zł 85 Retikulocyty

Bardziej szczegółowo

C E N N I K Z A K Ł A D O W Y. na 2013 rok

C E N N I K Z A K Ł A D O W Y. na 2013 rok C E N N I K Z A K Ł A D O W Y na 2013 rok Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach Wadowice, dnia 6.12.2012r. Strona 1 z 13 2. BADANIA LABORATORYJNE Lp. Nazwa podstawowa badania Cena netto 1 pobranie

Bardziej szczegółowo

Cena Materiał. Wynik (ok. dni) Nazwa badania

Cena Materiał. Wynik (ok. dni) Nazwa badania CENNIK BADAŃ 2011-06-01 1 Hematologia, koagulologia 001 Morfologia (18 parametrów) m.in.rbc, WBC,HGB,HCT, MCV, MCH, 10,00 Krew EDTA 1 PLT, limfocyty, neutrofile i inne 081 Morfologia pełna - 24 parametrowa

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE. wynik (dni robocze) numer badania. nazwa podstawowa badania Cena materiał do badania. tel.

CENNIK BADAŃ BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE. wynik (dni robocze) numer badania. nazwa podstawowa badania Cena materiał do badania. tel. 65-036 Zielona Góra ul. Wyspiańskiego 13 www. Cardiomed.net.pl tel. 68 451115 numer badania CENNIK BADAŃ podstawowy 2013-1 nazwa podstawowa badania Cena materiał do badania BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa oferta badań laboratoryjnych (nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego)

Szczegółowa oferta badań laboratoryjnych (nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego) Szczegółowa oferta badań laboratoryjnych (nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego) numer wynik nazwa podstawowa badania materiał do badania badania ( dni) BADANIA PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

CENNIK 100% ŚREM 15.05.2013 r.

CENNIK 100% ŚREM 15.05.2013 r. DIAGNOSTYKA SP. Z O.O. Oddział Poznań al. Solidarności 36, 6-696 Poznań, Tel. 663 680 27 CENNIK 00% ŚREM 5.05.203 r. Hematologia Kod Nazwa badania Cena Materiały do badań Czas badani oczekiwani a2 OB (ICD-9:

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWY. nazwa podstawowa badania cena BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

CENNIK PODSTAWOWY. nazwa podstawowa badania cena BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE CENNIK PODSTAWOWY nazwa podstawowa cena BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE 01.03.2011 1 Mocz - badanie ogólne 8,50 zł mocz 1 3600 Mocz- badanie osadu mocz 1 2 OB 5,50 zł krew EDTA 1 3 Morfologia krwi (pełna)

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław Kancelaria: (071)733-12-00 Sekretariat: (071)733-11-00 Fax: (071)733-12-09 strona internetowa: www.aszk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Czas. oczekiwania. Kod e- lab. Kod Cennik 100% v 3.0 05.01.2009 Materiał Cena 100% Hematologia, koagulologia

Czas. oczekiwania. Kod e- lab. Kod Cennik 100% v 3.0 05.01.2009 Materiał Cena 100% Hematologia, koagulologia Kod e- lab Czas Kod Cennik 100% v 3.0 05.01.2009 Materiał Cena 100% oczekiwania Hematologia, koagulologia Morfologia (3 diff) m.in.rbc, WBC,HGB,HCT, MCV, 1 MCH, PLT, limfocyty, neutrofile i inne 4 Krew

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH Zator 01.06.2015

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH Zator 01.06.2015 Załącznik nr 4 numer CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH Zator 01.06.2015 nazwa podstawowa cena materiał do wynik (dni) BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE 1 Mocz - badanie ogólne 7,00 mocz 1 2 OB 5,00 krew EDTA

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZPITAL WOJEWÓDZKI W KOSZALINIE OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 24.03.2015 R.

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZPITAL WOJEWÓDZKI W KOSZALINIE OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 24.03.2015 R. CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZPITAL WOJEWÓDZKI W KOSZALINIE OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 24.03.2015 R. Ceny z 23% podatkiem VAT są pobierane, jeżeli usługa dotyczy: 1. badania wykonanego w celach dowodowych,

Bardziej szczegółowo