Bezcenne Wiosenne spotkania CXO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezcenne Wiosenne spotkania CXO"

Transkrypt

1 Bezcenne Wiosenne spotkania CXO Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław marzec czerwiec 2010

2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu zaproszenie do udziału w cyklu ogólnopolskich biznesowych spotkań, organizowanych w tym roku wspólnie przez Deloitte i Bank Zachodni WBK. Połączenie doświadczeń naszych ekspertów pozwala nam zaproponować Państwu kompleksowy i interesujący program spotkań. Precyzyjna wiedza, znajomości mechanizmów efektywnego zarządzania oraz szerokie spojrzenie na ekonomiczne aspekty prowadzenia działalności, to wartość dodana wspólnych spotkań. Seminaria adresujemy do osób zarządzających przedsiębiorstwami w randze Prezesa, Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego spółek kapitałowych w Polsce. Mamy nadzieję, że program naszych spotkań spotka się z Państwa zainteresowaniem. Serdecznie zapraszamy, Deloitte i Bank Zachodni WBK PROGRAM SEMINARIÓW Temat Bydgoszcz Gdańsk Katowice Kielce Kraków Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa Wrocław Efektywne zastosowanie opcji w zarządzaniu ryzykiem walutowym Organizacja funkcji wsparcia w oparciu o CUW Jak z sukcesem przeprowadzić IPO na GPW? Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć System zarządzania wartością firmy Finansowanie rozwoju firm Formy wynagradzania Członków Zarządu

3 Efektywne zastosowanie opcji w zarządzaniu ryzykiem walutowym 23 marca, Poznań 15 kwietnia, Łódź 20 kwietnia, Wrocław 21 kwietnia, Warszawa 23 kwietnia, Kraków * 27 kwietnia, Bydgoszcz 11 maja, Gdańsk 26 maja, Warszawa 27 maja, Katowice * W powyższym terminie zostanie przedstawiony tylko temat Zmienność złotego i jej wpływ na efektywność strategii zabezpieczających na tle niepewnej sytuacji makroekonomicznej oraz Czy na etapie planowania transakcji pochodnych należy uwzględnić podatki? Organizacja procesu zarządzania ryzykiem walutowym --podział obowiązków i struktura organizacyjna --formalna dokumentacja hedgingu Zarządzanie efektem prezentacyjnym w sprawozdaniach finansowych --typy rachunkowości zabezpieczeń --skutki stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń Hedging pod kontrolą? Najlepsze praktyki rynkowe w zarządzaniu ryzykiem walutowym Kryzys na rynkach finansowych i wzrost zmienności kursów walut na przełomie lat 2008/2009 zweryfikował w spółkach zasadność wykorzystanych transakcji pochodnych i bezpieczeństwo procesu zarządzania ryzykiem walutowym. Początkowo wpłynęło to na ograniczenie ich zainteresowania podejmowaniem działań zabezpieczających, co z kolei pozostawiło je w pełni wyeksponowane na to ryzyko. Skutki finansowe takiej decyzji i wzrost nieprzewidywalności wyniku finansowego szybko jednak skłoniły te spółki do powtórnego zmierzenia się z zasadami bezpiecznego i skutecznego zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym. Prelegenci: Deloitte Audyt, Dział Zarządzania Ryzykiem Radosław Wojtasik, Menedżer Robert Karczmarczyk, Menedżer W ramach niniejszych warsztatów omówimy wybrane założenia i rozwiązania z zakresu najlepszych praktyk rynkowych w zarządzaniu ryzykiem walutowym. Wskażemy również potencjalne zagrożenia i ich skutki, które wiążą się z nieoptymalnie działającym procesem, a które dotkliwie zmaterializowały się w czasie wybuchu kryzysu. Identyfikacja czynników i źródeł ryzyka walutowego Wiarygodna mapa ekspozycji na ryzyko walutowe Pomiar i apetyt na ryzyko walutowe Cash Flow at Risk Strategia zarządzania ryzykiem walutowym --cel zarządzania ryzykiem walutowym --wpływ charakteru ekspozycji na wybór strategii zabezpieczającej --dopuszczalne instrumenty pochodne --poziom i horyzont zabezpieczenia --konsekwencje i ocena sytuacji over- i underhedge --hedging a spekulacja zagrożenia finansowania się na rynku instrumentów pochodnych --limity i ograniczenia w zawieraniu transakcji pochodnych Posłuchaj podcastu Zmienność złotego i jej wpływ na efektywność strategii zabezpieczających na tle niepewnej sytuacji makroekonomicznej Maciej Reluga, Główny Ekonomista, Bank Zachodni WBK Grzegorz Taraszkiewicz-Sirocki, Dyrektor Sprzedaży Produktów Pochodnych i Strukturyzowanych w Departamencie Usług Skarbu, Bank Zachodni WBK 23 lutego

4 Zmienność złotego i jej wpływ na efektywność strategii zabezpieczających na tle niepewnej sytuacji makroekonomicznej Globalny kryzys finansowy przyniósł znaczące perturbacje na polskim rynku walutowym. Stało się tak pomimo tego, że polska gospodarka poradziła sobie z kryzysem relatywnie dobrze. Kryzys przyniósł również znaczące przemiany na rynku walutowym jeśli chodzi o zmienność kursu złotego, co może wpłynąć na poprawienie efektywności strategii zabezpieczających. Nasza prezentacja przedstawia te zjawiska w kontekście przewidywanej sytuacji gospodarczej i prognoz kursu złotego, również biorąc pod uwagę drogę Polski do strefy euro. Złoty w czasach kryzysu czy polska waluta pozostanie pod wpływem czynników globalnych? Czy perspektywy polskiej gospodarki jednoznacznie wskazują na poprawę perspektyw dla złotego? Czy na drodze polskiej waluty do strefy euro nie jest potrzebna bardziej aktywna polityka kursowa banku centralnego (znaczenie poziomu kursu konwersji na euro przykład Słowacji)? Zmienność kursu złotego co się stało? Hedging przed kryzysem i dziś zwiększenie stabilności profilu zabezpieczenia Analiza efektywności zabezpieczenia eksportera na przykładzie wybranej strategii Wnioski na przyszłość Prelegenci: Pion Skarbu, Bank Zachodni WBK Maciej Reluga, Główny Ekonomista Piotr Bujak, Starszy Ekonomista Grzegorz Taraszkiewicz-Sirocki, Dyrektor Sprzedaży Produktów Pochodnych i Strukturyzowanych w Departamencie Usług Skarbu Czy na etapie planowania transakcji pochodnych należy uwzględnić podatki? Podatkowe ujęcie transakcji pochodnych nie zostało określone w przepisach polskiego prawa podatkowego. Wątpliwości w tym zakresie z jednej strony mogą przyczyniać się do ekspozycji na ryzyko podatkowe, z drugiej mogą zostać wykorzystane jako element optymalizacyjny. Celem prezentacji jest przybliżenie najważniejszych kwestii podatkowych, na które warto zwrócić uwagę planując zaangażowanie w transakcje pochodne i podejmując decyzję zarządczą. Derywaty a obszary istotne z podatkowego punktu widzenia Wpływ umów i dokumentów dodatkowych w zakresie transakcji pochodnych (ISDA, umowy szczegółowe, umowy dodatkowe, potwierdzenia transakcji, itp.) na konsekwencje podatkowe Wpływ księgowego ujęcia instrumentów pochodnych na wynik podatkowy Efekt optymalizacji podatkowej w procesie zarządzania ryzykiem Prelegenci: Deloitte Doradztwo Podatkowe, Zespół Instytucji Finansowych Marek Wronka, Starszy Menedżer Dominika Ramirez-Wołkiewicz, Menedżer Agnieszka Pajurek, Menedżer Monika Albecka, Menedżer Dariusz Osada, Menedżer Mateusz Majewski, Menedżer Helena Bogdanowska Kulesza, Starszy Konsultant 6 7

5 Organizacja funkcji wsparcia w oparciu o Centrum Usług Wspólnych Jak z sukcesem przeprowadzić IPO na GPW? 25 marca, Wrocław Shared Services Center Centrum Usług Wspólnych pozwala na takie zorganizowanie funkcji wsparcia (np. ksiegowość, kadry, IT, itd.), które w miejsce wielu komórek organizacyjnych realizujących podobne funkcje w oddziałach / spółkach grupy kapitałowej, powołuje jedną jednostkę, wyspecjalizowaną w realizacji tych funkcji na rzecz całej organizacji, nastawioną na długofalową optymalizację swojej działalności. Co to jest i jak działa model SSC? Jak ocenić, czy model SSC będzie korzystny dla mojej organizacji? Jak przeprowadzić projekt budowy centrum usług wspólnych? Jakie są najlepsze praktyki procesowe i technologiczne wykorzystywane w modelu Centrum Usług Wspólnych? Czy inne organizacje idą tą drogą przykłady Prelegenci: Deloitte Business Consulting Jacek Szwarc, Menedżer 23 marca, Warszawa 25 marca, Łódź 8 kwietnia, Wrocław 9 kwietnia, Rzeszów 14 kwietnia, Gdańsk 29 kwietnia, Warszawa 13 maja, Kraków 25 maja, Poznań Jak z sukcesem przeprowadzić IPO na GPW? Lepsza koniunktura w gospodarce jest coraz bardziej widoczna. Firmy zaczynają planować nowe inwestycje i reaktywować stare, zamrożone projekty. Przekłada się to na rosnące zapotrzebowanie na kapitał, a dostępność kredytów bankowych jest ciągle ograniczona. Dlatego coraz więcej firm rozważa publiczne emisje akcji, zwłaszcza że w ostatnich miesiącach mieliśmy kilka spektakularnych ofert publicznych na GPW i widać wyraźnie, że inwestorzy giełdowi są skłonni kupować akcje. Wyceny również są już na akceptowalnym przez wielu emitentów poziomie. Kluczowe etapy IPO Podmioty zaangażowane w IPO Rola doradcy finansowego i domu maklerskiego Wycena spółki przez doradcę finansowego a sposób wyznaczania ceny emisyjnej w IPO Struktura oferty publicznej na GPW Ramy czasowe procesu IPO Kluczowe czynniki sukcesu Posłuchaj podcastu Organizacja funkcji wsparcia w oparciu o CUW Prelegenci: Obszar Rynków Kapitałowych, Bank Zachodni WBK Piotr Wiła, Zastępca Dyrektora Obszaru Rynków Kapitałowych Tomasz Ciborowski, Dyrektor Departamentu IPO i Nowych Emisji Jan Łożyński, Dyrektor ds. Emisji Akcji Przemysław Jastrzębski, Menedżer ds. Emisji Akcji Jacek Szwarc, Menedżer Deloitte Business Consulting 23 lutego

6 IPO a sprawozdanie finansowe Przygotowanie i zbadanie sprawozdań finansowych, które są zamieszczone w prospekcie, jest często wąskim gardłem procesu IPO. Dlaczego tak się dzieje? Jakich niespodzianek można się spodziewać przy upublicznieniu sprawozdań finansowych? Jak mogą się różnić oczekiwania od rzeczywistości? Nasi eksperci podpowiedzą Państwu, jak sprawnie przeprowadzić proces sporządzenia sprawozdań finansowych, które można bez obaw przedstawić w prospekcie i udostępnić inwestorom zewnętrznym. Powiemy również, jakich zmian należy dokonać w organizacji, aby była gotowa sprostać wymaganiom spółki publicznej oraz sprawnie komunikować się z rynkiem. Upublicznienie ale od czego zacząć? Zakres prac obligatoryjnych i opcjonalnych wykonywanych przez biegłego rewidenta Dlaczego przygotowanie sprawozdań finansowych do prospektu jest czasochłonne i jak skrócić ten proces? Jak wybór polityki rachunkowości wpływa na historyczne i przyszłe wyniki finansowe spółki? Sprawozdania pro-forma i prognozy finansowe Prelegenci: Deloitte Audyt Jacek Mateja, Partner Piotr Waliński, Dyrektor Marek Turczyński, Dyrektor Wacław Nitka, Dyrektor Maria Nowicka, Dyrektor Adam Chróścielewski, Starszy Menedżer Robert Pabich, Starszy Menedżer Robert Wolszon, Menedżer Podatkowe aspekty IPO Droga na giełdowy parkiet wiąże się z ryzykami i obciążeniami podatkowymi. Czy wszystkie z nich będą dla spółki kosztem podatkowym? Jakie mechanizmy należy odpowiednio wcześnie zastosować, aby uniknąć dodatkowych obciążeń? Wskażemy Państwu kilka kluczowych zagadnień podatkowych, o których warto pamiętać przy pierwszych krokach na giełdzie. Czy wydatki związane z wprowadzeniem Spółki na giełdę mogą być kosztem podatkowym? Czy możliwe jest ograniczenie podatku od zysków kapitałowych, gdy sprzedajemy własne akcje w ramach emisji? Czy proces IPO zamyka możliwości aktywnego planowania podatkowego? Prelegenci: Deloitte Doradztwo Podatkowe Dominik Stojek, Dyrektor Adam Wacławczyk, Starszy Menedżer Małgorzata Zając, Starszy Menedżer Bartłomiej Suszko, Starszy Menedżer Aleksander Kot, Menedżer Posłuchaj podcastu Jak z sukcesem przeprowadzić IPO? Tomasz Ciborowski, Dyrektor Departamentu IPO i Nowych Emisji w Obszarze Rynków Kapitałowych, Bank Zachodni WBK Aleksander Kot, Menedżer, Deloitte Doradztwo Podatkowe 23 lutego

7 Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć 8 kwietnia, Szczecin 13 kwietnia, Poznań 27 kwietnia, Katowice 18 maja, Wrocław 25 maja, Warszawa Wyzwania na rynku fuzji i przejęć w czasach post-kryzysowych Proces fuzji i przejęć może stanowić istotny czynnik w rozwoju firmy. Dotyczy to zwłaszcza czasów post-kryzysowych. Mnogość aspektów, które należy rozpatrzyć przy tym procesie powoduje, że o sukcesie przedsięwzięcia decyduje odpowiednie przygotowanie podmiotów, wybór właściwej struktury transakcji, a także poprawne przygotowanie dokumentów finalizujących transakcje. Powyższe zagadnienia będą między innymi przedmiotem spotkań CXO. Motywacje strategiczne procesów M&A w czasach post-kryzysowych Główne wyzwania w realizacji fuzji i przejęć na początku drugiej dekady: gorące sektory, ekspansja regionalna, wartość godziwa a cena transakcyjna, rola i oczekiwania instytucji finansujących, rola i zakres due diligence, zarządzanie ryzykami transakcyjnymi Przebieg procesu transakcyjnego struktura transakcji Kwestia ceny w procesie transakcyjnym Przykładowe struktury transakcji wykorzystanie rachunku escrow, nabycie udziału w transzach etc. Metody wyceny dokonywanej przez inwestora Sale Purchase Agreements (SPA) rzeczywiste problemy w procesie SPA, elementy zabezpieczające umowę Dokładny zakres merytoryczny każdego spotkania będzie dostosowany do składu audytorium w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania czasu, który Państwo nam poświęcacie. Kluczowe czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć wyniki badania Celem badania przeprowadzonego przez Bank Zachodni WBK wśród firm aktywnych na rynku przejęć był przegląd bieżących narzędzi i trendów w zakresie transakcji fuzji i przejęć oraz identyfikacja wyzwań na przyszłość. Ufamy, że badanie, którego częścią jest poznanie opinii spółek, przyczyni się do dyskusji na temat czynników stymulujących rozwój firm poprzez fuzje i przejęcia. W ramach cyklu CXO chcemy przedstawić najważniejsze konkluzje i wnioski. Jakie czynniki stymulują zmiany strukturalne teraz i w okresie najbliższych lat? Jakie znaczenie ma wzrost organiczny a jakie wzrost przez akwizycje? Jakie były i będą najistotniejsze przesłanki fuzji i przejęć? Jakie są najważniejsze bariery w transakcjach przejęć? Jakie są źródła finansowania przejęć? W jakich obszarach osiągano największe efekty synergii? Jak wysokie premie płacono i jakie metody wyceny stosowano? Jakie podmioty zewnętrzne zaangażowane były w transakcje? Gdzie występowały najistotniejsze problemy? Finansowe i operacyjne aspekty przeprowadzenia transakcji fuzji i przejęć Wnioski wynikające z zakończonych transakcji akwizycyjnych Prelegenci: Obszar Rynków Kapitałowych, Bank Zachodni WBK Rafał Skowroński, Dyrektor Departamentu Doradztwa Joanna Kononowicz, Dyrektor ds. Analiz Finansowych Mirosław Zięcina, Menedżer ds. Analiz Finansowych Prelegenci: Deloitte Doradztwo Finansowe Krzysztof Rudnik, Wicedyrektor Marcin Sieczyk, Wicedyrektor Agnieszka Zielińska, Menedżer Przemysław Kromer, Menedżer Posłuchaj podcastu Wyzwania na rynku fuzji i przejęć w czasach post-kryzysowych Wojciech Hann, Partner, Deloitte Doradztwo Finansowe Rafał Skowroński, Dyrektor Departamentu Doradztwa w Obszarze Rynków Kapitałowych, Bank Zachodni WBK 16 marca

8 System zarządzania wartością firmy Podatkowe i prawne aspekty M&A Złożony proces fuzji i przejęć wraz z jego prawno-podatkowymi konsekwencjami wpływa na efektywność ekonomiczną spółki oraz na decyzje biznesowe przedsiębiorców. Znajomość czynników kształtujących proces M&A pozwoli uniknąć błędów i zagrożeń. Jakie decyzje mogą zwiększyć nasze bezpieczeństwo? Jakie działania mogą być dla nas korzystne? Efektywność vs. bezpieczeństwo w aspekcie podatkowym i prawnym, czyli na co warto zwrócić uwagę decydując się na zakup udziałów oraz nabycie przedsiębiorstwa (porównanie podstawowych aspektów)? Spółka przejmująca i przejmowana, czyli dlaczego czasami bardziej korzystne może okazać się przejęcie właściciela przez spółkę-córkę (korzyści i problemy)? Czy posiadanie 100% akcji w spółce przejmowanej ma wpływ na procedury, czyli dlaczego warto czasami poprzedzić połączenie przymusowym wykupem akcji od akcjonariuszy mniejszościowych? Prelegenci: Deloitte Doradztwo Podatkowe Tomasz Walczak, Partner Sławomir Krempa, Dyrektor Adam Wacławczyk, Starszy Menedżer Bartłomiej Suszko, Starszy Menedżer Prelegenci: Deloitte Legal, Pasternak i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Mariusz Śron, Starszy Menedżer Joanna Dudek, Starszy Menedżer Edyta Garlicka, Menedżer Anna Ostrowska-Tomańska, Menedżer Konstanty Dobiejewski, Menedżer Projektu 20 maja, Łódź System zarządzania wartością firmy (VBM Value Based Management) Podporządkowanie strategii firmy oczekiwanemu przez inwestorów wzrostowi wartości wyznaczenie ambitnych celów oraz drogi do ich osiągnięcia Identyfikacja i uruchomienie inicjatyw zwiększających wartość dla akcjonariuszy Budowa systemu zarządzania wspierającego planowanie, realizację oraz monitorowanie inicjatyw zwiększających wartość firmy Efektywna komunikacja z rynkami kapitałowymi i inwestorami Zwiększenie efektywności pracy poprzez system motywacyjny wspierający cele firmy System zarządzania wartością firmy (VBM Value Based Management) pozwala zarządzać wzrostem wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa poprzez usprawnienie zarządzania strategią firmy i jej operacjami, zmianę kultury organizacyjnej, podniesienie efektywności pracy oraz poprawę komunikacji z inwestorami. Skuteczne przekładanie oczekiwań inwestorów na cele strategiczne firmy Optymalna alokacja zasobów pomiędzy różne obszary i biznesy Ocena inicjatyw strategicznych oraz inwestycji z perspektywy tworzenia wartości Ocena oraz wynagradzanie menedżerów oparte o miary tworzenia wartości Wpływ systemu motywacyjnego na tworzenie wartości firmy Zmiana kultury organizacyjnej motywowanie pracowników do poszukiwania i realizacji działań zwiększających wartość firmy Integracja planowania strategicznego oraz operacyjnego ze strategią wzrostu wartości Efektywna sprawozdawczość zarządcza umożliwiająca kontrolę tworzenia wartości przez poszczególne segmenty biznesu Strategia i zakres komunikacji z rynkami kapitałowymi Prelegenci: Deloitte Business Consulting Adam Dziemba, Menedżer Bartosz Masztalerz, Starszy Konsultant 14 15

9 Finansowanie rozwoju firm 23 marca, Katowice 25 marca, Kraków 28 kwietnia, Gdańsk 20 maja, Bydgoszcz Tradycyjne i nowe metody finansowania szybko rosnących firm Rok 2009 przyniósł pewną stagnację na rynku kredytowym, jednak pomimo tego zastoju spektrum możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych zwiększyło się. Nowe metody pozyskania środków na rozwój stanowią ciekawą alternatywę wobec tradycyjnej akcji kredytowej. Poszczególne metody oraz różne aspekty ich stosowania zostaną omówione podczas spotkań CXO. Główne klasy produktów w obrębie finansowania zewnętrznego dyskusja na temat mocnych i słabych stron Główne klasy klientów na finansowanie zewnętrzne Przebieg procesu pozyskiwania finansowania zewnętrznego Analiza przypadku proces pozyskiwania finansowania zewnętrznego Filozofia działania funduszu private equity, w tym kryteria inwestycyjne i warunki współpracy Działalność funduszów w Polsce Charakterystyka procesu inwestycyjnego funduszu Podejście funduszu do nadzoru nad inwestycją Metody wyjścia z inwestycji stosowane przez fundusze Proces pozyskania finansowania z funduszu Czynniki sukcesu warunkujące pozyskanie kapitału z funduszu Specyfika rynku obligacji nieskarbowych Powstały pod koniec zeszłego roku rynek obligacji Catalyst spotkał się z zainteresowaniem nabywców. Należy oczekiwać, że część zgłoszonego na rynku pierwotnym popytu na obligacje przesunie się na Catalyst zwiększając tym samym płynność rynku. Sprawnie funkcjonujący rynek to nie tylko ramy instytucjonalne, lecz przede wszystkim przedmioty obrotu i szeroka baza jego uczestników emitentów i inwestorów. Rynek niepubliczny obligacji nieskarbowych pozostaje jednak ciągle znaczącą alternatywą. Omówienie emisji papierów dłużnych Czym jest obligacja nieskarbowa (podstawa prawna, emitenci)? Rodzaje obligacji Omówienie niepublicznego rynku obligacji nieskarbowych w Polsce Korzyści z publicznej emisji obligacji dla emitenta oraz dla inwestora Publiczna emisja obligacji a kredyt Źródła informacji o obligacjach korporacyjnych i komunalnych (programy na Catalyst) Przykładowe dodatkowe warunki umowne i wbudowane opcje obligacje korporacyjne Rola ratingu przy decyzji inwestycyjnej Obligacje korporacyjne jako metoda zarządzania przepływami w ramach grupy kapitałowej Prelegenci: Obszar Rynków Kapitałowych, Bank Zachodni WBK Tomasz Puzyrewicz, Menedżer ds. Papierów Dłużnych Dokładny zakres merytoryczny każdego spotkania będzie dostosowany do składu audytorium w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania czasu, który Państwo nam poświęcacie. Prelegenci: Deloitte Doradztwo Finansowe Krzysztof Rudnik, Wicedyrektor Marcin Sieczyk, Wicedyrektor Posłuchaj podcastu Finansowanie rozwoju firm Krzysztof Rudnik, Wicedyrektor, Deloitte Doradztwo Finansowe Tomasz Puzyrewicz, Menedżer ds. Papierów Dłużnych w Obszarze Rynków Kapitałowych, Bank Zachodni WBK 23 lutego

10 Formy wynagradzania Członków Zarządu aspekty prawne i podatkowe Sylwetki prelegentów Obszar Rynków Kapitałowych 9 kwietnia, Bydgoszcz 29 kwietnia, Szczecin 19 maja, Kielce 20 maja, Rzeszów Formy wynagradzania Członków Zarządu aspekty prawne i podatkowe Wynagrodzenia Członków Zarządów mogą być kształtowane na różne sposoby, w zależności m.in. od uzależnienia ich wysokości od efektów prac, od rodzaju prowadzenia działalności przez taką osobę. Każda z tych form wiąże się z określonymi korzyściami i problemami w zakresie rozliczeń podatkowych, jak również relacji prawnych na linii spółka Członek Zarządu oraz w odniesieniu do osób trzecich. Warto więc przyjrzeć się z bliska wybranym formom wynagradzania Członków Zarządu. Marcin Pędziński, Dyrektor Obszaru Rynków Kapitałowych, Bank Zachodni WBK Marcin ma osiemnastoletnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej. Rozpoczął swoją karierę jako makler, a następnie Dyrektor Biura Maklerskiego Banku Staropolskiego. Od roku 1993 związany jest z Bankiem Zachodnim WBK (poprzednio Wielkopolski Bank Kredytowy). Marcin posiada duże doświadczenie w kierowaniu projektami o charakterze prywatyzacyjnym, w tym transakcjami międzynarodowymi. Jako kluczowy pracownik Centralnego Biura Maklerskiego WBK kierował takimi projektami jak prywatyzacje KGHM, Impexmetal i BPH. Od utworzenia w 1998 roku, zarządza Departamentem, a następnie Obszarem Rynków Kapitałowych. Jako dyrektor tej jednostki Marcin nadzorował m.in. takie projekty prywatyzacyjne jak PKN Orlen, wtórna oferta sprzedaży TP, Orbis oraz Ruch. Umowy o pracę jako najpopularniejsza forma angażowania Członków Zarządu, możliwości optymalizacyjne (przenoszenie praw autorskich). Czym umowa o pracę różni się od kontraktu menedżerskiego? Wynagrodzenie z tytułu członkostwa w Zarządzie wypłacane w oparciu o uchwałę władz spółki Czy wynagrodzenie za zarządzanie spółką można rozliczać w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej? Tworzenie celowych, osobowych spółek menedżerskich, struktury offshore (korzyści podatkowe, problemy prawne) Opcje menedżerskie na akcje jako dodatkowy element wynagrodzenia Wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy o zakazie konkurencji (zasady ustalania i opodatkowanie) Prelegenci: Deloitte Doradztwo Podatkowe Adam Mariuk, Dyrektor Adam Wacławczyk, Starszy Menedżer Seweryn Dąbrowski, Dyrektor Prelegenci: Deloitte Legal, Pasternak i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Mariusz Śron, Starszy Menedżer Edyta Garlicka, Menedżer Aleksander Czech, Menedżer Piotr Wiła, Zastępca Dyrektora Obszaru Rynków Kapitałowych, Bank Zachodni WBK Piotr posiada szesnastoletnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej. Zanim w 2007 roku dołączył do Banku Zachodniego WBK, pracował w HSBC jako członek zarządu HSBC Investment Banking Poland. Piotr odpowiada za rozwój operacji Banku na rynkach kapitałowych, szczególnie w obszarze ofert publicznych, transakcji dual listing i M&A. Najważniejsze projekty IPO którymi kierował to: ENEA 1,9 mld PLN, PGNIG 830 mln USD, PKO BP 3 mld USD oraz ZAT 295 mln PLN; a w zakresie transakcji M&A: przejęcie przez PGNiG od Exxon Mobil udziałów w złożach ropy i gazu na Morzu Północnym 1 mld PLN, przejęcie PHS przez Mittal Steel 1mld USD. Tomasz Puzyrewicz, Menedżer ds. Papierów Dłużnych w Departamencie IPO i Nowych Emisji Obszaru Rynków Kapitałowych, Bank Zachodni WBK Posiada jedenastoletnie doświadczenie w pracy na rynku nieskarbowych papierów dłużnych. Uczestniczył w organizacji ponad 60 programów emisji nieskarbowych papierów dłużnych, w tym programu emisji obligacji Dom Develoment. Od podstaw wdrażał rozwiązania regulacyjne i informatyczne związane z obsługą emisji, sprzedaży i ewidencji nieskarbowych papierów dłużnych oraz wyceną obligacji zgodnie z MSR39. Tomasz Puzyrewicz był także pracownikiem naukowodydaktycznym Szkoły Głównej Handlowej w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Jest autorem oraz współautorem publikacji dotyczących problemów globalizacji oraz kryzysów finansowych

11 Pion Skarbu Tomasz Ciborowski, Dyrektor Departamentu IPO i Nowych Emisji Akcji w Obszarze Rynków Kapitałowych, Bank Zachodni WBK Posiada trzynastoletnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej. Zanim dołączył do Banku Zachodniego WBK w 2007 roku, pracował w HSBC w obszarze bankowości inwestycyjnej, zarówno w Londynie jak i Warszawie. W Obszarze Rynków Kapitałowych Banku Zachodniego WBK zarządza departamentem przygotowującym publiczne i prywatne oferty akcji oraz dłużnych papierów wartościowych. Przygotowywał wiele transakcji na rynku kapitałowym, a jego doświadczenie obejmuje wszystkie etapy pracy od rozpoczęcia do zamknięcia transakcji. Najbardziej spektakularne projekty, w których uczestniczył to: IPO spółki ENEA mln PLN, IPO PGNIG 830 mln USD, przejęcie przez PGNiG od Exxon Mobil udziałów w złożach ropy i gazu na Morzu Północnym w Norwegii wartość transakcji 994 mln PLN, oferta PKO BP wartość transakcji 3 mld USD, przejęcie PHS przez Mittal Steel wartość transakcji 1 mld USD. Pozostali prelegenci: Jan Łożyński, Dyrektor ds. Emisji Akcji Przemysław Jastrzębski, Menedżer ds. Emisji Akcji Rafał Skowroński, Dyrektor Departamentu Doradztwa w Obszarze Rynków Kapitałowych, Bank Zachodni WBK Posiada ponad jedenastoletnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej oraz doradztwie finansowym. W Pionie Bankowości Inwestycyjnej kieruje departamentem odpowiedzialnym za doradztwo transakcyjne w procesach fuzji i przejęć oraz transakcji na rynku publicznym. Wcześniej pracował między innymi dla Arthur Andersen oraz Roland Berger Strategy Consultants. Zajmuje się głównie transakcjami fuzji i przejęć, integracją pofuzyjną, restrukturyzacją, planowaniem biznesowym oraz wycenami. Doradzał firmom z takich branż jak: przemysł chemiczny, budownictwo i nieruchomości, przemysł stalowy, dobra szybko zbywalne i ich dystrybucja. Najważniejsze zrealizowane projekty to: transakcja IPO Zakładów Azotowych Tarnów, integracja pofuzyjna i restrukturyzacja w ramach Grupy Kapitałowej Ciech, integracja pofuzyjna Huty Warszawa, restrukturyzacja Huty Częstochowa. Mieczysław Krzymkowski, Dyrektor Departamentu Usług Skarbu, Bank Zachodni WBK Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od początku swojej kariery zawodowej związany z działalnością Treasury. Na początku w Banku Zachodnim, następnie siedem lat spędził w Fortis Bank Polska, gdzie współtworzył Treasury Sales w Polsce dla Fortis Bank N/V. Jako Head of Sales wprowadzał do oferty Banku produkty hedgingowe również z obszaru energii i commodities. Po rozpoczęciu pracy w Banku Zachodnim WBK w 2007 roku początkowo był odpowiedzialny za sprzedaż produktów Pionu Skarbu w regionie warszawskim, a od końca września 2009 jest Dyrektorem Departamentu Usług Skarbu. Mieczysław posiada czternastoletnie doświadczenie w Treasury, gdzie przez cały okres odpowiedzialny był za relacje z klientami korporacyjnymi. Wprowadził do oferty i zrealizował pierwszą w Polsce transakcję dotyczącą praw do emisji CO 2. Grzegorz Taraszkiewicz-Sirocki, Dyrektor Sprzedaży Produktów Pochodnych i Strukturyzowanych w Departamencie Usług Skarbu, Bank Zachodni WBK Laureat Drugiej Nagrody w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie Finansów i Bankowości zorganizowanym z okazji X-lecia BRE. Od 1998 roku jest traderem opcyjnym. Senior dealer i zarządzający portfelami opcji walutowych w BRE a później w BPH. W latach odpowiadał za trading walutowy oraz instrumentami stopy procentowej w HSBC BANK POLSKA. Od końca 2007 pracuje w Banku Zachodnim WBK najpierw jako Chief Dealer odpowiedzialny za opcje na rynku międzybankowym, a od stycznia 2010 na stanowisku szefa Zespołu Sprzedaży Instrumentów Pochodnych i Strukturyzowanych. Jest członkiem Komisji ds. Profesjonalizmu przy Stowarzyszeniu Rynków Finansowych ACI. Prowadził wykłady na Uniwersytecie Warszawskim i na Forum Dealerów Bankowych. Autor publikacji z zakresu funkcjonowania rynku opcji walutowych. Pozostali prelegenci: Joanna Kononowicz, Dyrektor ds. Analiz Finansowych Mirosław Zięcina, Menedżer ds. Analiz Finansowych 20 21

12 Sylwetki prelegentów Maciej Reluga, Główny Ekonomista, Bank Zachodni WBK Jest absolwentem kierunku Ilościowych Metod Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył również program zarządzania finansowego na Uniwersytecie w Namur (Belgia). Od kilkunastu lat zajmuje się analizowaniem i prognozowaniem zjawisk gospodarczych. Od połowy 2002 roku jest głównym ekonomistą Banku Zachodniego WBK, wcześniej pracował w NBP i ING. Uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach dotyczących instrumentów finansowych, metod prognozowania oraz zarządzania. Jest współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Biznesu. Jest również autorem szeregu publikacji i artykułów w prasie codziennej i fachowej. Pozostali prelegenci: Piotr Bujak, Starszy Ekonomista Departament Dużych Przedsiębiorstw Artur Chodacki, Dyrektor Departamentu Dużych Przedsiębiorstw, Bank Zachodni WBK Artur posiada ponad dwunastoletnie doświadczenie w obszarze bankowości przedsiębiorstw. Związany z Bankiem Zachodnim WBK od 2000 r., gdzie na różnych stanowiskach odpowiadał za współpracę z największymi polskimi oraz ponadnarodowymi korporacjami. Obecnie kieruje Departamentem Dużych Przedsiębiorstw, zarządzając relacjami z ponad 500 największymi klientami Banku Zachodniego WBK. Od końca 2009 r. nadzoruje także rozwój Bankowości Transakcyjnej w Banku Zachodnim WBK. Artur posiada bogate doświadczenie w aranżowaniu i strukturyzowaniu finansowania w różnych sektorach. Jest także członkiem komitetów doradczych oraz inwestycyjnych w Banku Zachodnim WBK i FRN Arka. Krzysztof Rudnik, Wicedyrektor w dziale doradztwa finansowego, Deloitte Pracuje w dziale doradztwa finansowego Deloitte w Warszawie. Prowadzi projekty związane z transakcjami typu fuzji i przejęć, pozyskaniem finansowania i oszacowaniem wartości przedsiębiorstw. Ma dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie corporate finance. Przed rozpoczęciem pracy w Deloitte pracował w Ernst & Young Corporate Finance i BRE Corporate Finance. Krzysztof jest absolwentem wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada kwalifikacje amerykańskiego doradcy inwestycyjnego (Chartered Financial Analyst). Dodatkowo uczestniczył w szkoleniach krajowych i zagranicznych organizowanych przez firmę Deloitte z zakresu wycen, analizy finansowej oraz fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Marcin Sieczyk, Wicedyrektor w dziale doradztwa finansowego, Deloitte Marcin jest członkiem zespołu Energy & Resources w Deloitte Central Europe. Jego sześcioletnie doświadczenie w zakresie bankowości inwestycyjnej i doradztwa finansowego obejmuje szereg transakcji fuzji i przejęć, w tym prywatyzacyjnych, w Europie Środkowej, m.in. w: Bułgarii, Czechach, Polsce, Rumunii, na Ukrainie oraz w Turcji. Marcin posiada szerokie doświadczenie sektorowe w branży energetycznej i paliwowej, w tym w zakresie badań due diligence, analizy inwestycyjnej, modelowania i prognozowania finansowego oraz strukturyzacji transakcji. Przed dołączeniem do Deloitte w sierpniu 2007 r., Marcin pracował w zespole energetycznym w UniCredit Markets & Investment Banking w Wiedniu, a wcześniej w banku inwestycyjnym CA IB w Warszawie oraz CSFB. Marcin jest również członkiem CFA

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

Aktualne trendy na rynku pracy

Aktualne trendy na rynku pracy 26 Dyrektor finansowy Roku Aktualne trendy na rynku pracy Analizując obszar rynku pracy w sektorze finansowym w Polsce, należy podkreślić, że od dłuższego już czasu większość instytucji finansowych realizuje

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Specialists in finance & accounting recruitment www.michaelpage.pl 2 3 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Grupy Kapitałowej PBG

Raport roczny Grupy Kapitałowej PBG Raport roczny Grupy Kapitałowej PBG Wybrane dane 2007 2008 Zmiana % r/r Przychody w tys. zł 1,406,976 2,091,425 +49 EBITDA 1 w tys. zł 166,056 270,756 +63 EBIT w tys. zł 139,335 225,611 +62 (Zysk) utrata

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe Niniejsza publikacja została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji (PDA). Opcje nadsubskrypcji ( greenshoe options

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2010 roku, stanowiące załącznik do niniejszego Sprawozdania

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2010 roku, stanowiące załącznik do niniejszego Sprawozdania Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2010 roku, stanowiące załącznik do niniejszego Sprawozdania Wstęp 2010 rok był ważnym okresem dla Banku BPH, obfitującym w wiele zmian i wyzwań.

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA. materiały konferencyjne

RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA. materiały konferencyjne RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA materiały konferencyjne Patronat: Partnerzy: RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA materiały konferencyjne Redakcja Ilona Baranowska Justyna Engel Katarzyna Grochowska Magdalena Leszczyńska

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce R A P O R T Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce 1 Spis treści Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW.

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW. 9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA fot: fotolia 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW 26 9 15 maja 2014 r. ZŁOTA SETKA RANKING 100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2007. Raport Roczny 2007

Raport Roczny 2007. Raport Roczny 2007 Raport Roczny 2007 Raport Roczny 2007 1 Prostota jest szczytem wyrafinowania. Leonardo da Vinci Przestrzeń, postęp, rozwój. Z jednej strony swoboda - a z drugiej precyzja. Wizja i odpowiedzialność. Prostota

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 6

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 6 Lipiec 2012 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 6 W numerze: 1. Działalność RMSR w pierwszym półroczu 2012 2. Obszar szczególnego zainteresowania: przychody z umów z klientami Patronat: 3. Aspekty

Bardziej szczegółowo

raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach

raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach 2008 I raport o odpowiedzialności biznesu Spis treści 2 4 6 8 12 16 18 20 24 28 28 30 34 35 36 37 38 39

Bardziej szczegółowo

nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl

nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl 2 KPMG Forum Adres redakcji: KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa tel. +48 22 528 11 00 fax +48 22 528 10 09 kpmg.pl Redaktor naczelny: Magdalena Maruszczak Redaktor

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności Gość Specjalny Kongresu: Prof. Marek Belka Patronat honorowy Partnerzy strategiczni Partner merytoryczny Partnerzy KOMITET HONOROWY Szanowni Państwo, Pragnę wszystkich Państwa serdecznie powitać na VII

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ DLA FIRM 2010

KAPITAŁ DLA FIRM 2010 Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Rozwój na pełnych żaglach PARTNER GŁÓWNY PATRONI HONOROWI PATRONI MEDIALNI Nasze usługi pasują idealnie Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Biurowiec Focus al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 1. Informacje o SARE

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

więc wybierasz się podróż na giełdę? Additional information in Univers kpmg.com kpmg.pl

więc wybierasz się podróż na giełdę? Additional information in Univers kpmg.com kpmg.pl SECTORS KPMG AND THEMES w Polsce Title A here więc wybierasz się Additional information in Univers 45 light w 12pt podróż on16pt leading na giełdę? kpmg.com kpmg.pl Proces wprowadzenia spółki na giełdę

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo