pod redakcją Agaty Jurkowskiej i Tadeusza Skocznego Materiały DEMO IWEP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pod redakcją Agaty Jurkowskiej i Tadeusza Skocznego Materiały DEMO IWEP"

Transkrypt

1 pod redakcją Agaty Jurkowskiej i Tadeusza Skocznego

2 POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ: POLITYKI SEKTORÓW INFRASTRUKTURALNYCH Aspekty prawne pod redakcją Agaty Jurkowskiej i Tadeusza Skocznego Autorzy: Maciej Bernatt Michał Będkowski-Kozioł Filip Elżanowski Roman Illinicz Agata Jurkowska Małgorzata A. Nesterowicz Stanisław Piątek Ewelina D. Sage Tadeusz Skoczny Iwona Zużewicz-Wiewiórowska

3 Instytut Wydawniczy EuroPrawo Sp. z o.o., Warszawa 2010 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana, przechowywana i przetwarzana jako źródło danych w jakiejkolwiek formie zapisu bez pisemnej zgody wydawcy. Seria podręczników System prawa Unii Europejskiej Redaktor naukowy Jan Barcz Redaktor prowadzący Magdalena Wanot Podręcznik rekomendowany przez Niezależny Instytut Prawa Międzynarodowego i Europejskiego książka do nabycia: księgarnia internetowa ISBN:

4 Informacje o autorach Maciej Bernatt magister, doktorant w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Rozdział: 5 Michał Będkowski-Kozioł doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rozdział: 3 Filip Elżanowski doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Rozdział: 3 Roman Illinicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Rozdział: 6 Agata Jurkowska doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; sekretarz naukowy Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Rozdział: 1, 2.1, 2.2, 6 Małgorzata A. Nesterowicz doktor nauk prawnych, Senior Legal Officer w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego w Lizbonie. Rozdział: 2.4 Stanisław Piątek profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany, kierownik Zakładu Administracyjno-Prawnych Problemów Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Rozdział: 4 Ewelina D. Sage Ph.D. (Oxon), stały współpracownik Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Rozdział: 7

5 Tadeusz Skoczny profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany, kierownik Zakładu Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; dyrektor Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Rozdział: 1, 2.3, 3 Iwona Zużewicz-Wiewiórowska doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Morskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Rozdział: 2.4

6 Spis treści Wykaz akronimów... xv Wykaz skrótów... xxi Wstęp... xxiii 1. Cele i instrumenty polityk sektorów infrastrukturalnych w Unii Europejskiej (Agata Jurkowska, Tadeusz Skoczny)... XXVIII Europejska integracja gospodarcza i jej podstawowe filary... XXVIII Sektory infrastrukturalne w gospodarce europejskiej... XXVIII Wspólne Polityki i pozostałe polityki Unii Europejskiej... XXVIII Historia polityk sektorów infrastrukturalnych w Unii Europejskiej... XXVIII Cele polityk sektorów infrastrukturalnych... XXVIII Instrumenty realizacji polityk sektorów infrastrukturalnych... XXVIII-14 Literatura uzupełniająca... XXVIII-18 Pytania podsumowujące... XXVIII Wspólna Polityka Transportowa (Agata Jurkowska, Tadeusz Skoczny, Małgorzata A. Nesterowicz, I. Zużewicz-Wiewiórowska)... XXVIII Istota i podstawy prawne Wspólnej Polityki Transportowej (Agata Jurkowska)... XXVIII Charakter polityki transportowej... XXVIII Obszary objęte Wspólną Polityką Transportową... XXVIII Zakres przedmiotowy regulacji dotyczących Wspólnej Polityki Transportowej... XXVIII-22

7 vi Spis treści Wyłączenie przepisów ogólnych o swobodzie przepływu usług w odniesieniu do transportu... XXVIII Wspólna Polityka Transportowa w transporcie lądowym (Agata Jurkowska)... XXVIII Uwagi wstępne... XXVIII Tworzenie rynków wewnętrznych w transporcie lądowym... XXVIII Transport drogowy... XXVIII Dostęp do międzynarodowego (transgranicznego) rynku przewozów drogowych w Unii Europejskiej... XXVIII Dostęp do wykonywania przewozów drogowych na rynkach krajowych państw członkowskich... XXVIII Dopuszczenie do wykonywania zawodu... XXVIII Żegluga śródlądowa... XXVIII Dostęp do międzynarodowego (transgranicznego) rynku przewozów w Unii Europejskiej... XXVIII Dostęp do wykonywania przewozów na żeglugowych rynkach krajowych państw członkowskich... XXVIII Dopuszczenie do wykonywania zawodu... XXVIII Transport kolejowy... XXVIII Dopuszczenie do działalności gospodarczej... XXVIII Dostęp do zawodu... XXVIII Transport kombinowany (multimodalny)... XXVIII Tworzenie warunków konkurencji na rynkach usług transportu lądowego... XXVIII Transport drogowy... XXVIII Żegluga śródlądowa... XXVIII Transport kolejowy... XXVIII Usługi publiczne... XXVIII Pozaintegracyjne cele i instrumenty Wspólnej Polityki Transportowej w transporcie lądowym... XXVIII Bezpieczeństwo transportu... XXVIII Transport drogowy... XXVIII-52

8 Spis treści vii Żegluga śródlądowa... XXVIII Transport kolejowy... XXVIII Ochrona środowiska... XXVIII Ochrona praw konsumentów... XXVIII Programy i instytucje... XXVIII Programy rozwoju Wspólnej Polityki Transportowej... XXVIII Instytucje... XXVIII-60 Literatura uzupełniająca... XXVIII-60 Podstawowe dokumenty... XXVIII-60 Pytania podsumowujące... XXVIII Wspólna Polityka Transportowa w transporcie lotniczym (Tadeusz Skoczny)... XXVIII Wprowadzenie... XXVIII Zapewnienie wolności świadczenia usług transportu lotniczego... XXVIII Uwagi wstępne... XXVIII Wspólne zasady wykonywania przewozów lotniczych na terenie Unii... XXVIII Koncesjonowanie przewoźników lotniczych... XXVIII Dostęp do wykonywania przewozów lotniczych wewnątrz Unii Europejskiej... XXVIII Wolność taryf i stawek... XXVIII Wspólne zasady i harmonizacja innych dziedzin... XXVIII Zapewnienie swobody świadczenia usług transportu lotniczego między Unią Europejską a państwami trzecimi... XXVIII Kompetencje państw członkowskich a kompetencje Unii w zakresie transportu lotniczego z/do państw trzecich... XXVIII Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie otwartego nieba z 2002 r.... XXVIII Rozporządzenie nr 847/2004 mandat negocjacyjny... XXVIII Umowa o transporcie lotniczym ze Stanami Zjednoczonymi... XXVIII-71

9 viii Spis treści W kierunku zewnętrznej polityki lotniczej Unii Europejskiej... XXVIII Tworzenie warunków konkurencji na rynkach usług lotniczych Unii Europejskiej... XXVIII Uwagi wstępne... XXVIII Dostęp do infrastruktury i usług portów lotniczych... XXVIII Alokacja operacji lotniczych w portach lotniczych... XXVIII Usługi obsługi naziemnej... XXVIII Opłaty lotniskowe... XXVIII Usługi publiczne... XXVIII Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna... XXVIII Geneza i przebieg tworzenia... XXVIII Ramy tworzenia... XXVIII Organizacja i korzystanie z przestrzeni powietrznej... XXVIII Interoperacyjność... XXVIII Usługi nawigacyjne... XXVIII Pozaintegracyjne i pozakonkurencyjne cele Wspólnej Polityki Transportowej w transporcie lotniczym... XXVIII Bezpieczeństwo... XXVIII Uwagi wstępne... XXVIII Wspólne zasady w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego... XXVIII Wspólne zasady w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego... XXVIII Wypadki lotnicze... XXVIII Ochrona praw pasażerów... XXVIII Wprowadzenie... XXVIII Odszkodowanie dla pasażera w przypadku odmowy przyjęcia na pokład (overbooking) albo odwołania lub dużego opóźnienia lotu... XXVIII Prawa niepełnosprawnych... XXVIII Informowanie pasażerów o pochodzeniu przewoźników (czarna lista przewoźników)... XXVIII-94

10 Spis treści ix Ochrona środowiska... XXVIII Uwagi wstępne... XXVIII Ochrona przed hałasem na lotniskach... XXVIII Środowiskowa certyfikacja samolotów, ich części i wyposażenia... XXVIII Programy i instytucje... XXVIII Programy... XXVIII Instytucje... XXVIII-97 Literatura uzupełniająca... XXVIII-98 Podstawowe dokumenty... XXVIII-98 Pytania podsumowujące... XXVIII Wspólna Polityka Transportowa w żegludze morskiej (Małgorzata A. Nesterowicz, Iwona Zużewicz-Wiewiórowska)... XXVIII Wprowadzenie... XXVIII Tworzenie rynków wewnętrznych w transporcie morskim... XXVIII Dopuszczenie do działalności gospodarczej... XXVIII Dostęp do wykonywania przewozów między państwami członkowskimi oraz między państwami członkowskimi a państwami trzecimi... XXVIII Dostęp do wykonywania przewozów w państwach członkowskich (kabotaż morski)... XXVIII Dostęp do wykonywania zawodu... XXVIII Tworzenie warunków konkurencji na rynkach przewozów morskich w Unii Europejskiej... XXVIII Dostęp do infrastruktury i usług w portach morskich... XXVIII Uwagi wstępne... XXVIII Koncesje portowe... XXVIII Usługi portowe... XXVIII Opłaty portowe... XXVIII Usługi publiczne... XXVIII Pozaintegracyjne cele i instrumenty Wspólnej Polityki Transportowej w żegludze morskiej... XXVIII Bezpieczeństwo morskie... XXVIII-111

11 x Spis treści Uwagi wstępne... XXVIII Kontrola państwa portu w odniesieniu do statków podnoszących obcą banderę... XXVIII Inspekcje i przeglądy statków przez administrację morską w odniesieniu do statków podnoszących własną banderę... XXVIII System elektronicznego monitorowania i informacji o ruchu statków... XXVIII Zbiór odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku w portach... XXVIII Stopniowe wycofywanie tankowców o konstrukcji pojedynczokadłubowej i ich zastąpienie tankowcami o konstrukcji podwójnokadłubowej... XXVIII Ochrona środowiska morskiego... XXVIII Ochrona praw konsumentów... XXVIII Programy i instytucje... XXVIII Polityka transportu morskiego do 2018 roku... XXVIII W kierunku przestrzeni morskiej bez barier... XXVIII Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego... XXVIII Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego... XXVIII-124 Literatura uzupełniająca... XXVIII-125 Podstawowe dokumenty... XXVIII-126 Pytania podsumowujące... XXVIII Polityka energetyczna Unii Europejskiej (Filip Elżanowski, Michał Będkowski-Kozioł, Tadeusz Skoczny)... XXVIII Istota i podstawy prawne polityki energetycznej Unii Europejskiej... XXVIII Tworzenie rynków wewnętrznych w elektroenergetyce i gazownictwie... XXVIII Tworzenie rynku wewnętrznego w elektroenergetyce... XXVIII Uwagi wstępne... XXVIII-132

12 Spis treści xi Zasady dostępu do podsektora wytwarzania... XXVIII Wyznaczanie operatorów systemów oraz zakres ich obowiązków... XXVIII Tworzenie rynku wewnętrznego w gazownictwie... XXVIII Uwagi wstępne... XXVIII Zasady dostępu do rynku... XXVIII Wyznaczanie operatorów systemów oraz zakres ich obowiązków... XXVIII Tworzenie warunków konkurencji na rynku elektroenergetycznym i gazowniczym Unii Europejskiej... XXVIII Uwagi wstępne... XXVIII Prokonkurencyjna regulacja sektora elektroenergetycznego... XXVIII Dostęp stron trzecich do sieci... XXVIII Odmowa dostępu do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych... XXVIII Otwarcie rynku... XXVIII Separacja operatorów systemów... XXVIII Regulacja rynku bilansującego... XXVIII Prokonkurencyjna regulacja sektora gazowniczego... XXVIII Dostęp stron trzecich do sieci... XXVIII Odmowa dostępu do infrastruktury gazowej... XXVIII Otwarcie rynku... XXVIII Separacja operatorów systemów... XXVIII Regulacja rynku bilansującego... XXVIII Usługi publiczne... XXVIII Uwagi wstępne... XXVIII Zobowiązania w interesie publicznym... XXVIII Instytucja dostawcy awaryjnego/dostawcy z urzędu... XXVIII Zobowiązania uzupełniające... XXVIII Pozostałe cele i instrumenty wspólnotowej polityki energetycznej... XXVIII Uwagi wstępne... XXVIII Bezpieczeństwo energetyczne... XXVIII Uwagi wstępne... XXVIII Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej... XXVIII Bezpieczeństwo dostaw paliw gazowych... XXVIII Cele klimatyczno-energetyczne... XXVIII-155

13 xii Spis treści Wprowadzenie... XXVIII Zapewnienie efektywności energetycznej... XXVIII Efektywność energetyczna... XXVIII Kogeneracja... XXVIII Energia odnawialna... XXVIII Wykorzystanie biopaliw i biokomponentów... XXVIII Programy i instytucje... XXVIII Programy... XXVIII Instytucje... XXVIII-161 Literatura uzupełniająca... XXVIII-162 Podstawowe dokumenty... XXVIII-162 Pytania podsumowujące... XXVIII Polityka komunikacji elektronicznej Unii Europejskiej (Stanisław Piątek)... XXVIII Istota i podstawy prawne polityki komunikacji elektronicznej... XXVIII Komunikacja elektroniczna i dziedziny pokrewne... XXVIII Kształtowanie się prawa komunikacji elektronicznej... XXVIII Główne cele regulacyjne i zasady prowadzenia regulacji... XXVIII Tworzenie rynków wewnętrznych w komunikacji elektronicznej... XXVIII Rynek wewnętrzny usług i sieci... XXVIII Dostęp do prowadzenia działalności w zakresie komunikacji elektronicznej... XXVIII Zasady dysponowania częstotliwościami i numeracją... XXVIII Częstotliwości... XXVIII Numeracja i inne adresy elektroniczne... XXVIII Tworzenie warunków konkurencji na rynkach komunikacji elektronicznej... XXVIII Prokonkurencyjna regulacja sektorowa... XXVIII Regulacja rynków komunikacji elektronicznej... XXVIII Procedury regulacji rynków... XXVIII Obowiązki regulacyjne... XXVIII Usługa powszechna... XXVIII Pozaintegracyjne cele i instrumenty polityki komunikacji elektronicznej Unii Europejskiej... XXVIII-180

14 Spis treści xiii Ochrona użytkowników usług... XXVIII Polityki wspierające zmiany technologiczne... XXVIII Ochrona danych osobowych i prywatności... XXVIII Programy i instytucje... XXVIII Programy... XXVIII Organy regulacyjne... XXVIII-186 Literatura uzupełniająca... XXVIII-187 Podstawowe dokumenty... XXVIII-188 Pytania podsumowujące... XXVIII Sieci transeuropejskie (Maciej Bernatt)... XXVIII Wprowadzenie... XXVIII Finansowanie sieci transeuropejskich... XXVIII Sieć transportowa... XXVIII Sieć telekomunikacyjna... XXVIII Sieć energetyczna... XXVIII-197 Literatura uzupełniająca... XXVIII-199 Podstawowe dokumenty... XXVIII-200 Pytania podsumowujące... XXVIII Polityka pocztowa Unii Europejskiej (Roman Illinicz, Agata Jurkowska)... XXVIII Istota i podstawy prawne sektora pocztowego... XXVIII Tworzenie rynku wewnętrznego w usługach pocztowych... XXVIII Dostęp do rynków usług państw członkowskich... XXVIII Dopuszczenie do wykonywania działalności pocztowej... XXVIII Tworzenie warunków konkurencji na rynku usług pocztowych... XXVIII Obowiązek zapewnienia dostępu do usług powszechnych... XXVIII Finansowanie świadczenia usług powszechnych... XXVIII Jakość usług... XXVIII Taryfy... XXVIII Przejrzystość rachunków... XXVIII Normy techniczne... XXVIII Pozostałe cele i instrumenty polityki pocztowej Unii Europejskiej... XXVIII Wymogi podstawowe... XXVIII Ochrona praw użytkowników usług pocztowych... XXVIII Programy i instytucje... XXVIII-213

15 xiv Spis treści Literatura uzupełniająca... XXVIII-213 Podstawowe dokumenty... XXVIII-214 Pytania podsumowujące... XXVIII Polityka audiowizualna Unii Europejskiej (Ewelina D. Sage)... XXVIII Wprowadzenie... XXVIII Szczególny charakter sektora audiowizualnego... XXVIII Cele, charakter i instrumenty polityki audiowizualnej Unii Europejskiej... XXVIII Cele i instrumenty prointegracyjne... XXVIII Dyrektywa o telewizji bez granic jako podstawa integracji... XXVIII Audiowizualne usługi medialne... XXVIII Uwagi wstępne... XXVIII Generalne wymogi harmonizacji audiowizualnych usług medialnych... XXVIII Harmonizacja audiowizualnych przekazów handlowych... XXVIII Kwoty programowe... XXVIII Cele i instrumenty prokonkurencyjne... XXVIII Inne cele i instrumenty polityki audiowizualnej Unii Europejskiej... XXVIII Ochrona rozwoju młodocianych i godności ludzkiej... XXVIII Dostęp do materiałów o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa... XXVIII Dywersyfikacja kulturowa... XXVIII Wspieranie rozwoju technologicznego sektora audiowizualnego... XXVIII Programy i instytucje... XXVIII Programy... XXVIII Instytucje... XXVIII-237 Literatura uzupełniająca... XXVIII-238 Podstawowe dokumenty... XXVIII-238 Pytania podsumowujące... XXVIII-238 Indeks... XXVIII-241

16 ACER AEA AETR AIS ALTENER AOC API AVMSD BHP CEPT CER CERP CIP CLC Wykaz akronimów Agencja do spraw Współpracy Organów Regulacji Energetyki Stowarzyszenie Europejskich Linii Lotniczych umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe system automatycznej identyfikacji statków program dotyczący promowania nowych i odnawialnych źródeł energii oraz wspierania dywersyfikacji źródeł energii certyfikat przewoźnika lotniczego interfejs aplikacji programowych Dyrektywa o Audiowizualnych Usługach Medialnych bezpieczeństwo i higiena pracy Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych Stowarzyszenie Kolei Europejskich Komitet Europejskich Regulatorów Pocztowych Program Wspierania Konkurencyjności i Innowacji Międzynarodowa konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami

17 xvi Wykaz akronimów COOPENER CRS CSI CSM CST DECT DG Dz. U. Dz. Urz. EABL EACEA EASA EATMN EBI ECA ECAC EFRROW EMSA EOG EPG ERA ERA ERG ERGEG ERTMS ESARR eten ETF ETNS program dotyczący wsparcia inicjatyw odnoszących się do promowania odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej w krajach rozwijających się komputerowe systemy rezerwacji wspólne wskaźniki bezpieczeństwa wspólne metody oceny bezpieczeństwa wspólne wymagania bezpieczeństwa system cyfrowej łączności bezprzewodowej na niewielkich odległościach Dyrekcja Generalna Dziennik Ustaw Dziennik Urzędowy Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Wydział Medialny Agencji Wykonawczej Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Europejska Sieć Zarządzania Ruchem Lotniczym Europejski Bank Inwestycyjny Europejskie Stowarzyszenie Cockpit Europejska Konferencja Lotnictwa Cywilnego Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejska Agencja do spraw Bezpieczeństwa na Morzu Europejski Obszar Gospodarczy elektroniczny przewodnik po programach Europejska Agencja Kolejowa Stowarzyszenie Linii Lotniczych Regionów Europy Europejska Grupa Regulatorów Europejska Grupa Organów Nadzoru do spraw Energii Elektrycznej i Gazu Europejski System Zarządzania Transportem Kolejowym wymagania EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w zarządzaniu ruchem lotniczym transeuropejska sieć telekomunikacyjna Europejska Federacja Pracowników Transportu Europejska Telefoniczna Przestrzeń Numeracyjna

18 Wykaz akronimów xvii ETS EU-27 EUIR Europejski Trybunał Sprawiedliwości 27 państw członkowskich Unii Europejskiej europejski górny rejon informacji powietrznej EUROCONTROL Europejska Organizacja Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EWG FAL GNSS GSM GVA HNS IATA ICANN ICAO ICT ICT PSP IMO ISDN ITS ITU JAE JEPP KSR LNG LRIT MARPOL MEDIA Europejska Wspólnota Gospodarcza Konwencja o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego systemy nawigacji i ustalania pozycji jeden ze standardów telefonii komórkowej wartość dodana brutto Międzynarodowa konwencja o odpowiedzialności i odszkodowaniach za szkody związane z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych Internetowa Korporacja do spraw Nadawania Nazw i Numerów Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego technologie teleinformatyczne Program Szczegółowy na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych Międzynarodowa Organizacja Morska Cyfrowa Sieć Zintegrowanych Usług inteligentne systemy transportowe Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny Jednolity Akt Europejski Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna komputerowe systemy rezerwacji ciekły gaz ziemny system identyfikacji i śledzenia statków dalekiego zasięgu Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki program wspierający sektor audiowizualny

19 xviii Wykaz akronimów ONP PAL PNR RIS RP SAVE SES SESAR SOLAS STCW STEER TEMPO TEN-T TEN-E TEWEA TEWWiS TIK TPA TSI TUE TWE TWFD UE UKE ULC zasada otwartej sieci Konwencja ateńska w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu dane dotyczące przelotu pasażera system usług informacji rzecznej Rzeczpospolita Polska program dotyczący poprawy efektywności energetycznej oraz racjonalnego wykorzystania zasobów energetycznych Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna europejski system zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji Konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht program dotyczący promowania efektywności energetycznej oraz zastosowania nowych i odnawialnych źródeł energii w transporcie wieloletni program indykatywny z zakresu sieci transeuropejskich transpeuropejskie sieci transportowe transpeuropejskie sieci energetyczne Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali technologie informacyjne i telekomunikacyjne dostęp stron trzecich techniczna specyfikacja interoperacyjności Traktat ustanawiający Unię Europejską Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską dyrektywa o telewizji bez granic Unia Europejska Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Lotnictwa Cywilnego

20 Wykaz akronimów xix UNCTAD URE UTK WE WPH WPR WPT Zb. Orz. UMTS Konferencja Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju Urząd Regulacji Energetyki Urząd Transportu Kolejowego Wspólnota Europejska Wspólna Polityka Handlowa Wspólna Polityka Rolna Wspólna Polityka Transportowa Zbiór Orzeczeń Uniwersalny System Telekomunikacji Ruchomej

21 ang. art. aut. bln angielski artykuł autor bilion d. dawny fr. g GHz h itp. jedn. Khz Km lit. m m.in. min mln francuski gram gigaherz godzina i tym podobne jednolity kiloherc kilometr litera metr Wykaz skrótów między innymi minuta minuta n. następny niem. niemiecki np. na przykład nr numer ok. około pkt punkt

22 xxii Wykaz skrótów podkr. podkreślenie por. porównaj poz. pozycja przyp. przypis red. redakcja r. rok rozdz. rozdział s. strona t. tom tj. tys. tzw. ust. to jest tysiąc tak zwany ustęp w. wiek ww. w zw. wyżej wymieniony w związku v. versus (przeciwko) zał. zob. z późn. zm. załącznik zobacz z późniejszymi zmianami

23 Wstęp Kolejny podręcznik z serii System prawa Unii Europejskiej Polityki Unii Europejskiej: polityki sektorów infrastrukturalnych przedstawiamy Czytelnikowi w momencie szczególnym: bezpośrednio po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. Zmienił on Traktat o Unii Europejskiej (TUE), zachowując jego nazwę, oraz Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE), nadając mu nową nazwę Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Zakres i znaczenie rewizji traktatowych podstaw Unii Europejskiej są bardzo daleko idące. Nie ma ani możliwości, ani potrzeby ich prezentowania w niniejszym podręczniku 1. W kontekście zakresu przedmiotowego podręcznika tej książki warto wszakże zwrócić uwagę na niektóre zmiany przepisów ogólnych obydwu Traktatów. Z ustrojowego punktu widzenia najważniejsze i najistotniejsze jest z pewnością ustanowienie jednolitej Unii Europejskiej (Unii), której państwa członkowskie przyznają kompetencje do osiągania ich wspólnych celów (art. 1 akapit pierwszy TUE) zastępującej Wspólnotę Europejską, w tym na zasadzie następstwa prawnego (art. 1 akapit trzeci TUE), i nadanie jej jako organizacji międzynarodowej podmiotowości (osobowości) prawnej (art. 47 TUE). Konsekwencje tego faktu jednoznacznego przesądzenia charakteru prawnego Unii Europejskiej będą z pewnością odczuwane przez lata nie tylko w warstwie stanowienia i stosowania prawa, lecz choćby także w sferze języka (konieczność zaprzestania posługiwania się pojęciami Wspólnota i wspólnotowy ). Z dniem 1 grudnia 2009 r. podstawę prawną nowej (jednolitej) Unii Europejskiej będą stanowić dwa traktaty, mające taką samą moc prawną, określane 1 Ich głęboką i szczegółową prezentację znajdzie Czytelnik w opracowaniu Jana Barcza, Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską. Stan obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony, Warszawa 2008.

24 xxiv Wstęp mianem Traktatów (art. 1 TUE i art. 1 TFUE), z których pierwszy określa przede wszystkim ustrój Unii Europejskiej, w tym jej cele i najważniejsze zadania (art. 2 TUE) oraz granice kompetencji, w tym prymat kompetencji państw członkowskich (art. 4 ust. 1 TUE) i zasadę przyznania (art. 5 ust. 1 TUE), drugi zaś reguluje dziedziny i zasady funkcjonowania Unii. Jest zrozumiałe, że w TFUE nie znalazł się już odpowiednik art. 2 TWE, który określał misję (cele) Wspólnoty. Największe i najważniejsze w kontekście każdej dziedziny prawa UE, w tym także europejskiego prawa gospodarczego, są zmiany dokonane w nowej Części Pierwszej TFUE Zasady, podzielonej na dwa tytuły Tytuł I: Kategorie i dziedziny kompetencji Unii oraz Tytuł II: Postanowienia ogólne. Przepisy Tytułu I TFUE stwarzają przede wszystkim normatywne podstawy kategoryzacji kompetencji Unii Europejskiej 2 w zakresie stanowienia prawa i podejmowania aktów prawnych wiążących na kompetencje wyłączne (art. 2 ust. 1 i art. 3 TFUE), dzielone (art. 2 ust. 2 i art. 4 TFUE) oraz wspierające, koordynujące i uzupełniające (art. 2 ust. 5 TFUE), przy czym zakres i warunki wykonywania kompetencji Unii określają postanowienia Traktatów odnoszące się do każdej dziedziny (art. 2 ust. 6 TFUE) 3. Do wyłącznych kompetencji Unii należy m.in. ustanawianie reguł konkurencji niezbędnych do funkcjonowania rynku wewnętrznego (art. 3 TFUE). W kontekście przedmiotu prezentowanej książki szczególnie istotne jest jednoznaczne przesądzenie przez TFUE zakresu kompetencji dzielonych przez Unię z państwami członkowskimi. Z jednej strony Traktat stwierdza wprost, że kompetencje dzielone nie dotyczą dziedzin, w których Unia ma kompetencje wyłączne lub wspierające, koordynujące i uzupełniające (art. 4 ust. 1 w zw. z art. 3 i art. 6). Jednocześnie wymienia enumeratywnie dziedziny kompetencji dzielonych między Unię a państwa członkowskie. Zalicza do nich m.in. rynek wewnętrzny [art. 4 ust. 2 lit. a) TFUE] oraz transport, sieci transeuropejskie i energetykę [art. 4 ust. 2 lit. g), h) oraz i) TFUE]. Do żadnej z tych kategorii kompetencji Unii nie została natomiast zaliczona dotychczasowa działalność Wspólnoty obejmująca stworzenie systemu zapewniającego niezakłóconą konkurencję na rynku wewnętrznym [art. 3 ust. 1 lit. g) TWE] 4. W TFUE nie znalazł się bowiem odpowiednik art. 3 TWE, który zawierał długą listę jej zadań o charakterze horyzontalnym i sektorowym. 2 W art. 2 ust. 3 TFUE wymienione są także kompetencje państw członkowskich do koordynowania ich polityk gospodarczych i zatrudnienia na zasadach przewidzianych w Traktatach, do których określenia Unia ma kompetencję. 3 Do kompetencji UE należy także określanie i realizowanie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tum stopniowe określanie wspólnej polityki obronnej zgodnie z postanowieniami TUE (art. 2 ust. 4 TFUE). 4 Z nowych Traktatów zniknęły także postanowienia o otwartej gospodarce rynkowej z wolną konkurencją, zawarte w art. 4 ust. 1 in fine oraz 4 ust. 2 in fine TWE.

25 Wstęp xxv Trudno nie uznać, że w ten sposób państwa członkowskie UE zgodziły się (na wniosek Francji) na zmniejszenie znaczenia tego wymiaru aksjologicznego europejskiej integracji gospodarczej. Wniosek ten został w pewnym zakresie osłabiony przez dołączenie do obydwu Traktatów Protokołu w sprawie rynku wewnętrznego i konkurencji, zgodnie z którym państwa członkowskie uznały, że rynek wewnętrzny zdefiniowany w art. 3 TUE obejmuje system zapewniający niezakłóconą konkurencję i uzgodniły, że w tym celu Unia podejmuje w razie konieczności środki na mocy postanowień Traktatów, w tym art. 352 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Trzeba mieć nadzieję, że także w nowej UE skuteczna konkurencja (ang. effective competition) będzie stanowić ważny filar rynku wewnętrznego. Jest to szczególnie istotne w kontekście kolejnego wzmocnienia rangi i roli usług w ogólnym interesie gospodarczym (ang. services of general economic interest), zaliczanych już dotychczas do tzw. wspólnych wartości (ang. common values) Unii Europejskiej. Nowy art. 14 TFUE uzupełnia bowiem dotychczasowy art. 16 TWE o zastrzeżenie, że Unia i państwa członkowskie zapewniają, aby te usługi funkcjonowały na podstawie zasad i na warunkach, w szczególności gospodarczych i finansowych, które pozwolą im wypełniać ich zadania. Ponadto w art. 14 TFUE znalazł się nowy przepis, zgodnie z którym Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą, ustanawiają te zasady i warunki, bez uszczerbku dla kompetencji państw członkowskich do świadczenia, zlecania i finansowania takich usług (art. 14 TFUE in fine). Co więcej, aby podkreślić wagę usług świadczonych w interesie ogólnym, państwa członkowskie dołączyły do TUE i TFUE Protokół w sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym, w którym wyjaśniły, że wspólne wartości Unii w odniesieniu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym w rozumieniu art. 14 TFUE obejmują w szczególności: zasadniczą rolę i szeroki zakres uprawnień dyskrecjonalnych organów krajowych, regionalnych i lokalnych w zakresie świadczenia, zlecania i organizowania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym w sposób możliwie najbardziej odpowiadający potrzebom odbiorców, różnorodność usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym oraz różnice w potrzebach i preferencjach odbiorców mogące wynikać z odmiennej sytuacji geograficznej, społecznej lub kulturowej, wysoki poziom jakości, bezpieczeństwa i przystępności cenowej, równe traktowanie oraz propagowanie powszechnego dostępu i praw odbiorców. Protokół podkreśla również, że postanowienia Traktatów nie naruszają kompetencji państw członkowskich w zakresie świadczenia, zlecania i organizowania usług niemających charakteru gospodarczego świadczonych w interesie ogólnym.

Jerzy Jendrośka Polityka energetyczna i ochrona środowiska w Unii Europejskiej:

Jerzy Jendrośka Polityka energetyczna i ochrona środowiska w Unii Europejskiej: Jerzy Jendrośka Polityka energetyczna i ochrona środowiska w Unii Europejskiej: uwarunkowania prawne Efektywność energetyczna w budownictwie i przemyśle Wrocław, 14-15 listopada 2012 Zagadnienia Prawo

Bardziej szczegółowo

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Niniejszy załącznik zawiera wykaz podstaw prawnych, do których ma zastosowanie zwykła procedura

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ

WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ 6655/1/08 REV 1 61 TYTUŁ VII WSPÓLNE REGUŁY W DZIEDZINIE KONKURENCJI, PODATKÓW I ZBLIŻENIA USTAWODAWSTW ROZDZIAŁ 1 REGUŁY KONKURENCJI SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Wspólne polityki w sferze transportu i przemysłu Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Cele polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.8.2013 COM(2013) 595 final 2013/0285 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca państwa członkowskie do podpisania lub ratyfikacji, w interesie Unii Europejskiej, Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

3a 3b 3c 3d 3e. przepis aktu wykonawczego przepis aktu wykonawczego

3a 3b 3c 3d 3e. przepis aktu wykonawczego przepis aktu wykonawczego Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9 Spis treści Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory.......................................... 7 Źródła prawa........................................................ 7 Inne skróty..........................................................

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stosowania regulaminu nr 41 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

ZASADA POMOCNICZOŚCI PODSTAWA PRAWNA CELE OSIĄGNIĘCIA

ZASADA POMOCNICZOŚCI PODSTAWA PRAWNA CELE OSIĄGNIĘCIA ZASADA POMOCNICZOŚCI W ramach kompetencji niewyłącznych Unii zapisana w Traktacie o Unii Europejskiej zasada pomocniczości określa warunki, w jakich Unia posiada pierwszeństwo działania w stosunku do państw

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji 28 lutego 2012 1 Podstawa prawna Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr. 90, poz. 864/30) Art. 3 cel UE to wspieranie spójności

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 3a Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej Europejskie prawo podatkowe. Rafał Lipniewicz Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach poprzez prezentację

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA EUROPEJSKA

INTEGRACJA EUROPEJSKA A 388687 INTEGRACJA EUROPEJSKA Podręcznik,akademicki redakcja naukowa Antoni Marszałek Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 17 Część pierwsza PODSTAWOWE ZASADY INTEGRACJI 23

Bardziej szczegółowo

14.06.2010 20.11.2013 21.12.2012 1.06.2011

14.06.2010 20.11.2013 21.12.2012 1.06.2011 1. Raporty prowadzone jako Sprawozdawca 14.06.2010 SPRAWOZDANIE w sprawie strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego oraz roli makroregionów w przyszłej polityce spójności Sprawozdanie nakreśla

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.6.2015 r. C(2015) 3759 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz podstawowych skrótów Słowo wstępne i podziękowania Uwagi wprowadzające... 19

Spis treści. Wykaz podstawowych skrótów Słowo wstępne i podziękowania Uwagi wprowadzające... 19 Wykaz podstawowych skrótów... 15 Słowo wstępne i podziękowania... 17 Uwagi wprowadzające... 19 Rozdział I Wspólnotowe regulacje prawne z zakresu urzędowej kontroli żywności... 23 1. Podstawy prawne wspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciel branży OZE. Podstawy prawne OZE

Przedstawiciel branży OZE. Podstawy prawne OZE Przedstawiciel branży OZE Podstawy prawne OZE Co to jest energia odnawialna? odnawialne źródło energii - źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną,

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY upoważniająca

Bardziej szczegółowo

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Marek Orszewski Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWZ Europa 2020 Unia Europejska wyznaczyła wizję społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 9.9.2015 L 235/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15

Spis treści. Wstęp... 15 Spis treści Wstęp............................................................. 15 Rozdział I. Światowa Organizacja Handlu i jej system prawny a transformacja. systemowa Federacji Rosyjskiej..............................

Bardziej szczegółowo

Do druku nr l 07. Warszawa, 15 grudnia 2015 r. BAS-W APEiM-278/15 TRYBPILNY. Pan Marek Kuchemski

Do druku nr l 07. Warszawa, 15 grudnia 2015 r. BAS-W APEiM-278/15 TRYBPILNY. Pan Marek Kuchemski Do druku nr l 07 BIURO ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU Warszawa, 15 grudnia 2015 r. BAS-W APEiM-278/15 TRYBPILNY Pan Marek Kuchemski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia w sprawie zgodności

Bardziej szczegółowo

Prawo Unii Europejskiej zagadnienia egzaminacyjne (2014/2015)

Prawo Unii Europejskiej zagadnienia egzaminacyjne (2014/2015) Prawo Unii Europejskiej zagadnienia egzaminacyjne (2014/2015) 1. Sposoby pojmowania terminów: prawo europejskie, prawo wspólnotowe, Prawo Unii Europejskiej. 2. Rada Europy charakter prawny, statutowe cele

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE W Y K A Z

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE W Y K A Z PRZEPISY MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE KONWENCJE, USTAWY ORAZ ROZPORZĄDZENIA I ZARZĄDZENIA WYDANE NA ICH PODSTAWIE I. KONWENCJE MIĘDZYNARODOWE 1. Międzynarodowa konwencja o liniach ładunkowych, 1966 (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

L 75/60 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.3.2005

L 75/60 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.3.2005 L 75/60 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.3.2005 DECYZJA NR 2/2004 KOMITETU DS. TRANSPORTU LĄDOWEGO WSPÓLNOTA/SZWAJCARIA z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik 1 do porozumienia między Wspólnotą

Bardziej szczegółowo

System prawny i instytucjonalny Unii Europejskiej

System prawny i instytucjonalny Unii Europejskiej Krystyna Michałowska-Gorywoda System prawny i instytucjonalny Unii Europejskiej Z formalno - prawnego punktu widzenia należałoby mówić tutaj o systemie prawa i instytucji Wspólnot Europejskich. Pojęcia

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 30.9.2014 L 284/9 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1029/2014 z dnia 26 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 73/2010 ustanawiające wymagania dotyczące jakości danych i informacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3976/87. z dnia 14 grudnia 1987 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3976/87. z dnia 14 grudnia 1987 r. ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3976/87 z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień i praktyk uzgodnionych w sektorze transportu lotniczego RADA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia informacji o otrzymanej pomocy publicznej (część B ust. I.1)

Instrukcja wypełnienia informacji o otrzymanej pomocy publicznej (część B ust. I.1) Instrukcja wypełnienia informacji o otrzymanej pomocy publicznej (część B ust. I.1) Należy podać informacje o otrzymanej pomocy publicznej, która była przeznaczona na przedsięwzięcie, na którego realizację

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 93, uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 93, uwzględniając wniosek Komisji, Źródło: http://www.ure.gov.pl/pl/prawo/prawo-wspolnotowe/dyrektywy/1275,dzu-l-157-z-3042004.html Wygenerowano: Sobota, 18 czerwca 2016, 23:57 Dz.U. L 157 z 30.4.2004 Dyrektywa Rady 2004/74/WE z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Zharmonizowane wymogi Część B. Dokument IV. Składowa opracowania Rekomendacji Agencji zgodnie z postanowieniami art. 15 Dyrektywy 2004/49/WE

Zharmonizowane wymogi Część B. Dokument IV. Składowa opracowania Rekomendacji Agencji zgodnie z postanowieniami art. 15 Dyrektywy 2004/49/WE Zharmonizowane wymogi Część B Dokument IV Celem wykorzystania przez Krajowe Władze Bezpieczeństwa Ruchu przy ocenie zgodności z wymogami certyfikatów bezpieczeństwa Część B wydanych zgodnie z art. 10(2)

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą podlega

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 13

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 13 SPIS TREŚCI Wprowadzenie............................................... 13 ROZDZIAŁ I Wzrost roli usług w gospodarce Unii Europejskiej................ 13 1. Teoretyczne podstawy rozwoju usług.........................

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. 1 Projekt PO RYBY 2014-2020 został opracowany w oparciu o: przepisy prawa UE: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XXVII

Spis treœci. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XXVII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XXI Przedmowa... XXVII Rozdzia³ I. Zagadnienia wstêpne... 1 1. Pojêcie instytucji europejskich w szerokim i w¹skim znaczeniu... 1 2. Informacje ogólne o organizacjach

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 14 marca 2014 r. (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014. Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014. Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 21.11.2013 2013/0165(COD) PROJEKT OPINII Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 16.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 334/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/91/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oznaczeń lub oznakowań identyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Główne problemy. Wysokie koszty importu ropy: 1 mld dziennie w 2011 Deficyt w bilansie handlowym: ~ 2.5 % of PKB 7% wydatków gospodarstw domowych

Główne problemy. Wysokie koszty importu ropy: 1 mld dziennie w 2011 Deficyt w bilansie handlowym: ~ 2.5 % of PKB 7% wydatków gospodarstw domowych Pakiet "Czysta Energia dla u" Europejska strategia dotycząca paliw alternatywnych i towarzyszącej im infrastruktury Warszawa, 15 kwietnia 2013 Katarzyna Drabicka, Policy Officer, European Commission, DG

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 427 31995D3052 30.12.1995 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH L 321/1 DECYZJA NR 3052/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 grudnia 1995 r. ustanawiająca procedurę wymiany informacji w sprawie

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 290/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.10.2012 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-LIBAN NR 2/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Wykaz skrótów... XV Wstęp do piątego wydania... XVII

Spis treści. Str. Nb. Wykaz skrótów... XV Wstęp do piątego wydania... XVII Wykaz skrótów... XV Wstęp do piątego wydania... XVII Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1 1. Pojęcie prawa europejskiego i prawa Unii Europejskiej... 1 1 2. Proces integracji państw europejskich po II wojnie

Bardziej szczegółowo

Prawa pasażerów w UE - jak bezpiecznie dojechać, dolecieć a może dopłynąć do celu?

Prawa pasażerów w UE - jak bezpiecznie dojechać, dolecieć a może dopłynąć do celu? Prawa pasażerów w UE - jak bezpiecznie dojechać, dolecieć a może dopłynąć do celu? Ośrodek Debaty Międzynarodowej MSZ Warszawa, 15 stycznia 2014 r. Zawartość prezentacji Omówienie głównych obszarów regulacji

Bardziej szczegółowo

Część I. Dwie funkcje konkurencji. Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego

Część I. Dwie funkcje konkurencji. Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego Bartosz Targański seminarium Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa Część I Analiza ekonomiczna we wspólnotowym prawie antymonopolowym

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Wpływ prawa ochrony konkurencji na liberalizację polskiego rynku

Wpływ prawa ochrony konkurencji na liberalizację polskiego rynku Wpływ prawa ochrony konkurencji na liberalizację polskiego rynku Anna Fornalczyk Gdańsk 2010 Treść prezentacji System prawny ochrony konkurencji w Polsce Konkurencja i jej znaczenie w gospodarce Polityka

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.2.2015 L 29/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Tekst mający znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 86 ust. 3,

(Tekst mający znaczenie dla EOG) uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 86 ust. 3, DYREKTYWA KOMISJI 2002/77/WE z dnia 16 września 2002 r. w sprawie konkurencji na rynkach sieci i usług łączności elektronicznej (Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA PL 27.8.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 222/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 842/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

TABELA KONWENCJI I DYREKTYW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA KONWENCJI I DYREKTYW MIĘDZYNARODOWYCH TABELA KONWENCJI I DYREKTYW MIĘDZYNARODOWYCH Tytuł aktu Czy dotyczy jachtów rekreacyjnych o długości poniżej 24 m Źródło Regulation 3 Exceptions (a) The present Regulations, unless expressly provided otherwise,

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 29 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 29 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 29 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze 1) Art. 1. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 23.7.2007 KOM(2007) 439 wersja ostateczna 2007/0152 (CNS) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY rozszerzające przepisy rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Program dla Europy

Inteligentna Energia Program dla Europy Inteligentna Energia Program dla Europy informacje ogólne, priorytety. Antonina Kaniszewska Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) Competitiveness and Innovation framework Programme

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania...

Bardziej szczegółowo

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 29.11.2011 2011/0156(COD) PROJEKT OPINII Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1412 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1412 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1412 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Narodowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

Powiązanie z ustawodawstwem krajowym

Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Strona 2 z 8 Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Opracowano w Instytucie Nafty i Gazu System KZR INiG-PIB/3 2 Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Strona 3 z 8 Spis

Bardziej szczegółowo

Wstęp. (w ograniczonym zakresie), a także ulgi i zwolnienia podatkowe. Aktem prawnym, który stanowił podwaliny dla wprowadzenia

Wstęp. (w ograniczonym zakresie), a także ulgi i zwolnienia podatkowe. Aktem prawnym, który stanowił podwaliny dla wprowadzenia Wstęp W końcu lat 60. ubiegłego wieku w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej rozpoczął się proces harmonizacji podatkowej, który miał doprowadzić do opracowania i wdrożenia wspólnego systemu podatku od

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96. z dnia 11 listopada 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96. z dnia 11 listopada 1996 r. ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich

Bardziej szczegółowo

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Parlament Europejski 2014-2019 Ujednolicony dokument legislacyjny 6.7.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0064 ***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2016 r. w celu przyjęcia

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Art. 88. - konkretyzacja: - ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

Art. 88. - konkretyzacja: - ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych OBOWIĄZYWANIE PRAWA I. Zasady konstytucyjne: 1. Zasada państwa prawa i jej konsekwencje w procesie stanowienia prawa: niezwykle ważna dyrektywa w zakresie stanowienia i stosowania prawa wyrok 9 V 2005

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.................................................. 9 Czasopisma i inne publikatory................................... 9 Źródła prawa.................................................

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 28.11.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja nr 0824/2008, którą złożył Krum Krumov (Bułgaria) z 16 podpisami, wzywająca do deregulacji cen i przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna. Sesja INFORMS - Warszawa 18.09.2012

Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna. Sesja INFORMS - Warszawa 18.09.2012 Sesja INFORMS - Warszawa 18.09.2012 Geneza i przyczyny powstania inicjatywy Lata 1975 2000 - ruch lotniczy zwiększył się prawie trzykrotnie Lata 1997-1999 - Komisja Europejska rozpoczęła analizy wzrostu

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 24/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: DEKLARACJE PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH

Bardziej szczegółowo

przepis aktu wykonawczego decyzja/uchwała/umowa symbol przepis ustawy

przepis aktu wykonawczego decyzja/uchwała/umowa symbol przepis ustawy Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów 1. Dzień udzielenia pomocy (kol. 1) - należy podać dzień

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Petycji 27.5.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0194/2013, którą złożył D. G. (Niemcy), w sprawie niejednorodności szkoleń dla koordynatorów ds. bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY wprowadzająca tymczasowe odstępstwo od dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0296 (CNS) 15373/15 FISC 191 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 14 grudnia 2015 r. Do: Nr

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /... z dnia [ ] r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /... z dnia [ ] r. KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Projekt Bruksela, dnia r. C ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /... z dnia [ ] r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące operacji lotniczych

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 15.12.2015 r. COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustanawiająca środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Szwecji zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Konferencja prasowa Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Oczekiwania rybactwa i wędkarstwa wobec nowej perspektywy finansowej Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 Warszawa, 23 lipca

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO V/12/KM

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO V/12/KM RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-696816-V/12/KM 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Michał Boni Minister Administracji

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa usługowa powiązania z innymi przepisami prawa wspólnotowego. 27 maja 2009r. Katarzyna Szychowska, avocat

Dyrektywa usługowa powiązania z innymi przepisami prawa wspólnotowego. 27 maja 2009r. Katarzyna Szychowska, avocat Dyrektywa usługowa powiązania z innymi przepisami prawa wspólnotowego 27 maja 2009r. Katarzyna Szychowska, avocat Dyrektywy usługowej: art. 3 Ustęp 1 : relacje z innymi specyficznymi aktami prawa wtórnego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

L 201/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3.8.2010

L 201/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3.8.2010 L 201/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3.8.2010 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiającego wspólne specyfikacje dla krajowych programów

Bardziej szczegółowo

Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie

Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu trzech rozporządzeń Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska. Elbląg, 7 kwietnia 2016

Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska. Elbląg, 7 kwietnia 2016 Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska Elbląg, 7 kwietnia 2016 WYMÓG ANALIZY NADRZĘDNEGO INTERESU PUBLICZNEGO dyrektywa 2001/42/WE w sprawie

Bardziej szczegółowo

Jaka podstawa prawna dla prawa rodzinnego? Dalsze działania

Jaka podstawa prawna dla prawa rodzinnego? Dalsze działania DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT TEMATYCZNY C: PRAWA OBYWATELSKIE I SPRAWY KONSTYTUCYJNE KWESTIE PRAWNE Jaka podstawa prawna dla prawa rodzinnego? Dalsze działania NOTA PE 462.498

Bardziej szczegółowo

Projekt - 03. 02. 2011 r..

Projekt - 03. 02. 2011 r.. Projekt - 03. 02. 2011 r.. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów ochrony, obowiązków oraz szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) 10044/15 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 10 czerwca 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198

Bardziej szczegółowo