STANDARD DANYCH GIS. w ochronie przyrody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARD DANYCH GIS. w ochronie przyrody"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 7 STANDARD DANYCH GIS w ochronie przyrody (dla sektora rządowego realizującego zadania z zakresu ochrony przyrody oraz dla służb ochrony przyrody) Poznań-Zakopane, 31 grudnia 2007 r.

2 Opracowanie: Maciej Łochyński, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Marcin Guzik, Tatrzański Park Narowowy Daniel Lisek, Oddział Ochrony Przyrody, Wielkopolski Urząd Wojewódzki Konsultacja: Uczestnicy III Warsztatów GIS w parkach narodowych i obszarach chronionych Zakopane paździrenika 2007 r. 2

3 SPIS TREŚCI DEFINICJE POJĘĆ... 6 TECHNICZE WYTYCZNE KONSTRUOWANIA BAZY DANYCH... 7 STRUKTURA BAZY DANYCH... 9 LISTA KLAS OBIEKTÓW, DOMEN I TABEL SZCZEGÓŁOWY OPIS WARSTW Zbiór danych: FormOchrPrzy (Formy ochrony przyrody) warstwy (alias): Punkty granic parków narodowych warstwy (alias): Granice parków narodowych warstwy (alias): Obszary parków narodowych warstwy (alias): Punkty granic otulin parków narodowych warstwy (alias): Granice otulin parków narodowych warstwy (alias): Obszary otulin parków narodowych warstwy (alias): Punkty granic rezerwatów przyrody warstwy (alias): Granice rezerwatów przyrody warstwy (alias): Obszary rezerwatów przyrody warstwy (alias): Punkty granic otulin rezerwatów przyrody warstwy (alias): Granice otulin rezerwatów przyrody warstwy (alias): Obszary otulin rezerwatów przyrody warstwy (alias): Punkty granic parków krajobrazowych warstwy (alias): Granice parków krajobrazowych warstwy (alias): Obszary parków krajobrazowych warstwy (alias): Punkty granic otulin parków krajobrazowych warstwy (alias): Granice otulin parków krajobrazowych warstwy (alias): Obszary otulin parków krajobrazowych warstwy (alias): Punkty granic obszarów chronionego krajobrazu warstwy (alias): Granice obszarów chronionego krajobrazu warstwy (alias): Obszary chronionego krajobrazu warstwy (alias): Punkty granic obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura warstwy (alias): Granice obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura warstwy (alias): Obszary specjalnej ochrony ptaków Natura warstwy (alias): Punkty granic specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura warstwy (alias): Granice specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura warstwy (alias): Specjalne obszary ochrony siedlisk Natura warstwy (alias): Stanowiska pomników przyrody warstwy (alias): Stanowiska dokumentacyjne punktowe warstwy (alias): Punkty granic stanowisk dokumentacyjnych warstwy (alias): Granice stanowisk dokumentacyjnych warstwy (alias): Obszary stanowisk dokumentacyjnych warstwy (alias): Punkty granic użytków ekologicznych warstwy (alias): Granice użytków ekologicznych warstwy (alias): Obszary użytków ekologicznych warstwy (alias): Punkty granic zespołów przyrodniczo-krajobrazowych warstwy (alias): Granice zespołów przyrodniczo-krajobrazowych warstwy (alias): Obszary zespołów przyrodniczo-krajobrazowych warstwy (alias): Punkty granic stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania warstwy (alias): Granice stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania warstwy (alias): Obszary stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania Zbiór danych: Gatunki (Gatu) warstwy (alias): Stanowiska gatunków grzybów objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących warstwy (alias): Obszary występowania gatunków grzybów objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących

4 warstwy (alias): Stanowiska gatunków porostów objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących warstwy (alias): Stanowiska gatunków mszaków objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących warstwy (alias): Obszary występowania gatunków mszaków objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących warstwy (alias): Stanowiska gatunków roślin naczyniowych objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących warstwy (alias): Obszary występowania gatunków roślin naczyniowych objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących warstwy (alias): Stanowiska miejsc rozrodu gatunków owadów objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących warstwy (alias): Obszary występowania miejsc rozrodu gatunków owadów objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących warstwy (alias): Stanowiska siedlisk przyrodniczych gatunków owadów objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących warstwy (alias): Obszary występowania siedlisk przyrodniczych gatunków owadów objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących warstwy (alias): Stanowiska miejsc rozrodu gatunków ryb i minogów objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących warstwy (alias): Obszary występowania miejsc rozrodu gatunków rozrodu ryb i minogów objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących warstwy (alias): Obszary występowania siedlisk przyrodniczych gatunków ryb i minogów objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących warstwy (alias): Stanowiska miejsc rozrodu gatunków płazów warstwy (alias): Obszary występowania miejsc rozrodu gatunków płazów warstwy (alias): Obszary występowania siedlisk przyrodniczych gatunków płazów warstwy (alias): Stanowiska miejsc rozrodu gatunków gadów warstwy (alias): Obszary występowania miejsc rozrodu gatunków gadów warstwy (alias): Obszary występowania siedlisk przyrodniczych gatunków gadów warstwy (alias): Stanowiska miejsc rozrodu gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących warstwy (alias): Obszary występowania miejsc rozrodu gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących warstwy (alias): Obszary występowania siedlisk przyrodniczych ptaków zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących warstwy (alias): Stanowiska miejsc rozrodu pozostałych gatunków ptaków warstwy (alias): Obszary występowania miejsc rozrodu pozostałych gatunków ptaków warstwy (alias): Obszary występowania siedlisk przyrodniczych pozostałych gatunków ptaków warstwy (alias): Stanowiska miejsc rozrodu oraz miejsc zimowania gatunków ssaków objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących warstwy (alias): Obszary występowania miejsc rozrodu oraz miejsc zimowania gatunków ssaków objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących warstwy (alias): Obszary występowania siedlisk przyrodniczych gatunków ssaków objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących Zbiór danych: Zbiorowiska roślinne i siedliska przyrodnicze o znaczeniu europejskim (ZbioRoslSiedPrzy) warstwy (alias): Roślinność potencjalna warstwy (alias): Roślinność rzeczywista warstwy (alias): Stanowiska siedlisk przyrodniczych o znaczeniu europejskim warstwy (alias): Obszary występowania siedlisk przyrodniczych o znaczeniu europejskim Zbiór danych: Komponenty środowiska (KompSrod) warstwy (alias): Gleby warstwy (alias): Stanowiska występowania osobliwości przyrody nieożywionej warstwy (alias): Miejsca występowania osobliwości przyrody nieożywionej warstwy (alias): Obszary występowania osobliwości przyrody nieożywionej warstwy (alias): Siedliska leśne warstwy (alias): Drzewostany według głównych gatunków drzew warstwy (alias): Ekosystemy

5 warstwy (alias): Ekosystemy warstwy (alias): Korytarze ekologiczne o znaczeniu lokalnym Zbiór danych: Krajobraz (Kraj) warstwy (alias): Miejsca o wybitnych walorach krajobrazowych warstwy (alias): Przed widokowe warstwy (alias): Krajobrazy warstwy (alias): Walory krajobrazowe Zbiór danych: Infrastruktura (Infr) warstwy (alias): Punktowe obiekty infrastruktury technicznej warstwy (alias): Liniowe obiekty infrastruktury turystycznej i edukacyjnej warstwy (alias): Obszarowe obiekty infrastruktury turystycznej i edukacyjnej warstwy (alias): Szlaki turystyczne piesze warstwy (alias): Szlaki turystyczne rowerowe warstwy (alias): Szlaki turystyczne konne warstwy (alias): Szlaki turystyczne wodne warstwy (alias): Szlaki turystyczne narciarskie warstwy (alias): Nartostrady warstwy (alias): Trasy narciarskie zjazdowe warstwy (alias): Trasy narciarskie biegowe warstwy (alias): Koleje linowe i wyciągi Zbiór danych: Zagrożenia (Zagr) warstwy (alias): Bariery ekologiczne warstwy (alias): Punktowe zagrożenia wewnętrzne i zewnętrze warstwy (alias): Liniowe zagrożenia wewnętrzne i zewnętrze warstwy (alias): Obszarowe zagrożenia wewnętrzne i zewnętrze Zbiór danych: Plan ochrony dla formy ochrony przyrody (PlanOchr) warstwy (alias): Obszary objęte ochroną ścisłą, częściową i krajobrazową warstwy (alias): Miejsca udostępnione dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sporowych warstwy (alias): Obszary udostępnione dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sporowych warstwy (alias): Strefy funkcjonalno-przestrzenne warstwy (alias): Podstrefy funkcjonalno-przestrzenne warstwy (alias): Miejsca planowanych działań ochronnych warstwy (alias): Miejsca planowanych działań ochronnych warstwy (alias): Obszary planowanych działań ochronnych warstwy (alias): Miejsca relizacji działań ochronnych warstwy (alias): Miejsca relizacji działań ochronnych warstwy (alias): Obszary relizacji działań ochronnych ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS DOMEN (SŁOWNIKÓW) ZAŁĄCZNIK NR 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS TABEL ZAŁĄCZNIK NR 3 REFERENCYJNE, TŁOWE ORAZ TEMATYCZNE DANE GIS ZAŁĄCZNIK NR 4 MAPY TEMATYCZNE 5

6 DEFINICJE POJĘĆ słownik wszystkich możliwych wartości dla danego atrybutu Geobaza osobista baza danych geometrycznych MS Access dla ESRI ArcGIS GeoHurtownia baza danych geometrycznych MS Access dla Intergraph GeoMedia Klasa obiektów zestaw obiektów geometrycznych jednakowego typu pliku nazwa pliku zapisanego na nośniku danych warstwy (alias) opis warstwy określający zawartość pliku opis atrybutu określający zawartość (wytłuszczonym drukiem opis atrybutu w bazie danych) Tabela baza danych wartości zapisanych w domenie uzupełniona o dodatkowe elementy Tablica baza danych zawierająca dodatkowe dane atrybutowe łączona relacyjnie z klasą obiektów Wymiarowość charakterystyka geometryczna (punkt, linia, poligon) obiektów zapisywanych w klasie obiektów Zbiór danych zestaw pogrupowanych tematycznie klas obiektów (dot. ESRI ArcGIS) Typy pól w bazie danych: ESRI ArcGIS Intergraph GeoMedia Mapinfo Identyfikator unikatowy globalnie GUID Text (38 znaków) Character (38 znaków) Podwójnej precyzji DOUBLE Double Float Tekst TEXT Text Character Data DATE Date Date Jeśli został opisany jako DOUBLE a w polu została wprowadzona nazwa domeny wartością atrybutu jest liczba rzeczywista opisująca obiekt zdefiniowany w domenie liczbą rzeczywistą i wartością opisową. 6

7 TECHNICZE WYTYCZNE KONSTRUOWANIA BAZY DANYCH Format pliku: Geobaza osobista ESRI ArcGIS /rozszerzenie *.mdb/ lub GeoHurtownia Intergraph GeoMedia /rozszerzenie *.mdb/ Format wymiany i udostępniania danych: ESRI Shapefile /rozszerzenie *.shp/. Układ współrzędnych: PUWG-1992 Definicja układu współrzędnych dla ESRI ArcGIS (definicja pliku *.prj): PROJCS["PUWG_92",GEOGCS["GCS_ETRF_1989",DATUM["D_ETRF_1989",SPHEROID["WGS_1984", , ]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree", ]],PROJECTION[ "Gauss_Kruger"],PARAMETER["False_Easting", ],PARAMETER["False_Northing", ],PARAMETER["Central_Meridian",19.0],PARAMETER["Scale_Factor",0.9993],PARAMETER["Lat itude_of_origin",0.0],unit["meter",1.0]] Definicja układu współrzędnych dla MapInfo (definicja pliku *.prj): "Polska 1992/19", 8, 33, 7, 19, 0, , ,

8 Definicja układu współrzędnych dla Intergraph GeoMedia (definicja pliku *.csf): 8

9 STRUKTURA BAZY DANYCH geobazy osobistej/geohurtowni: Nazwą geobazy osobistej/geohurtowni jest nazwa formy ochrony przyrody, dla której utworzono bazę. Jeżeli dla formy ochrony przyrody została utworzona otulina, dane dla niej należy zbierać w tej samej bazie co dla formy ochrony przyrody. Poszczególne wyrazy w nazwie formy ochrony przyrody należy skrócić do 4 liter. Sąsiadujące w nazwie pliku skróty należy rozdzielić poprzez pisanie pierwszej litery kolejnego skrótu wielką literą. Pierwszy element nazwy pliku również należy rozpocząć poprzez pisanie jego pierwszej litery wielką literą. Należy pominąć wszelkie znaki typograficzne, interpunkcyjne i diakrytyczne występujące w nazwie formy ochrony przyrody. pliku nie może być dłuższa niż 32 znaki. Przykład: NazwFormOchrPrzy.mdb TatrParkNaro.mdb JeziDebi.mdb ParkKrajProm.mdb zbioru danych * : Opis zbiory danych zbioru danych Formy ochrony przyrody Gatunki Zbiorowiska roślinne i siedliska przyrodnicze o znaczeniu europejskim Komponenty środowiska Krajobraz Infrastruktura (związana turystyką i rekreacją oraz ochroną przyrody) Zagrożenia (mające wpływ na funkcjonowanie elementów środowiska przyrodniczego) Plan ochrony dla formy ochrony przyrody FormOchrPrzy Gatu ZbioRoslSiedPrzy KompSrod Kraj Infr Zagr PlanOchr Określając domenę zestawu danych X/Y należy obliczyć minimalną i maksymalną wartość X oraz minimalną i maksymalną wartość Y poprzez dodanie do skrajnych wartości X i Y granicy otuliny formy ochrony przyrody lub granicy formy ochrony przyrody wartości opisującej 1000 metrowy bufor na zewnątrz obiektu (dotyczy GIS wykonywanych z wykorzystaniem oprogramowania ESRI ArcGIS w wersji 9.1 lub starszej). pliku /klasy obiektów, warstwy tematycznej/: Pierwszy człon nazwy pliku składa się ze skrótów jednego lub większej liczby wyrazów opisujących zawartość pliku. Skróty powinny składać się z 4 liter. Sąsiadujące w nazwie pliku skróty należy rozdzielić poprzez pisanie pierwszej litery kolejnego skrótu wielką literą. Pierwszy element nazwy pliku również należy rozpocząć poprzez pisanie jego pierwszej litery wielką literą. Drugi człon nazwy pliku poprzedzony znakiem dolnego podkreślnika opisuje geometrię pliku. Występują 3 typy geometrii: AFT /ang. Area Type File/ poligony, LFT /ang. Line Type File/ linie, PFT /ang. Point Type File/ punkty. W nazwie pliku nie można stosować znaków typograficznych, interpunkcyjnych i diakrytyczne. pliku nie może być dłuższa niż 32 znaki. Przykład: Znak_AFT Znak_LFT Znak_PFT ZnakZnak_AFT ZnakZnak_LFT ZnakZnak_PFT ZnakZnakZnak_AFT ZnakZnakZnak_LFT ZnakZnakZnak_PFT * dotyczy danych GIS wykonywanych z wykorzystaniem oprogramowania ESRI ArcGIS 9

10 LISTA KLAS OBIEKTÓW, DOMEN I TABEL LISTA KLAS OBIEKTÓW Zbiór danych * : Formy ochrony przyrody (FormOchrPrzy) warstwy (alias) Punkty granic parków narodowych Granice parków narodowych Obszary parków narodowych Punkty granic otulin parków narodowych Granice otulin parków narodowych Obszary otulin parków narodowych Punkty granic rezerwatów przyrody Granice rezerwatów przyrody Obszary rezerwatów przyrody Punkty granic otulin rezerwatów przyrody Granice otulin rezerwatów przyrody Obszary otulin rezerwatów przyrody Punkty granic parków krajobrazowych Granice parków krajobrazowych Obszary parków krajobrazowych Punkty granic otulin parków krajobrazowych Granice otulin parków krajobrazowych Obszary otulin parków krajobrazowych Punkty granic obszarów chronionego krajobrazu Granice obszarów chronionego krajobrazu Obszary chronionego krajobrazu Punkty granic obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Granice obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pliku ParkNaro_PFT ParkNaro_LFT ParkNaro_AFT OtulParkNaro_PFT OtulParkNaro_LFT OtulParkNaro_AFT RezePrzy_PFT RezePrzy_LFT RezePrzy_AFT OtulRezePrzy_PFT OtulRezePrzy_LFT OtulRezePrzy_AFT ParkKraj_PFT ParkKraj_LFT ParkKraj_AFT OtulParkKraj_PFT OtulParkKraj_LFT OtulParkKraj_AFT ObszChroKraj_PFT ObszChroKraj_LFT ObszChroKraj_AFT OSON2k_PFT OSON2k_LFT * dotyczy danych GIS wykonywanych z wykorzystaniem oprogramowania ESRI ArcGIS 10

11 Obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Punkty granic specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 Granice specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 Specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000 Stanowiska pomników przyrody Stanowiska dokumentacyjne punktowe Punkty granic stanowisk dokumentacyjnych Granice stanowisk dokumentacyjnych Obszary stanowisk dokumentacyjnych Punkty granic użytków ekologicznych Granice użytków ekologicznych Obszary użytków ekologicznych Punkty granic zespołów przyrodniczo-krajobrazowych Granice zespołów przyrodniczo-krajobrazowych Obszary zespołów przyrodniczo-krajobrazowych Punkty granic stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania Granice stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania Obszary stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania OSON2k_AFT SOON2k_PFT SOON2k_LFT SOON2k_AFT PomnPrzy_PFT StanDokuPunk_PFT StanDoku_PFT StanDoku_LFT StanDoku_AFT UzytEkol_PFT UzytEkol_LFT UzytEkol_AFT ZespPrzyKraj_PFT ZespPrzyKraj_LFT ZespPrzyKraj_AFT StreOchr_PFT StreOchr_LFT StreOchr_AFT Zbiór danych*: Gatunki (Gatu) warstwy (alias) Stanowiska gatunków grzybów objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących Obszary występowania gatunków grzybów objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących Stanowiska gatunków porostów objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących Stanowiska gatunków mszaków objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących Obszary występowania gatunków mszaków objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących Stanowiska gatunków roślin naczyniowych objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących Obszary występowania gatunków roślin naczyniowych objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących pliku Grzy_PFT Grzy_AFT Poro_PFT Msza_PFT Msza_AFT RoslNacz_PFT RoslNacz_AFT 11

12 Stanowiska miejsc rozrodu gatunków owadów objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących Obszary występowania miejsc rozrodu gatunków owadów objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących Stanowiska siedlisk przyrodniczych gatunków owadów objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących Obszary występowania siedlisk przyrodniczych gatunków owadów objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących Stanowiska miejsc rozrodu gatunków ryb i minogów objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących Obszary występowania miejsc rozrodu gatunków rozrodu ryb i minogów objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących Obszary występowania siedlisk przyrodniczych gatunków ryb i minogów objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących Stanowiska miejsc rozrodu gatunków płazów Obszary występowania miejsc rozrodu gatunków płazów Obszary występowania siedlisk przyrodniczych gatunków płazów Stanowiska miejsc rozrodu gatunków gadów Obszary występowania miejsc rozrodu gatunków gadów Obszary występowania siedlisk przyrodniczych gatunków gadów Stanowiska miejsc rozrodu gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących Obszary występowania miejsc rozrodu gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących Obszary występowania siedlisk przyrodniczych ptaków zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących Stanowiska miejsc rozrodu pozostałych gatunków ptaków Obszary występowania miejsc rozrodu pozostałych gatunków ptaków Obszary występowania siedlisk przyrodniczych pozostałych gatunków ptaków Stanowiska miejsc rozrodu oraz miejsc zimowania gatunków ssaków objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących Obszary występowania miejsc rozrodu oraz miejsc zimowania gatunków ssaków objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących Obszary występowania siedlisk przyrodniczych gatunków ssaków objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących Owad_PFT Owad_AFT SiedPrzyOwad_PFT SiedPrzyOwad_AFT RybyMino_PFT RybyMino_AFT SiedPrzyRybMino_AFT Plaz_PFT Plaz_AFT SiedPrzyPlaz_AFT Gady_PFT Gady_AFT SiedPrzyGado_AFT Ptak_PFT Ptak_AFT SiedPrzyPtak_AFT PtakPozo_PFT PtakPozo_AFT SiedPrzyPtakPozo_AFT Ssak_PFT Ssak_AFT SiedPrzySsak_AFT Zbiór danych*: Zbiorowiska roślinne i siedliska przyrodnicze o znaczeniu europejskim (ZbioRoslSiedPrzy) warstwy (alias) pliku Roślinność potencjalna RoslPote_AFT 12

13 Roślinność rzeczywista Stanowiska siedlisk przyrodniczych o znaczeniu europejskim Obszary wystepowania siedlisk przyrodniczych o znaczeniu europejskim RoslRzec_AFT SiedN2k_PFT SiedN2k_AFT Zbiór danych*: Komponenty środowiska (KompSrod) warstwy (alias) pliku Gleby Stanowiska występowania osobliwości przyrody nieożywionej Miejsca występowania osobliwości przyrody nieożywionej Obszary występowania osobliwości przyrody nieożywionej Siedliska leśne Drzewostany według głównych gatunków drzew Ekosystemy Ekosystemy Korytarze ekologiczne Gleb_AFT PrzyNieo_PFT PrzyNieo_LFT PrzyNieo_AFT SiedLesn_AFT Drze_AFT Ekos_PFT Ekos_AFT KoryEkol_AFT Zbiór danych * : Krajobraz (Kraj) warstwy (alias) Miejsca o wybitnych walorach krajobrazowych Przed widokowe Krajobrazy Walory krajobrazowe pliku PunkWido_PFT PrzeWido_AFT Kraj_AFT WaloKraj_AFT Zbiór danych*: Infrastruktura (Infr) warstwy (alias) Punktowe obiekty infrastruktury technicznej Liniowe obiekty infrastruktury technicznej pliku InfrTech_PFT InfrTech_LFT * dotyczy danych GIS wykonywanych z wykorzystaniem oprogramowania ESRI ArcGIS 13

14 Obszarowe obiekty infrastruktury technicznej Punktowe obiekty infrastruktury turystycznej i edukacyjnej Liniowe obiekty infrastruktury turystycznej i edukacyjnej Obszarowe obiekty infrastruktury turystycznej i edukacyjnej Szlaki turystyczne piesze Szlaki turystyczne rowerowe Szlaki turystyczne konne Szlaki turystyczne wodne Szlaki turystyczne narciarskie Nartostrady Trasy narciarskie zjazdowe Trasy narciarskie biegowe Koleje linowe i wyciągi InfrTech_AFT InfrTuryEduk_PFT InfrTuryEduk_LFT InfrTuryEduk_AFT SzlaTuryPies_LFT SzlaTuryRowe_LFT SzlaTuryKonn_LFT SzlaTuryWodn_LFT SzlaTuryNarc_LFT Nart_LFT TrasNarcZjaz_AFT TrasNarcBieg_LFT KoleLinoWyci_LFT Zbiór danych*: Zagrożenia (Zagr) warstwy (alias) pliku Bariery ekologiczne Punktowe zagrożenia wewnętrzne i zewnętrze Liniowe zagrożenia wewnętrzne i zewnętrze Obszarowe zagrożenia wewnętrzne i zewnętrze BariEkol_LFT Zagr_PFT Zagr_LFT Zagr_AFT Zbiór danych*: Plan ochrony dla formy ochrony przyrody (PlanOchr) warstwy (alias) Obszary objęte ochroną ścisłą, częściową i krajobrazową Miejsca udostępnione dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sporowych Obszary udostępnione dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sporowych Strefy funkcjonalno-przestrzenne Podstrefy funkcjonalno-przestrzenne pliku Ochr_AFT Udos_PFT Udos_AFT StreFunkPrze_AFT PodsFunkPrze_AFT 14

15 Miejsca planowanych działań ochronnych Miejsca planowanych działań ochronnych Obszary planowanych działań ochronnych Miejsca relizacji działań ochronnych Miejsca relizacji działań ochronnych Obszary relizacji działań ochronnych ObszPlanDziaOchr_PFT ObszPlanDziaOchr_LFT ObszPlanDziaOchr_AFT ObszRealDziaOchr_PFT ObszRealDziaOchr_LFT ObszRealDziaOchr_AFT LISTA DOMEN (SŁOWNIKÓW) Opis domeny domeny Formy ochrony przyrody Rodzaje rezerwatów przyrody Podtypy rezerwatów przyrody (dominujący przedmiot ochrony) Podtypy rezerwatów przyrody (główny typ ekosystemu) Sposoby ochrony Kategorie stref Rodzaje pomników przyrody Kondycje pomników przyrody Źródła opisu granic Gatunki drzew i krzewów Gatunki płazów Gatunki ptaków zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących Funkcja obszaru dla ptaków Gatunki ssaków objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących Rodzaje stanowisk ssaków Kategorie liczebności Typy i podtypy gleb Typy siedliskowe lasu Siedliska przyrodnicze o znaczeniu europejskim FrmOchPrz RdzRez PtpRezPrz PtpRezEko SpsOch KatStr RdzPmn KndPmn ZrdOpsGrn GatDrzKrz GatPlz GatPtk FnkObsPtk GatSsa RdzStnSsa KatLcz TpyPtpGlb TpySdlLsu SdlN2k 15

16 Typy ekosystemów Walory krajobrazowe Cele udostępniania Rodzaje stabilizacji Sezonowość szlaków turystycznych Rodzaje koleji linowej i wyciągów Dostępność dla turystów TpyEko WlrKrj CleUds RdzStb SezSzlTur RdzKolWyc DstTrs Domeny, które należy dopracować: Opis domeny Gatunki roślin naczyniowych objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących Zespoły roślinne Rodzaje obiektów przyrody nieożywionej Typy krajobrazu Rodzaje infrastruktury technicznej Rodzaje infrastruktury turystycznej i edukacyjnej domeny GatRslNcz ZspRsl RdzObkPrzNie TypKrj RdzInfTch RdzInfTurEdk Domeny, które należy stworzyć: Opis domeny Gatunki grzybów objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących Gatunki porostów objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących Gatunki mszaków objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących Gatunki owadów objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących Gatunki ryb i minogów objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących Gatunki gadów Rodzaje działań ochronnych domeny GatGrz GatPrs GatMsz GatOwd GatRybMng GatGdw RdzDziOch 16

17 LISTA TABEL Opis tabeli tabeli Rodzaje rezerwatów przyrody Podtypy rezerwatów przyrody (dominujący przedmiot ochrony) Podtypy rezerwatów przyrody (główny typ ekosystemu) Gatunki roślin naczyniowych objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących Gatunki drzew i krzewów Gatunki płazów Gatunki ptaków zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących Gatunki ssaków objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących Zespoły roślinne Siedliska przyrodnicze o znaczeniu europejskim RodzReze PdtpRezePrze PdtpRezeEkos GatnRoslNacz GatnDrzwKrzw GatnPlaz GatnPtak GatnSsak ZespRosl SiedN2k Tabele, które należy stworzyć: Opis tabeli Gatunki grzybów objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących Gatunki porostów objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących Gatunki mszaków objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących Gatunki owadów objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących Gatunki ryb i minogów objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących Gatunki gadów tabeli GatnGrzw GatnPrsw GatnMszw GatnOwad GatnRybMngw GatnGadw 17

18 SZCZEGÓŁOWY OPIS WARSTW Zbiór danych*: FormOchrPrzy (Formy ochrony przyrody) warstwy (alias): Punkty granic parków narodowych Uwagi: W klasie obiektów należy zapisać graniczniki, które posłużyły do opisu przebiegu granicy formy ochrony przyrody (powołano się na nie w akcie prawnym, ustanawiającym formę ochrony przyrody). pliku: ParkNaro_PFT ParkNaro_PFT, ParkNaro_LFT i ParkNaro_AFT dla tej samej formy ochrony przyrody) NmrGrn TEXT 25 Numer granicznika (na podstawie dokumentacji technicznej) RdzStb DOUBLE RdzStb Rodzaj stabilizacji (na podstawie dokumentacji technicznej) X DOUBLE - Współrzędna geodezyjna X (na podstawie dokumentacji technicznej) Y DOUBLE - Współrzędna geodezyjna Y (na podstawie dokumentacji technicznej) warstwy (alias): Granice parków narodowych Wymiarowość: linia pliku: ParkNaro_LFT NrOdc DOUBLE - Numer odcinka ParkNaro_LFT, ParkNaro_PFT i ParkNaro_AFT dla tej samej formy ochrony przyrody) Opis odcinka (na podstawie treści opisu granic OpsOdc TEXT 255 zamieszczonej w akcie prawnym, ustanawiającym formę ochrony przyrody) ZrdOpsGrn DOUBLE ZrdOpsGrn Źródło opisu granic * dotyczy danych GIS wykonywanych z wykorzystaniem oprogramowania ESRI ArcGIS 18

19 warstwy (alias): Obszary parków narodowych pliku: ParkNaro_AFT Nzw TEXT 100 FrmOchPrz DOUBLE FrmOchPrz Forma ochrony przyrody Pow DOUBLE - PowMat DOUBLE - DatUtw DATE RRRR-MM-DD PdsPrw TEXT 255 DatUtwPln DATE RRRR-MM-DD PdsPrwPln TEXT 255 ParkNaro_AFT, ParkNaro_PFT i ParkNaro_LFT dla tej samej formy ochrony przyrody) formy ochrony przyrody (na podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody) Powierzchnia formy ochrony przyrody wyrażona w hektarach (na podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody) Powierzchnia matematyczna (geometryczna) formy ochrony przyrody wyrażona w hektarach wyliczona z GIS Data utworzenia formy ochrony przyrody (data wejścia w życie aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody) Obowiązująca podstawa prawna, ustanawiająca formę ochrony przyrody wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego (np.: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1954 r. w sprawie utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego (Dz. U. z 1955 r. Nr 4, poz. 23)) Data utworzenia planu ochrony dla formy ochrony przyrody (data wejścia w życie aktu prawnego, ustanawiającego plan ochrony dla formy ochrony przyrody) Podstawa prawna, ustanawiająca plan ochrony dla formy ochrony przyrody wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego (np.: <uzupełnić>) warstwy (alias): Punkty granic otulin parków narodowych Uwagi: W klasie obiektów należy zapisać graniczniki, które posłużyły do opisu przebiegu granicy formy ochrony przyrody (powołano się na nie w akcie prawnym, ustanawiającym formę ochrony przyrody). pliku: OtulParkNaro_PFT OtulParkNaro_PFT, OtulParkNaro_LFT i OtulParkNaro_AFT dla tej samej formy ochrony przyrody) NmrGrn TEXT 25 Numer granicznika (na podstawie dokumentacji technicznej) RdzStb DOUBLE RdzStb Rodzaj stabilizacji (na podstawie dokumentacji technicznej) X DOUBLE - Współrzędna geodezyjna X (na podstawie dokumentacji technicznej) Y DOUBLE - Współrzędna geodezyjna Y (na podstawie dokumentacji technicznej) 19

20 warstwy (alias): Granice otulin parków narodowych Wymiarowość: linia pliku: OtulParkNaro_LFT NrOdc DOUBLE - Numer odcinka OtulParkNaro_LFT, OtulParkNaro_PFT i OtulParkNaro_AFT dla tej samej formy ochrony przyrody) Opis odcinka (na podstawie treści opisu granic OpsOdc TEXT 255 zamieszczonej w akcie prawnym, ustanawiającym formę ochrony przyrody) ZrdOpsGrn DOUBLE ZrdOpsGrn Źródło opisu granic warstwy (alias): Obszary otulin parków narodowych pliku: OtulParkNaro_AFT Pow DOUBLE - PowMat DOUBLE - OtulParkNaro_AFT, OtulParkNaro_PFT i OtulParkNaro_LFT dla tej samej formy ochrony przyrody) Powierzchnia formy ochrony przyrody wyrażona w hektarach (na podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody) Powierzchnia matematyczna (geometryczna) formy ochrony przyrody wyrażona w hektarach wyliczona z GIS 20

21 warstwy (alias): Punkty granic rezerwatów przyrody Uwagi: W klasie obiektów należy zapisać graniczniki, które posłużyły do opisu przebiegu granicy formy ochrony przyrody (powołano się na nie w akcie prawnym, ustanawiającym formę ochrony przyrody). pliku: RezePrzy_PFT RezePrzy_PFT, RezePrzy_LFT i RezePrzy_AFT dla tej samej formy ochrony przyrody) NmrGrn TEXT 25 Numer granicznika (na podstawie dokumentacji technicznej) RdzStb DOUBLE RdzStb Rodzaj stabilizacji (na podstawie dokumentacji technicznej) X DOUBLE - Współrzędna geodezyjna X (na podstawie dokumentacji technicznej) Y DOUBLE - Współrzędna geodezyjna Y (na podstawie dokumentacji technicznej) warstwy (alias): Granice rezerwatów przyrody Wymiarowość: linia pliku: RezePrzy_LFT NrOdc DOUBLE - Numer odcinka RezePrzy_LFT, RezePrzy_PFT i RezePrzy _AFT dla tej samej formy ochrony przyrody) Opis odcinka (na podstawie treści opisu granic OpsOdc TEXT 255 zamieszczonej w akcie prawnym, ustanawiającym formę ochrony przyrody) ZrdOpsGrn DOUBLE ZrdOpsGrn Źródło opisu granic 21

22 warstwy (alias): Obszary rezerwatów przyrody pliku: RezePrzy_AFT Nzw TEXT 100 FrmOchPrz DOUBLE FrmOchPrz Forma ochrony przyrody RdzRez DOUBLE RdzRez Rodzaj rezerwatu przyrody RezePrzy_AFT, RezePrzy_PFT i RezePrzy _LFT dla tej samej formy ochrony przyrody) formy ochrony przyrody (na podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody) PtpRezPrz DOUBLE PtpRezPrz Podtyp rezerwatu przyrody (dominujący przedmiot ochrony) PtpRezEko DOUBLE PtpRezEko Podtyp rezerwatu przyrody (główny typ ekosystemu) Pow DOUBLE - PowMat DOUBLE - DatUtw DATE RRRR-MM-DD PdsPrw TEXT 255 DatUtwPln DATE RRRR-MM-DD PdsPrwPln TEXT 255 Powierzchnia formy ochrony przyrody wyrażona w hektarach (na podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody) Powierzchnia matematyczna (geometryczna) formy ochrony przyrody wyrażona w hektarach wyliczona z GIS Data utworzenia formy ochrony przyrody (data wejścia w życie aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody) Obowiązująca podstawa prawna, ustanawiająca formę ochrony przyrody wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego (np.: Rozporządzenie Nr 52/2002 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 175, poz. 5387)) Data utworzenia planu ochrony dla formy ochrony przyrody (data wejścia w życie aktu prawnego, ustanawiającego plan ochrony dla formy ochrony przyrody) Podstawa prawna planu ochrony dla formy ochrony przyrody wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego (np.: Rozporządzenie Nr 217/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Czerwona Wieś )) 22

23 warstwy (alias): Punkty granic otulin rezerwatów przyrody Uwagi: W klasie obiektów należy zapisać graniczniki, które posłużyły do opisu przebiegu granicy formy ochrony przyrody (powołano się na nie w akcie prawnym, ustanawiającym formę ochrony przyrody). pliku: OtulRezePrzy_PFT OtulRezePrzy_PFT, OtulRezePrzy_LFT i OtulRezePrzy _AFT dla tej samej formy ochrony przyrody) NmrGrn TEXT 25 Numer granicznika (na podstawie dokumentacji technicznej) RdzStb DOUBLE RdzStb Rodzaj stabilizacji (na podstawie dokumentacji technicznej) X DOUBLE - Współrzędna geodezyjna X (na podstawie dokumentacji technicznej) Y DOUBLE - Współrzędna geodezyjna Y (na podstawie dokumentacji technicznej) warstwy (alias): Granice otulin rezerwatów przyrody Wymiarowość: linia pliku: OtulRezePrzy_LFT NrOdc DOUBLE - Numer odcinka OtulRezePrzy_LFT, OtulRezePrzy_PFT i OtulRezePrzy _AFT dla tej samej formy ochrony przyrody) Opis odcinka (na podstawie treści opisu granic OpsOdc TEXT 255 zamieszczonej w akcie prawnym, ustanawiającym formę ochrony przyrody) ZrdOpsGrn DOUBLE ZrdOpsGrn Źródło opisu granic 23

24 warstwy (alias): Obszary otulin rezerwatów przyrody pliku: OtulRezePrzy_AFT Pow DOUBLE - PowMat DOUBLE - OtulRezePrzy_AFT, OtulRezePrzy_PFT i OtulRezePrzy _LFT dla tej samej formy ochrony przyrody) Powierzchnia formy ochrony przyrody wyrażona w hektarach (na podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody) Powierzchnia matematyczna (geometryczna) formy ochrony przyrody wyrażona w hektarach wyliczona z GIS warstwy (alias): Punkty granic parków krajobrazowych Uwagi: W klasie obiektów należy zapisać graniczniki, które posłużyły do opisu przebiegu granicy formy ochrony przyrody (powołano się na nie w akcie prawnym, ustanawiającym formę ochrony przyrody). pliku: ParkKraj_PFT ParkKraj_PFT, ParkKraj_LFT i ParkKraj_AFT dla tej samej formy ochrony przyrody) NmrGrn TEXT 25 Numer granicznika (na podstawie dokumentacji technicznej) RdzStb DOUBLE RdzStb Rodzaj stabilizacji (na podstawie dokumentacji technicznej) X DOUBLE - Współrzędna geodezyjna X (na podstawie dokumentacji technicznej) Y DOUBLE - Współrzędna geodezyjna Y (na podstawie dokumentacji technicznej) 24

25 warstwy (alias): Granice parków krajobrazowych Wymiarowość: linia pliku: ParkKraj_LFT NrOdc DOUBLE - Numer odcinka ParkKraj_LFT i ParkKraj _AFT dla tej samej formy ochrony przyrody) Opis odcinka (na podstawie treści opisu granic OpsOdc TEXT 255 zamieszczonej w akcie prawnym, ustanawiającym formę ochrony przyrody) ZrdOpsGrn DOUBLE ZrdOpsGrn Źródło opisu granic warstwy (alias): Obszary parków krajobrazowych pliku: ParkKraj_AFT Nzw TEXT 100 FrmOchPrz DOUBLE FrmOchPrz Forma ochrony przyrody Pow DOUBLE - PowMat DOUBLE - DatUtw DATE RRRR-MM-DD PdsPrw TEXT 255 DatUtwPln DATE RRRR-MM-DD PdsPrwPln TEXT 255 ParkKraj_AFT i ParkKraj _LFT dla tej samej formy ochrony przyrody) formy ochrony przyrody (na podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody) Powierzchnia formy ochrony przyrody wyrażona w hektarach (na podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody) Powierzchnia matematyczna (geometryczna) formy ochrony przyrody wyrażona w hektarach wyliczona z GIS Data utworzenia formy ochrony przyrody (data wejścia w życie aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody) Obowiązująca podstawa prawna, ustanawiająca formę ochrony przyrody wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego (np.: Rozporządzenie Nr 12/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Nr 49, poz. 1222)) Data utworzenia planu ochrony dla formy ochrony przyrody (data wejścia w życie aktu prawnego, ustanawiającego plan ochrony dla formy ochrony przyrody) Podstawa prawna planu ochrony dla formy ochrony przyrody wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego (np.: Rozporządzenie Nr 4/05 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 49, poz. 1527)) 25

26 warstwy (alias): Punkty granic otulin parków krajobrazowych Uwagi: W klasie obiektów należy zapisać graniczniki, które posłużyły do opisu przebiegu granicy formy ochrony przyrody (powołano się na nie w akcie prawnym, ustanawiającym formę ochrony przyrody). pliku: OtulParkKraj_PFT OtulParkKraj_PFT, OtulParkKraj_LFT i OtulParkKraj_AFT dla tej samej formy ochrony przyrody) NmrGrn TEXT 25 Numer granicznika (na podstawie dokumentacji technicznej) RdzStb DOUBLE RdzStb Rodzaj stabilizacji (na podstawie dokumentacji technicznej) X DOUBLE - Współrzędna geodezyjna X (na podstawie dokumentacji technicznej) Y DOUBLE - Współrzędna geodezyjna Y (na podstawie dokumentacji technicznej) warstwy (alias): Granice otulin parków krajobrazowych Wymiarowość: linia pliku: OtulParkKraj_LFT NrOdc DOUBLE - Numer odcinka OtulParkKraj_LFT, OtulParkKraj_PFT i OtulParkKraj _AFT dla tej samej formy ochrony przyrody) Opis odcinka (na podstawie treści opisu granic OpsOdc TEXT 255 zamieszczonej w akcie prawnym, ustanawiającym formę ochrony przyrody) ZrdOpsGrn DOUBLE ZrdOpsGrn Źródło opisu granic 26

27 warstwy (alias): Obszary otulin parków krajobrazowych pliku: OtulParkKraj_AFT Pow DOUBLE - PowMat DOUBLE - OtulParkKraj_AFT, OtulParkKraj_PFT i OtulParkKraj _LFT dla tej samej formy ochrony przyrody) Powierzchnia formy ochrony przyrody wyrażona w hektarach (na podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody) Powierzchnia matematyczna (geometryczna) formy ochrony przyrody wyrażona w hektarach wyliczona z GIS warstwy (alias): Punkty granic obszarów chronionego krajobrazu Uwagi: W klasie obiektów należy zapisać graniczniki, które posłużyły do opisu przebiegu granicy formy ochrony przyrody (powołano się na nie w akcie prawnym, ustanawiającym formę ochrony przyrody). pliku: ObszChroKraj_PFT ObszChroKraj_PFT, ObszChroKraj_LFT i ObszChroKraj_AFT dla tej samej formy ochrony przyrody) NmrGrn TEXT 25 Numer granicznika (na podstawie dokumentacji technicznej) RdzStb DOUBLE RdzStb Rodzaj stabilizacji (na podstawie dokumentacji technicznej) X DOUBLE - Współrzędna geodezyjna X (na podstawie dokumentacji technicznej) Y DOUBLE - Współrzędna geodezyjna Y (na podstawie dokumentacji technicznej) 27

28 warstwy (alias): Granice obszarów chronionego krajobrazu Wymiarowość: linia pliku: ObszChroKraj_LFT NrOdc DOUBLE - Numer odcinka ObszChroKraj_LFT, ObszChroKraj_PFT i ObszChroKraj_AFT dla tej samej formy ochrony przyrody) Opis odcinka (na podstawie treści opisu granic OpsOdc TEXT 255 zamieszczonej w akcie prawnym, ustanawiającym formę ochrony przyrody) ZrdOpsGrn DOUBLE ZrdOpsGrn Źródło opisu granic warstwy (alias): Obszary chronionego krajobrazu pliku: ObszChroKraj_AFT Nzw TEXT 100 FrmOchPrz DOUBLE FrmOchPrz Forma ochrony przyrody Pow DOUBLE - PowMat DOUBLE - DatUtw DATE RRRR-MM-DD PdsPrw TEXT 255 ObszChroKraj_AFT, ObszChroKraj_PFT i ObszChroKraj_LFT dla tej samej formy ochrony przyrody) formy ochrony przyrody (na podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody) Powierzchnia formy ochrony przyrody wyrażona w hektarach (na podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody) Powierzchnia matematyczna (geometryczna) formy ochrony przyrody wyrażona w hektarach wyliczona z GIS Data utworzenia formy ochrony przyrody (data wejścia w życie aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody) Obowiązująca podstawa prawna, ustanawiająca formę ochrony przyrody wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego (np.: Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 42, poz. 870)) 28

29 warstwy (alias): Punkty granic obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Uwagi: W klasie obiektów należy zapisać graniczniki, które posłużyły do opisu przebiegu granicy formy ochrony przyrody (powołano się na nie w akcie prawnym, ustanawiającym formę ochrony przyrody). pliku: OSON2k_PFT OSON2k_PFT, OSON2k_LFT i OSON2k_AFT dla tej samej formy ochrony przyrody) NmrGrn TEXT 25 Numer granicznika (na podstawie dokumentacji technicznej) RdzStb DOUBLE RdzStb Rodzaj stabilizacji (na podstawie dokumentacji technicznej) X DOUBLE - Współrzędna geodezyjna X (na podstawie dokumentacji technicznej) Y DOUBLE - Współrzędna geodezyjna Y (na podstawie dokumentacji technicznej) warstwy (alias): Granice obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Wymiarowość: linia pliku: OSON2k_LFT NrOdc DOUBLE - Numer odcinka OSON2k_LFT, OSON2k_PFT i OSON2k_AFT dla tej samej formy ochrony przyrody) Opis odcinka (na podstawie treści opisu granic OpsOdc TEXT 255 zamieszczonej w akcie prawnym, ustanawiającym formę ochrony przyrody) ZrdOpsGrn DOUBLE ZrdOpsGrn Źródło opisu granic 29

30 warstwy (alias): Obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pliku: OSON2k_AFT Nzw TEXT 100 Kod TEXT 25 FrmOchPrz DOUBLE FrmOchPrz Forma ochrony przyrody Pow DOUBLE - PowMat DOUBLE - DatUtw DATE RRRR-MM-DD PdsPrw TEXT 255 DatUtwPln DATE RRRR-MM-DD PdsPrwPln TEXT 255 OSON2k_AFT, OSON2k_PFT i OSON2k_LFT dla tej samej formy ochrony przyrody) formy ochrony przyrody (na podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody) Kod formy ochrony przyrody (na podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody) Powierzchnia formy ochrony przyrody wyrażona w hektarach (na podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody) Powierzchnia matematyczna (geometryczna) formy ochrony przyrody wyrażona w hektarach wyliczona z GIS Data utworzenia formy ochrony przyrody (data wejścia w życie aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody) Obowiązująca podstawa prawna, ustanawiająca formę ochrony przyrody wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego (np.: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313) Data utworzenia planu ochrony dla formy ochrony przyrody (data wejścia w życie aktu prawnego, ustanawiającego plan ochrony dla formy ochrony przyrody) Podstawa prawna planu ochrony dla formy ochrony przyrody wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego (np.: <uzupełnić>) 30

31 warstwy (alias): Punkty granic specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 Uwagi: W klasie obiektów należy zapisać graniczniki, które posłużyły do opisu przebiegu granicy formy ochrony przyrody (powołano się na nie w akcie prawnym, ustanawiającym formę ochrony przyrody). pliku: SOON2k_PFT SOON2k_PFT, SOON2k_LFT i SOON2k_AFT dla tej samej formy ochrony przyrody) NmrGrn TEXT 25 Numer granicznika (na podstawie dokumentacji technicznej) RdzStb DOUBLE RdzStb Rodzaj stabilizacji (na podstawie dokumentacji technicznej) X DOUBLE - Współrzędna geodezyjna X (na podstawie dokumentacji technicznej) Y DOUBLE - Współrzędna geodezyjna Y (na podstawie dokumentacji technicznej) warstwy (alias): Granice specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 Wymiarowość: linia pliku: SOON2k_LFT NrOdc DOUBLE - Numer odcinka SOON2k_LFT, SOON2k_PFT i SOON2k_AFT dla tej samej formy ochrony przyrody) Opis odcinka (na podstawie treści opisu granic OpsOdc TEXT 255 zamieszczonej w akcie prawnym, ustanawiającym formę ochrony przyrody) ZrdOpsGrn DOUBLE ZrdOpsGrn Źródło opisu granic 31

32 warstwy (alias): Specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000 pliku: SOON2k_AFT Nzw TEXT 100 Kod TEXT 25 FrmOchPrz DOUBLE FrmOchPrz Forma ochrony przyrody Pow DOUBLE - PowMat DOUBLE - DatUtw DATE RRRR-MM-DD PdsPrw TEXT 255 DatUtwPln DATE RRRR-MM-DD PdsPrwPln TEXT 255 SOON2k_LFT, SOON2k_PFT i SOON2k_AFT dla tej samej formy ochrony przyrody) formy ochrony przyrody (na podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody) Kod formy ochrony przyrody (na podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody) Powierzchnia formy ochrony przyrody wyrażona w hektarach (na podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody) Powierzchnia matematyczna (geometryczna) formy ochrony przyrody wyrażona w hektarach wyliczona z GIS Data utworzenia formy ochrony przyrody (data wejścia w życie aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody) Obowiązująca podstawa prawna, ustanawiająca formę ochrony przyrody wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego (np.: <uzupełnić>) Data utworzenia planu ochrony dla formy ochrony przyrody (data wejścia w życie aktu prawnego, ustanawiającego plan ochrony dla formy ochrony przyrody) Podstawa prawna planu ochrony dla formy ochrony przyrody wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego (np.: <uzupełnić>) 32

33 warstwy (alias): Stanowiska pomników przyrody Uwagi: Jeśli przedmiotem ochrony jest jest grupowy pomnik przyrody w bazie danych każdy element tej grupy należy wprowadzić jako osobny rekord. pliku: PomnPrzy_PFT Nzw TEXT 100 (identyfikator musi mieć jednakową wartość w dla każdego obiektu, stanowiącego grupowy pomnik przyrody) formy ochrony przyrody (na podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody) FrmOchPrz DOUBLE FrmOchPrz Forma ochrony przyrody RdzPmn DOUBLE RdzPmn Rodzaj pomnika przyrody Gat DOUBLE GatDrzKrz Gatunek pomnika przyrody (dotyczy drzew i krzewów) Obw DOUBLE - Obwód pomnika przyrody mierzony na wysokości 130 cm (dotyczy drzew) lub w najszerszym miejscu pomnika przyrody (dotyczy głazów narzutowych) wyrażony w centymetrach z dokładnością do 10 cm Wys DOUBLE - Wysokość pomnika przyrody wyrażony w metrach z dokładnością do 1 m Knd DOUBLE KndPmn Kondycja pomnika przyrody (dotyczy drzew i krzewów) DatUtw DATE RRRR-MM-DD PdsPrw TEXT 255 Data utworzenia formy ochrony przyrody (data wejścia w życie aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody) Obowiązująca podstawa prawna, ustanawiająca formę ochrony przyrody wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego (np.: Rozporządzenie Nr 214/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 198, poz. 4693)) DatObs DATE RRRR-MM-DD Data ostatniej obserwacji pomnika przyrody warstwy (alias): Stanowiska dokumentacyjne punktowe pliku: StanDokuPunk_PFT Nzw TEXT 100 formy ochrony przyrody (na podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody) FrmOchPrz DOUBLE FrmOchPrz Forma ochrony przyrody DatUtw DATE RRRR-MM-DD Data utworzenia formy ochrony przyrody (data wejścia w życie aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody) PdsPrw TEXT 255 Obowiązująca podstawa prawna, ustanawiająca formę ochrony przyrody wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego (np.: <uzupełnić>) 33

34 warstwy (alias): Punkty granic stanowisk dokumentacyjnych Uwagi: W klasie obiektów należy zapisać graniczniki, które posłużyły do opisu przebiegu granicy formy ochrony przyrody (powołano się na nie w akcie prawnym, ustanawiającym formę ochrony przyrody). pliku: StanDoku_PFT StanDoku_PFT, StanDoku_LFT i StanDoku_AFT dla tej samej formy ochrony przyrody) NmrGrn TEXT 25 Numer granicznika (na podstawie dokumentacji technicznej) RdzStb DOUBLE RdzStb Rodzaj stabilizacji (na podstawie dokumentacji technicznej) X DOUBLE - Współrzędna geodezyjna X (na podstawie dokumentacji technicznej) Y DOUBLE - Współrzędna geodezyjna Y (na podstawie dokumentacji technicznej) warstwy (alias): Granice stanowisk dokumentacyjnych Wymiarowość: linia pliku: StanDoku_LFT NrOdc DOUBLE - Numer odcinka StanDoku_LFT, StanDoku_PFT i StanDoku _AFT dla tej samej formy ochrony przyrody) Opis odcinka (na podstawie treści opisu granic OpsOdc TEXT 255 zamieszczonej w akcie prawnym, ustanawiającym formę ochrony przyrody) ZrdOpsGrn DOUBLE ZrdOpsGrn Źródło opisu granic 34

35 warstwy (alias): Obszary stanowisk dokumentacyjnych pliku: StanDoku_AFT Nzw TEXT 100 FrmOchPrz DOUBLE FrmOchPrz Forma ochrony przyrody Pow DOUBLE - PowMat DOUBLE - DatUtw DATE RRRR-MM-DD PdsPrw TEXT 255 StanDoku_AFT, StanDoku_PFT i StanDoku _LFT dla tej samej formy ochrony przyrody) formy ochrony przyrody (na podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody) Powierzchnia formy ochrony przyrody wyrażona w hektarach (na podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody) Powierzchnia matematyczna (geometryczna) formy ochrony przyrody wyrażona w hektarach wyliczona z GIS Data utworzenia formy ochrony przyrody (data wejścia w życie aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody) Obowiązująca podstawa prawna, ustanawiająca formę ochrony przyrody wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego (np.: <uzupełnić>) warstwy (alias): Punkty granic użytków ekologicznych Uwagi: W klasie obiektów należy zapisać graniczniki, które posłużyły do opisu przebiegu granicy formy ochrony przyrody (powołano się na nie w akcie prawnym, ustanawiającym formę ochrony przyrody). pliku: UzytEkol_PFT UzytEkol_PFT, UzytEkol_LFT i UzytEkol_AFT dla tej samej formy ochrony przyrody) NmrGrn TEXT 25 Numer granicznika (na podstawie dokumentacji technicznej) RdzStb DOUBLE RdzStb Rodzaj stabilizacji (na podstawie dokumentacji technicznej) X DOUBLE - Współrzędna geodezyjna X (na podstawie dokumentacji technicznej) Y DOUBLE - Współrzędna geodezyjna Y (na podstawie dokumentacji technicznej) 35

Standard danych GIS w ochronie przyrody

Standard danych GIS w ochronie przyrody Standard danych GIS w ochronie przyrody wweer rssj jjaa 33...0033...0011 Maacc iieej i jj ŁŁoocchhyyńńsskki ii Maar rcci iinn Guuzzi iikk PPoozznnaańń ZZaakkooppaannee KKr raakkóóww 22000099 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1080 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 11 września 2012 r.

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1080 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 11 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1080 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 11 września 2012 r. w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody

Bardziej szczegółowo

Wrota Parsęty II o bazie danych przestrzennych - wprowadzenie

Wrota Parsęty II o bazie danych przestrzennych - wprowadzenie Wrota Parsęty II o bazie danych przestrzennych - wprowadzenie Czym jest baza danych? zbiór powiązanych danych z pewnej dziedziny, zorganizowanych w sposób dogodny do korzystania z nich, a zwłaszcza do

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA DANYCH GIS

STRUKTURA DANYCH GIS Maciej Łochyński Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Marcin Guzik Tatrzański Park Narodowy STRUKTURA DANYCH GIS Proponowaną strukturę naleŝy traktować jako listę wstępną do konsultacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim w formie opracowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim III etap w formie

Bardziej szczegółowo

GeoPortal Parków Narodowych

GeoPortal Parków Narodowych Marcin Bukowski- Tatrzański Park Narodowy Marcin Guzik- Tatrzański Park Narodowy GeoPortal Parków Narodowych System informatyczny ochrony przyrody powinien składać się z kilku segmentów, współdziałających

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Standardu Danych GIS dla ochrony przyrody (w tym dla obszarów w Natura 2000)

Koncepcja Standardu Danych GIS dla ochrony przyrody (w tym dla obszarów w Natura 2000) Sieć Natura 2000 wdraŝanie anie i zarządzanie w rejonach przygranicznych Polski i SłowacjiS Niedzica, 11-12 12 grudnia 2008 r. Koncepcja Standardu Danych GIS dla ochrony przyrody (w tym dla obszarów w

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie GIS na obszarach chronionych - Inwentaryzacja infrastruktury turystycznej Rogalińskiego Parku Krajobrazowego

Zastosowanie GIS na obszarach chronionych - Inwentaryzacja infrastruktury turystycznej Rogalińskiego Parku Krajobrazowego Zastosowanie GIS na obszarach chronionych - Inwentaryzacja infrastruktury turystycznej Rogalińskiego Parku Krajobrazowego Aleksandra Kurasz, Piotr Basiński, UAM Poznań ZałoŜenia projektu Inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie danych w terenie jako etap tworzenia geoinformacyjnej bazy danych. Piotr Basiński Inez Beszterda Aleksandra Kurasz SKNG UAM

Pozyskiwanie danych w terenie jako etap tworzenia geoinformacyjnej bazy danych. Piotr Basiński Inez Beszterda Aleksandra Kurasz SKNG UAM Pozyskiwanie danych w terenie jako etap tworzenia geoinformacyjnej bazy danych Piotr Basiński Inez Beszterda Aleksandra Kurasz SKNG UAM Etapy tworzenia geoinformacyjnej bazy danych 1. Pozyskiwanie danych.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa informacja przestrzenna na potrzeby OOŚ w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska stan i kierunki rozwoju do roku 2020

Cyfrowa informacja przestrzenna na potrzeby OOŚ w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska stan i kierunki rozwoju do roku 2020 Cyfrowa informacja przestrzenna na potrzeby OOŚ w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska stan i kierunki rozwoju do roku 2020 Jarosław Sadowski Starachowice 26 listopada 2015 Informacja przestrzenna w

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie informacji o formach ochrony przyrody w centralnym rejestrze form ochrony przyrody na przykładzie pomników przyrody

Udostępnianie informacji o formach ochrony przyrody w centralnym rejestrze form ochrony przyrody na przykładzie pomników przyrody Udostępnianie informacji o formach ochrony przyrody w centralnym rejestrze form ochrony przyrody na przykładzie pomników przyrody Jarosław Sadowski Warszawa 5 października 2015 Co to, dlaczego i jak? Art.

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja a wycena funkcji lasu

Waloryzacja a wycena funkcji lasu Waloryzacja a wycena funkcji lasu Gołojuch Piotr, Adamowicz Krzysztof, Glura Jakub, Jaszczak Roman Katedra Urządzania Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekonomiki Leśnictwa, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody Ochrona przyrody ma w Polsce długie tradycje. Według niektórych źródeł pierwsze decyzje związane z nią pochodzą z X wieku - np. w sprawie ochrony bobrów. W kolejnych wiekach zaczęto chronić nadmiernie

Bardziej szczegółowo

FORMY OCHRONY PRZYRODY

FORMY OCHRONY PRZYRODY Ryszard Kapuściński FORMY OCHRONY PRZYRODY Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 30 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami) wymienia 10 form ochrony przyrody,

Bardziej szczegółowo

Ochrona przyrody. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Ochrona przyrody. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Ochrona przyrody S Ochrona przyrody Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Formy ochrony przyrody art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Parki narodowe Rezerwaty przyrody

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz. 3159 ZARZĄDZENIE NR 6/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Zawartość inwentaryzacji

Zawartość inwentaryzacji Załącznik nr 4 do SIWZ Zawartość inwentaryzacji Inwentaryzacja przyrodnicza powinna składać się z: 1) części opisowej; 2) części graficznej; 3) dokumentacji fotograficznej. Część opisowa powinna obejmować:

Bardziej szczegółowo

Geoportal jako narzędzie wspierające konsultacje Planu Ochrony

Geoportal jako narzędzie wspierające konsultacje Planu Ochrony Geoportal jako narzędzie wspierające konsultacje Planu Ochrony Monika Rusztecka monika@gridw.pl Kierownik Działu Zastosowań Geoinformacji, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład NFOŚ Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kompetencje Dyrektora Parku Narodowego sprawującego nadzór nad obszarami Natura 2000 w świetle zapisów Ustawy o ochronie przyrody

Kompetencje Dyrektora Parku Narodowego sprawującego nadzór nad obszarami Natura 2000 w świetle zapisów Ustawy o ochronie przyrody Kompetencje Dyrektora Parku Narodowego sprawującego nadzór nad obszarami Natura 2000 w świetle zapisów Ustawy o ochronie przyrody HIERARCHIA Art. 6. ust 1.Formami ochrony przyrody są: 1) parki narodowe;

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 564 ZARZĄDZENIE NR 2/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 564 ZARZĄDZENIE NR 2/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 564 ZARZĄDZENIE NR 2/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura 2000 dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej www.wcee.org.pl Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 Walory przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Ochrona przyrody w GIS

Ochrona przyrody w GIS Ochrona przyrody w GIS Agnieszka Łukowicz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach Cel Prezentacja wykorzystania GIS w RDOŚ w Kielcach 2 Dyrektywa INSPIRE Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Obszary chronione na terenie gminy Gruta - zasady funkcjonowania, korzyści i ograniczenia

Obszary chronione na terenie gminy Gruta - zasady funkcjonowania, korzyści i ograniczenia Obszary chronione na terenie gminy Gruta - zasady funkcjonowania, korzyści i ograniczenia Przemysław Doboszewski specjalista ds. ochrony ptaków i obszarów Natura 2000 Natura 2000 Natura 2000 jest najmłodszą

Bardziej szczegółowo

3. Celem powołania użytku ekologicznego jest ochrona naturalnego zbiornika wodnego w obszarze wododziałowym, otoczonego drzewostanem. 7) wydobywania d

3. Celem powołania użytku ekologicznego jest ochrona naturalnego zbiornika wodnego w obszarze wododziałowym, otoczonego drzewostanem. 7) wydobywania d UCHWAŁA NR X/287/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczokrajobrazowych Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

dotychczasowych lustracji terenu rezerwatu, plan urządzenia lasu, miejscowy plan zagospodarowania

dotychczasowych lustracji terenu rezerwatu, plan urządzenia lasu, miejscowy plan zagospodarowania Załącznik nr 1 ZAKRES DOKUMENTACJI 1. Wykaz publikowanych i niepublikowanych opracowań przydatnych do sporządzenia projektu planu (w tym dokumentacja dotycząca rezerwatu zgromadzona przez Zamawiającego,

Bardziej szczegółowo

Struktura bazy danych GIS podniesienie jakości zarządzania dokumentacją projektową

Struktura bazy danych GIS podniesienie jakości zarządzania dokumentacją projektową Struktura bazy danych GIS podniesienie jakości zarządzania dokumentacją projektową Opracował: inż. Adam Jankowski Warszawa, luty 2015 Struktura bazy danych GIS 1 Założenia i cel Model rozwiązania Zbieranie

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Jelenie Bagna położonego na terenie Nadleśnictwa Karwin, Gmina Drezdenko. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA (PLH );

WYKONANIE PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA (PLH ); WYKONANIE PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA (PLH 200004); LEŚNA MAPA NUMERYCZNA Maciej Szneidrowski i Krystian Szyc Warszawa, grudzień 2011 2 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

czyli GIS w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (ZPKWW)

czyli GIS w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (ZPKWW) Gospodarka, Integracja, Społeczeństwo czyli GIS w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (ZPKWW) 13 parków krajobrazowych (w tym 3 transgraniczne); 178205, 00 ha Zadania ZPKWW: 1. ochrona

Bardziej szczegółowo

WALORYZACJA PRZYRODNICZA GMINY

WALORYZACJA PRZYRODNICZA GMINY BIURO KONSERWACJI PRZYRODY w SZCZECINIE WALORYZACJA PRZYRODNICZA GMINY POŁCZYN ZDRÓJ (OPERAT GENERALNY) ANEKS SZCZECIN 2003 Autorami operatów szczegółowych są: z zakresu flory i roślinności: z zakresu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

PLAN OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA PROJEKT SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

PLAN OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA PROJEKT SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ PLAN OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA PROJEKT SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Maciej Szneidrowski

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja Pomników Przyrody i Użytków Ekologicznych - element Bazy Danych CRFOP

Inwentaryzacja Pomników Przyrody i Użytków Ekologicznych - element Bazy Danych CRFOP Inwentaryzacja Pomników Przyrody i Użytków Ekologicznych - element Bazy Danych CRFOP 1 CEL PROJEKTU Jednolita w skali całego kraju baza danych dotycząca: Lech PomnikiPrzyrody Art. 40, ustawa z dnia 16

Bardziej szczegółowo

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 6 ochrona przyrody Na tle ukształtowania powierzchni kraju małopolskie jest województwem najbardziej zróżnicowanym wysokościowo, mając

Bardziej szczegółowo

STANDARD DANYCH GIS W OCHRONIE PRZYRODY WSPÓLNY JĘZYK SŁUŻB OCHRONY PRZYRODY W GROMADZENIU I WYMIANIE INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

STANDARD DANYCH GIS W OCHRONIE PRZYRODY WSPÓLNY JĘZYK SŁUŻB OCHRONY PRZYRODY W GROMADZENIU I WYMIANIE INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Maciej Łochyński, Marcin Guzik Systemy informacji geograficznej w zarządzaniu obszarami chronionymi od teorii do praktyki (pod red. Mieczysława Kunza i Andrzeja Nienartowicza, 2013) STANDARD DANYCH GIS

Bardziej szczegółowo

Rozwój turystyki na obszarach chronionych w Sudetach na przykładzie Gór Izerskich i Karkonoszy

Rozwój turystyki na obszarach chronionych w Sudetach na przykładzie Gór Izerskich i Karkonoszy NATURA 2000 MOTOREM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU http://natura2000.org.pl Rozwój turystyki na obszarach chronionych w Sudetach na przykładzie Gór Izerskich i Karkonoszy Krzysztof Okrasiński Pracownia na rzecz

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1)

GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 38/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 38/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz. 2798 ZARZĄDZENIE NR 38/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Dane w formacie shapefile. Układ współrzędnych pliku shp - kod EPSG: 2178). Struktura danych w rozbiciu tematycznym na shapefile wraz z kodami:

Dane w formacie shapefile. Układ współrzędnych pliku shp - kod EPSG: 2178). Struktura danych w rozbiciu tematycznym na shapefile wraz z kodami: Specyfikacja danych importowanych do aplikacji R3TREES: Dane w formacie shapefile. Układ współrzędnych pliku shp - kod EPSG: 2178). Struktura danych w rozbiciu tematycznym na shapefile wraz z kodami: -

Bardziej szczegółowo

Geoserwis i Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody jako narzędzie współpracy administracją rządową, samorządową społecznością lokalną GDOŚ

Geoserwis i Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody jako narzędzie współpracy administracją rządową, samorządową społecznością lokalną GDOŚ Geoserwis i Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody jako narzędzie współpracy administracją rządową, samorządową społecznością lokalną GDOŚ Piotr Dobrzyński piotr.dobrzynski@gdos.gov.pl Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 listopada 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 listopada 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 28 listopada 2016 r. Poz. 2369 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 23 listopada 2016

Bardziej szczegółowo

Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalną Dyrekcje Lasów Państwowych w Krakowie, Nadleśnictwo Krościenko, Regionalny Zarząd Gospodarki

Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalną Dyrekcje Lasów Państwowych w Krakowie, Nadleśnictwo Krościenko, Regionalny Zarząd Gospodarki UZASADNIENIE Plan ochrony dla Pienińskiego Parku Narodowego jest dokumentem określającym sposoby ochrony zasobów, tworów i składników przyrody występujących na terenie tego parku narodowego. Dla właściwego

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny Białystok ul. Krakowska 13 Numer identyfikacyjny REGON za rok 2015 Stan w dniu 31 XII

Urząd Statystyczny Białystok ul. Krakowska 13 Numer identyfikacyjny REGON za rok 2015 Stan w dniu 31 XII GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS OS-7 Sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INFORMACYJNE W ZAKRESIE STANU LASU ORAZ OCHRONY PRZYRODY W STATYSTYCE PUBLICZNEJ

POTRZEBY INFORMACYJNE W ZAKRESIE STANU LASU ORAZ OCHRONY PRZYRODY W STATYSTYCE PUBLICZNEJ POTRZEBY INFORMACYJNE W ZAKRESIE STANU LASU ORAZ OCHRONY PRZYRODY W STATYSTYCE PUBLICZNEJ Główny Urząd Statystyczny Departament Rolnictwa Departament Badań Regionalnych i Środowiska USTAWA Z DNIA 26 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Prawne warunki ochrony przyrody w Polsce

Prawne warunki ochrony przyrody w Polsce Prawne warunki ochrony przyrody w Polsce zebrał i opracował: arch. Mirosław Konwerski 1/7 Prawne warunki ochrony przyrody w Polsce zostały opracowane w celu możliwości poznania tych zagadnień przez społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222.

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222. projekt ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Grabowiec Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

ODBIORCA OBIEKTY PRZYRODNICZE. Wszystkie grupy wiekowe i społeczne. Turystyka indywidualna i zorganizowana

ODBIORCA OBIEKTY PRZYRODNICZE. Wszystkie grupy wiekowe i społeczne. Turystyka indywidualna i zorganizowana OBIEKTY EDUKACYJNE ZAKŁADANY CEL EDUKACYJNY ODBIORCA CZAS REALIZACJI POTENCJALNY PARTNER OBIEKTY PRZYRODNICZE turystycznokrajoznawczy Rezerwaty przyrody: Surowe, Podgórze, Torfowisko Serafin Torfowisko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/428/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 24 lutego 2014 roku

UCHWAŁA NR XXXVI/428/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 24 lutego 2014 roku UCHWAŁA NR XXXVI/428/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie nadania statutu Suwalskiemu Parkowi Krajobrazowemu. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/699/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 12 maja 2016 r.

Warszawa, dnia 24 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/699/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 12 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 4915 UCHWAŁA NR XXVII/699/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie pomników przyrody położonych

Bardziej szczegółowo

ProGea Consulting. Biuro: WGS84 N 50 05 39.9 E 19 55 29.1 ul. Pachońskiego 9, 31-223 Krakow, POLSKA tel. +48-(0)12-415-06-41 faks. +48-(0)12-415-73-27

ProGea Consulting. Biuro: WGS84 N 50 05 39.9 E 19 55 29.1 ul. Pachońskiego 9, 31-223 Krakow, POLSKA tel. +48-(0)12-415-06-41 faks. +48-(0)12-415-73-27 Biuro: WGS84 N 50 05 39.9 E 19 55 29.1 ul. Pachońskiego 9, 31-223 Krakow, POLSKA tel. +48-(0)12-415-06-41 faks. +48-(0)12-415-73-27 e-mail: office@progea.pl Profil działalności: Szeroko pojęta GEOINFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne na Obszarach Natura 2000 znajdujących się na obszarze Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny

Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne na Obszarach Natura 2000 znajdujących się na obszarze Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne na Obszarach Natura 2000 znajdujących się na obszarze Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny 1 FORMY OCHRONY PRZYRODY w Polsce (Podstawa prawna -

Bardziej szczegółowo

Sposób na obsłużenie polskich standardów danych GIS. Antoni Łabaj SmallGIS sp. z o.o.

Sposób na obsłużenie polskich standardów danych GIS. Antoni Łabaj SmallGIS sp. z o.o. Sposób na obsłużenie polskich standardów danych GIS Antoni Łabaj SmallGIS sp. z o.o. Co należy rozumieć przez standard danych GIS? Standard udokumentowane porozumienie potencjalnych użytkowników eliminujące

Bardziej szczegółowo

System Informacji o terenie GIS Miasta Mikołów. Zawartość poszczególnych modułów:

System Informacji o terenie GIS Miasta Mikołów. Zawartość poszczególnych modułów: Zawartość poszczególnych modułów: ŁAD PRZESTRZENNY: 3) Plany miejscowe a. Tereny b. Obszary planów 4) Plany miejscowe w granicach obowiązywania a. Rastry planów w granicach obowiązywania 5) Studium a.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 sierpnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 32/2012 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 sierpnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 32/2012 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 sierpnia 2012 r. Poz. 1592 ZARZĄDZENIE NR 32/2012 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

OD SZCZEGÓŁU DO OGÓŁU CZYLI KRÓTKA HISTORIA OCHRONY PRZYRODY

OD SZCZEGÓŁU DO OGÓŁU CZYLI KRÓTKA HISTORIA OCHRONY PRZYRODY www.katowice. rdos.gov.pl OD SZCZEGÓŁU DO OGÓŁU CZYLI KRÓTKA HISTORIA OCHRONY PRZYRODY NA PRZEŁOMIE WIEKÓW Jolanta Prażuch Regionalny Konserwator Przyrody, Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Przyrodnicze ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów drewna z polskich lasów

Przyrodnicze ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów drewna z polskich lasów Przyrodnicze ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów drewna z polskich lasów Andrzej Grzywacz IV Zimowa Szkoła Leśna Instytut Badawczy Leśnictwa Sękocin Stary, 20 22 marca 2012 Parki narodowe zajmują powierzchnię

Bardziej szczegółowo

Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Mińsk w perspektywie rozwoju Lasów Państwowych

Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Mińsk w perspektywie rozwoju Lasów Państwowych Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Mińsk w perspektywie rozwoju Lasów Państwowych Powierzchnia Nadleśnictwa Mińsk wynosi 9500 ha, rozrzuconych w 410 kompleksach. Lasy nadzorowane stanowią pow. 17340 ha.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L/708/94. z dnia 16 maja 1994r. W sprawie uznania niektórych terenów za użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczokrajobrazowe.

Uchwała Nr L/708/94. z dnia 16 maja 1994r. W sprawie uznania niektórych terenów za użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczokrajobrazowe. Uchwała Nr L/708/94 z dnia 16 maja 1994r. W sprawie uznania niektórych terenów za użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczokrajobrazowe. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 18.03.1990r. o

Bardziej szczegółowo

OPIS SZCZEGÓŁOWY ZAMÓWIENIA

OPIS SZCZEGÓŁOWY ZAMÓWIENIA Załącznik nr. Wyciąg z opracowania autorstwa Krystyny Popko-Tomasiewicz: ZałoŜenia merytoryczno-techniczne do wykonania zadania, pt.: Prowadzenie nadzoru merytorycznego i koordynacja projektu objętego

Bardziej szczegółowo

Dane przestrzenne dla potrzeb zarządzania obszarami chronionymi

Dane przestrzenne dla potrzeb zarządzania obszarami chronionymi Dane przestrzenne dla potrzeb zarządzania obszarami chronionymi Maar rcci iinn Guuzzi iikk Maacc iieej i jj ŁŁoocchhyyńńsskki ii ZZaakkooppaannee PPoozznnaańń KKr raakkóóww 22000099 Spis treści Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego

Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego 4. Istniejące formy ochrony przyrody Rozdział ten obejmuje opisy wszystkich obszarów i obiektów objętych ochroną prawną na mocy ustawy o ochronie przyrody, występujących na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU. z dnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU. z dnia 2014 r. Projekt z dnia 21 marca 2014 r. Zatwierdzony przez... ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU z dnia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ochrona przyrody cz.1 Rok akademicki: 2015/2016 Kod: HKL-2-109-OD-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: Ochrona dóbr natury i dóbr kultury Poziom

Bardziej szczegółowo

Prawie wszystko o Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Na Mazowszu

Prawie wszystko o Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Na Mazowszu Prawie wszystko o Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 Na Mazowszu Natura 2000 Stworzenie takiej sieci jest obowiązkiem każdego kraju członkowskiego UE, gdyż dyrektywy unijne maja charakter tzw.

Bardziej szczegółowo

Informacja dla chętnych na specjalizację Ochrona przyrody

Informacja dla chętnych na specjalizację Ochrona przyrody Informacja dla chętnych na specjalizację Ochrona przyrody Fot. M. Aleksandrowicz Fot. J. Piętka Fot. E. Referowska Jakie są zajęcia na specjalizacji Ochrona przyrody? Studia inżynierskie Fot. R. Rogoziński

Bardziej szczegółowo

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska Katowice. Jerzy Parusel

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska Katowice. Jerzy Parusel Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska Katowice Jerzy Parusel Bazy danych o przyrodzie - wymagane prawem, istniejące i potrzebne do zarządzania jej zasobami Konferencja podsumowująca projekt pn. Budowa

Bardziej szczegółowo

Na terenie Nadleśnictwa Strzałowo występują następujące formy ochrony przyrody:

Na terenie Nadleśnictwa Strzałowo występują następujące formy ochrony przyrody: Podstawą działań Nadleśnictwa na rzecz ochrony przyrody jest Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 04.92.880), Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI PRAWNE I SPOŁECZNO- GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA OCHRONY PRZYRODY NA OBSZARACH NATURA 2000 Zdzisław Cichocki, Małgorzata Hajto, Agnieszka Kuśmierz FORMY PRAWNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia. Instrukcja modułu wymiany danych ediom wytyczne.

Załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia. Instrukcja modułu wymiany danych ediom wytyczne. Załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia. Instrukcja modułu wymiany danych ediom wytyczne. EDIOM Moduł wymiany danych wytyczne Wersja dokumentu 1.0 1 Spis treści 1 Spis treści... 1 2 Format wymiany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/746/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 16 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/746/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 16 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r. Poz. 5840 UCHWAŁA NR XXX/746/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie pomników przyrody położonych

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

Dz.U Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu urządzenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie obejmuje analizę uwarunkowań sozologicznych (ochrony środowiska) w oparciu o mapę sozologiczną

Ćwiczenie obejmuje analizę uwarunkowań sozologicznych (ochrony środowiska) w oparciu o mapę sozologiczną Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej [PUGP] Ćwiczenie 5 analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty i obszary

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Bardzo proszę o wskazanie głównego celu zlecanego opracowania, gdyż może on mieć znaczenie dla przyjętej metodyki i zakresu prac.

Pytanie 1: Bardzo proszę o wskazanie głównego celu zlecanego opracowania, gdyż może on mieć znaczenie dla przyjętej metodyki i zakresu prac. Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych 26-610 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30 tel. 048 36-20-283; tel./fax. 048 36-20-282, 36-20-284 Radom, dn. 30.04.2011r. Wszyscy Wykonawcy BZP.271.165.2011.MRS

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego. Mazow.08.194.7025 ROZPORZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000

Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000 Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000 Mieczysław Kurowski Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Źródła http://www.geoportal.gov.pl/ Obszary

Bardziej szczegółowo

Mariusz Poznański. Związek Gmin Wiejskich RP Przewodniczący. Dotyczy ponad 1300 gmin i 32% terytorium Polski.

Mariusz Poznański. Związek Gmin Wiejskich RP Przewodniczący. Dotyczy ponad 1300 gmin i 32% terytorium Polski. Związek Gmin Wiejskich RP Przewodniczący Mariusz Poznański Dotyczy ponad 1300 gmin i 32% terytorium Polski. Powody wprowadzenia subwencji. Obszary chronione są ustalane przez administrację rządową na terenach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 837/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015 roku.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 837/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015 roku. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 837/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015 roku. 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 837/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015 roku.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 837/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015 roku. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 837/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015 roku. 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222.

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222. projekt ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia... 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Uroczysko Koneck Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/296/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/296/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 6700 UCHWAŁA NR XIV/296/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie pomników przyrody położonych

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne Dyrektywa Ptasia Dyrektywa Siedliskowa

Podstawy prawne Dyrektywa Ptasia Dyrektywa Siedliskowa Obszary Natura 2000 Podstawy prawne Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa - wcześniej dyrektywa Rady 79/409/EWG

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 listopada 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz. 1302 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZENIE PROJEKTU PLANU OCHRONY DLA KOZIENICKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

SPORZĄDZENIE PROJEKTU PLANU OCHRONY DLA KOZIENICKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO SPORZĄDZENIE PROJEKTU PLANU OCHRONY DLA KOZIENICKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO N A R O D O W A F U N D A C J A O C H R O N Y Ś R O D O W I S K A U L. E R A Z M A C I O Ł K A 1 3 01-4 4 5 W A R S Z A W A T

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/205/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. z dnia 26 września 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/205/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. z dnia 26 września 2011 r. UCHWAŁA NR XII/205/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO z dnia 26 września 2011 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa

PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RADY MIASTA KRAKOWA, 23 września 2013 PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa Ewa

Bardziej szczegółowo

Formy ochrony przyrody i zasady jej prawnej ochrony w aglomeracji wałbrzyskiej

Formy ochrony przyrody i zasady jej prawnej ochrony w aglomeracji wałbrzyskiej Formy ochrony przyrody i zasady jej prawnej ochrony w aglomeracji wałbrzyskiej Opracował dr Janusz Skrężyna Główny specjalista Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Formy ochrony przyrody

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne zatwierdzania planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne zatwierdzania planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne zatwierdzania planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego Projekt

Bardziej szczegółowo

Portal internetowy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce.

Portal internetowy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce. Portal internetowy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce. Robert Wańczyk ProGea Consulting, ul. Pachońskiego 9, Kraków,, Koncepcja Serwisu (1) Firma ProGea Consulting przygotowała portal

Bardziej szczegółowo

3 TABLICE NA PRZYSTANKACH TEMATYCZNYCH parametry 150cm x 125cm

3 TABLICE NA PRZYSTANKACH TEMATYCZNYCH parametry 150cm x 125cm ZAŁĄCZNIK 6.1 WYTYCZNE DO TREŚCI TABLIC I TABLICZEK Każda plansza powinna zawierać część opisową i graficzną (np. ilustrację, fotografię, rysunek). TABLICE INFORMACYJNE 1 TABLICA INFORMACYJNA - informacje

Bardziej szczegółowo

Rezerwaty przyrody czas na comeback!

Rezerwaty przyrody czas na comeback! Rezerwaty przyrody czas na comeback! OCHRONA REZERWATOWA W WOJ. MAŁOPOLSKIM STAN na Dorota Horabik Magdalena Bregin WIĘCEJ: www.kp.org.pl Na terenie województwa małopolskiego powołano 85 rezerwatów przyrody

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 kwietnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 77 6591 Poz. 510 510 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a

Bardziej szczegółowo

Pomniki Przyrody W Gdyni

Pomniki Przyrody W Gdyni Pomniki Przyrody W Gdyni Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno - pamiątkowej i krajobrazowej odznaczające

Bardziej szczegółowo

Ochrona przyrody. Test podsumowujący rozdział III. Wersja A

Ochrona przyrody. Test podsumowujący rozdział III. Wersja A ..................................... Imię i nazwisko Wersja A Test podsumowujący rozdział III Ochrona przyrody.............................. Data Klasa oniższy test składa się z 15 zadań. rzy każdym poleceniu

Bardziej szczegółowo

Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych

Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych Leśny Bank Genów Kostrzyca, 26.06.2014 r. Dr hab. Paweł Rutkowski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Leśny Katedra

Bardziej szczegółowo