Jak korzystać z pomocy Fundacji SERCA DLA MALUSZKA? Poradnik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak korzystać z pomocy Fundacji SERCA DLA MALUSZKA? Poradnik"

Transkrypt

1 Jak korzystać z pomocy Fundacji SERCA DLA MALUSZKA? Poradnik

2 Co nas wyróżnia? 1. Założenie i prowadzenia subkonta w Fundacji Serca dla Maluszka jest absolutnie darmowe. Nie pobieramy żadnych opłat manipulacyjnych. Całość środków należy do Ciebie! 2. Prowadzimy subkonta zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych. Twoje dziecko będzie mogło otrzymywać pomoc także po ukończeniu 18 roku życia. 3. Refundujemy poniesione wydatki niezwłocznie, najpóźniej do siedmiu dni roboczych. Będziemy dokładać wszelkich starań, by pieniążki wracały do Ciebie najszybciej jak to możliwe. 4. Zapewniamy bezpłatną pomoc w projektowaniu ulotek i umieszczamy apele Podopiecznych na odpowiednio pozycjonowanej stronie Fundacji. 5. Gwarantujemy dostęp do informacji o stanie subkonta 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu po zalogowaniu się na stronie Fundacji. 6. Zapewniamy szeroki wachlarz refundowanych wydatków. 7. Dajemy możliwość uzyskania dodatkowej pomocy Podopiecznym do 18 roku życia posiadającym subkonta ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej. 8. W niedalekiej przyszłości planujemy otwarcie gabinetu rehabilitacyjnego, z którego nasi Podopieczni będą mogli nieodpłatnie korzystać. 9. Przez naszą Fundację możecie Państwo ogłaszać zbiórki dotyczące konkretnego celu na portalu siepomaga.pl

3 Komu i jak pomagamy? Fundacja Serca dla Maluszka Fundacja Serca dla Maluszka pomaga wszystkim dzieciom, a także osobom dorosłym niepełnosprawnym, chorym, będącym w trudnej sytuacji życiowej. Nie ma schorzeń, które dyskwalifikowałyby z objęcia pomocą Fundacji Serca dla Maluszka. SUBKONTA Co to jest subkonto? Subkonto to wydzielona część konta, na którym gromadzone są wpłaty z 1% oraz darowizn na rzecz konkretnej osoby. Kto może założyć subkonto? W Fundacji Serca dla Maluszka subkonto może założyć osoba chora lub potrzebująca niezależnie od wieku. Choroba kandydata musi być potwierdzona zaświadczeniem lekarskim. Czy Fundacja pobiera opłaty lub prowizje za prowadzenie subkonta? Wszystkie zgromadzone pieniążki na subkoncie Podopiecznego pozostają do jego dyspozycji. W przeciwieństwie do większości organizacji Fundacja nie pobiera opłat ani prowizji za prowadzenia konta i jego obsługę księgową. W jaki sposób można założyć subkonto? Założenie subkonta jest bardzo proste wystarczy przesłać do Fundacji następujące dokumenty: 1. PODANIE Z PROŚBĄ o założenie subkonta z opisem choroby. Należy zwrócić się z prośbą o założenie subkonta, w której trzeba przedstawić historię choroby kandydata na Podopiecznego i opisać sytuację materialno bytową rodziny. Prośba powinna zawierać podpis Podopiecznego, rodzica lub opiekuna prawnego Podopiecznego, dokładny adres zwrotny, a także numer telefonu.

4 2. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE stwierdzające chorobę kandydata. Może być ono wystawione zarówno przez lekarza specjalistę, jak i lekarza pierwszego kontaktu. 3. Ksero ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, jeżeli orzeczenie zostało wydane. 4. Jedno lub kilka zdjęć kandydata podpisane na odwrocie. Mogą zostać przesłane także drogą mailową na adres w tytule z zamieszczonym imieniem i nazwiskiem Podopiecznego. Wskazane dokumenty należy przesłać na adres: Fundacja Serca dla Maluszka Ul. Kowalska Bielsko Biała W odpowiedzi Fundacja prześle do Państwa POROZUMIENIE wraz z regulaminem. Po zapoznaniu się z nimi trzeba będzie je wypełnić i odesłać pojedyncze egzemplarze na adres Fundacji. Jak powinno wyglądać zaświadczenie lekarskie potrzebne do założenia subkonta? Zaświadczenie lekarskie powinno być wystawione przez lekarza. Nie ma znaczenia czy zaświadczenie wystawi lekarz specjalista, lekarz rodzinny czy lekarz pierwszego kontaktu. Zwracamy jednak uwagę na fakt, iż lekarzem nie jest psycholog, rehabilitant czy logopeda.

5 Czy orzeczenie o niepełnosprawności jest konieczne do założenia subkonta? Nie, nie jest konieczne. Ile trwa założenie subkonta? Czas zakładania subkonta zależy od liczby osób chętnych do objęcia pomocą Fundacji, a także od funkcjonowania Poczty Polskiej. Jeżeli POROZUMIENIE wraz z regulaminem jest przez Państwa niezwłocznie odsyłane to czas zakładania subkonta nie trwa dłużej niż dwa tygodnie. Jestem Podopiecznym innej Fundacji czy mogę korzystać z pomocy Fundacji Serca dla Maluszka? Nie stanowi to żadnej przeszkody. Fundacja pozwala, by Podopieczni byli zrzeszeni w innych fundacjach lub stowarzyszeniach. Dlatego nie będziecie musieli Państwo zbierać faktur wystawionych na naszą Fundację, ale na siebie bądź dziecko. Umożliwi to Państwu ich refundacje również przez inne organizacje. Czy osoby pełnoletnie mogą założyć subkonto w Fundacji? Tak, fundacja wyraża zgodę na zakładanie subkont przez osoby dorosłe.

6 Czy subkonto można zamknąć? Fundacja Serca dla Maluszka Aby zamknąć subkonta należy na adres Fundacji przesłać Prośbą o zamknięcie subkonta lub kopię Aktu zgonu ( w przypadku śmierci Podopiecznego). Następnie Fundacja przesyła formularz Wypowiedzenia Porozumienia. Należy je podpisać i odesłać na adres Fundacji. Okres wypowiedzenia trwa jeden miesiąc. Komu wypłacano są pieniądze w przypadku rozwodu / separacji / braku wspólnej opieki nad dzieckiem? W sytuacji kiedy POROZUMIENIE zostało podpisane przez obydwoje rodziców, a następnie prawną opiekę nad dzieckiem z jakiś powodów podejmuje tylko jeden z nich, wymagany jest dokument potwierdzający ten fakt ( np. wyrok sądowy, akt zgonu rodzica itp.) Jeśli po rozwiązaniu małżeństwa obydwoje nadal reprezentują dziecko w Fundacji, POROZUMIENIE powinno być podpisane przez każde z rodziców oddzielnie. Wtedy każdy rodzic może przesyłać rachunki i faktury, które są następnie refundowane ze środków zebranych na subkoncie Podopiecznego, na wskazane przez niego osobiste konto bankowe. Jak powinny wyglądać poprawnie wystawione faktury / rachunki, aby mogły zostać zrefundowane? Rachunki i faktury podlegające refundacji muszą być: 1. Wystawione imiennie na Podopiecznego, 2. Wystawione na Fundacje, gdy Fundacja ma pokryć koszty bezpośrednio na rzecz kontrahenta / wystawcy. W sytuacji gdy Podopieczny nie dysponuje środkami własnymi, by pokryć koszty zakupu. 3. Przesłane do Fundacji w ORYGINALE, 4. Bez żadnych skreśleń i poprawek na pierwszej stronie, 5. Opisane co do celowości zakupu i podpisane na odwrocie, 6. Wyłącznie za zakupy i usługi dla Podopiecznego, a nie dla członków rodziny,

7 7. Zawierać cenę jednostkową za jedną jednostkę przeliczeniową tzn. że jeżeli np. rehabilitant wystawia fakturę za rehabilitację to musi na niej być wyszczególnione, że godzina zajęć kosztowała np. 60 zł, było tych godzin 6 i łączna kwota na fakturze to 360 złotych. 8. W przypadku gdy faktura została opłacona przelewem powinna zawierać potwierdzenie przelewu, jeśli z faktury nie wynika iż należność została uregulowana. Jednorazowa łączna kwota refundacji nie powinna być mniejsza niż 100,00 zł. Jaki jest czas refundacji faktur? Fundacja dołoży wszelkich starań, by refundacja kosztów nastąpiła w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania dokumentów księgowych.

8 Co to jest zestawienie kosztów? Fundacja Serca dla Maluszka Zestawienie kosztów stanowi załącznik do POROZUMIENIA. Dla ułatwienia i przyśpieszenia pracy w Fundacji Zestawienie kosztów zostało podzielone na trzy rodzaje: 1. zestawienie kosztów koszty diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, 2. zestawienie kosztów koszty poprawy warunków socjalno bytowych, 3. zestawienie kosztów faktury i rachunki, które Fundacja ma opłacić bezpośredni na rzecz wystawcy / kontrahenta. Zestawienie kosztów zawiera imię i nazwisko Podopiecznego, dane osobowe i teleadresowe rodzica lub opiekuna prawnego Podopiecznego, wykaz wszystkich faktur, które Podopieczny przesyła do refundacji, opis merytoryczny tych faktur oraz numer rachunku bankowego, na który ma wpłynąć refundacja. Co to jest opis merytoryczny? Ze względu na fakt, iż fundacja podlega kontroli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wszystkie jej działania muszą być przez to ministerstwo zaakceptowane. Opis merytoryczny jest konieczny, aby każda osoba czy to w ministerstwie czy w Fundacji, przeglądając faktury wiedziała do czego służy przedmiot widniejący na fakturze. Zdarza się tak, że opisy przedmiotów na fakturze nie wiele mówią o użyteczności danej rzeczy dla Podopiecznego. Dodatkowo przypominamy, że każdy dokument księgowy powinien być opisany na odwrocie co do celowości poniesionych wydatków. Przykład : Imię i Nazwisko Podopiecznego... Opis : Sprzęt rehabilitacyjny używany przez dziecko podczas terapii.... podpis i data

9 Jak długo ważne są faktury? Refundacji podlegają te faktury, które zostały wystawione od dnia zawarcia POROZUMIENIA. Można je przesłać na adres Fundacji w chwili, kiedy na subkoncie Podopiecznego znajdują się już środki pieniężne. Faktury nie mają daty upływu ważności. Czy istnieje termin, do którego trzeba wykorzystać środki dostępne na subkoncie? Pieniążki zebrane na subkoncie można wykorzystać w dowolnym momencie, najbardziej odpowiednim dla Podopiecznego.

10 Jak przebiega refundacja leczenia dziecka, zakupu lekarstw i innych środków? Na początek musi nastąpić zakup w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. W systemie gotówkowym Podopieczny lub osoby reprezentujące Podopiecznego płacą za zakup np. lekarstw z własnym pieniędzy i koniecznie muszą jako dowód zakupu zabrać fakturę lub inny rodzaj rachunku, wystawiony imiennie na Podopiecznego. Po przesłaniu dokumentu do Fundacji pieniądze przelewane są na konto Podopiecznego. W systemie bezgotówkowym, Podopieczny powinien poprosić o wystawienie Faktury przelewowej na dane Fundacji wraz z dopiskiem Imię i Nazwisko oraz pesel Podopiecznego a następnie przesłać ją na adres Fundacji. Pieniądze zostaną przesłane bezpośrednio na konto wystawcy faktury. W sytuacji gdy Podopieczny nie dysponuje środkami własnymi, aby pokryć koszty zakupu, może również przekaż Fundacji najpierw fakturę pro forma. Faktura pro forma jest dokumentem potwierdzającym zamówienie na dany zakup lub zawarcie umowy, zanim kontrahent dokona płatności. Na podstawie faktury pro forma Fundacja przekazuje środki bezpośrednio na konto wystawcy faktury. Natomiast rodzic jest zobowiązany przedstawić w ciągu dwóch tygodni od daty dokonania płatności oryginał faktury potwierdzający zrealizowanie zakupu. Czy Fundacja refunduje usługi rehabilitanta, który nie wystawia faktur ani rachunków? Fundacja refunduje koszty rehabilitacji tylko w przypadku gdy rehabilitant wystawia fakturę lub rachunek. Nie refunduje kosztów zabiegów leczniczych na podstawie umowy. Dodatkowo na fakturach wystawianych za usługi lecznicze czy rehabilitacyjne powinna znajdować się cena jednostkowa za jednostkę przeliczeniową tzn. cena za godzinę rehabilitacji i ilość odbytych godzin.

11 Jakie wydatki podlegają refundacji? Fundacja Serca dla Maluszka Refundacji ze środków zebranych na subkoncie podlegają: 1. wydatki na diagnostykę, leczenie i rehabilitację: a. Koszty leczenia, rehabilitacji Podopiecznego oraz koszty dojazdów z nimi związanych; b. Koszty zakupu lekarstw, przyjmowanych na stałe lub doraźnie, środków medycznych, suplementów diety; c. Koszty protez; d. Koszty obuwia: ortopedycznego, profilaktycznego; e. Koszty operacji, pobytów w szpitalu, wizyt u specjalistów; f. Koszty transportu Podopiecznego w celach diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (niezbędne jest potwierdzenie w formie pieczęci placówki leczniczej lub specjalisty pieczęć powinna być umieszczona na odwrocie dokumentów księgowych, faktur) g. Koszty turnusów rehabilitacyjnych, wyjazdów zdrowotnych Podopiecznego oraz jego opiekuna; h. Koszty zakupy materiałów edukacyjnych; i. Koszty zakupy sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego dla Podopiecznego; j. Koszty udziały Podopiecznego w warsztatach terapeutycznych i terapeutyczno edukacyjnych; k. Koszty środków higienicznych, pielęgnacyjnych, w niezbędnym zakresie koszty środków czystości; l. Koszty likwidacji barier architektonicznych, koszty ramp podjazdowych, schodołazów, podnośników, szyn podjazdowych, wind, jeżeli zalecane zostały przez kompetentne w tym zakresie osoby, tj. lekarza, psychologa, terapeutę, instruktora, pedagoga, społecznego opiekuna środowiskowego (niezbędne jest pisemne zaświadczenie od specjalisty); m. Koszty zakupu sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i oprogramowania, jeżeli zostały zalecone przez kompetentne w tym zakresie osoby, tj. lekarza, psychologa, terapeutę, instruktora, pedagoga, społecznego opiekuna środowiskowego (niezbędne jest pisemne zaświadczenie od specjalisty);

12 n. Koszty zakupu sprzętu sportowego typu bieżnia, rower, trampolina itp., zalecanym przez kompetentne w tym zakresie osoby tj.: lekarza, psychologa, terapeutę, instruktora, pedagoga, społecznego opiekuna środowiskowego (niezbędne jest pisemne zaświadczenie od specjalisty); o. Koszty zakupu zwierząt do terapii, a koszty związane z ich utrzymaniem i szkoleniami, zaleconego przez kompetentne w tym zakresie osoby tj.: lekarza, psychologa, terapeutę, instruktora, pedagoga, społecznego opiekuna środowiskowego (niezbędne jest pisemne zaświadczenie od specjalisty); p. Koszty artykułów dietetycznych i środków spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego; q. Koszty usług opiekuńczych; r. Koszty pomocy dydaktycznych, edukacją Podopiecznego ( w tym opłatami za przedszkole, studia, kursy podnoszące kwalifikacje Podopiecznego). 2. Wydatki na poprawę warunków socjalno bytowych. Do wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów poprawy warunków socjalno bytowych Podopiecznego, zalicza się koszty związane z poprawą bytu materialnego, zdrowia i higieny, o ile związane są z zaspokojeniem indywidualnych potrzeb Podopiecznego, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.182 ze zm.). Wydatki wskazane powyżej, których kwota przekracza jednorazowo 800,00 zł, należy zgłaszać do Fundacji w formie pisemnego podanie o refundację, w celu uzyskania akceptacji Zarządu Fundacji na całościowy bądź częściowy zwrot kosztów. Dopiero po uzyskaniu zatwierdzenia można przesłać odpowiednie dokumenty potwierdzające dokonanie zgłoszonego wydatku. Czy środki z darowizn podlegają refundacji na tych samych zasadach co z 1%? Nie. Ze środków finansowych pochodzących z darowizn zgromadzonych na subkoncie mogą być refundowane również koszty nie związane bezpośrednio z leczeniem i rehabilitacją, do wysokości całej zgromadzonej w ich ramach kwoty.

13 Jak prawidłowo wypełnić deklarację, by 1 % trafił na moje subkonto? W celu przekazania 1 % podatku dla konkretnego Podopiecznego, należy w deklaracji podatkowej w rubryce WNIOSEK O PRZEKAZANIA 1% PODATKU NALEZNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) wpisać KRS , a w polu INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE : imię i nazwisko Podopiecznego. Ważne jest, by podatnicy zaznaczali pole wyrażam zgodę, dzięki czemu Fundacja uzyska informację kto przekazał 1% podatku. W deklaracji podatkowej nie wpisujemy żadnych numerów kont bankowych. Urząd Skarbowy sam przekazuje wpłaty na rzecz Fundacji.

14 Apele Jak powinien wyglądać apel? Apel do odbiorców indywidualnych powinien zawierać opis choroby z jaką się zmagasz, etap walki z chorobą na jakim jesteś, co już udało Ci się osiągnąć, ile Ci brakuje do uzbierania całej kwoty potrzebnej np. na operację czy zakup wózka. Dodatkowo opis sytuacji materialnej, Twoje zdjęcie, dane kontaktowe i logo Fundacji oraz następujące informacje: Apel z prośbą o wpłatę darowizny: Fundacja Serca dla Maluszka Ul. Kowalska Bielsko Biała Bank Millenium z dopiskiem: imię i nazwisko Podopiecznego darowizna na pomoc i ochronę zdrowia Apel z prośbą o przekazanie 1% podatku: Aby przekazać 1 % podatku dla konkretnego Podopiecznego, należy w deklaracji podatkowej w rubryce WNIOSEK O PRZEKAZANIA 1% PODATKU NALEZNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) wpisać KRS , a w polu INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE : imię i nazwisko Podopiecznego. Fundacja z wielką chęcią pomoże w redagowaniu apeli i projektowaniu ulotek. Zapraszamy na odwiedzenia naszej strony internetowej fundacjasercadlamaluszka.pl oraz śledzenia naszej aktywności na naszym fanpage u na facebook u.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PRZEZ FUNDACJĘ "SERCA DLA MALUSZKA" W RAMACH PROWADZONEJ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PRZEZ FUNDACJĘ SERCA DLA MALUSZKA W RAMACH PROWADZONEJ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ Siedziba: ul. Kowalska 89 43 300 Bielsko Biała Tel. 692 093 760 / 515 252 428 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PRZEZ FUNDACJĘ "SERCA DLA MALUSZKA" W RAMACH PROWADZONEJ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GROMADZENIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA SUBKONTACH POD- OPIECZNYCH ORAZ DYSPONOWANIA ŚRODKAMI NA SUBKONTACH

REGULAMIN GROMADZENIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA SUBKONTACH POD- OPIECZNYCH ORAZ DYSPONOWANIA ŚRODKAMI NA SUBKONTACH Załącznik Nr 1 REGULAMIN GROMADZENIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA SUBKONTACH POD- OPIECZNYCH ORAZ DYSPONOWANIA ŚRODKAMI NA SUBKONTACH 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania przez Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków w ramach pomocy społecznej:

Wykaz wydatków w ramach pomocy społecznej: Wykaz wydatków w ramach pomocy społecznej: 1. Fundacja "Serca dla Maluszka " refunduje lub pokrywa wydatki, przeznaczone na pokrycie kosztów diagnostyki, leczenia i rehabilitacji Podopiecznego, do których

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SUBKONT. uchwalony przez Zarząd Fundacji dnia r. zatwierdzony przez Komisję Rewizyjną Fundacji.

REGULAMIN SUBKONT. uchwalony przez Zarząd Fundacji dnia r. zatwierdzony przez Komisję Rewizyjną Fundacji. REGULAMIN SUBKONT Regulamin MATIO Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym Na Mukowiscydozę gromadzenia i dysponowania środkami pieniężnymi na Subkontach Podopiecznych uchwalony przez Zarząd Fundacji dnia 20.09.2016

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. a. Panią. Nr kodu pocztowego / miejscowość / ulica. Seria i numer. Imię i nazwisko Podopiecznego / taty / opiekuna prawnego

POROZUMIENIE. a. Panią. Nr kodu pocztowego / miejscowość / ulica. Seria i numer. Imię i nazwisko Podopiecznego / taty / opiekuna prawnego POROZUMIENIE Zawarte dnia w Bielsku Białej pomiędzy: 1. Fundacją Serca dla Maluszka, zwaną dalej Fundacją, reprezentowaną przez prezesa Zarządu Ewelinę Kliś, a 2. Podopiecznym / Rodzicem lub innym Prawnym

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania i korzystania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN. I Zasady otwierania subkont

Zasady otwierania i korzystania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN. I Zasady otwierania subkont Zasady otwierania i korzystania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN I Zasady otwierania subkont 1. Otwarcie subkonta jest możliwe tylko na podstawie podpisania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GROMADZENIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA SUBKONCIE

REGULAMIN GROMADZENIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA SUBKONCIE Załącznik nr 1 REGULAMIN GROMADZENIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA SUBKONCIE 1 Niniejszy regulamin określa zasady powstania, prowadzenia i likwidacji subkonta oraz gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania i funkcjonowania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN

Zasady otwierania i funkcjonowania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN Zasady otwierania i funkcjonowania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN I 1. Środki zgromadzone na subkoncie Fundacji zgodnie z Ustawą o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY FUNDACJA ZNAJDŹ POMOC

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY FUNDACJA ZNAJDŹ POMOC REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY FUNDACJA ZNAJDŹ POMOC 1 Celem Ogólnopolskiego Portalu Wsparcia ZnajdźPomoc.pl jest zapewnienie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Nie wykluczamy nikogo,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 WYKAZ WYDATKÓW W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ:

Załącznik Nr 1 WYKAZ WYDATKÓW W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ: Załącznik Nr 1 WYKAZ WYDATKÓW W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ: 1. Do wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów diagnostyki, leczenia i rehabilitacji Podopiecznego, zalicza się koszty związane z: a. turnusami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PRZEZ FUNDACJĘ ZNAJDŹ POMOC

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PRZEZ FUNDACJĘ ZNAJDŹ POMOC REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PRZEZ FUNDACJĘ ZNAJDŹ POMOC 1 1. Fundacja Znajdź pomoc (dalej zwana: Fundacją ) prowadzi ogólnopolski Portal Wsparcia ZnajdźPomoc.pl, który ma na celu zapewnienie pomocy osobom

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. nr i seria dowodu osobistego wydany przez

Porozumienie. nr i seria dowodu osobistego wydany przez Porozumienie zawarte w dniu DATA WYPEŁNIENIA w Brzeźnicy pomiędzy: 1. Fundacją Śnieżki TWOJA SZANSA z siedzibą 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44, reprezentowaną przez: Annę Mikrut Prezesa Zarządu Ryszarda

Bardziej szczegółowo

GROMADZENIA ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA SUBKONTACH i REFUNDACJI KOSZTÓW

GROMADZENIA ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA SUBKONTACH i REFUNDACJI KOSZTÓW REGULAMIN GROMADZENIA ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA SUBKONTACH i REFUNDACJI KOSZTÓW 1. Strony zgodnie ustalają, iż Portal pozwala jego Użytkownikom na pozyskiwanie za jego pośrednictwem środków pieniężnych wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Wspierania Profilaktyki, Rehabilitacji i Oświaty Niemożliwe możliwym 43-211 Piasek, ul. Mickiewicza 20

Fundacja Wspierania Profilaktyki, Rehabilitacji i Oświaty Niemożliwe możliwym 43-211 Piasek, ul. Mickiewicza 20 Fundacja Wspierania Profilaktyki, Rehabilitacji i Oświaty Niemożliwe możliwym 43-211 Piasek, ul. Mickiewicza 20 KRS: 0000593809 NIP: 6381813788 REGON: 363313120 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. numer konta: 94

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. nr i seria dowodu osobistego wydany przez

Porozumienie. nr i seria dowodu osobistego wydany przez Porozumienie zawarte w dniu DATA WYPEŁNIENIA w Brzeźnicy pomiędzy: 1. Fundacją Śnieżki TWOJA SZANSA z siedzibą 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44, reprezentowaną przez: Annę Mikrut Prezesa Zarządu Ryszarda

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. (kod pocztowy) (miejscowość) (ulica) (nr domu i mieszkania) legitymującą się dowodem osobistym:.., (seria i numer)

POROZUMIENIE. (kod pocztowy) (miejscowość) (ulica) (nr domu i mieszkania) legitymującą się dowodem osobistym:.., (seria i numer) POROZUMIENIE Zawarte dnia w.. pomiędzy: 1) Fundacją Wymarzona Odporność z siedzibą w Otwocku, ul. Reymonta 61 lok. 3A, 05-400 Otwock, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców oraz w rejestrze stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Podpis Podopiecznego / Rodzica lub innego prawnego opiekuna Podopiecznego. Podpis Podopiecznego / Rodzica lub innego prawnego opiekuna Podopiecznego

Podpis Podopiecznego / Rodzica lub innego prawnego opiekuna Podopiecznego. Podpis Podopiecznego / Rodzica lub innego prawnego opiekuna Podopiecznego Siedziba: ul. Kowalska 8943 300 Bielsko Biała Tel. 692093760 / 515252428 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. Zawarte dnia w... pomiędzy:

POROZUMIENIE. Zawarte dnia w... pomiędzy: POROZUMIENIE Zawarte dnia w pomiędzy: 1) Fundacją Wymarzona Odporność z siedzibą w Otwocku, ul. Reymonta 61 lok. 3, 05-400 Otwock, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców oraz w rejestrze stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół. Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza. ul. Kopińska 6/10, Warszawa. nr:..

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół. Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza. ul. Kopińska 6/10, Warszawa. nr:.. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta darowizn dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza (zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADANIA, OBSŁUGI I ZAMYKANIA KONT IMIENNYCH PROWADZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZAKŁADANIA, OBSŁUGI I ZAMYKANIA KONT IMIENNYCH PROWADZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZAKŁADANIA, OBSŁUGI I ZAMYKANIA KONT IMIENNYCH PROWADZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ WE WROCŁAWIU Strona1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin zakładania,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY BĘDZIE ROZPATRYWANY WYŁĄCZNIE WTEDY, GDY ZOSTANIE DOŁĄCZONY DO NIEGO KOMPLET WYMAGANYCH DOKUMENTÓW data wysłania wniosku (rok - miesiąc - dzień) IMIĘ I NAZWISKO OSOBY PROSZĄCEJ O

Bardziej szczegółowo

JAK KORZYSTAĆ Z POMOCY FUNDACJI DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ? PORADNIK

JAK KORZYSTAĆ Z POMOCY FUNDACJI DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ? PORADNIK JAK KORZYSTAĆ Z POMOCY FUNDACJI DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ? PORADNIK KOMU I JAK POMAGA FUNDACJA? SUBKONTA Co to jest subkonto?... 4 Kto może założyć subkonto?... 4 Czy Fundacja pobiera prowizje za prowadzenie

Bardziej szczegółowo

JAK POZYSKIWAĆ ŚRODKI FINANSOWE NA LECZENIE I REHABILITACJĘ? KOMU I JAK POMAGA FUNDACJA?

JAK POZYSKIWAĆ ŚRODKI FINANSOWE NA LECZENIE I REHABILITACJĘ? KOMU I JAK POMAGA FUNDACJA? KOMU I JAK POMAGA FUNDACJA? SUBKONTA Co to jest subkonto?... 4 Kto może założyć subkonto?... 4 Czy Fundacja pobiera prowizje za prowadzenie subkonta?... 4 W jaki sposób można założyć subkonto dla chorego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY data wysłania wniosku (rok - miesiąc - dzień) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY IMIĘ I NAZWISKO OSOBY PROSZĄCEJ O POMOC (OSOBA PEŁNOLETNIA) ULICA KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚĆ NUMER TELEFONU ADRES E - MAIL IMIĘ I NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE nr... (Wypełnić pismem drukowanym)

POROZUMIENIE nr... (Wypełnić pismem drukowanym) Fundacja pomocy osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinom SILENTIO www.silentio.pl fundacja@silentio.pl Tel: 609 777 969 02-886 Warszawa Ul. Jagielska 57 B Organizacja Pożytku Publicznego:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI BEZ TAJEMNIC

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI BEZ TAJEMNIC Wersja Dokumentu: 9.1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI BEZ TAJEMNIC 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Przyznawania Pomocy Materialnej dla Podopiecznych Fundacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ CELOWEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ CELOWEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ CELOWEJ I. Źródła i cele finansowania: 1. Regulamin określa zasady udzielania pomocy finansowej z następujących źródeł: środków finansowych Fundacji pozyskiwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI NADZIEI IM. OJCA LEONA KNABITA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI NADZIEI IM. OJCA LEONA KNABITA Fundacja Kropla Nadziei im. Ojca Leona Knabita REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI NADZIEI IM. OJCA LEONA KNABITA Kraków, Marzec 2012 Fundacja Kropla Nadziei im. Ojca Leona

Bardziej szczegółowo

KOMU I JAK POMAGA FUNDACJA? SUBKONTA

KOMU I JAK POMAGA FUNDACJA? SUBKONTA KOMU I JAK POMAGA FUNDACJA? SUBKONTA Co to jest subkonto?... 4 Kto może założyć subkonto?... 4 Czy Fundacja pobiera prowizje za prowadzenie subkonta?... 4 W jaki sposób można założyć subkonto dla chorego

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE nr /20. (z domu ) imię i nazwisko matki Podopiecznego wraz z nazwiskiem panieńskim

POROZUMIENIE nr /20. (z domu ) imię i nazwisko matki Podopiecznego wraz z nazwiskiem panieńskim POROZUMIENIE nr /20 Zawarte dnia 1 w pomiędzy: Stowarzyszeniem na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia Razem (ul. Piasta 35, 44-200 Rybnik, KRS: 0000311733, NIP: 642-30-64-542,

Bardziej szczegółowo

Strona1 REGULAMIN ZAKŁADANIA, OBSŁUGI I ZAMYKANIA KONT IMIENNYCH PROWADZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ WE WROCŁAWIU

Strona1 REGULAMIN ZAKŁADANIA, OBSŁUGI I ZAMYKANIA KONT IMIENNYCH PROWADZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ WE WROCŁAWIU Strona1 REGULAMIN ZAKŁADANIA, OBSŁUGI I ZAMYKANIA KONT IMIENNYCH PROWADZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ WE WROCŁAWIU Strona2 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin zakładania,

Bardziej szczegółowo

Wniosek zgłoszeniowy ... IMIĘ I NAZWISKO ADRES ZAMIESZKANIA ULICA MIEJSCOWOŚĆ, KOD POCZTOWY NUMER TELEFONU ADRES ADRES ZAMIESZKANIA ULICA

Wniosek zgłoszeniowy ... IMIĘ I NAZWISKO ADRES ZAMIESZKANIA ULICA MIEJSCOWOŚĆ, KOD POCZTOWY NUMER TELEFONU ADRES  ADRES ZAMIESZKANIA ULICA Wniosek zgłoszeniowy... data wypełnienia wniosku WYPEŁNIA OSOBA PEŁNOLETNIA PROSZĄCA O POMOC (DRUKOWANYMI) IMIĘ I NAZWISKO ADRES ZAMIESZKANIA ULICA MIEJSCOWOŚĆ, KOD POCZTOWY NUMER TELEFONU ADRES E-MAIL

Bardziej szczegółowo

.., dnia.. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM. Składam wniosek o przyznanie w roku szkolnym.pomocy materialnej w formie:*

.., dnia.. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM. Składam wniosek o przyznanie w roku szkolnym.pomocy materialnej w formie:* . (imię i nazwisko rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia).., dnia.... ( adres zamieszkania wnioskodawcy ) lub.. ( pieczęć organu/instytucji występującej z wnioskiem ) Wójt Gminy Koneck WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE PALIUM W LUBINIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE PALIUM W LUBINIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE PALIUM W LUBINIE I. OGÓLNE ZASADY Pomoc finansowa Stowarzyszenia Palium w Lubinie w formie darowizny pieniężnej, skierowana jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania świadczeń pomocy społecznej w ramach umowy

Regulamin udzielania świadczeń pomocy społecznej w ramach umowy Regulamin udzielania świadczeń pomocy społecznej w ramach umowy z dnia 20 stycznia 2015 roku 1 Regulamin niniejszy określa zasady udzielania świadczeń pomocy społecznej (zwanych dalej Świadczeniami lub

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO Data wpływu wniosku Załącznik Nr 2 do regulaminu ADNOTACJE URZĘDOWE Nr sprawy Wysokość dochodu WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO ( W Y P E Ł N I Ć D R U K O W A N Y M I L I T E R A M I ) Łódź, dnia...

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska w Rzeszowie

Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska w Rzeszowie Grzegorz Borowiec ul. Bukowa 9 37-700 Przemyśl tel. 604759850 Przemyśl, dnia 10.01.2014r. Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska w Rzeszowie Zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY z dnia

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY z dnia Załącznik nr 2 do Regulaminu zasad korzystania i przyznawania pomocy ze środków finansowych Fundacji Pomocy PSP Solidarni przeznaczonych na pomoc dla poszkodowanych funkcjonariuszy i pracowników PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY Nr 1

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY Nr 1 Załącznik nr 3 do Regulaminu zasad korzystania i przyznawania pomocy ze środków finansowych Fundacji Pomocy PSP Solidarni przeznaczonych na pomoc dla poszkodowanych funkcjonariuszy i pracowników PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Fundacji Jak Dobrze Jest Żyć z siedzibą w Poznaniu. Oraz ogólne zasady przyznawania pomocy

Regulamin Fundacji Jak Dobrze Jest Żyć z siedzibą w Poznaniu. Oraz ogólne zasady przyznawania pomocy Regulamin Fundacji Jak Dobrze Jest Żyć z siedzibą w Poznaniu Oraz ogólne zasady przyznawania pomocy 1 Regulamin udzielania pomocy przez Fundację Jak Dobrze Jest Żyć z siedzibą w Poznaniu, zwaną dalej Fundacją,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sportowcy Dzieciom 90-365 Łódź, ul.tymienieckiego 16g / u3 NIP: 725-20-68-082 REGON: 101607340 KRS: 0000457030

Fundacja Sportowcy Dzieciom 90-365 Łódź, ul.tymienieckiego 16g / u3 NIP: 725-20-68-082 REGON: 101607340 KRS: 0000457030 Regulamin gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych poprzez subkonta Beneficjentów w ramach działalności statutowej i prowadzonej przez Fundacje Sportowcy Dzieciom Akcji 1 % i przekazywania darowizn

Bardziej szczegółowo

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj!

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! gratis Tygodnik Poradnik Rolniczy przez 3 miesiące oszczędzaj pieniądze za przekaz pocztowy zyskaj czas i wygodę pomożemy Ci ze wszelkimi

Bardziej szczegółowo

ANKIETA PODOPIECZNEGO. I Wstęp

ANKIETA PODOPIECZNEGO. I Wstęp 1 ANKIETA PODOPIECZNEGO Numer ankiety * Data otrzymania ankiety * Data przyjęcia do Fundacji * * Pola na szarym tle wypełnia przedstawiciel Fundacji I Wstęp Zadaniem Fundacji Pomocy Dzieciom Pomagamy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/11/2014 Zarządu Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych z dnia 26 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/11/2014 Zarządu Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych z dnia 26 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/11/2014 Zarządu Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych z dnia 26 listopada 2014 r. Regulamin z dnia 26 listopada 2014r. zasad przekazywania środków pochodzących z odpisów

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy Fundacji Tęczowe Marzenia

Regulamin udzielania pomocy Fundacji Tęczowe Marzenia Regulamin udzielania pomocy Fundacji Tęczowe Marzenia Fundacja Tęczowe marzenia pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, zdrowotnej i życiowej poprzez wsparcie finansowe oraz materialne.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Regulamin

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Regulamin Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Regulamin Dofinansowania zadań związanych z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych Łomża, dnia 28.05.2009 I.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie ..,. (Miejscowość, data) (Imię nazwisko) (Adres zamieszkania) (Podpis wnioskodawcy)

Oświadczenie ..,. (Miejscowość, data) (Imię nazwisko) (Adres zamieszkania) (Podpis wnioskodawcy) ..,. (Miejscowość, data) (Imię nazwisko).. (Adres zamieszkania) Oświadczenie Oświadczam, iż wniosek z dnia.., o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności/ o wskazaniach do ulg

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: III-MP-BK /.../..

Nr sprawy: III-MP-BK /.../.. Nr sprawy: III-MP-BK.6150-. - /..../.. WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie zakupu urządzeń w ramach likwidacji barier w komunikowaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REFINANSOWANIA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z LECZENIEM

REGULAMIN REFINANSOWANIA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z LECZENIEM REGULAMIN REFINANSOWANIA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z LECZENIEM 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie: a. Regulamin Regulamin refinansowania kosztów związanych z leczeniem; b. Beneficjent osoba, która występuje

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać dofinansowanie z NFZ?

Jak uzyskać dofinansowanie z NFZ? Jak uzyskać dofinansowanie z NFZ? Udaj się do lekarza po zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Potwierdź zlecenie do realizacji w oddziale NFZ Przyjdź do najbliższego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny 1 S t r o n a POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w żninie ul. Szpitalna 32, 88-400 żnin tel. 52 30 30 169 jednostka rozpatrująca wniosek WNIOSEK PCPR.8213.SR.2016 o dofinansowanie ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE zawarte w dniu. pomiędzy: Fundacją 21 Renatę Kopacz Fundacją Podopiecznym/ą, 1 2 Banku Pekao S.A., nr

POROZUMIENIE zawarte w dniu. pomiędzy: Fundacją 21 Renatę Kopacz Fundacją Podopiecznym/ą, 1 2 Banku Pekao S.A., nr POROZUMIENIE zawarte w dniu. pomiędzy: Fundacją 21 z siedzibą w Krośnie przy ul. Wolności 1, 38-400 Krosno, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 / 2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dnia 11 października 2010 roku

Zarządzenie Nr 13 / 2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dnia 11 października 2010 roku Zarządzenie Nr 13 / 2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dnia 11 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania zadań związanych z kształceniem i rehabilitacją

Bardziej szczegółowo

Dane dziecka Wypełnić w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka (osoby niepełnosprawnej do lat 18)

Dane dziecka Wypełnić w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka (osoby niepełnosprawnej do lat 18) ...... pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek data wpływu nr wniosku wg rejestru Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Wpisać cyframi: dzień/miesiąc/rok MIEJSCE URODZENIA OBYWATELSTWO SERIA I NR DOK.TOŻSAMOŚCI

Wpisać cyframi: dzień/miesiąc/rok MIEJSCE URODZENIA OBYWATELSTWO SERIA I NR DOK.TOŻSAMOŚCI ADNOTACJE URZĘDOWE Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób do 16 roku życia) Nr sprawy: / Uwaga! Pola w rubrykach należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym, dużymi literami DANE

Bardziej szczegółowo

ul. Zaruby 9/ Warszawa T: F:

ul. Zaruby 9/ Warszawa T: F: REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROGRAMU SKARBONKA z dnia 01.02.2013 r. 1 Regulamin niniejszy określa zasady udzielania świadczeń pomocy społecznej (zwach dalej Świadczeniami

Bardziej szczegółowo

1. Jak uzyskad dofinansowanie z NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA?

1. Jak uzyskad dofinansowanie z NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA? 1. Jak uzyskad dofinansowanie z NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA? 1. Zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wystawia lekarz pierwszego kontaktu lub lekarz specjalista danej dziedziny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI, NAUCZYCIELI EMERYTÓW I RENCISTÓW W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI, NAUCZYCIELI EMERYTÓW I RENCISTÓW W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI, NAUCZYCIELI EMERYTÓW I RENCISTÓW W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 Regulamin ustalono na podstawie: - Zarządzenia Prezydenta Miasta Kielce

Bardziej szczegółowo

ZASADY REFUNDACJI KOSZTÓW ZAKUPU ODZIEŻY ROBOCZEJ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU CZAS ZAWODOWCÓW WIELKOPOLSKIE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Politechnika Poznańska może zapewnić, Praktykantom objętym Projektem, refundację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECINEK. z dnia 10 lipca 2017 roku

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECINEK. z dnia 10 lipca 2017 roku UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECINEK z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń zdrowotnych nauczycielom Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA ..., dnia... (miejscowość) POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 16 tel. 381-81-02; 381-87-64; tel.: 381-87-60 Nr sprawy ON.8321. WNIOSEK W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 5816 UCHWAŁA NR 540/2014 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM. Imię i nazwisko...

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM. Imię i nazwisko... WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM Imię i nazwisko.... PESEL albo numer dokumentu tożsamości... Adres zamieszkania*... Data urodzenia... Nr telefonu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FUNDACJI OLEŃKA

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FUNDACJI OLEŃKA REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FUNDACJI OLEŃKA 1 Regulamin niniejszy określa zasady udzielania pomocy społecznej (zwach dalej Świadczeniami lub Świadczeniem)

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z pomocy Fundacji SERCA DLA MALUSZKA? Poradnik

Jak korzystać z pomocy Fundacji SERCA DLA MALUSZKA? Poradnik Jak korzystać z pomocy Fundacji SERCA DLA MALUSZKA? Poradnik Co nas wyróżnia? 1. Wspieramy finansowo Podopiecznych do 18 roku życia ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej. W szczególnych przypadkach

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a. I. Dane personalne osoby niepełnosprawnej. Imię, imiona Nazwisko. Data urodzenia w. Dowód osobisty: seria nr. wydany w dniu przez PESEL

1 S t r o n a. I. Dane personalne osoby niepełnosprawnej. Imię, imiona Nazwisko. Data urodzenia w. Dowód osobisty: seria nr. wydany w dniu przez PESEL 1 S t r o n a POWIATOWE PCPR.8213.SR... CENTRUM POMOCY RODZINIE w żninie ul. Szpitalna 32, 88-400 żnin tel. 52 30 30 169 jednostka rozpatrująca wniosek WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

A. Dane Wnioskodawcy PESEL PESEL. Imię... Nazwisko... Adres zameldowania: Kod...-... Miejscowość... ul... Adres zamieszkania: Kod -..

A. Dane Wnioskodawcy PESEL PESEL. Imię... Nazwisko... Adres zameldowania: Kod...-... Miejscowość... ul... Adres zamieszkania: Kod -.. WNIOSEK DOTYCZY WYŁĄCZNIE MIESZKAŃCÓW MIASTA POZNANIA MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 60-330 Poznań, ul. Cześnikowska 18 tel. (61) 860 99 32 pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek... data wpływu wniosku

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dofinansowania zadań związanych z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych

Regulamin. Dofinansowania zadań związanych z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych Regulamin Dofinansowania zadań związanych z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych Łomża, dnia 01.07.2010 I. Przepisy ogólne 1 1. Uczelnia w ramach dotacji z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Administracji Publicznej Ul. Królewska 27 00-060 Warszawa

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Administracji Publicznej Ul. Królewska 27 00-060 Warszawa UL. KOWALSKA 89 43 300 BIELSKO BIAŁA NIP 5472135603 REGON 241966233 KRS 0000387207 EMAIL: fundacja@konto.pl www.fundacjasercadlamaluszka.pl TEL. 692 093 760 /515 252 428 Bielsko-Biała, dnia 25.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania wsparcia

Zasady udzielania wsparcia Zasady udzielania wsparcia FUNDACJA TVN 31.05.2001 ROK Fundacja to most pomiędzy tymi, którzy potrzebują pomocy i tymi, których serca są otwarte na dawanie nadziei Bożena Walter Prezes Fundacji TVN 1 PROFIL

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE ZMNIEJSZANIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA LEKI PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY GRYFINO. Rozdział 1 CEL PROGRAMU

GMINNY PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE ZMNIEJSZANIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA LEKI PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY GRYFINO. Rozdział 1 CEL PROGRAMU GMINNY PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE ZMNIEJSZANIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA LEKI PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY GRYFINO Rozdział 1 CEL PROGRAMU Celem programu jest pomoc finansowa adresowana do mieszkańców Gminy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE POMOCY FINANSOWEJ NA ZAKUP LEKÓW DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁOMŻA NA LATA 2015-2017

MIEJSKI ROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE POMOCY FINANSOWEJ NA ZAKUP LEKÓW DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁOMŻA NA LATA 2015-2017 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 52/IX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 maja 2015 r. MIEJSKI ROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE POMOCY FINANSOWEJ NA ZAKUP LEKÓW DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁOMŻA NA LATA 2015-2017 MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 PROJEKT

Załącznik nr 3 PROJEKT Załącznik nr 3 PROJEKT Umowa Nr BP 2410./2013 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych medycyny pracy zawarta w dniu w Radomiu pomiędzy: 1. Biblioteką Pedagogiczną w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-600 Radom

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia)

WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia) WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia) Nr sprawy... Uwaga : WSZYSTKIE PUNKTY FORMULARZA NALEŻY DOKŁADNIE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,

Bardziej szczegółowo

Gmina Opalenica ul. 3 Maja Opalenica

Gmina Opalenica ul. 3 Maja Opalenica ., dnia. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Nr 2 w Opalenicy. (PESEL).. (imię i nazwisko ojca/prawego opiekuna dziecka) (imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna)... (adres zamieszkania dziecka)...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PRZEZ FUNDACJĘ PBS POMAGAM

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PRZEZ FUNDACJĘ PBS POMAGAM Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Fundacji pbs pomagam nr 9/2014 z dnia 14 lipca 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PRZEZ FUNDACJĘ PBS POMAGAM ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Fundacja PBS pomagam, zwana

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bochni orzeka o niepełnosprawności do celów pozarentowych. Orzeczenie wydane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY Prosimy o wypełnienie wniosku na komputerze lub czytelnie pismem ręcznym (w miarę możliwości drukowanymi literami). Prosimy o przekreślenie rubryk zawierających informacje,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE WNIOSKU* (wypełnia osoba ubiegająca się o umieszczenie lub jej przedstawiciel ustawowy)

UZASADNIENIE WNIOSKU* (wypełnia osoba ubiegająca się o umieszczenie lub jej przedstawiciel ustawowy) Miejscowość,... data... W N I O S E K osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu pomocy społecznej Imię i nazwisko... Data i miejsce urodzenia... Adres zamieszkania... Nr PESEL... Na podstawie art. 54

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek Adres zamieszkania (telefon) przedstawiciela ustawowego ...

Imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek Adres zamieszkania (telefon) przedstawiciela ustawowego ... Pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek Załącznik Nr..do Zarządzenia Nr. Dyrektora MOPS w Płocku z dnia.. r. Wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY Data wpływu... (wypełnia PCPR) Załącznik nr 3 do zarządzenia Załącznik do zarządzenia nr 4 Numer wniosku... (wypełnia PCPR) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY

Bardziej szczegółowo

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl 1 Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować w twoim środowisku i wśród ludzi. Bariery techniczne to również to, co przeszkadza, by inni mogli sprawnie się tobą opiekować.

Bardziej szczegółowo

... imię (imiona) i nazwisko. miejscowość...ulica...nr domu...nr lokalu... Numer telefonu...

... imię (imiona) i nazwisko. miejscowość...ulica...nr domu...nr lokalu... Numer telefonu... WNIOSEK III-MJ-BA.616 -.-17/../17 o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY I DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU KRZYK CISZY ORGANIZOWANYM PRZEZ FUNDACJĘ ROZWOJU INDYWIDUALNEGO PRACA MOC ENERGIA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY I DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU KRZYK CISZY ORGANIZOWANYM PRZEZ FUNDACJĘ ROZWOJU INDYWIDUALNEGO PRACA MOC ENERGIA REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY I DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU KRZYK CISZY ORGANIZOWANYM PRZEZ FUNDACJĘ ROZWOJU INDYWIDUALNEGO PRACA MOC ENERGIA I. OBSZAR DZIAŁANIA PROGRAMU KRZYK CISZY 1. Całość działań

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WYPEŁNIAĆ DOKŁADNIE (WSZYSTKIE POZYCJE) DRUKOWANYMI LITERAMI, W RAZIE NIE UZUPEŁNIENIA KTÓREJKOLWIEK POZYCJI WNIOSEK ZOSTANIE ODESŁANY W CELU UZUPEŁNIENIA WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /. /2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2013r.

Uchwała Nr /. /2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2013r. Uchwała Nr /. /2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Formularz zgłoszeniowy będzie rozpatrzony wyłącznie wtedy, gdy zostanie dołączony do niego komplet wymaganych dokumentów Data wysłania wniosku: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DANE OSOBY PROSZĄCEJ O POMOC ORAZ

Bardziej szczegółowo

... (czytelny podpis wnioskodawcy)

... (czytelny podpis wnioskodawcy) Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

2. DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO (OPIEKUN PRAWNY, PEŁNOMOCNIK, RODZIC DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO)

2. DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO (OPIEKUN PRAWNY, PEŁNOMOCNIK, RODZIC DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO) nr wniosku POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGNICY 59-220 Legnica, ul. Pl. Słowiański 1, tel. 76 72 43 486 WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) Należy wpisać tytuł zadania ustalony w umowie i ofercie.

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) Należy wpisać tytuł zadania ustalony w umowie i ofercie. WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) Wszędzie, tam gdzie występuje 1) należy odnieść się do polecenia niepotrzebne skreślić. z wykonania... (tytuł ) tytuł ustalony w umowie i ofercie. w okresie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOLSZTYNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOLSZTYNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOLSZTYNIE......... data wpływu wniosku numer kolejny wniosku W N I O S E K O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAKUPU

Bardziej szczegółowo

Nr akt: ON-6032-.../2014

Nr akt: ON-6032-.../2014 Nr akt: ON-6032-.../2014 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOSZTÓW LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH W KOMUNIKOWANIU SIĘ I. Dane dotyczące Wnioskodawcy:

Bardziej szczegółowo

Dębica, dn.16.12.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Dębica, dn.16.12.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ KRS 000000 88 43 Ul. Kolejowa 30 A, 39-200 Dębica tel./fax : 14 681 16 14 email: radosc@radosc.debica.pl www.radosc.debica.pl Dębica,

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Poradni Pokonaj Kryzys, zwanej dalej Poradnią.

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Poradni Pokonaj Kryzys, zwanej dalej Poradnią. Regulamin Poradni Pokonaj Kryzys Fundacji Wspólna Droga United Way Polska 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Poradni Pokonaj Kryzys, zwanej dalej Poradnią. 2. Celem Poradni jest wsparcie osób znajdujących

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE SUBKONT REGULAMIN WEWNĘTRZNY POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI z MUKOWISCYDOZĄ (dalej: Regulamin) po zmianach wprowadzonych przez XVI Walne

PROWADZENIE SUBKONT REGULAMIN WEWNĘTRZNY POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI z MUKOWISCYDOZĄ (dalej: Regulamin) po zmianach wprowadzonych przez XVI Walne PROWADZENIE SUBKONT REGULAMIN WEWNĘTRZNY POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI z MUKOWISCYDOZĄ (dalej: Regulamin) po zmianach wprowadzonych przez XVI Walne Zebranie Członków, uchwałą nr. z dnia 19 czerwca 2015 r

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. przyznawania pomocy materialnej w ramach Programu Charytatywno Ekologicznego Zakretki.info Pomagamy nie tylko przyrodzie

R e g u l a m i n. przyznawania pomocy materialnej w ramach Programu Charytatywno Ekologicznego Zakretki.info Pomagamy nie tylko przyrodzie Wersja dokumentu: N1.0 R e g u l a m i n przyznawania pomocy materialnej w ramach Programu Charytatywno Ekologicznego Zakretki.info Pomagamy nie tylko przyrodzie 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

WNIOSEK. o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek PCPR. 543..2017 I. Informacja o Wnioskodawcy 1. Osoba niepełnosprawna WNIOSEK o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo