Ad. 3. Dzialanie 421 "Wdrazanie projektów wspólpracy":

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ad. 3. Dzialanie 421 "Wdrazanie projektów wspólpracy":"

Transkrypt

1 9. Gmina Pacyna - "Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowe CIagu spacerowo-pieszego w miejscowosci Luszyn". 1O. Gmina Nowy Duninów - "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Soczewka poprzez budowe miejsc wypoczynku i rekreacji". 11. Gmina Szczawin Koscielny - "Budowa chodnika w Szczawinie Koscielnym". :. W ramach dzialania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw" pozytywna decyzje w sprawie wyboru operacji do finansowania otrzymaly nastepujace wnioski: 1. Zajazd Nad Wisla s. c. Halina Kajak, Aneta Kajak-Kolodziejska - "Podwyzszenie standardu dotychczas swiadczonych uslug poprzez zakup wyposazenia obiektu hotelarskiego, co spowoduje wzrost dochodu z prowadzonej dzialalnosci oraz wzrost zatrudnienia". 2. KARO - Karolina Wojciechowska - "Podwyzszenie konkurencyjnosci obiektu wypoczynkowo rekreacyjnego i zwiekszenie poziomu zatrudnienia, co wplynie na wzrost dochodów z prowadzonej dzialalnosci". 3. Konrad Andrzej Wlodarczyk - "Wzrost dochodu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej poprzez uruchomienie nowej dzialalnosci restauracyjnej i wynajmu pokoi goscinnych w modernizowanym i adaptowanym obiekcie zabytkowym". 4. Art. Media Gutowski Rafal - "Celem projektu jest rozwój dzialalnosci, rozszerzenie katalogu uslug oraz zwiekszenie konkurencyjnosci firmy poprzez wyposazenie w innowacyjny sprzet rejestrujacy, który pozwoli wykonywac uslugi filmowe i fotograficzne zgodnie z najbardziej rygorystycznymi wymaganiami odbiorców. Równie waznym celem jest równiez dokonanie zmiany jakosciowej w branzy lokalnych uslug turystycznych i hotelarskich poprzez wsparcie ich w kampaniach reklamowych i innych dzialaniach promocyjnych". 5. Anna Seweryniak - "Rozszerzenie prowadzonej dzialalnosci o nowa branze poprzez zakup sprzetu w celu polepszenia pozycji rynkowej przedsiebiorstwa". 6. Pensjonat "BOSS" s. c. Emilia i Adam Wisniewscy, Emilia Wisniewska, Adam Wisniewski "Rozbudowa infrastruktury turystyczno/rekreacyjnej o budowe domku turystycznego z miejscami noclegowymi oraz wyposazenie istniejacego budynku noclegowego w technologie zwiazana z odnowa biologiczna i zabiegami relaksacyjnymi typu SPA a takze w urzadzenia i wyposazenia do uprawiania czynnej rekreacji". :. W ramach dzialania "Róznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej" pozytywna decyzje w sprawie wyboru operacji do finansowania otrzymaly nastepujace wnioski: 1. Barbara Rolanda Wieczorek - "Wzrost dochodu z dzialalnosci agroturystycznej poprzez termomodernizacje budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z utwardzeniem terenu". 2. Radoslaw Karolak - "Podwyzszenie dochodowosci gospodarstwa poprzez zakup traka tasmowego w celu swiadczenia uslug u klienta w zakresie produkcji wyrobów tartacznych (obróbki mechanicznej drewna, korowania, ciecia)". Ad. 3. Dzialanie 421 "Wdrazanie projektów wspólpracy": a) w zwiazku z zakonczeniem realizacji miedzynarodowego projektu wspólpracy pn.: "Rozwój lokalny oparty na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym (Korzenie) / Local development based on cultural and natura l heritage" o akronimie ROOTS w dniu 24 lutego 2014 r. zlozyla wniosek o platnosc ostateczna na kwote ,02 zl. b) w ramach realizacji miedzynarodowego projektu wspólpracy "Tourism for Economic Revival of Rural Areas" / Turystyka - dla ozywienia gospodarczego obszarów wiejskich" (akronim: TERRA) zrealizowane nastepujace dzialania: - w dniach stycznia 2014 r. odbyla sie wizyta studyjna do Finlandii dla przedstawicieli samorzadów lokalnych. Celem wyjazdu byla prezentacja i zapoznanie sie z miedzynarodowymi 9

2 projektami wspólpracy wdrazanymi za posrednictwem LSR oraz poznanie dobrych praktyk w zakresie wspierania przez samorzad lokalny rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. Poznanie przez samorzadowców wypracowanych i sprawdzonych narzedzi i metod rozwoju lokalnej turystyki umozliwi ich zaadoptowanie na naszym terenie lub zainspiruje do poszukiwania wlasnych rozwiazan. Zapewni takze lepsza wspólprace z podmiotami turystycznymi na wlasnym terenie. Dla spolecznosci lokalnej powstana korzystne warunki do rozwoju przedsiebiorczosci i pozyskiwania dodatkowych dochodów maja 2014 r. w Nieporecie odbyl sie Kongres Lokalnej Przedsiebiorczosci. Podczas Kongresu zostaly zaprezentowane propozycje wypracowanych przez LGD zintegrowanych ofert turystycznych oraz przyklady dobrych praktyk dotyczacych wspólpracy samorzadów i podmiotów turystycznych. Podczas Kongresu Pan Jaroslaw Fischbach - podróznik i wlasciciel gospodarstwa agroturystycznego z gm. Gostynin przedstawil przyklad zintegrowanej oferty turystycznej. Lokale grupy dzialania przygotowaly stoiska promocyjne swoich regionów prezentujace oferte turystyczna, kulturalna i kulinarna. W Kongresie wzieli udzial przedstawiciele finskiego partnera projektu, którzy przedstawili uczestnikom swoje efekty dotychczasowej realizacji miedzynarodowego projektu wspólpracy. W Kongresie wzielo udzial 100 osób. - w dniach pazdziernika 2014 r. odbyla sie wizyta studyjna w wybranych firmach turystycznych na terenie Fundacji AKTYWNI RAZEM. Celem wizyty bylo zaciesnienie wspólpracy pomiedzy podmiotami turystycznymi z obszarów lokalnych grup dzialania, które uczestnicza w projekcie, wymiana doswiadczen oraz dobrych praktyk, a takze poznanie wypracowanych podczas spotkan klubowych ofert turystycznych. - opracowanie i wydanie mapy turystycznej w ilosci 3000 szt. obejmujacej teren prowadzenia dzialalnosci Fundacji. Wydanie mapy turystycznej ma na celu podniesienie atrakcyjnosci turystycznej, promocje obszaru oraz zwiekszenie aktywnosci turystyczno - rekreacyjnej na terenie obszarów LGD. Realizacja przedsiewziecia wplynie równiez na poprawe jakosci zycia poprzez zaspokojenie potrzeb spolecznych, rekreacyjnych i sportowych mieszkanców obszarów LGD. Celem posrednim jest weryfikacja i waloryzacja obiektów przyrodniczych, kulturowych obejmujacych naj ciekawsze atrakcje turystyczne. Dzieki wydaniu mapy turystycznej obszar dzialania Fundacji stanie sie miejscem interesujacym dla turystów, którzy w sposób aktywny beda mogli poznac ciekawe pod wzgledem historycznym, przyrodniczym i kulturowym zabytki oraz miejsca. W czesci kartograficznej mapy zostaly zaznaczone wszystkie wazne obiekty i punkty turystyczne. - zakup materialów promocyjnych i informacyjnych: notesów ze skóry ekologicznej (100 szt.), dlugopisów (200 szt.) oraz toreb bawelnianych (100 szt.), pendrivów (80 szt.), kubków termicznych (55 szt.). - przygotowanie, opracowanie koncepcji i prowadzenie podstrony internetowej projektu, - w nr. 42 Tygodnika Plockiego oraz grudniowym wydaniu "Wiesci znad Wisly" ukazal sie artykul pn. "Czy znasz turystyczne atrakcje Mazowsza?" promujacy realizowany projekt wspólpracy oraz regiony na terenie, których dzialaja lokalne grupy dzialania biorace udzial w projekcie. Projekt wspólpracy mial na celu lepsze wykorzystanie turystycznego potencjalu obszarów objetych lokalnymi strategiami rozwoju Lokalnych Grup Dzialania: Partnerstwo Zalewu Zegrzynskiego, Aktywni Razem, Przyjazne Mazowsze i Perapohjolan kehitys poprzez udzielenie wsparcia istniejacym i planowanym lokalnym firmom turystycznym. Celem bylo takze wykorzystanie dobrych praktyk z Finlandii i Polski, jak równiez innych krajów europejskich. Projekt zakladal wspólprace podmiotów turystycznych na rzecz rozwoju zintegrowanych ofert turystycznych i wzajemna promocje tych ofert w objetych nim regionach. Mial wbudowany element trwalosci, którym byla edukacja mlodziezy dotyczaca dzialalnosci w branzy turystycznej. Projekt stanowil bodziec dla rozwoju objetych obszarów geograficznych i aktywizacji lokalnych spolecznosci tych obszarów. 10

3 Projekt rozpoczal sie jesienia 2012 roku i trwal do 31 pazdziernika 2014 r. Na realizacje projektu Samorzad Województwa Mazowieckiego przyznal pomoc w wysokosci: ,96 zl. Fundacja w pazdzierniku i grudniu 2014 zlozyla dwa wnioski o platnosc za realizacje I i II etapu projektu. Ad. 4. Dzialania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. W dniu Ol kwietnia 2014 r. zostala podpisana umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. "Aktywna ochrona ptaków wodno - blotnych na terenie Pojezierza Gostyninskiego". Koszt calkowity zadania wyniósl Dotacja w wysokosci z WFOSiGW w Warszawie stanowila 86 % kosztu kwalifikowanego. Pozostale zródla finansowania to: Nadlesnictwo Lack (1.50), Fundacja "Mlodzi Razem" (50), srodki wlasne (1.00). Przedmiotem dofinansowania bylo wykonanie i montaz miejsc legowych: l platformy plywajacej, 100 budek legowych, 15 tuneli legowych usytuowanych na terenie obszarów NA TURA 2000 i Gostyninsko - Wloclawskiego Parku Krajobrazowego. Projekt mial na celu zatrzymanie spadku liczebnosci przedstawicieli siewkowych tj. rybitw i mew oraz blaszkodziobych tj. gagola, tracza nurogesi oraz kaczek i ich aktywna ochrone na terenie Pojezierza Gostyninskiego. W oparciu o podpisany 29 kwietnia 2013 r. pomiedzy Fundacja a Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Plocku list intencyjny dotyczacy podejmowania wspólnych dzialan na rzecz podnoszenia swiadomosci ekologicznej spoleczenstwa w zakresie bioróznorodnosci biologicznej, w tym obszarów Natura 2000, LGD bralo udzial w realizacji partnerskiego projektu pn. "Natura nasza szansa". Glównym celem projektu jest podniesienie swiadomosci ekologicznej spolecznosci lokalnych oraz zwiekszenie ich aktywizacji na rzecz zrównowazonego rozwoju obszarów NATURA 2000 polozonych na terenie zamieszkania spolecznosci lub w ich sasiedztwie. Projekt obejmuje realizacje konferencji, warsztatów i seminariów poswieconych powyzszej tematyce oraz dzialania promocyjno - informacyjne (m.in. wydawnictwa, tablice informacyjne). LGD Aktywni Razem otrzymala wyróznienie w konkursie "EKOpozytyw MAZOWSZA" dla najlepszych Beneficjentów wspólpracujacych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2013 roku w kategorii OCHRONA PRZYRODY. Konkurs zostal zorganizowany przez Rade Nadzorcza i Zarzad Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Prezes Zarzadu jako czlonek Rady Naukowo - Spolecznej Lesnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Gostyninsko - Wloclawskie" w lutym 2014 r. wziela udzial w posiedzeniu rady LKP. Ad. 5. W dniu 02 kwietnia 2014 r. Fundacja AKTYWNI RAZEM zlozyla roczne sprawozdanie z dzialalnosci organizacji za rok 2013 wraz z zalacznikami do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Starostwa Powiatowego w Plocku. Ad. 6. W 2014 roku odbyly sie trzy posiedzenia Zarzadu Fundacji oraz dwa posiedzenia Rady Fundacji. W ramach dzialania 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania, nabywanie umiejetnosci i aktywizacja" objetego PROW na lata w 2014 r. Fundacja zlozyla trzy wnioski o platnosc. Ponadto Fundacja AKTYWNI RAZEM w partnerstwie z firma Consultor Sp. z o. o. realizowala zadanie pn. "Wykwalifikowani i doswiadczeni" wspólfinansowanego przez Unie Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego Programu Operacyjnego Kapital Ludzki. Celem projektu jest wzrost aktywnosci zawodowej i spolecznej oraz zdolnosci do zatrudnienia u 48 osób zagrozonych wykluczeniem spolecznym w wieku lat z gminy Lack, Sanniki i Szczawin Koscielny poprzez kompleksowe wsparcie. Udzial w projekcie nie wiaze sie dla Fundacji z koniecznoscia zabezpieczenia wkladu wlasnego. Okres realizacji projektu obejmuje czas od do r. W trakcie projektu zostana przeprowadzone szkolenia i wsparcie osób bezrobotnych z zakresu: spawacz stali niestopowych, sprzedawca z obsluga komputera i kasy fiskalnej oraz sekretarka z elementami ksiegowosci. 11

4 W dniu 03 stycznia 2014 r. Fundacja AKTYWNI RAZEM przystapila do partnerstwa "Partnerskie Mazowieckie Lokalne Grupy Dzialania". Pani Agnieszka Zukowska - Prezes Zarzadu Fundacji AKTYWNI RAZEM - na zaproszenie Zwiazku Gmin Regionu Plockiego wziela udzial w pracach Zespolu Konsultacyjnego w ramach projektu pn. "Wspólpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Plockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu". W zwiazku z wytycznymi PROW dotyczacymi warunków dostepu do realizacji Osi Leader w nowym okresie programowania z inicjatywy Zarzadu Fundacji w 16 grudnia 2014 r. zostalo powolane stowarzyszenie "specjalne". Wniosek o rejestracje nowej Lokalnej Grupy Dzialania zostal zlozony w Krajowym Rejestrze Sadowym w dn. 23 grudnia III. Kopie uchwal Zarzadu Fundacii AKTYWNI RAZEM stanowia zalacznik do sprawozdania (4 uchwaly). 1. Uchwala Nr IIZ/2014 w sprawie: przyjecia zaktualizowanej tabeli 9.1 i podrozdzialu 9.2 "Budzet" Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwislanskiego Pogranicza Mazowiecko - Kujawskiego. 2. Uchwala Nr 2/Z/20 14 w sprawie: przyjecia zaktualizowanego zalacznika nr 6 "Regulamin dzialania Komisji Programowej" oraz podrozdzialu "Procedura odwolawcza" Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwislanskiego Pogranicza Mazowiecko - Kujawskiego. 3. Uchwala Nr 3/Z/20 14 w sprawie: zwiekszenia kwoty pozyczki z budzetu panstwa na wyprzedzajace finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizacje projektu wspólpracy "Turystyka - dla ozywienia gospodarczego obszarów wiejskich! Tourism for economic revival of rural areas" o akronimie TERRA w ramach dzialania 4.21 "Wdrazanie projektów wspólpracy". 4. Uchwala Nr 4/Z/2014 w sprawie: przyjecia zaktualizowanych tabeli nr 9.1 i 9.2 oraz podrozdzialów 4.2 "Cele ogólne i szczególowe LSR" i 9.2 "Budzet" Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwislanskiego Pogranicza Mazowiecko - Kujawskiego. Kopie uchwal Rady Fundacii AKTYWNI RAZEM stanowia zalacznik do sprawozdania (12 uchwal): 1. Uchwala Nr I/RF/14 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z dzialalnosci Fundacji za 2013 rok. 2. Uchwala Nr 2/RF/14 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) za 2013 rok. 3. Uchwala Nr 3/RF/14 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Komisji Kontroli za 2013 rok. 4. Uchwala Nr 4/RF/14 w sprawie: udzielenia absolutorium Zarzadowi Fundacji. 5. Uchwala Nr 5/RF/14 w sprawie: powolania Czlonków Rady Fundacji. 6. Uchwala Nr 6/RF/14 w sprawie: odwolania Czlonka Zarzadu Fundacji. 7. Uchwala Nr 7/RF/14 w sprawie: zatwierdzenia zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwislanskiego Pogranicza Mazowiecko - Kujawskiego. 8. Uchwala Nr 8/RF/14 w sprawie: przyjecia planu pracy na 2014 rok. 9. Uchwala Nr 9/RF/14 w sprawie: przyjecia planu finansowego na 2014 rok. 10. Uchwala Nr IO/RF/I 4 w sprawie: odwolania Czlonków Rady 11. Uchwala Nr 1IIRF/14 w sprawie: powolania Czlonków Rady 12. Uchwala Nr 12/RF/14 w sprawie: powolania Czlonka Zarzadu IV. Informacje o wysokosci uzyskanych przychodów, z wyodrebnieniem ich zródel (np. spadek, zapis, darowizna, srodki pochodzace ze zródel publicznych, w tym z budzetu panstwa i budzetu gminy), odplatnych swiadczen realizowanych przez fundacje w ramach celów statutowych z uwzglednieniem kosztów tych swiadczen; jezeli prowadzono dzialalnosc gospodarcza, wynik finansowy tej dzialalnosci oraz procentowy stosunek przychodu osiagnietego z dzialalnosci gospodarczej do przychodu osiagnietego z pozostalych zródel. Wysokosc uzyskanych przychodów w roku sprawozdawczym, z wyodrebnieniem ich zródel (wg rachunku wyników i ewidencji analitycznej). Ogólem przychody z dzialalnosci statutowej ,71 zl w tym wg zródel, z tytulu: a) spadku 12

5 b) zapisu c) darowizny d) srodków pochodzacych ze zródel publicznych z tego - z budzetu panstwa - ze srodków UE e) odplatnych swiadczen realizowanych w ramach celów statutowych f) pozostale (wsparcie przez Fundatora, wsparcie dzialan statutowych) (w przypadku znacznych kwot omówic te pozycje) Prowadzenie dzialalnosci gospodarczej: - przychody z dzialalnosci gospodarczej - wynik finansowy na tej dzialalnosci (zysk, strata) - procentowy stosunek przychodu osiagnietego z dzialalnosci gospodarczej do przychodu osiagnietego z pozostalych zródel V. Infonnacja o poniesionych kosztach na: a) koszty realizacji celów statutowych b) koszty ogólnoadministracyjne (wynagrodzenia, czynsze, oplaty telefoniczne, pocztowe, itp.) c) dzialalnosc gospodarcza d) pozostale koszty (odsetki od pozyczki) ,I7zl ,60 zl ,11 zl % ,76 zl ,60 zl 3.421,28 zl VI. Dane o: a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podzialem wedlug zajmowanych stanowisk i z wyodrebnieniem osób zatrudnionych wylacznie w dzialalnosci gospodarczej. Liczba osób zatrudnionych w fundacji: 3 osoby ( na dzien ). w tym: Kierownik Biura Fundacji Specjalista ds. Osi Leader Specjalista ds. Promocji i Administracji Osi Leader Liczba osób zatrudnionych w fundacji w dzialalnosci gospodarczej: O osób b) lacznej kwocie wynagrodzen wyplaconych przez fundacje z podzialem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne swiadczenia, z wyodrebnieniem calosci tych wynagrodzen osób zatrudnionych wylacznie w dzialalnosci gospodarczej. Wynagrodzenia ogólem w tym: z dzialalnosci statutowej z tego: wynagrodzenia podstawowe nagrody premie mne z dzialalnosci gospodarczej ,27 zl ,27 zl ,27 zl c) wysokosci rocznego lub przecietnego miesiecznego wynagrodzenia wyplacanego lacznie czlonkom zarzadu i innym organom fundacji oraz osobom kierujacym wylacznie dzialalnoscia gospodarcza z podzialem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne swiadczenia: Przecietne miesieczne wynagrodzenia lacznie 13

6 w tym: wyplacone czlonkom Zarzadu z tego: - wynagrodzenia podstawowe - nagrody - premie - mne wyplacone osobom kierujacym dzialalnoscia z tego: - wynagrodzenia podstawowe - nagrody - prelllle - mne d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: Wynagrodzenia wyplacane z umów zlecenia: gospodarcza e) udzielonych przez fundacje pozyczkach pienieznych z podzialem wedlug ich wysokosci, ze wskazaniem pozyczkobiorców i warunków przyznania pozyczek oraz podaniem podstawy statutowej udzielania takich pozyczek: Udzielane przez Fundacje pozyczki pieniezne ogólem w tym: --- Pozyczkobiorca Warunki Podstawy przyznania Kwota statutowe udzielania t) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: Kwotv ulok - h h-srodk ' Lokata Kwota24.217, ,19 bankach --- w okresie od - do g) wartosci nabytych obligacji oraz wielkosci objetych udzialów lub nabytych akcji w spólkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spólek: Wartosc nabytych obligacji, udzialów, akcji: rodzaj i kwota nabytych obligacji wielkosc objetych udzialów i akcji w spólkach prawa handlowego nazwa spólki h) nabytych nieruchomosciach, ich przeznaczeniu oraz wysokosci kwot wydatkowanych na to nabycie, - nabyte nieruchomosci - przeznaczenie nabytych nieruchomosci - wysokosc kwot wydatkowanych na nabycie nieruchomosci i) nabytych pozostalych srodkach trwalych, Wartosc nabytych pozostalych srodków trwalych w roku sprawozdawczym 14

7 j) wartosci aktywów i zobowiazan fundacji ujetych we wlasciwych sprawozdaniach finansowych sporzadzonych dla celów statystycznych. Ogólna wartosc: - aktywów (wg bilansu rocznego) - zobowiazan (wg bilansu rocznego) ,15 zl ,10 zl VII. Dane o dzialalnosci zleconej Fundacji przez podmioty panstwowe i samorzadowe (uslugi, panstwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej dzialalnosci. uslugi zamówieniawynik publiczne 0,000,00 Koszty (PLN) finansowy Przychody 0,00 0,00 VIII. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytulu ciazacych zobowiazan podatkowych, a takze informacja w sprawie skladanych deklaracji podatkowych. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytulu ciazacych zobowiazan podatkowych Stan zobowiazan podatkowych na dzien 3 I grudnia roku sprawozdawczego: 43,00 zl. Informacja w sprawie skladanych deklaracji podatkowych. Rodzaje placonych podatków i nazwy skladanych deklaracj i podatkowych: - Podatek dochodowy - deklaracja CIT - 8, - Podatek dochodowy - deklaracja PIT - 4. IX. Informacja o przeprowadzonych w Fundacji kontrolach w roku sprawozdawczym. I) Termin: r. Kontrola przeprowadzona przez Komisje Kontroli Fundacji AKTYWNI RAZEM. Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli obejmowal dzialalnosc finansowa i realizacje planu pracy za 2013 rok. 2) Termin: r., r. Kontrola wewnetrzna prawidlowosci realizacji LSR (2 karty kontrolne naborów). Zakres kontroli obejmowal: - sprawdzenie przygotowania naborów wniosków, wyboru operacji oraz informowania o wynikach kontroli, - sprawdzenie protokolów z posiedzen Komisji Programowej, - sprawdzenie kart oceny operacji, - zastosowanie procedury odwolawczej, - zastosowanie procedury bezstronnosci, - prowadzenie dokumentacji LGD. Data sporzadzenia: Lack, dnia 23 marca 2015 r. 15

Sprawozdanie z dzialalnosci Fundacji "JESTESMY - WIEC POMAGAMY" za rok 2009

Sprawozdanie z dzialalnosci Fundacji JESTESMY - WIEC POMAGAMY za rok 2009 .F li n d,, resmy - \\ :i,1 l/, Karo/c; f~., "r 64' "'140.,r Sprawozdanie z dzialalnosci Fundacji "JESTESMY - WIEC POMAGAMY" za rok 2009 I. Informacje ogólne o Fundacji 1. Nazwa fundacji: Fundacja "JESTESMY

Bardziej szczegółowo

i gospodarczej spójnosci oraz zrozumienia i wspólpracy miedzy narodami.

i gospodarczej spójnosci oraz zrozumienia i wspólpracy miedzy narodami. l. Adaptacja poddasza polaczona z modernizacja budynku mieszkalnego pod potrzeby agroturystyki, zakup wyposazenia w postaci mebli oraz sprzetu AGO/RTV do pokoi goscinnych, kuchni i salonu wypoczynkowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

(pelna nazwa jednostki) ZA ROK 2012

(pelna nazwa jednostki) ZA ROK 2012 \J ~ :~( - '/')""'j.l':"~~-!~~'i'-'".. ". _~ 'k",~ ',_ l' ;L.1 \,...""ij :.(~! l -":{!1!,~ /1 L~C;l~1!- (r..j ~~'j~ln(: Ich, '11. BrzOZf1v/a -I i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI RAZEM 09-520 Lack, ul. Brzozowa 1 tel/fax 24 276-61-33

AKTYWNI RAZEM 09-520 Lack, ul. Brzozowa 1 tel/fax 24 276-61-33 AKTYWNI RAZEM 09-520 Lack, ul. Brzozowa 1 tel/fax 24 276-61-33 NIP 774-291-55-14, Regon 140473939 SPRA WOZDANIE Z DZIALALNOSCI FUNDACJA AKTYWNI RAZEM (pelna nazwa jednostki) ZA ROK 2012 I. Nazwa fundacji,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2008 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34 data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2012 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015 1. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Akademia Młodych Odkrywców Data wpisu do KRS: 27.11.2012 r. Siedziba: os. Bohaterów Września 12

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009.

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. 1. Nazwa fundacji: Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, siedziba i adres:

Bardziej szczegółowo

Fundacja na rzecz poprawy jakosci zycia OD-NOWA. Sprawozdanie z dzialalnosci. za 2011 rok

Fundacja na rzecz poprawy jakosci zycia OD-NOWA. Sprawozdanie z dzialalnosci. za 2011 rok FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY JAKOSCIZYCIA OD - NOWA ul. Polska 8A, 12-100 Szczytno, KRS 0000278470, NIP 5252393651 Numer w rejestrze instytucji szkoleniowych WUP: 2.28/00013/2012 Fundacja na rzecz poprawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 S t o w a r z y s z e n i e A J E D N A K Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 STOWARZYSZENIE A JEDNAK ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000357690 Ul. Trawowa 25/1, 54 614 Wrocław tel. 609 564 844,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 1. Nazwa Stowarzyszenia Siedziba i adres Data rejestracji 23.06.2001 Nr księgi rejestrowej 0000020434 REGON 572026137 telefon (0 67) 28-29-436 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za 2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za 2014 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji NIWA Edukacji i Rozwoju za rok 2014 1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2015 ROK Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2015 ROK Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. (Dz. U. z dnia 22 maja 2001 r.) Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AKTYWNI RAZEM... (pełna nazwa jednostki) ZA ROK 2015 I. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer KRS, statystyczny numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 DANE FUNDACJI: Fundacja Grażyny Piechockiej-Kranc Radosne Dzieciństwo z siedziba w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN w Poznaniu os. Lecha 14 http://www.gen.org.pl; e mail : gen@gen.org.pl tel/fax (0 61 ) 87 07 721; kom. 0 607 222 721 NIP 782 22 25 786; REGON:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 Podpis osoby sporządzającej 1 / 6 1. DANE INFORMACYJNE NAZWA FUNDACJI FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY ADRES FUNDACJI, ul. Orla 4 DATA WPISU DO REJESTRU 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2015

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2015 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2015 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie,

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie, 5. wyszukiwanie szczególnie uzdolnionych młodych ludzi oraz pomoc i wsparcie ich edukacji, w szczególności poprzez: a) nagradzanie lub sponsorowanie dzieci i młodzieży na rzecz których działa Fundacja,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM INFORMACYJNY ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM INFORMACYJNY ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM INFORMACYJNY ZA ROK 2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU 38-321 Moszczenica 78, KRS: 0000414463 Moszczenica dnia 30 grudnia 2014 r. Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: FUNDACJA ROZWOJU II LO W CHEŁMIE 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

Fundacja Edukacyjne Drogi Polek i Polaków

Fundacja Edukacyjne Drogi Polek i Polaków Fundacja Edukacyjne Drogi Polek i Polaków SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI Edukacyjne Drogi Polek i Polaków ZA 2014 ROK I. DANE FUNDACJI: Nazwa: Siedziba i adres: Data rejestracji: Fundacja Edukacyjne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2013 Nazwa fundacji: Fundacja Wspierania Inicjatyw Muzycznych i Artystycznych Ramtamtam Siedziba i jej adres: ul. 1 maja 3i, 81-807 Sopot Adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 Wróble, 01.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Agro - Wsparcie 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 3. Aktualny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok Fundacja Wspierania Nowoczesnych Metod Leczenia TERAPIA ALTA została ustanowiona przez INSTYTUT BIOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r.

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY JA VENA HANCZA 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS na dzien 31.12.2012 r. (w zl) AKTYWA Stan na koniec P ASYW A Stan na koniec 2011 2012 2011 2012 (Wvszczególnienie)

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 213 ROK ZIELONA GÓRA, 2 CZERWCA 214 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. SPRAWOZDANIE Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, aktualny adres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Fundacji Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 1. Nazwa organizacji Fundacja Katolicka Inicjatywa BERIT 2, siedziba: kraj POLSKA, woj. Dolnośląskie adres: ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pole Dialogu Siedziba i adres: Aktualny adres do korespondencji: Adres poczty elektronicznej 1 : Leżajska 2 lok. 2, 02-155 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

2.1. Prezes Renata Bronisz Czyż, zam. 21-040 Świdnik, ul. Kamińskiego 11/5. 2.2. Członkowie: Justyna Szuba, zam. 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 15/167

2.1. Prezes Renata Bronisz Czyż, zam. 21-040 Świdnik, ul. Kamińskiego 11/5. 2.2. Członkowie: Justyna Szuba, zam. 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 15/167 Sprawozdanie z działalności za rok 2012 1 I. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie: 1. Fundacja Emperia, z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

AcrwiRM1wJ ~. - -."". o '-0 :-t' ~v9 o ~ (Imie i nazwisko)

AcrwiRM1wJ ~. - -.. o '-0 :-t' ~v9 o ~ (Imie i nazwisko) Stowarzyszenie POJEZIERZE GOSTYNINSKIE 09-520 Lack, ul. Lipowa 6 tel./fax (24) 261 40 54 NIP 7743139443. REGON 142184560 KRS NR 0000346806 Zalacznik nr 2 do protokolu Walnego Zebrania z dn. 09 lutego 2011

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO GOLENIÓW REGON NIP

FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO GOLENIÓW REGON NIP FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO 14 72-100 GOLENIÓW REGON 363020412 NIP 8561851308 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI THEOSIS ZA 2015 ROK GOLENIÓW, 08 LISTOPADA 2016 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r. 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie 2. Siedziba i adres : 99-300 Kutno, ul. AL.ZHP 8 3.

Bardziej szczegółowo

F U N D A C J A A K A D E M I A E U R O P E J S K A K U L I C E - K U E L Z SPRAWOZDANIE. z działalności fundacji AKADEMII EUROPEJSKIEJ KULICE-KUELZ

F U N D A C J A A K A D E M I A E U R O P E J S K A K U L I C E - K U E L Z SPRAWOZDANIE. z działalności fundacji AKADEMII EUROPEJSKIEJ KULICE-KUELZ F U N D A C J A A K A D E M I A E U R O P E J S K A K U L I C E - K U E L Z SPRAWOZDANIE z działalności fundacji AKADEMII EUROPEJSKIEJ KULICE-KUELZ za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. sporządzone

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie nr Burmistrza Ujazdu z dnia 08 listopada 2012 roku

Zarzadzenie nr Burmistrza Ujazdu z dnia 08 listopada 2012 roku Zarzadzenie nr 0050.133.2012 Burmistrza Ujazdu z dnia 08 listopada 2012 roku w sprawie ogloszenia konsultacji Projektu Rocznego Programu Wspólpracy Gminy Ujazd z Organizacjami Pozarzadowymi oraz podmiotami,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2009 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie 2. Siedziba i adres : 99-300 Kutno, ul. AL.ZHP 8 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2015

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2015 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2015 1. Nazwa fundacji : Fundacja Zwierzęta Niczyje Siedziba i adres : Aktualny adres do korespondencji: ul. Lityńskiego 15/16, 16-400 Suwałki ul. Lityńskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzialalnosci Fundacji "PRYM" w roku 2011

Sprawozdanie z dzialalnosci Fundacji PRYM w roku 2011 R Y 1.1 MP 5Drawozdanie z dzialalnosci Fundacii Rozwoiu Gmin "PRYM" w roku 2011 do uchwaly Zarzadu Fundac~i z dnia n)j~~~./2012 ~ Za~fznik...:.. ~.2012r. nr 1 Podstawa Sprawozdanie z dzialalnosci Fundacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD 01.01.2013 r. DO 31.12.2013 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności za rok 2012 rok

Sprawozdanie z działalności za rok 2012 rok Sprawozdanie z działalności za rok 2012 rok I. Nazwa: Fundacja Euro-Country Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Adres: ul. Parkowa 23, 47-263 Zakrzów, pow. Kędzierzyńsko-kozielski,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Za rok 2009 Nr KRS 0000312036

Sprawozdanie z działalności STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Za rok 2009 Nr KRS 0000312036 Sprawozdanie z działalności STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Za rok 2009 Nr KRS 0000312036 I. Dane Stowarzyszenia: Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Siedziba i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL 1 DANE FUNDACJI Pełna nazwa: Adres: Fundacja Ośrodek Studiów nad Cyfrowym

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 01.50.529)

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Sprawozdanie z działalności Fundacji Inicjatyw Menedżerskich za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. na podstawie: wzoru sprawozdania określonego przez Ministra Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010 Kraków, dnia 31.3.211 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 21 1. Dane Fundacji. Fundacja Sztuk Wizualnych, z siedzibą w Krakowie przy ul. Piekarskiej 11/12, 31-67

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Laboratorium Futurum za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Laboratorium Futurum za 2013 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Laboratorium Futurum za 2013 rok Sporządzone w oparciu o treść art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 213 1. DANE REJESTRACYJNE: A)NAZWA FUNDACJI: Fundacja Stabilo B) SIEDZIBA FUNDACJI: 87-1 Toruń, ul. Fosa Staromiejska 3/6 C) ADRES FUNDACJI: 87-1 Toruń, ul.

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI OBYWATELSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI, ROZWOJU GOSPODARCZEGO, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU ORAZ ZACHOWANIA TRADYCJI REGIONÓW KRESOWYCH BIŁGORAJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2009 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA TORUŃ

FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA TORUŃ FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA 58 87-100 TORUŃ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NEUCA DLA ZDROWIA ZA 2013 ROK Zarząd Fundacji Neuca dla Zdrowia z siedzibą w Toruniu przedkłada poniżej

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy projekt współpracy TERRA Tourism for Economic Revival of Rural Areas. Turystyka dla ożywienia gospodarczego obszarów wiejskich

Międzynarodowy projekt współpracy TERRA Tourism for Economic Revival of Rural Areas. Turystyka dla ożywienia gospodarczego obszarów wiejskich Międzynarodowy projekt współpracy TERRA Tourism for Economic Revival of Rural Areas Turystyka dla ożywienia gospodarczego obszarów wiejskich Partnerzy w projekcie Polska Lokalna Grupa Działania Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Dzieci Wuja Toma za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Dzieci Wuja Toma za rok 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Dzieci Wuja Toma za rok 2015 Strona2 1) NAZWA FUNDACJI, JEJ SIEDZIBA I ADRES, AKTUALNY ADRES DO KORESPONDENCJI ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, DATA WPISU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010 1. Stowarzyszenie Bratniej Pomocy Odd Fellows w Rzeczypospolitej Polskiej Ul. Hugona Kołłątaja 32/6 50-005 Wrocław Data rejestracji w KRS 23.11.2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne z działalności Włodawskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum we Włodawie za rok 2010 1. Nazwa Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum. Siedziba 22-200 Włodawa,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 SPRA WOZDANIE FINANSOWE 2010 OSWIADCZENIE ZARZAJ2Jl Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY. za rok 2012

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY. za rok 2012 Kraków, 26.06.2013r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY za rok 2012 1. Dane Fundacji. Nazwa: Fundacja Instytut Architektury. Adres: ul. Bałuckiego 5B/6, 30-318 Kraków.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Centrum Arrupe w roku 2015

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Centrum Arrupe w roku 2015 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Centrum Arrupe w roku 2015 1) Dane stowarzyszenia: Nazwa: Stowarzyszenie Przyjaciół Centrum Arrupe Adres: ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia, e-mail:stowarzyszenie@arrupe.org,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2007 sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2013

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIE NASZE SERCE Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZA ROK 2013 (01.01.2013 31.12.2013) 1/6 1) Nazwa Stowarzyszenia, jej siedziba i adres, data

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej (dalej: Fundacja ) za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej (dalej: Fundacja ) za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej (dalej: Fundacja ) za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Sprawozdanie zostało sporządzone

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 Fundacja Kazimierza Wielkiego jest organizacją non-profit, została zarejestrowana 22 kwietnia 2011 roku w VII Wydziale Sądu Rejonowego w Toruniu Krajowy Rejestr Sądowy,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 214 ROK ZIELONA GÓRA, 24 MARCA 216 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z dzialalnosci pozytku publicznego (Dz. U. Nr 80 poz. 434) SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Wizja rozwoju Lokalnej Grupy Działania: Roztocze Tomaszowskie zielona, gościnna i atrakcyjna dla turystów nadgraniczna kraina rozwijająca się w oparciu o swe

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2015

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIE NASZE SERCE Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZA ROK 2015 (01.01.2015 31.12.2015) 1/6 1) Nazwa Stowarzyszenia, jej siedziba i adres, data

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dziatalnosci. Fundacji Artykut 25. za rok 2013

Sprawozdanie z dziatalnosci. Fundacji Artykut 25. za rok 2013 1. Nazwa fundacji: Fundacja Artykul 25 2. Siedziba: miasto Szczecin Sprawozdanie z dziatalnosci Fundacji Artykut 25 za rok 2013 3. Adres: ul. Krolewicza Kazimierza 2H/5, 70-550 Szczecin 4. Data wpisu w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Kraków, dnia 24 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Nazwa organizacji: Fundacja Bariera Siedziba i adres: ul. Smoleńsk 22/25,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 Nakło nad Notecią, dnia 10.06.2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej 1. Dane Fundacji: Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 - nazwa: Fundacja Civitas - siedziba: Nakło nad Notecią - adres: 89-100

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr 28 /2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2008 roku

Uchwala Nr 28 /2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2008 roku j / Uchwala Nr 28 /2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2008 roku tj~~.:~5'~~ ; ' ~:1"Y ",...r... ld_. W:I'!I"~A: '"..... tjn;~. ~ T." WRr,2aOB...

Bardziej szczegółowo

Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania - Dobre Inicjatywy Regionu

Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania - Dobre Inicjatywy Regionu Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady Regulamin Rady (załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2009 Walnego Zebrania z dnia 03.06.2009r.) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

3) Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności statutowej Fundacji o skutkach finansowych:

3) Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności statutowej Fundacji o skutkach finansowych: FUNDACJA DR CLOWN ul. Jagiellońska 58/128a 03-468 Warszawa tel. (+4822) 854 05 01-02 e-mail: info@drclown.pl, www.drclown.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DR CLOWN ZA ROK 2013 1) Dane rejestracyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2013

SPRAWOZDANIE. z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2013 SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2013 Według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji.

Bardziej szczegółowo

SPRA WOZDANIE z dzialalnosci Fundacji Solidarnosci Polsko - Czesko - Slowackiej za rok 2011

SPRA WOZDANIE z dzialalnosci Fundacji Solidarnosci Polsko - Czesko - Slowackiej za rok 2011 SPRA WOZDANIE z dzialalnosci Fundacji Solidarnosci Polsko - Czesko - Slowackiej za rok 2011 1. Nazwa: Adres: Adres e-mail: Data rejestracji: Data rejestracji w KRS Numer Regon: Numer w KRS: Fundacja Solidarnosci

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo