PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Rozwoju

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Rozwoju"

Transkrypt

1 0 PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Rozwoju DEVE_PV(2015)0121_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 21 stycznia 2015 r. w godz i i w dniu 22 stycznia 2015 r. w godz BRUKSELA Linda McAvan (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie w środę 21 stycznia 2015 r. o godz Przyjęcie porządku dziennego DEVE_OJ (2015)0121_1 Porządek dzienny został przyjęty w formie przedstawionej w niniejszym protokole. 2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń z dni: listopada 2014 r. PV PE v listopada 2014 r. PV PE v listopada 2014 r. PV PE v grudnia 2014 r. PV PE v01-00 Protokoły zostały zatwierdzone. 3. Przyjęcie decyzji i zaleceń koordynatorów DEVE/8/01663 Rozpatrzenie i przyjęcie decyzji i zaleceń koordynatorów z dnia 11 listopada i 10 grudnia 2014 r. Decyzje i zalecenia zostały zatwierdzone (zob. załącznik). 4. Komunikaty przewodniczącej Brak komunikatów PV\ doc PE v01-00 Zjednoczona w różnorodności

2 5. Komunikaty Komisji Europejskiej DEVE/8/01664 Oświadczenie Komisji (ewentualnie) Peter Craig-McQuaide (DG DEVCO) poinformował o komunikacie Komisji dotyczącym globalnego partnerstwa w celu wyeliminowania ubóstwa i zapewnienia zrównoważonego rozwoju po 2015 r., który ma zostać wkrótce przedstawiony. Charles Goerens zadał dodatkowe pytanie. 6. Przyszłość finansowania na rzecz rozwoju: modernizacja środków i instrumentów DEVE/8/02493 Wymiana poglądów z przewodniczącym Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD Erikiem Solheimem Głos zabrali: Eric Solheim (OECD), Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Elly Schlein, Nirj Deva, Charles Goerens, Lola Sánchez Caldentey, Heidi Hautala, Paavo Väyrynen, Maria Heubuch, Bogdan Brunon Wenta 7. Priorytety łotewskiej prezydencji w dziedzinie pomocy humanitarnej DEVE/8/02402 Wymiana poglądów z udziałem parlamentarnej sekretarz stanu Łotwy ds. Unii Europejskiej Zandy Kalniņy-Lukaševicy Głos zabrali: Zanda Kalniņa-Lukaševica, Davor Ivo Stier, Norbert Neuser, Ignazio Corrao, Maria Heubuch, Paavo Väyrynen, Anna Záborská, Joachim Zeller, Doru- Claudian Frunzulică Posiedzenie zostało zawieszone o godz i wznowione o godz ; obradom przewodniczyła Linda McAvan (przewodnicząca). 8. Główna działalność EBI ze szczególnym uwzględnieniem zestawu finansowania efektywnego w ramach 11. Europejskiego Funduszu Rozwoju DEVE/8/02494 Wymiana poglądów z wiceprezesem Europejskiego Banku Inwestycyjnego Pimem van Ballekomem Głos zabrali: Pim van Ballekom (EBI), Norbert Neuser, Beatriz Becerra Basterrechea, Nirj Deva, Maria Heubuch, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Maria Barbara Chojnacka (DEVCO) 9. Unijny system certyfikacji własnej w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw odpowiedzialnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz PE v /28 PV\ doc

3 złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka DEVE/8/00382 ***I 2014/0059(COD) COM(2014)0111 C7-0092/2014 Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Bogdan Brunon Wenta (PPE) PA PE v03-00 Przedm. właśc.: INTA Iuliu Winkler (PPE) Opiniodawcze: AFET, DEVE, BUDG, ITRE Wymiana poglądów Termin składania poprawek: 29 stycznia 2015 r., godz Bogdan Brunon Wenta, sprawozdawca komisji opiniodawczej, przedstawił swój projekt opinii. Głos zabrali: Seb Dance, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Davor Ivo Stier, György Schöpflin, Linda McAvan, Signa Ratso (TRADE), Georgio Cocchi (DEVCO) Bogdan Brunon Wenta podsumował debatę. 10. Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2013 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie DEVE/8/ /2216(INI) Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Heidi Hautala (Verts/ALE) PA PE v01-00 AM PE v01-00 Przedm. właśc.: AFET Pier Antonio Panzeri (S&D) PR PE v02-00 AM PE v01-00 Opiniodawcze: DEVE, FEMM Wymiana poglądów na temat poprawek Termin składania poprawek: 15 grudnia 2014 r., godz Heidi Hautala, sprawozdawczyni komisji opiniodawczej, przedstawiła swój projekt opinii. Głos zabrali: Norbert Neuser (w imieniu Enrique Guerrero Saloma), Davor Ivo Stier, Nirj Deva Heidi Hautala podsumowała debatę. Posiedzenie zostało zawieszone o godz i wznowione o godz ; obradom przewodniczyła Linda McAvan (przewodnicząca). *** Głosowanie elektroniczne *** PV\ doc 3/28 PE v01-00

4 11. Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2013 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie DEVE/8/ /2216(INI) Sprawozdawczyni Heidi Hautala (Verts/ALE) komisji opiniodawczej: Przedm. właśc.: AFET Pier Antonio Panzeri (S&D) PA PE v01-00 AM PE v01-00 PR PE v02-00 AM PE v01-00 Opiniodawcze: DEVE FEMM Jana Žitňanská (ECR) PA PE v01-00 AM PE v01-00 Przyjęcie projektu opinii Termin składania poprawek: 15 grudnia 2014 r., godz Poprawki przyjęte: POPR. KOMPR. 1 i 2, 5 (część druga), 7 (część pierwsza), POPR. KOMPR. 3, 13, POPR. KOMPR. 4, 17, 18, 19, 20, 23, POPR. UST. 1, 24, POPR. KOMPR. 5, 27, POPR. UST. 3, 31, 32, POPR. KOMPR. 6, 36, 37 Poprawki odrzucone: 5 (część pierwsza), 7 (część druga), 11, 21, POPR. UST. 2, 29, 30 Poprawki bezprzedmiotowe: POPR. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 22, 25, 26, 28, 33, 34 i 35 Decyzja: Projekt opinii po poprawkach został przyjęty: głosy za: 21; głosy przeciw: 1; głosy wstrzymujące się: Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE DEVE/8/ /2154(INI) Sprawozdawca: Charles Goerens (ALDE) PR PE v01-00 AM PE v01-00 Przedm. właśc.: DEVE Przyjęcie projektu sprawozdania Termin składania poprawek: 18 listopada 2014 r., godz Poprawki przyjęte: 3, 7-11, 14, 15, 17, 18, 22-25, 27, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40 (część pierwsza i druga), 41, 42, 43, 45, 46 Poprawki odrzucone: POPR. 1, 2, 4, 5, 6, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 26, 28, 29, 30, 33, 36, 44 Decyzja: Projekt sprawozdania po poprawkach został przyjęty: głosy za: 21; głosy przeciw: 2; głosy wstrzymujące się: 2 (ZAŁĄCZNIK) PE v /28 PV\ doc

5 13. Absolutorium za rok budżetowy 2013: Budżet ogólny UE Komisja Europejska DEVE/8/ /2075(DEC) Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Przedm. właśc.: Opiniodawcze: COM(2014)0510[01] C8-0140/2014 Linda McAvan (S&D) PA PE v01-00 AM PE v01-00 CONT Ingeborg Gräßle (PPE) AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EM, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI Przyjęcie projektu opinii Termin składania poprawek: 15 grudnia 2014 r., godz Poprawki przyjęte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Decyzja: Projekt opinii po poprawkach został przyjęty: głosy za: 23; głosy przeciw: 2; głosy wstrzymujące się: Absolutorium za rok budżetowy 2013: budżet ogólny UE 8., 9. i 10. EFR DEVE/8/ /2077(DEC) Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Przedm. właśc.: COM(2014)0487 C8-0146/2014 Linda McAvan (S&D) CONT Martina Dlabajová (ALDE) Przyjęcie projektu opinii Termin składania poprawek: 15 grudnia 2014 r., godz PA PE v01-00 AM PE v01-00 Projekt opinii po poprawkach został przyjęty: głosy za: 23; głosy przeciw: 1; głosy wstrzymujące się: 1. Poprawki przyjęte: 3 Poprawki odrzucone: 1, 2 *** Koniec głosowania elektronicznego *** Posiedzenie zostało zawieszone o godz i wznowione w czwartek 22 stycznia o godz. 9.17; obradom przewodniczyła Linda McAvan (przewodnicząca). PV\ doc 5/28 PE v01-00

6 15. Wyjazd delegacji komisji DEVE na inaugurację Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju DEVE/8/02495 Przedstawienie przez Lindę McAvan wyjazdu komisji DEVE do Rygi (Łotwa), który odbył się w dniu 9 stycznia 2015 r. i miał na celu inaugurację Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju Głos zabrali: Davor Ivo Stier, Norbert Neuser, Heidi Hautala, Stina Soewarta (DEVCO) 16. Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji dotyczących transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) DEVE/8/ /2228(INI) Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Arne Lietz (S&D) PA PE v01-00 Przedm. właśc.: INTA Bernd Lange (S&D) DT PE v01-00 Wymiana poglądów Termin składania poprawek: 29 stycznia 2015 r., godz Arne Lietz, sprawozdawca komisji opiniodawczej, przedstawił swój projekt opinii. Głos zabrali: Heidi Hautala, Davor Ivo Stier, Ignazio Corrao, Norbert Neuser, Maria Heubuch, Nathan Gill, Pedro Silva Pereira, Linda McAvan, Charles Goerens, Marc Vanheukelen (TRADE) Arne Lietz podsumował debatę. 17. Sytuacja pracujących dzieci DEVE/8/02496 Wymiana poglądów z zaproszonymi ekspertami Głos zabrali: René Fernandez (ambasador Boliwii), Marcoluigi Corsi (przedstawiciel UNICEF ds. Boliwii), Maria Rosa de Paolis (DEVCO), Manfred Liebel (profesor, członek organizacji pozarządowej ProNATs), Davor Ivo Stier, Maria Heubuch, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Lola Sánchez Caldentey, Linda McAvan, Adrianus Koetsenruijter (ESDZ) 18. Tura pytań Brak pytań. PE v /28 PV\ doc

7 19. Sprawy różne bez ograniczeń 20. Termin i miejsce następnego posiedzenia 23 lutego 2015 r., w godz (Bruksela) 24 lutego 2015 r., w godz i (Bruksela) Posiedzenie zostało zamknięte o godz PV\ doc 7/28 PE v01-00

8 ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/prezidijs/ Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*) Linda McAvan (P), Maurice Ponga, Paavo Väyrynen (1), Kostas Chrysogonos, Nirj Deva (1) Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/Nariai/ Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică (1), Nathan Gill, Charles Goerens, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Hans Jansen (1), Arne Lietz (2), Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Elly Schlein (1), György Schöpflin (1), Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Lola Sánchez Caldentey, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland (1), Anna Záborská (1) Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/supleanţi/náhradníci/ Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter Seb Dance (1), Agustín Díaz de Mera García Consuegra (1), Ádám Kósa (1), Louis-Joseph Manscour (1), Paul Rübig, Judith Sargentini (1), Joachim Zeller 200 (2) Rosa D'Amato 206 (3) 53 (6) (Точка от дневния ред/punto del orden del día/bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/tagesordnungspunkt/ Päevakorra punkt/ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/point OJ/Točka dnevnog reda/punto all'ordine del giorno/darba kārtības punkts/darbotvarkės punktas/napirendi pont/punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/bod programu schôdze/točka UL/Esityslistan kohta/föredragningslista punkt) Присъствал на/presente el/přítomný dne/til stede den/anwesend am/viibis(id) kohal/παρών στις/present on/présent le/nazočni dana/presente il/piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/preżenti fi/aanwezig op/obecny dnia/presente em/prezent/prítomný dňa/navzoči dne/läsnä/närvarande den: (1) (2) PE v /28 PV\ doc

9 Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer По покана на председателя/por invitación del presidente/na pozvání předsedy/efter indbydelse fra formanden/auf Einladung des Vorsitzenden/Esimehe kutsel/με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ Na poziv predsjednika/su invito del presidente/pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/pirmininkui pakvietus/az elnök meghívására/ Fuq stedina taċ-'chairman'/op uitnodiging van de voorzitter/na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/na pozvanie predsedu/na povabilo predsednika/puheenjohtajan kutsusta/på ordförandens inbjudan Solheim (OECD/DAC), Sedemund (OECD/DAC), Van Ballekom (EIB), René Fernandez (Bolivian Ambassador), Marcoluigi Corsi (UNICEF representative for Bolivia), Maria Rosa de Paolis (DEVCO), Manfred Liebel (Professor, member of the NGO ProNATs) Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*) Kalniņa-Lukaševica, Zatkova Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*) Soewarta, Becerra, Marijnissen, Bedechian, Pavlic, Montero Melis, Gessi, Chojnacka, Cocchi, Margherita, Ratso, Vanheukelen Други институции/otras instituciones/ostatní orgány a instituce/andre institutioner/andere Organe/Muud institutsioonid/ Άλλα θεσμικά όργανα/other institutions/autres institutions/druge institucije/altre istituzioni/citas iestādes/kitos institucijos/ Más intézmények/istituzzjonijiet oħra/andere instellingen/inne instytucje/outras Instituições/Alte instituţii/iné inštitúcie/muut toimielimet/andra institutioner/organ EEAS Gomirato, Koetsenruijter Други участници/otros participantes/ostatní účastníci/endvidere deltog/andere Teilnehmer/Muud osalejad/επίσης Παρόντες/Other participants/autres participants/drugi sudionici/altri partecipanti/citi klātesošie/kiti dalyviai/más résztvevők/parteċipanti ohra/andere aanwezigen/inni uczestnicy/outros participantes/alţi participanţi/iní účastníci/drugi udeleženci/muut osallistujat/övriga deltagare PV\ doc 9/28 PE v01-00

10 Секретариат на политическите групи/secretaría de los Grupos políticos/sekretariát politických skupin/gruppernes sekretariat/ Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/secrétariat des groupes politiques/tajništva klubova zastupnika/segreteria gruppi politici/politisko grupu sekretariāts/frakcijų sekretoriai/ Képviselőcsoportok titkársága/segretarjat gruppi politiċi/fractiesecretariaten/sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/secretariate grupuri politice/sekretariát politických skupín/sekretariat političnih skupin/poliittisten ryhmien sihteeristöt/ Gruppernas sekretariat PPE S&D ALDE ECR Verts/ALE GUE/NGL EFDD NI Palassof, Llovet, Osagova Savignat, Gonzalez del Pino Trauffler Trépant Eekman Кабинет на председателя/gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi kantselei/γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/pirmininko kabinetas/elnöki hivatal/kabinett tal-president/kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/urad predsednika/puhemiehen kabinetti/talmannens kansli Кабинет на генералния секретар/gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/generalsekretærens Kabinet/ Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire général/ured glavnog tajnika/gabinetto del Segretario generale/ģenerālsekretāra kabinets/generalinio sekretoriaus kabinetas/ Főtitkári hivatal/kabinett tas-segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/urad generalnega sekretarja/pääsihteerin kabinetti/ Generalsekreterarens kansli Генерална дирекция/dirección General/Generální ředitelství/generaldirektorat/generaldirektion/peadirektoraat/γενική Διεύθυνση/ Directorate-General/Direction générale/glavna uprava/direzione generale/ģenerāldirektorāts/generalinis direktoratas/főigazgatóság/ Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/generalni direktorat/pääosasto/generaldirektorat DG PRES DG IPOL DG EXPO DG EPRS DG COMM DG PERS DG INLO DG TRAD DG INTE DG FINS DG ITEC DG SAFE Manrique Gil, Lerch, Saarela, Cole Lebeda PE v /28 PV\ doc

11 Правна служба/servicio Jurídico/Právní služba/juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ Service juridique/pravna služba/servizio giuridico/juridiskais dienests/teisės tarnyba/jogi szolgálat/servizz legali/juridische Dienst/ Wydział prawny/serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/oikeudellinen yksikkö/rättstjänsten Lucente Секретариат на комисията/secretaría de la comisión/sekretariát výboru/udvalgssekretariatet/ausschusssekretariat/komisjoni sekretariaat/γραμματεία επιτροπής/committee secretariat/secrétariat de la commission/tajništvo odbora/segreteria della commissione/ Komitejas sekretariāts/komiteto sekretoriatas/a bizottság titkársága/segretarjat tal-kumitat/commissiesecretariaat/sekretariat komisji/ Secretariado da comissão/secretariat comisie/sekretariat odbora/valiokunnan sihteeristö/utskottssekretariatet McLauchlan, Bilquin, Moura, Pérez Navas, Bruynooghe, Sourander, Paris, Stubbs Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ Avustaja/Assistenter Costello * (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/ Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande (VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ Vice-Chair(wo)man/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/pirmininko pavaduotojas/alelnök/ Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ Varapuheenjohtaja/Vice ordförande (M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot (F) = Длъжностно лице/funcionario/úředník/tjenestemand/beamter/ametnik/υπάλληλος/official/fonctionnaire/dužnosnik/ Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ Tjänsteman PV\ doc 11/28 PE v01-00

12 ANNEX Brussels, 21 November 2014 Note for the attention of the Bureau Members and the Coordinators Draft Coordinators decisions and recommendations: Coordinators meeting on 11 November 2014, 9am to 10.30am Pending approval by the Committee on Development 1. Possible appointment of rapporteurs and rapporteurs for opinion Possible reports: legislative - a) Additional Protocol to the Trade and Development Cooperation Agreement with South Africa (accession of Croatia) (NLE 2014/0236, Consent procedure) This report was attributed to the EPP group (Mr. Stier) for 0 points. Administrator: Bilquin Possible reports: non-legislative - a) The role of local authorities in developing countries in development cooperation. This report was attributed to the EPP group for 2 points Administrator: Liverini b)tax avoidance and tax evasion The title of this report was defined as: "Tax avoidance and tax evasion as challenges for governance, social protection and development in developing countries". It was attributed to the S&D group for 2 points Administrator: Stubbs Possible opinions: legislative a) Discharges for the financial year 2013 (lead: CONT) The opinions on the discharge reports for the European Commission and the European Development Funds (EDFs) were attributed to the Chair for 0 points Administrator: Bruynooghe b) EU-ECOWAS Economic Partnership Agreement (lead: INTA) PE v /28 PV\ doc

13 The opinion for INTA on this subject was attributed to the S&D group for 1 point. Administrator: Paris c) Request for Parliament's approval of the Proposal for a Council decision on the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Senegal and the Implementation Protocol thereto (COM(2014) 518 final) The opinion for PECH on this subject was attributed to the S&D group for 1 point. Administrator: Perez Navas d) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the tariff treatment for goods originating from Ecuador COM(2014)0585 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the tariff treatment for goods originating from Ecuador (COM(2014)0585) No opinion Possible opinions: non-legislative a) Annual report on Human Rights in the world 2013 (INI - lead: DROI) The opinion for DROI on this subject was attributed to the Green group for 1 point. Administrator: Bilquin b) Follow-up to the Citizens' Initiative "Right2Water" (INI - lead: ENVI) The opinion for ENVI on this subject was attributed to the EPP group for 1 point. Administrator: Sourander PV\ doc 13/28 PE v01-00

14 Tables of points 8 October 2014 REPORTS: Groups Number of Members [1] Points used to date [2] EPP = 8 1 S&D = ALDE = ECR = 4 2 Verts/ALE = 2 1 GUE/NGL = 2 1 EFD = 2 1 Others = 2 1 TOTAL 28 Quota ([2] divided by [1]) OPINIONS: Groups Number of Members [1] Points used to date [2] EPP = S&D = ALDE = ECR =1 0.5 Verts/ALE =2 1 GUE/NGL =1 0.5 EFD =1 0.5 Others =1 0.5 TOTAL 28 Quota ([2] divided by [1]) Notes: 1. Each report is valued at 2 points, each opinion at 1 point. The report/opinion is attributed to the bidder with the lowest quota. 2. At the beginning of a legislative period, when a group asking for a report/opinion has not yet used any points, it is obviously not possible to divide the number of members by 0. In this case, during that initial period, the number of points for a report/opinion is added to the total of all groups bidding for the report/opinion and calculations are then made as indicated above. - 1 As not all groups have used points, 2 points are added to each group's total under Note 2 (above) 2 The role of local authorities in developing countries in development cooperation. 3 Tax avoidance and tax evasion as challenges for governance, social protection and development in developing countries 4 As not all groups have used points, 1 point is added to each group's total under Note 2 (above) 5 Follow-up to the Citizens' Initiative "Right2Water" 6 EU-ECOWAS Economic Partnership Agreement 7 Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Senegal 8 Annual report on Human Rights in the world 2013 PE v /28 PV\ doc

15 2. Special positions in DEVE a) Chair of the Budget Working Group The Chair of the Budget Working groups will rotate in such a way that the Member appointed rapporteur for opinion on the annual budget will become Chair of the Budget Working Group for the period of his responsibility for the annual budget.. Administrator: Meseth b) Member responsible for gender mainstreaming Mrs. Heidi Hautala was appointed as the DEVE Member responsible for gender mainstreaming. The decision was taken by consensus Administrator: Liverini 3. Committee missions for first half of 2015: distribution of places between political groups and dates Missions Inside the EU Launch event for the European Year for Development (Riga, Latvia) Four Members to participate. A special place, from the DEVE quota for travel inside the EU, will be allocated on an exceptional basis to Charles Goerens, who was rapporteur for the European Year for Development. The remaining three Members will be drawn from the following groups: 2 EPP, 1 S&D Date: 8/9 January (date established by organisers) Administrator: Meseth Missions Outside the EU Mission to the Democratic Republic of Congo and Rwanda Four Members to participate, from the following groups 1 EPP, 2 S&D. 1 ALDE Date: February (turquoise week on EP calendar) Administrator: Paris 4. Committee Hearings for the first half of 2015: proposed dates No firm dates were agreed for the Hearings. It was decided that a date would be found in the spring for the Hearing on "The global development framework after 2015". Administrator: Moura PV\ doc 15/28 PE v01-00

16 The request for authorisation for the Hearing on "Financing for Development" had not been forwarded to the Conference of Presidents as it was necessary to work out what role, if any, would be accorded to the Committee on Budgets. Administrator: Liverini The date of the High Level Event at the European Development Days, for which Coordinators had decided to request authorisation as a Hearing, is set by the European Commission and is under review, following a request from the DEVE Chair not to hold it in parallel with a European Parliament plenary session in Strasbourg. Administrator: Meseth 5. European Year for Development 2015 Coordinators agreed that DEVE will contribute to the European Year for Development by: a. organising a High Level Panel at the European Development Days (provided they take place on a suitable date for Parliament); b. organising a public debate during Parliament's Open Door Day in May 2015 on the theme of 'Girls as actors for development' which could involve potentially the 2005, 2013 and 2014 Sakharov laureates (Ibrahim, Malala, Mukwege), as well as other prominent public figures and MEPs; c. organising a special event as a contribution to the EU pavilion's programme at EXPO Milan 2015 and to include it in DEVE's delegation and hearings planning for the second half of 2015; d. organising, towards the end of 2015 during the Presidency of Luxembourg (e.g. 19 November), a joint or inter-parliamentary committee meeting with Member States' national parliaments; e. organising, when the occasion arises, special events with celebrities on poverty and development issues under the EYD label; f. mandating the CG-EYD-2015, represented by the DEVE Chair and the rapporteur on the legislative Decision on EYD, to request that the European Parliament Secretariat's DG COMM develops and implements an EYD communication plan and to take on the editorial responsibility for a Parliament section on the europa.eu EYD website, and to suggest furthermore to DG COMM the communication activities (set out in Annex II to this Coordinators' Note) and in particular to provide all Members with adequate information and tools to promote the Year in their constituencies in cooperation with the European Parliament Information Offices in Member States; g. mandating the CG-EYD-2015, represented by the DEVE Chair and the rapporteur, to strongly encourage DG COMM of Parliament to prioritize PE v /28 PV\ doc

17 relevant activities of DEVE, in particular hearings and delegations, in Parliament's external communication during the Year and to encourage relevant other EP services, such as the EP Research Service / Library and Intranet unit and DG ITEC to promote the year with the help of adequate information products; Administrator: Meseth 6. Milan EXPO 2015 DEVE will request a mission to organise an event at the Milan EXPO in 2015, preferably as close as possible to World Food Day (16 October). Coordinators chose the following topic as the theme for DEVE's participation in the Milan EXPO: Human Rights, right to food and land rights - what legal instruments are needed? Patrizia Toia MEP and Nirj Deva MEP were appointed to prepare, with the support of the Secretariat, a detailed concept for the DEVE event at EXPO, in particular its format. Administrator: Meseth 7. Participation in Experts' Groups Coordinators decided to consult their Members to ascertain which of them would be interested in attending one or more of a number of experts' groups organised by the European Commission to examine various thematic and technical aspects of development cooperation. The names will be forwarded to the Secretariat by 27 November. Administrator: Liverini 8. Scrutiny of external financing instruments: DEVE participation in AFET Working Group For the positions of full and substitute DEVE representatives on the AFET scrutiny Working Group, the S&D group proposed Arne Lietz MEP and the EPP group agreed to forward the name of one of their Members. A decision will be taken at a later date to determine the distribution of the positions between the Members appointed. Administrator: Perez 9. Requests for items on the Committee Agenda For each item agreed for inclusion in the Committee Agenda, the Secretariat will ask each group to appoint a Member to follow the item, as lead for the group. requests from Members and political groups PV\ doc 17/28 PE v01-00

18 a) Request from Lola Sánchez Caldentey for an agenda-item on migration challenges Coordinators decided to organise this debate jointly with LIBE Committee. Administrator: Liverini/Bilquin b) Request from Lola Sánchez Caldentey for an agenda-item on children's rights Coordinators decided to look into work that has been carried out in the past, particularly in Plenary, on the subject of the Bolivian Children's Code and asked Ms. Sánchez Caldentey to make a proposal for a debate in DEVE to follow up the past work. Administrator: Moura c) Request from Charles Goerens for an agenda-item on financing measures to combat climate change in developing countries Coordinators decided that an exchange of views will be organised in the New Year, to which a representative of DG CLIM of the European Commission will be invited. The context for the debate will be preparations for the COP21. Administrator: Sourander d) Request from Mrs Jimenez Becerril Barrio for a Presentation in DEVE of the Court of Auditors Report on "The effectiveness of blending regional investment facility grants with financial institution loans to support EU external policies" Coordinators decided to organise a joint debate with CONT Committee in order to review the outcomes of the report, possibly inviting external experts. Administrator: Liverini other requests a) Request from FAO to present figures on world hunger Coordinators decided that the FAO may be invited to participate in an exchange of views in committee to prepare the event to be organised at the Milan EXPO on the subject of "Human Rights, right to food and land rights - what legal instruments are needed?" (see item 6). Administrator: Meseth b) Request from AVSI Foundation for a Hearing on Nutrition Coordinators decided to inform AVSI Foundation that DEVE may be interested in PE v /28 PV\ doc

19 inviting them to contribute to future debates in committee for which their expertise is relevant. Administrator: Perez Navas c) Request from The European Association of Service Providers for Persons with Disabilities for an agenda-item on "Including People with Intellectual Disability into Development Policy" Coordinators decided to advise The European Association of Service Providers for Persons with Disabilities to seek an MEP who may host an informal meeting for them. They will also be informed that DEVE may be interested in inviting it to contribute to future debates in committee for which their expertise is relevant. Administrator: Moura d) Request from the European Parliamentary Forum on Population and Development (EPF) and the United Nations Population Fund (UNFPA) to present the 2014 State of the World Population Report Coordinators decided to advise the European Parliamentary Forum on Population and Development (EPF) and the United Nations Population Fund (UNFPA) to seek an MEP who may host an informal meeting at which they may present the report. They will also be informed that DEVE may be interested in inviting it to contribute to future debates in committee for which its expertise is relevant. Administrator: Perez Navas e) Request from the IMF for an informal meeting to present their Regional Economic Outlook on Sub-Saharan Africa. Coordinators agreed to hold the informal meeting Administrator: Moura/Paris 10. Decisions and recommendations of the Coordinators' Meeting of 7 October The document recording the decisions and recommendations of the Coordinators' Meeting of 7 October was modified and will be presented for adoption in DEVE on 8 December. Administrator: McLauchlan. 11. TTIP Coordination Group chaired by President Schulz (for info) This item was for information only. 12. DEVE Expertise budget 2015 a) Workshop on Private sector and development PV\ doc 19/28 PE v01-00

20 Coordinators agreed to organise a workshop on "Private sector and development". Administrator: Paris 13. Decisions taken by written procedure Ending on 18 November 2014 Coordinators agreed that Mr Pim van Ballekom, EIB Vice President responsible for operations in Africa, Caribbean and the Pacific (ACP) countries, would present EIB activities in the ACP region at an upcoming DEVE meeting. Administrator: Liverini Ending on 17 November 2014 Coordinators agreed conclusions on the draft National Indicative Programme for Zimbabwe proposed by Working Group A, which were to be sent to the Commission and the EEAS. Administrator: Lerch Ending on 3 November 2014 Coordinators agreed to hold an extraordinary DEVE meeting on 3 November. Administrator: McLauchlan Ending on 27 October 2014 Coordinators agreed conclusions on the draft National Indicative Programmes for Mali and Benin and the Annual Action Programme for the DCI Pan-African Programmes proposed by Working Group C, which were to be sent to the Commission. Administrator: Meseth Ending on 23 October 2014 Coordinators agreed the text of a letter on the draft Annual Action Programme for Central Asia Regional Programme proposed by Working Group A, which was to be sent to the Commission. Administrator: Lerch Ending on 22 October 2014 Coordinators decided to use the DEVE expertise budget for 2014 for a study on the "Cost of corruption in developing countries how effectively is aid being spent" and for a Workshop on "Towards a post-hyogo Framework for Action: Strengthening disaster resilience for sustainable development". Administrators: Bruynooghe PE v /28 PV\ doc

21 ANNEX Brussels, 14 January 2015 Note for the attention of the Bureau Members and the Coordinators Draft Coordinators decisions and recommendations: Coordinators meeting on 10 December 2014, 2pm to 3.30pm Pending approval by the Committee on Development 1. Possible appointment of rapporteurs and rapporteurs for opinion Possible reports: legislative None Possible reports: non-legislative - a) B8-0206/ Motion for a resolution pursuant to Rule 133 of the Rules of Procedure on the risk of hydrogeological disaster in Africa caused by the practice of "land grabbing The motion for a resolution will be taken into account in the preparation of the DEVE opinion to ENVI's follow-up report on the "Right2Water" Citizens Initiative. Administrator: Sourander Possible opinions: legislative a) Request for Parliament's approval of the Proposal for a Council decision on the conclusion of the Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Cape Verde(COM(2014) 695 final) Coordinators decided to draft an opinion. Attributed to the EPP group. It was decided that, as an exceptional agreement only applicable to fisheries agreements, responsibility for appointing the rapporteurs for opinion will be rotated between the political groups, without payment of points. As a result, the point paid by the S&D group for the Fisheries Agreement with Senegal, on 11 November 2014, is returned. Administrator: Perez Navas PV\ doc 21/28 PE v01-00

22 Possible opinions: non-legislative a) Prospects for the EU dairy sector - Review of the implementation of the Dairy package (INI - lead AGRI) The decision on this matter was postponed, to allow time for more information to be sought on the use of export refunds. The Chair will put a question to the Commission on the subject. Administrator: Sourander b) Recommendations to the European Commission on the negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) (Lead: INTA) (According to Rule 108(4) of the Rules of Procedure) Coordinators decided to draft an opinion. Attributed to the S&D group for 1 point. Administrator: Paris c) The external impact of EU trade and investment policy on public-private initiatives in countries outside the EU (Lead: INTA) Coordinators decided to draft an opinion. Attributed to the EPP group for 1 point. Administrator: Paris PE v /28 PV\ doc

23 Tables of points 8 October 2014 REPORTS: Groups Number of Members [1] Points used to date [2] EPP = 8 1 S&D = ALDE = ECR = 4 2 Verts/ALE = 2 1 GUE/NGL = 2 1 EFD = 2 1 Others = 2 1 TOTAL 28 Quota ([2] divided by [1]) OPINIONS: Groups Number of Members [1] Points used to date [2] EPP =4 0.5 S&D = ALDE = ECR =1 0.5 Verts/ALE =2 1 GUE/NGL =1 0.5 EFD =1 0.5 Others =1 0.5 TOTAL 28 Quota ([2] divided by [1]) Notes: 3. Each report is valued at 2 points, each opinion at 1 point. The report/opinion is attributed to the bidder with the lowest quota. 4. At the beginning of a legislative period, when a group asking for a report/opinion has not yet used any points, it is obviously not possible to divide the number of members by 0. In this case, during that initial period, the number of points for a report/opinion is added to the total of all groups bidding for the report/opinion and calculations are then made as indicated above. - 1 As not all groups have used points, 2 points are added to each group's total under Note 2 (above) 2 As not all groups have used points, 1 point is added to each group's total under Note 2 (above) 3 Transatlantic Trade and Investment Partnership 4 Fisheries agreement with Senegal 5 External impact of EU trade and investment policy on public-private initiatives Transatlantic Trade and Investment Partnership PV\ doc 23/28 PE v01-00

24 2. Timing and rapporteur of future own-initiative report in preparation of the World Humanitarian Summit Coordinators agreed that an own-initiative report in preparation of the World Humanitarian Summit (exact title to be defined), and will be timed to feed in to Council conclusions (date yet to be confirmed). The report was attributed to Enrique Guerrero Salom as Standing Rapporteur for Humanitarian Aid. Administrator: Bruynooghe 3. Revision of the mandate of the Standing Rapporteur for Humanitarian Aid Coordinators decided to modify the mandate of the Standing Rapporteur for Humanitarian Aid as shown in the following table: Mandate: The committee established the following mandate: Focal point for contacts with all humanitarian actors (ECHO, NGOs, Member States, etc.); Monitoring of the implementation of humanitarian aid programmes; Monitoring the implementation of the European Consensus on Humanitarian Aid and the respective Action Plan; Being the Vice-Chair of the Working Group B of the Committee on Development, responsible for the democratic scrutiny of implementing measures proposed under the Humanitarian Aid Regulation, and being the permanent contact point during the Parliamentary recess periods; Defending the budgetary interests for humanitarian aid; Regular provision of information to DEVE (if necessary, with the participation of experts) Drafting one report on humanitarian aid during each 2½-year mandate; contributing to the drafting of opinions and reports concerning aspects of humanitarian aid. Participation, if possible, in the delegations in which the humanitarian aspect is a priority. Administrator: Bruynooghe 4. Draft programme of activities for EP Standing Delegations for the first semester of 2015 Coordinators approved the text of a letter agreeing to the draft programme of activities for EP Standing Delegations for the first semester of 2015, and encouraging the Delegations to engage in scrutiny of adopted programming documents under the Development Cooperation Instrument and the European Development Fund Administrator: McLauchlan 5. Foreign Affairs Council - Development Coordinators decided that parity of treatment must be assured between DEVE and AFET in terms of briefings and debriefings of Council meetings. In case where the PE v /28 PV\ doc

25 FAC and FAC/DEV meet consecutively, the possibility of joint briefings with AFET should be explored. Coordinators agreed to hold a Coordinators' meeting open to all interested DEVE Members on 17 December in Strasbourg to receive from EEAS Deputy Secretary General Popowski a report on the outcome of the FAC/DEV meeting Administrator: McLauchlan 6. Participation in Experts' Groups The following Members were appointed to participate in the experts groups indicated: EU Expert Group with Member States on Private Sector Development in Third Countries: - Nirj Deva and Arne Lietz Administrator: Paris EU expert group on results for development cooperation - Joachim Zeller Administrator: Meseth Policy Coherence for Development Expert Group: - Cristian Dan Preda Administrator: Stubbs Expert group on UN post-2015 framework on poverty eradication and sustainable development: - Maria Heubuch and Davor Stier Administrator: Moura Co-operation with third countries in the field of migration global approach: This decision was postponed. Administrator: Bilquin Ad Hoc Expert Group for Forest Law Enforcement, Governance and Trade: - Karol Karski and Heidi Hautala Administrator: Paris EU Member States Energy & Development expert group - - Norbert Neuser Administrator: Sourander Scientific Advisory Board on EU Development Policy - Paul Rübig Administrator: Sourander Coordinators also decided to verify with the committees responsible whether DEVE participation would be possible in experts groups relating to taxation and TTIP. PV\ doc 25/28 PE v01-00

26 Administrators: Stubbs and Paris 7. DEVE Expertise Budget 2015 Coordinators decided to request studies on the following two subjects, which will also be the subjects of own-initiative reports. It was decided not to start the reports until the studies are available. G8 New Alliance for Food Security and Nutrition in Africa (Received from the Greens Administrator: Meseth "Towards more effective global humanitarian action: How the EU can contribute" Administrator: Bruynooghe 8. Special positions in DEVE - Member responsible for mainstreaming children's rights Coordinators were in principle in agreement with the idea but the final agreement was postponed to the next meeting in order to receive a more detailed mandate from the EPP of the role of the focal point and for the Group to try and find a consensus around a candidate Administrator: Moura 9. Requests for items on the Committee Agenda requests from Members and political groups a) Virunga National Park (VNP): co-proposal of Greens - ALDE to draft an oral question with wind-up resolution. Coordinators decided to prepare a Question for Oral Answer with a wind-up resolution on this subject. The question would be prepared in consultation with the political groups, and the draft resolution would be drafted by the Secretariat. Administrator: Bilquin b) Request from the S&D group for an exchange of views on the humanitarian situation in the Sahel region. Coordinators agreed to organise the exchange of views, but asked the S&D group to provide a clearer formulation of the request. Administrator: Meseth PE v /28 PV\ doc

27 c) Request from Lola Sanchez Caldentry, GUE, for an agenda-item on protection for working children Coordinators agreed to hold an exchange of views on the subject of "Child Labour", during which one guest speaker would be expected to address the subject of the Bolivian Children's Code. The Secretariat was asked to make a proposal for the subject-matter of the exchange of views. Administrator: Moura other requests a) Request from the Italian Presidency for a meeting with the President of the International Fund for Agricultural Development, Mr. Kanayo F. Nwanze Coordinators agreed to organise this exchange of views and link it with the agendaitem on the DEVE own-initiative report on private sector and development (rapporteur Nirj Deva). Administrator: Paris 10. Scrutiny of EDF and DCI implementation: possibilities of making public conclusions of DEVE working groups For documents received through the Comitology Register, there is provision in the Comitology Regulation for Parliament to respond with a resolution, which would have to be a public document. Coordinators asked the Secretariat to discuss with the Commission the principle that any responses made by the Committee or its Working Groups to these documents may be made public. Administrator: Perez Navas PV\ doc 27/28 PE v01-00

28 ANNEX REPORT on the work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly (2014/2154(INI)) Committee on Development Rapporteur: Charles Goerens ROLL CALL FOR FINAL VOTE Members in favour: 21 PPE: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská S-D: Seb Dance, Doru-Claudian Frunzulică, Louis-Joseph Manscour, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira ECR: Nirj Deva ALDE: Beatriz Becerra Basterrechea, Paavo Väyrynen Verts/ALE: Heidi Hautala, Maria Heubuch EFDD: Rosa D'Amato Members against: 2 EFDD: Nathan Gill NI: Louis Aliot Members abstained: 2 GUE/NGL: Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey PE v /28 PV\ doc

Komisja Spraw Konstytucyjnych. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 6 października 2014 r. w godz. 15.00 15.30 (za zamkniętymi drzwiami) i 15.30 18.

Komisja Spraw Konstytucyjnych. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 6 października 2014 r. w godz. 15.00 15.30 (za zamkniętymi drzwiami) i 15.30 18. PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Spraw Konstytucyjnych AFCO_PV(2014)1006_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 6 października 2014 r. w godz. 15.00 15.30 (za zamkniętymi drzwiami) i 15.30 18.30 BRUKSELA

Bardziej szczegółowo

Podkomisja Praw Człowieka. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 26 marca 2015 r. w godz BRUKSELA

Podkomisja Praw Człowieka. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 26 marca 2015 r. w godz BRUKSELA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Podkomisja Praw Człowieka DROI_PV(2015)0326_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 26 marca 2015 r. w godz. 9.00 12.30 BRUKSELA Elena Valenciano (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Komisja Transportu i Turystyki. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 18 marca 2019 r. w godz BRUKSELA

Komisja Transportu i Turystyki. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 18 marca 2019 r. w godz BRUKSELA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Transportu i Turystyki TRAN_PV(2019)0318_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 18 marca 2019 r. w godz. 15.00 18.00 BRUKSELA Dominique Riquet (wiceprzewodniczący) otworzył

Bardziej szczegółowo

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 15 września 2014 r., w godz

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 15 września 2014 r., w godz PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych LIBE_PV(2014)0915_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 15 września 2014 r., w godz. 19.00 19.30 STRASBURG Claude

Bardziej szczegółowo

Komisja Spraw Konstytucyjnych. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 30 maja 2016 r. w godz (posiedzenie koordynatorów) i

Komisja Spraw Konstytucyjnych. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 30 maja 2016 r. w godz (posiedzenie koordynatorów) i Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Spraw Konstytucyjnych AFCO_PV(2016)0530_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 30 maja 2016 r. w godz. 15.00 16.00 (posiedzenie koordynatorów) i 16.00 18.30. BRUKSELA Danuta

Bardziej szczegółowo

Podkomisja Praw Człowieka. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 23 kwietnia 2015 r. w godz BRUKSELA

Podkomisja Praw Człowieka. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 23 kwietnia 2015 r. w godz BRUKSELA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Podkomisja Praw Człowieka DROI_PV(2015)0423_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 23 kwietnia 2015 r. w godz. 9.00 12.30 BRUKSELA Elena Valenciano (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 13 października 2014 r. w godz BRUKSELA

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 13 października 2014 r. w godz BRUKSELA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia FEMM_PV(2014)1013_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 13 października 2014 r. w godz. 15.00 18.30 BRUKSELA Constance Le Grip (przewodnicząca)

Bardziej szczegółowo

Komisja Rybołówstwa. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 7 grudnia 2015 r. w godz BRUKSELA

Komisja Rybołówstwa. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 7 grudnia 2015 r. w godz BRUKSELA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Rybołówstwa PECH_PV(2015)1207_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 7 grudnia 2015 r. w godz. 15.00 18.30 BRUKSELA Werner Kuhn (trzeci wiceprzewodniczący) otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Komisja Transportu i Turystyki. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 13 października 2014 r. w godz BRUKSELA

Komisja Transportu i Turystyki. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 13 października 2014 r. w godz BRUKSELA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Transportu i Turystyki TRAN_PV(2014)1013_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 13 października 2014 r. w godz. 15.00-18.30 BRUKSELA Michael Cramer (przewodniczący) otworzył

Bardziej szczegółowo

Komisja Prawna. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 3 września 2014 r. w godz BRUKSELA

Komisja Prawna. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 3 września 2014 r. w godz BRUKSELA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Prawna JURI_PV(2014)0903_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 3 września 2014 r. w godz. 15.00 18.30 BRUKSELA Pavel Svoboda (przewodniczący) otworzył posiedzenie w środę

Bardziej szczegółowo

Komisja Prawna. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 28 lutego 2017 r. w godz BRUKSELA

Komisja Prawna. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 28 lutego 2017 r. w godz BRUKSELA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Prawna JURI_PV(2017)0228_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 28 lutego 2017 r. w godz. 15.00 18.30 BRUKSELA Pavel Svoboda (przewodniczący) otworzył posiedzenie we wtorek

Bardziej szczegółowo

Komisja Prawna. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 16 kwietnia 2015 r. w godz i BRUKSELA

Komisja Prawna. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 16 kwietnia 2015 r. w godz i BRUKSELA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Prawna JURI_PV(2015)0416_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 16 kwietnia 2015 r. w godz. 9.00 12.30 i 15.00 18.30 BRUKSELA Pavel Svoboda (przewodniczący) otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia FEMM_PV1201_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniach 1 grudnia 2014 r., w godz. 15.00 18.30 i 2 grudnia 2014 r. w godz. 9.00 12.30 BRUKSELA

Bardziej szczegółowo

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności ENVI_PV(2015)0309_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 9 marca 2015 r. w godz. 19.00 21.00

Bardziej szczegółowo

Podkomisja Praw Człowieka. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 20 listopada 2014 r. w godz BRUKSELA

Podkomisja Praw Człowieka. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 20 listopada 2014 r. w godz BRUKSELA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Podkomisja Praw Człowieka DROI_PV(2014)1120_2 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 20 listopada 2014 r. w godz. 9.00 12.30 BRUKSELA Elena Valenciano (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 14 lipca 2015 r. w godz i BRUKSELA

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 14 lipca 2015 r. w godz i BRUKSELA Parlament Europejski 2014-2019 Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony SEDE_PV(2015)07_14v01-00 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 14 lipca 2015 r. w godz. 9.00 12.30 i 15.00 17.00 BRUKSELA Anna Elżbieta Fotyga (przewodnicząca)

Bardziej szczegółowo

Council of the European Union Brussels, 7 April 2016 (OR. en, pl)

Council of the European Union Brussels, 7 April 2016 (OR. en, pl) Council of the European Union Brussels, 7 April 2016 (OR. en, pl) Interinstitutional File: 2015/0310 (COD) 7433/16 COVER NOTE From: Polish Senate date of receipt: 17 March 2016 To: Subject: General Secretariat

Bardziej szczegółowo

Komisja Rozwoju. Linda McAvan (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie w poniedziałek 23 lutego 2015 r. o godz

Komisja Rozwoju. Linda McAvan (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie w poniedziałek 23 lutego 2015 r. o godz PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Rozwoju DEVE_PV(2015)0223_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniach 23 lutego 2015 r., w godz. 15.00 18.30 oraz 24 lutego 2015 r. w godz. 9.00 12.30 oraz 15.00 18.30 BRUKSELA

Bardziej szczegółowo

Komisja Spraw Zagranicznych. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 7 października 2014 r., w godz BRUKSELA

Komisja Spraw Zagranicznych. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 7 października 2014 r., w godz BRUKSELA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Spraw Zagranicznych AFET_PV(2014)1007_2 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 7 października 2014 r., w godz. 9.00 12.30 BRUKSELA Elmar Brok (przewodniczący) otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów CJ18_PV(2015)1201_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 1 grudnia 2015 r. w godz. 15.00

Bardziej szczegółowo

Komisja Budżetowa. PROTOKÓŁ posiedzenia w dniu 7 października 2014 r. w godz BRUKSELA

Komisja Budżetowa. PROTOKÓŁ posiedzenia w dniu 7 października 2014 r. w godz BRUKSELA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Budżetowa BUDG_PV(2014)1007_1 PROTOKÓŁ posiedzenia w dniu 7 października 2014 r. w godz. 9.00 12.30 BRUKSELA Jean Arthuis (przewodniczący) otworzył posiedzenie we

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Spraw Zagranicznych AFET(2015)0223_1 PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO Posiedzenie Poniedziałek 23 lutego 2015 r., w godz. 15.00 19.00 Wtorek 24 lutego 2015 r., w godz.

Bardziej szczegółowo

Podkomisja Praw Człowieka. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 24 września 2014 r., w godz i BRUKSELA

Podkomisja Praw Człowieka. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 24 września 2014 r., w godz i BRUKSELA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Podkomisja Praw Człowieka DROI_PV(2014)0924_2 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 24 września 2014 r., w godz. 9.00 12.30 i 15.00 18.30 BRUKSELA Elena Valenciano Martínez-Orozco

Bardziej szczegółowo

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 17 listopada 2014 r., w godz BRUKSELA

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 17 listopada 2014 r., w godz BRUKSELA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii ITRE_PV(2014)1117_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 17 listopada 2014 r., w godz. 15.00 18.30 BRUKSELA 17 listopada 2014 r., w godz.

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 2009 Delegacja do Europejsko-latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (Eurolat) Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej DLAT_PV(2008)1120_1 PROTOKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Komisja Kultury i Edukacji. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniach 4 listopada 2014 r., w godz BRUKSELA

Komisja Kultury i Edukacji. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniach 4 listopada 2014 r., w godz BRUKSELA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Kultury i Edukacji CULT_PV(2014)1104_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniach 4 listopada 2014 r., w godz. 09.30 12.30 BRUKSELA Silvia Costa (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 24 marca 2015 r., w godz i BRUKSELA

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 24 marca 2015 r., w godz i BRUKSELA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony SEDE_PV(2015)03_24v01-00 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 24 marca 2015 r., w godz. 9.00 12.30 i 15.00 18.30 BRUKSELA Anna Elżbieta Fotyga (przewodnicząca)

Bardziej szczegółowo

OPINIA. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2014/2228(INI) Komisji Rozwoju. dla Komisji Handlu Międzynarodowego

OPINIA. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2014/2228(INI) Komisji Rozwoju. dla Komisji Handlu Międzynarodowego PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Rozwoju 24.2.2015 2014/2228(INI) OPINIA Komisji Rozwoju dla Komisji Handlu Międzynarodowego w sprawie zaleceń dla Komisji Europejskiej dotyczących negocjacji w sprawie

Bardziej szczegółowo

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 11 grudnia 2014 r. w godz

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 11 grudnia 2014 r. w godz PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych LIBE_PV(2014)1211_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 11 grudnia 2014 r. w godz. 9.00 12.30 BRUKSELA Kinga

Bardziej szczegółowo

Komisja Spraw Konstytucyjnych

Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Spraw Konstytucyjnych AFCO_PV(2016)0114_1 PROTOKÓŁ Posiedzenia w dniu 14 stycznia 2016 r., w godz. 9.00 10.00 (posiedzenie koordynatorów) oraz 10.00 12.30 i 15.00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Prawna JURI(2017)0112_1 PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO Posiedzenie Czwartek 12 stycznia 2017 r., w godz. 9.00 12.30 i 15.00 18.30 Bruksela Sala: Paul-Henri Spaak (4B001)

Bardziej szczegółowo

Komisja Rybołówstwa. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 18 marca 2014 r. w godz. 9.00 12.30 BRUKSELA

Komisja Rybołówstwa. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 18 marca 2014 r. w godz. 9.00 12.30 BRUKSELA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Rybołówstwa PECH_PV(2014)0318_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 18 marca 2014 r. w godz. 9.00 12.30 BRUKSELA Gabriel Mato Adrover (przewodniczący) otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Komisja Rozwoju Regionalnego. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 3 grudnia 2014 r. w godz i BRUKSELA

Komisja Rozwoju Regionalnego. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 3 grudnia 2014 r. w godz i BRUKSELA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Rozwoju Regionalnego REGI_PV(2014)1203_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 3 grudnia 2014 r. w godz. 9.00 12.30 i 15.00 18.30 BRUKSELA Iskra Mihaylova (przewodnicząca)

Bardziej szczegółowo

Komisja Petycji. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 7 października 2014 r., w godz BRUKSELA

Komisja Petycji. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 7 października 2014 r., w godz BRUKSELA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Petycji PETI_PV(2014)1007_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 7 października 2014 r., w godz. 9.00 12.30 BRUKSELA Cecilia Wikström (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Komisja Kultury i Edukacji. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 16 kwietnia 2015 r. w godz BRUKSELA

Komisja Kultury i Edukacji. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 16 kwietnia 2015 r. w godz BRUKSELA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014 2019 Komisja Kultury i Edukacji CULT_PV(2015)0416_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 16 kwietnia 2015 r. w godz. 09.00 12.30 BRUKSELA Silvia Costa (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 3 marca 2016 r. w godz. 9.30 12.30 BRUKSELA

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 3 marca 2016 r. w godz. 9.30 12.30 BRUKSELA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia FEMM_PV(2016)0303_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 3 marca 2016 r. w godz. 9.30 12.30 BRUKSELA Iratxe García Pérez (przewodnicząca) otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii ITRE(2018)0618_1 PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO Posiedzenie Poniedziałek 18 czerwca 2018 r., w godz. 15.00 18.30 Wtorek 19 czerwca

Bardziej szczegółowo

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 25 stycznia 2011 r., w godz BRUKSELA

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 25 stycznia 2011 r., w godz BRUKSELA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony SEDE_PV(2011)0125_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 25 stycznia 2011 r., w godz. 9.30-13.00 BRUKSELA Arnaud Danjean, przewodniczący, otworzył

Bardziej szczegółowo

Council of the European Union Brussels, 7 June 2017 (OR. pl, en)

Council of the European Union Brussels, 7 June 2017 (OR. pl, en) Council of the European Union Brussels, 7 June 2017 (OR. pl, en) Interinstitutional File: 2017/0035 (COD) 10012/17 COVER NOTE From: The Polish Senate date of receipt: 6 June 2017 To: Subject: INST 245

Bardziej szczegółowo

www.irs.gov/form990. If "Yes," complete Schedule A Schedule B, Schedule of Contributors If "Yes," complete Schedule C, Part I If "Yes," complete Schedule C, Part II If "Yes," complete Schedule C, Part

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Spraw Konstytucyjnych AFCO(2013)1125_1 PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO OJ\1009859.rtf Posiedzenie Poniedziałek 25 listopada 2013 r., w godz. 15.00 18.30 Wtorek 26 listopada

Bardziej szczegółowo

www.irs.gov/form990. If "Yes," complete Schedule A Schedule B, Schedule of Contributors If "Yes," complete Schedule C, Part I If "Yes," complete Schedule C, Part II If "Yes," complete Schedule C, Part

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Bogdan Góralczyk Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód: początek budowy ładu brukselskiego w Europie... 13

SPIS TREŚCI. Bogdan Góralczyk Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód: początek budowy ładu brukselskiego w Europie... 13 SPIS TREŚCI Bogdan Góralczyk Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód: początek budowy ładu brukselskiego w Europie... 13 DOKUMENTY: Dokument 1 Wnioski Prezydencji Rady Europejskiej. Kopenhaga, 21-22 czerwca

Bardziej szczegółowo

Komisja Gospodarcza i Monetarna. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 3 grudnia 2018 r., w godz BRUKSELA

Komisja Gospodarcza i Monetarna. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 3 grudnia 2018 r., w godz BRUKSELA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Gospodarcza i Monetarna ECON_PV(2018)1203_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 3 grudnia 2018 r., w godz. 17.30 19.30 BRUKSELA Roberto Gualtieri (przewodniczący) otworzył

Bardziej szczegółowo

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Gospodarcza i Monetarna ECON_PV(2018)0319_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniach 19 marca 2018 r. w godz. 15.00 18.30 oraz 20 marca 2018 r. w godz. 9.45 12.30 i 14.30 18.30

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Komisja Petycji. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 11 kwietnia 2019 r. w godz BRUKSELA

Komisja Petycji. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 11 kwietnia 2019 r. w godz BRUKSELA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Petycji PETI_PV(2019)289_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 11 kwietnia 2019 r. w godz. 9.00 12.30 BRUKSELA Cecilia Wikström (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie w czwartek

Bardziej szczegółowo

Komisja Kontroli Budżetowej Komisja Prawna Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Komisja Spraw Konstytucyjnych

Komisja Kontroli Budżetowej Komisja Prawna Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Komisja Spraw Konstytucyjnych PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Kontroli Budżetowej Komisja Prawna Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Komisja Spraw Konstytucyjnych CONT_PV(2015)0326_1 PROTOKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności ENVI_PV(2014)1217_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 17 grudnia 2014 r. w godz. 15.30 16.00

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Updated Action Plan received from the competent authority on 4 May 2017

Updated Action Plan received from the competent authority on 4 May 2017 1 To ensure that the internal audits are subject to Response from the GVI: independent scrutiny as required by Article 4(6) of Regulation (EC) No 882/2004. We plan to have independent scrutiny of the Recommendation

Bardziej szczegółowo

Komisja Rozwoju Regionalnego

Komisja Rozwoju Regionalnego PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Rozwoju Regionalnego REGI_PV(2014)0922_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniach 22 września 2014 r., w godz. 15.00 18.30 oraz w dniu 23 września 2014 r., w godz. 9.00 12.30

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 ««««««««««««Komisja Kontr oli Budżetowej 2009 WERSJA TYMCZASOWA 2004/0164(CNS) 07.03.2005 r. PROJEKT OPINII Komisji Kontroli Budżetowej dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie

Bardziej szczegółowo

Podkomisja Praw Człowieka. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniach 16 czerwca 2015 r. w godz oraz 17 czerwca 2015 r. w godz

Podkomisja Praw Człowieka. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniach 16 czerwca 2015 r. w godz oraz 17 czerwca 2015 r. w godz Parlament Europejski 2014-2019 Podkomisja Praw Człowieka DROI_PV(2015)0616_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniach 16 czerwca 2015 r. w godz. 15.00 18.30 oraz 17 czerwca 2015 r. w godz. 9.00 12.30 BRUKSELA Elena

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych LIBE(2015)0506_1 PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO Posiedzenie Środa 6 maja 2015 r., w godz. 9.00 12.30 i 15.00

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce:

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Rozwoju

PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Rozwoju PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Rozwoju 22.1.2015 2014/2075(DEC) OPINIA Komisji Rozwoju dla Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia PROTOKÓŁ

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia PROTOKÓŁ PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia LIBE_PV (2010)0610_1 PROTOKÓŁ Seminarium na temat zapobiegania

Bardziej szczegółowo

COUNCIL OF 22 2012 THE EUROPEAN UNION

COUNCIL OF 22 2012 THE EUROPEAN UNION 082344/EU XXIV. GP Eingelangt am 24/05/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 22 May 2012 10162/12 Interinstitutional File: 2012/0042(COD) ENV 377 ONU 64 FORETS 37 AGRI 332 CODEC 1373 INST 357 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych LIBE_PV(2014)0924_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniach 24 września 2014 r., w godz. 9.00 12.30 i 15.00 17.30

Bardziej szczegółowo

SSW1.1, HFW Fry #20, Zeno #25 Benchmark: Qtr.1. Fry #65, Zeno #67. like

SSW1.1, HFW Fry #20, Zeno #25 Benchmark: Qtr.1. Fry #65, Zeno #67. like SSW1.1, HFW Fry #20, Zeno #25 Benchmark: Qtr.1 I SSW1.1, HFW Fry #65, Zeno #67 Benchmark: Qtr.1 like SSW1.2, HFW Fry #47, Zeno #59 Benchmark: Qtr.1 do SSW1.2, HFW Fry #5, Zeno #4 Benchmark: Qtr.1 to SSW1.2,

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 March 2014 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) CLIMA 30 ENV 318 MI 307 IND 117 ENER 142 ECOFIN 305 TRANS 175 COMPET 191 CODEC 893 INST 173 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

www.irs.gov/form990. If "Yes," complete Schedule A Schedule B, Schedule of Contributors If "Yes," complete Schedule C, Part I If "Yes," complete Schedule C, Part II If "Yes," complete Schedule C, Part

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Gospodarcza i Monetarna ECON_PV(2015)0715_1 MINUTES Posiedzenie w dniu 15 lipca 2015 r. w godz. 15.00 18.30 oraz w dniu 16 lipca 2015 r. w godz. 9.00 12.30 BRUKSELA

Bardziej szczegółowo

Committee on Legal Affairs

Committee on Legal Affairs PARLAMENT EUROPEJSKI 14 Committee on Legal Affairs JURI_PV(14)111_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniach 1 listopada 14 r. w godz. 15. 18.3 i 11 listopada 14 r. w godz. 9. 1.3 i 15. 18.3 BRUKSELA Pavel Svoboda

Bardziej szczegółowo

Sargent Opens Sonairte Farmers' Market

Sargent Opens Sonairte Farmers' Market Sargent Opens Sonairte Farmers' Market 31 March, 2008 1V8VIZSV7EVKIRX8(1MRMWXIVSJ7XEXIEXXLI(ITEVXQIRXSJ%KVMGYPXYVI *MWLIVMIWERH*SSHTIVJSVQIHXLISJJMGMEPSTIRMRKSJXLI7SREMVXI*EVQIVW 1EVOIXMR0E]XS[R'S1IEXL

Bardziej szczegółowo

Komisja Transportu i Turystyki

Komisja Transportu i Turystyki PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Transportu i Turystyki TRAN_PV(2015)0504_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniach 4 maja 2015 r. w godz. 15.00 18.30 oraz oraz 5 maja 2015 r. w godz. 9.00 12.30 i 15.00 18.30

Bardziej szczegółowo

Komisja Prawna. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniach 6 maja 2015 r., w godz i oraz 7 maja 2015 r. w godz

Komisja Prawna. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniach 6 maja 2015 r., w godz i oraz 7 maja 2015 r. w godz PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Prawna JURI_PV(2015)0506_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniach 6 maja 2015 r., w godz. 9.00 12.30 i 15.00 18.30 oraz 7 maja 2015 r. w godz. 9.00 12.30 BRUKSELA Pavel Svoboda

Bardziej szczegółowo

Komisja Transportu i Turystyki

Komisja Transportu i Turystyki PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Transportu i Turystyki TRAN_PV(2015)0413_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniach 13 kwietnia 2015 r., w godz. 15.00 18.30 oraz 14 kwietnia 2015 r., w godz. 9.00 12.30 i 15.00

Bardziej szczegółowo

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY. PROTOKÓŁ posiedzenia w dniu 17 grudnia 2016 r., w godz Nairobi (Kenia)

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY. PROTOKÓŁ posiedzenia w dniu 17 grudnia 2016 r., w godz Nairobi (Kenia) -EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE PARITAIRE -UE Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Handlu _PV(2016)1217_01 PROTOKÓŁ posiedzenia w dniu 17 grudnia 2016 r., w godz. 15.00 18.30

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 13/2016 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2016 r.

Raport bieżący nr 13/2016 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2016 r. Nr 13/2016 30 czerwca 2016 r., Poznań Raport przekazywany zgodnie z: Bucharest Stock Exchange ATS Rulebook Data przekazania raportu: 30 czerwca 2016 r. Nazwa emitenta: Carpathia Capital S.A. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Rozwoju 2009 DEVE_PV(2009)0427_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 27 kwietnia 2009 r., w godz. 15.00 18.30 BRUKSELA Josep Borrell Fontelles (przewodniczący) otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 5 grudnia 2013 r., w godz BRUKSELA

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 5 grudnia 2013 r., w godz BRUKSELA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia FEMM_PV(2013)1205_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 5 grudnia 2013 r., w godz. 15.00 18.30 BRUKSELA 5 grudnia 2013 r., w godz. 15.00 16.00

Bardziej szczegółowo

RB 40/2016. Na wniosek akcjonariusza zmieniony został porządek obrad ZWZA poprzez zmianę brzmienia pkt 9j) oraz poprzez dodanie pkt 9k).

RB 40/2016. Na wniosek akcjonariusza zmieniony został porządek obrad ZWZA poprzez zmianę brzmienia pkt 9j) oraz poprzez dodanie pkt 9k). Temat: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Grajewo S.A., które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 roku na wniosek akcjonariusza RB 40/2016 Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący: 44/2018 Data: g. 21:03 Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY plc

Raport bieżący: 44/2018 Data: g. 21:03 Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY plc Raport bieżący: 44/2018 Data: 2018-05-23 g. 21:03 Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY plc Temat: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Serinus Energy plc Podstawa prawna: Inne

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności ENVI(2017)0928_1 PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO Posiedzenie Czwartek 28 września 2017 r.,

Bardziej szczegółowo

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY. Komisja Spraw Politycznych. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 29 listopada 2014 r., w godz

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY. Komisja Spraw Politycznych. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 29 listopada 2014 r., w godz ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE PARITAIRE ACP-UE Komisja Spraw Politycznych ACP_PV(2014)1129 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 29 listopada 2014 r., w godz. 15.00 18.30 STRASBURG

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

www.irs.gov/form990. If "Yes," complete Schedule A Schedule B, Schedule of Contributors If "Yes," complete Schedule C, Part I If "Yes," complete Schedule C, Part II If "Yes," complete Schedule C, Part

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16/2015 Data sporządzenia: 2015%06%01 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals

Bardziej szczegółowo

At the request of shareholder OGM s Agenda was amended by change of p. 9j) and addition of p.9k)

At the request of shareholder OGM s Agenda was amended by change of p. 9j) and addition of p.9k) Subject: Amendments in Agenda of Ordinary General Meeting of Pfleiderer Grajewo S.A., to be held on June 29, 2016 at the request of the Company s shareholder Current Report 40/2016 The Management Board

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Rozwoju. dla Komisji Handlu Międzynarodowego

PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Rozwoju. dla Komisji Handlu Międzynarodowego PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Rozwoju 2014/2233(INI) 8.5.2015 OPINIA Komisji Rozwoju dla Komisji Handlu Międzynarodowego w sprawie zewnętrznego wpływu unijnej polityki handlowej i inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów IMCO(2017)0712_1 PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO Posiedzenie Środa 12 lipca 2017 r., w godz. 9.00 12.30 i 15.00 18.30 Czwartek

Bardziej szczegółowo

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia FEMM_PV(2015)0506_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 6 maja 2015 r. w godz. 9.00 12.30 i 15.00 18.30 oraz 7 maja 2015 r. w godz. 9 12.30

Bardziej szczegółowo

Network Services for Spatial Data in European Geo-Portals and their Compliance with ISO and OGC Standards

Network Services for Spatial Data in European Geo-Portals and their Compliance with ISO and OGC Standards INSPIRE Conference 2010 INSPIRE as a Framework for Cooperation Network Services for Spatial Data in European Geo-Portals and their Compliance with ISO and OGC Standards Elżbieta Bielecka Agnieszka Zwirowicz

Bardziej szczegółowo

!850016! www.irs.gov/form8879eo. e-file www.irs.gov/form990. If "Yes," complete Schedule A Schedule B, Schedule of Contributors If "Yes," complete Schedule C, Part I If "Yes," complete Schedule C,

Bardziej szczegółowo

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY. PROTOKÓŁ posiedzenia w dniu 4 grudnia 2015 r. w godz Bruksela

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY. PROTOKÓŁ posiedzenia w dniu 4 grudnia 2015 r. w godz Bruksela ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE PARITAIRE ACP-UE Komisja ds. Społecznych i Środowiska ACP_PV(2015)1204-01 PROTOKÓŁ posiedzenia w dniu 4 grudnia 2015 r. w godz. 15.30 19.00 Bruksela

Bardziej szczegółowo

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 27 stycznia 2015 r., w godz

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 27 stycznia 2015 r., w godz PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych LIBE_PV(2015)0127_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniu 27 stycznia 2015 r., w godz. 9.00 12.30 BRUKSELA Claude

Bardziej szczegółowo

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności ENVI_PV(2016)0523_1 PROTOKÓŁ Posiedzenie w dniach 23 maja 2016 r., w godz. 15.00 18.30,

Bardziej szczegółowo