administracja Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "administracja Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2011/2012"

Transkrypt

1 Po raz kolejny w serwisie kierunkistudiow.pl prezentujemy zestawienie progów punktowych, jakie obowiązywały na poszczególne uczelnie podczas rekrutacji na studia w 2011 roku. Lista kierunków i uczelni nie jest pełna, gdyż nie wszystkie uczelnie publikują listy z progami punktowymi, tłumacząc to faktem, że zasady rekrutacji zmieniają się rokrocznie i nie będą przydatne przyszłym kandydatom na studia. Co to są progi pukntowe i jak są ustalane? Progi punktowe nie są ustalane z góry, przed rekrutacją, lecz są zależne od poziomu kandydatów ubiegających się na studia. Przed procesem rekrutacji znana jest tylko maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać podczas rekrutacji oraz ilość miejsc. Natomiast próg (limit) punktowy, to liczba punktów uzyskana przez kandydata zakwalifikowanego na ostatnie wolne miejsce, inaczej najmniejsza liczba punktów, z którą kandydat zakwalifikował się na studia. Jest on znany dopiero po zakończeniu rekrutacji. W związku z tym progi punktowe z tego roku mogą różnić się od progów, które będą obowiązywać w roku przyszłym. Nie sposób nie zauważyć, jak duże są rozbieżności w progach punktowych na poszczególne kierunki na różnych uczelniach. Wynika to z faktu, że każda uczelnia ustala własne zasady rekrutacji. Na wysokość progu punktowego wpływają takie czynniki jak m.in. przeliczniki rekrutacyjne i ilość branych pod uwagę przedmiotów maturalnych. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy do zapoznania się z artykułem Przewodnik kandydata, czyli wszystko co powinniście wiedzieć o rekrutacji na studia. W naszym zestawieniu braliśmy pod uwagę próg punktowy dla ostatniej tury rekrutacji. Niektóre uczelnie realizują dany kierunek na kilku wydziałach - wówczas progi punktowe dla jednego kierunku i jednej uczelni mogą być różne (np. informatyka na Politechnice Krakowskiej). Lista którą prezentujemy, dotyczy wyłącznie studiów stacjonarnych I stopnia. PROGI PUNKTOWE 2011/2012 administracja Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Gdański - 52,60 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 61,50 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 52,8 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski administracja i zarządzanie Uniwersytet Mikołaja Kopernika akwakultura w Toruniu - i 72,5 bezpieczeństwo żywności Uniwersytet Warmińsko-Mazurski analityka - wszyscy gospodarcza kandydaci Uniwersytet Ekonomiczny w analityka Krakowie - medyczna 107 Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy - 63 Gdański Uniwersytet Medyczny- 132 archeologia Uniwersytet Gdański - 18,90 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 49,60 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wszyscy kadydaci Uniwersytet Warszawski - 53,71 architektura i urbanistyka strona 1 / 16

2 Politechnika Gdańska - 8 Politechnika Krakowska Politechnika Wrocławska - 619,3 architektura i urbanistyka w jęz. niemieckim Politechnika Wrocławska - 564,3 architektura krajobrazu Politechnika Krakowska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski archiwistyka i zarządzanie dokumentacją Uniwersytet Mikołaja Kopernika astronomia w Toruniu - wszyscy kandydaci Uniwersytet Warszawski - 30,21 automatyka i robotyka Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Politechnika Gdańska: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - 45,55/100 Wydział Elektrotechniki i Automatyki - 31,55/100 Politechnika Krakowska - 86 Politechnika Wrocławska: Wydział Elektroniki - 237,4 Wydział Elektryczny - 100,0 Wydział Mechaniczny - 270,3 Uniwersytet Mikołaja Kopernika bezpieczeństwo w Toruniu - 37,2 narodowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski bezpieczeństwo wewnętrzne Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 42,5 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Warszawski - 60,09 bioinformatyka Uniwersytet Gdański - 20,10bioinformatyka i biologia systemów Uniwersytet Warszawski - 60,02 bioinżynieria produkcji żywności Uniwersytet Warmińsko-Mazurski biologia Uniwersytet Gdański - 48,80 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 47,25 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski: sp. zarządzanie zasobami przyrody sp. ogólna - 71 Uniwersytet Warszawski - 53,80 biotechnologia Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy - 55 Politechnika Gdańska - 60,11/100 Politechnika Krakowska Politechnika Wrocławska - 48,0 strona 2 / 16

3 Uniwersytet Gdański - 130,80 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 53,4 Uniwersytet Warszawski - 67,86 budownictwo Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Politechnika Gdańska - 65,36 Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Wrocławska - 411,5 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ceramika Akademia Górniczo-Hutnicza chemia w Krakowie Politechnika Gdańska - 44,75/100 Politechnika Wrocławska - 60,3 Uniwersytet Gdański - 48,90 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 25 Uniwersytet Warszawski - 46,20 chemia budowlana Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Politechnika Gdańska - 58,36dietetyka Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy - 50,4 Gdański Uniwersytet Medyczny Uniwersytet Warmińsko-Mazurski dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Gdański - 80,20 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 68,80 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 44 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 94 sp. public relations i marketing medialny - 81,00 sp. fotografia prasowa - reklamowa i wydawnicza - 74,19 sp. dziennikarska - 72,06 edukacja art. w zakresie sztuk plastycznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 96 edukacja art. w zakresie sztuki muzycznej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski edukacja - 117medialna i dziennikarstwo Uniwersytet Kardynała Stefana edukacja Wyszyńskiego techniczno-informatyczna w Warszawie - 56,60 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 95 ekonomia Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Gdański - 79,40 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 58,75 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 51,8 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski strona 3 / 16

4 bez specjalności - 79,50 Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne - 87,14 Międzynarodowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie elektronika i telekomunikacja - 75,80 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Politechnika Gdańska - 43,61/100 Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki - 38,3 Wydział Elektroniki Mikrosystemów elektronika i Fotoniki i telekomunikacja - 46,0 w jęz. angielskim Akademia Górniczo-Hutnicza elektroradiologia w Krakowie Gdański Uniwersytet Medyczny elektrotechnika - 66 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Politechnika Gdańska - 4,6 Politechnika Krakowska - 88 Politechnika Wrocławska - 100,6 energetyka Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Politechnika Gdańska: Wydział Elektrotechniki i Automatyki - 46,65 Wydział Mechaniczny - 40,05 Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa - 5,35 Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Wydział Mechaniczny - 90 Politechnika Wrocławska - 221,1 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski energetyka - 54 i chemia jądrowa Uniwersytet Warszawski - 35,96 etnologia Uniwersytet Gdański - 23,00 Uniwersytet Warszawski - 70,68 europeistyka Politechnika Gdańska - 4,50 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: ogólna - 27,45 z filologią włoską - 51,5 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 62,80 Centrum Europejskie - 71,51 Wydział dziennikarstwa i Nauk farmacja Politycznych - 62,33 Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy Gdański Uniwersytet Medyczny- 150 filologia angielska Uniwersytet Gdański - 112,20 strona 4 / 16

5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 70,2 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Warszawski - 87,28 filologia bałkańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika filologia w Toruniu białoruska - wszyscy kandydaci Uniwersytet Warszawski - 24,96 filologia germańska Uniwersytet Gdański - 87,20 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 21,6 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Warszawski - 24,14 filologia klasyczna Uniwersytet Gdański - 61,50 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 46,60 Uniwersytet Warszawski - 27,76 filologia nowogrecka Uniwersytet Warszawski - 39,48 filologia polska Uniwersytet Gdański: ogólna - 40,50 nauczycielsko-kaszubistyczna - 33,30 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 63,05 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: sp. logopedia - 34,5 sp. ogólna - wszyscy kandydaci Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 99 sp. literatura polska i język polski w cywilizacji europejskiej - 77,40 sp. literaturoznawczo-językoznawcza filologia - romańska 63,49 Uniwersytet Gdański - 63,40 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 26,4 ze znajomością jęz. francuskiego - 74,40 bez znajomości jęz. francuskiego filologia - 84,02 rosyjska Uniwersytet Gdański - 78,90 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 30,9/26,7 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Warszawski bez znajomości jęz. rosyjskiego - 80,12 ze znajomością języka rosyjskiego filologia - 50,96 ukraińska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - wszyscy kandydaci Uniwersytet Warszawski - 17,76 filologia włoska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 58,8 Uniwersytet Warszawski - 78,32 filologia - amerykanistyka strona 5 / 16

6 Uniwersytet Gdański - 105,70 filologia - bałtystyka Uniwersytet Warszawski - 42,76 filologia - hellenistyka Uniwersytet Mikołaja Kopernika filologia w Toruniu - japonistyka - wszyscy kandydaci Uniwersytet Mikołaja Kopernika filologia w Toruniu - lingwistyka - 84 stosowana Uniwersytet Gdański - 103,60 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 84/42,3 Uniwersytet Warszawski - 81,05 filologia - skandynawistyka Uniwersytet Gdański - 118,00 filologia - slawistyka Uniwersytet Gdański - 55,20filologia - tłumaczenia specjalistyczne Uniwersytet Warszawski - 72,64 filologia - ugrofinistyka specjalizacja fińska - 84,12 specjalizacja węgierska - 72,95 filologia - wiedza o kulturze śródziemnomorskiej Uniwersytet Mikołaja Kopernika filozofia w Toruniu - wszyscy kandydaci Uniwersytet Gdański - 29,00 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 45,20 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Warszawski - 38,32 finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Gdański - 86,46 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 66,2 Uniwersytet Warszawski - 73,00 finanse i rachunkowość w jęz. angielskim Uniwersytet Ekonomiczny w fizjoterapia Krakowie - 75 Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy - 55 Gdański Uniwersytet Medyczny- 139 fizyka Politechnika Wrocławska - 0 Uniwersytet Gdański - 40,00 studia indywidualne- 85,00 ogólna - 30,00 fizyka medyczna Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Uniwersytet Gdański - 25,20fizyka techniczna Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie strona 6 / 16

7 Politechnika Gdańska: fizyka stosowana - 22,83 informatyka stosowana - 21,90 nanotechnologia - 26,10 konwersja energii - 27,45 Politechnika Krakowska - 50 Politechnika Wrocławska - 0 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski gastronomia - wszyscy - kandydaci sztuka kulinarna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski geodezja - 145i kartografia Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Politechnika Gdańska - 69,98 Politechnika Wrocławska - 388,0 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski: sp. geodezja i geoinformatyka sp. geodezja i szacowanie nieruchomości geofizyka Akademia Górniczo-Hutnicza geografia w Krakowie Uniwersytet Gdański - 60,60 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 19,6 Uniwersytet Warszawski - 53,58 geologia Uniwersytet Gdański - 63,80 Uniwersytet Warszawski - 49,86 gospodarka i administracja publiczna Uniwersytet Ekonomiczny w gospodarka Krakowie przestrzenna Politechnika Wrocławska - 311,85 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: studia licencjackie studia inżynierskie Uniwersytet Gdański - 86,65 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski: sp. doradztwo na rynku nieruchomości sp. planowanie i inżynieria przestrzenna Uniwersytet Warszawski - 68,46 górnictwo i geologia Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Wydział Górnictwa i Geoinżynierii ZOD AGH Jastrzębie Zdrój Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu Politechnika Wrocławska - 307,35 grafika Uniwersytet Mikołaja Kopernika historia w Toruniu - 79,1 Uniwersytet Gdański - 52,00 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 58,85 strona 7 / 16

8 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 55 Uniwersytet Warszawski - 64,08 historia sztuki Uniwersytet Gdański - 55,40 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 64,90 Uniwersytet Warszawski - 81,00 informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Uniwersytet Warszawski - 12,76 informatyka Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Politechnika Gdańska - 55,71 Politechnika Krakowska: Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki - 80 Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Wydział Mechaniczny - 82 Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki - 209,7 Wydział Informatyki i Zarządzania - 263,0 Wydział Podstawowych Problemów Techniki - 145,6 Uniwersytet Gdański - 73,50 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 40,65 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: inżynierskie - 30 licencjackie - wszyscy kandydaci Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 53 Uniwersytet Warszawski - 79,00 informatyka stosowana Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 82 Uniwersytet Mikołaja Kopernika informatyka w Toruniu w - 22,8 jęz. angielskim Politechnika Wrocławska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 78 informatyka i ekonometria Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Politechnika Gdańska - 45,30 Uniwersytet Gdański - 68,31 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 40,55 Uniwersytet Warszawski - 79,50 inżynieria akustyczna Akademia Górniczo-Hutnicza inżynieria w Krakowie bezpieczeństwa Politechnika Krakowska - 84 strona 8 / 16

9 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski inżynieria - 71 biomedyczna Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Politechnika Gdańska - 47,25 Politechnika Krakowska Politechnika Wrocławska - 196,15 inżynieria chemiczna i procesowa Politechnika Krakowska Politechnika Wrocławska - 82,9 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego Uniwersytet Warmińsko-Mazurski inżynieria - wszyscy materiałowa kandydaci Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Wydział Metali Nieżelaznych Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny - 36,35/100 Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej - 16,01 Wydział Mechaniczny - 25,95 Politechnika Krakowska - 73 Politechnika Wrocławska - 63,7 inżynieria mechaniczna i materiałowa Akademia Górniczo-Hutnicza inżynieria w Krakowie mechaniczno-medyczna Politechnika Gdańska - 50,63 inżynieria naftowa i gazownicza Akademia Górniczo-Hutnicza inżynieria w Krakowie nanostruktur Uniwersytet Warszawski - 35,01 inżynieria obliczeniowa Akademia Górniczo-Hutnicza inżynieria w Krakowie systemów Politechnika Wrocławska - 223,0 inżynieria środowiska Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Politechnika Gdańska - 54,95 Politechnika Krakowska Politechnika Wrocławska - 275,3 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 56,70 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski kierunek - 68 lekarski Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy Gdański Uniwersytet Medyczny- 167 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski kierunek - 450lekarsko-dentystyczny Gdański Uniwersytet Medyczny kognitywistyka strona 9 / 16

10 Uniwersytet Mikołaja Kopernika konserwacja w Toruniu i - restauracja 24,4 dzieł sztuki Uniwersytet Mikołaja Kopernika kosmetologia w Toruniu - 78,2 Collegium Medicum UMK krajonzawstwo w Bydgoszczy - 65 i i turystyka historyczna Uniwersytet Gdański - 76,50kulturoznawstwo Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Uniwersytet Gdański - 60,10 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 61,00 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 18 cywilizacja śródziemnomorska - 59,18 iberystyka (język hiszpański) - 82,99 iberystyka (język portugalski) - 75,50 kulturoznawstwo Europy Środkowo-wschodniej - 27,00 slawistyka zachodnia i południowa - 30,72 studia amerykanistyczne - 83,12 wiedza o kulturze - 72,02 leśnictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski logopedia - 79 Uniwersytet Gdański - 61,80 Uniwersytet Warszawski - 112/200 malarstwo Uniwersytet Mikołaja Kopernika matematyka w Toruniu - wszyscy kandydaci Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Politechnika Gdańska - 47,65 Politechnika Krakowska - 80 Politechnika Wrocławska - 209,2 Uniwersytet Gdański: ogólna - 74,40 matematyka ekonomiczna - 84,60 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 40,90 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 32,4 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski: sp. matematyka stosowana - 66 sp. nauczycielska w zakresie matematyki i fizyki sp. nauczycielska w zakresie matematyki i informatyki - 90 Uniwersytet Warszawski - 72,00 matematyka i ekonomia Uniwersytet Mikołaja Kopernika materiały w Toruniu współczesnych - wszyscy kandydaci technologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika mechanika w Toruniu i budowa - wszyscy maszyn kandydaci Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Politechnika Gdańska - 43,80 Politechnika Krakowska - 60 Politechnika Wrocławska strona 10 / 16

11 Wydział Mechaniczno-Energetyczny - 161,6 Wydział Mechaniczny - 285,1 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski mechanika - 66 i budowa maszyn w jęz. angielskim Politechnika Wrocławska - 189,25 mechatronika Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Politechnika Gdańska - 50,00 Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny - 114,8 Wydział Mechaniczny - 295,2 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki - 81,9 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski mechatronika - 75 w jęz. angielskim Akademia Górniczo-Hutnicza metalurgia w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Wydział Metali Nieżelaznych Wydział Odlewnictwa - 192międzynar.stosunki gospodarcze Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Gdański - 77,85międzynar. stosunki gospodarcze w jęz. ang. Uniwersytet Ekonomiczny w międzywydziałowe Krakowie - 79 indywidualne studia human. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 62 Uniwersytet Warszawski - 150/200 międzywydz. indywidualne studia mat.-przyr. Uniwersytet Warszawski - 66,80 międzywydziałowe studia ochrony środowiska Uniwersytet Warszawski - 23,91 muzeologia Uniwersytet Kardynała Stefana muzykologia Wyszyńskiego w Warszawie - 70,20 Uniwersytet Warszawski - 43,28 nanotechnologie i nanomateriały Politechnika Krakowska Wydział Fizyki, matematyki i Informatyki - 60 Wydział Inżynierii i Technologii nauki Chemicznej o rodzinie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 30,35 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Warszawski - 33,30 oceanografia Uniwersytet Gdański - 8,80oceanotechnika Politechnika Gdańska: specjalności okrętowe - 3,55 zarządzanie i marketing w gospodarce morskiej - 23,25 strona 11 / 16

12 ochrona dóbr kultury i środowiska ochrona - 58,20 dóbr kultury Uniwersytet Mikołaja Kopernika ochrona w Toruniu środowiska - wszyscy kandydaci Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Politechnika Krakowska Politechnika Wrocławska - 205,1 Uniwersytet Gdański - 13,00 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 52,30 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 55,8 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 92/111 Uniwersytet Warszawski - 31,92 ochrona środowiska w jęz. angielskim Politechnika Gdańska - 30,80/100 ogrodnictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski orientalistyka afrykanistyka - 63,10 arabistyka - 83,46 asyriologia i hetytologia - 61,11 egiptologia - 65,75 hebraistyka - 79,27 indologia - 64,53 japonistyka - 89,00 mongolistyka i tybetologia - 51,17 sinologia - 91,58 turkologia - 81,00 pedagogika Uniwersytet Gdański: animacja społeczna - 63,00 pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - 69,00 pedagogika resocjalizacyjna - 80,60 wczesna edukacja z jęz. angielskim - 86,50 wczesna edukacja z logopedią - 68,10 wczesna edukacja z terapią pedagogiczną - 72,00 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 58,35 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 50,5 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski: sp. edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna sp. pedagogika opiekuńcza - 91 sp. pedagogika szkolna z animacją kulturalną - 73 bez specjalności - 35,00 sp. pedagogika wczesnoszkolna pedagogika z wczesnym specjalna nauczaniem jęz. angielskiego - 70,18 Uniwersytet Gdański - 66,30 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 28,4 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski: sp. oligofrenopedagogika sp. resocjalizacja - 93 pielęgniarstwo strona 12 / 16

13 Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy - 27,6 Gdański Uniwersytet Medyczny - 60 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski politologia Uniwersytet Gdański - 34,30 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 63,10 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Warszawski - 30,16 polityka społeczna Uniwersytet Warszawski - 35,85 położnictwo Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy - 30 Gdański Uniwersytet Medyczny- 103 praca socjalna Uniwersytet Gdański - 63,45 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 43,60 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 79 Uniwersytet Warszawski - 18,36 prawo Uniwersytet Gdański - 95,10 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 72,20 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 82 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Warszawski - 80,44 prawo kanoniczne Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 29,15 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski profilaktyka społeczna i resocjalizacja Uniwersytet Warszawski - 58,00 psychologia Uniwersytet Gdański: sp. psychologia - 93,45 sp. neurobiopsychologia - 89,10 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 67,00 Uniwersytet Warszawski - 84,55 przyroda Uniwersytet Gdański - 25,20rachunkowość i controlling Uniwersytet Ekonomiczny w ratownictwo Krakowie - 126medyczne Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy - 45 Gdański Uniwersytet Medyczny- 78 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski religioznawstwo Uniwersytet Gdański - 27,75 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 48,50 rolnictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski rosjoznawstwo strona 13 / 16

14 Uniwersytet Gdański - 23,75rybactwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski rzeźba- 100 Uniwersytet Mikołaja Kopernika samorząd w Toruniu terytorialny - wszyscy kandydaci i polityka regionalna Uniwersytet Warszawski - 66,56 socjologia Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 97 Uniwersytet Gdański - 74,90 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 57,40 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 12,5 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski bez specjalności - 63,00 stosowane nauki społeczne - stosunki 61,09 międzynarodowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 62,55 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 86 Uniwersytet Warszawski - 60,80 studia filologiczno-kulturoznawcze Uniwersytet Warszawski - 86,60 techniki dentystyczne Gdański Uniwersytet Medyczny technika rolnicza i leśna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski technologia żywności i żywienie człowieka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski teologia - 87 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 112/137 technologia chemiczna Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie: Wydział Energetyki i Paliw Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Politechnika Gdańska - 34,80/100 Politechnika Krakowska Politechnika Wrocławska - 50,9 technologie ochrony środowiska Politechnika Gdańska - 21,55/100 teleinformatyka Politechnika Wrocławska - 161,6 towaroznawstwo Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 92 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski transport Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska - 53,50 strona 14 / 16

15 Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa - 19,20 Politechnika Krakowska: Wydział Inżynierii Lądowej Wydział mechaniczny - 70 Politechnika Wrocławska - 179,2 turystyka i rekreacja Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 47,9 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski turystyka - 190krajów biblijnych Uniwersytet Kardynała Stefana weterynaria Wyszyńskiego w Warszawie - 26,25 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski wiedza o teatrze Uniwersytet Gdański - 58,40wirtotechnologia Akademia Górniczo-Hutnicza wosjkoznawstwo w Krakowie Uniwersytet Mikołaja Kopernika zarządzanie w Toruniu - 27 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Politechnika Wrocławska - 63,0 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Gdański - 71,61 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 21,2 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Warszawski - 68,00 zarządzanie w jęz. angielskim Politechnika Gdańska - 27,30 Politechnika Wrocławska - 71,9 zarządzanie i inżynieria produkcji Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Wydział Metali Nieżelaznych Wydział Zarządzania Politechnika Gdańska - 37,45 Politechnika Krakowska - 72 Politechnika Wrocławska - 201,1 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zarządzanie - 84 inżynierskie Politechnika Gdańska - 42,05zastosowania fizyki w biologii i medycynie sp. fizyka medyczna - 35,36 sp. neuroinformatyka - 34,94 sp. biofizyka molekularna, projektowanie molekularne i bioinformatyka - 31,98 sp. optyka okularowa - 30,01zdrowie publiczne Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy: strona 15 / 16

16 sp. administracja zdrowiem publicznym - 34,8 elektroradiologia - 35 profilaktyka społeczna - 22,8 Gdański Uniwersytet Medyczny zdrowie - 43,20 środowiskowe Gdański Uniwersytet Medyczny zootechnika - 21,60 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 98 strona 16 / 16

Administracja. Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe - rekrutacja 2009/2010

Administracja. Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe - rekrutacja 2009/2010 Na forum serwisu zadajecie wiele pytań dotyczących progów (limitów) punktowych. Aby rozwiać choć część waszych wątpliwości, prezentujemy listę progów punktowych dla rekrutacji 2009/2010. Co to są progi

Bardziej szczegółowo

administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014

administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014 Każdego roku opracowujemy dla was zestawienie obejmujące progi punktowe na poszczególnych kierunkach studiów. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz obejmuje wybrane politechniki,

Bardziej szczegółowo

architektura i urbanistyka

architektura i urbanistyka Kolejny rok z rzędu przedstawiamy wam zestawienie progów punktowych, jakie obowiązywały na poszczególne uczelnie podczas ostatniej rekrutacji na studia. Lista kierunków i uczelni nie jest pełna - nie wszystkie

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2013 roku Opracowała Beata Perzanowska na podstawie danych zebranych przez wychowawców Absolwenci w e d ł u g r o

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 29 lutego 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

architektura i urbanistyka

architektura i urbanistyka Każdego roku przygotowujemy dla Was zestawienie progów punktowych, jakie obowiązywały podczas ostatniej rekrutacji. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz obejmuje wybrane politechniki,

Bardziej szczegółowo

administracja analityka medyczna Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2014/2015

administracja analityka medyczna Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2014/2015 Podobnie jak w minionych latach, prezentujemy Wam zestawienie obejmujące progi punktowe na poszczególnych kierunkach studiów. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz zawiera wybrane

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2013 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2013 r. 12 maja NIEDZIELA 9.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych 11.30 Nauk Geograficznych i Geologicznych 14.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: geografia, geografia

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 2012 Losy absolwentów 2012 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Od kilku lat szkoła prowadzi statystyki dotyczące późniejszych losów absolwentów,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu kierunków studiów pozostających w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW Uczelnie państwowe: 93,2 % ogółu

LOSY ABSOLWENTÓW Uczelnie państwowe: 93,2 % ogółu LOSY ABSOLWENTÓW Liczba absolwentów: 1254 Ilość roczników: 17 (1996-2000, 1997-2001, 1998-2002, 1999-2003, 2000-2004, 2002-2005, 2003-2006, 2004-2007, 2005-2008, 2006-2009, 2007-2010,2008-2011, 2009-2012,

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wykaz przedmiotów maturalnych uwzględnianych podczas rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2015/2016 >>Szczegółowe zasady rekrutacji 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Rektora UMK z dnia 24 stycznia 2008 r. Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

KLASA CHEMICZNA - UNIWERSYTECKA CHEMIA

KLASA CHEMICZNA - UNIWERSYTECKA CHEMIA KLASA CHEMICZNA - UNIWERSYTECKA CHEMIA Astronomia * Fizyka techniczna Fizyka Geografia (obie specjalności) Wydział Chemiczny Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Gelologii Wydział Inżynierii Środowiska Ochrona

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

biologia biotechnologia

biologia biotechnologia Załącznik do uchwały nr 17 Senatu ZUT z dnia 26 marca 2012 r. Wykaz kierunków studiów, których ukończenie uprawnia kandydatów do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 63/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 63/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 63/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2016/2017 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja. Na

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2010/2011

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2010/2011 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2010/2011 Wydział Filologiczny Wydział Polonistyki Wydział Wydział Prawa i Administracji Kierunek Specjalność Studia stacjonarne Studia

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 I. ZAPROJEKTKUJ SWOJĄ KLASĘ!!! MATEMATYCZNO FIZYCZNY Z CHEMIĄ lub INFORMATYKĄ lub GEOGRAFIĄ lub JĘZYKIEM ANGIELSKIM lub JĘZYKIEM NIEMIECKIM

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Załącznik nr 2 do Uchwały nr 46/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na Uniwersytecie Gdańskim,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

I N F O R M A C J A o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I N F O R M A C J A o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Na I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Limit 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 160 Biologia medyczna /I stopień/ 80 Przyroda /I stopień/ 40 Biologia /II

Bardziej szczegółowo

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ PUBLICZNE SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWODZTWIE LUBELSKIM w porządku alfabetycznym Lp. Nazwa szkoły Adres Kierunki Tel., fax, e-mail Strony www 1. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

lp. uczelnia podstawowa jednostka organizacyjna uczelni 9. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Wychowania Artystycznego

lp. uczelnia podstawowa jednostka organizacyjna uczelni 9. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Wychowania Artystycznego Wykaz wniosków złożonych w ramach konkursu na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji lp.

Bardziej szczegółowo

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r. Olimpiady przedmiotowe oraz olimpiady interdyscyplinarne, których laureaci i finaliści mogą ubiegać się o stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

KLASA DWUJĘZYCZNA UNIWERSYTECKA WOS

KLASA DWUJĘZYCZNA UNIWERSYTECKA WOS KLASA DWUJĘZYCZNA UNIWERSYTECKA WOS Filologia angielska Filologia polska Filologia ze spec. filologia francuska Filologia ze spec. filologia hiszpańska Filologia ze spec. filologia indyjska i kultura Indii

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie Zebraliśmy informacje o losach 246 tegorocznych maturzystów (87,54%). 1. Naukę będzie kontynuować 97,97% absolwentów (2,03% - wyjazd za

Bardziej szczegółowo

Limity miejsc na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2011/2012

Limity miejsc na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2011/2012 Lp. Jednostka organizacyjna Kierunek/specjalność studiów Poziom kształcenia Limit miejsc OGÓŁEM 13758 1. Wydział Biologii 762 bioinformatyka 3-letnie I stopnia 15 biologia 3-letnie I stopnia 150 biologia

Bardziej szczegółowo

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017 PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017 KIERUNEK STUDIÓW miejsc na kierunku na miejsce Próg punktowy (rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 71/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 71/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 71/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2013/2014. 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

biologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia

biologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia Przyporządkowanie kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu do obszarów kształcenia oraz wykaz dziedzin nauki lub sztuki i dyscyplin naukowych, lub artystycznych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 69/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała nr 69/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. Uchwała nr 69/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2015/2016 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

UNIWERSYTET WARSZAWSKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI BIOLOGIA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny, biologia oraz jeden przedmiot spośród; chemia, fizyka i astronomia, matematyka, informatyka. BIOTECHNOLOGIA - (jak

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Wydział Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Kierunek / Specjalność Studia niestacjonarne Studia stacjonarne zaoczne wieczorowe I st. II st. jedn. mag. I st. II st.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 18 kwietnia 2011 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 26 stycznia 2015 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2008/2009

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2008/2009 Uchwała nr 66/XII/2007 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie: limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim

Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie Dane z systemów IRK i USOS z 11 i 12 października 2012 (w tym studia

Bardziej szczegółowo

Specjalności: logistyka i marketing w mediach; technologie informacyjne mediów... 56 Profil kształcenia: praktyczny... 56 Poziom kształcenia:

Specjalności: logistyka i marketing w mediach; technologie informacyjne mediów... 56 Profil kształcenia: praktyczny... 56 Poziom kształcenia: Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 239 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r. (Monitor UW z 2014 r., poz. 114); zał. nr 1 do uchwały nr 239 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r.; uchwały nr 319

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 17 grudnia 2012 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 Klasa 3A I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 1 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu Filologia angielska 2 UAM Poznań, PWSZ Konin

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r. 12 maja SOBOTA 9.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych 11.30 Nauk Geograficznych i Geologicznych 14.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: geografia, geografia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 22 czerwca 2009 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2011 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2011 r. 8 maja NIEDZIELA 11.30 Teologiczny Studia stacjonarne 6-letnie jednolite magisterskie: teologia specjalność kapłańska Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: teologia specjalność dialog społeczny,

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. zmieniona uchwałą nr 70/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2014 roku Opracowano na podstawie danych zebranych przez wychowawców 1 Absolwenci w e d ł u g r o d z a j ó w u c

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku Losy Absolwentów 2015 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku WYBÓR UCZELNI PRZEZ ABSOLWENTÓW 170 4 ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH PUBLICZNYCH ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała nr 56/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2017/2018 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na podstawie ust. 1 w zw. z art. 12 pkt. 28 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Wydział Filologiczny Wydział Polonistyki Wydział Wydział Prawa i Administracji Kierunek Specjalność Studia stacjonarne Studia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 19 maja 2016 r.

Uchwała nr 28/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 19 maja 2016 r. Uchwała nr 28/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia na Politechnice Rzeszowskiej laureatów oraz

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski Wykaz przedmiotów maturalnych uwzględnianych podczas rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2015/2016 >>Szczegółowe zasady rekrutacji 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 72/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 72/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie reasumpcji Uchwały nr 96/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 2008-01-01 zm. Dz.U.2008.82.489 1 2009-04-23 zm. Dz.U.2009.63.526 1 2010-04-21 zm. Dz.U.2010.65.413 1 2011-05-31 zm. Dz.U.2011.110.646 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Liczba miejsc WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 150 Biologia medyczna /I stopień/ 120 Biologia /II stopień/ 80 Biologia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 261XllI12008

Uchwała Nr 261XllI12008 Ąy '\DFMIA POMO~lSi~ N Słupsku 6-200 SŁUPSK ~... rciszewskiego 22 a.el. 0598405327 Uchwała Nr 261XllI12008 wprowadzająca ANEKS nr 1 do Uchwały nr 10/081XI1 z dnia 28.05.2008 w sprawie zasad i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r. Dz.U.07.164.1166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015 / 2016

Rekrutacja 2015 / 2016 Rekrutacja 2015 / 2016 Klasy proponowane w roku szkolnym 2015/2016 z rozszerzonymi: matematyką, matematyką, matematyką, językiem angielskim, językiem angielskim, językiem polskim, fizyką i informatyką

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na podstawie art. 169 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Ogólny harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2016/17...

Ogólny harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2016/17... Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 379 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r. (Monitor UW z 2015 r., poz. 114); zał. nr 4 do uchwały nr 379 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r.; uchwały nr 445

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2017/18. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2017/18. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2017/18 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny

Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny L.p. Uczelnia wyższa 1 2 Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kartuzach - Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi PWSH Pomerania

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym

Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym (założenia projektu zmian Ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym) Posiedzenie Senatu Akademickiego 20

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2016/17. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2016/17. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2016/17 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, Poznań,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW. z dnia 31 maja 2010 r.

OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW. z dnia 31 maja 2010 r. M.P.2010.46.643 OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

kryteria przyjęć stara matura Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego.

kryteria przyjęć stara matura Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. zał. nr 1 do Uchwały Senatu kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja Specjalność do wyboru: Stacjonarne studia Wynik egzaminu maturalnego e-administracja I stopnia (3 letnie) z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2017

LOSY ABSOLWENTÓW 2017 LOSY ABSOLWENTÓW 2017 DANE OGÓLNE Liczba absolwentów: 185 Kontynuacja edukacji: 151 Przerwa (chęć poprawiania matury): 5 Brak informacji: 29 UCZELNIE WYBIERANE PRZEZ ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETY Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014 Wydział Wydział Prawa i Administracji Studia niestacjonarne Studia stacjonarne Kierunek Specjalność Profil Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia drugiego stopnia Załącznik 3 do uchwały Senatu UO nr 163/2012-2016 z dnia 2. VI 2016r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Rekrutacja na studia drugiego stopnia Nazwa kierunku, na który odbywa

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2006/2007

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2006/2007 Liczba kandydatów na na studiach stacjonarnych Liczba kandydatów na na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2006/2007 Biologia 90 686 7,6 Biologia - 120 110 0,9 Ochrona środowiska 120 578 4,8 Ochrona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie liczby miejsc na pierwszym roku poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014/2015

Losy absolwentów 2014/2015 Losy absolwentów 204/205 Informacje wstępne Zebrano dane o losach 26 tegorocznych maturzystów, co stanowi 88% absolwentów naszej szkoły mogących ubiegać się o indeks wyższej uczelni. Spośród nich : 95,4%

Bardziej szczegółowo

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017:

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31 maja 2016 r. 1. W

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej

Bardziej szczegółowo

Grupa absolwentów. 0 Dane od 89,92% absolwentów rocznika 2013/ Dane zebrane przez wychowawców 0 Analiza. 0 Uczelni 0 Kierunków 0 Trybu studiów

Grupa absolwentów. 0 Dane od 89,92% absolwentów rocznika 2013/ Dane zebrane przez wychowawców 0 Analiza. 0 Uczelni 0 Kierunków 0 Trybu studiów Grupa absolwentów 0 Dane od 89,9% absolwentów rocznika 0/06 0 Dane zebrane przez wychowawców 0 Analiza 0 Uczelni 0 Kierunków 0 Trybu studiów Uczelnie 0 Łącznie 6 uczelni, w tym w: 0 Anglii (4 uczelnie),

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 04 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2014/15 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub: www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, 28 marca

Bardziej szczegółowo

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy Według Rankingu szkół wyższych według poziomu bezrobocia (rok akademicki ) opracowanego przez Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A UCHWAŁA NR 88 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 maja 2006 r. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA JEDNOLITYCH STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie limitów przyjęć na studia wyższe w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy

Bardziej szczegółowo

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r.

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r. 22 kwietnia NIEDZIELA 11.00 Chemii Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: chemia, chemia specjalność chemia środowiska, chemia specj. chemia z zastosowaniami informatyki 230 Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. Rb-D.0201-1-17/15 ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ OPŁAT SEMESTRALNYCH ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W AGH DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

WYSOKOŚĆ OPŁAT SEMESTRALNYCH ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W AGH DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 Rb-D.0201-1-21/17 ZARZĄDZENIE Nr 21/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH. Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH. Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH Uchwała nr 73/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 oraz art. 169 ust. 2, 3, 4 i 5 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) Senat AGH w Uchwale nr 99/2011 oraz w Uchwale

Bardziej szczegółowo

administracja S O 1 st s 1 prawo S O j.m. s 1 etyka H O 1 st s 5 filozofia filozofia wschodu H O 1 st s 5 kognitywistyka H, S, P O 1 st s 3

administracja S O 1 st s 1 prawo S O j.m. s 1 etyka H O 1 st s 5 filozofia filozofia wschodu H O 1 st s 5 kognitywistyka H, S, P O 1 st s 3 Wydział Prawa i Administracji administracja S O 1 st s 1 prawo S O j.m. s 1 prawo własności intelektualnej i nowych mediów prawo własności intelektualnej i nowych mediów S P 1 st s 2 S P 1 st n 2 Wydział

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Przeliczanie ocen, według nowej i starej skali, ze świadectw dojrzałości oraz świadectw ukończenia szkoły na liczbę punktów.

Tabela 1. Przeliczanie ocen, według nowej i starej skali, ze świadectw dojrzałości oraz świadectw ukończenia szkoły na liczbę punktów. Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2016/2017 Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na kierunki studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2017; poz. 270 ZARZĄDZENIE Nr 111 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wysokości czesnego na

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 L. p. Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo