architektura i urbanistyka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "architektura i urbanistyka"

Transkrypt

1 Każdego roku przygotowujemy dla Was zestawienie progów punktowych, jakie obowiązywały podczas ostatniej rekrutacji. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz obejmuje wybrane politechniki, uniwersytety i uczelnie medyczne. Zapraszamy do zapoznania się z progami punktowymi na poszczególnych kierunkach studiów podczas rekrutacji 2012/2013. Co to są progi punktowe i jak są ustalane? Progi punktowe nie są ustalane z góry, przed rekrutacją, lecz są zależne od poziomu kandydatów ubiegających się na studia. Przed procesem rekrutacji znana jest tylko maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać podczas rekrutacji oraz ilość miejsc. Natomiast próg (limit) punktowy, to liczba punktów uzyskana przez kandydata zakwalifikowanego na ostatnie wolne miejsce, inaczej najmniejsza liczba punktów, z którą kandydat zakwalifikował się na studia. Jest on znany dopiero po zakończeniu rekrutacji. W związku z tym progi punktowe z tego roku mogą różnić się od progów, które będą obowiązywać w roku przyszłym. Nie sposób nie zauważyć, jak duże są rozbieżności w progach punktowych na poszczególne kierunki na różnych uczelniach. Wynika to z faktu, że każda uczelnia ustala własne zasady rekrutacji. Na wysokość progu punktowego wpływają takie czynniki jak m.in. przeliczniki rekrutacyjne i ilość branych pod uwagę przedmiotów maturalnych. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy do zapoznania się z artykułem Przewodnik kandydata, czyli wszystko co powinniście wiedzieć o rekrutacji na studia. W naszym zestawieniu braliśmy pod uwagę próg punktowy dla ostatniej tury rekrutacji. Niektóre uczelnie realizują dany kierunek na kilku wydziałach - wówczas progi punktowe dla jednego kierunku i jednej uczelni mogą być różne (np. informatyka na Politechnice Krakowskiej). Lista którą prezentujemy, dotyczy studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich (m.in. prawo, psychologia, kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny, teologia). PROGI PUNKTOWE 2012/2013 administracja Politechnika Warszawska - 96 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 61,7 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 59,7 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski aerospace w Olsztynie engineering Politechnika Warszawska - akwakultura 129 i bezpieczeństwo żywności Uniwersytet Warmińsko-Mazurski analityka w Olsztynie gospodarcza - brak Uniwersytet Ekonomiczny w analityka Krakowie - medyczna 118 Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 60,6 Gdański Uniwersytet Medyczny Uniwersytet Medyczny w Białymstoku archeologia - 108/200 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 50,35 architektura i urbanistyka strona 1 / 13

2 Politechnika Gdańska - 93,3/100 Politechnika Krakowska - 144,16 Politechnika Wrocławska - 599,75 architektura w j. niemieckim Politechnika Wrocławska architektura krajobrazu Politechnika Krakowska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 90,20 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski archiwistyka w Olsztynie i zarządzanie dokumentacją Uniwersytet Mikołaja Kopernika astronomia w Toruniu - wszyscy kandydaci Uniwersytet Mikołaja Kopernika audiofonologia w Toruniu - 35 Collegium Medicum im. L. automatyka Rydygiera w Bydgoszczy i robotyka - 15 Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - 54,15/100 Wydział Elektrotechniki i Automatyki - 47,30 Politechnika Krakowska Wydział Elektryczny Wydział Inżynierii Produkcji Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechnika Wrocławska: Wydział Elektroniki - 257,1 Wydział Elektryczny - 146,1 Wydział Mechaniczny - 346,75 Uniwersytet Mikołaja Kopernika bezpieczeństwo w Toruniu - 54,6 narodowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski bezpieczeństwo w Olsztynie - wewnętrzne 89 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 58,95 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 45,75 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski bezpieczeństwo w Olsztynie - żywności 219 Uniwersytet Przyrodniczy we bioinformatyka Wrocławiu - 38,60 Uniwersytet Przyrodniczy we bioinżynieria Wrocławiu - 21,80 produkcji żywności Uniwersytet Warmińsko-Mazurski biologia w Olsztynie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 56,15 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 23,50 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski biotechnologia w Olsztynie - 68 Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 40 Politechnika Gdańska - 62,26/100 Politechnika Krakowska Politechnika Warszawska strona 2 / 13

3 Politechnika Wrocławska - 179,3 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 49,8 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 53,10 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski budownictwo w Olsztynie - 95 Politechnika Gdańska - 58,81/100 Politechnika Krakowska: Wydział Inżynierii Lądowej Wydział Inżynierii Środowiska - 82 Wydział Inżynierii Lądowej Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - 66 Politechnika Wrocławska - 405,15 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 53,40 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski chemiaw Olsztynie Politechnika Gdańska - 48,51/100 Politechnika Wrocławska - 170,5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika chemia w Toruniu budowlana - wszyscy kandydaci Politechnika Gdańska - 62,36/100 chemia kosmetyczna Uniwersytet Mikołaja Kopernika civil w enineering Toruniu - 42 Politechnika Warszawska - computer 84 sciences Politechnika Warszawska - dietetyka 65 Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 48 Gdański Uniwersytet Medyczny Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - 114/200 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski dziennikarstwo w Olsztynie - ogólne 266 Uniwersytet Kardynała Stefana dziennikastwo Wyszyńskiego i w komunikacja Warszawie - 70,30 społeczna Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 43,5 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 79 edukacja art. w zakresie sztuk plastycznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 63,26 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 94 edukacja art. w zakresie sztuki muzycznej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski edukacja w Olsztynie medialna - 51 i dziennikarstwo Uniwersytet Kardynała Stefana edukacja Wyszyńskiego techniczno-informatyczna w Warszawie - 61,90 Politechnika Warszawska - 50 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 46 ekonomia Politechnika Warszawska - 52 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - 207,5 strona 3 / 13

4 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 61,6 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 48,6 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 31,50 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski electrical w Olsztynie and computer engineering Politechnika Warszawska - electrical 103 engineering Politechnika Warszawska - elektronika 64 Politechnika Wrocławska - 43,4 elektronika i telekomunikacja Politechnika Gdańska - 52,60/100 Politechnika Wrocławska - 99,3 elektronika, informatyka i telekomunikacja Politechnika Warszawska - elektroradiologia 142 Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 36 Gdański Uniwersytet Medyczny - 73,2 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku elektrotechnika - 94/200 Politechnika Gdańska - 44,25 Politechnika Krakowska - 88 Politechnika Warszawska Politechnika Wrocławska - 145,5 energetyka Wydział Elektrotechniki i Automatyki - 52,60 Wydział Mechaniczny - 54,60 Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa - 36,00 Politechnika Krakowska: Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej - 86 Wydział Mechaniczny - 94 Politechnika Warszawska Politechnika Wrocławska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski environmental w Olsztynie engineering - 56 Politechnika Warszawska - etnologia 54 Uniwersytet Mikołaja Kopernika europeistyka w Toruniu - wszyscy kandydaci Politechnika Gdańska - 3,55/100 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 53,40 Uniwersytet Mikołaja Kopernika farmacja w Toruniu - wszyscy kandydaci Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 146,56 Gdański Uniwersytet Medyczny Uniwersytet Medyczny w Białymstoku filologia angielska - 147/200 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 66,4 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie filologia bałkańska strona 4 / 13

5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika filologia w Toruniu germańska - wszyscy kandydaci Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 32,1 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 95 filologia klasyczna Uniwersytet Kardynała Stefana filologia Wyszyńskiego polskaw Warszawie - 49,9 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 63,9 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski filologia w Olsztynie polska - 92 logopedia Uniwersytet Mikołaja Kopernika filologia w Toruniu romańska - 37 Uniwersytet Mikołaja Kopernika filologia w Toruniu rosyjska - 26,7 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie filologia włoska Uniwersytet Mikołaja Kopernika filologia w Toruniu ukraińska - 58 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski filologia w Olsztynie - japonistyka - brak Uniwersytet Mikołaja Kopernika filologia w Toruniu - lingwistyka - 75,7 Uniwersytet Mikołaja Kopernika filologia w Toruniu - wiedza - 70,7o kulturze śródziemnomorskiej Uniwersytet Mikołaja Kopernika filozofia w Toruniu - wszyscy kandydaci Uniwersytet Warmińsko-Mazurski finanse w i Olsztynie rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: Wydział Ekonomii - 220,5 Wydział Zarządzania - 210,5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika finanse w Toruniu i rachunkowość - 69,8 w języku angielskim Uniwersytet Ekonomiczny w fizjoterapia Krakowie - 52 Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 53 Gdański Uniwersytet Medyczny Uniwersytet Medyczny w Białymstoku fizyka - 114/200 Politechnika Wrocławska - 61,6 fizyka techniczna sp. fizyka stosowana - 9,73/100 sp. informatyka stosowana - 42/100 sp. konwersja energii - 25,30/100 Politechnika Krakowska - 32 Politechnika Warszawska - 83 strona 5 / 13

6 Politechnika Wrocławska - 51 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski gastronomia w Olsztynie - sztuka - brak kulinarna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski geodezja w Olsztynie i kartografia Politechnika Gdańska - 67,85/100 Politechnika Warszawska Politechnika Wrocławska - 400,15 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 61,60 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: sp. geodezja i geoinformatyka sp. geodezja i szacowanie nieruchomości geografia Uniwersytet Mikołaja Kopernika gospodarka w Toruniu- i administracja wszyscy kandydaci publiczna Uniwersytet Ekonomiczny w gospodarka Krakowie przestrzenna Politechnika Gdańska - 73,96/100 Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska Politechnika Wrocławska - 291,85 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: licencjacka -120 inżynierska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 72,70 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: sp. doradztwo na rynku nieruchomości sp. planowanie i inżynieria przestrzenna gospodarka turystyczna Uniwersytet Ekonomiczny w górnictwo Poznaniu - 166,5 i geologia Politechnika Wrocławska - 331,45 historia Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 54,30 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski historia w Olsztynie sztuki Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 61,2 informatyka Politechnika Gdańska - 59,50/100 Politechnika Krakowska: Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Wydział mechaniczny Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych strona 6 / 13

7 Wydział Elektryczny Wydział Matematyki i nauk Informacyjnych Politechnika Wrocławska: Wydział Elektroniki - 227,15 Wydział Podstawowych Problemów Techniki - 147,1 Wydział Informatyki i Zarządzania - 265,3 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 49,6 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 46 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski informatyka w Olsztynie i ekonometria - 53 Politechnika Gdańska - 50,13/100 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 44,4 informatyka stosowana Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 87 Uniwersytet Mikołaja Kopernika informatyka w Toruniu stosowana - 46,2 w języku angielskim Uniwersytet Ekonomiczny w inżynieria Krakowie - bezpieczeństwa 62 Politechnika Krakowska - 90 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 37,00 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski inżynieria w Olsztynie biomedyczna - 30 Politechnika Gdańska - 53,68/100 Politechnika Krakowska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Wydział Mechatroniki Politechnika Wrocławska - 142,9 inżynieria chemiczna i procesowa Politechnika Krakowska Politechnika Warszawska Politechnika Wrocławska - 216,7 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie inżynieria i gospodarka wodna Uniwersytet Przyrodniczy we inżynieria Wrocławiu materiałowa - 52,10 Wydział Chemiczny - 50/100 Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej - 30,65/100 Wydział Mechaniczny - 45,90/100 Politechnika Krakowska - 70 Politechnika Warszawska Politechnika Wrocławska inżynieria mechaniczno-medyczna Politechnika Gdańska - 51,35/100 inżynieria systemów Politechnika Wrocławska - 224,8 inżynieria środowiska Politechnika Gdańska - 54,25 strona 7 / 13

8 Politechnika Krakowska - 80 Wydział Inżynierii Środowiska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - 58 Politechnika Wrocławska - 210,7 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 55,90 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 42,80 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski kognitywistyka w Olsztynie - 63 Uniwersytet Mikołaja Kopernika komunikacja w Toruniu - medialno-kulturowa 32,2 Uniwersytet Kardynała Stefana konserwacja Wyszyńskiego i restauracja w Warszawie dzieł - 70,2sztuki Uniwersytet Mikołaja Kopernika kosmetologia w Toruniu - 71 Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 60 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - 76/200 krytyka artystyczna Uniwersytet Mikołaja Kopernika kulturoznawstwo w Toruniu - 39,5 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 56,40 lekarski Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy - 83,1 Collegium Medicum UJ w Krakowie Gdański Uniwersytet Medyczny Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - 170/200 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Uniwersytet Medyczny w Łodzi: ogólny wojskowy- 420 wojskowy - MON Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Warszawski Uniwersytet Medyczny lekarsko-dentystyczny Collegium Medicum UJ w Krakowie Gdański Uniwersytet Medyczny Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - 165/200 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Warszawski Uniwersytet Medyczny leśnictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski logopedia w Olsztynie z fonoaudiologią - 96 strona 8 / 13

9 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku lotnictwo - i 72/200 kosmonautyka Politechnika Warszawska - malarstwo 147 Uniwersytet Mikołaja Kopernika matematyka w Toruniu - wszyscy kandydaci Politechnika Gdańska - 53,00 Politechnika Krakowska - 90 Politechnika Warszawska Politechnika Wrocławska - 105,2 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 43,8 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 40,8 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: sp. matematyka stosowana sp. nauczycielska w zakresie matematyka matematyki i informatyki i ekonomia Uniwersytet Mikołaja Kopernika materiały w Toruniu współczesnych - 46 technologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika mechanika w Toruniu i budowa - 38 maszyn Politechnika Gdańska - 49,55/100 Politechnika Krakowska - 66 Wydział Inżynierii Produkcji - 76 Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Wydział Budownictwa, mechaniki i Petrochemii - 45 Politechnika Wrocławska: Wydział Mechaniczno-Energetyczny Wydział Mechaniczny Uniwersytet Warmińsko-Mazurski międzynarodowe w Olsztynie - 30 stosunki gospodarcze Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu mechatronics Politechnika Warszawska - mechatronika 144 Politechnika Gdańska - 50,25/100 Politechnika Wrocławska: Wydział Elektryczny - 174,45 Wydział mechaniczny - 342,25 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki - 77,1 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski medycyna w Olsztynie roślin- 70 Uniwersytet Przyrodniczy międzynarodowe Wrocławiu - 20,90 stosunku gospodarcze w j. ang. Uniwersytet Ekonomiczny w międzywydz. Krakowie - 61 indywidualne studia humanistyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika muzeologia w Toruniu - 50 Uniwersytet Kardynała Stefana nanotechnologia Wyszyńskiego w Warszawie - 43,8 strona 9 / 13

10 Politechnika Gdańska - 45,68/100 nanotechnologie i nanomateriały Politechnika Krakowska Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki - 50 Wydział Inżynierii i technologii nauki Chemicznej o rodzinie - 72 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 41 oceanotechnika sp. inżynieria zasobów naturalnych - 33,30/100 sp. specjalności okrętowe - 5,95/100 sp. zarządzanie i marketing ochrona w gospodarce dóbr morskiej kultury /100 Uniwersytet Mikołaja Kopernika ochrona w Toruniu dóbr - kultury wszyscy kandydaci i środowiska Uniwersytet Kardynała Stefana ochrona Wyszyńskiego środowiska w Warszawie - 50,60 Politechnika Gdańska - 0,00 Politechnika Krakowska - 70 Politechnika Warszawska - 93 Politechnika Wrocławska - 49,2 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 50 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 19,50 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski odnawialne w Olsztynie źródła energii lub 120i gospodarka odpadami Uniwersytet Przyrodniczy we ogrodnictwo Wrocławiu - 73,40 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 22,90 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 94 optyka Politechnika Wrocławska - 143,5 papiernictwo i poligrafia Politechnika Warszawska - pedagogika 62 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 56 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 46,8 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: sp. edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna sp. pedagogika opiekuńcza - 98 sp. pedagogika szkolna z animacją pedagogika kulturalną specjalna Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 34,3 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: sp. oligofrenopedagogika sp. resocjalizacja pielęgniarstwo Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 31,2 Gdański Uniwersytet Medyczny - 74,4 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - 86/200 strona 10 / 13

11 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski politologia w Olsztynie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 54 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski polityka w Olsztynie publiczna Uniwersytet Mikołaja Kopernika polityka w Toruniu społeczna - wszyscy kandydaci Uniwersytet Ekonomiczny w położnictwo Poznaniu - 121,5 Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 28,8 Gdański Uniwersytet Medyczny Uniwersytet Medyczny w Białymstoku power engineering - 80/200 Politechnika Warszawska - praca 114 socjalna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 44,1 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 47 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski prawow Olsztynie - 96 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 73,2 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 81,4 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski prawo w kanoniczne Olsztynie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 61 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 94 psychologia Uniwersytet Kardynała Stefana rachunkowość Wyszyńskiego i w controlling Warszawie - 69,50 Uniwersytet Ekonomiczny w ratownictwo Krakowie - 130medyczne Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 23 Gdański Uniwersytet Medyczny - 85,4 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku religioznawstwo - 66/200 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 49,50 rolnictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski rybactwo w Olsztynie - 87 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 18,60 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie rzeźba Uniwersytet Mikołaja Kopernika socjologia w Toruniu - wszyscy kandydaci Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 83 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 48,4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 31 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski stosunki w Olsztynie międzynarodowe - 67 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie strona 11 / 13

12 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 59,2 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski studia w wschodnie Olsztynie - 99 Uniwersytet Mikołaja Kopernika technika w Toruniu rolnicza - wszyscy i leśna kandydaci Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 17,90 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie techniki dentystyczne Gdański Uniwersytet Medyczny Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - 140/200 technologia chemiczna Politechnika Gdańska - 46,71 Politechnika Krakowska - 86 Wydział Chemiczny Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - 53 Politechnika Wrocławska - 187,55 technologia żywności i żywienie człowieka Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 42,70 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 70 technologie ochrony środowiska Politechnika Gdańska - 24,53/100 teleinformatyka Politechnika Wrocławska telekomunikacja Politechnika Wrocławska - 43,4 teologia Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 51 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski towaroznawstwo w Olsztynie lub 99 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 99 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - 98 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 18,30 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski transport w Olsztynie Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska - 55,20/100 Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechnika Krakowska: Wydział Inżynierii Lądowej Wydział Mechaniczny - 86 Politechnika Warszawska - 88 Politechnika Wrocławska - 224,2 turystyka i rekreacja Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie weterynaria Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie wojskoznawstwo strona 12 / 13

13 Uniwersytet Mikołaja Kopernika zarządzanie w Toruniu - 26 w języku angielskim - 43,63/100 inżynierskie - 49,80/100 Politechnika Warszawska - 67 Politechnika Wrocławska - 114,25 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 39,8 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zarządzanie w Olsztynie i inżynieria - 91 produkcji Politechnika Gdańska - 48,08/100 Politechnika Krakowska - 82 Wydział Inżynierii Produkcji - 83 Wydział Zarządzania - 60 Politechnika Wrocławska - 266,1 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - 121,5 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 41,60 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zarządzanie w Olsztynie informacją - 88 i bibliologia Uniwersytet Mikołaja Kopernika zdrowie w Toruniu publiczne - wszyscy kandydaci Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 27,6 Gdański Uniwersytet Medyczny - 34,8 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zdrowie środowiskowe - 32/200 Gdański Uniwersytet Medyczny zootechnika - 31,2 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 22,70 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 74 strona 13 / 13

administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014

administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014 Każdego roku opracowujemy dla was zestawienie obejmujące progi punktowe na poszczególnych kierunkach studiów. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz obejmuje wybrane politechniki,

Bardziej szczegółowo

architektura i urbanistyka

architektura i urbanistyka Kolejny rok z rzędu przedstawiamy wam zestawienie progów punktowych, jakie obowiązywały na poszczególne uczelnie podczas ostatniej rekrutacji na studia. Lista kierunków i uczelni nie jest pełna - nie wszystkie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych

Bardziej szczegółowo

biologia biotechnologia

biologia biotechnologia Załącznik do uchwały nr 17 Senatu ZUT z dnia 26 marca 2012 r. Wykaz kierunków studiów, których ukończenie uprawnia kandydatów do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2014 roku Opracowano na podstawie danych zebranych przez wychowawców 1 Absolwenci w e d ł u g r o d z a j ó w u c

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu kierunków studiów pozostających w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 Klasa 3A I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 1 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu Filologia angielska 2 UAM Poznań, PWSZ Konin

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW Uczelnie państwowe: 93,2 % ogółu

LOSY ABSOLWENTÓW Uczelnie państwowe: 93,2 % ogółu LOSY ABSOLWENTÓW Liczba absolwentów: 1254 Ilość roczników: 17 (1996-2000, 1997-2001, 1998-2002, 1999-2003, 2000-2004, 2002-2005, 2003-2006, 2004-2007, 2005-2008, 2006-2009, 2007-2010,2008-2011, 2009-2012,

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie Zebraliśmy informacje o losach 246 tegorocznych maturzystów (87,54%). 1. Naukę będzie kontynuować 97,97% absolwentów (2,03% - wyjazd za

Bardziej szczegółowo

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r. Olimpiady przedmiotowe oraz olimpiady interdyscyplinarne, których laureaci i finaliści mogą ubiegać się o stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Rektora UMK z dnia 24 stycznia 2008 r. Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku Losy Absolwentów 2015 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku WYBÓR UCZELNI PRZEZ ABSOLWENTÓW 170 4 ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH PUBLICZNYCH ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014/2015

Losy absolwentów 2014/2015 Losy absolwentów 204/205 Informacje wstępne Zebrano dane o losach 26 tegorocznych maturzystów, co stanowi 88% absolwentów naszej szkoły mogących ubiegać się o indeks wyższej uczelni. Spośród nich : 95,4%

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 I. ZAPROJEKTKUJ SWOJĄ KLASĘ!!! MATEMATYCZNO FIZYCZNY Z CHEMIĄ lub INFORMATYKĄ lub GEOGRAFIĄ lub JĘZYKIEM ANGIELSKIM lub JĘZYKIEM NIEMIECKIM

Bardziej szczegółowo

biologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia

biologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia Przyporządkowanie kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu do obszarów kształcenia oraz wykaz dziedzin nauki lub sztuki i dyscyplin naukowych, lub artystycznych,

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 26 stycznia 2015 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2017; poz. 270 ZARZĄDZENIE Nr 111 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wysokości czesnego na

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 17 grudnia 2012 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 18 kwietnia 2011 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym

Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym (założenia projektu zmian Ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym) Posiedzenie Senatu Akademickiego 20

Bardziej szczegółowo

administracja analityka medyczna Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2014/2015

administracja analityka medyczna Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2014/2015 Podobnie jak w minionych latach, prezentujemy Wam zestawienie obejmujące progi punktowe na poszczególnych kierunkach studiów. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz zawiera wybrane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 140 ZARZĄDZENIE Nr 52 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 22 czerwca 2009 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ PUBLICZNE SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWODZTWIE LUBELSKIM w porządku alfabetycznym Lp. Nazwa szkoły Adres Kierunki Tel., fax, e-mail Strony www 1. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2017

LOSY ABSOLWENTÓW 2017 LOSY ABSOLWENTÓW 2017 DANE OGÓLNE Liczba absolwentów: 185 Kontynuacja edukacji: 151 Przerwa (chęć poprawiania matury): 5 Brak informacji: 29 UCZELNIE WYBIERANE PRZEZ ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETY Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 194 ZARZĄDZENIE Nr 76 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wysokości czesnego na studiach

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 133. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 15 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 133. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 15 października 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 295 ZARZĄDZENIE Nr 133 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wysokości czesnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r. Dz.U.07.164.1166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów. Matura 2016

Badanie losów absolwentów. Matura 2016 Badanie losów absolwentów Matura 2016 Brak danych i dane niepełne od 26 osób (13,8%) Liczba wszystkich absolwentów w roku szkolnym 2016-188 Studiuje- 87,7% W trybie niestacjonarnym - 1 Na uczelni niepublicznej

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU

LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Grupa absolwentów. 0 Dane od 89,92% absolwentów rocznika 2013/ Dane zebrane przez wychowawców 0 Analiza. 0 Uczelni 0 Kierunków 0 Trybu studiów

Grupa absolwentów. 0 Dane od 89,92% absolwentów rocznika 2013/ Dane zebrane przez wychowawców 0 Analiza. 0 Uczelni 0 Kierunków 0 Trybu studiów Grupa absolwentów 0 Dane od 89,9% absolwentów rocznika 0/06 0 Dane zebrane przez wychowawców 0 Analiza 0 Uczelni 0 Kierunków 0 Trybu studiów Uczelnie 0 Łącznie 6 uczelni, w tym w: 0 Anglii (4 uczelnie),

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Administracja. Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe - rekrutacja 2009/2010

Administracja. Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe - rekrutacja 2009/2010 Na forum serwisu zadajecie wiele pytań dotyczących progów (limitów) punktowych. Aby rozwiać choć część waszych wątpliwości, prezentujemy listę progów punktowych dla rekrutacji 2009/2010. Co to są progi

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 04 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 2008-01-01 zm. Dz.U.2008.82.489 1 2009-04-23 zm. Dz.U.2009.63.526 1 2010-04-21 zm. Dz.U.2010.65.413 1 2011-05-31 zm. Dz.U.2011.110.646 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

I N F O R M A C J A o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I N F O R M A C J A o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Na I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy Według Rankingu szkół wyższych według poziomu bezrobocia (rok akademicki ) opracowanego przez Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska 1 : Uniwersytet Wrocławski 1 Filologia angielska 4 : Uniwersytet Śląski 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny

Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny L.p. Uczelnia wyższa 1 2 Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kartuzach - Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi PWSH Pomerania

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu

Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu Zebrano informacje o dalszej edukacji 161 absolwentów liceum i technikum. Klasa 3A profil matematyczno-fizyczny Politechnika Gdańska 12 Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski Wykaz przedmiotów maturalnych uwzględnianych podczas rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2015/2016 >>Szczegółowe zasady rekrutacji 2015/2016

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

UNIWERSYTET WARSZAWSKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI BIOLOGIA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny, biologia oraz jeden przedmiot spośród; chemia, fizyka i astronomia, matematyka, informatyka. BIOTECHNOLOGIA - (jak

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROGI PUNKTOWE 2017/2018

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROGI PUNKTOWE 2017/2018 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROGI PUNKTOWE 2017/2018 Odwoławcza Komisja Stypendialna UMK informuje, że niżej wymienione progi punktowe mogą zostać zmienione w przypadku ujawnienia studentów uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne II stopnia KIERUNEK WYDZIAŁ 1 2 3 4 5

Studia stacjonarne II stopnia KIERUNEK WYDZIAŁ 1 2 3 4 5 PARAMETRY DO OPISU ZASAD PRZYJĘĆ W poniższej tabeli podano parametry do opisu zasad przyjęć, dla wszystkich wydziałów, kierunków i form studiów PW: 1. Wykaz kierunków o zbliżonym profilu programowym których

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW. z dnia 31 maja 2010 r.

OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW. z dnia 31 maja 2010 r. M.P.2010.46.643 OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2016

Losy absolwentów 2016 Losy absolwentów 0 Losy absolwentów 06 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Badanie losów absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Liczba uczniów niekontynuujących nauki W innych szkołach 36 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia

Liczba uczniów niekontynuujących nauki W innych szkołach 36 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia Losy absolwentów liceum i gimnazjum 2013/2014 II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Komisji Edukacji Narodowej Klasa 3A 36 uczniów kontynuujących naukę na studiach wyższych

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013/2014 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

LOSY ABSOLWENTÓW 2013/2014 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu LOSY ABSOLWENTÓW 2013/2014 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu Opracowanie: Tomasz Łęczyński Dane zostały zebrane za pomocą formularza elektronicznego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

R E K T O R PISMO OKÓLNE 11/2017

R E K T O R PISMO OKÓLNE 11/2017 R E K T O R PISMO OKÓLNE 11/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie procedur przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 1. Na podstawie 20

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2015

Losy absolwentów 2015 Losy absolwentów 0 Losy absolwentów 05 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach wyższych

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach wyższych Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 80 /2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia wyższe

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia drugiego stopnia Załącznik 3 do uchwały Senatu UO nr 163/2012-2016 z dnia 2. VI 2016r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Rekrutacja na studia drugiego stopnia Nazwa kierunku, na który odbywa

Bardziej szczegółowo

administracja Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2011/2012

administracja Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2011/2012 Po raz kolejny w serwisie kierunkistudiow.pl prezentujemy zestawienie progów punktowych, jakie obowiązywały na poszczególne uczelnie podczas rekrutacji na studia w 2011 roku. Lista kierunków i uczelni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie limitów przyjęć na studia wyższe w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy

Bardziej szczegółowo

w latach W innych szkołach 34 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia Preferowane uczelnie i kierunki studiów

w latach W innych szkołach 34 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia Preferowane uczelnie i kierunki studiów Losy absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Puławach w latach 2013-2016 Klasa 3LA Liczba uczniów w klasie 35 Liczba uczniów kontynuujących naukę na studiach wyższych W innych szkołach 34 0 Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2017/18. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2017/18. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2017/18 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2014/15 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub: www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, 28 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA PIERWSZY ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008

Załącznik HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA PIERWSZY ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008 Załącznik HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA PIERWSZY ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008 Terminy postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia i jednolite magisterskie Toruń Etapy postępowania

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU biologia inżynieria środowiska język polski pisemny język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Wydział Filologiczny Wydział Polonistyki Wydział Wydział Prawa i Administracji Kierunek Specjalność Studia stacjonarne Studia

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY DO OPISU ZASAD PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA 2016/17

PARAMETRY DO OPISU ZASAD PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA 2016/17 PARAMETRY DO OPISU ZASAD PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA 2016/17 Poniższa tabela przedstawia szczegóły procedur kwalifikacyjnych kandydatów dla poszczególnych programów. Kolumny tej tabeli oznaczone

Bardziej szczegółowo

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017 PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017 KIERUNEK STUDIÓW miejsc na kierunku na miejsce Próg punktowy (rekrutacja

Bardziej szczegółowo

klasy humanistyczne uczelnie % ucz. l. ucz. Uniwersytet (UW, UMK, UAM, UG, UŁ) 70 40 ASP, A. Ek. P-ń, A. Pom. Słupsk, Szk.

klasy humanistyczne uczelnie % ucz. l. ucz. Uniwersytet (UW, UMK, UAM, UG, UŁ) 70 40 ASP, A. Ek. P-ń, A. Pom. Słupsk, Szk. % ucz. % ucz. klasy humanistyczne uczelnie % ucz. l. ucz. Uniwersytet (UW, UMK, UAM, UG, UŁ) 7 ASP, A. Ek. P-ń, A. Pom. Słupsk, Szk. 12 7 Polic., Zakon D. Jezus Polit. Łódzka 3 PWSZ W-ek 3 brak danych

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2016/17. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2016/17. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2016/17 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015 / 2016

Rekrutacja 2015 / 2016 Rekrutacja 2015 / 2016 Klasy proponowane w roku szkolnym 2015/2016 z rozszerzonymi: matematyką, matematyką, matematyką, językiem angielskim, językiem angielskim, językiem polskim, fizyką i informatyką

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu 2014/2015

Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu 2014/2015 Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu 2014/2015 Zebrano informacje o dalszej edukacji 139 absolwentów LO Nr II im. L. Kruczkowskiego i Technikum Nr 2, czyli 90% ogólnej liczby uczniów, którzy

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2013 roku Opracowała Beata Perzanowska na podstawie danych zebranych przez wychowawców Absolwenci w e d ł u g r o

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Rekrutacja 2013 w liczbach

Kierunki studiów - uczelnie - studia Rekrutacja 2013 w liczbach Na części uczelni pierwsza tura rekrutacji została już zakończona, ogłoszono również wyniki. Zobaczcie jakie kierunki cieszyły się największą popularnością. Wkrótce uzupełnimy artykuł o kolejne informacje.

Bardziej szczegółowo

Olimpiada Artystyczna

Olimpiada Artystyczna Załącznik do uchwały nr 575 Senatu UZ z dnia 25 maja 2016 r. Olimpiada Artystyczna 2. architektura krajobrazu 3. architektura wnętrz 4. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 5. filologiczna

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2008/2009

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2008/2009 Uchwała nr 66/XII/2007 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie: limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Załącznik nr 2 do Uchwały nr 46/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na Uniwersytecie Gdańskim,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/21/13 WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków na studia stacjonarne I, II stopnia oraz jednolite magisterskie, na które został uruchomiony DRUGI NABÓR do 05 września 2011 roku

Wykaz kierunków na studia stacjonarne I, II stopnia oraz jednolite magisterskie, na które został uruchomiony DRUGI NABÓR do 05 września 2011 roku Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów na I rok studiów ERK na studia STACJONARNE pierwszego, drugiego oraz jednolite magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach

Bardziej szczegółowo

W innych szkołach Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia

W innych szkołach Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia Klasa 3LA Liczba uczniów w klasie 36 Liczba uczniów kontynuujących naukę na studiach wyższych W innych szkołach 35 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia Liczba uczniów niekontynuujących

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 29 lutego 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Ranking Najlepszych Liceów 2017

Ranking Najlepszych Liceów 2017 Ranking Najlepszych Liceów 2017 Jedyne Liceum z Tarczą Po raz kolejny I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, jako jedyne liceum w powiecie wodzisławskim, zostało

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie liczby miejsc na pierwszym roku poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku Uwaga!!! Uruchomiony nabór DODATKOWY na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach -. Wykaz kierunków

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014 Wydział Wydział Prawa i Administracji Studia niestacjonarne Studia stacjonarne Kierunek Specjalność Profil Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 36/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 36/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA Nr 36/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/27/12 z dnia 30 maja 2012 roku INSTYTUT MUZYKI Animacja kulturalna i artystyczna* studia pierwszego stopnia stacjonarne Edukacja artystyczna

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Limit 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 160 Biologia medyczna /I stopień/ 80 Przyroda /I stopień/ 40 Biologia /II

Bardziej szczegółowo