PUNKT DOSTPOWY SYMBOL AP AC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PUNKT DOSTPOWY SYMBOL AP7532 802.11AC"

Transkrypt

1 KARTA KATALOGOWA PUNKT DOSTPOWY SYMBOL AP AC PUNKT DOSTPOWY SYMBOL AP AC MAKSYMALNA SZYBKO ZA MINIMALN CEN UZYSKAJ BYSKAWICZN SZYBKO I PRZEPUSTOWO SIECI WIFI W STANDARDZIE AC DO OBSUGI WSZYSTKICH UYTKOWNIKW I APLIKACJI ZA NISK CEN Teraz, dziki punktowi dostpowemu AP 32, mona uzyska maksymaln wydajno w standardzie ac przy minimalnych kosztach. Punkt dostpowy AP 32 oferuje rozbudowany zestaw funkcji, ktry zapewnia aktualnie najszybsze dostpne prdkoci sieci WiFi. Uytkownicy mog oczekiwa niezawodnej szybkoci typowej dla komputerw stacjonarnych, bez wzgldu na liczb uytkownikw w sieci WLAN lub rodzaj uywanych przez nich aplikacji. Nowa generacja radiowych punktw dostpowych, pracujcych w standardzie ac gwarantuje szybko do czterech razy wi ksz ni w przypadku standardu n. Modu radiowy n jest zgodny wstecznie ze wszystkimi uywanymi obecnie urzdzeniami przenonymi ' a zaawansowana technologia zwiksza przepustowo moduu radiowego n do poziomw ac. Jeli wymagana jest funkcjonalno czujnika, to wszechstronne urzdzenie speni rne potrzeby biznesowe. Jeden model AP 32 moe funkcjonowa zarwno jako czujnik i punkt dostpowy dla maksymalnej opacalno ci lub jako dedykowany czujnik w celu zapewnienia najbardziej niezawodnej funkcjonalnoci wykrywania. Urzdzenie AP32 zapewni szybko w standardzie ac w kadym miejscu, poczwszy od pomieszcze publicznych przeznaczonych do obsugi klienta po hale magazynowe. Wybierz anteny wewntrzne, charakteryzujce si eleganckim i dyskretnym wygldem, odpowiednim dla punktw obsugi klienta lub miejsc ekskluzywnej przestrzeni biurowej. Z kolei anteny zewntrzne umoliwiaj osignicie maksymalnego zasigu i wydajnoci w wymagajcych obszarach przemysowych. Radioodbiorniki duej mocy sprawiaj, e infrastruktura wymaga mniejszej liczby punktw dostpowych. Co to oznacza w praktyce? Maksymaln przepustowo i wydajno bezprzewodowej sieci LAN za now nisk cen. NIEZRWNANA PRZEPUSTOWO ZAPEWNIAJCA NIEZRWNAN WYDAJNO SIECI I APLIKACJI Technologia ac wykorzystuje zalety n, oferujc do czterech razy wiksz przepustowo dziki nowym usprawnieniom technicznym. Technologia MIMO 3X3 (Multiple Input Multiple Output) zapewnia 3przestrzenne strumienie danych wysyane jednoczenie do jednego urzdzenia przenonego, znaczco poprawiajc wydajno i wykorzystanie pasma. Modulacja 256 QAM dodatkowo zwiksza wydajno moduu radiowego w standardzie ac i wspdziaa z technologi MIMO w celu zwikszenia przepustowoci moduu radiowego n do szybkoci ac. Poniewa standard ac pozwala pracowa wycznie w pamie 5 GHz, urzdzenia dziaajce w pamie 2,4 GHz nie powoduj ju adnych zakce ' poczwszy do suchawek Bluetooth po kuchenki mikrofalowe. Co to oznacza w praktyce? Sie WLAN moe obsugiwa bezprecedensow liczb uytkownikw i aplikacji ' w tym gosowych i wideo ' umoliwiajc sprawne korzystanie z konfiguracji Bring Your Own Device (BYOD), a take zapewnienie nowym grupom roboczym mobilnoci. ATWA MIGRACJA DO SIECI WIFI PITEJ GENERACJI AC Punkty dostpowe AP32 z dwoma radioodbiornikami to najprostsza droga do utworzenia sieci WiFi nowej generacji. Jeden radioodbiornik pracuje w standardzie ac i pozwala przygotowa si na obsug nowych urzdze przenonych wykorzystujcych pasmo 5 GHz. Drugi korzysta ze standardu n, aby zapewni zgodno z dotychczasowym sprz tem, np. urzdzeniami klienckimi pracujcymi w pamie 2,4 GHz. Punkty dostpowe wsppracuj ze sob, zapewniajc moliwo migracji do ac we wasnym tempie ' i bez wysokiego kosztu 'zrywania i wymiany'. INNOWACYJNE FUNKCJE AP 32 Najszybsza sie bezprzewodowa z technologi 3X3 MIMO i modulacj 256 QAM Obsuga 3 strumieni przestrzennych oraz modulacji 256 QAM w modu ach radiowych w pasmach 2,4 GHz i 5,0 GHz zapewnia maksymaln przepustowo umoliwiajc obsug kadej aplikacji, ktra jest uywana w firmie, w tym aplikacji g osowych i aplikacji wykorzystujcych wideo w rozdzielczoci HD. Dziaa w poczeniu z technologi kierunkowania sygnau w celu zwikszenia zasigu Punkt dostpowy z podwjnym moduem radiowym ac/ n Uatwia przejcie na sie WiFi 1,3 Gb pitej generacji, zapewniajc niezrwnan wydajno i moliwoci, przy zachowaniu obsugi wszystkich istniejcych urz dze klienckich WiFi (2,4 GHz / 5 GHz). Estetyczny wygld w kadym miejscu Wybierz opcj anteny wewn trznej, ktra zapewnia elegancki wygld w miejscach publicznych, gdzie estetyka ma istotne znaczenie. Wybierz anteny zewntrzne, jeeli wymagasz elastycznoci w celu zapewnienia zasigu w trudnym otoczeniu Wspuytkowanie urz dze radiowych i skanowanie wy czonych kanaw

2 SOLIDNIEJSZE POCZENIA BEZPRZEWODOWE Uytkownicy bd mieli zapewnione solidniejsze poczenia bezprzewodowe ni dotychczas dziki usprawnionemu kierunkowaniu. Kierunkowanie tworzy najbardziej efektywn ciek dla transmisji danych midzy punktem dostpowym a urzdzeniem przenonym. Dotychczas urzdzenie formujce przekazywan wizk pracowao samodzielnie okrelajc swoj ciek. Obecnie uczestniczy w tym take odbiornik w procesie zwanym sondowaniem (sounding). W rezultacie otrzymuje si trwalsze poczenie, ktre umoliwia szybsz transmisj danych. Przepustowo i wydajno aplikacji zostaje poprawiona, podobnie jak ywotno akumulatora urzdzenia przenonego. ZABEZPIECZENIA BEZ LUK Punkt dostpowy AP 32 pozwala zabezpieczy wszystkie transmisje bezprzewodowe, zapewniajc zgodno z przepisami pastwowymi i branowymi, takimi jak HIPAA w subie zdrowia i PCI w handlu detalicznym. Sie jest zabezpieczona przez ca dob, za pomoc wszechstronnych zintegrowanych funkcji, ktre obejmuj sprztow zapor sieciow warstw 2'7 filtrujc pakiety, usugi AAA RADIUS, bramk VPN oraz kontrol dostpu w oparciu o lokalizacj. ELASTYCZNA OBSUGA CZUJNIKA WIPS Moliwo wyboru sposobu wdroenia opcji skanowania do obsugi funkcji rozwizania WLAN Network Assurance. Chocia zawsze mona zdecydowa si na zainstalowanie urzdzenia AP32 jako dedykowanego czujnika, funkcje wsp uytkowania urzdze radiowych i skanowania wyczonych kanaw dziaaj wsplnie, aby zapewni, e jeden lub oba moduy radiowe przekazuj dane klienta i dziaaj jako czujnik, zapewniajc dwupasmowe skanowanie radiowe bez dodatkowych kosztw. GOS, LOKALIZACJA I DOSTP DLA GOCI Obsuga funkcji przesyania gosu w bezprzewodowej sieci LAN (VoWLAN) takich jak jako usug (QoS), ktre gwarantuj jako pocze przy wielu jednoczesnych poczeniach w obrbie jednego punktu dostpowego. Dodatkowo mona wykorzysta usugi lokalizacyjne do lokalizacji osb i zasobw, a take do kontroli dostpu do sieci i aplikacji. Poniewa zwykli uytkownicy nie bd mie dostpu do sieci, stron i aplikacji wymagajcych specjalnych uprawnie, dany punkt moe przekierowywa poczenia bezporednio do Internetu i w ten sposb obsugiwa goci. PRZEWAGA FIRMY ZEBRA: DUY SKOK WYDAJNOCI I OGROMNE MOLIWOCI ROZBUDOWY Poniewa punkt dostpowy AP ac stanowi cz naszej rodziny infrastruktury WLAN ' WiNG 5, jest ' zorientowany na sie'. Moe zgodnie wsppracowa z innymi sterownikami Zebra WiNG 5 i punktami dostpowymi w celu okrelania trasy, ktra zapewni najszybsz i najtrwalsz ciek dla kadej transmisji. Warto rwnie pamita, e punkt dostpowy AP 32 moe by wykorzystywany przez nasze sterowniki do zarzdzania centralnego, dziki czemu atwo rozbudowa tak sie. Niezalenie od zapotrzebowania na punkty dostpowe, czujniki i wymaga odnonie ich lokalizacji, moesz monitorowa, rozwizywa problemy i zarzdza wszystkimi urzdzeniami z jednego miejsca. Niezalenie od tego, ilu uytkownikw chcesz obsuy dzi i jutro, moesz spa spokojnie, wiedzc e sie bdzie gotowa na kade wyzwanie. USUGI POMOCY TECHNICZNEJ TO NASZE KOMPETENCJE NA DANIE Usugi pomocy technicznej producenta umoliwiaj ograniczenia ryzyka, a take zmniejszenie nakadw kapitaowych i kosztw operacyjnych. Nasza oferta usug moe pomc w realizacji i utrzymaniu sieci WLAN w penej wydajnoci przez zapewnienie niezbdnego wsparcia w kadej fazie funkcjonowania sieci, od planowania i wdraania po codzienn obsug powdroeniow. Punkt dostpowy AP32 ' byskawiczna szybko sieci bezprzewodowej w standardzie ac za niewielk cen. Wicej informacji mona znale na stronie lub skorzysta z naszej globalnej strony kontaktowejwww.zebra.com/ contact TYPOWE WZORCE ANTENY AP32 (MODEL WEWNTRZNY) Antena 2,4 GHz ' 4 dbi Umoliwia zastosowanie urz dzenia AP 32 w dwch rolach jednoczenie ' jako punkt dostpowy i czujnik. Standard 802.3af Upraszcza i zmniejsza ca kowity koszt montau dziki zastosowaniu standardowego protokou PoweroverEthernet Rwnowaenie obcienia, roaming z wyw aszczeniem oraz skalowanie szybkoci Wiksza niezawodno i odporno sieci bezprzewodowej w celu obs ugi aplikacji krytycznych Zabezpieczenia bez luk Zabezpiecza sie caodobowo przez cay rok za pomoc zintegrowanych funkcji zabezpiecze OSIG NIJ OPTIMUM System operacyjny Zebra WiNG 5 WLAN umoliwia stworzenie rozproszonej architektury, ktra zwiksza wydajno usugi QoS, bezpieczestwo i jako usug dla urzdze przenonych, co przekada si na bardziej wydajn prac punktw dost powych podczas przekierowa bezporednich i wiksz stabilno sieci. Oznacza to brak efektu 'w skiego garda' w kontrolerze bezprzewodowym, brak problemw zwizanych z opnieniem podczas korzystania z aplikacji g osowych oraz brak rozsynchronizowania filmw ogldanych w transmisji strumieniowej. Ponadto szeroki wybr punktw dost powych i wygodna konfiguracja sieci sprawi, e do jej budowy wykorzystuje si mniej urzdze. Prezentujemy prostsze, ta sze rozwizanie, ktre zapewnia wiksz wydajno i lepsz funkcjonalno. Przek ada si to rwnie na wyszy poziom satysfakcji klientw. TYPOWE WZORCE ANTENY AP32 (MODEL WEWNTRZNY) NAJWANIEJSZE

3 Antena 5 GHz ' 6 dbi SPECYFIKACJE TECHNICZNE URZDZENIA AP 32 MOLIWOCI AC Podwjne radiotelefony; obsuga 256QAM 33 MIMO, 3 strumienie przestrzenne Kanay 20, 40 oraz 80 MHz Transmisja danych na poziomie 1,9 Gbps w przypadku jednoczesnego dziaania podwjnego moduu radiowego Agregacja pakietw (AMSDU, AMPDU) Zmniejszone odstpy midzy pakietami DFS Oszczdno energii MIMO (statyczna i dynamiczna) Zaawansowane kodowanie FEC: STBC, LDPC Formowanie wizki wysyanej ac DANE FIZYCZNE Wymiary 7,1 cala (d.) 6,5 cala (szer.) 1,6 Waga Obudowa Opcje montau Konfiguracje Diodowe (LED) wskaniki aktywnoci cala (wys.) 180 mm (d.) 165 mm (szer.) 41 mm (wys.) 0, kg/1,8 funta Z oznaczeniem prniowym (UL2043 ) Brak koniecznoci stosowania dodatkowego oprzyrzdowania do montau W suficie podwieszanym, pod sufitem lub na cianie 2 diody LED u gry urzdzenia; wskanik aktywnoci SPECYFIKACJE SIECIOWE (CIG DALSZY) Zabezpieczenia Jako usug (QoS) Stanowa zapora sieciowa, filtrowanie adresw IP, NAT, 802.1x, i, WPA2, wykrywanie osb niepowoanych przy uyciu potrjnej metodologii WPA: Caodobowe skanowanie sieci przy uyciu dwupasmowego systemu WIPS, wbudowany system IDS i bezpieczny dostp dla goci (otwarty punkt dostpu) wraz z portalem uwierzytelniania, serwer RADIUS i protok IPSec WMM, WMMUAPSD, 802,1p, Diffserv i TOS SPECYFIKACJE RADIA Nonik bezprzewodowy Standardy sieciowe Bezporednie modulowanie nonej sekwencj kodow (DSSS), ortogonalne zwielokrotnianie w dziedzinie czstotliwoci (OFDM) i zwielokrotnianie przestrzenne ( MIMO) IEEE a/b/g/n/ac, d i i WPA2, WMM, WMMUAPSD, L2TPv3, Klient VPN, MESH (dostpne w kolejnej wersji systemu WiNG), serwer portalu uwierzytelniania NAJWANIEJSZE CECHY FUNKCJI WiNG Szybko roamingu na poziomie standardu r: Obsuguje szybki roaming pomidzy punktami dost powymi dla klientw mobilnych. Obsuga roamingu: Umoliwia stworzenie sieci WLAN bez efektu 'lepkoci' klienta i poprawia wydajno sieci. SMARTRF: Zapewnia, e sie WLAN automatycznie i inteligentnie dostosowuje si do zmian w rodowisku radiowym, aby zabezpieczy wydajno sieci i wyeliminowa nieprzewidziane luki w zasigu sieci. Wykrywa potencjalne zakcenia pochodzce z sieci WiFi i innych rde (np. uszkodzonych anten i s siednich punktw dost powych) i automatycznie dostosowuje kanay i moc zgodnie z wymaganiami. Inteligentne rwnowaenie obcienia: Rwnomierne rozmieszczanie klientw w rd punktw dostpowych i pasm, co zwiksza ogln wydajno sieci. Ethernet LAN 1 x IEEE Gigabit Ethernet automatycznie wykrywajcy Antena pasmo 4 dbi ' 2,4 GHz; pasmo 6 dbi ' 5GHz (tylko wewntrzny ' AP xx) Zcza antenowe Trzy RP SMA (tylko zewntrzny ' AP xx) Port konsoli RJ45 Obsugiwane szybkoci transmisji danych Kanay robocze b/g: 1, 2, 5,5, 11, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 i 54 Mb a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 i 54 Mb 802,11n: MCS 023 do 450 Mb; tryb turbo (256 QAM) w pamie 2,4 GHz do 600 Mb ac: MCS 09 do 1,3 Gbps pasmo 2,4 GHz: od kanau 1 do kanau 13 pasmo 5,2 GHz: od kanau 36 do kanau 165 WARUNKI UYTKOWANIA Temperatura Anteny wewntrzne: Od 0 C do 40 robocza C / od 32 F to 104 F Anteny zewntrzne: Od 20 C do 40 C / od 4 F do 104 F Temperatura Od 40 C do 70 C / od 40 F do Konfiguracja anten Regulacja mocy nadawania * dostpno kanaw zaley od przepisw lokalnych 3x3 MIMO (wysyanie i odbir za po rednictwem wszystkich trzech anten) przyrost co 1 db

4 przechowywania 158 F Wilgotno robocza % wilgotnoci wzgldnej bez kondensacji Wyadowania Wewntrzny punkt dostpowy APelektrostatyczne xx: powietrze: 15 kv, kontakt: 8 kv Zewntrzny punkt dostpowy AP xx: powietrze: 12 kv, kontakt: 6 kv SPECYFIKACJE ZASILANIA Napicie robocze 48 V Robocze natenie 312 ma przy 48 V prdu Zintegrowana 802.3af obsuga PoE CERTYFIKATY Certyfikat WiFi Alliance (WFA) dla a/b/g/n/ac Czstotliwoci Od 2412 do 2472 MHz, od 5180 do robocze 50 MHz PRZEPISY PRAWNE Certyfikaty UL / cul 6001, IEC / EN600 bezpieczestwa 1, UL2043, RoHS produktu Transmisja radiowa FCC (USA), EU, TELEC zatwierdzona przez MAKSYMALNA MOC NADAWANIA Anteny wewntrzne (AP xx) 1 Antena 20 dbm (Pasmo 2,4 GHz) 20 dbm (Pasmo 5 GHz) 2 Anteny 23 dbm (Pasmo 2,4 GHz) 23 dbm (Pasmo 5 GHz) 3 Anteny 24,7 dbm (Pasmo 2,4 GHz) 24,7 dbm (Pasmo 5 GHz) Anteny zewntrzne (AP xx) SPECYFIKACJE SIECIOWE 1 Antena 19 dbm (Pasmo 2,4 GHz) 18 dbm (Pasmo 5 GHz) Warstwa 2 i Warstwa 3 Routing warstwy 3, 802.1q, DynDNS, serwer/klient DHCP, klient BOOTP, PPPoE i LLDP 2 Anteny 3 Anteny 22 dbm (Pasmo 2,4 GHz) 21 dbm (Pasmo 5 GHz) 23,7 dbm (Pasmo 2,4 GHz) 22,7 dbm (Pasmo 5 GHz) UWAGA: specyfikacje techniczne s wstpne i mog ulec zmianie. CZUO ODBIORNIKA AP b (CCK) 5 ghz: n (ht20) 2,4 ghz: ac przy 1 Mb przy MCS 0 Indeks Strumienie Vht20 Vht MCS przestrzenne przy 2 Mb przy MCS przy 55 Mb przy MCS przy 110 Mb przy MCS g (nie ht20) przy MCS przy 6 Mb przy MCS przy 9 Mb przy MCS przy 12 Mb przy MCS 7 5 ghz: ac (Vht80) przy 18 Mb przy MCS 8 Indeks Strumienie Vht20 Vht40 Vht80

5 MCS przestrzenne przy 24 Mb przy MCS przy 36 Mb przy MCS przy 48 Mb przy MCS przy 54 Mb przy MCS a (nie ht20) przy MCS przy 6 Mb przy MCS przy 9 Mb przy MCS przy 12 Mb przy MCS 16 przy 18 Mb przy MCS 17 przy 24 Mb przy MCS 18 przy 36 Mb przy MCS 19 przy 48 Mb przy MCS 20 przy 54 Mb przy MCS ,4 ghz: n (ht20) przy MCS 22 przy MCS 0 74 przy MCS 23 przy MCS 1 5 ghz: n (ht40) 79 przy MCS 2 przy MCS 3 przy MCS 4 przy MCS 5 przy MCS 6 przy MCS 7 79 przy MCS 8 77 przy MCS 9 przy MCS 0 przy MCS 1 przy MCS 2 przy MCS 3 przy MCS 4 przy MCS 5 przy MCS 6 przy MCS 7

6 84 73 przy MCS 10 przy MCS 11 przy MCS 12 przy MCS przy MCS przy MCS 15 przy MCS przy MCS przy MCS 18 przy MCS 19 przy MCS 20 przy MCS 21 przy MCS przy MCS przy MCS 8 przy MCS 9 przy MCS 10 przy MCS 11 przy MCS 12 przy MCS 13 przy MCS 14 przy MCS 15 przy MCS 16 przy MCS 17 przy MCS 18 przy MCS 19 przy MCS 20 przy MCS 21 przy MCS 22 przy MCS 23 UWAGA: czuo odbiornika jest przedstawiona przy uyciu anteny 0 dbi. ZEBRA WLAN UNLEASH OPTIMAL Numer katalogowy: SSAP32A4. Wydrukowano w USA 04/ ZIH Corp. i/lub jej spki stowarzyszone. Wszystkie prawa zastrzeone. Zebra oraz stylizowana gowa Zebry s znakami handlowymi ZIH Corp., zarejestrowanymi w licznych jurysdykcjach na caym wiecie. Wszystkie pozostae znaki handlowe s wasnoci ich prawowitych wacicieli. ZEBRA TECHNOLOGIES

PUNKT DOSTĘPOWY SYMBOL AP7522 802.11ac

PUNKT DOSTĘPOWY SYMBOL AP7522 802.11ac KARTA KATALOGOWA PUNKT DOSTĘPOWY SYMBOL AP7522 802.11ac PUNKT DOSTĘPOWY SYMBOL AP7522 802.11ac NIEDRO GA SIEĆ WIFI PIĄTEJ GENERACJI DO KAŻDEGO ŚRODOWISKA ZMODERNIZUJ SIEĆ WIFI, ZYSKUJĄC SZYBKOŚĆ I PRZEPUSTOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID:

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID: Access Point Dwuzakresowy o Dużej Mocy Gigabit PoE AC1750 450 Mb/s Wireless N ( 2.4 GHz) + 1300 Mb/s Wireless AC ( 5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 27.5 dbm, Mocowanie ścienne Part No.:

Bardziej szczegółowo

Features: Specyfikacja:

Features: Specyfikacja: Router bezprzewodowy dwuzakresowy AC1200 300 Mb/s Wireless N (2.4 GHz) + 867 Mb/s Wireless AC (5 GHz), 2T2R MIMO, QoS, 4-Port Gigabit LAN Switch Part No.: 525480 Features: Stwórz bezprzewodowa sieć dwuzakresową

Bardziej szczegółowo

PUNKT DOSTÄPOWY AP 7532 802.11a

PUNKT DOSTÄPOWY AP 7532 802.11a PRODUCT SPEC SHEET PUNKT DOSTÄPOWY AP 7532 802.11a PUNKT DOSTÄPOWY AP 7532 802.11a maksymalna szybkoåä za minimalnä cenä uzyskaj båyskawicznä szybkoåä i przepustowoåä sieci Wi-Fi w standardzie 802.11ac

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU SOPHO IPC 100

OPIS SYSTEMU SOPHO IPC 100 OPIS SYSTEMU NEC Philips jest wiodcym dostawc kompleksowych rozwiza komunikacyjnych dla organizacji wszystkich typów i rozmiarów. Zawizana w 2006 spóka joint venture poczonych firm NEC Corporation i Royal

Bardziej szczegółowo

WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB

WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB PLANET WNL-U555HA to bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB i odłączaną anteną 5dBi. Zwiększona moc

Bardziej szczegółowo

Sieć bezprzewodowa WLAN

Sieć bezprzewodowa WLAN Sieć bezprzewodowa (z ang. Wireless Local Area Network, w skrócie WLAN) to system komunikacji umożliwiający łączność bezprzewodową pomiędzy urządzeniami takimi jak: komputery, tablety, smartfony, itp.

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 13 grudzień 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 13 grudzień 2016 TV PRZEMYSŁOWA > monitoring IP > routery > Model : - Producent : TP-LINK Prędkość transmisji do 300Mb/s zapewnia płynny przekaz danych wrażliwych na zakłócenia (np. transmisja wideo w jakości HD)

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

Adapter bezprzewodowy istream HD do Gier oraz Multimediów 300Mb/s, b/g/n, 2T2R MIMO Part No.:

Adapter bezprzewodowy istream HD do Gier oraz Multimediów 300Mb/s, b/g/n, 2T2R MIMO Part No.: Adapter bezprzewodowy istream HD do Gier oraz Multimediów 300Mb/s, 802.11b/g/n, 2T2R MIMO Part No.: 525282 Graj w gry, oglądaj filmy i dużo więcej z prędkością 300 Mb/s! Intellinet Network Solutions istream

Bardziej szczegółowo

REPEATER WiFi 300Mbps 8level WRP-300

REPEATER WiFi 300Mbps 8level WRP-300 Informacje o produkcie Repeater WiFi 300Mbps 8level WRP-300 Cena : 74,50 zł Nr katalogowy : MKAKS0054 Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji REPEATER WiFi 300Mbps

Bardziej szczegółowo

WDRT-730 Dwuzakresowy router 300Mbps 802.11n Gigabit

WDRT-730 Dwuzakresowy router 300Mbps 802.11n Gigabit WDRT-730 Dwuzakresowy router 300Mbps 802.11n Gigabit Jednoczesna łączność bezprzewodowa na dwóch pasmach 2.4 i 5 GHz Ze względu na duże zagęszczenie urządzeń bezprzewodowych pracujących w paśmie, kanały

Bardziej szczegółowo

WNAP-7205 Zewnętrzny punkt dostępowy 5GHz 802.11a/n

WNAP-7205 Zewnętrzny punkt dostępowy 5GHz 802.11a/n WNAP-7205 Zewnętrzny punkt dostępowy 5GHz 802.11a/n Zwiększenie zasięgu sieci bezprzewodowej PLANET WNAP-7205 to zewnętrzny bezprzewodowy punkt dostępowy umożliwiający łatwe zwiększenie zasięgu i polepszenie

Bardziej szczegółowo

SYMBOL DS9808 HYBRYDOWY CZYTNIK WIZYJNY NOWEJ GENERACJI. OPIS USUG Innowacyjna, hybrydowa konstrukcja

SYMBOL DS9808 HYBRYDOWY CZYTNIK WIZYJNY NOWEJ GENERACJI. OPIS USUG Innowacyjna, hybrydowa konstrukcja KARTA KATALOGOWA SYMBOL DS9808 SYMBOL DS9808 HYBRYDOWY CZYTNIK WIZYJNY NOWEJ GENERACJI INNOWACYJNY, WIELOFUNKCYJNY SKANER ZAPEWNIAJCY NAJLEPSZE WYNIKI DZIAANIA Wielofunkcyjny czytnik DS9808 zapewnia nowy

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

Pierwszym, zasadniczym pytaniem jakie musimy sobie zada przy wyborze tunera DVB-T jest: Jaki mamy telewizor?

Pierwszym, zasadniczym pytaniem jakie musimy sobie zada przy wyborze tunera DVB-T jest: Jaki mamy telewizor? TELEWIZJA CYFROWA Proces cyfryzacji polskiego radia i telewizji wnie si rozpocz. Do czerwca 2012 w prawie kadym polskim domu, ma odbiera cyfrowa telewizja naziemna, a w 2013 cakowicie zastpi telewizje

Bardziej szczegółowo

WNRT-300G Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G

WNRT-300G Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G WNRT-300G Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G Współdzielenie szerokopasmowych połączeń 3G/3.5G Bezprzewodowy przenośny router szerokopasmowy PLANET WNRT-300G pozwala na stworzenie szybkiej

Bardziej szczegółowo

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA VPN Virtual Private Network Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN wersja 1.1 Spis treci 1. CO TO JEST VPN I DO CZEGO SŁUY... 3 2. RODZAJE SIECI VPN... 3 3. ZALETY STOSOWANIA SIECI IPSEC

Bardziej szczegółowo

Dysk SSD Samsung 850 PRO 512 GB 2.5 SATA 3 (550/520) 6,8 mm

Dysk SSD Samsung 850 PRO 512 GB 2.5 SATA 3 (550/520) 6,8 mm Dysk SSD Samsung 850 PRO 512 GB 2.5 SATA 3 (550/520) 6,8 mm Ocena: Nie ma jeszcze oceny Cena Cena podstawowa z VAT Cena sprzeda?y z rabatem Cena sprzeda?y Cena sprzeda?y bez VAT 1 / 5 Zapytaj o produkt

Bardziej szczegółowo

WNRT-320GS Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G HSUPA

WNRT-320GS Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G HSUPA WNRT-320GS Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G HSUPA Współdzielenie szerokopasmowych połączeń 3G/3.5G Bezprzewodowy przenośny router szerokopasmowy PLANET WNRT-320GS to najmniejszy router

Bardziej szczegółowo

1. Specyfikacja - stacja robocza z oprogramowaniem i monitorem: 2 szt.

1. Specyfikacja - stacja robocza z oprogramowaniem i monitorem: 2 szt. Załącznik Nr 1 1. Specyfikacja - stacja robocza z oprogramowaniem i monitorem: 2 szt. Lp. Nazwa komponentu 1. TYP Wymagane minimalne parametry techniczne stacji roboczej Stacja robocza komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do sklepu AUDIOPIONEER www.audiopioneer.pl. Producent: Navroad Cena brutto: 425,00 zł Cena netto: 345,53 zł. Kod QR:

Zapraszamy do sklepu AUDIOPIONEER www.audiopioneer.pl. Producent: Navroad Cena brutto: 425,00 zł Cena netto: 345,53 zł. Kod QR: JK Consulting Zapraszamy do sklepu AUDIOPIONEER www.audiopioneer.pl Al.Harcerska 3C 41-500 CHORZÓW tel. +48 22 256 87 97 tel. +48 697 865 383 NavRoad NEXO HANDY smartfon, z ekranem o przekątnej 4,7, dwie

Bardziej szczegółowo

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów)

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów) TIER CZTERY POZIOMY NIEZAWODNOCI (podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów klimatyzacji precyzyjnej w odniesieniu do poszczególnych poziomów) 1 Spis treci 1. Definicja

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe

Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE 1300 Dwupasmowy punkt dostępowy Enterprise EE 1300 jest dwupasmowym bezprzewodowym punktem dostępowym Enterprise EEE 802.11a i 802.11b/g. Jest idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich firm w celu

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Potencjalna pojemność sieci radiowych w zakresie bezprzewodowego szerokopasmowego dostępu do Internetu

Potencjalna pojemność sieci radiowych w zakresie bezprzewodowego szerokopasmowego dostępu do Internetu Potencjalna pojemność sieci radiowych w zakresie bezprzewodowego szerokopasmowego dostępu do Internetu Agenda Technologie radiowego dostępu szerokopasmowego Metoda liczenia pojemności sieci Wpływ interferencji

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

Punkty dostępowe GOTOWI NA ZALETY 802.11AC

Punkty dostępowe GOTOWI NA ZALETY 802.11AC Alcatel-Lucent Punkty dostępowe z serii OMNIACCESS 22 GOTOWI NA ZALET 82.11AC Wielofunkcyjne punkty dostępowe Alcatel-Lucent OmniAccess serii 22 oferują łączność Wi-Fi dla urządzeń mobilnych 82.11ac. Zintegrowana

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014.

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie tripleks (r wnoczesny, niezale?ny zapis, odtwarzanie i po??czenia

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

" # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne

 # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne !! " # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne Sie PIONIER Sieci regionalne i miejskie rodowiska naukowego baz dla

Bardziej szczegółowo

WIG MAGAZYNOWY SL O UD WIGU 150-750 KG

WIG MAGAZYNOWY SL O UD WIGU 150-750 KG STAY WIG MAGAZYNOWY SL O UDWIGU 150-750 KG STAY DWIG MAGAZYNOWY Z MOLIWOCI WYKORZYSTANIA DO CELÓW PRZEMYSOWYCH Poszukujecie Pastwo rzetelnego i dostpnego cenowo rozwizania w dziedzinie transportu pionowego?

Bardziej szczegółowo

Spraw elementarn jest rozgraniczenie dwóch typów licencji podstawowych:

Spraw elementarn jest rozgraniczenie dwóch typów licencji podstawowych: W zalenoci od planowanej struktury projektu wizualizacji, a take zastosowanych moduów opcjonalnych w konfiguracji naley uwzgldni odpowiednie pakiety licencyjne. Specyfikacja licencji wymaga minimalnej

Bardziej szczegółowo

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie quadrupleks: r wnoczesny zapis, podgl?d na?ywo, odtwarzanie nagra?

Bardziej szczegółowo

AirLive G.DUO. Dwuradiowy Punkt dostępu sieci bezprzewodowej. Dwa punkty dostępu w jednym

AirLive G.DUO. Dwuradiowy Punkt dostępu sieci bezprzewodowej. Dwa punkty dostępu w jednym AirLive G.DUO Dwuradiowy Punkt dostępu sieci bezprzewodowej P o ponad roku badań i rozwoju, przedstawiamy nowy AirLive G.DUO. Jest to pierwszy modem z dwoma nadajnikami radiowymi Wireless-G, który łączy

Bardziej szczegółowo

Radio1 Radio2 Sieć rozległa (WAN) bezprzewodowy WISP + punkt

Radio1 Radio2 Sieć rozległa (WAN) bezprzewodowy WISP + punkt AirLive G.DUO Dwuradiowy Punkt sieci bezprzewodowej Po ponad roku badań i rozwoju, przedstawiamy nowy AirLive G.DUO. Jest to pierwszy modem z dwoma nadajnikami radiowymi Wireless-G, który łączy przełomowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1. Konwerter RS-232 na RS-485 / RS-422

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1. Konwerter RS-232 na RS-485 / RS-422 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1 Konwerter RS-232 na RS-485 / RS-422 Spis treci 1. Opis ogólny... 3 2. Rozmieszczenie wyprowadze... 4 3. Instalacja konwertera... 4 4. Przyłczenie magistrali RS-485... 4 5.

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny.

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014 Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

ESD Kaspersky IS Desktop 2Y KL1867PCADS

ESD Kaspersky IS Desktop 2Y KL1867PCADS ESD Kaspersky IS 2016 1Desktop 2Y KL1867PCADS Cena: 154,65 zł Netto: 125,73 zł Informacje dodatkowe Parametry Po zakupie produktu na adres mailowy, podany przez Państwa podczas zamówienia, zostaną przesłane

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

TP-LINK rozszerza ofertę urządzeń w standardzie 802.11ac

TP-LINK rozszerza ofertę urządzeń w standardzie 802.11ac TP-LINK rozszerza ofertę urządzeń w standardzie 802.11ac Dzięki najnowszym propozycjom TP-LINK routerom Archer C2 i Archer D7 oraz karcie sieciowej Archer T4U, możesz cieszyć się z zalet transmisji danych

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Specyfikacji Przetargowej z dnia 21.05.2012: 1. Zakup stacji bazowych. Stacja bazowa ilość 10sztuk Wymagania minimalne: a) Antena:

Załącznik do Specyfikacji Przetargowej z dnia 21.05.2012: 1. Zakup stacji bazowych. Stacja bazowa ilość 10sztuk Wymagania minimalne: a) Antena: Załącznik do Specyfikacji Przetargowej z dnia 21.05.2012: 1. Zakup stacji bazowych Stacja bazowa ilość 10sztuk a) Antena: Specyfikacja techniczna Typ anteny dookólna 360 Zakres częstotliwości 5,1-5,8 GHz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej

CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej O autorach......................................................... 9 Wprowadzenie..................................................... 11 CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej 1. Komunikacja bezprzewodowa.....................................

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

Pytka PicBoard2. Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2. http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki

Pytka PicBoard2. Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2. http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki Pytka PicBoard2 Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2 http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki Pytka prototypowa PicBoard2 zostaa zaprojektowana do wspópracy z procesorami 16F873(A),

Bardziej szczegółowo

ELMES ZESTAW BEZPRZEWODOWY 5 CZUJEK SYRENA POWIADOMIENIE GSM

ELMES ZESTAW BEZPRZEWODOWY 5 CZUJEK SYRENA POWIADOMIENIE GSM Dane aktualne na dzień: 18092016 09:16 Link do produktu: http://www.itchome.pl/elmeszestawbezprzewodowy5czujeksyrenapowiadomieniegsmp2241.html ELMES ZESTAW BEZPRZEWODOWY 5 CZUJEK SYRENA POWIADOMIENIE GSM

Bardziej szczegółowo

VDM300 WIDEODOMOFON. Zakaz Zakaz demonta u Zakaz kontaktu Nakaz lub zakaz Nakaz wyci gni cia wtyczki z gniazdka. Nie zgina si kabla

VDM300 WIDEODOMOFON. Zakaz Zakaz demonta u Zakaz kontaktu Nakaz lub zakaz Nakaz wyci gni cia wtyczki z gniazdka. Nie zgina si kabla Instrukcja obsugi wideodomofonu VDM300 Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione VDM300 WIDEODOMOFON VDM300-20150413 Prosz uwanie przeczyta niniejsz instrukcj obsugi (w szczególnoci ostrzeenia

Bardziej szczegółowo

Router WIFI Huawei HG 553 3G/4G LTE + Modem Huawei e3372h LTE

Router WIFI Huawei HG 553 3G/4G LTE + Modem Huawei e3372h LTE Informacje o produkcie Utworzono 29-05-2016 Router WIFI Huawei HG 553 3G/4G LTE + Modem Huawei e3372h LTE Cena : 399,00 zł 154,46 zł (netto) 189,99 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : bardzo

Bardziej szczegółowo

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH Obrabiarka typu Bevelmaster TM 203C słuy do obróbki czoła rur w zakresie rednic zewntrznych Ø19,10-76,20mm. Maszyna posiada zewntrzny system

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja produkcyjna

Specyfikacja produkcyjna Specyfikacja produkcyjna Produkt: AutoDome IP, Dinion IP Extreme IP, FlexiDome IP VIP X1600, VIP XD VideoJet X10 / X20 / X40 / SN Wersja: 4.10.0019 (VIPX) Niniejsza specyfikacja produkcyjna zawiera najnowsze

Bardziej szczegółowo

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie Multipro GbE Testy RFC2544 Wszystko na jednej platformie Interlab Sp z o.o, ul.kosiarzy 37 paw.20, 02-953 Warszawa tel: (022) 840-81-70; fax: 022 651 83 71; mail: interlab@interlab.pl www.interlab.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

Modem LTE Huawei E3272s-153 + Router WIFI TP-LINK

Modem LTE Huawei E3272s-153 + Router WIFI TP-LINK Informacje o produkcie Modem LTE Huawei E3272s-153 + Router WIFI TP-LINK Cena : 267,48 zł (netto) 329,00 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej MR zarządzane z chmury

Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej MR zarządzane z chmury Datasheet MR Series Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej MR zarządzane z chmury Omówienie Seria MR firmy Meraki to pierwsza na świecie linia punktów dostępowych WLAN klasy korporacyjnej zarządzanych za

Bardziej szczegółowo

)* +,- $"'./ 0& 1 1%/ * 1,2'+ *4*' +*64!7 64!*!'. $'4, +,' *!8*'$ * $' +,' $"'9* **'+!"!9$ '*9'*'9* '! "# $!7 '4' **6! 64!.

)* +,- $'./ 0& 1 1%/ * 1,2'+ *4*' +*64!7 64!*!'. $'4, +,' *!8*'$ * $' +,' $'9* **'+!!9$ '*9'*'9* '! # $!7 '4' **6! 64!. !"!#$!%&!'(!' %)* +,- $"'./ 0& 1 1%/ * 1,2'+ +'+3*,4'4!*!!'".+/5 *4*' +*64!7 64!*!'. $'4, +,' *!8*'$ * $' +,' $"'9* **'+!"!9$ '*9'*'9* '! "# $ *9.'+':!7 '4' **6! 64!.''*6*'9* +*!$+,'/ $!: '*!7; '4 ' *

Bardziej szczegółowo

Przemysłowa Komunikacja Bezprzewodowa Niezawodna, odporna, bezpieczna

Przemysłowa Komunikacja Bezprzewodowa Niezawodna, odporna, bezpieczna Przemysłowa Komunikacja Bezprzewodowa Niezawodna, odporna, bezpieczna SCALANCE skalowalna wydajno Filozofia Całkowicie Zintegrowanej Automatyki (TIA) firmy Siemens z powodzeniem stosowana jest we wszystkich

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik telekomunikacji Symbol cyfrowy zawodu: 311[37] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[37]-02-142 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Siklu EtherHaul 1200Lv700, 1200 i 1200F radiolinie na pasmo 71-76 GHz, 81 86 GHz

Siklu EtherHaul 1200Lv700, 1200 i 1200F radiolinie na pasmo 71-76 GHz, 81 86 GHz Siklu EtherHaul 1200Lv700, 1200 i 1200F radiolinie na pasmo 71-76 GHz, 81 86 GHz Strona 1 z 5 Radiolinie z serii Siklu EtherHaul to innowacyjne rozwiązanie dla wszystkich potrzebujących bardzo wydajnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GIGABITOWY PRZEŁCZNIK ZARZDZALNY Z DWOMA SLOTAMI NA MODUŁY OPTYCZNE SFP RUBY TECH

INSTRUKCJA OBSŁUGI GIGABITOWY PRZEŁCZNIK ZARZDZALNY Z DWOMA SLOTAMI NA MODUŁY OPTYCZNE SFP RUBY TECH INSTRUKCJA OBSŁUGI GIGABITOWY PRZEŁCZNIK ZARZDZALNY Z DWOMA SLOTAMI NA MODUŁY OPTYCZNE SFP RUBY TECH GS-2124C GS-2116C GS-2108C #05567 #05566 #05565 wersja 1.1 Wstp Gigabitowy przełcznik serii GS-21xxC

Bardziej szczegółowo

AltiumLive - Content Store. AltiumLive - Content Store. Language. Contents

AltiumLive - Content Store. AltiumLive - Content Store. Language. Contents AltiumLive - Content Store Language AltiumLive - Content Store Contents Dostp do Content Store Obsuga Content Store Przegldanie elementów i pobieranie zawartoci Wyszukiwanie elementów Ocenianie zawartoci

Bardziej szczegółowo

Ł ń ń ź Ą Ź Ó Ą Ł ń LP Parametr lub warunek J. Kontrolery 4. Interfejsy 5. Poziomy RAID 6. Wspierane dyski Minimalne wymagania rozwlzan a. Macirz musi umoliwia zainstalowanie maksymalni 12Odyskw w pojedynczym

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

RADWIN 5000 HPMP SZEROKOPASMOWY SYSTEM PUNKT- WIELOPUNKT. Portfolio produktów RADWIN 5000 HPMP PĘDŹ BEZPRZEWODOWĄ AUTOSTRADĄ Z RADWIN 5000

RADWIN 5000 HPMP SZEROKOPASMOWY SYSTEM PUNKT- WIELOPUNKT. Portfolio produktów RADWIN 5000 HPMP PĘDŹ BEZPRZEWODOWĄ AUTOSTRADĄ Z RADWIN 5000 Portfolio produktów RADWIN 5000 HPMP RADWIN 5000 HPMP SZEROKOPASMOWY SYSTEM PUNKT- WIELOPUNKT PĘDŹ BEZPRZEWODOWĄ AUTOSTRADĄ Z RADWIN 5000 RADWIN 5000 HPMP to system typu Punkt-Wielopunkt, gwarantujący

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino O wietlenie punktowe 57915/31/16 Giving light a new experience Wewn trz eleganckich i delikatnych tarczy wykonanych z najwy szej jako ci aluminium znajduj si mniejsze okr gi diod LED. Te

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU I. ZAKRES wiadectwo innowacyjnoci produktu dla ASTEC Sp. z o.o. dotyczy prototypu produktu MDT (Magik Development Tools) w fazie studium wykonalnoci. ASTEC Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

ROUTER TP-LINK TL-WR1043ND

ROUTER TP-LINK TL-WR1043ND Informacje o produkcie Router TP-LINK TL-WR1043ND Gigabit WiFi N 300Mbps USB Cena : 198,50 zł Nr katalogowy : MKAKS0012 Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : niski Średnia ocena : brak recenzji ROUTER

Bardziej szczegółowo

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents AltiumLive Dashboard - sownik Language AltiumLive Dashboard - Glossary Contents Konto (Account) Aktywacja (Activation) Kod aktywacji (Activation Code) Kontakt (Contact) Grupa (Group) Administrator grupy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa:

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Brak konieczności planowania kanałów i poziomów mocy na poszczególnych AP Zarządzanie interferencjami wewnątrzkanałowymi, brak

Bardziej szczegółowo

TABELE Z PARAMETRAMI. Sprawa Nr NA-P/ 69 /2007. Załcznik nr 3 do SIWZ. Warto netto

TABELE Z PARAMETRAMI. Sprawa Nr NA-P/ 69 /2007. Załcznik nr 3 do SIWZ. Warto netto Sprawa Nr NA-P/ 69 /007 Załcznik nr 3 do SIWZ TABELE Z PARAMETRAMI L.p. Urzdzenie Sztuk Cena netto/szt. Przełcznik do montau w szafie 9 : 4 wyposaony w 48 portów 0BASE-T/00BASE- TX/000BASE-T (w tym maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do sklepu AUDIOPIONEER tel tel

Zapraszamy do sklepu AUDIOPIONEER  tel tel Zapraszamy do sklepu AUDIOPIONEER www.audiopioneer.pl sklep@audiopioneer.pl tel. +48 22 256 87 97 tel. +48 697 865 383 Logitech K400 Wireless Touch Keyboard Komunikacja bezprzewodowa na odległość 10 m*

Bardziej szczegółowo

Minimalne parametry techniczne. Router sieciowy

Minimalne parametry techniczne. Router sieciowy Minimalne parametry techniczne Router sieciowy Parametry sieci wewnętrznej LAN Technologia okablowania RJ-45, Cat 3,4& 5 Pełny dupleks Tak Łączność Inne połączenia 10 x 10/100/1000 Base-T 1 x USB Sieć

Bardziej szczegółowo

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Mobilne urzdzenia komputerowe Projekt współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie 1 Przegld: Elementy EIB udoskonalone, nowoci Stacja pogodowa, Sterownik IC1, Wejcia / Wyjcia analogowe Nowoci: Przyciski,

Bardziej szczegółowo

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 Wireless Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. URZĄDZENIA SYSTEMU SIECI BEZPRZEWODOWEJ Wi-Fi - OPIS. Instalacja Urządzeń i Sieci

Załącznik Nr 1 do SIWZ. URZĄDZENIA SYSTEMU SIECI BEZPRZEWODOWEJ Wi-Fi - OPIS. Instalacja Urządzeń i Sieci Załącznik Nr 1 do SIWZ URZĄDZENIA SYSTEMU SIECI BEZPRZEWODOWEJ Wi-Fi - OPIS Instalacja Urządzeń i Sieci 1) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności dostarczyć, zainstalować i skonfigurować urządzenia,

Bardziej szczegółowo

OM 10 nowoczesna kompaktowa stacja czołowa TV z wyjściem DVB-T

OM 10 nowoczesna kompaktowa stacja czołowa TV z wyjściem DVB-T OM 10 nowoczesna kompaktowa stacja czołowa TV z wyjściem DVB-T produkcji WISI Communications GmbH Dystrybucja w Polsce: DIOMAR Sp. z o.o., ul. Na Skraju 34, 02-197 Warszawa www.diomar.pl OM 10 typowe obszary

Bardziej szczegółowo

Internet Cyfrowego Polsatu przyspiesza do 28,8 Mb/sek. Warszawa, 15 pa dziernika 2010

Internet Cyfrowego Polsatu przyspiesza do 28,8 Mb/sek. Warszawa, 15 pa dziernika 2010 Internet Cyfrowego Polsatu przyspiesza do 28,8 Mb/sek Warszawa, 15 pa dziernika 2010 Technologia MIMO Zasi g us ugi Internetu Cyfrowego Polsatu Oferta komercyjna Pokaz transmisji w technologii MIMO MIMO

Bardziej szczegółowo

Zakres I Czytnik kodów kreskowych Nazwa i model oferowanego sprzętu

Zakres I Czytnik kodów kreskowych Nazwa i model oferowanego sprzętu Zakres I Czytnik kodów kreskowych 1 Typ czytnika - ręczny - ręczny 2 Źródło światła - dioda laserowa - dioda laserowa 3 Szybkość skanowania - min. 100 skanów na sekundę -. skanów na sekundę 4 Kontrast

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe

Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE 1305 / EE 1306 Dwupasmowy punkt dostępowy Enterprise Bridge używany na zewnątrz Edge-corE EE 1305 / EE 1306 jest dwupasmowym, bezprzewodowym bridge'em i punktem dostępowym IEEE 802.11a oraz 802.11b/g

Bardziej szczegółowo

Kompletny i zintegrowany system mobilnej sieci GSM/WiFi do bezprzewodowego dostępu do Internetu dla podróżnych na pokładzie pojazdów szynowych.

Kompletny i zintegrowany system mobilnej sieci GSM/WiFi do bezprzewodowego dostępu do Internetu dla podróżnych na pokładzie pojazdów szynowych. Kompletny i zintegrowany system mobilnej sieci GSM/WiFi do bezprzewodowego dostępu do Internetu dla podróżnych na pokładzie pojazdów szynowych. Rozwiązanie WiFi dla pasażerów zawierające min. stronę powitalną

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe sieci LAN

Bezprzewodowe sieci LAN Bezprzewodowe sieci LAN Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak 1 Systemy mobilne wykład 11 Wprowadzenie Alternatywa dla sieci tradycyjnych Po co je stosowa? Zasada działania Bezprzewodowe sieci LAN(2) Bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router/modem ADSL2+, standard N, 300Mb/s, gigabitowe porty Ethernet TD-W8970

Bezprzewodowy router/modem ADSL2+, standard N, 300Mb/s, gigabitowe porty Ethernet TD-W8970 Utworzono 02-07-2016 ROUTER TP LINK TD-W8970 Cena : 291,87 zł (netto) 359,00 zł (brutto) Dostępność : Dostępność - 3 dni Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji Bezprzewodowy router/modem

Bardziej szczegółowo

"Do aduj si do wiadczeniem Tieto"

Do aduj si do wiadczeniem Tieto Firma Tieto Poland przy wspópracy z Wydziaem Informatyki i Zarzdzania PWR ma przyjemno zaprosi studentów Politechniki Wrocawskiej na letni program praktyk 2011 "Doaduj si dowiadczeniem Tieto" Dla 5 najlepszych

Bardziej szczegółowo

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 PRZENO NA WAGA KOMPAKTOWA Gastronomia, handel, wa enie produktów spo ywczych Kompaktowa waga do wa enia ywno ci Elegancki design, atwo obs ugi, wielofunkcyjne,

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MONITORINGU BCS- DVR0401QE-II HDMI 4xKAMERA TUBOWA BCS- T170IR25 DYSK 1TB

ZESTAW MONITORINGU BCS- DVR0401QE-II HDMI 4xKAMERA TUBOWA BCS- T170IR25 DYSK 1TB Dane aktualne na dzień: 29-12-2016 10:24 Link do produktu: http://www.itchome.pl/zestaw-monitoringu-bcs-dvr0401qe-ii-hdmi-4xkamera-tubowa-bcs-t170ir25-dysk-1tbp-2252.html ZESTAW MONITORINGU BCS- DVR0401QE-II

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagielloska 74 03 301 Warszawa. Uczestnicy postpowania o udzielnie zamówienia publicznego

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagielloska 74 03 301 Warszawa. Uczestnicy postpowania o udzielnie zamówienia publicznego MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagielloska 74 03 301 Warszawa Warszawa, dnia 06.11.2007 r. WOA/ZP/D-335-9/07 Uczestnicy postpowania o udzielnie zamówienia publicznego Dotyczy: postpowania

Bardziej szczegółowo