ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania: 9 lipca 2018 r. Nazwa i adres: AB 811 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna Plac Starynkiewicza Warszawa ZAKŁAD LABORATORIÓW ul. Koszykowa 81, Warszawa Kod identyfikacji dziedziny/przedmiotu badań Dziedzina/przedmiot badań: B/9/P C/9/P, C/22/P C/9 K/9/P, K/22/P N/9/P, N/22/P N/9 Q/9/P, Q/22/P Badania biologiczne, biochemiczne i pobieranie próbek osadów, odpadów Badania chemiczne, analityka chemiczna i pobieranie próbek wody, wody do spożycia przez ludzi, ścieków, osadów, odpadów Badanie chemiczne, analityka chemiczna odpadów Badania mikrobiologiczne i pobieranie próbek wody, wody do spożycia przez ludzi Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek wody, wody do spożycia przez ludzi, ścieków, osadów ściekowych, odpadów Badania właściwości fizycznych odpadów Badania sensoryczne i pobieranie próbek wody, wody do spożycia przez ludzi DYREKTOR LUCYNA OLBORSKA Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 811 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Wydanie nr 16, 9 lipca 2018 r. str. 1/21

2 WYDZIAŁ CZAJKA ul. Czajki 4/6, Warszawa chemicznych i fizycznych Metoda manualna i automatyczna Temperatura ścieków/pobranej próbki ścieków (5,0 35) 0 C Stężenie chlorków (5,0 1000) mg/l nia potencjometrycznego Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu - BZT5 (3 3500) mg/l O2 Metoda elektrochemiczna Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu - BZT5 (0,8 6,0) mg/l O2 Metoda elektrochemiczna Zawiesiny (2, ) mg/l Substancje ekstrahujące się eterem naftowym ( ) mg/l Stężenie siarczanów (30,0 1000) mg/l Metoda turbidymetryczna Stężenie siarczanów (30,0 1000) mg/l Metoda turbidymetryczna Indeks fenolowy (0,010 50,0) mg/l Stężenie azotu ogólnego (1,0 1500) mg/l Stężenie azotu ogólnego (1,00 20,0) mg/l (15,0 1000) mg/l Stężenie azotu azotanowego (0,5 140) mg/l Stężenie azotu azotanowego (0,5 140) mg/l Stężenie azotu azotanowego (0,5 100) mg/l Stężenie azotu azotynowego (0,020 10,0) mg/l PN-ISO :1997 PN-77/C PN-ISO 9297:1994 PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-EN 872:2007 +Ap PB-LCC-OC-13 wyd. 01 z dnia r. Test Nanocolor nr Instrukcja wydanie r. Test Merck nr Instrukcja wydanie z r. PB-LCC-OC-28 wyd. 02 z dn r. Test Merck PB-LCC-OC-26 wyd. 02 z dn r. Test Merck Test Merck Test Nanocolor nr Instrukcja wydanie z r. Test Nanocolor nr Instrukcja wydanie z r. PB-LCC-OC-04 wyd. 02 z dn r. Test Merck nr PB-LCC-OC-12 wyd. 01 z dn r. Test Nanocolor nr Test Merck nr Instrukcja wydanie z r. PB-LCC-OC-05 wyd. 02 z dn r. Test Merck nr Wydanie nr 16, 9 lipca 2018 r. str. 2/21

3 Stężenie azotu amonowego (0, ) mg/l Stężenie fosforanów (0,05 150) mg/l Stężenie fosforu ogólnego (0, ) mg/l Stężenie fosforu ogólnego (0, ) mg/l Stężenie surfaktantów anionowych (0, ) mg/l Sucha pozostałość ( ) mg/l ph (2,0 12,0) Metoda potencjometryczna Stężenie rtęci (0,0030 5,00) mg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT Cr) (10, ) mg/l O2 Stężenie surfaktantów niejonowych (0, ) mg/l Stężenie cyjanków ogólnych, cyjanków wolnych (0,005 15,0) mg/l Cyjanki związane z obliczeń Stężenie azotu amonowego (0, ) mg/l nia potencjometrycznego Stężenie azotu Kjeldahla (2, ) mg/l nia potencjometrycznego Azot organiczny z obliczeń Azot ogólny z obliczeń Stężenie chromu (VI) (0,050 3,00) mg/l PB-LCC-OC-06 wyd. 02 z dn r. Test Merck nr Test Merck nr PB-LCC-OC-03 wyd. 02 z dn r. Test Merck nr PB-LCC-OC-01 wyd. 02 z dn r. Test Nanocolor nr Test Nanocolor nr PB-LCC-OC-23 wyd. 01 z dn r. Test Merck nr Test Merck nr PB-LCC-OC-24 wyd. 03 z dn r. Test Merck nr PB-LCC-OC-16 wyd. 02 z dnia r. PN-EN ISO 10523:2012 PB-LCC-OC-11 wyd. 04 z dnia r. PN-ISO 15705:2005 PB-LCC-OC-10 wyd. 02 z dn r. Test Merck nr PB-LCC-OC-27 wyd. 02 z dn r. Test Merck nr I-LCC-OC-35 wyd. 02 z dnia r. PN-ISO 5664:2002 PN-EN 25663:2001 I-LCC-OC-01 wyd. 02 z dnia r. I-LCC-OC-06 wyd. 01 z dnia r PB-LCC-OC-08 wyd. 01 z dn r. Test Merck nr Wydanie nr 16, 9 lipca 2018 r. str. 3/21

4 do spożycia przez ludzi Osady Odpady kod O) : Stężenie metali Chrom (0,050 10,0) mg/l Cynk (0,050 50,0) mg/l Kadm (0,010 10,0) mg/l Miedź (0,050 10,0) mg/l Nikiel (0,050 10,0) mg/l Ołów (0,100 10,0) mg/l Żelazo (0, ) mg/l Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Przewodność elektryczna właściwa ( ) µs/cm Metoda konduktometryczna Stężenie metali: Bor (0,010 5,00) mg/l Potas (0, ) mg/l Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Stężenie tlenu rozpuszczonego (0,50 12,0) mg/l Metoda elektrochemiczna chemicznych i fizycznych chemicznych i fizycznych Temperatura wody/pobranej próbki wody (5,0 35) 0 C Stężenie metali: Bor (0,010 5,00) mg/l Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) fizycznych, chemicznych i biologicznych Zawartość rtęci (0,030 13,0) mg/kg s.m. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji ph (2,0 14,0) Metoda potencjometryczna Zawartość azotu amonowego (0,10 4,80) % s.m. nia potencjometrycznego Zawartość azotu Kjeldahla (0,10 9,31) % s.m. nia potencjometrycznego Zawartość fosforu ogólnego (1,00 9,70) % s.m. Zawartość fosforu ogólnego (1,0 5,0) % s.m. PN-EN ISO 11885:2009 I-LCC-OC-16 wyd. 02 z dnia PN-EN 27888:1999 PN-EN ISO 11885:2009 I-LCC-OC-16 wyd. 02 z dnia PN-EN ISO 5814: PN-ISO : PN-EN ISO : PN-77/C O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. PN-EN ISO 11885:2009 PN-EN ISO :2011 PB-LCC-OC-11 wyd. 04 z dnia r. PN-EN 12176:2004 PN-ISO 5664:2002 PN-EN 13342:2002 PB-LCC-OC-14 wyd. 02 z dn r. Test Nanocolor nr PB-LCC-OC-25 wyd.01 z dn r. Test Merck nr Wydanie nr 16, 9 lipca 2018 r. str. 4/21

5 Osady Odpady kod O) : Osady Odpady kod O) : , , Osady Odpady: kod O) : , , , Odpady (wyciągi wodne): kod O) , *, , , , Obecność i liczba żywych jaj pasożytów jelitowych ludzi i zwierząt wskaźnik ATT (Ascaris sp. Trichuris sp. Toxocara sp.) > 10 szt. ATT / kg s.m. Metoda flotacji mikroskopowa Sucha pozostałość, zawartość wody (1,0 99,0) % Pozostałość po prażeniu, straty przy prażeniu (1,0 99,0) % Zawartość metali Chrom (5,00 200) mg/kg s.m. Cynk (5, ) mg/kg s.m. Kadm (1,00 250) mg/kg s.m. Magnez (0,001 1,00) % s.m. Miedź (5,00 700) mg/kg s.m. Nikiel (5,00 250) mg/kg s.m. Ołów (10,0 300) mg/kg s.m. Wapń (0,010 30,0) % s.m. Żelazo (10, ) mg/kg s.m Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Zawartość metali Chrom (0,50 100) mg/kg s.m. Cynk (0,50 500) mg/kg s.m. Kadm (0,10 100) mg/kg s.m. Molibden (0,50 50,0) mg/kg s.m. Miedź (0,50 150) mg/kg s.m. Nikiel (0,50 100) mg/kg s.m. Ołów (1,00 100) mg/kg s.m. Antymon (0,50 50,0) mg/kg s.m. Selen (0,30 50,0) mg/kg s.m. Arsen (1,00 50,0) mg/kg s.m. Bar (0,10 500) mg/kg s.m. Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Zawartość rtęci (0,030 50,0) mg/kg s.m. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji Zawartość chlorków ( ) mg/kg s.m. nia potencjometrycznego Zawartość siarczanów ( ) mg/kg s.m. Metoda turbidymetryczna Zawartość siarczanów ( ) mg/kg s.m. Metoda turbidymetryczna O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. PB-LCC-OB-02 wyd. 03 z dnia r. PN-EN 12880:2004 PN-EN 12879:2004 PN-EN ISO 11885:2009 I-LCC-OC-16 wyd. 02 z dnia PN-EN ISO 11885:2009 PN-EN :2006 PB-LCC-OC-11 wyd. 04 z dn r. PN-EN :2006 PN-ISO 9297:1994 PN-EN :2006 Test Nanocolor nr Instrukcja wydanie z r. PN-EN :2006 Test Merck nr Instrukcja wydanie z r. PN-EN :2006 Wydanie nr 16, 9 lipca 2018 r. str. 5/21

6 Odpady (wyciągi wodne): kod O) , *, , , , Stałe związki rozpuszczone Zakres ( ) mg/kg s.m. ph (2,0 12,0) Metoda potencjometryczna O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. PN-EN 15216:2010 PN-EN :2006 PN-EN ISO 10523:2012 PN-EN :2006 Wydanie nr 16, 9 lipca 2018 r. str. 6/21

7 do spożycia przez ludzi WYDZIAŁ WIELISZEW ul. 600-lecia 20, Wieliszew Ogólna liczba kolonii mikroorganizmów w 36 C od 1 jtk / ml Metoda płytkowa - posiew wgłębny Ogólna liczba kolonii mikroorganizmów w 22 C od 1 jtk / ml Metoda płytkowa - posiew wgłębny Liczba bakterii grupy coli od 1 jtk / 100 ml / 250 ml Metoda filtracji membranowej Liczba bakterii Escherichia coli od 1 jtk / 100 ml / 250 ml Metoda filtracji membranowej Liczba bakterii grupy coli od 1 NPL / 100 ml Metoda COLILERT - 18 Liczba bakterii Escherichia coli od 1 NPL / 100 ml Metoda COLILERT- 18 Liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) od 1 jtk / 100 ml Metoda filtracji membranowej Liczba Pseudomonas aeruginosa od 1 jtk / 100 ml / 250 ml Metoda filtracji membranowej Liczba Enterokoków od 1 jtk / 100 ml / 250 ml Metoda filtracji membranowej Liczba Enterokoków od 1 NPL / 100 ml Metoda ENTEROLERT Stężenie azotu amonowego (0,020 10,0) mg/l Stężenie azotu azotynowego (0,0125 0,625) mg/l Barwa (2,0 40,0) mg Pt/l Barwa (5 400) mg Pt/l Metoda wizualna PN-EN ISO 6222:2004 PN-EN ISO 6222:2004 PN-EN ISO : A1: PN-EN ISO : PN-EN ISO 14189: PN-EN ISO 16266:2009 PN-EN ISO :2004 PB-LCW-OB-15 wyd. 02 z dnia PN-ISO :2002 PN-EN 26777:1999 PB-LCW-OC-20 wyd.08 z dnia r. test HACH 8025 PB-LCW-OC-20 wyd.08 z dnia r. Wydanie nr 16, 9 lipca 2018 r. str. 7/21

8 do spożycia przez ludzi Stężenie glinu (aluminium) (0,04 20,0) mg/l Stężenie anionów: Chloryny (0,050 1,0) mg/l Chlorany (0,040 80) mg/l Chlorki (5,0 360) mg/l Metoda chromatografii jonowej IC Σ chloranów i chlorynów (z obliczeń) Stężenie manganu (0,0050 0,800) mg/l spektrometrii atomowej FAAS Mętność (0,20 100) NTU Metoda nefelometryczna ph (2,0 12,0) Metoda potencjometryczna Stężenie ogólnego węgla organicznego (OWO) (1,0 1000) mg/l Metoda spektrometrii w podczerwieni IR Przewodność elektryczna właściwa (74,0 3000) µs/cm Metoda konduktometryczna Stężenie żelaza ogólnego (0,020-5,00) mg/l Obecność obcego zapachu (metoda jakościowa) Liczba progowa zapachu TON (1 64) Metoda pełna parzysta, wybór niewymuszony Obecność obcego smaku (metoda jakościowa) Liczba progowa smaku TFN (1 32) Metoda pełna parzysta, wybór niewymuszony Stężenie chloru wolnego (0,03 2,0) mg/l Stężenie anionów: Siarczany (5,0 360) mg/l Fluorki (0,050 7,5) mg/l Azotany (0,50 100) mg /l Metoda chromatografii jonowej IC Utlenialność (indeks nadmanganianowy) (0,50 20,0) mg/l O2 PB-LCW-OC-31 wyd.03 z dnia PN-EN ISO :2002 PB-LCW-OC-24 wyd.09 z dnia PN-EN ISO : PN-EN ISO 10523:2012 PN-EN 1484:1999 PN-EN 27888:1999 PN-ISO 6332:2001 PN-EN 1622:2006 PN-EN 1622:2006 PB-LCW-OP-03 wyd. 02 z dnia test Hach 8021 PN-EN ISO :2009 +AC 2012 PN-EN ISO 8467:2001 Wydanie nr 16, 9 lipca 2018 r. str. 8/21

9 do spożycia przez ludzi do spożycia przez ludzi chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych Temperatura wody/pobranej próbki wody (0,1 25) 0 C Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna) (5,0 800) mg/l CaCO3 Stężenie wapnia (2,0 500) mg/l (0,05 12,5) mmol/l Magnez (z obliczeń) Stężenie sodu (1,0 50) mg/l Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej w płomieniu FAAS Stężenie miedzi (0,0010 0,040) mg/l Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych Temperatura wody/pobranej próbki wody (0,1 25) 0 C Stężenie sodu (0,010 4,0) mg/l Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej w płomieniu FAAS Stężenie fosforanów (0,013 19,6) mg PPO4/l (0,040 60) mg PO4/l Mętność (0,20 2,0) NTU Metoda nefelometryczna PN-ISO : PN-EN ISO 19458:2007 z wył. p , , PN-77/C PN-ISO 6059:1999 PN-ISO 6058:1999 PN-C :1999 zał. A PB-LCW-OC-24 wyd. 09 z r. PB-LCW-OC-27 wyd. 06 z dnia r. PN-ISO : PN-EN ISO 19458:2007 z wył. p , , PN-77/C PB-LCW-OC-24 wyd.09 z dnia r. PN-EN ISO 6878: Ap.1: Ap.2:2010 PN-EN ISO : Wydanie nr 16, 9 lipca 2018 r. str. 9/21

10 Odpady (wyciągi wodne) kod O) : , *, , *, , Stężenie i zawartość Ogólnego Węgla Organicznego (OWO) Stężenie Rozpuszczonego Węgla Organicznego (RWO) (1,0 1000) mg/l (10, ) mg/kg s.m. Metoda spektrometrii w podczerwieni IR Stężenie i zawartość Ogólnego Węgla Organicznego (OWO) Stężenie i zawartość Rozpuszczalnego Węgla Organicznego (RWO) (5,0 800) mg/l (50,0 8000) mg/kg s.m. Stężenie i zawartość anionów: Fluorki (0,050 50) mg/l (0,50 500) mg/kg s.m. Metoda chromatografii jonowej IC Stężenie anionów: Fluorki (0,050 7,5) mg/l Metoda chromatografii jonowej IC Stężenie Fosforany (0,013 19,6) mg PPO4/l (0,040 60,0) mg PO4/l ph (2,0 12,0) Metoda potencjometryczna Przewodność elektryczna właściwa (74, ) µs/cm Metoda konduktometryczna chemicznych i fizykochemicznych PN-EN 1484:1999 PB-LCW-OC-53 wyd. 02 z dnia Test Merck nr PN-EN ISO :2009 +AC 2012 PN-EN ISO :2009 +AC 2012 PN-EN ISO 6878: Ap.1: Ap.2:2010 PN-EN ISO 10523:2012 PN-EN 27888:1999 PN-ISO :1997 Temperatura ścieków/pobranej próbki ścieków (0,1 35) 0 C PN-77/C O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. Wydanie nr 16, 9 lipca 2018 r. str. 10/21

11 WYDZIAŁ POŁUDNIE ul. Syta 190/192, Warszawa chemicznych i fizycznych Metoda manualna i automatyczna Temperatura ścieków/pobranej próbki ścieków (0,5 50) 0 C Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT5 (0,5 4000) mg/l O2 Metoda manometryczna Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT5 (0,50 6,0) mg/l O2 Metoda elektrochemiczna Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT5 (3 6000) mg/l O2 Metoda elektrochemiczna Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr) (10, ) mg/l O2 Stężenie azotu amonowego (0,060 25,0) mg/l Stężenie azotu amonowego (3,00 200) mg/l Stężenie azotu azotanowego (0, ) mg/l Stężenie azotu azotanowego (0, ) mg/l Stężenie azotu azotynowego (0,002 3,00) mg/l Stężenie azotu Kjeldahla (2, ) mg/l Stężenie azotu organicznego (z obliczeń) Stężenie azotu ogólnego (z obliczeń) Stężenie azotu ogólnego (1,00 15,0) mg/l (10,0 1500) mg/l Stężenie azotu ogólnego (1,00 22,0) mg/l (5, ) mg/l Stężenie fosforanów (0,153 76,5) mg/l PN-ISO :1997 PN-77/C PB-LCP-OC-02 wyd. 04 z dnia r. PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-ISO 15705:2005 PB-LCP-OC-03 wyd. 04 z dn r. Test Merck nr PB-LCP-OC-04 wyd. 04 z dn r. Test Merck nr PB-LCP-OC-31 wyd. 03 z dn r. Test Nanocolor nr Test Merck nr Instrukcja wydanie z r. PB-LCP-OC-07 wyd. 04 z dn r. Test Merck nr PN-EN 25663:2001 PB-LCP-OC-41 wyd. 04 z dnia r. PB-LCP-OC-08 wyd. 04 z dnia r. PB-LCP-OC-35 wyd. 03 z dn r. Test Merck nr Test Merck nr Test Nanocolor nr Instrukcja wydanie z r. Test Nanocolor nr Instrukcja wydanie z r. PB-LCP-OC-09 wyd. 04 z dn r. test Merck nr Wersja strony: B Wydanie nr 16, 9 lipca 2018 r. str. 11/21

12 Stężenie fosforu ogólnego (0, ) mg/l Stężenie fosforu ogólnego (0,050 1,50) mg/l (0, ) mg/l Stężenie siarczanów (50,0 1500) mg/l Metoda turbidymetryczna Stężenie surfaktantów anionowych (0, ) mg/l Stężenie surfaktantów niejonowych (0, ) mg/l Indeks fenolowy (0,010 3,00) mg/l Stężenie cyjanków wolnych (0,002 4,50) mg/l Stężenie cyjanków ogólnych (0,002 4,50) mg/l Stężenie cyjanków związanych (z obliczeń) Zawiesiny ( ) mg/l Stężenie substancji ekstrahujących się eterem naftowym (Ekstrakt eterowy) (5,0 4000) mg/l Indeks oleju mineralnego (węglowodory ropopochodne) (0,10 300) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Stężenie metali: Kadm: (0,020 15,0) mg/l Miedź: (0,025 50,0) mg/l Nikiel: (0,050 50,0) mg/l Ołów: (0,050 25,0) mg/l Cynk: (0,025 30,0) mg/l spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie chromu ogólnego: (0,060 25,0) mg/l spektrometrii atomowej (FAAS) PB-LCP-OC-10 wyd. 05 z dn r. Test Merck nr Test Merck nr Test Nanocolor nr Instrukcja wydanie z r. Test Nanocolor nr Instrukcja wydanie z r. PB-LCP-OC-13 wyd. 04 z dn r. Test Merck nr PB-LCP-OC-14 wyd. 06 z dn r. Test Merck nr PB-LCP-OC-15 wyd. 06 z dn r. Test Merck nr PB-LCP-OC-43 wyd. 03 z dnia r. Test Merck nr PB-LCP-OC-16 wyd. 04 z dn r. Test Merck nr PB-LCP-OC-16 wyd. 04 z dn r. Test Merck nr PB-LCP-OC-16 wyd. 04 z dn r. PN-EN 872:2007+Ap1:2007 PN-86/C-04573/01 PN-EN ISO :2003 PN-ISO 8288:2002 PN-EN 1233:2000 Wydanie nr 16, 9 lipca 2018 r. str. 12/21

13 Osady, odpady kod O) : Osady, odpady kod O) : , , Osady, odpady kod O) : Stężenie chromu sześciowartościowego (0,060 25,0) mg/l spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie żelaza (0, ) mg/l spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie sodu (0, ) mg/l spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie potasu (0, ) mg/l spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie rtęci (0,001 12,5) mg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją zimnych par (CVAAS) ph (2,0 12,0) Metoda potencjometryczna Stężenie chlorków (5, ) mg/l Stężenie Ogólnego Węgla Organicznego (OWO) (5,0 5000) mg/l Metoda spektrometrii w podczerwieni IR chemicznych i fizycznych Sucha pozostałość (0,1 99,0) % Zawartość wody (z obliczeń) Pozostałość po prażeniu (0,1 99,0) % Straty przy prażeniu (z obliczeń) ph (2,0 12,0) Metoda potencjometryczna Zawartość metali: Kadm: (1,60 30,0) mg/kg s.m. Chrom ogólny: (5, ) mg/kg s.m. Miedź: (2, ) mg/kg s.m. Żelazo: (80, ) mg/kg s.m. Nikiel: (4, ) mg/kg s.m. Ołów: (4, ) mg/kg s.m. Cynk: (10, ) mg/kg s.m. spektrometrii atomowej (FAAS) O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. PB-LCP-OC-26 wyd. 06 z dnia r. PN-92/C-04570/01 PN-ISO :1994 +Ak:1997+Ap1:2009 PN-ISO :1994 +Ak:1997 PN-EN ISO 12846:2012 +Ap1: PN-EN ISO 10523:2012 PN-EN 9297:1994 PN-EN 1484:1999 PN-EN ISO :2011 PN-EN 12880:2004 PN-EN 12879:2004 PN-EN 12176:2004 PN-ISO 11047:2001 Wydanie nr 16, 9 lipca 2018 r. str. 13/21

14 Osady, odpady kod O) : Odpady (wyciągi wodne) kod O) : , *, , *, , Zawartość rtęci (0, ) mg/kg s. m Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją zimnych par (CVAAS) Zawartość wapnia (0,010 25,0) % s. m. Zawartość magnezu (0,001 1,00) % s. m. spektrometrii atomowej (FAAS) Zawartość azotu amonowego (0,10 3,00) % s. m. Zawartość azotu Kjeldahla (0,10 10,00) % s. m. Zawartość fosforu ogólnego (0,025 16,3) % s. m. Zawartość rtęci (0, ) mg/kg s. m Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją zimnych par (CVAAS) PB-LCP-OC-33 wyd. 06 z dnia r. PB-LCP-OC-28 wyd. 07 z dnia r. PB-LCP-OC-05 wyd. 03 z dnia r. PN-EN 13342:2002 PB-LCP-OC-11 wyd. 06 z dnia test Merck nr PN-EN ISO 12846:2012 +Ap.1: O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. Wydanie nr 16, 9 lipca 2018 r. str. 14/21

15 do spożycia przez ludzi WYDZIAŁ FILTRY ul. Koszykowa 81, Warszawa fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych Temperatura wody/pobranej próbki wody (0,1 25) o C Stężenie chlorków (5,0 400) mg/l Stężenie żelaza ogólnego (0,020 5,0) mg/l Stężenie azotu azotanowego (0,100 22,5) mg/l ph (4,0 10,0) Metoda potencjometryczna Stężenie wapnia (2 100) mg/l Stężenie azotynów (0,002 1,000) mg/l Stężenie jonu amonowego (0,013 5,0) mg/l Stężenie jonu amonowego (0,013 5,0) mg/l Stężenie glinu (aluminium) (0,020 2,0) mg/l Stężenie manganu (0,010 6,0) mg/l Stężenie manganu (5-6000) µg/l spektrometrii atomowej FAAS Stężenie rozpuszczonych związków organicznych (0,8 30,0) m -1 Metoda spektrometrii w nadfiolecie UV Barwa (2 200) mg/l Pt Stężenie cyjanków ogólnych (0,0030 0,10) mg/l Utlenialność (indeks nadmanganianowy) (1,0 20,0) mg/l O2 PN-ISO : PN-ISO : PN-EN ISO : PN-EN ISO 19458:2007 z wył. p , , PN-77/C PN-ISO 9297:1994 PN-ISO 6332:2001 PN-82/C-04576/08 PN-EN ISO 10523:2012 PN-ISO 6058:1999 PN-EN 26777:1999 PB-LCF-OC-26 wyd. 02 z dnia r. Test Nanocolor PB-ZLA-01 wyd. 01 z dnia Test Merck PB-LCF-OC-29 wydanie 02 z dnia r. PB-LCF-OC-28 wyd. 02 z dnia r. Test Metoda Hach 8149 PN-92/C-04570/01 PN-84/C PB-LCF-OC-23 wyd. 02 z dnia r. test Metoda Hach 8025 PB-LCF-OC-05 wyd. 02 z dnia r. Test Merck PN-EN ISO 8467:2001 Wydanie nr 16, 9 lipca 2018 r. str. 15/21

16 do spożycia przez ludzi Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna) (5 750) mg/l CaCO3 Zasadowość ogólna (0,40 20,0) mmol/l Przewodność elektryczna właściwa (25 C) ( ) µs/cm Metoda konduktometryczna Stężenie cynku (0,02 8,0) mg/l spektrometrii atomowej FAAS Stężenie magnezu (0,10 125) mg/l spektrometrii atomowej FAAS Stężenie sodu (0,10 250) mg/l spektrometrii atomowej FAAS Stężenie Ogólnego Węgla Organicznego (OWO) (1,0 30,0) mg/l Metoda spektrometrii w podczerwieni IR Stężenie Rozpuszczonego Węgla Organicznego (RWO) (1,0 30,0) mg/l Metoda spektrometrii w podczerwieni IR Stężenie bromianów (0,004 0,10) mg/l Metoda chromatografii jonowej IC Stężenie rtęci (0, ,0040) mg/l Metoda atomowej spektrometrii fluorescencyjnej AFS Stężenia trihalometanów: Trichlorometan (0,10 140) µg/l Bromodichlorometan (0,05 135) µg/l Dibromochlorometan (0,05 125) µg/l Tribromometan (0,05 120) µg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów GC-ECD Σ THM (z obliczeń) PN-ISO 6059:1999 PN-EN ISO :2001 +Ap1:2004 PN-EN 27888:1999 PN-ISO 8288:2002 metoda A PN-EN ISO 7980:2002 PN-ISO :1994 PN-EN 1484:1999 PN-EN 1484:1999 PN-EN ISO 15061:2003 PN-EN ISO 17852:2009 PB-LCF-OC-31 wyd. 02 z dnia r. Wydanie nr 16, 9 lipca 2018 r. str. 16/21

17 do spożycia przez ludzi Obecność obcego zapachu (metoda jakościowa) Liczba progowa zapachu TON (1 64) Metoda pełna parzysta, wybór niewymuszony Obecność obcego smaku (metoda jakościowa) Liczba progowa smaku TFN (1 32) Metoda pełna parzysta, wybór niewymuszony Stężenie anionów: Bromki (0,05 3,0) mg/l Siarczany (20 500) mg/l Fluorki (0,05 2,0) mg/l Metoda chromatografii jonowej IC Stężenie anionów: Chloryny (0,10 1,0) mg/l Chlorany (0,03 1,0) mg/l Metoda chromatografii jonowej IC Σ chloranów i chlorynów (z obliczeń) Stężenie metali: Antymon (0,001 0,30) mg/l Arsen (0,0007 0,20) mg/l Chrom ogólny (0,0005 0,10) mg/l Kadm (0, ,010) mg/l Miedź (0,0010 2,0) mg/l Nikiel (0,0005 0,30) mg/l Ołów (0,0005 0,20) mg/l Selen (0,001 0,30) mg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Mętność + (0,10 100) NTU Metoda nefelometryczna PN-EN 1622:2006 PN-EN 1622:2006 PN-EN ISO :2009 +AC 2012 PN-EN ISO :2002 PN-EN ISO 15586:2005 PN-EN ISO : Stężenie chloru wolnego (0,02 1,0) mg/l PB-LCF-OC-01 wyd. 02 z dnia r. test Hach 8021 Wydanie nr 16, 9 lipca 2018 r. str. 17/21

18 do spożycia przez ludzi Ogólna liczba kolonii mikroorganizmów w 36 0 C od 1 jtk/ml Metoda płytkowa - posiew wgłębny Ogólna liczba kolonii mikroorganizmów w 22 0 C od 1 jtk/ml Metoda płytkowa - posiew wgłębny Liczba Enterokoków od 1 jtk/100ml Metoda filtracji membranowej Liczba bakterii z grupy coli od 1 jtk/100ml Metoda filtracji membranowej Liczba bakterii Escherichia coli od 1 jtk/100ml Metoda filtracji membranowej Liczba Enterokoków od 1NPL /100ml Metoda ENTEROLERT Liczba bakterii z grupy coli od 1NPL /100 ml Metoda COLILERT - 18 Liczba bakterii Escherichia coli od 1NPL /100 ml Metoda COLILERT - 18 Liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) od 1 jtk/100ml Metoda filtracji membranowej PN-EN ISO 6222:2004 PN-EN ISO :2004 PN-EN ISO : A1: PB-LCF-OB-03 wyd. 02 z dnia r. PN-EN ISO : PN-EN ISO 14189: Wydanie nr 16, 9 lipca 2018 r. str. 18/21

19 WYDZIAŁ PRUSZKÓW ul. Domaniewska 23, Pruszków Stężenie azotu azotanowego (0,5 125) mg/l Stężenie azotu azotanowego (0,5 125) mg/l Stężenie azotu azotynowego (0,010 2,00) mg/l Stężenie azotu amonowego (0, ) mg/l Stężenie azotu ogólnego (1,0 1000) mg/l Stężenie azotu organicznego z obliczenia Stężenie fosforu ogólnego (0,10 300) mg/l Stężenie fosforanów (0,10 300) mg/l Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu - BZT5 (3 4000) mg/l O2 Metoda elektrochemiczna Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu - BZT5 (0,50 6,0) mg/l O2 Metoda elektrochemiczna Tlen rozpuszczony (0,5 15,0) mg/l O2 Metoda elektrochemiczna Substancje ekstrahujące się eterem naftowym (10,0 3000) mg/l Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr) (5, ) mg/l O2 Zawiesiny (2, ) mg/l ph (2,0 12,0) Metoda potencjometryczna Stężenie siarczanów ( ) mg/l Stężenie chlorków (5,0 1000) mg/l PB-LTP wyd. 05 z dnia Test Merck nr PB-LTP wyd. 01 z dnia Test Nanocolor nr PB-LTP wyd. 04 z dnia Test Merck nr PB-LTP wyd. 05 z dnia Test Merck nr Test Merck nr PB-LTP wyd. 05 z dnia Test Merck nr Test Merck nr I-LTP wyd. 03 z dnia PB-LTP wyd. 05 z dnia Test Merck nr Test Merck nr PB-LTP wyd. 04 z dnia Test Merck nr PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-EN ISO 5814: PB-LTP wyd. 05 z dnia r. PN-ISO 15705:2005 PN-EN 872:2007 +Ap PN-EN ISO 10523:2012 PB-LTP wyd. 03 z dnia Test Merck nr PN-ISO 9297:1994 Wydanie nr 16, 9 lipca 2018 r. str. 19/21

20 do spożycia przez ludzi Osady Odpady kod O) Stężenie surfaktantów anionowych (0, ) mg/l Stężenie surfaktantów niejonowych (0, ) mg/l chemicznych i fizycznych Metoda manualna i automatyczna Temperatura ścieków/pobranej próbki ścieków (0,5 50) 0 C chemicznych i fizycznych Temperatura wody/pobranej próbki wody (0,5 50) 0 C chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych Temperatura wody/pobranej próbki wody (0,5 50) 0 C Mętność (0,20 100) NTU Metoda nefelometryczna Stężenie chloru wolnego (0,02 2,0) mg/l ph (4,0 14,0) Metoda potencjometryczna Sucha pozostałość, zawartość wody (0,3 99,7) % Pozostałość po prażeniu, straty przy prażeniu (5,0 95,0) % chemicznych, fizycznych i biologicznych PB-LTP wyd. 06 z dnia Test Merck nr PB-LTP wyd. 06 z dn r. Test Merck nr PN-ISO :1997 PN-77/C PN-ISO :2003 PN-77/C PN ISO :2003 PN-EN ISO 19458:2007 PN-77/C O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. PN-EN ISO 7027:2003 PB-LTP wyd. 05 z dnia r. test Hach nr 8021 PN-EN 12176:2004 PN-EN 12880:2004 PN-EN 12879:2004 PN-EN ISO :2011 Wydanie nr 16, 9 lipca 2018 r. str. 20/21

21 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 811 Status zmian: Numer strony Aktualna wersja strony Zastępuje wersję strony Data zmiany 11/21 B A r. Zatwierdzam status zmian DYREKTOR HOLOGRAM HOLOGRAM HOLOGRAM HOLOGRAM LUCYNA OLBORSKA dnia: r. Wydanie nr 16, 9 lipca 2018 r. str. 21/21

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 4 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres: AB 811

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 1 czerwca 2015 r. Nazwa i adres: AB 811 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 23 grudnia 2014 r. Nazwa i adres: AB 811

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 25 czerwca 2018 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES: AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1214

ZAKRES: AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1214 ZAKRES: AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1214 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 11 maja 2018 r. Nazwa i adres AB 1214 MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 26 lipca 2017 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 9 sierpnia 2017 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 29 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 29 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 31 maja 2017 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 24 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 31 marca 2017 r. Nazwa i adres: AB 1433 KATOWICKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 20 kwietnia 2018 r. Nazwa i adres AQUA Spółka

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1633

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1633 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1633 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 24 listopada 2017 r. Nazwa i adres AB 1633

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 kwietnia 2015 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 01 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB xxx AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 25 czerwca 2018 r. Nazwa i adres AB xxx AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1651

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1651 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1651 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 30 lipca 2018 r. Nazwa i adres LABSTAR MATEUSZ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1633

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1633 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1633 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 15 marca 2019 r. Nazwa i adres AB 1633 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1099

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1099 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1099 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 7 września 2018 r. AB 1099 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 8 lipca 2014 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 18 maja 2018 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI SŁUPSK

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 16 maja 2016 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 25 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 415

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 415 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 415 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 2 lutego 2018 r. Nazwa i adres: AB 415 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 893

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 893 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 893 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 16 stycznia 2017 r. Nazwa i adres AB 893 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 11 września 2015 r. AB 1372 Nazwa i adres ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 9 kwietnia 2013 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 czerwca 2018 r. Nazwa i adres AB 396 MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 marca 2017 r. AB 1158 Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 10 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 6 lipca 2018 r. Nazwa i adres EKO-KOMPLEKS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1380

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1380 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1380 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 7 września 2018 r. AB 1380 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1191

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1191 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1191 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 16 lutego 2017 r. AB 1191 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 996

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 996 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 996 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 28 lutego 2018 r. Nazwa i adres AB 996 WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 marca 2017 r. Nazwa i adres EKO-KOMPLEKS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 15 marca 2016 r. AB 1158 Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1655

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1655 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1655 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 13 lipca 2018 r. Nazwa i adres: AB 1655 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1469

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1469 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1469 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 11 sierpnia 2017 r. Nazwa i adres: EKOS POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1113

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1113 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1113 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 7 listopada 2017 r. AB 1113 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 817

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 817 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 817 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 6 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 817

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 817 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 817 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 26 września 2016 r. Nazwa i adres OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 19 lipca 2018 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 463

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 463 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 463 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 11 września 2017 r. Nazwa i adres: AB 463 HPC

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 30 lipca 2018 r. Nazwa i adres: AB 832 GRUPOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 11 września 2017 r. Nazwa i adres: AB 1293

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 14 listopada 2016 r. Nazwa i adres AB 1126

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 19 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 2 września 2016 r. Nazwa i adres ARQUES Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 901

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 901 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 901 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 20 marca 2017 r. Nazwa i adres AB 901 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 1 sierpnia 2011 r. Nazwa i adres : AB xxx

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 30 września 2016 r. AB 118 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1298

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1298 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1298 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 085

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 085 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 085 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 11 stycznia 2018 r. AB 085 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 1 sierpnia 2018 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 PCA Zakres akredytacji Nr AB 908 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 26 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 czerwca 2016 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań prowadzonych przez laboratorium - woda

Wykaz badań prowadzonych przez laboratorium - woda 1 Temperatura 0 50 0 C (pomiar bezpośredni) 2 Chlor wolny 0,03 2,00 mg/l 0,02 2,00 mg/l 3 Mętność 0,10-1000 NTU (metoda nefelometryczna) 4 Barwa 5-70 mg/l Pt (metoda wizualna) 5 Zapach (metoda organoleptyczna)

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAŃ I POMIARÓW WYKONYWANCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM PSSE W ZDUŃSKIEJ WOLI NA 2017r. (z dnia 04 stycznia 2017r.)

OFERTA BADAŃ I POMIARÓW WYKONYWANCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM PSSE W ZDUŃSKIEJ WOLI NA 2017r. (z dnia 04 stycznia 2017r.) OFERT BDŃ I POMIRÓW WYKONYWNCH W ODDZILE LBORTORYJNYM PSSE W ZDUŃSKIEJ WOLI N 2017r. (z dnia 04 stycznia 2017r.) Sekcja Badań Higieny Środowiska i Sekcja naliz Instrumentalnych 1 L.p. Badane obiekty/grupy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH

WYKAZ METOD BADAWCZYCH WYKAZ METOD BADAWCZYCH MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE CENTRALNE LABORATORIUM Aktualizacja: 06.06.2019r. Pracownia Chemiczna ul. Zawilcowa 10, 20-245 Lublin Stężenie azotu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 18 stycznia 2016 r. Nazwa i adres: AB 1010

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 lipca 2014 r. Nazwa i adres: AB 1293 UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 30 czerwca 2011 r. AB 610 Nazwa i adres AQUA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 18 grudnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 16 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 1063 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 5 maja 2016 r. Nazwa i adres: AB 646 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 30 lipca 2018 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 161

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 161 PCA Zakres akredytacji Nr AB 161 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 161 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18 Data wydania: 27 marca 2018

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 6 listopada 2017 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 27 maja 2015 r. Nazwa i adres: AB 646 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1272

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1272 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1272 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 29 sierpnia 2013 r. Nazwa i adres: AB 1272

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 13 lutego 2012 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 28 sierpnia 2018 r. AB 769 Nazwa i adres INNEKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 27 stycznia 2017 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15, Data wydania: 7 lutego 2017 r. Nazwa i adres LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań prowadzonych przez Laboratorium Badania Wody

Wykaz badań prowadzonych przez Laboratorium Badania Wody Laboratorium Badania Wody Osoby autoryzujące sprawozdania z badań: mgr inż. Jolanta Bielawska Kierownik / Kierownik ds. technicznych mgr Marta Dąbrowska Specjalista / Kierownik ds. jakości mgr Joanna Sacha

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 7 maja 2014 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Zakres badań wykonywanych w Laboratorium Środowiskowym.

Zakres badań wykonywanych w Laboratorium Środowiskowym. Zakres badań wykonywanych w Laboratorium Środowiskowym. L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Badany obiekt woda woda do spożycia przez ludzi Badana cecha / metoda badawcza Barwa rzeczywista Zakres:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 13 marca 2014 r. Nazwa i adres AB xxx AB

Bardziej szczegółowo

Jednostki. AT 4 2,0-80 mg/kg s,m O 2 PBW-24 Metoda manometryczna (OxiTop) 0,013-3,86 0,010-3,00 PBM-01. mg/l NH 4 mg/l N-NH 4. mg/l NO 3 mg/l N-NO 3

Jednostki. AT 4 2,0-80 mg/kg s,m O 2 PBW-24 Metoda manometryczna (OxiTop) 0,013-3,86 0,010-3,00 PBM-01. mg/l NH 4 mg/l N-NH 4. mg/l NO 3 mg/l N-NO 3 Status metody Cecha badana Formy oznaczenia A Aktywność oddechowa (AT4) A Azot amonowy Amoniak Azot amonowy Azot amonowy Amoniak Azot amonowy Zakres wykorzystyw any w badaniach Jednostki 1 Nr procedury,

Bardziej szczegółowo

Wykaz stosowanych metod badawczych

Wykaz stosowanych metod badawczych Wykaz stosowanych metod badawczych Badany obiekt/ grupa obiektów woda Badana cecha / Metoda badawcza Badanie fizykochemiczne StęŜenie azotu amonowego StęŜenie chloru wolnego i chloru ogólnego StęŜenie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

Zakres działalności Laboratorium Środowiskowego dla którego spełnione jest wymaganie normy PN-EN ISO/IEC 17025:

Zakres działalności Laboratorium Środowiskowego dla którego spełnione jest wymaganie normy PN-EN ISO/IEC 17025: Zakres działalności Laboratorium Środowiskowego dla którego spełnione jest wymaganie normy PNEN IO/IEC 17025:201802 L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Badany obiekt woda woda do spożycia przez

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 07 lipca 2017 r. Nazwa i adres AB 513 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 15 października 2013 r. Nazwa i adres: AB

Bardziej szczegółowo