Trzecia Strona. elektroniczne. Zaufania. Faktura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Trzecia Strona. elektroniczne. Zaufania. Faktura"

Transkrypt

1 Trzecia Strona Elektronicznego Zaufania Faktura Integracja elektroniczna Podpis Szkolenia elektroniczny Outsourcing Bezpieczne Software archiwum elektroniczne

2 PKI Solutions

3 e-signature Szanowni Państwo, Rozwój nowoczesnych technologii to efekt nieustannie prowadzonych prac i specjalistycznych badań. Firmy, które zamierzają utrzymać swoją pozycję, nie mogą poprzestać na realizacji bieżących zamówień, muszą przewidywać i wyprzedzać zmiany zachodzące na rynku. Tylko w ten sposób będą mogły stawić czoło konkurencji i zaspokoić rosnące wymagania swoich Klientów. Misją naszej firmy jest tworzenie i oferowanie rozwiązań, które umożliwiają Klientom oraz Partnerom odkrywanie i wykorzystywanie nowych możliwości. Unizeto Technologies SA jest producentem, dostawcą oraz integratorem dedykowanych i powszechnych produktów, rozwiązań i usług teleinformatycznych, w których główną rolę odgrywają bezpieczeństwo i innowacyjność. Dumni jesteśmy zwłaszcza z osiągnięcia pozycji lidera w zakresie rozwiązań i usług związanych z podpisem i dokumentem elektronicznym. Efektem naszych działań jest oferta, w której szczególną pozycję zajmuje nasz Software House z autorskim oprogramowaniem pod handlową nazwą procertum. Jest to rodzina oprogramowania wspierającego m.in. budowę Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) i usług świadczonych przez centra certyfikacji. Należy podkreślić, iż wszystkie dotychczasowe ważniejsze implementacje systemów bazujących na technologii procertum swoim zasięgiem obejmowały cały kraj. Stanowi to doskonały dowód na skalowalność naszych rozwiązań jesteśmy przygotowani do obsługiwania nie tylko instytucji o zasięgu ogólnopolskim, ale także korporacji międzynarodowych. Spółka bierze czynny udział w pracach normalizacyjnych w organizacjach międzynarodowych (ISO) i europejskich (CEN) oraz w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) w zakresie kart mikroprocesorowych i podpisu elektronicznego. Ponadto uczestniczy w tworzeniu analiz prawnych dotyczących różnorodnych aspektów stosowania podpisów elektronicznych, które powstają we współpracy z naukowym środowiskiem prawniczym, m.in. Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Fundacją Centrum Naukowe Notariatu. Satysfakcjonujące wyniki naszej działalności oraz zaufanie, jakim obdarzają nas Partnerzy i Klienci, umożliwiają nam dalsze inwestycje, niezbędne do stabilnego rozwoju Spółki i osiągnięcia zamierzonych celów. Pragniemy być dla naszych Klientów głównym dostawcą i integratorem rozwiązań teleinformatycznych oraz wiarygodnym doradcą. Chcemy naszą wiedzą i doświadczeniem, dostarczając nowoczesne rozwiązania na miarę obecnego wieku, wspomagać budowę społeczeństwa informacyjnego. Wierzymy, że nasza praca przyczyni się do rozwoju gospodarki elektronicznej, a tym samym ułatwi funkcjonowanie wielu firmom i instytucjom. Andrzej Bendig-Wielowiejski Prezes Zarządu Unizeto Technologies SA

4 PKI System

5 Electronic Trusted Third Party OGÓLNE INFORMACJE O FIRMIE Unizeto Technologies jest firmą funkcjonującą od 1965 roku na rynku w sektorze technologii informatycznych (IT). Wśród krajowych i zagranicznych firm branży IT Unizeto Technologies wyróżnia się jako producent i integrator rozwiązań Infrastruktury Klucza publicznego (PKI), kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym oraz dostawca zaawansowanych technologicznie usług outsourcingowych. Spółka posiada własne Centra Danych wyspecjalizowane między innymi w przetwarzaniu danych także tych z klauzulą ściśle tajne, obsłudze korespondencji masowej, bezpiecznej archiwizacji dokumentów papierowych i elektronicznych oraz udostępnianiu Systemu Obsługi e-faktur. Oferowane przez Spółkę produkty i usługi bazują na autorskich rozwiązaniach i własnych patentach, które są wynikiem intensywnie prowadzonych we współpracy ze środowiskami naukowymi prac badawczo-rozwojowych. W 2002 roku Unizeto przeszło szereg audytów, w wyniku których otrzymało certyfikat ISO 9001:2000 systemu zarządzania jakością oraz ocenę zgodności kryteriów określonych według standardu WebTrust SM/TM dla centrów certyfikacji. Dwa lata później, czyli w 2004 roku, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielił Unizeto koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania oraz obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. W tym samym roku oferta Unizeto Technologies, po pomyślnym zakończeniu procedur, została umieszczona w bazie wykorzystywanej w procesach przygotowania zaopatrzenia służb wojskowych i policyjnych wszystkich krajów NATO. W styczniu 2006 roku, po audycie Ministerstwa Obrony Narodowej Zakładu Systemów Jakości i Zarządzania, Unizeto otrzymało certyfikat zgodności z normą AQAP 2110:2003, która określa wymagania do kontraktów dostaw dla wojska; jest również uzupełnieniem i rozszerzeniem normy jakości serii ISO W lutym 2006 roku, po pozytywnej ocenie audytorów BVQI (Bureau Veritas Quality International) Polska Sp. z o.o., spółce przyznano certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z normą PN-I :2005 (identycznej z normą BS7799-2:2002). Dzisiaj, dzięki kontraktom zrealizowanym oraz będącym w trakcie realizacji, Unizeto Technologies zajmuje wysoką i stabilną pozycję wśród uznanych firm integratorskich. Nakłady poniesione na rozwój nowych technologii, długoterminowa strategia rozwoju, a także opracowana Strategia Bezpieczeństwa zapewniają jej dalszy stabilny rozwój i stwarzają możliwości dalszych inwestycji.

6 PROFIL DZIAŁALNOŚCI W każdej z dziedzin naszej działalności kładziemy szczególny nacisk na szeroko pojęte bezpieczeństwo i ochronę informacji. Poza oczywistym aspektem bezpieczeństwa technologicznego, priorytetową rolę odgrywa dla nas zgodność oferowanych rozwiązań z obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi i normalizacyjnymi. Naszym Klientom oferujemy nie tylko usługę, ale również pewność, że wpisuje się ona w bieżące regulacje ujmujące w ramy prawne dynamiczny rozwój nowoczesnej gospodarki. Świadczymy usługi w zakresie: Integracja systemowa i aplikacyjna integracja sprzętu IT i telekomunikacyjnego z oprogramowaniem sieciowym, systemowym i użytkowym; integracja systemów oraz wdrażanie oprogramowania aplikacyjnego. Usługi Centrum Danych przetwarzanie danych; udostępnianie aplikacji (ASP); backup i archiwizacja danych; archiwizacja dokumentów papierowych; obsługa korespondencji masowej; digitalizacja i skanowanie dokumentów; hosting i kolokacja; prowadzenie Centrów Zapasowych; outsourcingowe Centrum Certyfikacji; Elektroniczny Urząd Podawczy; obsługa faktur elektronicznych. Software House wytwarzanie oprogramowania projektowanie, integracja i wdrażanie dedykowanych i specjalizowanych systemów informatycznych; projektowanie i wytwarzanie systemów wspierających budowę Infrastruktury Klucza Publicznego oraz oprogramowania do składania podpisu elektronicznego; projektowanie i wytwarzanie oprogramowania stanowiącego wsparcie dla elektronicznego obiegu dokumentów; rozwój technologii kart mikroprocesorowych i kryptograficznych. Usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym emisja certyfikatów kwalifikowanych do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego; emisja certyfikatów niekwalifikowanych przeznaczonych do: składania podpisu elektronicznego; logowania do serwisów WWW, baz danych i aplikacji; zabezpieczenia poczty elektronicznej; zabezpieczenia serwerów SSL; tworzenia wirtualnych sieci prywatnych VPN; zabezpieczenia oprogramowania; szyfrowania danych; emisja i zarządzanie certyfikatami przeznaczonymi do zabezpieczania transmisji danych pomiędzy podmiotami zewnętrznymi oraz w sieciach korporacyjnych; okołocertyfikacyjne usługi elektronicznego potwierdzania statusu certyfikatów kwalifikowanych i niekwalifikowanych; elektroniczne potwierdzanie nadania i odbioru przesyłek elektronicznych; generowanie poświadczeń w formie elektronicznej dotyczących: posiadania danych, istnienia danych, ważności certyfikatu, poprawności podpisu danych; oznaczanie dokumentów w formie elektronicznej kwalifikowanym oraz niekwalifikowanym znacznikiem czasu. Dokument elektroniczny bezpieczne archiwum elektroniczne umożliwiające przechowywanie i utrzymywanie wartości dowodowej dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym oraz oznaczonych wiarygodnym czasem, np. dokumentów w administracji publicznej, umów, dokumentów finansowych;

7 PKI Software House PROFIL DZIAŁALNOŚCI kompleksowa obsługa faktur elektronicznych systemy wspierające masowe podpisywanie, dystrybucję i archiwizację e-faktur; generowanie i podpisywanie dokumentów elektronicznych za pośrednictwem formularzy WWW lub dedykowanych aplikacji; systemy obsługi dokumentów elektronicznych, przeznaczone dla administracji publicznej, umożliwiające obsługę całego procesu obiegu dokumentu w urzędzie wraz z funkcjonalnością elektronicznej skrzynki podawczej i elektronicznego potwierdzenia odbioru. Bezpieczeństwo informacji Projektowanie, wdrażanie i doskonalenie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS): analiza ryzyka systemów informacji; audyty bezpieczeństwa fizycznego; audyty bezpieczeństwa teleinformatycznego; audyty zgodności PN-I (BS7799); audyty bezpieczeństwa danych osobowych; opracowanie planów ciągłości działania i procedur odtwarzania po katastrofie (BCP, DRP); testowanie i nadzorowanie systemu zarządzania ciągłością działania. Szkolenia informatyczne Posiadamy trzy własne ośrodki szkolenia informatycznego: w Szczecinie, Warszawie oraz Lublinie. Jesteśmy: Akredytowaną Placówką Kształcenia Ustawicznego w formach pozaszkolnych. Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Akredytowaną jednostką szkoleniową Urzędu Służby Cywilnej. Autoryzowani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie szkoleń z bezpieczeństwa teleinformatycznego. Wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy. Nasze najważniejsze atuty: profesjonalny system kształcenia, wysoko wykwalifikowana kadra wykładowców, autoryzacje wiodących firm, bogata lista referencyjna, doskonała organizacja szkoleń, nowoczesne laboratoria komputerowe. Posiadamy autoryzacje: Microsoft Gold Certified Partner Learning Solutions, Novell Gold Training Partner, Corel Training Partner, Thomson Prometric Testing Centre. Oferujemy m.in.: autoryzowane szkolenia Microsoft, autoryzowane szkolenia Novell, autoryzowane szkolenia PKI (Infrastruktura Klucza Publicznego), szkolenia z obsługi i administracji systemem Linux, kurs użytkownika programu Płatnik, kursy obsługi komputera i oprogramowania biurowego: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access, MS Project, kurs projektowania stron WWW, kurs grafiki komputerowej, organizujemy seminaria i konferencje.

8 e-commerce POTENCJAŁ FIRMY Kapitał Spółki kapitał zakładowy: zł Zatrudnienie *stan na Przychody w mln zł Zyski w mln zł *dane za rok obrachunkowy

9 Outsourcing CENTRUM DANYCH Wymagania rynku IT w dziedzinie usług outsourcingowych dotyczące zarówno dostępności, jak i ochrony przetwarzanych danych, nakładają na usługodawców konieczność stosowania odpowiednich rozwiązań architektonicznych, sprzętowych i administracyjnych. Unizeto Technologies, mając powyższe na uwadze, stworzyło Centrum Danych przeznaczone do realizacji usług outsourcingowych, między innymi usług: Trzeciej Strony Elektronicznego Zaufania związanych z podpisem elektronicznym (w tym centrum certyfikacji klucza publicznego), przetwarzania systemów bazodanowych, ASP, hostingu, kolokacji, archiwum elektronicznego oraz obsługi korespondencji masowej. Budynek Centrum Danych (Data Center) został wyposażony w najwyższej klasy zabezpieczenia elektroniczne, programowe, mechaniczne i dostępowe, co zapewnia rzadko spotykany poziom bezpieczeństwa. Z tych powodów zlokalizowane w nim będą również laboratoria kryptograficzne. Specjalnej klasy infrastruktura sprzętowo-programowa umożliwia m.in. przetwarzanie informacji niejawnych. Funkcjonalność budynku oraz wyposażenie adekwatne do wymogów stawianych nowoczesnym Data Center umożliwiają Spółce świadczenie usług na najwyższym światowym poziomie, a tym samym skuteczne konkurowanie z centrami autoryzacji i przetwarzania danych z innych krajów Unii Europejskiej. Jeszcze przed ostatecznym uruchomieniem Centrum Danych Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego potwierdził wykonanie wszystkich zaleceń i wytycznych dla ochrony systemów i sieci teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych (do klauzuli ściśle tajne włącznie) zgodnie z wymaganiami prawnymi i technicznymi. A posiadane certyfikaty, m. in. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001, Systemu Jakości AQAP 2110:2003, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN-I :2005, Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego oraz Świadectwo Wiarygodności Krajowego Dyrektora ds. Uzbrojenia, a także towarzyszące głównemu oddalone od niego o 10 km zapasowe Centrum Danych przy ul. Królowej Korony Polskiej, gwarantują niezawodność i bezpieczeństwo usług oferowanych przez Centrum Danych Unizeto Technologies. Nowe Centrum Danych w Szczecinie

10 IT-Integration GŁÓWNE WYDARZENIA 2007 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Unizeto Technologies SA zakończyło realizację zamówienia dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wydruk i zakopertowanie spersonalizowanych wniosków o przyznanie płatności obszarowych (do gruntów rolnych), płatności zwięrzęcych, płatności do roślin energetycznych oraz wszystkich wymaganych do ubiegania się o płatności przez rolników załączników graficznych. [ ] Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej Unizeto Technologies SA działając w konsorcjum z EO Networks Sp. z o. o. podpisało umowę z Urzędem Patentowym RP w Warszawie na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu usług elektronicznych Internetowy Portal Usługowy wraz z platformą sprzętową oraz niezbędnymi licencjami. [ ] GlobalSign Unizeto Technologies SA podpisała kontrakt z GlobalSign NV (Leuven, Belgia). W ramach podpisanej umowy należące do Unizeto Technologies Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM rozpoczyna świadczenie dedykowanej usługi Znacznika Czasu (TS Time Stamping), zgodnie ze standardem WebTrust. Dedykowany dla klientów centrum certyfikacji GlobalSign TS Service świadczony będzie pod marką zamawiającego, co oznacza, że ścieżka certyfikacji będzie prowadziła do certyfikatu wystawcy (root) podpisanego przez GlobalSign. [ ] Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Unizeto Technologies SA zakończyło realizację umowy na dostawę i wdrożenie oprogramowania serwerowego procertum DVCS dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ramach umowy zostało również przeprowadzone szkolenie z zakresu korzystania z oprogramowania oraz będą świadczone usługi konsultacji i opieki technicznej [ ] 2006 Centrum Danych 30 września 2006 r. przy ul. Bajecznej 13 w Szczecinie powstało supernowoczesne Centrum Danych. Obiekt zbudowano w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [ ]. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Unizeto Technologies podpisało z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) kontrakt na dostarczenie publicznym służbom zatrudnienia 950 szt. zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Ponadto przez okres dwóch lat Spółka będzie świadczyć na rzecz służb usługi znakowania czasem oraz udzieli licencji na oprogramowanie interfejsowe [ ]. Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie, wydała Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego drugiego stopnia, stwierdzające zdolność Unizeto Technologies do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE przed nieuprawnionym ujawnieniem. [ ]. Liczba certyfikatów wydanych przez CERTUM osiągnęła prawie milion [ ].

11 Electronic Document GŁÓWNE WYDARZENIA Norma PN-I :2005 audytorzy BVQI (Bureau Veritas Quality International) Polska Sp. z o.o. przyznali Unizeto certyfikat zgod- -ności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z normą PN-I :2005 (identycznej z normą BS7799-2:2002) [ ]. AQAP 2110:2003 po pozytywnej ocenie audytorów z Ministerstwa Obrony Narodowej Zakładu Systemów Jakości i Zarządzania Unizeto otrzymało certyfikat zgodności z normą AQAP 2110:2003 [ ] Unizeto ze Spółki z o.o. przekształciło się w Unizeto Technologies Spółkę Akcyjną [ ]. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Unizeto zostało akredytowanym wykonawcą usług doradczych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw [ ] Fundusz Phare 2002 Unizeto otrzymało dotację z funduszu Phare 2002 w ramach programu Regionalny Fundusz Dotacji Inwestycyjnych na realizację dwóch projektów pt. Wirtualna platforma do współpracy Portal Korporacyjny Unizeto oraz Szkolenia bez granic mobilna sala szkoleniowa Ośrodka Szkolenia Informatycznego Unizeto [ ]. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) Unizeto zakończyło ogólnopolskie wdrożenie Systemu Ewidencji Ubezpieczonych, Rozliczania Składek i Świadczeń Krótkoterminowych. Nowy system (KRUSnal) został zaprojektowany i wykonany przez Unizeto i zastąpił cztery dotychczas eksploatowane systemy, zapewniając spójność i bezpieczeństwo baz danych [ ]. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Unizeto otrzymało koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania oraz obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym [ ]. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Unizeto podpisało umowę na wykonanie prac objętych projektem celowym System do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego w środowisku rozproszonym [ ] Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w ramach realizacji projektu PKI dla ARiMR, Unizeto uruchomiło dedykowane centrum certyfikacji klucza publicznego i rozpoczęło emisję certyfikatów w ramach usług outsourcingowych [ ] Pierwszy kwalifikowany certyfikat w Polsce Premier RP otrzymał pierwszy w Polsce kwalifikowany certyfikat klucza publicznego wystawiony przez CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji [ ]. PZU Życie SA Unizeto sfinalizowało budowę i wdrożenie jednej z największych w Europie korporacyjnej Infrastruktury Klucza Publicznego opartej na własnej technologii PKI (procertum PKI System) [ ].

12 IT-Business Solutions Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) Unizeto implementuje rozwiązania procertum w systemie bezpiecznego obrotu eksploatowanego przez KDPW. Została wykonana dedykowana struktura PKI, dla której CERTUM świadczy usługi certyfikacyjne [ ] ISO 9001:2000 Germanischer Lloyd Certification GmbH przyznało Unizeto certyfikat ISO systemu zarządzania jakością, obejmujący między innymi procesy: wytwarzania oprogramowania, usług certyfikacyjnych, projektowania i instalowania sieci teleinformatycznych oraz projektowania i wdrażania kartowych systemów identyfikacji [ ]. Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego Unizeto zorganizowało pierwszą z cyklu międzynarodową konferencję pt. Podpis elektroniczny światowe trendy, osiągnięcia i oczekiwania [ ]. Minister Gospodarki decyzją nr 1 Unizeto zostało wpisane do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym [ ] Unizeto uruchomiło ogólnopolską sieć ośrodków szkoleniowych (obecnie Autoryzowani Partnerzy Edukacyjni Unizeto) oferujących autorskie szkolenia dla użytkowników podpisu elektronicznego, administratorów systemów i inspektorów bezpiecznych systemów teleinformatycznych. Powyższe szkolenia, dotyczące administratorów i inspektorów, zostały autoryzowane przez Biuro Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki Urzędu Ochrony Państwa [ ] Unizeto zaprojektowało i wdrożyło Infrastrukturę Klucza Publicznego na potrzeby systemu ubezpieczenia społecznego obejmującego Zakład Ubezpieczeń Społecznych, płatników składek, OFE (Otwarte Fundusze Emerytalne) i NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia). Wraz ze świadczonymi na zasadach outsourcingu usługami certyfikacyjnymi system ten obsługuje miesięcznie kilka milionów dokumentów elektronicznych, które podmioty obowiązane przekazują do wymienionych wyżej instytucji. W systemie tym zastosowanie znalazły niemalże wszystkie produkty rodziny procertum [ ] Utworzono CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji [ ] Przy współpracy Unizeto powstał pierwszy w Polsce system płatności bezgotówkowych dla Banków Spółdzielczych, wykorzystujący inteligentne karty mikroprocesorowe System OSKAR (Osobista Karta Rozliczeniowa) [ ] Rozpoczęto prace nad opracowaniem własnej technologii Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) Sprywatyzowano i przekształcono przedsiębiorstwo państwowe w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Unizeto [ ] Przekształcono Zakład Obliczeniowy w przedsiębiorstwo państwowe o nazwie Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej (ZETO) w Szczecinie [ ] Utworzono Zakład Obliczeniowy w Szczecinie (zakład budżetowy), protoplastę Unizeto Technologies SA [ ].

13 IT-Technologies WŚRÓD NASZYCH KLIENTÓW SĄ: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Bank PEKAO SA, Bank Gospodarki Żywnościowej SA, ENEA Szczecin, Kancelaria Sejmu w Warszawie, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Obrony Narodowej, Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), Narodowy Bank Polski (NBP), NATO Wielonarodowy Korpus Północny Wschód, P4 Sp. z o.o. niezależny operator telefonii komórkowej, PKO Bank Polski, Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), Północna Izba Gospodarcza, PZU SA, PZU Życie SA, Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Urząd Miasta w Gdańsku, Urząd Miejski w Kołobrzegu, Urząd Miejski w Szczecinie, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Wincor-Nixdorf, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Zespół Elektrowni Dolna Odra.

14 e-business NAGRODY I WYRÓŻNIENIA Oferowane przez Unizeto Technologies produkty i usługi zyskały uznanie nie tylko wśród Klientów, ale także różnych komisji konkursowych. Poniżej przedstawiamy zestawienie wybranych, szczególnie dla nas cennych, nagród i wyróżnień: 2007 Inwestycja 2007 Kapituła konkursu organizowanego w ramach Pomorskich Dni Techniki pod patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego przyznała spółce tytuł Inwestycja 2007 za wybudowanie i przekazanie do ekspolatacji nowoczesnego Centrum Danych. Medal Pomorski Produkt 2005 Usługa 2007 Kapituła konkursu organizowanego w ramach Pomorskich Dni Techniki pod patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego przyznała spółce tytuł Usługa 2007 za obsługę korespondencji masowej - wydruków i kopertowania, w tym wydruków na żądanie Medal Pomorski Produkt 2006 Kapituła konkursu Pomorski Produkt 2006 NOT w Koszalinie przyznała medal za system elektronicznej archiwizacji dokumentów dla Bezpiecznego Archiwum Elektronicznego. Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin Kapituła I edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecina przyznała Nagrodę Gospodarczą za 2005 r. w kategorii Średni Przedsiębiorca. Medal Europejski XIII edycji Business Centre Club i Komitet Integracji Europejskiej nagrodziły Unizeto Medalem Europejskim XIII edycji za Elektroniczny Urząd Podawczy. Dobra Firma Medal Pomorski Produkt 2005 Kapituła Konkursu Pomorski Produkt 2005 NOT w Koszalinie przyznała medal za system bezpiecznej wymiany dokumentów elektronicznych dla procertum Form. Dobra Firma Zachodniopomorska Redakcja Rzeczpospolitej i Kapituła Nagrody przyznały nagrodę za dynamikę rozwoju i osiągniętą efektywność Dobra Firma 2004 Redakcja Rzeczpospolitej i Kapituła Nagrody przyznały Unizeto tytuł Dobra Firma 2004 dla najdynamiczniej rozwijającej się firmy z Listy 2000 Polskich Przedsiębiorstw EUROFIRMA 2004 W siedzibie Ministerstwa Gospodarki i Pracy w Warszawie Unizeto otrzymało statuetkę oraz certyfikaty przyznane za zajęcie II miejsca w konkursie EUROFIRMA 2004.

15 European Forum on Electronic Signature NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 2003 Medal Europejski VII edycji Business Centre Club i Komitet Integracji Europejskiej przyznali Unizeto Medal Europejski VII edycji za bezpieczne urządzenie do składania podpisu elektronicznego. Medal Europejski VI edycji Business Centre Club i Komitet Integracji Europejskiej przyznali Unizeto Medal Europejski VI edycji za emisje kwalifikowanych certyfikatów klucza publicznego PKI. INFOSYSTEM 2002 Złoty Medal 2002 Złoty Medal Targów INFOSYSTEM 2002 Podczas Międzynarodowych Targów Telekomunikacji, Technologii Informatycznych i Elektroniki INFOSYSTEM 2002 w Poznaniu przyznano Unizeto Złoty Medal za procertum PKI System (modułowy, zintegrowany system Infrastruktury Klucza Publicznego). Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP Kapituła Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Rzeczypospolitej nominowała Unizeto w kategorii Polskie Przedsiębiorstwo. Teraz Polska W XII edycji konkursu na najlepsze produkty i usługi Teraz Polska Unizeto uzyskało łącznie dwie nominacje; za usługi CC Unizeto CERTUM oraz za autorski system Infrastruktury Klucza Publicznego procertum PKI Teraz Polska W XI edycji konkursu na najlepsze usługi Teraz Polska Unizeto uzyskało nominację za usługi Centrum Certyfikacji Unizeto CERTUM System Informatyczny Roku 2000 Redakcje PC Kuriera i TeleNet Forum nominowały Unizeto za system wspomagania prac normalizacyjnych NORMA, wdrożony w Polskim Komitecie Normalizacyjnym Medal za Najlepszy Produkt Podczas VII Międzynarodowych Targów Pogranicza 99 Prezydent Zachodniej Izby Gospodarczej przyznał Unizeto Medal za Najlepszy Produkt w dziedzinie bankowości za system i kartę bankową OSKAR.

16 Unizeto Technologies SA Centrala ul. Królowej Korony Polskiej Szczecin tel. +48 (0) fax +48 (0) Centrum Danych ul. Bajeczna Szczecin tel. +48 (0) fax +48 (0) Oddział w Warszawie ul. L. Krzywickiego Warszawa tel. +48 (0) fax +48 (0) Oddział w Katowicach ul. Modelarska Katowice tel. +48 (0) fax +48 (0) Oddział w Lublinie ul. Cisowa Lublin tel. +48 (0) fax +48 (0) Oddział w Koszalinie ul. Morska Koszalin tel. +48 (0) fax +48 (0)

ZETO Koszalin Sp. z o.o.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. Izabela Wrzeszcz Dział Nowych Usług ZETO Koszalin Sp. z o.o. Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Firma powstała w 1967 roku Największa firma informatyczna w regionie PomorzaŚrodkowego

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo specjalne

Bezpieczeństwo specjalne Jesteśmy jednym z największych integratorów rozwiązań informatycznych, łączymy produkty własne z rozwiązaniami oferowanymi przez innych producentów sprzętu i oprogramowania. Świadczymy najwyższej jakości

Bardziej szczegółowo

zetula.pl Zabezpiecz Swoje Dane

zetula.pl Zabezpiecz Swoje Dane zetula.pl Zabezpiecz Swoje Dane 8 grudnia 1965 Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej - ZETO w Łodzi 1 listopada 1994 Centrum Komputerowe ZETO SA - prywatyzacja 2 Rankingi specjalistyczne 1. ComputerWorld

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego II Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk,

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu Usługi i rozwiązania IT dla biznesu lat doświadczeń specjalistów przedsięwzięć krajów od 1995 r. na rynku konsultanci, programiści, kierownicy projektów wspieranych dla ponad 400 klientów klienci i projekty

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 2 PLAN PREZENTACJI STRATEGIA 2004-2006 OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 3 STRATEGIA 2004 2006 koncentracja na silnych stronach 1. Koncentracja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy:

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy: Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 320/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy Z dnia 26 maja 2015 r. WYDZIAŁ INFORMATYKI I. Struktura wewnętrzna Wydziału. 1. Wydział Informatyki Urzędu dzieli się na: 1) Referat

Bardziej szczegółowo

SunBajt Sp. z o.o. ul. Przejazdowa 25 05-800 Pruszków www.sunbajt.pl KRS 0000418911 NIP 5342486155 REGON 146102078

SunBajt Sp. z o.o. ul. Przejazdowa 25 05-800 Pruszków www.sunbajt.pl KRS 0000418911 NIP 5342486155 REGON 146102078 Profil działalności Jesteśmy kompleksowym integratorem zaawansowanych technologii informatycznych, Nasze usługi świadczymy dla dużych i średnich firm, urzędów i instytucji państwowych oraz przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, budowa i wdrażanie systemów informatycznych oraz teleinformatycznych

Projektowanie, budowa i wdrażanie systemów informatycznych oraz teleinformatycznych Kompetencje Projektowanie, budowa i wdrażanie systemów informatycznych oraz teleinformatycznych Projektowanie, budowa i instalacja urządzeń elektronicznych oraz automatyki przemysłowej Integracja rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne rozwiązania IT dla administracji maja 2011

Profesjonalne rozwiązania IT dla administracji maja 2011 Profesjonalne rozwiązania IT dla administracji 24-25 maja 2011 Agenda: 1. ZETO BYDGOSZCZ SA lokalny integrator 2. Puma system dziedzinowy 3. Edicta platforma klasy Workflow 4. Platforma zet. 45 lat aktywności

Bardziej szczegółowo

Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej

Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk, 2011.12.01-02 Interoperacyjność czyli komunikacja FINN8WEB SEKAP epuap. Elektroniczny obieg dokumentów FINN8WEB oraz elektroniczna archiwizacja

Bardziej szczegółowo

www.atende.pl Prezentacja firmy

www.atende.pl Prezentacja firmy www.atende.pl Prezentacja firmy Grupa Atende fakty i liczby Nowa marka na rynku teleinformatycznym Zmiana nazwy firmy z ATM Systemy Informatyczne (2013 r.) Jedna z czołowych firm branży IT Ponad 20 lat

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy. CompFort Meridian Polska dzisiaj Około 120 pracowników Obrót za 2012 r. ponad 91 mln zł Stały wzrost przychodów i zakresu działalności

Kim jesteśmy. CompFort Meridian Polska dzisiaj Około 120 pracowników Obrót za 2012 r. ponad 91 mln zł Stały wzrost przychodów i zakresu działalności Profil firmy Profil firmy CompFort Meridian Polska jest dostawcą rozwiązań do zarządzania IT, gwarantujących wysoki poziom bezpieczeństwa, dostępności oraz wysoką jakość usług dostarczanych przez organizację

Bardziej szczegółowo

BCC Software Factory. Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania. Tytuł prezentacji 1

BCC Software Factory. Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania. Tytuł prezentacji 1 BCC Software Factory Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania SAP Competence Center Tytuł prezentacji 1 BCC Data Centers BCC Software Factory: wyspecjalizowany ośrodek kompetencyjny BCC w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową

Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową O NAS Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową 29 lat doświadczeń na polskim rynku Szerokie portfolio klientów: branża bankowa, finansowa i ubezpieczeniowa, telekomunikacyjna,

Bardziej szczegółowo

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole.

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Jarosław Starszak Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Opola E-mail: Jaroslaw.Starszak@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

www.szkolenia.unizeto.pl

www.szkolenia.unizeto.pl 801 540 340 91 4801 340 www.szkolenia.unizeto.pl Kompetencje zbudowane na doświadczeniu Doświadczenie Unizeto Technologies to wypadkowa historii biznesowej naszej firmy, praktycznie zdobytej wiedzy, która

Bardziej szczegółowo

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT Dzień debiutu: 5 sierpnia 2011 r. Siedziba Spółki: Wrocław Strona internetowa: www.ssk.com.pl HISTORIA FIRMY 1990 1998 1999 2002 2001 2005 2006-2007

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA

nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA Wstęp Biznes Dane Aplikacje Infrastruktura Wirtualizacja Systemy operacyjne Pytania Funkcjonalności środowiska IT: Czy obecnie moje środowisko IT ma

Bardziej szczegółowo

Model funkcjonowania MPTI

Model funkcjonowania MPTI Model funkcjonowania MPTI Your place to be małopolskie centrum nowej gospodarki platforma MPTI zróbmy to razem otwarte innowacje wg MPTI smart city - przyszłość naszych miast zaczyna się tutaj ty wiesz

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych w Polsce dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową.

Jeden z największych w Polsce dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową. O firmie Jeden z największych w Polsce dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową. 27 lat doświadczeń na polskim rynku. Szerokie portfolio klientów: branża bankowa,

Bardziej szczegółowo

Ostrów Wielkopolski, dnia 14.04.2014r. LUBAWA SPÓŁKA AKCYJNA UL. STAROPRZYGODZKA 117 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2014

Ostrów Wielkopolski, dnia 14.04.2014r. LUBAWA SPÓŁKA AKCYJNA UL. STAROPRZYGODZKA 117 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2014 Ostrów Wielkopolski, dnia 14.04.2014r. LUBAWA SPÓŁKA AKCYJNA UL. STAROPRZYGODZKA 117 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2014 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych z UE za pomocą platformy usługowej

Usprawnienie realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych z UE za pomocą platformy usługowej Usprawnienie realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych z UE za pomocą platformy usługowej Andrzej Czernecki Consortia XV Forum Teleinformatyki Miedzeszyn 2009 Platforma usługowa e-groupinvest

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów drukowania i kopiowania w Urzędzie - Arcus Kyocera MDS. Jacek Perz ARCUS S.A. www.arcus.pl

Optymalizacja kosztów drukowania i kopiowania w Urzędzie - Arcus Kyocera MDS. Jacek Perz ARCUS S.A. www.arcus.pl Optymalizacja kosztów drukowania i kopiowania w Urzędzie - Arcus Kyocera MDS Jacek Perz ARCUS S.A. Spis treści Wstęp, kilka słów o firmie Arcus S. A. Arcus Kyocera MDS produkty optymalizacji infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Tworzymy oprogramowanie. Oprogramowanie dla administracji publicznej. Poznań 2016

Tworzymy oprogramowanie. Oprogramowanie dla administracji publicznej. Poznań 2016 Tworzymy oprogramowanie Oprogramowanie dla administracji publicznej Poznań 2016 O firmie -> najważniejsze informacje (1/2) Tworzymy oprogramowanie Sputnik Software jest producentem oprogramowania dla administracji

Bardziej szczegółowo

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1 Projekt z dnia... Informacja Nr... Prezydenta Miasta Opola z dnia... 2015 r. o roli i kierunkach rozwoju informatyki w procesie zarządzania miastem. Centralizacja i konsolidacja usług informatycznych dla

Bardziej szczegółowo

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Katowice, maj 2012 r. Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice 2 Nowa usługa dla firm i oferta dla klientów Państwa firmy Usługa

Bardziej szczegółowo

Outsourcing usług informatycznych - szansa na dofinansowanie systemu IT w szpitalu czy zagrożenia dla bezpieczeństwa danych?

Outsourcing usług informatycznych - szansa na dofinansowanie systemu IT w szpitalu czy zagrożenia dla bezpieczeństwa danych? Outsourcing usług informatycznych - szansa na dofinansowanie systemu IT w szpitalu czy zagrożenia dla bezpieczeństwa danych? Edward Nowicki, Tomasz Białobłocki, Zbigniew Stężyński Outsourcing usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym ELPRO Sp. z o.o. Forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - mikroprzedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie a oszczędności w sektorze publicznym - Arcus Kyocera MDS. Łukasz Undas ARCUS S.A. www.arcus.pl

Nowoczesne technologie a oszczędności w sektorze publicznym - Arcus Kyocera MDS. Łukasz Undas ARCUS S.A. www.arcus.pl Nowoczesne technologie a oszczędności w sektorze publicznym - Arcus Kyocera MDS Łukasz Undas ARCUS S.A. Spis treści Wstęp, kilka słów o firmie Arcus S. A. Arcus Kyocera MDS produkty optymalizacji infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Debiut. na NewConnect

Debiut. na NewConnect Debiut na NewConnect Warszawa, 9 grudnia 2011 Plan prezentacji: 1. Charakterystyka Spółki 2. Profil działalności - Historia - Linie biznesowe - Nagrody i wyróżnienia 3. Akcje i cel emisji 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA. Autor: Jacek Janowski

ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA. Autor: Jacek Janowski ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA Autor: Jacek Janowski WSTĘP 1. NOWY MODEL ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1.1. Kształtowanie się nowej administracji 1.1.1. Współczesny model administracji publicznej 1.1.2. Tradycyjny

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU 2,5 MILIARDA dokumentów w archiwum papierowym 200 MLN obiektów w archiwum cyfrowym 60 MILIONÓW stron digitalizowanych rocznie 200 TB danych w e-archiwum 40 MILIONÓW dokumentów

Bardziej szczegółowo

Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Prezentacja do obrony pracy dyplomowej: Wzorcowa polityka bezpieczeństwa informacji dla organizacji zajmującej się testowaniem oprogramowania. Promotor: dr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

O r g a n i z a t o r. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawska Giełda Papierów Wartościowych. Partner

O r g a n i z a t o r. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawska Giełda Papierów Wartościowych. Partner KONKURS dla przedsiębiorców MSP O r g a n i z a t o r Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawska Giełda Papierów Wartościowych Partner Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości P a t r

Bardziej szczegółowo

POLITYKA CERTYFIKACJI KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH

POLITYKA CERTYFIKACJI KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. POLITYKA CERTYFIKACJI KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH Wersja 1.5 Historia dokumentu Numer wersji Status Data wydania 1.0 Dokument zatwierdzony przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Obsługa prawna sektora IT

Obsługa prawna sektora IT Obsługa prawna sektora IT KANCELARIA GESSEL Kancelaria GESSEL oferuje wyspecjalizowaną pomoc prawną dla spółek z branży IT. Oferujemy usługi doradztwa prawnego wszelkiego rodzaju podmiotom branży IT, w

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta firmy Bosch Rexroth dla maszyn rolniczych

Kompleksowa oferta firmy Bosch Rexroth dla maszyn rolniczych Kompleksowa oferta firmy Bosch Rexroth dla maszyn rolniczych PI 090008 Od ponad 50 lat marka Rexroth jest synonimem innowacyjności, rozwoju i ciągłego doskonalenia swoich produktów pod kątem wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Projekt MSIP-GPW. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa. Seminarium podsumowujące projekt

Projekt MSIP-GPW. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa. Seminarium podsumowujące projekt Projekt MSIP-GPW Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa Seminarium i podsumowujące projekt Warszawa, 27.08.2008 2008 Sygnity Jeden z największych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/06/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/06/2015 LUBAWA Spółka Akcyjna Ul. Staroprzygodzka 117 63-400 Ostrów Wielkopolski Ostrów Wielkopolski, dnia 30.06.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/06/2015 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami 19 lutego 2009 roku Misja Banku Pocztowego Uczynienie usług finansowych dostępnych i przystępnych dla

Bardziej szczegółowo

Spojrzenie operatora na budowę regionalnych sieci telekomunikacyjnych

Spojrzenie operatora na budowę regionalnych sieci telekomunikacyjnych Spojrzenie operatora na budowę regionalnych sieci telekomunikacyjnych Zbigniew Dziarnowski Dyrektor Działu Sprzedaży Usług EXATEL SA Członek Rady PIIT Warszawa, 9 grudnia 2009 r. Podstawowe wytyczne Strategia

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE Warszawa, sierpień 2010 r. KLIKNIJ, ABY EDYTOWAĆ STYL OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE O nas Świadczymy kompleksowe usługi informatyczne od 1991 r. Pracowaliśmy dla niemal 400 Klientów. W tym czasie:

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Ogólna informacja O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Spis treści O nas... 3 Historia firmy... 3 e-direct... 4 Struktura firmy... 4 Nasza oferta... 5 Strategia... 5 Promocja... 5 Kreacja...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 258/08 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Uchwała Nr 258/08 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 29 kwietnia 2008 r. Uchwała Nr 258/08 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 KWIETNIA 2011 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 KWIETNIA 2011 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 KWIETNIA 2011 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat czynników

Bardziej szczegółowo

The Right Direction. www.tspace.pl

The Right Direction. www.tspace.pl The Right Direction www.tspace.pl Jesteśmy specjalistami w budowie zaawansowanych platform utrzymujących krytyczne systemy IT oraz systemów składowania i zabezpieczania danych Dlaczego TSpace? Zespół Kapitał

Bardziej szczegółowo

sprawdź korzyści płynące ze współpracy z nami

sprawdź korzyści płynące ze współpracy z nami outsourcing IT Analizy przedsiębiorstw, które zdecydowały się na przeprowadzenie outsourcingu wykazują, iż w następstwie odnotowano obniżkę kosztów uzyskania danej usługi, poprawę jej jakości, restrukturyzację

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego KIM JESTEŚMY? Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką akcyjną stworzoną

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty SSL. typu Extended Validation (EV) Gwarancja bezpieczeństwa dla odwiedzających i prestiż stron WWW. www.certum.pl

Certyfikaty SSL. typu Extended Validation (EV) Gwarancja bezpieczeństwa dla odwiedzających i prestiż stron WWW. www.certum.pl Certyfikaty SSL typu Extended Validation (EV) Gwarancja bezpieczeństwa dla odwiedzających i prestiż stron WWW www.certum.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 1. Certyfikaty SSL... 2. Certyfikaty SSL typu EV...

Bardziej szczegółowo

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie Program Konwentu: I Dzień Poniedziałek 28 czerwca 9.00 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.15 Uroczyste otwarcie Konwentu 10.15 11.40 Zajęcia programowe: Projekt Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

Bardziej szczegółowo

dla Banków Spółdzielczych

dla Banków Spółdzielczych dla Banków Spółdzielczych Sprostać wyzwaniom Wyzwania w obszarze ZKL Działanie w ciągłym procesie zmian i szybko podejmowanych decyzji oraz wysokie oczekiwania kwalifikacyjne i kompetencyjne wobec pracowników

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o.

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o. Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX Bartosz Marciniak Actuality Sp. z o.o. Prezes Zarządu Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo, które znalazło zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w województwie śląskim

Efekty wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w województwie śląskim Efekty wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w województwie śląskim Anna Bobka-Adwent GARR S.A. Forum Gospodarcze InvestExpo, 21.03.2011 r. Programy Operacyjne Podstawowymi instrumentami

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania do ochrony danych. Wybrane przykłady wdroŝeń. Tomasz Tubis. Tivoli Summer Academy 2010

Kompleksowe rozwiązania do ochrony danych. Wybrane przykłady wdroŝeń. Tomasz Tubis. Tivoli Summer Academy 2010 Kompleksowe rozwiązania do ochrony danych. Wybrane przykłady wdroŝeń. Tomasz Tubis Tivoli Summer Academy 2010 Grupa Sygnity Powstała w marcu 2007 roku w wyniku połączenia dwóch giełdowych grup kapitałowych:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-10 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje

Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje Profil Działalności Rodan Systems O firmie Rodan Systems jest doświadczonym

Bardziej szczegółowo

dział administracji obecnie72% - wzrost o 41 punktów procentowych w porównaniu do 2010 roku

dział administracji obecnie72% - wzrost o 41 punktów procentowych w porównaniu do 2010 roku Outsourcing back-office atrakcyjnym rozwiązaniem biznesowym Co czwarte polskie przedsiębiorstwo stosuje outsourcing back-office, wynika z tegorocznego badania przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie Grupy

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A OSZCZĘDNOŚCI W SEKTORZE PUBLICZNYM

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A OSZCZĘDNOŚCI W SEKTORZE PUBLICZNYM NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A OSZCZĘDNOŚCI W SEKTORZE PUBLICZNYM Sławomir Szczepański Key Account Manager Arcus Kyocera MDS Krzysztof Jaśkiewicz Optymalizacja kosztów drukowania w firmie Dyr. Departamentu Arcus

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

www.atende.pl Prezentacja Grupy Kapitałowej Atende Luty 2014 r.

www.atende.pl Prezentacja Grupy Kapitałowej Atende Luty 2014 r. www.atende.pl Prezentacja Grupy Kapitałowej Atende Luty 2014 r. Grupa kapitałowa Atende 100% 51% 15% 60% 78,5% Phoenix Systems (III kwartał 2013 r.): Nabycie 26% udziałów za około 1 mln zł Objęcie 25%

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy UoInf dotyczący epuap

Zakres przedmiotowy UoInf dotyczący epuap Podstawy prawne Ewolucja regulacji Realizację projektu epuap rozpoczęto w 2006 r. Podstawę normatywną dla systemu teleinformatycznego epuap wprowadzono nowelizacją ustawy o informatyzacji ustawą z dnia

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat

Bardziej szczegółowo

Grupa ARCUS NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A OSZCZĘDNOŚCI W SEKTORZE PUBLICZNYM. Rafał Przyśliwski. Optymalizacja kosztów drukowania w firmie

Grupa ARCUS NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A OSZCZĘDNOŚCI W SEKTORZE PUBLICZNYM. Rafał Przyśliwski. Optymalizacja kosztów drukowania w firmie Grupa ARCUS NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A OSZCZĘDNOŚCI W SEKTORZE PUBLICZNYM Rafał Przyśliwski Arcus Kyocera Wicedyrektor MDS Sprzedaży Regionalnej Optymalizacja kosztów drukowania w firmie Dolnośląski Konwent

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ KOMUNIKAT PRASOWY 22 czerwca 2007 PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ Przedział Ceny Emisyjnej Akcji Serii C oraz Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych w

Bardziej szczegółowo

Trzy pozostające ze sobą w określonych relacjach elementy składowe: 1. Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. 2.

Trzy pozostające ze sobą w określonych relacjach elementy składowe: 1. Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. 2. Trzy pozostające ze sobą w określonych relacjach elementy składowe: 1. Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. 2. Rozwój treści i systemów usług, dzięki którym owa infrastruktura

Bardziej szczegółowo

jest zakup, uruchomienie, i wdrożenie sprzętu i oprogramowania. Wdrożenie systemu obiegu dokumentów EOD

jest zakup, uruchomienie, i wdrożenie sprzętu i oprogramowania. Wdrożenie systemu obiegu dokumentów EOD Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/powiat_goldapski/zamowienia_publiczne/137/status/rodzaj/wzp/ Gołdap: Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

NewConnect. Wojciech Zieliński Prezes Zarządu MakoLab S.A.

NewConnect. Wojciech Zieliński Prezes Zarządu MakoLab S.A. NewConnect nowa perspektywa MakoLab S.A. Wojciech Zieliński Prezes Zarządu MakoLab S.A. Historia 1989 powstanie firmy, elektroniczne usługi DTP 1995dystrybucja oraz tworzenie autorskiego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30%

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30% FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania,

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH DLA ROZWIĄZAŃ Smart Grid i Smart City

USŁUGI PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH DLA ROZWIĄZAŃ Smart Grid i Smart City USŁUGI PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH DLA ROZWIĄZAŃ Smart Grid i Smart City Andrzej Bogun Członek Zarządu PWPW SA 2 USŁUGI PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH DLA ROZWIĄZAŃ Smart Grid i Smart

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r.

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów

Bardziej szczegółowo

Platforma Integracji Komunikacji

Platforma Integracji Komunikacji Platforma Integracji Komunikacji ogólnopolska łączność służbowa łączenie różnorodności RadioEXPO, 8 październik 2014 GRUPA WB 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 kapitał własny (K Eur)

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Polityka Certyfikacji Niekwalifikowanych Usług Unizeto CERTUM Wersja 2.2 Data: 09 maja 2005 Status: poprzedni

Polityka Certyfikacji Niekwalifikowanych Usług Unizeto CERTUM Wersja 2.2 Data: 09 maja 2005 Status: poprzedni Polityka Certyfikacji Niekwalifikowanych Usług Unizeto CERTUM Wersja 2.2 Data: 09 maja 2005 Status: poprzedni Unizeto Technologies S.A. (dawniej Unizeto Sp. z o.o.) Centrum Certyfikacji Unizeto CERTUM

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Legitymacja Studencka w ofercie KIR S.A.

Elektroniczna Legitymacja Studencka w ofercie KIR S.A. NIEZAWODNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO INNOWACYJNOŚĆ Elektroniczna Legitymacja Studencka w ofercie KIR S.A. Warszawa, 13 czerwca 2008 r. Dlaczego Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. mówi o podpisie elektronicznym i ELS?

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty SSL. Program Partnerski. Mniejszy koszt zaufanie większe zyski. www.certum.pl

Certyfikaty SSL. Program Partnerski. Mniejszy koszt zaufanie większe zyski. www.certum.pl Certyfikaty SSL Program Partnerski Mniejszy koszt zaufanie większe zyski www.certum.pl Program Partnerski Unizeto Technologies S.A. daje wyjątkową możliwość wprowadzenia do oferty i sprzedaży certyfikatów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo