Dokumentacja techniczna KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/ Poznań.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja techniczna KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań. www.kipsa.pl www.tpay.com"

Transkrypt

1 Dokumentacja techniczna KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/ Poznań

2 Wstęp Szanowni Państwo Dziękujemy za wybór Tpay.com nasze rozwiązania pomogą Państwu dostarczyć Klientom w prosty i przystępny sposób szybki i wygodny system płatności. Niniejsza dokumentacja techniczna przeprowadzi Państwa przez intuicyjny proces integracji systemu Tpay.com. Schemat podstawowej transakcji w systemie Tpay.com znajdą Państwo w punkcie 1. W kolejnym punkcie przedstawiony został najprostszy sposób integracji systemu Tpay.com poprzez wykorzystanie oferowanej funkcji generowania odnośników płatności. Szczegółowa instrukcja zaawansowanej integracji wraz z pełną listą parametrów oraz dokładanymi informacjami na temat ich wdrażania znajdują się w punkcie 3. Na kolejnych stronach przedstawione zostaną również informacje na temat dodatkowych funkcjonalności, powiadomień oraz możliwości dwuetapowego przyjmowania płatności. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy technicznej związanej z integracją, mogą Państwo kierować pytania na adres Życzymy pomyślnego wdrożenia i sukcesów jako Odbiorcy Płatności Tpay.com Z wyrazami szacunku, Zespół Tpay.com 2

3 1 Przebieg podstawowej transakcji. Strona internetowa Odbiorcy Płatności Tpay.com Przygotowanie formularza, który będzie zawierał dane dotyczące transakcji. Przesłanie formularza na adres: secure.tpay.com Klient dokonuje wyboru kanału płatności, a następnie wykonuje przelew korzystając z instrukcji. System Tpay.com weryfikuje wykonany przelew. Wysłanie powiadomień o wykonanej transakcji na adres Odbiorcy Płatności oraz na adres Klienta Odebranie powiadomienia, wyświetlenie odpowiedzi TRUE. Przetworzenie odebranych danych dotyczących transakcji Wysłanie powiadomienia zawierającego dane zakończonej transakcji na adres serwera Odbiorcy Płatności (wynikowy adres URL) 3

4 2 Generator odnośników płatności Jedną z najprostszych metod integracji systemu Tpay.com ze stroną internetową Odbiorcy Płatności jest skorzystanie z generatora odnośników płatności. Metoda ta jest skierowana do użytkowników, którzy nie posiadają wcześniejszego doświadczenia w kwestii integracji systemów płatności. Aby skorzystać z generatora wystarczy zalogować się do Panelu Odbiorcy Płatności, a następnie przejść do zakładki Integracja > Budowanie odnośników, gdzie należy uzupełnić formularz. Zbudowany w ten sposób odnośnik do płatności, można bezpośrednio przekazać Klientowi, bądź umieścić go na swojej stronie internetowej. Po uzupełnieniu danych dotyczących płatności można skorzystać z opcji Buduj po której wybraniu zostanie wygenerowany link w trzech formach: odnośnik z jawnym przekazaniem parametrów (parametry wysyłane w formie GET), przycisk z podpiętym formularzem, odnośnik z hashem w tym wypadku dane transakcji są zapisane, jednak niewidoczne w odnośniku. Aby Klient po skorzystaniu z odnośnika był prawidłowo przekierowany do Panelu Transakcyjnego, należy wypełnić co najmniej pola Kwota oraz Opis płatności. Pozostałe pola są opcjonalne. 4

5 3 Integracja zaawansowana Zawansowana integracja serwisu Odbiorcy Płatności z systemem Tpay.com polega na przekierowaniu Klienta na stronę wraz z przesłaniem parametrów wymaganych do zdefiniowania transakcji. Parametry te muszą zostać przesłane metodą POST lub GET. Preferowaną metodą jest metoda POST. Poniżej znajduje się lista odbieranych parametrów: Parametr Informacje Przyjmowane wartości id Liczbowy identyfikator Odbiorcy Numeryczne, np Płatności nadany podczas rejestracji. Parametr obowiązkowy! kwota Kwota transakcji (kropka jako Numeryczne, np separator dziesiętny). Parametr obowiązkowy! opis Opis transakcji. Dowolne, maks. 128 znaków Parametr obowiązkowy! crc Pomocniczy parametr do Dowolne, maks. 128 znaków identyfikacji transakcji. Po zakończonej transakcji odsyłany jako parametr tr_crc. md5sum Suma kontrolna służąca do Alfanumeryczne, 32 znaki weryfikacji otrzymywanych od Odbiorcy Płatności parametrów. Parametr obowiązkowy! Zbudowana jest zgodnie z poniższym schematem wykorzystując funkcję skrótu MD5: MD5(id + kwota + crc + kod bezpieczeństwa) Oprogramowanie obliczania sumy w języku PHP powinno wyglądać następująco: md5($id.$kwota.$crc.$kod); Więcej informacji o parametrze md5sum znajduje się w uwagach końcowych. online Pozwól tylko na płatności online uniemożliwia wybór kanału, który w danej chwili nie jest w stanie zaksięgować płatności w czasie rzeczywistym. 0 nie 1 tak 5

6 Parametr Informacje Przyjmowane wartości kanal Narzucenie Klientowi wybranego Numeryczne, np. 8 wstępnie kanału płatności. grupa Narzucenie Klientowi wybranej Numeryczne, np. 115 wstępnie grupy kanałów płatności w której dokona wyboru najdogodniejszej metody płatności. direct Parametr pozwala na przekierowanie użytkownika od razu do banku, który 0 -nie 1 - tak oferuje płatność e-transferem. Szczegóły w rozdziale 4. wyn_url Wynikowy adres zwrotny URL na który zostanie wysłany wynik transakcji w postaci parametrów POST. Uwaga: parametr ten jest akceptowany pod warunkiem ustawienia możliwości jego przyjmowania z formularza zewnętrznego (ustawienie w Panelu Odbiorcy Płatności). Alfanumeryczne, maks. 512 znaków Domyślnie brana jest wartość ustawiana w Panelu Odbiorcy Płatności. Szczegóły znajdują się w dalszej części dokumentu. wyn_ Adres na który zostanie wysłane powiadomienie o stanie transakcji. Domyślnie brana jest wartość ustawiana w Panelu Odbiorcy Płatności. opis_sprzed Opis Odbiorcy Płatności podczas transakcji. Domyślnie brana jest wartość ustawiana w Panelu Odbiorcy Płatności. opis_dodatkowy Pole opcjonalne wykorzystywane podczas transakcji kartowych wykonywanych za pośrednictwem Elavon. Wartość pola jest przekazywana do Elavon jako TEKST REF. TRANSAKCJI. Można podać maks. 10 adresów , które należy rozdzielić przecinkami Przyjmowane są znaki alfanumeryczne, maks. 256 Alfanumeryczne, maks. 128 znaków Akceptowalne znaki to a-z, A- Z (bez polskich), 0-9 oraz spacja. Wszystkie pozostałe znaki zostaną wyczyszczone, maks. 32 znaki 6

7 Parametr Informacje Przyjmowane wartości pow_url Adres URL na który Klient zostanie Alfanumeryczne, przeniesiony po poprawnym maks. 512 znaków wykonaniu transakcji. pow_url_blad jezyk Adres URL na który Klient zostanie przeniesiony w przypadku wystąpienia błędu. Domyślnie jak pow_url. Wybór języka panelu transakcyjnego. Domyślnie PL Dla transakcji wykonywanych kartą płatniczą dostępne są dodatkowe języki bramki płatniczej. Alfanumeryczne, maks. 512 znaków PL język polski EN język angielski DE język niemiecki IT język włoski ES- język hiszpański FR- język francuski RU- język rosyjski Adres Klienta Alfanumeryczne, maks. 64 znaki nazwisko Imię i nazwisko/nazwa Klienta Alfanumeryczne, maks. 64 znaki adres Adres Klienta. Alfanumeryczne, maks. 64 znaki miasto Miasto Klienta. Alfanumeryczne, maks. 32 znaki kod Kod Klienta. Alfanumeryczne, maks. 10 znaki kraj Kraj Klienta. Domyślnie PL. Alfanumeryczne, 2 lub 3 znaki zgodne z ISO telefon Telefon Klienta. Alfanumeryczne, maks. 16 znaki akceptuje_regulamin Parametr oznaczający akceptację regulaminu Tpay.com, jeśli jest on udostępniony na stronie Odbiorcy Płatności. Więcej szczegółów w punkcie 4. 0 nie 1 tak 7

8 Uwaga: W celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych danych wymagane jest korzystanie z sumy kontrolnej md5sum. Jeśli suma ta zostanie przesłana do systemu Tpay.com, ale jej wartość będzie błędnie wyliczona to nowa transakcja nie zostanie utworzona i zostanie wyświetlony stosowny komunikat o błędzie parametrów transakcji. Przykładowa integracja pełnej wersji sytemu znajduje się w osobnym dokumencie, dostępnym pod adresem: 4 Dodatkowa funkcjonalność Jeżeli Odbiorca Płatności zapewnia Klientowi wybór kanału płatności bądź grupy kanałów płatności na swojej stronie oraz przesyła dane adresowe Klienta (co najmniej oraz nazwisko) wraz z numerem wybranego kanału płatności bądź grupy, system Tpay.com przekieruje Klienta bezpośrednio do kroku drugiego Panelu transakcyjnego, gdzie będzie mógł wykonać płatność korzystając z wybranego wcześniej kanału płatności bądź dokona wyboru najdogodniejszej metody płatności w obrębie grupy, którą wybrał na stronie Sprzedawcy. Warunkiem korzystania z takiej funkcjonalności jest udostępnienie Klientowi regulaminu Systemu Tpay.com (np. w postaci odnośnika) oraz potwierdzenie, że Klient akceptuje jego treść, jeszcze przed przekierowaniem do Panelu transakcyjnego. Potwierdzenie takie należy przesłać wysyłając dodatkowy parametr: akceptuje_regulamin=1. Sugerowanym rozwiązaniem jest korzystanie z pola typu checkbox. Możliwe jest również przejście bezpośrednio do wybranego banku z pominięciem Panelu Transakcyjnego. Opcja ta jest dostępna jedynie dla banków oferujących usługę e-transfer. Oprócz parametrów kanal, naziwsko, oraz akceptuje_regulamin należy przesłać parametr direct z wartością 1. Tpay.com umożliwia pobranie list dostępnych kanałów oraz grup płatności korzystając z Java Script. Szczegółowe informacje o pobieraniu oraz wyświetlaniu kanałów płatności oraz grup kanałów płatności wraz z przykładową implementacją można znaleźć w osobnej dokumentacji: Wszystkim Odbiorcom Płatności, którzy realizują wybór kanału płatności bądź grupy kanałów płatności po swojej stronie zalecamy korzystanie z udostępnianych list. Zapewni to, że nowo udostępniane przez system Tpay.com metody płatności będą automatycznie dostępne na stronie Odbiorcy Płatności. 8

9 5 Powiadomienia oraz odbieranie danych po transakcji a) Wysyłanie powiadomień Po każdej opłaconej transakcji system Tpay.com wysyła następujące powiadomienia: Po wybraniu kanału płatności, Klient otrzymuje powiadomienie na podany adres o zarejestrowaniu rozpoczętej transakcji płatniczej w systemie Tpay.com Potwierdzenie po zaksięgowaniu transakcji wysyłane na adres Klienta oraz na adres Odbiorcy Płatności. Powiadomienie wysyłane w postaci parametrów POST na podany przez Odbiorcę Płatności wynikowy adres URL. Powiadomienie do Klienta jest wysyłane zawsze, natomiast Odbiorca Płatności może zrezygnować z powiadomień , wyłączając tą opcję w swoim Panelu. Podobnie jest z wysyłaniem parametrów POST Odbiorca Płatności może ich nie otrzymywać. W przypadku powiadomień POST należy zauważyć, że adres URL powiadomień może być różny dla każdej transakcji, co umożliwia integrację jednego konta w Tpay.com z wieloma stronami/sklepami. Wystarczy dla różnych transakcji przesyłać inny adres URL w parametrze wyn_url. Domyślnie przyjmowaną wartością dla wynikowego adresu URL jest ta, znajdująca się w ustawieniach powiadomień w Panelu Odbiorcy Płatności (Ustawienia > Powiadomienia). Przy skorzystaniu z opcji Zezwól na nadpisanie powiadomienie zostanie wysłane na adres URL zawarty w parametrze wyn_url, który został przesłany wraz z danymi transakcji. 9

10 Na zdefiniowany wynikowy adres URL zostają wysłane metodą POST następujące parametry: Parametr tr_id tr_date tr_crc tr_amount tr_paid tr_desc tr_status tr_error tr_ md5sum Informacje Identyfikator transakcji nadany przez system Tpay.com. Data realizacji transakcji. Pomocniczy parametr do identyfikacji transakcji. Kwota transakcji. Kwota zapłacona za transakcję. Uwaga: w zależności od ustawień kwota zapłacona może być różna niż transakcji np. gdy Klient zrobi nadpłatę. Opis transakcji Status transakcji: TRUE w przypadku poprawnego wyniku transakcji lub FALSE w przypadku błędnego. Uwaga: w zależności od ustawień, transakcja może mieć status poprawny nawet jeśli kwota zapłacona jest różna od kwoty transakcji! Np. gdy Sprzedawca akceptuje nadpłaty lub ma ustawiony próg niedopłat. Znacznik błędu transakcji. Przyjmuje następujące wartości: none brak błędu, overpay nadpłata, surcharge niedopłata. Uwaga: znacznik błędu może być różny niż none także gdy status transakcji jest TRUE. Np. gdy jest nadpłata to tr_status=true, a tr_error=overpay. Klienta Suma kontrolna weryfikująca dane odsyłane do Odbiorcy Płatności. Zbudowana jest zgodnie z poniższym schematem wykorzystując funkcję skrótu MD5: MD5(id + tr_id + tr_amount + tr_crc + kod bezpieczeństwa) Oprogramowanie obliczania sumy w języku PHP wygląda następująco: md5($id.$tr_id.$tr_amount.$tr_crc.$kod); test_mode wallet Suma ta powinna być zawsze weryfikowana po stronie Odbiorcy Płatności w celu zapewniania, iż dane zostały wysłane przez serwer Tpay.com. W przypadku niepoprawnej wartości sumy, odebrane dane powinny zostać odrzucone. Znacznik transakcji, informuje, czy transakcja była wykonana w trybie testowym: 1 transakcja testowa 0 transakcja normalna Parametr wysyłany tylko w przypadku korzystania z kanału płatności MasterPass bądź V.me. Zawiera wartość: masterpass lub vme. 10

11 W odpowiedzi na odebrane parametry transakcji, system Odbiorcy Płatności musi potwierdzić poprawność odbioru. Polega to na wydrukowaniu wyrazu TRUE. Jakakolwiek inna odpowiedź będzie traktowana jako niepoprawna i parametry zostaną wysłane ponownie (zgodnie z harmonogramem przedstawionym w podpunkcie Powtórne wysyłanie powiadomień ). Przykład implementacji w języku PHP wygląda następująco: echo TRUE ; Uwaga 1: Bez względu na status transakcji (tr_status) system Odbiorcy Płatności powinien zawsze wyświetlić odpowiedź TRUE. Komunikat ten jest potwierdzeniem poprawności odbioru danych, a nie poprawności statusu transakcji. Uwaga 2: System Odbiorcy Płatności musi być przygotowany, iż jedno powiadomienie może zostać wysłane więcej niż 1 raz. Kolejne wysłanie powiadomienia nie może skutkować ponownym zrealizowaniem usługi/wydaniem towaru itp. Powiadomienia dla danej transakcji zawsze będą zawierały taki sam Identyfikator transakcji (tr_id). Uwaga 3: System powiadomień nie wspiera przekierowań 302 oraz 301. Oznacza to, że nie jest obsługiwane przekierowanie powiadomienia wysłanego na podany wynikowy adres URL na inny. Jeżeli system Odbiorcy Płatności ma skonfigurowane np. przekierowanie z protokołu http na https, należy wprowadzić docelowy adres do odbioru powiadomień już po wszystkich przekierowaniach. Poprawność odbioru powiadomień można zweryfikować przy pomocy narzędzia do testowania powiadomień (patrz: Uwagi końcowe). Uwaga 4: Serwery Transeruj.pl są wyposażone w firewall, który blokuje ruch na innych portach niż standardowych www (tj. 80, 8080, 443). Uwaga 5: Aktualnie wspieranym protokołem przez system Tpay.com jest protokół TLS, który zapewnia poufność i integralność transmisji danych, a także uwierzytelnienie serwera. Używanie na serwerach starszych protokołów takich jak SSLv3 będzie powodować błąd w odbieraniu powiadomień. Powiadomienia wysyłane są zawsze z adresu IP: zaleca się jego weryfikację w celu zapewnienia pewności, iż pochodzą one z serwera płatności internetowych Tpay.com. Proszę być przygotowanym, że adres ten może ulec zmianie lub mogą zostać dodane dodatkowe adresy! 11

12 b) Powtórne wysyłanie powiadomień System Tpay.com będzie wysyłał powiadomienia dopóki nie otrzyma odpowiedzi TRUE z adresu wynikowego URL. Powiadomienia są wysyłane zgodnie z poniższym harmonogramem: Numer powiadomienia Odstęp wysyłanych powiadomień minuta minuty minut h 36 12h po poprzednim powiadomieniu 37 24h po poprzednim powiadomieniu Co zrobić gdy otrzymałem wiadomość Niepoprawna odpowiedź serwera? Po trzeciej niepoprawnej odpowiedzi z serwera Odbiorcy Płatności na wysyłane przez system powiadomienie, zostanie na adres Odbiorcy Płatności wysłana automatyczna wiadomość ze stosowną informacją. Treść wiadomości o niepoprawnej odpowiedzi serwera Witaj! Otrzymujesz tą automatyczną wiadomość ponieważ Twój serwer pod adresem: nie daje poprawnej odpowiedzi na wysyłane przez system Tpay.com powiadomienia. Poprawna odpowiedź to: TRUE Natomiast odpowiedź Państwa serwera to: Treść niepoprawnej odpowiedzi Niepoprawna odpowiedź powoduje powtórne wysyłanie powiadomień. Prosimy poprawić skrypt w taki sposób, aby odpowiedzi Państwa serwera były zgodne z dokumentacją techniczną. -- Pozdrawiamy, Pomoc techniczna Tpay.com W takiej sytuacji należy poprawić odpowiednio skrypt odbierający powiadomienia, aby zwracał prawidłową informację o odebraniu danych transakcji, tj. ciąg TRUE. Zalecamy również upewnienie się, że poprawnie skonfigurowali Państwo ID Odbiorcy, Kod Bezpieczeństwa (dawniej Kod Potwierdzający) oraz IP serwera powiadomień. 12

13 Więcej informacji na temat niepoprawnych odpowiedzi serwera można znaleźć w szczegółach danej transakcji w sekcji Log błędów w Panelu Odbiorcy Płatności. c) Ręczne wysyłanie powiadomień z Panelu Odbiorcy Płatności System Tpay.com umożliwia Odbiorcom Płatności ponowne wysłanie powiadomień dotyczących danej transakcji. Obecnie udostępnione są następujące opcje: Wysłanie na serwer Odbiorcy Płatności powiadomienia dotyczącego danej transakcji W szczegółach dotyczącej danej transakcji w sekcji Powiadomienia dostępna jest opcja Wyślij ponownie. Powiadomienie zostanie wysłane na adres powiadomienia URL. Jeśli podczas wykonywania transakcji nie był zdefiniowany Wynikowy adres URL w Panelu Odbiorcy Płatności bądź nie został przesłany parametr wyn_url, opcja ta nie będzie dostępna. Wysłanie przypomnienia na adres Klienta o niedokończonej transakcji. Transakcja, która nie została opłacona przez Klienta otrzymuje status oczekującej w systemie Tpay.com. Dla takich transakcji istnieje możliwość wysłania przypomnienia o niedokończonej transakcji na adres Klienta podany podczas rozpoczęcia transakcji. Klient otrzyma wiadomość, która umożliwi mu dokończenie płatności. Z opcji Wyślij Klientowi przypomnienie o płatności można skorzystać raz na 3 godziny. 13

14 6 Dwuetapowe przyjmowanie płatności System Tpay.com umożliwia zlecenie zwrotu transakcji do Klienta jeszcze zanim środki wpłyną na konto Odbiorcy. Funkcjonalność ta nie jest dostępna standardowo i aby ją włączyć należy skontaktować się z działem pomocy technicznej. Włączenie powyższej funkcjonalności pociąga za sobą następujące zmiany: Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie serwisu, każda poprawna* transakcja przyjmuje status ZAPŁACONA (ang. paid). Na adres zwrotny wysyłane jest pierwsze powiadomienie ze statusem transakcji tr_status=paid będące zapytaniem serwera Odbiorcy Płatności, czy akceptuje on daną płatność: - Odpowiedź TRUE na takie zapytanie oznaczać będzie, że Odbiorca Płatności przyjmuje daną płatność, a status transakcji zostaje ustawiony na POPRAWNA (tr_status=true). - Odpowiedź FALSE oznacza odrzucenie transakcji, a tym samym zwrot płatności do Klienta i nadanie jej statusu ZWRÓCONA (tr_status=chargeback). Po otrzymaniu decyzji Odbiorcy Płatności, wysyłane są powiadomienia (w tym także mailowe) informujące strony o ostatecznym statusie transakcji. Uwaga: korzystając z funkcjonalności zwrotów, ważne jest aby odpowiedzi serwera miały poprawną składnię. W przeciwnym razie transakcja może pozostać jako ZAPŁACONA w związku z niemożnością odczytania decyzji Odbiorcy. * poprawna uwzględniając ustawienia konta; patrz pkt. 3 parametry tr_status i tr_error. 14

15 7 Uwagi końcowe Tryb testowy Zachęcamy do testowania integracji systemu płatności przy pomocy trybu testowego. Tryb ten można włączyć w Panelu Odbiorcy Płatności, zakładka Ustawienia >Tryb testowy. Testowanie powiadomień Dostępna jest także możliwość testowania wysyłanych metodą POST niejawnych powiadomień: Integracja >Testowanie powiadomień. 15

16 Zdefiniowanie wynikowego adresu URL Prosimy zwrócić szczególną uwagę na ustawienia z sekcji Ustawienia > Powiadomienia > Powiadomienia URL POST. Jeśli z poziomu Panelu Odbiorcy zostanie zablokowane przyjmowanie parametru wyn_url z formularza zewnętrznego (Zezwól na nadpisanie: nie), a żaden adres nie zostanie ustawiony w polu Wynikowy adres URL, wówczas powiadomienia te nie będą wysyłane. Do czego służy parametr md5sum? Jest to parametr dodany dla zwiększenia bezpieczeństwa, służący do zachowania integralności przesyłanych danych między serwisem Odbiorcy a systemem Tpay.com. Jest on generowany przy pomocy Kodu Bezpieczeństwa, znanego tylko przez Odbiorcę Płatności. Innymi słowy, jeżeli Klient (Kupujący), zmieni samodzielnie w linku podane parametry (np. kwotę) przesłane z systemu Odbiorcy (Sklepu) do Tpay.com, to nie będzie mógł dokonać zapłaty tak, aby Odbiorca otrzymał poprawne powiadomienie dla przesłanego w danych transakcji CRC. CRC służy do identyfikacji transakcji w systemie Odbiorcy i jest nadawane dla każdej transakcji przez Odbiorcę. Jeżeli z jakiegoś względu nie chcą Państwo korzystać z sumy kontrolnej md5sum, istnieje możliwość wyłączenia weryfikacji jej wymagalności w Panelu Odbiorcy w sekcji Ustawienia > Powiadomienia > Bezpieczeństwo. 16

17 8 Kontakt W razie potrzeby odpowiedzi na pytania powstałe podczas lektury lub szczegółowe wyjaśnienie kwestii technicznych prosimy o kontakt poprzez formularz znajdujący się w panelu Odbiorcy lub na adres 9 Historia zmian Wersja 1.6 (Październik 2015) Usunięcie parametru zablokuj Zmiana odnośników dokumentacji Wersja 1.5 (Styczeń 2015) Dodano parametry: opis dodatkowy, wallet, test_mode Rozbudowano parametr jezyk Usunięto wersję prostą systemu Dodano schemat podstawowej transakcji Rozbudowano uwagi dotyczące powiadomień po transakcji Dodano informacje o powtórnym oraz ręcznym wysyłaniu powiadomień Wersja 1.4 (Grudzień 2013) Rozbudowano uwagi dotyczące powiadomień po transakcji Dodano harmonogram powiadomień oraz informacje o niepoprawnych odpowiedziach serwera Poprawki drukarskie Wersja 1.3 (Styczeń 2013) Dodano informacje o budowaniu odnośników Usunięto parametr imie Dodano parametr jezyk Poprawki drukarskie w związku ze zmianą wprowadzeniem nowego Panelu Odbiorcy Wersja 1.2 (Lipiec 2012) Dodano opis parametru md5sum w uwagach końcowych Zmieniono strukturę dokumentu Dodano dodatkowe odnośniki do przykładowych integracji 17

18 Wersja 1.1 (Czerwiec 2010): Wprowadzenie parametru akceptuje_regulamin. Wersja 1.0 (Czerwiec 2010): Wprowadzenie funkcjonalności zwrotów. Zmiana formatu wartości pola kraj. Dodanie Uwag końcowych. Zmiana formatu numeracji dokumentu. Wersja 0.3 (Styczeń 2010): Wprowadzenie mechanizmów zabezpieczających parametry transakcji, a także dane po transakcji, w postaci sum kontrolnych. Zaprzestanie jawnego wysyłania kodu potwierdzającego wraz z danymi po transakcji. Dodanie Historii zmian. Wersja 0.2 (Grudzień 2009): Zmiana szaty graficznej dokumentu. Wersja 0.1 (Październik 2009): Pierwsza wersja dokumentu. 18

Przykładowa integracja systemu Transferuj.pl

Przykładowa integracja systemu Transferuj.pl Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Przykładowa integracja systemu tpay.com KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/ Poznań.

Przykładowa integracja systemu tpay.com KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/ Poznań. KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań www.kipsa.pl www.tpay.com 1 Przesyłanie parametrów transakcji Poniżej przedstawiono kod przykładowej strony HTML, której zadaniem jest przekierowanie klienta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI MODUŁU

INSTRUKCJA INSTALACJI MODUŁU INSTRUKCJA INSTALACJI MODUŁU PŁATNOŚCI TRANSFERUJ.PL PrestaShop 1.3 Wersja: 3.0 Grudzień 2011 Transferuj.pl jest własnością Krajowego Integratora Płatności SA ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań kontakt@transferuj.pl

Bardziej szczegółowo

VirtueMart 3. Instrukcja instalacji modułu płatności

VirtueMart 3. Instrukcja instalacji modułu płatności Instrukcja instalacji modułu płatności VirtueMart 3 Wersja 1.0 lipiec 2016 1 Autorzy Rozszerzenie zostało przy współpracy z DodatkiJoomla.pl 2 Wymagania Aby korzystać z modułu płatności tpay.com dla skryptu

Bardziej szczegółowo

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna Instrukcja instalacji modułu płatności VirtueMart 3 Wersja 1.0 marzec 2015 Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI MODUŁU

INSTRUKCJA INSTALACJI MODUŁU INSTRUKCJA INSTALACJI MODUŁU PŁATNOŚCI TRANSFERUJ.PL PrestaShop 1.5 Wersja: 1.0 Listopad 2013 Transferuj.pl jest własnością Krajowego Integratora Płatności SA ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań kontakt@transferuj.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI MODUŁU

INSTRUKCJA INSTALACJI MODUŁU INSTRUKCJA INSTALACJI MODUŁU PŁATNOŚCI TRANSFERUJ.PL PrestaShop 1.4 Wersja: 3.0 Grudzień 2011 Transferuj.pl jest własnością Krajowego Integratora Płatności SA ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań kontakt@transferuj.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja 1.2.1. Płatności CashBill. Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań.

Specyfikacja 1.2.1. Płatności CashBill. Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań. Specyfikacja 1.2.1 Płatności CashBill Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań. CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl Bramka SMS: Obsługiwanych ponad 700 sieci w ponad 200 krajach Świata SMSy z własnym polem nadawcy Raporty doręczeń Obsługa długich wiadomości SMS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Dział Pomocy Technicznej Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków Tel. +48 126882600 Faks +48 126882649 E-mail: tech@dotpay.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Przyjmowanie płatności

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl wersja.2.9 data 2014-11-21 Opis usług: P24 KOD P24 KLUCZ P24 WAPA SEND SMS Strona 1 z 8 P24 KOD Przebieg transakcji Operacje po stronie Sprzedawcy

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚCI. w Magento 2.x. Wersja: 1.1

PŁATNOŚCI. w Magento 2.x. Wersja: 1.1 INSTRUKCJA INSTALACJI MODUŁU PŁATNOŚCI w Magento 2.x Wersja: 1.1 2017 tpay.com jest własnością Krajowego Integratora Płatności SA ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań kontakt@tpay.com NIP 777-306-15-79 KRS

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI MODUŁU

INSTRUKCJA INSTALACJI MODUŁU INSTRUKCJA INSTALACJI MODUŁU PŁATNOŚCI TRANSFERUJ.PL WP ecommerce 3.9.x Wersja: 1.0 Kwiecień 2015 Transferuj.pl jest własnością Krajowego Integratora Płatności SA ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP

Bardziej szczegółowo

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków tel. +48 12 688 26 00 e-mail: bok@dotpay.pl PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Wersja 1.29.6.1 SPIS TREŚCI Strona 2 / 15 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki Statusy transakcji Zwrot płatności przelewem lub kartą Odbiór wpłat Czas realizacji płatności...

Pierwsze kroki Statusy transakcji Zwrot płatności przelewem lub kartą Odbiór wpłat Czas realizacji płatności... Pierwsze kroki... 2 Statusy transakcji... 3 Zwrot płatności przelewem lub kartą... 4 Odbiór wpłat... 4 Czas realizacji płatności... 5 Stawki prowizyjne... 6 Wypłaty środków... 6 Wypłaty automatyczne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI MODUŁU

INSTRUKCJA INSTALACJI MODUŁU INSTRUKCJA INSTALACJI MODUŁU PŁATNOŚCI TRANSFERUJ.PL w QuickCart 6.x Wersja: 1.1 Styczeń 2015 Transferuj.pl jest własnością Krajowego Integratora Płatności SA ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań kontakt@transferuj.pl

Bardziej szczegółowo

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Wirtu.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy towarów i usług: Kurier Serwisu (DPD Polska sp. z o.o.); Kurier

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI MODUŁU

INSTRUKCJA INSTALACJI MODUŁU INSTRUKCJA INSTALACJI MODUŁU PŁATNOŚCI TRANSFERUJ.PL Easy Digital Downloads 2.3.x Wersja: 1.0 Kwiecień 2015 Transferuj.pl jest własnością Krajowego Integratora Płatności SA ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań

Bardziej szczegółowo

Implementacja mechanizmu SkyCashClick Wersja 0.1

Implementacja mechanizmu SkyCashClick Wersja 0.1 Implementacja mechanizmu SkyCashClick Wersja 0.1 SkyCash 1/6 Spis treści: 1. Opis usługi... 3 2. Osadzenie przycisku SkyCashClick... 4 2.1. Parametry transakcji... 4 2.2. Weryfikacja znacznika parametrów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI MODUŁU

INSTRUKCJA INSTALACJI MODUŁU INSTRUKCJA INSTALACJI MODUŁU PŁATNOŚCI TRANSFERUJ.PL w OpenCart v 2.0.0 Wersja: 1.4 Grudzień 2014 Transferuj.pl jest własnością Krajowego Integratora Płatności SA ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań kontakt@transferuj.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI PŁATNOŚCI MONEYBOOKERS.COM I PŁATNOŚCI

INSTRUKCJA AKTYWACJI PŁATNOŚCI MONEYBOOKERS.COM I PŁATNOŚCI INSTRUKCJA AKTYWACJI PŁATNOŚCI MONEYBOOKERS.COM I PŁATNOŚCI KARTAMI System Transferuj.pl Wersja: 1.0 Kwiecień 2010 Transferuj.pl jest własnością Brachia S.J. os. Czwartaków 20/32 62-020 Swarzędz kontakt@brachia.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost

Instrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost Instrukcja nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost Allegro Paczkomaty InPost Allegro MiniPaczka InPost Sprzedaż z dostawą Allegro InPost 1. Należy zalogować się do swojego konta w serwisie Allegro

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT Mobitex Telecom Sp.j., ul. Warszawska 10b, 05-119 Legionowo Strona 1 z 5 Ten dokument zawiera szczegółowe informacje odnośnie sposobu przesyłania requestów do serwerów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja smsapi wersja 1.4

Dokumentacja smsapi wersja 1.4 Dokumentacja smsapi wersja 1.4 1. Wprowadzenie Platforma smsapi została skierowana do użytkowników chcących rozbudować swoje aplikacje o system wysyłania smsów. Aplikacja ta w prosty sposób umożliwia integrację

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI MODUŁU

INSTRUKCJA INSTALACJI MODUŁU INSTRUKCJA INSTALACJI MODUŁU PŁATNOŚCI TPAY.COM Woocommerce 2.2.x Wersja: 1.3.0 Październik 2016 tpay.com jest własnością Krajowego Integratora Płatności SA ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP 777-306-15-79

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

API przekazy masowe - Dokumentacja. v 1.1, czerwiec 2014 KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/ Poznań.

API przekazy masowe - Dokumentacja. v 1.1, czerwiec 2014 KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/ Poznań. API przekazy masowe - Dokumentacja v 1.1, czerwiec 2014 KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań www.kipsa.pl www.tpay.com 1 Bramka API Dokumentacja opisuje możliwość wykonania przekazów masowych za

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill - Kody

Płatności CashBill - Kody Dokumentacja techniczna 2.0 Płatności CashBill - Kody Punkty Płatności: Kody Automatyczne, Kody Obsługowe CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU. www.amway.4logis.pl PRZESYŁKI KURIERSKIE ONLINE

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU. www.amway.4logis.pl PRZESYŁKI KURIERSKIE ONLINE PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU www.amway.4logis.pl PRZESYŁKI KURIERSKIE ONLINE SPIS TREŚCI 0 WSTĘP 1 LOGOWANIE I REJESTRACJA 2 UTWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA 3 AKTYWACJA KONTA: KOMUNIKATY 4 5 PANEL KLIENTA:

Bardziej szczegółowo

SMS Kod Automatyczny

SMS Kod Automatyczny Dokumentacja 2.0.0 SMS Kod Automatyczny Dokumentacja dla SMS Kod Automatyczny Web Service REST CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI MODUŁU

INSTRUKCJA INSTALACJI MODUŁU INSTRUKCJA INSTALACJI MODUŁU PŁATNOŚCI TPAY.COM w QuickCart 6.x Wersja: 2.0 Maj 2017 Tpay.com jest własnością Krajowego Integratora Płatności SA ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań info@tpay.com NIP 777-306-15-79

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Panel Administracyjny Spis treści:

Panel Administracyjny Spis treści: Panel Administracyjny Spis treści: 1. Wstęp - ogólne informacje dot. panelu Moje-Serwery.pl 2. Rejestracja konta w serwisie Moje-Serwery.pl i logowanie. 3. Dane konta - ustawienia konta użytkownika. 4.

Bardziej szczegółowo

OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL

OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL 1. MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Lojalni24.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy Towarów i Usług: Odbiór osobisty (Bon Towarowy

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

API transakcji - Dokumentacja. v 2. 2, marzec 2017 KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/ Poznań.

API transakcji - Dokumentacja. v 2. 2, marzec 2017 KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/ Poznań. API transakcji - Dokumentacja v 2. 2, marzec 2017 KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań www.kipsa.pl www.tpay.com 1 Bramka API Dokumentacja opisuje możliwość stworzenia transakcji oraz pobrania jej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna 2.0. Specyfikacja techniczna usługi dystrybucji kodów dostępowych PayCode

Specyfikacja Techniczna 2.0. Specyfikacja techniczna usługi dystrybucji kodów dostępowych PayCode Specyfikacja Techniczna 2.0 PayCode API Specyfikacja techniczna usługi dystrybucji kodów dostępowych PayCode CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Modułu Payu dla Moodle 2.x

Instrukcja obsługi Modułu Payu dla Moodle 2.x Instrukcja obsługi Modułu Payu dla Moodle 2.x Wersja z 10 lutego 2015r. Spis treści 1. Wymagania............................................ 1 2. Instalacja.............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia transakcji Premium SMS przez Sprzedawcę

Instrukcja podłączenia transakcji Premium SMS przez Sprzedawcę Instrukcja podłączenia transakcji Premium SMS przez Sprzedawcę Podłączenie transakcji Premium SMS w witrynie internetowej Sprzedawcy przebiega następująco : 1. Należy zalogować się do panelu klienta w

Bardziej szczegółowo

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA KurJerzyAPI wersja 1.0

DOKUMENTACJA TECHNICZNA KurJerzyAPI wersja 1.0 KurJerzyAPI wersja 1.0 Spis treści Wstęp...3 1. Korzystanie z interfejsu KurJerzyAPI...4 1.1 Warunki korzystania z interfejsu...4 1.2 Zabezpieczenia interfejsu...4 2. Specyfikacja interfejsu KurJerzyAPI...6

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Informacji Lokalowej websil

Internetowy System Informacji Lokalowej websil Internetowy System Informacji Lokalowej websil Instrukcja Zawartość 1. Logowanie... 2 2. Przypomnienie hasła... 3 3. Menu konta... 4 4. Kartoteka lokalu... 5 4.1. Salda:... 5 4.2. Operacje na koncie:...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Wersja 1.0 Warszawa, Lipiec 2016 Strona 2 z 15 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.6 Spis treści 1. KROK 3 Pobranie

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Rejestracja i logowanie do systemu e-bok EWE

Rejestracja i logowanie do systemu e-bok EWE Rejestracja i logowanie do systemu e-bok EWE Spis treści Wstęp 1. Kto może korzystać z e-bok EWE?... 3 2. Funkcje systemu e-bok... 3 3. Wymagania techniczne sprzętu komputerowego... 4 4. Bezpieczeństwo...

Bardziej szczegółowo

v 1. 1, czerwiec 2014

v 1. 1, czerwiec 2014 Premium SMS v 1. 1, czerwiec 2014 KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań www.kipsa.pl www.tpay.com 1 Instrukcja podłączenia transakcji Premium SMS przez Sprzedawcę Podłączenie transakcji Premium SMS

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48 61 856 90 00 NIP: 777-00-05-497

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Wstęp System Zarządzania Danymi Osobowymi (dalej SZDO) składa się z: konsoli użytkownika posiadającej funkcjonalności niezbędne m. in. do

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Spis treści 1 INFORMACJE WSTĘPNE... 3 2 INTEGRACJA COMARCH ERP E-SKLEP Z WSZYSTKO.PL... 4 2.1 KONFIGURACJA... 4 2.2 MAPOWANIE DOSTAW I PŁATNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU ALLPAY.PL. 1. Płatności internetowe

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU ALLPAY.PL. 1. Płatności internetowe INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU ALLPAY.PL 1. Płatności internetowe 1.1 Transakcje 1.2 Kody dostępu 1.3 Wypłata 2. Serwisy 2.1 Usługi sms 2.2 Transakcje sms 2.3 Wypłata 3. Pobierz 3.1 Dokumentacje 3.2 Niezbędne

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD dla Subiekt GT

Kurier DPD dla Subiekt GT Dane aktualne na dzień: 20-01-2018 12:11 Link do produktu: http://www.strefalicencji.pl/kurier-dpd-dla-subiekt-gt-p-123.html Kurier DPD dla Subiekt GT Cena Dostępność 199,00 zł Dostępny Numer katalogowy

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Orbita Sp. z o.o. ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków tel. +48 12 293 33 34 fax. +48 12 293 33 01 Zawartość 1. Rejestracja w usłudze... 3 1.1 Utrata hasła... 4 1.2 Wygaśnięcie ticketu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 dla Magento 2.X

Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 dla Magento 2.X Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 dla Magento 2.X Wersja 2.0 Data: 2016-06-30 Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 dla Magento Moduł przeznaczony jest dla Magento w wersji minimum 2.0. Strona

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy 1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy Po wejściu na stronę Serwisu KLIPER https://kliper.tvp.pl w celu rejestracji należy wybrać polecenie zaloguj się a po przejściu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja instalacji systemu Przelewy24.pl

Specyfikacja instalacji systemu Przelewy24.pl Specyfikacja instalacji systemu Przelewy24.pl Instalacja pełna wersja.2.64 data 2012-03-28 1 PRZEBIEG TRANSAKCJI... 2 2 TERMINOLOGIA... 3 3 OPROGRAMOWANIE... 3 3.1 Żądanie transakcji... 3 3.2 Odbiór wyniku

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym WooCommerce (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym WooCommerce (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym WooCommerce (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych działającym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 dla Magento 2.X

Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 dla Magento 2.X Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 dla Magento 2.X Wersja 2.0 Data: 2016-02-19 Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 dla Magento Moduł przeznaczony jest dla Magento w wersji minimum 2.0. Strona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 1.Rozpoczęcie procesu zamówienia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 1.Rozpoczęcie procesu zamówienia. INSTRUKCJA OBSŁUGI dokonywania zamówień w sklepie internetowym urwiskowo.pl dofinansowanych z ZFŚS Spółki Karol Kania i Synowie w ramach Paczek Mikołajkowych dla Dzieci Szanowni Państwo! Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie A2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks transakcje wychodzące wydanie 11 wersja polska

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks transakcje wychodzące wydanie 11 wersja polska Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks transakcje wychodzące wydanie 11 wersja polska Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks transakcje wychodzące wydanie 11 wersja polska 09/01/2013 2012 MoneyGram

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika BIGKonta

Instrukcja Użytkownika BIGKonta Instrukcja Użytkownika BIGKonta Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Lipiec 2013 Spis treści 1. REJESTRACJA KONTA W SERWISIE BIG.PL - OSOBA FIZYCZNA... 2 1.1. Utwórz konto... 2 1.2. Potwierdź

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 1. Wprowadzenie... 2 2. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych... 2 2.1. Wysyłanie wiadomości z podpisem cyfrowym... 3 2.2. Odbieranie

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 04-01 SPIS TREŚCI Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24

Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 Wersja 3.2.2c Data: 2015-07-09 Wersja: 3.2.2c Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 dla Magento Moduł przeznaczony jest dla Magento w wersji minimum 1.4. Strona

Bardziej szczegółowo

Integracja frameworku Wicket z serwisem Platnosci.pl.

Integracja frameworku Wicket z serwisem Platnosci.pl. Integracja frameworku Wicket z serwisem Platnosci.pl. Paweł Wąsowski, 157702 1. Wprowadzenie Niniejszy dokument powstał w trakcie realizacji projektu SzukamNeta.pl. Dokument zawiera praktyczne wskazówki

Bardziej szczegółowo

1.2 Prawa dostępu - Role

1.2 Prawa dostępu - Role Portlet Użytkownik Login Uprawnienie Rola Kontekst podmiotu Okno w serwisie portalu, udostępniające konkretne usługi lub informacje, na przykład kalendarz lub wiadomości Jest to osoba korzystająca z funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW DOKUMENTACJA TECHNICZNA KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715 http:www.kamsoft.pl, e-mail: 5420@kamsoft.pl SYSTEM INFORMATYCZNY NR KATALOGOWY 2334PI06.00 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: CRM

WellCommerce Poradnik: CRM WellCommerce Poradnik: CRM Spis treści W tej części poradnika poznasz możliwości zarządzania kontaktami z klientami w WellCommerce, automatycznych powiadomień oraz Newsletterów. Spis treści... 2 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Funkcje dodatkowe. Wersja 1.2.1

Funkcje dodatkowe. Wersja 1.2.1 Funkcje dodatkowe Wersja 1..1 Dokumentacja SMSAPI (https) FUNKCJE DODATKOWE z dnia 1.06.01 Wersja 1..1 SPIS TREŚCI 1.Wprowadzenie 1.1 Adresy URL do połączenia z aplikacją dla funkcji zarządzania kontem

Bardziej szczegółowo

Definiowanie filtrów IP

Definiowanie filtrów IP Definiowanie filtrów IP Spis treści 1. Klienci korporacyjni... 3 1.1. def3000/ceb... 3 2. Klienci detaliczni... 6 2.1. def2500/reb... 6 2 1. Klienci korporacyjni 1.1. def3000/ceb Dla każdego Klienta korporacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego

Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Spis treści KROK 3 - POBRANIE CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 3 INFORMACJE OGÓLNE... 3 AUTOMATYCZNA INSTALACJA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 7 ZAAWANSOWANA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24

Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 Wersja 3.2.2 Data: 2015-10-06 Wersja: 3.2.2 Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 dla Woocomerce Strona 1 z 7 1 Instalacja wtyczki 1. Ze strony http://www.przelewy24.pl/pobierz

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rejestracja/logowanie

Przewodnik. Rejestracja/logowanie Przewodnik Witaj w Panelu Przewodnika. Znajdziesz tu wszystkie informacje dotyczące działania i obsługi serwisu ictw.pl. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, w których krok po kroku

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podsystem płatności wersja 7.2 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zakup kredytów i kont Professional

Zakup kredytów i kont Professional Zakup kredytów i kont Professional System płatności za wydruki świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i projektowanych charakterystyk energetycznych jest systemem przedpłatowym (tak jak telefony

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo