Test selekcyjny z Informatyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Test selekcyjny z Informatyki"

Transkrypt

1 Obsługa komputera Test selekcyjny z Informatyki Zestaw pytań: 1. Pojemność to: a. Podstawowy parametr uŝytkowy pamięci, b. Ilość informacji, którą moŝna zapisać w pamięci, c. Ilość informacji przetwarzanych przez mikroprocesor,. Rozdzielczość to: a. Parametr charakteryzujący kartę graficzną, b. Ilość komórek w pamięci, c. Ilość punktów wyświetlanych na ekranie, 3. Pamięcią zewnętrzną jest najczęściej: a. Dysk magnetyczny, b. Pamięć operacyjna, c. Napęd dysków, 4. Urządzenia wejścia to: a. Klawiatura, monitor, b. Modem, ploter, c. Klawiatura, skaner, Podstawowe pojęcia stosowane w informatyce 1. Nazwa HARDWARE to: a. Sprzęt zestaw części tworzących komputer, kaŝdą z nich moŝna dotknąć i zobaczyć, b. Oprogramowanie Ciągi rozkazów oraz danych zapisane w pamięci komputera. Dzięki tym rozkazom komputer działa i przetwarza dane, c. Rodzaj twardych dysków zewnętrznych,. Algorytm zapisany tak, Ŝe komputer potrafi go wykonać to: a. Interpreter, b. Schemat przetwarzania informacji, c. Program, 3. Kompilowanie to: a. Przetwarzanie kodu źródłowego na kod maszynowy (program), b. Kojarzenie przez system konkretnego pliku z programem, c. Porządkowanie miejsca na dysku, 4. Składnia języka to: a. Poprawność napisanego tekstu w danym języku, w edytorze tekstu Word poleceniem Pisownia, b. Zestaw reguł definiujący sposób działania instrukcji, c. Zdanie złoŝone przy wpisywaniu tekstu, 1

2 Budowa komputera 1. Na płycie głównej znajduje się: a. BIOS, pamięć ROM, twardy dysk, b. BIOS, procesor, pamięć operacyjna, c. BIOS, twardy dysk, pamięć RAM,. W pamięci operacyjnej komputer: a. Przechowuje wszystkie programy z którymi pracował, b. Umieszcza programy i dane, z którymi w danej chwili pracuje, c. Zapisuje wyniki pracy z danym programem, 3. Pierwszy komputer nazywał się: a. Eniac, b. IBM, c. Atari, 4. Jednostka logiczna dysku twardego organizująca znajdujące się na niej pliki to: a. klaster, b. sektor, c. ścieŝka, Korzystanie z Internetu 1. Oprogramowanie pozwalające łączyć się z odległymi serwerami poprzez sieć Internetu, umoŝliwia przeglądanie informacji zgromadzonych w postaci stron hipertekstowych to: a. Klient poczty (np. Outlook), b. Przeglądarka (np. Internet Explorer), c. Sterowniki karty sieciowej,. Jak się nazywa szyfrowana wersja protokołu HTTP: a. httpp, b. https, c. httpo, 3. Unikatowy numer przyporządkowany urządzeniom sieci komputerowych to adres: a. DHCP, b. DNS, c. IP, 4. Serwer poczty przychodzącej oraz wychodzącej to (przy konfiguracji klienta poczty elektronicznej): a. SMTP ; POP3, b. TTL ; SSL, c. FTP ; PPoE, bitów [b] to: a. 4 Bajty [B], b. 5 Bajtów [B], c. 6 Bajtów [B],

3 RozróŜnianie typów plików 1. Plikami dźwiękowymi nie są: a. MP3, RMI, MID, b. WMA, OGG, WAV, c. PDF, VOB, EXE. Plik wykonywalny to plik: a. CRD, b. DOC, c. BAT, 3. Plikami graficznymi są pliki: a. TIFF, GIF, PNG, b. JPG, EXE, COM, c. BMP, UFO, CRD, 4. Standardowy konwerter video systemu Windows to: a. AVI, b. WMV, c. MPEG, Znajomość systemu operacyjnego Windows 1. System operacyjny to: a. Program, za pomocą którego moŝna przetwarzać grafikę, b. Program komputerowy, bądź zbiór programów, który zarządza sprzętem oraz aplikacjami komputera, c. Program zawarty w pamięci ROM,. Za pomocą polecenia ping moŝemy: a. Sprawdzić poprawność połączenia TCP/IP, b. Wysłać wiadomość do klientów w sieci, c. Wyłączyć komputer, 3. Rodzaj bazy danych, która zawiera informacje o zainstalowanych w komputerze urządzeniach, ustawienia wszystkich uruchamianych programów itp. steruje pracą systemu i ukazuje aplikacjom w jaki sposób mają działać, w systemie operacyjnym Windows jest to: a. Rejestr, b. Konsola, c. Usługi, 4. Za pomocą polecenia regedit w polu uruchom wejdziemy: a. W okno zarządzania komputerem. b. W konsolę odzyskiwania systemu Windows, c. W edytor rejestru systemu operacyjnego Windows, 5. Za pomocą polecenia shutdown i w polu uruchom : a. Wywołamy okno dialogowe zdalnego zamykania systemu Windows, w którym mamy moŝliwość ustawienia pewnych parametrów, b. Zamkniemy system zaraz po uruchomieniu tego polecenia, c. Nic się nie stanie, poniewaŝ nie jest to poprawna składnia polecenia, 3

4 6. Do jakiego katalogu domyślnie w systemie Windows instalują się programy (aplikacje)?: a. c:\windows, b. c:\documents and Settings, c. c:\program Files, 7. Struktura hierarchiczna dysku pozwala otworzyć zbiór plik1 ścieŝką dostępu: a. c:plik,plik1, b. c:\kat1\plik1, c. c:\plik1\kat1, 8. Program z dysku moŝna bezpośrednio uruchomić przy pomocy: a. Zbioru tekstowego.txt, b. Folderu głównego c. Zbioru.exe, Znajomość programów uŝytkowych typu: edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych 1. Formatowanie dokumentu wiąŝe się z: a. ZałoŜeniem katalogów na dysku, b. Wprowadzeniem tekstu do dokumentu, c. Ustawieniem parametrów programu dla wyglądu dokumentu,. Co to jest akapit? a. Wcięcie w pierwszym wierszu tekstu, b. Ciąg znaków między dwoma enterami, c. Ciąg znaków z przynajmniej dwoma wierszami, 3. Jak tworzy się sztywną spację (spację nierozdzielającą): a. ALT + SHIFT + spacja, b. SHIFT + CTRL + spacja, c. ALT + CTRL + spacja, 4. Masz tabelę pracowników w programie MS Excel, potrzebujesz dane pracowników z Krakowa: a. UŜyjesz polecenia Filtr Autofiltr z menu Dane, aby je wyciągnąć, b. UŜyjesz polecenia Znajdź z menu Edycja, c. UŜyjesz Sumy Pośrednie z menu Dane, 5. Który typ wykresu nie nadaje się do wielu serii? a. Kolumnowy, b. Słupkowy, c. Kołowy, 6. Za pomocą jakiej formuły nie zsumujesz danych w komórkach D1, D, D3: a. =SUMA(D1:D3), b. =D1+D+D3, c. =SUMA D1:D3, 7. Podstawowe obiekty w MS Access to: a. Tabele, kwerendy, formuły, b. Formuły, raporty, makra, c. Strony, makra, moduły, 4

5 Znajomość programów graficznych 1. Nazwa RGB oznacza: a. Red Green Blue, b. Room Good Bold, c. Random Geil Balance,. Za pomocą programu graficznego nie moŝna: a. Zmienić format obrazu z BMP na JPG, b. Zmienić format obrazu z JPG na PNG, c. Zmienić format obrazu z TIFF na BAT, 3. Rodzajem grafiki nie jest grafika: a. Oktanowa, b. Wektorowa, c. Rastrowa, 4. Format pliku graficznego, powszechnie stosowany na stronach WWW ze względu na moŝliwość tworzenia animacji z paletą 56 kolorów i dwustronną przezroczystością to: a. JPEG, b. GIF, c. BMP, Znajomość pojęć z zakresu multimediów 1. Z jakich elementów składa się adres podaj odpowiednią kolejność od lewej do prawej strony: a. Nazwa konta adres internetowy serwera pocztowego, b. Adres internetowy serwera nazwa konta pocztowego, adres internetowy serwera pocztowego, nazwa konta pocztowego,. Co oznacza skrót WWW? a. Word Wan Warior, b. Word Wide Web, c. Works Wentary Web, 3. Jaką pojemność najczęściej posiada płyta DVD-R? a. 4,5 GB, b. 4,7 GB, c. 4,6 GB, 4. Mając taki adres IP komputer w sieci ma numer: a. 19, b. 168, c. 103, 5. Lokalna sieć komputerowa to: a. WAN, b. LAN, c. DSL, 5

6 Zadania praktyczne: 1. Otwórz plik uczniowie.xls: a. W komórce C3 oblicz sumę całej klasy; b. W komórce D3 oblicz ile jest % dziewczyn w klasie; c. W komórce E3 oblicz ile jest % chłopców; d. Odpowiedzi: % dziewcząt - =B3*100/C3 % chłopców - =A3*100/C3 Razem =SUMA(A3:B3). Wstaw do edytora tekstu poniŝszy wzór: a. 3x * 8 1x = 4 6

7 7

ZESTAW PYTAŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO KONKURSU INFORMATYCZNEGO W SZKOLE PODSAWOWEJ W ŚWIĄTNIKACH

ZESTAW PYTAŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO KONKURSU INFORMATYCZNEGO W SZKOLE PODSAWOWEJ W ŚWIĄTNIKACH ZESTAW PYTAŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO KONKURSU INFORMATYCZNEGO W SZKOLE PODSAWOWEJ W ŚWIĄTNIKACH Uwaga!!! Zadania zamieszczone w tym pliku mogą być wykorzystane tylko przez uczniów Szkoły Podstawowej w Świątnikach

Bardziej szczegółowo

Test z informatyki. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z informatyki. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z informatyki Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie

Bardziej szczegółowo

2. Organizacja informacji w WWW

2. Organizacja informacji w WWW Rys. 1. Piramida rozwoju usług internetowych 1995 e-banki, polskie portale 1996 komunikatory 1994 e-sklepy, blogi 1991 Internet w Polsce 1972 Telnet 1996 VoIP 1973 FTP 1972 znak @ rozpoczęcie prac badawczych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę 40 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (system operacyjny, pakiet biurowy, oprogramowanie antywirusowe

Bardziej szczegółowo

KURS OBSŁUGI KOMPUTERA Podstawy. Patrycjusz Różański

KURS OBSŁUGI KOMPUTERA Podstawy. Patrycjusz Różański KURS OBSŁUGI KOMPUTERA Podstawy Patrycjusz Różański AGENDA Elementy budowy komputera Podstawowe pojęcia Zasady pracy w systemie Praca na plikach, folderach Co to są skróty i jakie mają zastosowanie Programy

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki. Obsługa systemu operacyjnego Windows XP

Podstawy informatyki. Obsługa systemu operacyjnego Windows XP Podstawy informatyki Obsługa systemu operacyjnego Windows XP Windows XP Microsoft Windows XP (nazwa robocza Whistler) wersja systemu operacyjnego Windows z rodziny Microsoft Windows NT (oparty na jądrze

Bardziej szczegółowo

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. dopuszczający uczeń umie wymienić elementy składowe stanowiska komputerowego,

Bardziej szczegółowo

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora Spis treści WSTĘP... 4 USERGATE PROXY & FIREWALL... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 INSTALACJA SERWERA USERGATE... 5 REJESTRACJA USERGATE... 5 AKTUALIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Komputer urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania wszelkich informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr, albo sygnału ciągłego.

Komputer urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania wszelkich informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr, albo sygnału ciągłego. Bioinformatyka "The mathematical, statistical and computing methods that aim to solve biological problems using DNA and amino acid sequences and related information." Fredj Tekaia Bioinformatyka jest to

Bardziej szczegółowo

Szkolny Konkurs Informatyczny 2014/15

Szkolny Konkurs Informatyczny 2014/15 Grupa I Szkolny Konkurs Informatyczny 2014/15 1. Najmniejsza jednostką informacji jest: a) słowo, b) bajt, c) bit, d) znak. 2. Dane w pamięci operacyjnej przechowywane są w postaci: a) pliku dyskowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Dostawa komputerów Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Pracownie komputerowe (Zadanie nr 7) Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ komputer stacjonarny

Pracownie komputerowe (Zadanie nr 7) Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ komputer stacjonarny Zał. nr 13 do SIWZ Pracownie komputerowe (Zadanie nr 7) Zestaw komputerowy uczniowski 16 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ komputer stacjonarny 2. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika 2003 ABBYY Software Ltd Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy obsługi komputera

Szkolenie Podstawy obsługi komputera Szkolenie Podstawy obsługi komputera Gmina Stęszew, Maj 2013 Zakres szkolenia: podstawy obsługi komputera, obsługa edytora tekstów obsługa arkusza kalkulacyjnego, obsługa przeglądarek internetowych, zasady

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY * Postaw znak x w okienku obok właściwej odpowiedzi. 1. Przybornik w programie Paint to element programu, w którym znajdują się: kolory przyciski

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. Numer sprawy OR.271.3.2012 Zał. nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. CZĘŚĆ A LP. Nazwa Parametry wymagane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. w ramach projektu Senior na czasie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

PROGRAM SZKOLENIA. w ramach projektu Senior na czasie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa PROGRAM SZKOLENIA w ramach projektu Senior na czasie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych ECCC 1. Moduł:

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z informatyki dla klasy VI (68 godzin 2 godziny tygodniowo)

Rozkład materiału z informatyki dla klasy VI (68 godzin 2 godziny tygodniowo) Rozkład materiału z informatyki dla klasy VI (68 2 y tygodniowo) L.p. Liczba 1. 1 Lekcja organizacyjna 2. 1 Omówienie regulaminu pracowni informatycznej (BHP pracy z komputerem) 3. 1 Historia komputera

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Wydanie II Autor: Jolanta Pañczyk ISBN: 978-83-246-2383-9 Format: 195x260, stron:

Bardziej szczegółowo

4. Urządzenie komputerowe, które bezwzględnie powinno być podłączone do sieci za pośrednictwem UPS, to:

4. Urządzenie komputerowe, które bezwzględnie powinno być podłączone do sieci za pośrednictwem UPS, to: 1. Klaster komputerowy to: a. Komputer z macierzą dyskową; b. Komputer z wieloma procesorami; c. Grupa komputerów pracujących współbieżnie tak, jakby był to jeden komputer; d. Komputer zapasowy, na którym

Bardziej szczegółowo

I. Sprzęt. 1. Podstawowe pojęcia. Hardware sprzęt komputerowy (wszelkie urządzenia komputerowe)

I. Sprzęt. 1. Podstawowe pojęcia. Hardware sprzęt komputerowy (wszelkie urządzenia komputerowe) I. Sprzęt. 1. Podstawowe pojęcia. Hardware sprzęt komputerowy (wszelkie urządzenia komputerowe) Komputer osobisty: PC (personal computer) mikrokomputer przeznaczony do użytku osobistego. Może to być komputer

Bardziej szczegółowo

Sprawdź ile umiesz! 5) Do oprogramowania zaliczamy:

Sprawdź ile umiesz! 5) Do oprogramowania zaliczamy: Sprawdź ile umiesz! Poniżej został przedstawiony test w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia. Prawidłowy jest tylko jeden podpunkt w każdym pytaniu, lecz celowo nie zostały zamieszczone odpowiedzi..

Bardziej szczegółowo

Copyright by Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów 2008

Copyright by Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów 2008 Redakca i korekta Jadwiga Kwiecień Projekt okładki Marek J. Piwko Redakcja techniczna Grzegorz Bociek Wydanie I, wrzesień 2008 Videograf Edukacja Sp. z o.o. 41-500 Chorzów, al. Harcerska 3C tel. (032)

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. x86,x64, dla urządzeń mobilnych

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. x86,x64, dla urządzeń mobilnych Załącznik nr 5 do siwz GCI. 341-11/2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 laptop model 1 (sztuk 5) opis typ opis zastosowania typ procesora opis wydajności w oparciu o testy wydajnościowe wymagania

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo