Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI"

Transkrypt

1 Strona 1 Stan na dzień 17 grudnia 2012 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne szkół wyższych 1 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Filozofii Wydział Matematyczno- Przyrodniczy Wydział Nauk Humanistycznych Wydział Nauk Społecznych Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Wydział Teologii doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii doktor nauk biologicznych w zakresie biologii - historii - historii sztuki doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - historii - historii sztuki - pedagogiki - psychologii - socjologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - psychologii - socjologii doktor nauk prawnych w zakresie: - prawa - prawa kanonicznego doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie: - prawa - prawa kanonicznego doktor nauk humanistycznych w zakresie historii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii doktor nauk teologicznych doktor habilitowany nauk teologicznych 2 UNIWERSYTET GDAŃSKI Instytut Psychologii doktor nauk społecznych w zakresie psychologii

2 Strona 2 Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczny Wydział Historyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Nauk Społecznych Wydział Oceanografii i Geografii Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania doktor nauk biologicznych w zakresie: - biologii - ekologii - mikrobiologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii doktor nauk chemicznych w zakresie: - chemii - ochrony środowiska doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: doktor nauk humanistycznych w zakresie historii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor nauk społecznych w zakresie: - nauki o polityce - pedagogiki doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie: - pedagogiki - psychologii doktor nauk o Ziemi w zakresie: - oceanologii - geografii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie oceanologii doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa doktor nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomii - finansów - nauki o zarządzaniu doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomii - nauki o zarządzaniu

3 Strona 3 3 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Anglistyki Instytut Filozofii Instytut Historii Instytut Kulturoznawstwa Instytut Psychologii Instytut Socjologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - literatoroznawstwa doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii doktor nauk humanistycznych w zakresie historii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa doktor nauk społecznych w zakresie: - nauki o poznaniu i komunikacji społecznej - psychologii doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie: - nauki o poznaniu i komunikacji społecznej - psychologii doktor nauk społecznych w zakresie socjologii doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii Wydział Biologii doktor nauk biologicznych w zakresie : - biochemii - biologii - biotechnologii - ekologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie: - biologii - ekologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki doktor nauk chemicznych w zakresie chemii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: doktor nauk fizycznych w zakresie: - astronomii - biofizyki - fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki

4 Strona 4 Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Teologiczny - archeologii - etnologii - historii - historii sztuki doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - archeologii - etnologii - historii - historii sztuki doktor nauk matematycznych w zakresie: - informatyki - matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie: - informatyki - matematyki doktor nauk o Ziemi w zakresie: - geografii - geologii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie: - geografii - geologii doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauki o polityce doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: doktor nauk prawnych w zakresie: - nauki o administracji - prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie: - nauki o administracji - prawa doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki doktor nauk teologicznych doktor habilitowany nauk teologicznych

5 Strona 5 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 4 W KRAKOWIE Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Instytut Nauk o Środowisku Instytut Psychologii Instytut Socjologii Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Wydział Chemii Wydział Farmaceutyczny Wydział Filologiczny Wydział Filozoficzny doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce doktor nauk biologicznych w zakresie ekologii doktor nauk społecznych w zakresie posychologii doktor nauk społecznych w zakresie socjologii doktor nauk biologicznych w zakresie: - biochemii - biofizyki - biologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie: - biochemii - biofizyki doktor nauk biologicznych w zakresie biologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii doktor nauk o Ziemi w zakresie geologii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geologii doktor nauk chemicznych w zakresie chemii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii doktor nauk farmaceutycznych doktor habilitowany nauk farmaceutycznych doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - filozofii - religioznawstwa doktor nauk społecznych w zakresie: - pedagogiki doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - filozofii - religioznawstwa doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie: - pedagogiki

6 Strona 6 - psychologii - socjologii Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Wydział Historyczny Wydział Lekarski doktor nauk fizycznych w zakresie: - astronomii - biofizyki - fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie : - astronomii - fizyki - archeologii - etnologii - historii - historii sztuki - nauki o sztuce doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - archeologii - etnologii - historii - historii sztuki - nauki o sztuce doktor nauk medycznych w zakresie: - stomatologii doktor nauki o zdrowiu doktor habilitowany nauk medycznych w zakresie: - stomatologii Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk o Zdrowiu Wydział Polonistyki doktor nauk matematycznych w zakresie: - informatyki - matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie: - informatyki - matematyki doktor nauk medycznych w zakresie: doktor nauk o zdrowiu doktor habilitowany nauk o zdrowiu doktora nauk humanistycznych w zakresie: doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie:

7 Strona 7 Wydział Prawa i Administracji doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - bibliologii i informatologii - nauki o sztuce - nauki o zarządzaniu doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - nauki o sztuce - nauki o zarządzaniu 5 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Wydział Matematyczno - Przyrodniczy - filozofii - psychologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - filozofii - psychologii doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Wydział Nauk Humanistycznych Wydział Nauk Pedagogicznych Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa Kanonicznego doktor nauk humanistycznych w zakresie historii doktor nauk społecznych w zakresie: - nauki o polityce - socjologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego

8 Strona 8 Wydział Teologiczny doktor nauk teologicznych doktor habilitowany nauk teologicznych 6 UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY Instytut Edukacji Muzycznej Wydział Humanistyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Wydział Nauk Przyrodniczych doktor sztuk muzycznych w zakresie dyrygentury - historii - nauk o polityce doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii doktor nauk technicznych w zakresie mechaniki doktor nauk biologicznych w zakresie biologii Wydział Pedagogiki i Psychologii doktor nauk społecznychw zakresie: - pedagogiki - psychologii doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki 7 UNIWERSYTET ŁÓDZKI Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Wydział Chemii Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny doktor nauk biologicznych w zakresie: - biochemii - biofizyki - biologii - biotechnologii - ekologii - mikrobiologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie: - biochemii - biofizyki - biologii - ekologii - mikrobiologii doktor nauk chemicznych z zakresie chemii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii doktor nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomii - finansów doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie socjologii

9 Strona 9 Wydział Filologiczny - kulturoznawstwo doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - kulturoznawstwo Wydział Filozoficzno - Historyczny - archeologii - etnologii - filozofii - historii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - archeologii - filozofii - historii Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych Wydział Nauk o Wychowaniu Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Wydział Zarządzania doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - finansów - nauki o zarządzaniu doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu 8 UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Artystyczny doktor sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych

10 Strona 10 Wydział Biologii i Biotechnologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filozofii i Socjologii Wydział Humanistyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej doktor nauk biologicznych w zakresie: - biologii - biotechnologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii doktor nauk chemicznych w zakresie chemii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii doktor nauk społecznych w zakresie: - nauki o poznaniu i komunikacji społecznej - socjologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej - historii - kulturoznawstwo doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - historii doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii Wydział Pedagogiki i Psychologii Wydział Politologii Wydział Prawa i Administracji - pedagogiki - psychologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa 9 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

11 Strona 11 Instytut Fizyki doktor nauk fizycznych w zakresie: - biofizyki - fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o sztuce Wydział Biologii i Ochrony Środowiska doktor nauk biologicznych w zakresie biologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii Wydział Chemii Wydział Filologiczny doktor nauk chemicznych w zakresie chemii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Wydział Humanistyczny Wydział Lekarski doktor nauk fizycznych w zakresie astronomii doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie astronomii - filozofii - socjologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - filozofii - socjologii doktor nauk medycznych w zakresie: doktor habilitowany nauk medycznych w zakresie: Wydział Matematyki i Informatyki doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania doktor nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomii - nauki o zarządzaniu doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomi - nauki o zarządzaniu

12 Strona 12 Wydział Nauk Historycznych Wydział Nauk Pedagogicznych Wydział Nauk o Zdrowiu - archeologii - bibliologii i informatologii - historii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - archeologii - historii doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki doktor nauk medycznych w dyscyplinie medycyna doktor nauk o zdrowiu doktor habilitowany nauk o zdrowiu Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Wydział Prawa i Administracji Wydział Sztuk Pięknych Wydział Teologiczny doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauki o polityce doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa doktor sztuk plastycznych w zakresie: - sztuk pięknych - konserwacja i restauracja dzieł sztuki doktor habilitowany sztuk plastycznych w zakresie: - sztuk pięknych - konserwacja i restauracja dzieł sztuki doktor nauk teologicznych doktor habilitowany nauk teologicznych 10 UNIWERSYTET OPOLSKI Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczny Wydział Historyczno - Pedagogiczny doktor nauk chemicznych w zakresie chemii doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - kulturoznawstwa doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - filozofii - historii - nauki o polityce - pedagogiki doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii

13 Strona 13 Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki Wydział Przyrodniczo - Techniczny Wydział Teologiczny doktor nauk biologicznych w zakresie biologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii doktor nauk teologicznych doktor habilitowany nauk teologicznych 11 UNIWERSYTET RZESZOWSKI Wydział Biologiczno - Rolniczy Wydział Filologiczny Wydział Matematyczno - Przyrodniczy Wydział Medyczny Wydział Socjologiczno - Historyczny doktor nauk biologicznych w zakresie biologii doktor nauk rolniczych w zakresie agronomii doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk o zdrowiu - archeologii - historii - socjologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - archeologii - historii 12 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Instytut Fizyki doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki Wydział Filologiczny Instytut Matematyki Wydział Humanistyczny doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki - filozofii - historii doktor nauk społecznych w zakresie: - nauki o polityce - pedagogiki doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii

14 Strona 14 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział Nauk o Ziemi Wydział Biologii Wydział Prawa i Administracji Wydział Teologiczny doktor nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomii - finansów - nauki o zarządzaniu doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor nauk biologicznych w zakresie biologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa doktor nauk teologicznych Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług doktor nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomii - finansów doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii 13 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH Instytut Chemii Instytut Fizyki Instytut Matematyki Instytut Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji doktor nauk chemicznych w zakresie chemii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych doktor habilitowany sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Wydział Filologiczny doktor nauk biologicznych w zakresie biologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii - bibliologii i informatologii - kulturoznawstwa

15 Strona 15 doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - bibliologii i informatologii - kulturoznawstwa Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach - informatyki - inżynierii materiałowej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Wydział Nauk o Ziemi Wydział Nauk Społecznych doktor nauk chemicznych w zakresie chemii doktor nauk o Ziemi w zakresie: - geografii - geologii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie: - geografii - geologii - filozofii - historii doktor nauk społecznych w zakresie: - nauki o polityce - socjologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - filozofii - historii doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie: - nauki o polityce - socjologii Wydział Pedagogiki i Psychologii Wydział Prawa i Administracji Wydział Radia i Telewizji Wydział Teologiczny - pedagogiki - psychologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa doktor sztuk filmowych doktor nauk teologicznych doktor habilitowany nauk teologicznych 14 UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE

16 Strona 16 Wydział Bioinżynierii Zwierząt Wydział Biologii i Biotechnologii doktor nauk rolniczych w zakresie zootechniki doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie zootechniki doktor nauk biologicznych w zakresie biologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Wydział Humanistyczny doktor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii - filozofii - historii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - historii Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa doktor nauk biologicznych w zakresie biologii doktor nauk rolniczych w zakresie: - agronomii - ochrony i kształtowania środowiska doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie: - agronomii - ochrony i kształtowania środowiska Wydział Matematyki i Informatyki doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki Wydział Medycyny Weterynaryjnej doktor nauk weterynaryjnych doktor habilitowany nauk weterynaryjnych Wydział Nauk Ekonomicznych Wydział Nauk Medycznych Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Technicznych Wydział Nauki o Żywności doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor nauk medycznych w zakresie medycyny - pedagogiki - nauki o polityce doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki doktor nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia

17 Strona 17 Wydział Nauk o Środowisku Wuydział Sztuki Wydział Prawa i Administracji Wydział Teologii doktor nauk rolniczych w zakresie rybactwa doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie rybactwa doktor sztuk muzycznych w zakresie dyrygentury doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor nauk teologicznych doktor habilitowany nauk teologicznych 15 UNIWERSYTET WARSZAWSKI Instytut Anglistyki Instytut Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" - kulturoznawstwa doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa Instytut Filozofii Instytut Historii Prawa Instytut Nauk Prawno - Administracyjnych Instytut - Obserwatorium Astronomiczne Instytut Prawa Cywilnego Instytut Prawa Karnego Instytut Socjologii Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Wydział Biologii Wydział Chemii doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor nauk fizycznych w zakresie astronomii doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie astronomii doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie socjologii doktor nauk biologicznych w zakresie: biologii - biologii - ekologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii doktor nauk chemicznych w zakresie chemii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii

18 Strona 18 Wydział Geologii Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Wydział Filozofii i Socjologii Wydział Fizyki Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Wydział Historyczny Wydział Lingwistyki Stosowanej Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki doktor nauk społecznych w zakresie: - nauki o mediach - nauki o polityce doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauki o polityce doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - filozofii - nauki o poznaniu i komunikacji społecznej - socjologii doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie: - astronomii - fizyki doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor nauk o Ziemi w zakresie geologii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geologii - archeologii - bibliologii i informatologii - etnologii - historii - historia sztuki - nauki o sztuce doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - archeologii - bibliologii i informatologii - etnologii - historii - historia sztuki - nauki o sztuce doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: doktor nauk matematycznych w zakresie: - informatyki - matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie: - informatyki - matematyki

19 Strona 19 Wydział Nauk Ekonomicznych Wydział Neofilologii Wydział Orientalistyczny Wydział Pedagogiczny Wydział Polonistyki Wydział Prawa i Administracji Wydział Psychologii Wydział Zarządzania doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki - kulturoznawstwa doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - kulturoznawstwa doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa doktor nauk społecznych w zakresie psychologii doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie psychologii doktor nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomii - nauki o zarządzaniu doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu 16 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Instytut Biologii Instytut Historii i Nauk Politycznych doktor nauk biologicznych w zakresie biologii doktor nauk humanistycznych w zakresie historii Wydział Biologiczno - Chemiczny doktor nauk chemicznych w zakresie chemii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii

20 Strona 20 Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Filologiczny Wydział Fizyki doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - literaturoznawstwo doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki Wydział Historyczno - Socjologiczny Wydział Pedagogiki i Psychologii Wydział Prawa doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa 17 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filozofii Instytut Fizyki Teoretycznej Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Instytut Historyczny Instytut Matematyczny Instytut Nauk Geologicznych Instytut Politologii Instytut Socjologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor nauk humanistycznych w zakresie historii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor nauk o Ziemi w zakresie geologii doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauki o polityce doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii Wydział Biotechnologii doktor nauk biologicznych w zakresie : - biochemii - biotechnologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biochemii

21 Strona 21 Wydział Chemii Wydział Filologiczny Wydział Fizyki i Astronomii doktor nauk chemicznych w zakresie chemii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii - bibliologii i informatologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - bibliologii i informatologii doktor nauk fizycznych w zakresie: - astronomii - fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie: - astronomii - fizyki Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Wydział Nauk Społecznych doktor nauk matematycznych w zakresie: - informatyki - matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie: - informatyki - matematyki doktor nauk biologicznych w zakresie: - biologii - ekologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii - archeologii - kulturoznawstwa - nauki o sztuce doktor nauk społecznych w zakresie: - pedagogiki - psychologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: -archeologii - nauki o sztuce doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie: - geografii - geologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - filozofii - nauki o polityce - socjologii

22 Strona 22 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii doktor nauk prawnych w zakresie: - nauki o administracji - prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie: - nauki o administracji - prawa 18 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Instytut Filozofii Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Wydział Fizyki i Astronomii Wydział Humanistyczny Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Mechaniczny Wydział Nauk Biologicznych Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu ` doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii - automatyki i robotyki - elektrotechniki - informatyki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor nauk fizycznych w zakresie: - astronomii - fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie astronomii - historii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii - budownictwa - inżynierii środowiska doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor nauk biologicznych w zakresie biologii doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki II UCZELNIE TECHNICZNE 1 AKADEMIA TECHNICZNO - HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

23 Strona 23 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku - budowy i elsploatacji maszyn - inżynierii produkcji doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor nauk technicznych w zakresie włókiennictwa 2 AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Wydział Energetyki i Paliw Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - elektroniki - informatyki - telekomunikacji - elektroniki - informatyki - telekomunikacji - automatyki i robotyki - biocybernetyki i inżynierii biomedycznej - elektrotechniki - informatyki - automatyki i robotyki - elektrotechniki - informatyki - energetyki - technologii chemicznej doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki - geodezji i kartografii - inżynierii środowiska - geodezji i kartografii - inżynierii środowiska

24 Strona 24 Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska doktor nauk o Ziemi w zakresie: - geofizyki - geologii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie: - geofizyki - geologii Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Wydział Matematyki Stosowanej Wydział Metali Nieżelaznych - budownictwa - górnictwa i geologii inżynierskiej - inżynierii produkcji - inżynierii środowiska doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie górnictwa i geologii inżynierskiej doktor nauk chemicznych w zakresie chemii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii - inżynierii materiałowej - technologii chemicznej - inżynierii materiałowej - technologii chemicznej - inżynierii materiałowej - metalurgii - inżynierii materiałowej - metalurgii - automatyki i robotyki - mechaniki - automatyki i robotyki - mechaniki doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki - inżynierii materiałowej - metalurgii - inżynierii materiałowej - metalurgii

25 Strona 25 Wydział Odlewnictwa doktor nauk technicznych w zakresie metalurgii doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie metalurgii Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu doktor nauk technicznych w zakresie górnictwa i geologii inżynierskiej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie górnictwa i geologii inżynierskiej Wydział Zarządzania doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii produkcji 3 AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GDYNI Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Wydział Mechaniczno - Elektryczny Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego doktor nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii 4 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Elektryczny Wydział Mechaniczny Wydział Nawigacyjny Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa - elektroniki - elektrotechniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor nauk technicznych w zakresie transportu doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa 5 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE Wydział Mechaniczny Wydział Nawigacyjny doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn

26 Strona 26 - geodezji i kartografii - transportu 6 POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Elektryczny Wydział Informatyki Wydział Mechaniczny - budownictwa - inżynierii środowiska doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budownictwa - elektroniki - elektrotechniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor nauk technicznych w zakresie informatyki - mechaniki - mechaniki 7 POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Wydział Budownictwa Wydział Elektryczny Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektrotechniki - energetyki - inżynierii środowiska doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska - informatyki - mechaniki - informatyki - mechaniki - inżynierii materiałowej - inżynierii produkcji

27 Strona 27 Wydział Zarządzania - metalurgii - inżynierii materiałowej - metalurgii doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu 8 POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Architektury Wydział Chemiczny doktor nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki doktor nauk chemicznych w zakresie: - chemii - biotechnologii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii - chemii - biotechnologii doktor nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Wydział Elektrotechniki i Automatyki Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska - automatyki i robotyki - elektroniki - informatyki - telekomunikacji - elektroniki - informatyki - telekomunikacji - automatyki i robotyki - elektrotechniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki - budownictwa - inżynierii środowiska - budownictwa - inżynierii środowiska Wydział Mechaniczny doktor nauk technicznych w zakresie :

28 Strona 28 - inżynierii materiałowej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy eksploatacji maszyn i Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy eksploatacji maszyn i Wydział Zarządzania i Ekonomii doktor nauk ekonomicznych w zakresie: ekonomii - ekonomii - nauki o zarządzaniu doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii 9 POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Instytut Technologii i Edukacji doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn 10 Wydział Inżynierii Lądowej, Budownictwa i Geodezji Wydział Elektroniki i Informatyki Wydział Mechaniczny POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Wydział Architektury - budownictwa - inżynierii środowiska doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budownictwa - elektroniki - informatyki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektroniki doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy eksploatacji maszyn doktor nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej doktor nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki i Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej doktor nauk chemicznych w zakresie chemii - inżynierii chemicznej - technologii chemicznej

29 Strona 29 Wydział Inżynierii Lądowej Wydział Inżynierii Środowiska Wydział Mechaniczny doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej - budownictwa - mechaniki - transportu - budownictwa - mechaniki doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska - energetyki - inżynierii materiałowej - inżynierii produkcji - mechaniki - mechaniki 11 POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Budownictwa i Architektury Wydział Elektrotechniki i Informatyki Wydział Inżynierii Środowiska doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska Wydział Mechaniczny - inżynierii produkcji - mechaniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn 12 POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności - biotechnologii - technologii chemicznej - biotechnologii - technologii chemicznej

30 Strona 30 Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Wydział Chemiczny - architektury i urbanistyki - budownictwa - inżynierii środowiska doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor nauk chemicznych w zakresie chemii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii doktor nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki - automatyki i robotyki - elektroniki - elektrotechniki - informatyki - automatyki i robotyki - elektroniki - elektrotechniki - informatyki Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor nauk technicznych w zakresie informatyki Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Wydział Mechaniczny - inżynierii chemicznej - inżynierii środowiska - inżynierii chemicznej - inżynierii środowiska - inżynierii materiałowej - mechaniki - inżynierii materiałowej - mechaniki Wydział Organizacji i Zarządzania doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu

31 Strona 31 Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów doktor nauk technicznych w zakresie włókiennictwa doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie włókiennictwa 13 POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Budownictwa Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Wydział Mechaniczny doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budownictwa - automatyki i robotyki - elektrotechniki - automatyki i robotyki - elektrotechniki - mechaniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn 14 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny doktor nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki - budownictwa - inżynierii środowiska - budownictwa - inżynierii środowiska - inżynierii materiałowej - mechaniki - mechaniki doktor nauk technicznych w zakresie telekomunikacji doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie telekomunikacji - automatyki i robotyki

32 Strona 32 Wydział Fizyki Technicznej Wydział Informatyki Wydział Inżynierii Zarządzania - elektrotechniki - automatyki i robotyki - elektrotechniki doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki - automatyki i robotyki - informatyki - automatyki i robotyki - informatyki doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Wydział Technologii Chemicznej - transportu - transportu doktor nauk chemicznych w zakresie: - chemii - technologii chemicznej doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej doktor nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej 15 UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO- HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU Wydział Ekonomiczny Wydział Mechaniczny Wydział Sztuki Wydział Transportu i Elektrotechniki doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - mechanika doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych - elektrotechniki - transportu doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie transportu

33 Strona POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Wydział Chemiczny Wydział Elektrotechniki i Informatyki - budownictwa - inżynierii środowiska doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budownictwa - mechaniki - mechaniki doktor nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii chemicznej - elektrotechniki - informatyki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektrotechniki 17 POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Architektury Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Budownictwa Wydział Chemiczny doktor nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki - automatyki i robotyki - biocybernetyki i inżynierii biomedycznej - elektroniki - informatyki - automatyki i robotyki - biocybernetyki i inżynierii biomedycznej - elektroniki - informatyki doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor nauk chemicznych w zakresie chemii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii - inżynierii chemicznej - technologii chemicznej - inżynierii chemicznej

34 Strona 34 - technologii chemicznej Wydział Elektryczny Wydział Górnictwa i Geologii Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Wydział Mechaniczny Technologiczny - elektroniki - elektrotechniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor nauk technicznych w zakresie górnictwa i geologii inżynierskiej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie górnictwa i geologii inżynierskiej - inżynierii materiałowej - metalurgii - inżynierii materiałowej - metalurgii - energetyka - inżynierii środowiska - inżynierii środowiska - inżynierii materiałowej - mechaniki - inżynierii materiałowej - mechaniki Wydział Organizacji i Zarządzania doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii produkcji Wydział Transportu doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn 18 POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska

35 Strona 35 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie w zakresie budownictwa doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektrotechniki - automatyki i robotyki - mechaniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii produkcji 19 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Architektury Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku Wydział Chemiczny doktor nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki - budownictwa doktor nauk chemicznych w zakresie: - biotechnologii - chemii - technologii chemicznej doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie: - chemii - technologii chemicznej doktor nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych - automatyki i robotyki - elektroniki - informatyki - telekomunikacji - automatyki i robotyki

36 Strona 36 - elektroniki - informatyki - telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział Fizyki Wydział Geodezji i Kartografii Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Wydział Inżynierii Lądowej Wydział Inżynierii Materiałowej - automatyki i robotyki - elektrotechniki - informatyki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii chemicznej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii chemicznej doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej Wydział Inżynierii Produkcji Wydział Inżynierii Środowiska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych - mechaniki - mechaniki doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa - automatyki i robotyki - energetyki - mechaniki - automatyki i robotyki - mechaniki Wydział Mechatroniki

37 Strona 37 - automatyki i robotyki - biocybernetyki i inżynierii biomedycznej - biocybernetyki i inżynierii biomedycznej Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Wydział Transportu Wydział Zarządzania - mechaniki - mechaniki doktor nauk technicznych w zakresie transportu doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie transportu doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu 20 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instytut Budownictwa Instytut Energoelektryki Instytut Fizyki Instytut Geotechniki i Hydrotechniki Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Instytut Inżynierii Lądowej Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Instytut Matematyki i Informatyki Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk technicznych w zakresie górnictwa i geologii inżynierskiej doktor nauk technicznych w zakresie automatyki i robotyki doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor nauk technicznych w zakresie mechaniki

38 Strona 38 Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów doktor nauk technicznych w zakresie mechaniki Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Wydział Architektury doktor nauk technicznych w zakresie telekomunikacji doktor nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Wydział Chemiczny doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor nauk chemicznych w zakresie: - biotechnologii - chemii - technologii chemicznej doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii - inżynierii chemicznej - technologii chemicznej - inżynierii chemicznej - technologii chemicznej Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Wydział Elektroniki Wydział Elektryczny doktor nauk technicznych w zakresie elektroniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektroniki - elektroniki - informatyki - automatyki i robotyki - elektroniki - informatyki - telekomunikacji doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektrotechniki Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii doktor nauk technicznych w zakresie górnictwa i geologii inżynierskiej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie górnictwa i geologii inżynierskiej

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 26 stycznia 2015 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 18 kwietnia 2011 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 22 czerwca 2009 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 29 lutego 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW. z dnia 31 maja 2010 r.

OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW. z dnia 31 maja 2010 r. M.P.2010.46.643 OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

Wygenerowane z systemu POL-on :24:23 przez mgr Teresa Chocholska. Dyscyplina(Obszar / dziedzina)

Wygenerowane z systemu POL-on :24:23 przez mgr Teresa Chocholska. Dyscyplina(Obszar / dziedzina) Wygenerowane z systemu POL-on 2015-01-21 11:24:23 przez mgr Teresa Chocholska Dyscyplina(Obszar / dziedzina) archeologia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych) bibliologia i informatologia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 2008.01.01 zm. Dz.U.08.82.489 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 0 9 Poz. 8 8 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia września 0 r. w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru Na podstawie

Bardziej szczegółowo

biologia biotechnologia

biologia biotechnologia Załącznik do uchwały nr 17 Senatu ZUT z dnia 26 marca 2012 r. Wykaz kierunków studiów, których ukończenie uprawnia kandydatów do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 60

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 60 Elektronicznie podpisany przez Marta Wieczorek Data: 2012.10.10 13:38:17 +02'00' Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 60 KOMUNIKAT Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego1) z dnia 4 września 2012

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu kierunków studiów pozostających w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Specjalność, kierunek/ki Lp. Nazwa Uczelni wnioskowany 1 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ZASTOSOWANIE MATEMATYKI 2 POLITECHNIKA GDAŃSKA

Bardziej szczegółowo

architektura i urbanistyka

architektura i urbanistyka Każdego roku przygotowujemy dla Was zestawienie progów punktowych, jakie obowiązywały podczas ostatniej rekrutacji. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz obejmuje wybrane politechniki,

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014

administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014 Każdego roku opracowujemy dla was zestawienie obejmujące progi punktowe na poszczególnych kierunkach studiów. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz obejmuje wybrane politechniki,

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

architektura i urbanistyka

architektura i urbanistyka Kolejny rok z rzędu przedstawiamy wam zestawienie progów punktowych, jakie obowiązywały na poszczególne uczelnie podczas ostatniej rekrutacji na studia. Lista kierunków i uczelni nie jest pełna - nie wszystkie

Bardziej szczegółowo

biologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia

biologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia Przyporządkowanie kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu do obszarów kształcenia oraz wykaz dziedzin nauki lub sztuki i dyscyplin naukowych, lub artystycznych,

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2014 roku Opracowano na podstawie danych zebranych przez wychowawców 1 Absolwenci w e d ł u g r o d z a j ó w u c

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym

Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym (założenia projektu zmian Ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym) Posiedzenie Senatu Akademickiego 20

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. zdnia 14 sierpnia 1997 r. z dnia 25 lipca 1997 r.

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. zdnia 14 sierpnia 1997 r. z dnia 25 lipca 1997 r. Monitor Polski Nr 52-1012 - Poz. 498 i 499 498 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO zdnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska 1 : Uniwersytet Wrocławski 1 Filologia angielska 4 : Uniwersytet Śląski 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. zmieniona uchwałą nr 70/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku 2016/2017 Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia niestacjonarne Liczba

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 2008-01-01 zm. Dz.U.2008.82.489 1 2009-04-23 zm. Dz.U.2009.63.526 1 2010-04-21 zm. Dz.U.2010.65.413 1 2011-05-31 zm. Dz.U.2011.110.646 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na podstawie ust. 1 w zw. z art. 12 pkt. 28 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku Losy Absolwentów 2015 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku WYBÓR UCZELNI PRZEZ ABSOLWENTÓW 170 4 ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH PUBLICZNYCH ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów. Matura 2016

Badanie losów absolwentów. Matura 2016 Badanie losów absolwentów Matura 2016 Brak danych i dane niepełne od 26 osób (13,8%) Liczba wszystkich absolwentów w roku szkolnym 2016-188 Studiuje- 87,7% W trybie niestacjonarnym - 1 Na uczelni niepublicznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów V LO. Matura - Maj 2008 opracowała Beata Mickiewicz

Losy absolwentów V LO. Matura - Maj 2008 opracowała Beata Mickiewicz Losy absolwentów V LO Matura - Maj 2008 opracowała Beata Mickiewicz Informacje ogólne Liczba absolwentów: 89 Liczba studiujących absolwentów: 64 Studiuje w kraju: 62 Trójmiasto: 43 Inne miasta: 9 Studiuje

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r. Pozycja 36

Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r. Pozycja 36 Elektronicznie podpisany przez Marta Boryca Data: 2014.07.04 16:19:19 +02'00' Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r. Pozycja 36 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 30 maja 2014 r. o przyznanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI; SZKOLNICTW A WYŻSZEGO]) z dnia... ~.er.(y.i'lti.t?! r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI; SZKOLNICTW A WYŻSZEGO]) z dnia... ~.er.(y.i'lti.t?! r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI; SZKOLNICTW A WYŻSZEGO]) z dnia... ~.er.(y.i'lti.t?!... 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie Zebraliśmy informacje o losach 246 tegorocznych maturzystów (87,54%). 1. Naukę będzie kontynuować 97,97% absolwentów (2,03% - wyjazd za

Bardziej szczegółowo

Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych. raport cząstkowy

Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych. raport cząstkowy Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych raport cząstkowy Warszawa, lipiec 06 Metodologia Historia badania Ranking Szkół Wyższych przygotowywany jest corocznie

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na podstawie art. 169 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 I. ZAPROJEKTKUJ SWOJĄ KLASĘ!!! MATEMATYCZNO FIZYCZNY Z CHEMIĄ lub INFORMATYKĄ lub GEOGRAFIĄ lub JĘZYKIEM ANGIELSKIM lub JĘZYKIEM NIEMIECKIM

Bardziej szczegółowo

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych 1 207641 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych 2 207701 B Materiały i technologie materiałowe Instytut Metali Nieżelaznych 3 207782 B Technologie informacyjne,

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW Uczelnie państwowe: 93,2 % ogółu

LOSY ABSOLWENTÓW Uczelnie państwowe: 93,2 % ogółu LOSY ABSOLWENTÓW Liczba absolwentów: 1254 Ilość roczników: 17 (1996-2000, 1997-2001, 1998-2002, 1999-2003, 2000-2004, 2002-2005, 2003-2006, 2004-2007, 2005-2008, 2006-2009, 2007-2010,2008-2011, 2009-2012,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 czerwca 2016 r. Pozycja 38

Warszawa, dnia 15 czerwca 2016 r. Pozycja 38 Elektronicznie podpisany przez Damian Lutostański Data: 2016.06.15 15:20:21 +02'00' Warszawa, dnia 15 czerwca 2016 r. Pozycja 38 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 14 czerwca 2016

Bardziej szczegółowo

Liczba uczniów niekontynuujących nauki W innych szkołach 36 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia

Liczba uczniów niekontynuujących nauki W innych szkołach 36 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia Losy absolwentów liceum i gimnazjum 2013/2014 II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Komisji Edukacji Narodowej Klasa 3A 36 uczniów kontynuujących naukę na studiach wyższych

Bardziej szczegółowo

STUDIA DOKTORANCKIE NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

STUDIA DOKTORANCKIE NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 WYDZIAŁ/ INSTYTUT STUDIA DOKTORANCKIE NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 OBSZAR DZIEDZINA DYSCYPLINA FORMA STUDIÓW STACJONARNE NIESTACJONARNE UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Wydział Prawa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 04 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r. Dz.U.07.164.1166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013/2014 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

LOSY ABSOLWENTÓW 2013/2014 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu LOSY ABSOLWENTÓW 2013/2014 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu Opracowanie: Tomasz Łęczyński Dane zostały zebrane za pomocą formularza elektronicznego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kody dziedzin kształcenia (specjalności, kierunków studiów, dyscyplin nauki)

Kody dziedzin kształcenia (specjalności, kierunków studiów, dyscyplin nauki) Kody dziedzin kształcenia (specjalności, kierunków studiów, dyscyplin nauki) Kod Wyszczególnienie 1 Kształcenie 14 Pedagogika 141 Wychowanie specjalistyczne 141.A Wychowanie fizyczne 141.B Wychowanie techniczne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała nr 56/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2017/2018 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 69/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała nr 69/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. Uchwała nr 69/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2015/2016 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 Klasa 3A I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 1 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu Filologia angielska 2 UAM Poznań, PWSZ Konin

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2017

LOSY ABSOLWENTÓW 2017 LOSY ABSOLWENTÓW 2017 DANE OGÓLNE Liczba absolwentów: 185 Kontynuacja edukacji: 151 Przerwa (chęć poprawiania matury): 5 Brak informacji: 29 UCZELNIE WYBIERANE PRZEZ ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETY Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ OPŁAT SEMESTRALNYCH ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W AGH DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

WYSOKOŚĆ OPŁAT SEMESTRALNYCH ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W AGH DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 Rb-D.0201-1-21/17 ZARZĄDZENIE Nr 21/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Stypendyści wg typów uczelni Typ uczelni 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/ % Uniwersytety 482 695 611 552 592 579 480 462

Bardziej szczegółowo

w latach W innych szkołach 34 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia Preferowane uczelnie i kierunki studiów

w latach W innych szkołach 34 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia Preferowane uczelnie i kierunki studiów Losy absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Puławach w latach 2013-2016 Klasa 3LA Liczba uczniów w klasie 35 Liczba uczniów kontynuujących naukę na studiach wyższych W innych szkołach 34 0 Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Matura Maj 2009. Opracowała dr Beata Mickiewicz

Matura Maj 2009. Opracowała dr Beata Mickiewicz Matura Maj 2009 Opracowała dr Beata Mickiewicz Informacje ogólne Liczba absolwentów: 172 Liczba studiujących absolwentów: 170 Studiuje w kraju: 164 Trójmiasto: 152 Inne miasta: 12 Studiuje za granicą:

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 28 kwietnia 2014 r.

ZARZADZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 28 kwietnia 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZADZENIE Nr 76 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU

LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma %

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma % Stypendyści wg typów uczelni: Typ uczelni / Edycja Liczba stypendystów 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Suma % y 482 695 611

Bardziej szczegółowo

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r. Olimpiady przedmiotowe oraz olimpiady interdyscyplinarne, których laureaci i finaliści mogą ubiegać się o stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

R E K T O R PISMO OKÓLNE 11/2017

R E K T O R PISMO OKÓLNE 11/2017 R E K T O R PISMO OKÓLNE 11/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie procedur przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 1. Na podstawie 20

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. Rb-D.0201-1-21/14 ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2015

Losy absolwentów 2015 Losy absolwentów 0 Losy absolwentów 05 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do ogłoszenia projektu Grup Wspólnej Oceny jednostek naukowych L.p. Nazwa Jednostki GWO Grupa Nauk Humanistycznych i Społecznych 1

Załącznik do ogłoszenia projektu Grup Wspólnej Oceny jednostek naukowych L.p. Nazwa Jednostki GWO Grupa Nauk Humanistycznych i Społecznych 1 Załącznik do ogłoszenia projektu Grup Wspólnej Oceny jednostek naukowych L.p. Nazwa Jednostki GWO Grupa Nauk Humanistycznych i Społecznych 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Biznesu i Stosunków

Bardziej szczegółowo

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ 1. Proszę określić status opracowania (proszę wybrać właściwą odpowiedź): 1.1. Praca dyplomowa 1.2. Praca naukowo-badawcza 1.3. Ekspertyza 2. Proszę określić status

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet ,32 %

Uniwersytet ,32 % Losy absolwentów Liczba absolwentów: 1345 Ilość roczników: 18 (1996-2000, 1997-2001, 1998-2002, 1999-2003, 2000-2004, 2002-2005, 2003-2006, 2004-2007, 2005-2008, 2006-2009, 2007-2010,2008-2011, 2009-2012,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej

Bardziej szczegółowo

W innych szkołach Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia

W innych szkołach Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia Klasa 3LA Liczba uczniów w klasie 36 Liczba uczniów kontynuujących naukę na studiach wyższych W innych szkołach 35 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia Liczba uczniów niekontynuujących

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17 Polska Komisja Akredytacyjna uczelnie/wydziały, w których został oceniony kierunek informatyka w latach 2003-2013 w układzie chronologicznym (ocena programowa) Nazwa Uczelni/ u Koncepcja rozwoju kierunku

Bardziej szczegółowo

Olimpiada Artystyczna

Olimpiada Artystyczna Załącznik do uchwały nr 575 Senatu UZ z dnia 25 maja 2016 r. Olimpiada Artystyczna 2. architektura krajobrazu 3. architektura wnętrz 4. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 5. filologiczna

Bardziej szczegółowo

Ranking Najlepszych Liceów 2017

Ranking Najlepszych Liceów 2017 Ranking Najlepszych Liceów 2017 Jedyne Liceum z Tarczą Po raz kolejny I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, jako jedyne liceum w powiecie wodzisławskim, zostało

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym lp Nr wniosku Akronim Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum status oceny formalnej 1 RID-I/1 OT1-1B/PŚk-PP Politechnika Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej

Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej 24 czerwca 2013 r. Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 Odwróciliśmy

Bardziej szczegółowo

Kobiety na politechnikach 2013

Kobiety na politechnikach 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 2 Główne wnioski... 3 1 Studentki w publicznych uczelniach technicznych... 6 1.1 Wzrost udziału kobiet w uczelniach technicznych... 6 1.2 Kierunki kształcenia wybierane przez kobiety...

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014/2015

Losy absolwentów 2014/2015 Losy absolwentów 204/205 Informacje wstępne Zebrano dane o losach 26 tegorocznych maturzystów, co stanowi 88% absolwentów naszej szkoły mogących ubiegać się o indeks wyższej uczelni. Spośród nich : 95,4%

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Matura maj Opracowała Agnieszka Kabala

Matura maj Opracowała Agnieszka Kabala Matura maj 2015 Opracowała Agnieszka Kabala Informacje ogólne Liczba absolwentów: 173 Liczba studiujących absolwentów: 154 Studiuje w kraju: 144 Trójmiasto: 108 Inne miasta: 36 Studiuje za granicą: 10

Bardziej szczegółowo

administracja analityka medyczna Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2014/2015

administracja analityka medyczna Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2014/2015 Podobnie jak w minionych latach, prezentujemy Wam zestawienie obejmujące progi punktowe na poszczególnych kierunkach studiów. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz zawiera wybrane

Bardziej szczegółowo

Kierunek/specjalność Poziom studiów Liczba miejsc Wydział Nauk Społecznych

Kierunek/specjalność Poziom studiów Liczba miejsc Wydział Nauk Społecznych LISTA 8 BEZPŁATNYCH MIEJSC DLA OBYWATELI PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ OFEROWANYCH PRZEZ UNIWERSYTET ŚLĄSKI W ROKU AKADEMICKIM 04/05 STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM Filozofia Historia Politologia

Bardziej szczegółowo

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ PUBLICZNE SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWODZTWIE LUBELSKIM w porządku alfabetycznym Lp. Nazwa szkoły Adres Kierunki Tel., fax, e-mail Strony www 1. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 71/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 71/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 71/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2013/2014. 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr VIII/77/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA nr VIII/77/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku UCHWAŁA nr VIII/77/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania na Politechnice Śląskiej laureatów i finalistów olimpiad w latach akademickich:

Bardziej szczegółowo