Dostęp do menu drukarki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostęp do menu drukarki"

Transkrypt

1 Dostęp do menu drukarki 1 Wyłącz drukarkę. 2 Otwórz górne przednie drzwiczki. 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Kontynuuj podczas włączania drukarki. Wszystkie lampki zaświecą się po kolei. 4 Zwolnij przycisk Kontynuuj. 1

2 5 Zamknij górne przednie drzwiczki. Zaświeci się sekwencja lampek reprezentująca menu główne i wydrukowana zostanie strona konfiguracji ustawień drukarki. Informacje na temat tej strony znajdują się w części Drukowanie strony konfiguracji ustawień drukarki. 2

3 Drukowanie strony konfiguracji ustawień drukarki 3 W celu wydrukowania strony konfiguracji ustawień drukarki wykonaj czynności zawarte wrozdziale Dostęp do menu drukarki. Strona zawiera wykaz dostępnych menu oraz instrukcje na temat przechodzenia do danego menu, elementu menu i opcji, które można zmieniać, jak również sposobu wyboru i zapisywania wybranych opcji. Menu reprezentowane są sekwencjami lampek Gotowa/Dane, Mało toneru, Załaduj/ Wyjmij papier oraz Zacięty papier. Elementy menu oraz ich opcje określane są za pomocą sekwencji lampek Błąd oraz Naciśnij przycisk Kontynuuj. Poruszanie się po menu i elementach menu oraz wybór i zapisywanie opcji Naciskaj i zwalniaj przycisk Anuluj, aby przewijać menu i ich elementy. Naciskaj i zwalniaj przycisk Kontynuuj, aby przejść do żądanej opcji. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Kontynuuj do czasu, aż wszystkie lampki zaświecą się po kolei, aby zapisać ustawioną opcję. Aby powrócić do menu głównego, naciśnij i przytrzymaj przycisk Anuluj do czasu, aż wszystkie lampki zaświecą się po kolei.

4 Opuszczanie systemu menu Aby całkowicie opuścić system menu, wyłącz drukarkę. Przegląd menu 4 Menu testów Menu testów służy do drukowania informacji dotyczących dostępnych zasobów drukarki, jej ustawień oraz zadań wydruku. Pozostałe elementy menu umożliwiają konfigurowanie drukarki oraz rozwiązywanie z drukarką. Przywróć ustawienia fabryczne Zastosowanie: Przywrócenie ustawień drukarki do domyślnych wartości fabrycznych. Wszystkim elementom menu przywracane są ustawienia fabryczne, z wyjątkiem: Opcji Język wyświetlacza. Wszystkich ustawień w menu Port równoległy, Port szeregowy, Sieć komput., Port IR, LocalTalk oraz USB. Wszystkie pobrane zasoby (czcionki, makra oraz zestawy symboli) znajdujące się w pamięci drukarki (RAM) są usuwane. (Zasoby znajdujące się na karcie pamięci Flash lub na dysku twardym pozostają bez zmian). (Aby uzyskać dalsze informacje na temat, patrz Przywracanie ustawień fabrycznych).

5 Zrzut szesnastkowy 5 Zastosowanie: Pomoc w identyfikacji źródła z zadaniem wydruku. Po wybraniu opcji Zrzut szesnastkowy wszystkie wysłane do drukarki dane drukowane są w postaci szesnastkowej oraz za pomocą odwzorowania znaków. Kody sterujące nie są uruchamiane. Aby opuścić opcję Zrzut szesnastkowy, wyłącz drukarkę lub zresetuj ją za pomocą Menu zadań wydr. dostępnego z menu PJL (Język zadania drukarki). Informacje dotyczące poleceń menu PJL zawarte są w pliku Informacje techniczne. (Aby uzyskać dalsze informacje na ten temat, patrz Korzystanie z opcji Tryb zrzutu szesnastkowego). Test jakości Zastosowanie: Pomoc w identyfikacji związanych z jakością wydruku, np. smugami. Po wybraniu tego menu wydrukowane zostaną: Strona zawierająca informacje na temat drukarki, kasety drukującej i bieżących ustawień marginesów oraz obraz pozwalający ocenić jakość wydruku Dwie strony z obrazami, pomocne w ocenie możliwości drukarki związanych z drukowaniem różnych rodzajów grafiki (Aby uzyskać dalsze informacje na ten temat, patrz Drukowanie stron testu jakości).

6 Menu ustawień Za pomocą Menu ustawień można skonfigurować wiele funkcji drukarki. Uwaga: Gwiazdka oznacza wartość ustawioną fabrycznie. 6 Automatyczne CR po LF Zastosowanie: Pozwala określić, czy po poleceniu przejścia do nowego wiersza (LF) automatycznie wykonywana jest operacja powrotu karetki (CR). Wyłącz* - Po poleceniu przejścia do nowego wiersza (LF) operacja powrotu karetki (CR) nie jest wykonywana. Włącz - Po poleceniu przejścia do nowego wiersza (LF) wykonywana jest operacja powrotu karetki (CR). Automatyczne LF po CR Zastosowanie: Pozwala określić, czy po poleceniu powrotu karetki (CR) automatycznie wykonywana jest operacja przejścia do nowego wiersza (LF). Wyłącz* - Po poleceniu powrotu karetki (CR) operacja przejścia do nowego wiersza (LF) nie jest wykonywana. Włącz - Po poleceniu powrotu karetki (CR) wykonywana jest operacja przejścia do nowego wiersza (LF).

7 Port równoległy Menu Port równoległy pozwala zmieniać ustawienia dotyczące zadań wysyłanych do drukarki przez port równoległy. Tryb NPA Uwaga: Gwiazdka oznacza wartość ustawioną fabrycznie. 7 Zastosowanie: Pozwala określić, czy drukarka będzie wykonywała operacje przetwarzania wymagane w komunikacji dwukierunkowej, zgodne ze standardem Network Printing Alliance (NPA) Protocol. Wyłącz - Drukarka nie wykonuje przetwarzania w trybie NPA. Włącz - Drukarka wykonuje przetwarzanie w trybie NPA. Jeśli dane nie mają formatu NPA, są odrzucane jako nieprawidłowe. Auto* - Drukarka sprawdza format danych i przetwarza je zgodnie z wykrytym formatem.

8 Protokół 8 Zastosowanie: Określenie protokołu interfejsu równoległego. Standardowa - Umożliwia rozwiązanie niektórych związanych z interfejsem równoległym. Fastbytes* - Pozwala uzyskać zgodność z większością istniejących rozwiązań interfejsów połączeń równoległych (ustawienie zalecane). Tr yb 2 Zastosowanie: Określenie, czy dane portu równoległego są próbkowane na wyjściu czy na wejściu sygnału próbkującego. Wyłącz - Dane portu równoległego próbkowane są na wyjściu sygnału próbkującego. Włącz* - Dane portu równoległego próbkowane są na wejściu sygnału próbkującego.

9 Binarny PS (MAC) Zastosowanie: Umożliwia dostosowanie drukarki do przetwarzania binarnych zadań wydruku w języku PostScript stosowanym w komputerach Macintosh. Wyłącz - Drukarka filtruje zadania wydruku w języku PostScript za pomocą standardowego protokołu. Włącz - Drukarka przetwarza binarne zadania wydruku w języku PostScript wysłane z komputera pracującego w systemie operacyjnym Macintosh. Ustawienie to często powoduje błąd zadania wydruku systemu Windows. Auto* - Drukarka przetwarza zadania wydruku wysłane z komputera pracującego w systemie operacyjnym Windows lub Macintosh. 9

10 Menu USB 10 Menu USB umożliwia zmianę ustawień dotyczących uniwersalnej magistrali szeregowej (USB). Uwaga: Gwiazdka oznacza wartość ustawioną fabrycznie. Tryb NPA Zastosowanie: Pozwala określić, czy drukarka będzie wykonywała operacje przetwarzania wymagane w komunikacji dwukierunkowej, zgodne ze standardem Network Printing Alliance (NPA) Protocol. Uwaga: Zmiana tego elementu menu spowoduje zresetowanie drukarki. Wyłącz - Drukarka nie wykonuje przetwarzania w trybie NPA. Włącz - Drukarka wykonuje przetwarzanie w trybie NPA. Jeśli dane nie mają formatu NPA, są odrzucane jako nieprawidłowe. Auto* - Drukarka sprawdza format danych i przetwarza je zgodnie z wykrytym formatem.

11 Binarny PS (MAC) Zastosowanie: Umożliwia dostosowanie drukarki do przetwarzania binarnych zadań wydruku w języku PostScript stosowanym w komputerach Macintosh. 11 Wyłącz - Drukarka filtruje zadania wydruku w języku PostScript za pomocą standardowego protokołu. Włącz - Drukarka przetwarza binarne zadania wydruku w języku PostScript wysłane z komputera pracującego w systemie operacyjnym Macintosh. Uwaga: Ustawienie to często powoduje błąd zadania wydruku systemu Windows. Auto* - Drukarka przetwarza zadania wydruku wysłane z komputera pracującego w systemie operacyjnym Windows lub Macintosh.

12 Sieć komputerowa Menu Sieć komputerowa umożliwia zmianę ustawień dotyczących zadań wysyłanych do drukarki przez port sieciowy (Sieć standardowa lub Opcja sieci <x>). Tryb NPA Uwaga: Gwiazdka oznacza wartość ustawioną fabrycznie. 12 Zastosowanie: Pozwala określić, czy drukarka będzie wykonywała operacje przetwarzania wymagane w komunikacji dwukierunkowej, zgodne ze standardem Network Printing Alliance (NPA) Protocol. Uwaga: Zmiana tego elementu menu spowoduje zresetowanie drukarki. Wyłącz - Drukarka nie wykonuje przetwarzania w trybie NPA. Włącz - Drukarka wykonuje przetwarzanie w trybie NPA. Auto* - Drukarka sprawdza format danych i przetwarza je zgodnie z wykrytym formatem.

13 Binarny PS (MAC) Zastosowanie: Umożliwia dostosowanie drukarki do przetwarzania binarnych zadań wydruku w języku PostScript stosowanym w komputerach Macintosh. 13 Wyłącz - Drukarka filtruje zadania wydruku w języku PostScript za pomocą standardowego protokołu. Włącz - Drukarka przetwarza binarne zadania wydruku w języku PostScript wysłane z komputera pracującego w systemie operacyjnym Macintosh. Ustawienie to często powoduje błąd zadania wydruku systemu Windows. Auto* - Drukarka przetwarza zadania wydruku wysłane z komputera pracującego w systemie operacyjnym Windows lub Macintosh.

14 Szybkość karty siec. 14 Zastosowanie: Karta sieciowa automatycznie rejestruje szybkość połączenia sieciowego, funkcję tę można jednak wyłączyć i określić szybkość ręcznie. Auto* - Drukarka rejestruje aktualną szybkość połączenia sieciowego. 10 megabitów na sekundę (Mbps), Half Duplex - Wymuszenie, aby drukarka łączyła się z siecią tylko przy szybkości 10 Mbps, w trybie niejednoczesnej komunikacji w obu kierunkach (Half Duplex). 10 Mbps, Full Duplex - Wymuszenie, aby drukarka łączyła się z siecią tylko przy szybkości 10 Mbps, w trybie jednoczesnej komunikacji w obu kierunkach (Full Duplex). 100 Mbps, Full Duplex - Wymuszenie, aby drukarka łączyła się z siecią tylko przy szybkości 100 Mbps, w trybie niejednoczesnej komunikacji w obu kierunkach (Half Duplex). 100 Mbps, Full Duplex - Wymuszenie, aby drukarka łączyła się z siecią tylko przy szybkości 100 Mbps, w trybie jednoczesnej komunikacji w obu kierunkach (Full Duplex).

Drukarki HP LaserJet P3010 Series Podręcznik użytkownika

Drukarki HP LaserJet P3010 Series Podręcznik użytkownika Drukarki HP LaserJet P3010 Series Podręcznik użytkownika Korzystanie z produktu Zarządzanie produktem Konserwacja produktu Rozwiązywanie problemów Dodatkowe informacje dotyczące produktu: www.hp.com/support/ljp3010series

Bardziej szczegółowo

HP LaserJet P4010 i P4510 Series Drukarki. Podręcznik użytkownika

HP LaserJet P4010 i P4510 Series Drukarki. Podręcznik użytkownika HP LaserJet P4010 i P4510 Series Drukarki Podręcznik użytkownika Syst strat Drukarki HP LaserJet P4010 i P4510 Series Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Bardziej szczegółowo

hp color LaserJet 4600dtn, 4600hdn instrukcja obsługi

hp color LaserJet 4600dtn, 4600hdn instrukcja obsługi hp color LaserJet 4600, 4600n, 4600dn, 4600dtn, 4600hdn instrukcja obsługi Kolorowa drukarka hp LaserJet serie 4600 Instrukcja obsługi ii PLWW Prawa autorskie i licencje Copyright Hewlett-Packard Company,

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika Lipiec 2014 Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. XEROX i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR Instrukcja obsługi M551n M551dn M551xh HP LaserJet Enterprise 500 color M551 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Jak korzystać z tego podręcznika...12 Symbole...12 Opis wybranego modelu...13 Używanie przycisków...14 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Drukarka hp LaserJet 4250/4350 series

Drukarka hp LaserJet 4250/4350 series Drukarka hp LaserJet 4250/4350 series Drukarka HP LaserJet serii 4250 lub 4350 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencje 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET PRO X451 AND X551 SERIES PRINTERS. User Guide

OFFICEJET PRO X451 AND X551 SERIES PRINTERS. User Guide OFFICEJET PRO X451 AND X551 SERIES PRINTERS User Guide HP OFFICEJET PRO X451 HP OFFICEJET PRO X551 HP Officejet Pro serii X451 i X551 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2013 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

X644e, X646e. Podręcznik użytkownika. www.lexmark.com. październik 2005

X644e, X646e. Podręcznik użytkownika. www.lexmark.com. październik 2005 X644e, X646e Podręcznik użytkownika październik 2005 www.lexmark.com Lexmark i logo Lexmark z symbolem diamentu są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...12 Opis wybranego modelu...13 Jak korzystać z tego podręcznika...14 Symbole...14 Używanie przycisków...15 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Lexmark C920. Podręcznik użytkownika. www.lexmark.com. marzec 2005

Lexmark C920. Podręcznik użytkownika. www.lexmark.com. marzec 2005 Lexmark C920 Podręcznik użytkownika marzec 2005 www.lexmark.com Lexmark i logo Lexmark z symbolem diamentu są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Drukarka HP Color LaserJet Professional seria CP5220 Podręcznik użytkownika

Drukarka HP Color LaserJet Professional seria CP5220 Podręcznik użytkownika Drukarka HP Color LaserJet Professional seria CP5220 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA DCP-8070D DCP-8085DN MFC-8370DN MFC-8380DN MFC-8480DN MFC-8880DN MFC-8890DW Niektóre modele są niedostępne w danym kraju. Wersja A POL Znaki towarowe Logo Brother jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO M1530 SERII. Instrukcja obsługi

LASERJET PRO M1530 SERII. Instrukcja obsługi LASERJET PRO M1530 SERII Instrukcja obsługi HP LaserJet Pro M1530 MFP Series Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

HP LaserJet serii P2010 Instrukcja obsługi

HP LaserJet serii P2010 Instrukcja obsługi HP LaserJet serii P2010 Instrukcja obsługi HP LaserJet serii P2010 Instrukcja obsługi Informacje o prawach autorskich 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub

Bardziej szczegółowo

Fiery Command WorkStation

Fiery Command WorkStation 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 18 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści

Bardziej szczegółowo

T640, T642, T644. Podręcznik użytkownika. www.lexmark.com. marzec 2005

T640, T642, T644. Podręcznik użytkownika. www.lexmark.com. marzec 2005 T640, T642, T644 Podręcznik użytkownika marzec 2005 www.lexmark.com Lexmark i logo Lexmark z symbolem diamentu są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Konfiguracja i instalacja

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Konfiguracja i instalacja Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Konfiguracja i instalacja 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Drukarka etykiet QL-710W/720NW Niniejszy podręcznik należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Zalecamy przechowywanie podręcznika w pobliżu urządzenia w celu korzystania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX WORKCENTRE 3225 http://pl.yourpdfguides.com/dref/5744261

Twoja instrukcja użytkownika XEROX WORKCENTRE 3225 http://pl.yourpdfguides.com/dref/5744261 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla XEROX WORKCENTRE 3225. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla XEROX WORKCENTRE 3225

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

HP 9250C Digital Sender

HP 9250C Digital Sender HP 9250C Digital Sender Podręcznik użytkownika Informacja o prawach autorskich 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej pisemnej

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart C7200 All-in-One series. Podręczny przewodnik

HP Photosmart C7200 All-in-One series. Podręczny przewodnik HP Photosmart C7200 All-in-One series Podręczny przewodnik Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 MFP Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 Seria MFP Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie drukarki

Oprogramowanie drukarki Oprogramowanie drukarki Informacje o oprogramowaniu drukarki Oprogramowanie firmy Epson obejmuje sterownik drukarki i program EPSON Status Monitor 3. Sterownik drukarki to oprogramowanie pozwalające komputerowi

Bardziej szczegółowo

MX-M182D MX-M202D MX-M232D CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MX-M182D MX-M202D MX-M232D CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL: MX-M8 MX-M8D MX-M0D MX-MD CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI WSTĘP... KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI... RÓŻNICE MIĘDZY MODELAMI... 5 INSTALACJA ZANIM ZAINSTALULESZ OPROGRAMOWANIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Oprogramowania

Instrukcja Oprogramowania Instrukcja Oprogramowania Niektóre modele nie są dostępne we wszystkich krajach. dla użytkowników modeli DCP: niniejsza dokumentacja dotyczy zarówno modeli MFC, jak i DCP. Oznacza to, że nazwa MFC używana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy, bezprzewodowy serwer wydruku dla sieci Niniejsza Instrukcja obsługi dla sieci zawiera niezbędne informacje na temat ustawień

Bardziej szczegółowo