SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU I. NAZWA FUNDACJI, SIEDZIBA I ADRES, KRS, REGON, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, CELE STATUTOWE FUNDACJI Fundacja Wspólna Droga United Way Polska, z siedzibą przy ul. Kinowej 19, lok. U-1, Warszawa, telefon kontaktowy Data pierwszej rejestracji: r Nr KRS 4890, następna rejestracja Nr KRS , uzyskanie statusu OPP dnia r. Nr identyfikacyjny REGON Członkowie Zarządu: 1. Małgorzata Mularczyk Prezes Zarządu, zam., ul. Podolska 10/1, Warszawa 2. Piotr Biernacki Członek Zarządu, zam. ul. Narbutta 24/2, Warszawa 3. Grzegorz Sikora Członek Zarządu, zam. ul. Wąwozowa 6/50, Warszawa Cele Statutowe Fundacji: Główna idea: niesienie pomocy w zakresie opieki społecznej, ochrony zdrowia, rehabilitacji, aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, oświaty i wychowania osobom w szczególnie trudnej sytuacji i jednostkom, zwłaszcza na poziomie lokalnym w tym zakresie działającym oraz upowszechnianie wiedzy o udzielaniu pomocy i korzystaniu z takiej pomocy. Cele statutowe Fundacji: Fundacja realizuje swoje cele prowadząc nieodpłatną działalność Pożytku Publicznego, w szczególności poprzez (w nawiasach numery PKD wg podwójnej notacji 2004/2007): 1. wydawanie książek, broszur, folderów, biuletynów i podobnych publikacji promujących informacje o jednostkach udzielających pomocy w zakresie objętym celami fundacji, zasadach korzystania z takiej pomocy i metodach pracy tych jednostek (PKD Z/58.11.Z) 2. wydawanie kart pocztowych, kalendarzy, plakatów (PKD Z/58.19Z) 3. organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej polegającej na intelektualnej wymianie doświadczeń w zakresie udzielania i korzystania z pomocy w dziedzinach objętych celami fundacji (PKD B/85.59.B) 4. udzielanie pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej w zakresie pomocy społecznej (PKD C/88.99.Z) 5. gromadzenie środków materialnych przeznaczonych na udzielenie pomocy osobom potrzebującym w ramach opieki społecznej (PKD C/88.99.Z) 6. gromadzenie środków materialnych przeznaczonych na wsparcie inicjatyw społecznych podejmowanych przez osoby i jednostki w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, rehabilitacji, oświaty i wychowania (PKD Z/94.99Z) 7. współpraca z osobami, jednostkami i instytucjami działającymi w zakresie celów przyjętych przez fundację (PKD Z/94.99.Z) 1

2 II. OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W 2010 ROKU Zmiana lokalizacji siedziby Fundacji i przeprowadzka na warszawską Pragę Południe przyczyniła się do bardziej aktywnego działania Wspólnej Drogi w środowisku lokalnym, co jest bliskie duchowi i zasadom ruchu United Way. Została nawiązana współpraca z władzami samorządowymi dzielnicy, z ośrodkiem pomocy społecznej, instytucjami kultury Biblioteką Publiczną i Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Pragi Południe w ramach Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, której Prezes Wspólnej Drogi w roku 2010 przewodniczyła. Wśród wielu lokalnych projektów warto wymienić Wędrującą Galerię NIKIFORÓW, zrealizowaną we współpracy z 25 filiami Biblioteki Publicznej dzielnicy Praga Południe oraz czasopismem SENS, uruchomienie południowo-praskiej Światoteki dzięki współpracy z firmą Akzo Nobel, udział w pikniku organizacji pozarządowych Południowo praskie prezentacje, przekazanie książek zebranych przez pracowników firmy Société Générale do bibliotek czy darów rzeczowych od firmy Leroy Merlin do organizacji działających na rzecz dzieci. W związku z realizacją programu Partnerstwo dla dzieci została opracowana Diagnoza społeczno-demograficzna dzielnicy Praga Południe, a organizacje pozarządowe oraz ośrodek pomocy społecznej uczestniczyły w badaniu sytuacji dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną, realizowanym dzięki grantowi przyznanemu przez Biuro Polityki Społecznej m.st. Warszawy w ramach otwartego konkursu ofert. Bardzo dobrze układa się współpraca w zakresie pomocy wolontarystycznej z XIX L.O. im Powstańców Warszawy. Uczniowie Liceum stanowią duże wsparcie w naszej bieżącej działalności, m.in. pomagali w przygotowaniu baz danych, wysyłek zaproszeń i materiałów informacyjnych, oprawie i składowaniu obrazów, pracach biurowych. W odpowiedzi na katastrofalną powódź w 2010 roku i potrzeby podopiecznych partnerskich organizacji pozarządowych, Wspólna Droga pozyskała od Fundacji General Electric grant na pomoc powodzianom w ramach projektu Bank pomocy kryzysowej, który został przekazany w drodze konkursu do czterech organizacji pozarządowych oraz grant na zaspokojenie potrzeb życiowych osób, które utraciły pracę wskutek kryzysu. Obok tych nowych działań, podyktowanych pilnymi potrzebami społecznymi oraz związanych ze współpracą ze społecznością lokalną kontynuowano dotychczasowe działania statutowe: 1. pozyskiwanie środków finansowych 2. wspieranie partnerskich organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej 3. realizowanie wieloletnich programów społecznych 4. organizowanie wolontariatu pracowniczego 5. prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej 1. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH Na przychody Wspólnej Drogi w 2010 r. złożyły się: a) składka pracownicza i dopłata firm b) darowizny firm w ramach Partnerstwa Strategicznego c) darowizny firm i osób indywidualnych desygnowane na programy społeczne Fundacji d) granty e) dary rzeczowe i dary usług f) 1% podatku i 1% Darem Serca g) publiczna zbiórka pieniężna 2

3 h) dystrybucja kartek świąteczno-noworocznych NIKIFORY i aukcje obrazów i) akcje charytatywne organizowane w firmach partnerskich j) środki publiczne (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Miasto Stołeczne Warszawa) k) programy lojalnościowe a) W 2010 roku, w programie składki pracowniczej brało udział 37 firm, z czego 22 firmy uczestniczyły dodatkowo w programie dopłaty do składki. b) Realizowany od 2008 roku program Partnerstwa Strategicznego skierowany do firm partnerskich deklarujących wolę kilkuletniego wspierania wybranego programu społecznego Fundacji w 2010 roku zapewnił przypływ zadeklarowanych w długoterminowych umowach środków. W gronie firm wspierających długofalowy program społeczny Partnerstwo dla Dzieci znalazły się: Société Générale, TNT Express, Procter&Gamble (dary rzeczowe), McCann Erickson (dary usług) oraz Carrefour (program lojalnościowy Rodziynka ). W grudniu 2010 roku podpisany został aneks do umowy partnerskiej z firmą Société Générale stanowiący przedłużenie umowy partnerskiej w ramach programu Partnerstwo dla Dzieci na kolejne trzy lata. c) Jednorazowa, dedykowana darowizna firmy Akzo Nobel Car Refinishes Polska połączona z przekazaniem środków własnych na remont przeznaczona została, według preferencji firmy, na rozwój programu Partnerstwo dla Dzieci. Nawiązana współpraca zaowocowała powstaniem trzeciej Światoteki przy TPD Praga Południe. d) W 2010 roku Fundacja otrzymała dwa granty z General Electric Foundation, które umożliwiły rozwój programu Pomoc w kryzysie. Pierwszy z grantów był przeznaczony na pomoc doradczo-psychologiczną i żywieniową dla osób, które z powodu utraty pracy w 2010 roku znalazły się w sytuacji kryzysowej. Drugi grant General Electric przeznaczony został na pomoc osobom, które ucierpiały wskutek powodzi. Dodatkowo Fundacja otrzymała grant od Delphi Foundation z przeznaczeniem na rozwój programu Partnerstwo dla Dzieci. Dwa pomniejsze granty pochodziły od MetLife (Gala 2010) i General Motors (rozwój wolontariatu pracowniczego). e) W ramach programu darów rzeczowych i usług w 2010 roku były świadczone usługi kurierskie przez firmę TNT Express, pracownicy firmy McCann Erickson oraz Weber Shandwick przygotowali pro bono kampanię w mediach Oderwij dzieci od ulicy, dla której firma Clear Chanel udostępniła przestrzeń reklamową. Pracownicy firmy Sygnity udzielili wsparcia informatycznego przy wdrożeniu systemu Microsoft Dynamics CRM 4.0, a pracownicy firmy Société Générale uczestniczyli w przygotowaniu paczek ze środkami czystości dla poszczególnych organizacji pozarządowych. Firma ISENS pomagała przy tworzeniu stron internetowych Fundacji, zaś GTS Energis oraz az.pl udostępniły nieodpłatnie domeny. Firma Procter&Gamble przekazała znaczne ilości kosmetyków oraz chemii gospodarczej na potrzeby organizacji partnerskich Wspólnej Drogi, a firma Leroy Merlin materiały budowlane oraz artykuły wyposażenia wnętrz dla organizacji działających na rzecz dzieci. Firmy Kuvert oraz International Paper przekazały papier oraz koperty na potrzeby kampanii NIKIFORY. f) Środki pozyskane w ramach 1% podatku dochodowego, zgodnie z organizowaną kampanią, zostały przeznaczone na realizację programu Partnerstwo dla dzieci, w tym na sfinansowanie 42 stypendiów edukacyjno-artystycznych dla dzieci wytypowanych przez Stowarzyszenie Serduszko dla dzieci, Stowarzyszenie Grupa 3

4 Animacji i Pedagogiki Specjalnej oraz OPS Praga Północ. Sześć organizacji pozarządowych działających metodą pedagogiki ulicy zrealizowało wartościowe projekty, które przyczyniły się do poprawy funkcjonowania w grupie i rozwoju zainteresowań dzieci. Od września 2010 roku prowadzona była edycja szkoleń w zakresie pedagogiki ulicy dla 13 uczestników z całego kraju, z których znaczna część pracuje już w partnerskich organizacjach pozarządowych Fundacji. Program dobroczynny 1% Darem Serca został w 2010 roku przeprowadzony, już po raz kolejny, w firmie General Motors Manufacturing Poland (GMMP) oraz PTC ERA. Celem programu jest pomoc niepełnosprawnym, ciężko lub przewlekle chorym pracownikom lub dzieciom pracowników firm. Umożliwia on świadczenie sobie nawzajem pomocy przez zatrudnionych. Osoby, które chciały włączyć się do akcji, przekazywały 1% swojego podatku dochodowego na program w swojej firmie, wypełniając odpowiednie pola w formularzu PIT. Zebrana kwota została podwojona ze środków własnych firmy, tworząc w ten sposób budżet programu. Środki finansowe zadeklarowane i wpłacane na wydzielone subkonto przez pracowników firmy General Motors oraz firmy PTC ERA w ramach programu 1% Darem Serca umożliwiły wsparcie za pośrednictwem wpłat na indywidualne subkonta w Fundacji Zdążyć z pomocą sześciorga przewlekle chorych dzieci pracowników firmy General Motors oraz 5 osób - 4 dzieci i jednego pracownika firmy PTC ERA. g) Publiczna zbiórka pieniężna (skarbony stacjonarne w Hotelu Marriott) zasiliła program mikrostypendiów dla dzieci w ramach programu Partnerstwo dla Dzieci. h) Środki uzyskane z przeprowadzonej już po raz czwarty akcji dystrybucji kartek świątecznych NIKIFORY oraz ze zorganizowanych w trakcie roku trzech aukcji obrazów zasiliły konto programu społecznego NIKIFORY. Środki pochodziły zarówno od firm, jak i od osób indywidualnych. i) Aukcje charytatywne organizowane w firmach z grupy Société Générale (także w ramach wolontariatu pracowniczego) generowały dodatkowe środki finansowe i artykuły rzeczowe (np. książki, płyty). Środki finansowe zostały przeznaczone na rozwój programu Partnerstwo dla Dzieci, natomiast artykuły rzeczowe zostały przekazane do organizacji partnerskich Fundacji i do bibliotek w dzielnicy Praga Południe. j) Środki publiczne pochodziły z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację programu Partnerstwo dla dzieci tworzenie lokalnych koalicji na rzecz dzieci zagrożonych marginalizacją społeczną oraz z m.st. Warszawy na realizację badań Sytuacja dzieci objętych pomocą społeczną w wybranych dzielnicach m.st. Warszawa Praga Południe, Praga Północ, Targówek. k) W roku 2010 Fundacja przekazała środki pozyskane w ramach programu lojalnościowego Rodziynka firmy Carrefour dla dwóch organizacji pozarządowych ( Pomocna Dłoń z Raciborza mikro-grant na rzecz dzieci i 17-tka z Rybnika- Boguszowic projekt Karnawał w plecaku ) na dożywianie dzieci oraz zakup pomocy szkolnych. Umowa została przedłużona na kolejny rok. W listopadzie 2010 roku została podpisana umowa strategiczna z firmą Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. w ramach programu lojalnościowego klientów Era Premia. Środki pozyskiwane w ramach tej umowy zostaną przeznaczone na zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci w ramach programu Partnerstwo dla Dzieci. 4

5 2. WSPIERANIE DZIAŁAŃ PARTNERSKICH ORGANIZACJI RUCHU SPOŁECZNEGO WSPÓLNEJ DROGI W roku 2010 roku Ogólnopolska Komisja Dystrybucyjna Fundacji przyznała dotacje 66 organizacjom partnerskim na realizację 70 wartościowych projektów społecznych adresowanych do pięciu grup beneficjentów w ramach następujących programów: Pokonywanie niepełnosprawności Program ten przeznaczony jest dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością, a jego zadaniem jest integracja społeczna i zawodowa ludzi, którzy z powodu niepełnosprawności są izolowani we własnym środowisku. Za pośrednictwem organizacji partnerskich Fundacja pomaga dzieciom i młodzieży o różnych potrzebach życiowych i edukacyjnych, wspiera rodziny i bliskich w pokonywaniu problemów wynikających z opieki nad osobą niepełnosprawną. Towarzyszenie w chorobie Założeniem tego programu jest poprawa jakości życia przewlekle i nieuleczalnie chorych przy możliwie aktywnym udziale osób z najbliższego otoczenia. Fundacja przekazuje środki na realizację projektów mających na celu stworzenie ludziom chorym i ich bliskim odpowiednich warunków do godnego bycia razem w chorobie. Towarzyszymy im w tej drodze do końca wspierając działalność hospicjów. Bliskim, którzy pozostają, oferujemy pomoc psychologiczną i terapeutyczną. Pomoc w kryzysie W ramach tego programu dotujemy projekty niosące pomoc ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczyli przemocy, stali się ofiarami nieszczęśliwych wypadków, są bezdomni, bezrobotni, bezradni. Program ten obejmuje również dzieci i młodzież wychowującą się w trudnych warunkach rodzinnych i materialnych. Rodzaj problemów mieszczących się w tym programie jest bardzo szeroki i obejmuje projekty z zakresu edukacji pozaszkolnej i nieformalnej, profilaktyki, resocjalizacji, pomocy i poradnictwa psychologiczno pedagogicznego, doradztwa i poradnictwa zawodowego. Godna starość Fundacja dzięki współpracy z organizacjami partnerskimi pomaga osobom starszym, które z racji wieku, zmniejszonej aktywności życiowej, chorób, samotności, ubóstwa, mogą być narażone na izolację społeczną i dyskryminacje ze względu na wiek. Zależy nam na zmianie postaw wobec ludzi starszych, poprawy warunków i usprawnienie ich życia w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Kromka chleba Zapobiegamy i przeciwdziałamy niedożywieniu najuboższych, szczególnie niedożywieniu dzieci i młodzieży oraz promujemy i upowszechniamy zdrowe i racjonalne odżywianie się. W 2010 roku również realizowane były projekty społeczne, na które środki przekazano 12 organizacjom z terenu Śląska decyzją Śląskiej Komisji Dystrybucyjnej Darczyńców. Wspólna Droga wraz z firmą Carlsberg w roku 2010 realizowała projekt tzw. Małej informatyzacji dla 9 organizacji pozarządowych wspieranych w ramach programu składki pracowniczej pozyskanej w 2009 roku. W procesie diagnozowania i analizy potrzeb oraz przy dopasowaniu sprzętu do typu placówek, Fundację Wspólna Droga wspierała merytorycznie Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo z Warszawy. Na podstawie ankiet przeprowadzonych w formie elektronicznej oraz rozmów telefonicznych z przedstawicielami placówek, zakupiono łącznie 11 komputerów stacjonarnych z monitorami LCD 18,5, 7 notebooków, 2 drukarki oraz 7 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dodatkowymi tonerami i 9 specjalistycznych urządzeń do obsługi komputera przez niesprawnych ruchowo. Placówki w ramach projektu zostały objęte zdalną pomocą merytoryczno techniczną przy 5

6 uruchamianiu komputerów oraz w późniejszym okresie użytkowania sprzętu przez eksperta ze Stowarzyszenia. W ramach Komisji Dystrybucyjnej Janssen-Cilag przekazano środki finansowe na realizację przez pedagogów ulicy 12 projektów edukacyjno-artystycznych. Projekty przyczyniały się do wyrównywania szans tych dzieci, kształtowaniu postaw społecznych, budowaniu relacji, zdobywaniu ważnych społecznie umiejętności. W ramach Komisji Partnerstwo dla dzieci przyznano środki na realizację 42 mikrostypendiów edukacyjno-artystycznych dla dzieci. Program dobroczynny 1% Darem Serca został w 2010 roku przeprowadzony, już po raz kolejny, w firmie General Motors Manufacturing Poland (GMMP) oraz PTC ERA. Celem programu jest pomoc niepełnosprawnym, ciężko lub przewlekle chorym pracownikom lub dzieciom pracowników firm. Umożliwia on świadczenie sobie nawzajem pomocy przez zatrudnionych. Osoby, które chciały włączyć się do akcji, przekazywały 1% swojego podatku dochodowego na program w swojej firmie, wypełniając odpowiednie pola w formularzu PIT. Zebrana kwota została podwojona ze środków własnych firmy, tworząc w ten sposób budżet programu. W ramach przekazanych środków na indywidualne subkonta dorosłych i dzieci w Fundacji Zdążyć z pomocą sfinansowano i zapewniono rehabilitację 6. dzieciom pracowników GMMP oraz 5 osób czworga dzieci i jednego pracownika firmy PTC ERA. 3. REALIZACJA PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH PARTNERSTWO DLA DZIECI to autorski, wieloletni program społeczny Fundacji Wspólna Droga United Way Polska, którego celem jest wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym i marginalizacją, pochodzących z rodzin o niskim statusie społecznym i materialnym bądź niewydolnych wychowawczo, głównie z wielkich miast. Partnerami fundacji jest ponad 20 organizacji pozarządowych z całego kraju, wśród nich znajdują się: Akcja Humanitarna Życie, Caritas Diecezji Radomskiej, Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej Parasol, Dom Księcia, Działdowskie Centrum Caritas, Fundacja Miasto Aniołów, Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła, Program Stacja, Ośrodek Socjoterapeutyczny Wspólny Dom w Wildze, SAPS Radom, Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Wiatrak, Stowarzyszenie Mierz Wysoko, Stowarzyszenie Pedagogiki Alternatywnej, Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza, Stowarzyszenie Podwórkowe Anioły, Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Rybnika-Boguszowic 17- tka, Stowarzyszenie Serduszko dla dzieci, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego Dziadka. Wspiera nas wiele firm: TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o., Société Générale S.A. Oddział w Polsce, Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o., Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o, Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., Grupa Carrefour Polska, Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Hotel Marriott, Clear Channel Poland Sp. z o.o., McCann Erickson, Weber Shandwick, Delphi oraz wiele innych. Partnerami instytucjonalnymi programu są: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Główny Urząd Statystyczny, samorządy, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. 6

7 Program obejmuje działania skierowane na wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci w trzech obszarach: bezpośredniej pomocy, polegającej na finansowaniu zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych oraz uczestnictwa dzieci w projektach realizowanych metodą pedagogiki ulicy czy w zajęciach otwartego klubu Światoteka wspierania systemu opieki nad dzieckiem zagrożonym marginalizacją, w którym aktywną rolę odgrywają organizacje pozarządowe związane z pedagogiką ulicy oraz lokalne instytucje, obejmującego tworzenie lokalnych koalicji na rzecz dzieci, szkolenia dla pedagogów ulicy oraz prowadzenie analiz i badań z wykorzystaniem autorskich narzędzi badawczych aktywizacji społeczeństwa do działań pomocowych poprzez organizowanie kampanii w mediach, promocję dobrych praktyk za pośrednictwem Internetu (www.partnerstwodladzieci.blogspot.com), publikacje, organizowanie konferencji oraz angażowanie firm do współpracy. W 2009 oraz 2010 roku był realizowany w ramach priorytetu 4.1 Programu operacyjnego FIO: Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego dwuletni projekt pod nazwą Partnerstwo dla dzieci tworzenie sieci lokalnych koalicji na rzecz dzieci zagrożonych marginalizacją społeczną. W ciągu zaledwie szesnastu miesięcy zostały zrealizowane główne cele projektu: powstało narzędzie do diagnozy indywidualnej i społecznej dziecka: Kwestionariusz funkcjonowania społecznego dziecka, opracowano Wskaźniki marginalizacji i wykluczenia społecznego, proponowane w diagnozowaniu sytuacji dzieci i młodzieży, Analizę sytuacji społecznodemograficznej dzielnicy Praga Południe ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz Sytuację demograficzno-społeczną 18 dzielnic m.st. Warszawy w 2009 r.. Przedłużeniem tego pilotażowego projektu były badania prowadzone na zlecenie m.st. Warszawy Zbadanie sytuacji dzieci objętych pomocą społeczną wybranych dzielnic m.st. Warszawy: Praga-Południe, Praga-Północ, Targówek z zastosowaniem narzędzia przygotowanego w ramach programu. Wspomniane powyżej narzędzia badawcze mogą być pomocne przy tworzeniu planów działania przez różne ośrodki decyzyjne, których połączenie dopiero może doprowadzić do faktycznej zmiany w życiu dzieci i ich rodzin. Przeprowadzono szkolenia dla przedstawicieli urzędów miejskich, ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych z 22 miast z całej Polski, wyrażających po szkoleniu żywe zainteresowanie udziałem w programie Partnerstwo dla dzieci. W ramach działań informacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców zorganizowano kampanię w mediach Oderwij dzieci od ulicy, w wielu miastach odbyła się akcja plakatowania, happeningi, rozkolportowano ponad 12 tys. ulotek, opracowano 4 roll-upy, powstał blog, zaktualizowano stronę internetową oraz Poradnik stypendialny. Poza tym zorganizowana została konferencja oraz wydana publikacja. Powyższe działania przyczyniły się do: zwrócenia uwagi społeczeństwa i decydentów na problemy dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymiany informacji o działaniach poszczególnych organizacji i projektach realizowanych w ramach programu, oraz do upowszechniania dobrych praktyk i wiedzy o stypendiach dostępnych dla dzieci z niezamożnych rodzin. Warto podkreślić też nawiązywanie lepszych relacji pomiędzy kluczowymi dla poprawy sytuacji dzieci na poziomie lokalnym ośrodkami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi. Nastąpiło wzmocnienie pedagogów ulicy oraz całej sieci organizacji współpracujących w ramach programu. Wypracowanie narzędzi do upowszechniania dobrych praktyk miało i ten efekt, że do Partnerstwa przyłączyli się nowi partnerzy biznesowi: PTC z programem lojalnościowym ERA Premium, Janssen-Cilag Polska, który finansuje projekty uliczne, oraz firma Delphi, wspierająca program mikrograntów dla dzieci i projekty społeczne realizowane 7

8 metodą pedagogiki ulicy. Niemałym osiągnięciem jest też pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi na poziomie lokalnym oraz fakt, że władze miast chętniej wspierają finansowo projekty realizowane metodą pedagogiki ulicy oraz deklarują wolę szkolenia i zatrudniania streetworkerów. Ponadto organizatorzy pozyskali cennych partnerów i zebrali cenne doświadczenia, pomocne w dalszym prowadzeniu programu. Na marginesie warto też wspomnieć o badaniu, które zostało przeprowadzone przez Stowarzyszenie Pedagogiki Alternatywnej w Częstochowie, organizacji uczestniczącej w programie Partnerstwo dla dzieci. Badania przeprowadzone przez Grupę Pedagogiki Alternatywnej stanowią próbę scharakteryzowania zjawiska dzieci ulicy i były realizowane z inicjatywy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie, przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Miejskiej Policji oraz Straży Miejskiej, za pomocą własnego, autorskiego narzędzia organizacji. Dzięki badaniu wyodrębniono rejony największych skupisk dzieci spędzających czas na ulicy, bez dozoru dorosłych. Stwierdzono, że na 2688 dzieci będących pod opieką pracowników socjalnych 2391 nie uczęszcza do żadnych placówek wsparcia dziennego oraz że oferta świetlic często nie jest dostosowana do potrzeb i oczekiwań dzieci. Autorzy raportu podkreślają potrzebę pracy pedagogów ulicy w mieście. Sprawy dotyczące dzieci zagrożonych marginalizacją społeczną warto widzieć na tle środowiska społecznego i kulturowego określonej jednostki terytorialnej, w kontekście podstawowych zjawisk występujących na danym terenie, toteż Pani Barbara Czerwińska- Jędrusiak oraz Pan Konrad Potyra opracowali na zlecenie Fundacji : Wskaźniki marginalizacji i wykluczenia społecznego proponowane w diagnozowaniu sytuacji dzieci i młodzież. Opracowanie to może być pomocne jednostkom terytorialnym w opisie sytuacji społecznodemograficznej, ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników dotyczących przyczyn i przejawów wykluczenia społecznego. Autorzy zaproponowali jako podstawę do lokalnych diagnoz pięć bloków obejmujących obszary i przyczyny wykluczenia społecznego. Praktyczne zastosowanie wspomnianego narzędzia przyniosło publikację: Analiza sytuacji społeczno-demograficznej dzielnicy Praga-Południe, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, która stanowi cenny materiał dla władz dzielnicy Praga-Południe oraz innych podmiotów zainteresowanych sytuacją społeczną. Autorka przedstawia krótką charakterystykę dzielnicy, na obraz której składają się następujące dane: powierzchnia, stan i struktura ludności, ruch naturalny ludności, migracje, edukacja i wychowanie, kultura i sport, opieka zdrowotna, sytuacja rodzin, przestępczość i patologie, bezrobocie. Pani Barbara Czerwińska-Jędrusiak przygotowała także opracowanie Sytuacja demograficzno-społeczna 18 dzielnic m.st. Warszawy w 2009 r., które zostało pomyślane jako materiał wyjściowy do analizy sytuacji poszczególnych dzielnic na tle całej Warszawy i będzie stanowiło zachętę oraz ułatwienie dla władz poszczególnych dzielnic przy opracowaniu analizy o charakterze socjologicznym, pomocnej w kreowaniu polityki społecznej. Jesienią 2010 roku wśród 300 dzieci będących beneficjentami pomocy społecznej na terenie trzech dzielnic prawobrzeżnej Warszawy: Praga Południe, Praga Północ oraz Targówek, gdzie poziom zaspokojenia potrzeb rozwojowych jest często niższy niż w innych dzielnicach Warszawy, a także dlatego, że to właśnie w tych dzielnicach Wspólna Droga wdraża program Partnerstwo dla dzieci, przeprowadzono badanie, współfinansowane ze środków m.st. Warszawy, przyznanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie programu Rodzina. Projekt dotyczył ankietowego badania sytuacji indywidualnej sytuacji dzieci nowatorskim narzędziem Pani prof. Małgorzaty Orłowskiej oraz przygotowania przez Panią Barbarę Czerwińską z Urzędu Statystycznego w Warszawie opracowania Sytuacja społeczno -demograficzna wybranych dzielnic m.st. Warszawa:Praga Południe, Praga Północ, Targówek w latach Opracowanie Pani Barbary Czerwińskiej, ukazujące w sposób dynamiczny podstawowe wskaźniki dotyczące demografii, 8

9 edukacji, kultury, pomocy społecznej, bezrobocia czy przestępczości tworzy nie tylko interesujący obraz przemian dokonujących się naszych oczach, lecz także pozwala spojrzeć na sytuację poszczególnych dzieci i ich rodzin w szerszym kontekście społecznym. W konkluzji badania prof. Małgorzata Orłowska napisała: I. Istnieje pilna potrzeba: - wyrównania braków odnoszących się do podstawowych potrzeb higieny i rozwoju oraz rozwarstwienia cyfrowego i uczestnictwa w kulturze (czytelnictwo), - utrzymania interwencji w zakresie dożywiania i uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych czasu wolnego, - weryfikacji zaspokojenia potrzeb biopsychicznej jakości życia, - wspierania rozwoju świetlic różnej proweniencji, prowadzonych przez niszowe instytucji trzeciego sektora, - stymulowania i wspierania zajęć czasu wolnego, jako obszaru inwestycji w kapitał kulturowy, zwłaszcza w odniesieniu do grup wykluczanych i marginalizowanych. Zaniechanie postulowanych działań owocować będzie teraz, jak i w bliższej i dalszej przyszłości nie dającymi się odwrócić procesami. II. Niewątpliwie istotną role sprawczą w takiej sytuacji należy pozostawić ośrodkom pomocy społecznej, jako instytucjom koordynującym oraz posiadającym ustawowe możliwości organizowania środowiska lokalnego i jego infrastruktury. Natomiast niewątpliwie należy wesprzeć ich działania poprzez: - stworzenie warunków do kreowania infrastruktury społecznej, a zwłaszcza tworzenia małych, nastawionych na resocjalizację instytucji opiekuńczo-wychowawczych czy działań o charakterze streetworkingu, - dbałość o przestrzeganie ustawowej wielkości rejonów przypisanych do indywidualnych pracowników, a nawet w uzasadnionych przypadkach, w dzielnicach szczególnie zagrożonych wykluczeniem, ograniczenie ich wielkości znacznie poniżej obowiązującej normy. III. Należy podjąć inicjatywy ustawodawcze w zakresie stymulowania pracy socjalnej ośrodków pomocy społecznej w kierunku działań promocyjnych, a zwłaszcza poprzez kreowanie nowych instrumentów oddziaływania i interwencji. Zestawienie obu tych publikacji może być też pomocne władzom poszczególnych dzielnic przy opracowywaniu planów rozwoju społecznego w odniesieniu do dzieci, zwłaszcza zagrożonych marginalizacją społeczną oraz do tworzenia lokalnych sieci instytucji kulturalno oświatowo -wychowawczych. Oba opracowania, ze względu na grupy ich potencjalnych odbiorców zostały wydane jako odrębne całości. Kampania informacyjna na rzecz dzieci zagrożonych marginalizacją W 2010 roku została zrealizowana przez Wspólna Drogę czwarta już z kolei kampania w mediach, tym razem pod nazwą Oderwij dzieci od ulicy. Jej celem było zwrócenie uwagi na zasadniczy problem, z jakim borykają się dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym: brak właściwych wzorców rodzinnych i społecznych, zaburzenia relacji emocjonalnych z najbliższymi oraz ograniczone możliwości rozwoju osobistego i pełnego wykorzystania indywidualnego potencjału dziecka. Kampania miała także zachęcać do osobistego włączenia się w pomoc tym dzieciom poprzez przekazywanie środków finansowych na stypendia, zwłaszcza przez przekazywanie 1% podatku, czy przez wolontariat. Kampania była prowadzona nie tylko w mediach, lecz także podczas różnych oficjalnych spotkań, na przykład podczas dorocznej Gali Wspólnej Drogi, podczas której zwrócono uwagę na konkretne potrzeby dzieci i sugerowano możliwe rozwiązania, zarówno dla organizacji pozarządowych, jak i społeczeństwa. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA w Gdyni przedstawiła zestawienie dotyczące potrzeb oraz potencjału wychowanków tej organizacji. Przygotowanie takiego zestawienia ułatwiło w dalszym 9

10 przebiegu kampanii poszukiwania partnerów do sfinansowania mikrostypendiów rozwojowych dla dzieci. W efekcie firma Delphi przekazała środki na realizację stypendiów edukacyjno-rozwojowych dla grupy 8 dzieci z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA w Gdyni i 16 dzieci ze Stowarzyszenia PARASOL z Krakowa na udział w dodatkowych artystyczno-sportowych zajęciach pozalekcyjnych oraz przedmiotowych zajęciach wyrównawczych czy nauce języków obcych. Lekarze Nadziei z Warszawy zaproponowało bezpłatne leczenie stomatologiczne dzieci z Pragi, a firma motoryzacyjna pokryła koszty kursu na prawo jazdy jednego z wychowanków. Kolejnym pomysłem na wspieranie rozwoju dziecka było stworzenie i aktualizacja Poradnika Stypendialnego on-line, zawierającego informacje o stypendiach i innych formach wspierania rozwoju dziecka, przydzielanych przez instytucje, organizacje i firmy z podziałem na województwa i formy pomocy. Zostały także przygotowane cztery roll-upy o charakterze informacyjno-promocyjnym, wykorzystywane podczas różnych konferencji i seminariów oraz spotkań z firmami. Jednym z elementów kampanii informacyjnej była konferencja podsumowująca projekt, która miała miejsce w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w dniu 16 grudnia 2010 roku. Konferencja skierowana była głownie do uczestników programu przedstawicieli organizacji pozarządowych, urzędów, ośrodków pomocy społecznej, pracowników socjalnych. W roku szkolnym 2009/2010 grupa 29 dzieci z trzech organizacji pozarządowych na terenie dzielnicy Praga Północ uczestniczyła w zajęciach dodatkowych, finansowanych w ramach programu mikrograntów. Największym zainteresowaniem cieszyły się następujące zajęcia: taneczne, językowe, plastyczne, piłkarskie, wyrównawcze z różnych przedmiotów, sztuki walki. środki przekazano nie tylko na opłacenie zajęć, lecz także na zakup pomocy, takich jak obuwie sportowe, stroje taneczne, podręczniki, szkolne, odzież sportową oraz udział w obozie piłkarskim. We wrześniu 2010 roku Komisja dystrybucyjna przyznała na rok szkolny 2010/2011 dzieciom z organizacji działających na Pradze Północ 42 mikrogranty o charakterze edukacyjnoartystyczno - sportowym, przy czym po raz trzeci z programu korzysta 11 osób, po raz drugi 12 osób, a po raz pierwszy 19 osób. W ramach współpracy strategicznej z firmami Société Générale, TNT Express wspierano działania klubu Światoteka przy ulicy Stalowej, prowadzono warsztaty muzyczne oraz zrealizowano interesujący projekt artystyczny Mój Frycek. Program społeczny NIKIFORY NIKIFORY to wieloletni, cykliczny program społeczny realizowany przez Fundację Wspólna Droga od 2006 roku z myślą o uzdolnionych artystycznie osobach z niepełnosprawnością. Program NIKIFORY 2010 zrealizowany został we współpracy z dwiema warszawskimi uczelniami: Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i Akademią Sztuk Pięknych. Ambasadorami programu są Państwo Joanna Kos-Krauze i Krzysztof Krauze. Program objęty został honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem programu jest pokonywanie izolacji osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wspieranie rozwoju i twórczości artystów z niepełnosprawnością intelektualną oraz promocję ich twórczości. Fundacja wspierała rozwój artystów z niepełnosprawnością poprzez następujące działania: Przeprowadzenie IV edycji konkursu plastycznego Świat NIKIFORÓW Zorganizowanie pokonkursowej wystawy prac w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, połączonej z uroczystością wręczenia nagród laureatom i instruktorom 10

11 Warsztaty twórcze w Dłużewie dla laureatów konkursu Świat NIKIFORÓW, ich instruktorów oraz rodziców lub opiekunów w Domu Plenerowym Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych Ogłoszenie V edycji konkursu plastycznego Świat NIKIFORÓW. W ramach programu NIKIFORY 2010 Fundacja przeprowadziła IV edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego pn. Świat NIKIFORÓW dla dorosłych osób z niepełnosprawnością podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej. Konkurs ogłoszony został w grudniu 2009 r., realizowany był od początku roku Na konkurs nadesłanych zostało 442 prac plastycznych z ponad 200 warsztatów terapii zajęciowej z całego kraju. W gali zorganizowanej 21 maja 2010 r. w auli Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie uczestniczyło ponad 150 osób - laureaci i ich opiekunowie, przedstawiciele WTZ, instytucji i organizacji społecznych oraz mediów. Laureaci IV edycji konkursu podczas gali otrzymali nagrody rzeczowe w postaci zestawów profesjonalnych materiałów plastycznych oraz dyplomy. Dyplomami uhonorowani zostali także pracujący z laureatami instruktorzy terapii zajęciowej oraz warsztaty terapii zajęciowej, w których niepełnosprawni artyści tworzą. Podczas Gali wystąpiła orkiestra ze szkoły podstawowej w Łajskich oraz Pan Tadeusz Woźniak, promujący ideę edukacji włączającej. Laureaci IV edycji konkursu plastycznego Świat NIKIFORÓW poza nagrodami rzeczowymi otrzymali możliwość uczestniczenia wraz z instruktorami i opiekunami (rodzicami) w warsztatach twórczych prowadzonych przez specjalistów z zakresu arteterapii pracowników naukowych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Domu Plenerowym w Dłużewie udostępnionym przez Akademię Sztuk Pięknych. Warsztaty przeprowadzone zostały w październiku 2010, Fundacja AMONDO Films zrealizowała nieodpłatnie filmową relację z warsztatów. W grudniu 2010 r. została ogłoszona V edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego Świat NIKIFORÓW. Informacja o konkursie przesłana została w wersji elektronicznej do wszystkich WTZ znajdujących się w bazie udostępnionej przez PFRON i w bazach zawierających dane WTZ uczestniczących w trzech poprzednich edycjach konkursu. W 2010 roku zostały zrealizowane następujące działania o charakterze promocyjnym: Wystawa prac laureatów w przestrzeni miejskiej w podcieniach siedziby Urzędu Mazowieckiego na Pl. Bankowym w Warszawie Wystawa prac finalistów konkursu w 25 filiach i oddziałach Biblioteki Publicznej Praga Południe Stworzenie niezależnej strony internetowej Trzy charytatywne aukcje obrazów Przygotowanie i dystrybucja kart świąteczno-noworocznych na podstawie prac laureatów konkursu Nawiązanie współpracy z redakcją czasopisma SENS oraz Zwierciadło W lipcu i sierpniu 2010 roku w ramach wystawy zaprezentowano 20 prac laureatów konkursu w formie wydruków wielkoformatowych. Wystawy, objęte honorowym patronatem Wojewody mazowieckiego były prezentowane w podcieniach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy Pl. Bankowym w Warszawie. Od września do grudnia 2010 roku w 25 filiach i oddziałach Biblioteki Publicznej Praga Południe zorganizowana została wystawa wybranych prac finalistów konkursu Świat NIKIFORÓW z lat w ramach projektu Wędrująca galeria. Projekt zakończył się aukcją charytatywną, na której licytowane były obrazy prezentowane wcześniej na wystawie. 11

12 Projekt został zorganizowany we współpracy z Biblioteką Publiczną Dzielnicy Praga Południe oraz czasopismem SENS, które wydrukowały obszerny artykuł na temat twórczości artystów z niepełnosprawnością intelektualną. Od września 2010 roku funkcjonuje niezależna strona internetowa na której prezentowany jest dorobek programu społecznego NIKIFORY. Przeprowadzono trzy charytatywne aukcje prac nadesłanych na konkurs: podczas Gali Wspólnej Drogi w Hotelu Marriott w Warszawie, podczas Pikniku organizacji pozarządowych Południowo praskie prezentacje w Parku Skaryszewskim oraz w siedzibie Biblioteki Publicznej Dzielnicy Praga Południe. W oparciu o prace laureatów konkursu została przygotowana kolekcja kart świątecznonoworocznych, zachęcająca do zapoznania się ze sztuką artystów z niepełnosprawnością intelektualną, która została rozesłana do kilkuset firm. 4. ORGANIZACJA WOLONTARIATU W 2010 r. Fundacja kontynuowała program wolontariatu pracowniczego. Szczególne zainteresowanie tym programem okazały przede wszystkim firmy Société Générale, TNT Express, Sygnity, Akzo Nobel i Delphi. Pracownicy Société Générale w ramach wolontariatu dwukrotnie odwiedzili ośrodek opieki dla osób z upośledzeniem umysłowym Fundacji Revita w Otwocku (prace w ogrodzie i przygotowywanie ozdób świątecznych), po raz drugi brali udział w Świątecznej Zbiórce Żywności, akcji organizowanej przez Bank Żywności, pomagali w magazynie Fundacji w Błoniu przy sortowaniu blisko produktów Procter&Gamble dla 30 organizacji partnerskich Fundacji. Podczas dorocznego Tygodnia Zaangażowania Społecznego zorganizowano po raz pierwszy kiermasz książek, z którego dochód został przekazany na konto programu Partnerstwo dla Dzieci, a książki i płyty, które podczas kiermaszu nie znalazły nabywcy zasiliły księgozbiory organizacji partnerskich i bibliotek Pragi Południe. Ważnym wydarzeniem TZS była prezentacja filmu Frycek finansowanego przez Société Générale a zrealizowanego przez Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci podczas warsztatów muzycznych zorganizowanych przez stypendystów Société Générale z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Dla dzieci ze Światoteki zorganizowano również wizytę w banku. W siedzibie banku została wystawiona ekspozycja NIKIFORÓW. Warty podkreślenia jest fakt, że do grona wolontariuszy dołączyła grupa pracowników z siostrzanej firmy Société Générale SG Equipment Leasing Polska. W ramach wolontariatu pracowniczego, pracownicy firmy Sygnity w ciągu trzech miesięcy brali udział w instalacji i konfiguracji nowego serwera w Fundacji oraz we wdrożeniu systemu Microsoft Dynamix CRM. Wolontariat pracowniczy w firmie Delphi obejmował różnorodne działania, m.in. korepetycje dla dzieci, zbiórkę żywności na Wigilię przygotowywaną przez podopiecznych z krakowskiej organizacji Parasol, warsztaty tematyczne i inne inicjatywy podejmowane przez pracowników firmy. Pracownicy firmy Akzo Nobel Car Refinishes, która przekazała środki finansowe na remont pomieszczeń w Ognisku TPD Praga Południe, przez kilka weekendów pomagali przy pracach remontowych, w tym przy remoncie sali przeznaczonej na Południowo praską Światotekę. Fundacja zaproponowała pracownikom firm udział w kilku cyklicznych akcjach w ramach wolontariatu: 12

13 Akcja Pierwszy Dzwonek - tak jak w poprzednich latach miała na celu przygotowanie wyprawek szkolnych dla dzieci z uboższych rodzin. Do akcji włączyli się już po raz kolejny pracownicy Société Générale. W efekcie udało się zebrać ponad 800 sztuk różnych przyborów szkolnych dla kilkudziesięciu dzieci z warszawskiej Pragi Północ. Akcja List do Świętego Mikołaja - do akcji, przeprowadzonej już po raz trzeci, ponownie zgłosiła się firma TNT Express. Akcja miała na celu obdarowanie prezentami dzieci mniejszych szans, znajdujących się pod opieką pedagogów ulicy, którzy realizują z nimi projekty edukacyjne. Dzieci z czterech warszawskich organizacji napisały listy do Świętego Mikołaja, które zostały przekazane do siedziby firmy TNT. Pracownicy zakupili prezenty świąteczne dla 84 dzieci. 5. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I SZKOLENIOWEJ Kampania informacyjna w ramach programu Partnerstwo dla dzieci jest adresowana do różnych grup odbiorców z wykorzystaniem wielu różnorodnych form poczynając od konferencji prasowych, kampanii w mediach, przez akcje ulotkowe, publikacje, Internet oraz podczas konferencji merytorycznych. Wszystkie wspominane działania przyczyniają się do poszerzania grona partnerów Wspólnej Drogi, integrowania środowiska lokalnego wokół spraw dzieci mniejszych szans oraz integrowania grona pedagogów ulicy, a także upowszechniania dobrych praktyk i rozwoju wolontariatu. Firma McCann Ericsson przygotowała projekt kampanii społecznej Oderwij dzieci od ulicy, której elementami była reklama zewnętrzna CTL, ulotki, spot reklamowy oraz banner na stronie internetowej. Specjaliści od promocji zachęcali także Fundację do bardziej skutecznego docierania z przesłaniem kampanii do opinii publicznej poprzez przebudowę dotychczasowej strony internetowej oraz do prowadzenia bloga. W kampanii 2010 roku uczestniczyło łącznie 11 organizacji pozarządowych z 11 miast w Polsce: Akcja Humanitarna Życie, Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Gdańsku, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział we Wrocławiu, Stowarzyszenie Animatorów i Pedagogów Społecznych, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych WIATRAK, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny Pomocna Dłoń, Stowarzyszenie Pedagogiki Alternatywnej, Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego Wspólny Dom w Wildze, Wspólna Droga United Way Polska. Organizacje prowadziły samodzielnie kampanie w oparciu o przekazane im materiały promocyjne: Citi-lighty o wymiarach 140x200, ulotki oraz spot reklamowy, rozkolportowały łącznie ulotek formatu A4/A5 wśród partnerów, przyjaciół, lokalnych firm, dzięki czemu udało się im pozyskać fundusze na prowadzenie projektów oraz, co nie mniej ważne, stały się bardziej rozpoznawalne, co przełożyło się także na lepszą współpracę z lokalnymi instytucjami, a także na pozyskanie kolejnych wolontariuszy do pomocy. Ważnym narzędziem, przyczyniającym się do upowszechniania pedagogiki ulicy stał się blog systematycznie uzupełniany przez różne organizacje o relacje z projektów edukacyjno-wychowawczych. Fundacja we współpracy z firmą Weber Shandwick zorganizowała konferencję prasową, podczas której zaprezentowano: program Partnerstwo dla dzieci, działania pedagogów ulicy oraz zaangażowanie firm partnerów strategicznych programu. Relacje z konferencji znalazły się na papierowych stronach wielu gazet oraz wydań internetowych, w tym: Polskiej Agencji Prasowej, i innych. Kilka stacji 13

14 telewizyjnych i radiowych (m.in. POLSAT, TVN, lokalne stacje radiowe w Gdańsku, Radomiu i Częstochowie i in.) przeprowadziło wywiady w studio z uczestnikami konferencji. Działanie pod wspólnym szyldem skutkowało wzajemną wymianą informacji między organizacjami, co przyczyniało się do poszerzenia warsztatu pracy poszczególnych pedagogów oraz organizacji. W lutym 2010 roku zostało zorganizowane szkolenie dla przedstawicieli 9 miast województwa mazowieckiego: Ciechanów, Gostynin, Ostrołęka, Płock, Pruszków, Pułtusk, Siedlce, Warszawa Targówek, Warszawa Praga Południe. Wśród uczestników szkolenia byli pracownicy wydziałów ds. społecznych i zdrowia, pracownicy OPS-ów oraz organizacji pozarządowych. Podobne szkolenie zostało też przeprowadzone w maju 2010 roku dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej na Pradze-Południe. W lutym 2010 roku przeprowadzono szkolenie dla pedagogów ulicy w zakresie współpracy z lokalnym biznesem. Od września 2010 roku było prowadzone kolejne szkolenie dla 13 pedagogów ulicy z całego kraju, współpracujących z organizacjami streetworkerskimi. Szkolenie skierowane jest do osób, które już pracują metodą streetworkingu lub chcą pracować z dziećmi niedostosowanymi społecznie. Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pedagogów ulicy oraz podniesienie kwalifikacji tych osób, które już pracują w środowisku otwartym, a także stworzenie i realizację profesjonalnych projektów na rzecz dzieci zagrożonych marginalizacją społeczną, spędzających czas na ulicy. Podczas szkolenia prowadzone są wykłady teoretyczne, treningi psychologiczne oraz warsztaty. Szkolenie trwa 6 miesięcy. W grudniu 2010 roku w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie została zorganizowana konferencja podsumowująca projekt, adresowana do samorządu, biznesu, organizacji pozarządowych, instytucji państwowych. Zostały przygotowane cztery roll-upy, na których przedstawiono opis oraz realizację programu Partnerstwo dla dzieci. Roll-upy będą prezentowane podczas różnych konferencji, seminariów czy szkoleń, a także w czasie spotkań z firmami, zachęcając osoby prywatne oraz firmy do włączenia się w działania programu Partnerstwo dla dzieci. W 2010 roku zostały wydane trzy publikacje w ramach programu Partnerstwo dla dzieci. Poradnia Wspólnej Drogi Od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku do Poradni Wspólnej Drogi wpłynęło 260 listów od osób prywatnych i 15 listów od organizacji pozarządowych, w sumie Poradnia Wspólnej Drogi odpisała na 275 listów. Nadawcami około 95% wszystkich listów nadesłanych do Poradni Wspólnej Drogi były osoby prywatne - rodzice chorych dzieci, osoby starsze, cierpiące na różne choroby, bezrobotne, osoby w trudnej sytuacji materialnej i psychicznej. Nadawcami pozostałych ok. 5% były organizacje pozarządowe. Najwięcej listów z prośbą o wsparcie otrzymaliśmy z województw: mazowieckiego (ok. 27%), wielkopolskiego (ok. 24%), kujawsko-pomorskiego (ok. 14%), dolnośląskiego (ok. 13%), pomorskiego (ok. 12%) i śląskiego (ok. 10%). Najczęściej nadawcy zwracali się do Poradni z następującymi problemami: brak środków na leczenie i rehabilitację, w tym wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, ciężka sytuacja materialna nie pozwalającą na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych brak środków finansowych i rzeczowych na działalność statutową organizacji społecznych. 14

15 Najczęściej zgłaszano następujące dolegliwości: dziecięce porażenie mózgowe (ok. 37%), zespoły wad wrodzonych (ok. 17%), choroby narządu ruchu (ok. 14%), epilepsja (ok. 13%), choroby słuchu i wzroku (ok. 8%), choroby genetyczne (ok. 8%), cukrzyca (ok. 3%). Uchwały Rady Fundacji w roku Uchwała nr 1/2010 z dnia dotycząca odwołania Pani Małgorzaty Orłowskiej oraz Pana Leszka Huziora ze stanowiska członka Zarządu Fundacji Wspólna Droga 2. Uchwała nr 2/2010 dnia dotycząca powołania Pana Leszka Huziora do Rady Fundacji Wspólna Droga 3. Uchwała nr 3/2010 z dnia dotycząca zatrudnienia Pani Dominiki Sawczuk i Pani Doroty Wójcik na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Fundacji 4. Uchwała nr 1/2010 z dnia w sprawie badania sprawozdania finansowego Fundacji Wspólna Droga za rok Uchwała nr 2/2010 z dnia w sprawie przyjęcia Pana Ronalda Jamesa Malaka na członka Rady Fundacji. 6. Uchwała nr 1/2010 z dnia w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za rok Uchwała nr 2/2010 z dnia w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok Uchwała nr 3/2010 z dnia w sprawie pokrycia ujemnego wyniku w roku Uchwała nr 4/2010 z dnia w sprawie przyjęcia Badania Sprawozdania Finansowego Fundacji Wspólna Droga za rok Uchwała nr 5/2010 z dnia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok Uchwała nr 6/2010 z dnia w sprawie rezygnacji Wiceprezesa Zarządu Pani Dominiki Sawczuk oraz Wiceprezesa Zarządu Pani Doroty Wójcik 12. Uchwała nr 1/2010 z dnia w sprawie odwołania członka Rady Pana Ronalda Malaka 13. Uchwała nr 2/2010 z dnia w sprawie odwołania Pana Piotra Kardacha z funkcji członka Rady Fundacji 14. Uchwała nr 3/2010 z dnia w sprawie przyjęcia Pana Norberta Biedrzyckiego do grona członków Rady Fundacji 15. Uchwała nr 4/2010 z dnia w sprawie powołania Pani Joanny Klonowskiej na funkcję Prezesa Zarządu Fundacji 16. Uchwała nr 5/2010 z dnia w sprawie zawarcia umowy pracę z Panią Małgorzatą Mularczyk na stanowisku Wiceprezesa ds. Społecznych 17. Uchwała nr 6/2010 z dnia w sprawie podziękowania Pani Małgorzacie Mularczyk za pracę na stanowisku Prezesa Fundacji Wspólna Droga 18. Uchwała nr 1/2010 z dnia w sprawie przyjęcia rezygnacji Pani Joanny Klonowskiej z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Fundacji Wspólna Droga 19. Uchwała nr 2/2010 z dnia w sprawie powołania Pani Małgorzaty Mularczyk na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Uchwały Zarządu Fundacji Wspólna Droga w roku 2010: 1. Uchwała nr 1 z dnia w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za rok Uchwała nr 2 z dnia w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania 15

16 Finansowego za rok Uchwała nr 3 z dnia w sprawie dystrybucji środków otrzymanych w 2009 roku 4. Uchwała nr 1 z dnia w sprawie dystrybucji środków pozyskanych w roku 2009 (Komisja Carlsberg) 5. Uchwała nr 2 z dnia w sprawie dystrybucji środków pozyskanych w roku 2009 (Komisja Śląska) 6. Uchwała nr 3 z dnia w sprawie dystrybucji środków pozyskanych w roku 2009 (Komisja Ogólnopolska) 7. Uchwała nr 4 z dnia w sprawie dystrybucji środków pozyskanych w roku 2009 w ramach programu Partnerstwo dla Dzieci 8. Uchwała nr 5 z dnia w sprawie wysokości świadczenia urlopowego 9. Uchwała nr 6 z dnia w sprawie przyznania pracownikom premii uznaniowej za III kwartał 10. Uchwała nr 1 z dnia w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Rybnika Boguszowic 17-stka 11. Uchwała nr 2 z dnia w sprawie przyznania pracownikom premii uznaniowej za IV kwartał III. INFORMACJA FINANSOWA 1. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: Przychody uzyskane z działalności statutowej Fundacji w 2010r. wyniosły ,89 zł. Pozostałe przychody operacyjne 0,81 zł oraz przychody finansowe ,10 zł. Fundacja Wspólna Droga nie prowadziła w 2010 roku działalności gospodarczej oraz nie otrzymała spadków, zapisów, darowizn. Otrzymała środki pochodzące ze źródeł publicznych: FIO ,70 zł Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ,00 zł 2. Informacja o poniesionych kosztach ( w zł): a) realizacja celów statutowych ,36 b) administracja, w tym : ,43 usługi obce ,66 podatki i opłaty 738,78 Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne ,25 pozostałe koszty ,74 c) koszty operacyjne 261,00 d) koszty finansowe 0,16 3. Dane: a) liczba osób zatrudnionych w Fundacji Wspólna Droga na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosła 5 osób. Fundacja zatrudniała w ciągu całego 2010 roku łącznie 52 osoby w ramach umów cywilno-prawnych. b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację (całkowite obciążenie wraz z ubezpieczeniem społecznym) w roku 2010 wyniosła ,91 zł. c) w 2010 r. wypłacono członkom zarządu wynagrodzenia w wysokości brutto: ,87 zł. 16

17 d) w 2010 r. kwota wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło wyniosła: ,74 zł. e) w roku 2010 Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych f) w 2010 roku Fundacja posiadała środki zgromadzone w Citi Banku Handlowym na łączną kwotę ,50 zł, oraz jednostki uczestnictwa funduszu rynku pieniężnego UniWIBID SFIO o wartości: ,45 zł g) Fundacja Wspólna Droga nie nabyła w roku 2010 nieruchomości. h) W roku 2010 Fundacja nie nabywała składników majątku. i) Fundacja posiadała następujące wartości aktywów ujętych w bilansie za rok 2010: - rzeczowe aktywa trwałe 0,00 - zapasy rzeczowych aktywów obrotowych ,57 - należności krótkoterminowe 410,15 - środki pieniężne ,92 - pozostałe aktywa finansowe ,45 - krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe 0,00 Ogółem ,09 j) Zobowiązania Fundacji na koniec 2010 roku przedstawiają się następująco: - fundusz statutowy ,07 - wynik finansowy netto za rok obrotowy ,85 - zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 2 085,17 - rozliczenia międzyokresowe 0,00 Ogółem ,09 4. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe samorządowe nie dotyczy 5. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu zobowiązań podatkowych Fundacja w roku 2010 składała deklaracje PIT-4 z tytułu wynagrodzeń i CIT-8. Zgodnie z Dz. U. z 2001 r. Nr 137 poz. 1539, Fundacja prowadziła działalność statutową i nie odprowadzała podatku dochodowego od działalności oraz nie posiadała innych zobowiązań podatkowych. Informacja dodatkowa: FIRMA KBR Izabela Olejnik przeprowadziła audyt za rok Opinia Biegłego Rewidenta była pozytywna, bez zastrzeżeń. Zarząd: Małgorzata Mularczyk Piotr Biernacki Grzegorz Sikora 17

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU I. NAZWA FUNDACJI, SIEDZIBA I ADRES, KRS, REGON, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, CELE STATUTOWE FUNDACJI Fundacja Wspólna Droga United

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

NIKIFORY PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY. Wspierajmy sztukę najwrażliwszych. - Prof. Ksawery Piwocki Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

NIKIFORY PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY. Wspierajmy sztukę najwrażliwszych. - Prof. Ksawery Piwocki Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Wspierajmy sztukę najwrażliwszych - Prof. Ksawery Piwocki Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY NIKIFORY - program społeczny Fundacji Wspólna Droga United Way Polska PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Krąg Koordynatorów. Fundacja Wspólna Droga - United Way Polska. Warszawa, 19. marca 2007 r.

Krąg Koordynatorów. Fundacja Wspólna Droga - United Way Polska. Warszawa, 19. marca 2007 r. Krąg Koordynatorów Fundacja Wspólna Droga - United Way Polska Warszawa, 19. marca 2007 r. Fundacja Wspólna Droga United Way Polska Misja: Inicjujemy i współtworzymy w Polsce ruch partnerskiej współpracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 I. Fundacja IN POSTERUM ul. Strzegomska 7 53-611 Wrocław telefon: 071 359 09 50 - forma prawna Organizacja Pożytku Publicznego - numer w Krajowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 Fax: (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 fax; (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres Jastrzębie-Zdrój, 20.06.2016 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres 01.01.2015 31.12.2015 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK 1. Nazwa wnioskodawcy, STOWARZYSZENIA NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY ŻYCZLIWA DŁOŃ 2. Siedziba i adres, 31 620 Kraków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok I. DANE FUNDACJI 1/Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja ul. Staszica 14 76-200

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2008 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34 data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Kraków, dnia 24 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Nazwa organizacji: Fundacja Bariera Siedziba i adres: ul. Smoleńsk 22/25,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2012 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2009 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2009 ROKU I. NAZWA FUNDACJI, SIEDZIBA I ADRES, KRS, REGON, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, CELE STATUTOWE FUNDACJI Fundacja Wspólna Droga (United

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD 01.01.2013 r. DO 31.12.2013 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 213 ROK ZIELONA GÓRA, 2 CZERWCA 214 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności fundacji za rok 2010 r.

SPRAWOZDANIE. z działalności fundacji za rok 2010 r. SPRAWOZDANIE z działalności fundacji za rok 2010 r. 1. Fundacja Psychoonkologii Ogród Nadziei Ul. Puławska 158/164 m.3 02-670 Warszawa Data rejestracji: 29.09.2004 r. KRS 0000218418 Regon: 015832921 Członkowie

Bardziej szczegółowo

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie,

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie, 5. wyszukiwanie szczególnie uzdolnionych młodych ludzi oraz pomoc i wsparcie ich edukacji, w szczególności poprzez: a) nagradzanie lub sponsorowanie dzieci i młodzieży na rzecz których działa Fundacja,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 r. PASIEKA Fundacja Rozwoju i Wsparcia

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 r. PASIEKA Fundacja Rozwoju i Wsparcia Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 r. PASIEKA Fundacja Rozwoju i Wsparcia PASIEKA Fundacja Rozwoju i Wsparcia ul. Dominikańska 15, 35-041 Rzeszów KRS 000407341, data wpisu 4.01.2012 r. Regon: 18080644000000

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN w Poznaniu os. Lecha 14 http://www.gen.org.pl; e mail : gen@gen.org.pl tel/fax (0 61 ) 87 07 721; kom. 0 607 222 721 NIP 782 22 25 786; REGON:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2008 Olsztyn, dnia 27 marca 2009r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego ul. Nowogrodzka 1/3 00-513 Warszawa SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2008 1. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. SPRAWOZDANIE Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, aktualny adres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 Nakło nad Notecią, dnia 10.06.2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej 1. Dane Fundacji: Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 - nazwa: Fundacja Civitas - siedziba: Nakło nad Notecią - adres: 89-100

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 214 ROK ZIELONA GÓRA, 24 MARCA 216 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 S t o w a r z y s z e n i e A J E D N A K Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 STOWARZYSZENIE A JEDNAK ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000357690 Ul. Trawowa 25/1, 54 614 Wrocław tel. 609 564 844,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności FUNDACJI DOGTOR w roku 2014

Sprawozdanie z działalności FUNDACJI DOGTOR w roku 2014 Sprawozdanie z działalności FUNDACJI DOGTOR w roku 2014 GDYNIA 2015 1. Dane rejestracyjne i działalność fundacji Fundacja Dogtor jest jedną z pierwszych organizacji w Polsce profesjonalnie zajmujących

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Fundacji Pomocy Ludziom Przewlekle Chorym im. Henryki Gerber Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2010

Sprawozdanie. z działalności Fundacji Pomocy Ludziom Przewlekle Chorym im. Henryki Gerber Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Ludziom Przewlekle Chorym im. Henryki Gerber Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2010 Nr KRS: 0000251624 Spis treści I. Wprowadzenie II. Dane i organizacja

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za rok 2014

Informacja dodatkowa za rok 2014 Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach ul. Kilińskiego 15 40-061 Katowice tel. 32 251-91-95 REGON: 271067474 Informacja dodatkowa za rok 2014 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2013

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji Buma im. Jacka i Piotra Michalskich za rok 2013 Kraków, maj 2014 Spis treści 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie 2. Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO Sprawozdanie merytoryczne z działalności STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO w Stalowej Woli - Rozwadowie w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES OD 21.11.2012r DO 31.12.2013r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PEGASUS ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PEGASUS ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PEGASUS ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AUDEMUS AUDIRE. Sprawozdanie merytoryczne Fundacji AUDEMUS AUDIRE 2013 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AUDEMUS AUDIRE. Sprawozdanie merytoryczne Fundacji AUDEMUS AUDIRE 2013 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AUDEMUS AUDIRE 2013 1. Fundacja AUDEMUS AUDIRE z siedzibą w Warszawie (02-884) przy ulicy Puławskiej 538, powstała na mocy Aktu Fundacyjnego podpisanego 16 listopada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego. za okres 01.01.2011-31.12.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego. za okres 01.01.2011-31.12. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego za okres 01.01.2011-31.12.2011 1)Nazwa organizacji: Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZE KALETY

STOWARZYSZENIE NASZE KALETY STOWARZYSZENIE NASZE KALETY Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...4 II. BILANS...10 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT...12

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 DANE FUNDACJI: Fundacja Grażyny Piechockiej-Kranc Radosne Dzieciństwo z siedziba w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2012 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane: Nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE z siedzibą w Borowym Młynie, 2. Cele Stowarzyszenia

1. Podstawowe dane: Nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE z siedzibą w Borowym Młynie, 2. Cele Stowarzyszenia Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE rok 2010 Borowy Młyn 22 82-420 Ryjewo www.agape.info.pl agape.sekretariat@o2.pl NIP 581 16 71 794; KRS 0000058879 1 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU. Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU. Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12. Oława, 02.04.2013 r SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12.2011 r Dane fundacji Fundacja KROK PO KROKU Plac Zamkowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA Bydgoszcz, 22 grudnia 2012 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2011 1. Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym ma swoją siedzibę w Bydgoszczy, ul.moczyńskiego 5, 85-016 Bydgoszcz.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Leczonych Chirurgicznie UŚMIECH z siedzibą w Olsztynie

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Leczonych Chirurgicznie UŚMIECH z siedzibą w Olsztynie Olsztyn, dnia 28 marca 2008r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2007 1. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu: Nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Leczonych Chirurgicznie Uśmiech Adres:, Data wpisu do Krajowym

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie merytoryczne za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji FUNDACJ CENTRUM EDUKACJI LIDESKIEJ 2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie merytoryczne

sprawozdanie merytoryczne sprawozdanie merytoryczne 2007 I. Informacje ogólne: 1. Pełna nazwa organizacji Instytut Edukacji Społecznej 2. Numery identyfikacyjne KRS: 0000067470 (wpisano 03.12.01) NIP: 894-27-04-969 Regon: 932713974

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Sprawozdanie z działalności Fundacji Inicjatyw Menedżerskich za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. na podstawie: wzoru sprawozdania określonego przez Ministra Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Serce im. Janusza Korczaka za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Serce im. Janusza Korczaka za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Serce im. Janusza Korczaka za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Fundacja Serce im. Janusza Korczaka ul. Abrahama

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za okres

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za okres SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za okres 01.01.2015-31.12.2015 Dane rejestrowe Siedziba: Rejestr: Fundacja Fotografii Analogowej i Klasycznych Technik Fotograficznych "Antykwariat Fotograficzny" 80-374 Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności Sprawozdanie z działalności Fundacji Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II za rok 2006 1. Dane rejestracyjne: Fundacja Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II z siedzibą w Bydgoszczy, ul. A.G.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji Między Słowami za okres od do

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji Między Słowami za okres od do Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji Między Słowami za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I A I N I C J A T Y W S P O Ł E C Z N O G O S P O D A R C Z Y C H W Ś W I D W I N I E I. Informacje ogólne:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera za rok 2015 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera za rok 2015 Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2003r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005 Fundacja Instytut Społeczeństwa Wiedzy ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: isw@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U.2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Fundacji Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 1. Nazwa organizacji Fundacja Katolicka Inicjatywa BERIT 2, siedziba: kraj POLSKA, woj. Dolnośląskie adres: ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2012

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2012 Sprawozdanie z działalności Fundacji Buma im. Jacka i Piotra Michalskich za rok 2012 Kraków, maj 2013 Spis treści 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie 2. Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa Fundacji, siedziba, adres, data wpisu i nr KRS, REGON, skład zarządu, cele statutowe Fundacji.

I. Nazwa Fundacji, siedziba, adres, data wpisu i nr KRS, REGON, skład zarządu, cele statutowe Fundacji. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2012 FUNDACJI ROZWOJU KARDIOLOGII I KARDIOCHIRURGII WAD WRODZONYCH SERCA INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI W ŁODZI MAMY SERCE Podstawa prawna :ustawa z dn. 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA CZARNOZIEM NA SOLI ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA CZARNOZIEM NA SOLI ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA CZARNOZIEM NA SOLI ZA 2014 ROK I. AKTYWA Wyszczególnienie aktywów Stan na dzień : Stan na dzień : 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. A. AKTYWA TRWAŁE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności Sprawozdanie z działalności 2013 I. DANE REJESTRACYJNE FUNDACJI 1. Fundacja Emperia, z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PRO EDU

STATUT FUNDACJI PRO EDU STATUT FUNDACJI PRO EDU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja Pro Edu, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została aktem notarialnym sporządzonym przed Notariuszem Tomaszem Poredą w dniu 08.11.2010r (Repetytorium

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Salemander za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Salemander za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Salemander za rok 2014 1. Dane rejestracyjne: Fundacja Salemander z siedzibą we Wroclawiu, adres: ul. Legnicka 65 54-206 adres korespondencyjny: Ogrodowa 23 55-040 Bielany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2009 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

Bardziej szczegółowo

Fundacja LUDZIE SERCA z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Fundacja LUDZIE SERCA z siedzibą w Rudzie Śląskiej Fundacja LUDZIE SERCA z siedzibą w Rudzie Śląskiej Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za okres 01.01.2015r. 31.12.2015r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2010 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2010 r. Kwilcz,04 marca 2011r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2010 r. I. DANE STOWARZYSZENIA : 1. Nazwa Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Tęcza 2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kierowane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Sprawozdanie kierowane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego FUNDACJA PEDAGOGIUM ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa tel/fax (022) 826-48-17 e-mail: fundacja@pedagogium.edu.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji Pedagogium za rok 2006 Sprawozdanie kierowane

Bardziej szczegółowo

sporządzony na dzień 31.12.2013

sporządzony na dzień 31.12.2013 Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących REGON: 276585647 Wsparcia 'OPOKA" ul. M. Oblatów 24 40-129 Katowice (nazwa jednostki) Rachunek wyników sporządzony na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI PRZYLĄDEK NADZIEI ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FUNDACJI PRZYLĄDEK NADZIEI ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FUNDACJI PRZYLĄDEK NADZIEI ZA ROK 2011 Fundacja Przylądek Nadziei sprawozdanie merytoryczne za 2011 rok - str. 1 1. Powstanie i działalność Fundacji Fundacja Przylądek Nadziei działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Dzieci Orientu za rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Dzieci Orientu za rok 2013 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Dzieci Orientu za rok 2013 1. Fundacja Dzieci Orientu ma swoją siedzibę w Kątach Wrocławskich, ul. Dębowa 28/4 2. Fundacja Dzieci Orientu została zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRO BONUM ZA OKRES OD ROKU DO roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRO BONUM ZA OKRES OD ROKU DO roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRO BONUM ZA OKRES OD 17. 04.2014 ROKU DO 31.12.2014 roku Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001r. W sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I ICH RODZINOM DAJMY SZANSĘ SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZA ROK 2012

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I ICH RODZINOM DAJMY SZANSĘ SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZA ROK 2012 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I ICH RODZINOM DAJMY SZANSĘ SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZA ROK 2012 KRS 00003777308 REGON 280591432 ADRES 11-034 STAWIGUDA UL. KWIIATOWA 6a Tel.89 5125276 e-mail

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe za rok 2008. Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej Żyć godnie

Sprawozdanie Finansowe za rok 2008. Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej Żyć godnie Sprawozdanie Finansowe za rok 2008 Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej Żyć godnie WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2013 Warszawa, marzec 2014 r. I. INFORMACJE O ORGANIZACJI NAZWA: Stowarzyszenie Konsumentów Polskich SIEDZIBA i ADRES: ul. M. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa NUMER

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ ZA ROK 2004

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ ZA ROK 2004 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ ZA ROK 2004 Krajowa Fundacja Oświatowa, zwana dalej FUNDACJĄ, z siedzibą w Warszawie ul. Łabiszyńska 25 w dniu 24 lipca 2003 r. została wpisana

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach SZANSA DZIECIOM

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach SZANSA DZIECIOM SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok 2012 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach Szansa Dzieciom z siedzibą w Kielcach,

Bardziej szczegółowo