Ad. 3. Dzialanie 421 "Wdrazanie projektów wspólpracy":

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ad. 3. Dzialanie 421 "Wdrazanie projektów wspólpracy":"

Transkrypt

1 9. Gmina Pacyna - "Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowe CIagu spacerowo-pieszego w miejscowosci Luszyn". 1O. Gmina Nowy Duninów - "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Soczewka poprzez budowe miejsc wypoczynku i rekreacji". 11. Gmina Szczawin Koscielny - "Budowa chodnika w Szczawinie Koscielnym". :. W ramach dzialania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw" pozytywna decyzje w sprawie wyboru operacji do finansowania otrzymaly nastepujace wnioski: 1. Zajazd Nad Wisla s. c. Halina Kajak, Aneta Kajak-Kolodziejska - "Podwyzszenie standardu dotychczas swiadczonych uslug poprzez zakup wyposazenia obiektu hotelarskiego, co spowoduje wzrost dochodu z prowadzonej dzialalnosci oraz wzrost zatrudnienia". 2. KARO - Karolina Wojciechowska - "Podwyzszenie konkurencyjnosci obiektu wypoczynkowo rekreacyjnego i zwiekszenie poziomu zatrudnienia, co wplynie na wzrost dochodów z prowadzonej dzialalnosci". 3. Konrad Andrzej Wlodarczyk - "Wzrost dochodu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej poprzez uruchomienie nowej dzialalnosci restauracyjnej i wynajmu pokoi goscinnych w modernizowanym i adaptowanym obiekcie zabytkowym". 4. Art. Media Gutowski Rafal - "Celem projektu jest rozwój dzialalnosci, rozszerzenie katalogu uslug oraz zwiekszenie konkurencyjnosci firmy poprzez wyposazenie w innowacyjny sprzet rejestrujacy, który pozwoli wykonywac uslugi filmowe i fotograficzne zgodnie z najbardziej rygorystycznymi wymaganiami odbiorców. Równie waznym celem jest równiez dokonanie zmiany jakosciowej w branzy lokalnych uslug turystycznych i hotelarskich poprzez wsparcie ich w kampaniach reklamowych i innych dzialaniach promocyjnych". 5. Anna Seweryniak - "Rozszerzenie prowadzonej dzialalnosci o nowa branze poprzez zakup sprzetu w celu polepszenia pozycji rynkowej przedsiebiorstwa". 6. Pensjonat "BOSS" s. c. Emilia i Adam Wisniewscy, Emilia Wisniewska, Adam Wisniewski "Rozbudowa infrastruktury turystyczno/rekreacyjnej o budowe domku turystycznego z miejscami noclegowymi oraz wyposazenie istniejacego budynku noclegowego w technologie zwiazana z odnowa biologiczna i zabiegami relaksacyjnymi typu SPA a takze w urzadzenia i wyposazenia do uprawiania czynnej rekreacji". :. W ramach dzialania "Róznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej" pozytywna decyzje w sprawie wyboru operacji do finansowania otrzymaly nastepujace wnioski: 1. Barbara Rolanda Wieczorek - "Wzrost dochodu z dzialalnosci agroturystycznej poprzez termomodernizacje budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z utwardzeniem terenu". 2. Radoslaw Karolak - "Podwyzszenie dochodowosci gospodarstwa poprzez zakup traka tasmowego w celu swiadczenia uslug u klienta w zakresie produkcji wyrobów tartacznych (obróbki mechanicznej drewna, korowania, ciecia)". Ad. 3. Dzialanie 421 "Wdrazanie projektów wspólpracy": a) w zwiazku z zakonczeniem realizacji miedzynarodowego projektu wspólpracy pn.: "Rozwój lokalny oparty na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym (Korzenie) / Local development based on cultural and natura l heritage" o akronimie ROOTS w dniu 24 lutego 2014 r. zlozyla wniosek o platnosc ostateczna na kwote ,02 zl. b) w ramach realizacji miedzynarodowego projektu wspólpracy "Tourism for Economic Revival of Rural Areas" / Turystyka - dla ozywienia gospodarczego obszarów wiejskich" (akronim: TERRA) zrealizowane nastepujace dzialania: - w dniach stycznia 2014 r. odbyla sie wizyta studyjna do Finlandii dla przedstawicieli samorzadów lokalnych. Celem wyjazdu byla prezentacja i zapoznanie sie z miedzynarodowymi 9

2 projektami wspólpracy wdrazanymi za posrednictwem LSR oraz poznanie dobrych praktyk w zakresie wspierania przez samorzad lokalny rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. Poznanie przez samorzadowców wypracowanych i sprawdzonych narzedzi i metod rozwoju lokalnej turystyki umozliwi ich zaadoptowanie na naszym terenie lub zainspiruje do poszukiwania wlasnych rozwiazan. Zapewni takze lepsza wspólprace z podmiotami turystycznymi na wlasnym terenie. Dla spolecznosci lokalnej powstana korzystne warunki do rozwoju przedsiebiorczosci i pozyskiwania dodatkowych dochodów maja 2014 r. w Nieporecie odbyl sie Kongres Lokalnej Przedsiebiorczosci. Podczas Kongresu zostaly zaprezentowane propozycje wypracowanych przez LGD zintegrowanych ofert turystycznych oraz przyklady dobrych praktyk dotyczacych wspólpracy samorzadów i podmiotów turystycznych. Podczas Kongresu Pan Jaroslaw Fischbach - podróznik i wlasciciel gospodarstwa agroturystycznego z gm. Gostynin przedstawil przyklad zintegrowanej oferty turystycznej. Lokale grupy dzialania przygotowaly stoiska promocyjne swoich regionów prezentujace oferte turystyczna, kulturalna i kulinarna. W Kongresie wzieli udzial przedstawiciele finskiego partnera projektu, którzy przedstawili uczestnikom swoje efekty dotychczasowej realizacji miedzynarodowego projektu wspólpracy. W Kongresie wzielo udzial 100 osób. - w dniach pazdziernika 2014 r. odbyla sie wizyta studyjna w wybranych firmach turystycznych na terenie Fundacji AKTYWNI RAZEM. Celem wizyty bylo zaciesnienie wspólpracy pomiedzy podmiotami turystycznymi z obszarów lokalnych grup dzialania, które uczestnicza w projekcie, wymiana doswiadczen oraz dobrych praktyk, a takze poznanie wypracowanych podczas spotkan klubowych ofert turystycznych. - opracowanie i wydanie mapy turystycznej w ilosci 3000 szt. obejmujacej teren prowadzenia dzialalnosci Fundacji. Wydanie mapy turystycznej ma na celu podniesienie atrakcyjnosci turystycznej, promocje obszaru oraz zwiekszenie aktywnosci turystyczno - rekreacyjnej na terenie obszarów LGD. Realizacja przedsiewziecia wplynie równiez na poprawe jakosci zycia poprzez zaspokojenie potrzeb spolecznych, rekreacyjnych i sportowych mieszkanców obszarów LGD. Celem posrednim jest weryfikacja i waloryzacja obiektów przyrodniczych, kulturowych obejmujacych naj ciekawsze atrakcje turystyczne. Dzieki wydaniu mapy turystycznej obszar dzialania Fundacji stanie sie miejscem interesujacym dla turystów, którzy w sposób aktywny beda mogli poznac ciekawe pod wzgledem historycznym, przyrodniczym i kulturowym zabytki oraz miejsca. W czesci kartograficznej mapy zostaly zaznaczone wszystkie wazne obiekty i punkty turystyczne. - zakup materialów promocyjnych i informacyjnych: notesów ze skóry ekologicznej (100 szt.), dlugopisów (200 szt.) oraz toreb bawelnianych (100 szt.), pendrivów (80 szt.), kubków termicznych (55 szt.). - przygotowanie, opracowanie koncepcji i prowadzenie podstrony internetowej projektu, - w nr. 42 Tygodnika Plockiego oraz grudniowym wydaniu "Wiesci znad Wisly" ukazal sie artykul pn. "Czy znasz turystyczne atrakcje Mazowsza?" promujacy realizowany projekt wspólpracy oraz regiony na terenie, których dzialaja lokalne grupy dzialania biorace udzial w projekcie. Projekt wspólpracy mial na celu lepsze wykorzystanie turystycznego potencjalu obszarów objetych lokalnymi strategiami rozwoju Lokalnych Grup Dzialania: Partnerstwo Zalewu Zegrzynskiego, Aktywni Razem, Przyjazne Mazowsze i Perapohjolan kehitys poprzez udzielenie wsparcia istniejacym i planowanym lokalnym firmom turystycznym. Celem bylo takze wykorzystanie dobrych praktyk z Finlandii i Polski, jak równiez innych krajów europejskich. Projekt zakladal wspólprace podmiotów turystycznych na rzecz rozwoju zintegrowanych ofert turystycznych i wzajemna promocje tych ofert w objetych nim regionach. Mial wbudowany element trwalosci, którym byla edukacja mlodziezy dotyczaca dzialalnosci w branzy turystycznej. Projekt stanowil bodziec dla rozwoju objetych obszarów geograficznych i aktywizacji lokalnych spolecznosci tych obszarów. 10

3 Projekt rozpoczal sie jesienia 2012 roku i trwal do 31 pazdziernika 2014 r. Na realizacje projektu Samorzad Województwa Mazowieckiego przyznal pomoc w wysokosci: ,96 zl. Fundacja w pazdzierniku i grudniu 2014 zlozyla dwa wnioski o platnosc za realizacje I i II etapu projektu. Ad. 4. Dzialania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. W dniu Ol kwietnia 2014 r. zostala podpisana umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. "Aktywna ochrona ptaków wodno - blotnych na terenie Pojezierza Gostyninskiego". Koszt calkowity zadania wyniósl Dotacja w wysokosci z WFOSiGW w Warszawie stanowila 86 % kosztu kwalifikowanego. Pozostale zródla finansowania to: Nadlesnictwo Lack (1.50), Fundacja "Mlodzi Razem" (50), srodki wlasne (1.00). Przedmiotem dofinansowania bylo wykonanie i montaz miejsc legowych: l platformy plywajacej, 100 budek legowych, 15 tuneli legowych usytuowanych na terenie obszarów NA TURA 2000 i Gostyninsko - Wloclawskiego Parku Krajobrazowego. Projekt mial na celu zatrzymanie spadku liczebnosci przedstawicieli siewkowych tj. rybitw i mew oraz blaszkodziobych tj. gagola, tracza nurogesi oraz kaczek i ich aktywna ochrone na terenie Pojezierza Gostyninskiego. W oparciu o podpisany 29 kwietnia 2013 r. pomiedzy Fundacja a Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Plocku list intencyjny dotyczacy podejmowania wspólnych dzialan na rzecz podnoszenia swiadomosci ekologicznej spoleczenstwa w zakresie bioróznorodnosci biologicznej, w tym obszarów Natura 2000, LGD bralo udzial w realizacji partnerskiego projektu pn. "Natura nasza szansa". Glównym celem projektu jest podniesienie swiadomosci ekologicznej spolecznosci lokalnych oraz zwiekszenie ich aktywizacji na rzecz zrównowazonego rozwoju obszarów NATURA 2000 polozonych na terenie zamieszkania spolecznosci lub w ich sasiedztwie. Projekt obejmuje realizacje konferencji, warsztatów i seminariów poswieconych powyzszej tematyce oraz dzialania promocyjno - informacyjne (m.in. wydawnictwa, tablice informacyjne). LGD Aktywni Razem otrzymala wyróznienie w konkursie "EKOpozytyw MAZOWSZA" dla najlepszych Beneficjentów wspólpracujacych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2013 roku w kategorii OCHRONA PRZYRODY. Konkurs zostal zorganizowany przez Rade Nadzorcza i Zarzad Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Prezes Zarzadu jako czlonek Rady Naukowo - Spolecznej Lesnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Gostyninsko - Wloclawskie" w lutym 2014 r. wziela udzial w posiedzeniu rady LKP. Ad. 5. W dniu 02 kwietnia 2014 r. Fundacja AKTYWNI RAZEM zlozyla roczne sprawozdanie z dzialalnosci organizacji za rok 2013 wraz z zalacznikami do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Starostwa Powiatowego w Plocku. Ad. 6. W 2014 roku odbyly sie trzy posiedzenia Zarzadu Fundacji oraz dwa posiedzenia Rady Fundacji. W ramach dzialania 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania, nabywanie umiejetnosci i aktywizacja" objetego PROW na lata w 2014 r. Fundacja zlozyla trzy wnioski o platnosc. Ponadto Fundacja AKTYWNI RAZEM w partnerstwie z firma Consultor Sp. z o. o. realizowala zadanie pn. "Wykwalifikowani i doswiadczeni" wspólfinansowanego przez Unie Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego Programu Operacyjnego Kapital Ludzki. Celem projektu jest wzrost aktywnosci zawodowej i spolecznej oraz zdolnosci do zatrudnienia u 48 osób zagrozonych wykluczeniem spolecznym w wieku lat z gminy Lack, Sanniki i Szczawin Koscielny poprzez kompleksowe wsparcie. Udzial w projekcie nie wiaze sie dla Fundacji z koniecznoscia zabezpieczenia wkladu wlasnego. Okres realizacji projektu obejmuje czas od do r. W trakcie projektu zostana przeprowadzone szkolenia i wsparcie osób bezrobotnych z zakresu: spawacz stali niestopowych, sprzedawca z obsluga komputera i kasy fiskalnej oraz sekretarka z elementami ksiegowosci. 11

4 W dniu 03 stycznia 2014 r. Fundacja AKTYWNI RAZEM przystapila do partnerstwa "Partnerskie Mazowieckie Lokalne Grupy Dzialania". Pani Agnieszka Zukowska - Prezes Zarzadu Fundacji AKTYWNI RAZEM - na zaproszenie Zwiazku Gmin Regionu Plockiego wziela udzial w pracach Zespolu Konsultacyjnego w ramach projektu pn. "Wspólpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Plockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu". W zwiazku z wytycznymi PROW dotyczacymi warunków dostepu do realizacji Osi Leader w nowym okresie programowania z inicjatywy Zarzadu Fundacji w 16 grudnia 2014 r. zostalo powolane stowarzyszenie "specjalne". Wniosek o rejestracje nowej Lokalnej Grupy Dzialania zostal zlozony w Krajowym Rejestrze Sadowym w dn. 23 grudnia III. Kopie uchwal Zarzadu Fundacii AKTYWNI RAZEM stanowia zalacznik do sprawozdania (4 uchwaly). 1. Uchwala Nr IIZ/2014 w sprawie: przyjecia zaktualizowanej tabeli 9.1 i podrozdzialu 9.2 "Budzet" Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwislanskiego Pogranicza Mazowiecko - Kujawskiego. 2. Uchwala Nr 2/Z/20 14 w sprawie: przyjecia zaktualizowanego zalacznika nr 6 "Regulamin dzialania Komisji Programowej" oraz podrozdzialu "Procedura odwolawcza" Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwislanskiego Pogranicza Mazowiecko - Kujawskiego. 3. Uchwala Nr 3/Z/20 14 w sprawie: zwiekszenia kwoty pozyczki z budzetu panstwa na wyprzedzajace finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizacje projektu wspólpracy "Turystyka - dla ozywienia gospodarczego obszarów wiejskich! Tourism for economic revival of rural areas" o akronimie TERRA w ramach dzialania 4.21 "Wdrazanie projektów wspólpracy". 4. Uchwala Nr 4/Z/2014 w sprawie: przyjecia zaktualizowanych tabeli nr 9.1 i 9.2 oraz podrozdzialów 4.2 "Cele ogólne i szczególowe LSR" i 9.2 "Budzet" Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwislanskiego Pogranicza Mazowiecko - Kujawskiego. Kopie uchwal Rady Fundacii AKTYWNI RAZEM stanowia zalacznik do sprawozdania (12 uchwal): 1. Uchwala Nr I/RF/14 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z dzialalnosci Fundacji za 2013 rok. 2. Uchwala Nr 2/RF/14 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) za 2013 rok. 3. Uchwala Nr 3/RF/14 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Komisji Kontroli za 2013 rok. 4. Uchwala Nr 4/RF/14 w sprawie: udzielenia absolutorium Zarzadowi Fundacji. 5. Uchwala Nr 5/RF/14 w sprawie: powolania Czlonków Rady Fundacji. 6. Uchwala Nr 6/RF/14 w sprawie: odwolania Czlonka Zarzadu Fundacji. 7. Uchwala Nr 7/RF/14 w sprawie: zatwierdzenia zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwislanskiego Pogranicza Mazowiecko - Kujawskiego. 8. Uchwala Nr 8/RF/14 w sprawie: przyjecia planu pracy na 2014 rok. 9. Uchwala Nr 9/RF/14 w sprawie: przyjecia planu finansowego na 2014 rok. 10. Uchwala Nr IO/RF/I 4 w sprawie: odwolania Czlonków Rady 11. Uchwala Nr 1IIRF/14 w sprawie: powolania Czlonków Rady 12. Uchwala Nr 12/RF/14 w sprawie: powolania Czlonka Zarzadu IV. Informacje o wysokosci uzyskanych przychodów, z wyodrebnieniem ich zródel (np. spadek, zapis, darowizna, srodki pochodzace ze zródel publicznych, w tym z budzetu panstwa i budzetu gminy), odplatnych swiadczen realizowanych przez fundacje w ramach celów statutowych z uwzglednieniem kosztów tych swiadczen; jezeli prowadzono dzialalnosc gospodarcza, wynik finansowy tej dzialalnosci oraz procentowy stosunek przychodu osiagnietego z dzialalnosci gospodarczej do przychodu osiagnietego z pozostalych zródel. Wysokosc uzyskanych przychodów w roku sprawozdawczym, z wyodrebnieniem ich zródel (wg rachunku wyników i ewidencji analitycznej). Ogólem przychody z dzialalnosci statutowej ,71 zl w tym wg zródel, z tytulu: a) spadku 12

5 b) zapisu c) darowizny d) srodków pochodzacych ze zródel publicznych z tego - z budzetu panstwa - ze srodków UE e) odplatnych swiadczen realizowanych w ramach celów statutowych f) pozostale (wsparcie przez Fundatora, wsparcie dzialan statutowych) (w przypadku znacznych kwot omówic te pozycje) Prowadzenie dzialalnosci gospodarczej: - przychody z dzialalnosci gospodarczej - wynik finansowy na tej dzialalnosci (zysk, strata) - procentowy stosunek przychodu osiagnietego z dzialalnosci gospodarczej do przychodu osiagnietego z pozostalych zródel V. Infonnacja o poniesionych kosztach na: a) koszty realizacji celów statutowych b) koszty ogólnoadministracyjne (wynagrodzenia, czynsze, oplaty telefoniczne, pocztowe, itp.) c) dzialalnosc gospodarcza d) pozostale koszty (odsetki od pozyczki) ,I7zl ,60 zl ,11 zl % ,76 zl ,60 zl 3.421,28 zl VI. Dane o: a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podzialem wedlug zajmowanych stanowisk i z wyodrebnieniem osób zatrudnionych wylacznie w dzialalnosci gospodarczej. Liczba osób zatrudnionych w fundacji: 3 osoby ( na dzien ). w tym: Kierownik Biura Fundacji Specjalista ds. Osi Leader Specjalista ds. Promocji i Administracji Osi Leader Liczba osób zatrudnionych w fundacji w dzialalnosci gospodarczej: O osób b) lacznej kwocie wynagrodzen wyplaconych przez fundacje z podzialem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne swiadczenia, z wyodrebnieniem calosci tych wynagrodzen osób zatrudnionych wylacznie w dzialalnosci gospodarczej. Wynagrodzenia ogólem w tym: z dzialalnosci statutowej z tego: wynagrodzenia podstawowe nagrody premie mne z dzialalnosci gospodarczej ,27 zl ,27 zl ,27 zl c) wysokosci rocznego lub przecietnego miesiecznego wynagrodzenia wyplacanego lacznie czlonkom zarzadu i innym organom fundacji oraz osobom kierujacym wylacznie dzialalnoscia gospodarcza z podzialem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne swiadczenia: Przecietne miesieczne wynagrodzenia lacznie 13

6 w tym: wyplacone czlonkom Zarzadu z tego: - wynagrodzenia podstawowe - nagrody - premie - mne wyplacone osobom kierujacym dzialalnoscia z tego: - wynagrodzenia podstawowe - nagrody - prelllle - mne d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: Wynagrodzenia wyplacane z umów zlecenia: gospodarcza e) udzielonych przez fundacje pozyczkach pienieznych z podzialem wedlug ich wysokosci, ze wskazaniem pozyczkobiorców i warunków przyznania pozyczek oraz podaniem podstawy statutowej udzielania takich pozyczek: Udzielane przez Fundacje pozyczki pieniezne ogólem w tym: --- Pozyczkobiorca Warunki Podstawy przyznania Kwota statutowe udzielania t) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: Kwotv ulok - h h-srodk ' Lokata Kwota24.217, ,19 bankach --- w okresie od - do g) wartosci nabytych obligacji oraz wielkosci objetych udzialów lub nabytych akcji w spólkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spólek: Wartosc nabytych obligacji, udzialów, akcji: rodzaj i kwota nabytych obligacji wielkosc objetych udzialów i akcji w spólkach prawa handlowego nazwa spólki h) nabytych nieruchomosciach, ich przeznaczeniu oraz wysokosci kwot wydatkowanych na to nabycie, - nabyte nieruchomosci - przeznaczenie nabytych nieruchomosci - wysokosc kwot wydatkowanych na nabycie nieruchomosci i) nabytych pozostalych srodkach trwalych, Wartosc nabytych pozostalych srodków trwalych w roku sprawozdawczym 14

7 j) wartosci aktywów i zobowiazan fundacji ujetych we wlasciwych sprawozdaniach finansowych sporzadzonych dla celów statystycznych. Ogólna wartosc: - aktywów (wg bilansu rocznego) - zobowiazan (wg bilansu rocznego) ,15 zl ,10 zl VII. Dane o dzialalnosci zleconej Fundacji przez podmioty panstwowe i samorzadowe (uslugi, panstwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej dzialalnosci. uslugi zamówieniawynik publiczne 0,000,00 Koszty (PLN) finansowy Przychody 0,00 0,00 VIII. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytulu ciazacych zobowiazan podatkowych, a takze informacja w sprawie skladanych deklaracji podatkowych. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytulu ciazacych zobowiazan podatkowych Stan zobowiazan podatkowych na dzien 3 I grudnia roku sprawozdawczego: 43,00 zl. Informacja w sprawie skladanych deklaracji podatkowych. Rodzaje placonych podatków i nazwy skladanych deklaracj i podatkowych: - Podatek dochodowy - deklaracja CIT - 8, - Podatek dochodowy - deklaracja PIT - 4. IX. Informacja o przeprowadzonych w Fundacji kontrolach w roku sprawozdawczym. I) Termin: r. Kontrola przeprowadzona przez Komisje Kontroli Fundacji AKTYWNI RAZEM. Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli obejmowal dzialalnosc finansowa i realizacje planu pracy za 2013 rok. 2) Termin: r., r. Kontrola wewnetrzna prawidlowosci realizacji LSR (2 karty kontrolne naborów). Zakres kontroli obejmowal: - sprawdzenie przygotowania naborów wniosków, wyboru operacji oraz informowania o wynikach kontroli, - sprawdzenie protokolów z posiedzen Komisji Programowej, - sprawdzenie kart oceny operacji, - zastosowanie procedury odwolawczej, - zastosowanie procedury bezstronnosci, - prowadzenie dokumentacji LGD. Data sporzadzenia: Lack, dnia 23 marca 2015 r. 15

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Realizacja zadań samorządowych w okresie 2006-2010 Gmina Urzędów Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Na przełomie stycznia lutego

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO KGP-4101-01-00/2012 Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Strzyżów 2010 SPIS TREŚCI Cel działania... 3 Kto może być wnioskodawcą

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR-020-5-2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo