DZIAŁ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM INFORMATYCZNYM. Strategia i Polityka Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych. Wykład. Aleksander Poniewierski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM INFORMATYCZNYM. Strategia i Polityka Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych. Wykład. Aleksander Poniewierski"

Transkrypt

1 DZIAŁ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM INFORMATYCZNYM Strategia i Polityka Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych Wykład Aleksander Poniewierski 1

2 Plan wykładu Informacja w firmie Bezpieczeństwo w firmie Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych (SI) Strategia bezpieczeństwa SI Dlaczego? Polityka bezpieczeństwa SI Co? Procedury bezpieczeństwa SI Jak? Zatwierdzenie strategii, polityki i procedur bezpieczeństwa SI Program ochrony informacji Podsumowanie Literatura 2 2

3 Informacja w firmie

4 Cechy dobrej informacji kompletna istotna terminowa właściwa wiarygodna zrozumiała 4 4

5 Forma informacji i jej rola w firmie wypowiedź rozmowa gesty dokument papierowy dokument elektroniczny kody źródłowe rysunki techniczne Zarządzanie strategiczne Zarządzanie taktyczne Zarządzanie operacyjne Przetwarzanie danych 5 5

6 Wartość informacji Informacja ma określoną wartość w danym czasie dla danych podmiotów. wartość informacji o wygrywających numerach w LOTTO na 1 godzinę przed losowaniem <= wartości wygranej, wartość informacji o numerach wylosowanych w losowaniu LOTTO dzień po losowaniu = 0 6 6

7 Bezpieczeństwo informacji w firmie

8 Obszary bezpieczeństwa informacji ADMINISTRACYJNO - ORGANIZACYJNE FORMALNO - PRAWNE TECHNICZNO - PROGRAMOWE FIZYCZNE 8 8

9 Składowe bezpieczeństwa informacji w firmie 9 9

10 Składowe systemu informatycznego w firmie WARSTWA ORGANIZACYJNA WARSTWA PROCESOWA Procesy strategiczne Procesy rozwoju Procesy utrzymania Procesy wsparcia Poziom fizyczny Poziom systemu operacyjnego Poziom bazy danych Definicja potrzeb Poziom interfejsu Poziom aplikacji Obsługa informatyczna UŻYTKOWNIK PROCES BIZNESOWY 10 10

11 Główne ryzyka związane z bezpieczeństwem SI ryzyko utraty poufności zdarzenie mogące doprowadzić do ujawnienia informacji przetwarzanej przez system informatyczny nieautoryzowanemu użytkownikowi, ryzyko utraty dostępności zdarzenie mogące doprowadzić do braku dostępu w określonym czasie do systemu informatycznego, programu lub informacji dla autoryzowanych użytkowników, ryzyko utraty integralności zdarzenie mogące doprowadzić do nieautoryzowanej modyfikacji lub zniszczenia danych przetwarzanych przez system informatyczny

12 Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych w firmie

13 Cel zarządzania bezpieczeństwem SI Identyfikacja zagrożeń na jakie podatny jest system informatyczny. Ocena ryzyka związanego z bezpieczeństwem systemu informatycznego. WIEDZIEĆ CO REALNIE ZAGRAŻA SI Dobranie odpowiedniej metody zarządzania bezpieczeństwem Dobranie mechanizmów bezpieczeństwa (zabezpieczeń) adekwatnych do potrzeb ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZYĆ SI Permanentne monitorowanie ryzyk. Monitorowanie wykorzystania mechanizmów bezpieczeństwa i ich efektywności STALE UTRZYMYWAĆ PRZYJETY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA 13 13

14 Model zarządzania bezpieczeństwem SI w firmie Cele Biznesowe Strategia Bezpieczeństwa Analiza Ryzyka Organizacja, Procesy, Modele Polityka Bezpieczeństwa Klasyfikacja Systemy Informacje / informatyczne Użytkownicy Kluczowe Mierniki Sukcesu Wytyczne Procedury Standardy Techniczno-Programowe Mechanizmy Bezpieczeństwa Identyfikacja i uwierzytelnianie Autoryzacja i kontrola dostępu Połączenie z sieciami zewnętrznymi Audyt i rozliczalność Kryptograficzna ochrona danych Utrzymanie systemów informatycznych Ciągłość działalności Rozwój systemów informatycznych Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem Formalno-Prawne Mechanizmy Bezpieczeństwa Klauzule poufności Umowy serwisowe Upoważnienia i pełnomocnictwa Zasady kontaktu z mediami Fizyczne Mechanizmy Bezpieczeństwa Lokalizacja i bezpieczeństwo konstrukcyjne miejsc przetwarzania danych Bezpieczeństwo logiczne i ochrona miejsc przetwarzania danych Systemy zasilania Komfort pracy urządzeń Systemy kontroli dostępu Ochrona przeciwpożarowa Monitorowanie i Zarządzanie Mechanizmami Kontrolnymi Poufność 14 14

15 Strategia bezpieczeństwa systemów informatycznych Dlaczego

16 Strategia bezpieczeństwa systemów informatycznych Strategia Biznesowa Firmy Strategia Informatyzacji Strategia Bezpieczeństwa Analiza Ryzyka Polityka Bezpieczeństwa IT Polityki Szczegółowe Procedury Bezpieczeństwa 16 16

17 Perspektywy strategii bezpieczeństwa SI Strategia Bezpieczeństwa SI STRATEGIA FIRMY UDZIAŁOWCY PRACOWNICY REGULATOR -USTAWODAWCA BRANŻA -RYNEK KLIENT 17 17

18 Części składowe strategii bezpieczeństwa SI PODSUMOWANIE Główny cel strategii bezpieczeństwa systemów informatycznych Ogólny harmonogram realizacji (długoterminowy) STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA Identyfikacja potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych Identyfikacja perspektyw strategii bezpieczeństwa systemów informatycznych Określenie głównego celu nadrzędnego bezpieczeństwa systemów informatycznych Określenie celów cząstkowych składowych bezpieczeństwa systemów informatycznych SPOSÓB REALIZACJI STRATEGII Określenie odpowiedzialności i narzędzi sposobu realizacji celów strategicznych Wyznaczenie etapów realizacji strategii (kamieni milowych) Określenie czynników sukcesu realizacji strategii 18 18

19 Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych Co

20 Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych Strategia Biznesowa Firmy Strategia Informatyzacji Strategia Bezpieczeństwa Analiza Ryzyka Polityka Bezpieczeństwa IT Polityki Szczegółowe Procedury Bezpieczeństwa 20 20

21 Części składowe polityki bezpieczeństwa SI 1/2 PODSUMOWANIE Troska Zarządu firmy o bezpieczeństwo informacji Klasyfikacja informacji i systemów informatycznych REGUŁY BEZPIECZEŃSTWA odpowiedzialność każda informacja przetwarzana w instytucji posiada swojego właściciela, który jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji szczególności jej poufności, integralności i dostępności kontrola dostępu do informacji -dostęp do informacji mogą posiadać jedynie upoważnieni do tego użytkownicy, którzy są jednoznacznie identyfikowani, uwierzytelnieni i rozpoznawalni w systemie informatycznym bezpieczeństwo systemów informatycznych -każdy system informatyczny powinien zapewniać odpowiedni poziom bezpieczeństwa, wynikający z zasad i reguł Polityki Bezpieczeństwa, wymagań prawa, standardów i dobrych praktyk (ang. Best Practice) bezpieczeństwo kanałów wymiany informacji -kanały wymiany informacji muszą zapewniać odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji w nich przesyłanych, zmiany w systemach informatycznych -rozwój systemu informatycznego instytucji nie powinien obniżać określonego poziomu jego bezpieczeństwa 21 21

22 Części składowe polityki bezpieczeństwa SI 2/2 ochrona przed czynnikami szkodliwymi -informacje przetwarzane w systemach informatycznych instytucji muszą być chronione przed działaniem czynników szkodliwych utrzymanie ciągłości działania systemu informatycznego -wszystkie czynności zmierzające do utrzymania ciągłości działania systemu informatycznego muszą być planowane i realizowane w taki sposób, aby minimalizować skutki awarii lub kryzysu bezpieczeństwo fizyczne -pomieszczenia techniczne oraz obiekty o szczególnym znaczeniu dla instytucji muszą być odpowiednio chronione naruszenie bezpieczeństwa systemów informatycznych -każde naruszenie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych przez systemy informatyczne będzie karane, a sprawca naruszenia będzie odpowiadał za nie zgodnie z obowiązującymi w instytucji regulacjami lub przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej bezpieczeństwo formalno prawne - mechanizmy bezpieczeństwa muszą być zgodne z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem systemów informatycznych -instytucja w sposób ciągły zarządza ryzykiem związanym z bezpieczeństwem systemów informatycznych, podejmując działania zmierzające do identyfikacji i minimalizowania ryzyka związanego z bezpieczeństwem systemów informatycznych 22 22

23 Procedury bezpieczeństwa systemów informatycznych Jak

24 Polityki szczegółowe i procedury bezpieczeństwa SI Strategia Biznesowa Firmy Strategia Informatyzacji Strategia Bezpieczeństwa Analiza Ryzyka Polityka Bezpieczeństwa IT Polityki Szczegółowe Procedury Bezpieczeństwa 24 24

25 Polityki szczegółowe i procedury bezpieczeństwa SI Polityka szczegółowa Procedura bezpieczeństwa Instrukcja Instrukcja Polityki bezpieczeństwa określające reguły dotyczące poszczególnych systemów (w szczególności wyjątki) Procedury określające sposób postępowania w zakresie bezpieczeństwa dla poszczególnych systemów informatycznych lub zagadnień operacyjnych Instrukcje postępowania listy kontrolne 25 25

26 Części składowe procedury bezpieczeństwa SI FORMALNA Symbol Data powstania / rewizji / zatwierdzenia Opracowujący / sprawdzający / zatwierdzający MERYTORYCZNA Przedmiot / cel Zakres procedury Kompetencje i odpowiedzialności Postępowanie / Opis Definicje i terminologia Dokumenty odniesienia Lista kontrolna Załączniki 26 26

27 Program Ochrony Informacji Zatwierdzanie dokumentów

28 Program Ochrony Informacji Program Ochrony Informacji to całokształt zaplanowanych i spriorytetyzowanych działań podejmowanych w celu realizacji Strategii Bezpieczeństwa Informacji Program Ochrony Informacji służy: Zapewnieniu kompletności i spójności prowadzonych działań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji Optymalizacji kosztów ponoszonych na zapewnienie bezpieczeństwa informacji 28 28

29 Zatwierdzenie i wdrożenie Wszystkie dokumenty normalizujące zagadnienia bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych muszą być formalnie zatwierdzone i stale aktualizowane

30 Podsumowanie

31 Podsumowanie Należy wiedzieć jaką informację przetwarza instytucja Należy wycenić wartość informacji Należy dokonać analizy ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji Należy przygotować Strategie jej ochrony Należy opracować politykę jej zabezpieczenia (informacji systemów informatycznych) Należy zaakceptować strategie i politykę Należy opracować i wdrożyć program ochrony Odpowiedzialności Plan Mechanizmy (w tym procedury) Należy aktualizować strategie i politykę bezpieczeństwa (w miarę zmieniającego się środowiska i potrzeb instytucji) oraz mechanizmy bezpieczeństwa Należy monitorować przestrzeganie zasad i działanie mechanizmów bezpieczeństwa 31 31

32 Literatura British Standard BS (Information Security Management), Part 1: Code of practice for information security management Bundesamt Für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) IT Baseline Protection Manual (Recommended Measures to meet Medium-Level Protection Requirements) Commission of European Communities Information Technology Security Evaluation Criteria (ITSEC), Provisional Harmonized Criteria, Version 1.2. Brussels, Belgium: Commission of European Communities, Directorate General XIII (June). Gleim I. N., CIA Review Part I The Internal Audit Activity s Role in Governance, Risk and Control, Certified Internal Auditor Gleim Publications Inc., Gainesville FL, Holbrook, P., Reynolds, J Site Security Handbook. Request for Comments (RFC) Nr 1244, Wznowienie, 1997 RFC 2196 Information Systems Audit And Control Association, Control Objectives for Information and related Technology (CobiT) Technika Informatyczna. Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji PN- ISO/IEC U.S. Department of Defense Trusted Computer Systems Evaluation Criteria. DOD STD

Strategie analizy ryzyka w opracowywaniu polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego

Strategie analizy ryzyka w opracowywaniu polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego dr Jan Madej Katedra Informatyki Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Strategie analizy ryzyka w opracowywaniu polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego WSTĘP Problem bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w firmach inwestycyjnych Warszawa, 16 grudnia 2014 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej Wiesław Paluszyński Prezes zarządu TI Consulting Plan prezentacji Zdefiniujmy

Bardziej szczegółowo

Wymogi norm ISO seria 27000. Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC

Wymogi norm ISO seria 27000. Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC Wymogi norm ISO seria 27000 Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC 2 Definicje SZBI Korzyści z wdrożenia i certyfikacji ISO 27k Korzyści z wdrożenia ISO 27001 ISO 27001 jest standardem Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Marcin Soczko. Agenda

Marcin Soczko. Agenda System ochrony danych osobowych a System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - w kontekście normy PN-ISO 27001:2014 oraz Rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności Marcin Soczko Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie norm w projektowaniu i utrzymywaniu systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych. Biuro Generalnego Inspektora

Wykorzystanie norm w projektowaniu i utrzymywaniu systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych. Biuro Generalnego Inspektora Wykorzystanie norm w projektowaniu i utrzymywaniu systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych Andrzej Kaczmarek Biuro Generalnego Inspektora 11. 05. 2009 r. Warszawa Ochrony Danych

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27003 dokumentacja ISO/IEC 27003:2010

Plan prezentacji. Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27003 dokumentacja ISO/IEC 27003:2010 Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27003 dokumentacja Plan prezentacji Norma ISO/IEC 27003:2010 Dokumenty wymagane przez ISO/IEC 27001 Przykładowe

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013 Załącznik do Zarządzenia Nr R/0210/137/13 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013 ZATWIERDZIŁ JM REKTOR dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd.. /podpis na oryginale/

Bardziej szczegółowo

1) bezpieczeństwa informacji uwzględniającą normę ISO/IEC 27002, 2) systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji uwzględniającego model PDCA

1) bezpieczeństwa informacji uwzględniającą normę ISO/IEC 27002, 2) systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji uwzględniającego model PDCA Załącznik nr 6 do wzoru umowy ekst ujednolicony BEZPIECZEŃSWO INFORMACJI W ARIMR wprowadzone zarządzeniem Nr 40/2008 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 12 czerwca 2008 r.

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 93

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 93 Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości i sądów powszechnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Starosty Bielskiego

ZARZĄDZENIE Starosty Bielskiego - Zarządzenia Nr 4/2009 Starosty Bielskiego z dnia 14 stycznia 2009 roku; - Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Bielskiego z dnia 24 marca 2010 roku; - Zarządzenia Nr 18/2011 Starosty Bielskiego z dnia 21

Bardziej szczegółowo

BOŻENA NADOLNA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

BOŻENA NADOLNA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 718 FINANSE. RYNKI FINANSOWE. UBEZPIECZENIA NR 53 2012 BOŻENA NADOLNA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie WPŁYW ELEKTRONICZNEJ WYMIANY

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Krzysztof Wertejuk audytor wiodący ISOQAR CEE Sp. z o.o. Dlaczego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Normy i standardy z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego i teleinformatycznego

Normy i standardy z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego i teleinformatycznego BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 26, 2009 Normy i standardy z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego i teleinformatycznego Krzysztof LIDERMAN Zakład Systemów Komputerowych, Instytut Teleinformatyki

Bardziej szczegółowo

ISO/IEC 27001:2014 w Urzędzie Miasta Płocka Kategoria informacji: informacja jawna. Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta Płocka

ISO/IEC 27001:2014 w Urzędzie Miasta Płocka Kategoria informacji: informacja jawna. Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta Płocka Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 1 Cele stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia A.5 Polityki A.5.1 Kierunki określane przez kierownictwo Cel: Zapewnienie przez kierownictwo

Bardziej szczegółowo

ISO 27001. Biała Księga. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

ISO 27001. Biała Księga. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Biała Księga Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA TECHNIKI BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI SYSTEMY ZARZĄDZANIA - WYMAGANIA SZANOWNI PAŃSTWO! Firma

Bardziej szczegółowo

USŁUGI AUDYTU i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

USŁUGI AUDYTU i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI USŁUGI AUDYTU i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Warszawa 2013r. STRONA 1 USŁUGI AUDYTU i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Warszawa 2013 Spis Treści 1 O Nas pointas.com.pl 2 Kadra i Kwalifikacje 3 Audyty i konsulting

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Zeszyty Naukowe 79-93 Ewa WOLSKA 1 AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Streszczenie Niniejszy artykuł nie jest instrukcją Jak przeprowadzić audyt zgodności z normą ISO/IEC 27001, lecz próbą przybliżenia,

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca NARODOWY BANK POLSKI KOMISJA NADZORU BANKOWEGO Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M Komisja Nadzoru Bankowego Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Warszawa, 2004 r. I. WSTĘP 1. Uwagi ogólne Niniejsza rekomendacja wydana jest na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

NORMALIZACYJNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

NORMALIZACYJNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Grażyna Ożarek 1 NORMALIZACYJNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Celem referatu jest wskazanie, że powszechnie stosowane doraźne, spontaniczne działania w zakresie ochrony aktywów informacyjnych nie

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

NORMA ISO/IEC 20000 W ZARZĄDZANIU SERWISEM IT

NORMA ISO/IEC 20000 W ZARZĄDZANIU SERWISEM IT Tomasz SOBESTIAŃCZYK ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH NORMA ISO/IEC 20000 W ZARZĄDZANIU SERWISEM IT Zarys treści: Ta publikacja opisuje normę ISO/IEC 20000 jej zalety oraz słabości w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r.

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r. Polityka Bezpieczeństwa w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka Białystok, maj 2012 r. SPIS TREŚCI 1. Terminologia i skróty 4 2. Wstęp 5 3. Cele Polityki Bezpieczeństwa 6 4. Zakres Polityki Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo