Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 8. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 8. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210"

Transkrypt

1 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: 8 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Pdstawą decyzji przyjęciu na studia jest WSKAŹNIK REKRUTACYJNY. O jeg wartści decydują wybrane wyniki egzaminu djrzałści. WSKAŹNIK REKRUTACYJNY jest sumą punktów z przedmitów kwalifikacyjnych (matematyka, fizyka, język plski, język bcy nwżytny), bliczanym zgdnie z uchwalnymi przez Senat zasadami przyjęć kandydatów. Wartść prgwa wskaźnika rekrutacyjneg ustalana jest w zależnści d liczby kandydatów. Liczba punktów knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 P ukńczeniu studiów abslwent uzyskuje tytuł zawdwy: inżyniera kwalifikacje I / II * stpnia Mżliwść kntynuacji studiów: studia II stpnia Sylwetka abslwenta, mżliwści zatrudnienia:abslwenci studiów pierwszeg stpnia psiadają pdstawwą wiedzę i umiejętnści knieczne d zrzumienia zagadnień z zakresu budwy, wytwarzania i eksplatacji maszyn. Psiadają gruntwną znajmść zasad mechaniki raz prjektwania z wykrzystaniem nwczesnych narzędzi bliczeniwych. Abslwenci są przygtwani d: (1) realizacji prcesów wytwarzania, mntażu i eksplatacji maszyn, (2) prac wspmagających prjektwanie maszyn, dbór materiałów inżynierskich stswanych jak elementy maszyn raz nadzór nad ich eksplatacją, () pracy w zesple, () krdynacji prac i ceny ich wyników, (5) sprawneg psługiwania się nwczesnymi technikami kmputerwymi. Abslwenci studiów pwinni znać język bcy na pzimie biegłści B2 Eurpejskieg Systemu Opisu Kształcenia Językweg Rady Eurpy raz psiadać umiejętnści psługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Abslwenci pwinni być przygtwani d pdjęcia studiów drugieg stpnia. Abslwenci są przygtwani d pracy w: (1) przedsiębirstwach przemysłu maszynweg raz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksplatacją maszyn, (2) jednstkach prjektwych, knstrukcyjnych i technlgicznych raz związanych z rganizacją prdukcji i autmatyzacją prcesów technlgicznych, () jednstkach dbiru techniczneg prduktów i materiałów, jednstkach akredytacyjnych i atestacyjnych, () jednstkach naukw-badawczych i knsultingwych raz (5) innych jednstkach gspdarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i infrmatycznej. Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rzwju: Wiedza zdbyta pdczas studiów ma nie tylk zawcwać sukcesami w przyszłym życiu zawdwym abslwenta, ale również ukształtwać człwieka ze zmysłem przedsiębircy, twórczeg i twarteg na nwe wyzwania.

2 2. Dziedziny nauki i dyscypliny naukwe, d których dnszą się efekty kształcenia: Budwa i eksplatacja maszyn. Zwięzła analiza zgdnści zakładanych efektów kształcenia z ptrzebami rynku pracy Efekty kształcenia dnszą się nie tylk d transprtu, ale również ze względu na wymagania nwczesneg przemysłu d mechaniki, autmatyki i rbtyki, mechatrniki raz infrmatyki i technlgii infrmatycznych. Uzyskanie zakładanych efektów kształcenia pzwli abslwentwi na znalezienie atrakcyjnej i ciekawej pracy we wszystkich gałęziach przemysłu, jak również na uruchmienie własnej działalnści gspdarczej. Prace nad efektami kształcenia były referwane i dyskutwane na zebraniach Knwentu Wydziału Mechaniczneg, w skład któreg wchdzą między innymi przedstawiciele zakładów przemysłwych z Plski, ze szczególnym uwzględnieniem Dlneg Śląska i wjewództw sąsiednich.

3 . Lista mdułów kształcenia:.1. Lista mdułów bwiązkwych:.1.1 Lista mdułów kształcenia gólneg Mduł Przedmity humanistyczn-menedżerskie (min pkt. ): Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Nazwa (grupę Symbl kierunkweg zaliczeniucz. rdzaj 6 typ 7 góln- charakt. 1. MMM0200W Pdstawy zarządzania 10 K1MBM _W ,6 T z KO Ob. 2. MMM02012W Eklgia w prdukcji przemysłwej 20 K1MBM _W ,2 T z KO Ob. K1MBM _W26, K1MBM _W27,. MMM0209W Ergnmia i BHP ,2 T z KO Ob. K1MBM _W0. MMM02066W Zarządzanie w prdukcji 20 K1MBM _W ,2 T z K Ob. Razem ,2 Frma Mduł Języki bce (min.... pkt. ): Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Frma 2 Nazwa (grupę Symbl kierunkweg gólnucz. charakt. rdzaj 6 typ Mduł Zajęcia sprtwe (min.... pkt. ): Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Nazwa (grupę Symbl kierunkweg Frma 2 gólnucz. charakt. rdzaj 6 typ Mduł Technlgie infrmacyjne (min pkt. ): Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Nazwa (grupę Symbl kierunkweg zaliczeniucz. rdzaj 6 typ 7 góln- charakt. 1. MMM0200W Technlgie infrmacyjne 20 K1MBM _W ,2 T z PD Ob. Frma 2 Razem ,2 Razem dla mdułów kształcenia gólneg liczba gdzin w ć l p s liczba gdzin ZZU 80 liczba gdzin CNPS 270 liczba punktów 9 Liczba punktów zajęć BK1 5,

4 .1.2 Lista mdułów z zakresu nauk pdstawwych Mduł Matematyka Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Symbl kierunkweg zaliczeniucz. rdzaj 6 typ 7 góln- charakt. 1. MAP001095W Algebra z gemetrią analityczną 20 K1MBM_W ,5 T E O PD Ob. K1MBM_U05, K1MBM_K01, 2. MAP001095C Algebra z gemetrią analityczną ,0 T z O P PD Ob. K1MBM_K0. MAP001096W Analiza matematyczna 0 K1MBM_W ,0 T E O PD Ob. K1MBM_U05, K1MBM_K01,. MAP001096C Analiza matematyczna ,0 T z O P PD Ob. K1MBM_K0 5. MMM0206W Statystyka inżynierska 10 K1MBM _W ,2 T z PD Ob. 6. MMM0206P Statystyka inżynierska 10 K1MBM _U01, K1MBM _U0, K1MBM _U05, K1MBM _K0, K1MBM _K ,7 T z P PD Ob. 7. MMM02011W Równania różniczkwe zwyczajne 10 K1MBM _W ,6 T z K Ob. K1MBM _U08, K1MBM_K0, 8. MMM02011C Równania różniczkwe zwyczajne 10 K1MBM_K , T z P K Ob. Nazwa (grupę Mduł Fizyka Nazwa (grupę 1. FZP001068W Fizyka FZP001068C Fizyka 10. FZP001068L Fizyka 10 Razem , Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Symbl kierunkweg K1MBM_W02, K1MBM_W06, K1MBM_W07, K1MBM_K01, K1MBM_K02, K1MBM_K0, K1MBM_K0, K1MBM_K05, K1MBM_K06, K1MBM_K07 K1MBM_U01, K1MBM_U0, K1MBM_U06, K1MBM_U08, K1MBM_U10, K1MBM_K01, K1MBM_K02, K1MBM_K0, K1MBM_K0, K1MBM_K05, K1MBM_K06, K1MBM_K07 K1MBM_U0, K1MBM_U06, K1MBM_U012, K1MBM_K01, K1MBM_K02, K1MBM_K0, K1MBM_K0, K1MBM_K05, K1MBM_K06, K1MBM_K07 Razem Frma 2 Frma 2 gólnucz. charakt. rdzaj 6 typ ,0 T E O PD Ob ,0 T z O P PD Ob ,0 T z O P PD Ob.

5 .1.2. Mduł Chemia Nazwa (grupę 1. MMM02002W Chemia materiałów 20 Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Symbl kierunkweg K1MBM _W0, K1MBM _W06, K1MBM _W11, K1MBM _W1 Frma 2 gólnucz. charakt. rdzaj 6 typ ,2 T z PD Ob Mduł Infrmatyka Nazwa (grupę 1. MMM0201P Infrmatyka pdstawy prgramwania (Matlab) 20 Razem ,2 Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Symbl kierunkweg K1MBM _U05, K1MBM _U18, K1MBM _K0 gólnucz. charakt. rdzaj 6 typ , T z P K Ob. 2. MMM0201P Grafika inżynierska D 20 K1MBM _U21, K1MBM _K , T z P K Ob.. MMM02058W Metda elementów skńcznych 10 K1MBM _W18, K1MBM _W ,2 T z K Ob. K1MBM _U18, K1MBM _U19,. MMM02058P Metda elementów skńcznych ,7 T z P K Ob. K1MBM _U22, K1MBM_K02 Razem ,7 Frma 2

6 Mduł Przedmity pdstawwe Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Nazwa (grupę Symbl kierunkweg gólnucz. charakt. rdzaj 6 typ 7 1. MMM0202W Grafika inżynierska - gemetria wykreślna 10 K1MBM _W ,2 T z PD Ob. 2. MMM0202C Grafika inżynierska - gemetria wykreślna 20 K1MBM _U1, K1MBM _K , T z P PD Ob.. MMM0207W Termdynamika techniczna 20 K1MBM _W ,8 T z K Ob. K1MBM _U10, K1MBM _K01,. MMM0207L Termdynamika techniczna , T z P K Ob. K1MBM _K02, K1MBM _K06 5. MMM0208W Materiałznawstw I 20 K1MBM _W10, K1MBM _W ,8 T E P Ob. K1MBM _U01, K1MBM _U02, 6. MMM0208L Materiałznawstw I , T z P P Ob. K1MBM _U06, K1MBM_K09 7. MMM02010W Mechanika I 20 K1MBM _W ,8 T E P Ob. K1MBM _U05, K1MBM _U07, 8. MMM02010C Mechanika I , T z P P Ob. K1MBM _K0, K1MBM _K0 9. MMM0205W Grafika inżynierska - zapis knstrukcji 10 K1MBM _W ,2 T z PD Ob. 10. MMM0205P Grafika inżynierska - zapis knstrukcji 20 K1MBM _U1, K1MBM _K , T z P PD Ob. 11. MMM02050W Materiałznawstw II 20 K1MBM _W , T E PD Ob. 12. MMM02050L Materiałznawstw II 10 K1MBM _U16, K1MBM _K , T z P PD Ob. 1. MMM02018W Mechanika II 20 K1MBM _W ,8 T E PD Ob. 1. MMM02018C Mechanika II 20 K1MBM _U05, K1MBM _U08, K1MBM _K01, K1MBM _K0, K1MBM _K , T z P PD Ob. 15. MMM02051W Wytrzymałść materiałów I 20 K1MBM _W , T E PD Ob. K1MBM _U19, K1MBM _K01, 16. MMM02051C Wytrzymałść materiałów I 20 K1MBM _K , T z P PD Ob. 17. MMM02057W Wytrzymałść materiałów II 20 K1MBM _W ,8 T z PD Ob. K1MBM _U20, K1MBM _K01, 18. MMM02057L Wytrzymałść materiałów II 10 K1MBM _K , T z P PD Ob. Razem ,8 Frma 2 Razem dla mdułów z zakresu nauk pdstawwych liczba gdzin w ć l p s liczba gdzin ZZU liczba gdzin CNPS liczba punktów Liczba punktów zajęć BK ,1

7 .1. Lista mdułów kierunkwych.1..1 Mduł Przedmity bwiązkwe kierunkwe Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Nazwa (grupę Symbl kierunkweg gólnucz. charakt. rdzaj 6 typ 7 1. MMM020W Technlgia materiałów inżynierskich 10 K1MBM _W ,2 T z K Ob. 2. MMM020L Technlgia materiałów inżynierskich 10 K1MBM _U20, K1MBM _K ,7 T z P K Ob.. MMR02001W Elektrtechnika 20 K1MBM _W ,2 T z K Ob. K1MBM _U1, K1MBM _U5,. MMR02001L Elektrtechnika , T z P K Ob. K1MBM _K0 5. MMM02015W Mechanika płynów 20 K1MBM _W02, K1MBM _W06, K1MBM _W ,2 T z K Ob. K1MBM _U05, K1MBM _U06, 6. MMM02015C Mechanika płynów , T z P K Ob. K1MBM _U09, K1MBM _K08 7. MMM0205W Teria mechanizmów i manipulatrów 20 K1MBM _W ,8 T E K Ob. 8. MMM0205P Teria mechanizmów i manipulatrów 20 K1MBM _U11, K1MBM _K ,1 T z P K Ob. 9. MMM0205W Metrlgia wielkści gemetrycznych 20 K1MBM _W ,8 T z K Ob. 10. MMM0205L Metrlgia wielkści gemetrycznych 20 K1MBM _U12, K1MBM _U0, K1MBM _K0, K1MBM _K05, K1MBM _K , T z P K Ob. 11. MMM02055W Pdstawy autmatyki 20 K1MBM _W01, K1MBM _W ,8 T E K Ob. 12. MMM02055L Pdstawy autmatyki 20 K1MBM _U05, K1MBM_K , T z P K Ob. 1. MMM02056W Techniki wytwarzania - dlewnictw 20 K1MBM _W ,8 T z K Ob. K1MBM _U27, K1MBM _K01, 1. MMM02056L Techniki wytwarzania - dlewnictw 10 K1MBM _K0, K1MBM _K ,7 T z P K Ob. 15. MMD02001W Elektrnika 20 K1MBM_W, K1MBM_K ,2 T z K Ob. 16. MMM02052W Maszynznawstw 10 K1MBM_W17, K1MBM_W ,2 T z K Ob. K1MBM_U01, K1MBM_U07, 17. MMM02052S Maszynznawstw 10 K1MBM_K02, K1MBM_K ,7 T z P K Ob. 18. MMM02022W Pdstawy knstrukcji maszyn I 20 K1MBM _W ,8 T E K Ob. K1MBM _U1, K1MBM _U18, 19. MMM02022L Pdstawy knstrukcji maszyn I 10 K1MBM _U21, K1MBM _K , T z P K Ob. K1MBM _U1, K1MBM _U18, 20. MMM02022P Pdstawy knstrukcji maszyn I , T z P K Ob. K1MBM _U21, K1MBM _K MMM02060W Techniki wytwarzania - przeróbka plastyczna 20 K1MBM _W ,8 T z K Ob. 22. MMM02060L Techniki wytwarzania - przeróbka plastyczna 10 K1MBM _U29, K1MBM _K ,7 T z P K Ob. 2. MMM02061W Techniki wytwarzania - spawalnictw 20 K1MBM _W ,8 T z K Ob. 2. MMM02061L Techniki wytwarzania - spawalnictw 10 K1MBM _U28, K1MBM _K ,7 T z P K Ob. 25. MMM02062W Techniki wytwarzania - bróbka ubytkwa 0 K1MBM _W ,8 T E K Ob. K1MBM _U26, K1MBM _U1, 26. MMM02062L Techniki wytwarzania - bróbka ubytkwa , T z P K Ob. K1MBM _K0, K1MBM _K MMM02059W Układy napędwe pjazdów 10 K1MBM _W17, K1MBM _W20, K1MBM _W ,8 T z K Ob. 28. MMM02059L Układy napędwe pjazdów 10 K1MBM _U01, K1MBM _U2, K1MBM _U25, K1MBM _K02, K1MBM _K0, K1MBM _K ,7 T z P K Ob. 29. MMM0206W Hydrstatyczne układy napędwe 10 K1MBM _W08, K1MBM _W ,2 T z K Ob. K1MBM _U09, K1MBM _U2, 0. MMM0206L Hydrstatyczne układy napędwe 10 K1MBM _U25, K1MBM _K ,7 T z P K Ob. 1. MMM0206W Pdstawy knstrukcji maszyn II MMM0206P Pdstawy knstrukcji maszyn II 20 K1MBM _W18, K1MBM _W19, K1MBM _W25 K1MBM _U02, K1MBM _U07, K1MBM _U21, K1MBM _U, K1MBM _K02, K1MBM _K0, K1MBM _K05, K1MBM _K11 Frma ,8 T E K Ob , T z P K Ob.

8 . MMM0207W Pdstawy eksplatacji i remntów maszyn 20. MMM0207L Pdstawy eksplatacji i remntów maszyn 10 K1MBM _W05, K1MBM _W11, K1MBM _W15, K1MBM _W22, K1MBM _W25, K1MBM _W26, K1MBM _W27 K1MBM _U12, K1MBM_U26 K1MBM _U2, K1MBM _K02, K1MBM _K05, K1MBM _K10, K1MBM _K ,2 T z K Ob ,7 T z P K Ob. 5. MMM02065W Twrzywa sztuczne 20 K1MBM _W ,2 T z K Ob. 6. MMM02065L Twrzywa sztuczne 10 K1MBM _U29, K1MBM _K ,7 T z P K Ob. 7. MMM0206W Maszyny technlgiczne CNC 20 K1MBM _W ,2 T z K Ob. 7. MMM0206L Maszyny technlgiczne CNC 10 K1MBM _U17, K1MBM _K ,7 T z P K Ob. 8. MMM0206P Maszyny technlgiczne CNC 10 K1MBM _U17, K1MBM _K ,7 T z P K Ob. 9. MMM0205W Pdstawy rganizacji prdukcji 20 K1MBM _W ,2 T E K Ob. Razem Razem dla mdułów kierunkwych liczba gdzin w ć l p s liczba gdzin ZZU liczba gdzin CNPS liczba punktów Liczba punktów zajęć BK Lista mdułów specjalnściwych.1..1 Mduł Przedmity bwiązkwe specjalnściwe Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Nazwa (grupę Symbl kierunkweg Frma 2 gólnucz. charakt. rdzaj 6 typ 7 Razem dla mdułów specjalnściwych liczba gdzin w ć l p s liczba gdzin ZZU liczba gdzin CNPS liczba punktów Liczba punktów zajęć BK

9 .2. Lista mdułów wybieralnych:.2.1 Lista mdułów kształcenia gólneg Mduł Przedmity humanistyczn-menedżerskie (min pkt. ): Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Nazwa (grupę Symbl kierunkweg zaliczeniucz. rdzaj 6 typ 7 góln- charakt. K1MBM_W28, K1MBM_W29, 1. MMM0201BK Przedmit HUMANISTYCZNY ,8 T z O KO W K1MBM_W0 2. HMH10005BK Ochrna własnści intelektualnej 10 K1MBM _W ,2 T z O KO Ob. Razem Mduł Języki bce (min pkt. ): Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Nazwa (grupę Symbl kierunkweg 1. JZL10000BK Język bcy pzim B2 lub C JZL10000BK Język bcy pzim B2 lub C1 0 K1MBM_U0, K1MBM_U2, K1MBM_U, K1MBM_K01 K1MBM_U0, K1MBM_U2, K1MBM_U, K1MBM_K01 Razem Mduł Zajęcia sprtwe (min pkt. ): Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Nazwa (grupę Symbl kierunkweg gólnucz. charakt. rdzaj 6 typ ,5 T z O P KO W ,5 T z O P KO W zaliczeniucz. rdzaj 6 typ 7 góln- charakt. 1. WFW Zajęcia sprtwe 8 K1MBMK07, K1MBMK T z O P KO W Frma 2 Frma 2 Frma 2 Razem Mduł Technlgie infrmacyjne (min.... pkt. ): Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Nazwa (grupę Symbl kierunkweg Frma 2 gólnucz. charakt. rdzaj 6 typ 7 Razem dla mdułów kształcenia gólneg liczba gdzin w ć l p s liczba gdzin ZZU liczba gdzin CNPS liczba punktów Liczba punktów zajęć BK

10 .2.2 Lista mdułów z zakresu nauk pdstawwych Mduł Matematyka (min.... pkt. ): Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Nazwa (grupę Symbl kierunkweg Frma 2 zalicze nia gólnu cz. charakt. rdzaj 6 typ 7 Praktycz Mduł Fizyka (min.... pkt. ): Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Nazwa (grupę Symbl kierunkweg Frma 2 gólnucz. charakt. rdzaj 6 typ Mduł Chemia (min.... pkt. ): Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Nazwa (grupę Symbl kierunkweg Frma 2 zalicze nia gólnu cz. charakt. rdzaj 6 typ 7 Praktycz Mduł Infrmatyka Nazwa (grupę Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Symbl kierunkweg Frma 2 gólnucz. charakt. rdzaj 6 typ 7 Razem dla mdułów z zakresu nauk pdstawwych liczba gdzin w ć l p s liczba gdzin ZZU 0 liczba gdzin CNPS liczba punktów Liczba punktów zajęć BK

11 .2. Lista mdułów kierunkwych.2..1 Mduł Przedmity wybieralne kierunkwe Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Nazwa (grupę Symbl kierunkweg Frma 2 gólnucz. charakt. rdzaj 6 typ Mduł Prfil dyplmwania Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Nazwa (grupę Symbl kierunkweg Kursy z bszaru dyplmwania: bszar - Knstrukcja Maszyn, Urządzeń i gólnucz. charakt. rdzaj 6 typ 7 1. MMM02101W Budwa pjazdów samchdwych 20 K1MBM _KM_W0, K1MBM _W , T E K W 2. MMM02125W Pdstawy triblgii 10. MMM02125L Pdstawy triblgii 10. MMM02108S Prseminarium dyplmwe MMM02126W Napęd hydrauliczny 20 K1MBM _W11, K1MBM _W18, K1MBM _W21, K1MBM _W22, K1MBM _W25, K1MBM _W26 K1MBM _U01, K1MBM _U0, K1MBM _U06, K1MBM _U15, K1MBM _U20, K1MBM _K02, K1MBM _K0, K1MBM _K0 K1MBM _U01, K1MBM _U02, K1MBM _U18, K1MBM _U1, K1MBM _U, K1MBM _U6, K1MBM _K0, K1MBM _K0, K1MBM _K05 K1MBM _KM_W0, K1MBM _W08, K1MBM _W1, K1MBM _W16, K1MBM _W20 Frma ,8 T z K W , T z P K W ,7 T z P K W ,8 T E K W 6. MMM02126L Napęd hydrauliczny MMM02126P Napęd hydrauliczny 10 K1MBM_KM_U0, K1MBM _U09, K1MBM _U12, K1MBM _U2, K1MBM _U2, K1MBM _U25, K1MBM _K0, K1MBM _K09 K1MBM _KM_U0, K1MBM _U2, K1MBM _U25, K1MBM _K0, K1MBM _K , T z P K W , T z P K W

12 8. MMM0212W Silniki spalinwe 10 K1MBM _KM_W0, K1MBM _W ,8 T z K W 9. MMM0212L Silniki spalinwe MMM02106W Prjektwanie elementów z twrzyw sztucznych MMM02127W Ustrje nśne MMM02127P Ustrje nśne MMM02110S Seminarium dyplmwe MMM0210W Inżynieria pjazdów przemysłwych MMM0210L Inżynieria pjazdów przemysłwych MMM0210P Inżynieria pjazdów przemysłwych 10 K1MBM _KM_U0, K1MBM _KM_U05, K1MBM _KM_U06, K1MBM _K01, K1MBM _K02, K1MBM _K07 K1MBM _W11, K1MBM _W1, K1MBM _W18 K1MBM _KM_W01, K1MBM _KM_W02, K1MBM _W09 K1MBM _W19 K1MBM _KM_U01, K1MBM _KM_U02, K1MBM _U19, K1MBM _U22, K1MBM _K0, K1MBM _K05 K1MBM _U, K1MBM _K01, K1MBM _K02, K1MBM _K05 K1MBM _W01, K1MBM _W20, K1MBM _W K1MBM _KM_U01, K1MBM _KM_U02, K1MBM _KM_U0, K1MBM _KM_U06, K1MBM _K01, K1MBM _K0, K1MBM _K10 K1MBM _KM_U01, K1MBM _KM_U02, K1MBM _KM_U , T z P K W ,2 T z K W ,2 T z K W , T z P K W ,7 T z P K W ,2 T E K W , T z P K W ,7 T z P K W 17. MMM02128W Mdelwanie bciążeń pjazdów samchdwych 10 K1MBM _KM_W01, K1MBM_W ,2 T z K W 18. MMM02128P Mdelwanie bciążeń pjazdów samchdwych 20 K1MBM _U09, K1MBM _U10, K1MBM _K01, K1MBM _K05, , T z P K W K1MBM _K09 MMM02152BK BLOK WYBIERALNY: 19. MMM02129W Bimechanika inżynierska 10 K1MBM _W11, K1MBM _W ,8 T z K W 20. MMM0210W Technika w medycynie 10 K1MBM _W11, K1MBM _W17, K1MBM _W25, K1MBM _W0, K1MBM _W2, K1MBM _U, K1MBM _K01, K1MBM _K02, K1MBM _K06, K1MBM _K ,8 T z K W

13 Kursy z bszaru dyplmwania: bszar -Technlgie i Systemy Wytwórcze 21. MMM02226W Kmputerwa symulacja prcesów dlewania MMM02226P Kmputerwa symulacja prcesów dlewania MMM02227W Narzędzia skrawające MMM02227L Narzędzia skrawające MMM02208S Prseminarium dyplmwe 10 K1MBM _TSW_W02, K1MBM _W2, K1MBM _K01 K1MBM _U05, K1MBM _U1, K1MBM _U27, K1MBM _K01 K1MBM _W22, K1MBM _TSW_W01 K1MBM _TSW_U01, K1MBM _U26, K1MBM _U1, K1MBM _K02, K1MBM _K0, K1MBM _K07 K1MBM _U01, K1MBM _U12, K1MBM _U0, K1MBM _K01, K1MBM _K0, K1MBM _K06, K1MBM _K09, K1MBM _TSW_U01, K1MBM _TSW_U02, K1MBM _TSW_U0, K1MBM _TSW_U ,8 T z K W , T z P K W ,2 T z K W , T z P K W ,7 T z P K W 26. MMM02205W Planwanie wytwarzania CAD/CAM 10 K1MBM _W ,2 T z K W 27. MMM02205L Planwanie wytwarzania CAD/CAM 20 K1MBM _U ,7 T z P K W 28. MMM02206W Prjektwanie prcesów technlgicznych MMM02206P Prjektwanie prcesów technlgicznych 20 K1MBM _W1, K1MBM _W21, K1MBM _W22, K1MBM _W2, K1MBM _K01 K1MBM _TSW_U01, K1MBM _TSW_U02, K1MBM _U02, K1MBM _U1, K1MBM _U26,K1MBM _U1, K1MBM _K ,2 T z K W ,7 T z P K W 0. MMM02202W Technlgie spajania 20 K1MBM _TSW_W0, K1MBM _W21, K1MBM _K ,2 T z K W 1. MMM02202L Technlgie spajania 10 K1MBM _U28, K1MBM _K , T z P K W MMM01251BK 2. MMM02220W Metrlgia w prcesach wytwarzania 10. MMM02220L Metrlgia w prcesach wytwarzania 10. MMM02221W Badanie jakści wyrbów MMM02221L Badanie jakści wyrbów MMM02210 Seminarium dyplmwe MMM02228W 8. MMM02228P BLOK WYBIERALNY: Kmputerwa symulacja prcesów kształtwania plastyczneg Kmputerwa symulacja prcesów kształtwania plastyczneg K1MBM _W15, K1MBM _K0, K1MBM _K05 K1MBM _TSW_U01, K1MBM _U01, K1MBM _U12, K1MBM _K0, K1MBM _K05 K1MBM _W15, K1MBM _K0, K1MBM_TSW_W0 K1MBM _U12, K1MBM _K0, K1MBM_TSW_U0 K1MBM _U, K1MBM _K01, K1MBM _K02, K1MBM _K ,2 T E K W ,7 T z P K W ,2 T E K W ,7 T z P K W ,7 T z P K W 10 K1MBM _TSW_W ,2 T z K W 10 K1MBM _TSW_U05, K1MBM _K ,7 T z P K W

14 9. MMM02207W 0. MMM02207L 1. MMM02207P Technlgia i materiały stswane w wytwarzaniu knstrukcji lekkich Technlgia i materiały stswane w wytwarzaniu knstrukcji lekkich Technlgia i materiały stswane w wytwarzaniu knstrukcji lekkich 2. MMM02225W Technlgie laserwe w wytwarzaniu 10. MMM02225L Technlgie laserwe w wytwarzaniu 10. MMM02211W 5. MMM02211L Technlgie wytwarzania wyrbów z twrzyw sztucznych Technlgie wytwarzania wyrbów z twrzyw sztucznych K1MBM _TSW_W02, K1MBM _TSW_W05, K1MBM _K02 K1MBM _TSW_U02, K1MBM _U1, K1MBM _K02 K1MBM _TSW_U02, K1MBM _U1, K1MBM _K02 K1MBM _TSW_W0, K1MBM _W21 K1MBM _TSW_U0, K1MBM _U26, K1MBM _U ,6 T z K W ,7 T z P K W ,7 T z P K W ,8 T z K W , T z P K W 10 K1MBM _W1, K1MBM _W ,2 T z K W 10 K1MBM _U0, K1MBM _K05, K1MBM _K ,7 T z P K W 6. MMM0222W Utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń wytwórczych 10 K1MBM _W18, K1MBM _W ,8 T z K W Razem ,.2. Lista mdułów specjalnściwych Razem dla mdułów kierunkwych liczba gdzin w ć l p s liczba gdzin ZZU liczba gdzin CNPS liczba punktów Liczba punktów zajęć BK1 56,.2..1 Mduł Przedmity specjalnściwe (min. pkt ): Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Nazwa (grupę Symbl kierunkweg Frma 2 gólnucz. charakt. rdzaj 6 typ Mduł Przedmity wybieralne specjalnściwe (min. pkt ): Tygdniwa liczba gdzin Liczba gdzin Nazwa (grupę Symbl kierunkweg Frma 2 gólnucz. charakt. rdzaj 6 typ 7 Razem dla mdułów specjanściwych liczba gdzin w ć l p s liczba gdzin ZZU liczba gdzin CNPS liczba punktów Liczba punktów zajęć BK

15 . Mduł praktyk (uchwała Rady Wydziału nt. zasad zaliczania praktyki zał. nr ) Nazwa praktyki Liczba punktów 6 Czas trwania praktyki Liczba punktów zajęć 6 Tryb praktyki Cel praktyki Raprt z praktyki MMM02000Q Celem praktyki jest zdbycie dświadczenia przemysłweg, zapznanie się z pdstawwym wypsażeniem technicznym i technlgicznym zakładów, zapznanie się z pracą wyższeg dzru techniczneg zakładu, a w szczególnści: pszerzenie wiedzy zdbytej na studiach i rzwijanie umiejętnści jej wykrzystania, zapznanie się ze specyfiką śrdwiska zawdweg, kształtwanie knkretnych umiejętnści zawdwych związanych bezpśredni z miejscem dbywania praktyki, kształtwanie umiejętnści skuteczneg kmunikwania się, pznanie zasad rganizacji pracy i pdziału kmpetencji, prcedur, prcesu planwania pracy, kntrli, dsknalenie umiejętnści rganizacji pracy własnej, pracy zespłwej, efektywneg zarządzania czasem, sumiennści, dpwiedzialnści za pwierzne zadania, dsknalenie umiejętnści psługiwania się językiem bcym w sytuacjach zawdwych. Pprzez swbdny wybór miejsca dbywania praktyki, m. in. przez własny wybór firmy, student mże realizwać swje zaintereswania zawdwe. Wynikiem teg mże być sfrmułwanie indywidualneg tematu pracy dyplmwej inżynierskiej. Pierwsza praca zawdwa dbywa się częst w miejscu praktyki.. Mduł praca dyplmwa Typ pracy dyplmwej Licencjat / inżynier / magister / magister inżynier Liczba semestrów pracy dyplmwej Liczba punktów kd 1 15 MMM02150, MMM02250 Charakter pracy dyplmwej Praca dyplmwa inżynierska ma charakter użyteczny dla praktyki inżynierskiej. Jej przedmitem jest w szczególnści rzwiązanie zadania z zakresu: prjektwania, eksperymentu pmiarweg, pracwania prgramu kmputerweg raz analizy części lub całści prcesów charakterze technicznym, rganizacyjn-technicznym, eknmiczn-technicznym. Nie ma na wyłącznie charakteru pisweg, a jest w niej widczna część będąca wkładem własnym studenta. Liczba punktów 15

16 5. Spsby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia Typ zajęć wykład ćwiczenia labratrium prjekt seminarium praktyka praca dyplmwa przygtwana praca dyplmwa Spsby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia egzamin, klkwium, kartkówka, dpwiedź ustna, becnść, sprawdzian, test, zaliczenie pisemne klkwium, kartkówka, dpwiedź ustna, udział w dyskusjach prblemwych, sprawdzian, raprt, aktywnść kartkówka, dpwiedź ustna, udział w dyskusjach prblemwych, sprawzdanie, wejściówka, aktywnść, średnia cen z lab., raprt, referat klkwium, kartkówka, dpwiedź ustna, udział w dyskusjach prblemwych, sprawzdanie, wejściówka, aktywnść, cena przygtwania prjektu, raprt, brna prjektu, frekwencja, prezentacja dpwiedź ustan, dyskusja, aktywnść, prezentacja, pracwanie zagadnień raprt z praktyki 6. liczba punktów, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpśrednieg udziału nauczycieli akademickich i studentów (wpisać sumę punktów dla / grup znacznych kdem ) 191,8

17 7. liczba punktów, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk pdstawwych Liczba punktów z przedmitów bwiązkwych Liczba punktów z przedmitów wybieralnych liczba punktów liczba punktów, którą student musi uzyskać w ramach zajęć charakterze praktycznym, w tym zajęć labratryjnych i prjektwych (wpisać sumę punktów /grup znacznych kdem P) Liczba punktów z przedmitów bwiązkwych Liczba punktów z przedmitów wybieralnych liczba punktów Minimalna liczba punktów, którą student musi uzyskać, realizując mduły kształcenia ferwane na zajęciach gólnuczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać sumę punktów /grup znacznych kdem O) liczba punktów, którą student mże uzyskać, realizując mduły wybieralne (min. 0 % całkwitej liczby punktów ) Zakres egzaminu dyplmweg Zagadnienia na egzamin dyplmwy dstepne są na strnie internetwej Wydziału i pdzielne są na blki tematyczne. 12. Wymagania dtyczące terminu kreślnych /grup lub wszystkich w pszczególnych mdułach Lp. kursu Nazwa kursu Termin d... (numer semestru) 1. Plan studiów (załącznik nr )

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: 7 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Pdstawą decyzji przyjęciu na studia jest WSKAŹNIK REKRUTACYJNY.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d ZW /2012 Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: 7 knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia):

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inzyniera, raz uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inzyniera, raz uzyskanie dpwiedniej ilsci punktów w prcesie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU STUDIÓW

OPIS PROGRAMU STUDIÓW Zał. nr 2 1. Opis gólny 1.1. Liczba semestrów: 7 1.. liczba gdzin zajęć: 15 OPIS PROGRAMU STUDIÓW 1.2. Całkwita liczba punktów knieczna d ukńczenia studiów na danym pzimie: 210 1.. Wymagania wstępne (w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr d Prgramu semestrów: punktów knieczna d uzyskania kwalifikacji: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Mżliwść kntynuacji studiów:

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 7. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 7. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: 7 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Pdstawą decyzji przyjęciu na studia jest WSKAŹNIK REKRUTACYJNY.

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie rekrutacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d ZW /2012 Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: 7 Liczba punktów knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 8. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 8. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 1. Opis Liczba semestrów: 8 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Pdstawą decyzji przyjęciu na studia jest wskaźnik rekrutacyjny. O jeg wartści decydują wybrane wyniki egzaminu

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 7. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 7. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 1. Opis Liczba semestrów: 7 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Pdstawą decyzji przyjęciu na studia jest wskaźnik rekrutacyjny. O jeg wartści decydują wybrane wyniki egzaminu

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW 1. Opis

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Zał. nr. d Prgramu kształcenia PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 TECHNICZNO-INŻYNIERYJNY WYDZIAŁ: MECHATRONIKA POJAZDÓW KIERUNEK: I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 TECHNICZNO-INŻYNIERYJNY WYDZIAŁ: MECHATRONIKA POJAZDÓW KIERUNEK: I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: Zał nr PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: SPECJALNOŚĆ: TECHNICZNO-INŻYNIERYJNY MECHATRONIKA POJAZDÓW I stpień, studia inżynierskie stacjnarna gólnakademicki KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* stacjonarna / niestacjonarna*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* stacjonarna / niestacjonarna* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI POZIOM KSZTAŁCENIA: licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr d ZW /01 Zał. nr. d Prgramu Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów Zał nr 3 d ZW 33/01 Załącznik nr d Prgramu studió WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 3 1. Opis Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie rekrutacji PROGRAM STUDIÓW knieczna d uzyskania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Zał. nr. d Prgramu PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 9 Wymagania wstępne : Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie rekrutacji Mżliwść

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów: 7 Liczba punktów knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 Zał. nr 2 d ZW /2012 Zał. nr. d Prgramu kształcenia Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210. Liczba semestrów: 7

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210. Liczba semestrów: 7 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d ZW /2012 Zał. nr 2 d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: 7 Liczba punktów knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210. Liczba semestrów: 7

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210. Liczba semestrów: 7 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d ZW /2012 Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: 7 Liczba punktów knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210. Liczba semestrów: 7

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210. Liczba semestrów: 7 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d ZW /2012 Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: 7 Liczba punktów knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210. Liczba semestrów: 7

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210. Liczba semestrów: 7 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d ZW /2012 Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: 7 Liczba punktów knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Zał. nr 2 do ZW 33/2012

Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d ZW /2012 Zał. nr 2 d Prgramu semestrów: 7 ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne Mżliwść kntynuacji studiów: na II stpniu studiów P ukńczeniu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI WYDZIAŁY:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI WYDZIAŁY: Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁY: ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI KIERUNEK: MECHATRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr 2 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI WYDZIAŁY:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI WYDZIAŁY: Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁY: ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI KIERUNEK: MECHATRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:182

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:182 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr 2 d Prgramu kształcenia semestrów: punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji:182 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia):rekrutacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość:

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI WYDZIAŁY:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI WYDZIAŁY: Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁY: ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI KIERUNEK: MECHATRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia

Bardziej szczegółowo

4. Lista modułów kształcenia:

4. Lista modułów kształcenia: . Lista mdułów :.1. Lista mdułów bwiązkwych:.1.1. Lista mdułów gólneg.1.1.1. Mduł: Przedmity humanistyczn-menedżerskie ( 90, 6 pkt ) Lp Kd kursu Nazwa kursu 1 PREW002W Własnść intelektualna i prawa autrskie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI WYDZIAŁY:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI WYDZIAŁY: Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁY: ELEKTRYCZNY, MECHANICZNY, ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW i FOTONIKI KIERUNEK: MECHATRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 4 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 4 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Elektrniki Mikrsystemów i Ftniki KIERUNEK STUDIÓW: Inżynieria mikrsystemów mechatrnicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszeg stpnia (inżynierskie)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 7. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

Załącznik nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 7. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Załącznik nr 2 d Prgramu kształcenia semestrów: 7 Wymagania wstępne: Pdstawą decyzji przyjęciu na studia jest WSKAŹNIK REKRUTACYJNY. O jeg wartści decydują wybrane wyniki egzaminu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 1 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 7. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

Załącznik nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 7. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Załącznik nr 2 d Prgramu kształcenia semestrów: 7 Wymagania wstępne: Pdstawą decyzji przyjęciu na studia jest WSKAŹNIK REKRUTACYJNY. O jeg wartści decydują wybrane wyniki egzaminu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr 2 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr do Programu studiów MECHANICZNY WYDZIAŁ: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN KIERUNEK:

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr do Programu studiów MECHANICZNY WYDZIAŁ: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN KIERUNEK: Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość:

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka Zał nr d ZW /202 PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjnarna /

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia . Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr d ZW /0 Zał. nr d Prgramu kształcenia semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): REKRUTACJA wymagania crcznie kreślane przez Senat PWr.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr 2 d ZW /2012 Załącznik nr 2 d Prgramu PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. MECHANICZNY MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. polski WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: Przyporządkowany do dyscypliny: D1 INŻYNIERIA MECHANICZNA

PROGRAM STUDIÓW. MECHANICZNY MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. polski WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: Przyporządkowany do dyscypliny: D1 INŻYNIERIA MECHANICZNA PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: MECHANICZNY MECHANIKA i BUDOWA MASZYN Przyprządkwany d dyscypliny: D1 INŻYNIERIA MECHANICZNA D2* D* D4* POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszeg stpnia (licencjackie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynier/ magister / magister inżynier

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynier/ magister / magister inżynier Zał nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynier/ magister / magister

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. MECHANICZNY MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. polski, angielski WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW:

PROGRAM STUDIÓW. MECHANICZNY MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. polski, angielski WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: MECHANICZNY MECHANIKA i BUDOWA MASZYN Przyprządkwany d dyscypliny: D1 INŻYNIERIA MECHANICZNA D2* D* D4* POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszeg stpnia (licencjackie

Bardziej szczegółowo

R E K T O R. z dnia 30 kwietnia 2012 r.

R E K T O R. z dnia 30 kwietnia 2012 r. R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE /2012 z dnia 0 kwietnia 2012 r w sprawie dkumentwania prgramów studiów rzpczynających się d rku akademickieg 2012/201 Działając na pdstawie art 10 ust 2 ustawy Praw szklnictwie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 1 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 18 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. AUTOMATYKA i ROBOTYKA. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* stacjonarna / niestacjonarna*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. AUTOMATYKA i ROBOTYKA. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* stacjonarna / niestacjonarna* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA i ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka Zał nr d ZW /202 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr 2 d ZW /2012 Załącznik nr 2 d Prgramu PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość:

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał. nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyka i Zarządzanie. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyka i Zarządzanie. KIERUNEK: Informatyka Zał nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyka i Zarządzanie KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: . Opis semestrów: Zał. nr d ZW /0 Zał. nr d Prgramu kształcenia Obwiązuje d 0 października 0 PROGRAM STUDIÓW (Infrmatyka, Inżynieria systemów infrmatycznych) punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY MECHATRONIKA. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* stacjonarna / niestacjonarna*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY MECHATRONIKA. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* stacjonarna / niestacjonarna* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: MECHATRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 11 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Mechatronika

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Mechatronika Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Elektrniki Mikrsystemów i Ftniki KIERUNEK: Mechatrnika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał nr d ZW /202 PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjnarna /

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORMA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria chemiczna i prceswa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 10 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2009/2010 WYDZIAŁ ODLEWNICTWA. OPIS STACJONARNYCH STUDIOW I STOPNIA Kierunek : METALURGIA

Rok akademicki 2009/2010 WYDZIAŁ ODLEWNICTWA. OPIS STACJONARNYCH STUDIOW I STOPNIA Kierunek : METALURGIA 1 Rk akademicki 2009/2010 WYDZIAŁ ODLEWNICTWA OPIS STACJONARNYCH STUDIOW I STOPNIA Kierunek : METALURGIA 1. REKRUTACJA KANDYDATÓW Rekrutacja na studia dbywa si na gólnych zasadach, dtyczcych wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 7 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁY: Elektryczny, Mechaniczny, Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Mechatronika

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁY: Elektryczny, Mechaniczny, Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Mechatronika Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁY: Elektryczny, Mechaniczny, Elektrniki Mikrsystemów i Ftniki KIERUNEK: Mechatrnika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA...

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA... Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 2 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA... POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (IZ) POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (IZ) POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (IZ) POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Zastswania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. INF_INT_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW. INF_INT_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Inżynieria internetwa (INT) JĘZYK

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo