Różne stenty dla różnych chorych w różnych sytuacjach klinicznych, co każdy lekarz wiedzieć powinien. Dominik Wretowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Różne stenty dla różnych chorych w różnych sytuacjach klinicznych, co każdy lekarz wiedzieć powinien. Dominik Wretowski"

Transkrypt

1 Różne stenty dla różnych chorych w różnych sytuacjach klinicznych, co każdy lekarz wiedzieć powinien. Dominik Wretowski

2 Dr Andreas Gruentzig ( )

3 23 lata po PCI Restenoza po 6 tygodniach

4

5 Bezpieczeństwo i skuteczność przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) poprawiła się w sposób ciągły przez ostatnie 38 lat Rutynowe zastosowanie stentów poprawiło bezpieczeństwo PCI eliminując ryzyko okluzji tętnicy spowodowanej rozwarstwieniem

6 Mechanizm działania stentów Poszerzenie światła tętnicy poprzez trwałe rozparcie jej ściany Pokrycie i uszczelnienie rozwarstwienia

7 Zastosowanie stentów wyeliminowało problem ostrej niedrożności tętnicy wymagającej pilnej operacji pomostowania aortalno-wieńcowego Znacznie zredukowało ryzyko restenozy

8 DESy nowej generacji charakteryzują się podobnym a nawet lepszym profilem bezpieczeństwa w porównaniu z BMS włącznie z ryzykiem bardzo późnej zakrzepicy w stencie

9 RODZAJE STENTÓW BMSy stenty metalowe DESy stenty uwalniające lek (ewerolimus EES, sirolimus SES, zotarolimus ZES, biolimus BES, paklitaksel PES) BVSy bioabsorbowalne rusztowania (polilaktyd, polimer kwasu mlekowego, stop magnezu)

10 BUDOWA STENTÓW POLIMER TWAŁY POLIMER BIODEGRADOWALNY Bioabsorbowalne rusztowanie Abbott/Boston Medtronic BIOSENSORS Terumo Boston Scitech BIOTRONIK Abbott Xience/ Promus CoCr/PtCr-EES Resolute CoNi-ZES BioMatrix 316L-BES Ultimaster CoCr-SES Synergy PtCr-EES Inspiron CoCr - SES Orsiro CoCr-SES Absorb PLLA-EES Wielkość rozpórki 81 µm 91 µm 120 µm 80 µm 74 µm 75 µm 60 µm 150 µm Pokrycie polimerem Pełne 7-8 µm/ścianę Pełne 6 µm Abluminale 10 µm Abluminale 15 µm Abluminale 4 µm Abluminale 5 µm Pełne 4-7 µm/ścianę Pełne 3 µm/ścianę GG Stefanini, M Taniwaki, S Windecker, Coronary stents: novel development, Heart doi: /heartjnl ; IT Meredith, Sympozjum TCT 2013

11

12 NSTEMI ZALECENIE KLASA POZIOM W celu przezskórnego leczenia istotnych zmian w tętnicach wieńcowych u pacjentów z NSTE-ACS zaleca się DES nowej generacji I A

13 STEMI ZALECENIE KLASA POZIOM Podczas pierwotnej angioplastyki zaleca się implantację stentu (jako preferowaną w stosunku do angioplastyki balonowej) I A

14 STEMI ZALECENIE KLASA POZIOM Podczas pierwotnej angioplastyki zaleca się stosowanie DES nowej generacji jako preferowane w stosunku do BMS I A

15 CUKRZYCA ZALECENIE KLASA POZIOM DES nowej generacji są zalecane jako preferowane w stosunku do BMS I A

16 UMIARKOWANA LUB CIĘŻKA PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK ZALECENIE KLASA POZIOM DES nowej generacji są zalecane jako preferowane w stosunku do BMS I B

17 PONOWNA REWASKULARYZACJA ZALECENIE KLASA POZIOM W przypadku angioplastyki pomostu żylnego zaleca się implantację DES I B

18 PONOWNA REWASKULARYZACJA ZALECENIE KLASA POZIOM W leczeniu restenozy w stencie (BMS lub DES) zaleca się DES I A

19 DOUSTNA TERAPIA PRZECIWZAKRZEPOWA ZALECENIE KLASA POZIOM DES nowej generacji są preferowane w stosunku do BMS u pacjentów wymagających doustnego leczenia przeciwzakrzepowego, jeżeli ryzyko krwawienia jest małe ( 2pkt. w skali HAS-BLED) IIa C

20 DOUSTNA TERAPIA PRZECIWZAKRZEPOWA ZALECENIE KLASA POZIOM U pacjentów ze stabilną CAD i AF oraz małym ryzykiem krwawienia ( 2pkt. w skali HAS- BLED) należy rozważyć potrójne leczenie: (N)OAC, ASA, klopidogrel przez co najmniej miesiąc po wszczepieniu BMS lub DES nowej generacji, a następnie podwójne leczenie: (N)OAC i ASA lub klopidogrel przez okres do 12 miesięcy IIa C

21 DOUSTNA TERAPIA PRZECIWZAKRZEPOWA ZALECENIE KLASA POZIOM U pacjentów z ACS i AF oraz małym ryzykiem krwawienia ( 2pkt. w skali HAS-BLED) należy rozważyć początkowe potrójne leczenie: (N)OAC, ASA, klopidogrel przez 6 miesięcy niezależnie od rodzaju stentu, a następnie podwójne leczenie: (N)OAC i ASA lub klopidogrel przez okres do 12 miesięcy IIa C

22 DOUSTNA TERAPIA PRZECIWZAKRZEPOWA ZALECENIE KLASA POZIOM U pacjentów wymagających doustnego leczenia przeciwzakrzepowego, u których ryzyko krwawienia jest duże należy rozważyć potrójne leczenie: (N)OAC, ASA, klopidogrel przez miesiąc, a następnie podwójne leczenie: (N)OAC i ASA lub klopidogrel niezależnie od sytuacji klinicznej i rodzaju stentu IIa C

23 Osiemdziesięciolatkowie BMS czy DES? BADANIE XIMA (prospektywne, wieloośrodkowe, z randomizacją) Populacja: > 80 roku życia, NSTEMI, UA, stabilna CAD Punkty końcowe: śmiertelność całkowita, zawał serca, kolejna rewaskularyzacja, epizody mózgowo-naczyniowe, duże krwawienia w rocznej obserwacji Zrandomizowano 800 pacjentów BMS 401 i DES 399, 100 % roczna obserwacja WYNIKI: BEZ ISTOTNEJ RÓŻNICY W ZGONACH, KRWAWIENIACH I EPIZODACH M-N ZAWAŁY SERCA (8,7 % vs 4,3 %; p=0,01) I KONIECZNOŚĆ PONOWNEJ REWASKULARYZACJI (7,0 % vs 2,0 %; p=0,001) WYSTĘPOWAŁY ISTOTNIE CZĘŚCIEJ W GRUPIE BMS. De Belder i wsp. J Am Coll Cardiol 2014; 63:1371-5

24 STENTY SAMOROZPRĘŻALNE Micro- CT

25 Praktyczne zastosowanie stentu samorozprężalnego - istotna zmiana w początkowym segmencie prawej tętnicy wieńcowej przed i po implantacji stentu.

26 STENT KLASYCZNY vs STENT BIORESORBOWALNY

27 STENT KLASYCZNY vs STENT BIORESORBOWALNY Without shadowing

28 STENTY BIORESORBOWALNE

29 STENTY BORESORBOWALNE

30 Podsumowanie Nie ma wskazań do preferowania stentów metalowych (BMS) w stosunku do stentów uwalniających lek nowej generacji (DES) niezależnie od podgrup pacjentów i typów zmian Nie ma jednoznacznych dowodów na różnicę miedzy DES a BMS pod względem ryzyka zakrzepicy w stencie po nieplanowanym przerwaniu podwójnej terapii przeciwpłytkowej DAPT

Czy nadszedł już czas na rewaskularyzację hybrydową w wielonaczyniowej chorobie wieńcowej z udziałem kardiochirurga i kardiologa?

Czy nadszedł już czas na rewaskularyzację hybrydową w wielonaczyniowej chorobie wieńcowej z udziałem kardiochirurga i kardiologa? Nasze forum kardiolodzy i kardiochirurdzy razem/cardiac surgery and cardiology Czy nadszedł już czas na rewaskularyzację hybrydową w wielonaczyniowej chorobie wieńcowej z udziałem kardiochirurga i kardiologa?

Bardziej szczegółowo

Konsensus Polski. - aktualizacja styczeń 2009

Konsensus Polski. - aktualizacja styczeń 2009 Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej Konsensus Polski - aktualizacja styczeń 2009 Zalecenia oparte na dowodach z badań naukowych oraz opiniach polskich ekspertów Warszawa styczeń

Bardziej szczegółowo

Życie z niewydolnością serca

Życie z niewydolnością serca Dr n. med. Magdalena Kłosińska Prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak Życie z niewydolnością serca Poradnik dla pacjentów www.servier.pl Dr n. med. Magdalena Kłosińska Prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ESUR (European Society of Urogenital Radiology) na temat Bezpieczeństwa Środków Kontrastowych

Wytyczne ESUR (European Society of Urogenital Radiology) na temat Bezpieczeństwa Środków Kontrastowych Wytyczne ESUR (European Society of Urogenital Radiology) na temat Bezpieczeństwa Środków Kontrastowych SPIS TREŚCI AUTORZY, KONSULTANCI, REDAKCJA NAUKOWA WYDANIA POLSKIEGO...2 WPROWADZENIE DO WYDANIA

Bardziej szczegółowo

Proces pielęgnowania pacjenta po udarze niedokrwiennym mózgu studium indywidualnego przypadku

Proces pielęgnowania pacjenta po udarze niedokrwiennym mózgu studium indywidualnego przypadku Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne 2012, Tom 1, Numer 2, Strony 76-82 Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne THE JOURNAL OF NEUROLOGICAL AND NEUROSURGICAL NURSING eissn 2299-0321

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem

Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem Leczenie zaburzeń rytmu serca Broszura dla pacjentów Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem 363411- -A BIOTRONIK SE & Co. KG Woermannkehre

Bardziej szczegółowo

Rzadki przypadek tętniaka rzekomego tętnicy trzustkowo- -dwunastniczej dolnej leczonego śródnaczyniowo implantacją stentgraftu

Rzadki przypadek tętniaka rzekomego tętnicy trzustkowo- -dwunastniczej dolnej leczonego śródnaczyniowo implantacją stentgraftu Ann. Acad. Med. Gedan., 2010, 40, 137 143 Krzysztof Grabowski 1, Waldemar Dorniak 1, Piotr Rumianowski 1, Ryszard Zając 1, Irina Borisovich 1, Anastazja Skuras 1, Marek Grzybiak 2 Rzadki przypadek tętniaka

Bardziej szczegółowo

Przypadek choroby Takayasu u 25-letniego mężczyzny. Takayasu arteritis in 25-years-old man case report

Przypadek choroby Takayasu u 25-letniego mężczyzny. Takayasu arteritis in 25-years-old man case report 256 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, 2012, 1, 256 261 Wydawnictwo UR 2012 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego

Bardziej szczegółowo

TERAPIA DEPRESJI POPORODOWEJ AKTUALNY STAN WIEDZY THE THERAPY FOR POSTPARTUM DEPRESSION THE CURRENT STATE OF KNOWLEDGE

TERAPIA DEPRESJI POPORODOWEJ AKTUALNY STAN WIEDZY THE THERAPY FOR POSTPARTUM DEPRESSION THE CURRENT STATE OF KNOWLEDGE Ann. Acad. Med. Gedan. 2014, 44, 105-111 KAROLINA MALISZEWSKA, KRZYSZTOF PREIS TERAPIA DEPRESJI POPORODOWEJ AKTUALNY STAN WIEDZY THE THERAPY FOR POSTPARTUM DEPRESSION THE CURRENT STATE OF KNOWLEDGE Klinika

Bardziej szczegółowo

Nowe programy prewencji nadciśnienia tętniczego Oddziału Gdańskiego PTNT. Część I: Program Sopocki

Nowe programy prewencji nadciśnienia tętniczego Oddziału Gdańskiego PTNT. Część I: Program Sopocki Tomasz Zdrojewski, Alicja Kowalisko 5, Barbara Krupa-Wojciechowska, Bogdan Wyrzykowski, Wiktor Januszko 1, Michał Kąkol, Piotr Bandosz, Małgorzata Wasilewska 3, Arkadiusz Szalewski 4, Alicja Gasińska 1,

Bardziej szczegółowo

Rola diety bardzo niskokalorycznej (VLCD) w leczeniu otyłości

Rola diety bardzo niskokalorycznej (VLCD) w leczeniu otyłości P R A C A P O G L Ą D O W A ISSN 1734 3321 Magdalena Olszanecka-Glinianowicz Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości Katedry Patofizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Rola diety

Bardziej szczegółowo

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia Szkolenie podyplomowe/postgraduate education Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 63; Numer/Number 4/2012 ISSN 0423 104X Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny:

Bardziej szczegółowo

Astma i stan astmatyczny w codziennej praktyce lekarskiej*

Astma i stan astmatyczny w codziennej praktyce lekarskiej* Praca POglądowa Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2013, Tom 19, Nr 4, 397 402 www.monz.pl Astma i stan astmatyczny w codziennej praktyce lekarskiej* Anna Grzywa-Celińska 1, Patrycja Lachowska-Kotowska

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 72 KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 14 KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1 ml zawiesiny zawiera 100 j.m. rozpuszczalnej insuliny ludzkiej* i insuliny ludzkiej* izofanowej (NPH) w stosunku 30/70 (odpowiadające 3,5 mg).

1 ml zawiesiny zawiera 100 j.m. rozpuszczalnej insuliny ludzkiej* i insuliny ludzkiej* izofanowej (NPH) w stosunku 30/70 (odpowiadające 3,5 mg). 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Mixtard 30 Penfill 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml zawiesiny zawiera 100 j.m. rozpuszczalnej insuliny ludzkiej* i insuliny

Bardziej szczegółowo

00:00:00: Germańska Nowa Medycyna - nowy paradygmat zdrowia i leczenia. Różne rodzaje zawałów (ataków) serca. 00:00:11: Witam, moi drodzy, w tym

00:00:00: Germańska Nowa Medycyna - nowy paradygmat zdrowia i leczenia. Różne rodzaje zawałów (ataków) serca. 00:00:11: Witam, moi drodzy, w tym 00:00:00: Germańska Nowa Medycyna - nowy paradygmat zdrowia i leczenia. Różne rodzaje zawałów (ataków) serca. 00:00:11: Witam, moi drodzy, w tym pięknym miejscu. 00:00:15: Dziś rano popatrzyłam w mój kalendarz

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. ACESAN, 30 mg, tabletki ACESAN, 50 mg, tabletki ACESAN, 75 mg, tabletki (Acidum acetylsalicylicum)

ULOTKA DLA PACJENTA INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. ACESAN, 30 mg, tabletki ACESAN, 50 mg, tabletki ACESAN, 75 mg, tabletki (Acidum acetylsalicylicum) ULOTKA DLA PACJENTA INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ACESAN, 30 mg, tabletki ACESAN, 50 mg, tabletki ACESAN, 75 mg, tabletki (Acidum acetylsalicylicum) Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

STAN EMOCJONALNY I DUCHOWY WPŁYWAJĄCY NA OCENĘ PERCEPCJI STANU POŁOŻENIA ŻYCIOWEGO OSÓB PO UDARZE MÓZGU

STAN EMOCJONALNY I DUCHOWY WPŁYWAJĄCY NA OCENĘ PERCEPCJI STANU POŁOŻENIA ŻYCIOWEGO OSÓB PO UDARZE MÓZGU STAN EMOCJONALNY I DUCHOWY WPŁYWAJĄCY NA OCENĘ PERCEPCJI STANU POŁOŻENIA ŻYCIOWEGO OSÓB PO UDARZE MÓZGU Beata Martowicz, Anna Wójcik Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Streszczenie Udar

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. n. med. Renata Górska konsultant krajowy ds. periodontologii

prof. dr hab. n. med. Renata Górska konsultant krajowy ds. periodontologii prof. dr hab. n. med. Renata Górska konsultant krajowy ds. periodontologii Z okazji II Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej chciałabym zwrócić Państwa uwagę na niezwykle ważny problem, który jest przedmiotem

Bardziej szczegółowo

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. Przyczyny, objawy i leczenie bezsenności. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej mgr farm. Katarzyna Górka opiekun specjalizacji: dr n. farm. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Czy, co i kiedy badać w bólach głowy?

Czy, co i kiedy badać w bólach głowy? ISSN 1734 5251 Czy, co i kiedy badać w bólach głowy? Jacek J. Rożniecki Katedra i Klinika Neurologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi STRESZCZENIE Badania diagnostyczne w bólach głowy,

Bardziej szczegółowo

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym.

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym. Gazeta Szpitalna 1 Czas przełomu roku, to czas podsumowań, podziękowań i życzeń. Podsumowując nie sposób pominąć wydarzeń, w których uczestniczyliśmy i które odcisnęły swój ślad na wizerunku Szpitala.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Przedmiot i zakres odpowiedzialności Allianz

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne u osób w wieku podeszłym Vaccinations in elderly patients

Szczepienia ochronne u osób w wieku podeszłym Vaccinations in elderly patients ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 01.03.2010 Poprawiono/Corrected: 12.03.2010 Zaakceptowano/Accepted: 15.03.2010 Akademia Medycyny Szczepienia ochronne u osób w wieku podeszłym Vaccinations

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Jednocześnie utrzymaliśmy funkcjonujące dotychczas rozwiązania, z których byliście Państwo zadowoleni,

Szanowni Państwo, Jednocześnie utrzymaliśmy funkcjonujące dotychczas rozwiązania, z których byliście Państwo zadowoleni, Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce nowe Ogólne Warunki Ubezpieczeń Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, uczniów, studentów i personelu Placówek Oświatowo-Wychowawczych oferowane przez Nauczycielską

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14) ISSN 1731-8971 PREWENCJA i REHABILITACJA kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (14) 2006 PREWENCJA i REHABILITACJA Spis treści 1 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

CHEMIOTERAPIA. P o r a d n i k d l a P a c j e n t ó w

CHEMIOTERAPIA. P o r a d n i k d l a P a c j e n t ó w CHEMIOTERAPIA P o r a d n i k d l a P a c j e n t ó w INFORMACJE O PUBLIKACJI Opracowanie tekstu Piotr Czajka; na podstawie: Chemioterapia informator w języku angielskim Konsultacja naukowa dr n. med.

Bardziej szczegółowo