JADE - Java Agent DEvelopment Framework

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JADE - Java Agent DEvelopment Framework"

Transkrypt

1 WYKŁAD 6 JADE - Java Agent DEvelopment Framework JADE jest systemem oprogramowania ułatwiającym tworzenie systemów agentowych i wieloagentowych. Składa się z trzech części:! systemu czasu wykonania (runtime environment) środowiska w którym żyją programy agentów (jade.boot)! biblioteki klas, które są wykorzystywane do oprogramowania podstawowych funkcji życiowych agenta! zestawu narzędzi (programów) umożliwiających monitorowanie i administrowanie wszystkimi elementami infrastruktury JADE. Organizacja infrastruktury JADE: container - działająca instancja środowiska - systemu czasu wykonania platform - zbiór aktywnych instancji (uruchomionych na jednym komputerze lub na kilku komputerach połączonych siecią). Każda platforma zawiera przynajmniej jeden container, pierwszy z uruchomionych nazywa się main container. main container posiada zawsze dwóch specjalnych agentów: AMS - Agent Management System realizujący usługi nazywania-identyfikacji i zarządzania agentami, DF - Directory Facilitator realizujący usługi YellowPages 1

2 Instalacja:! system JADE i oprogramowanie agentów jest napisane w języku Java, do poprawnego działania konieczne jest wcześniejsze zainstalowanie JDK, przynajmniej w wersji 1.4 ( )! pliki instalacyjne systemu JADE można uzyskać ze strony internetowej TILAB: należy je rozpakować i skopiować do katalogu JADE (np. x:\jade ) jadebin.zip skompilowane-gotowe do użycia pliki systemu JADE w postaci zbioru archiwów JAR x:\jade\lib\jade.jar \jadetools.jar \Base64.jar \http.jar \iiop.jar Ścieżkę x:\jade należy dodać do CLASSPATH. Uruchomienie środowiska: java\jade.boot gui jadedoc.zip dokumentacja systemu, opis bibliotek, wraz z instrukcjami administrowania i programowania, w postaci HTML oraz plików PDF x:\jade\doc\api\ \examples\ \html\ \tools\ \tutorials\ jadesrc.zip kody źródłowe całego systemu JADE (free software, GNU License) jadeexamples.zip kody źródłowe demo oraz przykładów opisywanych w dokumentacji 2

3 Implementacja prostego agenta HalloWorld W systemie JADE agenci tworzeni są poprzez dziedziczenie własności podstawowej klasy jade.core.agent i przedefiniowanie podstawowych jej metod: protected void setup( ) This protected method is an empty placeholder for application specific startup code. protected void takedown( ) This protected method is an empty placeholder for application specific cleanup code. import jade.core.agent; public class HalloWorldAgent extends Agent protected void setup() System.out.println( Hallo World! my name is + getaid().getname()); uruchomienie kodu: java jade.boot Pierwszy:HalloWorldAgent Wybrane metody klasy jade.core.agent: void addbehaviour( Behaviour b ) This method adds a new behaviour to the agent. protected void afterclone() Actions to perform after cloning. protected void aftermove() Actions to perform after moving. protected void beforeclone() This empty placeholder method shall be overridden by user defined agents to execute some actions before copying an agent to another agent container. 3

4 protected void beforemove() This empty placeholder shall be overridden by user defined agents to execute some actions before the original agent instance on the source container is stopped ACLMessage blockingreceive( ) Receives an ACL message from the agent message queue. ACLMessage blockingreceive(long millis) Receives an ACL message from the agent message queue, waiting at most a specified amount of time. ACLMessage blockingreceive(messagetemplate pattern) Receives an ACL message matching a given message template. void doactivate() Make a state transition from suspended to active or waiting (whichever state the agent was in when dosuspend() was called) within Agent Platform Life Cycle. void doclone(location destination, java.lang.string newname) Make this agent be cloned on another location. void dodelete( ) Make a state transition from active, suspended or waiting to deleted state within Agent Platform Life Cycle, thereby destroying the agent. void domove(location destination) Make this agent move to a remote location. void dosuspend() Make a state transition from active or waiting to suspended within Agent Platform Life Cycle; the original agent state is saved and will be restored by a doactivate() call. void dowait() Make a state transition from active to waiting within Agent Platform Life Cycle. void dowait(long millis) Make a state transition from active to waiting within Agent Platform Life Cycle. void dowake() Make a state transition from waiting to active within Agent Platform Life Cycle. AID getaid() Method to query the private Agent ID. AID getams() Get the Agent ID for the platform AMS. getarguments( ) protected java. lang.object[] Get the array of arguments passed to this agent. AgentContainer getcontainercontroller() Return a controller for the container this agent lives in. ContentManager getcontentmanager() Retrieves the agent's content manager 4

5 int getcurqueuesize() This method retrieves the current lenght of the message queue of this agent. AID getdefaultdf() Get the Agent ID for the platform default DF. java.lang.string getlocalname( ) Method to query the agent local name. java.lang.string getname( ) Method to query the agent complete name (GUID). Location here( ) Method to retrieve the location this agent is currently at. void postmessage(aclmessage msg) Put a received message into the agent message queue. void putback(aclmessage msg) Puts a received ACL message back into the message queue. ACLMessage receive( ) Receives an ACL message from the agent message queue. receive( MessageTemplate pattern ) ACLMessage receive Receives an ACL message matching a given template. void removebehaviour( Behaviour b ) This method removes a given behaviour from the agent. void restore(java.io.inputstream s) This method reads a previously saved agent, replacing the current state of this agent with the one previously saved. void send( ACLMessage msg ) Send an ACL message to another agent. protected void setup() This protected method is an empty placeholder for application specific startup code. protected void takedown() This protected method is an empty placeholder for application specific cleanup code. void write(java.io.outputstream s) Write this agent to an output stream; this method can be used to record a snapshot of the agent state on a file or to send it through a network connection 5

6 Każdy z agentów ma swoją globalnie unikalną nazwę: Nazwa local-name nadawana jest w poleceniu uruchomienia agenta: java jade.boot... Tomek:HalloWorldAgent Janek:HalloWorldAgent Domyślna nazwa platformy <platform-name> ma postać: <main-host>:<main-port>/ JADE Inicjalizacja i kończenie życia agenta: Uruchamiając program agenta można mu z linii poleceń przekazać parametry inicjalizacyjne: java jade. Boot... Nazwa:myPackage.MyAgent( arg1 arg2 ) Zawartość tych parametrów może być odczytana za pomocą funkcji getarguments(): protected void setup() System.out.println( Hallo World! my name is + getaid().getname()); Object[] args = getarguments(); if (args!= null) System.out.println( My arguments are: ); for (int i = 0; i < args.length; i++) System.out.println( - + args[i] ); 6

7 Zakończenie życia agenta następuje po wywołaniu przez jego kod metody dodelete( ) lub w wyniku działań podjętych przez AMS. W ramach kończenia życia agenta automatycznie wywoływana jest metoda takedown( ), która powinna uporządkować (posprzątać) zasoby środowiska wykorzystywane przez agenta (na podobnej zasadzie jak destruktor). protected void setup( ) System.out.println( My name is + getaid().getname()); Object[] args = getarguments(); if (args!= null) System. out. println( My arguments are: ); for (int i = 0; i < args. length; i++) System.out.println( - + args[ i] ); dodelete( ); protected void takedown( ) System.out.println( Bye... ); Diagram cyklu życia agenta: 7

8 Działanie agenta poprzez wykonywanie zachowań (behaviour): Działanie agenta zazwyczaj realizowane jest poprzez równoległe wykonywanie wielu zachowań. Nowe zachowania są kreowane poprzez dziedziczenie po podstawowej klasie jade.core.behaviours.behaviour lub po jednej ze specjalizowanych klas: OneShotBehaviour CyclicBehaviour SequentialBehaviour ParallelBehaviour FSMBehaviour WakerBehaviour TickerBehaviour Hierarchia klas pakietu jade.core.behaviours: 8

9 Agent tworzy/uruchamia nowe zachowania poprzez wywołanie metody addbehaviour(... ) której parametrem jest nazwa klasy implementującej to zachowanie (zdefiniowanej na podstawie jade.core.behaviours) Każda klasa nowego zachowania musi implementować dwie metody: public void action() Implements what the behaviour actually does public boolean done() Informs, whether the behaviour is finished. Shemat działania głównego wątku agenta: 9

10 Przykłady: public class MyThreeStepBehaviour extends Behaviour private int step = 0; public void action( ) switch (step) ; case 0: // perform operation X step++; break; case 1: // perform operation Y step++; break; case 2: // perform operation Z step++; break; //switch(...) public boolean done( ) return step == 3; public class MyAgent extends Agent protected void setup( ) addbehaviour( new TickerBehaviour(this, 1000) protected void ontick( ) // perform operation Y System.out.println("\nMineła kolejna sekunda"); ); 10

11 Przykłady cd. import java.io.*; import jade.core.*; import jade.core.behaviours.*; import jade.lang.acl.*; public class AgentSender extends Agent protected void setup() addbehaviour(new SimpleBehaviour(this) private boolean finished = false; public void action() try System.out.println("\nEnter responder agent name: "); BufferedReader buff = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); String responder = buff.readline(); ACLMessage msg = new ACLMessage(ACLMessage.INFORM); msg.addreceiver(new AID(responder)); msg.setcontent("firstinform"); send(msg); System.out.println("\nFirst INFORM sent"); dowait(5000); msg.setlanguage("plaintext"); msg.setcontent("secondinform"); send(msg); System.out.println("\nSecond INFORM sent"); dowait(5000); // same that second msg.setcontent("\nthirdinform"); send(msg); System.out.println("\nThird INFORM sent"); dowait(1000); msg.setontology("receivetest"); msg.setcontent("fourthinform"); send(msg); System.out.println("\nFourth INFORM sent"); finished = true; myagent.dodelete(); catch (IOException ioe) ioe.printstacktrace(); public boolean done() return finished; ); // addbehaviour(...) 11 dodanie i definicja zachowania

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku JAVA

Programowanie w języku JAVA Programowanie w języku JAVA Informacje ogólne The Java Virtual Machine (Java VM) The Java Application Programming Interface (Java API) JIT just in time features: The essentials: Objects, strings, threads,

Bardziej szczegółowo

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 Java wstęp do języka Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 To co już powinniśmy wiedzieć Składnia, gramatyka i doświadczenie w programowaniu w C/C++ Idea i zasada programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

MATLAB/Simulink + Code Composer Studio + LAUNCHXL-F28027

MATLAB/Simulink + Code Composer Studio + LAUNCHXL-F28027 MATLAB/Simulink + Code Composer Studio + LAUNCHXL-F28027 Instrukcja instalacji i integracji oprogramowania z płytką ewaluacyjną Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F28027 1

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Marek Lewandowski, Paweł Kędziora Politechnika Poznańska lewandowski.marek@gmail.com, pawel.kedziora@gmail.com Spis treści: 1 Technologia Web Service...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA Naszym mózgom. Za to, że zawsze są na swoim miejscu. W mniejszym lub większym stopniu WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA podstawowe informacje: zarys historii, zasadnicze cechy i pojęcia Javy, wirtualna maszyna

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zwykle należy też zwiększyć pamięć dla konsoli poleceniem: set ANT_HOME=c:\ant set JAVA_HOME=c:\jdk1.2.2 set PATH=%PATH%;%ANT_HOME%\bin

Instalacja. Zwykle należy też zwiększyć pamięć dla konsoli poleceniem: set ANT_HOME=c:\ant set JAVA_HOME=c:\jdk1.2.2 set PATH=%PATH%;%ANT_HOME%\bin 1 Apache Ant Ant jest narzędziem umożliwiającym automatyzację procesów związanych z budowaniem programów. Jego podstawowe cechy to: konfiguracja zadań zapisana w formacie XML, wieloplatformowość m. in.

Bardziej szczegółowo

Języki definiowania polityki bezpieczeństwa. Prototypowa implementacja środowiska realizacji polityki bezpieczeństwa dla języka ORCA

Języki definiowania polityki bezpieczeństwa. Prototypowa implementacja środowiska realizacji polityki bezpieczeństwa dla języka ORCA Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: Dział anie 1.3.1 Projekt: Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA Raport częściowy

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do języka Java

1. Wprowadzenie do języka Java 1. Języki Java, C# 2. Program w Javie (aplikacja, aplet) 3. Typy danych, zmienne i stałe 4. Operatory 5. Instrukcje sterujące 6. Obsługa wyjątków 1.1 Języki Java i C# Java i C# to dalszy "etap rozwoju"

Bardziej szczegółowo

Java Podstawy JUST JAVA 28.03.2007. Michał Bereta Intytu Modelowania Komputerowego Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej

Java Podstawy JUST JAVA 28.03.2007. Michał Bereta Intytu Modelowania Komputerowego Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej Java Podstawy JUST JAVA 28.03.2007 Michał Bereta Intytu Modelowania Komputerowego Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej beretam@torus.uck.pk.edu.pl http://torus.uck.pk.edu.pl/~beretam Hello

Bardziej szczegółowo

JUST JAVA 28.03.2007

JUST JAVA 28.03.2007 Tworzenie aplikacji w oparciu o pluginy JUST JAVA 28.03.2007 Michał Bereta Intytu Modelowania Komputerowego Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej beretam@torus.uck.pk.edu.pl http://torus.uck.pk.edu.pl/~beretam

Bardziej szczegółowo

Fedora 10 Installation Guide. Fedora Documentation Project

Fedora 10 Installation Guide. Fedora Documentation Project Fedora 10 Installation Guide Fedora Documentation Project Installation Guide Fedora 10 Installation Guide Wydanie 2.0 Autor Fedora Documentation Project docs@lists.fedoraproject.org Copyright 2008,2009

Bardziej szczegółowo

Wykład 1: Wprowadzenie do technologii Java

Wykład 1: Wprowadzenie do technologii Java Programowanie komputerów Wykład 1: Wprowadzenie do technologii Java dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Czym jest Java? Obiektowy język programowania ogólnego przeznaczenia Opracowany

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w języku Java

Wstęp do programowania w języku Java Programowanie obiektowe Wstęp do programowania w języku Java Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Wstęp do programowania

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROGRAMOWANIE C++ WEB DEVELOPMENT WARSZTATY PROGRAMOWANIE JAVA SPIS TREŚCI 3/2011 (195)

NARZĘDZIA PROGRAMOWANIE C++ WEB DEVELOPMENT WARSZTATY PROGRAMOWANIE JAVA SPIS TREŚCI 3/2011 (195) 3/2011 (195) SPIS TREŚCI NARZĘDZIA 4 Cucumber & Rspec z zewnątrz do środka aplikacji Rails. Od koncepcji biznesowej do kodu aplikacji Andrzej Sliwa Framework Ruby on Rails zyskał w ciągu kilku ostatnich

Bardziej szczegółowo

Współbieżność i równoległość w środowiskach obiektowych. Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1

Współbieżność i równoległość w środowiskach obiektowych. Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1 Współbieżność i równoległość w środowiskach obiektowych Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1 Java Model współbieżności Javy opiera się na realizacji szeregu omawianych dotychczas elementów: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku Java dla urządzeń BlackBerry z pomocą Blackberry JDE Plugin for Eclipse

Programowanie w języku Java dla urządzeń BlackBerry z pomocą Blackberry JDE Plugin for Eclipse Programowanie w języku Java dla urządzeń BlackBerry z pomocą Blackberry JDE Plugin for Eclipse Paweł Kmiecik, III INF WSKSiM 1 Wstęp Java to narzędzie umożliwiające pisanie aplikacji na przeróżne platformy

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Internecie. Java

Programowanie w Internecie. Java Programowanie w Internecie Java Autor: dr inż. Zofia Kruczkiewicz Literatura: L. Lemay, R. Cadenhead P. Naughton Krzysztof Barteczko Boone Barry Java 2 dla każdego Podręcznik Języka Programowania Java

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Systemów Live. Projekt Systemów Live

Podręcznik Systemów Live. Projekt Systemów Live<debian-live@lists.debian.org> Projekt Systemów Live Copyright 2006-2015 Projekt Systemów Live Ten program jest wolnym oprogramowaniem: możesz go rozprowadzać dalej i / lub modyfikować zgodnie z warunkami

Bardziej szczegółowo

TYPO3 CMS 6.2 LTS - Co nowego Podsumowanie nowych funkcjonalności, zmian i ulepszeń

TYPO3 CMS 6.2 LTS - Co nowego Podsumowanie nowych funkcjonalności, zmian i ulepszeń Podsumowanie nowych funkcjonalności, zmian i ulepszeń Created by: Patrick Lobacher and Michael Schams Polskie tłumaczenie: Tymoteusz Motylewski, Bartłomiej Matyla, Jakub Idziak Spis treści Wstęp Instalator

Bardziej szczegółowo

JAVA. Tomasz Grzywacz. t.grzywacz@iel.waw.pl

JAVA. Tomasz Grzywacz. t.grzywacz@iel.waw.pl JAVA Tomasz Grzywacz t.grzywacz@iel.waw.pl Literatura B. Eckel "Thinking in Java", Helion, 2001 Laurence Vanhelsuwe [i in.], Programujemy w Java, t.1-2, EXIT, Warszawa 1997 Kris Jamsa, Java, MIKOM, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Bazy danych w środowisku Oracle. Instalacja narzędzi Oracle: konfiguracja serwera i klienta

Bazy danych w środowisku Oracle. Instalacja narzędzi Oracle: konfiguracja serwera i klienta UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Zadanie 43 Bazy danych w środowisku Oracle Instalacja narzędzi

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 6, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 6, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 6, część 2 Jacek Rumiński 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Wprowadzenie do operacji wejścia/wyjścia: strumienie 2. Podstawowe klasy strumieni i InputStream/OutputStream

Bardziej szczegółowo

!Hurtownie i eksploracja danych

!Hurtownie i eksploracja danych !Hurtownie i eksploracja danych Jacek Rumiński slajd 1 Kontakt: Katedra Inżynierii Biomedycznej, pk. 106, tel.: 3472678, fax: 3461757, e-mail: jwr@eti.pg.gda.pl !XML i eksploracja danych Jacek Rumiński

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciami lokalnymi i serwerami

Administrowanie sieciami lokalnymi i serwerami 1 Administrowanie sieciami lokalnymi i serwerami Jacek Kobus Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (2013/2014) http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/ssk-admin[4].pdf Program wykładu 2 Program

Bardziej szczegółowo

Agata Gałecka, Martyna Sikorska, Tomasz Cebula. 28 kwietnia 2009

Agata Gałecka, Martyna Sikorska, Tomasz Cebula. 28 kwietnia 2009 Politechnika Wrocławska Informatyka 28 kwietnia 2009 Agenda 1 do J2ME 2 J2ME 3 4 5 6 Profil 7 Klasa 8 Narzędzia 9 Agenda 1 do J2ME 2 J2ME 3 4 5 6 Profil 7 Klasa 8 Narzędzia 9 Agenda 1 do J2ME 2 J2ME 3

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu do kodu i własności intelektualnej w Zintegrowanej Architekturze

Kontrola dostępu do kodu i własności intelektualnej w Zintegrowanej Architekturze Kontrola dostępu do kodu i własności intelektualnej w Zintegrowanej Architekturze V2 Kontrola dostępu i własności intelektualnej w Zintegrowanej Architekturze O ĆWICZENIU 4 Użytkownicy FactoryTalk 4

Bardziej szczegółowo

Programowanie urządzeń mobilnych. dr inż. Andrzej Grosser na podstawie wykładu dr inż. Juliusz Mikoda

Programowanie urządzeń mobilnych. dr inż. Andrzej Grosser na podstawie wykładu dr inż. Juliusz Mikoda Programowanie urządzeń mobilnych dr inż. Andrzej Grosser na podstawie wykładu dr inż. Juliusz Mikoda Najważniejsze platformy mobilne Android ios Windows Phone 8.1 BlackBerry OS Sailfish OS Tizen Brew Android

Bardziej szczegółowo