UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET WARSZAWSKI"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI BIOLOGIA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny, biologia oraz jeden przedmiot spośród; chemia, fizyka i astronomia, matematyka, informatyka. BIOTECHNOLOGIA - (jak wyżej). OCHRONA PRZYRODY - (jak wyżej). CHEMIA - P lub R - obowiązkowo: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny; nieobowiązkowo: jeden przedmiot spośród - chemia, biologia, informatyka, fizyka i astronomia. ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA - P lub R - obowiązkowo: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny; nieobowiązkowo: jeden przedmiot spośród; chemia, informatyka, fizyka i astronomia. BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski) oraz dwa przedmioty spośród: historia, WOS, geografia. DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski), historia, WOS. EUROPEISTYKA - j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy P lub R (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski) oraz jeden przedmiot (R) spośród; historia, historia muzyki, historia sztuki, WOS, geografia, filozofia, j. polski, j. obcy nowożytny, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna, informatyka. LOGISTYKA MEDIÓW - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski) oraz historia lub WOS i geografia lub fizyka i astronomia. NAUKI O RODZINIE - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: WOS, informatyka, historia, geografia, filozofia. POLITOLOGIA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski) oraz dwa przedmioty spośród: historia, WOS, geografia. POLITYKA SPOŁECZNA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: WOS, informatyka, historia, filozofia, geografia. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski) oraz dwa przedmioty spośród: drugi język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, biologia, chemia, filozofia,

2 fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, j. łaciński i kultura antyczna, WOS, wiedza o tańcu, język mniejszości etnicznej, język regionalny. FILOZOFIA - obowiązkowo: j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny P lub R oraz jeden przedmiot (R) spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, historia, j. polski; nieobowiązkowo: filozofia (R). FILOZOFIA (studia anglojęzyczne) - obowiązkowo: j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny (P lub R) oraz jeden przedmiot (R) spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, historia, j. polski; nieobowiązkowo: filozofia (R); II etap: rozmowa kwalifikacyjna w j. angielskim. KOGNITYWISTYKA - obowiązkowo: j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy P lub R (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski) oraz jeden przedmiot (R) spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, filozofia, informatyka; nieobowiązkowo: jeden przedmiot (P lub R) spośród: biologia, historia, geografia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka. SOCJOLOGIA - obowiązkowo: j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny P lub R oraz jeden przedmiot (R) spośród: geografia, historia, j. polski, WOS, matematyka; nieobowiązkowo: jeden przedmiot (R) spośród: geografia, historia, j. obcy nowożytny, WOS, filozofia, informatyka. ASTRONOMIA - obowiązkowo: j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny P lub R; nieobowiązkowo jeden przedmiot (R) spośród: fizyka i astronomia, chemia, informatyka. FIZYKA - obowiązkowo: j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny P lub R; nieobowiązkowo- jeden przedmiot (R) spośród: fizyka i astronomia, chemia, informatyka. INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR- obowiązkowo: j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny P lub R; nieobowiązkowo - jeden przedmiot (R) spośród: fizyka i astronomia, chemia, informatyka. ZASTOSOWANIE FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE - obowiązkowo: j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny P lub R; nieobowiązkowo-jeden przedmiot (R) spośród: fizyka i astronomia, chemia, biologia, informatyka. GEOGRAFIA - j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny P lub R, geografia R oraz jeden przedmiot (P lub R) spośród: biologia, historia, WOS, drugi j. obcy nowożytny. GOSPODARKA PRZESTRZENNA - (jak wyżej).

3 GEOLOGIA - j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny P lub R oraz jeden przedmiot R spośród: matematyka, informatyka, geografia, biologia, chemia, fizyka i astronomia. ARCHEOLOGIA - j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny P lub R oraz jeden przedmiot (R) spośród: WOS, historia, historia sztuki, geografia, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna, filozofia. ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA - j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy P lub R (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski) oraz jeden lub dwa przedmioty (R) spośród: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny, biologia, historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o tańcu, WOS, chemia, fizyka i astronomia, geografia, filozofia, informatyka. HISTORIA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski), historia. HISTORIA SZTUKI - j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny P lub R oraz jeden przedmiot spośród: geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, WOS, wiedza o tańcu, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna. INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO - P lub R - obowiązkowo: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny; nieobowiązkowo - jeden lub dwa przedmioty (P lub R) spośród: historia, geografia, WOS, informatyka, filozofia, historia sztuki, historia muzyki, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna, j. polski, j. obcy nowożytny, matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia. MUZYKOLOGIA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny. FILOLOGIA BIAŁORUSKA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny. FILOLOGIA ROSYJSKA - j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. rosyjski R. FILOLOGIA ROSYJSKA (bez znajomości j. rosyjskiego) - j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny R (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski). KULTUROZNAWSTWO EUROPY ŚRODKOWO - WSCHODNIEJ - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, białoruski, słowacki, szwedzki, portugalski). LINGWISTYKA STOSOWANA - j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy wiodący (do wyboru: angielski R, niemiecki R, rosyjski R, włoski P lub R), drugi j. obcy P lub R (do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, włoski).

4 LINGWISTYKA STOSOWANANA - TRANSLATORYKA - GLOTTODYDAKTYKA - j. polski P lub R, matematyka P lub R, pierwszy j. obcy R (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański), drugi j. obcy R (jak wyżej). UKRAINISTYKA - obowiązkowo: j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny P lub R; nieobowiązkowo - j. obcy nowożytny R, j. polski R. BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW - obowiązkowo: j. polski, matematyka, j. obcy P lub R (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski); nieobowiązkowo: matematyka R albo informatyka R oraz jeden przedmiot (R) spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka. INFORMATYKA - obowiązkowo: j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy P lub R (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski); nieobowiązkowo: matematyka R albo informatyka R oraz dowolny przedmiot R (włącznie z matematyką lub informatyką). MATEMATYKA - obowiązkowo: j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy P lub R (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski); nieobowiązkowo: dowolny przedmiot R (włącznie z matematyką). EKONOMIA - obowiązkowo: j. polski P lub R, matematyka P, j. obcy P lub R (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski, hiszpański); nieobowiązkowo: matematyka R. FINANSE, INWESTYCJE I RACHUNKOWOŚĆ - (jak wyżej). INFORMATYKA I EKONOMETRIA - (jak wyżej). MIĘDZYKIERUNKOWE STUDIA EKONOMICZNO-MATEMATYCZNE - obowiązkowo: j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy P lub R (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski, hiszpański); nieobowiązkowo: matematyka R, dowolny przedmiot R (włącznie z matematyką). FILOLOGIA ANGIELSKA - j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny P lub R, j. angielski R. FILOLOGIA GERMAŃSKA - j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny P lub R, j. niemiecki R. FILOLOGIA ROMAŃSKA - j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny P lub R, j. francuski R. FILOLOGIA ROMAŃSKA (bez znajomości j. francuskiego) - j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy R (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, słowacki, szwedzki, portugalski). FILOLOGIA UGROFIŃSKA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski).

5 FILOLOGIA WŁOSKA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny. IBERYSTYKA - P lub R -j. polski, matematyka, j. obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski). STUDIA FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZE - j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny P lub R, j. angielski R, j. obcy R (do wyboru: hiszpański, francuski, niemiecki). AFRYKANISTYKA - j. polski R, matematyka P lub R, j. obcy P lub R (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski), j. obcy R (do wyboru jak wyżej). ARABISTYKA - (jak wyżej). IRANISTYKA - (jak wyżej). MONGOLISTYKA I TYBETOLOGIA - (jak wyżej). TURKOLOGIA - (jak wyżej). INDOLOGIA - j. polski R, matematyka P lub R, j. angielski R. JAPONISTYKA - (jak wyżej). KOREANISTYKA - (jak wyżej). SINOLOGIA - (jak wyżej). STUDIA WSCHODNIE - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski) oraz jeden przedmiot spośród: historia, WOS, geografia. ANDROGOGIKA - P lub R - obowiązkowo: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny; nieobowiązkowo: dwa przedmioty spośród: biologia, historia, historia sztuki, WOS, geografia, filozofia. PEDAGOGIKA SPOŁECZNO - WYCHOWAWCZA - (jak wyżej). PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA - (jak wyżej). PEDAGOGIKA SPECJALNA I EDUKACJA SPOŁECZNA - (jak wyżej). FILOLOGIA BAŁTYCKA - P lub R - obowiązkowo: j. polski, matematyka, j. obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski); nieobowiązkowo: język mniejszości narodowej lub geografia oraz informatyka lub historia sztuki. FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE - P lub R - obowiązkowo: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny; nieobowiązkowo: jeden przedmiot spośród: drugi język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski, słowacki, szwedzki, portugalski, kaszubski), biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, historia, geografia, historia sztuki, historia muzyki, WOS, informatyka oraz jeden przedmiot spośród: j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna. FILOLOGIA POLSKA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny.

6 KULTUROZNAWSTWO - I etap. P lub R - obowiązkowo: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny; nieobowiązkowo: jeden przedmiot (P lub R) spośród: filozofia, historia, historia sztuki, historia muzyki, WOS, wiedza o tańcu, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna; II etap. Egzamin ustny (zobacz: Informator, s. 148). LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA - I etap. P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny oraz historia albo biologia; II etap. Ustny sprawdzian predyspozycji kandydata. SLAWISTYKA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny. PRAWO - j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny P lub R oraz dwa przedmioty (R) spośród: historia, WOS, geografia, j. polski, matematyka, j. łaciński i kultura antyczna, filozofia. PSYCHOLOGIA - j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny P lub R (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski) oraz jeden przedmiot (R) spośród: drugi j. obcy nowożytny, biologia, historia, WOS, geografia, chemia, fizyka i astronomia, filozofia. PRACA SOCJALNA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny. PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA - (jak wyżej). SOCJOLOGIA STOSOWANA I ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA - j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. obcy nowożytny P lub R; nieobowiązkowo - jeden lub dwa przedmioty (P lub R) spośród: j. polski, matematyka, historia, WOS, biologia, j. obcy nowożytny, filozofia, geografia, informatyka, fizyka i astronomia, chemia. FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski). ZARZĄDZANIE - (jak wyżej). STUDIA AMERYKANISTYCZNE - j. polski P lub R, matematyka P lub R, j. angielski R. FILOLOGIA NOWOGRECKA - P lub R - obowiązkowo: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny; nieobowiązkowo: jeden przedmiot (R) spośród: filozofia, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna, historia, historia muzyki, historia sztuki, WOS, wiedza o tańcu, geografia, biologia, chemia, fizyka i astronomia, drugi j. obcy nowożytny. KULTUROZNAWSTWO - specjalność: cywilizacja śródziemnomorska; P lub R - obowiązkowo: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny; nieobowiązkowo: drugi j. obcy P lub R oraz jeden przedmiot (P lub R) spośród: filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna, trzeci j. obcy nowożytny, język

7 regionalny - kaszubski, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, WOS, matematyka, wiedza o tańcu, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka. EUROPEISTYKA - P lub R - obowiązkowo: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny; nieobowiązkowo- jeden przedmiot (P lub R) spośród: historia, geografia, WOS, filozofia, historia muzyki, historia sztuki, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna, j. obcy nowożytny, j. polski, informatyka. NAUCZANIE J. ANGIELSKIEGO - P lub R - j. polski, matematyka, j. angielski (na poziomie A1). NAUCZANIE J. FRANCUSKIEGO - P lub R - j. polski, matematyka, j. francuski zobacz Informator, s NAUCZANIE J. NIEMIECKIEGO - P lub R - j. polski, matematyka, j. niemiecki zobacz Informator, s KRYMINALISTYKA I NAUKI SĄDOWE - j. polski P lub R, matematyka R, j. obcy nowożytny P lub R oraz jeden przedmiot (R) spośród: fizyka i astronomia, chemia, biologia, WOS. SAMORZĄD TERYTORIALNY I POLITYKA REGIONALNA - P lub R - obowiązkowo: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski); nieobowiązkowo - jeden przedmiot (P lub R) spośród: geografia, historia, informatyka, WOS, biologia, chemia, drugi obcy nowożytny, fizyka i astronomia. OCHRONA ŚRODOWISKA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: matematyka, geografia, biologia, fizyka i astronomia, chemia, WOS. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO BIOLOGIA - j. polski, j. obcy nowożytny, oraz jeden przedmiot spośród; biologia, matematyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, WOS, chemia. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - (jak wyżej). FILOZOFIA - j. polski, j. obcy nowożytny, oraz jeden przedmiot spośród; filozofia, WOS, geografia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia, historia, j. łaciński i kultura antyczna, chemia. OCHRONA ŚRODOWISKA - j. polski, j. obcy nowożytny, oraz jeden przedmiot spośród; biologia, filozofia, matematyka, fizyka i astronomia, historia, WOS, geografia, chemia.

8 PSYCHOLOGIA - j. polski, j. obcy nowożytny, oraz jeden przedmiot spośród; biologia, matematyka, fizyka i astronomia, historia, chemia, filozofia, geografia. CHEMIA - j. obcy nowożytny, matematyka. FIZYKA - (jak wyżej). INFORMATYKA - (jak wyżej). INFORMATYKA I EKONOMETRIA - (jak wyżej). MATEMATYKA - (jak wyżej). NAUKI ŚCISŁE - (jak wyżej). ZARZĄDZANIE - j. polski, j. obcy nowożytny, oraz jeden przedmiot spośród; historia, geografia, matematyka, WOS; uwaga: rekrutacja pod warunkiem utworzenia kierunku. ARCHEOLOGIA - j. polski, j. obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród; historia, WOS, historia sztuki, matematyka, j. łaciński i kultura antyczna, geografia. BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - j. polski, j. obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród; historia, geografia, WOS, informatyka; uwaga: rekrutacja pod warunkiem utworzenia kierunku. EKONOMIA - j. polski, j. obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród; matematyka, WOS, geografia, fizyka i astronomia, historia, informatyka. EUROPEISTYKA - j. polski lub matematyka, j. obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród; historia, WOS, geografia. HISTORIA - j. polski, j. obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród; historia, WOS, historia sztuki, matematyka, j. łaciński i kultura antyczna, geografia. HISTORIA - specjalność: muzykologia teoretyczna i stosowana - j. polski, j. obcy nowożytny, historia sztuki (nieobligatoryjnie); egzamin predyspozycji: teoretyczny rozmowa kwalifikacyjna oraz praktyczny z gry na fortepianie lub organach. HISTORIA SZTUKI - zasady przyjęć jak na kierunek archeologia. MUZEOLOGIA - j. polski, j. obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród; historia, WOS, historia sztuki, matematyka, j. łaciński i kultura antyczna, geografia, biologia. OCHRONA DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA - zasady przyjęć jak na kierunek muzealnictwo. POLITOLOGIA - j. polski, j. obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród; historia, WOS, geografia. PRACA SOCJALNA - zasady przyjęć jak na kierunek archeologia. SOCJOLOGIA - zasady przyjęć jak na kierunek archeologia.

9 ADMINISTRACJA - zasady przyjęć jak na kierunek prawo kanoniczne. PRAWO - zasady przyjęć jak na kierunek prawo kanoniczne. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - zasady przyjęć jak na kierunek prawo kanoniczne. FILOLOGIA - specjalność: filologia klasyczna - j. polski, j. obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród; biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, WOS, j. łaciński i kultura antyczna, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, informatyka. FILOLOGIA POLSKA - zasady przyjęć jak na kierunek filologia. KULTUROZNAWSTWO - zasady przyjęć jak na specjalność filologia klasyczna. PEDAGOGIKA - j. polski, j. obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród; historia, WOS, geografia, matematyka, biologia. PEDAGOGIKA SPECJALNA - (jak wyżej). ADMINISTRACJA - j. polski, j. obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród; historia, WOS, geografia, matematyka. PRAWO - (jak wyżej). STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - (jak wyżej). PRAWO KANONICZNE - (jak wyżej). NAUKI O RODZINIE - j. polski, j. obcy nowożytny, oraz jeden przedmiot spośród; biologia, geografia, historia, WOS, matematyka. DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - j. polski, j. obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród; geografia, historia, WOS, matematyka, j. łaciński i kultura antyczna, filozofia. RELIGIOZNAWSTWO - (jak wyżej). TEOLOGIA - j. polski, j. obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród; geografia, historia, WOS, matematyka, j. łaciński i kultura antyczna, filozofia. POLITECHNIKA WARSZAWSKA ADMINISTRACJA - 1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, WOS, j. polski, historia; 3. język obcy. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - (jak wyżej). ARCHITEKTURA I URBANISTYKA - 1.: sprawdzian uzdolnień i predyspozycji do studiów architektonicznych; 2. matematyka; 3. język obcy.

10 BIOTECHNOLOGIA - 1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy. TECHNOLOGIA CHEMICZNA - (jak wyżej). TELEKOMUNIKACJA - (jak wyżej). ELEKRTONIKA - (jak wyżej). INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA - (jak wyżej). ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING (studia w j. angielskim)> (jak wyżej). AUTOMATYKA I ROBOTYKA - (jak wyżej). ELEKTROTECHNIKA - (jak wyżej). INFORMATYKA - (jak wyżej). ELECTRICAL ENGINEERING (studia w j. angielskim) - (jak wyżej). FIZYKA TECHNICZNA - (jak wyżej). FOTONIKA - (jak wyżej). GEODEZJA I KARTOGRAFIA - 1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia; 3. język obcy GOSPODARKA PRZESTRZENNA - 1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, WOS; 3. język obcy. INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA - 1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy. BUDOWNICTWO - 1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy. CIVIL ENGINEERING (studia w j. angielskim) - 1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka; 3. język obcy. INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - 1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy. MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - (jak wyżej). PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA - (jak wyżej). ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - (jak wyżej). INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - (jak wyżej). OCHRONA ŚRODOWISKA - (jak wyżej). ENVIRONMENTAL ENGINEERIG (studia w j. angielskim) - (jak wyżej). MATEMATYKA - 1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia; 3. język obcy. INFORMATYKA - 1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia; 3. język obcy. COMPUTER SCIENCE (studia w j. angielskim) - (jak wyżej).

11 ENERGETYKA - (jak wyżej). LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - (jak wyżej). AEROSPACE ENGINEERING (studia w j. angielskim) - (jak wyżej). POWER ENGINEERING (studia w j. angielskim) - (jak wyżej). MECHATRONIKA - (jak wyżej). EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA - 1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia; 3. język obcy. TRANSPORT - (jak wyżej). ZARZĄDZANIE - (jak wyżej). AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGÓRZEWSKIEJ EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH - P lub R - j. polski, j. obcy oraz historia albo historia sztuki; egzamin praktyczny (rysunek, malarstwo oraz autoprezentacja kandydata wraz z analizą dzieł wybranych artystów. PEDAGOGIKA - P lub R - j. polski, j. obcy oraz jeden przedmiot spośród: biologia, historia, historia sztuki, matematyka, geografia, WOS, fizyka i astronomia, chemia. PEDAGOGIKA SPECJALNA - (jak wyżej). PRACA SOCJALNA - (jak wyżej). SOCJOLOGIA - P lub R - j. polski, j. obcy oraz jeden przedmiot spośród: historia, matematyka, geografia, WOS. PSYCHOLOGIA - P lub R - j. polski, j. obcy oraz jeden przedmiot spośród: biologia, historia, matematyka, geografia, WOS, fizyka i astronomia, chemia. CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA TEOLOGIA EWANGELICKA - szczegółowe informacje w Informator s TEOLOGIA PRAWOSŁAWNA - (jak wyżej). TEOLOGIA STAROKATOLICKA - (jak wyżej).

12 WCZESNA EDUKACJA; PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - ranking świadectw dojrzałości. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA - (jak wyżej). PRACA SOCJALNA - (jak wyżej). PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY TEOLOGIA - j. polski, j. obcy, jeden przedmiot wybrany przez kandydata. POLITOLOGIA - j. polski, j. obcy, historia, WOS, geografia lub historia sztuki. SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA Na studia obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości. W procesie rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego (część pisemna): 1) zdawanych na poziomie rozszerzonym; a) matematyka lub fizyka i astronomia, b) geografia lub historia lub WOS, c) język obcy ( do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski); 2) drugiego języka obcego P lub R (jak wyżej). EKONOMIA, EUROPEISTYKA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, GOPODARKA PRZESTRZENNA, METODY ILOŚCIOWE W EKONOMII I SYSTEMY INFORMACYJNE, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, POLITYKA SPOŁECZNA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE.

13 SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - sprawdzian z rysunku odręcznego i biologia lub matematyka. BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI - biologia lub chemia lub matematyka. BIOLOGIA> biologia. BIOTECHNOLOGIA - biologia oraz chemia lub fizyka i astronomia lub matematyka. BUDOWNICTWO - matematyka lub chemia lub fizyka i astronomia. DIETETYKA - biologia lub chemia. EKONOMIA - matematyka (z przelicznikiem pkt. SGGW x 0,6) i j. obcy nowożytny (z przelicznikiem pkt. SGGW x 0,4). FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - (jak wyżej). GOSPODARKA PRZESTRZENNA - matematyka i geografia. HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSKICH I DZIKICH - biologia lub chemia lub matematyka. INFORMATYKA - matematyka lub informatyka lub fizyka i astronomia. INFORMATYKA I EKONOMETRIA - (jak wyżej). INŻYNIERIA EKOLOGICZNA - biologia lub chemia lub matematyka. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - matematyka lub chemia lub fizyka i astronomia. LEŚNICTWO - biologia lub matematyka. LOGISTYKA - matematyka (z przelicznikiem pkt. SGGW x 0,6) i j. obcy nowożytny (z przelicznikiem pkt. SGGW x 0,4). OCHRONA ŚRODOWISKA - j. obcy nowożytny (z przelicznikiem pkt. SGGW x 0,7) oraz biologia lub chemia lub matematyka. OGRODNICTWO - biologia lub chemia lub matematyka. PEDAGOGIKA - j. polski lub historia lub biologia. ROLNICTWO - biologia lub chemia lub matematyka. SOCJOLOGIA - j. obcy nowożytny oraz historia lub WOS. TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA - matematyka lub chemia lub fizyka i astronomia. TECHNOLOGIA DREWNA - matematyka lub chemia lub fizyka i astronomia lub biologia. TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - biologia lub chemia lub matematyka.

14 TECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ - matematyka lub chemia lub fizyka i astronomia. TOWAROZNAWSTWO - chemia lub matematyka TURYSTYKA I REKREACJA - j. obcy nowożytny i geografia. WETERYNARIA> biologia i chemia. ZARZĄDZANIE - matematyka (z przelicznikiem pkt. SGGW x 0,6) i j. obcy nowożytny (z przelicznikiem pkt. SGGW x 0,4). ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - matematyka lub chemia lub fizyka i astronomia. ZOOTECHNIKA - biologia lub chemia lub matematyka. ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I OCENA ŻYWNOŚCI - biologia lub chemia lub matematyka. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY KIERUNEK LEKARSKI - biologia R, chemia R, fizyka i astronomia P, matematyka P. ELEKTRORADIOLOGIA - j. polski P, j. obcy nowożytny P, do wyboru jeden przedmiot P: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka. LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA - j. polski P, j. obcy nowożytny P, przedmiot dodatkowy P, rozmowa kwalifikacyjna. ZDROWIE PUBLICZNE - specjalność: audiofonologia - j. polski P, j. obcy nowożytny (ustny P), do wyboru jeden przedmiot P: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka. KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY - biologia R, chemia R, fizyka i astronomia P, matematyka P. TECHNIKI DENTYSTYCZNE - fizyka i astronomia P, j. obcy nowożytny (ustny P), do wyboru jeden przedmiot: biologia, chemia, matematyka. ZDROWIE PUBLICZNE - specjalność: higiena stomatologiczna - j. polski (pisemny P), j. obcy nowożytny (ustny P), do wyboru jeden przedmiot P: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka, WOS. FIZJOTERAPIA - j. obcy nowożytny (ustny P), biologia P, do wyboru jeden przedmiot P: fizyka i astronomia, chemia, matematyka, WOS. FARMACJA - biologia R, chemia R: dodatkowo: matematyka P; wyniki egzaminów z biologii i chemii przeliczane na punkty. ANALITYKA MEDYCZNA - (jak wyżej).

15 DIETETYKA - j. obcy nowożytny (ustny P), chemia R, do wyboru jeden przedmiot P: biologia, fizyka i astronomia, matematyka. PIELĘGNIARSTWO - j. polski (pisemny P), j. obcy nowożytny (ustny P), przedmiot dodatkowy P. POŁOŻNICTWO - (jak wyżej). RATOWNICTWO MEDYCZNE - egzamin sprawnościowy: pływanie 50m i bieg na dystansie (800m kobiety i 1200m mężczyźni); egzamin maturalny: j. obcy nowożytny (ustny P) oraz do wyboru jeden przedmiot P: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka, WOS. ZDROWIE PUBLICZNE - j. polski (pisemny P), j. obcy nowożytny (ustny P), do wyboru jeden przedmiot P: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka, WOS, historia, geografia. UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Zasady rekrutacji nie uwzględniają wyników egzaminu maturalnego. Szczegółowe zasady rekrutacji: oraz Informator s KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI, DYRYGENTURA, INSTRUMENTALISTYKA, WOKALISTYKA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZKOŁY MUZYCZNEJ, MUZYKA KOŚCIELNA, TANIEC, REŻYSERIA DŹWIĘKU. AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH Zasady rekrutacji nie uwzględniają wyników egzaminu maturalnego. Szczegółowe zasady rekrutacji: oraz Informator s MALARSTWO, RZEŹBA,

16 GRAFIKA, ARCHITEKTURA WNĘTRZ, KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, WZORNICTWO, SCENOGRAFIA, SZTUKA MEDIÓW, HISTORIA SZTUKI. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA FILMOWA, TELEWIZYJNA I TEATRALNA W ŁODZI Zasady rekrutacji nie uwzględniają wyników egzaminu maturalnego. Szczegółowe zasady rekrutacji: oraz Informator s REŻYSERIA - specjalności: reżyseria filmowa i telewizyjna, scenariopisarstwo, montaż filmowy, REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO, TELEWIZYJNEGO I FOTOGRAFIA -specjalności: sztuka operatorska, film animowany i efekty specjalne, fotografia, realizacja telewizyjna, AKTORSTWO, ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ. AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA Szczegółowe zasady rekrutacji: oraz Informator s AKTORSTWO - specjalność: aktorstwo dramatyczne, REŻYSERIA, WIEDZA O TEATRZE, AKTORSTWO - specjalność: aktorstwo teatru lalek, REŻYSERIA - specjalność: reżyseria teatru lalek.

17 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO WYCHOWANIE FIZYCZNE - j. obcy i dwa najlepiej zdane przedmioty z części pisemnej egzaminu maturalnego, egzamin ze sprawności fizycznej; kryterium dodatkowe j. polski. SPORT - (jak wyżej), TURYSTYKA I REKREACJA - najwyżej zdany j. obcy oraz dwa inne przedmioty z części pisemnej egzaminu maturalnego; punkty z j. obcego mnożone są przez 2; kryterium dodatkowe liczba punktów z najwyżej zdanego j. obcego nowożytnego, ZARZĄDZANIE ROZWOJEM LOKALNYM I REGIONALNYM - (jak wyżej), FIZJOTERAPIA - trzy najlepiej zdane przedmioty z części pisemnej egzaminu maturalnego; egzamin ze sprawności fizycznej; kryterium dodatkowe j. polski, PIELĘGNIASRTWO - trzy najlepiej zdane przedmioty z części pisemnej egzaminu maturalnego, ankieta predyspozycji osobowościowych; kryterium dodatkowe j. polski, TERAPIA ZAJĘCIOWA - trzy najlepiej zdane przedmioty z części pisemnej egzaminu maturalnego; uwaga: kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ ADMINISTRACJA - j. obcy nowożytny, geografia, historia, WOS, matematyka, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - j. obcy nowożytny, geografia, historia, WOS, filozofia, informatyka, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - (jak wyżej), STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - j. obcy nowożytny, geografia, historia, WOS, filozofia, EKONOMIKA OBRONNOŚCI - j. obcy nowożytny, geografia, matematyka, informatyka, WOS, LOGISTYKA - (jak wyżej), LOTNICTWO - (jak wyżej), OBRONNOŚĆ - (jak wyżej),

18 ZARZĄDZANIE - j. obcy nowożytny, informatyka, geografia, historia, matematyka, WOS. WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wymagane przedmioty maturalne: 1. matematyka, 2. fizyka i astronomia (na wszystkie kierunki studiów z wyjątkiem kierunków: chemia, bezpieczeństwo narodowe oraz zarządzanie; chemia na kierunku chemia, geografia lub historia na kierunku bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie), 3. j. obcy nowożytny, 4. j. polski. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, ZARZĄDZANIE, INFORMATYKA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, ENERGETYKA, BUDOWNICTWO, GEODEZJA I KARTOGRAFIA, CHEMIA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, LOGISTYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA, MECHATRONIKA. Dodatkowe wymagania na studia wojskowe: Informator, s AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNII Szczegółowe zasady rekrutacji: oraz Informator s NAWIGACJA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, INFORMATYKA,

19 OCEANOTECHNIKA, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, MECHATRONIKA, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, PEDAGOGIKA, HISTORIA. Kierunki planowane po uzyskaniu zgody MNiSW: EUROPEISTYKA, PRACA SOCJALNA, SOCJOLOGIA. AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE Szczegółowe zasady rekrutacji: oraz Informator s NAWIGACJA, TRANSPORT, GEODEZJA I KARTOGRAFIA, INFORMATYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, MECHATRONIKA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, LOGISTYKA. WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE Szczegółowe zasady rekrutacji: oraz Informator s PILOTAŻ, NAWIGACJA LOTNICZA, ZARZĄDZANIE RUCHEM LOTNICZYM.

20 WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH WE WROCŁAWIU Szczegółowe zasady rekrutacji: oraz Informator s ZARZĄDZANIE, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA. WIELKOPOLSKA SZKOŁA PODOFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU Szczegółowe zasady rekrutacji: oraz Informator s SZKOŁA PODOFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE Szczegółowe zasady rekrutacji: oraz Informator s SZKOŁA PODOFICERSKA MARYNARKI WOJENNEJ W USTCE Szczegółowe zasady rekrutacji: oraz Informator s WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE Szczegółowe zasady rekrutacji: oraz Informator s SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu kierunków studiów pozostających w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r. Dz.U.07.164.1166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia

Bardziej szczegółowo

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Rektora UMK z dnia 24 stycznia 2008 r. Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 I. ZAPROJEKTKUJ SWOJĄ KLASĘ!!! MATEMATYCZNO FIZYCZNY Z CHEMIĄ lub INFORMATYKĄ lub GEOGRAFIĄ lub JĘZYKIEM ANGIELSKIM lub JĘZYKIEM NIEMIECKIM

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Grupa absolwentów. 0 Dane od 89,92% absolwentów rocznika 2013/ Dane zebrane przez wychowawców 0 Analiza. 0 Uczelni 0 Kierunków 0 Trybu studiów

Grupa absolwentów. 0 Dane od 89,92% absolwentów rocznika 2013/ Dane zebrane przez wychowawców 0 Analiza. 0 Uczelni 0 Kierunków 0 Trybu studiów Grupa absolwentów 0 Dane od 89,9% absolwentów rocznika 0/06 0 Dane zebrane przez wychowawców 0 Analiza 0 Uczelni 0 Kierunków 0 Trybu studiów Uczelnie 0 Łącznie 6 uczelni, w tym w: 0 Anglii (4 uczelnie),

Bardziej szczegółowo

biologia biotechnologia

biologia biotechnologia Załącznik do uchwały nr 17 Senatu ZUT z dnia 26 marca 2012 r. Wykaz kierunków studiów, których ukończenie uprawnia kandydatów do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ PUBLICZNE SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWODZTWIE LUBELSKIM w porządku alfabetycznym Lp. Nazwa szkoły Adres Kierunki Tel., fax, e-mail Strony www 1. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014

administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014 Każdego roku opracowujemy dla was zestawienie obejmujące progi punktowe na poszczególnych kierunkach studiów. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz obejmuje wybrane politechniki,

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski Wykaz przedmiotów maturalnych uwzględnianych podczas rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2015/2016 >>Szczegółowe zasady rekrutacji 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku Losy Absolwentów 2015 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku WYBÓR UCZELNI PRZEZ ABSOLWENTÓW 170 4 ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH PUBLICZNYCH ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2014 roku Opracowano na podstawie danych zebranych przez wychowawców 1 Absolwenci w e d ł u g r o d z a j ó w u c

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 Klasa 3A I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 1 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu Filologia angielska 2 UAM Poznań, PWSZ Konin

Bardziej szczegółowo

architektura i urbanistyka

architektura i urbanistyka Kolejny rok z rzędu przedstawiamy wam zestawienie progów punktowych, jakie obowiązywały na poszczególne uczelnie podczas ostatniej rekrutacji na studia. Lista kierunków i uczelni nie jest pełna - nie wszystkie

Bardziej szczegółowo

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r. Olimpiady przedmiotowe oraz olimpiady interdyscyplinarne, których laureaci i finaliści mogą ubiegać się o stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie Zebraliśmy informacje o losach 246 tegorocznych maturzystów (87,54%). 1. Naukę będzie kontynuować 97,97% absolwentów (2,03% - wyjazd za

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

I N F O R M A C J A o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I N F O R M A C J A o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Na I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

biologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia

biologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia Przyporządkowanie kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu do obszarów kształcenia oraz wykaz dziedzin nauki lub sztuki i dyscyplin naukowych, lub artystycznych,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów) 1) WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU: Biologia Inżynieria środowiska język polski pisemny język obcy

Bardziej szczegółowo

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU biologia inżynieria środowiska język polski pisemny język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMCS nr XXI17.4/07 z dnia 23 maja 2007 r. Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009 S

Bardziej szczegółowo

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU biologia inżynieria środowiska język polski pisemny język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim

Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie Dane z systemów IRK i USOS z 11 i 12 października 2012 (w tym studia

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów. Matura 2016

Badanie losów absolwentów. Matura 2016 Badanie losów absolwentów Matura 2016 Brak danych i dane niepełne od 26 osób (13,8%) Liczba wszystkich absolwentów w roku szkolnym 2016-188 Studiuje- 87,7% W trybie niestacjonarnym - 1 Na uczelni niepublicznej

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH ADMINISTRACJA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 na zasadach odpłatności

Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 na zasadach odpłatności L.p. Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 na zasadach odpłatności Wydział / Kierunek studiów 1. Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka cywilizacja śródziemnomorska

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach wyższych

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach wyższych Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 80 /2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia wyższe

Bardziej szczegółowo

administracja analityka medyczna Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2014/2015

administracja analityka medyczna Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2014/2015 Podobnie jak w minionych latach, prezentujemy Wam zestawienie obejmujące progi punktowe na poszczególnych kierunkach studiów. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz zawiera wybrane

Bardziej szczegółowo

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy Według Rankingu szkół wyższych według poziomu bezrobocia (rok akademicki ) opracowanego przez Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2014/15 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub: www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, 28 marca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 2008-01-01 zm. Dz.U.2008.82.489 1 2009-04-23 zm. Dz.U.2009.63.526 1 2010-04-21 zm. Dz.U.2010.65.413 1 2011-05-31 zm. Dz.U.2011.110.646 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2016/17. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2016/17. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2016/17 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia drugiego stopnia Załącznik 3 do uchwały Senatu UO nr 163/2012-2016 z dnia 2. VI 2016r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Rekrutacja na studia drugiego stopnia Nazwa kierunku, na który odbywa

Bardziej szczegółowo

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro -

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro - UNIWERSYTET WARSZAWSKI Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Biuro Spraw Studenckich WYSOKOŚCI OPŁAT ZA STUDIA USTALONE DLA CUDZOZIEMCÓW 1 ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015 / 2016

Rekrutacja 2015 / 2016 Rekrutacja 2015 / 2016 Klasy proponowane w roku szkolnym 2015/2016 z rozszerzonymi: matematyką, matematyką, matematyką, językiem angielskim, językiem angielskim, językiem polskim, fizyką i informatyką

Bardziej szczegółowo

Liczba uczniów niekontynuujących nauki W innych szkołach 36 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia

Liczba uczniów niekontynuujących nauki W innych szkołach 36 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia Losy absolwentów liceum i gimnazjum 2013/2014 II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Komisji Edukacji Narodowej Klasa 3A 36 uczniów kontynuujących naukę na studiach wyższych

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym

Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym (założenia projektu zmian Ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym) Posiedzenie Senatu Akademickiego 20

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 194 ZARZĄDZENIE Nr 76 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wysokości czesnego na studiach

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu 2014/2015

Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu 2014/2015 Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu 2014/2015 Zebrano informacje o dalszej edukacji 139 absolwentów LO Nr II im. L. Kruczkowskiego i Technikum Nr 2, czyli 90% ogólnej liczby uczniów, którzy

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 5 do uchwały nr 574 Senatu UZ z dnia 25 maja 2016 r. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA COACHING I DORADZTWO FILOZOFICZNE d 1, d 2 - punkty za jeden przedmiot wybrany spośród:

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 26 stycznia 2015 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Wydział Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Kierunek / Specjalność Studia niestacjonarne Studia stacjonarne zaoczne wieczorowe I st. II st. jedn. mag. I st. II st.

Bardziej szczegółowo

Specjalności: logistyka i marketing w mediach; technologie informacyjne mediów... 56 Profil kształcenia: praktyczny... 56 Poziom kształcenia:

Specjalności: logistyka i marketing w mediach; technologie informacyjne mediów... 56 Profil kształcenia: praktyczny... 56 Poziom kształcenia: Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 239 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r. (Monitor UW z 2014 r., poz. 114); zał. nr 1 do uchwały nr 239 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r.; uchwały nr 319

Bardziej szczegółowo

Kody dziedzin kształcenia (specjalności, kierunków studiów, dyscyplin nauki)

Kody dziedzin kształcenia (specjalności, kierunków studiów, dyscyplin nauki) Kody dziedzin kształcenia (specjalności, kierunków studiów, dyscyplin nauki) Kod Wyszczególnienie 1 Kształcenie 14 Pedagogika 141 Wychowanie specjalistyczne 141.A Wychowanie fizyczne 141.B Wychowanie techniczne

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny

Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny L.p. Uczelnia wyższa 1 2 Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kartuzach - Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi PWSH Pomerania

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007.

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007. Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMCS z dnia 23 marca 2005 r. Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007. S studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Wydział Filologiczny Wydział Polonistyki Wydział Wydział Prawa i Administracji Kierunek Specjalność Studia stacjonarne Studia

Bardziej szczegółowo

Olimpiada Artystyczna

Olimpiada Artystyczna Załącznik do uchwały nr 575 Senatu UZ z dnia 25 maja 2016 r. Olimpiada Artystyczna 2. architektura krajobrazu 3. architektura wnętrz 4. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 5. filologiczna

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 04 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

Limity miejsc na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2011/2012

Limity miejsc na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2011/2012 Lp. Jednostka organizacyjna Kierunek/specjalność studiów Poziom kształcenia Limit miejsc OGÓŁEM 13758 1. Wydział Biologii 762 bioinformatyka 3-letnie I stopnia 15 biologia 3-letnie I stopnia 150 biologia

Bardziej szczegółowo

Załącznik HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA PIERWSZY ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008

Załącznik HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA PIERWSZY ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008 Załącznik HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA PIERWSZY ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008 Terminy postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia i jednolite magisterskie Toruń Etapy postępowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 140 ZARZĄDZENIE Nr 52 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2015/ studia

Kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2015/ studia Kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2015/2016 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne 1. Wydział Artystyczny - kierunki kryteria przyjęć [1] studiów : kryteria

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/21/13 WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne II stopnia KIERUNEK WYDZIAŁ 1 2 3 4 5

Studia stacjonarne II stopnia KIERUNEK WYDZIAŁ 1 2 3 4 5 PARAMETRY DO OPISU ZASAD PRZYJĘĆ W poniższej tabeli podano parametry do opisu zasad przyjęć, dla wszystkich wydziałów, kierunków i form studiów PW: 1. Wykaz kierunków o zbliżonym profilu programowym których

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50 GEOGRAFIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 17 grudnia 2012 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017 PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017 KIERUNEK STUDIÓW miejsc na kierunku na miejsce Próg punktowy (rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r. 12 maja SOBOTA 9.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych 11.30 Nauk Geograficznych i Geologicznych 14.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: geografia, geografia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA Czas trwania nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu Geografia albo matematyka albo historia 1. * rozszerzony p albo chemia albo fizyka i astronomia

Bardziej szczegółowo

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r.

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r. 22 kwietnia NIEDZIELA 11.00 Chemii Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: chemia, chemia specjalność chemia środowiska, chemia specj. chemia z zastosowaniami informatyki 230 Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 18 kwietnia 2011 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do Uchwały Senatu PK Nr 20/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 22 czerwca 2009 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2016/2017

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2016/2017 L.p. Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2016/2017 Kierunek/specjalność studiów Poziom kształcenia Liczba miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1 2 3

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie)

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXII-28.8/11 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 25 maja 2011 r. WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW, stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego na studia

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2016

Losy absolwentów 2016 Losy absolwentów 0 Losy absolwentów 06 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Badanie losów absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

Administracja. Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe - rekrutacja 2009/2010

Administracja. Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe - rekrutacja 2009/2010 Na forum serwisu zadajecie wiele pytań dotyczących progów (limitów) punktowych. Aby rozwiać choć część waszych wątpliwości, prezentujemy listę progów punktowych dla rekrutacji 2009/2010. Co to są progi

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU

LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013/2014 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

LOSY ABSOLWENTÓW 2013/2014 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu LOSY ABSOLWENTÓW 2013/2014 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu Opracowanie: Tomasz Łęczyński Dane zostały zebrane za pomocą formularza elektronicznego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

w latach W innych szkołach 34 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia Preferowane uczelnie i kierunki studiów

w latach W innych szkołach 34 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia Preferowane uczelnie i kierunki studiów Losy absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Puławach w latach 2013-2016 Klasa 3LA Liczba uczniów w klasie 35 Liczba uczniów kontynuujących naukę na studiach wyższych W innych szkołach 34 0 Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Ogólny harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2016/17...

Ogólny harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2016/17... Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 379 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r. (Monitor UW z 2015 r., poz. 114); zał. nr 4 do uchwały nr 379 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r.; uchwały nr 445

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 377 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. z dnia 18 maja 2011 r.

Uchwała nr 377 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. z dnia 18 maja 2011 r. Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 377 Senatu UW z dnia 18 maja 2011 r. (Monitor UW z 2011 r., nr 5B, poz. 101); uchwały nr 447 Senatu UW z dnia 14 grudnia 2011 r. (Monitor UW z 2011

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/27/12 z dnia 30 maja 2012 roku INSTYTUT MUZYKI Animacja kulturalna i artystyczna* studia pierwszego stopnia stacjonarne Edukacja artystyczna

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 na podstawie uchwały nr 55/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Spis treści Zasady przeliczenia wyniku rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2017 / 2018

Rekrutacja 2017 / 2018 Rekrutacja 2017 / 2018 Klasy proponowane w roku szkolnym 2017/2018 z rozszerzonymi: Ø matematyką, Ø matematyką, Ø matematyką, Ø językiem angielskim, Ø językiem polskim, fizyką i informatyką biologią, chemią

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014 Wydział Wydział Prawa i Administracji Studia niestacjonarne Studia stacjonarne Kierunek Specjalność Profil Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 L. p. Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r.

Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: zasad przyjmowania na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) laureatów

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) przedmiot język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 ( z dn. 14.12.2011 r.) do Uchwały NR R/0004/19/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY DO OPISU ZASAD PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA 2016/17

PARAMETRY DO OPISU ZASAD PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA 2016/17 PARAMETRY DO OPISU ZASAD PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA 2016/17 Poniższa tabela przedstawia szczegóły procedur kwalifikacyjnych kandydatów dla poszczególnych programów. Kolumny tej tabeli oznaczone

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku Uwaga!!! Uruchomiony nabór DODATKOWY na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach -. Wykaz kierunków

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Liczba miejsc WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 150 Biologia medyczna /I stopień/ 120 Biologia /II stopień/ 80 Biologia

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska 1 : Uniwersytet Wrocławski 1 Filologia angielska 4 : Uniwersytet Śląski 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo