bizhub 40P Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "bizhub 40P Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 bizhub 40P Instrukcja obsługi A0DX H

2 Wstęp Dziękujemy za nabycie drukarki bizhub 40P. Twój wybór był trafny. Drukarka bizhub 40P jest specjalnie zaprojektowane do uzyskiwania optymalnej wydajności w środowiskuů Windows, Macintosh i Linux. Znaki ochronne Nazwa KONICA MINOLTA i logotyp KONICA MINOLTA są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami ochronnymi spółki KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. bizhub i PageScope są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami ochronnymi spółki KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zarejestrowane znaki ochronne są majątkiem odpowiednich właścicieli. Prawa autorskie Niniejszy dokument jest chroniony prawami autorskimi 2008 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, , Japan. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcji nie wolno kopiować w całości lub częściowo, nie wolno przenosić na inne nośniki lub tłumaczyć na inne języki bez wyraźnej pisemnej zgody firmy KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Uwaga dotycząca instrukcji Firma KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji i opisywanych urządzeniach bez uprzedniego powiadomienia. Przy opracowaniu podręcznika dołożono wszelkich starań, aby był bez błędów i aby były w nim podane wszystkie potrzebne informacje. Pomimo to firma KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. nie daje żadnych gwarancji, obejmujących bez ograniczeń jakiekolwiek gwarancje sprzedajnosci lub zastosowania do określonych celów, które by mogły wynikać z niniejszej instrukcji. Firma KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy zawarte wpodręczniku, lub za przypadkowe, specjalne lub następcze szkody i straty, powstałe w wyniku przygotowania lub stosowania informacji zawartych w niniejszym podręczniku w trakcie obsługi urządzenia, lub związane z wydajnością urządzenia obsługiwanego zgodnie z tymi informacjami.

3 Umowa licencyjna o używaniu dostarczonego oprogramowania Z drukarką są dostarczane następujące materiały od spółki Konica Minolta Business Technologies, Inc. (KMBT): oprogramowanie dostarczone jako część systemu drukowego, kodowane cyfrowo, maszynowo odczytywane dane zakodowane w specjalnym formacie i postaci zaszyfrowanej (dalej Czcionki ), oprogramowanie do instalacji do komputera iużytkowania w połączeniu z oprogramowaniem do drukowania (dalej Oprogramowanie sterujące ) oraz materiały pisemne (dalej Dokumentacja ). Termin Oprogramowanie w niniejszej instrukcji dotyczy Oprogramowania do drukowania, Czcionek i Oprogramowania sterującego oraz obejmuje wszystkie aktualizacje, zmienione wersje, dodatki i kopie Oprogramowania. Oprogramowanie możesz użytkować zgodnie z warunkami niniejszej Umowy licencyjnej. KMBT udziela nie wyłącznego prawa do użytkowania Oprogramowania i Dokumentacji pod warunkiem wyrażenia zgody na następujące warunki: 1. Oprogramowanie do drukowania oraz dostarczone Czcionki możesz stosować do wyobrażania na licencjonowanym urządzeniu wyjściowym (lub kilku takich urządzeniach) wyłącznie na wewnętrzne potrzeby firmy. 2. Oprócz warunków stosowania Czcionek, podanych w podanej powyżej sekcji 1 (Oprogramowanie do drukowania), możesz używać czcionki Roman do reprodukowania grubości, stylu i wersji liter, cyfr, znaków i symboli ( Kroje czcionki ) na ekranie lub monitorze na potrzeby Twojej firmy. 3. Możesz sporządzić jedną kopię zapasową Oprogramowania sterującego pod warunkiem, że kopia ta nie zostanie zainstalowana lub wykorzystana w żadnym komputerze. Bez względu na powyższe ograniczenia Oprogramowanie sterujące możesz zainstalować do jakiegokolwiek komputera wyłącznie do celu użytkowania z jednym lub więcej systemów drukowych korzystających z Oprogramowania do drukowania. 4. Prawa podane w niniejszej Umowie licencyjnej możesz przenieść na nabywcę wszystkich praw właściciela licencji na dane Oprogramowanie i Dokumentację (dalej Nabywca ) pod warunkiem, że Nabywcy przekażesz wszystkie kopie danego Oprogramowania i Dokumentacji. Nabywca wyraża zgodę na to, że będzie przestrzegać warunków iwymagań podanych w niniejszej Umowie licencyjnej. 5. Wyrażasz zgodę na to, że nie będziesz modyfikować, dostosowywać lub tłumaczyć Oprogramowania i Dokumentacji. 6. Wyrażasz zgodę na to, że nie będziesz próbować zmieniać, dekompletować, rozszyfrowywać, przerabiać ani tłumaczyć Oprogramowania. 7. Spółka KMBT i jej dostawcy zastrzegają sobie prawa własności na Oprogramowanie i Dokumentację oraz wszystkie kopie Oprogramowania i Dokumentacji. 8. Znaki towarowe będą stosowane według ogólnie obowiązujących procedur, łącznie z podaniem nazwy lub nazwiska właściciela znaku towarowego. Znaków towarowych można użyć wyłącznie do identyfikacji wydruku, wytworzonego za pomocą Oprogramowania. Takie użycie jakiegokolwiek znaku towarowego nie daje żadnych praw własności na te znaki towarowe. 9. Nie wolno wynajmować, wydzierżawiać, udzielać licencji lub przekazywać wersji lub kopii Oprogramowania nie używanego przez Posiadacza licencji, ew. Oprogramowania zawartego na jakimkolwiek nie używanym nośniku, poza przypadkami trwałego przekazania wszelkiego Oprogramowania i Dokumentacji, jak jest opisane powyżej.

4 10. Spółka KMBT ani jej dostawcy nie będą w żadnym wypadku odpowiadać za następcze, przypadkowe POŚREDNIE, ZWIĄZANE Z PRAWEM KARNYM lub specjalne szkody obejmujące jakąkolwiek stratę zysku lub inwestycji nawet w przypadku, kiedy spółka KMBT została poinformowana o możliwości zaistnienia takiej szkody, lub za jakiekolwiek roszczenia stron trzecich. Spółka KMBT i jej dostawcy zrzekają się wszystkich gwarancji dotyczących Oprogramowania, jawnych i niejawnych, obejmujących bez ograniczeń wynikające z nich gwarancje sprzedajności lub przydatności do określonego celu, prawo własności i naruszenie praw stron trzecich. Prawodawstwo niektórych państw nie dopuszcza wykluczenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody następcze, przypadkowe lub specjalne, dlatego podane ograniczenia nie muszą dotyczyć Ciebie. 11. Uwaga dla czynników rządowych w USA: Oprogramowanie jest pozycją komercyjną według definicji podanej w artykule 48 C.F.R.2.101, złożoną z komercyjnego oprogramowania komputerowego i dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego, według warunków podanych w artykule 48 C.F.R Zgodnie zartykułami 48 C.F.R i 48 C.F.R. od do wszystkie czynniki rządowe nabywają Oprogramowanie wyłącznie z prawami opisanymi w niniejszej Umowie licencyjnej. 12. Wyrażasz zgodę na to, że nie będziesz eksportować Oprogramowania w jakiejkolwiek postaci w sposób, który narusza jakikolwiek przepis prawny lub wytyczne dotyczące rozporządzeń w zakresie eksportu danego kraju. Wyłącznie dla krajów członkowskich UE Ten symbol oznacza: Nie likwiduj tego produktu z odpadem domowym! Zalecenia dotyczace prawidlowej likwidacji wyrobu podadzą odpowiednie urzędy lokalne. Jezeli kupujesz nowy wyrób, stary mozesz oddać naszemu sprzedawcy do odpowiedniej likwidacji. Recykling tego wyrobu pomoże w ochronie przyrody i zapobiegnie możliwemu negatywnemu wplywowi na środowisko lub zdrowie ludzi, które może spowodować nieprawidłowa manipulacja z odpadami. Urzadzenie spelnia wymagania dyrektywy RoHS (2002/95/EC).

5 Spis treści 1 Wstęp... 1 Zapoznanie się z urządzeniem 2 Wymagania dotyczące miejsca 2 Części drukarki 4 Widok z przodu 4 Widok z tyłu 4 Widok wnętrza 5 Widok z przodu drukarki z urządzeniami dodatkowymi 6 2 Oprogramowanie... 7 CD-ROM Printer Driver 8 Sterowniki PostScript 8 Sterowniki PCL 8 Sterowniki XPS 8 Pliki PPD 9 CD-ROM Utilities and Documentation 9 Programy użytkowe 9 Wymagania systemowe 11 i Spis treści

6 Wybór nastawień podstawowych sterownika dla Windows 12 Windows Vista/XP/Server 2003/2000 (KONICA MINOLTA bizhub 40P PCL, KONICA MINOLTA bizhub 40P PS) 12 Odinstalowanie sterownika drukarki (w Windows) 14 Windows Vista/XP/Server 2003/2000 (KONICA MINOLTA bizhub 40P PCL, KONICA MINOLTA bizhub 40P PS) 14 Otwarcie sterownika drukarki (w Windows) 15 Windows Vista 15 Windows XP/Server Windows Korzystanie ze sterownika PostScript i sterownika PCL 16 Wspólne przyciski 16 OK 16 Anuluj 16 Zastosuj 16 Pomoc 16 Ulubione nastawienia 16 Obrazek papieru 17 Obrazek drukarki 17 Obrazek Jakość 17 Domyślne 17 Karta Rozszerzone (tylko sterownik PostScript) 17 Karta Podstawowe 17 Karta Rozłożenie 18 Karta Dokańczanie 18 Karta Nastawienie okładki 19 Karta Znak wodny/przedruk 19 Karta Jakość 20 Karta Pozostałe 20 Ograniczenia funkcji sterownika drukarki zainstalowanych funkcją Pokaż i drukuj 20 3 Program Monitor stanu (tylko dla Windows) Praca z programem Monitor stanu 22 Wstęp 22 System operacyjny 22 Uruchamianie programu Monitor stanu 22 Korzystanie z programu Monitor stanu 23 Rozpoznanie komunikatu programu Monitor stanu 24 Rozwiązywanie problemów z pomocą programu Monitor stanu 24 Ukończenie programu Monitor stanu 24 ii Spis treści

7 4 Pulpit sterowniczy drukarki i menu konfiguracji Pulpit sterowniczy 26 Przyciski i port na pulpicie sterowniczym 26 Wyświetlacz 28 Pomoc 29 Przegląd menu konfiguracji 30 Menu główne 30 Menu DRUK PRÓBNY 31 Drukowanie lub usunięcie zapisanego zadania drukowania 31 Zadanie hasła 33 Menu DRUK 34 Menu PAPIER 36 Menu JAKOŚĆ 49 Menu DRUK Z PAMIĘCI 52 Menu INTERFEJS 55 Menu WYJŚC. SYSTEM 63 Menu UTRZYMANIE 74 Menu SERWIS 78 5 Bezpośredni druk z pamięci Bezpośredni druk z pamięci 80 Druk z podłączonego nośnika pamięciowego USB 80 6 Media do drukowania Właściwości mediów do drukowania 84 Typy mediów do drukowania 85 Papier biurowy (papier recyklowany) 85 Papier gruby 87 Koperty 88 Etykiety samoprzylepne 89 Kartki pocztowe 90 Papier cienki 90 Folia przezroczysta 91 Gwarantowany obszar drukowania 92 Obszar drukowania koperty 92 Marginesy strony 92 Ładowanie mediów 93 Ładowanie mediów (Podajnik 1/2/3/4) 93 Ładowanie papieru biurowego 93 Inne media 95 Ładowanie kopert 96 Wkładanie arkuszy z etykietami, kart pocztowych, papieru grubego, papieru cienkiego i folii przezroczystych 99 Wkładanie papieru większego, niż A4 102 Wkładanie długiego papieru do Podajnika Druk obustronny 108 Spis treści iii

8 Zasobnik wyjściowy 109 Dokańczanie 110 Drukowanie z oddzielaniem zadań 110 Druk z odsadzaniem 111 Przechowywanie mediów do drukowania Wymiana materiałów eksploatacyjnych Wymiana materiałów eksploatacyjnych 114 Kasety z tonerem 114 Wymiana kasety z tonerem 117 Wymiana urządzenia utrwalającego 119 Wymiana wałka przenoszenia obrazu 124 Wymiana wałka posuwu 127 Wymiana wałka posuwu (w podajniku) 127 Wymiana wałka posuwu (w drukarce) 130 Wymiana baterii Utrzymanie drukarki Utrzymanie drukarki 138 Czyszczenie drukarki 140 Części zewnętrzne 140 Czyszczenie wałka posuwu (w podajniku) 141 Czyszczenie wałka posuwu (w drukarce) 143 Czyszczenie wałków posuwu w jednostce druku obustronnego 145 Czyszczenie wałków posuwu zasobnika odsadzającego 146 Czyszczenie soczewki lasera Usuwanie problemów Wstęp 150 Drukowanie strony konfiguracyjnej drukarki 150 Zapobieganie zablokowaniu mediów do drukowania 151 Trasa przejścia mediów do drukowania przez drukarkę 152 Wyjmowanie zablokowanych mediów 153 Komunikat o zablokowaniu mediów i ich usuwaniu 154 Usuwanie zablokowanych mediów z podajnika papieru 155 Usuwanie zablokowanych mediów z jednostki druku obustronnego 158 Usuwanie zablokowanych mediów z urządzenia utrwalającego 160 Usuwanie zablokowanych mediów z okolicy wałka przenoszenia obrazu 163 Usuwanie zablokowanych mediów z zasobnika odsadzającego 166 Rozwiązywanie problemów z zablokowaniem mediów 169 Usuwanie innych problemów 171 Rozwiązywanie problemów z jakością druku 176 iv Spis treści

9 Komunikat stanu, błędu i serwisowy 181 Standardowy komunikat stanu 181 Komunikaty błędów (Ostrzeżenia) 182 Komunikaty błędów (Uwagi dla obsługi) 184 Komunikat serwisowy Instalacja urządzeń dodatkowych Wstęp 190 Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi 191 Pamięci DIMM 192 Instalacja modułu DIMM 192 Zestaw dysku twardego 196 Instalacja zestawu dysku twardego 196 Karta CompactFlash 200 Instalacja karty CompactFlash 200 Jednostka druku obustronnego 205 Instalacja jednostki druku obustronnego 205 Jednostka dolnego podajnika 208 Skład zestawu 208 Instalacja jednostki dolnego podajnika 209 Zasobnik odsadzający 214 Instalacja zasobnika odsadzającego 214 A Dodatek Dane techniczne 218 Drukarka 218 Zakładana żywotność materiałów eksploatacyjnych 222 Spis treści v

10 vi Spis treści

11 1Wstęp

12 Zapoznanie się z urządzeniem Wymagania dotyczące miejsca Zalecamy dotrzymanie wymagań dotyczących miejsca podanych na ilustracjach, ponieważ zapewniają łatwą obsługę urządzenia, wymianę materiałów eksploatacyjnych i utrzymanie. 200 mm (7,9 ") 921,8 mm (36,3 ") 421,8 mm (16,6 ") 300 mm (11,8 ") Widok z przodu 200 mm (7,9 ") 921,8 mm (36,3 ") 421,8 mm (16,6 ") 300 mm (11,8 ") Widok z przodu drukarki z urządzeniami dodatkowymi 2 Zapoznanie się z urządzeniem

13 200 mm (7,9 ") 921,5 mm (36,3 ") 721,5 mm (28,4 ") 150 mm (5,9 ") 275 mm (10,8 ") 465,4 mm (18,3 ") 1130,4 mm (44,5 ") 240 mm (9,4 ") 100 mm (3,9 ") Widok z boku drukarki z urządzeniami dodatkowymi Wyposażenie dodatkowe urządzenia jest na ilustracji zaznaczone szarym kolorem. Zapoznanie się z urządzeniem 3

14 Części drukarki Na ilustracjach są wyobrażone poszczególne części urządzenia, których nazwy są używane w całym podręczniku, dlatego zalecamy dokładne zapoznanie się z nimi. Widok z przodu 1. Centralny zasobnik wyjściowy 2. Pulpit sterowniczy Otwory wentylacyjne 4. Miarka papieru 5. Podajnik 1 (150 arkuszy A4) 2 6. Podajnik 2 (550 arkuszy A4) 7. Wyłącznik 7 8. Ogranicznik papieru Widok z tyłu 1. Wyjście gazów 7 2. Konektor na jednostkę druku obustronnego 4 3. Gniazdko kabla sieciowego 4. Konektor interfejsu USB 5. Konektor interfejsu 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T Ethernet 6. Port równoległy 7. Zasobnik do wysuwania drukowaną stroną w górę Zapoznanie się z urządzeniem

15 Widok wnętrza 1. Ogranicznik papieru 2. Kaseta z tonerem 3. Pokrywa górna 4. Urządzenie utrwalające 5. Wałek przenoszenia obrazu Zapoznanie się z urządzeniem 5

16 Widok z przodu drukarki z urządzeniami dodatkowymi 1. Jednostka druku obustronnego 2. Jednostki podajników dolnych (Podajnik 3 i Podajnik 4) 3. Zasobnik boczny 4. Zasobnik odsadzający Zapoznanie się z urządzeniem

17 2Oprogramowanie

18 CD-ROM Printer Driver Sterowniki PostScript System operacyjny Windows Vista/XP/Server 2003/ 2000 Windows Vista/XP/Server 2003 dla 64 bit Zastosowanie Sterowniki udostępniają wszystkie funkcje drukarki, łącznie z dokańczaniem i zaawansowanymi możliwościami rozłożenia strony. Patrz też Otwarcie sterownika drukarki (w Windows) na stronie 15. Dla aplikacji wymagających podczas drukowania zadania pliku PPD (np. PageMaker lub Corel Draw), są przygotowane potrzebne pliki PPD. Zadając plik PPD podczas drukowania w systemie Windows Vista, XP, Server 2003 i 2000 użyj odpowiedniego pliku PPD dostarczonego na płycie CD-ROM Printer Driver. Sterowniki PCL System operacyjny Windows Vista/XP/Server 2003/ 2000 Windows Vista/XP/Server 2003 dla 64 bit Zastosowanie Sterowniki udostępniają wszystkie funkcje drukarki, łącznie z dokańczaniem i zaawansowanymi możliwościami rozłożenia strony. Patrz też Otwarcie sterownika drukarki (w Windows) na stronie 15. Sterowniki XPS System operacyjny Windows Vista Windows Vista dla 64 bit Zastosowanie Te mini sterowniki do systemu Windows Vista są oparte o trzon systemu Windows. Szczegółowe informacje o metodach instalacji i funkcjach znajdziesz na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. Sterownika XPS nie można instalować funkcją automatycznego odtwarzania płyty CD-ROM Printer Driver. Szczegółowe informacje znajdziesz w podręczniku Reference Guide na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. 8 CD-ROM Printer Driver

19 Pliki PPD System operacyjny Windows Vista/XP/Server 2003/ 2000 Macintosh OS X Linux Korzystanie Pliki PPD umożliwiają instalowanie drukarki dla całego szeregu platform, sterowników i aplikacji. W celu korzystania ze sterownika drukarki w danych systemach operacyjnych trzeba użyć tych plików PPD. Szczegółowe informacje o sterownikach drukarki dla systemów Macintosh i Linux znajdziesz w podręczniku Reference Guide, dostarczonym na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. Szczegółowe informacje o instalacji sterowników drukarki w systemach Windows znajdziesz w podręczniku Asystent instalacji, ktery znajduje się na płycie CD-ROM Documentation. CD-ROM Utilities and Documentation Programy użytkowe Program użytkowy Download Manager (Windows Vista/XP/Server 2003/2000, Macintosh OS 10.2.x lub nowszą) Monitor Stanu (tylko Windows) Korzystanie Z programu można korzystać tylko po zainstalowaniu zestawu dodatkowego dysku twardego. Umożliwia ładowanie czcionek i danych przedruków na dysk twardy drukarki. Szczegółowe informacje znajdziesz w pomocy dla wszystkich funkcji programu Download Manager. Podaje informacje o aktualnym stanie drukarki, łącznie ze stanem materiałów eksploatacyjnych i wyświetla komunikaty błędów. Szczegółowe informacje znajdziesz w części Program Monitor stanu (tylko dla Windows) na stronie 21. CD-ROM Utilities and Documentation 9

20 Program użytkowy PageScope Net Care PageScope Web Connection PageScope Network Setup PageScope Plug and Print PageScope NDPS Gateway PageScope Direct Print Korzystanie Udostępnia funkcje zarządzania drukarką, na przykład śledzenie stanu drukarki i nastawień sieciowych. Szczegółowe informacje znajdziesz w podręczniku Reference Guide, dostarczonym na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. Umożliwia kontrolę stanu drukarek i zmianę różnych nastawień w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje znajdziesz w podręczniku Reference Guide, dostarczonym na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. Umożliwia zadawanie podstawowych nastawień sieciowych za pomocą protokołów TCP/IP i IPX. Szczegółowe informacje znajdziesz w podręczniku PageScope Network Setup User Manual, dostarczonym na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. Automatycznie rozpoznaje nowe drukarki podłączone do sieci i wytwarza obiekty drukowe na serwerze drukowym systemu Windows. Szczegółowe informacje znajdziesz w podręczniku PageScope Plug and Print Quick Guide, dostarczonym na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. Umożliwia korzystanie z drukarki iurządzenia wielofunkcyjnego KONICA MINOLTA w środowisku NDPS. Szczegółowe informacje znajdziesz w podręczniku PageScope NDPS Gateway User Manual, dostarczonym na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. Ta aplikacja przynosi funkcje wysyłania plików w formacie PDF i TIFF bezpośrednio do drukarki. Szczegółowe informacje znajdziesz w podręczniku PageScope Direct Print User s Guide, dostarczonym na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. 10 CD-ROM Utilities and Documentation

21 Wymagania systemowe Komputer osobisty Pentium 2; 400 MHz (zalecamy Pentium 3; 500 MHz lub nowszy) Power Mac G3 lub nowszy (zalecamy G4 lub nowszy) Komputer Macintosh wyposażony w procesor Intel System operacyjny Microsoft Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/ Business/Enterprise, Windows Vista Home Basic/Home Premium/ Ultimate/Business/Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition/Professional (zalecamy Service Pack 2), Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows 2000 (Service Pack 4 lub nowszy) Mac OS X (10.2 lub nowszy zalecamy instalację nowszej poprawki), Mac OS X Server (10.2 lub nowszy) Red Hat Linux 9.0, SuSE Linux 8.2 Wolne miejsce na dysku twardym Ok. 20 MB wolnego miejsca na sterownik drukarki i program Monitor Stanu Ok. 128 MB wolnego miejsca na przetwarzanie obrazów drukowych Pamięć RAM 128 MB lub więcej Stacja dysków CD-ROM/DVD Interfejs I/O Interfejs10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet Interfejs USB spełniający wymagania USB Revision 2.0 Interfejs równoległy (IEEE 1284) Bliższe informacje o sterownikach drukarki XPS i o sterownikach drukarki dla systemów Macintosh i Linux znajdziesz w podręczniku Reference Guide na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. Wymagania systemowe 11

22 Wybór nastawień podstawowych sterownika dla Windows Zanim zaczniesz pracować z drukarką, zalecamy sprawdzenie, ewentualnie zmianę nastawienia podstawowego sterownika. W przypadku zainstalowania urządzeń dodatkowych do drukarki powinieneś ich instalację potwierdzić w sterowniku drukarki. Windows Vista/XP/Server 2003/2000 (KONICA MINOLTA bizhub 40P PCL, KONICA MINOLTA bizhub 40P PS) 1 Udostępnij sterownik drukarki w następujący sposób: (Windows Vista) W menu Start wybierz pozycję Panele obsługi a następnie kliknięciem na pozycję Sprzęt i dźwięk i Drukarki wyświetl folder Drukarki. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę drukarki KONICA MINOLTA bizhub 40P PCL lub KONICA MINOLTA bizhub 40P PS i wybierz pozycję Właściwości. (Windows XP/Server 2003) W menu Start wybierz Drukarki i faksy. Pojawi się zawartość foldera Drukarki i faksy. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę drukarki KONICA MINOLTA bizhub 40P PCL lub KONICA MINOLTA bizhub 40P PS i wybierz pozycję Właściwości. (Windows 2000) W menu Start wybierz Nastawienie a następnie Drukarki. Pojawi się zawartość foldera Drukarki. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę drukarki KONICA MINOLTA bizhub 40P PCL lub KONICA MINOLTA bizhub 40P PS i wybierz pozycję Właściwości. 2 Jeżeli na drukarce zainstalowałeś dostępne urządzenia dodatkowe, kontynuuj od następnego punktu. W przeciwnym wypadku przejdź do punktu 9. 3 Kliknij na kartę Konfiguruj. 4 Skontroluj, czy na liście są prawidłowo podane zainstalowane urządzenia dodatkowe. Jeżeli nie, kontynuuj od następnego kroku. W przeciwnym wypadku przejdź do punktu Wybór nastawień podstawowych sterownika

23 5 Kliknij na przycisk Przywróć, zainstalowane urządzenia dodatkowe automatycznie skonfigurują się. Przycisku Przywróć można użyć tylko w przypadku, kiedy jest dostępna dwukierunkowa komunikacja z drukarką. W przeciwnym wypadku przycisk będzie miał szary kolor i będzie niedostępny. 6 Na liście Urządzenia dodatkowe wybierz zawsze jedno urządzenie dodatkowe i kliknij według potrzeby na pozycję Udostępnij lub Zakaż w menu Nastawienie. Jeżeli wybierzesz Pamięć drukarki, nastaw wartość 128 MB, 256 MB lub 384 MB w zależności od pamięci zainstalowanej w drukarce. Standardowe nastawienie jest 128 MB. Jeżeli wybierzesz pozycję Karta pamięciowa, nastaw wartość Wyłącz, Udostępnij (poniżej 1 GB) lub Udostępnij (ponad 1GB) w zależności od zainstalowanej karty CompactFlash. 7 Kliknij na przycisk Zastosuj. Przycisk Zastosuj nie musi się pojawić, w zależności od systemu operacyjnego. Jeżeli przycisk się nie pojawi, przejdź do następnego punktu. 8 Kliknij na kartę Ogólne. 9 Kliknij na przycisk Opcje druku. Pojawi się okno dialogowe Opcje druku. 10 Na odpowiednich kartach wybierz nastawienie domyślne drukarki, na przykład domyślny format mediów, których używasz. 11 Kliknij na przycisk Zastosuj. 12 Kliknięciem na przycisk OK zamknij okno dialogowe Opcje druku. 13 Kliknięciem na przycisk OK zamknij okno dialogowe Właściwości. Wybór nastawień podstawowych sterownika 13

24 Odinstalowanie sterownika drukarki (w Windows) Ta część opisuje odinstalowanie sterownika drukarki KONICA MINOLTA bizhub 40P, o ile to jest konieczne. Windows Vista/XP/Server 2003/2000 (KONICA MINOLTA bizhub 40P PCL, KONICA MINOLTA bizhub 40P PS) 1 Ukończ wszystkie uruchomione aplikacje. 2 Wybierz program odinstalowujący według poniższych wskazówek: (Windows Vista/XP/Server 2003) W menu Start wybierz kolejno pozycje Wszystkie programy, KONICA MINOLTA, bizhub 40P i Odinstaluj sterownik drukarki. (Windows 2000) W menu Start wybierz kolejno pozycje Programy, KONICA MINOLTA, bizhub 40P i Odinstaluj sterownik drukarki. 3 Kiedy pojawi się okno dialogowe Odinstaluj, wybierz nazwę sterownika, który chcesz usunąć i kliknij na przycisk Odinstaluj. 4 Kliknij na przycisk Odinstaluj. 5 Kliknij na przycisk OK a nastźępnie restartuj komputer. 6 Sterownik drukarki KONICA MINOLTA bizhub 40P zostanie odinstalowany z komputera. 14 Odinstalowanie sterownika drukarki (w Windows)

25 Otwarcie sterownika drukarki (w Windows) Windows Vista 1 W menu Start wybierz pozycję Panele obsługi a następnie kliknięciem na pozycję Sprzęt i dźwięk i Drukarki wyświetl folder Drukarki. 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę drukarki KONICA MINOLTA bizhub 40P PCL lub KONICA MINOLTA bizhub 40P PS i wybierz pozycję Opcje druku. Windows XP/Server W menu Start wybierz Drukarki i faksy, pojawi się zawartość foldera Drukarki i faksy. 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę drukarki KONICA MINOLTA bizhub 40P PCL lub KONICA MINOLTA bizhub 40P PS i wybierz pozycję Opcje druku. Windows W menu Start wybierz pozycję Nastawienie a następnie kliknięciem na pozycję Drukarki wyświetl folder Drukarki. 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę drukarki KONICA MINOLTA bizhub 40P PCL lub KONICA MINOLTA bizhub 40P PS i wybierz pozycję Właściwości druku. Otwarcie sterownika drukarki (w Windows) 15

26 Korzystanie ze sterownika PostScript i sterownika PCL Wspólne przyciski Dalej opisane przyciski znajdują się na wszystkich kartach sterownika. OK Kliknięciem na przycisk zapiszesz dokonane zmiany i zamkniesz okno dialogowe Właściwości. Anuluj Kliknięciem na przycisk zamkniesz okno dialogowe Właściwości bez zapisywania zmian. Zastosuj Kliknięciem na przycisk zapiszesz dokonane zmiany (okno dialogowe Właściwości zostanie otwarte). Pomoc Kliknięciem na przycisk wyświetlisz pomoc kontekstową. Ulubione nastawienia Funkcja ta umożliwia zapisanie aktualnego nastawienia. Wybierz żądane nastawienia a następnie kliknij na przycisk Dodaj. Nastaw parametry podane poniżej i kliknij na przycisk OK. Nazwa: Podaj nazwę nastawienia, które chcesz zapisać. Komentarz: Podaj krótki komentarz do nastawienia, które chcesz zapisać. Ikona: Wybierz ikonę z listy ikon dla ułatwienia identyfikacji nastawienia. Wybvrana ikona zostanie wyświetlona na liście nastawień. Współużytkowanie: Określ, czy nastawienie, które chcesz zapisać, będą mogli wykorzystywać inni użytkownicy zalogowani do komputera. Zapisane nastawienie można będzie wybrać z listy. Jeżeli będziesz chciał zmienić zapisane nastawienie, kliknij na przycisk Edytuj. Jeżeli wybierzesz z listy szybkich nastawień Domyślne, wszystkie funkcje na wszystkich kartach sterownika nastawią się na wartości wyjściowe. 16 Korzystanie ze sterownika PostScript i sterownika PCL

27 Obrazek papieru Kliknij na ten przycisk, jeżeli chcesz wyświetlić podgląd rozłożenia strony w sekcji obrazka. Przycisk znajduje się na kartach Rozszerzone i Jakość. Obrazek drukarki Kliknij na ten przycisk, jeżeli chcesz wyświetlić w sekcji obrazka obrazek drukarki (ze wszystkimi zainstalowanymi urządzeniami dodatkowymi). Przycisk nie znajduje się na karcie Rozszerzone. Obrazek Jakość Kliknij na ten przycisk, jeżeli chcesz wyświetlić nastawienia na karcie Jakość. Domyślne Kliknij na toto przycisk, jeżeli chcesz przywrócić nastawienie domyślne. Przycisk nie znajduje się na karcie Rozszerzone. Karta Rozszerzone (tylko sterownik PostScript) Pozycje na karcie Rozszerzone umożliwiają: Wybranie, czy będą udostępnione zaawansowane funkcje druku (np druk broszury) Zadanie sposobu wyjścia PostScript Zadanie, czy mają być drukowane komunikaty błędów zadania drukowania Drukowanie obrazu jako lustrzanego odbicia Zadanie, czy używana aplikacja może bezpośrednio drukować dane PostScript Zadanie, czy zostanie wykonane lub nie wykonane wyjście inwersyjne Karta Podstawowe Pozycje na karcie Podstawowe umożliwiają: Zadanie orientacji medium Zadanie formatu oryginału Wybranie formatu medium do drukowania Powiększenie lub zmniejszenie dokumentów Korzystanie ze sterownika PostScript i sterownika PCL 17

28 Wybranie źródła papieru Wybranie typu medium Zadanie liczby kopii Włączenie lub wyłączenie sortowania Włączenie lub wyłącz offset Zapisanie zadania drukowania w drukarce i jego późniejsze wydrukowanie (zachowanie zadania) Zapisanie do drukarki tajnego zadania drukowania i jego ochrona hasłem Wydrukowanie jednej kopii jako wydruku próbnego Zadanie nastawienie weryfikacji użytkownika i śledzenia konta Druk na tylną stronę już zadrukowanego papieru Nie używaj następujących rodzająw papieru: papier zadrukowany drukarką atramentową, papier zadrukowany czarno-białą lub kolorową drukarką laserową lub kopiarką, papier zadrukowany inną drukarką lub faksem. Karta Rozłożenie Pozycje na karcie Rozłożenie umożliwiają: Drukowanie kilku stron dokumentu na jednej stronie medium do drukowania (N-up) Zadanie druku broszury Obrót drukowanego obrazu o 180 Zadanie druku obustronnego Zadanie, czy mają być drukowane puste strony (tylko sterownik PCL) Nastawienie marginesu do oprawy Określ miejsce na papierze, na którym zostanie wydrukowany dokument Nastawienie pozycji drukowania (tylko sterownik PCL) Karta Dokańczanie Karta Dokańczanie umożliwia wybranie używanego zasobnika wyjściowego. 18 Korzystanie ze sterownika PostScript i sterownika PCL

29 Karta Nastawienie okładki Pozycje na karcie Nastawienie okładki umożliwiają: Drukowanie przedniej i tylnej strony okładki i strony oddzielającej Wybranie podajnika, który zawiera papier na przednią i tylną stronę okładki i stronę oddzielającą Karta Znak wodny/przedruk Używając przedruku trzeba zadać dla zadania drukowania format i orientację papieru, które odpowiadają przedrukowi. Jeżeli w sterowniku drukarki jest nastawionay druk kilku stron na arkusz lub druk broszury, przedruku nie można nastawić tak, aby odpowiadał zadanym nastawieniom. Nastawienia funkcji Przedruk na karcie Znak wodny/przedruk umożliwiają: Wybranie żądanego przedruku Dodanie lub usunięcie plików z przedrukami Uruchomienie programu Download Manager (Menedżer ładowania) w celu załadowania przedruku (tylko sterownik PostScript) Najpierw trzeba zainstalować program Download Manager. Wytworzyć przedruk (tylko sterownik PCL) Zadać, aby podczas drukowania pokrywał się dokument i przedruk (tylko sterownik PCL) Wyświetlić informacje o przedruku (tylko sterownik PCL) Drukować przedruk na wszystkie strony, na pierwszą stronę, na parzyste lub nieparzyste strony Umieścić przedruk w tle lub na pierwszym planie dokumentu (tylko sterownik PCL) Nastawienia funkcji Znak wodny na karcie Znak wodny/przedruk umożliwiają: Wybranie żądanego znaku wodnego Wytworzenie, edytowanie lub usuwanie znaków wodnych Ściemnianie lub rozjaśnianie znaku wodnego Drukowanie ramki wokół znaków wodnych Drukowanie przezroczystych (cieniowanych) znaków wodnych Wydrukowanie znaku wodnego tylko na pierwszej stronie Drukowanie znaku wodnego wielokrotnie na wszystkich stronach Korzystanie ze sterownika PostScript i sterownika PCL 19

pagepro 4650EN/5650EN Instrukcja obsługi

pagepro 4650EN/5650EN Instrukcja obsługi pagepro 4650EN/5650EN Instrukcja obsługi A0DX-9561-15H 1800850-009F Wstęp Dziękujemy za nabycie drukarki pagepro 4650EN/5650EN. Twój wybór był trafny. Drukarka pagepro 4650EN/5650EN jest specjalnie zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

magicolor 4650EN/4650DN Instrukcja obsługi

magicolor 4650EN/4650DN Instrukcja obsługi magicolor 4650EN/4650DN Instrukcja obsługi A00F-9561-00H 1800853-009A Wstęp Dziękujemy za nabycie drukarki magicolor 4650EN/4650DN. Twój wybór był trafny. Drukarka magicolor 4650EN/4650DN jest specjalnie

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro

RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro WPROWADZENIE W tej sekcji znajdują się ważne informacje, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z programu SymbolWriter Pro. Składa się ona z następujących

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Dostęp do menu drukarki

Dostęp do menu drukarki Dostęp do menu drukarki 1 Wyłącz drukarkę. 2 Otwórz górne przednie drzwiczki. 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Kontynuuj podczas włączania drukarki. Wszystkie lampki zaświecą się po kolei. 4 Zwolnij przycisk

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise Desktop 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE... INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

C130 INSTRUKCJA OBSŁUGI

C130 INSTRUKCJA OBSŁUGI C130 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przedmowa Podjęto wszelkie działania w celu zamieszczenia w niniejszym dokumencie kompletnych, dokładnych i aktualnych informacji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL:

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: MODEL: CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.00 Październik 2007 Wydanie 1 Ustawienia domyślne Adres IP Hasła http://192.168.1.10 Sterowanie konferencją 1234

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

QUICKSTORE PORTABLE PRO USB3.0

QUICKSTORE PORTABLE PRO USB3.0 QUIKSTORE PORTLE PRO US3.0 PORĘZNIK QUIKSTORE PORTLE PRO US3.0 1. Instalacja oprogramowania 1. Włóż dołączony dysk ysk z narzędziami do napędu /V. 2. Wybierz napęd /V (tj. :\). 3. Otwórz folder Sharkoon.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI Podręcznik szybkiej instalacji DA-70851 1. Instalacja sterownika Przestroga: NIE PODŁĄCZAĆ adaptera do komputera przed zainstalowaniem dostarczonego sterownika. Włożyć dostarczony

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Żeby zainstalować Wirtualny Dysk Twój komputer musi spełniać minimalne wymagania: - w zakresie systemu operacyjnego, powinien mieć zainstalowany jeden z

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Stacje robocze Compaq Deskpro i Evo

Stacje robocze Compaq Deskpro i Evo b Wrzesień 2001 Ten podręcznik zawiera instrukcje, które ułatwią skonfigurowanie oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem. Przedstawiono w nim również podstawowe informacje dotyczące usuwania problemów,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy za zakup opisywanego produktu.

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania MODEL: MX-2010U MX-2310U CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

bizhub C20 Instrukcja obsługi drukarki/kopiarki/ skanera

bizhub C20 Instrukcja obsługi drukarki/kopiarki/ skanera bizhub C20 Instrukcja obsługi drukarki/kopiarki/ skanera A0FD-9569-02H Wstęp Dziękujemy za nabycie urządzenia bizhub C20. Twój wybór był trafny. Urządzenie bizhub C20 jest specjalnie zaprojektowane do

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer.

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Możemy dodawać lub usuwać poszczególne role. Można to zrobić później uruchamiając START Zarządzanie tym serwerem

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

Mało toneru / Wymień zestaw bębna światłoczułego Załaduj / Wyjmij papier

Mało toneru / Wymień zestaw bębna światłoczułego Załaduj / Wyjmij papier Skrócony opis Opis panelu operacyjnego Na panelu operacyjnym znajdują się 2 przyciski i 6 kontrolek (przycisk jest kontrolką i przyciskiem). Kontrolki informują o stanie drukarki. Przyciski służą do wznawiania

Bardziej szczegółowo

magicolor 4750EN/4750DN Instrukcja obsługi

magicolor 4750EN/4750DN Instrukcja obsługi magicolor 4750EN/4750DN Instrukcja obsługi A0VD-9561-00H Dziękujemy Dziękujemy za nabycie drukarki magicolor 4750EN/4750DN. Dokonałeś doskonałego wyboru. Drukarki magicolor 4750EN/4750DN są specjalnie

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku

Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku 1. Minimalne wymagania sprzętowe System operacyjny: Microsoft Window XP SP3 (32 bit), XP SP2 (64 bit), Windows Vista SP1, 7, Microsoft Windows Server 2003 SP2,

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA MODEL: MX-M8N MX-M6N MX-M45N MX-M50N CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A)

HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A) HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A) Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono cena brutto 11 990.00 zł MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne) HP - toner CF214A (black) nr 14A tonery 837.52 zł

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu GHI PQRS 7 JKL TUV

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Promocja wykorzystania biogazu w regionach Europy www.biogasaccepted.eu Studienzentrum für internationale Analysen 4553 Schlierbach/ Österreich Manual - Page 1/13 Contents Contents...2

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo