Bezcenne Wiosenne spotkania CXO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezcenne Wiosenne spotkania CXO"

Transkrypt

1 Bezcenne Wiosenne spotkania CXO Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław marzec czerwiec 2010

2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu zaproszenie do udziału w cyklu ogólnopolskich biznesowych spotkań, organizowanych w tym roku wspólnie przez Deloitte i Bank Zachodni WBK. Połączenie doświadczeń naszych ekspertów pozwala nam zaproponować Państwu kompleksowy i interesujący program spotkań. Precyzyjna wiedza, znajomości mechanizmów efektywnego zarządzania oraz szerokie spojrzenie na ekonomiczne aspekty prowadzenia działalności, to wartość dodana wspólnych spotkań. Seminaria adresujemy do osób zarządzających przedsiębiorstwami w randze Prezesa, Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego spółek kapitałowych w Polsce. Mamy nadzieję, że program naszych spotkań spotka się z Państwa zainteresowaniem. Serdecznie zapraszamy, Deloitte i Bank Zachodni WBK PROGRAM SEMINARIÓW Temat Bydgoszcz Gdańsk Katowice Kielce Kraków Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa Wrocław Efektywne zastosowanie opcji w zarządzaniu ryzykiem walutowym Organizacja funkcji wsparcia w oparciu o CUW Jak z sukcesem przeprowadzić IPO na GPW? Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć System zarządzania wartością firmy Finansowanie rozwoju firm Formy wynagradzania Członków Zarządu

3 Efektywne zastosowanie opcji w zarządzaniu ryzykiem walutowym 23 marca, Poznań 15 kwietnia, Łódź 20 kwietnia, Wrocław 21 kwietnia, Warszawa 23 kwietnia, Kraków * 27 kwietnia, Bydgoszcz 11 maja, Gdańsk 26 maja, Warszawa 27 maja, Katowice * W powyższym terminie zostanie przedstawiony tylko temat Zmienność złotego i jej wpływ na efektywność strategii zabezpieczających na tle niepewnej sytuacji makroekonomicznej oraz Czy na etapie planowania transakcji pochodnych należy uwzględnić podatki? Organizacja procesu zarządzania ryzykiem walutowym --podział obowiązków i struktura organizacyjna --formalna dokumentacja hedgingu Zarządzanie efektem prezentacyjnym w sprawozdaniach finansowych --typy rachunkowości zabezpieczeń --skutki stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń Hedging pod kontrolą? Najlepsze praktyki rynkowe w zarządzaniu ryzykiem walutowym Kryzys na rynkach finansowych i wzrost zmienności kursów walut na przełomie lat 2008/2009 zweryfikował w spółkach zasadność wykorzystanych transakcji pochodnych i bezpieczeństwo procesu zarządzania ryzykiem walutowym. Początkowo wpłynęło to na ograniczenie ich zainteresowania podejmowaniem działań zabezpieczających, co z kolei pozostawiło je w pełni wyeksponowane na to ryzyko. Skutki finansowe takiej decyzji i wzrost nieprzewidywalności wyniku finansowego szybko jednak skłoniły te spółki do powtórnego zmierzenia się z zasadami bezpiecznego i skutecznego zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym. Prelegenci: Deloitte Audyt, Dział Zarządzania Ryzykiem Radosław Wojtasik, Menedżer Robert Karczmarczyk, Menedżer W ramach niniejszych warsztatów omówimy wybrane założenia i rozwiązania z zakresu najlepszych praktyk rynkowych w zarządzaniu ryzykiem walutowym. Wskażemy również potencjalne zagrożenia i ich skutki, które wiążą się z nieoptymalnie działającym procesem, a które dotkliwie zmaterializowały się w czasie wybuchu kryzysu. Identyfikacja czynników i źródeł ryzyka walutowego Wiarygodna mapa ekspozycji na ryzyko walutowe Pomiar i apetyt na ryzyko walutowe Cash Flow at Risk Strategia zarządzania ryzykiem walutowym --cel zarządzania ryzykiem walutowym --wpływ charakteru ekspozycji na wybór strategii zabezpieczającej --dopuszczalne instrumenty pochodne --poziom i horyzont zabezpieczenia --konsekwencje i ocena sytuacji over- i underhedge --hedging a spekulacja zagrożenia finansowania się na rynku instrumentów pochodnych --limity i ograniczenia w zawieraniu transakcji pochodnych Posłuchaj podcastu Zmienność złotego i jej wpływ na efektywność strategii zabezpieczających na tle niepewnej sytuacji makroekonomicznej Maciej Reluga, Główny Ekonomista, Bank Zachodni WBK Grzegorz Taraszkiewicz-Sirocki, Dyrektor Sprzedaży Produktów Pochodnych i Strukturyzowanych w Departamencie Usług Skarbu, Bank Zachodni WBK 23 lutego

4 Zmienność złotego i jej wpływ na efektywność strategii zabezpieczających na tle niepewnej sytuacji makroekonomicznej Globalny kryzys finansowy przyniósł znaczące perturbacje na polskim rynku walutowym. Stało się tak pomimo tego, że polska gospodarka poradziła sobie z kryzysem relatywnie dobrze. Kryzys przyniósł również znaczące przemiany na rynku walutowym jeśli chodzi o zmienność kursu złotego, co może wpłynąć na poprawienie efektywności strategii zabezpieczających. Nasza prezentacja przedstawia te zjawiska w kontekście przewidywanej sytuacji gospodarczej i prognoz kursu złotego, również biorąc pod uwagę drogę Polski do strefy euro. Złoty w czasach kryzysu czy polska waluta pozostanie pod wpływem czynników globalnych? Czy perspektywy polskiej gospodarki jednoznacznie wskazują na poprawę perspektyw dla złotego? Czy na drodze polskiej waluty do strefy euro nie jest potrzebna bardziej aktywna polityka kursowa banku centralnego (znaczenie poziomu kursu konwersji na euro przykład Słowacji)? Zmienność kursu złotego co się stało? Hedging przed kryzysem i dziś zwiększenie stabilności profilu zabezpieczenia Analiza efektywności zabezpieczenia eksportera na przykładzie wybranej strategii Wnioski na przyszłość Prelegenci: Pion Skarbu, Bank Zachodni WBK Maciej Reluga, Główny Ekonomista Piotr Bujak, Starszy Ekonomista Grzegorz Taraszkiewicz-Sirocki, Dyrektor Sprzedaży Produktów Pochodnych i Strukturyzowanych w Departamencie Usług Skarbu Czy na etapie planowania transakcji pochodnych należy uwzględnić podatki? Podatkowe ujęcie transakcji pochodnych nie zostało określone w przepisach polskiego prawa podatkowego. Wątpliwości w tym zakresie z jednej strony mogą przyczyniać się do ekspozycji na ryzyko podatkowe, z drugiej mogą zostać wykorzystane jako element optymalizacyjny. Celem prezentacji jest przybliżenie najważniejszych kwestii podatkowych, na które warto zwrócić uwagę planując zaangażowanie w transakcje pochodne i podejmując decyzję zarządczą. Derywaty a obszary istotne z podatkowego punktu widzenia Wpływ umów i dokumentów dodatkowych w zakresie transakcji pochodnych (ISDA, umowy szczegółowe, umowy dodatkowe, potwierdzenia transakcji, itp.) na konsekwencje podatkowe Wpływ księgowego ujęcia instrumentów pochodnych na wynik podatkowy Efekt optymalizacji podatkowej w procesie zarządzania ryzykiem Prelegenci: Deloitte Doradztwo Podatkowe, Zespół Instytucji Finansowych Marek Wronka, Starszy Menedżer Dominika Ramirez-Wołkiewicz, Menedżer Agnieszka Pajurek, Menedżer Monika Albecka, Menedżer Dariusz Osada, Menedżer Mateusz Majewski, Menedżer Helena Bogdanowska Kulesza, Starszy Konsultant 6 7

5 Organizacja funkcji wsparcia w oparciu o Centrum Usług Wspólnych Jak z sukcesem przeprowadzić IPO na GPW? 25 marca, Wrocław Shared Services Center Centrum Usług Wspólnych pozwala na takie zorganizowanie funkcji wsparcia (np. ksiegowość, kadry, IT, itd.), które w miejsce wielu komórek organizacyjnych realizujących podobne funkcje w oddziałach / spółkach grupy kapitałowej, powołuje jedną jednostkę, wyspecjalizowaną w realizacji tych funkcji na rzecz całej organizacji, nastawioną na długofalową optymalizację swojej działalności. Co to jest i jak działa model SSC? Jak ocenić, czy model SSC będzie korzystny dla mojej organizacji? Jak przeprowadzić projekt budowy centrum usług wspólnych? Jakie są najlepsze praktyki procesowe i technologiczne wykorzystywane w modelu Centrum Usług Wspólnych? Czy inne organizacje idą tą drogą przykłady Prelegenci: Deloitte Business Consulting Jacek Szwarc, Menedżer 23 marca, Warszawa 25 marca, Łódź 8 kwietnia, Wrocław 9 kwietnia, Rzeszów 14 kwietnia, Gdańsk 29 kwietnia, Warszawa 13 maja, Kraków 25 maja, Poznań Jak z sukcesem przeprowadzić IPO na GPW? Lepsza koniunktura w gospodarce jest coraz bardziej widoczna. Firmy zaczynają planować nowe inwestycje i reaktywować stare, zamrożone projekty. Przekłada się to na rosnące zapotrzebowanie na kapitał, a dostępność kredytów bankowych jest ciągle ograniczona. Dlatego coraz więcej firm rozważa publiczne emisje akcji, zwłaszcza że w ostatnich miesiącach mieliśmy kilka spektakularnych ofert publicznych na GPW i widać wyraźnie, że inwestorzy giełdowi są skłonni kupować akcje. Wyceny również są już na akceptowalnym przez wielu emitentów poziomie. Kluczowe etapy IPO Podmioty zaangażowane w IPO Rola doradcy finansowego i domu maklerskiego Wycena spółki przez doradcę finansowego a sposób wyznaczania ceny emisyjnej w IPO Struktura oferty publicznej na GPW Ramy czasowe procesu IPO Kluczowe czynniki sukcesu Posłuchaj podcastu Organizacja funkcji wsparcia w oparciu o CUW Prelegenci: Obszar Rynków Kapitałowych, Bank Zachodni WBK Piotr Wiła, Zastępca Dyrektora Obszaru Rynków Kapitałowych Tomasz Ciborowski, Dyrektor Departamentu IPO i Nowych Emisji Jan Łożyński, Dyrektor ds. Emisji Akcji Przemysław Jastrzębski, Menedżer ds. Emisji Akcji Jacek Szwarc, Menedżer Deloitte Business Consulting 23 lutego

6 IPO a sprawozdanie finansowe Przygotowanie i zbadanie sprawozdań finansowych, które są zamieszczone w prospekcie, jest często wąskim gardłem procesu IPO. Dlaczego tak się dzieje? Jakich niespodzianek można się spodziewać przy upublicznieniu sprawozdań finansowych? Jak mogą się różnić oczekiwania od rzeczywistości? Nasi eksperci podpowiedzą Państwu, jak sprawnie przeprowadzić proces sporządzenia sprawozdań finansowych, które można bez obaw przedstawić w prospekcie i udostępnić inwestorom zewnętrznym. Powiemy również, jakich zmian należy dokonać w organizacji, aby była gotowa sprostać wymaganiom spółki publicznej oraz sprawnie komunikować się z rynkiem. Upublicznienie ale od czego zacząć? Zakres prac obligatoryjnych i opcjonalnych wykonywanych przez biegłego rewidenta Dlaczego przygotowanie sprawozdań finansowych do prospektu jest czasochłonne i jak skrócić ten proces? Jak wybór polityki rachunkowości wpływa na historyczne i przyszłe wyniki finansowe spółki? Sprawozdania pro-forma i prognozy finansowe Prelegenci: Deloitte Audyt Jacek Mateja, Partner Piotr Waliński, Dyrektor Marek Turczyński, Dyrektor Wacław Nitka, Dyrektor Maria Nowicka, Dyrektor Adam Chróścielewski, Starszy Menedżer Robert Pabich, Starszy Menedżer Robert Wolszon, Menedżer Podatkowe aspekty IPO Droga na giełdowy parkiet wiąże się z ryzykami i obciążeniami podatkowymi. Czy wszystkie z nich będą dla spółki kosztem podatkowym? Jakie mechanizmy należy odpowiednio wcześnie zastosować, aby uniknąć dodatkowych obciążeń? Wskażemy Państwu kilka kluczowych zagadnień podatkowych, o których warto pamiętać przy pierwszych krokach na giełdzie. Czy wydatki związane z wprowadzeniem Spółki na giełdę mogą być kosztem podatkowym? Czy możliwe jest ograniczenie podatku od zysków kapitałowych, gdy sprzedajemy własne akcje w ramach emisji? Czy proces IPO zamyka możliwości aktywnego planowania podatkowego? Prelegenci: Deloitte Doradztwo Podatkowe Dominik Stojek, Dyrektor Adam Wacławczyk, Starszy Menedżer Małgorzata Zając, Starszy Menedżer Bartłomiej Suszko, Starszy Menedżer Aleksander Kot, Menedżer Posłuchaj podcastu Jak z sukcesem przeprowadzić IPO? Tomasz Ciborowski, Dyrektor Departamentu IPO i Nowych Emisji w Obszarze Rynków Kapitałowych, Bank Zachodni WBK Aleksander Kot, Menedżer, Deloitte Doradztwo Podatkowe 23 lutego

7 Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć 8 kwietnia, Szczecin 13 kwietnia, Poznań 27 kwietnia, Katowice 18 maja, Wrocław 25 maja, Warszawa Wyzwania na rynku fuzji i przejęć w czasach post-kryzysowych Proces fuzji i przejęć może stanowić istotny czynnik w rozwoju firmy. Dotyczy to zwłaszcza czasów post-kryzysowych. Mnogość aspektów, które należy rozpatrzyć przy tym procesie powoduje, że o sukcesie przedsięwzięcia decyduje odpowiednie przygotowanie podmiotów, wybór właściwej struktury transakcji, a także poprawne przygotowanie dokumentów finalizujących transakcje. Powyższe zagadnienia będą między innymi przedmiotem spotkań CXO. Motywacje strategiczne procesów M&A w czasach post-kryzysowych Główne wyzwania w realizacji fuzji i przejęć na początku drugiej dekady: gorące sektory, ekspansja regionalna, wartość godziwa a cena transakcyjna, rola i oczekiwania instytucji finansujących, rola i zakres due diligence, zarządzanie ryzykami transakcyjnymi Przebieg procesu transakcyjnego struktura transakcji Kwestia ceny w procesie transakcyjnym Przykładowe struktury transakcji wykorzystanie rachunku escrow, nabycie udziału w transzach etc. Metody wyceny dokonywanej przez inwestora Sale Purchase Agreements (SPA) rzeczywiste problemy w procesie SPA, elementy zabezpieczające umowę Dokładny zakres merytoryczny każdego spotkania będzie dostosowany do składu audytorium w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania czasu, który Państwo nam poświęcacie. Kluczowe czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć wyniki badania Celem badania przeprowadzonego przez Bank Zachodni WBK wśród firm aktywnych na rynku przejęć był przegląd bieżących narzędzi i trendów w zakresie transakcji fuzji i przejęć oraz identyfikacja wyzwań na przyszłość. Ufamy, że badanie, którego częścią jest poznanie opinii spółek, przyczyni się do dyskusji na temat czynników stymulujących rozwój firm poprzez fuzje i przejęcia. W ramach cyklu CXO chcemy przedstawić najważniejsze konkluzje i wnioski. Jakie czynniki stymulują zmiany strukturalne teraz i w okresie najbliższych lat? Jakie znaczenie ma wzrost organiczny a jakie wzrost przez akwizycje? Jakie były i będą najistotniejsze przesłanki fuzji i przejęć? Jakie są najważniejsze bariery w transakcjach przejęć? Jakie są źródła finansowania przejęć? W jakich obszarach osiągano największe efekty synergii? Jak wysokie premie płacono i jakie metody wyceny stosowano? Jakie podmioty zewnętrzne zaangażowane były w transakcje? Gdzie występowały najistotniejsze problemy? Finansowe i operacyjne aspekty przeprowadzenia transakcji fuzji i przejęć Wnioski wynikające z zakończonych transakcji akwizycyjnych Prelegenci: Obszar Rynków Kapitałowych, Bank Zachodni WBK Rafał Skowroński, Dyrektor Departamentu Doradztwa Joanna Kononowicz, Dyrektor ds. Analiz Finansowych Mirosław Zięcina, Menedżer ds. Analiz Finansowych Prelegenci: Deloitte Doradztwo Finansowe Krzysztof Rudnik, Wicedyrektor Marcin Sieczyk, Wicedyrektor Agnieszka Zielińska, Menedżer Przemysław Kromer, Menedżer Posłuchaj podcastu Wyzwania na rynku fuzji i przejęć w czasach post-kryzysowych Wojciech Hann, Partner, Deloitte Doradztwo Finansowe Rafał Skowroński, Dyrektor Departamentu Doradztwa w Obszarze Rynków Kapitałowych, Bank Zachodni WBK 16 marca

8 System zarządzania wartością firmy Podatkowe i prawne aspekty M&A Złożony proces fuzji i przejęć wraz z jego prawno-podatkowymi konsekwencjami wpływa na efektywność ekonomiczną spółki oraz na decyzje biznesowe przedsiębiorców. Znajomość czynników kształtujących proces M&A pozwoli uniknąć błędów i zagrożeń. Jakie decyzje mogą zwiększyć nasze bezpieczeństwo? Jakie działania mogą być dla nas korzystne? Efektywność vs. bezpieczeństwo w aspekcie podatkowym i prawnym, czyli na co warto zwrócić uwagę decydując się na zakup udziałów oraz nabycie przedsiębiorstwa (porównanie podstawowych aspektów)? Spółka przejmująca i przejmowana, czyli dlaczego czasami bardziej korzystne może okazać się przejęcie właściciela przez spółkę-córkę (korzyści i problemy)? Czy posiadanie 100% akcji w spółce przejmowanej ma wpływ na procedury, czyli dlaczego warto czasami poprzedzić połączenie przymusowym wykupem akcji od akcjonariuszy mniejszościowych? Prelegenci: Deloitte Doradztwo Podatkowe Tomasz Walczak, Partner Sławomir Krempa, Dyrektor Adam Wacławczyk, Starszy Menedżer Bartłomiej Suszko, Starszy Menedżer Prelegenci: Deloitte Legal, Pasternak i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Mariusz Śron, Starszy Menedżer Joanna Dudek, Starszy Menedżer Edyta Garlicka, Menedżer Anna Ostrowska-Tomańska, Menedżer Konstanty Dobiejewski, Menedżer Projektu 20 maja, Łódź System zarządzania wartością firmy (VBM Value Based Management) Podporządkowanie strategii firmy oczekiwanemu przez inwestorów wzrostowi wartości wyznaczenie ambitnych celów oraz drogi do ich osiągnięcia Identyfikacja i uruchomienie inicjatyw zwiększających wartość dla akcjonariuszy Budowa systemu zarządzania wspierającego planowanie, realizację oraz monitorowanie inicjatyw zwiększających wartość firmy Efektywna komunikacja z rynkami kapitałowymi i inwestorami Zwiększenie efektywności pracy poprzez system motywacyjny wspierający cele firmy System zarządzania wartością firmy (VBM Value Based Management) pozwala zarządzać wzrostem wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa poprzez usprawnienie zarządzania strategią firmy i jej operacjami, zmianę kultury organizacyjnej, podniesienie efektywności pracy oraz poprawę komunikacji z inwestorami. Skuteczne przekładanie oczekiwań inwestorów na cele strategiczne firmy Optymalna alokacja zasobów pomiędzy różne obszary i biznesy Ocena inicjatyw strategicznych oraz inwestycji z perspektywy tworzenia wartości Ocena oraz wynagradzanie menedżerów oparte o miary tworzenia wartości Wpływ systemu motywacyjnego na tworzenie wartości firmy Zmiana kultury organizacyjnej motywowanie pracowników do poszukiwania i realizacji działań zwiększających wartość firmy Integracja planowania strategicznego oraz operacyjnego ze strategią wzrostu wartości Efektywna sprawozdawczość zarządcza umożliwiająca kontrolę tworzenia wartości przez poszczególne segmenty biznesu Strategia i zakres komunikacji z rynkami kapitałowymi Prelegenci: Deloitte Business Consulting Adam Dziemba, Menedżer Bartosz Masztalerz, Starszy Konsultant 14 15

9 Finansowanie rozwoju firm 23 marca, Katowice 25 marca, Kraków 28 kwietnia, Gdańsk 20 maja, Bydgoszcz Tradycyjne i nowe metody finansowania szybko rosnących firm Rok 2009 przyniósł pewną stagnację na rynku kredytowym, jednak pomimo tego zastoju spektrum możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych zwiększyło się. Nowe metody pozyskania środków na rozwój stanowią ciekawą alternatywę wobec tradycyjnej akcji kredytowej. Poszczególne metody oraz różne aspekty ich stosowania zostaną omówione podczas spotkań CXO. Główne klasy produktów w obrębie finansowania zewnętrznego dyskusja na temat mocnych i słabych stron Główne klasy klientów na finansowanie zewnętrzne Przebieg procesu pozyskiwania finansowania zewnętrznego Analiza przypadku proces pozyskiwania finansowania zewnętrznego Filozofia działania funduszu private equity, w tym kryteria inwestycyjne i warunki współpracy Działalność funduszów w Polsce Charakterystyka procesu inwestycyjnego funduszu Podejście funduszu do nadzoru nad inwestycją Metody wyjścia z inwestycji stosowane przez fundusze Proces pozyskania finansowania z funduszu Czynniki sukcesu warunkujące pozyskanie kapitału z funduszu Specyfika rynku obligacji nieskarbowych Powstały pod koniec zeszłego roku rynek obligacji Catalyst spotkał się z zainteresowaniem nabywców. Należy oczekiwać, że część zgłoszonego na rynku pierwotnym popytu na obligacje przesunie się na Catalyst zwiększając tym samym płynność rynku. Sprawnie funkcjonujący rynek to nie tylko ramy instytucjonalne, lecz przede wszystkim przedmioty obrotu i szeroka baza jego uczestników emitentów i inwestorów. Rynek niepubliczny obligacji nieskarbowych pozostaje jednak ciągle znaczącą alternatywą. Omówienie emisji papierów dłużnych Czym jest obligacja nieskarbowa (podstawa prawna, emitenci)? Rodzaje obligacji Omówienie niepublicznego rynku obligacji nieskarbowych w Polsce Korzyści z publicznej emisji obligacji dla emitenta oraz dla inwestora Publiczna emisja obligacji a kredyt Źródła informacji o obligacjach korporacyjnych i komunalnych (programy na Catalyst) Przykładowe dodatkowe warunki umowne i wbudowane opcje obligacje korporacyjne Rola ratingu przy decyzji inwestycyjnej Obligacje korporacyjne jako metoda zarządzania przepływami w ramach grupy kapitałowej Prelegenci: Obszar Rynków Kapitałowych, Bank Zachodni WBK Tomasz Puzyrewicz, Menedżer ds. Papierów Dłużnych Dokładny zakres merytoryczny każdego spotkania będzie dostosowany do składu audytorium w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania czasu, który Państwo nam poświęcacie. Prelegenci: Deloitte Doradztwo Finansowe Krzysztof Rudnik, Wicedyrektor Marcin Sieczyk, Wicedyrektor Posłuchaj podcastu Finansowanie rozwoju firm Krzysztof Rudnik, Wicedyrektor, Deloitte Doradztwo Finansowe Tomasz Puzyrewicz, Menedżer ds. Papierów Dłużnych w Obszarze Rynków Kapitałowych, Bank Zachodni WBK 23 lutego

10 Formy wynagradzania Członków Zarządu aspekty prawne i podatkowe Sylwetki prelegentów Obszar Rynków Kapitałowych 9 kwietnia, Bydgoszcz 29 kwietnia, Szczecin 19 maja, Kielce 20 maja, Rzeszów Formy wynagradzania Członków Zarządu aspekty prawne i podatkowe Wynagrodzenia Członków Zarządów mogą być kształtowane na różne sposoby, w zależności m.in. od uzależnienia ich wysokości od efektów prac, od rodzaju prowadzenia działalności przez taką osobę. Każda z tych form wiąże się z określonymi korzyściami i problemami w zakresie rozliczeń podatkowych, jak również relacji prawnych na linii spółka Członek Zarządu oraz w odniesieniu do osób trzecich. Warto więc przyjrzeć się z bliska wybranym formom wynagradzania Członków Zarządu. Marcin Pędziński, Dyrektor Obszaru Rynków Kapitałowych, Bank Zachodni WBK Marcin ma osiemnastoletnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej. Rozpoczął swoją karierę jako makler, a następnie Dyrektor Biura Maklerskiego Banku Staropolskiego. Od roku 1993 związany jest z Bankiem Zachodnim WBK (poprzednio Wielkopolski Bank Kredytowy). Marcin posiada duże doświadczenie w kierowaniu projektami o charakterze prywatyzacyjnym, w tym transakcjami międzynarodowymi. Jako kluczowy pracownik Centralnego Biura Maklerskiego WBK kierował takimi projektami jak prywatyzacje KGHM, Impexmetal i BPH. Od utworzenia w 1998 roku, zarządza Departamentem, a następnie Obszarem Rynków Kapitałowych. Jako dyrektor tej jednostki Marcin nadzorował m.in. takie projekty prywatyzacyjne jak PKN Orlen, wtórna oferta sprzedaży TP, Orbis oraz Ruch. Umowy o pracę jako najpopularniejsza forma angażowania Członków Zarządu, możliwości optymalizacyjne (przenoszenie praw autorskich). Czym umowa o pracę różni się od kontraktu menedżerskiego? Wynagrodzenie z tytułu członkostwa w Zarządzie wypłacane w oparciu o uchwałę władz spółki Czy wynagrodzenie za zarządzanie spółką można rozliczać w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej? Tworzenie celowych, osobowych spółek menedżerskich, struktury offshore (korzyści podatkowe, problemy prawne) Opcje menedżerskie na akcje jako dodatkowy element wynagrodzenia Wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy o zakazie konkurencji (zasady ustalania i opodatkowanie) Prelegenci: Deloitte Doradztwo Podatkowe Adam Mariuk, Dyrektor Adam Wacławczyk, Starszy Menedżer Seweryn Dąbrowski, Dyrektor Prelegenci: Deloitte Legal, Pasternak i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Mariusz Śron, Starszy Menedżer Edyta Garlicka, Menedżer Aleksander Czech, Menedżer Piotr Wiła, Zastępca Dyrektora Obszaru Rynków Kapitałowych, Bank Zachodni WBK Piotr posiada szesnastoletnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej. Zanim w 2007 roku dołączył do Banku Zachodniego WBK, pracował w HSBC jako członek zarządu HSBC Investment Banking Poland. Piotr odpowiada za rozwój operacji Banku na rynkach kapitałowych, szczególnie w obszarze ofert publicznych, transakcji dual listing i M&A. Najważniejsze projekty IPO którymi kierował to: ENEA 1,9 mld PLN, PGNIG 830 mln USD, PKO BP 3 mld USD oraz ZAT 295 mln PLN; a w zakresie transakcji M&A: przejęcie przez PGNiG od Exxon Mobil udziałów w złożach ropy i gazu na Morzu Północnym 1 mld PLN, przejęcie PHS przez Mittal Steel 1mld USD. Tomasz Puzyrewicz, Menedżer ds. Papierów Dłużnych w Departamencie IPO i Nowych Emisji Obszaru Rynków Kapitałowych, Bank Zachodni WBK Posiada jedenastoletnie doświadczenie w pracy na rynku nieskarbowych papierów dłużnych. Uczestniczył w organizacji ponad 60 programów emisji nieskarbowych papierów dłużnych, w tym programu emisji obligacji Dom Develoment. Od podstaw wdrażał rozwiązania regulacyjne i informatyczne związane z obsługą emisji, sprzedaży i ewidencji nieskarbowych papierów dłużnych oraz wyceną obligacji zgodnie z MSR39. Tomasz Puzyrewicz był także pracownikiem naukowodydaktycznym Szkoły Głównej Handlowej w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Jest autorem oraz współautorem publikacji dotyczących problemów globalizacji oraz kryzysów finansowych

11 Pion Skarbu Tomasz Ciborowski, Dyrektor Departamentu IPO i Nowych Emisji Akcji w Obszarze Rynków Kapitałowych, Bank Zachodni WBK Posiada trzynastoletnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej. Zanim dołączył do Banku Zachodniego WBK w 2007 roku, pracował w HSBC w obszarze bankowości inwestycyjnej, zarówno w Londynie jak i Warszawie. W Obszarze Rynków Kapitałowych Banku Zachodniego WBK zarządza departamentem przygotowującym publiczne i prywatne oferty akcji oraz dłużnych papierów wartościowych. Przygotowywał wiele transakcji na rynku kapitałowym, a jego doświadczenie obejmuje wszystkie etapy pracy od rozpoczęcia do zamknięcia transakcji. Najbardziej spektakularne projekty, w których uczestniczył to: IPO spółki ENEA mln PLN, IPO PGNIG 830 mln USD, przejęcie przez PGNiG od Exxon Mobil udziałów w złożach ropy i gazu na Morzu Północnym w Norwegii wartość transakcji 994 mln PLN, oferta PKO BP wartość transakcji 3 mld USD, przejęcie PHS przez Mittal Steel wartość transakcji 1 mld USD. Pozostali prelegenci: Jan Łożyński, Dyrektor ds. Emisji Akcji Przemysław Jastrzębski, Menedżer ds. Emisji Akcji Rafał Skowroński, Dyrektor Departamentu Doradztwa w Obszarze Rynków Kapitałowych, Bank Zachodni WBK Posiada ponad jedenastoletnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej oraz doradztwie finansowym. W Pionie Bankowości Inwestycyjnej kieruje departamentem odpowiedzialnym za doradztwo transakcyjne w procesach fuzji i przejęć oraz transakcji na rynku publicznym. Wcześniej pracował między innymi dla Arthur Andersen oraz Roland Berger Strategy Consultants. Zajmuje się głównie transakcjami fuzji i przejęć, integracją pofuzyjną, restrukturyzacją, planowaniem biznesowym oraz wycenami. Doradzał firmom z takich branż jak: przemysł chemiczny, budownictwo i nieruchomości, przemysł stalowy, dobra szybko zbywalne i ich dystrybucja. Najważniejsze zrealizowane projekty to: transakcja IPO Zakładów Azotowych Tarnów, integracja pofuzyjna i restrukturyzacja w ramach Grupy Kapitałowej Ciech, integracja pofuzyjna Huty Warszawa, restrukturyzacja Huty Częstochowa. Mieczysław Krzymkowski, Dyrektor Departamentu Usług Skarbu, Bank Zachodni WBK Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od początku swojej kariery zawodowej związany z działalnością Treasury. Na początku w Banku Zachodnim, następnie siedem lat spędził w Fortis Bank Polska, gdzie współtworzył Treasury Sales w Polsce dla Fortis Bank N/V. Jako Head of Sales wprowadzał do oferty Banku produkty hedgingowe również z obszaru energii i commodities. Po rozpoczęciu pracy w Banku Zachodnim WBK w 2007 roku początkowo był odpowiedzialny za sprzedaż produktów Pionu Skarbu w regionie warszawskim, a od końca września 2009 jest Dyrektorem Departamentu Usług Skarbu. Mieczysław posiada czternastoletnie doświadczenie w Treasury, gdzie przez cały okres odpowiedzialny był za relacje z klientami korporacyjnymi. Wprowadził do oferty i zrealizował pierwszą w Polsce transakcję dotyczącą praw do emisji CO 2. Grzegorz Taraszkiewicz-Sirocki, Dyrektor Sprzedaży Produktów Pochodnych i Strukturyzowanych w Departamencie Usług Skarbu, Bank Zachodni WBK Laureat Drugiej Nagrody w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie Finansów i Bankowości zorganizowanym z okazji X-lecia BRE. Od 1998 roku jest traderem opcyjnym. Senior dealer i zarządzający portfelami opcji walutowych w BRE a później w BPH. W latach odpowiadał za trading walutowy oraz instrumentami stopy procentowej w HSBC BANK POLSKA. Od końca 2007 pracuje w Banku Zachodnim WBK najpierw jako Chief Dealer odpowiedzialny za opcje na rynku międzybankowym, a od stycznia 2010 na stanowisku szefa Zespołu Sprzedaży Instrumentów Pochodnych i Strukturyzowanych. Jest członkiem Komisji ds. Profesjonalizmu przy Stowarzyszeniu Rynków Finansowych ACI. Prowadził wykłady na Uniwersytecie Warszawskim i na Forum Dealerów Bankowych. Autor publikacji z zakresu funkcjonowania rynku opcji walutowych. Pozostali prelegenci: Joanna Kononowicz, Dyrektor ds. Analiz Finansowych Mirosław Zięcina, Menedżer ds. Analiz Finansowych 20 21

12 Sylwetki prelegentów Maciej Reluga, Główny Ekonomista, Bank Zachodni WBK Jest absolwentem kierunku Ilościowych Metod Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył również program zarządzania finansowego na Uniwersytecie w Namur (Belgia). Od kilkunastu lat zajmuje się analizowaniem i prognozowaniem zjawisk gospodarczych. Od połowy 2002 roku jest głównym ekonomistą Banku Zachodniego WBK, wcześniej pracował w NBP i ING. Uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach dotyczących instrumentów finansowych, metod prognozowania oraz zarządzania. Jest współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Biznesu. Jest również autorem szeregu publikacji i artykułów w prasie codziennej i fachowej. Pozostali prelegenci: Piotr Bujak, Starszy Ekonomista Departament Dużych Przedsiębiorstw Artur Chodacki, Dyrektor Departamentu Dużych Przedsiębiorstw, Bank Zachodni WBK Artur posiada ponad dwunastoletnie doświadczenie w obszarze bankowości przedsiębiorstw. Związany z Bankiem Zachodnim WBK od 2000 r., gdzie na różnych stanowiskach odpowiadał za współpracę z największymi polskimi oraz ponadnarodowymi korporacjami. Obecnie kieruje Departamentem Dużych Przedsiębiorstw, zarządzając relacjami z ponad 500 największymi klientami Banku Zachodniego WBK. Od końca 2009 r. nadzoruje także rozwój Bankowości Transakcyjnej w Banku Zachodnim WBK. Artur posiada bogate doświadczenie w aranżowaniu i strukturyzowaniu finansowania w różnych sektorach. Jest także członkiem komitetów doradczych oraz inwestycyjnych w Banku Zachodnim WBK i FRN Arka. Krzysztof Rudnik, Wicedyrektor w dziale doradztwa finansowego, Deloitte Pracuje w dziale doradztwa finansowego Deloitte w Warszawie. Prowadzi projekty związane z transakcjami typu fuzji i przejęć, pozyskaniem finansowania i oszacowaniem wartości przedsiębiorstw. Ma dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie corporate finance. Przed rozpoczęciem pracy w Deloitte pracował w Ernst & Young Corporate Finance i BRE Corporate Finance. Krzysztof jest absolwentem wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada kwalifikacje amerykańskiego doradcy inwestycyjnego (Chartered Financial Analyst). Dodatkowo uczestniczył w szkoleniach krajowych i zagranicznych organizowanych przez firmę Deloitte z zakresu wycen, analizy finansowej oraz fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Marcin Sieczyk, Wicedyrektor w dziale doradztwa finansowego, Deloitte Marcin jest członkiem zespołu Energy & Resources w Deloitte Central Europe. Jego sześcioletnie doświadczenie w zakresie bankowości inwestycyjnej i doradztwa finansowego obejmuje szereg transakcji fuzji i przejęć, w tym prywatyzacyjnych, w Europie Środkowej, m.in. w: Bułgarii, Czechach, Polsce, Rumunii, na Ukrainie oraz w Turcji. Marcin posiada szerokie doświadczenie sektorowe w branży energetycznej i paliwowej, w tym w zakresie badań due diligence, analizy inwestycyjnej, modelowania i prognozowania finansowego oraz strukturyzacji transakcji. Przed dołączeniem do Deloitte w sierpniu 2007 r., Marcin pracował w zespole energetycznym w UniCredit Markets & Investment Banking w Wiedniu, a wcześniej w banku inwestycyjnym CA IB w Warszawie oraz CSFB. Marcin jest również członkiem CFA

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży hutniczej

Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży hutniczej Organizator: Patron honorowy: Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Budżetowanie w przedsiębiorstwach branży hutniczej Wariantowa analiza wrażliwości wyniku

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Business Intelligence w Excelu

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Business Intelligence w Excelu zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Business Intelligence w Excelu siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 27 marca 2015 r. Dlaczego warto? Elitarne grono

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl Konferencja portalu TaxFin.pl Fuzje i przejęcia 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Joanna Wierzejska, doradca podatkowy, partner kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Bardziej szczegółowo

2. Rozdział VI Informacje o Towarzystwie, pkt 2.3 Prokurenci oraz osoby zarządzające aktywami Funduszu, str 72 Brzmienie dotychczasowe:

2. Rozdział VI Informacje o Towarzystwie, pkt 2.3 Prokurenci oraz osoby zarządzające aktywami Funduszu, str 72 Brzmienie dotychczasowe: Warszawa, dnia 1 października 2012 r. Komunikat aktualizujący nr 3 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii B BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 BPH Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży wydobywczej

Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży wydobywczej Organizator: Patron honorowy: Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Budżetowanie w przedsiębiorstwach branży wydobywczej Wariantowa analiza

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia. jako forma rozwoju biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Warszawa, 21 stycznia 2010r. Sheraton Hotel Warsaw

Fuzje i przejęcia. jako forma rozwoju biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Warszawa, 21 stycznia 2010r. Sheraton Hotel Warsaw Fuzje i przejęcia jako forma rozwoju biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej Warszawa, 21 stycznia 2010r. Sheraton Hotel Warsaw Program konferencji AGENDA Fuzje i przejęcia jako forma rozwoju biznesu w Europie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym

Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminarium

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 6 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r.

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Trendy i możliwości Perspektywa makroekonomiczna - wysoki potencjał wzrostu w Polsce Popyt na kapitał - Wzrost zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH Warszawa, Lipiec 2010 COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe 2014/2015

Ceny transferowe 2014/2015 Witamy na konferencji portalu TaxFin.pl Ceny transferowe 2014/2015 3 grudnia 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Jacek Bajger partner w firmie doradczej KPMG, doradca podatkowy, kieruje

Bardziej szczegółowo

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów.

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów. Jesteśmy butikiem inwestycyjnym oraz niezależną polską firmą doradztwa finansowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Naszym celem jest wspieranie Klientów w podejmowaniu kluczowych decyzji,

Bardziej szczegółowo

Specyfika controllingu, analizy finansowej i ocena projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach energetycznych.

Specyfika controllingu, analizy finansowej i ocena projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach energetycznych. Organizator: Patron honorowy: konferencje Warsztaty GDZIE I KIEDY: 20-21.03.2012 roku, Warszawa 27-28.03.2012 roku, Katowice NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Specyfika controllingu w przedsiębiorstwach wytwórczych

Bardziej szczegółowo

Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY

Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY Termin: 4 października 2011 Miejsce: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Sala Notowań) Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY PARTNERZY

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa.

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa. Warsztaty portalu TaxFin.pl Różnice kursowe - rozliczanie podatkowych różnic kursowych 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Katarzyna Klimkiewicz, partner kancelarii TPA

Bardziej szczegółowo

DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects

DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects DOMENA DZIAŁALNOŚCI Podstawowym obszarem specjalizacji biznesowej jest doradztwo i pośrednictwo finansowe dla firm w zakresie: o Pozyskania kapitału

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zmiany od 2012/2013 roku

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zmiany od 2012/2013 roku Konferencja portalu Taxfin.pl Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zmiany od 2012/2013 roku Jak prawidłowo stosować standardy które weszły w życie oraz przygotować się do tych które zaczną

Bardziej szczegółowo

USŁUGI CORPORATE FINANCE I DORADZTWA GOSPODARCZEGO

USŁUGI CORPORATE FINANCE I DORADZTWA GOSPODARCZEGO s USŁUGI CORPORATE FINANCE I DORADZTWA GOSPODARCZEGO Moore Stephens Central Audit Moore Stephens Central Audit Firma Moore Stephens Central Audit została założona przez menedżerów z wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA FMCG

Russell Bedford Oferta usług BranżA FMCG Russell Oferta usług BranżA FMCG Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NASI DORADCY:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NASI DORADCY: NASI DORADCY: Stanisław Rogoziński Partner zarządzający w Brante Partners sp. z o.o. Akredytowany ekspert Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Ekspert biznesowy w Fundacji Wspierania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE Konferencja

ZAPROSZENIE Konferencja ZAPROSZENIE Konferencja W imieniu kancelarii Domański Zakrzewski Palinka i firmy Mercer (Polska) Sp. z o.o. zapraszamy na konferencję pt. NOWOCZESNA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA PRACODAWCY, CZYLI FUNDUSZ I NIE

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU WPŁYW ZMIAN REGULACYJNYCH NA RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ

ZAMKNIĘCIE ROKU WPŁYW ZMIAN REGULACYJNYCH NA RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ ZAMKNIĘCIE ROKU WPŁYW ZMIAN REGULACYJNYCH NA RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ WARSZAWA, 24 LISTOPADA 2015 kpmg.pl T: +48 22 528 10 88 K: +48 508 018 331 E: mdymek@kpmg.pl Marcin Dymek

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE AUDYT Dzięki realizowanym przez nas usługom audytu, otrzymacie Państwo, wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami ocenę wiarygodności informacji finansowych wyrażoną w formie

Bardziej szczegółowo

Klub Benchmarkingu IT Zaproszenie do badania

Klub Benchmarkingu IT Zaproszenie do badania Klub Benchmarkingu IT Zaproszenie do badania 2015 Czy chcecie Państwo pokazać swoje osiągnięcia? Znaleźć pomysły na poprawę IT? Wyznaczyć realistyczne cele? Oprzeć strategię IT na faktach i liczbach? Zainspirować

Bardziej szczegółowo

11, 12 października 2011

11, 12 października 2011 11, 12 października 2011 WROCŁAW Hotel Mercure Panorama DZIEŃ I 11 października 2011r. Konferencja Naukowo- Informacyjna Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu- Innowacja 11.30 12.00 Rejestracja uczestników,

Bardziej szczegółowo

w i e l k i c h jutra

w i e l k i c h jutra wspieramy w i e l k i c h jutra DORADZTWO BIZNESOWE I TRANSAKCYJNE wrzesień 2011 Zakres usług Departamentu Doradztwo w rozwoju biznesu Wyceny i modelowanie finansowe Doradztwo transakcyjne Slajd 2 Doradztwo

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

budujemy zaufanie w audycie

budujemy zaufanie w audycie budujemy zaufanie w audycie Misją 4AUDYT jest dostarczanie klientom najlepszych, zindywidualizowanych i kompleksowych rozwiązań biznesowych w zakresie finansów i rachunkowości, z uwzględnieniem ich skutków

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia wiążą się ze złożonymi decyzjami inwestycyjnymi i finansowymi. Obejmują: kluczowe elementy biznesu, zarządzanie i analizy strategiczne,

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej oraz pomocy publicznej dla przedsiębiorców na lata 2014-2020 kpmg.

Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej oraz pomocy publicznej dla przedsiębiorców na lata 2014-2020 kpmg. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. oraz firma doradcza KPMG mają przyjemność zaprosić na seminarium prawno-podatkowe na temat: Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w specjalnej strefie

Bardziej szczegółowo

Fundusz Nomad PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Fundusz Nomad PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Fundusz Nomad PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ KRAJOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY

Bardziej szczegółowo

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów.

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów. Jesteśmy butikiem inwestycyjnym oraz niezależną polską firmą doradztwa finansowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Naszym celem jest wspieranie Klientów w podejmowaniu kluczowych decyzji,

Bardziej szczegółowo

XI XI KONFERENCJA CFO 2015

XI XI KONFERENCJA CFO 2015 XI XI KONFERENCJA CFO 2015 ul. Bolesława Prusa 2, 2, WARSZAWA XI KONFERENCJA CFO 2015 ASPEKTY RACHUNKOWE, PODATKOWE, PRAWNE I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM PATRONAT MEDIALNY Zapraszamy na Konferencję Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU Chorzów, 07 kwiecień 20111 SŁUCHAMY NASZYCH KLIENTÓW FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

Wspólny Rynek Najlepszy kurs dla firm. Oferta współpracy. dla Partnera WR

Wspólny Rynek Najlepszy kurs dla firm. Oferta współpracy. dla Partnera WR Wspólny Rynek Najlepszy kurs dla firm Agenda Kim jesteśmy Nasze rozwiązania Korzyści dla klientów Partnera WR Korzyści Zasady współpracy Kim jesteśmy Wspólny Rynek powstał z myślą o potrzebach przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Rafał Witek Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Witek pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Invico S.A. od 25 listopada 2010 r. Rafał Witek ukończył

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami

Specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami Specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami Katedra Rachunkowości UŁ Kierunek: Finanse i Rachunkowość Studia II. stopnia SPECJALNOŚĆ Rachunkowość i zarządzanie finansami SKŁAD RADY SPECJALNOŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

magon capital Zapraszamy

magon capital Zapraszamy magon capital Zapraszamy Magon Capital Magon Capital został stworzony, żeby świadczyć usługi finansowe dla przedsiębiorstw. Prowadzimy doradztwo w obszarach doradztwa strategicznym przy budowie wartości

Bardziej szczegółowo

Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami

Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami Termin 13 / 11 / 2014, godz. 10.00 16.30 Miejsce Biuro Regionalne AHK Polska w Gliwicach, Rynek 6 Cele szkolenia Celem tego seminarium

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r.

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. QUERCUS Multistrategy FIZ Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. Cena emisyjna: 1009,00 zł QUERCUS Multistrategy FIZ Typ Funduszu: QUERCUS Multistrategy

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA lotnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

Russell Bedford Oferta usług BranżA lotnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA lotnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA Zbigniew Jagiełło Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA JAKUB PAPIERSKI BARTOSZ DRABIKOWSKI PIOTR STANISŁAW ALICKI PAWEŁ BORYS Paweł Borys jest absolwentem Szkoły Głównej

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej

Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej Russell Oferta usług BranżA energetycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ INVICO S.A.

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ INVICO S.A. ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ INVICO S.A. Rafał Witek Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Rafał Witek został powołany na funkcję członka Rady Nadzorczej Invico Spółka Akcyjna ( Spółka ) w dniu

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Rafał Witek Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Witek pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Invico S.A. od 25 listopada 2010 r. Rafał Witek ukończył

Bardziej szczegółowo

PRZYSZEDŁ CZAS NA ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY

PRZYSZEDŁ CZAS NA ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY N E W C O N N E C T C A T A L Y S T F U N D U S Z P R I V A T E E Q U I T Y I N V E S T M E N T I N S T I N C T DEPARTAMENT BANKOWOŚCI INWESTYCYJNEJ KAPITAŁ DLA FIRM DOM MAKLERSKI SECUS ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych

Kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych GŁÓWNE ZAGADNIENIA Relacja depozytariusz fundusz przewidziana w nowelizacji Nowe obowiązki informacyjne dla i depozytariuszy Operacje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie Zarządzanie ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie - szkolenie Szanowni Państwo, Dom Maklerskim TMS Brokers we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych Warsztatach,

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Konferencja dla Organów Zarządzających w Jednostkach Zainteresowania Publicznego

Konferencja dla Organów Zarządzających w Jednostkach Zainteresowania Publicznego KONFERENCJA UHY ECA BUDYNEK ATRIUM TOWER WARSZAWA, AL. JANA PAWŁA II 25 29 MARCA 2017 Konferencja dla Organów Zarządzających w Jednostkach Zainteresowania Publicznego Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy

Bardziej szczegółowo

w i e l k i c h jutra

w i e l k i c h jutra wspieramy w i e l k i c h jutra USŁUGI DEPARTAMENTU DORADZTWA BIZNESOWEGO I TRANSAKCYJNEGO wrzesień 2011 Mam przyjemność przesłać prezentację Departamentu Doradztwa Biznesowego i Transakcyjnego działającego

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r.

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r. Organizator: Patron honorowy: 20 lecie konferencje GDZIE I KIEDY: 15 listopada 2011 roku, Warszawa, ul. Świeradowska 43, wejście F, piętro VI. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: definicja czasu pracy, pojecie

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość Finanse i Rachunkowość PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 1. Matematyka finansowa

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Część I. Sprawozdawczość finansowa i struktura kapitału przedsiębiorstw

Część I. Sprawozdawczość finansowa i struktura kapitału przedsiębiorstw Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków. Wydanie 2. redakcja naukowa Marek Panfil Publikacja dotyczy wiodących form (własnego i obcego) zewnętrznego finansowania rozwoju przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Rafał Twarowski 1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ ORAZ POMOCY PUBLICZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA LATA 2014-2020.

ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ ORAZ POMOCY PUBLICZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA LATA 2014-2020. POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA SP. Z O.O. ORAZ FIRMA DORADCZA KPMG MAJĄ PRZYJEMNOŚĆ ZAPROSIĆ NA SEMINARIUM PRAWNO-PODATKOWE NA TEMAT: ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SPECJALNEJ STREFIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

MSR/MSSF w przemyśle wydobywczym

MSR/MSSF w przemyśle wydobywczym MSR/MSSF w przemyśle wydobywczym NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF) w polityce branży wydobywczej, MSR w specyfice funkcjonowania przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 29 września 2011 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy:

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 29 września 2011 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: Konferencja portalu TaxFin.pl Fuzje i przejęcia 29 września 2011 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Joanna Wierzejska, doradca podatkowy, partner kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.10.2011 do 31.12.2011) Wrocław, 14.02.2012r. Wrocław, 14.02.2012r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH

ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH Już 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC controlled foreign

Bardziej szczegółowo

Debiut giełdowy. Zarządzanie kosztem i ryzykiem podatkowym identyfikacja, rozwiązania, optymalizacja

Debiut giełdowy. Zarządzanie kosztem i ryzykiem podatkowym identyfikacja, rozwiązania, optymalizacja Debiut giełdowy Zarządzanie kosztem i ryzykiem podatkowym identyfikacja, rozwiązania, optymalizacja Joanna Wierzejska Doradca Podatkowy, Tax Partner Praktyka Podatkowa Domański Zakrzewski Palinka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r.

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r. Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków Warszawa, 4 maja 2015 r. 1 Fuzja prawna połączenie dwóch Banków W wyniku połączenia Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska, dwóch banków należących

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 24 listopada 11 grudnia 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów wybranych spółek z udziałem Skarbu Państwa Minister Skarbu

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Narzędzia i instrumenty finansowe szczególnie istotne w strategicznym zarządzaniu finansami; Planowanie finansowe; Analiza i zarządzanie ryzykiem w tym: Rodzaje ryzyk, Analiza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wspólny Rynek Najlepszy kurs dla firm. Wspólny Rynek Najlepszy kurs dla firm

Wspólny Rynek Najlepszy kurs dla firm. Wspólny Rynek Najlepszy kurs dla firm Agenda Międzybankowy rynek walutowy Wspólny Rynek Walutowy Kim jesteśmy Nasze rozwiązania Najlepszy kurs dla firm Prostota i przejrzystość Relacje Bezpieczeństwo Podsumowanie Międzybankowy rynek walutowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie Zarządzanie ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie - szkolenie Szanowni Państwo, Dom Maklerskim TMS Brokers we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą i Wielkopolską Izbą Przemysłowo Handlową serdecznie zaprasza

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU

ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU Tomasz Boduszek Prezes Zarządu Pan Tomasz Boduszek jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji (2001 r.). Karierę zawodową rozpoczął

Bardziej szczegółowo

Montaż finansowy dla przedsiębiorstw. prof. dr hab. Joanna Żabińska mgr Elwira Korczyńska

Montaż finansowy dla przedsiębiorstw. prof. dr hab. Joanna Żabińska mgr Elwira Korczyńska Montaż finansowy dla przedsiębiorstw prof. dr hab. Joanna Żabińska mgr Elwira Korczyńska Finansowanie Strukturalne Struktura finansowa, która opiera się na przyszłych przepływach pieniężnych będących pierwotnym

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Finanse i Rachunkowość Specjalność RYNKI FINANSOWE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Finanse i Rachunkowość Specjalność RYNKI FINANSOWE Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Finanse i Rachunkowość Specjalność RYNKI FINANSOWE Profil Absolwenta Studenci są przygotowywani do pracy w zespołach analitycznych, pod presją czasu

Bardziej szczegółowo

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA Prezentacja DGA S.A. w kilku słowach DGA jest pierwszą w Polsce grupą konsultingową, która łączy działalność związaną z doradztwem biznesowym, zarządczym,

Bardziej szczegółowo

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe Szkolenie portalu TaxFin.pl Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe 21 marca 2013 r., Hotel Mercure Panorama, Wrocław Partner: Prowadzący: Tomasz Piekielnik doradca

Bardziej szczegółowo

Jak to się dzieje, że widzimy niewidzialne i robimy niemożliwe?

Jak to się dzieje, że widzimy niewidzialne i robimy niemożliwe? Jak to się dzieje, że widzimy niewidzialne i robimy niemożliwe? Kim jesteśmy? Jesteśmy butikiem inwestycyjnym oraz niezależną polską firmą doradztwa finansowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa Konferencja portalu TaxFin.pl Optymalizacja podatkowa 9 czerwca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Paweł Mazurkiewicz, doradca podatkowy, partner MDDP. Przed podjęciem współpracy

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA. Warszawa, 1 czerwca 2016 r.

POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA. Warszawa, 1 czerwca 2016 r. POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA Warszawa, 1 czerwca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ( Bank ) wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Transformacja roli finansów w przedsiębiorstwie wobec oczekiwań właścicieli

Transformacja roli finansów w przedsiębiorstwie wobec oczekiwań właścicieli Transformacja roli finansów w przedsiębiorstwie wobec oczekiwań właścicieli Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Przedmiot działalności Caspar Asset Management S.A. powstała w sierpniu 2009 roku. Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług Branża hutnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

Russell Bedford Oferta usług Branża hutnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług Branża hutnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo