Java Agent DEvelopment Framework Systemy Agentowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Java Agent DEvelopment Framework Systemy Agentowe"

Transkrypt

1 Java Agent DEvelopment Framework Systemy Agentowe Michaª Wójcik Katedra Architektury Systemów Komputerowych Wydziaª Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gda«ska 5 pa¹dziernika 2011 Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 5 pa¹dziernika / 28

2 Konspekt 1 Wst p JADE Wymagania Uruchomienie 2 Agent Typy agentów w JADE Usªugi Dziaªanie agenta Komunikacja 3 Podsumowanie Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 5 pa¹dziernika / 28

3 JADE JADE Java Agent DEvelopment Framework: stworzony przez Telecom Italia, nadzorowany przez: Telecom Italia, Motorola, Whitestein Technologies AG, Profactor GmbH oraz France Telecom R&D, caªkowicie zaimplementowany w j zyku Java, zgodny ze standardem FIPA [4], dost pny na licencji LGPL. Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 5 pa¹dziernika / 28

4 Wymagania JADE 4.1: Java SE 1.5 (JRE, JDK), Java ME + CDC + Personal Prole, Java ME + CLDC + MIDP 1.0/2.0, Android 2.1, sie, nazwy hostów (dla poprawnej komunikacji pomi dzy kontenerami), ±rodowisko graczne (do gracznego zarz dzania). Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 5 pa¹dziernika / 28

5 Instalacja export $CLASSPATH: jade.jar, commons-codec-1.3.jar. Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 5 pa¹dziernika / 28

6 Uruchomienie java -cp $CLASSPATH jade.boot [options] -container - instancja nie b d ca kontenerem gªównym, -host - nazwa hosta, gdzie zostaª uruchomiony gªówny kontener, -local-host - nazwa hosta, gdzie jest uruchamiany kontener, -port - port, na którym nasªuchuje gªówny kontener, -local-port - port, na którym b dzie nasªuchiwaª uruchamiany kontener, -gui - uruchamia RMA, -name - nazwa platformy, -container-name - nazwa uruchamianego kontenera. Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 5 pa¹dziernika / 28

7 Typy agentów Typy agentów w JADE: Agent, df (Directory Facilitator) katalog usªug, DummyAgent agent zarz dzany przez u»ytkownika, SocketProxyAgent, Introspector debugowanie, LogManagerAgent zarz dzanie logami, rma Remote Management Agent GUI, ams Agent Management System, Snier podsªuchiwanie agentów, TestAgent agent zarz dzany przez u»ytkownika, GatewayAgent agent w zewn trznych aplikacjach. Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 5 pa¹dziernika / 28

8 Directory Facilitator DF Directory Facilitator: katalog usªug, rejestrowanie i wyrejestrowywanie usªug, wyszukiwanie usªug, komunikacja poprzez wymian wiadomo±ci, jade.domain.dfservice, jade.domain.fipaagentmanagement.dfagentdescription. Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 5 pa¹dziernika / 28

9 Rejestrowanie usªugi p r i v a t e v o i d r e g i s t e r S e r v i c e ( S t r i n g name ) { D F A g e n t D e s c r i p t i o n d f a d = new D F A g e n t D e s c r i p t i o n ( ) ; d f a d. setname ( getaid ( ) ) ; S e r v i c e D e s c r i p t i o n sd = new S e r v i c e D e s c r i p t i o n ( ) ; sd. s e t T y p e ( name ) ; sd. setname ( getlocalname ( ) + " " + name ) ; d f a d. a d d S e r v i c e s ( sd ) ; t r y { D F S e r v i c e. r e g i s t e r ( t h i s, d f a d ) ; catch ( E x c e p t i o n e ) { System. out. p r i n t l n ( e. getmessage ( ) ) ; Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 5 pa¹dziernika / 28

10 Wyrejestrowanie usªugi p r i v a t e v o i d d e r e g i s t e r S e r v i c e ( ) { t r y { D F S e r v i c e. d e r e g i s t e r ( t h i s ) ; catch ( E x c e p t i o n e ) { System. out. p r i n t l n ( e. getmessage ( ) ) ; Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 5 pa¹dziernika / 28

11 Wyszukiwanie usªug p u b l i c D F A g e n t D e s c r i p t i o n [ ] f i n d S e r v i c e s ( S t r i n g name ) { D F A g e n t D e s c r i p t i o n [ ] r e s u l t = n u l l ; D F A g e n t D e s c r i p t i o n d f a d = new D F A g e n t D e s c r i p t i o n ( ) ; S e r v i c e D e s c r i p t i o n sd = new S e r v i c e D e s c r i p t i o n ( ) ; sd. s e t T y p e ( name ) ; d f a d. a d d S e r v i c e s ( sd ) ; t r y { r e s u l t = D F S e r v i c e. s e a r c h ( t h i s, d f a d ) ; catch ( E x c e p t i o n e ) { System. out. p r i n t l n ( e. getmessage ( ) ) ; r e t u r n r e s u l t ; Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 5 pa¹dziernika / 28

12 Agent p u b l i c c l a s s MyAgent extends Agent O v e r r i d e p r o t e c t e d v o i d s e t u p ( ) { / r e g i s t e r l a n g u a g e s / / r e g i s t e r o n t o l o g i e s / / r e g i s t e r s e r v i c e s / / add b e h a v i o u r s / Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 5 pa¹dziernika / 28

13 Zachowania agenta Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 5 pa¹dziernika / 28

14 Zachowanie agenta p u b l i c c l a s s MyBehaviour extends B e h a v i o u r { p u b l i c MyBehaviour ( Agent myagent ) { s u p e r ( myagent ) O v e r r i d e p u b l i c v o i d a c t i o n ( ) { myagent. getaid ( ) O v e r r i d e p u b l i c boolean done ( ) { r e t u r n t r u e ; Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 5 pa¹dziernika / 28

15 Schemat wysyªania wiadomo±ci A1 Prepare the message to A2 A2 Get the message from the message queue and process it Send the message Post the message in A2 s message queue Distributed JADE runtime Rysunek: Przekazywanie wiadomo±ci [1] Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 5 pa¹dziernika / 28

16 Struktura wiadomo±ci parameter performative sender receiver reply-to content language encoding ontology protocol conversation-id reply-with in-reply-to reply-by Tabela: Parametry wiadomo±ci [6] category of parameters type of communicative acts participant in communication content of message description content control of conversation Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 5 pa¹dziernika / 28

17 Typy komunikatów Tabela: Typy komunikatów [5] proposal accept proposal reject proposal query if conrm disconrm request refuse agree inform not understood zªo»enie propozycji akceptacja propozycji odrzucenie propozycji pytanie czy stwierdzenie jest prawdziwe stwierdzenie jest prawdziwe stwierdzenie jest faªszywe» danie wykonania akcji odmowa wykonania akcji zgoda na wykonanie akcji (w przyszªo±ci) informacja lub wynik akcji niezrozumiaªa wiadomo± Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 5 pa¹dziernika / 28

18 Wysyªanie wiadomo±ci ACLMessage msg = new ACLMessage ( ) ; msg. a d d R e c e i v e r ( new AID ( " r e c e i v e r ", f a l s e ) ) ; msg. s e t P e r f o r m a t i v e ( ACLMessage. INFORM ) ; msg. s e t C o n t e n t ( " message " ) ; msg. s e t C o n t e n t O b j e c t ( new O b j e c t ( ) ) ; myagent. send ( msg ) ; Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 5 pa¹dziernika / 28

19 Odbieranie wiadomo±ci ACLMessage msg = myagent. r e c e i v e ( ) ; ACLMessage msg = myagent. b l o c k i n g R e c e i v e (TIMEOUT ) ; i f ( msg!= n u l l ) { ACLMessage r e p l y = msg. c r e a t e R e p l y ( ) ; r e p l y. s e t C o n t e n t ( " r e p l y " ) ; myagent. send ( r e p l y ) ; Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 5 pa¹dziernika / 28

20 Ontologie Rysunek: Referencyjny model tre±ci [3] Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 5 pa¹dziernika / 28

21 Ontologie p u b l i c c l a s s MyOntology extends BeanOntology { p r i v a t e s t a t i c f i n a l S t r i n g NAME = "my o n t o l o g y " ; p r i v a t e s t a t i c O ntology t h e I n s t a n c e = new MyOntology (NAME) ; p u b l i c s t a t i c O ntology g e t I n s t a n c e ( ) { r e t u r n t h e I n s t a n c e ; p r i v a t e MyOntology ( S t r i n g name ) { s u p e r ( name ) ; t r y { add ( C o n c e p t I m p l. c l a s s ) ; add ( P r e d i c a t e I m p l. c l a s s ) ; catch ( E x c e p t i o n e ) { Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 5 pa¹dziernika / 28

22 Ontologie p u b l i c c l a s s MyAgent extends Agent O v e r r i d e p r o t e c t e d v o i d s e t u p ( ) { ContentManager cm = getcontentmanager ( ) ; cm. r e g i s t e r L a n g u a g e ( new SLCodec ( ) ) ; cm. r e g i s t e r O n t o l o g y ( MyOntology. g e t I n s t a n c e ( ) ) ; Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 5 pa¹dziernika / 28

23 Pakowanie wiadomo±ci C o n t e n t E l e m e n t ce = new P r e d i c a t e I m p l ( ) ; C o n t e n t E l e m e n t ce = new A c t i o n ( i d, new C o n c e p t I m p l ( ) ) ; msg. s e t O n t o l o g y ( o n t o l o g y ) ; msg. s e t L a n g u a g e ( new SLCodec ( ). getname ( ) ) ; t r y { myagent. getcontentmanager ( ). f i l l C o n t e n t ( msg, ce ) ; catch ( E x c e p t i o n e ) { Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 5 pa¹dziernika / 28

24 Wypakowywanie wiadomo±ci C o n t e n t E l e m e n t ce ; t r y { ContentManager cm = myagent. getcontentmanager ( ) ; ce = ( C o n t e n t E l e m e n t ) cm. e x t r a c t C o n t e n t ( msg ) ; catch ( E x c e p t i o n e ) { i f ( ce i n s t a n c e o f C o n t e n t E l e m e n t L i s t ) { C o n t e n t E l e m e n t L i s t c e l = ( C o n t e n t E l e m e n t L i s t ) ce ; f o r ( C o n t e n t E l e m e n t e : c e l. t o A r r a y ( ) ) { Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 5 pa¹dziernika / 28

25 Bibliograa I [1] Fabio Bellifemine, Giovanni Caire, Tiziana Trucco, and Giovanni Rimassa. JADE Programmer's Guide. Telecom Italia Lab, April [2] Fabio Bellifemine, Giovanni Caire, Tiziana Trucco, Giovanni Rimassa, and Roland Mungenast. JADE Administrator's Guide. Telecom Italia Lab, April [3] Fabio Luigi Bellifemine, Giovanni Caire, and Dominic Greenwood. Developing Multi-Agent Systems with JADE. Wiley, [4] FIPA Foundations for Intelligent Physical Agents. Standard Status Specications. Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 5 pa¹dziernika / 28

26 Bibliograa II [5] FIPA Foundations for Intelligent Physical Agents. FIPA Communicative Act Library Specication, December [6] FIPA Foundations for Intelligent Physical Agents. FIPA Message Structure Specication, December [7] Telecom Italia Lab. Java Agent DEvelopment Framework Documentation. Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 5 pa¹dziernika / 28

27 Pytania? Pytania? Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 5 pa¹dziernika / 28

28 Dzi kuj! Dzi kuj za uwag! Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 5 pa¹dziernika / 28

SYSTEM ZARZ DZANIA DOKUMENTAMI PROJEKTU PROTEUS ZAIMPLEMENTOWANY W OpenKM

SYSTEM ZARZ DZANIA DOKUMENTAMI PROJEKTU PROTEUS ZAIMPLEMENTOWANY W OpenKM dr in. Marian Wrzesie, Piotr Ryszawa, Przemys owy Instytut Automatyki i Pomiarów SYSTEM ZARZ DZANIA DOKUMENTAMI PROJEKTU PROTEUS ZAIMPLEMENTOWANY W OpenKM Zaprezentowano implementacj systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP

Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Krzysztof Baªa»yk Nr albumu: 262487 Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP Praca licencjacka

Bardziej szczegółowo

Paweª Witkowski. Jesie«2014

Paweª Witkowski. Jesie«2014 Bazy Danych i Usªugi Sieciowe Wst p do usªug sieciowych Paweª Witkowski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesie«2014 P. Witkowski (Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki) BDiUS w. I Jesie«2014

Bardziej szczegółowo

Agenci programowi jako brokerzy zasobów w Gridzie

Agenci programowi jako brokerzy zasobów w Gridzie Agenci programowi jako brokerzy zasobów w Gridzie Wojciech Kuranowski, Maria Ganzha, Marcin Paprzycki, Mateusz Dominiak 12.1. Wprowadzenie Wykorzystanie zasobów dostępnych w sieciach typu Grid 1 jest bardzo

Bardziej szczegółowo

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9).

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

Pułapki tworzenia oprogramowania agentowego na przykładzie Systemu Wspomagania Podróży

Pułapki tworzenia oprogramowania agentowego na przykładzie Systemu Wspomagania Podróży Pułapki tworzenia oprogramowania agentowego na przykładzie Systemu Wspomagania Podróży Maciej Gawinecki, Marcin Paprzycki, Maria Ganzha 9.1. Agentowy System Wspomagania Podróży Stworzenie systemu wspomagania

Bardziej szczegółowo

MULTI-INSTANCYJNY, WIELOW TKOWY SYSTEM KONTROLOWANYM PRZEZ SELINUX

MULTI-INSTANCYJNY, WIELOW TKOWY SYSTEM KONTROLOWANYM PRZEZ SELINUX dr in. Marian Wrzesie in. Piotr Ryszawa Przemys owy Instytut Automatyki i Pomiarów MULTI-INSTANCYJNY, WIELOW TKOWY SYSTEM BAZODANOWY MYSQL, W RODOWISKU OS FEDORA KONTROLOWANYM PRZEZ SELINUX Zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

NARZ DZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJ CE DOBÓR SKALOWALNYCH SKŁADNIKÓW OPROGRAMOWANIA (COTS)

NARZ DZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJ CE DOBÓR SKALOWALNYCH SKŁADNIKÓW OPROGRAMOWANIA (COTS) NARZ DZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJ CE DOBÓR SKALOWALNYCH SKŁADNIKÓW OPROGRAMOWANIA (COTS) JAROSŁAW W TRÓBSKI AGNIESZKA KONYS WALDEMAR WOLSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie

Bardziej szczegółowo

O autorze... 17 Rozdzia 1. Wprowadzenie do architektury Microsoft Forefront Security... 19

O autorze... 17 Rozdzia 1. Wprowadzenie do architektury Microsoft Forefront Security... 19 Spis tre ci O autorze...17 Rozdzia 1. Wprowadzenie do architektury Microsoft Forefront Security...19 1.1. Wst p... 19 1.2. Bezpiecze stwo punktów styku z Internetem oraz innym sieciami... 20 1.2.1. Microsoft

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI Mobilny klient Web Serwisów dla urządzeń ipaq Kierunek, rok studiów: Wersja 0.1-9 z dnia 27.05.2008

Bardziej szczegółowo

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Marek Lewandowski, Paweł Kędziora Politechnika Poznańska lewandowski.marek@gmail.com, pawel.kedziora@gmail.com Spis treści: 1 Technologia Web Service...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY W MODELOWANIU PROCESÓW ORGANIZACJI

DOKUMENTY W MODELOWANIU PROCESÓW ORGANIZACJI DOKUMENTY W MODELOWANIU PROCESÓW ORGANIZACJI Adam Kołopie czyk Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50 e-mail: a.kolopienczyk@iie.uz.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA Streszczenie W referacie przedstawiono koncepcj, realizacj i rezultaty przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

!Hurtownie i eksploracja danych

!Hurtownie i eksploracja danych !Hurtownie i eksploracja danych Jacek Rumiński slajd 1 Kontakt: Katedra Inżynierii Biomedycznej, pk. 106, tel.: 3472678, fax: 3461757, e-mail: jwr@eti.pg.gda.pl !XML i eksploracja danych Jacek Rumiński

Bardziej szczegółowo

Podstawowe mechanizmy systemu Linux w przetwarzaniu rozproszonym

Podstawowe mechanizmy systemu Linux w przetwarzaniu rozproszonym Podstawowe mechanizmy systemu Linux w przetwarzaniu rozproszonym Boi«ski T. 5 marca 2006 Streszczenie. Linux to otwarty, ci gle rozwijany system operacyjny. Dost pno± kodu ¹ródªowego oraz peªnej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

A-TRADER DORADCZA PLATFORMA AGENTOWA DLA GRACZY GIEŁDOWYCH

A-TRADER DORADCZA PLATFORMA AGENTOWA DLA GRACZY GIEŁDOWYCH Jerzy Korczak Maciej Bac Krzysztof Drelczuk Aleksander Fafuła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu A-TRADER DORADCZA PLATFORMA AGENTOWA DLA GRACZY GIEŁDOWYCH Wprowadzenie Problem eksploracji danych giełdowych

Bardziej szczegółowo

Usługi WWW. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl

Usługi WWW. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Budowa aplikacji sieciowych. Usługi WWW dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Usługi WWW W3C Working Group, Web Services Architecture,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 11.5.2 Zarządzenie konfiguracją urządzenia

Laboratorium 11.5.2 Zarządzenie konfiguracją urządzenia Topologia sieci Cele nauczania Konfiguracja łączności w sieci Zachowywanie i przywracania konfiguracji Cisco IOS z wykorzystaniem serwera TFTP. Wprowadzenie Sprzęt Liczba Opis Router Cisco 1 Część zestawu

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Praktyczny kurs Java. Wydanie III

Praktyczny kurs Java. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP dr hab. in. Gabriel Kost dr in. Wac aw Bana mgr in. Przemys aw Ostrowski Politechnika l ska KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ BADAŃ NAD PARADYGMATEM DANE-DIALOG- MODELOWANIE W KOMPUTEROWYM WSPOMAGANIU DECYZJI

ROZWÓJ BADAŃ NAD PARADYGMATEM DANE-DIALOG- MODELOWANIE W KOMPUTEROWYM WSPOMAGANIU DECYZJI ROZWÓJ BADAŃ NAD PARADYGMATEM DANE-DIALOG- MODELOWANIE W KOMPUTEROWYM WSPOMAGANIU DECYZJI Stanisław Stanek, Zbigniew Twardowski Wstęp Interdyscyplinarny obszar badań nad Systemami Wspomagania Decyzji dostarcza

Bardziej szczegółowo

HELION 2012. Authorized Polish translation of the English edition of Programming WCF Services, 3rd Edition ISBN 9780596805487 2010, Juval Löwy.

HELION 2012. Authorized Polish translation of the English edition of Programming WCF Services, 3rd Edition ISBN 9780596805487 2010, Juval Löwy. Tytuł oryginału: Programming WCF Services: Mastering WCF and the Azure AppFabric Service Bus, 3rd edition Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak (wstęp, rozdz. 4 6, 11, dodatki), Weronika Łabaj (rozdz. 1 3),

Bardziej szczegółowo