PUNKT DOSTPOWY SYMBOL AP AC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PUNKT DOSTPOWY SYMBOL AP7532 802.11AC"

Transkrypt

1 KARTA KATALOGOWA PUNKT DOSTPOWY SYMBOL AP AC PUNKT DOSTPOWY SYMBOL AP AC MAKSYMALNA SZYBKO ZA MINIMALN CEN UZYSKAJ BYSKAWICZN SZYBKO I PRZEPUSTOWO SIECI WIFI W STANDARDZIE AC DO OBSUGI WSZYSTKICH UYTKOWNIKW I APLIKACJI ZA NISK CEN Teraz, dziki punktowi dostpowemu AP 32, mona uzyska maksymaln wydajno w standardzie ac przy minimalnych kosztach. Punkt dostpowy AP 32 oferuje rozbudowany zestaw funkcji, ktry zapewnia aktualnie najszybsze dostpne prdkoci sieci WiFi. Uytkownicy mog oczekiwa niezawodnej szybkoci typowej dla komputerw stacjonarnych, bez wzgldu na liczb uytkownikw w sieci WLAN lub rodzaj uywanych przez nich aplikacji. Nowa generacja radiowych punktw dostpowych, pracujcych w standardzie ac gwarantuje szybko do czterech razy wi ksz ni w przypadku standardu n. Modu radiowy n jest zgodny wstecznie ze wszystkimi uywanymi obecnie urzdzeniami przenonymi ' a zaawansowana technologia zwiksza przepustowo moduu radiowego n do poziomw ac. Jeli wymagana jest funkcjonalno czujnika, to wszechstronne urzdzenie speni rne potrzeby biznesowe. Jeden model AP 32 moe funkcjonowa zarwno jako czujnik i punkt dostpowy dla maksymalnej opacalno ci lub jako dedykowany czujnik w celu zapewnienia najbardziej niezawodnej funkcjonalnoci wykrywania. Urzdzenie AP32 zapewni szybko w standardzie ac w kadym miejscu, poczwszy od pomieszcze publicznych przeznaczonych do obsugi klienta po hale magazynowe. Wybierz anteny wewntrzne, charakteryzujce si eleganckim i dyskretnym wygldem, odpowiednim dla punktw obsugi klienta lub miejsc ekskluzywnej przestrzeni biurowej. Z kolei anteny zewntrzne umoliwiaj osignicie maksymalnego zasigu i wydajnoci w wymagajcych obszarach przemysowych. Radioodbiorniki duej mocy sprawiaj, e infrastruktura wymaga mniejszej liczby punktw dostpowych. Co to oznacza w praktyce? Maksymaln przepustowo i wydajno bezprzewodowej sieci LAN za now nisk cen. NIEZRWNANA PRZEPUSTOWO ZAPEWNIAJCA NIEZRWNAN WYDAJNO SIECI I APLIKACJI Technologia ac wykorzystuje zalety n, oferujc do czterech razy wiksz przepustowo dziki nowym usprawnieniom technicznym. Technologia MIMO 3X3 (Multiple Input Multiple Output) zapewnia 3przestrzenne strumienie danych wysyane jednoczenie do jednego urzdzenia przenonego, znaczco poprawiajc wydajno i wykorzystanie pasma. Modulacja 256 QAM dodatkowo zwiksza wydajno moduu radiowego w standardzie ac i wspdziaa z technologi MIMO w celu zwikszenia przepustowoci moduu radiowego n do szybkoci ac. Poniewa standard ac pozwala pracowa wycznie w pamie 5 GHz, urzdzenia dziaajce w pamie 2,4 GHz nie powoduj ju adnych zakce ' poczwszy do suchawek Bluetooth po kuchenki mikrofalowe. Co to oznacza w praktyce? Sie WLAN moe obsugiwa bezprecedensow liczb uytkownikw i aplikacji ' w tym gosowych i wideo ' umoliwiajc sprawne korzystanie z konfiguracji Bring Your Own Device (BYOD), a take zapewnienie nowym grupom roboczym mobilnoci. ATWA MIGRACJA DO SIECI WIFI PITEJ GENERACJI AC Punkty dostpowe AP32 z dwoma radioodbiornikami to najprostsza droga do utworzenia sieci WiFi nowej generacji. Jeden radioodbiornik pracuje w standardzie ac i pozwala przygotowa si na obsug nowych urzdze przenonych wykorzystujcych pasmo 5 GHz. Drugi korzysta ze standardu n, aby zapewni zgodno z dotychczasowym sprz tem, np. urzdzeniami klienckimi pracujcymi w pamie 2,4 GHz. Punkty dostpowe wsppracuj ze sob, zapewniajc moliwo migracji do ac we wasnym tempie ' i bez wysokiego kosztu 'zrywania i wymiany'. INNOWACYJNE FUNKCJE AP 32 Najszybsza sie bezprzewodowa z technologi 3X3 MIMO i modulacj 256 QAM Obsuga 3 strumieni przestrzennych oraz modulacji 256 QAM w modu ach radiowych w pasmach 2,4 GHz i 5,0 GHz zapewnia maksymaln przepustowo umoliwiajc obsug kadej aplikacji, ktra jest uywana w firmie, w tym aplikacji g osowych i aplikacji wykorzystujcych wideo w rozdzielczoci HD. Dziaa w poczeniu z technologi kierunkowania sygnau w celu zwikszenia zasigu Punkt dostpowy z podwjnym moduem radiowym ac/ n Uatwia przejcie na sie WiFi 1,3 Gb pitej generacji, zapewniajc niezrwnan wydajno i moliwoci, przy zachowaniu obsugi wszystkich istniejcych urz dze klienckich WiFi (2,4 GHz / 5 GHz). Estetyczny wygld w kadym miejscu Wybierz opcj anteny wewn trznej, ktra zapewnia elegancki wygld w miejscach publicznych, gdzie estetyka ma istotne znaczenie. Wybierz anteny zewntrzne, jeeli wymagasz elastycznoci w celu zapewnienia zasigu w trudnym otoczeniu Wspuytkowanie urz dze radiowych i skanowanie wy czonych kanaw

2 SOLIDNIEJSZE POCZENIA BEZPRZEWODOWE Uytkownicy bd mieli zapewnione solidniejsze poczenia bezprzewodowe ni dotychczas dziki usprawnionemu kierunkowaniu. Kierunkowanie tworzy najbardziej efektywn ciek dla transmisji danych midzy punktem dostpowym a urzdzeniem przenonym. Dotychczas urzdzenie formujce przekazywan wizk pracowao samodzielnie okrelajc swoj ciek. Obecnie uczestniczy w tym take odbiornik w procesie zwanym sondowaniem (sounding). W rezultacie otrzymuje si trwalsze poczenie, ktre umoliwia szybsz transmisj danych. Przepustowo i wydajno aplikacji zostaje poprawiona, podobnie jak ywotno akumulatora urzdzenia przenonego. ZABEZPIECZENIA BEZ LUK Punkt dostpowy AP 32 pozwala zabezpieczy wszystkie transmisje bezprzewodowe, zapewniajc zgodno z przepisami pastwowymi i branowymi, takimi jak HIPAA w subie zdrowia i PCI w handlu detalicznym. Sie jest zabezpieczona przez ca dob, za pomoc wszechstronnych zintegrowanych funkcji, ktre obejmuj sprztow zapor sieciow warstw 2'7 filtrujc pakiety, usugi AAA RADIUS, bramk VPN oraz kontrol dostpu w oparciu o lokalizacj. ELASTYCZNA OBSUGA CZUJNIKA WIPS Moliwo wyboru sposobu wdroenia opcji skanowania do obsugi funkcji rozwizania WLAN Network Assurance. Chocia zawsze mona zdecydowa si na zainstalowanie urzdzenia AP32 jako dedykowanego czujnika, funkcje wsp uytkowania urzdze radiowych i skanowania wyczonych kanaw dziaaj wsplnie, aby zapewni, e jeden lub oba moduy radiowe przekazuj dane klienta i dziaaj jako czujnik, zapewniajc dwupasmowe skanowanie radiowe bez dodatkowych kosztw. GOS, LOKALIZACJA I DOSTP DLA GOCI Obsuga funkcji przesyania gosu w bezprzewodowej sieci LAN (VoWLAN) takich jak jako usug (QoS), ktre gwarantuj jako pocze przy wielu jednoczesnych poczeniach w obrbie jednego punktu dostpowego. Dodatkowo mona wykorzysta usugi lokalizacyjne do lokalizacji osb i zasobw, a take do kontroli dostpu do sieci i aplikacji. Poniewa zwykli uytkownicy nie bd mie dostpu do sieci, stron i aplikacji wymagajcych specjalnych uprawnie, dany punkt moe przekierowywa poczenia bezporednio do Internetu i w ten sposb obsugiwa goci. PRZEWAGA FIRMY ZEBRA: DUY SKOK WYDAJNOCI I OGROMNE MOLIWOCI ROZBUDOWY Poniewa punkt dostpowy AP ac stanowi cz naszej rodziny infrastruktury WLAN ' WiNG 5, jest ' zorientowany na sie'. Moe zgodnie wsppracowa z innymi sterownikami Zebra WiNG 5 i punktami dostpowymi w celu okrelania trasy, ktra zapewni najszybsz i najtrwalsz ciek dla kadej transmisji. Warto rwnie pamita, e punkt dostpowy AP 32 moe by wykorzystywany przez nasze sterowniki do zarzdzania centralnego, dziki czemu atwo rozbudowa tak sie. Niezalenie od zapotrzebowania na punkty dostpowe, czujniki i wymaga odnonie ich lokalizacji, moesz monitorowa, rozwizywa problemy i zarzdza wszystkimi urzdzeniami z jednego miejsca. Niezalenie od tego, ilu uytkownikw chcesz obsuy dzi i jutro, moesz spa spokojnie, wiedzc e sie bdzie gotowa na kade wyzwanie. USUGI POMOCY TECHNICZNEJ TO NASZE KOMPETENCJE NA DANIE Usugi pomocy technicznej producenta umoliwiaj ograniczenia ryzyka, a take zmniejszenie nakadw kapitaowych i kosztw operacyjnych. Nasza oferta usug moe pomc w realizacji i utrzymaniu sieci WLAN w penej wydajnoci przez zapewnienie niezbdnego wsparcia w kadej fazie funkcjonowania sieci, od planowania i wdraania po codzienn obsug powdroeniow. Punkt dostpowy AP32 ' byskawiczna szybko sieci bezprzewodowej w standardzie ac za niewielk cen. Wicej informacji mona znale na stronie lub skorzysta z naszej globalnej strony kontaktowejwww.zebra.com/ contact TYPOWE WZORCE ANTENY AP32 (MODEL WEWNTRZNY) Antena 2,4 GHz ' 4 dbi Umoliwia zastosowanie urz dzenia AP 32 w dwch rolach jednoczenie ' jako punkt dostpowy i czujnik. Standard 802.3af Upraszcza i zmniejsza ca kowity koszt montau dziki zastosowaniu standardowego protokou PoweroverEthernet Rwnowaenie obcienia, roaming z wyw aszczeniem oraz skalowanie szybkoci Wiksza niezawodno i odporno sieci bezprzewodowej w celu obs ugi aplikacji krytycznych Zabezpieczenia bez luk Zabezpiecza sie caodobowo przez cay rok za pomoc zintegrowanych funkcji zabezpiecze OSIG NIJ OPTIMUM System operacyjny Zebra WiNG 5 WLAN umoliwia stworzenie rozproszonej architektury, ktra zwiksza wydajno usugi QoS, bezpieczestwo i jako usug dla urzdze przenonych, co przekada si na bardziej wydajn prac punktw dost powych podczas przekierowa bezporednich i wiksz stabilno sieci. Oznacza to brak efektu 'w skiego garda' w kontrolerze bezprzewodowym, brak problemw zwizanych z opnieniem podczas korzystania z aplikacji g osowych oraz brak rozsynchronizowania filmw ogldanych w transmisji strumieniowej. Ponadto szeroki wybr punktw dost powych i wygodna konfiguracja sieci sprawi, e do jej budowy wykorzystuje si mniej urzdze. Prezentujemy prostsze, ta sze rozwizanie, ktre zapewnia wiksz wydajno i lepsz funkcjonalno. Przek ada si to rwnie na wyszy poziom satysfakcji klientw. TYPOWE WZORCE ANTENY AP32 (MODEL WEWNTRZNY) NAJWANIEJSZE

3 Antena 5 GHz ' 6 dbi SPECYFIKACJE TECHNICZNE URZDZENIA AP 32 MOLIWOCI AC Podwjne radiotelefony; obsuga 256QAM 33 MIMO, 3 strumienie przestrzenne Kanay 20, 40 oraz 80 MHz Transmisja danych na poziomie 1,9 Gbps w przypadku jednoczesnego dziaania podwjnego moduu radiowego Agregacja pakietw (AMSDU, AMPDU) Zmniejszone odstpy midzy pakietami DFS Oszczdno energii MIMO (statyczna i dynamiczna) Zaawansowane kodowanie FEC: STBC, LDPC Formowanie wizki wysyanej ac DANE FIZYCZNE Wymiary 7,1 cala (d.) 6,5 cala (szer.) 1,6 Waga Obudowa Opcje montau Konfiguracje Diodowe (LED) wskaniki aktywnoci cala (wys.) 180 mm (d.) 165 mm (szer.) 41 mm (wys.) 0, kg/1,8 funta Z oznaczeniem prniowym (UL2043 ) Brak koniecznoci stosowania dodatkowego oprzyrzdowania do montau W suficie podwieszanym, pod sufitem lub na cianie 2 diody LED u gry urzdzenia; wskanik aktywnoci SPECYFIKACJE SIECIOWE (CIG DALSZY) Zabezpieczenia Jako usug (QoS) Stanowa zapora sieciowa, filtrowanie adresw IP, NAT, 802.1x, i, WPA2, wykrywanie osb niepowoanych przy uyciu potrjnej metodologii WPA: Caodobowe skanowanie sieci przy uyciu dwupasmowego systemu WIPS, wbudowany system IDS i bezpieczny dostp dla goci (otwarty punkt dostpu) wraz z portalem uwierzytelniania, serwer RADIUS i protok IPSec WMM, WMMUAPSD, 802,1p, Diffserv i TOS SPECYFIKACJE RADIA Nonik bezprzewodowy Standardy sieciowe Bezporednie modulowanie nonej sekwencj kodow (DSSS), ortogonalne zwielokrotnianie w dziedzinie czstotliwoci (OFDM) i zwielokrotnianie przestrzenne ( MIMO) IEEE a/b/g/n/ac, d i i WPA2, WMM, WMMUAPSD, L2TPv3, Klient VPN, MESH (dostpne w kolejnej wersji systemu WiNG), serwer portalu uwierzytelniania NAJWANIEJSZE CECHY FUNKCJI WiNG Szybko roamingu na poziomie standardu r: Obsuguje szybki roaming pomidzy punktami dost powymi dla klientw mobilnych. Obsuga roamingu: Umoliwia stworzenie sieci WLAN bez efektu 'lepkoci' klienta i poprawia wydajno sieci. SMARTRF: Zapewnia, e sie WLAN automatycznie i inteligentnie dostosowuje si do zmian w rodowisku radiowym, aby zabezpieczy wydajno sieci i wyeliminowa nieprzewidziane luki w zasigu sieci. Wykrywa potencjalne zakcenia pochodzce z sieci WiFi i innych rde (np. uszkodzonych anten i s siednich punktw dost powych) i automatycznie dostosowuje kanay i moc zgodnie z wymaganiami. Inteligentne rwnowaenie obcienia: Rwnomierne rozmieszczanie klientw w rd punktw dostpowych i pasm, co zwiksza ogln wydajno sieci. Ethernet LAN 1 x IEEE Gigabit Ethernet automatycznie wykrywajcy Antena pasmo 4 dbi ' 2,4 GHz; pasmo 6 dbi ' 5GHz (tylko wewntrzny ' AP xx) Zcza antenowe Trzy RP SMA (tylko zewntrzny ' AP xx) Port konsoli RJ45 Obsugiwane szybkoci transmisji danych Kanay robocze b/g: 1, 2, 5,5, 11, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 i 54 Mb a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 i 54 Mb 802,11n: MCS 023 do 450 Mb; tryb turbo (256 QAM) w pamie 2,4 GHz do 600 Mb ac: MCS 09 do 1,3 Gbps pasmo 2,4 GHz: od kanau 1 do kanau 13 pasmo 5,2 GHz: od kanau 36 do kanau 165 WARUNKI UYTKOWANIA Temperatura Anteny wewntrzne: Od 0 C do 40 robocza C / od 32 F to 104 F Anteny zewntrzne: Od 20 C do 40 C / od 4 F do 104 F Temperatura Od 40 C do 70 C / od 40 F do Konfiguracja anten Regulacja mocy nadawania * dostpno kanaw zaley od przepisw lokalnych 3x3 MIMO (wysyanie i odbir za po rednictwem wszystkich trzech anten) przyrost co 1 db

4 przechowywania 158 F Wilgotno robocza % wilgotnoci wzgldnej bez kondensacji Wyadowania Wewntrzny punkt dostpowy APelektrostatyczne xx: powietrze: 15 kv, kontakt: 8 kv Zewntrzny punkt dostpowy AP xx: powietrze: 12 kv, kontakt: 6 kv SPECYFIKACJE ZASILANIA Napicie robocze 48 V Robocze natenie 312 ma przy 48 V prdu Zintegrowana 802.3af obsuga PoE CERTYFIKATY Certyfikat WiFi Alliance (WFA) dla a/b/g/n/ac Czstotliwoci Od 2412 do 2472 MHz, od 5180 do robocze 50 MHz PRZEPISY PRAWNE Certyfikaty UL / cul 6001, IEC / EN600 bezpieczestwa 1, UL2043, RoHS produktu Transmisja radiowa FCC (USA), EU, TELEC zatwierdzona przez MAKSYMALNA MOC NADAWANIA Anteny wewntrzne (AP xx) 1 Antena 20 dbm (Pasmo 2,4 GHz) 20 dbm (Pasmo 5 GHz) 2 Anteny 23 dbm (Pasmo 2,4 GHz) 23 dbm (Pasmo 5 GHz) 3 Anteny 24,7 dbm (Pasmo 2,4 GHz) 24,7 dbm (Pasmo 5 GHz) Anteny zewntrzne (AP xx) SPECYFIKACJE SIECIOWE 1 Antena 19 dbm (Pasmo 2,4 GHz) 18 dbm (Pasmo 5 GHz) Warstwa 2 i Warstwa 3 Routing warstwy 3, 802.1q, DynDNS, serwer/klient DHCP, klient BOOTP, PPPoE i LLDP 2 Anteny 3 Anteny 22 dbm (Pasmo 2,4 GHz) 21 dbm (Pasmo 5 GHz) 23,7 dbm (Pasmo 2,4 GHz) 22,7 dbm (Pasmo 5 GHz) UWAGA: specyfikacje techniczne s wstpne i mog ulec zmianie. CZUO ODBIORNIKA AP b (CCK) 5 ghz: n (ht20) 2,4 ghz: ac przy 1 Mb przy MCS 0 Indeks Strumienie Vht20 Vht MCS przestrzenne przy 2 Mb przy MCS przy 55 Mb przy MCS przy 110 Mb przy MCS g (nie ht20) przy MCS przy 6 Mb przy MCS przy 9 Mb przy MCS przy 12 Mb przy MCS 7 5 ghz: ac (Vht80) przy 18 Mb przy MCS 8 Indeks Strumienie Vht20 Vht40 Vht80

5 MCS przestrzenne przy 24 Mb przy MCS przy 36 Mb przy MCS przy 48 Mb przy MCS przy 54 Mb przy MCS a (nie ht20) przy MCS przy 6 Mb przy MCS przy 9 Mb przy MCS przy 12 Mb przy MCS 16 przy 18 Mb przy MCS 17 przy 24 Mb przy MCS 18 przy 36 Mb przy MCS 19 przy 48 Mb przy MCS 20 przy 54 Mb przy MCS ,4 ghz: n (ht20) przy MCS 22 przy MCS 0 74 przy MCS 23 przy MCS 1 5 ghz: n (ht40) 79 przy MCS 2 przy MCS 3 przy MCS 4 przy MCS 5 przy MCS 6 przy MCS 7 79 przy MCS 8 77 przy MCS 9 przy MCS 0 przy MCS 1 przy MCS 2 przy MCS 3 przy MCS 4 przy MCS 5 przy MCS 6 przy MCS 7

6 84 73 przy MCS 10 przy MCS 11 przy MCS 12 przy MCS przy MCS przy MCS 15 przy MCS przy MCS przy MCS 18 przy MCS 19 przy MCS 20 przy MCS 21 przy MCS przy MCS przy MCS 8 przy MCS 9 przy MCS 10 przy MCS 11 przy MCS 12 przy MCS 13 przy MCS 14 przy MCS 15 przy MCS 16 przy MCS 17 przy MCS 18 przy MCS 19 przy MCS 20 przy MCS 21 przy MCS 22 przy MCS 23 UWAGA: czuo odbiornika jest przedstawiona przy uyciu anteny 0 dbi. ZEBRA WLAN UNLEASH OPTIMAL Numer katalogowy: SSAP32A4. Wydrukowano w USA 04/ ZIH Corp. i/lub jej spki stowarzyszone. Wszystkie prawa zastrzeone. Zebra oraz stylizowana gowa Zebry s znakami handlowymi ZIH Corp., zarejestrowanymi w licznych jurysdykcjach na caym wiecie. Wszystkie pozostae znaki handlowe s wasnoci ich prawowitych wacicieli. ZEBRA TECHNOLOGIES

SYMBOL DS9808 HYBRYDOWY CZYTNIK WIZYJNY NOWEJ GENERACJI. OPIS USUG Innowacyjna, hybrydowa konstrukcja

SYMBOL DS9808 HYBRYDOWY CZYTNIK WIZYJNY NOWEJ GENERACJI. OPIS USUG Innowacyjna, hybrydowa konstrukcja KARTA KATALOGOWA SYMBOL DS9808 SYMBOL DS9808 HYBRYDOWY CZYTNIK WIZYJNY NOWEJ GENERACJI INNOWACYJNY, WIELOFUNKCYJNY SKANER ZAPEWNIAJCY NAJLEPSZE WYNIKI DZIAANIA Wielofunkcyjny czytnik DS9808 zapewnia nowy

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL Podrcznik Uytkownika speedtouch TM speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Podrcznik Uytkownika speedtouch TM Prawa autorskie Copyright (C) 1999-2005 THOMSON.

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Sieć bezprzewodowa WLAN

Sieć bezprzewodowa WLAN Sieć bezprzewodowa (z ang. Wireless Local Area Network, w skrócie WLAN) to system komunikacji umożliwiający łączność bezprzewodową pomiędzy urządzeniami takimi jak: komputery, tablety, smartfony, itp.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo... Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU SOPHO IPC 100

OPIS SYSTEMU SOPHO IPC 100 OPIS SYSTEMU NEC Philips jest wiodcym dostawc kompleksowych rozwiza komunikacyjnych dla organizacji wszystkich typów i rozmiarów. Zawizana w 2006 spóka joint venture poczonych firm NEC Corporation i Royal

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

1. Połczenie z modułem oraz przypisanie adresu IP.

1. Połczenie z modułem oraz przypisanie adresu IP. Podstawowa konfiguracja modułu Scalance W788-1PRO 1. Połczenie z modułem oraz przypisanie adresu IP. Pierwszym krokiem w konfiguracji modułu Scalance W788-1PRO jest przypisanie adresu IP, poniewa fabrycznie

Bardziej szczegółowo

do przedmiotu INFORMATYKA

do przedmiotu INFORMATYKA Łuycka Wysza Szkoła Humanistyczna do przedmiotu INFORMATYKA AUTORZY : MGR BEATA ZIBA MGR DARIUSZ DOROZISKI MGR IN. WIESŁAW ROGOWSKI WYŁCZNIE DO UYTKU WEWNTRZNEGO ŁWSH COPY RIGHT 1 Spis Tre : 1. Pojcia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojcia i definicje

Podstawowe pojcia i definicje Podstawowe pojcia i definicje Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak 1 System mobilny Komponenty systemu mobilnego Uytkownicy mobilni (bezprzewodowi) Cz stacjonarna w tym serwery Stacje bazowe Podstawowe pojcia

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG ML-2251N. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG ML-2251N (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla D-LINK DI-524. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla D-LINK DI-524 (informacje,

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2. Wstp Omówienie dokumentacji S7-300 1 Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny. System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej:

Projekt techniczny. System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej: Projekt techniczny System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej: 1. Drogowym PG w Grzechotkach 2. Drogowym PG w Terespolu (część wjazdowa

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczestwa

Polityka bezpieczestwa Polityka bezpieczestwa 1 Wstp...1 2 PB techniki organizacyjne...3 2.1 Opracowanie planów i procedur działania...3 2.2 Okrelenie kompetencji i odpowiedzialnoci...4 2.3 Okrelenie specjalnych obszarów chronionych...4

Bardziej szczegółowo

Dr Remigiusz W. Kaszubski

Dr Remigiusz W. Kaszubski Dr Remigiusz W. Kaszubski SPIS TRECI Streszczenie... 3 Wstp... 7 1. Technologia Proton... 7 2. Technologia ZK/GeldKarte... 13 3. Technologia Mondex... 15 4. Visa Cash... 17 5. Systemy wykorzystujce technologi

Bardziej szczegółowo

MC75A. Cyfrowy asystent menedżera (Enterprise Digital Assistant, EDA) Premium 3.5G Worldwide. Nowy etap w rozwoju cyfrowych asystentów menedżera

MC75A. Cyfrowy asystent menedżera (Enterprise Digital Assistant, EDA) Premium 3.5G Worldwide. Nowy etap w rozwoju cyfrowych asystentów menedżera Dane techniczne MC75A Cyfrowy asystent menedżera (Enterprise Digital Assistant, EDA) Premium 3.5G Worldwide Nowy etap w rozwoju cyfrowych asystentów menedżera Aparat MC75A firmy Motorola zdobywa pozycję

Bardziej szczegółowo