Edukacja globalna na zajęciach z języków obcych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Edukacja globalna na zajęciach z języków obcych"

Transkrypt

1 Edukacja globalna na zajęciach z języków obcych (na przykładzie lekcji języka angielskiego) Agnieszka Odrzywołek Już sama nauka języka obcego jest elementem edukacji globalnej. Znajomość języka służy nie tylko skutecznej komunikacji z jego rodzimymi użytkownikami w celach turystycznych lub zawodowych, ale również przyczynia się do lepszego poznania i zrozumienia kultury danego kraju. Trudno wyobrazić sobie efektywną współpracę międzynarodową czy to gospodarczą, czy polityczną, albo rozwiązywanie konfliktów drogą pokojową bez werbalnego przekazu informacji. Znajomość języka ułatwia również dostęp do wiedzy, wymianę idei i doświadczeń, korzystanie z nowoczesnych mediów i upowszechnienie nowych technologii, dzięki czemu lepiej rozumiemy naszą współczesną cywilizację, ale wzrasta również świadomość zagrożeń i problemów, z którymi musimy się zmagać oraz wyzwań, które stawia przed nami rzeczywistość. Skoro nauka języka, ma, jak widać, wymiar globalny, to warto doskonalić kompetencje językowe uczniów zapoznając ich jednocześnie z globalnymi zjawiskami właśnie, a zwykłe szkolne zajęcia mogą być doskonałą ku temu okazją. Poniżej kilka przykładów wykorzystania wątków edukacji globalnej na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum wraz z odniesieniami do konkretnych zapisów w podstawie programowej z uwzględnieniem poziomów zaawansowania. Migracje, stosunki międzykulturowe 7 procent populacji Wielkiej Brytanii stanowiły do niedawna mniejszości etniczne między innymi z Karaibów, Indii, Pakistanu, Bangladeszu i Chin (źródło Podziel uczniów na grupy i poproś o przygotowanie krótkiej prezentacji (w formie multimedialnej lub plakatu) na temat jednego z wymienionych krajów (zabytki, święta narodowe, tradycje, życie codzienne, sytuacja polityczna i społeczna, historia), a następnie zorganizuj wystawę ich prac. Zapytaj uczniów: Który z przedstawionych krajów chcieliby odwiedzić i dlaczego? Dlaczego mieszkańcy poszczególnych krajów migrują do Wielkiej Brytanii? W jakim stopniu te powody pokrywają się z motywacjami Polaków, którzy migrują do Wielkiej Brytanii? Uczniowie mogą również poszukać informacji na temat brytyjskich gwiazd muzyki, filmu, sportu, itp., które reprezentują mniejszości narodowe, np. Freddie Mercury, Jamelia, Lewis Hamilton. Jeśli w Twoim mieście mieszkają imigranci (być może do szkoły, w której pracujesz uczęszczają ich dzieci) zaproś ich na spotkanie z uczniami. Będzie do świetna okazja do poznania nowych sąsiadów i rozmowy z nimi. 1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, w zakresie następujących tematów: ( ) 15) elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej. ( ) 4. Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne: ( ) 1

2 4) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności poziom 5) wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia poziom III.1( ) 10. Uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych. ( ) Zanieczyszczenie środowiska Przeczytaj z uczniami artykuł The world s largest garbage dump (źródło o zanieczyszczeniu Pacyfiku. Na podstawie tekstu przeprowadź dyskusję na temat degradacji środowiska z powodu nadmiernego zużycia plastiku i sposobów jej przeciwdziałania (recykling, wykorzystywanie opakowań biodegradowalnych). Zachęć uczniów do sprawdzenia jak gospodaruje się odpadami w ich miejscu zamieszkania i zorganizowania kampanii promującej segregację śmieci w szkole. Poproś ich również o odwiedzenie anglojęzycznych stron organizacji działających na rzecz ochrony środowiska (np. i przygotowanie krótkiej prezentacji na ich temat. 1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, w zakresie następujących tematów: ( ) 13) świat przyrody (np. pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe) poziom III.1. ( ) 4. Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne: ( ) 4) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności poziom 5) wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia poziom III.1. ( ) 8. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie: 2) przekazuje w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z tekstu w języku obcym. ( ) Zmiany klimatu Pokaż uczniom telewizyjną reklamę Stop global warming (źródło zatrzymaj projekcję przed ostatnim ujęciem (tam znajduje się tytuł i hasło) i zapytaj uczniów co ich zdaniem jest tematem tego filmu i jak można ten problem rozwiązać. Następnie przeczytajcie tekst What is global warming? (źródło i skonfrontujcie wspólnie pomysły uczniów z rozwiązaniami proponowanymi w artykule. Następnie zaproponuj uczniom wypełnienie ankiet How green are you? na temat proekologicznych zachowań (źródło lub How big is your ecological footprint? (źródło 2

3 Zachęć uczniów do przygotowania na ich podstawie własnej ankiety i przeprowadzenie jej wśród rówieśników. Jej wyniki posłużą do zorganizowania kampanii informacyjnej na rzecz walki z globalnym ociepleniem w szkole. Jej elementem może być konkurs reklam (plakatów lub filmów) przygotowanych przez samych uczniów. Uczniowie gimnazjum stoją przed wyborem dalszej drogi kształcenia, a w konsekwencji i zawodu. Możemy im pomóc podjąć tę decyzję, mając przy tym na względzie edukację globalną. Zapytaj uczniów co ich zdaniem znaczy termin green jobs, poproś ich o podanie kilku przykładów, a pomysły zapisz na tablicy. Następnie wspólnie przeczytajcie artykuł What is a green job? (źródło i omówcie jego treść. Podziel klasę na grupy i rozdaj materiały dotyczące zawodów, które pomagają chronić środowisko naturalne (źródło Zadaniem uczniów będzie zareklamowanie przydzielonego im zawodu i wyboru najbardziej ich zdaniem potrzebnego i interesującego, a następnie sformułowanie ogłoszenia, w którym poszukuje się pracownika w danym zawodzie. Uczniowie będą więc musieli określić umiejętności i cechy charakteru wymagane od kandydatów. Następnie przeprowadźcie w klasie rozmowy kwalifikacyjne. 1.Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, w zakresie następujących tematów:(...) 4) praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności, miejsce pracy), (...) 13) świat przyrody (np. pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe) poziom III.1. (...) 4. Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne: (...) 5) wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia poziom (...) 5. Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne (np. notatka, ogłoszenie, zaproszenie, pozdrowienia, życzenia, wiadomość, ankieta, pocztówka, , opis, krótki list prywatny) poziom III.1: (...) 8. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie: (...) 2) przekazuje w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z tekstu w języku obcym. (...) 10. Uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych. (...) 3

4 Ubóstwo, konsumpcja, prawa człowieka Zapytaj uczniów, czy wiedzą skąd pochodzi czekolada i jak się ją produkuje. Następnie wspólnie obejrzyjcie film Farm to market chocolate (clips) (dostępny w serwisie Youtube Zapytaj uczniów czego dowiedzieli się o produkcji czekolady i zaproponuj kolejny film Chocolate: the bitter truth z serii BBC Panorama documentary (również dostępny w serwisie Youtube w pięciu częściach, część pierwsza: Przed projekcją zapytaj uczniów jak rozumieją tytuł filmu i poproś by w trakcie oglądania robili notatki. Po obejrzeniu zapytaj uczniów jaki problem został w filmie przedstawiony (praca dzieci na plantacjach drzew kakaowca na Wybrzeżu Kości Słoniowej) i co naprawdę znaczy tytuł filmu. Zapytaj m. in. dlaczego dzieci są zmuszane do pracy i odbiera się je rodzicom, w jakich warunkach pracują, jakie otrzymują wynagrodzenie, czy chodzą do szkoły. Zaproponuj uczniom napisanie krótkiego tekstu w języku angielskim w formie opowiadania lub listu o zwykłym dniu pracy, z perspektywy jednego z bohaterów filmu. Poproś ich również, by podzielili się wrażeniami z filmu i zastanowili się jak można pomóc dzieciom w innych zakątkach świata, których prawa, podobnie jak prawa bohaterów filmu, są łamane. Zaproponuj zakup produktów Fair Trade jako jedno z możliwych działań, pokaż logo sprawiedliwego handlu i przedstaw cele i założenia (na podstawie Poproś uczniów o znalezienie informacji w internecie o polskim przedstawicielstwie Koalicji Sprawiedliwego Handlu (www.fairtrade.org.pl) i podejmowanych przez nią działaniach oraz o sprawdzenie, w których polskich sklepach produkty fairtrade są dostępne. 1.Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, w zakresie następujących tematów: (...) 7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, korzystanie z usług, reklama) poziom (...) 14) życie społeczne (np. konflikty i problemy społeczne, przestępczość) poziom III.1. (...) 4. Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne: (...) 1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności poziom (...) 5) wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia poziom III.1. (...) 5. Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne (np. notatka, ogłoszenie, zaproszenie, pozdrowienia, życzenia, wiadomość, ankieta, pocztówka, , opis, krótki list prywatny) poziom III.1: 1) opisuje wydarzenia dnia codziennego, 2) opisuje doświadczenia swoje i innych osób poziom (...) 8. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie: 2) przekazuje w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z tekstu w języku obcym, 3) przekazuje w języku obcym informacje sformułowane w języku polskim poziom III 1. (...) 4

5 Podsumowanie Niektóre podane powyżej strony źródłowe posiadają wersje w kilku językach, również w języku polskim, dlatego z powodzeniem można z nich korzystać na innych zajęciach. Źródłem materiałów o tematyce globalnej mogą być również same podręczniki do nauki języków. Wydawcy dbają nie tylko o atrakcyjność szaty graficznej, czy dodatkowe interaktywne komponenty kursu (np. Multi Romy), ale również o aktualność zamieszczanych w książkach treści. Dlatego bez wysiłku znajdziemy w nich teksty o degradacji środowiska, relacjach międzykulturowych, czy odpowiedzialnej konsumpcji oraz propozycje projektów poświęconych tym zagadnieniom do realizacji z uczniami. Tylko od nas nauczycieli zależy jak wykorzystamy te materiały i w jakim stopniu zainteresujemy naszych uczniów tematyką globalną. Tekst powstał w ramach projektu Edukacja globalna z klasą. Kurs internetowy Edukacja globalna z klasą powstał w ramach projektu o tej samej nazwie współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Prawa do wykorzystywania tekstu posiada Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jego wykorzystanie jest możliwe na warunkach określonych w licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. 5

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY III etap edukacyjny (gimnazjum) Poziom III.0 dla początkujących Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych PODSTAWA PROGRAMOWA Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych Podstawa programowa przedmiotu JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY IV etap edukacyjny Poziom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Jak Urządzić świat? Katarzyna Boni, Jędrzej Witkowski. scenariusze lekcji

Jak Urządzić świat? Katarzyna Boni, Jędrzej Witkowski. scenariusze lekcji Jak Urządzić świat? Katarzyna Boni, Jędrzej Witkowski scenariusze lekcji Centrum Edukacji Obywatelskiej 2013 A4 WSTĘP Niniejsza broszura zawiera scenariusze powstałe w ramach programu Jak urządzić świat?.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Edukacja globalna z klasą

Edukacja globalna z klasą Kurs internetowy dla nauczycieli Edukacja globalna z klasą Slajd 1 MODUŁ 3 Obraz dobrej edukacji globalnej Kurs internetowy jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum koncepcja edukacji globalnej Koncepcja edukacji globalnej opracowana w ramach projektu W świat z klasą stanowi punkt odniesienia podczas

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig AUTORZY PROGRAMU: Małgorzata Pamuła adiunkt w Instytucie Neofilologii Akademii

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. www.polskapomoc.gov.pl

Bardziej szczegółowo

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }?

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }? 1 9 ( Q O G Z. $ ± 1 9 ( 2 3 4 5 6 7 8 9 ( 0! @ # % & * - + = { }? )! @ # % & * ) - + = { }? Q W E W E R T Y U I O P [ [ ] A S D F G H J P MATERIAŁY H J KnaL : Z X C KONFERENCJĘ X C V B N M,. < > < > \

Bardziej szczegółowo

Jak badać jakość w edukacji globalnej Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej

Jak badać jakość w edukacji globalnej Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej Grupa Zagranica, Warszawa 2012 JAK BADAĆ JAKOŚĆ W EDUKACJI GLOBALNEJ Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej Projekt jest finansowany przy wsparciu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013"

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ SZKOŁY GLOBALNEJ 2013 OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013" Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie Opracowały: mgr Renata Nowak-Kogut mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90.

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90. Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy Etap edukacyjny: IV Poziom: B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Niniejszy rozkład jest propozycją realizacji materiału do podręcznika Repetytorium

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Jak pracować metodą projektów w szkole? Poradnik dla uczestników Projektu

Jak pracować metodą projektów w szkole? Poradnik dla uczestników Projektu Jak pracować metodą projektów w szkole? Poradnik dla uczestników Projektu 1 Opracowanie Anna Klimowicz Materiały dystrybuowane bezpłatnie 2 Wprowadzenie Metoda projektu jest najbardziej interaktywną metodą

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY EDUKACYJNE. Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego

MATERIAŁY EDUKACYJNE. Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego [3] Część trzecia MATERIAŁY EDUKACYJNE Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego Scenariusze zajęć lekcyjnych, które powstały w ramach programu Przyjazna Szkoła, odpowiadają na wciąż rosnące

Bardziej szczegółowo

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych MarÍa J. RodrÍguez Malmierca Bozica Ilijic Carmen FernÁndez Morante Beatriz Cebreiro LÓpez

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Strona 1 MODUŁ V KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Realizując określone cele, wykonujemy różne zadania: w szkole jako uczniowie, w pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Moje. wydatki. oszczędności. dochody. Szkoła podstawowa. edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji

Moje. wydatki. oszczędności. dochody. Szkoła podstawowa. edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Moje dochody wydatki oszczędności edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Szkoła podstawowa Moje dochody wydatki oszczędności Edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Szkoła podstawowa Ośrodek Rozwoju

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I etap edukacyjny: klasy I III Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym

Bardziej szczegółowo