PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (IZ) POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (IZ) POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie"

Transkrypt

1 PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (IZ) POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Zastswania IT w biznesie (ZIB) JĘZYK STUDIÓW: plski Uchwała Rady Wydziału z dnia Obwiązuje d

2 Struktura planu studiów (pcjnalnie) 1) w układzie punktwym Praktyka studencka p III semestrze, ECTS + 10 h CNPS 27 CNPS ECTS CNPS ECTS CNPS ECTS CNPS ECTS CNPS ECTS CNPS ECTS CNPS ECTS Lgika pragmatyczna dla inżynierów ECTS Analiza matematyczna ECTS Wprwadzenie d ptymalizacji 90 ECTS Rachunek prawdpdbieństwa 90 ECTS Zajęcia sprtwe 0 1 ECTS Kmpetencje spłeczne I 0 2 ECTS Analiza systemwa i inżynieria systemów 90 ECTS Język bcy B ECTS Inżynieria decyzji Badania peracyjne 10 ECTS 17 Fizyka techniczna Statystyka dla inżynierów 1 śrdwiska pracy 180 ECTS 180 ECTS Techniki eksplracji 1 Eknmia 10 ECTS 1 Regulacje działalnści gspdarczej ECTS 12 Praw dla inżynierów 0 2 ECTS Ochrna własnści 11 intelektualnej ECTS Zarzadzanie prdukcją i lgistyką 120 ECTS Rachunkwść i finanse dla menedżerów 10 ECTS danych 120 ECTS Pdstawy zarządzania prjektem 0 1 ECTS Innwacje i przedsiębirczść inżynierska 0 2 ECTS Język bcy B22 90 ECTS Zastswanie metdyki prjektwania inżynierskieg systemów zarządzania 120 ECTS Narzędzia infrmatyczne wspmagające pdejmwanie decyzji 10 ECTS Analiza i klasyfikacja danych 120 ECTS Metdyki zarządzania prjektem 10 ECTS 9 Teria rganizacji i zarządzania Zachwania rganizacyjne ECTS Systemy infrmatyczne 0 2 ECTS Marketing zarządzania ECTS 0 2 ECTS Pdstawy inwentyki inżynierskiej 90 ECTS Technlgie infrmacyjne 0 2 ECTS Technlgie internetwe 120 ECTS Analiza eknmiczna decyzji bizneswych 90 ECTS Zarządzanie Jakścią 0 2 ECTS Seminarium dyplmwe 0 1 ECTS Kmpetencje spłeczne II 0 2 ECTS Symulacja i prgnzwanie w inżynierii zarządzania 180 ECTS Prjektwanie analizatrów bizneswych 120 ECTS Systemy analityczne 10 ECTS Infrmatyczne narzędzia zarządzania prjektami 120 ECTS Zarządzanie zasbami ludzkimi 0 2 ECTS Praca inżynierska 20 1 ECTS Prjektwanie stanwisk pracy 120 ECTS Inżynierskie warsztaty prjektwe 0 2 ECTS Cntrlling prjektu 0 2 ECTS Studium wyknalnści prjektów infrastrukturalnych 0 2 ECTS Trening kierwniczy 0 2 ECTS e-gspdarka 0 2 ECTS Bazy danych Prgramwanie aplikacji Analiza prjektwanie Ntacje i mdelwanie 180 ECTS Hurtwnie danych 180 ECTS i implementacja 2 Analiza prcesów prcesów bizneswych Zarządzanie prcesami ECTS infrmacyjnych rganizacji prcesów bizneswych 10 ECTS infrmatyzacji ECTS 180 ECTS 0 2 ECTS 1 I II III IV V VI VII 2 / 2 / 2 / 7 2 / 0 2 / 0 2 / 18 / /

3 2) w układzie wym 27 CNPS ECTS CNPS ECTS CNPS ECTS CNPS ECTS CNPS ECTS CNPS ECTS CNPS ECTS Lgika pragmatyczna dla inżynierów 22 11OOO Analiza matematyczna 22OOO E Wprwadzenie d ptymalizacji 11OOO Rachunek prawdpdbieństwa 21OOO Zajęcia sprtwe O2OOO Kmpetencje spłeczne I O2OOO Analiza systemwa i inżynieria systemów 21OOO Język bcy B21 OOOO Inżynieria decyzji Badania peracyjne 2O2OO E Statystyka 17 Fizyka techniczna dla inżynierów 1 śrdwiska pracy 211OO 2O1OO E Techniki eksplracji 1 Eknmia 22OOO E 1 Regulacje działalnści gspdarczej 1 11OOO Praw dla inżynierów 12 21OOO Ochrna własnści 11 intelektualnej 21OOO E 10 Zarzadzanie prdukcją i lgistyką 211OO Rachunkwść i finanse dla menedżerów 22OOO E danych 1OO1O Pdstawy zarządzania prjektem 2OOOO Innwacje i przedsiębirczść inżynierska 21OOO Język bcy B22 OOOO Zastswanie metdyki prjektwania inżynierskieg systemów zarządzania 1OO2O Narzędzia infrmatyczne wspmagające pdejmwanie decyzji 2O1OO Analiza i klasyfikacja danych 1O1OO Metdyki zarządzania prjektem 22OOO E 9 Teria rganizacji 8 i zarządzania Zachwania rganizacyjne 22OOO E 21OOO Marketing Systemy infrmatyczne 22OOO E 7 Technlgie infrmacyjne 1O1OO Technlgie internetwe 1O1O1 Pdstawy inwentyki inżynierskiej 2O1OO Analiza eknmiczna decyzji bizneswych 2O1OO zarządzania 1O1OO Zarządzanie jakścią 21OOO Seminarium dyplmwe OOOO1 Kmpetencje spłeczne II 12OOO Symulacja i prgnzwanie w inżynierii zarządzania 2O1OO E Prjektwanie analizatrów bizneswych 1O2OO Systemy analityczne 1O2OO Infrmatyczne narzędzia zarządzania prjektami 2O1OO Zarządzanie zasbami ludzkimi 22OOO Praca inżynierska OOO2O Prjektwanie stanwisk pracy 2O2OO Inżynierskie warsztaty prjektwe OOO2O Cntrlling prjektu 11OOO Studium wyknalnści prjektów infrastrukturalnych 11OOO Trening kierwniczy OO2OO e-gspdarka 1OOO1 Bazy danych Prgramwanie aplikacji Analiza prjektwanie Ntacje i mdelwanie 2O2OO Hurtwnie danych 2O2OOO E i implementacja 2 Analiza prcesów prcesów bizneswych Zarządzanie prcesami 2 1O2OO E infrmacyjnych rganizacji prcesów bizneswych 1O2OO E infrmatyzacji 1 11OOO 1O2OO E 1OOO1 1 I II III IV V VI VII 2 / 2 / 2 / 7 2 / 0 2 / 0 2 / 18 / /

4 1 Zestaw i grup bwiązkwych i wybieralnych w układzie semestralnym Semestr 1 Kursy bwiązkwe punktów ECTS 21 Lp Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa Symbl kierunk pkt ECTS Frma 2 Kurs/grupa K1_IZ_W0 1 IZZ1101W Bazy danych 2 K1_IZ_W ,0 T Z K Ob 2 IZZ1101L Bazy danych 2 K1_IZ_U ,0 T Z P K Ob K1_IZ_W0 EKZ112W Eknmia 2 K1_IZ_W ,0 T E PD Ob K1_IZ_U0 EKZ112C Eknmia 2 K1_IZ_U19 K1_IZ_K ,0 T Z P PD Ob K1_IZ_W01 IZZ1109W Lgika pragmatyczna dla inżynierów 1 K1_IZ_W1 K1_IZ_W , T Z K Ob K1_IZ_U07 IZZ1109C Lgika pragmatyczna dla inżynierów 1 K1_IZ_U , T Z P K Ob K1_IZ_W0 7 PRZ1171W Praw dla inżynierów 2 K1_IZ_W0 K1_IZ_W ,0 T Z K Ob K1_IZ_U19 8 PRZ1171C Praw dla inżynierów 1 K1_IZ_U21 K1_IZ_K , T Z P K Ob 9 IZZ1102W Technlgie infrmacyjne 1 K1_IZ_W , T Z KO Ob 10 IZZ1102L Technlgie infrmacyjne 1 K1_IZ_U , T Z P KO Ob K1_IZ_W07 K1_IZ_W1 11 ZMZ1010W Teria rganizacji i zarządzania 2 K1_IZ_W1 K1_IZ_W28 K1_IZ_W ,0 T E K Ob K1_IZ_U20 12 ZMZ1010C Teria rganizacji i zarządzania 2 K1_IZ_U22 K1_IZ_K ,0 T Z P K Ob , 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształ gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy

5 Grupy bwiązkwych punktów ECTS 9 Tygdniwa Lp Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) 1 MAT117 Analiza matematyczna (GK) 2 2 K1_IZ_W01 K1_IZ_U09 pkt ECTS Frma ,0 Symbl kierunk Kurs/grupa ,0 T E P PD Ob Kursy wybieralne (minimum w semestrze, punktów ECTS) Tygdniwa Lp Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) pkt ECTS Frma 2 Symbl kierunk Kurs/grupa Grupy wybieralnych (np nazwa specjalnści) (minimum w semestrze, punktów ECTS) Tygdniwa pkt ECTS Frma 2 Lp Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Symbl kierunk Kurs/grupa w semestrze Semestr 2 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształ gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS ,

6 Kursy bwiązkwe punktów ECTS 0 Lp Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa Symbl kierunk pkt ECTS Frma 2 Kurs/grupa 1 FZZ210W Fizyka techniczna śrdwiska pracy 2 K1_IZ_W ,0 T Z PD Ob K1_IZ_U07 2 FZZ210C Fizyka techniczna śrdwiska pracy 1 K1_IZ_U08 K1_IZ_U , T Z P PD Ob K1_IZ_U07 FZZ210L Fizyka techniczna śrdwiska pracy 1 K1_IZ_U08 K1_IZ_U , T Z P PD Ob IZZ110W Hurtwnie danych 1 K1_IZ_W , T E K Ob K1_IZ_U0 K1_IZ_U1 IZZ110L Hurtwnie danych 2 K1_IZ_K02 K1_IZ_K ,0 T Z P K Ob PRZ1172W Ochrna własnści intelektualnej 2 K1_IZ_W ,0 T E K Ob 7 PRZ1172C Ochrna własnści intelektualnej 1 K1_IZ_U19 K1_IZ_K01 K1_IZ_K , T Z P K Ob 8 MAZ11W Rachunek prawdpdbieństwa 2 K1_IZ_W ,0 T Z PD Ob K1_IZ_U08 9 MAZ11C Rachunek prawdpdbieństwa 1 K1_IZ_U , T Z P PD Ob K1_IZ_W0 10 EKZ11W Regulacje działalnści gspdarczej 1 K1_IZ_W20 K1_IZ_W , T Z K Ob K1_IZ_U19 11 EKZ11C Regulacje działalnści gspdarczej 1 K1_IZ_U21 K1_IZ_K , T Z P K Ob 12 IZZ110W Technlgie internetwe 1 K1_IZ_W , T Z K Ob 1 IZZ110L Technlgie internetwe 1 K1_IZ_U1 K1_IZ_U , T Z P K Ob 1 IZZ110S Technlgie internetwe 1 K1_IZ_U1 K1_IZ_U , T Z P K Ob 1 IZZ1110W Wprwadzenie d ptymalizacji 1 K1_IZ_W , T Z K Ob 1 IZZ1110C Wprwadzenie d ptymalizacji 1 K1_IZ_U , T Z P K Ob K1_IZ_W2 17 ZMZ1011W Zachwania rganizacyjne 2 K1_IZ_W ,0 T Z K Ob K1_IZ_U20 18 ZMZ1011C Zachwania rganizacyjne 1 K1_IZ_U2 K1_IZ_K , T Z P K Ob , Grupy bwiązkwych 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształ gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy punktów ECTS

7 Lp Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa pkt ECTS Frma 2 Symbl kierunk kształ Kurs/grupa Kursy wybieralne (minimum w semestrze, punktów ECTS) Tygdniwa Lp Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) pkt ECTS Frma 2 Symbl kierunk Kurs/grupa Grupy wybieralnych (np nazwa specjalnści) (minimum w semestrze, punktów ECTS) Tygdniwa pkt ECTS Frma 2 Lp Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Symbl kierunk Kurs/grupa w semestrze: w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS , Semestr 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształ gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy 7

8 Kursy bwiązkwe punktów ECTS 27 Lp Kd 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształ gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa Symbl kierunk pkt ECTS Frma 2 Kurs/grupa K1_IZ_W0 1 IZZ1112W Analiza systemwa i inżynieria systemów 2 K1_IZ_W ,0 T Z K Ob K1_IZ_U0 K1_IZ_U0 K1_IZ_U1 K1_IZ_U1 2 IZZ1112C Analiza systemwa i inżynieria systemów 1 K1_IZ_U , T Z P K Ob K1_IZ_U18 K1_IZ_K0 K1_IZ_K0 K1_IZ_W0 IZZ110W Pdstawy inwentyki inżynierskiej 2 K1_IZ_W ,0 T Z K Ob IZZ110C Pdstawy inwentyki inżynierskiej 1 K1_IZ_U18 K1_IZ_K , T Z P K Ob IZZ110W Prgramwanie aplikacji 2 K1_IZ_W ,0 T E K Ob K1_IZ_U0 IZZ110L Prgramwanie aplikacji 2 K1_IZ_U1 K1_IZ_U1 K1_IZ_K ,0 T Z P K Ob K1_IZ_W07 7 FBZ121W Rachunkwść i finanse dla inżynierów 2 K1_IZ_W2 K1_IZ_W ,0 T E K Ob K1_IZ_U12 K1_IZ_U20 8 FBZ121C Rachunkwść i finanse dla inżynierów 2 K1_IZ_U ,0 T Z P K Ob K1_IZ_U22 K1_IZ_W11 K1_IZ_W1 9 IZZ1111W Statystyka dla inżynierów 2 S1_ZIB_W ,0 T E S Ob S1_ZIB_W0 K1_IZ_U1 K1_IZ_U17 10 IZZ1111L Statystyka dla inżynierów 1 S1_ZIB_U , T Z P S Ob S1_ZIB_U0 K1_IZ_W07 11 ZMZ1012W Zarządzanie prdukcją i lgistyką 2 K1_IZ_W ,0 T Z K Ob K1_IZ_U0 12 ZMZ1012C Zarządzanie prdukcją i lgistyką 1 K1_IZ_U , T Z P K Ob K1_IZ_U1 K1_IZ_U0 1 ZMZ1012L Zarządzanie prdukcją i lgistyką 1 K1_IZ_U12 K1_IZ_U , T Z P K Ob , Grupy bwiązkwych punktów ECTS 8

9 Lp Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa pkt ECTS Frma 2 Symbl kierunk kształ Kurs/grupa Kursy wybieralne (minimum 0 w semestrze, punktów ECTS) Tygdniwa Lp Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) 1 Kmpetencje spłeczne I 2 Symbl kierunk w ć L p s ZZU CNPS łączna K1_IZ_W0 K1_IZ_W2 K1_IZ_K02 pkt ECTS Frma 2 Kurs/grupa ,0 T Z P KO W 2 Zajęcia sprtwe 2 K1_IZ_K ,0 T Z O P KO W ,0 Grupy wybieralnych (np nazwa specjalnści) (minimum w semestrze, punktów ECTS) Tygdniwa pkt ECTS Frma 2 Lp Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Symbl kierunk Kurs/grupa w semestrze: Semestr 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształ gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS , 9

10 Kursy bwiązkwe punktów ECTS 2 Lp Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) 1 EKZ11W Analiza eknmiczna decyzji bizneswych 2 Tygdniwa 2 EKZ11L Analiza eknmiczna decyzji bizneswych 1 IZZ111W Analiza prcesów infrmacyjnych rganizacji 1 IZZ111C Analiza prcesów infrmacyjnych rganizacji 1 IZZ111W Innwacje i przedsiębirczść inżynierska 2 IZZ111C Innwacje i przedsiębirczść inżynierska 1 7 IZZ111W Inżynieria decyzji Badania peracyjne 2 8 IZZ111L Inżynieria decyzji Badania peracyjne 2 9 ZMZ101W Marketing 2 10 ZMZ101C Marketing 2 Symbl kierunk K1_IZ_W07 K1_IZ_W09 K1_IZ_U0 K1_IZ_U12 K1_IZ_U20 K1_IZ_U21 K1_IZ_U22 K1_IZ_K01 K1_IZ_K07 K1_IZ_W1 K1_IZ_W22 K1_IZ_U07 K1_IZ_U1 K1_IZ_U19 K1_IZ_W07 K1_IZ_W09 K1_IZ_W2 K1_IZ_U18 K1_IZ_K0 K1_IZ_K0 K1_IZ_K0 K1_IZ_K0 K1_IZ_W11 K1_IZ_W1 S1_ZIB_W01 S1_ZIB_W0 K1_IZ_U1 S1_ZIB_U01 K1_IZ_W0 K1_IZ_W07 K1_IZ_W1 K1_IZ_W27 K1_IZ_U0 K1_IZ_U1 K1_IZ_K01 K1_IZ_K02 K1_IZ_K0 K1_IZ_K0 pkt ECTS Frma 2 Kurs/grupa ,0 T Z K Ob , T Z P K Ob , T Z K Ob , T Z P K Ob ,0 T Z K Ob , T Z P K Ob ,0 T E S Ob ,0 T Z P S Ob ,0 T E K Ob ,0 T Z P K Ob 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształ gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy 10

11 11 ZMZ101W Pdstawy zarządzania prjektem 2 12 IZZ111W Techniki eksplracji danych 1 1 IZZ111L Techniki eksplracji danych 1 K1_IZ_W08 K1_IZ_W12 K1_IZ_W17 K1_IZ_W2 K1_IZ_U07 K1_IZ_U18 K1_IZ_U19 K1_IZ_K0 K1_IZ_K0 K1_IZ_W11 K1_IZ_W1 K1_IZ_W18 S1_ZIB_W0 S1_ZIB_W02 S1_ZIB_W0 S1_ZIB_W0 K1_IZ_U18 S1_ZIB_U02 S1_ZIB_U0 S1_ZIB_U , ,0 T Z K Ob , T Z S Ob , T Z P S Ob Grupy bwiązkwych Lp Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) punktów ECTS Tygdniwa pkt ECTS Frma 2 Symbl kierunk w ć l p s ZZU CNPS łączna Kurs/grupa Kursy wybieralne (minimum 0 w semestrze, 7 punktów ECTS) Tygdniwa Lp Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) pkt ECTS Frma 2 Symbl kierunk w ć l p s ZZU CNPS łączna Kurs/grupa 1 IZZ1117Q PRAKTYKA ( lub semestr) ,0 T Z P K W 2 Język bcy B21 K1_IZ_U ,0 T Z O P KO W ,0 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształ gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy 11

12 Grupy wybieralnych (np nazwa specjalnści) (minimum w semestrze, punktów ECTS) Tygdniwa pkt ECTS Frma 2 Lp Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Symbl kierunk w ć l p s ZZU CNPS łączna Kurs/grupa w semestrze: w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS ,0 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształ gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy 12

13 Semestr Kursy bwiązkwe punktów ECTS 27 Lp Kd 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształ gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) 1 IZZ1118W Analiza i klasyfikacja danych 1 Tygdniwa 2 IZZ1118L Analiza i klasyfikacja danych 1 ZMZ1017W Metdyki zarządzania prjektem 2 ZMZ1017C Metdyki zarządzania prjektem 2 IZZ1119W IZZ1119L Narzędzia infrmatyczne wspmagające pdejmwanie decyzji Narzędzia infrmatyczne wspmagające pdejmwanie decyzji 7 IZZ1121W Ntacje i mdelwanie prcesów bizneswych 1 8 IZZ1121L Ntacje i mdelwanie prcesów bizneswych 2 w ć l p s ZZU CNPS łączna 2 1 K1_IZ_W0 K1_IZ_W08 K1_IZ_W11 K1_IZ_W1 K1_IZ_W1 K1_IZ_W18 K1_IZ_W22 S1_ZIB_W02 S1_ZIB_W0 S1_ZIB_W0 S1_ZIB_W07 K1_IZ_U0 K1_IZ_U0 K1_IZ_U08 K1_IZ_U09 K1_IZ_U17 S1_ZIB_U02 S1_ZIB_U0 K1_IZ_K02 K1_IZ_W12 K1_IZ_W17 K1_IZ_W22 K1_IZ_U0 K1_IZ_U0 K1_IZ_U0 K1_IZ_U09 K1_IZ_K07 K1_IZ_W0 K1_IZ_W08 K1_IZ_W11 K1_IZ_W1 S1_ZIB_W01 S1_ZIB_W0 K1_IZ_U1 K1_IZ_U17 S1_ZIB_U01 S1_ZIB_U0 K1_IZ_K02 K1_IZ_W10 K1_IZ_W19 K1_IZ_U1 K1_IZ_U18 pkt ECTS Frma 2 Symbl kierunk kształ Kurs/grupa , T Z S Ob , T Z P S Ob ,0 T E K Ob ,0 T Z P K Ob ,0 T Z S Ob , T Z P S Ob , T E K Ob ,0 T Z P K Ob 9 IZZ111W Systemy infrmatyczne zarządzania 1 K1_IZ_W , T Z K Ob 1

14 10 IZZ111L Systemy infrmatyczne zarządzania , T Z P K Ob K1_IZ_W07 11 ZMZ1018W Zarządzanie jakścią 2 K1_IZ_W27 K1_IZ_W ,0 T Z K Ob K1_IZ_U0 12 ZMZ1018C Zarządzanie jakścią 1 K1_IZ_U1 K1_IZ_U20 K1_IZ_U22 K1_IZ_K0 K1_IZ_K , T Z P K Ob K1_IZ_W0 K1_IZ_W07 K1_IZ_W11 1 IZZ1120W K1_IZ_W1 Zastswanie metd prjektwania inżynierskieg 1 K1_IZ_W1 systemów zarządzania K1_IZ_W22 K1_IZ_W27 S1_ZIB_W0 S1_ZIB_W , T Z S Ob 1 IZZ1120P Zastswanie metd prjektwania inżynierskieg systemów zarządzania 2 K1_IZ_U09 K1_IZ_U1 K1_IZ_U17 S1_ZIB_U0 S1_ZIB_U0 S1_ZIB_U , ,0 T Z P S Ob Grupy bwiązkwych Lp Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) punktów ECTS Tygdniwa pkt ECTS Frma 2 Symbl kierunk w ć l p s ZZU CNPS łączna Kurs/grupa Kursy wybieralne (minimum 0 w semestrze, punktów ECTS) Tygdniwa Lp Kd 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształ gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) pkt ECTS Frma 2 Symbl kierunk w ć l p s ZZU CNPS łączna Kurs/grupa 1 Język bcy B22 K1_IZ_U ,0 T Z O P KO W ,0 1

15 Grupy wybieralnych (np nazwa specjalnści) (minimum w semestrze, punktów ECTS) Tygdniwa pkt ECTS Frma 2 Lp Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Symbl kierunk w ć l p s ZZU CNPS łączna Kurs/grupa w semestrze: w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS ,0 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształ gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy 1

16 Semestr Kursy bwiązkwe punktów ECTS 27 Lp Kd 1 IZZ112W 2 IZZ112L Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Analiza prjektwanie i implementacja prcesów bizneswych Analiza prjektwanie i implementacja prcesów bizneswych IZZ112W Infrmatyczne narzędzia zarządzania prjektami 2 Tygdniwa IZZ112L Infrmatyczne narzędzia zarządzania prjektami 1 IZZ112W Prjektwanie analizatrów bizneswych 1 IZZ112L Prjektwanie analizatrów bizneswych 2 7 IZZ1122W Symulacja i prgnzwanie w inżynierii zarządzania 2 Symbl kierunk w ć l p s ZZU CNPS łączna 1 2 K1_IZ_W1 K1_IZ_W19 K1_IZ_W22 K1_IZ_U07 K1_IZ_U08 K1_IZ_W12 K1_IZ_W17 K1_IZ_W22 K1_IZ_U07 K1_IZ_U1 K1_IZ_U1 K1_IZ_U18 K1_IZ_K02 K1_IZ_W0 K1_IZ_W0 K1_IZ_W08 K1_IZ_W11 K1_IZ_W18 K1_IZ_W19 K1_IZ_W22 S1_ZIB_W02 S1_ZIB_W0 S1_ZIB_W07 K1_IZ_U07 K1_IZ_U08 K1_IZ_U09 K1_IZ_U1 K1_IZ_U1 K1_IZ_U1 K1_IZ_U17 S1_ZIB_U02 S1_ZIB_U0 S1_ZIB_U0 K1_IZ_W08 K1_IZ_W11 K1_IZ_W1 K1_IZ_W1 K1_IZ_W22 S1_ZIB_W01 S1_ZIB_W0 S1_ZIB_W0 S1_ZIB_W07 pkt ECTS Frma 2 Kurs/grupa , T E K Ob ,0 T Z P K Ob ,0 T Z K Ob , T Z P K Ob , T Z S Ob ,0 T Z P S Ob ,0 T E S Ob 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształ gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy 1

17 8 IZZ1122L Symulacja i prgnzwanie w inżynierii zarządzania 1 9 IZZ112W Systemy analityczne 1 10 IZZ112L Systemy analityczne 2 11 ZMZ1019W Zarządzanie zasbami ludzkimi 2 12 ZMZ1019C Zarządzanie zasbami ludzkimi 2 K1_IZ_U0 K1_IZ_U0 K1_IZ_U07 K1_IZ_U08 K1_IZ_U09 K1_IZ_U1 K1_IZ_U1 K1_IZ_U17 S1_ZIB_U01 S1_ZIB_U0 S1_ZIB_U0 K1_IZ_K07 K1_IZ_W0 K1_IZ_W08 K1_IZ_W11 K1_IZ_W1 K1_IZ_W18 K1_IZ_W22 S1_ZIB_W02 S1_ZIB_W0 S1_ZIB_W0 S1_ZIB_W07 K1_IZ_U0 K1_IZ_U0 K1_IZ_U09 K1_IZ_U17 S1_ZIB_U02 K1_IZ_K02 K1_IZ_K07 K1_IZ_W07 K1_IZ_W2 K1_IZ_W27 K1_IZ_U0 K1_IZ_U20 K1_IZ_U22 K1_IZ_K , , T Z P S Ob , T Z S Ob ,0 T Z P S Ob ,0 T Z K Ob ,0 T Z P K Ob Grupy bwiązkwych Lp Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) punktów ECTS Tygdniwa pkt ECTS Frma 2 Symbl kierunk w ć l p s ZZU CNPS łączna Kurs/grupa Kursy wybieralne (minimum 0 w semestrze, punktów ECTS) 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształ gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy 17

18 Lp Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa w ć L p s 1 IZZ1127S Seminarium dyplmwe 1 2 Kmpetencje spłeczne II 1 Kmpetencje spłeczne II 2 Symbl kierunk K1_IZ_U1 K1_IZ_U0 K1_IZ_W0 K1_IZ_W2 K1_IZ_U2 K1_IZ_K02 K1_IZ_K0 K1_IZ_K0 ZZ U CNPS pkt ECTS Frma 2 łączna ,0 Kurs/grupa , T Z P K W , T Z KO W ,0 T Z P KO W Grupy wybieralnych (np nazwa specjalnści) (minimum w semestrze, punktów ECTS) Tygdniwa pkt ECTS Frma 2 Lp Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Symbl kierunk Kurs/grupa w semestrze: w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS , 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształ gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy 18

19 Semestr 7 Kursy bwiązkwe punktów ECTS 1 Lp Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) 1 ZMZ1020W Cntrlling prjektu 1 2 ZMZ1020C Cntrlling prjektu 1 IZZ1129W e-gspdarka 1 Tygdniwa IZZ1129S e-gspdarka 1 IZZ1128W Prjektwanie stanwisk pracy 2 IZZ1128L Prjektwanie stanwisk pracy 2 7 IZZ111W Studium wyknalnści prjektów infrastrukturalnych 1 8 IZZ111P Studium wyknalnści prjektów infrastrukturalnych 1 9 IZZ112L Trening kierwniczy 2 10 IZZ11W Zarządzanie prcesami infrmatyzacji 1 Symbl kierunk w ć l p s ZZU CNPS łączna K1_IZ_W12 K1_IZ_W17 K1_IZ_U0 K1_IZ_U12 K1_IZ_U18 K1_IZ_U19 K1_IZ_K01 K1_IZ_W08 K1_IZ_W10 K1_IZ_W0 K1_IZ_W11 K1_IZ_W22 S1_ZIB_W0 S1_ZIB_W07 K1_IZ_U07 K1_IZ_U08 K1_IZ_U11 K1_IZ_U1 K1_IZ_U18 S1_ZIB_U0 S1_ZIB_U07 K1_IZ_W0 K1_IZ_W12 K1_IZ_W17 K1_IZ_W20 K1_IZ_U0 K1_IZ_U12 K1_IZ_U1 K1_IZ_U19 K1_IZ_U21 K1_IZ_K0 K1_IZ_U0 K1_IZ_U1 K1_IZ_U17 K1_IZ_W08 K1_IZ_W1 pkt ECTS Frma 2 Kurs/grupa , T Z K Ob , T Z P K Ob , T Z K Ob , T Z P K Ob ,0 T Z S Ob ,0 T Z P S Ob , T Z K Ob , T Z P K Ob ,0 T Z P K Ob , T Z K Ob 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształ gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy 19

20 11 IZZ11S Zarządzanie prcesami infrmatyzacji 1 K1_IZ_U0 K1_IZ_U0 K1_IZ_U09 K1_IZ_U12 K1_IZ_U1 K1_IZ_U1 K1_IZ_U1 K1_IZ_K01 K1_IZ_K , , T Z P K Ob Grupy bwiązkwych Lp Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) punktów ECTS Tygdniwa pkt ECTS Frma 2 Symbl kierunk w ć l p S ZZU CNPS łączna Kurs/grupa Kursy wybieralne (minimum 0 w semestrze, 1 punktów ECTS) Tygdniwa Lp Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) 1 IZZ110D Praca inżynierska 2 K1_IZ_U0 K1_IZ_U0 K1_IZ_U0 K1_IZ_U1 K1_IZ_U1 K1_IZ_U1 K1_IZ_U1 K1_IZ_U19 K1_IZ_U20 K1_IZ_U22 K1_IZ_K01 K1_IZ_K0 K1_IZ_K07 pkt ECTS Frma 2 Symbl kierunk w ć l p S ZZU CNPS łączna Kurs/grupa ,0 T Z P K W 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształ gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy 20

21 2 Inżynierskie warsztaty prjektwe 2 K1_IZ_U0 K1_IZ_U0 K1_IZ_U0 K1_IZ_U1 K1_IZ_U1 K1_IZ_U1 K1_IZ_U1 K1_IZ_U19 K1_IZ_U20 K1_IZ_U22 K1_IZ_K01 K1_IZ_K0 K1_IZ_K ,0 T Z P K W ,0 Grupy wybieralnych (np nazwa specjalnści) (minimum w semestrze, punktów ECTS) Tygdniwa pkt ECTS Frma 2 Lp Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Symbl kierunk w ć l p S ZZU CNPS łączna Kurs/grupa w semestrze: w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS ,0 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształ gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy 21

22 2 Zestaw egzaminów w układzie semestralnym Kd kursu Nazwy kńczących się egzaminem Semestr MAT117 Analiza matematyczna (GK) 1 EKZ112W Eknmia 1 ZMZ1010W Teria rganizacji i zarządzania 1 IZZ110W Hurtwnie danych 2 PRZ1172W Ochrna własnści intelektualnej 2 IZZ1111W Statystyka dla inżynierów FBZ121W Rachunkwść i finanse dla inżynierów IZZ110W Prgramwanie aplikacji IZZ111W Inżynieria decyzji Badania peracyjne ZMZ101W Marketing ZMZ1017W Metdyki zarządzania prjektem IZZ1121W Ntacje i mdelwanie prcesów bizneswych IZZ1122W Symulacja i prgnzwanie w inżynierii zarządzania IZZ112W Analiza prjektwanie i implementacja prcesów bizneswych Liczby dpuszczalneg deficytu punktów ECTS p pszczególnych semestrach Semestr Dpuszczalny deficyt punktów ECTS p semestrze BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształ gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy 22

23 Opinia wydziałweg rganu uchwałdawczeg samrządu studenckieg Data Imię, nazwisk i pdpis przedstawiciela studentów Data Pdpis Dziekana 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształ gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy 2

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Zachwania i

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Zachwania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Zachwania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Zachwania i

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyka i Zarządzanie. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyka i Zarządzanie. KIERUNEK: Informatyka Zał nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyka i Zarządzanie KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka Zał nr d ZW /202 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał. nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Chemiczny KIERUNEK: Bitechnlgia POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie, semestralne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał nr d ZW /202 PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjnarna /

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka Zał nr d ZW /202 PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjnarna /

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria chemiczna i prceswa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /01 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria chemiczna i prceswa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał. nr d ZW /202 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. INF_INT_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW. INF_INT_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Inżynieria internetwa (INT) JĘZYK

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Chemiczny KIERUNEK: Bitechnlgia POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie, semestralne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Kmputerwe sieci sterwania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Bitechnlgia POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie, semestralne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Technlgia chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Technlgia chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. EKA_EZI_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW. EKA_EZI_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: JĘZYK STUDIÓW: plski Uchwała Rady

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Kmputerwe systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Technologia chemiczna

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Technologia chemiczna Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Technlgia chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*,semestralne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 TECHNICZNO-INŻYNIERYJNY WYDZIAŁ: MECHATRONIKA POJAZDÓW KIERUNEK: I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 TECHNICZNO-INŻYNIERYJNY WYDZIAŁ: MECHATRONIKA POJAZDÓW KIERUNEK: I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: Zał nr PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: SPECJALNOŚĆ: TECHNICZNO-INŻYNIERYJNY MECHATRONIKA POJAZDÓW I stpień, studia inżynierskie stacjnarna gólnakademicki KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria materiałwa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria materiałwa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria materiałwa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria materiałwa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. EKA_EAE_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW. EKA_EAE_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: JĘZYK STUDIÓW: plski Uchwała Rady

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /202 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. KIERUNEK: Górnictwo i Geologia

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. KIERUNEK: Górnictwo i Geologia Zał. nr d ZW /01 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Geinżynierii, Górnictwa i Gelgii KIERUNEK: Górnictw i Gelgia POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* stacjonarna / niestacjonarna*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* stacjonarna / niestacjonarna* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI POZIOM KSZTAŁCENIA: licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA...

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA... Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 2 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA... POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. KIERUNEK: Geodezja i Kartografia

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. KIERUNEK: Geodezja i Kartografia Zał. nr d ZW Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Geinżynierii, Górnictwa i Gelgii KIERUNEK: Gedezja i Kartgrafia POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 1. Opis 210 inżynier I stopnia Studia drugiego stopnia na kierunku: Zarządzanie, Inżynieria Systemów

PROGRAM STUDIÓW 1. Opis 210 inżynier I stopnia Studia drugiego stopnia na kierunku: Zarządzanie, Inżynieria Systemów 1 Opis semestrów: 7 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Uchwała Senatu nr /1/2012-201 z dnia 28 maja 201 r Zarządzenie wewnętrzne /201 z dnia 9 czerwca 201 r Mżliwść kntynuacji

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr 2 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr 2 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 4 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 4 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Elektrniki Mikrsystemów i Ftniki KIERUNEK STUDIÓW: Inżynieria mikrsystemów mechatrnicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszeg stpnia (inżynierskie)

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 4a do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK STUDIÓW: Elektronika i telekomunikacja

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 4a do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK STUDIÓW: Elektronika i telekomunikacja Załącznik nr 4a d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Elektrniki Mikrsystemów i Ftniki KIERUNEK STUDIÓW: Elektrnika i telekmunikacja POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszeg stpnia (inżynierskie) FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna. PROFIL: ogólnoakademicki

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna. PROFIL: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Advanced Infrmatics and Cntrl (AIC)

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU STUDIÓW. 1.1 Liczba semestrów: Całkowita liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 210

OPIS PROGRAMU STUDIÓW. 1.1 Liczba semestrów: Całkowita liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 210 1. Opis gólny OPIS PROGRAMU STUDIÓW Zał. nr d ZW 1/2019 Zał. nr 2 d Prgramu studiów 1.1 semestrów: 7 1.2 Całkwita punktów ECTS knieczna d ukńczenia studiów na danym pzimie: 210 1. : 200 1. Wymagania wstępne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr d Prgramu semestrów: punktów knieczna d uzyskania kwalifikacji: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Mżliwść kntynuacji studiów:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu kształcenia ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI WYDZIAŁY:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu kształcenia ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI WYDZIAŁY: Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu kształcenia PLAN STUDIÓW WYDZIAŁY: ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 1. Opis 210 inżynier I stopnia Studia drugiego stopnia na kierunku: Zarządzanie, Inżynieria Systemów

PROGRAM STUDIÓW 1. Opis 210 inżynier I stopnia Studia drugiego stopnia na kierunku: Zarządzanie, Inżynieria Systemów 1 Opis semestrów: 7 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Uchwała Senatu nr 882/8/2012-201 z dnia 1 stycznia 201 r Zarządzenie wewnętrzne 10/201 z dnia 2 stycznia 201 r Mżliwść

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. AUTOMATYKA i ROBOTYKA. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* stacjonarna / niestacjonarna*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. AUTOMATYKA i ROBOTYKA. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* stacjonarna / niestacjonarna* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA i ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

4. Lista modułów kształcenia:

4. Lista modułów kształcenia: . Lista mdułów :.1. Lista mdułów bwiązkwych:.1.1. Lista mdułów gólneg.1.1.1. Mduł: Przedmity humanistyczn-menedżerskie ( 90, 6 pkt ) Lp Kd kursu Nazwa kursu 1 PREW002W Własnść intelektualna i prawa autrskie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. AIR_ARK_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie

PLAN STUDIÓW. AIR_ARK_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Kmputerwe sieci sterwania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORMA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORMA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów MECHANICZNY WYDZIAŁ: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN KIERUNEK:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów MECHANICZNY WYDZIAŁ: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN KIERUNEK: Zał. nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Elektrniki Mikrsystemów i Ftniki KIERUNEK: Elektrnika i Telekmunikacja POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (IZ) / ENGINEERING f MANAGEMENT (EMM) z bszaru: nauk technicznych, z dziedziny nauk technicznych, w dyscyplinie:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynier/ magister / magister inżynier

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynier/ magister / magister inżynier Zał nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynier/ magister / magister

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów na kierunku fizyka WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KIERUNEK FIZYKA

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów na kierunku fizyka WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KIERUNEK FIZYKA WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KIERUNEK FIZYKA PLAN STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjnarna / niestacjnarna* PROFIL:

Bardziej szczegółowo

R E K T O R. z dnia 30 kwietnia 2012 r.

R E K T O R. z dnia 30 kwietnia 2012 r. R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE /2012 z dnia 0 kwietnia 2012 r w sprawie dkumentwania prgramów studiów rzpczynających się d rku akademickieg 2012/201 Działając na pdstawie art 10 ust 2 ustawy Praw szklnictwie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORMA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Elektrniki Mikrsystemów i Ftniki KIERUNEK: Elektrnika i Telekmunikacja POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Elektrniki Mikrsystemów i Ftniki KIERUNEK: Elektrnika i Telekmunikacja POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Elektrniki Mikrsystemów i Ftniki KIERUNEK: Elektrnika i Telekmunikacja POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORMA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Elektrniki Mikrsystemów i Ftniki KIERUNEK: Elektrnika i Telekmunikacja POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORMA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORMA

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Zał. nr 2 do ZW 33/2012

Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d ZW /2012 Zał. nr 2 d Prgramu semestrów: 7 ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne Mżliwść kntynuacji studiów: na II stpniu studiów P ukńczeniu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów Zał nr 3 d ZW 33/01 Załącznik nr d Prgramu studió WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał. nr do ZW /0 Załącznik nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał. nr do ZW /0 Załącznik nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA...

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA... Zał nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ:INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr do Programu studiów MECHANICZNY WYDZIAŁ: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN KIERUNEK:

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr do Programu studiów MECHANICZNY WYDZIAŁ: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN KIERUNEK: Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. EAC_st_Ii

PLAN STUDIÓW. EAC_st_Ii PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Elektrniki (W) KIERUNEK: Inżynieria elektrniczna i kmputerwa (ang: Electrnic and Cmputer Engineering (EAC)) POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie OBSZAR: nauki techniczne

Bardziej szczegółowo