AKTYWNI RAZEM Lack, ul. Brzozowa 1 tel/fax

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTYWNI RAZEM 09-520 Lack, ul. Brzozowa 1 tel/fax 24 276-61-33"

Transkrypt

1 AKTYWNI RAZEM Lack, ul. Brzozowa 1 tel/fax NIP , Regon SPRA WOZDANIE Z DZIALALNOSCI FUNDACJA AKTYWNI RAZEM (pelna nazwa jednostki) ZA ROK 2012 I. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym, numer KRS, statystyczny numer identyfikacyjny REGON, dane dotyczace czlonków zarzadu fundacji (imiona i nazwiska wedlu g aktualnego wpisu w rejestrze sadowym i adres zamieszkania) oraz okreslenie celów statutowych fundacji. Fundatorem Fundacji AKTYWNI RAZEM jest Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostyninskiego z siedziba w Lacku, ul Brzozowa l. Nazwa: AKTYWNI RAZEM Adres: Lack, ul. Brzozowa l, Lack Data powstania i pierwszej rejestracji organizacji: r. (wg Aktu Notarialnego - Repetytorium nr 194/2006); r. - pierwsza rejestracja w Krajowym Rejestrze Sadowym. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym: r. Numer KRS: Statystyczny Numer Identyfikacji REGON: Czlonkowie Zarzadu Fundacji wg aktualnego wpisu w Rejestrze Sadowym: enwerth Imie i nazwiskodyrektor Bunnistrz "Zielona Kierownik Wlasciciel Prezes Wójtsluzbowe Adres Funkcja Gminy Stanowisko Stary Kolegialna Grzybów Rynek ul. Ul. Klótno Zarzadu Czlonek Prezes Szkola" Wiejskiego Osiedlowa Klonowa Miasta Spóldzielcza PPHU Biura zamieszkania Rynek Gostynin 26 pelniona 70 Dobrzyków Zwiazku Zarzadu I Fundacji 26c6 7/2 6m.2 8 Jan AKTYWNI Pilsudczyków Regionalnego Osrodka i Gminy Rykalski Gabin Edukacj RAZEM Centrum o/gabin i wedukacj "ZIARNO" Stowarzyszenia Plocku Goreniui Ekologicznej Duzym

2 Okreslenie celów statutowych Fundacji: Celem Fundacji AKTYWNI RAZEM - tworzacej "Lokalna Grupe Dzialania" - w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzialem srodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007r. Nr 64, poz. 427) jest dzialanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególnosci: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju; promocja obszarów wiejskich; mobilizowanie ludnosci do wziecia aktywnego udzialu w procesie rozwoju obszarów wiejskich; upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach zwiazanych z aktywizacja ludnosci wiejskich. Fundacja dzialajac na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzglednia ochrone oraz promocje srodowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzacje i rozwój wyrobów regionalnych. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: l. Organizowanie i finansowanie: a. Przedsiewziec o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym - w tym seminariów, szkolen, kursów i konferencji, b. Imprez kulturalnych takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, sluzacych promocji i tworzeniu tozsamosci kulturowej regionu. c. Dzialalnosci propagandowej, promocyjnej, infonnacyjnej i poligraficznej. 2. Prowadzenie bezplatnego doradztwa w zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych zwiazanych z realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju. 3. Wspólprace i wymiane doswiadczen z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarzadowymi w zakresie objetym celami fundacji na poziomie krajowym i miedzynarodowym. 4. Prowadzenie innych dzialan przewidzianych dla lokalnych grup dzialania. 5. Pozyskiwanie srodków finansowych przeznaczonych na dzialalnosc Fundacji. II. Zasady, formy i zakres dzialalnosci statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a takze opis glównych zdarzen prawnych w jej dzialalnosci o skutkach finansowych. Plan pracy na 2012 rok obejmowal dzialania sluzace realizacji celów statutowych. Priorytetowo traktowane byly nastepujace zagadnienia: l. Podpisanie i realizacja Umowy przyznania pomocy w ramach dzialania "Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania, nabywanie umiejetnosci i aktywizacja" na lata , w tym m.in. na: a) badania nad obszarem objetym Lokalna Strategia Rozwoju (LSR): raport koncowy badania ruchu turystycznego, aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwislanskiego Pogranicza Mazowiecko Kujawskiego. b) infonnowanie o obszarze dzialania Lokalnej Grupy Dzialania (LGD) oraz o LSR: prowadzenie i aktualizacja strony internetowej zwiazanej z informowaniem o obszarze objetym LSR, realizacja LSR oraz dzialalnoscia LGD, doradztwo w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy na realizacje operacj l, opracowanie, przygotowanie, druk oraz powielanie i dystrybucja materialów infonnacyjnych, zamieszczanie materialów informacyjnych w prasie, tworzenie i obsluga baz danych, w szczególnosci baz danych infonnacji turystycznej, zwiazanych z obszarem realizacji LSR, c) szkolenie zespolu bioracego udzial we wdrazaniu LSR, d) realizacja wydarzen o charakterze promocyjnym (np. targów, konferencji, festiwali, festynów i konkursów) oraz szkolenia lokalnych liderów. 2

3 2. Wdrazanie Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwislanskiego Pogranicza Mazowiecko - Kujawskiego poprzez: a) przygotowanie i przeprowadzanie naborów wniosków, b) przygotowanie i obsluga posiedzen Komisji Programowej, c) monitoring i biezaca sprawozdawczosc. 3. Wsparcie doradcze w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. 4. Przygotowanie i zlozenie wniosku o wybór LGD w zakresie dodatkowych zadan. 5. Wdrazanie miedzynarodowych projektów wspólpracy, w tym: a) przygotowanie i realizacja projektu: Rozwój lokalny oparty na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym (Korzenie)/ Local Development Based on Cultural and NaturaI Heritage (ROOTS) b) przygotowanie i realizacja projektu: Turystyka dla ozywienia gospodarczego obszarów wiejskich/tourism for Economic Revival of Rural Areas (TERRA). 6. Wspóludzial w organizacji lokalnych imprez kulturalnych i turystycznych. 7. Dzialania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody, w tym: a) przygotowanie i realizacja projektu: STWORZENIE POTENCJALNYCH MIEJSC LEGOWYCH DLA RYBITW I MEW NA TERENIE POJEZIERZA GOSTYNINSKIEGO (projekt realizowany w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej), b) przygotowanie i realizacja projektu: ILUSTROWANA KSIEGA PTAKÓW PÓLNOCNO ZACHODNIEGO MAZOWSZA (projekt realizowany w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej). 8. Zlozenie sprawozdan z dzialalnosci Fundacji za 201 I rok do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 9. Biezaca dzialalnosc administracyjna Fundacji w tym przygotowanie i rozliczanie wniosków o platnosc. Ad. 1. Realizacja umowy przyznania pomocy w ramach dzialania "Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania, nabywanie umiejetnosci i aktywizacja" na lata z uwzglednieniem Aneksu nr I z dnia 16 maja 2012 r. a) w ramach zadania "Informowanie o obszarze dzialania Lokalnej Grupy Dzialania oraz o LSR" wykonano nastepujace zadania: prowadzenie i aktualizacja strony internetowej zwiazanej z informowaniem o obszarze objetym LSR, realizacja LSR oraz dzialalnoscia LGD. Za zadanie odpowiedzialni byli pracownicy biura LGD. Na stronie internetowej zamieszczane byly informacje z biezacej dzialalnosci biura oraz informacje o ciekawych inicjatywach podejmowanych przez samorzady, osrodki kultury i organizacje pozarzadowe. doradztwo w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy na realizacje operacji. Doradztwo prowadzone bylo na biezaco przez pracowników biura LGD oraz okresowo przez doradców na spotkaniach doradczych. LGD zorganizowalo 19 spotkan doradczych. Z doradztwa prowadzonego droga bezposrednia oraz telefoniczna skorzystalo ponad 300 osób. opracowanie, przygotowanie, druk oraz powielanie i dystrybucja materialów informacyjnych, w tym: - wydanie materialów informacyjnych w postaci: ~ Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwislanskiego Pogranicza Mazowiecko Kujawskiego (40 szt.), zamieszczanie materialów promocyjnych w prasie: - artykul w Gazecie Targowej wydanej na XXI Gielde Rolnicza, - artykul w Gazecie Lackiej Nr 1/2012 (55), - artykul w Tygodniku Plockim Nr 45, 3

4 4 - opracowanie w Wydawnictwie Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Plocku "Nauki ekonomiczne tom XV", - informacja w Galerii Powiatu Plockiego (wrzesien 2012) - reklama w Informatorze Powiatu Plockiego, - artykul pn. "Wiesci Lokalnej Grupy Dzialania Fundacji AKTYWNI RAZEM" - "Tygodnik Plocki" Nr 45, - Informacja w Wydawnictwie Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Plocku "Nauki Ekonomiczne tom XV". Ponadto Fundacja AKTYWNI RAZEM informowala o biezacej dzialalnosci w wydawanym przez Fundacje Newsletterze. Artykuly przesylane byly droga elektroniczna do czlonków Zarzadu, Rady oraz do miast i gmin polozonych na obszarze dzialania LGD Fundacji AKTYWNI RAZEM, a takze do potencjalnych wnioskodawców. Artykuly byly zamieszczane takze na stronie internetowej Fundacji. Lokalna Grupa Dzialania Fundacja AKTYWNI RAZEM reklamowala swoja dzialalnosc poprzez komunikaty radiowe w Radio ESKA Plock oraz w Radio Hit Wloclawek. W dniu 26 pazdziernika 2012 r. w Zegrzu, Prezes Zarzadu podczas VI Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich przedstawila prezentacje opisujaca przykladowe operacje realizowane w ramach wdrazania Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwislanskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego. Przyklady operacji bedace "dobrymi praktykami" posluzyly jako inspiracje dla innych LGD woj. mazowieckiego. b) W ramach zadania "Szkolenie zespolu bioracego udzial we wdrazaniu LSR" w dniu 26 kwietnia 2012 r. odbylo sie szkolenie poswiecone realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwislanskiego Pogranicza Mazowiecko - Kujawskiego. Szkolenie przeprowadzila Pani Agnieszka Zukowska Prezes Zarzadu Fundacji AKTYWNI RAZEM, Pan Piotr Lukasik - Przedstawiciel Samorzadu Województwa Mazowieckiego, Pani Maria Winnicka - Kierownik Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddzial w Plocku oraz Pani Barbara Snopek - Kierownik Zespolu Przedsiebiorczosci, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki w Mazowieckim Osrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddzial w Plocku. Pracownicy biura Fundacji oraz czlonkowie Zarzadu i Rady Fundacji uczestniczyli w nastepujacych szkoleniach, konferencjach, spotkaniach i wyjazdach studyjnych: szkolenie dotyczace monitorowania i oceny realizacji LSR oraz podejmowania dzialan naprawczych w przypadku niewystarczajacych efektów (Serock, lutego 2012), szkolenie pn. "Questing- tworzenie atrakcji turystyczno-edukacyjnych w formie poszukiwania skarbów" (Pólka Raciaz, wrzesnia 2012), - szkolenie dotyczace ewaluacji LSR oraz wybór LGD do realizacji dodatkowych zadan; Zmiany w przepisach wykonawczych Osi 4 PROW Leader ze szczególnym uwzglednieniem dzialania 413 "Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju" (Jadwisin, ), udzial w VI Mazowieckim Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich (Zegrze, pazdziernika 2012), szkolenie dotyczace wspólpracy Regionalnych Osrodków EFS i Lokalnych Grup Dzialania z obszaru woj. mazowieckiego w kontekscie nowej perspektywy finansowej (Warszawa, 3 grudnia 2012), wyjazd studyjny do Danii w celu przyblizenia zasad funkcjonowania dunskich LGD (I!-13 grudnia 2012), seminarium dotyczace rozwijania kapitalu spolecznego mieszkanców obszarów objetych LSRdzieki skutecznym metodom aktywizacji (Tluszcz, grudnia 2012) c) W ramach zadania "Realizacja wydarzen o charakterze promocyjnym" Fundacja AKTYWNI RAZEM zorganizowala stoiska podczas nastepujacych imprez: XXI Gielda Rolnicza w Lacku (27 maja 2012), Wystawa plenerowa MAZOVIA EXPO 2012 "The Best of Polish Mazovia", Turniej Pilki Noznej "Lackie Euro"( 17 czerwca 2012),

5 Swieto Jana w Wiaczeminie Polskim (23 czerwca 2012), VI Rajd Rowerowy dookola Miasta i Gminy Gabin (24 czerwca 2012), Regaty Zeglarskie (Nowy Ouninów, 7 lipca 2012), II Wakacyjny Piknik Rodzinny w Lacku (li sierpnia 2012) Lato w Parku (Kowal, 25 sierpnia 2012), 44. Niedziela Sannicka (26 sierpnia 2012), I Dozynki Gminne w Podlasiu (16 wrzesnia 2012), Jesienne" Swieto Michala" (Grzybów, 29 wrzesnia 2012), 7. Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej "Od Kujawiaka do Oberka" (Lack, 13 pazdziernika 2012). W ramach zadania "Wydarzenia o charakterze promocyjnym" Fundacja AKTYWNI RAZEM zakupila: ~ filizanki z logo fundacji (67 sztuk), ~ fartuchy kucharskie z logo fundacji (20 sztuk). W ramach realizacji zadania "Szkolenie lokalnych liderów" LGD informowala o dzialalnosci szkolen i spotkan, które odbyly sie w nastepujacych terminach: - 09 lutego 2012 r. w Kowalu, 13 lutego 2012 r. w Lacku, 14 lutego 2012 r. w Bialem, 20 marca 2012 r. we Wladyslawowie, 21 marca 2012 r. w Lacku, 28 marca 2012 r. w Zwoleniu, 28 marca 2012 r. w Plocku, 30 marca 2012 r. w Wincentowie, 3 I marca 2012 r. wsierakówku. podczas Program szkolen obejmowal: przedstawienie najwazniejszych informacji na temat dzialalnosci Lokalnej Grupy Dzialania Fundacji AKTYWNI RAZEM, informacje na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata i Osi 4 Leader, przedstawienie celów ogólnych i szczególowych Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwislanskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego, omówienie dzialan wdrazanych przez podejscie Leader i mozliwosci pozyskania dofinansowania, informacje dotyczace najblizszych naborów (termin, rodzaje przedsiewziec, itp.). Uczestnikom przekazano materialy informacyjne i szkoleniowe: broszury "Lokalna Strategia Rozwoju Nadwislanskiego Pogranicza Mazowiecko - Kujawskiego, Przedsiewziecia, Cele ogólne i szczególowe", "Róznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw", "Male projekty", Lokalna Strategie Rozwoju Pogranicza Mazowiecko - Kujawskiego (dla zainteresowanych), harmonogram naboru wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwislanskiego Pogranicza Mazowiecko - Kujawskiego na lata 20 I (kwartalnie w podziale na dzialania w tys. zl), wzory wniosków (dla zainteresowanych). Ad. 2. W ramach dzialan zwiazanych z wdrazaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Fundacja przeprowadzila trzy nabory wniosków o dofinansowanie w nastepujacych terminach: r r r r r r. Posiedzenia Komisji Programowej r. odbyly sie w terminach:

6 r r. Za wlasciwe przygotowanie i obsluge posiedzen zgodnie z Regulaminem Dzialania Komisji Programowej Fundacji AKTYWNI RAZEM odpowiedzialne bylo biuro LGD. Do LGD zlozono lacznie 27 wniosków, w tym: - 22 na tzw. "Male projekty", - l na dzialanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw", - 4 na dzialanie "Róznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej". Komisja Programowa zdecydowala o dofinansowaniu projektów: - 14 na tzw. "Male projekty", - l na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw", - 3 na "Róznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej". W ramach tzw. "Malych projektów" otrzymaly nastepujace wnioski: pozytywna decyzje w sprawie wyboru operacji do dofinansowania l. Doposazenie i wyposazenie pomieszczen Zielonej Szkoly w Goreniu Duzym 2. Równowaga ekologiczna wsi Edycja Budowa zadaszonej grilowedzarni w gospodarstwie agroturystycznym "Agro-zacisze" wraz z zagospodarowaniem terenu. 4. "PERELKI ZIEMI GABINSKIEJ" - warsztaty fotograficzne z wystawa najlepszych prac z zakresu popularyzacji dziedzictwa kulturowego i promocji miasta i gminy Gabin. 5. Komputer nie gryzie. 6. Zakup sprzetu wodnego do Gospodarstwa Agroturystycznego w Bialem. 7. Wyposazenie Gospodarstwa Agroturystycznego w sprzet plywajacy. 8. Publikacja monografii - albumu fotograficznego o Gminie Baruchowo. 9. Organizacja placu zabaw dla dzieci w Jordanowie. 10. Utworzenie regionalnej izby tradycj i - powidlany zakatek. II.Podniesienie atrakcyjnosci "Agroturystyki u Macieja" poprzez doposazenie i remont obiektu. l2.wykonanie instalacji kolektorów slonecznych w firmie F.H.U. ES-CAR Ewa Lesniewska 13.Promocja i organizacja aktywnego trybu zycia dzieci, mlodziezy i doroslych poprzez zorganizowanie zajec nauki woltyzerki, w celu wylonienia kadry do reprezentowania województwa mazowieckiego na ogólnopolskich imprezach sportowych. 14.Warsztaty kulinarne dla dzieci - poznajemy regionalne smaki. W ramach dzialania "Róznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej" pozytywna decyzje w sprawie wyboru operacji do finansowania otrzymaly nastepujace wnioski: l. Poprawienie standardu obiektu agroturystycznego poprzez modernizacje budynku mieszkalnego pod potrzeby agroturystyki (gm. Sanniki). 2. Poprawienie standardu obiektu agroturystycznego i wzrost dochodu dzialalnosci poprzez modernizacje budynku, zakup wyposazenia oraz budowe wiat ogrodowych. 3. Zwiekszenie przychodu z dzialalnosci rolniczej poprzez zakup wyposazenia dla 9 - ciu pokoi goscinnych, pomieszczen pomocniczych i ogólnodostepnych oraz zamontowanie platformy dla osób niepelnosprawnych, w celu uruchomienia dzialalnosci hotelarskiej w zabytkowym budynku, w miejscowosci Soczewka gm. Nowy Duninów. W ramach dzialania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw" pozytywna decyzje w sprawie wyboru operacji do finansowania otrzymal nastepujacy wniosek: l. Rozszerzenie oferty dotychczasowej dzialalnosci i wzrost dochodów i poziomu zatrudnienia poprzez budowe budynku inwentarskiego z przeznaczcniem na stajnie i zagospodarowanie terenu pod osrodek jezdziecki. Ad. 3. Fundacja zapewnila bezplatne wsparcie doradcze w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Doradztwo bylo prowadzone przez Pania Mariole Winnicka - Kierownik Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddzial 6

7 7 w Plocku, Pania Barbare Snopek - Specjaliste ds. gospodarstwa wiejskiego, agroturystyki i dziedzictwa kulturowego w Mazowieckim Osrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddzial w Plocku oraz pracowników biura LGD. Z doradztwa korzystali potencjalni wnioskodawcy, organizacje pozarzadowe, mieszkancy i przedsiebiorcy z terenu dzialania LGD. W roku 2012 LGD zorganizowalo 19 spotkan doradczych: 12 stycznia 2012 r. w biurze LGD, 9 lutego 2012 r. w Kowalu, 13 lutego 2012 r. w Lacku, 14 lutego 2012 r. w Bialem, 23 lutego 2012 r. w biurze LGD, 20 marca 2012 r. we Wladyslawowie, 21 marca 2012 r. w biurze LGD, 28 marca 2012 r. w Zwoleniu, 28 marca 2012 w Plocku, 30 marca w Wincentowie, 31 marca wsierakówku, 12 kwietnia 2012 r. w biurze LGD, 26 czerwca 2012 r. w biurze LGD, 21 sierpnia 2012 r. w biurze LGD, 11 wrzesnia 2012 r. w biurze LGD, 21 wrzesnia 2012 r. w biurze LGD, 17 pazdziernika 2012 r. w biurze LGD, 21 listopada 2012 r. w biurze LGD, 13 grudnia 2012 r. w biurze LGD. oraz prowadzilo doradztwo bezposrednie i telefoniczne. Szacuje sie, ze z tej formy doradztwa, lacznie skorzystaly 354 osoby. Ad. 4. W zwiazku ze zlozonym przez LGD AKTYWNI RAZEM wnioskiem w konkursie ogloszonym przez samorzad Województwa Mazowieckiego na wybór lokalnej grupy dzialania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie dodatkowych zadan z Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Lokalna Grupa Dzialania Fundacja AKTYWNI uzyskala 80 punktów, zajmujac pierwsze miejsce w woj. mazowieckim i otrzymala srodki finansowe w wysokosci W konkursie wzielo udzial 15 LG D z Mazowsza, z czego 9 LG D uzyskalo wymagana przepisami liczbe punktów, upowazniajaca do wpisu na liste rankingowa. Fundacja AKTYWNI RAZEM znalazla sie na pierwszym miejscu w woj. mazowieckim oraz pietnastym miejscu w Polsce (na 154 zlozone wnioski). Pozyskane srodki przeznaczone na wdrazanie LSR w ramach wszystkich mozliwych dzialan tj.: Male projekty, Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw oraz Róznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej beda dostepne dla mieszkanców, terenu LGD AKTYWNI RAZEM w ramach konkursów oglaszanych przez Lokalna Grupe Dzialania w 2013 roku. W ramach dodatkowych zadan LGD poszerzylo swoja Lokalna Strategie Rozwoju o przedsiewziecia: Przedsiewziecie 1.3.2: Kraina sztuki W ramach przedsiewziecia realizowane beda projekty polegajace na: - urzadzaniu i zagospodarowaniu przestrzeni publicznej przez umieszczenie w niej dziel sztuki, - organizowaniu imprez artystycznych o znaczeniu krajowym i miedzynarodowym, - realizacji kompleksowych dzialan marketingowych, tworzacych wizerunek i marke obszaru LSR jako "Krainy sztuki", - tworzeniu i promowaniu szlaków zwiazanych z kultura i sztuka obszaru. Przedsiewziecie 1.2.2: Ekomuzeum Osadnictwa Nadwislanskiego W ramach przedsiewziecia realizowane beda projekty polegajace na:

8 8 zachowaniu, rewitalizacji i promocji obiektów kultury materialnej, zwiazanych z osadnictwem nadwislanskim, organizacji imprez} inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych, nawiazujacych do dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Nadwisla Mazowiecko-Kujawskiego, tworzeniu i promocji szlaków tematycznych, zwiazanych z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym Nadwisla Mazowiecko-Kujawskiego. Przedsiewziecie : Europeiski Uniwersytet Ludowy W ramach przedsiewziecia realizowane beda projekty wpisujace sie w idee uniwersytetu ludowego, zgodne z potrzebami rozwojowymi obszaru LGD AKTYWNI RAZEM. Projekty beda obejmowaly ekologie i rolnictwo ekologiczne oraz animacje srodowisk lokalnych dla ekorozwoju. Przedsiewziecie 3.7.1: N ie tylko wypoczynkiem turysta zyie W ramach przedsiewziecia realizowane beda projekty obejmujace dzialania polegajace na tworzeniu i rozwoju mikroprzedsiebiorstw oraz tworzace pozarolnicze zródla dochodów w branzach mogacych miec znaczenie dla odwiedzajacych obszar LSR. Ad. 5. Lokalna Grupa Dzialania Fundacja AKTYWNI RAZEM w ramach dzialania 421 Wdrazanie projektów wspólpracy objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata realizowala dwa miedzynarodowe projekty wspólpracy. a.) ROOTS - Local Development Based on Cultural and Natural Heritage / Korzenie - rozwój lokalny oparty na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym" (akronim: ROOTS) Projekt ma na celu wykorzystanie potencjalu obszarów wiejskich poprzez rozwój swiadomosci spolecznosci lokalnych odnosnie wartosci ich dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz zachecenie i nauczenie ich jak je wykorzystywac dla rozwoju ich obszaru. Jako taki, projekt odnosi sie takze do trzeciego zasobu objetych nim obszarów, jakim jest ich kapital ludzki. Partnerzy projektu reprezentuja dwa kraje nalezace do powyzej wspomnianych kategorii: Finlandii (peryferyjna) i Polski (peryferyjna i mniej rozwinieta). Partnerzy wzajemnie korzystali ze swoich osiagniec, ale takze czerpali z innych europejskich dobrych praktyk. Uzyskana wiedza zostanie przekazana uczestniczacym spolecznosciom i poza nimi, przyczyniajac sie do rozwoju europejskiej spolecznej i gospodarczej spójnosci oraz zrozumienia i wspólpracy miedzy narodami. W ramach projektu Lokalne Grupy Dzialania zrealizowaly nastepujace dzialania: l) Warsztaty dla mlodziezy w Polsce zorientowane na ochrone dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, W warsztatach wziela udzial mlodziez z terenu Lokalnej Grupy Dzialania (LGD) Fundacji AKTYWNI RAZEM oraz mlodziez z Laponii w Finlandii. Uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z przykladami wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru dzialania Lokalnej Grupy Dzialania Fundacji AKTYWNI RAZEM. Program wizyty obejmowal zwiedzanie przez mlodziez finska Parku i Domu urodzenia Fryderyka Chopina w Zelazowej Woli, Gostyninsko-Wloclawskiego Parku Krajobrazowego, warsztaty rekodziela ludowego, zapoznanie sie z folklorem kujawskim, zwiedzanie obiektów zabytkowych, turystycznych i sportowych na terenie gmin: Baruchowo, m. Kowal, gm. Kowal, Nowy Duninów, Lack, Gabin, Sanniki, Slubice i Ilów oraz miasta Plocka. 2) Miedzynarodowe warsztaty szkoleniowe dla mlodziezy w Finlandii nt. ochrony i wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Warsztaty odbyly sie w dniach lipca 2012 r. Efektem warsztatów jest stworzenie roboczej bazy dobrych praktyk w zakresie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego dla rozwoju lokalnego. Program warsztatów obejmowal: - przedstawienie sie i zajecia integracyjne, - prezentacje celów i zadan warsztatów oraz projektu wspólpracy ROOTS,

9 prace w grupach metoda mapy mysli, analiza pojec, wchodzacych w sklad zadania do wykonania: kampania spoleczna, ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, wykorzystanie dla rozwoju lokalnego, podsumowanie i prezentacje wypracowanych map mysli, dyskusja, podsumowanie dnia (analiza na podstawienie pierwszych doswiadczen w wizyty studyjnej w Laponii: wprowadzenie terminu produkt turystyczny, definicja, przyklady. Jakie ciekawe elementy dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Laponii dzis widzielismy? Które z tych elementów sa juz gotowymi produktami turystycznymi? Jakie mamy pomysly na nowe produkty turystyczne w oparciu o istniejace atrakcje?) 3) Opracowanie przez uczestników podrózy studialnych i obozów kat obiektów oraz przeprowadzenie kampanii spolecznej na rzecz ochrony srodowiska przyrodniczego i kulturowego obszaru (konkretnych obiektów) i ich wykorzystania dla rozwoju obszaru. Mlodziez uczestniczaca w warsztatach przygotowala i opracowala karty obiektów przyrodniczych i zabytkowych znajdujacych sie w poblizu ich miejsca zamieszkania. Ponadto jej zadaniem bylo przygotowanie prezentacji kampanii spolecznej w regionie. Czescia kampanii bylo zorganizowanie dwóch seminariów pn. "Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu a rozwój lokalny". Pierwsze seminarium z udzialem gosci z Finlandii odbylo sie 03 grudnia 2012 r. w Kowalu. Drugie seminarium pn. "Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu a rozwój lokalny" odbylo sie 06 grudnia 2012 r. w Zespole Szkól im. Stanislawa Staszica w Gabinie. W seminariach wzielo udzial lacznie 110 osób. W ramach kampanii spolecznej pojawily sie takze informacje w mediach ( materialy promocyjne dot. projektu 26 lutego w Tygodniku Plockim oraz 19 lutego 2013 r. w TVP3). 4) Opracowanie i wydanie publikacji prezentujacych samorzadom dobre praktyki w zakresie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego dla rozwoju lokalnego. Opracowanie Ksiegi Dobrych Praktyk (KDP) w jezyku polskim i angielskim. Ksiega obejmuje baze dobrych praktyk w zakresie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego dla rozwoju lokalnego. Opracowanie folderu informujacego o istnieniu i adresie baz cennych obiektów przyrodniczych i kulturowych. Jego opracowanie i dystrybucja umozliwi (wraz z Ksiega Dobrych Praktyk) dotarcie do szerszego kregu odbiorców, obnizajac jego koszt. 5) Stworzenie multimedialnej internetowej bazy obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na obszarze kazdego LGD. Narzedzie funkcjonujace jako zakladka do istniejacej strony stwarza mozliwosci: II umieszczania w internecie informacji tekstowych, 21 umieszczania w internecie zdjec i krótkich filmów, 31 lokalizacji opisanych obiektów na mapach topograficznych. Uczestnicy warsztatów zapoznali sie: - z obiektami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na terenie Parku Narodowego Urho Kekkonena, - muzeum regionalnym i obiektami turystycznymi w gminie i okolicy Savukoski, - produktem turystycznym opartym na dziedzictwie kulturowym na przykladzie Wioski Sw. Mikolaja, ze zbiorami Muzeum Regionalnego "Arktikum", prezentujacymi dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Laponii, zagroda hodowlana reniferów. Projekt wspólpracy "ROOTS" rozpoczal sie wiosna 2012 roku i trwal do 28 lutego 2013 r. Na realizacje projektu Samorzad Województwa Mazowieckiego przyznal pomoc w wysokosci: 57368,78 zl. Umowa przyznania pomocy w ramach dzialania "Wdrazanie projektów wspólpracy" objetej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata zostala zawarta w dniu 27 listopada 2012 r. w Warszawie. W celu zabezpieczenia srodków na wlasciwa realizacje projektu Fundacja w dniu 4 grudnia 2012 r. podpisala z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w WarszawIe umowe pozyczki na wyprzedzajace finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji. 9

10 10 b.) "Tourism for Economic Revival of Rural Areas" / Turystyka - dla ozywienia gospodarczego obszarów wiejskich" (akronim: TERRA) Projekt ma na celu lepsze wykorzystanie turystycznego potencjalu obszarów objetych lokalnymi strategiami rozwoju Lokalnych Grup Dzialania: Partnerstwo Zalewu Zegrzynskiego, Aktywni Razem, Przyjazne Mazowsze i Perapohjolan kehitys poprzez udzielenie wsparcia istniejacym i planowanym lokalnym firmom turystycznym. Zamierza wykorzystac dobre praktyki z Finlandii i Polski, jak równiez innych krajów europejskich. Zaklada wspólprace podmiotów turystycznych na rzecz rozwoju zintegrowanych ofert turystycznych i wzajemna promocje tych ofert w objetych nim regionach. Ma wbudowany element trwalosci, którym jest edukacja mlodziezy dotyczaca dzialalnosci w branzy turystycznej. Stanowi bodziec dla rozwoju objetych obszarów geograficznych i aktywizacji lokalnych spolecznosci tych obszarów. W ramach projektu lokalne grupy dzialania beda realizowaly nastepujace dzialania: l) Podróze studialne do Finlandii dla lokalnych przedsiebiorstw turystycznych. Planowane jest jedna wizyta w kazdym kraju. Celem wizyt jest zapoznanie sie z doswiadczeniami branzy turystycznej z kraju Partnera dotyczacymi rozwoju produktów turystycznych opartych o przyrodnicze i kulturowe dziedzictwo obszaru oraz wzajemne poznanie sie przedsiebiorców i przeanalizowanie mozliwosci wspólpracy. Wizyta studyjna dla osmiu osób lokalnych przedsiebiorstw turystycznych z kazdej LGD. 2) Spotkania klubowe lokalnych podmiotów turystycznych. Celem czterech spotkan bedzie wzajemne poznanie sie firm i przeanalizowanie mozliwosci ich wspólpracy w ramach kazdego obszaru, a takze pomiedzy obszarami i krajami objetymi projektem. Spotkania beda mialy charakter otwarty - kazdorazowo beda mogly brac w nim udzial wszystkie zainteresowane firmy turystyczne dzialajace na objetych projektem obszarach. 3) Analiza potencjalu rozwoju lokalnych produktów turystycznych. Celem dzialania, zgodnie z jego tytulem, jest ocena mozliwosci rozwoju lokalnych produktów turystycznych, wynikajacych z zasobów przyrodniczych i kulturowych poszczególnych obszarów, potencjalnych rynków oraz istniejacej infrastruktury i funkcjonujacych przedsiebiorstw turystycznych. 4) Inkubator produktów turystycznych. Celem inkubatora jest rozwój produktów turystycznych dla kazdego z uczestniczacych obszarów poprzez zdefiniowanie: potencjalnych grup docelowych (rynków), opracowanie koncepcji produktów dla tych grup, okreslenie ról/zadan dla poszczególnych uslugodawców oraz zasad partycypacji w kosztach i przychodach zwiazanych z oferowaniem tych produktów. Inkubator bedzie stanowil kontynuacje spotkan klubowych - beda w nim uczestniczyc firmy najbardziej zainteresowane wspólpraca firmy-uczestnicy spotkan klubowych. 5) Promocja branzy turystycznej wsród mlodziezy. Celem dzialania jest zainteresowanie mlodziezy praca w turystyce na obszarach LGD, a przez to zapewnienie doplywu kadr dla branzy oraz miejsc pracy dla mlodych ludzi. W ramach dzialania planowane sa cykle spotkan mlodziezy z podmiotami branzy turystycznej na objetych projektem obszarach. Mlodziez szkól srednich z terenu LGD, odbedzie szesc spotkan w duzych obiektach hotelarsko - turystycznych celem lepszego poznania branzy turystycznej. Spotkania moga sklonic mlodziez do podjecia pracy lub studiów kierunkowych. Dla przedstawicieli obiektów spotkania beda okazja do poznania oczekiwan mlodziezy. 6) Rozwój zintegrowanych ofert turystycznych na obszarze kazdej uczestniczacej w projekcie LGD. Celem dzialania jest stworzenie ofert turystycznych obszarów LGD - pakietów uslug dostosowanych do potrzeb róznych grup docelowych (rynków), wykorzystujacych istniejace i opracowane w trakcie projektu produkty turystyczne obszarów oraz okreslenie sposobów marketingu tych ofert. 7) Wzajemna promocja ofert turystycznych partnerów. Celem dzialania jest miedzynarodowa i regionalna promocja opracowanych ofert turystycznych obszarów poszczególnych LGD przez pozostale uczestniczace w projekcie LGD. Formy promocji zostana ustalone w trakcie projektu przez Partnerów. Zaklada sie, ze bedzie to przede wszystkim promocja w Internecie jako najbardziej efektywna kosztowo i majaca najwiekszy zasieg oraz promocja polegajaca na przeslaniu ofert turystycznych Partnerów do lokalnych

(pelna nazwa jednostki) ZA ROK 2012

(pelna nazwa jednostki) ZA ROK 2012 \J ~ :~( - '/')""'j.l':"~~-!~~'i'-'".. ". _~ 'k",~ ',_ l' ;L.1 \,...""ij :.(~! l -":{!1!,~ /1 L~C;l~1!- (r..j ~~'j~ln(: Ich, '11. BrzOZf1v/a -I i

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Dzialanie 421 "Wdrazanie projektów wspólpracy":

Ad. 3. Dzialanie 421 Wdrazanie projektów wspólpracy: 9. Gmina Pacyna - "Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowe CIagu spacerowo-pieszego w miejscowosci Luszyn". 1O. Gmina Nowy Duninów - "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Soczewka poprzez budowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzialalnosci Fundacji "JESTESMY - WIEC POMAGAMY" za rok 2009

Sprawozdanie z dzialalnosci Fundacji JESTESMY - WIEC POMAGAMY za rok 2009 .F li n d,, resmy - \\ :i,1 l/, Karo/c; f~., "r 64' "'140.,r Sprawozdanie z dzialalnosci Fundacji "JESTESMY - WIEC POMAGAMY" za rok 2009 I. Informacje ogólne o Fundacji 1. Nazwa fundacji: Fundacja "JESTESMY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

AcrwiRM1wJ ~. - -."". o '-0 :-t' ~v9 o ~ (Imie i nazwisko)

AcrwiRM1wJ ~. - -.. o '-0 :-t' ~v9 o ~ (Imie i nazwisko) Stowarzyszenie POJEZIERZE GOSTYNINSKIE 09-520 Lack, ul. Lipowa 6 tel./fax (24) 261 40 54 NIP 7743139443. REGON 142184560 KRS NR 0000346806 Zalacznik nr 2 do protokolu Walnego Zebrania z dn. 09 lutego 2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 Wróble, 01.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Agro - Wsparcie 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 3. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

i gospodarczej spójnosci oraz zrozumienia i wspólpracy miedzy narodami.

i gospodarczej spójnosci oraz zrozumienia i wspólpracy miedzy narodami. l. Adaptacja poddasza polaczona z modernizacja budynku mieszkalnego pod potrzeby agroturystyki, zakup wyposazenia w postaci mebli oraz sprzetu AGO/RTV do pokoi goscinnych, kuchni i salonu wypoczynkowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Za rok 2009 Nr KRS 0000312036

Sprawozdanie z działalności STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Za rok 2009 Nr KRS 0000312036 Sprawozdanie z działalności STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Za rok 2009 Nr KRS 0000312036 I. Dane Stowarzyszenia: Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Siedziba i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2008 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34 data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2012 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM INFORMACYJNY ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM INFORMACYJNY ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM INFORMACYJNY ZA ROK 2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010 Kraków, dnia 31.3.211 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 21 1. Dane Fundacji. Fundacja Sztuk Wizualnych, z siedzibą w Krakowie przy ul. Piekarskiej 11/12, 31-67

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Wizja rozwoju Lokalnej Grupy Działania: Roztocze Tomaszowskie zielona, gościnna i atrakcyjna dla turystów nadgraniczna kraina rozwijająca się w oparciu o swe

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

The project Building of Rural Development Resources in Balkan region - No BoRDeR is supported by: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Fundacja AKTYWNI RAZEM

The project Building of Rural Development Resources in Balkan region - No BoRDeR is supported by: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Fundacja AKTYWNI RAZEM The project Building of Rural Development Resources in Balkan region - No BoRDeR is supported by: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Fundacja AKTYWNI RAZEM DZIAŁANIE 421 WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY KORZENIE -

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN w Poznaniu os. Lecha 14 http://www.gen.org.pl; e mail : gen@gen.org.pl tel/fax (0 61 ) 87 07 721; kom. 0 607 222 721 NIP 782 22 25 786; REGON:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

(pelna nazwa jednostki) ZA ROK 2013

(pelna nazwa jednostki) ZA ROK 2013 A;-..7!' _.,","...~c. _ q-52 C lau I:VZOZL,,, tel 'fajf 24 '1'." -'~ NIP 74-29 -55-14 ReQol' 14047393' SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI AKTYWNI RAZEM (pelna nazwa jednostki) ZA ROK 2013 I. Nazwa fundacji, siedziba

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy projekt współpracy TERRA Tourism for Economic Revival of Rural Areas. Turystyka dla ożywienia gospodarczego obszarów wiejskich

Międzynarodowy projekt współpracy TERRA Tourism for Economic Revival of Rural Areas. Turystyka dla ożywienia gospodarczego obszarów wiejskich Międzynarodowy projekt współpracy TERRA Tourism for Economic Revival of Rural Areas Turystyka dla ożywienia gospodarczego obszarów wiejskich Partnerzy w projekcie Polska Lokalna Grupa Działania Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 DANE FUNDACJI: Fundacja Grażyny Piechockiej-Kranc Radosne Dzieciństwo z siedziba w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności za rok 2012 rok

Sprawozdanie z działalności za rok 2012 rok Sprawozdanie z działalności za rok 2012 rok I. Nazwa: Fundacja Euro-Country Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Adres: ul. Parkowa 23, 47-263 Zakrzów, pow. Kędzierzyńsko-kozielski,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 213 ROK ZIELONA GÓRA, 2 CZERWCA 214 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD 01.01.2013 r. DO 31.12.2013 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Sprawozdanie z działalności Fundacji Inicjatyw Menedżerskich za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. na podstawie: wzoru sprawozdania określonego przez Ministra Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Fundacji Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 1. Nazwa organizacji Fundacja Katolicka Inicjatywa BERIT 2, siedziba: kraj POLSKA, woj. Dolnośląskie adres: ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015 1. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Akademia Młodych Odkrywców Data wpisu do KRS: 27.11.2012 r. Siedziba: os. Bohaterów Września 12

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA CZARNOZIEM NA SOLI ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA CZARNOZIEM NA SOLI ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA CZARNOZIEM NA SOLI ZA 2014 ROK I. AKTYWA Wyszczególnienie aktywów Stan na dzień : Stan na dzień : 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. A. AKTYWA TRWAŁE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009.

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. 1. Nazwa fundacji: Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, siedziba i adres:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres Jastrzębie-Zdrój, 20.06.2016 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres 01.01.2015 31.12.2015 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: FUNDACJA ROZWOJU II LO W CHEŁMIE 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 214 ROK ZIELONA GÓRA, 24 MARCA 216 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL 1 DANE FUNDACJI Pełna nazwa: Adres: Fundacja Ośrodek Studiów nad Cyfrowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2009 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Szczecin 19 czerwca 2009 rok

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Szczecin 19 czerwca 2009 rok Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Szczecin 19 czerwca 2009 rok 1. Identyfikacja i analiza moŝliwych do przeniesienia dobrych praktyk oraz przekazanie informacji na ich temat; 2. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 S t o w a r z y s z e n i e A J E D N A K Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 STOWARZYSZENIE A JEDNAK ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000357690 Ul. Trawowa 25/1, 54 614 Wrocław tel. 609 564 844,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok Fundacja Wspierania Nowoczesnych Metod Leczenia TERAPIA ALTA została ustanowiona przez INSTYTUT BIOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 1. Nazwa Stowarzyszenia Siedziba i adres Data rejestracji 23.06.2001 Nr księgi rejestrowej 0000020434 REGON 572026137 telefon (0 67) 28-29-436 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W OKRESIE KADENCYJNYM ( 2008-2011). Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i leśnym szlakiem

Bardziej szczegółowo

XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Gdańsk, 11-13 września 2013 r.

XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Gdańsk, 11-13 września 2013 r. XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH Gdańsk, 11-13 września 2013 r. Realizacji zadań Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Pomorskiego ZAKRES PREZENTACJI: Realizacja zadań Sekretariatu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY. za rok 2012

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY. za rok 2012 Kraków, 26.06.2013r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY za rok 2012 1. Dane Fundacji. Nazwa: Fundacja Instytut Architektury. Adres: ul. Bałuckiego 5B/6, 30-318 Kraków.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 Podpis osoby sporządzającej 1 / 6 1. DANE INFORMACYJNE NAZWA FUNDACJI FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY ADRES FUNDACJI, ul. Orla 4 DATA WPISU DO REJESTRU 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 Fundacja Kazimierza Wielkiego jest organizacją non-profit, została zarejestrowana 22 kwietnia 2011 roku w VII Wydziale Sądu Rejonowego w Toruniu Krajowy Rejestr Sądowy,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2014 W ramach realizacji obowiązku przewidzianego w art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach zarząd Fundacji Na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Laboratorium Futurum za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Laboratorium Futurum za 2013 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Laboratorium Futurum za 2013 rok Sporządzone w oparciu o treść art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn.

Bardziej szczegółowo

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie,

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie, 5. wyszukiwanie szczególnie uzdolnionych młodych ludzi oraz pomoc i wsparcie ich edukacji, w szczególności poprzez: a) nagradzanie lub sponsorowanie dzieci i młodzieży na rzecz których działa Fundacja,

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Fundacja na rzecz poprawy jakosci zycia OD-NOWA. Sprawozdanie z dzialalnosci. za 2011 rok

Fundacja na rzecz poprawy jakosci zycia OD-NOWA. Sprawozdanie z dzialalnosci. za 2011 rok FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY JAKOSCIZYCIA OD - NOWA ul. Polska 8A, 12-100 Szczytno, KRS 0000278470, NIP 5252393651 Numer w rejestrze instytucji szkoleniowych WUP: 2.28/00013/2012 Fundacja na rzecz poprawy

Bardziej szczegółowo

Członkowie Zarządu za wyjątkiem Prezesa Zarządu, są powoływani i odwoływani przez

Członkowie Zarządu za wyjątkiem Prezesa Zarządu, są powoływani i odwoływani przez Zarząd Fundacji jest organem składającym się z Prezesa i 7 osób członków Zarządu. Członkowie Zarządu za wyjątkiem Prezesa Zarządu, są powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji spośród osób wskazanych

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI OBYWATELSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI, ROZWOJU GOSPODARCZEGO, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU ORAZ ZACHOWANIA TRADYCJI REGIONÓW KRESOWYCH BIŁGORAJ

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011-1/8 - Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011

Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011 Załącznik do Uchwały Nr 61/762/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 listopada 2011 r. Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa

Bardziej szczegółowo

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU 38-321 Moszczenica 78, KRS: 0000414463 Moszczenica dnia 30 grudnia 2014 r. Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

2.1. Prezes Renata Bronisz Czyż, zam. 21-040 Świdnik, ul. Kamińskiego 11/5. 2.2. Członkowie: Justyna Szuba, zam. 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 15/167

2.1. Prezes Renata Bronisz Czyż, zam. 21-040 Świdnik, ul. Kamińskiego 11/5. 2.2. Członkowie: Justyna Szuba, zam. 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 15/167 Sprawozdanie z działalności za rok 2012 1 I. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie: 1. Fundacja Emperia, z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2015 SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2015 W ramach realizacji obowiązku przewidzianego w art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach zarząd Fundacji Na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 02. września 2014

Wrocław, 02. września 2014 Wrocław, 02. września 2014 Uchwała nr 2014/2 z dnia 02. września 2014 roku Zarządu Fundacji Rozwoju Projektów Programistycznych ProProgres o przyjęciu Sprawozdania z działalności Fundacji za okres od 07.06.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2013 Nazwa fundacji: Fundacja Wspierania Inicjatyw Muzycznych i Artystycznych Ramtamtam Siedziba i jej adres: ul. 1 maja 3i, 81-807 Sopot Adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 SPRA WOZDANIE FINANSOWE 2010 OSWIADCZENIE ZARZAJ2Jl Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności Sprawozdanie z działalności Fundacji Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II za rok 2006 1. Dane rejestracyjne: Fundacja Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II z siedzibą w Bydgoszczy, ul. A.G.

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXVIII/l 02/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 r.

Uchwala Nr XXVIII/l 02/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 r. Uchwala Nr XXVIII/l 02/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Wojciechowice na lata 2009-2010. Dzialajac na

Bardziej szczegółowo

Leader+ w Dolinie Baryczy

Leader+ w Dolinie Baryczy Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Foundation of Assistance Programmes for Agriculture Leader+ w Dolinie Baryczy Sprawdzonym narzędziem rozwoju obszarów wiejskich poprzez aktywizację społeczności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SAMORZĄDOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI RAWSKIEJ... (pełna nazwa jednostki) I. Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 fax; (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r.

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY JA VENA HANCZA 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS na dzien 31.12.2012 r. (w zl) AKTYWA Stan na koniec P ASYW A Stan na koniec 2011 2012 2011 2012 (Wvszczególnienie)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2006r

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2006r Fundacja Edukacji Europejskiej, ul. 1 Maja 112, 58-305 Wałbrzych, Poland KRS 0000117278, REGON 891423578, NIP 886-26-65-090 tel./ fax +48 74 849 21 33, www.fee.hm.pl, e-mail: office@fee.hm.pl Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2012 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2013

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIE NASZE SERCE Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZA ROK 2013 (01.01.2013 31.12.2013) 1/6 1) Nazwa Stowarzyszenia, jej siedziba i adres, data

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pole Dialogu Siedziba i adres: Aktualny adres do korespondencji: Adres poczty elektronicznej 1 : Leżajska 2 lok. 2, 02-155 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

przekazanie informacji na ich temat

przekazanie informacji na ich temat zeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów przekazanie informacji na ich temat Załącznik do Uchwały Nr 522/47/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2015 r. Plan działania SR

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie nr Burmistrza Ujazdu z dnia 08 listopada 2012 roku

Zarzadzenie nr Burmistrza Ujazdu z dnia 08 listopada 2012 roku Zarzadzenie nr 0050.133.2012 Burmistrza Ujazdu z dnia 08 listopada 2012 roku w sprawie ogloszenia konsultacji Projektu Rocznego Programu Wspólpracy Gminy Ujazd z Organizacjami Pozarzadowymi oraz podmiotami,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO GOLENIÓW REGON NIP

FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO GOLENIÓW REGON NIP FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO 14 72-100 GOLENIÓW REGON 363020412 NIP 8561851308 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI THEOSIS ZA 2015 ROK GOLENIÓW, 08 LISTOPADA 2016 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z dzialalnosci pozytku publicznego (Dz. U. Nr 80 poz. 434) SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) ZIELONY PIERŚCIEŃ W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) ZIELONY PIERŚCIEŃ W 2014 R. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień, Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, www.zielonypierscien.pl e-mail: lgd@zielonypierscien.pl tel/fax: + 48 81

Bardziej szczegółowo

Plan działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego. na lata 2008-2009

Plan działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego. na lata 2008-2009 Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 008-009 Kwiecień 009 I. Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW. Cele działań Celem działań

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo