Jak korzystać z pomocy Fundacji SERCA DLA MALUSZKA? Poradnik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak korzystać z pomocy Fundacji SERCA DLA MALUSZKA? Poradnik"

Transkrypt

1 Jak korzystać z pomocy Fundacji SERCA DLA MALUSZKA? Poradnik

2 Co nas wyróżnia? 1. Założenie i prowadzenia subkonta w Fundacji Serca dla Maluszka jest absolutnie darmowe. Nie pobieramy żadnych opłat manipulacyjnych. Całość środków należy do Ciebie! 2. Prowadzimy subkonta zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych. Twoje dziecko będzie mogło otrzymywać pomoc także po ukończeniu 18 roku życia. 3. Refundujemy poniesione wydatki niezwłocznie, najpóźniej do siedmiu dni roboczych. Będziemy dokładać wszelkich starań, by pieniążki wracały do Ciebie najszybciej jak to możliwe. 4. Zapewniamy bezpłatną pomoc w projektowaniu ulotek i umieszczamy apele Podopiecznych na odpowiednio pozycjonowanej stronie Fundacji. 5. Gwarantujemy dostęp do informacji o stanie subkonta 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu po zalogowaniu się na stronie Fundacji. 6. Zapewniamy szeroki wachlarz refundowanych wydatków. 7. Dajemy możliwość uzyskania dodatkowej pomocy Podopiecznym do 18 roku życia posiadającym subkonta ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej. 8. W niedalekiej przyszłości planujemy otwarcie gabinetu rehabilitacyjnego, z którego nasi Podopieczni będą mogli nieodpłatnie korzystać. 9. Przez naszą Fundację możecie Państwo ogłaszać zbiórki dotyczące konkretnego celu na portalu siepomaga.pl

3 Komu i jak pomagamy? Fundacja Serca dla Maluszka Fundacja Serca dla Maluszka pomaga wszystkim dzieciom, a także osobom dorosłym niepełnosprawnym, chorym, będącym w trudnej sytuacji życiowej. Nie ma schorzeń, które dyskwalifikowałyby z objęcia pomocą Fundacji Serca dla Maluszka. SUBKONTA Co to jest subkonto? Subkonto to wydzielona część konta, na którym gromadzone są wpłaty z 1% oraz darowizn na rzecz konkretnej osoby. Kto może założyć subkonto? W Fundacji Serca dla Maluszka subkonto może założyć osoba chora lub potrzebująca niezależnie od wieku. Choroba kandydata musi być potwierdzona zaświadczeniem lekarskim. Czy Fundacja pobiera opłaty lub prowizje za prowadzenie subkonta? Wszystkie zgromadzone pieniążki na subkoncie Podopiecznego pozostają do jego dyspozycji. W przeciwieństwie do większości organizacji Fundacja nie pobiera opłat ani prowizji za prowadzenia konta i jego obsługę księgową. W jaki sposób można założyć subkonto? Założenie subkonta jest bardzo proste wystarczy przesłać do Fundacji następujące dokumenty: 1. PODANIE Z PROŚBĄ o założenie subkonta z opisem choroby. Należy zwrócić się z prośbą o założenie subkonta, w której trzeba przedstawić historię choroby kandydata na Podopiecznego i opisać sytuację materialno bytową rodziny. Prośba powinna zawierać podpis Podopiecznego, rodzica lub opiekuna prawnego Podopiecznego, dokładny adres zwrotny, a także numer telefonu.

4 2. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE stwierdzające chorobę kandydata. Może być ono wystawione zarówno przez lekarza specjalistę, jak i lekarza pierwszego kontaktu. 3. Ksero ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, jeżeli orzeczenie zostało wydane. 4. Jedno lub kilka zdjęć kandydata podpisane na odwrocie. Mogą zostać przesłane także drogą mailową na adres w tytule z zamieszczonym imieniem i nazwiskiem Podopiecznego. Wskazane dokumenty należy przesłać na adres: Fundacja Serca dla Maluszka Ul. Kowalska Bielsko Biała W odpowiedzi Fundacja prześle do Państwa POROZUMIENIE wraz z regulaminem. Po zapoznaniu się z nimi trzeba będzie je wypełnić i odesłać pojedyncze egzemplarze na adres Fundacji. Jak powinno wyglądać zaświadczenie lekarskie potrzebne do założenia subkonta? Zaświadczenie lekarskie powinno być wystawione przez lekarza. Nie ma znaczenia czy zaświadczenie wystawi lekarz specjalista, lekarz rodzinny czy lekarz pierwszego kontaktu. Zwracamy jednak uwagę na fakt, iż lekarzem nie jest psycholog, rehabilitant czy logopeda.

5 Czy orzeczenie o niepełnosprawności jest konieczne do założenia subkonta? Nie, nie jest konieczne. Ile trwa założenie subkonta? Czas zakładania subkonta zależy od liczby osób chętnych do objęcia pomocą Fundacji, a także od funkcjonowania Poczty Polskiej. Jeżeli POROZUMIENIE wraz z regulaminem jest przez Państwa niezwłocznie odsyłane to czas zakładania subkonta nie trwa dłużej niż dwa tygodnie. Jestem Podopiecznym innej Fundacji czy mogę korzystać z pomocy Fundacji Serca dla Maluszka? Nie stanowi to żadnej przeszkody. Fundacja pozwala, by Podopieczni byli zrzeszeni w innych fundacjach lub stowarzyszeniach. Dlatego nie będziecie musieli Państwo zbierać faktur wystawionych na naszą Fundację, ale na siebie bądź dziecko. Umożliwi to Państwu ich refundacje również przez inne organizacje. Czy osoby pełnoletnie mogą założyć subkonto w Fundacji? Tak, fundacja wyraża zgodę na zakładanie subkont przez osoby dorosłe.

6 Czy subkonto można zamknąć? Fundacja Serca dla Maluszka Aby zamknąć subkonta należy na adres Fundacji przesłać Prośbą o zamknięcie subkonta lub kopię Aktu zgonu ( w przypadku śmierci Podopiecznego). Następnie Fundacja przesyła formularz Wypowiedzenia Porozumienia. Należy je podpisać i odesłać na adres Fundacji. Okres wypowiedzenia trwa jeden miesiąc. Komu wypłacano są pieniądze w przypadku rozwodu / separacji / braku wspólnej opieki nad dzieckiem? W sytuacji kiedy POROZUMIENIE zostało podpisane przez obydwoje rodziców, a następnie prawną opiekę nad dzieckiem z jakiś powodów podejmuje tylko jeden z nich, wymagany jest dokument potwierdzający ten fakt ( np. wyrok sądowy, akt zgonu rodzica itp.) Jeśli po rozwiązaniu małżeństwa obydwoje nadal reprezentują dziecko w Fundacji, POROZUMIENIE powinno być podpisane przez każde z rodziców oddzielnie. Wtedy każdy rodzic może przesyłać rachunki i faktury, które są następnie refundowane ze środków zebranych na subkoncie Podopiecznego, na wskazane przez niego osobiste konto bankowe. Jak powinny wyglądać poprawnie wystawione faktury / rachunki, aby mogły zostać zrefundowane? Rachunki i faktury podlegające refundacji muszą być: 1. Wystawione imiennie na Podopiecznego, 2. Wystawione na Fundacje, gdy Fundacja ma pokryć koszty bezpośrednio na rzecz kontrahenta / wystawcy. W sytuacji gdy Podopieczny nie dysponuje środkami własnymi, by pokryć koszty zakupu. 3. Przesłane do Fundacji w ORYGINALE, 4. Bez żadnych skreśleń i poprawek na pierwszej stronie, 5. Opisane co do celowości zakupu i podpisane na odwrocie, 6. Wyłącznie za zakupy i usługi dla Podopiecznego, a nie dla członków rodziny,

7 7. Zawierać cenę jednostkową za jedną jednostkę przeliczeniową tzn. że jeżeli np. rehabilitant wystawia fakturę za rehabilitację to musi na niej być wyszczególnione, że godzina zajęć kosztowała np. 60 zł, było tych godzin 6 i łączna kwota na fakturze to 360 złotych. 8. W przypadku gdy faktura została opłacona przelewem powinna zawierać potwierdzenie przelewu, jeśli z faktury nie wynika iż należność została uregulowana. Jednorazowa łączna kwota refundacji nie powinna być mniejsza niż 100,00 zł. Jaki jest czas refundacji faktur? Fundacja dołoży wszelkich starań, by refundacja kosztów nastąpiła w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania dokumentów księgowych.

8 Co to jest zestawienie kosztów? Fundacja Serca dla Maluszka Zestawienie kosztów stanowi załącznik do POROZUMIENIA. Dla ułatwienia i przyśpieszenia pracy w Fundacji Zestawienie kosztów zostało podzielone na trzy rodzaje: 1. zestawienie kosztów koszty diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, 2. zestawienie kosztów koszty poprawy warunków socjalno bytowych, 3. zestawienie kosztów faktury i rachunki, które Fundacja ma opłacić bezpośredni na rzecz wystawcy / kontrahenta. Zestawienie kosztów zawiera imię i nazwisko Podopiecznego, dane osobowe i teleadresowe rodzica lub opiekuna prawnego Podopiecznego, wykaz wszystkich faktur, które Podopieczny przesyła do refundacji, opis merytoryczny tych faktur oraz numer rachunku bankowego, na który ma wpłynąć refundacja. Co to jest opis merytoryczny? Ze względu na fakt, iż fundacja podlega kontroli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wszystkie jej działania muszą być przez to ministerstwo zaakceptowane. Opis merytoryczny jest konieczny, aby każda osoba czy to w ministerstwie czy w Fundacji, przeglądając faktury wiedziała do czego służy przedmiot widniejący na fakturze. Zdarza się tak, że opisy przedmiotów na fakturze nie wiele mówią o użyteczności danej rzeczy dla Podopiecznego. Dodatkowo przypominamy, że każdy dokument księgowy powinien być opisany na odwrocie co do celowości poniesionych wydatków. Przykład : Imię i Nazwisko Podopiecznego... Opis : Sprzęt rehabilitacyjny używany przez dziecko podczas terapii.... podpis i data

9 Jak długo ważne są faktury? Refundacji podlegają te faktury, które zostały wystawione od dnia zawarcia POROZUMIENIA. Można je przesłać na adres Fundacji w chwili, kiedy na subkoncie Podopiecznego znajdują się już środki pieniężne. Faktury nie mają daty upływu ważności. Czy istnieje termin, do którego trzeba wykorzystać środki dostępne na subkoncie? Pieniążki zebrane na subkoncie można wykorzystać w dowolnym momencie, najbardziej odpowiednim dla Podopiecznego.

10 Jak przebiega refundacja leczenia dziecka, zakupu lekarstw i innych środków? Na początek musi nastąpić zakup w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. W systemie gotówkowym Podopieczny lub osoby reprezentujące Podopiecznego płacą za zakup np. lekarstw z własnym pieniędzy i koniecznie muszą jako dowód zakupu zabrać fakturę lub inny rodzaj rachunku, wystawiony imiennie na Podopiecznego. Po przesłaniu dokumentu do Fundacji pieniądze przelewane są na konto Podopiecznego. W systemie bezgotówkowym, Podopieczny powinien poprosić o wystawienie Faktury przelewowej na dane Fundacji wraz z dopiskiem Imię i Nazwisko oraz pesel Podopiecznego a następnie przesłać ją na adres Fundacji. Pieniądze zostaną przesłane bezpośrednio na konto wystawcy faktury. W sytuacji gdy Podopieczny nie dysponuje środkami własnymi, aby pokryć koszty zakupu, może również przekaż Fundacji najpierw fakturę pro forma. Faktura pro forma jest dokumentem potwierdzającym zamówienie na dany zakup lub zawarcie umowy, zanim kontrahent dokona płatności. Na podstawie faktury pro forma Fundacja przekazuje środki bezpośrednio na konto wystawcy faktury. Natomiast rodzic jest zobowiązany przedstawić w ciągu dwóch tygodni od daty dokonania płatności oryginał faktury potwierdzający zrealizowanie zakupu. Czy Fundacja refunduje usługi rehabilitanta, który nie wystawia faktur ani rachunków? Fundacja refunduje koszty rehabilitacji tylko w przypadku gdy rehabilitant wystawia fakturę lub rachunek. Nie refunduje kosztów zabiegów leczniczych na podstawie umowy. Dodatkowo na fakturach wystawianych za usługi lecznicze czy rehabilitacyjne powinna znajdować się cena jednostkowa za jednostkę przeliczeniową tzn. cena za godzinę rehabilitacji i ilość odbytych godzin.

11 Jakie wydatki podlegają refundacji? Fundacja Serca dla Maluszka Refundacji ze środków zebranych na subkoncie podlegają: 1. wydatki na diagnostykę, leczenie i rehabilitację: a. Koszty leczenia, rehabilitacji Podopiecznego oraz koszty dojazdów z nimi związanych; b. Koszty zakupu lekarstw, przyjmowanych na stałe lub doraźnie, środków medycznych, suplementów diety; c. Koszty protez; d. Koszty obuwia: ortopedycznego, profilaktycznego; e. Koszty operacji, pobytów w szpitalu, wizyt u specjalistów; f. Koszty transportu Podopiecznego w celach diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (niezbędne jest potwierdzenie w formie pieczęci placówki leczniczej lub specjalisty pieczęć powinna być umieszczona na odwrocie dokumentów księgowych, faktur) g. Koszty turnusów rehabilitacyjnych, wyjazdów zdrowotnych Podopiecznego oraz jego opiekuna; h. Koszty zakupy materiałów edukacyjnych; i. Koszty zakupy sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego dla Podopiecznego; j. Koszty udziały Podopiecznego w warsztatach terapeutycznych i terapeutyczno edukacyjnych; k. Koszty środków higienicznych, pielęgnacyjnych, w niezbędnym zakresie koszty środków czystości; l. Koszty likwidacji barier architektonicznych, koszty ramp podjazdowych, schodołazów, podnośników, szyn podjazdowych, wind, jeżeli zalecane zostały przez kompetentne w tym zakresie osoby, tj. lekarza, psychologa, terapeutę, instruktora, pedagoga, społecznego opiekuna środowiskowego (niezbędne jest pisemne zaświadczenie od specjalisty); m. Koszty zakupu sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i oprogramowania, jeżeli zostały zalecone przez kompetentne w tym zakresie osoby, tj. lekarza, psychologa, terapeutę, instruktora, pedagoga, społecznego opiekuna środowiskowego (niezbędne jest pisemne zaświadczenie od specjalisty);

12 n. Koszty zakupu sprzętu sportowego typu bieżnia, rower, trampolina itp., zalecanym przez kompetentne w tym zakresie osoby tj.: lekarza, psychologa, terapeutę, instruktora, pedagoga, społecznego opiekuna środowiskowego (niezbędne jest pisemne zaświadczenie od specjalisty); o. Koszty zakupu zwierząt do terapii, a koszty związane z ich utrzymaniem i szkoleniami, zaleconego przez kompetentne w tym zakresie osoby tj.: lekarza, psychologa, terapeutę, instruktora, pedagoga, społecznego opiekuna środowiskowego (niezbędne jest pisemne zaświadczenie od specjalisty); p. Koszty artykułów dietetycznych i środków spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego; q. Koszty usług opiekuńczych; r. Koszty pomocy dydaktycznych, edukacją Podopiecznego ( w tym opłatami za przedszkole, studia, kursy podnoszące kwalifikacje Podopiecznego). 2. Wydatki na poprawę warunków socjalno bytowych. Do wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów poprawy warunków socjalno bytowych Podopiecznego, zalicza się koszty związane z poprawą bytu materialnego, zdrowia i higieny, o ile związane są z zaspokojeniem indywidualnych potrzeb Podopiecznego, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.182 ze zm.). Wydatki wskazane powyżej, których kwota przekracza jednorazowo 800,00 zł, należy zgłaszać do Fundacji w formie pisemnego podanie o refundację, w celu uzyskania akceptacji Zarządu Fundacji na całościowy bądź częściowy zwrot kosztów. Dopiero po uzyskaniu zatwierdzenia można przesłać odpowiednie dokumenty potwierdzające dokonanie zgłoszonego wydatku. Czy środki z darowizn podlegają refundacji na tych samych zasadach co z 1%? Nie. Ze środków finansowych pochodzących z darowizn zgromadzonych na subkoncie mogą być refundowane również koszty nie związane bezpośrednio z leczeniem i rehabilitacją, do wysokości całej zgromadzonej w ich ramach kwoty.

13 Jak prawidłowo wypełnić deklarację, by 1 % trafił na moje subkonto? W celu przekazania 1 % podatku dla konkretnego Podopiecznego, należy w deklaracji podatkowej w rubryce WNIOSEK O PRZEKAZANIA 1% PODATKU NALEZNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) wpisać KRS , a w polu INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE : imię i nazwisko Podopiecznego. Ważne jest, by podatnicy zaznaczali pole wyrażam zgodę, dzięki czemu Fundacja uzyska informację kto przekazał 1% podatku. W deklaracji podatkowej nie wpisujemy żadnych numerów kont bankowych. Urząd Skarbowy sam przekazuje wpłaty na rzecz Fundacji.

14 Apele Jak powinien wyglądać apel? Apel do odbiorców indywidualnych powinien zawierać opis choroby z jaką się zmagasz, etap walki z chorobą na jakim jesteś, co już udało Ci się osiągnąć, ile Ci brakuje do uzbierania całej kwoty potrzebnej np. na operację czy zakup wózka. Dodatkowo opis sytuacji materialnej, Twoje zdjęcie, dane kontaktowe i logo Fundacji oraz następujące informacje: Apel z prośbą o wpłatę darowizny: Fundacja Serca dla Maluszka Ul. Kowalska Bielsko Biała Bank Millenium z dopiskiem: imię i nazwisko Podopiecznego darowizna na pomoc i ochronę zdrowia Apel z prośbą o przekazanie 1% podatku: Aby przekazać 1 % podatku dla konkretnego Podopiecznego, należy w deklaracji podatkowej w rubryce WNIOSEK O PRZEKAZANIA 1% PODATKU NALEZNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) wpisać KRS , a w polu INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE : imię i nazwisko Podopiecznego. Fundacja z wielką chęcią pomoże w redagowaniu apeli i projektowaniu ulotek. Zapraszamy na odwiedzenia naszej strony internetowej fundacjasercadlamaluszka.pl oraz śledzenia naszej aktywności na naszym fanpage u na facebook u.

Załącznik Nr 1 WYKAZ WYDATKÓW W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ:

Załącznik Nr 1 WYKAZ WYDATKÓW W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ: Załącznik Nr 1 WYKAZ WYDATKÓW W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ: 1. Do wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów diagnostyki, leczenia i rehabilitacji Podopiecznego, zalicza się koszty związane z: a. turnusami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI NADZIEI IM. OJCA LEONA KNABITA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI NADZIEI IM. OJCA LEONA KNABITA Fundacja Kropla Nadziei im. Ojca Leona Knabita REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI NADZIEI IM. OJCA LEONA KNABITA Kraków, Marzec 2012 Fundacja Kropla Nadziei im. Ojca Leona

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Stowarzyszenie OVUMSENIORA Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy

Bardziej szczegółowo

Obywatelski poradnik rodzica

Obywatelski poradnik rodzica Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej Civis sum Obywatelski poradnik rodzica Opracował: zespół doradców zielonogórskiego Biura Porad Obywatelskich Konsultacja prawna: Joanna Jasnosz-Nowak

Bardziej szczegółowo

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej?

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Prof. Irena Rzeplińska Jacek Białas Bogusława Domańska Ewa Ostaszewska - Żuk Karolina Rusiłowicz Marta Szczepanik Maja Tobiasz Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Warszawa 2012 Face

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE I N F O R M A T O R O P I E K A Z D R O W O T N A W P O W I E C I E O L E S K I M W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE Przedkładamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą.

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO Fundacja Energia dla Europy, Warszawa 2013 ISBN 978-83-936459-2-3 Zespół redakcyjny: Grzegorz Kądzielawski, Karolina Krasnowska, Teresa Mioduszewska, Ewelina Palcar,

Bardziej szczegółowo

Vademecum. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie

Vademecum. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie Vademecum Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie Lublin 2011 SPIS TREŚCI Nasze Biura:... 3 1. Idea Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości... 4 1.1 Wymagania formalne... 4 1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH, STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE, FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS, BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA OGŁASZAJĄ KONKURS GRANTOWY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sprzedażowej oraz kart rabatowych

Regulamin platformy sprzedażowej oraz kart rabatowych Niniejszy Regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z serwisu oraz usługi oferowanej przez Square Trade Poland Sp. z o.o., w tym prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII PRZEWODNIK DLA OBYWATELI UE Department of Social and Family Affairs (Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych) Wstęp W niniejszym przewodniku opisano świadczenia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla rodziców

Biuletyn dla rodziców Biuletyn dla rodziców 1/2007 1 Drodzy Rodzice! Mamy ogromną przyjemność przekazać w Wasze ręce pierwszy numer Biuletynu dla Rodziców. Powstał on z myślą o Was rodzicach dzieci, młodzieży i osób dorosłych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MediPlan

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MediPlan OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MediPlan Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia MediPlan zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych pomiędzy Inter Partner

Bardziej szczegółowo

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PZU Plan na Życie PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: FLIP41 Numer polisy: PZU

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SKARB PAŃSTWA DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH ul. Grójecka 127 02-124 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej oraz

Bardziej szczegółowo

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH BIULETYN RPO-Materiały nr 73 Usługi finansowe. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE. 1 Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE. 1 Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO MUSICAIDER z dnia 1 sierpnia 2013 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Postanowienia ogólne 2 W jaki sposób mogę kontaktować się z Portalem? 3 Jakie

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Dać radę w Polsce broszura informacyjna dla cudzoziemców Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego INTER VISION

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego INTER VISION Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego INTER VISION OWU vision 61/2012 4.0 1 Postanowienia ogólne 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia zdrowotnego INTER VISION, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

AKCJA LETNIA I ZIMOWA INSTRUKCJA FINANSOWA HAL/HAZ. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Wielkopolski SPIS TREŚCI.

AKCJA LETNIA I ZIMOWA INSTRUKCJA FINANSOWA HAL/HAZ. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Wielkopolski SPIS TREŚCI. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Wielkopolski AKCJA LETNIA I ZIMOWA INSTRUKCJA FINANSOWA HAL/HAZ SPIS TREŚCI Wyszczególnienie Strona I PRZED OBOZEM 2 II REALIZOWANIE 5 III ROZLICZANIE 14 Opracowano

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Warszawa 2011 Świadczenia opieki zdrowotnej fi nansowane

Bardziej szczegółowo