UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET WARSZAWSKI"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI BIOLOGIA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny, biologia oraz jeden przedmiot spośród; chemia, fizyka i astronomia, matematyka, informatyka. BIOTECHNOLOGIA - (jak wyżej). OCHRONA PRZYRODY - (jak wyżej). CHEMIA - P lub R - obowiązkowo: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny; nieobowiązkowo: jeden przedmiot spośród - chemia, biologia, informatyka, fizyka i astronomia. ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA - P lub R - obowiązkowo: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny; nieobowiązkowo: jeden przedmiot spośród; chemia, informatyka, fizyka i astronomia. BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski) oraz dwa przedmioty spośród: historia, WOS, geografia. DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski), historia, WOS. EUROPEISTYKA - j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy P lub R (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski) oraz jeden przedmiot (R) spośród; historia, historia muzyki, historia sztuki, WOS, geografia, filozofia, j. polski, j. obcy nowożytny, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna, informatyka. LOGISTYKA MEDIÓW - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski) oraz historia lub WOS i geografia lub fizyka i astronomia. NAUKI O RODZINIE - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: WOS, informatyka, historia, geografia, filozofia. POLITOLOGIA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski) oraz dwa przedmioty spośród: historia, WOS, geografia. POLITYKA SPOŁECZNA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: WOS, informatyka, historia, filozofia, geografia. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski) oraz dwa przedmioty spośród: drugi język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, biologia, chemia, filozofia,

2 fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, j. łaciński i kultura antyczna, WOS, wiedza o tańcu, język mniejszości etnicznej, język regionalny. FILOZOFIA - obowiązkowo: j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny P lub R oraz jeden przedmiot (R) spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, historia, j. polski; nieobowiązkowo: filozofia (R). FILOZOFIA (studia anglojęzyczne) - obowiązkowo: j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny (P lub R) oraz jeden przedmiot (R) spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, historia, j. polski; nieobowiązkowo: filozofia (R); II etap: rozmowa kwalifikacyjna w j. angielskim. KOGNITYWISTYKA - obowiązkowo: j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy P lub R (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski) oraz jeden przedmiot (R) spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, filozofia, informatyka; nieobowiązkowo: jeden przedmiot (P lub R) spośród: biologia, historia, geografia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka. SOCJOLOGIA - obowiązkowo: j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny P lub R oraz jeden przedmiot (R) spośród: geografia, historia, j. polski, WOS, matematyka; nieobowiązkowo: jeden przedmiot (R) spośród: geografia, historia, j. obcy nowożytny, WOS, filozofia, informatyka. ASTRONOMIA - obowiązkowo: j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny P lub R; nieobowiązkowo jeden przedmiot (R) spośród: fizyka i astronomia, chemia, informatyka. FIZYKA - obowiązkowo: j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny P lub R; nieobowiązkowo- jeden przedmiot (R) spośród: fizyka i astronomia, chemia, informatyka. INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR- obowiązkowo: j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny P lub R; nieobowiązkowo - jeden przedmiot (R) spośród: fizyka i astronomia, chemia, informatyka. ZASTOSOWANIE FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE - obowiązkowo: j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny P lub R; nieobowiązkowo-jeden przedmiot (R) spośród: fizyka i astronomia, chemia, biologia, informatyka. GEOGRAFIA - j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny P lub R, geografia R oraz jeden przedmiot (P lub R) spośród: biologia, historia, WOS, drugi j. obcy nowożytny. GOSPODARKA PRZESTRZENNA - (jak wyżej).

3 GEOLOGIA - j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny P lub R oraz jeden przedmiot R spośród: matematyka, informatyka, geografia, biologia, chemia, fizyka i astronomia. ARCHEOLOGIA - j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny P lub R oraz jeden przedmiot (R) spośród: WOS, historia, historia sztuki, geografia, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna, filozofia. ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA - j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy P lub R (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski) oraz jeden lub dwa przedmioty (R) spośród: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny, biologia, historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o tańcu, WOS, chemia, fizyka i astronomia, geografia, filozofia, informatyka. HISTORIA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski), historia. HISTORIA SZTUKI - j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny P lub R oraz jeden przedmiot spośród: geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, WOS, wiedza o tańcu, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna. INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO - P lub R - obowiązkowo: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny; nieobowiązkowo - jeden lub dwa przedmioty (P lub R) spośród: historia, geografia, WOS, informatyka, filozofia, historia sztuki, historia muzyki, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna, j. polski, j. obcy nowożytny, matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia. MUZYKOLOGIA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny. FILOLOGIA BIAŁORUSKA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny. FILOLOGIA ROSYJSKA - j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. rosyjski R. FILOLOGIA ROSYJSKA (bez znajomości j. rosyjskiego) - j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny R (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski). KULTUROZNAWSTWO EUROPY ŚRODKOWO - WSCHODNIEJ - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, białoruski, słowacki, szwedzki, portugalski). LINGWISTYKA STOSOWANA - j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy wiodący (do wyboru: angielski R, niemiecki R, rosyjski R, włoski P lub R), drugi j. obcy P lub R (do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, włoski).

4 LINGWISTYKA STOSOWANANA - TRANSLATORYKA - GLOTTODYDAKTYKA - j. polski P lub R, matematyka P lub R, pierwszy j. obcy R (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański), drugi j. obcy R (jak wyżej). UKRAINISTYKA - obowiązkowo: j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny P lub R; nieobowiązkowo - j. obcy nowożytny R, j. polski R. BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW - obowiązkowo: j. polski, matematyka, j. obcy P lub R (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski); nieobowiązkowo: matematyka R albo informatyka R oraz jeden przedmiot (R) spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka. INFORMATYKA - obowiązkowo: j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy P lub R (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski); nieobowiązkowo: matematyka R albo informatyka R oraz dowolny przedmiot R (włącznie z matematyką lub informatyką). MATEMATYKA - obowiązkowo: j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy P lub R (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski); nieobowiązkowo: dowolny przedmiot R (włącznie z matematyką). EKONOMIA - obowiązkowo: j. polski P lub R, matematyka P, j. obcy P lub R (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski, hiszpański); nieobowiązkowo: matematyka R. FINANSE, INWESTYCJE I RACHUNKOWOŚĆ - (jak wyżej). INFORMATYKA I EKONOMETRIA - (jak wyżej). MIĘDZYKIERUNKOWE STUDIA EKONOMICZNO-MATEMATYCZNE - obowiązkowo: j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy P lub R (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski, hiszpański); nieobowiązkowo: matematyka R, dowolny przedmiot R (włącznie z matematyką). FILOLOGIA ANGIELSKA - j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny P lub R, j. angielski R. FILOLOGIA GERMAŃSKA - j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny P lub R, j. niemiecki R. FILOLOGIA ROMAŃSKA - j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny P lub R, j. francuski R. FILOLOGIA ROMAŃSKA (bez znajomości j. francuskiego) - j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy R (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski). FILOLOGIA UGROFIŃSKA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski).

5 FILOLOGIA WŁOSKA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny. IBERYSTYKA - P lub R -j. polski, matematyka, j. obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski). STUDIA FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZE - j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny P lub R, j. angielski R, j. obcy R (do wyboru: hiszpański, francuski, niemiecki). AFRYKANISTYKA - j. polski R, matematyka P lub R, j. obcy P lub R (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski), j. obcy R (do wyboru jak wyżej). ARABISTYKA - (jak wyżej). IRANISTYKA - (jak wyżej). MONGOLISTYKA I TYBETOLOGIA - (jak wyżej). TURKOLOGIA - (jak wyżej). INDOLOGIA - j. polski R, matematyka P lub R, j. angielski R. JAPONISTYKA - (jak wyżej). KOREANISTYKA - (jak wyżej). SINOLOGIA - (jak wyżej). STUDIA WSCHODNIE - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski) oraz jeden przedmiot spośród: historia, WOS, geografia. ANDROGOGIKA - P lub R - obowiązkowo: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny; nieobowiązkowo: dwa przedmioty spośród: biologia, historia, historia sztuki, WOS, geografia, filozofia. PEDAGOGIKA SPOŁECZNO - WYCHOWAWCZA - (jak wyżej). PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA - (jak wyżej). PEDAGOGIKA SPECJALNA I EDUKACJA SPOŁECZNA - (jak wyżej). FILOLOGIA BAŁTYCKA - P lub R - obowiązkowo: j. polski, matematyka, j. obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski); nieobowiązkowo: język mniejszości narodowej lub geografia oraz informatyka lub historia sztuki. FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE - P lub R - obowiązkowo: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny; nieobowiązkowo: jeden przedmiot spośród: drugi język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski, słowacki, szwedzki, portugalski, kaszubski), biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, historia, geografia, historia sztuki, historia muzyki, WOS, informatyka oraz jeden przedmiot spośród: j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna. FILOLOGIA POLSKA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny.

6 KULTUROZNAWSTWO - I etap. P lub R - obowiązkowo: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny; nieobowiązkowo: jeden przedmiot (P lub R) spośród: filozofia, historia, historia sztuki, historia muzyki, WOS, wiedza o tańcu, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna; II etap. Egzamin ustny (zobacz: Informator, s. 148). LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA - I etap. P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny oraz historia albo biologia; II etap. Ustny sprawdzian predyspozycji kandydata. SLAWISTYKA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny. PRAWO - j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny P lub R oraz dwa przedmioty (R) spośród: historia, WOS, geografia, j. polski, matematyka, j. łaciński i kultura antyczna, filozofia. PSYCHOLOGIA - j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny P lub R (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski) oraz jeden przedmiot (R) spośród: drugi j. obcy nowożytny, biologia, historia, WOS, geografia, chemia, fizyka i astronomia, filozofia. PRACA SOCJALNA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny. PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA - (jak wyżej). SOCJOLOGIA STOSOWANA I ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA - j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny P lub R; nieobowiązkowo - jeden lub dwa przedmioty (P lub R) spośród: j. polski, matematyka, historia, WOS, biologia, j. obcy nowożytny, filozofia, geografia, informatyka, fizyka i astronomia, chemia. FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski). ZARZĄDZANIE - (jak wyżej). STUDIA AMERYKANISTYCZNE - j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. angielski R. FILOLOGIA NOWOGRECKA - P lub R - obowiązkowo: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny; nieobowiązkowo: jeden przedmiot (R) spośród: filozofia, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna, historia, historia muzyki, historia sztuki, WOS, wiedza o tańcu, geografia, biologia, chemia, fizyka i astronomia, drugi j. obcy nowożytny. KULTUROZNAWSTWO - specjalność: cywilizacja śródziemnomorska; P lub R - obowiązkowo: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny; nieobowiązkowo: drugi j. obcy P lub R oraz jeden przedmiot (P lub R) spośród: filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna, trzeci j. obcy nowożytny, język

7 regionalny - kaszubski, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, WOS, matematyka, wiedza o tańcu, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka. EUROPEISTYKA - P lub R - obowiązkowo: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny; nieobowiązkowo- jeden przedmiot (P lub R) spośród: historia, geografia, WOS, filozofia, historia muzyki, historia sztuki, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna, j. obcy nowożytny, j. polski, informatyka. NAUCZANIE J. ANGIELSKIEGO - P lub R - j. polski, matematyka, j. angielski (na poziomie A1). NAUCZANIE J. FRANCUSKIEGO - P lub R - j. polski, matematyka, j. francuski zobacz Informator, s NAUCZANIE J. NIEMIECKIEGO - P lub R - j. polski, matematyka, j. niemiecki zobacz Informator, s KRYMINALISTYKA I NAUKI SĄDOWE - j. polski P lub R, matematyka R, j. obcy nowożytny P lub R oraz jeden przedmiot (R) spośród: fizyka i astronomia, chemia, biologia, WOS. SAMORZĄD TERYTORIALNY I POLITYKA REGIONALNA - P lub R - obowiązkowo: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski); nieobowiązkowo - jeden przedmiot (P lub R) spośród: geografia, historia, informatyka, WOS, biologia, chemia, drugi obcy nowożytny, fizyka i astronomia. OCHRONA ŚRODOWISKA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: matematyka, geografia, biologia, fizyka i astronomia, chemia, WOS. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO BIOLOGIA - j. polski, j. obcy nowożytny, oraz jeden przedmiot spośród; biologia, matematyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, WOS, chemia. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - (jak wyżej). FILOZOFIA - j. polski, j. obcy nowożytny, oraz jeden przedmiot spośród; filozofia, WOS, geografia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia, historia, j. łaciński i kultura antyczna, chemia. OCHRONA ŚRODOWISKA - j. polski, j. obcy nowożytny, oraz jeden przedmiot spośród; biologia, filozofia, matematyka, fizyka i astronomia, historia, WOS, geografia, chemia.

8 PSYCHOLOGIA - j. polski, j. obcy nowożytny, oraz jeden przedmiot spośród; biologia, matematyka, fizyka i astronomia, historia, chemia, filozofia, geografia. CHEMIA - j. obcy nowożytny, matematyka. FIZYKA - (jak wyżej). INFORMATYKA - (jak wyżej). INFORMATYKA I EKONOMETRIA - (jak wyżej). MATEMATYKA - (jak wyżej). NAUKI ŚCISŁE - (jak wyżej). ZARZĄDZANIE - j. polski, j. obcy nowożytny, oraz jeden przedmiot spośród; historia, geografia, matematyka, WOS; uwaga: rekrutacja pod warunkiem utworzenia kierunku. ARCHEOLOGIA - j. polski, j. obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród; historia, WOS, historia sztuki, matematyka, j. łaciński i kultura antyczna, geografia. BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - j. polski, j. obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród; historia, geografia, WOS, informatyka; uwaga: rekrutacja pod warunkiem utworzenia kierunku. EKONOMIA - j. polski, j. obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród; matematyka, WOS, geografia, fizyka i astronomia, historia, informatyka. EUROPEISTYKA - j. polski lub matematyka, j. obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród; historia, WOS, geografia. HISTORIA - j. polski, j. obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród; historia, WOS, historia sztuki, matematyka, j. łaciński i kultura antyczna, geografia. HISTORIA - specjalność: muzykologia teoretyczna i stosowana - j. polski, j. obcy nowożytny, historia sztuki (nieobligatoryjnie); egzamin predyspozycji: teoretyczny rozmowa kwalifikacyjna oraz praktyczny z gry na fortepianie lub organach. HISTORIA SZTUKI - zasady przyjęć jak na kierunek archeologia. MUZEOLOGIA - j. polski, j. obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród; historia, WOS, historia sztuki, matematyka, j. łaciński i kultura antyczna, geografia, biologia. OCHRONA DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA - zasady przyjęć jak na kierunek muzealnictwo. POLITOLOGIA - j. polski, j. obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród; historia, WOS, geografia. PRACA SOCJALNA - zasady przyjęć jak na kierunek archeologia. SOCJOLOGIA - zasady przyjęć jak na kierunek archeologia.

9 ADMINISTRACJA - zasady przyjęć jak na kierunek prawo kanoniczne. PRAWO - zasady przyjęć jak na kierunek prawo kanoniczne. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - zasady przyjęć jak na kierunek prawo kanoniczne. FILOLOGIA - specjalność: filologia klasyczna - j. polski, j. obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród; biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, WOS, j. łaciński i kultura antyczna, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, informatyka. FILOLOGIA POLSKA - zasady przyjęć jak na kierunek filologia. KULTUROZNAWSTWO - zasady przyjęć jak na specjalność filologia klasyczna. PEDAGOGIKA - j. polski, j. obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród; historia, WOS, geografia, matematyka, biologia. PEDAGOGIKA SPECJALNA - (jak wyżej). ADMINISTRACJA - j. polski, j. obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród; historia, WOS, geografia, matematyka. PRAWO - (jak wyżej). STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - (jak wyżej). PRAWO KANONICZNE - (jak wyżej). NAUKI O RODZINIE - j. polski, j. obcy nowożytny, oraz jeden przedmiot spośród; biologia, geografia, historia, WOS, matematyka. DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - j. polski, j. obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród; geografia, historia, WOS, matematyka, j. łaciński i kultura antyczna, filozofia. RELIGIOZNAWSTWO - (jak wyżej). TEOLOGIA - j. polski, j. obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród; geografia, historia, WOS, matematyka, j. łaciński i kultura antyczna, filozofia. POLITECHNIKA WARSZAWSKA ADMINISTRACJA - 1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, WOS, j. polski, historia; 3. język obcy. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - (jak wyżej). ARCHITEKTURA I URBANISTYKA - 1.: sprawdzian uzdolnień i predyspozycji do studiów architektonicznych; 2. matematyka; 3. język obcy.

10 BIOTECHNOLOGIA - 1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy. TECHNOLOGIA CHEMICZNA - (jak wyżej). TELEKOMUNIKACJA - (jak wyżej). ELEKRTONIKA - (jak wyżej). INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA - (jak wyżej). ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING (studia w j. angielskim)> (jak wyżej). AUTOMATYKA I ROBOTYKA - (jak wyżej). ELEKTROTECHNIKA - (jak wyżej). INFORMATYKA - (jak wyżej). ELECTRICAL ENGINEERING (studia w j. angielskim) - (jak wyżej). FIZYKA TECHNICZNA - (jak wyżej). FOTONIKA - (jak wyżej). GEODEZJA I KARTOGRAFIA - 1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia; 3. język obcy GOSPODARKA PRZESTRZENNA - 1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, WOS; 3. język obcy. INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA - 1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy. BUDOWNICTWO - 1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy. CIVIL ENGINEERING (studia w j. angielskim) - 1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka; 3. język obcy. INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - 1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy. MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - (jak wyżej). PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA - (jak wyżej). ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - (jak wyżej). INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - (jak wyżej). OCHRONA ŚRODOWISKA - (jak wyżej). ENVIRONMENTAL ENGINEERIG (studia w j. angielskim) - (jak wyżej). MATEMATYKA - 1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia; 3. język obcy. INFORMATYKA - 1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy. COMPUTER SCIENCE (studia w j. angielskim) - (jak wyżej).

11 ENERGETYKA - (jak wyżej). LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - (jak wyżej). AEROSPACE ENGINEERING (studia w j. angielskim) - (jak wyżej). POWER ENGINEERING (studia w j. angielskim) - (jak wyżej). MECHATRONIKA - (jak wyżej). EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA - 1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia; 3. język obcy. TRANSPORT - (jak wyżej). ZARZĄDZANIE - (jak wyżej). AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGÓRZEWSKIEJ EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH - P lub R - j. polski, j. obcy oraz historia albo historia sztuki; egzamin praktyczny (rysunek, malarstwo oraz autoprezentacja kandydata wraz z analizą dzieł wybranych artystów. PEDAGOGIKA - P lub R - j. polski, j. obcy oraz jeden przedmiot spośród: biologia, historia, historia sztuki, matematyka, geografia, WOS, fizyka i astronomia, chemia. PEDAGOGIKA SPECJALNA - (jak wyżej). PRACA SOCJALNA - (jak wyżej). SOCJOLOGIA - P lub R - j. polski, j. obcy oraz jeden przedmiot spośród: historia, matematyka, geografia, WOS. PSYCHOLOGIA - P lub R - j. polski, j. obcy oraz jeden przedmiot spośród: biologia, historia, matematyka, geografia, WOS, fizyka i astronomia, chemia. CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA TEOLOGIA EWANGELICKA - szczegółowe informacje w Informator s TEOLOGIA PRAWOSŁAWNA - (jak wyżej). TEOLOGIA STAROKATOLICKA - (jak wyżej).

12 WCZESNA EDUKACJA; PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - ranking świadectw dojrzałości. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA - (jak wyżej). PRACA SOCJALNA - (jak wyżej). PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY TEOLOGIA - j. polski, j. obcy, jeden przedmiot wybrany przez kandydata. POLITOLOGIA - j. polski, j. obcy, historia, WOS, geografia lub historia sztuki. SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA Na studia obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości. W procesie rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego (część pisemna): 1) zdawanych na poziomie rozszerzonym; a) matematyka lub fizyka i astronomia, b) geografia lub historia lub WOS, c) język obcy ( do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski); 2) drugiego języka obcego P lub R (jak wyżej). EKONOMIA, EUROPEISTYKA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, GOPODARKA PRZESTRZENNA, METODY ILOŚCIOWE W EKONOMII I SYSTEMY INFORMACYJNE, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, POLITYKA SPOŁECZNA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE.

13 SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - sprawdzian z rysunku odręcznego i biologia lub matematyka. BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI - biologia lub chemia lub matematyka. BIOLOGIA> biologia. BIOTECHNOLOGIA - biologia oraz chemia lub fizyka i astronomia lub matematyka. BUDOWNICTWO - matematyka lub chemia lub fizyka i astronomia. DIETETYKA - biologia lub chemia. EKONOMIA - matematyka (z przelicznikiem pkt. SGGW x 0,6) i j. obcy nowożytny (z przelicznikiem pkt. SGGW x 0,4). FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - (jak wyżej). GOSPODARKA PRZESTRZENNA - matematyka i geografia. HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSKICH I DZIKICH - biologia lub chemia lub matematyka. INFORMATYKA - matematyka lub informatyka lub fizyka i astronomia. INFORMATYKA I EKONOMETRIA - (jak wyżej). INŻYNIERIA EKOLOGICZNA - biologia lub chemia lub matematyka. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - matematyka lub chemia lub fizyka i astronomia. LEŚNICTWO - biologia lub matematyka. LOGISTYKA - matematyka (z przelicznikiem pkt. SGGW x 0,6) i j. obcy nowożytny (z przelicznikiem pkt. SGGW x 0,4). OCHRONA ŚRODOWISKA - j. obcy nowożytny (z przelicznikiem pkt. SGGW x 0,7) oraz biologia lub chemia lub matematyka. OGRODNICTWO - biologia lub chemia lub matematyka. PEDAGOGIKA - j. polski lub historia lub biologia. ROLNICTWO - biologia lub chemia lub matematyka. SOCJOLOGIA - j. obcy nowożytny oraz historia lub WOS. TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA - matematyka lub chemia lub fizyka i astronomia. TECHNOLOGIA DREWNA - matematyka lub chemia lub fizyka i astronomia lub biologia. TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - biologia lub chemia lub matematyka.

14 TECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ - matematyka lub chemia lub fizyka i astronomia. TOWAROZNAWSTWO - chemia lub matematyka TURYSTYKA I REKREACJA - j. obcy nowożytny i geografia. WETERYNARIA> biologia i chemia. ZARZĄDZANIE - matematyka (z przelicznikiem pkt. SGGW x 0,6) i j. obcy nowożytny (z przelicznikiem pkt. SGGW x 0,4). ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - matematyka lub chemia lub fizyka i astronomia. ZOOTECHNIKA - biologia lub chemia lub matematyka. ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I OCENA ŻYWNOŚCI - biologia lub chemia lub matematyka. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY KIERUNEK LEKARSKI - biologia R, chemia R, fizyka i astronomia P, matematyka P. ELEKTRORADIOLOGIA - j. polski P, j. obcy nowożytny P, do wyboru jeden przedmiot P: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka. LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA - j. polski P, j. obcy nowożytny P, przedmiot dodatkowy P, rozmowa kwalifikacyjna. ZDROWIE PUBLICZNE - specjalność: audiofonologia - j. polski P, j. obcy nowożytny (ustny P), do wyboru jeden przedmiot P: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka. KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY - biologia R, chemia R, fizyka i astronomia P, matematyka P. TECHNIKI DENTYSTYCZNE - fizyka i astronomia P, j. obcy nowożytny (ustny P), do wyboru jeden przedmiot: biologia, chemia, matematyka. ZDROWIE PUBLICZNE - specjalność: higiena stomatologiczna - j. polski (pisemny P), j. obcy nowożytny (ustny P), do wyboru jeden przedmiot P: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka, WOS. FIZJOTERAPIA - j. obcy nowożytny (ustny P), biologia P, do wyboru jeden przedmiot P: fizyka i astronomia, chemia, matematyka, WOS. FARMACJA - biologia R, chemia R: dodatkowo: matematyka P; wyniki egzaminów z biologii i chemii przeliczane na punkty. ANALITYKA MEDYCZNA - (jak wyżej).

15 DIETETYKA - j. obcy nowożytny (ustny P), chemia R, do wyboru jeden przedmiot P: biologia, fizyka i astronomia, matematyka. PIELĘGNIARSTWO - j. polski (pisemny P), j. obcy nowożytny (ustny P), przedmiot dodatkowy P. POŁOŻNICTWO - (jak wyżej). RATOWNICTWO MEDYCZNE - egzamin sprawnościowy: pływanie 50m i bieg na dystansie (800m kobiety i 1200m mężczyźni); egzamin maturalny: j. obcy nowożytny (ustny P) oraz do wyboru jeden przedmiot P: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka, WOS. ZDROWIE PUBLICZNE - j. polski (pisemny P), j. obcy nowożytny (ustny P), do wyboru jeden przedmiot P: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka, WOS, historia, geografia. UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Zasady rekrutacji nie uwzględniają wyników egzaminu maturalnego. Szczegółowe zasady rekrutacji: oraz Informator s KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI, DYRYGENTURA, INSTRUMENTALISTYKA, WOKALISTYKA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZKOŁY MUZYCZNEJ, MUZYKA KOŚCIELNA, TANIEC, REŻYSERIA DŹWIĘKU. AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH Zasady rekrutacji nie uwzględniają wyników egzaminu maturalnego. Szczegółowe zasady rekrutacji: oraz Informator s MALARSTWO, RZEŹBA,

16 GRAFIKA, ARCHITEKTURA WNĘTRZ, KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, WZORNICTWO, SCENOGRAFIA, SZTUKA MEDIÓW, HISTORIA SZTUKI. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA FILMOWA, TELEWIZYJNA I TEATRALNA W ŁODZI Zasady rekrutacji nie uwzględniają wyników egzaminu maturalnego. Szczegółowe zasady rekrutacji: oraz Informator s REŻYSERIA - specjalności: reżyseria filmowa i telewizyjna, scenariopisarstwo, montaż filmowy, REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO, TELEWIZYJNEGO I FOTOGRAFIA -specjalności: sztuka operatorska, film animowany i efekty specjalne, fotografia, realizacja telewizyjna, AKTORSTWO, ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ. AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA Szczegółowe zasady rekrutacji: oraz Informator s AKTORSTWO - specjalność: aktorstwo dramatyczne, REŻYSERIA, WIEDZA O TEATRZE, AKTORSTWO - specjalność: aktorstwo teatru lalek, REŻYSERIA - specjalność: reżyseria teatru lalek.

17 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO WYCHOWANIE FIZYCZNE - j. obcy i dwa najlepiej zdane przedmioty z części pisemnej egzaminu maturalnego, egzamin ze sprawności fizycznej; kryterium dodatkowe j. polski. SPORT - (jak wyżej), TURYSTYKA I REKREACJA - najwyżej zdany j. obcy oraz dwa inne przedmioty z części pisemnej egzaminu maturalnego; punkty z j. obcego mnożone są przez 2; kryterium dodatkowe liczba punktów z najwyżej zdanego j. obcego nowożytnego, ZARZĄDZANIE ROZWOJEM LOKALNYM I REGIONALNYM - (jak wyżej), FIZJOTERAPIA - trzy najlepiej zdane przedmioty z części pisemnej egzaminu maturalnego; egzamin ze sprawności fizycznej; kryterium dodatkowe j. polski, PIELĘGNIASRTWO - trzy najlepiej zdane przedmioty z części pisemnej egzaminu maturalnego, ankieta predyspozycji osobowościowych; kryterium dodatkowe j. polski, TERAPIA ZAJĘCIOWA - trzy najlepiej zdane przedmioty z części pisemnej egzaminu maturalnego; uwaga: kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ ADMINISTRACJA - j. obcy nowożytny, geografia, historia, WOS, matematyka, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - j. obcy nowożytny, geografia, historia, WOS, filozofia, informatyka, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - (jak wyżej), STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - j. obcy nowożytny, geografia, historia, WOS, filozofia, EKONOMIKA OBRONNOŚCI - j. obcy nowożytny, geografia, matematyka, informatyka, WOS, LOGISTYKA - (jak wyżej), LOTNICTWO - (jak wyżej), OBRONNOŚĆ - (jak wyżej),

18 ZARZĄDZANIE - j. obcy nowożytny, informatyka, geografia, historia, matematyka, WOS. WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wymagane przedmioty maturalne: 1. matematyka, 2. fizyka i astronomia (na wszystkie kierunki studiów z wyjątkiem kierunków: chemia, bezpieczeństwo narodowe oraz zarządzanie; chemia na kierunku chemia, geografia lub historia na kierunku bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie), 3. j. obcy nowożytny, 4. j. polski. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, ZARZĄDZANIE, INFORMATYKA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, ENERGETYKA, BUDOWNICTWO, GEODEZJA I KARTOGRAFIA, CHEMIA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, LOGISTYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA, MECHATRONIKA. Dodatkowe wymagania na studia wojskowe: Informator, s AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNII Szczegółowe zasady rekrutacji: oraz Informator s NAWIGACJA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, INFORMATYKA,

19 OCEANOTECHNIKA, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, MECHATRONIKA, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, PEDAGOGIKA, HISTORIA. Kierunki planowane po uzyskaniu zgody MNiSW: EUROPEISTYKA, PRACA SOCJALNA, SOCJOLOGIA. AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE Szczegółowe zasady rekrutacji: oraz Informator s NAWIGACJA, TRANSPORT, GEODEZJA I KARTOGRAFIA, INFORMATYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, MECHATRONIKA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, LOGISTYKA. WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE Szczegółowe zasady rekrutacji: oraz Informator s PILOTAŻ, NAWIGACJA LOTNICZA, ZARZĄDZANIE RUCHEM LOTNICZYM.

20 WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH WE WROCŁAWIU Szczegółowe zasady rekrutacji: oraz Informator s ZARZĄDZANIE, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA. WIELKOPOLSKA SZKOŁA PODOFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU Szczegółowe zasady rekrutacji: oraz Informator s SZKOŁA PODOFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE Szczegółowe zasady rekrutacji: oraz Informator s SZKOŁA PODOFICERSKA MARYNARKI WOJENNEJ W USTCE Szczegółowe zasady rekrutacji: oraz Informator s WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE Szczegółowe zasady rekrutacji: oraz Informator s SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 Klasa 3A I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 1 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu Filologia angielska 2 UAM Poznań, PWSZ Konin

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Lp. GWO Nazwa Identyfikator 1 HS1EK Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych 107 40,82 330,00 1,85 95,00 83,88 A+ 2 HS1EK Szkoła

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 75 ZARZĄDZENIE NR 16 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK HS1EK 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK 2 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Zarządzania Ryzykiem HS1EK 3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 L. p. Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni publicznych wg. stanu na dzień 7.08.2013 r.

Lista uczelni publicznych wg. stanu na dzień 7.08.2013 r. WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE W RAMACH FUNDUSZU STYPENDIALNEGO SZWAJCARSKO - POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, OBOWIĄZUJĄCY DLA NABORU W TERMINIE 1.09.2013-1.11. 2013, OBEJMUJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI

Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI SPIS TREŚCI Różne drogi na Politechnikę Łódzką... 6 Wybierz dla siebie... 7 Jakie dokumenty trzeba

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ. BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ. BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Dylematy wyboru gimnazjalisty Decyzja dotycząca wyboru szkoły ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki z przedmiotów maturalnych w 2010 roku

Średnie wyniki z przedmiotów maturalnych w 2010 roku Średnie i z przedmiotów maturalnych w 2010 roku Język polski pisemny Tabela 1. Wyniki uczniów po raz pierwszy i po raz kolejny Lubelskie 56,5 23116 60,3 2110 30,5 665 57,0 123 Małopolskie 59,4 34528 64,6

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ 1. Proszę określić status opracowania (proszę wybrać właściwą odpowiedź): 1.1. Praca dyplomowa 1.2. Praca naukowo-badawcza 1.3. Ekspertyza 2. Proszę określić status

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl TECHNICZNIE NAJLEPSI! Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują

Bardziej szczegółowo

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 273 (56), 171 178

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 273 (56), 171 178 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 27 (56), 171 178 Teresa SADOWSKA OCENA POPULARNOŚCI STUDIÓW EKONOMICZNYCH ASSESSMENT OF POPULARITY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26 Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe w

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA DZIEDZIN NAUKI I TECHNIKI (wg klasyfikacji OECD)

KLASYFIKACJA DZIEDZIN NAUKI I TECHNIKI (wg klasyfikacji OECD) KLASYFIKACJA DZIEDZIN NAUKI I TECHNIKI (wg klasyfikacji OECD) 1. Nauki przyrodnicze 1.1 Matematyka Matematyka czysta, matematyka stosowana; Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 1 ; 1.2 Nauki o komputerach

Bardziej szczegółowo

Pedagogika specjalna. Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne drugiego stopnia

Pedagogika specjalna. Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne drugiego stopnia 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 53 /2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 maja 2015 r. KRYTERIA KWALIFIKACJI NA NA PIERWSZY ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA NA DODATKOWYCH KIERUNKACH

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. + 48 022 552 00 00 www.uw.edu.pl Władze rektorskie : Rektor Prorektor ds. studenckich Prorektor ds. badań naukowych i współpracy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Inżynier XXI wieku musi być entuzjastą nowoczesnych technologii, otwartym na wszystkie innowacje i wyzwania współczesnego świata. Jest zdolny do poszerzania swojej

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Ujednolicony tekst załącznika do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ

TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ JĘZYK POLSKI JĘZYK POLSKI na poziomie podstawowym (egzamin zdawało 359 569 osób) 1 najniższa 0% 23% 2 bardzo niska 24% 31% 3 niska 32% 40%

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo