Dynamiczne zarządzanie ruchem w aglomeracji górnośląskiej z wykorzystaniem ITS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dynamiczne zarządzanie ruchem w aglomeracji górnośląskiej z wykorzystaniem ITS"

Transkrypt

1 PROBLEMY KOMUNIKACYJNE MIAST W WARUNKACH ZATŁOCZENIA MOTORYZACYJNEGO VIII Konferencja Naukowo-Techniczna NOWOCZESNY TRANSPORT PUBLICZNY W OBSZARACH ZURBANIZOWNYCH Poznań-Rosnówko Politechnika Śląska Wydział Transportu Katedra Inżynierii Ruchu Dynamiczne zarządzanie ruchem w aglomeracji górnośląskiej z wykorzystaniem ITS dr inż. Grzegorz KAROŃ dr inż. Renata ŻOCHOWSKA mgr inż. Aleksander SOBOTA Grzegorz KAROŃ, Renata Katowice ŻOCHOWSKA, Aleksander r. SOBOTA 1

2 Wprowadzenie wzrost motoryzacji wzrost zatłoczenia transport indywidualny transport zbiorowy przykład: czas tracony rozwiązania w zakresie: organizacji ruchu modernizacji infrastruktury przebudowy i kształtowania układów komunikacyjnych miast prowadzone coraz częściej z zastosowaniem systemów sterowania i zarządzania ruchem zintegrowanym w ITS Grzegorz KAROŃ, Renata ŻOCHOWSKA, Aleksander SOBOTA 2

3 Charakterystyka aglomeracji górnośląskiej Obszar Liczby: nazywany: aglomeracja powierzchniagórnośląska - ok km 2 aglomeracja ludność ok. katowicka 3,5 do 4 mln aglomeracja ludność w Katowicach śląsko dąbrowska ok. 308 tys. metropolia gęsta sieć miejska górnośląska o dobrze rozwiniętej Górnośląsko sieci dróg Zagłębiowska publicznych Metropolia ok. 20,1 tys. Silesia km Grzegorz KAROŃ, Renata ŻOCHOWSKA, Aleksander SOBOTA 3

4 Charakterystyka aglomeracji górnośląskiej A4, odcinek DK86, odcinek Wzrost ruchu na sieci Katowice dróg krajowych przejście w okresie Katowice od 2005 r. Sosnowiec do 2010 r. (SDR według = GPR poj./dobę) 2010 o 22%. (SDR = poj./dobę) Grzegorz KAROŃ, Renata ŻOCHOWSKA, Aleksander SOBOTA 4

5 Publiczny transport zbiorowy w aglomeracji górnośląskiej schemat sieci publicznego transportu zbiorowego - tramwajowego schemat sieci publicznego transportu zbiorowego - kolejowego schemat sieci publicznego transportu zbiorowego - autobusowego Grzegorz KAROŃ, Renata ŻOCHOWSKA, Aleksander SOBOTA 5

6 Publiczny transport zbiorowy w aglomeracji górnośląskiej specyfika wielu brak organu organizatorów przewozów: administrującego zarządzającego całą KZK GOP aglomeracją MZKP Tarnowskie Góry MZK Tychy PKM Jaworzno PKS Gliwice ZK KM Chrzanów i inne problemy pomiary w zakresie ruchu koordynacji oraz prowadzone integracji są: oferty przewozowej niezależnie przez poszczególne kształtowania podmioty wspólnej zarządzające polityki taryfowej drogami w miastach na potrzeby określonych inwestycji brak modelu ruchu całego obszaru Grzegorz KAROŃ, Renata ŻOCHOWSKA, Aleksander SOBOTA 6

7 Model ruchu dla 13 miast aglomeracji górnośląskiej 1. Gliwice 2. Ruda Śląska 3. Zabrze 4. Bytom 5. Chorzów 6. Świętochłowice 7. Siemianowice Śląskie 8. Katowice 9. Będzin 10. Czeladź 11. Sosnowiec 12. Dąbrowa Górnicza 13. Mysłowice Grzegorz KAROŃ, Renata ŻOCHOWSKA, Aleksander SOBOTA 7

8 Problemy z wdrożeniem sterowania obszarowego w aglomeracji górnośląskiej problemy zatłoczenia komunikacyjnego w aglomeracji przykład: odcinek przeplatania Grzegorz KAROŃ, Renata ŻOCHOWSKA, Aleksander SOBOTA 8

9 Przykład zakłóceń płynności ruchu w wąskim gardle Grzegorz KAROŃ, Renata ŻOCHOWSKA, Aleksander SOBOTA 9

10 Problemy z wdrożeniem sterowania obszarowego w aglomeracji górnośląskiej problemy zatłoczenia komunikacyjnego w aglomeracji przykład: odcinek przeplatania rozwiązania z zakresu ITS przykład: ramp metering system Grzegorz KAROŃ, Renata ŻOCHOWSKA, Aleksander SOBOTA 10

11 Przykład zakłóceń płynności ruchu w wąskim gardle Grzegorz KAROŃ, Renata ŻOCHOWSKA, Aleksander SOBOTA 11

12 Problemy z wdrożeniem sterowania obszarowego w aglomeracji górnośląskiej Dla aglomeracji górnośląskiej system sterowania obszarowego przynosiłby największe korzyści, w przypadku, gdy obejmowałby swoim zasięgiem cały jej obszar (spójna struktura bez granic administracyjnych). problem skali Rozległość ewentualnego systemu to: około 60 kilometrów na kierunku wschód zachód między Gliwicami a Dąbrową Górniczą oraz około 45 kilometrów na kierunku północ południe między Tychami a Tarnowskimi Górami Grzegorz KAROŃ, Renata ŻOCHOWSKA, Aleksander SOBOTA 12

13 Wybrane problemy z wdrożeniem ITS dla publicznego transportu zbiorowego na obszarze aglomeracji górnośląskiej przykładowy system realizacje sygnalizacja priorytetowa dla pojazdów dla pojazdów komunikacji zbiorowej systemu informacji na wydzielone przystankach pasy publicznego dla autobusów transporcie przydzielane zbiorowego Real-time dynamicznie bus information at the stop problemy brak wystarczającej powierzchni miejskiej do budowy lub wydzielenia pasów ruchu dla komunikacji zbiorowej (BUS pasy) w głównych korytarzach występuje duża liczba linii komunikacyjnych i tym samym obserwowana jest wysoka częstotliwość kursów, główne korytarze to ulice dwupasowe dwukierunkowe Grzegorz KAROŃ, Renata ŻOCHOWSKA, Aleksander SOBOTA 13

14 Inne działania dla poprawy warunków ruchu dynamiczne zarządzanie ruchem usługi ITS zarządzanie popytem Grzegorz KAROŃ, Renata ŻOCHOWSKA, Aleksander SOBOTA 14

15 Strategie zarządzania popytem systemowe podejście rozwiązania problemu zatłoczenia obszar podróży (zarządzanie popytem na transport) obszar podaży (system transportowy i wykorzystanie ITS) oddziaływania na zachowania i preferencje komunikacyjne inteligentne systemy transportu Grzegorz KAROŃ, Renata ŻOCHOWSKA, Aleksander SOBOTA 15

16 Strategie zarządzania popytem obszar oddziaływań realizacja podróży wybór sposobów wybór momentu wybór trasy realizacji podróży rozpoczęcia podróży z uwzględnieniem PCP oraz uogólnionego kosztu podróży Grzegorz KAROŃ, Renata ŻOCHOWSKA, Aleksander SOBOTA 16

17 Nowoczesne technologie do zarządzania popytem 1. technologie związane z informacja o aktualnym czasie i warunkach podróży 2. technologie związane z płatnościami technologie pozyskiwania technologie dostarczania danych (z wykorzystaniem np.: system ITS) umożliwiający danych użytkownikom czujniki i rejestratory zintegrowanie ruchu opłat Internet za wszystkie do pomiaru: usługi związane z podróżą sieci LAN przez i WAN natężenia różnych ruchu dostawców (Electronic telefony Payment komórkowe dostępności miejsc System) urządzenia PDA parkingowych za bilet kioski informacyjne rzeczywistych za czasów parking znaki zmiennej treści na przejazdu, przyjazdu za przejazd i drogach, przystankach odjazdu z przystanków i parkingach inne pokładowe systemy nawigacyjne Grzegorz KAROŃ, Renata ŻOCHOWSKA, Aleksander SOBOTA 17

18 Strategie zarządzania popytem przykłady motywacyjne 1. motywacje finansowe (Financial Incentives) dla pracodawców dla pracowników np. różne ulgi podatkowych (Tax Incentives) dla pracodawców dofinansowujących przewozy transportem zbiorowym swoim pracownikom np. dotacje lub opłatami za miejsca parkingowe przy zakładach pracy Grzegorz KAROŃ, Renata ŻOCHOWSKA, Aleksander SOBOTA 18

19 Strategie zarządzania popytem - przykłady motywacyjne 2. opłaty zależne od przebiegu (Distance-Based Pricing) pozwalają poza ceną paliwa uzależnić koszty użytkowania samochodu na przykład od: liczby przejechanych kilometrów lub innych opłat na przykład związanych z: ubezpieczeniem komunikacyjnym rejestracją przeglądami okresowymi wyliczanymi na podstawie przebiegu Grzegorz KAROŃ, Renata ŻOCHOWSKA, Aleksander SOBOTA 19

20 Strategie zarządzania popytem - przykłady motywacyjne 3. programy motywacyjne i lojalnościowe (Incentive Rewards Programs) programy z nagrodami dla podróżnych przemieszczających się w sposób inny niż samochodem osobowym: regularne lub okresowe nagrody (gotówka lub bony) programy lojalnościowe gromadzenia punktów nagrody uznaniowe podczas różnego rodzaju ceremonii Grzegorz KAROŃ, Renata ŻOCHOWSKA, Aleksander SOBOTA 20

21 Strategie zarządzania popytem przykłady związane z czasem podróży Mają na celu skrócenie czasu podróży oraz niezawodności podróży. 4. systemy sterowania ruchem na zwężkach (DLMS Dynamic Lane Merge System) Grzegorz KAROŃ, Renata ŻOCHOWSKA, Aleksander SOBOTA 21

22 Strategie zarządzania popytem przykłady związane z czasem podróży 5. systemy zarządzania pasami ruchu na skrzyżowaniach ulicach i drogach poprzez wielopasowych stosowanie (High-Occupancy priorytetu dla transportu Vehicle Lanes zbiorowego HOV) (Transit/HOV Signal Priority Systems & Queue Jumps) na ulicach i drogach wielopasowych (High-Occupancy Toll Lanes HOT) Grzegorz KAROŃ, Renata ŻOCHOWSKA, Aleksander SOBOTA 22

23 Strategie zarządzania popytem przykłady związane z wyborem sposobu realizacji podróży 6. strategie wyboru podróży (Mode Strategies) program gwarancji jazdy do domu (GRH - Guaranteed Ride Home) w nagłych przypadkach (sytuacje nadzwyczajne, nieplanowane nadgodziny, nieoczekiwane problemy) program ulgowych przejazdów (Transit Pass Program) dedykowane dla określonych grup użytkowników transportu zbiorowego, dla których pracodawca może wykupić przejazdy ulgowe współużytkowanie pojazdów (Shared Vehicles) skierowane do osób, które są niezmotoryzowane albo korzystają z transportu zbiorowego jednak czasami muszą skorzystać z samochodu ze względu na specyfikę podróży Grzegorz KAROŃ, Renata ŻOCHOWSKA, Aleksander SOBOTA 23

24 Strategie zarządzania popytem przykłady związane z wyborem czasu realizacji podróży 7. strategie wyboru czasu podróży (Departure-Time Strategies) elastyczność czasu i miejsca pracy (Worksite Flextime) skoordynowanie przejazdów zbiorowych (Carpoolling) Grzegorz KAROŃ, Renata ŻOCHOWSKA, Aleksander SOBOTA 24

25 Strategie zarządzania popytem przykłady związane z wyborem trasy podróży 8. strategie wyboru trasy przejazdu (Departure-Time Strategies) przez dostarczenie odpowiednio wcześnie danych o warunkach ruchu komunikatory radiowe i telewizyjne internetowe serwisy przedstawiające sieć transportową z szacunkowym czasem przejazdu (np. Targeo) informacje w czasie rzeczywistym (Real-Time Travel Route Information) telefony PDA nawigacje satelitarne (In-Vehicle Navigation System) internetowe serwisy planowania trasy (Web-Based Route- Planning Tools) Grzegorz KAROŃ, Renata ŻOCHOWSKA, Aleksander SOBOTA 25

26 Strategie zarządzania popytem przykłady związane redukcją potrzeby przemieszczeń 9. strategie związane z redukcją liczby przemieszczeń (Trip Reduction Strategies) programy i polityka telepracy (Employer Telework Programs & Policies) programy i polityka skompresowanego tygodnia pracy (Employer Compressed Work Week Programs & Policies) Grzegorz KAROŃ, Renata ŻOCHOWSKA, Aleksander SOBOTA 26

27 Podsumowanie Analizy poprawy warunków ruchu w aglomeracji górnośląskiej powinny ujmować ten obszar jako spójną strukturę bez granic administracyjnych. Zarządzanie popytem wymaga odpowiednich akcji edukacyjnych i marketingowych, które wskażą i uświadomią społeczeństwo, co do oferty transportowej oraz będą promowały efektywne sposoby przemieszczania się. Grzegorz KAROŃ, Renata ŻOCHOWSKA, Aleksander SOBOTA 27

28 Dziękuję za uwagę Grzegorz KAROŃ, Renata ŻOCHOWSKA, Aleksander SOBOTA 28

29 PROBLEMY KOMUNIKACYJNE MIAST W WARUNKACH ZATŁOCZENIA MOTORYZACYJNEGO VIII Konferencja Naukowo-Techniczna NOWOCZESNY TRANSPORT PUBLICZNY W OBSZARACH ZURBANIZOWNYCH Poznań-Rosnówko Politechnika Śląska Wydział Transportu Katedra Inżynierii Ruchu Dynamiczne zarządzanie ruchem w aglomeracji górnośląskiej z wykorzystaniem ITS Grzegorz KAROŃ Renata ŻOCHOWSKA Aleksander SOBOTA Grzegorz KAROŃ, Renata Katowice ŻOCHOWSKA, Aleksander r. SOBOTA 29

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Katowice, październik 2010 rok 2 Autorzy Dr Grzegorz Dydkowski Prof. UE dr hab. Robert Tomanek

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia zarządzania mobilnością

Wybrane zagadnienia zarządzania mobilnością Katarzyna Nosal 1 Wiesław Starowicz 2 Wybrane zagadnienia zarządzania mobilnością ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Artykuł

Bardziej szczegółowo

Usługi informatyczne w kontroli i wizualizacji ruchu drogowego

Usługi informatyczne w kontroli i wizualizacji ruchu drogowego 12 P o l i c y A d v i C E n ot e s CIVITAS Initiative to europejska akcja wspierająca miasta w zakresie wdrożenia zintegrowanej polityki zrównoważonego, ekologicznego i wydajnego transportu. Wnioski wyciągnięte

Bardziej szczegółowo

BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ ( z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP ) SPÓJNA POLITYKA PARKINGOWA DLA OBSZARU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Bielsko-Biała, styczeń 2005 Spis treści Spis treści... 2 Spis tablic... 4 Spis rysunków... 6 1. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU TRANSPORTU W REGIONIE

WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU TRANSPORTU W REGIONIE WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU TRANSPORTU W REGIONIE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU TRANSPORTU W REGIONIE Redaktor

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH NA LATA

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH NA LATA PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH NA LATA 2013-2023 TARNOWSKIE GÓRY KATOWICE 2013 Autorzy: Prof. UE

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 DLA POWIATU KOŚCIERSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy (CEEAP)

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy (CEEAP) Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy (CEEAP) Autorzy: Jerzy Piszczek Sławomir Pasierb Łukasz Polakowski Szymon Liszka Katowice, październik 2009 Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 DLA POWIATU KOŚCIERSKIEGO Wersja z dnia 16.02.2015 r. Reda Kościerzyna, listopad 2014 r. styczeń 2015 r. Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości usług komunikacji publicznej

Poprawa jakości usług komunikacji publicznej 11 P o l i c y A d v i C E n ot e s Poprawa jakości usług komunikacji publicznej CIVITAS Initiative to europejska akcja wspierająca miasta w zakresie wdrożenia zintegrowanej polityki zrównoważonego, ekologicznego

Bardziej szczegółowo

AGENCJA PROJEKTOWO - MARKETINGOWA

AGENCJA PROJEKTOWO - MARKETINGOWA AGENCJA PROJEKTOWO - MARKETINGOWA Adres dla korespondencji: ul. Jagielly 4/4, 10 127 OLSZTYN PRACOWNIA PROJEKTOWA: ul.stare Miasto 22, 10-027 OLSZTYN Tel: 89/535-15-48, 89/522-90-41; fax : 89/535-00-78

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025 Poprawi uwagi Urz. Załącznik do Uchwały Nr.. /.. /2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. 2015 r. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025 DLA MIASTA KOSZALINA

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane technologie praktyczne porady dla przedsiębiorstw i samorządów. numer 5 maj 2008

Zaawansowane technologie praktyczne porady dla przedsiębiorstw i samorządów. numer 5 maj 2008 Zaawansowane technologie praktyczne porady dla przedsiębiorstw i samorządów numer 5 maj 2008 cena 9,50 z³ (w tym 0% VAT) www.przeglad-its.pl Wydawca: OpenSky Systems and Services Sp. z o.o. ul. Trębacka

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MOŻLIWYCH TECHNOLOGII ITS DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO

PRZEGLĄD MOŻLIWYCH TECHNOLOGII ITS DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO Polski Kongres ITS Rafał KUCHARSKI * PRZEGLĄD MOŻLIWYCH TECHNOLOGII ITS DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO l. WSTĘP Artykuł przedstawia wybrane technologie ITS, które realizują zadania inteligentne w obrębie podsystemu

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny zgodności działań podejmowanych przez Gminę Miejską Kraków z Polityką Transportową Miasta

Procedura oceny zgodności działań podejmowanych przez Gminę Miejską Kraków z Polityką Transportową Miasta Procedura oceny zgodności działań podejmowanych przez Gminę Miejską Kraków z Polityką Transportową Miasta Wstęp - informacje ogólne Pierwsza Polityka transportowa dla Krakowa przyjęta została w 1993 roku

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Etap II Analiza wariantów budowy wspólnego systemu transportu publicznego Wersja po konsultacjach społecznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Legnicy z dnia.

Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Legnicy z dnia. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Legnicy z dnia. Plan zrównoważonego rozwoju dla Gminy Legnica oraz Gmin Spis treści 1. Przedmiot opracowania... 5 1.1. Cel opracowania... 5 1.2. Zakres planu...

Bardziej szczegółowo

Częstochowaznikające KOMUNIKACJA. Mgr inż. Paweł Wojtal Politechnika Częstochowska. Częstochowa, marzec 2014 r.

Częstochowaznikające KOMUNIKACJA. Mgr inż. Paweł Wojtal Politechnika Częstochowska. Częstochowa, marzec 2014 r. Częstochowaznikające miasto KOMUNIKACJA Mgr inż. Paweł Wojtal Politechnika Częstochowska Częstochowa, marzec 2014 r. I. WSTĘP Logistyka miejska jest instrumentem ułatwiającym praktyczne rozwiązywanie problemów,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI ZADANIA IV

RAPORT Z REALIZACJI ZADANIA IV Projekt pn. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym realizowany w ramach: poddziałania 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Załącznik do Uchwały Nr LV/555/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014 r. Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Tarnowskie Góry, marzec 2014 Spis treści 1. WSTĘP DO

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot

Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Obszar 24.2 objęty

Bardziej szczegółowo

BESTUFS. Przewodnik po dobrych praktykach w towarowym transporcie miejskim

BESTUFS. Przewodnik po dobrych praktykach w towarowym transporcie miejskim BESTUFS Przewodnik po dobrych praktykach w towarowym transporcie miejskim BESTUFS centrum administracyjne NEA Transport research and training P.O. Box 1969 2280 DZ Rijswijk Holandia E-mail: bestufs@nea.nl

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Studium Techniczne. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56 30-085 Kraków. dla: Kraków, 30 września 2013 r.

Studium Techniczne. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56 30-085 Kraków. dla: Kraków, 30 września 2013 r. Studium Techniczne dla: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56 30-085 Kraków wersja poprawiona i uzupełniona Kraków, 30 września 2013 r. Spis treści Spis tabel... 10 Spis ilustracji...

Bardziej szczegółowo

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP na zadanie pn.: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica Opis przedmiotu zamówienia sporządzono za pomocą dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Wstępne Studium wykonalności dla budowy nowej linii kolejowej w relacji Modlin Płock

Wstępne Studium wykonalności dla budowy nowej linii kolejowej w relacji Modlin Płock Wstępne Studium wykonalności dla budowy nowej linii kolejowej w relacji Modlin Płock Warszawa, Październik 2011 Nazwa projektu: Numer umowy: Zamawiający: Wykonawca: Nazwa dokumentu: Wstępne studium wykonalności

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. KATOWICE, luty 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Wybrane projekty

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212691-2011:text:pl:html PL-Katowice: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 2011/S 128-212691 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo