Dokument zawiera specyfikację techniczną instalacji systemu płatności Przelewy24.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokument zawiera specyfikację techniczną instalacji systemu płatności Przelewy24."

Transkrypt

1 Przelewy24 Specyfikacja techniczna instalacji Data: Wersja: 3.1 Dokument zawiera specyfikację techniczną instalacji systemu płatności Przelewy24. Strona 1 z 12

2 1 Przebieg transakcji Operacje po stronie Sprzedawcy Operacje w Przelewy24 1. W swoim serwisie przygotowujesz stronę, na której zawarta będzie lista zakupów klienta i ostateczna cena, którą należy zapłacić. 2. Przygotowane odpowiednio żądanie transakcji przesyłasz do serwisu Przelewy Klient wybiera formę płatności i dokonuje niezbędnych operacji. 4. Klient dokonuje płatności zgodnie z przedstawioną instrukcją. 5. System weryfikuje dokonanie przelewu, informuje o wyniku klienta i wysyła odpowiedź zwrotną na podany przez Ciebie adres URL. Odpowiedź zwrotną (pozytywną lub negatywną) otrzymasz w czasie nie dłuższym niż 15 minut. 6. Po odebraniu odpowiedzi z nadanym numerem transakcji, musisz ją ostatecznie zweryfikować wysyłając odpowiednie dane do skryptu weryfikującego w serwisie Przelewy Skrypt serwisu Przelewy24 generuje odpowiedź z wynikiem na podstawie otrzymanych danych. Jeżeli transakcja była poprawna, w tym momencie jest ona uznawana za zakończoną. 8. Transakcja zakończona. 2 Terminologia Sprzedawca - instytucja lub osoba prywatna korzystająca z usług serwisu PRZELEWY24 Identyfikator sesji - unikalny identyfikator służący do weryfikacji danych pojedynczej transakcji. Identyfikator ten pobierany jest od sprzedawcy. 3 Oprogramowanie Aby prawidłowo przeprowadzić transakcję sprzedawca na swoich stronach WWW musi wprowadzić niżej opisaną obsługę wysyłania żądania transakcji oraz odbiór odpowiedzi poprawnej i błędnej. Strona 2 z 12

3 4 Transakcja 4.1 Rejestracja transakcji Przed wysłaniem żądania transakcji należy zapisać jej dane do lokalnej bazy danych sprzedawcy. W szczególności należy zachować informacje o identyfikatorze sesji i kwocie transakcji. Żądanie transakcji należy przesłać ze stron sprzedawcy przy pomocy formularza wykonując operację POST. Adres URL, pod który należy wysłać formularz jest następujący: Adres URL: https://secure.przelewy24.pl/trnregister Parametry POST transakcji: Nazwa pola Typ Wymagane Opis p24_merchant_id INT T ID sprzedawcy p24_pos_id INT T ID sprzedawcy p24_session_id STRING(100) T Unikalny identyfikator z systemu sprzedawcy p24_amount INT T Kwota transakcji wyrażona w WALUTA/100 (1.23 PLN = 123) p24_currency STRING(3) T PLN, EUR, GBP, CZK p24_description STRING(1024) T Opis transakcji p24_ STRING(50) T Klienta p24_client STRING(50) N** Imię i nazwisko Klienta p24_address STRING(80) N** Adres Klienta p24_zip STRING(10) N** Kod pocztowy Klienta p24_city STRING(50) N** Miasto Klienta p24_country STRING(2) T Kody krajów zgodnie z punktem 7.5 p24_phone STRING(12) N Telefon klienta w formacie: p24_language STRING(2) N pl / en / de / es / it p24_method INT N Lista metod płatności widoczna w panelu lub dostępna przez API (patrz pkt. 5) p24_url_return STRING(250) T Adres powrotny po zakończeniu transakcji (w tym status transakcji) Strona 3 z 12

4 p24_url_cancel STRING(250) T Adres powrotny w przypadku rezygnacji / wystąpienia błędu p24_url_status * STRING(250) N Adres do przekazania statusu transakcji p24_time_limit * INT N Limit czasu na wykonanie transakcji, 0 - brak limitu, maks. 99(w minutach) p24_wait_for_result * INT N 0 - nie 1 - tak p24_channel * INT N 1 - karty, 2 - przelewy, 4 - przelew tradycyjny, 8 N/A 16 - wszystkie 24/7, 32 - użyj przedpłatę p24_shipping INT N Koszt dostawy/wysyłki/etc p24_transfer_label * STRING(20) N Opis pojawiający się w tytule przelewu 1 p24_api_version STRING(5) T 3.1 Lista zakupów, gdzie X jest liczbą (opcjonalne 2 ) p24_name_x STRING(127) T Nazwa towaru p24_description_x STRING(127) N Dodatkowy opis towaru p24_quantity_x INT T Ilość sztuk towaru p24_price_x INT T Cena jednostkowa towaru p24_number_x INT N ID towaru w systemie sprzedawcy p24_sign STRING(100) T Suma kontrolna wyliczana wg opisu poniżej. (patrz pkt. 7.1) p24_encoding STRING(15) N System kodowania przesyłanych znaków: ISO , UTF-8, Windows-1250 * - dostępne w wersji 3.2. Zalecamy wdrożenie parametrów które będą dla Państwa użyteczne, ponieważ wraz z wejściem dokumentacji 3.2 integracja nie będzie wymagała modyfikacji. ** - pola wymagane dla płatności kartami płatniczymi, PayPal, FerBuy. 1 Dodatkowy opis nie pojawia się we wszystkich metodach płatności 2 Wymagane dla PayPal Protected Payment, systemów ratalnych Strona 4 z 12

5 Zwrotnie wyświetli się TOKEN którego należy użyć do przejścia do panelu transakcyjnego. Przykładowy kod HTML takiego formularza jest następujący: <form action="https://secure.przelewy24.pl/trndirect" method="post" class="form"> <input type="text" name="p24_session_id" value="session_id" /> <input type="text" name="p24_merchant_id" value="twój ID_SPRZEDAWCY" /> <input type="text" name="p24_pos_id" value="twój ID_SPRZEDAWCY" /> <input type="text" name="p24_amount" value="kwota W WALUTA/100" /> <input type="text" name="p24_currency" value="pln" /> <input type="text" name="p24_description" value="tytuł" /> <input type="text" name="p24_client" value="jan Kowalski" /> <input type="text" name="p24_address" value="ul. Polska 33/33" /> <input type="text" name="p24_zip" value="66-777" /> <input type="text" name="p24_city" value="poznań" /> <input type="text" name="p24_country" value="pl" /> <input type="text" name="p24_ " /> <input type="text" name="p24_language" value="pl" /> <input type="text" name="p24_url_return" value="http://myhost.pl/skrypt_ok.php" /> <input type="text" name="p24_url_cancel" value="http://myhost.pl/skrypt_cancel.php" /> <input type="text" name="p24_api_version" value="3.1" /> <input type="hidden" name="p24_sign" value="e2c43dec c518e1f514d3b434b" /> <input name="submit_send" value="wyślij" type="submit" /> </form> 4.2 Przejście do panelu transakcyjnego Adres URL: https://secure.przelewy24.pl/trnrequest/{token} gdzie {TOKEN} został pobrany w wyniku zarejestrowania transakcji (patrz p. 4.1) 4.3 Przejście z pominięciem rejestracji transakcji Adres URL: https://secure.przelewy24.pl/trndirect Parametry wysyłane metodą POST analogicznie do rejestracji transakcji. 4.4 Odbiór wyniku transakcji W zależności od wyniku transakcji wywołany zostanie jeden z przekazanych do systemu Przelewy24.pl adres url: Transakcja błędna Wywołany adres url: p24_url_cancel. Takie wywołanie może nastąpić w dwóch przypadkach. Gdy transakcja zostaje anulowana przez klienta lub minie czas oczekiwania na wynik transakcji (standardowo 15 min od dokumentacji 3.2 będzie ustawiane parametrem wejściowym p24_time_limit). Transakcja prawidłowa Wywołany adres url: p24_url_return. Wywołanie następuje gdy nastąpiła prawidłowa wpłata przez klienta. Strona 5 z 12

6 Parametry POST wywołania: p24_merchant_id INT ID Sprzedawcy p24_pos_id INT ID Sprzedawcy p24_session_id STRING(100) Unikalny identyfikator z systemu sprzedawcy p24_amount INT Kwota transakcji wyrażona w WALUTA/100 (1.23 PLN = 123) p24_currency STRING(3) PLN, EUR, GBP, CZK p24_order_id INT Numer transakcji nadany przez Przelewy24 p24_method INT Metoda płatności użyta przez klienta p24_sign STRING Suma kontrolna wyliczana wg opisu poniżej (patrz pkt. 7.1) z pól: p24_session_id, p24_order_id, p24_amount,p24_currency i pola Klucz CRC 4.5 Weryfikacja otrzymanego wyniku transakcji Po odebraniu, skrypt musi wykonać dodatkową operację mającą na celu potwierdzenie autentyczności odpowiedzi. Operacja ta polega na wywołaniu odpowiedniego skryptu serwisu Przelewy24.pl. Adres URL: https://secure.przelewy24.pl/trnverify Parametry POST wywołania: p24_merchant_id INT ID sprzedawcy p24_pos_id INT ID sprzedawcy p24_session_id STRING(100) Unikalny identyfikator z systemu sprzedawcy p24_amount INT Kwota transakcji wyrażona w WALUTA/100 (1.23 PLN = 123 wcześniej zapisana nie uzyskana z wyniku transakcji z Przelewy24.pl) p24_currency STRING(3) PLN, EUR, GBP, CZK p24_order_id INT Numer transakcji nadany przez Przelewy24 p24_sign STRING Suma kontrolna wyliczana wg opisu poniżej (patrz pkt. 7.1) z pól: p24_session_id, p24_order_id, p24_amount, p24_currency i pola Klucz CRC. Strona 6 z 12

7 W odpowiedzi serwis przekazuje stan danej transakcji. Jeżeli transakcja jest prawidłowa pojawi się komunikat : Content-Type: text/plain RESULT TRUE w przeciwnym wypadku pojawią się informacje: Content-Type: text/plain RESULT ERR kod błędu opis błędu Poszczególne linie odpowiedzi oddzielone są sekwencją dwóch bajtów: CR=0x0D i następującym po nim LF=0x0A. Kody błędu opisane poniżej (patrz pkt. 7.4). Ważne! Transakcja zostaje uznana za potwierdzoną po jej weryfikacji. Jeżeli klient dokona transakcji, wróci na strony sprzedawcy, ale sprzedawca nie zweryfikuje transakcji, dana kwota nie zostanie przekazana sprzedawcy ani uwzględniona w rozliczeniach. Pozostanie ona do dyspozycji klienta w formie przedpłaty. Przykładowa funkcja obsługująca weryfikację transakcji z wykorzystaniem protokołu SSL wygląda następująco (wymagana obsługa biblioteki CURL): function p24_weryfikuj($p24_merchant_id, $p24_session_id, $p24_order_id, $p24_amount, $p24_currency) { $P = array(); $RET = array(); $url = "https://secure.przelewy24.pl/trnverify"; $P[] = "p24_merchant_id=".$p24_merchant_id; $P[] = "p24_pos_id=".$p24_merchant_id; $P[] = "p24_session_id=".$p24_session_id; $P[] = "p24_order_id=".$p24_order_id; $P[] = "p24_amount=".$p24_amount; $P[] = "p24_currency=".$p24_currency; $P[] = "p24_sign=".md5($p24_session_id." ". $p24_order_id." ". $p24_amount." ".$p24_currency." abc1def2"); $user_agent = "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)"; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST,1); if(count($p)) curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,join("&",$P)); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$url); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 2); curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $user_agent); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE); $result=curl_exec ($ch); curl_close ($ch); $T = explode(chr(13).chr(10),$result); $res = false; foreach($t as $line){ $line = ereg_replace("[\n\r]","",$line); if($line!= "RESULT" and!$res) continue; if($res) $RET[] = $line; Strona 7 z 12

8 } else $res = true; } return $RET; $session_id = $_POST["p24_session_id"]; $order_id = $_POST["p24_order_id"]; $id_merchant = 99999; // TWÓJ ID SPRZEDAWCY $amount = 123; // WYNIK POBRANY Z TWOJEJ BAZY (w WALUTA/100) $WYNIK = p24_weryfikuj($id_merchant,$session_id, $order_id, $amount); if($wynik[0] == "TRUE") { // transakcja prawidłowa }else { // transakcja błędna // $WYNIK[1] - kod błędu // $WYNIK[2] - opis } 4.6 Automatyczne przekazywanie wyniku transakcji W sytuacji, gdy z pewnych przyczyn wynik transakcji nie zostanie przekazany do sprzedawcy w określonym czasie (np. informacja o wpłacie pojawi się po 15 minutach, klient zamknie przedwcześnie przeglądarkę lub w wyniku problemów w komunikacji wynik nie zostanie poprawnie odebrany) istnieje możliwość automatycznego przekazania wyniku transakcji dokonanej przez klienta. System, gdy wykryje transakcję prawidłową, której wynik nie został w ciągu 15 minut zweryfikowany przez sprzedawcę (potwierdzony odbiór) może wysyłać ten wynik przekazując przez POST parametry : p24_merchant_id INT ID sprzedawcy p24_pos_id INT ID sprzedawcy p24_session_id STRING(100) Unikalny identyfikator z systemu sprzedawcy p24_amount INT Kwota transakcji wyrażona w WALUTA/100 (1.23 PLN = 123 wcześniej zapisana nie uzyskana z wyniku transakcji z Przelewy24.pl) p24_currency STRING(3) PLN, EUR, GBP, CZK p24_order_id INT Numer transakcji nadany przez Przelewy24 p24_sign STRING Suma kontrolna wyliczana wg opisu poniżej (patrz pkt. 7.1) z pól: p24_session_id, p24_order_id, p24_amount, p24_currency i pola Klucz CRC. Ważne jest, że przy korzystaniu z tego rozszerzenia należy przewidzieć w swoim systemie sytuację, w której pomimo otrzymania w czasie przeznaczonym dla klienta (15 minut) wyniku z błędem, możliwe będzie ponowne przyjęcie wyniku dla tej samej transakcji, tym razem prawidłowej. Dzieje się tak w sytuacji, gdy wpłata nadeszła po 15 minutach od żądania Strona 8 z 12

9 transakcji. W takim przypadku Państwa system powinien zastąpić w swojej bazie informację o błędzie dla danej transakcji informacją o wyniku poprawnym. Aby skorzystać z tego rozszerzenia należy przygotować odpowiedni skrypt, który poprawnie odbierze i zweryfikuje wynik. Następnie należy ten skrypt umieścić na swoim serwerze i przesłać na adres dokładny adres URL do tego skryptu. Skrypt może być zabezpieczony protokołem SSL. Ważne, by skrypt ten był uniwersalny dla wszystkich transakcji. Okres jaki zalecamy oczekiwać na wynik, czyli przechowywać zamówienia nie zapłacone w Państwa bazie danych, to minimum 14 dni. Wpłaty dokonane po tym czasie będą traktowane, albo jako przedpłaty do ponownego wykorzystania, albo zostaną zwrócone. Czas oczekiwania jest zależny od specyfiki Państwa systemu i ustala się go ignorując przesyłane z Przelewy24.pl wyniki dla transakcji, których data wygenerowania jest starsza od przyjętego. Z punktu widzenia systemu Przelewy24.pl czas ten może być dowolny. 4.7 Cykl powiadamiania o wpłacie System przewiduje 5-krotne powiadomienie systemu Sprzedawcy o wpłacie Klienta. Powiadomienia wysyłane są w podanych poniżej odstępach czasu z tolerancją +/- 5 minut. Powiadomienia wysyłane są w następujących odstępach: 15, 30, 60, 150 i 450 minut, po upłynięciu czasu na dokonanie wpłaty przez Klienta ( 15 min ). 5 Usługi webservices Adres serwera WebServices Przelewy24: Encoded: https://secure.przelewy24.pl/external/wsdl/service.php?wsdl Literal: https://secure.przelewy24.pl/external/wsdl/services.php?wsdl Dokumentacja do pobrania ze strony 6 Środowisko testowe Podczas implementowania mechanizmów w Twoim systemie możesz skorzystać ze środowiska testowego. Środowisko to umożliwia zweryfikowanie poprawności instalacji bez konieczności dokonywania przelewów. Adresy URL do połączeń do środowiska testowego: https://sandbox.przelewy24.pl/panel - założenie konta testowego i wgląd do panelu https://sandbox.przelewy24.pl/trndirect - żądanie transakcji testowej https://sandbox.przelewy24.pl/trnverify - adres weryfikacji wyniku transakcji Transakcje testowe będą widoczne w panelu testowym. Strona 9 z 12

10 W środowisku testowym każda transakcja zostaje automatycznie uznana za prawidłową. Aby przetestować transakcję błędną przygotowane zostało pięć przypadków najczęściej pojawiających się w systemie. Aby przetestować konkretny przypadek w polu p24_description należy umieścić jeden z poniższych tekstów: TEST_ERR04, TEST_ERR54, TEST_ERR102, TEST_ERR103 lub TEST_ERR110. Środowisko testowe nie może być wykorzystywane do realizacji transakcji produkcyjnych. 7 Informacje dodatkowe 7.1 Pole p24_sign Celem dodatkowej weryfikacji danych formularza przesyłanego do serwisu Przelewy24 udostępnione jest pole p24_sign. Pole to ma na celu weryfikację, czy parametry wejściowe są prawidłowe i nie zostały zmodyfikowane. W panelu transakcyjnym, w zakładce Moje dane jest ciąg o nazwie Klucz do CRC. Wartość z tego pola (16 znaków alfanumerycznych) jest potrzebna do obliczania sumy kontrolnej. Sumę kontrolną p24_sign obliczamy wg poniższego wzoru: p24_sign => to wartość funkcji MD5 z połączonych ze sobą pól: p24_session_id, p24_merchant_id, p24_amount,p24_currency oraz klucza CRC. Łącznikiem pól jest znak. Przykład: md5 dla ciągu: abcdefghijk PLN a123b456c789d012 wynosi: 6c7f0bb62c046fbc89921dc3b2b23ede UWAGA: Dla danych wejściowych i podczas weryfikacji obliczane p24_sign jest z innych pól. 7.2 Adresy IP serwerów Zalecamy zabezpieczenie skryptów przed podejrzanymi wywołaniami, stosując filtrację adresów IP dla przychodzących połączeń. Zakresy IP serwerów Przelewy24 to: Kody błędów err00 err01 err02 Nieprawidłowe wywołanie skryptu Nie uzyskano od sklepu potwierdzenia odebrania odpowiedzi autoryzacyjnej Nie uzyskano odpowiedzi autoryzacyjnej Strona 10 z 12

11 err03 err04 err05 err06 err07 err08 err09 err10 err49 err51 err52 To zapytanie było już przetwarzane Zapytanie autoryzacyjne niekompletne lub niepoprawne Nie udało się odczytać konfiguracji sklepu internetowego Nieudany zapis zapytania autoryzacyjnego Inna osoba dokonuje płatności Nieustalony status połączenia ze sklepem. Przekroczono dozwoloną liczbę poprawek danych. Nieprawidłowa kwota transakcji! Zbyt wysoki wynik oceny ryzyka transakcji. Nieprawidłowe wywołanie strony Błędna informacja zwrotna o sesji! err53 Błąd transakcji! err54 err55 err56 err57 err58 err59 Niezgodność kwoty transakcji! Nieprawidłowy kod odpowiedzi! Nieprawidłowa karta Niezgodność flagi TEST! Nieprawidłowy numer sekwencji! Nieprawidłowa waluta transakcji! err101 Błąd wywołania strony W żądaniu transakcji brakuje któregoś z wymaganych parametrów lub pojawiła się niedopuszczalna wartość. err102 Minął czas na dokonanie transakcji err103 Nieprawidłowa kwota przelewu err104 Transakcja oczekuje na potwierdzenie. err105 Transakcja dokonana po dopuszczalnym czasie err161 Żądanie transakcji przerwane przez użytkownika Klient przerwał procedurę płatności wybierając przycisk "Powrót" na stronie wyboru formy płatności. err162 Żądanie transakcji przerwane przez użytkownika Klient przerwał procedurę płatności wybierając przycisk "Rezygnuj" na stronie z instrukcją płatności. Strona 11 z 12

12 7.4 Kody krajów Andora AD Norwegia NO Austria AT Polska PL Belgia BE Portugalia PT Cypr CY San Marino SM Czechy CZ Słowacja SK Dania DK Słowenia SI Estonia EE Szwajcaria CH Finlandia FI Szwecja SE Francja FR Węgry HU Grecja EL Wielka Brytania GB Hiszpania ES Włochy IT Holandia NL USA US Irlandia IE Kanada CA Islandia IS Japonia JP Litwa LT Ukraina UA Łotwa LV Białoruś BY Luxemburg LU Rosja RU Malta MT Załącznik nr 1 Historia zmian Data Autor Uwagi Opracowanie dokumentu Aktualizacja opisów, dodanie kodów błędów i kodów krajów Strona 12 z 12

Przelewy24. Specyfikacja techniczna instalacji. Przelewy24 Specyfikacja techniczna instalacji. Data: 2014-06-03 Wersja: 3.2

Przelewy24. Specyfikacja techniczna instalacji. Przelewy24 Specyfikacja techniczna instalacji. Data: 2014-06-03 Wersja: 3.2 Przelewy24 Specyfikacja techniczna instalacji Data: 2014-06-03 Wersja: 3.2 Dokument zawiera specyfikację techniczną instalacji systemu płatności Przelewy24. Strona 1 z 15 Indeks Indeks... 2 1 Przebieg

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja instalacji systemu Przelewy24.pl

Specyfikacja instalacji systemu Przelewy24.pl Specyfikacja instalacji systemu Przelewy24.pl Instalacja pełna wersja.2.64 data 2012-03-28 1 PRZEBIEG TRANSAKCJI... 2 2 TERMINOLOGIA... 3 3 OPROGRAMOWANIE... 3 3.1 Żądanie transakcji... 3 3.2 Odbiór wyniku

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl wersja.2.9 data 2014-11-21 Opis usług: P24 KOD P24 KLUCZ P24 WAPA SEND SMS Strona 1 z 8 P24 KOD Przebieg transakcji Operacje po stronie Sprzedawcy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja 1.2.1. Płatności CashBill. Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań.

Specyfikacja 1.2.1. Płatności CashBill. Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań. Specyfikacja 1.2.1 Płatności CashBill Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań. CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax:

Bardziej szczegółowo

Przykładowa integracja systemu Transferuj.pl

Przykładowa integracja systemu Transferuj.pl Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne Zakupy. - specyfikacja techniczna implementacji uproszczonej

Bezpieczne Zakupy. - specyfikacja techniczna implementacji uproszczonej Bezpieczne Zakupy - specyfikacja techniczna implementacji uproszczonej P OL C AR D is a regis t e r e d t ra d e ma rk o f FI R S T D AT A P O L S K A S. A., FI RS T D AT A P O L S K A S. A., Al. J e roz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS Warunkiem koniecznym aby skorzystać z oferty SMS e-logis jest wykupienie abonamentu standardowego z dodatkową opcją sms-50 lub pakietu premium z dodatkową opcją sms-100. Cennik

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja smsapi wersja 1.4

Dokumentacja smsapi wersja 1.4 Dokumentacja smsapi wersja 1.4 1. Wprowadzenie Platforma smsapi została skierowana do użytkowników chcących rozbudować swoje aplikacje o system wysyłania smsów. Aplikacja ta w prosty sposób umożliwia integrację

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika

Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika River Sp. z o.o. 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia czerwca 0 r. Poz. 7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ) z dnia 7 czerwca 0 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

Apteki a wejście do UE

Apteki a wejście do UE Apteki a wejście do UE część 2 W poprzednim numerze przedstawiłem ogólne informacje dotyczące aptek, związane z wejściem do UE. Mimo, że na dzień wydania tego numeru Vitaminy C++ nie ma jeszcze oficjalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji z portalem ogłoszeń praca.24portal.pl

Instrukcja integracji z portalem ogłoszeń praca.24portal.pl Instrukcja integracji z portalem ogłoszeń praca.24portal.pl Wersja: 1.0 Data utworzenia: 09.06.2010 Data auktualizacji: 09.06.2010 Adres: E1 Jędrzej Hiller Maciej Algusiewicz Spółka Cywilna, ul. Przełajowa

Bardziej szczegółowo

SMS Kod Automatyczny

SMS Kod Automatyczny Dokumentacja 2.0.0 SMS Kod Automatyczny Dokumentacja dla SMS Kod Automatyczny Web Service REST CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40

Bardziej szczegółowo

Integracja frameworku Wicket z serwisem Platnosci.pl.

Integracja frameworku Wicket z serwisem Platnosci.pl. Integracja frameworku Wicket z serwisem Platnosci.pl. Paweł Wąsowski, 157702 1. Wprowadzenie Niniejszy dokument powstał w trakcie realizacji projektu SzukamNeta.pl. Dokument zawiera praktyczne wskazówki

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill - SOAP

Płatności CashBill - SOAP Dokumentacja techniczna 1.0 Płatności CashBill - SOAP Dokumentacja wdrożenia systemu Płatności CashBill w oparciu o komunikację według protokołu SOAP CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API BizIn

Dokumentacja API BizIn Dokumentacja API BizIn Spis treści Wstęp... 1 Dostęp do API BizIn... 1 Identyfikatory API... 1 Dostępne akcje... 3 Przykład wywołania API w języku PHP... 3 Pobieranie danych... 3 Wystawianie dokumentu

Bardziej szczegółowo

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków tel. +48 12 688 26 00 e-mail: bok@dotpay.pl PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Wersja 1.29.6.1 SPIS TREŚCI Strona 2 / 15 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SMS Kod Automatyczny

SMS Kod Automatyczny Dokumentacja 1.0.0 SMS Kod Automatyczny Dokumentacja dla SMS Kod Automatyczny CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40 Infolinia: 0

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Wirtu.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy towarów i usług: Kurier Serwisu (DPD Polska sp. z o.o.); Kurier

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT Mobitex Telecom Sp.j., ul. Warszawska 10b, 05-119 Legionowo Strona 1 z 5 Ten dokument zawiera szczegółowe informacje odnośnie sposobu przesyłania requestów do serwerów

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu PrestaShop 1.3-1.6

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu PrestaShop 1.3-1.6 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu PrestaShop 1.3-1.6 - dokumentacja techniczna Wer. 02 Warszawa, lipiec 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill - Kody

Płatności CashBill - Kody Dokumentacja techniczna 2.0 Płatności CashBill - Kody Punkty Płatności: Kody Automatyczne, Kody Obsługowe CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu PrestaShop 1.3-1.6

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu PrestaShop 1.3-1.6 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu PrestaShop 1.3-1.6 Wersja 03 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna API systemu SimPay.pl

Dokumentacja techniczna API systemu SimPay.pl Wprowadzenie Dokumentacja techniczna API systemu SimPay.pl Wersja 1.0 z dnia 24.03.2015 r. API serwisu SimPay.pl opiera się o danych wysyłanych i zwracanych w formie JSON. W przypadku napotkania jakiegokolwiek

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 405 ( 1 ) ZAŚWIADCZE DOTYCZĄCE SUMOWANIA OKRESÓW UBEZPIECZENIA, ZATRUDNIENIA LUB PRACY NA

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna 2.0. Specyfikacja techniczna usługi dystrybucji kodów dostępowych PayCode

Specyfikacja Techniczna 2.0. Specyfikacja techniczna usługi dystrybucji kodów dostępowych PayCode Specyfikacja Techniczna 2.0 PayCode API Specyfikacja techniczna usługi dystrybucji kodów dostępowych PayCode CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax:

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Mix

Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 3 września 2007r do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI AKCJA - ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH (VETPRO_COM) I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu PrestaShop

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu PrestaShop Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu PrestaShop Wersja 04 Wrzesień 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Implementacja mechanizmu SkyCashClick Wersja 0.1

Implementacja mechanizmu SkyCashClick Wersja 0.1 Implementacja mechanizmu SkyCashClick Wersja 0.1 SkyCash 1/6 Spis treści: 1. Opis usługi... 3 2. Osadzenie przycisku SkyCashClick... 4 2.1. Parametry transakcji... 4 2.2. Weryfikacja znacznika parametrów

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Funkcje dodatkowe. Wersja 1.2.1

Funkcje dodatkowe. Wersja 1.2.1 Funkcje dodatkowe Wersja 1..1 Dokumentacja SMSAPI (https) FUNKCJE DODATKOWE z dnia 1.06.01 Wersja 1..1 SPIS TREŚCI 1.Wprowadzenie 1.1 Adresy URL do połączenia z aplikacją dla funkcji zarządzania kontem

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API serwisu KurierSerwis.com

Dokumentacja API serwisu KurierSerwis.com Dokumentacja API serwisu KurierSerwis.com wersja dokumentu: 1.0 15 października 2014 r. Spis treści Informacje ogólne...3 Dane autoryzacyjne...3 Wywoływanie funkcji i format danych...3 Autoryzacja i sesja...4

Bardziej szczegółowo

Automater.pl zdalne tworzenie i zarządzanie transakcjami dokumentacja API wersja 0.1

Automater.pl zdalne tworzenie i zarządzanie transakcjami dokumentacja API wersja 0.1 Dokumentacja API 0.1 Automater.pl zdalne tworze i zarządza transakcjami dokumentacja API wersja 0.1 Automater sp. z o.o., ul. Belgradzka 4/42, 02-793 Warszawa 2 1. Wstęp System Automater.pl udostępnia

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

Gatesms.eu Mobilne Rozwiązania dla biznesu

Gatesms.eu Mobilne Rozwiązania dla biznesu Mobilne Rozwiązania dla biznesu SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEB API-USSD GATESMS.EU wersja 0.9 Opracował: Gatesms.eu Spis Historia wersji dokumentu...3 Bezpieczeństwo...3 Wymagania ogólne...3 Mechanizm zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ankieta internetowa dla inspektorów

Ankieta internetowa dla inspektorów Ankieta internetowa dla inspektorów Drodzy inspektorzy rolnictwa ekologicznego! Jesteśmy wdzięczni za włączenie się w projekt poświęcony doskonaleniu szkoleń, poprzez udział w ankiecie internetowej. Stanowi

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja interfejsu HTTPD. Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez http

Dokumentacja interfejsu HTTPD. Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez http Dokumentacja interfejsu HTTPD Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez http Dokumentacja interfejsu httpd (strona 2) SPIS TREŚCI 1. Zawartość dokumentu str.3 2. Informacje ogólne 2.1 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu oscommerce 2.3.x - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

API transakcyjne BitMarket.pl

API transakcyjne BitMarket.pl API transakcyjne BitMarket.pl Wersja 20140402 1. Sposób łączenia się z API... 2 1.1. Klucze API... 2 1.2. Podpisywanie wiadomości... 2 1.3. Parametr tonce... 2 1.4. Limity zapytań... 3 1.5. Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill dla QuickCart

Płatności CashBill dla QuickCart Przewodnik 1.0.0 Płatności CashBill dla QuickCart Instrukcja instalacji modułu płatności CashBill w systemie QuickCart CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 20.07.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w

Bardziej szczegółowo

Integracja sklepu internetowego z serwisem aukcyjnym Swistak.pl

Integracja sklepu internetowego z serwisem aukcyjnym Swistak.pl Integracja sklepu internetowego z serwisem aukcyjnym Swistak.pl email: swistak@swistak.pl Spis treści 1. Wstęp...2 2. Import oferty...2 3. Plik CSV...3 4. Przykład pliku...7 5. Aktualizacja oferty...7

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym WooCommerce (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym WooCommerce (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym WooCommerce (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych działającym w oparciu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Dział Pomocy Technicznej Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków Tel. +48 126882600 Faks +48 126882649 E-mail: tech@dotpay.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Przyjmowanie płatności

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań. www.kipsa.pl www.tpay.com

Dokumentacja techniczna KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań. www.kipsa.pl www.tpay.com Dokumentacja techniczna KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań www.kipsa.pl www.tpay.com Wstęp Szanowni Państwo Dziękujemy za wybór Tpay.com nasze rozwiązania pomogą Państwu dostarczyć Klientom w prosty

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menadżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menadżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menadżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menadżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem

Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. mprofi Interfejs API

Specyfikacja techniczna. mprofi Interfejs API Warszawa 09.04.2015. Specyfikacja techniczna mprofi Interfejs API wersja 1.0.2 1 Specyfikacja techniczna mprofi Interfejs API wersja 1.0.2 WERSJA DATA STATUTS AUTOR 1.0.0 10.03.2015 UTWORZENIE DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL

OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL 1. MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Lojalni24.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy Towarów i Usług: Odbiór osobisty (Bon Towarowy

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Magento 1.4 1.9 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w roamingu

Cennik usług w roamingu Cennik usług w roamingu z dnia 01.07.2014 r. 1. Cennik usług w roamingu (dalej: Cennik ) obowiązuje Abonentów oferty nju mobile będących stroną pisemnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API BizIn

Dokumentacja API BizIn Dokumentacja API BizIn Spis treści Wstęp... 1 Dostęp do API BizIn... 1 Identyfikatory API... 1 Dostępne akcje... 3 Przykład wywołania API w języku PHP... 3 Pobieranie danych... 3 Wystawianie dokumentu

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym RedCart (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym RedCart (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym RedCart (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych działającym na platformie

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Virtuemart 1.1.x - 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Virtuemart 1.1.x - 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 1.1.x - 2.0.x - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO 01 Spis treści 1. Paczki Kraj.... Usługi dodatkowe kraj.... Paczki Europa Standard Pack.1. Usługa Standard..... Usługa Premium... 6 1. Paczki Europa Mega Pack.1.

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu Katarzyna Maciejewska Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu DEFINICJE ŚWIADOMOŚCI Świadomość: zdolność człowieka do zdawania sobie sprawy ze swego istnienia i z tego co jest przedmiotem jego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA INTERFEJSU API - HTTPS

DOKUMENTACJA INTERFEJSU API - HTTPS DOKUMENTACJA INTERFEJSU API - HTTPS WERSJA 0.1 DATA PUBLIKACJI : 01.03.2014 SPIS TREŚCI Spis treści Wprowadzenie 1 Dostęp do usługi notowania online 2 Opis struktur danych 3 Kody błędów 5 Historia wersji

Bardziej szczegółowo

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant.

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant. Presenter: CiaaSteek Date: 10.01.2017 Time: 10:00 City: France, Paris Spieldauer: 10min Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore Participant Gruppe A 1 Niemcy 7 Belgia 2 Polska

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Plugin Autoksięgowanie w EU przeznaczone jest dla użytkowników programu EasyUploader

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 18/2006 05 maja 2006 r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill dla BestSeller

Płatności CashBill dla BestSeller Przewodnik 1.0.0 Płatności CashBill dla BestSeller Instrukcja instalacji modułu płatności CashBill w systemie BestSeller CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Wersja 2016 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 OKAZJE.INFO... 4 2.2 SKĄPIEC... 4 2.3 SKLEPY24.PL... 4 3 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Modułu Payu dla Moodle 2.x

Instrukcja obsługi Modułu Payu dla Moodle 2.x Instrukcja obsługi Modułu Payu dla Moodle 2.x Wersja z 10 lutego 2015r. Spis treści 1. Wymagania............................................ 1 2. Instalacja.............................................

Bardziej szczegółowo

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń.

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń. NAZWA ABONAMENTU OSZCZĘDNY KORZYSTNY KOMFORTOWY BEZ LIMITU 15 zł 25 zł 5 110,58 zł Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe 1 usługa (TEL) 0 50 100 Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 23.08.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2014 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych działającym na platformie

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Wszystkie dane powinny być przekazane za pomocą metody POST, zakodowane za pomocą funkcji urlencode().

Wszystkie dane powinny być przekazane za pomocą metody POST, zakodowane za pomocą funkcji urlencode(). Kraków 7 maja 2010 Dodawa nowego a Wszystkie dane powinny być przekazane za pomocą metody POST, zakodowane za pomocą funkcji https://app.freshmail.pl/main.php?modulename=fm_api&action=add_subscriber 1

Bardziej szczegółowo

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe (cena za minutę połączenia) 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł Transmisja danych (cena za 100

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KONSUMENCKA

INFORMACJA KONSUMENCKA INFORMACJA KONSUMENCKA Działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827), podaję do wiadomości Kupującego następujące informacje: 1. Dane sprzedającego ALERGSOVA

Bardziej szczegółowo

gizycko.turystyka.pl

gizycko.turystyka.pl Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 213 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Wersja 7.9 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 OKAZJE.INFO... 4 2.2 SKĄPIEC... 4 2.3 SKLEPY24.PL... 4 3 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) Wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy Apteką a Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ Strona 1 z 10 INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1

Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 2 Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 Spis treści Dokumentacja skryptu... 3 Dodatkowe informacje i kontakt... 7 3 Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 Dokumentacja skryptu

Bardziej szczegółowo

System DiLO. Opis interfejsu dostępowego v. 2.0

System DiLO. Opis interfejsu dostępowego v. 2.0 System DiLO Opis interfejsu dostępowego v. 2.0 Warszawa 2015 1 Wprowadzone zmiany Wersja Opis 1.0 Wersja bazowa 1.1 Dodanie możliwości przejścia z wydania karty w POZ (WK-POZ) do zabiegu operacyjnego (ZAB-OPER)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Integracji

Podręcznik Integracji Podręcznik Integracji Spis treści 1. Integracja oferty... 3 1.1. Samodzielne wprowadzanie oferty sklepu... 3 1.2. Automatyczne wprowadzanie oferty z pliku XML... 3 1.3. Cyklicznie pobieranie oferty ze

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SSL Reseller. https://www.sslreseller.pl. Dokumentacja techniczna v.1.0 z dnia 2015 04 28

SSL Reseller. https://www.sslreseller.pl. Dokumentacja techniczna v.1.0 z dnia 2015 04 28 SSL Reseller https://www.sslreseller.pl Dokumentacja techniczna v.1.0 z dnia 2015 04 28 1. Dostęp do API Dostęp do API realizowany jest za pomocą żądań POST. Adres API: https://www.mserwis.pl/sslapi/api.php

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24

Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 Wersja 3.2.2c Data: 2015-07-09 Wersja: 3.2.2c Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 dla Magento Moduł przeznaczony jest dla Magento w wersji minimum 1.4. Strona

Bardziej szczegółowo