ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 15 października 2013 r. Nazwa i adres: AB 1365 LABORATORIUM BADAWCZE INTERLABO A. TOMASZEWSKI, M. TOMASZEWSKI SPÓŁKA JAWNA ul. S. Czarnieckiego Brodnica Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań C/9, C 22 N/9, N 22 P/9; P 22 Dziedzina/obiekt badań: Badania chemiczne wody, wody do spożycia, ścieków, osadów, gleby, odpadów komunalnych Badania właściwości fizycznych wody, wody do spożycia, ścieków, osadów, gleby, odpadów komunalnych Pobieranie próbek wody, wody do spożycia, ścieków, osadów, gleby, odpadów komunalnych KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1365 z dnia dd r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 2, 15 października 2013 r. str. 1/7

2 Gleba Osady - osady ściekowe Laboratorium Badawcze Interlabo A. Tomaszewski, M. Tomaszewski Spółka Jawna ul. S. Czarnieckiego 2, Brodnica 3 10 Zawartość metali Pb (5,0 100) mg/kg s.m. Cd (1,0 7,0) mg/kg s.m. Ni (5,0-100) mg/kg s.m. Zn (1,0-500) mg/kg s.m. Cu (5,0-150) mg/kg s.m. Cr (5,0-150) mg/kg s.m. Zawartość rtęci (0,50 5,0) mg/kg s.m. Zawartość fosforu przyswajalnego (1,0 50,0) mg/100g Zawartość suchej masy (70,0-99,5) % Straty przy prażeniu suchej masy gleby (0,10-99,9) % 3 10 Zawartość metali Pb (1,0-1500) mg/kg s.m. Cd (1,0-50) mg/kg s.m. Ni (5,0-500) mg/kg s.m. Zn (5,0-5000) mg/kg s.m. Cu (5,0-2000) mg/kg s.m. Zawartość chromu (5,0-2500) mg/kg s.m. Zawartość metali Ca (2,0 50,0)% s.m. Mg (0,20 5,0)% s.m. Zawartość rtęci (0,50 25,0) mg/kg s.m. PN-ISO 10390:1997 PN-ISO 11047:2001 pkt 3 PB-01 edycja 2 z dnia r. PB-02 edycja 3 z dnia r. PN-ISO 11465:1999 PB-23 edycja 1 z dnia r. PN-R-04031:1997 PN-ISO 12176:2004 PN-EN 13346:2002 PN-ISO 8288:2002 PN-EN 13346:2002 PN-EN 1233:2000 pkt 3 PN-EN 13346:2002 PN-EN ISO 7980:2002 PB-01 edycja 2 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 2, 15 października 2013 r. str. 2/7

3 Osady - osady ściekowe Ścieki Zawartość fosforu ogólnego (0,50 4,0) % s.m. Zawartość suchej masy (8,0 40,0) % Straty przy prażeniu (5,0-90,0) % Zawartość azotu Kjeldahla (0,50 12,0) % s.m. Zawartość azotu amonowego (0,05 5,0) % s.m Zawiesiny ogólne (2,0-2000) mg/l Stężenie metali Pb (0,20 50,0) mg/l Cd (0,10 10,0) mg/l Ni (0,20 10,0) mg/l Zn (0,10-500) mg/l Cu (0,10-100) mg/l Stężenie chromu (0,50-100) mg/l Stężenie rtęci (0,0025 5,0) mg/l Stężenie fosforu ogólnego (0,10-40,0) mg/l Stężenie azotu azotanowego (0,10 50,0) mg/l Stężenie azotu azotynowego (0,010 10,0) mg/l Stężenie azotu amonowego (0,50-320) mg/l Stężenie azotu Kjeldahla (1,0-700) mg/l Stężenie azotu ogólnego (z obliczeń) PB-03 edycja 3 z dnia r. PN-EN 12880:2004 PN-EN 12879:2004 PN-EN 13342:2002 PN-ISO 5664:2002 PN-ISO :2004 PN-ISO :1997 PN-EN ISO 10523:2012 PN-EN 872:2007+Ap1:2007 PN-ISO 8288:2002 PN-EN 1233:2000 pkt 3 PB-01 edycja 1 z dnia r. PN-EN ISO 6878:2006 +Ap1:2010+Ap2:2012 PN-82/C-04576/08 PN-EN 26777:1999 PN-ISO 5664:2002 PN-EN 25663:2001 PB-04 edycja 2 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 2, 15 października 2013 r. str. 3/7

4 Ścieki Woda, ścieki Woda, ścieki oczyszczone Stężenie żelaza (0,010 5,0) mg/l Stężenie arsenu (2,0-10,0) mg/l (10,0-100) mg/kg Metoda absorpcji atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) Stężenie metali: Ba (0,20-30,0) mg/l Mo (0,50-5,0) mg/l Stężenie boru (0,05-2,5) mg/l Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (5, ) mg/l Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (4,0-6000) mg/l Stężenie fluorków (0,1-25) mg/l 3 10 Temperatura (5 35) ºC Metoda pomiaru bezpośredniego Stężenie chromu(vi) (0,1-3,0) mg/l Stężenie chlorków (5,0-400) mg/l Stężenie siarczanów (1,0-300) mg/l Metoda turbidymetryczna Stężenie sodu (1,0-300) mg/l Stężenie potasu (1,0-300) mg/l Przewodność ( ) µs/cm Metoda konduktometryczna PN-ISO 6332:2001 pkt PN-EN ISO 11969:1999 PB-16 edycja 1 z dnia r. PB-18 edycja 1 z dnia r. PN-ISO 15705:2005 PN-EN :2002 PB-15 edycja 1 z dnia r. PN-EN ISO 10523:2012 PB-24 edycja 1 z dnia r. PB-19 edycja 1 z dnia r. PN-ISO 9297:1994 PB-06 edycja 1 z dnia r. PN-ISO /Ak:1997 PN-ISO :1994 PN-EN 27888:1999 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 2, 15 października 2013 r. str. 4/7

5 Woda Odpady komunalne chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych Stężenie azotu azotynowego (0,010-10) mg/l N-NO2 (0,033-33) mg/l NO2 Stężenie azotu azotanowego (0,10-50) mg/l N-NO3 (0,4-222) mg/l NO3 Stężenie jonu amonowego (0,05-3,00) mg/l N-NH4 (0,06-3,86) mg/l NH4 Barwa (5-70) mg/l Pt Stężenie manganu (0,01-1) mg/l Stężenie żelaza (0,01-5) mg/l Mętność (0,2-40) NTU Metoda nefelometryczna Twardość (5-1000) mg/l Zawartość suchej masy (0,10-99,9)% Straty przy prażeniu suchej masy odpadu (0,1-99,9) % PN-ISO :2003 PN-ISO :2003 PN-ISO :2004 PN-EN 26777:1999 PN-82/C PN-ISO :2002 PN-EN ISO 7887:2012 PB-12 edycja 1 z dnia r. PN-ISO 6332:2001 PN-EN ISO 7027:2003 PN-ISO 6059:1999 PB-13 edycja 2 z dnia r. PN-EN 12880:2004 PN-EN 12879:2004 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 2, 15 października 2013 r. str. 5/7

6 Odpady komunalne (wyciąg wodny) 3 10 Stężenie metali: Cu (0,5-1000) mg/l Cu (5, ) mg/kg Cd (0,5-50) mg/l Cd (5,0-500) mg/kg Cr (0,5-500) mg/l Cr (5,0-5000) mg/kg Ni (0,5-1000) mg/l Ni (5, ) mg/kg Pb (1,0-500) mg/l Pb ( ) mg/kg Zn (0,5-1000) mg/l Zn (5, ) mg/kg Ba (1,0-30) mg/l Ba (10-300) mg/kg Mo (0,5-5) mg/l Mo (5,0-50) mg/kg Stężenie arsenu (2,0-10,0) mg/l (10,0-100) mg/kg atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) Stężenie rtęci (0,005-1) mg/l (0,05-10) mg/kg Stężenie chlorków (5-400) mg/l ( ) mg/kg Stężenie siarczanów (1-300) mg/l ( ) mg/kg Metoda turbidymetryczna Stężenie fluorków (0,1-1,5) mg/l (1,0-15,0) mg/kg PN-ISO 12176:2004 PN-EN ISO 11969:1999 PB-01 edycja 2 z dnia r. PN-ISO 9297:1994 PB-06 edycja 1 z dnia r. PB-15 edycja 1 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 2, 15 października 2013 r. str. 6/7

7 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 1365 Status zmian: wersja pierwotna A Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH TADEUSZ MATRAS dnia: r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 2, 15 października 2013 r. str. 7/7

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 13 marca 2014 roku Nazwa i adres: AB 1436

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 lipca 2014 r. Nazwa i adres: AB 1293 UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 18 kwietnia 2011 r. Nazwa i adres: PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 28 lipca 2014 r. Nazwa i adres: AB 127 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 13 lutego 2012 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2, Data wydania: 11 lipca 2011 r. AB 1188 Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 1 czerwca 2015 r. Nazwa i adres: AB 811 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 27 lutego 2014 r. Nazwa i adres AB 1245 ZAKŁADY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 listopada 2014 r. Nazwa i adres: ORLEN EKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 13 marca 2014 r. Nazwa i adres AB xxx AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 22 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 513 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 1 lipca 2015 r. Nazwa i adres LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. AB 322 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 3 luty 2014 r. Nazwa i adres AB 576 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo