pagepro 4650EN/5650EN Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pagepro 4650EN/5650EN Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 pagepro 4650EN/5650EN Instrukcja obsługi A0DX H F

2 Wstęp Dziękujemy za nabycie drukarki pagepro 4650EN/5650EN. Twój wybór był trafny. Drukarka pagepro 4650EN/5650EN jest specjalnie zaprojektowane do uzyskiwania optymalnej wydajności w środowiskuů Windows, Macintosh i Linux. Znaki ochronne Nazwa KONICA MINOLTA i logotyp KONICA MINOLTA są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami ochronnymi spółki KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. pagepro i PageScope są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami ochronnymi spółki KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zarejestrowane znaki ochronne są majątkiem odpowiednich właścicieli. Prawa autorskie Niniejszy dokument jest chroniony prawami autorskimi 2007 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, , Japan. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcji nie wolno kopiować w całości lub częściowo, nie wolno przenosić na inne nośniki lub tłumaczyć na inne języki bez wyraźnej pisemnej zgody firmy KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Uwaga dotycząca instrukcji Firma KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji i opisywanych urządzeniach bez uprzedniego powiadomienia. Przy opracowaniu podręcznika dołożono wszelkich starań, aby był bez błędów i aby były w nim podane wszystkie potrzebne informacje. Pomimo to firma KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. nie daje żadnych gwarancji, obejmujących bez ograniczeń jakiekolwiek gwarancje sprzedajnosci lub zastosowania do określonych celów, które by mogły wynikać z niniejszej instrukcji. Firma KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy zawarte wpodręczniku, lub za przypadkowe, specjalne lub następcze szkody i straty, powstałe w wyniku przygotowania lub stosowania informacji zawartych w niniejszym podręczniku w trakcie obsługi urządzenia, lub związane z wydajnością urządzenia obsługiwanego zgodnie z tymi informacjami.

3 Umowa licencyjna o używaniu dostarczonego oprogramowania Z drukarką są dostarczane następujące materiały od spółki Konica Minolta Business Technologies, Inc. (KMBT): oprogramowanie dostarczone jako część systemu drukowego, kodowane cyfrowo, maszynowo odczytywane dane zakodowane w specjalnym formacie i postaci zaszyfrowanej (dalej Czcionki ), oprogramowanie do instalacji do komputera iużytkowania w połączeniu z oprogramowaniem do drukowania (dalej Oprogramowanie sterujące ) oraz materiały pisemne (dalej Dokumentacja ). Termin Oprogramowanie w niniejszej instrukcji dotyczy Oprogramowania do drukowania, Czcionek i Oprogramowania sterującego oraz obejmuje wszystkie aktualizacje, zmienione wersje, dodatki i kopie Oprogramowania. Oprogramowanie możesz użytkować zgodnie z warunkami niniejszej Umowy licencyjnej. KMBT udziela nie wyłącznego prawa do użytkowania Oprogramowania i Dokumentacji pod warunkiem wyrażenia zgody na następujące warunki: 1. Oprogramowanie do drukowania oraz dostarczone Czcionki możesz stosować do wyobrażania na licencjonowanym urządzeniu wyjściowym (lub kilku takich urządzeniach) wyłącznie na wewnętrzne potrzeby firmy. 2. Oprócz warunków stosowania Czcionek, podanych w podanej powyżej sekcji 1 (Oprogramowanie do drukowania), możesz używać czcionki Roman do reprodukowania grubości, stylu i wersji liter, cyfr, znaków i symboli ( Kroje czcionki ) na ekranie lub monitorze na potrzeby Twojej firmy. 3. Możesz sporządzić jedną kopię zapasową Oprogramowania sterującego pod warunkiem, że kopia ta nie zostanie zainstalowana lub wykorzystana w żadnym komputerze. Bez względu na powyższe ograniczenia Oprogramowanie sterujące możesz zainstalować do jakiegokolwiek komputera wyłącznie do celu użytkowania z jednym lub więcej systemów drukowych korzystających z Oprogramowania do drukowania. 4. Prawa podane w niniejszej Umowie licencyjnej możesz przenieść na nabywcę wszystkich praw właściciela licencji na dane Oprogramowanie i Dokumentację (dalej Nabywca ) pod warunkiem, że Nabywcy przekażesz wszystkie kopie danego Oprogramowania i Dokumentacji. Nabywca wyraża zgodę na to, że będzie przestrzegać warunków iwymagań podanych w niniejszej Umowie licencyjnej. 5. Wyrażasz zgodę na to, że nie będziesz modyfikować, dostosowywać lub tłumaczyć Oprogramowania i Dokumentacji. 6. Wyrażasz zgodę na to, że nie będziesz próbować zmieniać, dekompletować, rozszyfrowywać, przerabiać ani tłumaczyć Oprogramowania. 7. Spółka KMBT i jej dostawcy zastrzegają sobie prawa własności na Oprogramowanie i Dokumentację oraz wszystkie kopie Oprogramowania i Dokumentacji. 8. Znaki towarowe będą stosowane według ogólnie obowiązujących procedur, łącznie z podaniem nazwy lub nazwiska właściciela znaku towarowego. Znaków towarowych można użyć wyłącznie do identyfikacji wydruku, wytworzonego za pomocą Oprogramowania. Takie użycie jakiegokolwiek znaku towarowego nie daje żadnych praw własności na te znaki towarowe. 9. Nie wolno wynajmować, wydzierżawiać, udzielać licencji lub przekazywać wersji lub kopii Oprogramowania nie używanego przez Posiadacza licencji, ew. Oprogramowania zawartego na jakimkolwiek nie używanym nośniku, poza przypadkami trwałego przekazania wszelkiego Oprogramowania i Dokumentacji, jak jest opisane powyżej.

4 10. Spółka KMBT ani jej dostawcy nie będą w żadnym wypadku odpowiadać za następcze, przypadkowe POŚREDNIE, ZWIĄZANE Z PRAWEM KARNYM lub specjalne szkody obejmujące jakąkolwiek stratę zysku lub inwestycji nawet w przypadku, kiedy spółka KMBT została poinformowana o możliwości zaistnienia takiej szkody, lub za jakiekolwiek roszczenia stron trzecich. Spółka KMBT i jej dostawcy zrzekają się wszystkich gwarancji dotyczących Oprogramowania, jawnych i niejawnych, obejmujących bez ograniczeń wynikające z nich gwarancje sprzedajności lub przydatności do określonego celu, prawo własności i naruszenie praw stron trzecich. Prawodawstwo niektórych państw nie dopuszcza wykluczenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody następcze, przypadkowe lub specjalne, dlatego podane ograniczenia nie muszą dotyczyć Ciebie. 11. Uwaga dla czynników rządowych w USA: Oprogramowanie jest pozycją komercyjną według definicji podanej w artykule 48 C.F.R.2.101, złożoną z komercyjnego oprogramowania komputerowego i dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego, według warunków podanych w artykule 48 C.F.R Zgodnie zartykułami 48 C.F.R i 48 C.F.R. od do wszystkie czynniki rządowe nabywają Oprogramowanie wyłącznie z prawami opisanymi w niniejszej Umowie licencyjnej. 12. Wyrażasz zgodę na to, że nie będziesz eksportować Oprogramowania w jakiejkolwiek postaci w sposób, który narusza jakikolwiek przepis prawny lub wytyczne dotyczące rozporządzeń w zakresie eksportu danego kraju. Wyłącznie dla krajów członkowskich UE Ten symbol oznacza: Nie likwiduj tego produktu z odpadem domowym! Zalecenia dotyczace prawidlowej likwidacji wyrobu podadzą odpowiednie urzędy lokalne. Jezeli kupujesz nowy wyrób, stary mozesz oddać naszemu sprzedawcy do odpowiedniej likwidacji. Recykling tego wyrobu pomoże w ochronie przyrody i zapobiegnie możliwemu negatywnemu wplywowi na środowisko lub zdrowie ludzi, które może spowodować nieprawidłowa manipulacja z odpadami. Urzadzenie spelnia wymagania dyrektywy RoHS (2002/95/EC).

5 Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania Niniejsze urządzenie oferuje funkcję zapobiegającą fałszowaniu, która uniemożliwia nielegalne kopiowanie instrumentów finansowych. Ze względu na działanie funkcji zapobiegającej fałszerstwom na obrazach wydruków sporadycznie pojawiać się mogą zniekształcenia, a w określonych warunkach zapisanie danych może nie być możliwe. Producent będzie wdzięczny za wyrozumiałość użytkowników.

6

7 Spis treści 1 Wstęp... 1 Zapoznanie się z urządzeniem... 2 Wymagania dotyczące miejsca... 2 Części drukarki... 4 Widok z przodu... 4 Widok z tyłu... 4 Widok wnętrza... 5 Widok z przodu drukarki z urządzeniami dodatkowymi Oprogramowanie... 7 CD-ROM Printer Driver... 8 Sterowniki PostScript... 8 Sterowniki PCL... 8 Sterowniki XPS... 8 Pliki PPD... 9 CD-ROM Utilities and Documentation Programy użytkowe Wymagania systemowe i Spis treści

8 Wybór nastawień podstawowych sterownika dla Windows...13 Windows 7/Server 2008 R2/Vista/Server 2008/XP/ Server 2003/2000 (KONICA MINOLTA pagepro 4650(5650) PCL, KONICA MINOLTA pagepro 4650(5650) PS)...13 Odinstalowanie sterownika drukarki (w Windows)...15 Windows 7/Server 2008 R2/Vista/Server 2008/XP/ Server 2003/2000 (KONICA MINOLTA pagepro 4650(5650) PCL, KONICA MINOLTA pagepro 4650(5650) PS)...15 Otwarcie sterownika drukarki (w Windows)...16 Windows 7/Server 2008 R2 (w przypadku pagepro 5650EN)...16 Windows Vista/Server Windows XP/Server Windows Korzystanie ze sterownika PostScript i sterownika PCL...17 Wspólne przyciski...17 OK...17 Anuluj...17 Zastosuj...17 Pomoc...17 Ulubione nastawienia...17 Obrazek papieru...18 Obrazek drukarki...18 Obrazek Jakość...18 Domyślne...18 Karta Rozszerzone (tylko sterownik PostScript)...18 Karta Podstawowe...18 Karta Rozłożenie...19 Karta Dokańczanie...19 Karta Nastawienie okładki...20 Karta Znak wodny/przedruk...20 Karta Jakość...21 Karta Pozostałe...21 Ograniczenia funkcji sterownika drukarki zainstalowanych funkcją Pokaż i drukuj Program Monitor stanu (tylko dla Windows)...23 Praca z programem Monitor stanu...24 Wstęp...24 System operacyjny...24 Uruchamianie programu Monitor stanu...24 Korzystanie z programu Monitor stanu...25 Rozpoznanie komunikatu programu Monitor stanu...26 Rozwiązywanie problemów z pomocą programu Monitor stanu...26 Ukończenie programu Monitor stanu...26 ii Spis treści

9 4 Pulpit sterowniczy drukarki i menu konfiguracji Pulpit sterowniczy Przyciski i port na pulpicie sterowniczym Wyświetlacz Pomoc Przegląd menu konfiguracji Menu główne Menu DRUK PRÓBNY Drukowanie lub usunięcie zapisanego zadania drukowania Zadanie hasła Menu DRUK Menu PAPIER Menu JAKOŚĆ Menu DRUK Z PAMIĘCI Menu INTERFEJS Menu WYJŚC. SYSTEM Menu UTRZYMANIE Menu SERWIS Bezpośredni druk z pamięci Bezpośredni druk z pamięci Druk z podłączonego nośnika pamięciowego USB Media do drukowania Właściwości mediów do drukowania Typy mediów do drukowania Papier biurowy (papier recyklowany) Papier gruby Koperty Etykiety samoprzylepne Kartki pocztowe Papier cienki Folia przezroczysta Gwarantowany obszar drukowania Obszar drukowania koperty Marginesy strony Ładowanie mediów Ładowanie mediów (Podajnik 1/2/3/4) Ładowanie papieru biurowego Inne media Ładowanie kopert Wkładanie arkuszy z etykietami, kart pocztowych, papieru grubego, papieru cienkiego i folii przezroczystych Wkładanie papieru większego, niż A Wkładanie długiego papieru do Podajnika Spis treści iii

10 Druk obustronny Zasobnik wyjściowy Dokańczanie Drukowanie z oddzielaniem zadań Druk z odsadzaniem Przechowywanie mediów do drukowania Wymiana materiałów eksploatacyjnych Wymiana materiałów eksploatacyjnych Kasety z tonerem Wymiana kasety z tonerem Wymiana urządzenia utrwalającego Wymiana wałka przenoszenia obrazu Wymiana wałka posuwu Wymiana wałka posuwu (w podajniku) Wymiana wałka posuwu (w drukarce) Wymiana baterii Utrzymanie drukarki Utrzymanie drukarki Czyszczenie drukarki Części zewnętrzne Czyszczenie wałka posuwu (w podajniku) Czyszczenie wałka posuwu (w drukarce) Czyszczenie wałków posuwu w jednostce druku obustronnego Czyszczenie wałków posuwu zasobnika odsadzającego Czyszczenie soczewki lasera Usuwanie problemów Wstęp Drukowanie strony konfiguracyjnej drukarki Zapobieganie zablokowaniu mediów do drukowania Trasa przejścia mediów do drukowania przez drukarkę Wyjmowanie zablokowanych mediów Komunikat o zablokowaniu mediów i ich usuwaniu Usuwanie zablokowanych mediów z podajnika papieru Usuwanie zablokowanych mediów z jednostki druku obustronnego Usuwanie zablokowany mediów z urządzenia utrwalającego Usuwanie zablokowanych mediów z okolicy wałka przenoszenia obrazu Usuwanie zablokowanych mediów z zasobnika odsadzającego Rozwiązywanie problemów z zablokowaniem mediów Usuwanie innych problemów Rozwiązywanie problemów z jakością druku iv Spis treści

11 Komunikat stanu, błędu i serwisowy Standardowy komunikat stanu Komunikaty błędów (Ostrzeżenia:) Komunikaty błędów (Uwagi dla obsługi:) Komunikat serwisowy: Instalacja urządzeń dodatkowych Wstęp Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi Pamięci DIMM Instalacja modułu DIMM Zestaw dysku twardego Instalacja zestawu dysku twardego Karta CompactFlash Instalacja karty CompactFlash Jednostka druku obustronnego Instalacja jednostki druku obustronnego Jednostka dolnego podajnika Skład zestawu Instalacja jednostki dolnego podajnika Zasobnik odsadzający Instalacja zasobnika odsadzającego Instalacja zasobnika do wysuwania drukowaną stroną w górę A Dodatek Dane techniczne Drukarka Zakładana żywotność materiałów eksploatacyjnych Spis treści v

12 vi Spis treści

13 1 Wstęp

14 Zapoznanie się z urządzeniem Wymagania dotyczące miejsca Zalecamy dotrzymanie wymagań dotyczących miejsca podanych na ilustracjach, ponieważ zapewniają łatwą obsługę urządzenia, wymianę materiałów eksploatacyjnych i utrzymanie. 200 mm (7,9 ") 921,8 mm (36,3 ") 421,8 mm (16,6 ") 300 mm (11,8 ") Widok z przodu 200 mm (7,9 ") 921,8 mm (36,3 ") 421,8 mm (16,6 ") 300 mm (11,8 ") Widok z przodu drukarki z urządzeniami dodatkowymi 2 Zapoznanie się z urządzeniem

15 200 mm (7,9 ") 921,5 mm (36,3 ") 721,5 mm (28,4 ") 150 mm (5,9 ") 275 mm (10,8 ") 465,4 mm (18,3 ") 1130,4 mm (44,5 ") 240 mm (9,4 ") 100 mm (3,9 ") Widok z boku drukarki z urządzeniami dodatkowymi Wyposażenie dodatkowe urządzenia jest na ilustracji zaznaczone szarym kolorem. Zapoznanie się z urządzeniem 3

16 Części drukarki Na ilustracjach są wyobrażone poszczególne części urządzenia, których nazwy są używane w całym podręczniku, dlatego zalecamy dokładne zapoznanie się z nimi. Widok z przodu 1. Centralny zasobnik wyjściowy Pulpit sterowniczy 3. Otwory wentylacyjne 4. Miarka papieru 5. Podajnik 1 (150 arkuszy A4) 2 6. Podajnik 2 (550 arkuszy A4) 7. Wyłącznik 7 8. Ogranicznik papieru Widok z tyłu Wyjście gazów 2. Konektor na jednostkę druku obustronnego Gniazdko kabla sieciowego 4. Konektor interfejsu USB 6 5. Konektor interfejsu 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T Ethernet 6. Port równoległy Zapoznanie się z urządzeniem

17 Widok wnętrza 1. Ogranicznik papieru 2. Kaseta z tonerem 3. Pokrywa górna 4. Urządzenie utrwalające 5. Wałek przenoszenia obrazu Dla pagepro 5650EN 5 Dla pagepro 4650EN Zapoznanie się z urządzeniem 5

18 Widok z przodu drukarki zurządzeniami dodatkowymi Jednostka druku obustronnego 2. Jednostki podajników dolnych (Podajnik 3 i Podajnik 4) 3. Zasobnik boczny 4. Zasobnik odsadzający 5. Zasobnik do wysuwania drukowaną stroną w górę (pagepro 5650EN: standardowo, pagepro 4650EN: urządzenie dodatkowe) Dla pagepro 5650EN Dla pagepro 4650EN Zapoznanie się z urządzeniem

19 2 Oprogramowanie

20 CD-ROM Printer Driver pagepro 4650EN nie obsługuje Windows 7/Server 2008 R2 oraz Mac OS X Sterowniki PostScript System operacyjny Windows 7/Vista/Server 2008/ XP/Server 2003/2000 Windows 7/Server 2008 R2/ Vista/Server 2008/XP/ Server 2003 dla 64 bit Zastosowanie Sterowniki udostępniają wszystkie funkcje drukarki, łącznie z dokańczaniem i zaawansowanymi możliwościami rozłożenia strony. Patrz też Otwarcie sterownika drukarki (w Windows) na stronie 16. Dla aplikacji wymagających podczas drukowania zadania pliku PPD (np. PageMaker lub Corel Draw), są przygotowane potrzebne pliki PPD. Zadając plik PPD podczas drukowania w systemie Windows Vista, XP, Server 2003 i 2000 użyj odpowiedniego pliku PPD dostarczonego na płycie CD-ROM Printer Driver. Sterowniki PCL System operacyjny Windows 7/Vista/Server 2008/ XP/Server 2003/2000 Windows 7/Server 2008 R2/Vista/ Server 2008/XP/Server 2003 dla 64 bit Sterowniki XPS Zastosowanie Sterowniki udostępniają wszystkie funkcje drukarki, łącznie z dokańczaniem i zaawansowanymi możliwościami rozłożenia strony. Patrz też Otwarcie sterownika drukarki (w Windows) na stronie 16. System operacyjny Windows Vista Windows Vista dla 64 bit Zastosowanie Te mini sterowniki do systemu Windows Vista są oparte o trzon systemu Windows. Szczegółowe informacje o metodach instalacji i funkcjach znajdziesz na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. 8 CD-ROM Printer Driver

21 Sterownika XPS nie można instalować funkcją automatycznego odtwarzania płyty CD-ROM Printer Driver. Szczegółowe informacje znajdziesz w podręczniku Reference Guide na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. Pliki PPD System operacyjny Windows 7/Server 2008 R2/ Vista/Server 2008/XP/Server 2003/2000 Macintosh OS X (10.2.8/10.3/ 10.4/10.5/10.6) Red Hat Linux 9.0 SuSE Linux 8.2 Korzystanie Pliki PPD umożliwiają instalowanie drukarki dla całego szeregu platform, sterowników i aplikacji. W celu korzystania ze sterownika drukarki w danych systemach operacyjnych trzeba użyć tych plików PPD. Szczegółowe informacje o sterownikach drukarki dla systemów Macintosh i Linux znajdziesz w podręczniku Reference Guide, dostarczonym na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. Szczegółowe informacje o instalacji sterowników drukarki w systemach Windows znajdziesz w podręczniku Asystent instalacji, ktery znajduje się na płycie CD-ROM Documentation. CD-ROM Printer Driver 9

22 CD-ROM Utilities and Documentation Programy użytkowe Program użytkowy Download Manager (Windows Vista/XP/Server 2003/2000, Macintosh OS lub nowszą) Monitor Stanu (tylko Windows) PageScope Net Care PageScope Web Connection PageScope Network Setup Korzystanie Z programu można korzystać tylko po zainstalowaniu dodatkowego dysku twardego. Umożliwia ładowanie czcionek i danych przedruków na dysk twardy drukarki. Szczegółowe informacje znajdziesz w pomocy dla wszystkich funkcji programu Download Manager. Podaje informacje o aktualnym stanie drukarki, łącznie ze stanem materiałów eksploatacyjnych i wyświetla komunikaty błędów. Szczegółowe informacje znajdziesz w części Program Monitor stanu (tylko dla Windows) na stronie 23. Udostępnia funkcje zarządzania drukarką, na przykład śledzenie stanu drukarki i nastawień sieciowych. Szczegółowe informacje znajdziesz w podręczniku Reference Guide, dostarczonym na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. Umożliwia kontrolę stanu drukarek i zmianę różnych nastawień w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje znajdziesz w podręczniku Reference Guide, dostarczonym na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. Umożliwia zadawanie podstawowych nastawień sieciowych za pomocą protokołów TCP/IP i IPX. Szczegółowe informacje znajdziesz w podręczniku PageScope Network Setup User Manual, dostarczonym na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. 10 CD-ROM Utilities and Documentation

23 Program użytkowy PageScope Plug and Print PageScope NDPS Gateway PageScope Direct Print Korzystanie Automatycznie rozpoznaje nowe drukarki podłączone do sieci i wytwarza obiekty drukowe na serwerze drukowym systemu Windows. Szczegółowe informacje znajdziesz wpodręczniku PageScope Plug and Print Quick Guide, dostarczonym na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. Umożliwia korzystanie z drukarki iurządzenia wielofunkcyjnego KONICA MINOLTA w środowisku NDPS. Szczegółowe informacje znajdziesz wpodręczniku PageScope NDPS Gateway User Manual, dostarczonym na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. Ta aplikacja przynosi funkcje wysyłania plików w formacie PDF i TIFF bezpośrednio do drukarki. Szczegółowe informacje znajdziesz wpodręczniku PageScope Direct Print User s Guide, dostarczonym na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. CD-ROM Utilities and Documentation 11

24 Wymagania systemowe pagepro 4650EN nie obsługuje Windows 7/Server 2008 R2 oraz Mac OS X Komputer osobisty Pentium 2; 400 MHz (zalecamy Pentium 3; 500 MHz lub nowszy) Power Mac G3 lub nowszy (zalecamy G4 lub nowszy) Komputer Macintosh wyposażony w procesor Intel System operacyjny Microsoft Windows Windows 7 Home Premium/Professional/Ultimate/Enterprise, Windows 7 Home Premium/Professional/Ultimate/Enterprise x64 Edition, Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise, Windows Server 2008 Standard/Enterprise, Windows Server 2008 Standard/Enterprise x64 Edition, Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/ Enterprise, Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/ Business/Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition/Professional (zalecamy Service Pack 2), Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows 2000 (Service Pack 4 lub nowszy) Mac OS X i X Server (10.2.8/10.3/10.4/10.5/10.6; producent zaleca zainstalowanie najnowszych poprawek) Red Hat Linux 9.0, SuSE Linux 8.2 Wolne miejsce na dysku twardym Ok. 20 MB wolnego miejsca na sterownik drukarki i program Monitor Stanu Ok. 128 MB wolnego miejsca na przetwarzanie obrazów drukowych Pamięć RAM 128 MB lub więcej Stacja dysków CD-ROM/DVD Interfejs I/O Interfejs10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet Port USB kompatybilny z USB 2.0 High-Speed Interfejs równoległy (IEEE 1284) 12 Wymagania systemowe

25 Bliższe informacje o sterownikach drukarki XPS i o sterownikach drukarki dla systemów Macintosh i Linux znajdziesz w podręczniku Reference Guide na płycie CD-ROM Utilities and Documentation. Wybór nastawień podstawowych sterownika dla Windows Zanim zaczniesz pracować z drukarką, zalecamy sprawdzenie, ewentualnie zmianę nastawienia podstawowego sterownika. W przypadku zainstalowania urządzeń dodatkowych do drukarki powinieneś ich instalację potwierdzić w sterowniku drukarki. Windows 7/Server 2008 R2/Vista/Server 2008/XP/Server 2003/2000 (KONICA MINOLTA pagepro 4650(5650) PCL, KONICA MINOLTA pagepro 4650(5650) PS) 1 Udostępnij sterownik drukarki w następujący sposób: (Windows 7/Server 2008 R2) (w przypadku pagepro 5650EN) W menu Start kliknąć Urządzenia i drukarki, by otworzyć folder Urządzeń i drukarek. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę drukarki KONICA MINOLTA pagepro 5650 PCL lub KONICA MINOLTA pagepro 5650 PS i wybierz pozycję Preferencje drukowania. (Windows Vista/Server 2008) W menu Start wybierz pozycję Panele obsługi a następnie kliknięciem na pozycję Sprzęt i dźwięk i Drukarki wyświetl folder Drukarki. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę drukarki KONICA MINOLTA pagepro 4650(5650) PCL lub KONICA MINOLTA pagepro 4650(5650) PS i wybierz pozycję Właściwości. (Windows XP/Server 2003) W menu Start wybierz Drukarki i faksy. Pojawi się zawartość foldera Drukarki i faksy. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę drukarki KONICA MINOLTA pagepro 4650(5650) PCL lub KONICA MINOLTA pagepro 4650(5650) PS i wybierz pozycję Właściwości. (Windows 2000) W menu Start wybierz Nastawienie a następnie Drukarki. Pojawi się zawartość foldera Drukarki. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę drukarki KONICA MINOLTA pagepro 4650(5650) PCL lub KONICA MINOLTA pagepro 4650(5650) PS i wybierz pozycję Właściwości. Wybór nastawień podstawowych sterownika 13

26 2 Jeżeli na drukarce zainstalowałeś dostępne urządzenia dodatkowe, kontynuuj od następnego punktu. W przeciwnym wypadku przejdź do punktu 9. 3 Kliknij na kartę Konfiguruj. 4 Skontroluj, czy na liście są prawidłowo podane zainstalowane urządzenia dodatkowe. Jeżeli nie, kontynuuj od następnego kroku. W przeciwnym wypadku przejdź do punktu 8. 5 Kliknij na przycisk Przywróć, zainstalowane urządzenia dodatkowe automatycznie skonfigurują się. Przycisku Przywróć można użyć tylko w przypadku, kiedy jest dostępna dwukierunkowa komunikacja z drukarką. W przeciwnym wypadku przycisk będzie miał szary kolor i będzie niedostępny. 6 Na liście Urządzenia dodatkowe wybierz zawsze jedno urządzenie dodatkowe i kliknij według potrzeby na pozycję Udostępnij lub Zakaż w menu Nastawienie. Jeżeli wybierzesz Pamięć drukarki, nastaw wartość 128 MB, 256 MB lub 384 MB w zależności od pamięci zainstalowanej w drukarce. Standardowe nastawienie jest 128 MB. Jeżeli wybierzesz pozycję Karta pamięciowa, nastaw wartość Wyłącz, Udostępnij (poniżej 1 GB) lub Udostępnij (ponad 1GB) w zależności od zainstalowanej karty CompactFlash. 7 Kliknij na przycisk Zastosuj. Przycisk Zastosuj nie musi się pojawić, w zależności od systemu operacyjnego. Jeżeli przycisk się nie pojawi, przejdź do następnego punktu. 8 Kliknij na kartę Ogólne. 9 Kliknij na przycisk Opcje druku. Pojawi się okno dialogowe Opcje druku. 10 Na odpowiednich kartach wybierz nastawienie domyślne drukarki, na przykład domyślny format mediów, których używasz. 11 Kliknij na przycisk Zastosuj. 12 Kliknięciem na przycisk OK zamknij okno dialogowe Opcje druku. 13 Kliknięciem na przycisk OK zamknij okno dialogowe Właściwości. 14 Wybór nastawień podstawowych sterownika

27 Odinstalowanie sterownika drukarki (w Windows) Ta część opisuje odinstalowanie sterownika drukarki KONICA MINOLTA pagepro 4650 lub KONICA MINOLTA pagepro 5650, o ile to jest konieczne. Aby odinstalować sterownik drukarki, potrzebne są uprawnienia administratora. Jeśli podczas deinstalacji w systemie operacyjnym Windows 7/Server 2008 R2/Vista/Server 2008 pokazane zostanie okno Kontroli konta użytkownika, należy kliknąć przycisk Kontynuuj lub przycisk Tak. Windows 7/Server 2008 R2/Vista/Server 2008/XP/Server 2003/2000 (KONICA MINOLTA pagepro 4650(5650) PCL, KONICA MINOLTA pagepro 4650(5650) PS) 1 Ukończ wszystkie uruchomione aplikacje. 2 Wybierz program odinstalowujący według poniższych wskazówek: (Windows 7/Server 2008 R2) (w przypadku pagepro 5650EN) W menu Start wybierz kolejno pozycje Wszystkie programy, KONICA MINOLTA, pagepro 5650 i Odinstaluj sterownik drukarki. (Windows Vista/Server 2008/XP/Server 2003) W menu Start wybierz kolejno pozycje Wszystkie programy, KONICA MINOLTA, pagepro 4650(5650) i Odinstaluj sterownik drukarki. (Windows 2000) W menu Start wybierz kolejno pozycje Programy, KONICA MINOLTA, pagepro 4650(5650) i Odinstaluj sterownik drukarki. 3 Kiedy pojawi się okno dialogowe Odinstaluj, wybierz nazwę sterownika, który chcesz usunąć i kliknij na przycisk Odinstaluj. 4 Kliknij na przycisk Odinstaluj. 5 Kliknij na przycisk OK a nastźępnie restartuj komputer. 6 Sterownik drukarki KONICA MINOLTA pagepro 4650 lub pagepro 5650 zostanie odinstalowany z komputera. Odinstalowanie sterownika drukarki (w Windows) 15

28 Otwarcie sterownika drukarki (w Windows) Windows 7/Server 2008 R2 (w przypadku pagepro 5650EN) 1 W menu Start kliknąć Urządzenia i drukarki, by otworzyć folder Urządzeń i drukarek. 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę drukarki KONICA MINOLTA pagepro 5650 PCL lub KONICA MINOLTA pagepro 5650 PS i wybierz pozycję Opcje druku. Windows Vista/Server W menu Start wybierz pozycję Panele obsługi a następnie kliknięciem na pozycję Sprzęt i dźwięk i Drukarki wyświetl folder Drukarki. 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę drukarki KONICA MINOLTA pagepro 4650(5650) PCL lub KONICA MINOLTA pagepro 4650(5650) PS i wybierz pozycję Opcje druku. Windows XP/Server W menu Start wybierz Drukarki i faksy, pojawi się zawartość foldera Drukarki i faksy. 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę drukarki KONICA MINOLTA pagepro 4650(5650) PCL lub KONICA MINOLTA pagepro 4650(5650) PS i wybierz pozycję Opcje druku. Windows W menu Start wybierz pozycję Nastawienie a następnie kliknięciem na pozycję Drukarki wyświetl folder Drukarki. 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę drukarki KONICA MINOLTA pagepro 4650(5650) PCL lub KONICA MINOLTA pagepro 4650(5650) PS i wybierz pozycję Właściwości druku. 16 Otwarcie sterownika drukarki (w Windows)

29 Korzystanie ze sterownika PostScript i sterownika PCL Wspólne przyciski Dalej opisane przyciski znajdują się na wszystkich kartach sterownika. OK Kliknięciem na przycisk zapiszesz dokonane zmiany i zamkniesz okno dialogowe Właściwości. Anuluj Kliknięciem na przycisk zamkniesz okno dialogowe Właściwości bez zapisywania zmian. Zastosuj Kliknięciem na przycisk zapiszesz dokonane zmiany (okno dialogowe Właściwości zostanie otwarte). Pomoc Kliknięciem na przycisk wyświetlisz pomoc kontekstową. Ulubione nastawienia Funkcja ta umożliwia zapisanie aktualnego nastawienia. Wybierz żądane nastawienia a następnie kliknij na przycisk Dodaj. Nastaw parametry podane poniżej i kliknij na przycisk OK. Nazwa: Podaj nazwę nastawienia, które chcesz zapisać. Komentarz: Podaj krótki komentarz do nastawienia, które chcesz zapisać. Ikona: Wybierz ikonę z listy ikon dla ułatwienia identyfikacji nastawienia. Wybvrana ikona zostanie wyświetlona na liście nastawień. Współużytkowanie: Określ, czy nastawienie, które chcesz zapisać, będą mogli wykorzystywać inni użytkownicy zalogowani do komputera. Zapisane nastawienie można będzie wybrać z listy. Jeżeli będziesz chciał zmienić zapisane nastawienie, kliknij na przycisk Edytuj. Jeżeli wybierzesz z listy szybkich nastawień Domyślne, wszystkie funkcje na wszystkich kartach sterownika nastawią się na wartości wyjściowe. Korzystanie ze sterownika PostScript i sterownika PCL 17

30 Obrazek papieru Kliknij na ten przycisk, jeżeli chcesz wyświetlić podgląd rozłożenia strony w sekcji obrazka. Przycisk znajduje się na kartach Rozszerzone i Jakość. Obrazek drukarki Kliknij na ten przycisk, jeżeli chcesz wyświetlić w sekcji obrazka obrazek drukarki (ze wszystkimi zainstalowanymi urządzeniami dodatkowymi). Przycisk nie znajduje się na karcie Rozszerzone. Obrazek Jakość Kliknij na ten przycisk, jeżeli chcesz wyświetlić nastawienia na karcie Jakość. Domyślne Kliknij na toto przycisk, jeżeli chcesz przywrócić nastawienie domyślne. Przycisk nie znajduje się na karcie Rozszerzone. Karta Rozszerzone (tylko sterownik PostScript) Pozycje na karcie Rozszerzone umożliwiają: Wybranie, czy będą udostępnione zaawansowane funkcje druku (np druk broszury) Zadanie sposobu wyjścia PostScript Zadanie, czy mają być drukowane komunikaty błędów zadania drukowania Drukowanie obrazu jako lustrzanego odbicia Zadanie, czy używana aplikacja może bezpośrednio drukować dane PostScript Zadanie, czy zostanie wykonane lub nie wykonane wyjście inwersyjne Karta Podstawowe Pozycje na karcie Podstawowe umożliwiają: Zadanie orientacji medium Zadanie formatu oryginału Wybranie formatu medium do drukowania Powiększenie lub zmniejszenie dokumentów 18 Korzystanie ze sterownika PostScript i sterownika PCL

bizhub C20 Instrukcja obsługi drukarki/kopiarki/ skanera

bizhub C20 Instrukcja obsługi drukarki/kopiarki/ skanera bizhub C20 Instrukcja obsługi drukarki/kopiarki/ skanera A0FD-9569-02H Wstęp Dziękujemy za nabycie urządzenia bizhub C20. Twój wybór był trafny. Urządzenie bizhub C20 jest specjalnie zaprojektowane do

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

magicolor 2210 Podręcznik instalacji

magicolor 2210 Podręcznik instalacji magicolor 2210 Podręcznik instalacji 1800668-009A# Dziękujemy za zakupienie drukarki magicolor 2210. Twoja decyzja była słuszna. Drukarka magicolor 2210 jest przystosowana do optymalnego działania na platformie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji magicolor 2300W Podręcznik instalacji 1800707-009B Dziękujemy za zakupienie drukarki produkcji KONICA MINOLTA. Znaki ochronne Nazwa KONICA MINOLTA i logotyp KONICA MINOLTA są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika LASERJET PROFESSIONAL CP1020 Podręcznik użytkownika Drukarki kolorowe HP LaserJet Pro serii CP1020 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Oprogramowania

Instrukcja Oprogramowania Instrukcja Oprogramowania Niektóre modele nie są dostępne we wszystkich krajach. dla użytkowników modeli DCP: niniejsza dokumentacja dotyczy zarówno modeli MFC, jak i DCP. Oznacza to, że nazwa MFC używana

Bardziej szczegółowo

LaserJet Pro M201, M202

LaserJet Pro M201, M202 LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika M201n M202n M201dw M202dw www.hp.com/support/ljm201 www.hp.com/support/ljm202 HP LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA DCP-8070D DCP-8085DN MFC-8370DN MFC-8380DN MFC-8480DN MFC-8880DN MFC-8890DW Niektóre modele są niedostępne w danym kraju. Wersja A POL Znaki towarowe Logo Brother jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 MFP Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 Seria MFP Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015. instrukcja obsługi

Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015. instrukcja obsługi Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015 instrukcja obsługi Drukarka serii HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 instrukcja obsługi Prawa autorskie Prawa autorskie Hewlett-Packard Company

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika Lipiec 2014 Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. XEROX i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika OK COLOR LASERJET PRO MFP Podręcznik użytkownika X M176 M177 HP Color LaserJet Pro MFP M176, M177 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Dell C1760nw/C1660w Przewodnik użytkownika Nazwa urzędowa: Dell C1760nw/Dell C1660w Spis treści Przed rozpoczęciem pracy... 11 Wskazówki, uwagi i ostrzeżenia...13 1 Przewodnik użytkownika kolorowej drukarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Jak korzystać z tego podręcznika...12 Symbole...12 Opis wybranego modelu...13 Używanie przycisków...14 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4756-02 PL

Przewodnik użytkownika NPD4756-02 PL NPD4756-02 PL Spis treści Wstęp Prawa autorskie i znaki towarowe... 11 Korzystanie z tego Przewodnika... 12 Terminologia... 12 Nielegalne kopie i wydruki... 13 Funkcje produktu... 13 Funkcje... 13 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa". Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika...4 Wprowadzenie... 4 Zakaz prawny... 4 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne hp LaserJet 3380. Instrukcja obsługi

Urządzenie wielofunkcyjne hp LaserJet 3380. Instrukcja obsługi Urządzenie wielofunkcyjne hp LaserJet 3380 Instrukcja obsługi Informacje o prawach autorskich Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, LP Reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

HP DeskJet 1220C Professional Series

HP DeskJet 1220C Professional Series HP DeskJet 1220C Professional Series Oświadczenia prawne HP ColorSmart II, HP PhotoREt III oraz HP ZoomSmart Scaling Technology są znakami towarowymi firmy Hewlett-Packard Company. Microsoft jest zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Spis

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo