Uchwała Nr 261XllI12008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 261XllI12008"

Transkrypt

1 Ąy '\DFMIA POMO~lSi~ N Słupsku SŁUPSK ~... rciszewskiego 22 a.el Uchwała Nr 261XllI12008 wprowadzająca ANEKS nr 1 do Uchwały nr 10/081XI1 z dnia w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2009/2010 Na podstawie 47 pkt l ust. 2 Statutu, Senat Akademii Pomorskiej uchwala, co następuje: 1 1. W związku ze zmianami specjalności na poszczególnych kierunkach kształcenia - Załącznik nr 1 i 2 do Uchwały nr 10/20081XI1 zmieniają swoje brzmienie. 2. Dokumenty, o którym mowa w ust. 1 stanowią załącznik do niniejszego Aneksu. 3. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez mian. 2 U chwała wchodzi w życie z dniem podpisania. Otrzymują: MNiSW Prorektorzy, Dziekanaty, lnstytuty/łcatedry

2 Załącznik 1 do ANEKSU nr 1 Uchwały nr 10/08/X1Iz dnia 28 maja 2008 r. Szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjęciu na studia w roku akademickim WYDZIAt. filologicznq-historyczny INSTYTUT POLONISTYKI Filolosia polska - studia pierwszego stopnia - stacjonarne, specjalizacja nauczycielska i nienauczycielska Po pierwszym semestrze studend specjalizacji nauczycielskiej wybierają jedną ze specjalności: filologia polska z historią filologia polska z wiedzą o kulturze filologia polska z edukacją regionalną filologia polska Z etyką filologia polska z logopedią Po pierwszym semestrze studenci specjalizacji nienauczycielskiej wybierają jedną ze specjalności: filologia polska, specjalność wiedza o teatrze i fihnie r>. filologia polska, specjalność redaktorsko-edytorska Specjalność zostanie otwarta jeżeli możliwe będzie utworzenie przynajmniej jednej grupy ćwiczeniowej, zgodnie z o odrębnymi przepisami. Podstawą przyjęda na studia są wyniki zewnętrznego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Przyjęde kandydatów, którzy zdali "starą maturę" następuje na podstawie wyniku egzaminu pisemnego z języka polskiego. Termin egzaminu 27 VII 09 Filolosia polska - studia pierwszego stopnia - niestacjonarne, specjalizacja nauczycielska i nienauczycielska Po pierwszym semestrze studenci specjalizacji nauczycielskiej wybierają jedną ze specjalności: filologia polska z historią filologia polska z wiedzą o kulturze filologia polska z edukacją regionalną filologia polska z etyką filologia polska z logopedią Po pierwszym semestrze studenci specjalizacji nienauczycielskiej wybierają jedną ze specjalności: ~ filologia polska, specjalność wiedza o teatrze i filmie filologia polska, specjalność redaktorsko-edytorska Termin składania dokumentów do 2S IX 09 Filologia polska - studia drugiego stopnia (n) - stacjonarne i niestacjonarne filologia polska specjalizacja nauczycielska - dla absolwentów humanistycmych studiów pierwszego stopnia specjalizacji nauczycielskiej filologia polska specjalizacja nienauczycielska - dla absolwentów humanistycznych studiów pierwszego stopnia Przyjęde kandydatów na studia następuje na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Termin składania dokumentów: studia stacjonarne do 24 VII 09 studia niestacjonarne do 25 lx 09 Kulturoznawstwo' - studia pierwszego stopnia stacjonarne Podstawą przyjęcia na studia są wyniki zewnętrznego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Przyjęcie kandydatów, którzy zdali "starą maturę" następuje na podstawie wyniku egzaminu pisemnego z języka polskiego.

3 Tennin składania dokumentów do 24 VII 09 Tennin egzaminu rr VII 09 Kulturoznawstwo' - studia pierwszego stopnia niestacjoname Tennin składania dokumentów do 25 IX 09 "kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu akceptacji MNiSW INSTYTUT HISTORII Historia - studia pierwszego stopnia - stacjonarne i niestacjoname Po pierwszym semestrze studenci wybierająjedną ze specjalności: archiwistyka współczesne stosunki międzynarodowe historia z wiedzą o społeczeństwie (n) r=>; Specjalność zostanie otwarta jeżeli możliwe będzie utworzenie przynajmniej jednej grupy ćwiczeniowej, zgodnie z o odrębnymi przepisami. Tennin składania dokumentów na studia stacjonarne do 24 VII 09 Tennin egzaminu 27 VII 09 Tennin składania dokumentów na studia niestacjonarne do 2S IX 09 Historia - studia drugiego stopnia - stacjonarne i niestacjonarne Na studia będą przyjmowani absolwenci humanistycznych kierunków studiów pierwszego stopnia. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Tennin składania dokumentów: studia stacjonarne do 24 VII 09 studia niestacjonarne do 2S IX 09 Politologia" - studia pierwszego stopnia - stacjonarne i niestacjonarne Po pierwszym roku studenci wybierają jedną ze specjalności: europeistyka i przemiany globalne ustrojowo-samorządowa Specjalność zostanie otwarta jeżeli możliwe będzie utworzenie przynajmniej jednej grupy ćwiczeniowej, zgodnie z o odrębnymi przepisami. Tennin składania dokumentów: studia stacjonarne do 24 VII 09 studia niestacjonarne do 25 IX 09 "kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu akceptacji MNiSW INSTYTUT NEOFILOLOGII Filolosia- studia pierwszego stopnia - stacjonarne filologia angielska filologia angielska z językiem niemieckim (n) filologia rosyjska z językiem angielskim (n) Podstawą przyjęcia na studia są wyniki zewnętrznego egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Przyjęcie kandydatów, którzy zdali "starą maturę" następuje na podstawie egzaminu pisemnego i ustnego z języka angielskiego. Nauczanie j~yka rosyjskiego na wymip;nionej wytej specjalności filologii rosyjskiej z językiem angielskim rozpoczyna si~od podstaw. Tennin składania dokumentów do 24 VII 09

4 Termin egzaminu 27 VII 09 filologia gennańska filologia gennańska z językiem angielskim (n) filologia rosyjska z językiem niemieckim (n) Podstawą przyjęcia na studia są wyniki zewnętrznego egzaminu maturalnego z języka niemieckiego. Przyjęcie kandydatów, którzy zdali "starą maturę" następuje na podstawie egzaminu pisemnego i ustnego z języka niemieckiego. Nauczanie języka rosyjskiego na wymienionej wyżej specjalności filologii rosyjskiej z #zykiem niemieckim rozpoczyna się od podstaw. Termin egzaminu 27 VII 09 filologia rosyjska z językiem ukraińskim filologia rosyjska- rosyjski język biznesu filologia rosyjska z wiedzą literacko-kulturoznawczą Nauczanie języka rosyjskiego na wymienionej wyżej specjalności filologii rosyjskiej z językiem niemieckiej rozpoczyna się od podstaw. bioloipa - studia pierwszego Specjalność: stopnia - niestacjoname filologia angielska filologia gennańska Podstawą przyjęcia na studia są wyniki zewnętrznego egzaminu maturalnego z języka angielskiego/niemieckiego (odpowiednio do specjalności). Przyjęcie kandydatów, którzy zdali "starą maturę" następuje na podstawie egzaminu pisemnego i ustnego z języka angielskiego/niemieckiego (odpowiednio do specjalności). Termin składania dokumentów do 18 IX 09 Termin egzaminu 21 IX 09 Filologia gennańska"- Specjalność: studia drogiego stopnia stacjonarne iniestacjonarne filologia germańska" Na studia będą przyjmowani absolwenci kierunku studiów pierwszego stopnia filologia, specjalność filologia germańska. Przyjęcie kandydatów następuje na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Termin składania dokumentów:.~ Studia stacjonarne do 24 vn 09 Studia niestacjonarne do 25 IX09 "specjalność zostanie uruchomiona po uzyskaniu akceptacji MNiSW KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Bezpieczeństwo narodowe - studia pierwszego stopnia - stacjonarne Po pierwszym roku studiów studenci wybierają jedną ze specjalności: ochrona gospodarki narodowej polityka obronna zarządzanie kryzysowe Podstawą przyjęcia na studia są wyniki egzaminu maturalnego z historii lub wiedzy o społeczeństwie. Przyjęcie kandydatów, którzy zdali "starą maturę" następuje na podstawie wyniku egzaminu ustnego z historii lub wiedzy o społeczeństwie. Specjalność zostanie otwarta jeżeli możliwe będzie utworzenie przynajmniej jednej grupy ćwiczeniowej, zgodnie z o odrębnymi przepisami. Termin egzaminu 27 VII 09 Bezpieczeństwo narodowe - studia pierwszego stopnia - niestacjoname

5 ochrona gospodarki narodowej polityka obronna zarządzanie kryzysowe Termin 5kładania. dokumentów do 25 IX 09 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY INSTYTUT BIOLOOII I OCHRONY ŚRODOWISKA BioloCia - studia pierwszego stopnia - stacjonarne biologia z przyrodą (n) biologia medyczna ochrona środowiska przyrodniczego ekoturystyka Podstawą przyjęcia na studia są wyniki egzaminu maturalnego z biologii. Przyjęcie kandydatów, którzy zdali "starą maturę" następuje na ~ podstawie wyniku egzaminu ustnego z biologii. Termin egzaminu 27 VII 09 Biologia - studia pierwszego stopnia - niestacjoname biologia medyczna ochrona środowiska przyrodniczego ekoturystyka Termin składania dokumentów do 25 IX 09 INSTYTUT GEOGRAFII Geografia - studia pierwszego stopnia - stacjonarne gospodarka i polityka samorządowa geografia z przyrodą (n) kształtowanie i ochrona środowiska turystyka Podstawą przyjęcia na studia są wyniki egzaminu maturalnego z geografii. Przyjęcie kandydatów, którzy zdali "starą maturę" następuje na podstawie wyniku egzaminu ustnego z geografii. Termin egzaminu 27 Vll 09 Geografia - studia pierwszego stopnia - niestacjonarne Specjalność: gospodarka i polityka samorządowa turystyka Termin składania dokumentów do 25 IX09 INSTYTUT MA TEMA TYKl Matematyka - studia pierwszego stopnia - stacjonarne biomatematyka matematyka z zastosowaniami w finansach matematyka z infonnatyką (n)

6 Tenninskładania dokumentów do 24 VII 09 Matematyka - studia pierwszego stopnia - niestacjonarne biomatematyka matematyka z zastosowaniami w finansach matematyka z infonnatyką (n) Termin składania dokumentów do 2S IX 09 INSTYTUT FIZYKI Fizyka - studia pierwszego stopnia - stacjonarne fizyka środowiska niezawodność i jakość obiektów technicznych fizyka nanotechnologii fizyka z techniką (n) Tennin składania dokumentów do 2S IX 09 KATEDRA NAUK O ZDROWIU pjelegniarstwo - studia pierwszego stopnia - stacjonarne Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs świadectw dojrzałości. Przyjęcie kandydatów, którzy zdali "starą maturę" następuje na podstawie egzaminu ustnego z biologii. Tennin składania dokumentów do 24 VII 09 Pielegniarstwo - studia pierwszego stopnia (pomostowe) - niestacjonarne Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs świadectw dojrzałości uwzględniający średnią ocen z przedmiotów maturalnych i ocenę z przygotowania zawodowego na dyplomie. Termin składania dokumentów do 14 VIII 09 Ratownictwo medyczne - studia pierwszego stopnia - stacjonarne Podstawą przyjęcia na studia są wyniki egzaminu ze sprawności fizycznej. Termin egzaminu sprawnościowego VII 09 Ratownictwo medyczne - studia pierwszego stopnia - niestacjoname Podstawą przyjęcia na studia są wyniki egzaminu ze sprawności fizycznej. Tennin składania dokumentów do 18 IX 09 Termin egzaminu sprawnościowego IX 09 Zdrowie publiczne' - studia pierwszego stopnia - stacjonarne Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs świadectw dojrzałości. Przyjęcie kandydatów, którzy zdali "starą maturę" następuje na podstawie egzaminu ustnego z biologii. Termin egzaminu z biologii 27 VII 09 Zdrowie publiczne' - studia pierwszego stopnia - niestacjoname Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

7 Termin składania doktunentów do 21 IX 09 "kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu akceptacji MNiSW WYDZIAŁ EDUKACYJN0-FILOZOFICZNY KATEDRA FILOZOFII Filozofia - studia pierwszego stopnia - stacjonarne Po pierwszym roku studend wybierają jedną ze specjalności: filozofia polityki i organizacja życia publicznego kulturoznawstwo i filozofia mediów etyka społeczna i psychologia moralności filozofia komunikacji i mediacje społeczne Specjalność zostanie otwarta jeżeli możliwe będzie utworzenie przynajmniej jednej grupy ćwiczeniowej, zgodnie z o odrębnymi przepisami. r">. Temńnskładania dokumentów do 31 VII 09 INSTYfUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopniastacjonarne Specjalność: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej z pedagogiką wczesnoszkolną (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyniku egzaminu praktycznego - gra na wybranym przez kandydata instrumencie muzycznym. Termin składania doktunentów do 24 VII 09 Termin egzaminu 27 VII 09 Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej" - studia drugiego stopnia - stacjoname i niestacjoname Na studia będą przyjmowani absolwenci muzycznych kierunków studiów pierwszego stopnia. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Termin składania dokumentów: Studia stacjonarne do 24 VII 09 Studia niestacjonarne do 251X 09 "kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu akceptacji MNiSW INSTYTUT PEDAGOGIKl Pedagogika - studia pierwszego stopnia - stacjonarne i niestacjoname Kandydad będą przyjmowani na kierunek pedagogika, wybór specjajnośd nastąpi po I roku studiów: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza pedagogika resocjalizacyjna pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (n) pedagogika wczesnoszkolna z językiem rosyjskim (n) zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim (n) pedagogika wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna (n) pedagogika przedszkolna i opieka nad dzieckiem (n) opieka nad osobą starszą i niepelnosprawną pedagogika pracy z doradztwem zawodowym edukacja informatyczna z językiem angielskim (n) praca socjalna Podstawą przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek: pedagogika są wyniki egzaminu maturalnego z historii lub geografii, lub biologii, lub wiedzy o społeczeństwie. Przyjęcie kandydatów, którzy zdali "starą maturę" następuje na podstawie wyniku egzaminu ustnego z historii lub geografii, lub biologii, lub wiedzy o społeczeństwie. Na studia niestacjonarne pierwszego stopnia kierunek: pedagogika przyjęcie kandydatów następuje na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Specjalność zostanie otwarta jeżeli możliwe będzie utworzenie przynajmniej jednej grupy ćwiczeniowej, zgodnie z o odrębnymi przepisami.

8 Tennin składania dokumentów: Studia stacjonarne do 24 VII 09 Tennin egzaminu 27 VII 09 Studia niestacjoname do 25 IX 09 Pedagogika - studia drugiego stopnia - stacjonarne Na studia stacjonarne drugiego stopnia kierunek: pedagogika będą przyjmowani absolwend wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia. Przyjęcie kandydatów następuje na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Tennin składania dokumentów: Studia stacjonarne do 24 VII 09 Pedallogika - studia drugiego stopnia - niestacjonarne Kandydaci będą przyjmowani na kierunek pedagogika, wybór specjalności nastąpi po) semestrze. praca socjalna pedagogika pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną (n) pedagogika pedagogika resocjalizacyjna opiekuńcz-wychowawcza pedagogikazdro~a Na studia niestacjoname drugiego stopnia kierunek: pedagogika będą przyjmowani absolwenci studiów pierwszego stopnia wszystkich specjalności kierunku pedagogika. Tennin składania dokumentów do 24 VII 09 Laureaci ifinaliści olimpiad stopnia centralnego w latach 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 przyjmowani kwalifikacyjnego. brdą na studia z pominięciem poeupotoania Wychowanie fizyczne" studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyników egzaminu ze sprawności fizycznej. Tennin składania dokumentów: Studia stacjonarne do 24 VII 09 Studia niestacjoname do 18 IX 09 Tennin egzaminu ze sprawności fizycznej: Studia stacjonarne 27 VII 09 Studia niestacjoname 24 VII 09 'kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu akceptacji MNiSW Praca socjalna" - studia pierwszego stopnia stacjonarne Podstawą przyjęcia na studia są wyniki egzaminu maturalnego z historii lub geografii, lub biologii, lub wiedzy o społeczeństwie. Przyjęcie kandydatów, którzy zdali "starą maturę" następuje na podstawie egzaminu ustnego z historii lub geografii lub biologii lub wiedzy o społeczeństwie. Tennin składania dokumentów do 24 VII 09 Tennin egzaminu 27 VII 09 Praca socjalna"- studia pierwszego stopnia niestacjoname Tenninskładania dokumentów do 21 IX 09 "kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu akceptacji MNiSW n- specjalizacja nauczycielska

9 Załącznik 2 do ANEKSU nr 1 Uchwały nr lo/08/x1j z dnia 28 maja 2008 r. Terminy rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2009/2010 kierunek specjalność forma termin składania studiów dokumentów do Filologia polska specjalizacja nauczycielska SPS r. specjalizacja nienauczycielska SPS r. specjalizacja nauczycielska SDS r. specjalizacja nienauczycielska SDS r. Kulturoznawstwo" SPS r. Historia SPS r. SDS r. Politologia" SPS r. Filologia filologia rosyjska z wiedzą literacko - SPS r. kulturoznawczą filologia rosyjska- rosyjski język biznesu SPS r. filologia rosyjska z [ęz. ukraińskim SPS r. filologia rosyjska z jęz. angielskim (n) SPS r. filologia rosyjska z jęz. niemieckim (n) SPS r. filologia angielska SPS r. filologia angielska z językiem niemieckim (n) SPS r. filologia germańska SPS r. filologia germańska z językiem angielskirrun) SPS r. filologia germańska '" SDS r. Bezpieczeństwo zarządzenie kryzysowe SPS r. narodowe polityka obronna SPS r. ochrona gospodarki narodowej SPS r. Biologia biologia z ochroną środowiska SPS r. biologia z przyrodą (n) SPS r. biologia medyczna SPS r. ekoturystyka SPS r. Pielęgniarstwo SPS r. Ratownictwo SPS r. medyczne Zdrowie SPS r. publiczne. Geografia geografia z przyrodą (n) SPS r. kształtowanie i ochrona środowiska SPS r. turystyka SPS r. gospodarka i polityka samorządowa SPS r. Fizyka niezawodność i jakość obiektów SPS r. technicznych fizyka środowiska SPS r. fizyka nanotechnologii SPS r. fizyka z techniką (n) SPS r. Matematyka biomatematyka SPS r. matematyka z zastosowaniami w finansach SPS I. matematyka z informatyką (n) SPS r. Filozofia SPS r. Edukacja Edukacja artystyczna w zakresie sztuki SPS r. artystyczna w muzycznej z pedagogiką wczesnoszko1ną (n) zakresie sztuki Edukacja artystyczna w zakresie sztuki SDS r. muzycznej muzvcznei" Pedagogika SPS r.

10 pedagogika SDS r. Wychowanie SPS r. fizyczne* Praca socjalna* SPS N - specjalność nauczycielska kierunek uruchomiony po zatwierdzenie przez MNiSW Załącznik 3 do ANEKSU nr l Uchwały nr lo/08/x11z dnia 28 maja 2008 r. Terminy rekrutacji na studia niestacjonarne w roku akademickim 2009/2010 kierunek specjalność forma termin składania studiów dokumentów do Filologia polska specjalizacja nauczycielska SPS r. specjalizacja nienauczycielska SPS r. specjalizacja nauczycielska SDS r. specjalizacja nienauczycielska SDS r. Kulturoznawstwo* SPS f. Historia SPS f. SDS f. Politologia" SPS f. filologia angielska SPS f. Filologia filologia germańska SPS r. filologia germańska. SDS r. Bezpieczeństwo zarządzenie krvzvsowe SPS f. narodowe polityka obronna SPS f. ochrona gospodarki narodowej SPS f. Biologia biologia z ochroną środowiska SPS r. biologia medyczna SPS r. ekoturystyka SPS f. Pielęgniarstwo (studia SPS f. pomostowe) Ratownictwo medyczne SPS f. Zdrowie SPS f. publiczne * Geografia turystyka SPS f. gospodarka i polityka samorządowa SPS r. Matematyka biomatematyka SPS f. matematyka z zastosowaniami w SPS f. finansach matematyka z informatyką (n) SPS r. Edukacja artystyczna w Edukacja artystyczna w zakresie SDS f. zakresie sztuki sztuki muzycznej" muzycznej Pedagogika SPS r. SDS f. Wychowanie fizyczne* SPS f. Praca socjalna* SPS f. N - specjalność nauczycielska kierunek uruchomiony po zatwierdzenie przez MNiSW

Wprowadza się następujące zmiany do treści Uchwały nr Rl0004/26/09 z dnia 27 maja 2009r.:

Wprowadza się następujące zmiany do treści Uchwały nr Rl0004/26/09 z dnia 27 maja 2009r.: AKADEMIA POMORSY A w Słupsku.~ 76-.20 r! SŁUPSK ul. Are/szewskiego 22 a tel. 0598405327 UCHWALA NR R/0004/02/10 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 27 stycznia 2010 roku wprowadzająca ANEKS do

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 87/2015/2016 Senatu UKW z dnia 31 maja 2016 r. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 1. PEDAGOGIKA Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydaci wstępnie deklarują wybór specjalności

Bardziej szczegółowo

kryteria przyjęć stara matura Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego.

kryteria przyjęć stara matura Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. zał. nr 1 do Uchwały Senatu kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja Specjalność do wyboru: Stacjonarne studia Wynik egzaminu maturalnego e-administracja I stopnia (3 letnie) z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 ( z dn. 14.12.2011 r.) do Uchwały NR R/0004/19/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja - nienauczycielska stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)

Wydział Humanistyczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja - nienauczycielska stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Wydział Humanistyczny zał. nr 1 do Uchwały Senatu kierunek specjalność tryb/forma Administracja - nienauczycielska stacjonarne studia I stopnia Administracja - nienauczycielska niestacjonarne rozszerzony

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Zamiejscowy Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 165/XII/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 grudnia 2014 roku

Uchwała nr 165/XII/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 grudnia 2014 roku Uchwała nr 165/XII/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 grudnia 2014 roku w sprawie: zmian w uchwale nr 88/V/2014 z 28 maja 2014 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 51/2015/2016. z dnia 22 marca 2016 r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 51/2015/2016. z dnia 22 marca 2016 r. uchwala się, co następuje: Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 51/2015/2016 z dnia 22 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr 101/2014/2015 Senatu UKW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/27/12 z dnia 30 maja 2012 roku INSTYTUT MUZYKI Animacja kulturalna i artystyczna* studia pierwszego stopnia stacjonarne Edukacja artystyczna

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wykaz przedmiotów maturalnych uwzględnianych podczas rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2015/2016 >>Szczegółowe zasady rekrutacji 2015/2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 135/XXXII/10 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 135/XXXII/10 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 135/XXXII/10 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/21/13 WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R/0004/16/10 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 26 maja 2010 roku

UCHWAŁA NR R/0004/16/10 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 26 maja 2010 roku UCHWAŁA NR R/0004/16/10 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2011/2012 Na podst. art.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi nabór na rok akademicki 2010/2011 na następujące kierunki: Techniki Dentystyczne (czas trwania 3 lata)

Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi nabór na rok akademicki 2010/2011 na następujące kierunki: Techniki Dentystyczne (czas trwania 3 lata) Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi nabór na rok akademicki 2010/2011 na następujące kierunki: Wydział Lekarski Jednolite Studia Magisterskie Lekarski (czas trwania 6 lat) Lekarsko Dentystyczny (czas

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Filologia polska a) - profil praktyczny Filologia polska a) - profil praktyczny Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/349/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/349/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/349/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Przeliczanie ocen, według nowej i starej skali, ze świadectw dojrzałości oraz świadectw ukończenia szkoły na liczbę punktów.

Tabela 1. Przeliczanie ocen, według nowej i starej skali, ze świadectw dojrzałości oraz świadectw ukończenia szkoły na liczbę punktów. Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2016/2017 Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na kierunki studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Uchwała Nr.../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 kwietnia 2012 r. DNS.420 1/12 (projekt) Uchwała Nr.../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2013 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2013 r. 12 maja NIEDZIELA 9.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych 11.30 Nauk Geograficznych i Geologicznych 14.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: geografia, geografia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Załącznik 5 do zarządzenia nr24rektora UŚ z dnia 10 maja 2007r. Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego na STUDA NESTACJONARNE ( egzaminy wstępne) w roku akademickim 2007/2008 Kierunek Biologia Ochrona

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne, PROFIL PRAKTYCZNY Specjalności: edukacja muzyczna (n) Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Biologiczne podstawy kryminalistyki. Profil ogólnoakademicki. Studia niestacjonarne drugiego stopnia

Biologiczne podstawy kryminalistyki. Profil ogólnoakademicki. Studia niestacjonarne drugiego stopnia 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 50/2014 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 maja 2014 r. KRYTERIA KWALIFIKACJI NA NA PIERWSZY ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA NA DODATKOWYCH KIERUNKACH

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 19 maja 2016 r.

Uchwała nr 28/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 19 maja 2016 r. Uchwała nr 28/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia na Politechnice Rzeszowskiej laureatów oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 19/2015 z dnia 25 maja 2015 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 19/2015 z dnia 25 maja 2015 r. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 19/2015 z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016 oraz organizacji, terminów i trybu zaliczania

Bardziej szczegółowo

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017:

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31 maja 2016 r. 1. W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas pierwszych X Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysła II w Poznaniu na rok szkolny 2011/2012

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas pierwszych X Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysła II w Poznaniu na rok szkolny 2011/2012 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas pierwszych X Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysła II w Poznaniu na rok szkolny 2011/2012 Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10/10/11 z dnia 17 lutego 2011 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NRR/0004/27/12 z dnia 30 maja 2012 roku WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUTMUZYKI Animacja kulturalna i artystyczna" - studia pierwszego stopnia - stacjonarne Przyjęciekandydatównastępujena

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R/0004/21/13 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku

UCHWAŁA NR R/0004/21/13 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku UCHWAŁA NR R/0004/21/13 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia

Bardziej szczegółowo

a) kandydaci, którzy legitymują się świadectwem dojrzałości (tzw. starą maturą ) przystępują do egzaminu pisemnego:

a) kandydaci, którzy legitymują się świadectwem dojrzałości (tzw. starą maturą ) przystępują do egzaminu pisemnego: Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne: Jednolite studia magisterskie stacjonarne a) kandydaci, którzy legitymują się świadectwem dojrzałości (tzw. starą maturą ) przystępują do egzaminu pisemnego: -kierunek

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA specjalność filologia romańska stacjonarne studia pierwszego stopnia 3-letnie

FILOLOGIA specjalność filologia romańska stacjonarne studia pierwszego stopnia 3-letnie Instytut Neofilologii stacjonarne studia pierwszego stopnia 3-letnie kandydatów z nową maturą kandydatów ze starą maturą termin i miejsce wynik egzaminu maturalnego z języka francuskiego lub innego języka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie na rok szkolny 2016/2017 1 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę przyjęcia absolwentów szkół gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Kierunek studiów: studia międzykierunkowe Rodzaj studiów: jednolite pięcioletnie studia magisterskie lub studia I stopnia (w zależności

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej na rok szkolny 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej na rok szkolny 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2015 / 2016

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2015 / 2016 I. Podstawa prawna Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2015 / 2016 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2010 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 2/2010 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr 2/2010 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2010/2011, sposobu przeliczania na punkty ocen, wyników egzaminów i innych

Bardziej szczegółowo

KLASA DWUJĘZYCZNA UNIWERSYTECKA WOS

KLASA DWUJĘZYCZNA UNIWERSYTECKA WOS KLASA DWUJĘZYCZNA UNIWERSYTECKA WOS Filologia angielska Filologia polska Filologia ze spec. filologia francuska Filologia ze spec. filologia hiszpańska Filologia ze spec. filologia indyjska i kultura Indii

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 XVIIILO.4310.5.2016 XVIII LO im. Jana Zamoyskiego ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące przyjmowania dokumentów na studia NIESTACJONARNE w roku akademickim 2007/2008 WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Informacje dotyczące przyjmowania dokumentów na studia NIESTACJONARNE w roku akademickim 2007/2008 WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Załącznik 4 do zarządzenia nr 24 Rektora UŚ z dnia 10 maja r. nformacje dotyczące przyjmowania dokumentów na studia NESTACJONARNE w roku akademickim /2008 Kierunek Miejsce składania dokumentów Termin składania

Bardziej szczegółowo

III. Warunki i tryb przyjmowania uczniów do liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

III. Warunki i tryb przyjmowania uczniów do liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Regulamin rekrutacji do szkół w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w CIECHANOWCU na rok szkolny 2016/2017 I. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

W przypadku kandydatów do klasy o ukierunkowaniu politechnicznym brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: a) matematyka b) fizyka

W przypadku kandydatów do klasy o ukierunkowaniu politechnicznym brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: a) matematyka b) fizyka Szczegółowe warunki rekrutacji Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich w roku szkolnym 2016/2017 opracowany na podstawie: Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Skale centylowe wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r.

Skale centylowe wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Skale centylowe ów egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Poniżej przedstawiamy i zdających w procentach i odpowiadające im wartości centyli dla poszczególnych przedmiotów egzaminu maturalnego.

Bardziej szczegółowo

- 5 czerwca godz. 1500 - 12 czerwca godz. 1500 27 czerwca godz. 1300 czerwca godz. 1500 3) ) od 29 czerwca od godz. 1100 do 2 lipca do godz.

- 5 czerwca godz. 1500 - 12 czerwca godz. 1500 27 czerwca godz. 1300 czerwca godz. 1500 3) ) od 29 czerwca od godz. 1100 do 2 lipca do godz. ZARZĄDZENIE Nr 19 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 06 lutego 2012 roku w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2012

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2010 Prezydenta Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2010 r.

Zarządzenie nr 22/2010 Prezydenta Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2010 r. WSZECHNCA ŚWĘTOKRZYSKA 25-435 Kielce, ul. E. Orzeszkowej 15 tel./fax (41) 331 12 44 http://www.ws.edu.pl e-mail: ws@ws.edu.pl Zarządzenie nr 22/2010 Prezydenta Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU do Statutu ZSTiO REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 Wstęp Zasady rekrutacji uczniów regulują: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20 /2009. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 20 /2009. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2009 roku Zarządzenie Nr 20 /2009 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w roku szkolnym 2013/2014 proponuje następujące kierunki kształcenia: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE klasa dziennikarska (rozszerzone przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie)

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873);

Podstawa prawna. 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873); Regulamin rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna 1 Rekrutacja do II LO im. Hetmana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR R/0004/21/13 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013

UCHWAŁY NR R/0004/21/13 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 UCHWAŁY NR R/0004/21/13 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 Załącznik do aneksu nr 1 z dn. 26.02.2014 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia pierwszego,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Informacja opracowana na podstawie uchwały Senatu UAM nr 69/2009 z dnia 25 maja 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

S Z K O L N E P L A N Y N A U C Z A N I A

S Z K O L N E P L A N Y N A U C Z A N I A ZS125.410.4.2014 S Z K O L N E P L A N Y N A U C Z A N A na rok szkolny 2014/2015. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów w szkołach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XI Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie na rok szkolny 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XI Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie na rok szkolny 2016/2017 XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej 31-948 Kraków, tel./fax 012 644 07 26 strona: REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XI Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie na rok

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 65/000/2015 Senatu PWSZ z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 65/000/2015 Senatu PWSZ z dnia 22 grudnia 2015 r. Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące 1 9. Szczegółowe warunki rekrutacji ubiegających się na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego: ADMINISTRACJA konkurs

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 41/2013

ZARZĄDZENIE Nr 41/2013 ZARZĄDZENIE Nr 41/2013 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie badania opinii studentów, doktorantów, absolwentów i słuchaczy studiów podyplomowych, dotyczącej jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA ZAŁĄCZNIK Nr 4 RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA Tabela 1 - ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA KLAS I - III Poz. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE Liczba godzin tygodniowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 1 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie

ADMINISTRACJA. stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie zał. nr 1 do Uchwały Senatu ADMINISTRACJA stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz języka obcego nowoŝytnego konkurs świadectw:

Bardziej szczegółowo

Komisja rekrutacyjna i jej zadania

Komisja rekrutacyjna i jej zadania ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 W KRAKOWIE REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DO: 4-LETNIEGO TECHNIKUM GASTRONOMICZNEGO NR 11 (na podbudowie gimnazjum): w zawodach: -technik żywienia i usług

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO

PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM PN. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.000.23.15 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2015 roku

UCHWAŁA NR R.000.23.15 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2015 roku UCHWAŁA NR R.000.23.15 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 2 do uchwały NR R.0004.25.14 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Zamiejscowy Ośrodek

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie

KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec Filologia angielska Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego; Kultura-media-translacja; Nauczycielska z informatyką; Nauczycielska z językiem niemieckim

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje merytoryczne. (uczelnia, kierunek studiów, studia podyplomowe) Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej

Kwalifikacje merytoryczne. (uczelnia, kierunek studiów, studia podyplomowe) Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej Lp. 1. Katarzyna Olejak Wykaz kadry pedagogicznej Prywatnego Technikum Informatycznego w Bielsku-Białej, przewidzianej do prowadzenia zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2016 / 2017 Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Punkty Kwota Rok Wydział Kierunek Poziom Forma 18,24 500 1 Wydział Filologiczny filologia drugiego

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach w roku szkolnym 2010/2011

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach w roku szkolnym 2010/2011 Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach w roku szkolnym 2010/2011 Na podstawie: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 31 stycznia 2013 r. WR.570.9.2013.EKP Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku

Gdańsk, dnia 31 stycznia 2013 r. WR.570.9.2013.EKP Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku Gdańsk, dnia 31 stycznia 2013 r. WR.570.9.2013.EKP Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LEGNICY W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LEGNICY W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LEGNICY W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Rektora UMK z dnia 24 stycznia 2008 r. Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

1. Uczniowie kończący gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, wprowadzają swoje dane do komputera w swoich gimnazjach.

1. Uczniowie kończący gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, wprowadzają swoje dane do komputera w swoich gimnazjach. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku - Białej w roku szkolnym 2015/2016 Na podstawie postanowienia Śląskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO TECHNIKUM NR 4 W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO TECHNIKUM NR 4 W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO TECHNIKUM NR 4 W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 opracowany na podstawie o Ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI w roku akademickim 2010/2011 INFORMATOR

STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI w roku akademickim 2010/2011 INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI INFORMATOR WARSZAWA 2010 Ośrodek Rozwoju Edukacji 00-478 Warszawa Al. Ujazdowskie 28 Telefon: 345-37-21 (sekretariat); 345-37-00 (centrala) Opracowanie: Ewa Wroczyńska

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 26/2011. Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 maja 2011 r.

Uchwała nr 26/2011. Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 maja 2011 r. Uchwała nr 26/2011 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2012/2013 Na

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WOJSKA POLSKIEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WOJSKA POLSKIEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WOJSKA POLSKIEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil

Bardziej szczegółowo

Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły 68 1. Do klasy pierwszej Technikum przyjmuje się kandydatów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 2. Kandydat przy ubieganiu się o przyjęcie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI DO: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM IM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI DO: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM IM SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI DO: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM IM. WŁADYSŁAW GRABSKIEGO I SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ODONOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna ustawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 121/14 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała Nr 121/14 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała Nr 121/14 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 maja 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 34/15 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016. ( tekst

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 37/2011. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 29 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 37/2011. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 29 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 37/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 66 /2009 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 maja 2009 roku

Uchwała nr 66 /2009 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 maja 2009 roku Uchwała nr 66 /2009 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia drugiego stopnia Załącznik 3 do uchwały Senatu UO nr 163/2012-2016 z dnia 2. VI 2016r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Rekrutacja na studia drugiego stopnia Nazwa kierunku, na który odbywa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji S t r o n a 1 Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty Dz. U. z 2014 poz. 7 i 811 oraz z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego nr 33/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie dyrektora XX Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku nr 05/16/02/16 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zasad rekrutacji

Zarządzenie dyrektora XX Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku nr 05/16/02/16 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zasad rekrutacji Zarządzenie dyrektora XX Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku nr 05/16/02/16 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zasad rekrutacji Na podstawie Zarządzenia Nr 05/2016 z dnia 28 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 32/2014 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 28 kwietnia 2014 roku

UCHWAŁA NR 32/2014 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 28 kwietnia 2014 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU UCHWAŁA NR 32/2014 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 75/2015 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 5 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr 75/2015 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 5 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr 75/2015 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie zaopiniowania warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Do Uchwały Nr 57/2011 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Załącznik Do Uchwały Nr 57/2011 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Załącznik Do Uchwały Nr 57/2011 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie WARUNKI REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) W AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 59/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2014 r.

UCHWAŁA Nr 59/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2014 r. UCHWAŁA Nr 59/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2013/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2013/ Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy SM stara matura NM nowa matura na studia w roku akademickim 2013/2014 1. Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 43/2012 z dnia 31 maja 2012 r. DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Załącznik nr 2 do Uchwały nr 46/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na Uniwersytecie Gdańskim,

Bardziej szczegółowo