Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI"

Transkrypt

1 Strona 1 Stan na dzień 22 czerwca 2009 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne szkół wyższych 1 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Filozofii Wydział Matematyczno- Przyrodniczy Wydział Nauk Humanistycznych Wydział Nauk Społecznych Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Wydział Teologii doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii doktor nauk biologicznych w zakresie biologii - historii - historii sztuki - historii - historii sztuki doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - pedagogiki - psychologii - socjologii - psychologii - socjologii doktor nauk prawnych w zakresie: - prawa - prawa kanonicznego doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie: - prawa - prawa kanonicznego doktor nauk humanistycznych w zakresie historii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii doktor nauk teologicznych doktor habilitowany nauk teologicznych 2 UNIWERSYTET GDAŃSKI Instytut Geografii Instytut Oceanografii Instytut Psychologii Wydział Biologii doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor nauk o Ziemi w zakresie oceanologii doktor habilitowany nauki o Ziemi w zakresie oceanologii doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii doktor nauk biologicznych w zakresie biologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii

2 Strona 2 Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczny Wydział Historyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Nauk Społecznych Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania doktor nauk chemicznych w zakresie chemii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor nauk humanistycznych w zakresie historii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki - nauki o polityce - pedagogiki - pedagogiki - psychologii doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa doktor nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomii - nauki o zarządzaniu doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomii - nauki o zarządzaniu 3 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Instytut Filologii Angielskiej Instytut Filozofii Instytut Historii Instytut Kulturoznawstwa Instytut Psychologii Instytut Socjologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii doktor nauk humanistycznych w zakresie historii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa - nauki o poznaniu i komunikacji społecznej - psychologii doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii

3 Strona 3 Wydział Biologii doktor nauk biologicznych w zakresie : - biologii - ekologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie: - biologii - ekologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii doktor nauk chemicznych w zakresie chemii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii doktor nauk fizycznych w zakresie: - astronomii - biofizyki - fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki - archeologii - etnologii - historii - historii sztuki - archeologii - etnologii - historii - historii sztuki doktor nauk matematycznych w zakresie: - informatyki - matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie: - informatyki - matematyki doktor nauk o Ziemi w zakresie: - geografii - geologii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie: - geografii - geologii doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce - nauki o poznaniu i komunikacji społecznej - psychologii - socjologii

4 Strona 4 Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Teologiczny doktor nauk prawnych w zakresie: - nauki o administracji - prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie: - nauki o administracji - prawa doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki doktor nauk teologicznych doktor habilitowany nauk teologicznych 4 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Instytut Nauk o Środowisku Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Wydział Chemii Wydział Farmaceutyczny Wydział Filologiczny Wydział Filozoficzny doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce doktor nauk biologicznych w zakresie ekologii doktor nauk biologicznych w zakresie: - biochemii - biofizyki - biologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie: - biochemii - biofizyki doktor nauk biologicznych w zakresie biologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii doktor nauk o Ziemi w zakresie: - geografii - geologii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie: - geografii - geologii doktor nauk chemicznych w zakresie chemii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii doktor nauk farmaceutycznych doktor habilitowany nauk farmaceutycznych - filozofii - pedagogiki

5 Strona 5 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Wydział Historyczny Wydział Lekarski - psychologii - socjologii - religioznawstwa - filozofii - pedagogiki - psychologii - socjologii - religioznawstwa doktor nauk fizycznych w zakresie: - astronomii - biofizyki - fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie : - astronomii - fizyki - archeologii - etnologii - historii - historii sztuki - nauki o sztuce - archeologii - historii - historii sztuki - nauki o sztuce doktor nauk medycznych w zakresie: - stomatologii doktor habilitowany nauk medycznych w zakresie: - stomatologii Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk o Zdrowiu Wydział Polonistyki Wydział Prawa i Administracji doktor nauk matematycznych w zakresie: - informatyki - matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie: - informatyki - matematyki doktor nauk medycznych w zakresie: doktora nauk humanistycznych w zakresie: doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie: doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa

6 Strona 6 Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - bibliologii - nauki o sztuce - nauki o zarządzaniu - nauki o sztuce - nauki o zarządzaniu 5 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Wydział Matematyczno- Przyrodniczy - filozofii - psychologii - filozofii - psychologii doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Wydział Nauk Humanistycznych Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa Kanonicznego Wydział Teologiczny - historii - nauki o polityce - socjologii - historii - socjologii doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego doktor nauk teologicznych doktor habilitowany nauk teologicznych 6 UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY Instytut Edukacji Muzycznej Wydział Humanistyczny doktor sztuk muzycznych w zakresie dyrygentury - historii

7 Strona 7 Wydział Nauk Przyrodniczych - nauk o polityce doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii doktor nauk biologicznych w zakresie biologii Wydział Pedagogiki i Psychologii - pedagogiki - psychologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki 7 UNIWERSYTET ŁÓDZKI Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Wydział Chemii Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny Wydział Filologiczny doktor nauk biologicznych w zakresie: - biochemii - biofizyki - biologii - ekologii - mikrobiologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie: - biochemii - biofizyki - biologii - ekologii doktor nauk chemicznych z zakresie chemii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie socjologii - kulturoznawstwo Wydział Filozoficzno - Historyczny - archeologii - etnologii - filozofii - historii - archeologii - filozofii - historii Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki

8 Strona 8 Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych Wydział Nauk o Wychowaniu Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Wydział Zarządzania doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu 8 UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Artystyczny Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filozofii i Socjologii Wydział Humanistyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki doktor sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych doktor nauk biologicznych w zakresie: - biologii - biotechnologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor nauk chemicznych w zakresie chemii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - filozofii - nauki o poznaniu i komunikacji społecznej - socjologii - filozofii - nauki o poznaniu i komunikacji społecznej - historii - kulturoznawstwo - historii doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki

9 Strona 9 doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki Wydział Pedagogiki i Psychologii Wydział Politologii Wydział Prawa i Administracji - pedagogiki - psychologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa 9 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Instytut Fizyki Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Wydział Chemii Wydział Filologiczny Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Wydział Humanistyczny Wydział Lekarski doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o sztuce doktor nauk biologicznych w zakresie biologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor nauk chemicznych w zakresie chemii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii doktor nauk fizycznych w zakresie astronomii doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie astronomii - filozofii - nauki o polityce - socjologii - filozofii - socjologii doktor nauk medycznych w zakresie: doktor habilitowany nauk medycznych w zakresie: Wydział Matematyki i Informatyki doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki

10 Strona 10 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział Nauk Historycznych Wydział Nauk Pedagogicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Wydział Prawa i Administracji Wydział Sztuk Pięknych Wydział Teologiczny doktor nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomii - nauki o zarządzaniu doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomi - nauki o zarządzaniu - archeologii - bibliologii - historii - archeologii - historii doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki doktor nauk medycznych w dyscyplinie medycyna doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa doktor sztuk plastycznych w zakresie: - sztuk pięknych - sztuk projektowych doktor habilitowany sztuk plastycznych w zakresie: - sztuk pięknych - sztuk projektowych doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauki o sztuce doktor nauk teologicznych 10 UNIWERSYTET OPOLSKI Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczny Wydział Historyczno - Pedagogiczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Przyrodniczo - Techniczny doktor nauk chemicznych w zakresie chemii doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - kulturoznawstwa - filozofii - historii - nauki o polityce - pedagogiki doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk biologicznych w zakresie biologii

11 Strona 11 Wydział Teologiczny doktor nauk teologicznych doktor habilitowany nauk teologicznych 11 UNIWERSYTET RZESZOWSKI Wydział Biologiczno - Rolniczy Wydział Filologiczny Wydział Matematyczno- Przyrodniczy Wydział Socjologiczno - Historyczny doktor nauk biologicznych w zakresie biologii doktor nauk rolniczych w zakresie agronomii doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki - archeologii - historii - socjologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii 12 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Instytut Fizyki doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki Wydział Filologiczny Wydział Humanistyczny Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział Nauk o Ziemi - filozofii - historii - pedagogiki doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii doktor nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomii - nauki o zarządzaniu doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii Wydział Nauk Przyrodniczych Wydział Prawa i Administracji Wydział Teologiczny Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług doktor nauk biologicznych w zakresie biologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa doktor nauk teologicznych doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii 13 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

12 Strona 12 Instytut Fizyki Instytut Matematyki doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki Instytut Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie doktor sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych doktor habilitowany sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Wydział Filologiczny doktor nauk biologicznych w zakresie biologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii - bibliologii - kulturoznawstwa - bibliologii Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach - informatyki - inżynierii materiałowej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Wydział Nauk o Ziemi Wydział Nauk Społecznych doktor nauk chemicznych w zakresie chemii doktor nauk o Ziemi w zakresie: - geografii - geologii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie: - geografii - geologii - filozofii - historii - nauki o polityce - socjologii - filozofii - historii - nauki o polityce - socjologii Wydział Pedagogiki i Psychologii Wydział Prawa i Administracji - pedagogiki - psychologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa

13 Strona 13 Wydział Radia i Telewizji Wydział Teologiczny doktor sztuk filmowych doktor nauk teologicznych doktor habilitowany nauk teologicznych 14 UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Bioinżynierii Zwierząt Wydział Biologii Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Wydział Humanistyczny Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa doktor nauk rolniczych w zakresie zootechniki doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie zootechniki doktor nauk biologicznych w zakresie biologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii doktor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii - filozofii - historii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii doktor nauk biologicznych w zakresie biologii doktor nauk rolniczych w zakresie: - agronomii - kształtowania środowiska doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie: - agronomii - kształtowania środowiska Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Medycyny Weterynaryjnej Wydział Nauk Ekonomicznych Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Technicznych Wydział Nauki o Żywności Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor nauk weterynaryjnych doktor habilitowany nauk weterynaryjnych doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki doktor nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia doktor nauk rolniczych w zakresie rybactwa doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie rybactwa

14 Strona 14 Wydział Prawa i Administracji Wydział Teologii doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor nauk teologicznych doktor habilitowany nauk teologicznych 15 UNIWERSYTET WARSZAWSKI Instytut Anglistyki Instytut Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" Instytut Filozofii Instytut Historii Prawa - kulturoznawstwa doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii doktor nauk prawnych w zakresie prawa Instytut Nauk o Państwie i Prawie doktor nauk prawnych w zakresie prawa Instytut Nauk Prawno - Administracyjnych Instytut - Obserwatorium Astronomiczne Instytut Prawa Cywilnego Instytut Prawa Karnego Instytut Socjologii Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Wydział Filozofii i Socjologii Wydział Fizyki doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor nauk fizycznych w zakresie astronomii doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie socjologii doktor nauk biologicznych w zakresie biologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii doktor nauk chemicznych w zakresie chemii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej - filozofii - nauki o poznaniu i komunikacji społecznej - socjologii doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie: - astronomii

15 Strona 15 - fizyki Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Wydział Geologii Wydział Historyczny doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor nauk o Ziemi w zakresie geologii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geologii - archeologii - bibliologii - etnologii - historii - historia sztuki - nauki o sztuce - archeologii - bibliologii - etnologii - historii - historia sztuki - nauki o sztuce Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Wydział Nauk Ekonomicznych Wydział Neofilologii Wydział Orientalistyczny Wydział Pedagogiczny doktor nauk matematycznych w zakresie: - informatyki - matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie: - informatyki - matematyki doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

16 Strona 16 Wydział Polonistyki Wydział Prawa i Administracji Wydział Psychologii Wydział Zarządzania - kulturoznawstwa - kulturoznawstwa doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie psychologii doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu 16 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Instytut Biologii Instytut Historii Wydział Biologiczno - Chemiczny Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Filologiczny Wydział Fizyki Wydział Historyczno - Socjologiczny doktor nauk biologicznych w zakresie biologii doktor nauk humanistycznych w zakresie historii doktor nauk chemicznych w zakresie chemii doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - literaturoznawstwo doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii Wydział Pedagogiki i Psychologii Wydział Prawa doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa 17 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filozofii Instytut Fizyki Teoretycznej doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki

17 Strona 17 Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Instytut Historyczny Instytut Matematyczny Instytut Nauk Geologicznych Instytut Politologii doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor nauk humanistycznych w zakresie historii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor nauk o Ziemi w zakresie geologii doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce Wydział Biotechnologii doktor nauk biologicznych w zakresie : - biochemii - biotechnologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biochemii Wydział Chemii Wydział Filologiczny Wydział Fizyki i Astronomii doktor nauk chemicznych w zakresie chemii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii - bibliologii - bibliologii doktor nauk fizycznych w zakresie: - astronomii - fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie: - astronomii - fizyki Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych doktor nauk matematycznych w zakresie: - informatyki - matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie: - informatyki - matematyki doktor nauk biologicznych w zakresie biologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii - archeologii - kulturoznawstwa - nauki o sztuce - pedagogiki - psychologii -archeologii - nauki o sztuce - pedagogiki

18 Strona Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Wydział Nauk Społecznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Instytut Filozofii Instytut Fizyki Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Wydział Fizyki i Astronomii Wydział Humanistyczny Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Mechaniczny Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie: - geografii - geologii doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii - filozofii - nauki o polityce - socjologii doktor nauk prawnych w zakresie: - nauki o administracji - prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie: - nauki o administracji - prawa ` doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki - elektrotechniki - informatyki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor nauk fizycznych w zakresie astronomii doktor nauk humanistycznych w zakresie historii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii - budownictwa - inżynierii środowiska doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki II UCZELNIE TECHNICZNE 1 AKADEMIA TECHNICZNO - HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ Wydział Budowy Maszyn i Informatyki doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn

19 Strona 19 doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku doktor nauk technicznych w zakresie włókiennictwa 2 AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Wydział Energetyki i Paliw Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - automatyki i robotyki - biocybernetyki i inżynierii biomedycznej - elektroniki - elektrotechniki - informatyki - telekomunikacji - automatyki i robotyki - elektroniki - elektrotechniki - informatyki - telekomunikacji doktor nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki - geodezji i kartografii - inżynierii środowiska - geodezji i kartografii - inżynierii środowiska doktor nauk o Ziemi w zakresie: - geofizyki - geologii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie: - geofizyki - geologii Wydział Górnictwa i Geoinżynierii doktor nauk technicznych w zakresie górnictwa i geologii inżynierskiej inżynierskiej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie górnictwa i geologii inżynierskiej Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki doktor nauk chemicznych w zakresie chemii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii - inżynierii materiałowej - technologii chemicznej

20 Strona 20 - inżynierii materiałowej - technologii chemicznej Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - inżynierii materiałowej - metalurgii - inżynierii materiałowej - metalurgii Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Wydział Matematyki Stosowanej Wydział Metali Nieżelaznych Wydział Odlewnictwa - automatyki i robotyki - automatyki i robotyki doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki - inżynierii materiałowej - metalurgii - inżynierii materiałowej - metalurgii doktor nauk technicznych w zakresie metalurgii doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie metalurgii Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu doktor nauk technicznych w zakresie górnictwa i geologii inżynierskiej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie górnictwa i geologii inżynierskiej Wydział Zarządzania doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu 3 AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GDYNI Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Wydział Mechaniczno - Elektryczny Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego doktor nauk wojskowych doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii 4 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Elektryczny doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki

21 Strona 21 Wydział Mechaniczny Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa 5 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE Wydział Mechaniczny Wydział Nawigacyjny doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii 6 POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Elektryczny Wydział Informatyki Wydział Mechaniczny - budownictwa - inżynierii środowiska doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor nauk technicznych w zakresie informatyki 7 POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Wydział Budownictwa Wydział Elektryczny Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska - informatyki - inżynierii materiałowej - metalurgii - inżynierii materiałowej - metalurgii

22 Strona 22 Wydział Zarządzania doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu 8 POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Architektury Wydział Chemiczny doktor nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki doktor nauk chemicznych w zakresie: - chemii - biotechnologii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii doktor nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Wydział Elektrotechniki i Automatyki Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska - automatyki i robotyki - elektroniki - informatyki - telekomunikacji - elektroniki - informatyki - telekomunikacji - automatyki i robotyki - elektrotechniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki - budownictwa - inżynierii środowiska - budownictwa - inżynierii środowiska Wydział Mechaniczny doktor nauk technicznych w zakresie : - inżynierii materiałowej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy eksploatacji maszyn i Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Wydział Zarządzania i Ekonomii 9 POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy eksploatacji maszyn doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii i

23 Strona Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Elektroniki i Informatyki Wydział Mechaniczny POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Wydział Architektury - budownictwa - inżynierii środowiska doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budownictwa - elektroniki - informatyki doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy eksploatacji maszyn doktor nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej doktor nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki i Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Wydział Inżynierii Lądowej Wydział Inżynierii Środowiska Wydział Mechaniczny 11 POLITECHNIKA LUBELSKA doktor nauk chemicznych w zakresie chemii - inżynierii chemicznej - technologii chemicznej - budownictwa - transportu - budownictwa doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska - inżynierii materiałowej Wydział Elektrotechniki i Informatyki doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektrotechniki Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa

24 Strona 24 Wydział Inżynierii Środowiska Wydział Mechaniczny doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn 12 POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności - biotechnologii - technologii chemicznej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Wydział Chemiczny - architektury i urbanistyki - budownictwa - inżynierii środowiska doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor nauk chemicznych w zakresie chemii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii doktor nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Wydział Mechaniczny - automatyki i robotyki - elektroniki - elektrotechniki - informatyki - automatyki i robotyki - elektroniki - elektrotechniki doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor nauk technicznych w zakresie informatyki - inżynierii chemicznej - inżynierii środowiska - inżynierii chemicznej - inżynierii środowiska - inżynierii materiałowej

25 Strona 25 - inżynierii materiałowej Wydział Organizacji i Zarządzania doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów doktor nauk technicznych w zakresie włókiennictwa doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie włókiennictwa 13 POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Budownictwa Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Wydział Mechaniczny doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budownictwa - automatyki i robotyki - elektrotechniki - automatyki i robotyki - elektrotechniki doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn 14 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny doktor nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki - budownictwa - inżynierii środowiska - budownictwa - inżynierii środowiska - inżynierii materiałowej doktor nauk technicznych w zakresie telekomunikacji doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie telekomunikacji - automatyki i robotyki - elektrotechniki

26 Strona 26 Wydział Fizyki Technicznej - automatyki i robotyki - elektrotechniki doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki Wydział Informatyki i Zarządzania doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - automatyki i robotyki - informatyki - automatyki i robotyki - informatyki Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Wydział Technologii Chemicznej - transportu doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor nauk chemicznych w zakresie: - chemii - technologii chemicznej doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej doktor nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej 15 POLITECHNIKA RADOMSKA Wydział Ekonomiczny Wydział Mechaniczny Wydział Sztuki Wydział Transportu i Elektrotechniki doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - mechanika doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych doktor nauk technicznych w zakresie transportu 16 POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Wydział Chemiczny doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej

27 Strona 27 doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii chemicznej Wydział Elektrotechniki i Informatyki doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki 17 POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Architektury Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Budownictwa Wydział Chemiczny Wydział Elektryczny Wydział Górnictwa i Geologii Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki doktor nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki - automatyki i robotyki - biocybernetyki i inżynierii biomedycznej - elektroniki - informatyki - automatyki i robotyki - elektroniki - informatyki doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor nauk chemicznych w zakresie chemii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii - inżynierii chemicznej - technologii chemicznej - inżynierii chemicznej - technologii chemicznej doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor nauk technicznych w zakresie górnictwa i geologii inżynierskiej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie górnictwa i geologii inżynierskiej - inżynierii materiałowej - metalurgii - inżynierii materiałowej - metalurgii - inżynierii środowiska - inżynierii środowiska Wydział Matematyczno - Fizyczny doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki

28 Strona 28 Wydział Mechaniczny Technologiczny - inżynierii materiałowej - inżynierii materiałowej Wydział Organizacji i Zarządzania doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu Wydział Transportu doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn 18 POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn - budownictwa - inżynierii środowiska doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie w zakresie budownictwa doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki - automatyki i robotyki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn 19 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Architektury Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku Wydział Chemiczny doktor nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki - budownictwa doktor nauk chemicznych w zakresie: - chemii - technologii chemicznej doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie: - chemii - technologii chemicznej doktor nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej

29 Strona 29 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Wydział Elektryczny Wydział Fizyki Wydział Geodezji i Kartografii - automatyki i robotyki - elektroniki - informatyki - telekomunikacji - automatyki i robotyki - elektroniki - informatyki - telekomunikacji - automatyki i robotyki - elektrotechniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Wydział Inżynierii Lądowej Wydział Inżynierii Materiałowej doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii chemicznej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii chemicznej doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej Wydział Inżynierii Produkcji Wydział Inżynierii Środowiska doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Wydział Mechatroniki - automatyki i robotyki - automatyki i robotyki

30 Strona 30 - automatyki i robotyki - biocybernetyki i inżynierii biomedycznej - biocybernetyki i inżynierii biomedycznej Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Wydział Transportu doktor nauk technicznych w zakresie transportu doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie transportu 20 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instytut Budownictwa Instytut Energoelektryki Instytut Fizyki Instytut Geotechniki i Hydrotechniki Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Instytut Inżynierii Lądowej Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Instytut Matematyki i Informatyki Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk technicznych w zakresie górnictwa i geologii inżynierskiej doktor nauk technicznych w zakresie automatyki i robotyki doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor nauk technicznych w zakresie mechaniki doktor nauk technicznych w zakresie mechaniki doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor nauk technicznych w zakresie telekomunikacji

31 Strona 31 Wydział Architektury doktor nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Wydział Chemiczny doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor nauk chemicznych w zakresie: - biotechnologii - chemii - technologii chemicznej doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii - inżynierii chemicznej - technologii chemicznej - inżynierii chemicznej - technologii chemicznej Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Wydział Elektroniki Wydział Elektryczny doktor nauk technicznych w zakresie elektroniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektroniki - elektroniki - informatyki - automatyki i robotyki - elektroniki - informatyki - telekomunikacji doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektrotechniki Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii doktor nauk technicznych w zakresie górnictwa i geologii inżynierskiej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie górnictwa i geologii inżynierskiej Wydział Informatyki i Zarządzania doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu doktor nauk technicznych w zakresie informatyki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie informatyki Wydział Inżynierii Środowiska Wydział Mechaniczno - Energetyczny Wydział Mechaniczny doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor nauk technicznych w zakresie mechaniki

32 Strona WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE Instytut Optoelektroniki Wydział Cybernetyki Wydział Elektroniki Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wydział Mechaniczny Wydział Mechatroniki Wydział Nowych Technologii i Chemii doktor nauk technicznych w zakresie elektroniki doktor nauk technicznych w zakresie informatyki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie informatyki - elektroniki - telekomunikacji - elektroniki - telekomunikacji - budownictwa - geodezji i kartografii doktor nauk technicznych w zakresie mechaniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie mechaniki doktor nauk chemicznych w zakresie chemii doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej 22 ZACHODBNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Wydział Budownictwa i Architektury Wydział Elektryczny Wydział Ekonomiczny Wydział Informatyki doktor nauk rolniczych w zakresie zootechniki doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie zootechniki doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa - automatyki i robotyki - elektrotechniuki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor nauk technicznych w zakresie informatyki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie informatyki

33 Strona 33 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - inżynierii materiałowej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa doktor nauk rolniczych w zakresie: - agronomii - inżynierii rolniczej - kształtowania środowiska - ogrodnictwa doktor habilitowany nauk rolnioczych w zakresie agronomii Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Wydział Techniki Morskiej doktor nauk rolniczych w zakresie: - rybactwa - technologii żywności i żywienia doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie: - rybactwa - technologii żywności i żywienia doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksloatacji maszyn Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - inżynierii chemicznej - technologii chemicznej - inżynierii chemicznej - technologii chemicznej III UCZELNIE EKONOMICZNE 1 AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH Wydział Ekonomii doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii Wydział Finansów i Ubezpieczeń doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii Wydział Zarządzania doktor nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomii - nauki o zarządzaniu doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomii - nauki o zarządzaniu 2 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU Wydział Ekonomii doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii

34 Strona 34 Wydział Gospodarki Międzynarodowej doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Wydział Towaroznawstwa Wydział Zarządzania doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa doktor nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomii - nauki o zarządzaniu doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomii - nauki o zarządzaniu 3 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Wydział Finansów Wydział Towaroznawstwa Wydział Zarządzania doktor nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomii - nauki o zarządzaniu doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomii - nauki o zarządzaniu doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa doktor nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomii - nauki o zarządzaniu doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomii - nauki o zarządzaniu 4 UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Wydział Nauk Ekonomicznych doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia doktor nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomii - nauki o zarządzaniu doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii

35 Strona 35 Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów doktor nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomii - nauki o zarządzaniu doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomii - nauki o zarządzaniu 5 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA Kolegium Analiz Ekonomicznych Kolegium Ekonomiczno - Społeczne Kolegium Gospodarki Światowej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomii - nauk o zarządzaniu doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomii - nauki o zarządzaniu Kolegium Zarządzania i Finansów doktor nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomii - nauki o zarządzaniu doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomii - nauki o zarządzaniu IV UCZELNIE PEDAGOGICZNE 1 AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Wydział Filologiczno - Historyczny doktor nauk humanistycznych w zakresie historii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii Wydział Matematyczno - Przyrodniczy doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki 2 UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE Wydział Geograficzno - Biologiczny doktor nauk biologicznych w zakresie biologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 18 kwietnia 2011 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 17 grudnia 2012 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 26 stycznia 2015 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 29 lutego 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW. z dnia 31 maja 2010 r.

OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW. z dnia 31 maja 2010 r. M.P.2010.46.643 OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014

administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014 Każdego roku opracowujemy dla was zestawienie obejmujące progi punktowe na poszczególnych kierunkach studiów. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz obejmuje wybrane politechniki,

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu kierunków studiów pozostających w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2014 roku Opracowano na podstawie danych zebranych przez wychowawców 1 Absolwenci w e d ł u g r o d z a j ó w u c

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Specjalność, kierunek/ki Lp. Nazwa Uczelni wnioskowany 1 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ZASTOSOWANIE MATEMATYKI 2 POLITECHNIKA GDAŃSKA

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. zdnia 14 sierpnia 1997 r. z dnia 25 lipca 1997 r.

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. zdnia 14 sierpnia 1997 r. z dnia 25 lipca 1997 r. Monitor Polski Nr 52-1012 - Poz. 498 i 499 498 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO zdnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r. Pozycja 36

Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r. Pozycja 36 Elektronicznie podpisany przez Marta Boryca Data: 2014.07.04 16:19:19 +02'00' Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r. Pozycja 36 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 30 maja 2014 r. o przyznanych

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska 1 : Uniwersytet Wrocławski 1 Filologia angielska 4 : Uniwersytet Śląski 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów V LO. Matura - Maj 2008 opracowała Beata Mickiewicz

Losy absolwentów V LO. Matura - Maj 2008 opracowała Beata Mickiewicz Losy absolwentów V LO Matura - Maj 2008 opracowała Beata Mickiewicz Informacje ogólne Liczba absolwentów: 89 Liczba studiujących absolwentów: 64 Studiuje w kraju: 62 Trójmiasto: 43 Inne miasta: 9 Studiuje

Bardziej szczegółowo

biologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia

biologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia Przyporządkowanie kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu do obszarów kształcenia oraz wykaz dziedzin nauki lub sztuki i dyscyplin naukowych, lub artystycznych,

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku Losy Absolwentów 2015 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku WYBÓR UCZELNI PRZEZ ABSOLWENTÓW 170 4 ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH PUBLICZNYCH ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH

Bardziej szczegółowo

Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych. raport cząstkowy

Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych. raport cząstkowy Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych raport cząstkowy Warszawa, lipiec 06 Metodologia Historia badania Ranking Szkół Wyższych przygotowywany jest corocznie

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie Zebraliśmy informacje o losach 246 tegorocznych maturzystów (87,54%). 1. Naukę będzie kontynuować 97,97% absolwentów (2,03% - wyjazd za

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 04 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych 1 207641 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych 2 207701 B Materiały i technologie materiałowe Instytut Metali Nieżelaznych 3 207782 B Technologie informacyjne,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 2008-01-01 zm. Dz.U.2008.82.489 1 2009-04-23 zm. Dz.U.2009.63.526 1 2010-04-21 zm. Dz.U.2010.65.413 1 2011-05-31 zm. Dz.U.2011.110.646 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Bardziej szczegółowo

Liczba uczniów niekontynuujących nauki W innych szkołach 36 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia

Liczba uczniów niekontynuujących nauki W innych szkołach 36 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia Losy absolwentów liceum i gimnazjum 2013/2014 II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Komisji Edukacji Narodowej Klasa 3A 36 uczniów kontynuujących naukę na studiach wyższych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17 Polska Komisja Akredytacyjna uczelnie/wydziały, w których został oceniony kierunek informatyka w latach 2003-2013 w układzie chronologicznym (ocena programowa) Nazwa Uczelni/ u Koncepcja rozwoju kierunku

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013/2014 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

LOSY ABSOLWENTÓW 2013/2014 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu LOSY ABSOLWENTÓW 2013/2014 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu Opracowanie: Tomasz Łęczyński Dane zostały zebrane za pomocą formularza elektronicznego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Kody dziedzin kształcenia (specjalności, kierunków studiów, dyscyplin nauki)

Kody dziedzin kształcenia (specjalności, kierunków studiów, dyscyplin nauki) Kody dziedzin kształcenia (specjalności, kierunków studiów, dyscyplin nauki) Kod Wyszczególnienie 1 Kształcenie 14 Pedagogika 141 Wychowanie specjalistyczne 141.A Wychowanie fizyczne 141.B Wychowanie techniczne

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

lp. uczelnia podstawowa jednostka organizacyjna uczelni 9. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Wychowania Artystycznego

lp. uczelnia podstawowa jednostka organizacyjna uczelni 9. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Wychowania Artystycznego Wykaz wniosków złożonych w ramach konkursu na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji lp.

Bardziej szczegółowo

Matura Maj 2009. Opracowała dr Beata Mickiewicz

Matura Maj 2009. Opracowała dr Beata Mickiewicz Matura Maj 2009 Opracowała dr Beata Mickiewicz Informacje ogólne Liczba absolwentów: 172 Liczba studiujących absolwentów: 170 Studiuje w kraju: 164 Trójmiasto: 152 Inne miasta: 12 Studiuje za granicą:

Bardziej szczegółowo

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Stypendyści wg typów uczelni Typ uczelni 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/ % Uniwersytety 482 695 611 552 592 579 480 462

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 Klasa 3A I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 1 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu Filologia angielska 2 UAM Poznań, PWSZ Konin

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU

LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

Instytucje naukowe i badawcze:

Instytucje naukowe i badawcze: Uczelnie, instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa, z których pracownicy uczestniczyli w studiach podyplomowych w ramach projektu: Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia

Bardziej szczegółowo

Administracja. Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe - rekrutacja 2009/2010

Administracja. Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe - rekrutacja 2009/2010 Na forum serwisu zadajecie wiele pytań dotyczących progów (limitów) punktowych. Aby rozwiać choć część waszych wątpliwości, prezentujemy listę progów punktowych dla rekrutacji 2009/2010. Co to są progi

Bardziej szczegółowo

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ PUBLICZNE SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWODZTWIE LUBELSKIM w porządku alfabetycznym Lp. Nazwa szkoły Adres Kierunki Tel., fax, e-mail Strony www 1. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

W innych szkołach Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia

W innych szkołach Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia Klasa 3LA Liczba uczniów w klasie 36 Liczba uczniów kontynuujących naukę na studiach wyższych W innych szkołach 35 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia Liczba uczniów niekontynuujących

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2016

Losy absolwentów 2016 Losy absolwentów 0 Losy absolwentów 06 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Badanie losów absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

administracja analityka medyczna Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2014/2015

administracja analityka medyczna Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2014/2015 Podobnie jak w minionych latach, prezentujemy Wam zestawienie obejmujące progi punktowe na poszczególnych kierunkach studiów. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz zawiera wybrane

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Lp. GWO Nazwa Identyfikator 1 HS1EK Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych 107 40,82 330,00 1,85 95,00 83,88 A+ 2 HS1EK Szkoła

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2015

Losy absolwentów 2015 Losy absolwentów 0 Losy absolwentów 05 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 127/226/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

LP. JEDNOSTKA NAUKOWA. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK

LP. JEDNOSTKA NAUKOWA. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK 2 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Zarządzania Ryzykiem HS1EK 3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu 2014/2015

Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu 2014/2015 Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu 2014/2015 Zebrano informacje o dalszej edukacji 139 absolwentów LO Nr II im. L. Kruczkowskiego i Technikum Nr 2, czyli 90% ogólnej liczby uczniów, którzy

Bardziej szczegółowo

4 207706 B Materiały i technologie materiałowe Politechnika Poznańska/Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska poprawny formalnie

4 207706 B Materiały i technologie materiałowe Politechnika Poznańska/Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska poprawny formalnie 1 207700 A Materiały i technologie materiałowe Politechnika Łódzka 2 207704 A Nauki medyczne i farmaceutyczne Gdański Uniwersytet Medyczny/Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym 3 207705 B Nauki

Bardziej szczegółowo

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ 1. Proszę określić status opracowania (proszę wybrać właściwą odpowiedź): 1.1. Praca dyplomowa 1.2. Praca naukowo-badawcza 1.3. Ekspertyza 2. Proszę określić status

Bardziej szczegółowo

GRUPA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOLECZNYCH

GRUPA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOLECZNYCH Jednostki naukowe wnioskodawcy w konkursach NCN rozstrzygniętych w 2015 r. Uporządkowane w ramach grup wspólnej oceny (GWO) wg. stosunku przyznanego finansowania do liczby pracowników naukowych GWO Kategoria

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym lp Nr wniosku Akronim Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum status oceny formalnej 1 RID-I/1 OT1-1B/PŚk-PP Politechnika Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r. Olimpiady przedmiotowe oraz olimpiady interdyscyplinarne, których laureaci i finaliści mogą ubiegać się o stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 71/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 71/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 71/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2013/2014. 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu

Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu Zebrano informacje o dalszej edukacji 161 absolwentów liceum i technikum. Klasa 3A profil matematyczno-fizyczny Politechnika Gdańska 12 Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej

Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej 24 czerwca 2013 r. Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 Odwróciliśmy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 72/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 72/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie reasumpcji Uchwały nr 96/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

I N F O R M A C J A o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I N F O R M A C J A o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Na I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) Projekt, 12.11.2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i

Bardziej szczegółowo

Na trudnym polskim rynku pracy

Na trudnym polskim rynku pracy ????????????? Na studia, ale jakie Studia nie dają gwarancji pracy ani wysokich zarobków, ale bez nich nie ma co liczyć na ponadprzeciętne dochody i choć odrobinę wolności w wyborze miejsca zatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy Według Rankingu szkół wyższych według poziomu bezrobocia (rok akademicki ) opracowanego przez Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Podstawowa działalność statutowa na 2007 rok. PROJEKTY BADAWCZE XXXI konkurs

Podstawowa działalność statutowa na 2007 rok. PROJEKTY BADAWCZE XXXI konkurs Podstawowa działalność statutowa na 2007 rok PROJEKTY BADAWCZE XXXI konkurs Suplement 1 2007 ISSN 1230-1647 BIULETYN MINISTRA I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W NUMERZE Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano

Bardziej szczegółowo

Lista doktorantów, którym przyznano stypendium

Lista doktorantów, którym przyznano stypendium Załącznik nr 2 do uchwały Nr 2092/90/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2011 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach I edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem V miejsce na Podkarpaciu w Rankingu Szkół Olimpijskich 2014 r. OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 KLASA HUMANISTYCZNO PRAWNICZA KLASA HUMANISTYCZNO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. Pozycja 50

Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. Pozycja 50 Elektronicznie podpisany przez Marta Boryca Data: 2013.07.29 14:07:48 +02'00' Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. Pozycja 50 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 18 lipca 2013 r. o przyznanych

Bardziej szczegółowo

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK HS1EK 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK 2 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Zarządzania Ryzykiem HS1EK 3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN 1. Nauki biologiczne: 1) specjalności naukowe w kierunku biologia: b) bioenergetyka, 2) specjalności

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Biuro Prasowe tel. 71 320 43 43, 71 320 43 88 e-mail: rzecznik.prasowy@pwr.wroc.pl

Politechnika Wrocławska Biuro Prasowe tel. 71 320 43 43, 71 320 43 88 e-mail: rzecznik.prasowy@pwr.wroc.pl Politechnika Wrocławska Biuro Prasowe tel. 71 320 43 43, 71 320 43 88 e-mail: rzecznik.prasowy@pwr.wroc.pl Wrocław, 3 października 2013 r. WYDZIAŁ NAJWYŻSZEJ KLASY Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

Bardziej szczegółowo

Bełchatów Politechnika Łódzka zarządzanie (L) www.p.lodz.pl (042) 636 61 58 na podstawie matury 28.07-6.09

Bełchatów Politechnika Łódzka zarządzanie (L) www.p.lodz.pl (042) 636 61 58 na podstawie matury 28.07-6.09 miasto nazwa uczelni kierunek lub specjalność strona www telefon sposób kwalifikacji do kiedy składać dokumenty uwagi dokumenty moŝna składać w Łodzi i w Bełchatów Politechnika Łódzka zarządzanie (L) www.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009 UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009 LP. NAZWA UCZELNI Tytuł projektu PUNKTY DOFINANSOWANIE DATA ZAWARCIA UMOWY 1 Akademia

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2013 roku Opracowała Beata Perzanowska na podstawie danych zebranych przez wychowawców Absolwenci w e d ł u g r o

Bardziej szczegółowo

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ BIOLOGII 1. Olimpiada Chemiczna F. st. c. L. st. c.

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ BIOLOGII 1. Olimpiada Chemiczna F. st. c. L. st. c. Wykaz olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów I stopnia i jednolitych magisterskich w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

klasy humanistyczne uczelnie % ucz. l. ucz. Uniwersytet (UW, UMK, UAM, UG, UŁ) 70 40 ASP, A. Ek. P-ń, A. Pom. Słupsk, Szk.

klasy humanistyczne uczelnie % ucz. l. ucz. Uniwersytet (UW, UMK, UAM, UG, UŁ) 70 40 ASP, A. Ek. P-ń, A. Pom. Słupsk, Szk. % ucz. % ucz. klasy humanistyczne uczelnie % ucz. l. ucz. Uniwersytet (UW, UMK, UAM, UG, UŁ) 7 ASP, A. Ek. P-ń, A. Pom. Słupsk, Szk. 12 7 Polic., Zakon D. Jezus Polit. Łódzka 3 PWSZ W-ek 3 brak danych

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski Wykaz przedmiotów maturalnych uwzględnianych podczas rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2015/2016 >>Szczegółowe zasady rekrutacji 2015/2016

Bardziej szczegółowo

DROGA DO HABILITACJI REGULACJE PRAWNE

DROGA DO HABILITACJI REGULACJE PRAWNE DROGA DO HABILITACJI REGULACJE PRAWNE prof. dr hab. 14 stycznia 2015r. Cel czyli po co to zawracanie głowy Celem prezentacji jest zachęcenie potencjalnych habilitantów do właściwego zaprogramowania dokonań

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy dla pracownika naukowego (PN) KRYTERIUM FORMALNE wybierz TAK DANE OSOBOWE PRACOWNIKA NAUKOWEGO

Formularz zgłoszeniowy dla pracownika naukowego (PN) KRYTERIUM FORMALNE wybierz TAK DANE OSOBOWE PRACOWNIKA NAUKOWEGO Załącznik B do Regulaminu udziału w Projekcie pt.: Wiedza, praktyka, kadryklucz do sukcesu w biznesie dla pracowników naukowych i mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Formularz zgłoszeniowy

Bardziej szczegółowo

Progi punktowe w roku akademickim 2013/2014 Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Progi punktowe w roku akademickim 2013/2014 Stypendium rektora dla najlepszych studentów Warszawa, 10 grudnia 2013 r. Progi punktowe w roku akademickim 2013/2014 Stypendium rektora dla najlepszych studentów Wydział Kierunek Rok studiów Stawka 350 zł Stawka 550 zł Wydział Biologii i Nauk Biologia

Bardziej szczegółowo

Lp. ID NAZWA JEDNOSTKI Miasto siedziba jednostki

Lp. ID NAZWA JEDNOSTKI Miasto siedziba jednostki Wykaz jednostek naukowych, które otrzymują środki finansowe na działalność statutową, podlegających obowiązkowemu zewnętrznemu audytowi zgodnie z przepisami ustawy o zasadach finansowania nauki. Lp. ID

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRELUDIUM 9 STATYSTYKI

KONKURS PRELUDIUM 9 STATYSTYKI KONKURS PRELUDIUM 9 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: listopad 2015 r. PRELUDIUM konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora po

Bardziej szczegółowo

Moduł I badania i przygotowania do wdrożenia wyników badań

Moduł I badania i przygotowania do wdrożenia wyników badań Lp ŚRODKI FINANSOWE PRZYZNANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO INICJATYWA TECHNOLOGICZNA I PODSTAWA PRAWNA ART. 15 UST. 1 PKT 2 Moduł I badania i przygotowania do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach

Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach Lp. Numer jednostki w wykazie Nazwa jednostki 1. 001 Ośrodek Diagnostyczno Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w B 2.

Bardziej szczegółowo

Ranking polskich uniwersytetów klasycznych według indeksu Hirscha h

Ranking polskich uniwersytetów klasycznych według indeksu Hirscha h Ranking polskic uniwersytetów klasycznyc według indeksu Hirsca L.p. na 1 Uniwersytet Warszawski 27484 401126 366050 187 3,13 586 14,59 2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 27075 299213 267027 153 2,58

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 140 ZARZĄDZENIE Nr 52 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy

Bardziej szczegółowo

Przyznane punkty. data podpisania. Fizyka - Twój Wybór, Twoja Przyszłość 102,5 2012-11-12 4 180 228,50 zł Agnieszka Albin

Przyznane punkty. data podpisania. Fizyka - Twój Wybór, Twoja Przyszłość 102,5 2012-11-12 4 180 228,50 zł Agnieszka Albin konkurs 1/POKL/4.1.2/2012 1 005 Politechnika Wrocławska Informatyka kluczem do przyszłości kształcenie zamawiane na kierunku Informatyka Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej 109,5 2012-11-12

Bardziej szczegółowo

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 65/2012 Rektora

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na kontynuowane inwestycje

Bardziej szczegółowo