Zwężenie tętnicy nerkowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zwężenie tętnicy nerkowej"

Transkrypt

1 Zwężenie tętnicy nerkowej Dr n. med. Bartosz Symonides Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii AM w Warszawie Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong

2 Zwężenie tętnicy nerkowej (ZTN) Częsta i postępująca choroba u chorych z miażdżycą Relatywnie rzadka przyczyna nadciśnienia tętniczego ACC/AHA Guidelines, JACC 2006

3 Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe Definicja Nadciśnienie wywołane zwężeniem tętnicy nerkowej (ZTN), które ustępuje po rewaskularyzacji nerki

4 Wzajemne relacje ZTN NT NN Nadciśnienie tętnicze Zwężenie tętnicy nerkowej Niewydolność nerek Safian & Textor NEJM 2000

5 ZTN - inne zespoły chorobowe Nawracające obrzęki płuc Hipokalemia Białkomocz/zespół nerczycowy

6 Zwężenie tętnicy nerkowej Częstość występowania Osoby powyżej 65 r.ż. 6,8 % Podczas koronarografii 11-18% Po MI w badaniach sekcyjnych 12% U chorych z AO 22-59% Chorzy z klinicznym podejrzeniem ZTN 70% Schyłkowa niewydolność nerek 12%

7 Zwężenie tętnicy nerkowej (ZTN) Przeżycie chorych ZTN + ESRD + wiek>65 lat 2,7 lat ZTN + ESRD 25 ESRD + faza przyspieszona NT 55 miesięcy ESRK + wielotorbielowatość nerek 133 ZTN w koronagrografii (4 letnie) 57% Bez ZTN w koronarografii 89% Czy wczesne rozpoznanie ZTN daje możliwość zapobiegania ESRD? Jak identyfikować chorych z wysokim ryzykiem? ACC/AHA Guidelines, JACC 2006

8 Zwężenie tętnicy nerkowej (ZTN) Przeżycie chorych Zeller i wsp. J Endovasc Ther 2003;10:

9 Miażdżycowe ZTN 90% przypadków zwężeń Jedna z manifestacji uogólnionej miażdżycy obejmującej aortę oraz tętnice wieńcowe, szyjne i kończyn dolnych Obejmuje zazwyczaj początkowy 1 cm pnia tętnicy nerkowej i aortę (zwężenie ostium) ACC/AHA Guidelines, JACC 2006

10 Dysplazja włóknisto-mięśniowa (FMD) Druga z najczęstszych przyczyn ZTN Obejmuje środkowy odcinek i dystalne 2/3 pnia tętnicy nerkowej Może obejmować gałęzie tt. nerkowych 80% to fibroplazja błony środkowej AngioNMR mózgu powinien być przeprowadzony u wszystkich chorych z FMD tętnic szyjnych i mózgowych (7,3% tętniaków naczyń mózgowych!) Skuteczność badań przesiewowych w kierunku FMD naczyń pozanerkowych jest nieznana ACC/AHA Guidelines, JACC 2006

11 Inne przyczyny ZTN Zmiany w naczyniach nerkowych Zmiany o typie arteritis (polyarteritis nodosa, choroba Takayasu) Tętniak (tętniaki) tętnicy nerkowej Zator Przetoka tętniczo-żylna Neurofibromatosis Zwężenie tętnicy nerkowej nerki przeszczepionej Uszkodzenie tętnicy nerkowej Zmiany w obrębie nerek Zmiana rozrostowa (torbiel nerki) Wrodzona hipoplazja Zmiany poza nerką ucisk przez guz (np. guz chromochłonny) wrodzone pasmo włókniste ucisk przeponowy (przez odnogi przepony) krwiak podtorebkowy (okołonerkowy) zwłóknienie zaotrzewnowe opadnięcie nerki Zalecenia PTNT 2006

12 Diagnostyka zwężenia tętnicy nerkowej

13 Wskazania do diagnostyki w kierunku ZTN Nadciśnienie tętnicze: ciężkie, oporne, złośliwe Obrzęk płuc o niewyjaśnionej przyczynie Niewyjaśniona zastoinowa niewydolność serca Niewyjaśniona niewydolność nerek (również u chorych rozpoczynających leczenie nerkozastępcze) Różnica wymiarów nerek przekraczająca 1,5 cm Można rozważyć u chorych z: wielonaczyniową chorobą wieńcową wielopoziomową miażdżycą bez klinicznych objawów zwężenia tętnicy nerkowej (z dobrą kontrolą RR lub bez NT) Zalecenia PTNT 2009

14 Idealne badanie obrazowe w diagnostyce ZTN Ocena głównych i dodatkowych tt. nerkowych Określenie istotności hemodynamicznej ZTN Określenie lokalizacji i stopnia ZTN Ocena aorty Ocena nerek Ocena nadnerczy ACC/AHA Guidelines, JACC 2006

15 Metody Diagnostyczne Klasa I 1. Dopler tt. nerkowych (B) 2. CT (prawidłowa czynność nerek) (B) 3. MR (B) 4. Arteriografia przy wysokim prawdopodobieństwie klinicznym i niekonkluzywnych wynikach badań nieinwazyjnych (B) Klasa III 1. Scyntygrafia z kaptoprylem (C) 2. Oznaczanie aktywności reninowej w żyłach nerkowych (B) 3. Oznaczanie aktywności reninowej osocza (B) 4. Test z kaptoprylem (B) ACC/AHA Guidelines, JACC 2006

16

17 Dopler tętnic nerkowych Czułość % Swoistość % Kryteria: RAR >3,0-3,5 PSV > 200 cm/s różnica RRI > 0,05 Zalety dobra metoda do monitorowania może być użyta po implantacji stentu Wady konieczne wysokie kwalifikacje personelu trudności u chorych otyłych i z gazami jelitowymi błędy przy mnogim unaczynieniu

18 Spiralna Tomografia Komputerowa Czułość % Swoistość % Zalety Wysoka rozdzielczość obrazu Rekonstrukcja 3D Ocena restenozy w stencie Wady Nefrotoksyczność kontrastu ( ml) Nie nadaje się jako badanie przesiewowe u chorych z egfr > 30 ml/min).

19 Rezonans magnetyczny Czułość % Swoistość % Zalety kontrast mniej nefrotoksyczny ocena morfologii tętnic nerkowych i innych tętnic ocena czynności nerek Wady Artefakty (w FMD) Ograniczona rozdzielczość w małych naczyniach wewnątrznerkowych ACC/AHA Guidelines, JACC 2006

20 Arteriografia Złoty standard W znacznym stopniu zastąpiona przez inne metody Wskazania podejrzenie kliniczne + brak konkluzywnych wyników innych badań + w czasie badania naczyniowego z innych wskazań Ryzyko poważnych powikłań przy prawidłowej czynności nerek niskie ACC/AHA Guidelines, JACC 2006, PTNT 2009

21 Scyntygrafia dynamiczna nerek Ocena wielkość, perfuzji, wydzielania nerek Najczęściej po kaptoprylu z użyciem 99Tc DTPA lub MAG Czułość %, swoistość % (w realnie 74 % i 59%) Ograniczona wartość: NN, obustronne ZTN, jedyna nerka Nie nadaje się jako test przesiewowy Może być użyta do potwierdzenia hemodynamicznie istotny charakter granicznego ZTN ACC/AHA Guidelines, JACC 2006

22 Leczenie zwężenia tętnicy nerkowej

23 Cele leczenia chorych z ZTN Normalizacja ciśnienia tętniczego Utrzymanie czynności nerek Zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego ACC/AHA Guidelines, JACC 2006

24 Leczenie ZTN U chorego z udokumentowanym ZTN powinny być rozważone obie strategie: zachowawcza (leczenie farmakologiczne) rewaskularyzacja ACC/AHA Guidelines, JACC 2006

25 Leczenie farmakologiczne u chorych z ZTN ACEi w jednostronnym ZTN Klasa I (A) ARB w jednostronnym ZTN Klasa I (B) CCB w jednostronnym ZTN Klasa I (A) BB w ZTN Klasa I (A) statyny ASA ACC/AHA Guidelines, JACC 2006

26

27 Definicja istotnego ZTN 50-70% + gradient szczytowy >= 20 mmhg gradient średni >= 10 mmhg >=70% Definicja żywotności nerki wymiar nerki w osi długiej > 7cm ACC/AHA Guidelines, JACC 2006

28 Wskazania do rewaskularyzacji Leczenie nadciśnienia Klasa IIa (B) Przezskórna rewaskularyzacja istotnego ZTN oraz Faza przyspieszona/złośliwa NT Oporne NT HT NT z małą nerką (przyczyna nieznana) NT z nietolerancją leków hipotensyjnych ACC/AHA Guidelines, JACC 2006

29 Nadciśnienie tętnicze i ZTN Rewaskularyzacja przezskórna jest uzasadniona w ZTN współistniejącym z NT: ciężkim opornym złośliwym Rewaskularyzacja przezskórna pozostaje do rozważenia u chorych z istotnym hemodynamicznie ZTN i dobrze kontrolowanym NT Zalecenia PTNT 2009

30 Klasa IIa Wskazania do rewaskularyzacji Zachowanie czynności nerek Przezskórna rewaskularyzacja istotnego ZTN przy postępującej niewydolności nerek i obustronnym ZTN lub ZTN jedynej czynnej nerki (B) Klasa IIb Przezskórną rewaskularyzację PTA można rozważyć u chorych z ZTN, przewlekłą niewydolnością nerek i jednostronnym ZTN (C) ACC/AHA Guidelines, JACC 2006

31 Zachowanie czynności nerek u chorego ze zwężeniem tętnicy nerkowej Rewaskularyzacja jest uzasadniona u chorych z jednostronnym lub obustronnym ZTN z ZTN jedynej nerki i postępującą przewlekłą niewydolnością nerek Rewaskularyzacja nieuzasadniona u chorych ze ZTN nerki marskiej tj. nerka o długości < 6 cm u kobiet i <8 cm u mężczyzn z zatartą warstwą miąższową GFR < 30 ml/min Współczynnikiem oporowości w dopplerze powyżej 0,8 Zalecenia PTNT 2009

32 Wskazania do rewaskularyzacji Zwężenie bezobjawowe Klasa IIb Przezskórną rewaskularyzację można rozważyć przy bezobjawowym obustronnym ZTN lub ZTN jedynej czynnej nerki (C) ACC/AHA Guidelines, JACC 2006

33 Rewaskularyzacja tętnicy nerkowej- zwężenie bezobjawowe Do rozważenia w leczeniu bezobjawowego, hemodynamicznie istotnego obustronnego ZTN lub ZTN jedynej czynnej nerki. Brak danych dotyczących przydatności rewaskularyzacji w leczeniu bezobjawowego, hemodynamicznie istotnego jednostronnego ZTN czynnej nerki. Zalecenia PTNT 2009

34 Inne wskazania do rewaskularyzacji Klasa I Przezskórna rewaskularyzacja u chorych z istotnym hemodynamicznie ZTN i nawracającymi epizodami, niewyjaśnionej niewydolności serca lub epizodami nagłego, niewyjaśnionego obrzęku płuc (B) ACC/AHA Guidelines, JACC 2006

35 Zastoinowa niewydolność serca i dławica piersiowa u chorego ze ZTN Rewaskularyzacja przezskórna jest uzasadniona u chorych z istotnym hemodynamicznie ZTN i: nawracającą, niewyjaśnioną zastoinową niewydolnością serca nagle i epizodycznie występującym obrzękiem płuc o niewyjaśnionej przyczynie. utrzymującymi się objawami dławicy piersiowej pomimo optymalnego leczenia choroby wieńcowej. Zalecenia PTNT 2009

36 Leczenie zachowawcze u chorych z miażdżycowym ZTN Nie ma wskazań do leczenia zabiegowego: u chorych w podeszłym wieku i przy współistniejących czynnikach ryzyka s-n, u których w przebiegu jednostronnego ZTN udaje się osiągnąć normalizację RR i stabilizację czynności wydalniczej podczas leczenia farmakologicznego u chorych z jednostronnym miażdżycowym ZTN i wyjściowo wysokim wskaźnikiem oporowości w badaniu Doppler duplex i/lub znacznym upośledzeniem czynności wydalniczej nerki Zalecenia PTNT 2009

37 Angioplastyka tętnic nerkowych Z wyboru u chorych z dysplazją włóknisto-mięśniową powodzenie techniczne % 85 90% chorych bez restenozy przez okres do 10 lat; 10% chorych wymaga ponownej PCI (efekt 65 90%) Wyniki leczenia miażdżycowego ZTN przy wykorzystaniu jedynie angioplastyki nie są dobre powodzenie techniczne 50 60% restenoza u 50% chorych U chorych ze zmianami zapalnymi, np. w chorobie Takayasu - PCI tylko w okresie remisji Zalecenia PTNT 2009

38 Zabieg z wyboru Angioplastyka + stent w zwężenia ostialne o etiologii miażdżycowej proksymalne zwężeń (do 10 mm od ujścia), lecz nieobejmujących ujścia tętnicy. Blisko odejścia tętnicy od aorty zalecane stenty rozprężalne na balonie. W gałęziach tętnicy nerkowej rzadko stosowane (ew. stent samorozprężalny lub stent uwalniający lek, bo mały kaliber i duże ryzyko restenozy) Poważne powikłania bardzo rzadko utrata nerki, zgon Zalecenia PTNT 2009

39 Implantacja stentu do tętnicy nerkowej

40 Chirurgiczna rewaskularyzacja nerek Klasa I Spełnione wskazania kliniczne jak przy PTRA oraz ZTN w przebiegu FMD szczególnie u chorych ze złożonymi zmianami obejmującymi tętnice segmentalne i przy obecności makrotętniaków (B) ZTN w przebiegu miażdżycy szczególnie u chorych ze zmianami obejmującymi małe tętnice nerkowe lub przy wczesnym podziale pnia tętnicy nerkowej (b) ZTN w przebiegu miażdżycy przy operacji aorty obejmujące tętnice nerkowe (C) ACC/AHA Guidelines, JACC 2006

41 Chirurgiczna rewaskularyzacja nerek

42 ASTRAL Zwężenie tętnicy nerkowej (jedno- lub obustronne) Bez przeciwwskazań do rewaskularyzacji Brak pewności co do wskazań do rewaskularyzacji Rewaskularyzacja n=403 Angioplastyka + stent (+ leczenie zachowawcze) Bez rewaskularyzacji n=403 Leczenie zachowawcze

43 Ciśnienie tętnicze w czasie obserwacji

44 Stężenie kreatyniny w czasie obserwacji

45 Badanie wieloośrodkowe, randomizowane 100 ośrodków: USA i Kanada; n=1080 PTRA + stent vs. kandesartan+/-hctz Kryteria włączenia: 2 leki hipotensyjne i SBP > 155 mmhg oraz CORAL Cardiovascular Outcomes in Renal Atherosclerotic Lesions ZTN 60% + gradient > 20 mmhg lub ZTN 80% Follow up 3-5,5

46 Wpływ leczenia przeskórnego ZTN na ciśnienie skurczowe Symonides & Gaciong J Hypertens 2010

47

48 Zwężenie tętnicy nerkowej Kontrowersje Badania przesiewowe w kierunku ZTN Ocena istotności hemodynamicznej ZTN Leczenie bezobjawowego/skąpoobjawowego ZTN Obserwacja chorych z ZTN leczonych zachowawczo

UKŁAD NACZYNIOWY DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ZABIEGI ENDOWASKULARNE

UKŁAD NACZYNIOWY DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ZABIEGI ENDOWASKULARNE UKŁAD NACZYNIOWY DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ZABIEGI ENDOWASKULARNE Współczesne metody obrazowania chorób naczyń angiografia klasyczna metodą Seldingera cyfrowa angiografia subtrakcyjna (DSA) ultrasonografia

Bardziej szczegółowo

Rosnąca ilość informacji możliwych do uzyskania

Rosnąca ilość informacji możliwych do uzyskania TK I MR SERCA niezbędna jakość diagnostyki obrazowej w kardiologii Od kilku lat obserwujemy szczególnie intensywny rozwój metod diagnostyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego. W związku z tym

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok ZALECENIA Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego Zespół redagujący: Krystyna Widecka, Tomasz Grodzicki, Krzysztof Narkiewicz, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Nowości w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego

Nowości w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego Nowości w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego Prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytut Kardiologii w Warszawie Ryn, 9 września 2011 ESH / ESC 2007 Zalecenia

Bardziej szczegółowo

Kardiologia 2013. Prof. Jarosław Drożdż Klinika Kardiologii Regionalne Centrum Chorób Serca im dr. Seweryna Sterlinga Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kardiologia 2013. Prof. Jarosław Drożdż Klinika Kardiologii Regionalne Centrum Chorób Serca im dr. Seweryna Sterlinga Uniwersytet Medyczny w Łodzi Kardiologia 2013 Prof. Jarosław Drożdż Klinika Kardiologii Regionalne Centrum Chorób Serca im dr. Seweryna Sterlinga Uniwersytet Medyczny w Łodzi Program wystąpienia 1. Jak rozpoczynam terapię nadciśnienia

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XVII Indeks wybranych skrótów występujących w monografii... XIX

Przedmowa... XVII Indeks wybranych skrótów występujących w monografii... XIX Spis treści Przedmowa.................................................................................. XVII Indeks wybranych skrótów występujących w monografii................ XIX Część I Wprowadzenie..................................................................................

Bardziej szczegółowo

Anestezjologia Ratownictwo Nauka Praktyka / Anaesthesiology Rescue Medicine Science Practice

Anestezjologia Ratownictwo Nauka Praktyka / Anaesthesiology Rescue Medicine Science Practice 69 Anestezjologia i Ratownictwo 2013; 7: 69-77 ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 29.06.2010. Poprawiono/Corrected: 04.12.2012 Zaakceptowano/Accepted: 11.01.2013 Akademia Medycyny Ocena

Bardziej szczegółowo

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE Etiologia, farmakologia i profilaktyka

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE Etiologia, farmakologia i profilaktyka NADCIŚNIENIE TĘTNICZE Etiologia, farmakologia i profilaktyka praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej mgr farm. Marta Anna Gwardyś opiekun specjalizacji: mgr farm. Marianna Stankiewicz Poznań 2013 Etiologia

Bardziej szczegółowo

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2005 1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii Konieczne jest prowadzenie badań przesiewowych

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ NERCZYCOWY. łac. syndroma nephroticum ang. nephrotic syndrome

ZESPÓŁ NERCZYCOWY. łac. syndroma nephroticum ang. nephrotic syndrome ZESPÓŁ NERCZYCOWY łac. syndroma nephroticum ang. nephrotic syndrome 1 Definicja Stan kliniczny charakteryzujący się dobową utratą białka z moczem > 3,5g / 1,73 m 2 (>50 mg/kg m.c.) oraz: Hipoalbuminemią

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ESH/ESC dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym w 2013 roku

Wytyczne ESH/ESC dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym w 2013 roku Kardiologia Polska 2013; 71, supl. III: 27 118 DOI: 10.5603/KP.2013.0177 ISSN 0022 9032 Wytyczne ESH/ESC dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym w 2013 roku Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia Szkolenie podyplomowe/postgraduate education Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 63; Numer/Number 4/2012 ISSN 0423 104X Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny:

Bardziej szczegółowo

Przypadek choroby Takayasu u 25-letniego mężczyzny. Takayasu arteritis in 25-years-old man case report

Przypadek choroby Takayasu u 25-letniego mężczyzny. Takayasu arteritis in 25-years-old man case report 256 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, 2012, 1, 256 261 Wydawnictwo UR 2012 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego

Bardziej szczegółowo

Rezonans magnetyczny (MR)

Rezonans magnetyczny (MR) 28 Rezonans magnetyczny (MR) Badanie Rezonansu Magnetycznego (MR), stanowi metodę obrazowania ciała umożliwiająca uzyskanie bardzo szczegółowych obrazów narządów i tkanek w organizmie, bez narażenia na

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 4 Moczowód. Wprowadzenie i wiadomości ogólne Moczowód wprowadzenie

SEKCJA 4 Moczowód. Wprowadzenie i wiadomości ogólne Moczowód wprowadzenie SEKCJA Moczowód Wprowadzenie i wiadomości ogólne Moczowód wprowadzenie Zmiany wrodzone Zdwojenie i ektopia moczowodu Torbiel ujścia moczowodu (ureterocele) Zmiany zapalne Pęcherzykowe zapalenie błony śluzowej

Bardziej szczegółowo

Przewlekła choroba nerek

Przewlekła choroba nerek Przewlekła choroba nerek Ilona Kurnatowska Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transpalntologii Nerek UM w Łodzi Przewlekła choroba nerek (wg NFK) 1.Uszkodzenie nerek utrzymujące się > 3 m-cy, definiowane

Bardziej szczegółowo

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Autor: Waldemar Kosiba Praca doktorska Promotor: dr hab. prof. UR Sławomir Snela Rzeszów 2015 Serdeczne

Bardziej szczegółowo

Czy nadszedł już czas na rewaskularyzację hybrydową w wielonaczyniowej chorobie wieńcowej z udziałem kardiochirurga i kardiologa?

Czy nadszedł już czas na rewaskularyzację hybrydową w wielonaczyniowej chorobie wieńcowej z udziałem kardiochirurga i kardiologa? Nasze forum kardiolodzy i kardiochirurdzy razem/cardiac surgery and cardiology Czy nadszedł już czas na rewaskularyzację hybrydową w wielonaczyniowej chorobie wieńcowej z udziałem kardiochirurga i kardiologa?

Bardziej szczegółowo

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego Redakcja: Jacek Fijuth, Rafał Dziadziuszko Zespół autorski: Jacek Fijuth, Rafał Dziadziuszko, Wojciech Biernat, Barbara Bobek-Billewicz, Wiesław Bonicki, Michał Jarząb,

Bardziej szczegółowo

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012 LEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Zespół HELLP jest jednym z objawów ciężkiego stanu przedrzucawkowego i obejmuje następujące elementy: A. hemolizę, obniżone stężenie enzymów wątrobowych, niskie stężenie płytek.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ESUR (European Society of Urogenital Radiology) na temat Bezpieczeństwa Środków Kontrastowych

Wytyczne ESUR (European Society of Urogenital Radiology) na temat Bezpieczeństwa Środków Kontrastowych Wytyczne ESUR (European Society of Urogenital Radiology) na temat Bezpieczeństwa Środków Kontrastowych SPIS TREŚCI AUTORZY, KONSULTANCI, REDAKCJA NAUKOWA WYDANIA POLSKIEGO...2 WPROWADZENIE DO WYDANIA

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: simwastatyna, pacjenci wysokiego ryzyka, profil bezpieczeństwa, optymalna skuteczność

Słowa kluczowe: simwastatyna, pacjenci wysokiego ryzyka, profil bezpieczeństwa, optymalna skuteczność 139 GERIATRIA 2011; 5: 139-154 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 28.05.2011 Zaakceptowano/Accepted: 11.06.2011 Simwastatyna statyną o optymalnym stosunku skuteczności

Bardziej szczegółowo

Mięsaki kości. Piotr Rutkowski, Tomasz Mazurkiewicz (red.)

Mięsaki kości. Piotr Rutkowski, Tomasz Mazurkiewicz (red.) Mięsaki kości Piotr Rutkowski, Tomasz Mazurkiewicz (red.) Współautorzy: Jacek Fijuth, Urszula Grzesiakowska, Zbigniew I. Nowecki, Janusz Ryś, Tomasz Świtaj, Wojciech Woźniak Wstęp Prawidłowe rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2 259 G E R I A T R I A 21; 4: 259-273 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 11.9.21 Zaakceptowano/Accepted: 13.9.21 Miejsce atorwastatyny w redukcji ryzyka sercowonaczyniowego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ezetrol, 10 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 10 mg ezetymibu (Ezetimibum). Substancja pomocnicza o

Bardziej szczegółowo

Waldemar Machała. Wykład nr 3 Intensywna Terapia

Waldemar Machała. Wykład nr 3 Intensywna Terapia Waldemar Machała Intensywna Terapia. Ciężkie obrażenia czaszkowo-mózgowe. Intensywna terapia w neurochirurgii. Wykład nr 3 Intensywna Terapia II Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Chirurgiczne zasady postępowania w okresie przedoperacyjnym i podczas operacji

Chirurgiczne zasady postępowania w okresie przedoperacyjnym i podczas operacji ROZDZIAŁ 12 Chirurgiczne zasady postępowania w okresie przedoperacyjnym i podczas operacji R o z d z i a ł 12 Chirurgiczne z a s a d y Leigh Neumayer i Daniel Vargo Przedoperacyjne przygotowanie pacjenta

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (11) wrzesień 2008. Konsensus Rady Redakcyjnej PFP dotyczący dyslipidemii

Nr 2 (11) wrzesień 2008. Konsensus Rady Redakcyjnej PFP dotyczący dyslipidemii Członkowie Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (PFP) Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (PFP) ISSN 1734 9591 P R O F I L AK T Y K I Kolegium Redakcyjne Redaktor Naczelny:

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 10, 43, 2010 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 10, 43, 2010 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO Ultrasonografia jest pismem

Bardziej szczegółowo

ACARD, 75 mg, 150 mg, ( Acidum acetylsalicylicum) Skład: Wskazania: Przeciwwskazania: Podmiot odpowiedzialny:

ACARD, 75 mg, 150 mg, ( Acidum acetylsalicylicum) Skład: Wskazania: Przeciwwskazania: Podmiot odpowiedzialny: ACARD, 75 mg, 150 mg, (Acidum acetylsalicylicum) tabletki dojelitowe. Skład: Jedna tabletka dojelitowa zawiera odpowiednio 75 mg lub 150 mg kwasu acetylosalicylowego. Wskazania: Choroba niedokrwienna serca

Bardziej szczegółowo