AKTYWNI RAZEM Lack, ul. Brzozowa 1 tel/fax

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTYWNI RAZEM 09-520 Lack, ul. Brzozowa 1 tel/fax 24 276-61-33"

Transkrypt

1 AKTYWNI RAZEM Lack, ul. Brzozowa 1 tel/fax NIP , Regon SPRA WOZDANIE Z DZIALALNOSCI FUNDACJA AKTYWNI RAZEM (pelna nazwa jednostki) ZA ROK 2012 I. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym, numer KRS, statystyczny numer identyfikacyjny REGON, dane dotyczace czlonków zarzadu fundacji (imiona i nazwiska wedlu g aktualnego wpisu w rejestrze sadowym i adres zamieszkania) oraz okreslenie celów statutowych fundacji. Fundatorem Fundacji AKTYWNI RAZEM jest Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostyninskiego z siedziba w Lacku, ul Brzozowa l. Nazwa: AKTYWNI RAZEM Adres: Lack, ul. Brzozowa l, Lack Data powstania i pierwszej rejestracji organizacji: r. (wg Aktu Notarialnego - Repetytorium nr 194/2006); r. - pierwsza rejestracja w Krajowym Rejestrze Sadowym. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym: r. Numer KRS: Statystyczny Numer Identyfikacji REGON: Czlonkowie Zarzadu Fundacji wg aktualnego wpisu w Rejestrze Sadowym: enwerth Imie i nazwiskodyrektor Bunnistrz "Zielona Kierownik Wlasciciel Prezes Wójtsluzbowe Adres Funkcja Gminy Stanowisko Stary Kolegialna Grzybów Rynek ul. Ul. Klótno Zarzadu Czlonek Prezes Szkola" Wiejskiego Osiedlowa Klonowa Miasta Spóldzielcza PPHU Biura zamieszkania Rynek Gostynin 26 pelniona 70 Dobrzyków Zwiazku Zarzadu I Fundacji 26c6 7/2 6m.2 8 Jan AKTYWNI Pilsudczyków Regionalnego Osrodka i Gminy Rykalski Gabin Edukacj RAZEM Centrum o/gabin i wedukacj "ZIARNO" Stowarzyszenia Plocku Goreniui Ekologicznej Duzym

2 Okreslenie celów statutowych Fundacji: Celem Fundacji AKTYWNI RAZEM - tworzacej "Lokalna Grupe Dzialania" - w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzialem srodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007r. Nr 64, poz. 427) jest dzialanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególnosci: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju; promocja obszarów wiejskich; mobilizowanie ludnosci do wziecia aktywnego udzialu w procesie rozwoju obszarów wiejskich; upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach zwiazanych z aktywizacja ludnosci wiejskich. Fundacja dzialajac na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzglednia ochrone oraz promocje srodowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzacje i rozwój wyrobów regionalnych. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: l. Organizowanie i finansowanie: a. Przedsiewziec o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym - w tym seminariów, szkolen, kursów i konferencji, b. Imprez kulturalnych takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, sluzacych promocji i tworzeniu tozsamosci kulturowej regionu. c. Dzialalnosci propagandowej, promocyjnej, infonnacyjnej i poligraficznej. 2. Prowadzenie bezplatnego doradztwa w zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych zwiazanych z realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju. 3. Wspólprace i wymiane doswiadczen z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarzadowymi w zakresie objetym celami fundacji na poziomie krajowym i miedzynarodowym. 4. Prowadzenie innych dzialan przewidzianych dla lokalnych grup dzialania. 5. Pozyskiwanie srodków finansowych przeznaczonych na dzialalnosc Fundacji. II. Zasady, formy i zakres dzialalnosci statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a takze opis glównych zdarzen prawnych w jej dzialalnosci o skutkach finansowych. Plan pracy na 2012 rok obejmowal dzialania sluzace realizacji celów statutowych. Priorytetowo traktowane byly nastepujace zagadnienia: l. Podpisanie i realizacja Umowy przyznania pomocy w ramach dzialania "Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania, nabywanie umiejetnosci i aktywizacja" na lata , w tym m.in. na: a) badania nad obszarem objetym Lokalna Strategia Rozwoju (LSR): raport koncowy badania ruchu turystycznego, aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwislanskiego Pogranicza Mazowiecko Kujawskiego. b) infonnowanie o obszarze dzialania Lokalnej Grupy Dzialania (LGD) oraz o LSR: prowadzenie i aktualizacja strony internetowej zwiazanej z informowaniem o obszarze objetym LSR, realizacja LSR oraz dzialalnoscia LGD, doradztwo w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy na realizacje operacj l, opracowanie, przygotowanie, druk oraz powielanie i dystrybucja materialów infonnacyjnych, zamieszczanie materialów informacyjnych w prasie, tworzenie i obsluga baz danych, w szczególnosci baz danych infonnacji turystycznej, zwiazanych z obszarem realizacji LSR, c) szkolenie zespolu bioracego udzial we wdrazaniu LSR, d) realizacja wydarzen o charakterze promocyjnym (np. targów, konferencji, festiwali, festynów i konkursów) oraz szkolenia lokalnych liderów. 2

3 2. Wdrazanie Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwislanskiego Pogranicza Mazowiecko - Kujawskiego poprzez: a) przygotowanie i przeprowadzanie naborów wniosków, b) przygotowanie i obsluga posiedzen Komisji Programowej, c) monitoring i biezaca sprawozdawczosc. 3. Wsparcie doradcze w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. 4. Przygotowanie i zlozenie wniosku o wybór LGD w zakresie dodatkowych zadan. 5. Wdrazanie miedzynarodowych projektów wspólpracy, w tym: a) przygotowanie i realizacja projektu: Rozwój lokalny oparty na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym (Korzenie)/ Local Development Based on Cultural and NaturaI Heritage (ROOTS) b) przygotowanie i realizacja projektu: Turystyka dla ozywienia gospodarczego obszarów wiejskich/tourism for Economic Revival of Rural Areas (TERRA). 6. Wspóludzial w organizacji lokalnych imprez kulturalnych i turystycznych. 7. Dzialania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody, w tym: a) przygotowanie i realizacja projektu: STWORZENIE POTENCJALNYCH MIEJSC LEGOWYCH DLA RYBITW I MEW NA TERENIE POJEZIERZA GOSTYNINSKIEGO (projekt realizowany w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej), b) przygotowanie i realizacja projektu: ILUSTROWANA KSIEGA PTAKÓW PÓLNOCNO ZACHODNIEGO MAZOWSZA (projekt realizowany w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej). 8. Zlozenie sprawozdan z dzialalnosci Fundacji za 201 I rok do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 9. Biezaca dzialalnosc administracyjna Fundacji w tym przygotowanie i rozliczanie wniosków o platnosc. Ad. 1. Realizacja umowy przyznania pomocy w ramach dzialania "Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania, nabywanie umiejetnosci i aktywizacja" na lata z uwzglednieniem Aneksu nr I z dnia 16 maja 2012 r. a) w ramach zadania "Informowanie o obszarze dzialania Lokalnej Grupy Dzialania oraz o LSR" wykonano nastepujace zadania: prowadzenie i aktualizacja strony internetowej zwiazanej z informowaniem o obszarze objetym LSR, realizacja LSR oraz dzialalnoscia LGD. Za zadanie odpowiedzialni byli pracownicy biura LGD. Na stronie internetowej zamieszczane byly informacje z biezacej dzialalnosci biura oraz informacje o ciekawych inicjatywach podejmowanych przez samorzady, osrodki kultury i organizacje pozarzadowe. doradztwo w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy na realizacje operacji. Doradztwo prowadzone bylo na biezaco przez pracowników biura LGD oraz okresowo przez doradców na spotkaniach doradczych. LGD zorganizowalo 19 spotkan doradczych. Z doradztwa prowadzonego droga bezposrednia oraz telefoniczna skorzystalo ponad 300 osób. opracowanie, przygotowanie, druk oraz powielanie i dystrybucja materialów informacyjnych, w tym: - wydanie materialów informacyjnych w postaci: ~ Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwislanskiego Pogranicza Mazowiecko Kujawskiego (40 szt.), zamieszczanie materialów promocyjnych w prasie: - artykul w Gazecie Targowej wydanej na XXI Gielde Rolnicza, - artykul w Gazecie Lackiej Nr 1/2012 (55), - artykul w Tygodniku Plockim Nr 45, 3

4 4 - opracowanie w Wydawnictwie Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Plocku "Nauki ekonomiczne tom XV", - informacja w Galerii Powiatu Plockiego (wrzesien 2012) - reklama w Informatorze Powiatu Plockiego, - artykul pn. "Wiesci Lokalnej Grupy Dzialania Fundacji AKTYWNI RAZEM" - "Tygodnik Plocki" Nr 45, - Informacja w Wydawnictwie Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Plocku "Nauki Ekonomiczne tom XV". Ponadto Fundacja AKTYWNI RAZEM informowala o biezacej dzialalnosci w wydawanym przez Fundacje Newsletterze. Artykuly przesylane byly droga elektroniczna do czlonków Zarzadu, Rady oraz do miast i gmin polozonych na obszarze dzialania LGD Fundacji AKTYWNI RAZEM, a takze do potencjalnych wnioskodawców. Artykuly byly zamieszczane takze na stronie internetowej Fundacji. Lokalna Grupa Dzialania Fundacja AKTYWNI RAZEM reklamowala swoja dzialalnosc poprzez komunikaty radiowe w Radio ESKA Plock oraz w Radio Hit Wloclawek. W dniu 26 pazdziernika 2012 r. w Zegrzu, Prezes Zarzadu podczas VI Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich przedstawila prezentacje opisujaca przykladowe operacje realizowane w ramach wdrazania Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwislanskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego. Przyklady operacji bedace "dobrymi praktykami" posluzyly jako inspiracje dla innych LGD woj. mazowieckiego. b) W ramach zadania "Szkolenie zespolu bioracego udzial we wdrazaniu LSR" w dniu 26 kwietnia 2012 r. odbylo sie szkolenie poswiecone realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwislanskiego Pogranicza Mazowiecko - Kujawskiego. Szkolenie przeprowadzila Pani Agnieszka Zukowska Prezes Zarzadu Fundacji AKTYWNI RAZEM, Pan Piotr Lukasik - Przedstawiciel Samorzadu Województwa Mazowieckiego, Pani Maria Winnicka - Kierownik Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddzial w Plocku oraz Pani Barbara Snopek - Kierownik Zespolu Przedsiebiorczosci, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki w Mazowieckim Osrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddzial w Plocku. Pracownicy biura Fundacji oraz czlonkowie Zarzadu i Rady Fundacji uczestniczyli w nastepujacych szkoleniach, konferencjach, spotkaniach i wyjazdach studyjnych: szkolenie dotyczace monitorowania i oceny realizacji LSR oraz podejmowania dzialan naprawczych w przypadku niewystarczajacych efektów (Serock, lutego 2012), szkolenie pn. "Questing- tworzenie atrakcji turystyczno-edukacyjnych w formie poszukiwania skarbów" (Pólka Raciaz, wrzesnia 2012), - szkolenie dotyczace ewaluacji LSR oraz wybór LGD do realizacji dodatkowych zadan; Zmiany w przepisach wykonawczych Osi 4 PROW Leader ze szczególnym uwzglednieniem dzialania 413 "Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju" (Jadwisin, ), udzial w VI Mazowieckim Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich (Zegrze, pazdziernika 2012), szkolenie dotyczace wspólpracy Regionalnych Osrodków EFS i Lokalnych Grup Dzialania z obszaru woj. mazowieckiego w kontekscie nowej perspektywy finansowej (Warszawa, 3 grudnia 2012), wyjazd studyjny do Danii w celu przyblizenia zasad funkcjonowania dunskich LGD (I!-13 grudnia 2012), seminarium dotyczace rozwijania kapitalu spolecznego mieszkanców obszarów objetych LSRdzieki skutecznym metodom aktywizacji (Tluszcz, grudnia 2012) c) W ramach zadania "Realizacja wydarzen o charakterze promocyjnym" Fundacja AKTYWNI RAZEM zorganizowala stoiska podczas nastepujacych imprez: XXI Gielda Rolnicza w Lacku (27 maja 2012), Wystawa plenerowa MAZOVIA EXPO 2012 "The Best of Polish Mazovia", Turniej Pilki Noznej "Lackie Euro"( 17 czerwca 2012),

5 Swieto Jana w Wiaczeminie Polskim (23 czerwca 2012), VI Rajd Rowerowy dookola Miasta i Gminy Gabin (24 czerwca 2012), Regaty Zeglarskie (Nowy Ouninów, 7 lipca 2012), II Wakacyjny Piknik Rodzinny w Lacku (li sierpnia 2012) Lato w Parku (Kowal, 25 sierpnia 2012), 44. Niedziela Sannicka (26 sierpnia 2012), I Dozynki Gminne w Podlasiu (16 wrzesnia 2012), Jesienne" Swieto Michala" (Grzybów, 29 wrzesnia 2012), 7. Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej "Od Kujawiaka do Oberka" (Lack, 13 pazdziernika 2012). W ramach zadania "Wydarzenia o charakterze promocyjnym" Fundacja AKTYWNI RAZEM zakupila: ~ filizanki z logo fundacji (67 sztuk), ~ fartuchy kucharskie z logo fundacji (20 sztuk). W ramach realizacji zadania "Szkolenie lokalnych liderów" LGD informowala o dzialalnosci szkolen i spotkan, które odbyly sie w nastepujacych terminach: - 09 lutego 2012 r. w Kowalu, 13 lutego 2012 r. w Lacku, 14 lutego 2012 r. w Bialem, 20 marca 2012 r. we Wladyslawowie, 21 marca 2012 r. w Lacku, 28 marca 2012 r. w Zwoleniu, 28 marca 2012 r. w Plocku, 30 marca 2012 r. w Wincentowie, 3 I marca 2012 r. wsierakówku. podczas Program szkolen obejmowal: przedstawienie najwazniejszych informacji na temat dzialalnosci Lokalnej Grupy Dzialania Fundacji AKTYWNI RAZEM, informacje na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata i Osi 4 Leader, przedstawienie celów ogólnych i szczególowych Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwislanskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego, omówienie dzialan wdrazanych przez podejscie Leader i mozliwosci pozyskania dofinansowania, informacje dotyczace najblizszych naborów (termin, rodzaje przedsiewziec, itp.). Uczestnikom przekazano materialy informacyjne i szkoleniowe: broszury "Lokalna Strategia Rozwoju Nadwislanskiego Pogranicza Mazowiecko - Kujawskiego, Przedsiewziecia, Cele ogólne i szczególowe", "Róznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw", "Male projekty", Lokalna Strategie Rozwoju Pogranicza Mazowiecko - Kujawskiego (dla zainteresowanych), harmonogram naboru wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwislanskiego Pogranicza Mazowiecko - Kujawskiego na lata 20 I (kwartalnie w podziale na dzialania w tys. zl), wzory wniosków (dla zainteresowanych). Ad. 2. W ramach dzialan zwiazanych z wdrazaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Fundacja przeprowadzila trzy nabory wniosków o dofinansowanie w nastepujacych terminach: r r r r r r. Posiedzenia Komisji Programowej r. odbyly sie w terminach:

6 r r. Za wlasciwe przygotowanie i obsluge posiedzen zgodnie z Regulaminem Dzialania Komisji Programowej Fundacji AKTYWNI RAZEM odpowiedzialne bylo biuro LGD. Do LGD zlozono lacznie 27 wniosków, w tym: - 22 na tzw. "Male projekty", - l na dzialanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw", - 4 na dzialanie "Róznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej". Komisja Programowa zdecydowala o dofinansowaniu projektów: - 14 na tzw. "Male projekty", - l na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw", - 3 na "Róznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej". W ramach tzw. "Malych projektów" otrzymaly nastepujace wnioski: pozytywna decyzje w sprawie wyboru operacji do dofinansowania l. Doposazenie i wyposazenie pomieszczen Zielonej Szkoly w Goreniu Duzym 2. Równowaga ekologiczna wsi Edycja Budowa zadaszonej grilowedzarni w gospodarstwie agroturystycznym "Agro-zacisze" wraz z zagospodarowaniem terenu. 4. "PERELKI ZIEMI GABINSKIEJ" - warsztaty fotograficzne z wystawa najlepszych prac z zakresu popularyzacji dziedzictwa kulturowego i promocji miasta i gminy Gabin. 5. Komputer nie gryzie. 6. Zakup sprzetu wodnego do Gospodarstwa Agroturystycznego w Bialem. 7. Wyposazenie Gospodarstwa Agroturystycznego w sprzet plywajacy. 8. Publikacja monografii - albumu fotograficznego o Gminie Baruchowo. 9. Organizacja placu zabaw dla dzieci w Jordanowie. 10. Utworzenie regionalnej izby tradycj i - powidlany zakatek. II.Podniesienie atrakcyjnosci "Agroturystyki u Macieja" poprzez doposazenie i remont obiektu. l2.wykonanie instalacji kolektorów slonecznych w firmie F.H.U. ES-CAR Ewa Lesniewska 13.Promocja i organizacja aktywnego trybu zycia dzieci, mlodziezy i doroslych poprzez zorganizowanie zajec nauki woltyzerki, w celu wylonienia kadry do reprezentowania województwa mazowieckiego na ogólnopolskich imprezach sportowych. 14.Warsztaty kulinarne dla dzieci - poznajemy regionalne smaki. W ramach dzialania "Róznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej" pozytywna decyzje w sprawie wyboru operacji do finansowania otrzymaly nastepujace wnioski: l. Poprawienie standardu obiektu agroturystycznego poprzez modernizacje budynku mieszkalnego pod potrzeby agroturystyki (gm. Sanniki). 2. Poprawienie standardu obiektu agroturystycznego i wzrost dochodu dzialalnosci poprzez modernizacje budynku, zakup wyposazenia oraz budowe wiat ogrodowych. 3. Zwiekszenie przychodu z dzialalnosci rolniczej poprzez zakup wyposazenia dla 9 - ciu pokoi goscinnych, pomieszczen pomocniczych i ogólnodostepnych oraz zamontowanie platformy dla osób niepelnosprawnych, w celu uruchomienia dzialalnosci hotelarskiej w zabytkowym budynku, w miejscowosci Soczewka gm. Nowy Duninów. W ramach dzialania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw" pozytywna decyzje w sprawie wyboru operacji do finansowania otrzymal nastepujacy wniosek: l. Rozszerzenie oferty dotychczasowej dzialalnosci i wzrost dochodów i poziomu zatrudnienia poprzez budowe budynku inwentarskiego z przeznaczcniem na stajnie i zagospodarowanie terenu pod osrodek jezdziecki. Ad. 3. Fundacja zapewnila bezplatne wsparcie doradcze w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Doradztwo bylo prowadzone przez Pania Mariole Winnicka - Kierownik Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddzial 6

7 7 w Plocku, Pania Barbare Snopek - Specjaliste ds. gospodarstwa wiejskiego, agroturystyki i dziedzictwa kulturowego w Mazowieckim Osrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddzial w Plocku oraz pracowników biura LGD. Z doradztwa korzystali potencjalni wnioskodawcy, organizacje pozarzadowe, mieszkancy i przedsiebiorcy z terenu dzialania LGD. W roku 2012 LGD zorganizowalo 19 spotkan doradczych: 12 stycznia 2012 r. w biurze LGD, 9 lutego 2012 r. w Kowalu, 13 lutego 2012 r. w Lacku, 14 lutego 2012 r. w Bialem, 23 lutego 2012 r. w biurze LGD, 20 marca 2012 r. we Wladyslawowie, 21 marca 2012 r. w biurze LGD, 28 marca 2012 r. w Zwoleniu, 28 marca 2012 w Plocku, 30 marca w Wincentowie, 31 marca wsierakówku, 12 kwietnia 2012 r. w biurze LGD, 26 czerwca 2012 r. w biurze LGD, 21 sierpnia 2012 r. w biurze LGD, 11 wrzesnia 2012 r. w biurze LGD, 21 wrzesnia 2012 r. w biurze LGD, 17 pazdziernika 2012 r. w biurze LGD, 21 listopada 2012 r. w biurze LGD, 13 grudnia 2012 r. w biurze LGD. oraz prowadzilo doradztwo bezposrednie i telefoniczne. Szacuje sie, ze z tej formy doradztwa, lacznie skorzystaly 354 osoby. Ad. 4. W zwiazku ze zlozonym przez LGD AKTYWNI RAZEM wnioskiem w konkursie ogloszonym przez samorzad Województwa Mazowieckiego na wybór lokalnej grupy dzialania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie dodatkowych zadan z Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Lokalna Grupa Dzialania Fundacja AKTYWNI uzyskala 80 punktów, zajmujac pierwsze miejsce w woj. mazowieckim i otrzymala srodki finansowe w wysokosci W konkursie wzielo udzial 15 LG D z Mazowsza, z czego 9 LG D uzyskalo wymagana przepisami liczbe punktów, upowazniajaca do wpisu na liste rankingowa. Fundacja AKTYWNI RAZEM znalazla sie na pierwszym miejscu w woj. mazowieckim oraz pietnastym miejscu w Polsce (na 154 zlozone wnioski). Pozyskane srodki przeznaczone na wdrazanie LSR w ramach wszystkich mozliwych dzialan tj.: Male projekty, Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw oraz Róznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej beda dostepne dla mieszkanców, terenu LGD AKTYWNI RAZEM w ramach konkursów oglaszanych przez Lokalna Grupe Dzialania w 2013 roku. W ramach dodatkowych zadan LGD poszerzylo swoja Lokalna Strategie Rozwoju o przedsiewziecia: Przedsiewziecie 1.3.2: Kraina sztuki W ramach przedsiewziecia realizowane beda projekty polegajace na: - urzadzaniu i zagospodarowaniu przestrzeni publicznej przez umieszczenie w niej dziel sztuki, - organizowaniu imprez artystycznych o znaczeniu krajowym i miedzynarodowym, - realizacji kompleksowych dzialan marketingowych, tworzacych wizerunek i marke obszaru LSR jako "Krainy sztuki", - tworzeniu i promowaniu szlaków zwiazanych z kultura i sztuka obszaru. Przedsiewziecie 1.2.2: Ekomuzeum Osadnictwa Nadwislanskiego W ramach przedsiewziecia realizowane beda projekty polegajace na:

8 8 zachowaniu, rewitalizacji i promocji obiektów kultury materialnej, zwiazanych z osadnictwem nadwislanskim, organizacji imprez} inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych, nawiazujacych do dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Nadwisla Mazowiecko-Kujawskiego, tworzeniu i promocji szlaków tematycznych, zwiazanych z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym Nadwisla Mazowiecko-Kujawskiego. Przedsiewziecie : Europeiski Uniwersytet Ludowy W ramach przedsiewziecia realizowane beda projekty wpisujace sie w idee uniwersytetu ludowego, zgodne z potrzebami rozwojowymi obszaru LGD AKTYWNI RAZEM. Projekty beda obejmowaly ekologie i rolnictwo ekologiczne oraz animacje srodowisk lokalnych dla ekorozwoju. Przedsiewziecie 3.7.1: N ie tylko wypoczynkiem turysta zyie W ramach przedsiewziecia realizowane beda projekty obejmujace dzialania polegajace na tworzeniu i rozwoju mikroprzedsiebiorstw oraz tworzace pozarolnicze zródla dochodów w branzach mogacych miec znaczenie dla odwiedzajacych obszar LSR. Ad. 5. Lokalna Grupa Dzialania Fundacja AKTYWNI RAZEM w ramach dzialania 421 Wdrazanie projektów wspólpracy objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata realizowala dwa miedzynarodowe projekty wspólpracy. a.) ROOTS - Local Development Based on Cultural and Natural Heritage / Korzenie - rozwój lokalny oparty na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym" (akronim: ROOTS) Projekt ma na celu wykorzystanie potencjalu obszarów wiejskich poprzez rozwój swiadomosci spolecznosci lokalnych odnosnie wartosci ich dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz zachecenie i nauczenie ich jak je wykorzystywac dla rozwoju ich obszaru. Jako taki, projekt odnosi sie takze do trzeciego zasobu objetych nim obszarów, jakim jest ich kapital ludzki. Partnerzy projektu reprezentuja dwa kraje nalezace do powyzej wspomnianych kategorii: Finlandii (peryferyjna) i Polski (peryferyjna i mniej rozwinieta). Partnerzy wzajemnie korzystali ze swoich osiagniec, ale takze czerpali z innych europejskich dobrych praktyk. Uzyskana wiedza zostanie przekazana uczestniczacym spolecznosciom i poza nimi, przyczyniajac sie do rozwoju europejskiej spolecznej i gospodarczej spójnosci oraz zrozumienia i wspólpracy miedzy narodami. W ramach projektu Lokalne Grupy Dzialania zrealizowaly nastepujace dzialania: l) Warsztaty dla mlodziezy w Polsce zorientowane na ochrone dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, W warsztatach wziela udzial mlodziez z terenu Lokalnej Grupy Dzialania (LGD) Fundacji AKTYWNI RAZEM oraz mlodziez z Laponii w Finlandii. Uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z przykladami wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru dzialania Lokalnej Grupy Dzialania Fundacji AKTYWNI RAZEM. Program wizyty obejmowal zwiedzanie przez mlodziez finska Parku i Domu urodzenia Fryderyka Chopina w Zelazowej Woli, Gostyninsko-Wloclawskiego Parku Krajobrazowego, warsztaty rekodziela ludowego, zapoznanie sie z folklorem kujawskim, zwiedzanie obiektów zabytkowych, turystycznych i sportowych na terenie gmin: Baruchowo, m. Kowal, gm. Kowal, Nowy Duninów, Lack, Gabin, Sanniki, Slubice i Ilów oraz miasta Plocka. 2) Miedzynarodowe warsztaty szkoleniowe dla mlodziezy w Finlandii nt. ochrony i wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Warsztaty odbyly sie w dniach lipca 2012 r. Efektem warsztatów jest stworzenie roboczej bazy dobrych praktyk w zakresie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego dla rozwoju lokalnego. Program warsztatów obejmowal: - przedstawienie sie i zajecia integracyjne, - prezentacje celów i zadan warsztatów oraz projektu wspólpracy ROOTS,

9 prace w grupach metoda mapy mysli, analiza pojec, wchodzacych w sklad zadania do wykonania: kampania spoleczna, ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, wykorzystanie dla rozwoju lokalnego, podsumowanie i prezentacje wypracowanych map mysli, dyskusja, podsumowanie dnia (analiza na podstawienie pierwszych doswiadczen w wizyty studyjnej w Laponii: wprowadzenie terminu produkt turystyczny, definicja, przyklady. Jakie ciekawe elementy dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Laponii dzis widzielismy? Które z tych elementów sa juz gotowymi produktami turystycznymi? Jakie mamy pomysly na nowe produkty turystyczne w oparciu o istniejace atrakcje?) 3) Opracowanie przez uczestników podrózy studialnych i obozów kat obiektów oraz przeprowadzenie kampanii spolecznej na rzecz ochrony srodowiska przyrodniczego i kulturowego obszaru (konkretnych obiektów) i ich wykorzystania dla rozwoju obszaru. Mlodziez uczestniczaca w warsztatach przygotowala i opracowala karty obiektów przyrodniczych i zabytkowych znajdujacych sie w poblizu ich miejsca zamieszkania. Ponadto jej zadaniem bylo przygotowanie prezentacji kampanii spolecznej w regionie. Czescia kampanii bylo zorganizowanie dwóch seminariów pn. "Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu a rozwój lokalny". Pierwsze seminarium z udzialem gosci z Finlandii odbylo sie 03 grudnia 2012 r. w Kowalu. Drugie seminarium pn. "Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu a rozwój lokalny" odbylo sie 06 grudnia 2012 r. w Zespole Szkól im. Stanislawa Staszica w Gabinie. W seminariach wzielo udzial lacznie 110 osób. W ramach kampanii spolecznej pojawily sie takze informacje w mediach ( materialy promocyjne dot. projektu 26 lutego w Tygodniku Plockim oraz 19 lutego 2013 r. w TVP3). 4) Opracowanie i wydanie publikacji prezentujacych samorzadom dobre praktyki w zakresie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego dla rozwoju lokalnego. Opracowanie Ksiegi Dobrych Praktyk (KDP) w jezyku polskim i angielskim. Ksiega obejmuje baze dobrych praktyk w zakresie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego dla rozwoju lokalnego. Opracowanie folderu informujacego o istnieniu i adresie baz cennych obiektów przyrodniczych i kulturowych. Jego opracowanie i dystrybucja umozliwi (wraz z Ksiega Dobrych Praktyk) dotarcie do szerszego kregu odbiorców, obnizajac jego koszt. 5) Stworzenie multimedialnej internetowej bazy obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na obszarze kazdego LGD. Narzedzie funkcjonujace jako zakladka do istniejacej strony stwarza mozliwosci: II umieszczania w internecie informacji tekstowych, 21 umieszczania w internecie zdjec i krótkich filmów, 31 lokalizacji opisanych obiektów na mapach topograficznych. Uczestnicy warsztatów zapoznali sie: - z obiektami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na terenie Parku Narodowego Urho Kekkonena, - muzeum regionalnym i obiektami turystycznymi w gminie i okolicy Savukoski, - produktem turystycznym opartym na dziedzictwie kulturowym na przykladzie Wioski Sw. Mikolaja, ze zbiorami Muzeum Regionalnego "Arktikum", prezentujacymi dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Laponii, zagroda hodowlana reniferów. Projekt wspólpracy "ROOTS" rozpoczal sie wiosna 2012 roku i trwal do 28 lutego 2013 r. Na realizacje projektu Samorzad Województwa Mazowieckiego przyznal pomoc w wysokosci: 57368,78 zl. Umowa przyznania pomocy w ramach dzialania "Wdrazanie projektów wspólpracy" objetej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata zostala zawarta w dniu 27 listopada 2012 r. w Warszawie. W celu zabezpieczenia srodków na wlasciwa realizacje projektu Fundacja w dniu 4 grudnia 2012 r. podpisala z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w WarszawIe umowe pozyczki na wyprzedzajace finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji. 9

10 10 b.) "Tourism for Economic Revival of Rural Areas" / Turystyka - dla ozywienia gospodarczego obszarów wiejskich" (akronim: TERRA) Projekt ma na celu lepsze wykorzystanie turystycznego potencjalu obszarów objetych lokalnymi strategiami rozwoju Lokalnych Grup Dzialania: Partnerstwo Zalewu Zegrzynskiego, Aktywni Razem, Przyjazne Mazowsze i Perapohjolan kehitys poprzez udzielenie wsparcia istniejacym i planowanym lokalnym firmom turystycznym. Zamierza wykorzystac dobre praktyki z Finlandii i Polski, jak równiez innych krajów europejskich. Zaklada wspólprace podmiotów turystycznych na rzecz rozwoju zintegrowanych ofert turystycznych i wzajemna promocje tych ofert w objetych nim regionach. Ma wbudowany element trwalosci, którym jest edukacja mlodziezy dotyczaca dzialalnosci w branzy turystycznej. Stanowi bodziec dla rozwoju objetych obszarów geograficznych i aktywizacji lokalnych spolecznosci tych obszarów. W ramach projektu lokalne grupy dzialania beda realizowaly nastepujace dzialania: l) Podróze studialne do Finlandii dla lokalnych przedsiebiorstw turystycznych. Planowane jest jedna wizyta w kazdym kraju. Celem wizyt jest zapoznanie sie z doswiadczeniami branzy turystycznej z kraju Partnera dotyczacymi rozwoju produktów turystycznych opartych o przyrodnicze i kulturowe dziedzictwo obszaru oraz wzajemne poznanie sie przedsiebiorców i przeanalizowanie mozliwosci wspólpracy. Wizyta studyjna dla osmiu osób lokalnych przedsiebiorstw turystycznych z kazdej LGD. 2) Spotkania klubowe lokalnych podmiotów turystycznych. Celem czterech spotkan bedzie wzajemne poznanie sie firm i przeanalizowanie mozliwosci ich wspólpracy w ramach kazdego obszaru, a takze pomiedzy obszarami i krajami objetymi projektem. Spotkania beda mialy charakter otwarty - kazdorazowo beda mogly brac w nim udzial wszystkie zainteresowane firmy turystyczne dzialajace na objetych projektem obszarach. 3) Analiza potencjalu rozwoju lokalnych produktów turystycznych. Celem dzialania, zgodnie z jego tytulem, jest ocena mozliwosci rozwoju lokalnych produktów turystycznych, wynikajacych z zasobów przyrodniczych i kulturowych poszczególnych obszarów, potencjalnych rynków oraz istniejacej infrastruktury i funkcjonujacych przedsiebiorstw turystycznych. 4) Inkubator produktów turystycznych. Celem inkubatora jest rozwój produktów turystycznych dla kazdego z uczestniczacych obszarów poprzez zdefiniowanie: potencjalnych grup docelowych (rynków), opracowanie koncepcji produktów dla tych grup, okreslenie ról/zadan dla poszczególnych uslugodawców oraz zasad partycypacji w kosztach i przychodach zwiazanych z oferowaniem tych produktów. Inkubator bedzie stanowil kontynuacje spotkan klubowych - beda w nim uczestniczyc firmy najbardziej zainteresowane wspólpraca firmy-uczestnicy spotkan klubowych. 5) Promocja branzy turystycznej wsród mlodziezy. Celem dzialania jest zainteresowanie mlodziezy praca w turystyce na obszarach LGD, a przez to zapewnienie doplywu kadr dla branzy oraz miejsc pracy dla mlodych ludzi. W ramach dzialania planowane sa cykle spotkan mlodziezy z podmiotami branzy turystycznej na objetych projektem obszarach. Mlodziez szkól srednich z terenu LGD, odbedzie szesc spotkan w duzych obiektach hotelarsko - turystycznych celem lepszego poznania branzy turystycznej. Spotkania moga sklonic mlodziez do podjecia pracy lub studiów kierunkowych. Dla przedstawicieli obiektów spotkania beda okazja do poznania oczekiwan mlodziezy. 6) Rozwój zintegrowanych ofert turystycznych na obszarze kazdej uczestniczacej w projekcie LGD. Celem dzialania jest stworzenie ofert turystycznych obszarów LGD - pakietów uslug dostosowanych do potrzeb róznych grup docelowych (rynków), wykorzystujacych istniejace i opracowane w trakcie projektu produkty turystyczne obszarów oraz okreslenie sposobów marketingu tych ofert. 7) Wzajemna promocja ofert turystycznych partnerów. Celem dzialania jest miedzynarodowa i regionalna promocja opracowanych ofert turystycznych obszarów poszczególnych LGD przez pozostale uczestniczace w projekcie LGD. Formy promocji zostana ustalone w trakcie projektu przez Partnerów. Zaklada sie, ze bedzie to przede wszystkim promocja w Internecie jako najbardziej efektywna kosztowo i majaca najwiekszy zasieg oraz promocja polegajaca na przeslaniu ofert turystycznych Partnerów do lokalnych

Ad. 3. Dzialanie 421 "Wdrazanie projektów wspólpracy":

Ad. 3. Dzialanie 421 Wdrazanie projektów wspólpracy: 9. Gmina Pacyna - "Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowe CIagu spacerowo-pieszego w miejscowosci Luszyn". 1O. Gmina Nowy Duninów - "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Soczewka poprzez budowe

Bardziej szczegółowo

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (rodzaj zadania publicznego2))

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (rodzaj zadania publicznego2)) l] Urzad Miasta Szczecin Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych pl. Armii Krajowej 1.70-456 Szczecin tel. +43 91 4245 105 bop@um.szczecin.pl. www.szczecin.pl Fundacja "Fv:rum GRYF" ul. Niemierzynska 27 B/19

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Instytut Badań i Analiz Smart Research Grzegorz Ogonowski Ewaluacja funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Mielno 2013 ul. Pimpickiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Sprawozdanie z działalności Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA o stanie realizacji w roku 2003 zadań zapisanych w dokumencie rządowym Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Rządowy program wsparcia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.pl Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje ogólne... 5 2. Działalność

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie realizowane w ramach operacji:

Bardziej szczegółowo

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06. AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.98 Spis tresci Skonsolidowany bilans 1 Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i

Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i 1 Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej.. 23 Departament Finansów..

Bardziej szczegółowo

dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu

dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu Obszar LGD: Gmina wiejska Sanok, Gmina Tyrawa Wołoska Grudzień2011 Spis Treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 4 I. CHARAKTERYSTYKA LGD JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ

Bardziej szczegółowo

GMINA LIPNIK I. ANALIZA I OCENA ZAISTNIALYCH ZMIAN, W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYMGMINY LIPNIK

GMINA LIPNIK I. ANALIZA I OCENA ZAISTNIALYCH ZMIAN, W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYMGMINY LIPNIK ... GMINA LIPNIK RADA GMINY w Llpniku woj. swie80krzyekie do uchwaly Zalacznik Nr t.~1 Nr 1~ 1 g6 /06 Rady Gl1'!in't w ~ipi!~ku z dnia J.Jf:1.ptJ.Z!;iil.etrm.f.f.(2006r. I. ANALIZA I OCENA ZAISTNIALYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAL AL NOSCI MIEJSKIEGO OSRODK A POM OCY SPOLECZNEJ W BRODNICY ZA ROK 2013. kw iecien 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAL AL NOSCI MIEJSKIEGO OSRODK A POM OCY SPOLECZNEJ W BRODNICY ZA ROK 2013. kw iecien 2014 Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Brodnicy 87300 Brodnica, ul. Ustronie 2 b, tel./fax (056) 49 827 42, 49 849 33, email: sekretariat@mops.brodnica.pl SPIS TRESCI SPRAWOZDANIE Z DZIAL AL NOSCI MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk

WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk Niniejsza lista możliwych źródeł finansowania projektów nie jest wyczerpująca. W rozdziale tym chcemy

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Światowe Jamboree Siedziba i adres: ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2012 LGD WARMIŃSKI ZAKĄTEK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2012 LGD WARMIŃSKI ZAKĄTEK SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2012 LGD WARMIŃSKI ZAKĄTEK 1. Liczba ludności objęta LSR po rozszerzeniu obszaru LSR: Liczba mieszkańców po rozszerzeniu obszaru LSR 2. Budżet celów ogólnych oraz przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

z dniaa.1..~~ ~g)~!(.~...

z dniaa.1..~~ ~g)~!(.~... r...:\),. ~... \.-W".;'~..,,~~'.\'.c'.' v..p'. ~\a,\o~ ~\. UCH\VALA Nr V.H.l.~~./2007 RADY GMINY W LIPNIKU..", - z dniaa.1..~~ ~g)~!(.~... w sprawie Strategii Rozwiazywania lata 2007-2015 Problemów Spolecznych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Tlumaczenie. Spis tresci

Tlumaczenie. Spis tresci Tlumaczenie AGORA SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2000 DO 30.06.2000 ORAZ OD 1.01.1999 DO 30.06.1999 przygotowane zgodnie z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOSCI Tlumaczenie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Opracowano w Wydziale Polityki Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża,

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim WYTYCZNE DLA NASTĘPUJACYCH TYPÓW WNIOSKODAWCÓW: A. Funkcjonujących przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo