Trzecia Strona. elektroniczne. Zaufania. Faktura

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Trzecia Strona. elektroniczne. Zaufania. Faktura"

Transkrypt

1 Trzecia Strona Elektronicznego Zaufania Faktura Integracja elektroniczna Podpis Szkolenia elektroniczny Outsourcing Bezpieczne Software archiwum elektroniczne

2 PKI Solutions

3 e-signature Szanowni Państwo, Rozwój nowoczesnych technologii to efekt nieustannie prowadzonych prac i specjalistycznych badań. Firmy, które zamierzają utrzymać swoją pozycję, nie mogą poprzestać na realizacji bieżących zamówień, muszą przewidywać i wyprzedzać zmiany zachodzące na rynku. Tylko w ten sposób będą mogły stawić czoło konkurencji i zaspokoić rosnące wymagania swoich Klientów. Misją naszej firmy jest tworzenie i oferowanie rozwiązań, które umożliwiają Klientom oraz Partnerom odkrywanie i wykorzystywanie nowych możliwości. Unizeto Technologies SA jest producentem, dostawcą oraz integratorem dedykowanych i powszechnych produktów, rozwiązań i usług teleinformatycznych, w których główną rolę odgrywają bezpieczeństwo i innowacyjność. Dumni jesteśmy zwłaszcza z osiągnięcia pozycji lidera w zakresie rozwiązań i usług związanych z podpisem i dokumentem elektronicznym. Efektem naszych działań jest oferta, w której szczególną pozycję zajmuje nasz Software House z autorskim oprogramowaniem pod handlową nazwą procertum. Jest to rodzina oprogramowania wspierającego m.in. budowę Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) i usług świadczonych przez centra certyfikacji. Należy podkreślić, iż wszystkie dotychczasowe ważniejsze implementacje systemów bazujących na technologii procertum swoim zasięgiem obejmowały cały kraj. Stanowi to doskonały dowód na skalowalność naszych rozwiązań jesteśmy przygotowani do obsługiwania nie tylko instytucji o zasięgu ogólnopolskim, ale także korporacji międzynarodowych. Spółka bierze czynny udział w pracach normalizacyjnych w organizacjach międzynarodowych (ISO) i europejskich (CEN) oraz w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) w zakresie kart mikroprocesorowych i podpisu elektronicznego. Ponadto uczestniczy w tworzeniu analiz prawnych dotyczących różnorodnych aspektów stosowania podpisów elektronicznych, które powstają we współpracy z naukowym środowiskiem prawniczym, m.in. Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Fundacją Centrum Naukowe Notariatu. Satysfakcjonujące wyniki naszej działalności oraz zaufanie, jakim obdarzają nas Partnerzy i Klienci, umożliwiają nam dalsze inwestycje, niezbędne do stabilnego rozwoju Spółki i osiągnięcia zamierzonych celów. Pragniemy być dla naszych Klientów głównym dostawcą i integratorem rozwiązań teleinformatycznych oraz wiarygodnym doradcą. Chcemy naszą wiedzą i doświadczeniem, dostarczając nowoczesne rozwiązania na miarę obecnego wieku, wspomagać budowę społeczeństwa informacyjnego. Wierzymy, że nasza praca przyczyni się do rozwoju gospodarki elektronicznej, a tym samym ułatwi funkcjonowanie wielu firmom i instytucjom. Andrzej Bendig-Wielowiejski Prezes Zarządu Unizeto Technologies SA

4 PKI System

5 Electronic Trusted Third Party OGÓLNE INFORMACJE O FIRMIE Unizeto Technologies jest firmą funkcjonującą od 1965 roku na rynku w sektorze technologii informatycznych (IT). Wśród krajowych i zagranicznych firm branży IT Unizeto Technologies wyróżnia się jako producent i integrator rozwiązań Infrastruktury Klucza publicznego (PKI), kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym oraz dostawca zaawansowanych technologicznie usług outsourcingowych. Spółka posiada własne Centra Danych wyspecjalizowane między innymi w przetwarzaniu danych także tych z klauzulą ściśle tajne, obsłudze korespondencji masowej, bezpiecznej archiwizacji dokumentów papierowych i elektronicznych oraz udostępnianiu Systemu Obsługi e-faktur. Oferowane przez Spółkę produkty i usługi bazują na autorskich rozwiązaniach i własnych patentach, które są wynikiem intensywnie prowadzonych we współpracy ze środowiskami naukowymi prac badawczo-rozwojowych. W 2002 roku Unizeto przeszło szereg audytów, w wyniku których otrzymało certyfikat ISO 9001:2000 systemu zarządzania jakością oraz ocenę zgodności kryteriów określonych według standardu WebTrust SM/TM dla centrów certyfikacji. Dwa lata później, czyli w 2004 roku, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielił Unizeto koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania oraz obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. W tym samym roku oferta Unizeto Technologies, po pomyślnym zakończeniu procedur, została umieszczona w bazie wykorzystywanej w procesach przygotowania zaopatrzenia służb wojskowych i policyjnych wszystkich krajów NATO. W styczniu 2006 roku, po audycie Ministerstwa Obrony Narodowej Zakładu Systemów Jakości i Zarządzania, Unizeto otrzymało certyfikat zgodności z normą AQAP 2110:2003, która określa wymagania do kontraktów dostaw dla wojska; jest również uzupełnieniem i rozszerzeniem normy jakości serii ISO W lutym 2006 roku, po pozytywnej ocenie audytorów BVQI (Bureau Veritas Quality International) Polska Sp. z o.o., spółce przyznano certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z normą PN-I :2005 (identycznej z normą BS7799-2:2002). Dzisiaj, dzięki kontraktom zrealizowanym oraz będącym w trakcie realizacji, Unizeto Technologies zajmuje wysoką i stabilną pozycję wśród uznanych firm integratorskich. Nakłady poniesione na rozwój nowych technologii, długoterminowa strategia rozwoju, a także opracowana Strategia Bezpieczeństwa zapewniają jej dalszy stabilny rozwój i stwarzają możliwości dalszych inwestycji.

6 PROFIL DZIAŁALNOŚCI W każdej z dziedzin naszej działalności kładziemy szczególny nacisk na szeroko pojęte bezpieczeństwo i ochronę informacji. Poza oczywistym aspektem bezpieczeństwa technologicznego, priorytetową rolę odgrywa dla nas zgodność oferowanych rozwiązań z obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi i normalizacyjnymi. Naszym Klientom oferujemy nie tylko usługę, ale również pewność, że wpisuje się ona w bieżące regulacje ujmujące w ramy prawne dynamiczny rozwój nowoczesnej gospodarki. Świadczymy usługi w zakresie: Integracja systemowa i aplikacyjna integracja sprzętu IT i telekomunikacyjnego z oprogramowaniem sieciowym, systemowym i użytkowym; integracja systemów oraz wdrażanie oprogramowania aplikacyjnego. Usługi Centrum Danych przetwarzanie danych; udostępnianie aplikacji (ASP); backup i archiwizacja danych; archiwizacja dokumentów papierowych; obsługa korespondencji masowej; digitalizacja i skanowanie dokumentów; hosting i kolokacja; prowadzenie Centrów Zapasowych; outsourcingowe Centrum Certyfikacji; Elektroniczny Urząd Podawczy; obsługa faktur elektronicznych. Software House wytwarzanie oprogramowania projektowanie, integracja i wdrażanie dedykowanych i specjalizowanych systemów informatycznych; projektowanie i wytwarzanie systemów wspierających budowę Infrastruktury Klucza Publicznego oraz oprogramowania do składania podpisu elektronicznego; projektowanie i wytwarzanie oprogramowania stanowiącego wsparcie dla elektronicznego obiegu dokumentów; rozwój technologii kart mikroprocesorowych i kryptograficznych. Usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym emisja certyfikatów kwalifikowanych do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego; emisja certyfikatów niekwalifikowanych przeznaczonych do: składania podpisu elektronicznego; logowania do serwisów WWW, baz danych i aplikacji; zabezpieczenia poczty elektronicznej; zabezpieczenia serwerów SSL; tworzenia wirtualnych sieci prywatnych VPN; zabezpieczenia oprogramowania; szyfrowania danych; emisja i zarządzanie certyfikatami przeznaczonymi do zabezpieczania transmisji danych pomiędzy podmiotami zewnętrznymi oraz w sieciach korporacyjnych; okołocertyfikacyjne usługi elektronicznego potwierdzania statusu certyfikatów kwalifikowanych i niekwalifikowanych; elektroniczne potwierdzanie nadania i odbioru przesyłek elektronicznych; generowanie poświadczeń w formie elektronicznej dotyczących: posiadania danych, istnienia danych, ważności certyfikatu, poprawności podpisu danych; oznaczanie dokumentów w formie elektronicznej kwalifikowanym oraz niekwalifikowanym znacznikiem czasu. Dokument elektroniczny bezpieczne archiwum elektroniczne umożliwiające przechowywanie i utrzymywanie wartości dowodowej dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym oraz oznaczonych wiarygodnym czasem, np. dokumentów w administracji publicznej, umów, dokumentów finansowych;

7 PKI Software House PROFIL DZIAŁALNOŚCI kompleksowa obsługa faktur elektronicznych systemy wspierające masowe podpisywanie, dystrybucję i archiwizację e-faktur; generowanie i podpisywanie dokumentów elektronicznych za pośrednictwem formularzy WWW lub dedykowanych aplikacji; systemy obsługi dokumentów elektronicznych, przeznaczone dla administracji publicznej, umożliwiające obsługę całego procesu obiegu dokumentu w urzędzie wraz z funkcjonalnością elektronicznej skrzynki podawczej i elektronicznego potwierdzenia odbioru. Bezpieczeństwo informacji Projektowanie, wdrażanie i doskonalenie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS): analiza ryzyka systemów informacji; audyty bezpieczeństwa fizycznego; audyty bezpieczeństwa teleinformatycznego; audyty zgodności PN-I (BS7799); audyty bezpieczeństwa danych osobowych; opracowanie planów ciągłości działania i procedur odtwarzania po katastrofie (BCP, DRP); testowanie i nadzorowanie systemu zarządzania ciągłością działania. Szkolenia informatyczne Posiadamy trzy własne ośrodki szkolenia informatycznego: w Szczecinie, Warszawie oraz Lublinie. Jesteśmy: Akredytowaną Placówką Kształcenia Ustawicznego w formach pozaszkolnych. Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Akredytowaną jednostką szkoleniową Urzędu Służby Cywilnej. Autoryzowani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie szkoleń z bezpieczeństwa teleinformatycznego. Wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy. Nasze najważniejsze atuty: profesjonalny system kształcenia, wysoko wykwalifikowana kadra wykładowców, autoryzacje wiodących firm, bogata lista referencyjna, doskonała organizacja szkoleń, nowoczesne laboratoria komputerowe. Posiadamy autoryzacje: Microsoft Gold Certified Partner Learning Solutions, Novell Gold Training Partner, Corel Training Partner, Thomson Prometric Testing Centre. Oferujemy m.in.: autoryzowane szkolenia Microsoft, autoryzowane szkolenia Novell, autoryzowane szkolenia PKI (Infrastruktura Klucza Publicznego), szkolenia z obsługi i administracji systemem Linux, kurs użytkownika programu Płatnik, kursy obsługi komputera i oprogramowania biurowego: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access, MS Project, kurs projektowania stron WWW, kurs grafiki komputerowej, organizujemy seminaria i konferencje.

8 e-commerce POTENCJAŁ FIRMY Kapitał Spółki kapitał zakładowy: zł Zatrudnienie *stan na Przychody w mln zł Zyski w mln zł *dane za rok obrachunkowy

9 Outsourcing CENTRUM DANYCH Wymagania rynku IT w dziedzinie usług outsourcingowych dotyczące zarówno dostępności, jak i ochrony przetwarzanych danych, nakładają na usługodawców konieczność stosowania odpowiednich rozwiązań architektonicznych, sprzętowych i administracyjnych. Unizeto Technologies, mając powyższe na uwadze, stworzyło Centrum Danych przeznaczone do realizacji usług outsourcingowych, między innymi usług: Trzeciej Strony Elektronicznego Zaufania związanych z podpisem elektronicznym (w tym centrum certyfikacji klucza publicznego), przetwarzania systemów bazodanowych, ASP, hostingu, kolokacji, archiwum elektronicznego oraz obsługi korespondencji masowej. Budynek Centrum Danych (Data Center) został wyposażony w najwyższej klasy zabezpieczenia elektroniczne, programowe, mechaniczne i dostępowe, co zapewnia rzadko spotykany poziom bezpieczeństwa. Z tych powodów zlokalizowane w nim będą również laboratoria kryptograficzne. Specjalnej klasy infrastruktura sprzętowo-programowa umożliwia m.in. przetwarzanie informacji niejawnych. Funkcjonalność budynku oraz wyposażenie adekwatne do wymogów stawianych nowoczesnym Data Center umożliwiają Spółce świadczenie usług na najwyższym światowym poziomie, a tym samym skuteczne konkurowanie z centrami autoryzacji i przetwarzania danych z innych krajów Unii Europejskiej. Jeszcze przed ostatecznym uruchomieniem Centrum Danych Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego potwierdził wykonanie wszystkich zaleceń i wytycznych dla ochrony systemów i sieci teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych (do klauzuli ściśle tajne włącznie) zgodnie z wymaganiami prawnymi i technicznymi. A posiadane certyfikaty, m. in. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001, Systemu Jakości AQAP 2110:2003, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN-I :2005, Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego oraz Świadectwo Wiarygodności Krajowego Dyrektora ds. Uzbrojenia, a także towarzyszące głównemu oddalone od niego o 10 km zapasowe Centrum Danych przy ul. Królowej Korony Polskiej, gwarantują niezawodność i bezpieczeństwo usług oferowanych przez Centrum Danych Unizeto Technologies. Nowe Centrum Danych w Szczecinie

10 IT-Integration GŁÓWNE WYDARZENIA 2007 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Unizeto Technologies SA zakończyło realizację zamówienia dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wydruk i zakopertowanie spersonalizowanych wniosków o przyznanie płatności obszarowych (do gruntów rolnych), płatności zwięrzęcych, płatności do roślin energetycznych oraz wszystkich wymaganych do ubiegania się o płatności przez rolników załączników graficznych. [ ] Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej Unizeto Technologies SA działając w konsorcjum z EO Networks Sp. z o. o. podpisało umowę z Urzędem Patentowym RP w Warszawie na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu usług elektronicznych Internetowy Portal Usługowy wraz z platformą sprzętową oraz niezbędnymi licencjami. [ ] GlobalSign Unizeto Technologies SA podpisała kontrakt z GlobalSign NV (Leuven, Belgia). W ramach podpisanej umowy należące do Unizeto Technologies Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM rozpoczyna świadczenie dedykowanej usługi Znacznika Czasu (TS Time Stamping), zgodnie ze standardem WebTrust. Dedykowany dla klientów centrum certyfikacji GlobalSign TS Service świadczony będzie pod marką zamawiającego, co oznacza, że ścieżka certyfikacji będzie prowadziła do certyfikatu wystawcy (root) podpisanego przez GlobalSign. [ ] Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Unizeto Technologies SA zakończyło realizację umowy na dostawę i wdrożenie oprogramowania serwerowego procertum DVCS dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ramach umowy zostało również przeprowadzone szkolenie z zakresu korzystania z oprogramowania oraz będą świadczone usługi konsultacji i opieki technicznej [ ] 2006 Centrum Danych 30 września 2006 r. przy ul. Bajecznej 13 w Szczecinie powstało supernowoczesne Centrum Danych. Obiekt zbudowano w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [ ]. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Unizeto Technologies podpisało z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) kontrakt na dostarczenie publicznym służbom zatrudnienia 950 szt. zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Ponadto przez okres dwóch lat Spółka będzie świadczyć na rzecz służb usługi znakowania czasem oraz udzieli licencji na oprogramowanie interfejsowe [ ]. Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie, wydała Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego drugiego stopnia, stwierdzające zdolność Unizeto Technologies do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE przed nieuprawnionym ujawnieniem. [ ]. Liczba certyfikatów wydanych przez CERTUM osiągnęła prawie milion [ ].

11 Electronic Document GŁÓWNE WYDARZENIA Norma PN-I :2005 audytorzy BVQI (Bureau Veritas Quality International) Polska Sp. z o.o. przyznali Unizeto certyfikat zgod- -ności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z normą PN-I :2005 (identycznej z normą BS7799-2:2002) [ ]. AQAP 2110:2003 po pozytywnej ocenie audytorów z Ministerstwa Obrony Narodowej Zakładu Systemów Jakości i Zarządzania Unizeto otrzymało certyfikat zgodności z normą AQAP 2110:2003 [ ] Unizeto ze Spółki z o.o. przekształciło się w Unizeto Technologies Spółkę Akcyjną [ ]. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Unizeto zostało akredytowanym wykonawcą usług doradczych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw [ ] Fundusz Phare 2002 Unizeto otrzymało dotację z funduszu Phare 2002 w ramach programu Regionalny Fundusz Dotacji Inwestycyjnych na realizację dwóch projektów pt. Wirtualna platforma do współpracy Portal Korporacyjny Unizeto oraz Szkolenia bez granic mobilna sala szkoleniowa Ośrodka Szkolenia Informatycznego Unizeto [ ]. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) Unizeto zakończyło ogólnopolskie wdrożenie Systemu Ewidencji Ubezpieczonych, Rozliczania Składek i Świadczeń Krótkoterminowych. Nowy system (KRUSnal) został zaprojektowany i wykonany przez Unizeto i zastąpił cztery dotychczas eksploatowane systemy, zapewniając spójność i bezpieczeństwo baz danych [ ]. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Unizeto otrzymało koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania oraz obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym [ ]. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Unizeto podpisało umowę na wykonanie prac objętych projektem celowym System do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego w środowisku rozproszonym [ ] Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w ramach realizacji projektu PKI dla ARiMR, Unizeto uruchomiło dedykowane centrum certyfikacji klucza publicznego i rozpoczęło emisję certyfikatów w ramach usług outsourcingowych [ ] Pierwszy kwalifikowany certyfikat w Polsce Premier RP otrzymał pierwszy w Polsce kwalifikowany certyfikat klucza publicznego wystawiony przez CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji [ ]. PZU Życie SA Unizeto sfinalizowało budowę i wdrożenie jednej z największych w Europie korporacyjnej Infrastruktury Klucza Publicznego opartej na własnej technologii PKI (procertum PKI System) [ ].

12 IT-Business Solutions Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) Unizeto implementuje rozwiązania procertum w systemie bezpiecznego obrotu eksploatowanego przez KDPW. Została wykonana dedykowana struktura PKI, dla której CERTUM świadczy usługi certyfikacyjne [ ] ISO 9001:2000 Germanischer Lloyd Certification GmbH przyznało Unizeto certyfikat ISO systemu zarządzania jakością, obejmujący między innymi procesy: wytwarzania oprogramowania, usług certyfikacyjnych, projektowania i instalowania sieci teleinformatycznych oraz projektowania i wdrażania kartowych systemów identyfikacji [ ]. Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego Unizeto zorganizowało pierwszą z cyklu międzynarodową konferencję pt. Podpis elektroniczny światowe trendy, osiągnięcia i oczekiwania [ ]. Minister Gospodarki decyzją nr 1 Unizeto zostało wpisane do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym [ ] Unizeto uruchomiło ogólnopolską sieć ośrodków szkoleniowych (obecnie Autoryzowani Partnerzy Edukacyjni Unizeto) oferujących autorskie szkolenia dla użytkowników podpisu elektronicznego, administratorów systemów i inspektorów bezpiecznych systemów teleinformatycznych. Powyższe szkolenia, dotyczące administratorów i inspektorów, zostały autoryzowane przez Biuro Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki Urzędu Ochrony Państwa [ ] Unizeto zaprojektowało i wdrożyło Infrastrukturę Klucza Publicznego na potrzeby systemu ubezpieczenia społecznego obejmującego Zakład Ubezpieczeń Społecznych, płatników składek, OFE (Otwarte Fundusze Emerytalne) i NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia). Wraz ze świadczonymi na zasadach outsourcingu usługami certyfikacyjnymi system ten obsługuje miesięcznie kilka milionów dokumentów elektronicznych, które podmioty obowiązane przekazują do wymienionych wyżej instytucji. W systemie tym zastosowanie znalazły niemalże wszystkie produkty rodziny procertum [ ] Utworzono CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji [ ] Przy współpracy Unizeto powstał pierwszy w Polsce system płatności bezgotówkowych dla Banków Spółdzielczych, wykorzystujący inteligentne karty mikroprocesorowe System OSKAR (Osobista Karta Rozliczeniowa) [ ] Rozpoczęto prace nad opracowaniem własnej technologii Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) Sprywatyzowano i przekształcono przedsiębiorstwo państwowe w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Unizeto [ ] Przekształcono Zakład Obliczeniowy w przedsiębiorstwo państwowe o nazwie Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej (ZETO) w Szczecinie [ ] Utworzono Zakład Obliczeniowy w Szczecinie (zakład budżetowy), protoplastę Unizeto Technologies SA [ ].

13 IT-Technologies WŚRÓD NASZYCH KLIENTÓW SĄ: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Bank PEKAO SA, Bank Gospodarki Żywnościowej SA, ENEA Szczecin, Kancelaria Sejmu w Warszawie, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Obrony Narodowej, Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), Narodowy Bank Polski (NBP), NATO Wielonarodowy Korpus Północny Wschód, P4 Sp. z o.o. niezależny operator telefonii komórkowej, PKO Bank Polski, Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), Północna Izba Gospodarcza, PZU SA, PZU Życie SA, Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Urząd Miasta w Gdańsku, Urząd Miejski w Kołobrzegu, Urząd Miejski w Szczecinie, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Wincor-Nixdorf, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Zespół Elektrowni Dolna Odra.

14 e-business NAGRODY I WYRÓŻNIENIA Oferowane przez Unizeto Technologies produkty i usługi zyskały uznanie nie tylko wśród Klientów, ale także różnych komisji konkursowych. Poniżej przedstawiamy zestawienie wybranych, szczególnie dla nas cennych, nagród i wyróżnień: 2007 Inwestycja 2007 Kapituła konkursu organizowanego w ramach Pomorskich Dni Techniki pod patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego przyznała spółce tytuł Inwestycja 2007 za wybudowanie i przekazanie do ekspolatacji nowoczesnego Centrum Danych. Medal Pomorski Produkt 2005 Usługa 2007 Kapituła konkursu organizowanego w ramach Pomorskich Dni Techniki pod patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego przyznała spółce tytuł Usługa 2007 za obsługę korespondencji masowej - wydruków i kopertowania, w tym wydruków na żądanie Medal Pomorski Produkt 2006 Kapituła konkursu Pomorski Produkt 2006 NOT w Koszalinie przyznała medal za system elektronicznej archiwizacji dokumentów dla Bezpiecznego Archiwum Elektronicznego. Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin Kapituła I edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecina przyznała Nagrodę Gospodarczą za 2005 r. w kategorii Średni Przedsiębiorca. Medal Europejski XIII edycji Business Centre Club i Komitet Integracji Europejskiej nagrodziły Unizeto Medalem Europejskim XIII edycji za Elektroniczny Urząd Podawczy. Dobra Firma Medal Pomorski Produkt 2005 Kapituła Konkursu Pomorski Produkt 2005 NOT w Koszalinie przyznała medal za system bezpiecznej wymiany dokumentów elektronicznych dla procertum Form. Dobra Firma Zachodniopomorska Redakcja Rzeczpospolitej i Kapituła Nagrody przyznały nagrodę za dynamikę rozwoju i osiągniętą efektywność Dobra Firma 2004 Redakcja Rzeczpospolitej i Kapituła Nagrody przyznały Unizeto tytuł Dobra Firma 2004 dla najdynamiczniej rozwijającej się firmy z Listy 2000 Polskich Przedsiębiorstw EUROFIRMA 2004 W siedzibie Ministerstwa Gospodarki i Pracy w Warszawie Unizeto otrzymało statuetkę oraz certyfikaty przyznane za zajęcie II miejsca w konkursie EUROFIRMA 2004.

15 European Forum on Electronic Signature NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 2003 Medal Europejski VII edycji Business Centre Club i Komitet Integracji Europejskiej przyznali Unizeto Medal Europejski VII edycji za bezpieczne urządzenie do składania podpisu elektronicznego. Medal Europejski VI edycji Business Centre Club i Komitet Integracji Europejskiej przyznali Unizeto Medal Europejski VI edycji za emisje kwalifikowanych certyfikatów klucza publicznego PKI. INFOSYSTEM 2002 Złoty Medal 2002 Złoty Medal Targów INFOSYSTEM 2002 Podczas Międzynarodowych Targów Telekomunikacji, Technologii Informatycznych i Elektroniki INFOSYSTEM 2002 w Poznaniu przyznano Unizeto Złoty Medal za procertum PKI System (modułowy, zintegrowany system Infrastruktury Klucza Publicznego). Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP Kapituła Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Rzeczypospolitej nominowała Unizeto w kategorii Polskie Przedsiębiorstwo. Teraz Polska W XII edycji konkursu na najlepsze produkty i usługi Teraz Polska Unizeto uzyskało łącznie dwie nominacje; za usługi CC Unizeto CERTUM oraz za autorski system Infrastruktury Klucza Publicznego procertum PKI Teraz Polska W XI edycji konkursu na najlepsze usługi Teraz Polska Unizeto uzyskało nominację za usługi Centrum Certyfikacji Unizeto CERTUM System Informatyczny Roku 2000 Redakcje PC Kuriera i TeleNet Forum nominowały Unizeto za system wspomagania prac normalizacyjnych NORMA, wdrożony w Polskim Komitecie Normalizacyjnym Medal za Najlepszy Produkt Podczas VII Międzynarodowych Targów Pogranicza 99 Prezydent Zachodniej Izby Gospodarczej przyznał Unizeto Medal za Najlepszy Produkt w dziedzinie bankowości za system i kartę bankową OSKAR.

16 Unizeto Technologies SA Centrala ul. Królowej Korony Polskiej Szczecin tel. +48 (0) fax +48 (0) Centrum Danych ul. Bajeczna Szczecin tel. +48 (0) fax +48 (0) Oddział w Warszawie ul. L. Krzywickiego Warszawa tel. +48 (0) fax +48 (0) Oddział w Katowicach ul. Modelarska Katowice tel. +48 (0) fax +48 (0) Oddział w Lublinie ul. Cisowa Lublin tel. +48 (0) fax +48 (0) Oddział w Koszalinie ul. Morska Koszalin tel. +48 (0) fax +48 (0)

ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1. Najważniejsze informacje o Emitencie 1.1. Specyfika działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej rozpoczął działalność

Bardziej szczegółowo

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH FIRMA KRÓTKA INFORMACJA OFERTA DLA SEKTORA BANKOWEGO Algotech Polska Sp. z o.o. Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej i Wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Brand Manual Unizeto Technolgies 2012. 22.06.2012 Wersja 1.0

Brand Manual Unizeto Technolgies 2012. 22.06.2012 Wersja 1.0 Brand Manual Unizeto Technolgies 2012 22.06.2012 Wersja 1.0 Spis treści 1. Podstawowa księga znaku Unizeto Technologies SA a) Logo - Wersja podstawowa b) Favicon c) Budowa i proporcje d) Pole ochronne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Misja. 7. Usługi pozarozliczeniowe. 2. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 7.1 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR

Spis treści. 1. Misja. 7. Usługi pozarozliczeniowe. 2. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 7.1 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR Spis treści 1. Misja 6 7. Usługi pozarozliczeniowe 41 2. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 10 7.1 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR 41 3. List Prezesa Zarządu 10 7.2 Faktury elektroniczne

Bardziej szczegółowo

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH FIRMA KRÓTKA INFORMACJA OFERTA DLA SEKTORA BANKOWEGO Algotech Polska Sp. z o.o. Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej i Wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju grupy kapitałowej ATM Systemy Informatyczne S.A. na lata 2012-2013

Kierunki rozwoju grupy kapitałowej ATM Systemy Informatyczne S.A. na lata 2012-2013 Kierunki rozwoju grupy kapitałowej ATM Systemy Informatyczne S.A. na lata 2012-2013 Warszawa, czerwiec 2012 roku 1. Wprowadzenie W wyniku realizacji strategii ATM S.A. ogłoszonej na lata 2010-2011 nastąpiło

Bardziej szczegółowo

zaawansowane technologie informatyczne

zaawansowane technologie informatyczne zaawansowane technologie informatyczne 1 Profil działalności Poznańska spółka informatyczna TALEX powstała w 1989 roku. TALEX świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2011 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Systemy Ochrony Informacji

Systemy Ochrony Informacji 1 Systemy Ochrony Informacji Enigma Systemy Ochrony Informacji jest producentem, dostawcą i integratorem zaawansowanych dedykowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa systemów ze szczególnym naciskiem

Bardziej szczegółowo

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business Szanowni Państwo, od ponad dekady jesteśmy świadkami przeobrażania informatyki w dobro powszechnie dostępne. Jeśli przyjmiemy, że pojęcie to oznacza towar, który może być dostarczony w dowolne miejsce

Bardziej szczegółowo

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni Nr 119/2008 Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni I II W numerze: Misją Programu e-dialog jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ

ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU TRANSFER WIEDZY W REGIONIE POPRZEZ ROZWÓJ SIECI WSPÓŁPRACY W RAMACH

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. DANE FINANSOWE 5 PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNE Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. Solutions for Demanding Business

Profil firmy. Solutions for Demanding Business 21 Profil firmy Solutions for Demanding Business 2 List Prezesa W 2011 roku Asseco Poland S.A. obchodziło dwudziestolecie swojej działalności. Ledwie dwie dekady temu stawialiśmy pierwsze kroki na polskim

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa

RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa 1 Spis treści I. Informacje ogólne... 3 II. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe... 6 III. Opis

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Program na lata 2003-2006 Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce /Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu - ehandel/

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy Warszawa 2015

Prezentacja firmy Warszawa 2015 Prezentacja firmy Warszawa 2015 Firma Historia firmy QUMAK Powstaje PHP Qumak Sp. z o.o. POŁĄCZENIE Firmy należące do Grupy Sekom łączą się w jeden podmiot - firmę QUMAK-SEKOM S.A. NOWA STRATEGIA Firma

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 Kielce 2007 Opracował zespół w składzie: Dr hab. Małgorzata Suchańska Dr inż. Zbigniew Sender Mgr inż Zygmunt Mazur Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo