PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210"

Transkrypt

1 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów: 7 Liczba punktów knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 Zał. nr 2 d ZW /2012 Zał. nr. d Prgramu kształcenia Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Pdstawą decyzji przyjęciu na studia jest WSKAŹNIK REKRUTACYJNY. O jeg wartści decydują wybrane wyniki egzaminu djrzałści. WSKAŹNIK REKRUTACYJNY jest sumą punktów z przedmitów kwalifikacyjnych (matematyka, fizyka, język plski, język bcy nwżytny), bliczanym zgdnie z uchwalnymi przez Senat zasadami przyjęć kandydatów. Wartść prgwa wskaźnika rekrutacyjneg ustalana jest w zależnści d liczby kandydatów. P ukńczeniu studiów abslwent uzyskuje tytuł zawdwy: inżyniera kwalifikacje I / II * stpnia Mżliwść kntynuacji studiów: studia II stpnia Sylwetka abslwenta, mżliwści zatrudnienia: Studia na kierunku Transprt (TRN) przygtwują d użytkwania, analizy i ptymalizacji systemów przemieszczania materiałów, pddanych zintegrwanemu działaniu lgistycznemu. Zaptrzebwanie na ptencjalnych abslwentów teg kierunku pjawił się wraz z transfrmacją gspdarki. Obk przedmitów gólnych takich jak matematyka, chemia, fizyka pdstawy metrlgii czy infrmatyki, student mże zdbywać wiedzę z przedmitów kierunkwych, d których mżna zaliczyć miedzy innymi: lgistyka, eknmika transprtu, teria ruchu pjazdów, śrdki transprtu, praw przewzwe, ubezpieczenia transprtwe. Specjalistyczne kształcenie bejmuje: planwanie i prgnzwanie rzwju systemów transprtwych raz zaptrzebwania na usługi transprtwe, dbór technlgii i technicznych śrdków transprtwych, planwanie infrastruktury i sieci transprtwych raz rganizwania ptków ruchu, autmatyzację i rbtyzację systemów transprtwych, sterwanie ruchem i ptkami przepływu sób i materiałów, badania i cenę ddziaływania systemów i śrdków transprtu na śrdwisk, badania i cenę przydatnści użytkwej śrdków transprtu, kształtwanie eksplatacyjnych strategii śrdków transprtwych w zakresie utrzymywania ich w gtwści eksplatacyjnej, kmputerwe wspmaganie wszystkich wyżej wymieninych bszarów. Abslwenci I-g stpnia kształcenia, mająceg charakter zawdwy będą przygtwywani d wdrażania, nadzrwania, zarządzania i eksplatacji systemów transprtwych. Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rzwju: Wiedza zdbyta pdczas studiów ma nie tylk zawcwać sukcesami w przyszłym życiu zawdwym abslwenta, ale również ukształtwać człwieka ze zmysłem przedsiębircy, twórczeg i twarteg na nwe wyzwania.

2 2. Dziedziny nauki i dyscypliny naukwe, d których dnszą się efekty kształcenia: Budwa i eksplatacja maszyn (dyscyplina widąca), Mechanika, Inżynieria prdukcji. Zwięzła analiza zgdnści zakładanych efektów kształcenia z ptrzebami rynku pracy. Lista mdułów kształcenia: Efekty kształcenia dnszą się nie tylk d transprtu, ale również ze względu na wymagania nwczesneg przemysłu d mechaniki, autmatyki i rbtyki, mechatrniki raz infrmatyki i technlgii infrmatycznych. Uzyskanie zakładanych efektów kształcenia pzwli abslwentwi na znalezienie atrakcyjnej i ciekawej pracy we wszystkich gałęziach przemysłu, jak również na uruchmienie własnej działalnści gspdarczej. Prace nad efektami kształcenia były referwane i dyskutwane na zebraniach Knwentu Wydziału Mechaniczneg, w skład któreg wchdzą między innymi przedstawiciele zakładów przemysłwych z Plski, ze szczególnym uwzględnieniem Dlneg Śląska i wjewództw sąsiednich..1. Lista mdułów bwiązkwych:.1.1 Lista mdułów kształcenia gólneg Mduł Przedmity humanistyczn-menedżerskie (min. 2 pkt. ): Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Nazwa (grupę Symbl kierunkweg zaliczeniucz. rdzaj 6 typ 7 góln- charakt. 1. TRM0100W Histria transprtu 2 K1TR_W1, K1TR_K ,6 T z KO Ob. 2. TRM01011W Pdstawy zarządzania 1 K1TR_W02, K1TR_W21, K1TR_K05 Razem ,2 Frma ,6 T z KO Ob Mduł Języki bce (min.... pkt. ): Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Nazwa (grupę Symbl kierunkweg Frma 2 gólnucz. charakt. rdzaj 6 typ 7

3 .1.1. Mduł Zajęcia sprtwe (min.... pkt. ): Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Nazwa (grupę Symbl kierunkweg Frma 2 gólnucz. charakt. rdzaj 6 typ Mduł Technlgie infrmacyjne (min. 2 pkt. ): Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Nazwa (grupę Symbl kierunkweg 1. TRM0100W Technlgie infrmacyjne 2 K1TR_W05, K1TR_W12, K1TR_W16, K1TR_W20, Frma 2 gólnucz. charakt. rdzaj 6 typ ,2 T z PD Ob..1.2 Lista mdułów z zakresu nauk pdstawwych Mduł Matematyka Nazwa (grupę Razem ,2 Razem dla mdułów kształcenia gólneg w ć l p s liczba gdzin ZZU Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Symbl kierunkweg zaliczeniucz. rdzaj 6 typ 7 góln- charakt. 1. MAP00109W Algebra z gemetrią analityczną 2 K1TR_W01, K1TR_K ,5 T E O PD Ob. K1TR_U08, K1TR_U09, 2. MAP00109C Algebra z gemetrią analityczną ,0 T z O P PD Ob. K1TR_K01. MAP001091W Analiza matematyczna K1TR_W01, K1TR_K ,0 T E O PD Ob. K1TR_U08, K1TR_U09,. MAP001091C Analiza matematyczna ,0 T z O P PD Ob. K1TR_K01 5. TRM01006W Statystyka inżynierska 1 liczba gdzin 6. TRM01006P Statystyka inżynierska 2 K1TR_W01, K1TR_W15, K1TR_K01, K1TR_K0, K1TR_K05 K1TR_U01, K1TR_U07, K1TR_U09, K1TR_K01, K1TR_K0, K1TR_K05 liczba gdzin CNPS liczba punktów Razem ,5 Liczba punktów zajęć BK , Frma ,6 T z PD Ob , T z P PD Ob.

4 Mduł Fizyka 1. FZP001067W Fizyka 2 2. FZP001067C Fizyka 1. FZP001067L Fizyka 1 Nazwa (grupę.1.2. Mduł Chemia Nazwa (grupę 1. TRM01008W Chemia 2 Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Symbl kierunkweg K1TR_W0, K1TR_U01, K1TR_U06, K1TR_U18, K1TR_K01, K1TR_K02, K1TR_K0, K1TR_K0, K1TR_K05, K1TR_K06, K1TR_U01, K1TR_U06, K1TR_U18, K1TR_K01, K1TR_K02, K1TR_K0, K1TR_K0, K1TR_K05, K1TR_K06, K1TR_U06, K1TR_U18, K1TR_K01, K1TR_K02, K1TR_K0, K1TR_K0, K1TR_K05, K1TR_K06, Razem Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Symbl kierunkweg K1TR_W0, K1TR_K02, K1TR_K0, K1TR_K05 Frma 2 gólnucz. charakt. rdzaj 6 typ ,0 T E O PD Ob ,0 T z O P PD Ob ,0 T z O P PD Ob. Frma 2 gólnucz. charakt. rdzaj 6 typ ,2 T z PD Ob Mduł Infrmatyka Nazwa (grupę 1. TRM0102P Infrmatyka I 2 2. TRM010P Infrmatyka II CAD 2 Razem ,2 Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Symbl kierunkweg K1TR_W05, K1TR_U07, K1TR_K05 K1TR_W07, K1TR_U09, K1TR_K0 Razem ,5 Frma 2 gólnucz. charakt. rdzaj 6 typ , T z P K Ob ,1 T z P K Ob.

5 Mduł Przedmity pdstawwe Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Nazwa (grupę Symbl kierunkweg zaliczeniucz. rdzaj 6 typ 7 góln- charakt. 1. TRM01001W Grafika inżynierska - gemetria wykreślna 1 K1TR_W07, K1TR_K ,6 T z PD Ob. 2. TRM01001C Grafika inżynierska - gemetria wykreślna 2 K1TR_U0, K1TR_K , T z P PD Ob. K1TR_K02, K1TR_K0,. TRM01009W Materiałznawstw I 2 K1TR_U01, K1TR_U18, K1TR_W ,2 T E PD Ob.. TRM01009L Materiałznawstw I 1 K1TR_K02, K1TR_K0, K1TR_U01, K1TR_U0, , T z P PD Ob. K1TR_U17, K1TR_U18 5. TRM01010W Mechanika I 2 K1TR_W0, K1TR_K ,8 T E PD Ob. 6. TRM01010C Mechanika I 1 K1TR_U01, K1TR_K , T z P PD Ob. 7. TRM01007W Grafika inżynierska - zapis knstrukcji (GK) 1 K1TR_W07, K1TR_K ,6 T z PD Ob. K1TR_U0, K1TR_U2, 8. TRM01007P Grafika inżynierska - zapis knstrukcji (GK) 2 K1TR_K , T z (p) P PD Ob. 9. TRM01015W Materiałznawstw II 2 K1TR_W0, K1TR_U01, K1TR_U02, K1TR_U18, K1TR_K ,8 T E PD Ob. 10. TRM01015L Materiałznawstw II 1 K1TR_U01, K1TR_U0, K1TR_U17, K1TR_U18, , T z P PD Ob. K1TR_K02, K1TR_K0 11. TRM01016W Mechanika II 2 K1TR_W0, K1TR_K ,2 T z PD Ob. 12. TRM01016C Mechanika II 2 K1TR_U01, K1TR_K ,1 T z P PD Ob. 1. TRM01018W Wytrzymałść materiałów 2 K1TR_W ,8 T E PD Ob. 1. TRM01018C Wytrzymałść materiałów 2 K1TR_U , T z P PD Ob. 15. TRM01018L Wytrzymałść materiałów 1 K1TR_U1, K1TR_K , T z P PD Ob. K1TR_W0, K1TR_K01, 16. TRM0102W Termdynamika techniczna 2 K1TR_K02, K1TR_K ,6 T z K Ob. 17. TRM0102L Termdynamika techniczna 1 K1TR_U01, K1TR_U18, K1TR_K0 Razem ,9 Frma , T z P K Ob. Razem dla mdułów z zakresu nauk pdstawwych liczba gdzin w ć l p s liczba gdzin ZZU liczba gdzin CNPS liczba punktów Liczba punktów zajęć BK ,1

6 .1. Lista mdułów kierunkwych.1..1 Mduł Przedmity bwiązkwe kierunkwe Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Nazwa (grupę Symbl kierunkweg 1. TRM01002W Systemy transprtwe 2 2. TRM0100W Metrlgia wielkści gemetrycznych 2 K1TR_W01, K1TR_W0 K1TR_W06, K1TR_W09, K1TR_W1, K1TR_W1, K1TR_W18, K1TR_K01, K1TR_K02, K1TR_K07, K1TR_W12, K1TR_U01, gólnucz. charakt. rdzaj 6 typ ,2 T z K Ob ,2 T z K Ob. K1TR_W02, K1TR_K02,. TRZ01001W Eknmia ,2 T z K Ob. K1TR_K05. TRR01001W Elektrtechnika i elektrnika 2 K1TR_W ,2 T z K Ob. 5. TRR01001L Elektrtechnika i elektrnika 2 K1TR_U ,1 T z P K Ob. 6. TRB01001W Infrastruktura transprtu 2 7. TRB01001S Infrastruktura transprtu 2 K1TR_W06, K1TR_K06, K1TR_K07, K1TR_K08, K1TR_K02, K1TR_K05, K1TR_K07 K1TR_U01, K1TR_U0, K1TR_K01, K1TR_K0, K1TR_K11, K1TR_U06, K1TR_K ,8 T E K Ob , T z P K Ob. K1TR_W07, K1TR_K0, 8. TRM0101W Pdstawy prjektwania śrdków transprtu I ,2 T z K Ob. 9. TRM0101P Pdstawy prjektwania śrdków transprtu I 1 K1TR_U08, K1TR_U , T z P K Ob. K1TR_W1, K1TR_W TRM0101W Transprt w miastach ,2 T z K Ob. K1TR_K TRM01017L Metrlgia wielkści gemetrycznych TRM01019W Badania peracyjne 2 1. TRM01019P Badania peracyjne 2 K1TR_W12, K1TR_U01, K1TR_K0, K1TR_W01, K1TR_W10, K1TR_W12, K1TR_K01, K1TR_K0, K1TR_K0, K1TR_K05 K1TR_W01, K1TR_W10, K1TR_W12, K1TR_U01, K1TR_U07, K1TR_U08, K1TR_U20, K1TR_K01, K1TR_K0, K1TR_K0, K1TR_K , T z P K Ob ,8 T E K Ob , T z P K Ob. 1. TRM01021W Pdstawy lgistyki 2 K1TR_W02, K1TR_W ,8 T E K Ob. K1TR_U09, K1TR_U10, 15. TRM01021C Pdstawy lgistyki 1 K1TR_K , T z P K Ob. 16. TRM01022W Pdstawy prjektwania śrdków transprtu II 2 K1TR_W07, K1TR_W ,8 T E K Ob. K1TR_U01, K1TR_U0, 17. TRM01022P Pdstawy prjektwania śrdków transprtu II 2 K1TR_U06, K1TR_U1, K1TR_K0, K1TR_K , T z P K Ob. 18. TRM0102W Śrdki transprtu I 2 K1TR_W07, K1TR_W17, K1TR_U10,, K1TR_K ,2 T z K Ob. K1TR_W15, K1TR_U01, 19. TRM0102S Śrdki transprtu I , T z P K Ob. K1TR_U10, K1TR_U TRM01025W Pdstawy autmatyki 2 K1TR_W09, K1TR_K ,6 T z K Ob. 21. TRM01025L Pdstawy autmatyki 1 K1TR_U09, K1TR_K ,7 T z P K Ob. Frma 2

7 22. TRM01020W Mechanika płynów (GK) 2 2. TRM01020C Mechanika płynów (GK) 1 2. TRM01027W Teria ruchu pjazdów TRM01027L Teria ruchu pjazdów TRM01027P Teria ruchu pjazdów TRM01028W Techniki wytwarzania śrdków transprtu I TRM01028L Techniki wytwarzania śrdków transprtu I TRM01026W Śrdki transprtu II (GK) 2 K1TR_W0, K1TR_W07, K1TR_W10, K1TR_W ,2 T z(w) K Ob. K1TR_U01, K1TR_U0, K1TR_U06, K1TR_U07, K1TR_U10, K1TR_U1, K1TR_U18, K1TR_K01, K1TR_K0, K1TR_K05, K1TR_K07 K1TR_W10, K1TR_W19, K1TR_W1, K1TR_W02, K1TR_W09 K1TR_U01, K1TR_U09, K1TR_K02, K1TR_K0, K1TR_U15, K1TR_K02, K1TR_W07, K1TR_K0, K1TR_K07 K1TR_U01, K1TR_U06, K1TR_K0, K1TR_K07 K1TR_W06, K1TR_W07, K1TR_U01, K1TR_U0, K1TR_U06, K1TR_U10, K1TR_U16, K1TR_K02, K1TR_K0, K1TR_K06, K1TR_K07, K1TR_K08, ,7 T z P K Ob ,8 T E K Ob ,7 T z P K Ob ,7 T z P K Ob ,8 T z K Ob ,1 T z P K Ob ,2 T z K Ob. 0. TRM01026S Śrdki transprtu II (GK) 1 K1TR_W06, K1TR_W07, K1TR_U01, K1TR_U0, K1TR_U06, K1TR_U10, K1TR_U16, K1TR_K02, K1TR_K0, K1TR_K06, K1TR_K07, K1TR_K08, , T z P K Ob. 1. TRM01029W Eksplatacja techniczna 2 K1TR_U01, K1TR_U0, K1TR_U1, K1TR_U1, ,2 T z K Ob. K1TR_U15, K1TR_W1 2. TRM01029P Eksplatacja techniczna 1 K1TR_U10, K1TR_U ,7 T z P K Ob.. TRM01029S Eksplatacja techniczna 1 K1TR_U12, K1TR_U ,7 T z P K Ob.. TRM0100W Pdstawy inżynierii ruchu 2 5. TRM0100L Pdstawy inżynierii ruchu 1 6. TRM0100S Pdstawy inżynierii ruchu 2 7. TRM0101W Techniki wytwarzania śrdków transprtu II 1 8. TRM0101L Techniki wytwarzania śrdków transprtu II 2 K1TR_W0, K1TR_W09, K1TR_W17, K1TR_U08, K1TR_U09, K1TR_U17, K1TR_K08 K1TR_W0, K1TR_W09, K1TR_W17, K1TR_U08, K1TR_U09, K1TR_U17, K1TR_K08 K1TR_W0, K1TR_W09, K1TR_W17, K1TR_U01, K1TR_U0, K1TR_U0, K1TR_U08, K1TR_U09, K1TR_U17, K1TR_K08 K1TR_W07, K1TR_K01, K1TR_K0, K1TR_K11 K1TR_U0, K1TR_U15, K1TR_K01, K1TR_K0, K1TR_K11 Razem , Razem dla mdułów kierunkwych liczba gdzin w ć l p s liczba gdzin ZZU ,2 T E K Ob , T z P K Ob ,7 T z P K Ob ,6 T z K Ob , T z P K Ob. liczba gdzin CNPS liczba punktów Liczba punktów zajęć BK ,

8 .1. Lista mdułów specjalnściwych.1..1 Mduł Przedmity bwiązkwe specjalnściwe Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Nazwa (grupę Symbl kierunkweg Frma 2 gólnucz. charakt. rdzaj 6 typ 7 Razem dla mdułów specjalnściwych liczba gdzin w ć l p s liczba gdzin ZZU liczba gdzin CNPS liczba punktów Liczba punktów zajęć BK Lista mdułów wybieralnych:.2.1 Lista mdułów kształcenia gólneg Mduł Przedmity humanistyczn-menedżerskie (min.... pkt. ): Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Nazwa (grupę Symbl kierunkweg Frma 2 gólnucz. charakt. rdzaj 6 typ Mduł Języki bce (min. 5 pkt. ): Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Nazwa (grupę Symbl kierunkweg 1. JZL10000BK Język bcy pzim B2 2. JZL10000BK Język bcy pzim B2 K1TR_U02, K1TR_U25, K1TR_U26, K1TR_U28, K1TR_K01 K1TR_U02, K1TR_U25, K1TR_U26, K1TR_U28, K1TR_K01 Razem Frma 2 gólnucz. charakt. rdzaj 6 typ ,5 T z P KO W ,5 T z P KO W

9 .2.1. Mduł Zajęcia sprtwe (min. 1 pkt. ): Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Nazwa (grupę Symbl kierunkweg zaliczeniucz. rdzaj 6 typ 7 góln- charakt. 1. Zajęcia sprtwe 2 K1TR_K T z O P KO W Frma 2 Razem Mduł Technlgie infrmacyjne (min.... pkt. ): Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Nazwa (grupę Symbl kierunkweg Frma 2 gólnucz. charakt. rdzaj 6 typ 7 Razem dla mdułów kształcenia gólneg liczba gdzin w ć l p s liczba gdzin ZZU liczba gdzin CNPS liczba punktów Liczba punktów zajęć BK Lista mdułów z zakresu nauk pdstawwych Mduł Matematyka (min.... pkt. ): Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Nazwa (grupę Symbl kierunkweg Frma 2 zalicze nia gólnu cz. charakt. rdzaj 6 typ 7 Praktycz Mduł Fizyka (min.... pkt. ): Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Nazwa (grupę Symbl kierunkweg Frma 2 gólnucz. charakt. rdzaj 6 typ 7

10 .2.2. Mduł Chemia (min.... pkt. ): Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Nazwa (grupę Symbl kierunkweg Frma 2 zalicze nia gólnu cz. charakt. rdzaj 6 typ 7 Praktycz Mduł Infrmatyka Nazwa (grupę Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Symbl kierunkweg Frma 2 gólnucz. charakt. rdzaj 6 typ 7 Razem dla mdułów z zakresu nauk pdstawwych liczba gdzin w ć l p s liczba gdzin ZZU liczba gdzin CNPS liczba punktów Liczba punktów zajęć BK Lista mdułów kierunkwych.2..1 Mduł Przedmity wybieralne kierunkwe Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Nazwa (grupę Symbl kierunkweg Frma 2 gólnucz. charakt. rdzaj 6 typ 7

11 .2..2 Mduł Prfil dyplmwania Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Nazwa (grupę Symbl kierunkweg Kursy z bszaru dyplmwania: Systemy Transprtu Pasażerskieg gólnucz. charakt. rdzaj 6 typ 7 1. TRM01100W Bezpieczeństw bierne pjazdów pasażerskich 1 K1TR_TP_W0, K1TR_W ,2 T z K W 2. TRM01100P Bezpieczeństw bierne pjazdów pasażerskich 2 K1TR_U01, K1TR_U0, K1TR_U09, K1TR_U10, K1TR_K0, K1TR_K05, ,7 T z P K W. TRM0110W Organizacja transprtu pasażerskieg 2 K1TR_TP_W02, K1TR_TP_W ,6 T z K W K1TR_U10, K1TR_U11,. TRM0110C Organizacja transprtu pasażerskieg , T z P K W K1TR_U1 5. TRM0110W Transprt pinwy pasażerski 1 K1TR, W10, K1TR_K ,6 T z K W 6. TRM0110P Transprt pinwy pasażerski 1 K1TR_U18, K1TR_K , T z P K W 7. TRM01105W Wnętrza pjazdów pasażerskich 1 8. TRM01105P Wnętrza pjazdów pasażerskich 1 K1TR_TP_W01, K1TR_W07, K1TR_TP_W01, K1TR_W15, K1TR_W19, K1TR_K0, K1TR_K07, K1TR_TP_U01, K1TR_U0, K1TR_U12, K1TR_U16, K1TR_K0, K1TR_K07, Frma ,6 T z K W ,7 T z P K W 9. TRM01102W Dwrce i przystanki pasażerskie (GK) TRM01102S Dwrce i przystanki pasażerskie (GK) TRM01110S Prseminarium dyplmwe TRM01106W Eknmika transprtu pasażerskieg 2 K1TR_TP_W02, K1TR_TP_W0, K1TR_W06, K1TR_K07, K1TR_K08 K1TR_TP_U0, K1TR_U07, K1TR_U10, K1TR_TP_U02, K1TR_U12, K1TR_K07, K1TR_K08 K1TR_U01, K1TR_U0, K1TR_U07 K1TR_TP_W01, K1TR_TP_W0, K1TR_U01, K1TR_TP_U01, K1TR_TP_U02, K1TR_U0, K1TR_U05, K1TR_U07, K1TR_U09, K1TR_U10, K1TR_U11, K1TR_U12, K1TR_U15, K1TR_U16, K1TR_U21, K1TR_U22 K1TR_K0, K1TR_K0, K1TR_K05, K1TR_K ,6 T z K W , T z P K W ,7 T z P K W ,2 T E K W 1. TRM01106P Eknmika transprtu pasażerskieg 1 1. TRM01107P Internetwe systemy infrmacji 2 K1TR_TP_W01, K1TR_TP_U01, K1TR_TP_U02, K1TR_U0, K1TR_U05, K1TR_U09, K1TR_U10, K1TR_K05 K1TR_W05, K1TR_W10, K1TR_W19, K1TR_U01, K1TR_TP_U0, K1TR_U0, K1TR_U ,7 T z P K W , T z P K W K1TR_W08, K1TR_K02, 15. TRM01108W Praw transprtwe - transprt pasażerski ,6 T z K W 16. TRM01109W Technlgie transprtwe 2 K1TR_W07, K1TR_W ,8 T E K W K1TR_U10, K1TR_U11, 17. TRM01109S Technlgie transprtwe , T z P K W 18. TRM01117S Seminarium dyplmwe TRM01111W Certyfikat kmpetencji zawdwych - przewóz sób 2 K1TR_W21, K1TR_U01, K1TR_U0 K1TR_W08, K1TR_W21, K1TR_K01, K1TR_K05, K1TR_K ,7 T z P K W ,2 T z K W

12 20. TRM01112W Eklgia transprtu pasażerskieg TRM01112L Eklgia transprtu pasażerskieg TRM0111S Nieknwencjnalne systemy transprtu pasażerskieg 2 K1TR_TP_W01, K1TR_TP_W0, K1TR_K01, K1TR_K02, K1TR_K0, K1TR_K11 K1TR_U10, K1TR_U16, K1TR_K0, K1TR_K11 K1TR_TP_W0, K1TR_W1, K1TR_U01, K1TR_U16, K1TR_U20, K1TR_K06, K1TR_K ,6 T z K W ,7 T z P K W , T z P K W 2. TRM0111W Prcesy transprtu pasażerskieg 2 K1TR_W10, K1TR_W ,2 T z K W 2. TRM0111P Prcesy transprtu pasażerskieg 1 K1TR_TP_U01, K1TR_TP_U02, K1TR_TP_U0, K1TR_U08, K1TR_U12, K1TR_K02, ,7 T z P K W 25. TRM01115W Bezpieczeństw transprtu pasażerskieg 2 K1TR_W ,2 T z K W 26. TRM01115L Bezpieczeństw transprtu pasażerskieg 1 K1TR_U06, K1TR_U ,7 T z P K W 27. TRM01116W Ubezpieczenia kmunikacyjne 1 K1TR_TP_W01, K1TR_TP_W02, K1TR_TP_W0, K1TR_U0, K1TR_U06, K1TR_U18, K1TR_U20, K1TR_U22, K1TR_K02, K1TR_K0, K1TR_K06, K1TR_K07, K1TR_K08, ,6 T z K W 28. TRM01116S Ubezpieczenia kmunikacyjne 1 Kursy z bszaru dyplmwania: Systemy Transprtu Twarweg 29. TRM01201W Bezpieczeństw bierne pjazdów twarwych 1 K1TR_TP_W01, K1TR_TP_W02, K1TR_TP_W0, K1TR_U0, K1TR_U06, K1TR_U18, K1TR_U20, K1TR_U21, K1TR_U22, K1TR_K02, K1TR_K0, K1TR_K06, K1TR_K07, K1TR_K08, K1TR_TT_W01, K1TR_TT_W0, K1TR_W ,7 T z P K W ,2 T z K W 0. TRM01200P Bezpieczeństw bierne pjazdów twarwych 2 1. TRM01202W Centra lgistyczne 2 2. TRM01202S Centra lgistyczne 1. TRM0120W Opakwania transprtwe 1. TRM0120L Opakwania transprtwe 1 5. TRM0120W Spedycja 2 K1TR_U01, K1TR_U0, K1TR_U09, K1TR_U10, K1TR_K0, K1TR_K05, K1TR_W06, K1TR_W09, K1TR_W10, K1TR_U07, K1TR_U11, K1TR_U21, K1TR_K01 K1TR_W06, K1TR_W09, K1TR_W10, K1TR_U20, K1TR_U21, K1TR_U19 K1TR_W07, K1TR_W11, K1TR_U10, K1TR_K02 K1TR_W07, K1TR_W11, K1TR_U10 K1TR_TT_W0, K1TR_W06, K1TR_W08, K1TR_W ,7 T z P K W ,6 T z K W , T z P K W ,6 T z K W ,7 T z P K W ,6 T z K W K1TR_TT_U02, K1TR_TT_U0, K1TR_U11, K1TR_U12, 6. TRM0120C Spedycja 1 K1TR_U19, K1TR_K02, , T z P K W K1TR_K0 7. TRM01205W Systemy przeładunku 1 K1TR_W10, K1TR_K ,6 T z K W 8. TRM01205S Systemy przeładunku 1 K1TR_U18, K1TR_K , T z P K W K1TR_U01, K1TR_U0, 9. TRM01210S Prseminarium dyplmwe 1 K1TR_U ,7 T z P K W 0. TRM01206P CAL 2 K1TR_TT_W02, K1TR_W05, K1TR_U07, K1TR_K , T z P K W

13 1. TRM01207W Eknmika transprtu twarweg 2 K1TR_TT_W01, K1TR_TT_W02, K1TR_TT_W0, K1TR_W1, K1TR_TT_U01, K1TR_TT_U02, K1TR_TT_U0, K1TR_U09, K1TR_U10, K1TR_K05, ,2 T E K W 2. TRM01207P Eknmika transprtu twarweg 1 K1TR_W1, K1TR_TT_U01, K1TR_TT_U02, K1TR_U29, K1TR_K ,7 T z P K W K1TR_W08, K1TR_K02,. TRM01208W Praw transprtwe - transprt twarwy ,6 T z K W. TRM01209W Ładunkznawstw 2 K1TR_W07, K1TR_W ,8 T E K W K1TR_U10, K1TR_U11, 5. TRM01209S Ładunkznawstw , T z P K W 6. TRM01217S Seminarium dyplmwe 1 7. TRM01211W Certyfikat kmpetencji zawdwych - przewóz rzeczy 8. TRM01212W Eklgia transprtu twarweg 2 9. TRM01212L Eklgia transprtu twarweg 1 2 K1TR_W21, K1TR_U01, K1TR_U0 K1TR_W08, K1TR_W21, K1TR_K01, K1TR_K05, K1TR_K08 K1TR_TT_W01, K1TR_TT_W0, K1TR_K01, K1TR_K02, K1TR_K0, K1TR_K11 K1TR_U10, K1TR_U15, K1TR_U16, K1TR_K0, K1TR_K ,7 T z P K W ,2 T z K W ,6 T z K W ,7 T z P K W K1TR_TT_W0, K1TR_W1, K1TR_U01, 50. TRM0121S Nieknwencjnalne systemy transprtu twarów 2 K1TR_U16, K1TR_U20, , T z P K W K1TR_K06, K1TR_K TRM0121W Prcesy transprtu twarweg 2 K1TR_W10, K1TR_W ,2 T z K W 52. TRM0121P Prcesy transprtu twarweg 1 5. TRM01215W Bezpieczeństw transprtu twarweg 2 5. TRM01215L Bezpieczeństw transprtu twarweg TRM01216W Ubezpieczenia transprtwe TRM01216S Ubezpieczenia transprtwe 1 K1TR_TT_U01, K1TR_TT_U02, K1TR_TT_U0, K1TR_U08 K1TR_U12, K1TR_K02, K1TR_TT_W01, K1TR_TT_W02, K1TR_TT_W0, K1TR_K02, K1TR_U01, K1TR_U10, K1TR_K02,, K1TR_U22, K1TR_U06, K1TR_U17, K1TR_U22, K1TR_U16, K1TR_U17, K1TR_U22, K1TR_K0, K1TR_K05, K1TR_K10, K1TR_K02,, K1TR_U20, K1TR_U22,, K1TR_U01, K1TR_U22, K1TR_K0, K1TR_K05, K1TR_K10, K1TR_U07, K1TR_U21, K1TR_U22, K1TR_K02, K1TR_K0, K1TR_K0, K1TR_U17,, K1TR_U01 Razem , Razem dla mdułów kierunkwych liczba gdzin w ć l p s liczba gdzin ZZU ,7 T z P K W ,2 T z K W ,7 T z P K W ,6 T z K W ,7 T z P K W liczba gdzin CNPS liczba punktów Liczba punktów zajęć BK ,

14 ,.2. Lista mdułów specjalnściwych.2..1 Mduł Przedmity specjalnściwe (min. pkt ): Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Nazwa (grupę Symbl kierunkweg Frma 2 gólnucz. charakt. rdzaj 6 typ Mduł Przedmity wybieralne specjalnściwe (min. pkt ): Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Nazwa (grupę Symbl kierunkweg Frma 2 gólnucz. charakt. rdzaj 6 typ 7 Razem dla mdułów specjanściwych liczba gdzin w ć l p s liczba gdzin ZZU liczba gdzin CNPS liczba punktów Liczba punktów zajęć BK Mduł praktyk (uchwała Rady Wydziału nt. zasad zaliczania praktyki zał. nr ) Nazwa praktyki Liczba punktów Liczba punktów zajęć 6 6 Raprt z praktyki TRM01000Q Czas trwania praktyki Tryb praktyki Cel praktyki

15 Celem praktyki jest zdbycie dświadczenia przemysłweg, zapznanie się z pdstawwym wypsażeniem technicznym i technlgicznym zakładów, zapznanie się z pracą wyższeg dzru techniczneg zakładu, a w szczególnści: pszerzenie wiedzy zdbytej na studiach i rzwijanie umiejętnści jej wykrzystania, zapznanie się ze specyfiką śrdwiska zawdweg, kształtwanie knkretnych umiejętnści zawdwych związanych bezpśredni z miejscem dbywania praktyki, kształtwanie umiejętnści skuteczneg kmunikwania się, pznanie zasad rganizacji pracy i pdziału kmpetencji, prcedur, prcesu planwania pracy, kntrli, dsknalenie umiejętnści rganizacji pracy własnej, pracy zespłwej, efektywneg zarządzania czasem, sumiennści, dpwiedzialnści za pwierzne zadania, dsknalenie umiejętnści psługiwania się językiem bcym w sytuacjach zawdwych. Pprzez swbdny wybór miejsca dbywania praktyki, m. in. przez własny wybór firmy, student mże realizwać swje zaintereswania zawdwe. Wynikiem teg mże być sfrmułwanie indywidualneg tematu pracy dyplmwej inżynierskiej. Pierwsza praca zawdwa dbywa się częst w miejscu praktyki.. Mduł praca dyplmwa Typ pracy dyplmwej licencjacka / inżynierska / magisterska Liczba semestrów pracy dyplmwej Liczba punktów kd 1 15 TRM01150, TRM01250 Charakter pracy dyplmwej Praca dyplmwa inżynierska ma charakter użyteczny dla praktyki inżynierskiej. Jej przedmitem jest w szczególnści rzwiązanie zadania z zakresu: prjektwania, eksperymentu pmiarweg, pracwania prgramu kmputerweg raz analizy części lub całści prcesów charakterze technicznym, rganizacyjn-technicznym, eknmiczn-technicznym. Nie ma na wyłącznie charakteru pisweg, a jest w niej widczna część będąca wkładem własnym studenta. Liczba punktów 15

16 5. Spsby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia Typ zajęć wykład ćwiczenia labratrium prjekt seminarium praktyka praca dyplmwa klkwium, kartkówka, dpwiedź ustna, udział w dyskusjach prblemwych, sprawzdanie, wejściówka, aktywnść, cena przygtwania prjektu, raprt, brna prjektu, frekwencja, prezentacja dpwiedź ustan, dyskusja, aktywnść, prezentacja, pracwanie zagadnień raprt z praktyki przygtwana praca dyplmwa Spsby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia egzamin, klkwium, kartkówka, dpwiedź ustna, becnść, sprawdzian, test, zaliczenie pisemne klkwium, kartkówka, dpwiedź ustna, udział w dyskusjach prblemwych, sprawdzian, raprt, aktywnść kartkówka, dpwiedź ustna, udział w dyskusjach prblemwych, sprawzdanie, wejściówka, aktywnść, średnia cen z lab., raprt, referat 6. liczba punktów, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpśrednieg udziału nauczycieli akademickich i studentów (wpisać sumę punktów dla / grup znacznych kdem ) 150,2 7. liczba punktów, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk pdstawwych Liczba punktów z przedmitów bwiązkwych Liczba punktów z przedmitów wybieralnych liczba punktów liczba punktów, którą student musi uzyskać w ramach zajęć charakterze praktycznym, w tym zajęć labratryjnych i prjektwych (wpisać sumę punktów /grup znacznych kdem P) Liczba punktów z przedmitów bwiązkwych Liczba punktów z przedmitów wybieralnych liczba punktów

17 9. Minimalna liczba punktów, którą student musi uzyskać, realizując mduły kształcenia ferwane na zajęciach gólnuczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać sumę punktów /grup znacznych kdem O) liczba punktów, którą student mże uzyskać, realizując mduły wybieralne (min. 0 % całkwitej liczby punktów ) Zakres egzaminu dyplmweg Zagadnienia na egzamin dyplmwy dstępne są na strnie internetwej Wydziału i pdzielne są na blki tematyczne. 12. Wymagania dtyczące terminu kreślnych /grup lub wszystkich w pszczególnych mdułach Lp. kursu Nazwa kursu Termin d... (numer semestru) 1. Plan studiów (załącznik nr )

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr d Prgramu semestrów: punktów knieczna d uzyskania kwalifikacji: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Mżliwść kntynuacji studiów:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* stacjonarna / niestacjonarna*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* stacjonarna / niestacjonarna* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI POZIOM KSZTAŁCENIA: licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inzyniera, raz uzyskanie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 TECHNICZNO-INŻYNIERYJNY WYDZIAŁ: MECHATRONIKA POJAZDÓW KIERUNEK: I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 TECHNICZNO-INŻYNIERYJNY WYDZIAŁ: MECHATRONIKA POJAZDÓW KIERUNEK: I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: Zał nr PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: SPECJALNOŚĆ: TECHNICZNO-INŻYNIERYJNY MECHATRONIKA POJAZDÓW I stpień, studia inżynierskie stacjnarna gólnakademicki KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pn.:

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pn.: Burmistrz Miasta Łwicza infrmuje, iż na terenie Gminy Miast Łwicz realizwany jest prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, ul. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pzh.gv.pl raz na BIP NIZP-PZH bip.pzh.gv.pl/public/ Warszawa: Organizacja szkleń: wynajem sal knferencyjnych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Absolwenci studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji posiadają interdyscyplinarną wiedzę w wybranym zakresie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Zał. nr 2 do ZW 33/2012

Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d ZW /2012 Zał. nr 2 d Prgramu semestrów: 7 ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne Mżliwść kntynuacji studiów: na II stpniu studiów P ukńczeniu

Bardziej szczegółowo

Czasopisma z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej dostępne w czytelni czasopism

Czasopisma z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej dostępne w czytelni czasopism Czaspisma z zakresu edukacji przyrdniczej i eklgicznej dstępne w czytelni czaspism BIOLOGIA W SZKOLE Dwumiesięcznik dla nauczycieli przyrdy i bilgii na wszystkich pzimach nauczania i w różnych typach szkół.

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przedszkle Miejskie nr 9 w Jawrznie Rk szklny 2014/2015 Przedszkle Miejskie nr 9 w Jawrznie Raprt ewaluacji wewnętrznej Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu PRACOWNIA SSIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH klasa 2iA. zmodernizować serwer. zrekonfigurować serwer;

Wymagania edukacyjne z przedmiotu PRACOWNIA SSIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH klasa 2iA. zmodernizować serwer. zrekonfigurować serwer; Wymagania edukacyjne z przedmitu PRACOWNIA SSIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH klasa 2iA Dział Instalacja systemu peracyjneg na serwerze Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: scharakteryzwać

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów Zał nr 3 d ZW 33/01 Załącznik nr d Prgramu studió WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Ksawerów 8, 02-

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Ksawerów 8, 02- Warszawa: Dstawa paliwa w systemie bezgtówkwym d samchdów i inneg sprzętu eksplatwaneg przez WZMiUW w Warszawie: Zarząd i Oddziały w tym sekcje knserwacji urządzeń meliracji pdstawwej Numer głszenia: 321830-2015;

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, 02-729

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, 02-729 Warszawa: Pełnienie funkcji administratra strny internetwej www.plska-szkla.pl Numer głszenia: 297890-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Kszalin: Ubezpieczenia majątkwe w tym kmunikacyjne mienia będąceg w zarządzie Zachdnipmrskieg Zarządu Dróg Wjewódzkich Numer głszenia: 386458-2014; data zamieszczenia: 25.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. KIERUNEK: Geodezja i Kartografia

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. KIERUNEK: Geodezja i Kartografia Zał. nr d ZW Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Geinżynierii, Górnictwa i Gelgii KIERUNEK: Gedezja i Kartgrafia POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII CELE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 1. Infrmwanie ucznia pzimie jeg siągnięć edukacyjnych i pstępach w tym zakresie. 2. Pmc uczniwi w samdzielnym planwaniu swjeg rzwju

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr 2 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:bip.e-cea.pl/1618/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:bip.e-cea.pl/1618/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia:bip.e-cea.pl/1618/ Warszawa: wyknanie rbót budwlanych Remntu dwóch sal kmputerwych Numer głszenia: 156427-2014;

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA DATA OGŁOSZENIA: 03.06.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Ostrwski Park Przemysłwy Sp. z.., ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkplski, wj.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów na kierunku fizyka WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KIERUNEK FIZYKA

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów na kierunku fizyka WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KIERUNEK FIZYKA WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KIERUNEK FIZYKA PLAN STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjnarna / niestacjnarna* PROFIL:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bpk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bpk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bpk.pl Bytm: Działania infrmujące i prmujące Prjekt pn. Zmiana systemu napwietrzania reaktrów bilgicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d ZW /2012 Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: 7 knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia):

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytw.cm.pl Bytów: Opracwanie dkumentacji prjektw - ksztryswej przebudwy dróg gminnych: ul. Miła,

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inzyniera, raz uzyskanie dpwiedniej ilsci punktów w prcesie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Usługa zaprjektwania, wyknania, mntaŝu raz demntaŝu zabudwy

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle KULKA, zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w WIRACH,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017:

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31 maja 2016 r. 1. W

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Mentring działań merytrycznych - pełnienie funkcji metdyka ds. e-learningu. Numer

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: stacjonarna PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki JĘZYK STUDIÓW: plski SPECJALNOŚCI:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing

Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Świadczenie usługi wysyłki elementarza w tym: transprtu, pakwania, klejania i wysyłki,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d ZW /2012 Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: 7 Liczba punktów knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Budownictwo Forma

Bardziej szczegółowo

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370).

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370). UCHWAŁA Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Rzbiórka budynku gspdarczeg i utwardzenie placu w Jędrzejwie przy ul.11 Listpada

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 8. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 8. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: 8 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Pdstawą decyzji przyjęciu na studia jest WSKAŹNIK REKRUTACYJNY.

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kppspkluszki.pl/bip Kluszki: Przetarg niegraniczny na dstawę ciągnika sidłweg dla JRG Kmendy Pwiatwej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr 2 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. Powstańców 31,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. Powstańców 31, Sukcesywna dstawa leków i róŝnych prduktów leczniczych dla Zespłu Wjewódzkich Przychdni Specjalistycznych w Katwicach Numer głszenia: 35299-2012; data zamieszczenia: 13.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Kod przedmiotu: PLPILA02-IPELE-I-VIIsD4-2013SAiE-S Pozycja planu: D4 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy robotyki 2 Kierunek studiów Elektrotechnika 3 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. Łódź: Dstawa sprzętu przeznaczneg na wypsażenie Wjewódzkieg Magazynu Przeciwpwdziweg i Kryzysweg Numer głszenia: 185878-2012; data zamieszczenia: 04.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu 3. ZOH1-7

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu 3. ZOH1-7 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ZARZĄDZANIA HOTELAMI 4. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

Analiza numeryczna dopalania i schładzania gazów technologicznych z pieca elektrycznego w hutnictwie miedzi

Analiza numeryczna dopalania i schładzania gazów technologicznych z pieca elektrycznego w hutnictwie miedzi Analiza numeryczna dpalania i schładzania gazów technlgicznych z pieca elektryczneg w hutnictwie miedzi Adam Milejski, Henryk Rusinwski, Plitechnika Śląska adam.milejski@plsl.pl, henryk.rusinwski@plsl.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pzh.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pzh.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.pzh.gv.pl Warszawa: Leasing peracyjny urządzenia umżliwiająceg przeprwadzanie ilściwej reakcji PCR

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Wilcza 64, 00-679

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa: Dstawa prgramwania graficzneg d aparatu ftgraficzneg, prgramwania d bróbki grafiki, drukarki laserwej, zewnętrznych dysków twardych raz nagrywarki DVD w pdziale na pakiety: Pakiet I: Dstawa prgramwania

Bardziej szczegółowo

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych)

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) 1. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 1.1 Ogólne cele kształcenia oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawa ktłów filharmnicznych dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 118301-2015;

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka Zał nr d ZW /202 PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjnarna /

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 7. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 7. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: 7 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Pdstawą decyzji przyjęciu na studia jest WSKAŹNIK REKRUTACYJNY.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Emisja Obligacji Serii C. Doradca ds. oferty publicznej

Emisja Obligacji Serii C. Doradca ds. oferty publicznej Emisja Obligacji Serii C Dradca ds. ferty publicznej Oferujący Pwszechne Twarzystw Inwestycyjne Tradycja, Zaufanie, Prfesjnalizm Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie prmcyjny. Wbec braku bwiązku sprządzenia

Bardziej szczegółowo

4. Lista modułów kształcenia:

4. Lista modułów kształcenia: . Lista mdułów :.1. Lista mdułów bwiązkwych:.1.1. Lista mdułów gólneg.1.1.1. Mduł: Przedmity humanistyczn-menedżerskie ( 90, 6 pkt ) Lp Kd kursu Nazwa kursu 1 PREW002W Własnść intelektualna i prawa autrskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gv.pl Warszawa: Grupwe ubezpieczenie na życie pracwników Centrum Usług Wspólnych raz człnków

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (IZ) POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (IZ) POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (IZ) POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Zastswania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI WYDZIAŁY:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI WYDZIAŁY: Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁY: ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI KIERUNEK: MECHATRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia

Bardziej szczegółowo

w Stanowisku ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Przeciwpożarowych

w Stanowisku ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Przeciwpożarowych Urząd Transprtu Klejweg w Warszawie Dyrektr Generalny pszukuje kandydatek/kandydatów na stanwisk: specjalista d spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Stanwisku ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy raz Przeciwpżarwych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. dla zadania:

Specyfikacja. Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. dla zadania: Urząd Miejski w Pabianicach Zespół Inżyniera Miasta 95-200 Pabianice ul. Zamkwa 16 Załącznik Nr 1 d siwz Specyfikacja Warunków Technicznych Wyknania i Odbiru Rbót dla zadania: Remnt sieci kanalizacji deszczwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej pn. Z Funduszami Eurpejskimi

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia dla określonego kierunku i poziomu kształcenia oraz profilu lub profili I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. PROGRAM KSZTAŁCENIA

Program kształcenia dla określonego kierunku i poziomu kształcenia oraz profilu lub profili I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. PROGRAM KSZTAŁCENIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 152/2012/2013 Senatu UKW z dnia 25 września 2013 r. Wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie dokumentacji programów kształcenia dla studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI WYDZIAŁY:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI WYDZIAŁY: Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁY: ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI KIERUNEK: MECHATRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Żyrzyn: Termmdernizacja budynków kmunalnych w Gminie Żyrzyn. Numer głszenia: 190314-2014; data zamieszczenia: 05.06.2014 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu, ul. gen. Leopolda

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu, ul. gen. Leopolda Radm: Dstawa sprzętu kmputerweg i sieciweg, stanwiących wypsażenie nwej siedziby Pwiatwej Stacji Sanitarn-Epidemilgicznej w Radmiu Numer głszenia: 68901-2016; data zamieszczenia: 03.06.2016 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyka i Zarządzanie. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyka i Zarządzanie. KIERUNEK: Informatyka Zał nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyka i Zarządzanie KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Proseminarium Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Piotr Michalik Cele zajęć z przedmiotu: 1. Zapoznanie ę z techniką pisania pracy dyplomowej 2. Nauczenie zasad korzystania z literatury

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia montażu. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia montażu. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia montażu. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów II/ semestr 4 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

ROLA ENERGETYKA KOMUNALNEGO W GMINIE

ROLA ENERGETYKA KOMUNALNEGO W GMINIE Prof. dr hab. inŝ. Joachim Kozioł, prof. zw. w Pol. Śl. Dyrektor Politechniki Śląskiej Centrum Kształcenia InŜynierów w Rybniku Kierownik Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych Opiekun specjalności:

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW 1. Opis

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Zał. nr. d Prgramu kształcenia PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków,

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, Kraków: UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ Krakwskieg Centrum Rehabilitacji Znak sprawy: AI.271-10/2011 Numer głszenia: 69918-2011; data zamieszczenia: 07.04.2011 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Punktów przedszkolnych zorganizowanych. Przy Przedszkolach nr 6,7,9,10,11,12

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Punktów przedszkolnych zorganizowanych. Przy Przedszkolach nr 6,7,9,10,11,12 PROGRAM WYCHOWAWCZY Punktów przedszklnych zrganizwanych Przy Przedszklach nr 6,7,9,10,11,12 W ramach prjektu POKL współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej Lepsza przyszłśd zaczyna się w przedszklu Pdstawa

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka Zał nr d ZW /202 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamówienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamówienia-publiczne Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamówienia-publiczne Warszawa: Zrganizwanie i bsługa imprezy knferencyjnwystawwej pt. IV

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: USŁUGA TŁUMACZENIA USTNEGO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: USŁUGA TŁUMACZENIA USTNEGO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wydział Organizacyjn-Prawny 50-541 Wrcław, al. Armii Krajwej 54 tel. 71 39 74 200 fax 71 39 74 202 e-mail: wrclaw.dwup@dwup.pl 44/2011 Wrcław, 14 kwietnia 2011 r. Wałbrzych:

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 Wydział Zarządzania Nazwa programu kształcenia (kierunku) Politologia Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonatne Specjalność: - Ścieżka dyplomowania: - Nazwa przedmiotu: Rodzaj obieralny 6 przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW MECHANICZNY TRANSPORT. polski WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: Przyporządkowany do dyscypliny: D1 INŻYNIERIA MECHANICZNA

PROGRAM STUDIÓW MECHANICZNY TRANSPORT. polski WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: Przyporządkowany do dyscypliny: D1 INŻYNIERIA MECHANICZNA PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: MECHANICZNY TRANSPORT Przyprządkwany d dyscypliny: D INŻYNIERIA MECHANICZNA D2* D* D* POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszeg stpnia (licencjackie / inżynierskie)

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Zakup osprzętu elektrotechnicznego Numer ogłoszenia: 73755-2016; data zamieszczenia: 07.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Gdynia: Zakup osprzętu elektrotechnicznego Numer ogłoszenia: 73755-2016; data zamieszczenia: 07.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pecgdy.cm.pl/index.php/aktualneprzetargi/aktualne-przetargi Gdynia: Zakup sprzętu elektrtechniczneg

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI WYDZIAŁY:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI WYDZIAŁY: Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁY: ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI KIERUNEK: MECHATRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH W RAMACH PROJEKTU POKL

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH W RAMACH PROJEKTU POKL REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH W RAMACH PROJEKTU POKL Inżynier na zamówienie Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej Przepisy i postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunkach odpłatności za stacjonarne studia I lub II stopnia w Politechnice Gdańskiej

UMOWA o warunkach odpłatności za stacjonarne studia I lub II stopnia w Politechnice Gdańskiej UMOWA o warunkach odpłatności za stacjonarne studia I lub II stopnia w Politechnice Gdańskiej Zawarta w dniu. r. w Gdańsku pomiędzy Politechniką Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12 80-233

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ROZ L S1Is7 W Efekty kszta cenia:

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ROZ L S1Is7 W Efekty kszta cenia: WYDANIE N3 Strona 1 z 6 (piecz wydzia u) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: ZARZ DZANIE STRATEGICZNE 3. Karta przedmiotu wa na od roku akademickiego: 2016/2017 4. Forma kszta cenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kursie dokształcającym

Program kształcenia na kursie dokształcającym Program na kursie dokształcającym Załącznik nr 5 Wydział Jednostka prowadząca kurs dokształcający Nazwa kursu Typ kursu Opłata za kurs (całość) Określenie obszaru /obszarów, do którego przyporządkowany

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

Spis treści. . Instytut InŜynierii Ochrony Środowiska... 7.. Katedra Klimatyzacji i Ciepłownictwa... 7. Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne...

Spis treści. . Instytut InŜynierii Ochrony Środowiska... 7.. Katedra Klimatyzacji i Ciepłownictwa... 7. Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne... INFORMATORECTS WYDZIAŁINŻYNIERIIŚRODOWISKA StudianiestacjonarneIiIIstopnia StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: Redakcja: drhab.inż.jandanielewicz,prof.pwr. JanuszM.Szafran Projektgraficzny:

Bardziej szczegółowo