Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu. Studia Sieradzana

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu. Studia Sieradzana"

Transkrypt

1 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu Studia Sieradzana ISSN Nr 5/2014 Sieradz

2 ISSN Studia Sieradzana 5/2014 Redaktor naczelny: dr Joanna Swędrak, Z-ca Redaktora: dr hab. Jakub Bartoszewski, Z-ca Redaktora Naczelnego ds. organizacyjnych i technicznych: mgr Joanna Lisiecka, Sekretarz: mgr Ewelina Dobrzyńska. Kolegium Redakcyjne: dr Zygmunt Kołodziej, dr Elżbieta Woźnicka, dr Jacek Cheda, lek. med. spec. psych. Katarzyna Przysucha. Rada Naukowa Prof. zw. dr hab. Krzysztof Wieczorek Uniwersytet Śląski, Prof. zw. dr hab. Tomasz Szarek Uniwersytet Gdański, Prof. zw. dr hab. Jerzy Ochman Uniwersytet Jagielloński, Prof. Mordecai Roshwald University of Minnesota USA, Prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc. Univerzity Mateja Bela Słowacja, Doc. Mgr Marián Palenčár, CSc. Univerzity Pavla Josefa Šafárika Słowacja, Dr hab. Norbert Pikuła: prof. nadzw. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Dr hab. Mieczysław Różański: prof. nadzw. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn, Dr hab. Krzysztof Kowalik: prof. nadzw. Politechnika Opolska, Dr hab. Andrzej Radomski: prof. nadzw. UMCS Lublin, Dr hab. Krzysztof Wiak: prof. nadzw. KUL Lublin, Dr hab. Piotr Niwiński Uniwersytet Gdański, Dr Valentin Konstantinow Mołdawska Akademia Nauk, Dr Bogusław Ulijasz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Dr Jerzy Sobański Uniwersytet Jagielloński, Dr Anna Gawron-Skarbek Uniwersytet Medyczny Łódź. Copyright by graphics No. 1-5: dr hab. Jakub Bartoszewski Projekt okładki: Maciej Copyright by Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu ul. Mickiewicza Sieradz ISSN Studia Sieradzana 5/2014 2

3 ISSN Studia Sieradzana 5/2014 Słowo wstępne Szanowni Państwo, Oddajemy do Państwa dyspozycji piaty numer naszego interdyscyplinarnego czasopisma naukowego Studia Sieradzana. Numer został poświęcony zagadnieniom z zakresu filozofii, historii, pracy socjalnej oraz pedagogiki. Warto zauważyć, iż problematyka badań naszych autorów jest różnoraka, np.: dr Konstantinov przedstawia w oparciu o hisoriografię wydarzenia istotne dla swego narodu Mołdawii, dr Marek Tański analizuje sjentyzm biorąc pod uwagę programy Kozielskiego i Frankla. W artykule prof. Šlosiara możemy zapoznać się z wielowymiarowym badaniem samotności w kontekście filozofii, czy psychologii egzystencjalnej. Inne teksty podejmują, odwzorowują szcegółowe zainteresowania badaczy, np.: Doc. Palenčár w sposób wyczerpująco podejmuje tematykę związaną z antycznym podejściem do zagadnienia relacji. Natomiast w tekstach dr Swędrak oraz dr hab. Bartoszewskiego mamy spojrzenie na rzeczywistość ludzką przez pryzmat pedagogiki. Konkludując, w imieniu redakcji zapraszam do zapoznania się z kolejnym numerem naszego czasopisma. W numerze tym, podobnie jak w poprzednim, przyjęliśmy dowolność edytorską tekstu, co może budzić u czytelników zdziwienie, ale jest to zamierzony cel, albowiem nauka wymaga otwartości, podobnie edytorstwo, (choć najczęściej zunifikowane), pozwala ukazać wielość i różnorodność form. Z-ca Redaktora Naczelnego dr hab. Jakub Bartoszewski ISSN Studia Sieradzana 5/2014 3

4 ISSN Studia Sieradzana 5/2014 Spis treści J. Šlosiar: Interdisciplinarita a duchovnosť problému osamelosti...6 Jakub Bartoszewski: Praca socjalna: rola i zadania aspekt prawny...16 Joanna Swędrak: O autonomii w pedagogice...22 Jakub Bartoszewski: Problem strości: instytucje wsparcia społecznego...35 Marek Tański: Krytyka scjentyzmu w programach Józefa Kozieleckiego i Victora Emila Frankla. Refleksja aksjologiczna...40 Valentin Constantinov: Lupta pentru putere în Hanatul Crimeei şi situaţia din Ţara Moldovei în anii Marián Palenčár: Staň sa tým, čím si! Poznámky k predhistórii problému vzťahu autenticity a spolubytia v antike. 64 ISSN Studia Sieradzana 5/2014 4

5 ISSN Studia Sieradzana 4/2013 Artykuły ISSN Studia Sieradzana 4/2013 5

6 ISSN Prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc. Interdisciplinarita a duchovnosť problému osamelosti Univerzity Mateja Bela Słowacja 6

7 Abstract Problém osamelosti sa prejavuje rozmanitým spôsobom a má nespočetné množstvo svojich podôb je jednotlivých oblastiach ľudského života. Preto aj jeho ideová reflexia sa uskutočňuje v rôznych vedných disciplínach. Stáva sa predmetom záujmu psychológie, psychiatrie, sociológie a iných, ale aj predmetom duchovných aktivít, ako je umenie, náboženstvo a v neposlednom rade aj filozofie. Práve filozofia upriamuje pozornosť ne jej celostné ponímanie, v ktorom vystupujú do popredia existenciálne, sociálne a emočné aspekty ľudského života. Obracia človeka k sebe samému, svojmu bytostnému určeniu a otvára človeku jeho vnútorný svet sebapoznania. Čím silnejšie je prežívaná osamelosť, tým hlbšie a úplnejšie je sebapoznanie, poznanie vlastných tvorivých a iných potencií. Osamelosť sa nám predstavuje v tých najrôznejších situáciách. Najčastejšie je to vtedy, keď sa človek cíti medzi ľuďmi opustený, izolovaný, odmietaný alebo sa od nich stráni a separuje. Sú dokonca situácie, kedy sa preň stávajú nepriateľský, neznesiteľnými. Vtedy sa dostavuje osamelosť, ktorá naň veľmi intenzívne dolieha. Akú však nadobúda podobu, to závisí od životnej skúsenosti každého z nás. Závisí to aj od toho, ako sami a v akých významoch osamelosť reflektujeme. Najčastejšie ju chápeme ako negatívnu životnú skúsenosť. Nastávajú v živote človeka aj situácie, kedy ju vnímame ako potrebu izolácie. Inokedy ako metaforu alebo ňou označujeme reálny mentálny stav. Často ju reflektujeme v previazanosti na iné ľudské stavy, ako je samota, opustenosť, izolovanosť, utiahnutosť, odcudzenosť, strach, úzkosť, utrpenie, bolesť a ďalšie. Na druhej strane je nám osamelosť predstavovaná aj prostredníctvom rôznych vedných disciplína a duchovných aktivít, pre ktoré sa stáva predmetom záujmu. Stáva sa predmetom teoretických reflexií mnohých vedných disciplín ako je psychológia, psychiatria, sociológia a iné. Je predmetom aj takých duchovných aktivít, ako je umenie, náboženstvo a pod. Osamelosť na nás dolieha rôznou intenzitou v tých najrôznejších, často neočakávaných životných situáciách a prejavuje sa najrozmanitejších podobách. Má svoj čas prežívania a aj svoje psychologické, sociálne, kultúrne a iné dôvody. Niekto sa cíti osamelý krátkodobo a intenzívne, iný zasa dlhodobo bez hlbšieho prežívania. Príčiny, ktoré ju vyvolávajú, sú rôzne. Môže ju vyvolávať neporozumenie, neschopnosť komunikovať, nenaplnené ambície a sklamanie alebo nepriateľstvo a konflikt. Môže mať svoje vnútorné alebo vonkajšie príčiny, objektívne alebo subjektívne dôvody. Môže prameniť z nevšímavosti a ľahostajnosti tých, na ktorých nám záleží, ale aj z absencie sociálnych kontaktov. Vtedy psychológovia a sociológovia hovoria 7

8 o tzv. sociálnej osamelosti. Sociálna osamelosť súvisí s pocitmi absentovania širšej sociálnej siete. Môže vzniknúť v prípade, keď sa človek nachádza mimo známeho, napr. rodinného a priateľského prostredia, a pociťuje nedostatok sociálnych kontaktov, resp. potrebu mať na blízku rodinu, priateľov. 1 Na druhej strane osamelosť môže mať aj svoje vnútorné motívy, pre ktoré podnetom môžu byť isté vonkajšie vplyvy, či nepohoda prostredia, ale určujúcim faktorom sú vnútorné, existenciálne konflikty človeka so sebou samým. Tieto vnútorné motívy ho cielene vedú k vyhľadávaniu samoty, ktorá prerastá do osamelosti. Takto osamelý môže byť bezdomovec, ktorý sa dobrovoľne alebo pričinením iných vytesnil zo spoločenstva. Osamelosť môže byť príznačná aj pre umelca, ktorý svojou umeleckou tvorbou presahuje iných umelcov a cíti potrebu separovať sa v umeleckých kruhoch. Príkladov, kedy sa subjektívne prežívaná spolupatričnosť mení na potrebu osamelosti, nájdeme nespočetné množstvo. V dejinách to možno ilustrovať na stredovekých mníchoch a pustovníkoch, ktorí sa z vnútorných pohnútok stávajú osamelými. Hľadaním pokoja a samoty v kláštoroch chcú byť izolovaní a mať pokoj ruchu civilizačných centier, čo im umožňuje byť bližšie k Bohu. Ale aj dnešný moderný človek sa často bráni sociálnej a informačnej presýtenosti, hluku veľkomesta, tlaku povinností a zodpovednosti, čo naň bytostne dolieha v podobe zúfalstva, strachu, beznádeje a preto vyhľadáva samotu. Takýto človek potrebuje svoj intímny priestor, svoju samotu ako liek na medziľudský hluk a nepokoj. 2 Samotou sa dobrovoľne vylučuje z priestoru veľkomesta a volí si život v osamelosti. Osamelosť intenzívne vnímame aj v ťaživých existenciálnych stavoch ako sú pocity hanby a viny za spáchaný čin, s ktorým sa nemôžeme alebo z rôznych dôvodov nechceme nikomu zdôveriť. Osamelosť nás zachváti v stave úzkosti a to najmä vtedy, keď musíme uskutočniť vážne životné rozhodnutie, ktoré nikto iný za nás nemôže učiniť. Osamelosť sa k nám prihlási v zúfalom snažení po spoločenskom docenení, keď naše úsilie demonštrovať svoje schopnosti nenachádza adresáta. Osamelosť prichádza v starobe, keď už ľuďom, ktorí nás predtým milovali, začíname prekážať, keď sa stávame prebytočnými a nepotrebnými. Osamelí nás pohltí aj v hluku davu, v ktorom sa nachádzame. Ako tvrdí G. Marcel, môžeme mať veľmi intenzívny pocit osamelosti aj napriek tomu, že niekto, kto sa nachádza v miestnosti hneď vedľa nás, koho vidíme, počujeme, niekto, koho sa môžeme i dotknúť, je 1 VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I.: Aplikovaná sociální psychologie. Praha : Grada, ZELINA, M.: Psychoanalýza samoty. In: Bibiana : revue a umení pre deti a mládež, roč. XII, 2005, č. 4, s

9 vlastne neprítomný, je od nás neporovnateľne viacej vzdialený než nejaká milovaná bytosť, ktorú od nás delia tisíce kilometrov, alebo ktorá už dokonca k nášmu svetu neprináleží. Onen druhý v miestnosti, nakoľko nie je hluchý, síce počuje moje slová, ale mňa vlastne nepočuje. Slová, tak ako sa mi od neho vracajú, a tak ako ich on sám reflektuje, sa pre mňa stávajú nezrozumiteľnými. 3 Stav osamelosti tu nastáva z dôvodu bezvýznamnosti tých ľudí, ktorí nás práve obklopujú. M. Palenčár to ilustruje nasledovne: Bolestne sú nám známe situácie, v ktorých máme pocit, že nejaký človek síce je vedľa nás, ale nie je s nami. Fyzická prítomnosť teda ešte neznamená prítomnosť hodnotovú. Preto môže byť človek osamelý aj v dave. 4 Osamelosť je pojem, ktorý sa napĺňa rôznym obsahom, podľa toho, ako ju aktuálne človek prežíva alebo ako je reflektovaná v jednotlivých vedných disciplínach a duchovných aktivitách a akú má v nich frekvenciu. Iným obsahom sa zapĺňa tento pojem u chorého človeka na nemocničnom lôžku a iný mu dáva vedec, ktorý tento pojem predmetne skúma napr. ako emočný, sociálny alebo kultúrny fenomén. Azda najfrekventovanejším sa tento pojem stretáva v psychologických disciplínach, ktoré mu dáva osobitý obsah. Psychológovia hľadajú príčiny v štruktúrach ľudskej psychiky a vo vonkajších sociálnych okolnostiach, ktoré ju spôsobujú. Analyzujú ich exogénne či endogénne príčiny a prejavy osamelosti. Tak napr. F. J. Bruno v práci Nebuďte sami aneb jak získat přítele osamelosť definuje ako negatívny mentálny a emocionálny stav sprevádzaný pocitmi izolácie s nedostatkom významnejších vzťahov s inými ľuďmi 5 Tento stav je spätý so subjektívnym zážitkom vnímanej situácie, alebo je výsledkom vnímania určitej nedostatkovosti v interpersonálnych vzťahoch. Osamelosť môže byť podľa psychológov vnímaná aj ako osobnostná črta predstavuje relatívne stabilný vzorec prežívania, alebo ako osobnostná premenná, ktorú možno chápať aj ako stav zážitku, ktorý je časovo ohraničený a spojený s dramatickými zmenami v živote človeka. 6 Okrem psychológie sa osamelosť stáva predmetom skúmania aj všetkých tých sociologických disciplín, ktoré ju chápu ako dlhodobé alebo krátkodobé vylúčenie človeka 3 BENDOVÁ, P Smrť, prežití a nesmrtelnost u Gabriela Marcela. In: Filozofický časopis, roč. 41,, č. 4, s PALENČÁR, M.: Substančný model v ontológii a problém ľudskej osamelosti. In: Filozofia: minulé podoby súčasné perspektívy. Bratislava : Maxima press, 2003, s BRUNO, F. J.: Nebuďte sami aneb Jak získat přítele. Praha : Nakl. Lidové noviny, 2002, s.8. 6 VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I.: Aplikovaná sociální psychologie. Praha : Grada,

10 z istého sociálneho priestoru, resp. zo spoločenského života. Tak napríklad sociológovia veľmi často osamelosť spájajú s narušenými alebo neželanými nonkonformnými a deviačnými procesmi socializácie či resocializácie človeka. Chápu ju alebo môžu chápať ako dobrovoľné či nedobrovoľné vytesňovanie z istého spoločenstva (náboženskej komunity, sociálnej skupiny, záujmového združenia a pod.). Hľadajú sociálne príčiny, ktoré ju spôsobujú. Môžu to byt príčiny urbanistického charakteru, ako napríklad sťahovanie zo známeho na neznáme miesto, alebo rodinného charakteru, ako strata blízkej a milovanej osoby, rozvod po dlhodobom súžití partnerov, narušená komunikácia, strata rodinného prostredia, narušené vzťahy v rodine, ale aj pracovného charakteru, ako strata zamestnania a pod. Okrem uvedených môžu nimi byť aj mnohé iné príčiny, ktoré sú symptómom osamelosti. Sociológovia ich vidia aj v rôznych, často neočakávaných situáciách alebo v neštandardných vývinových vzorcoch správania sa ľudí, ktoré osamelosť spôsobujú. Popri príčinách skúmajú aj dôsledky osamelosti, ktoré môžu byť závažné a niekedy aj fatálne, ako napríklad poruchy spánku, neznesiteľné úzkostlivé stavy, depresia smerujúca až k ohrozeniu života, a pod. 7 Často krát sa človek stáva osamelým aj v stave bezmocnosti. Ako bytosť, ktorá disponuje mocou a využíva ju k rozmanitým ľudským úkonom, je z rôznych dôvodov zbavená tejto ľudskej dispozície či antropologickej určenosti. Zbavená tejto určenosti stáva sa bezmocnou, čoho dôsledkom môže byť osamelosť. A tá môže mať tie najrôznejšie príčiny. Bezmocnosť týranej ženy, bezmocnosť dôsledku nevyliečiteľnej choroby, bezmocnosť hendikepovanej osoby, ale aj občianska bezmocnosť voči dovolávaniu sa spravodlivosti v súdnom rozhodnutí. Na bezmocnosti môžeme ilustrovať, že iným spôsobom bude k osamelosti pristupovať napr. psychológ a iným politológ, ktorý ju spravila chápe ako vylúčenie z občianskeho a politického života alebo ako vylúčenie zo spolurozhodovania o spoločenskom a politickom dianí. Teoretická reflexia politológie bude smerovať k tomu, aký spoločenský poriadok, resp. organizácia spoločensko-politického diania spôsobuje bezmocnosť a osamelosť. V nej sa stretávame napríklad s otázkami: Aké spoločenské a politické zoskupenie, komunita či sociálna skupiny spôsobuje, že sa v nich človek ako jednotlivec cíti osamelý? Ktorý spoločenský poriadok demokratický alebo totalitný robí ľudí osamelejšími? Osamelosť môže spôsobovať aj kultúrne prostredie, v ktorom ľudia žijú. Preto sa kulturológ a kultúrny antropológ bude zamýšľať nad osamelosťou z hľadiska tých 7 TOURNIER, P.: Osamelost mezi lidmi. Praha : Návrat domu,

11 kultúrnych hodnôt, pravidiel a ideí, ktoré ju spôsobujú. Zaoberá sa tým, aké pravidlá, hodnoty a idey spôsobujú stratu kultúrnej identity človeka v istom spoločenstve, či etniku, a tým ho robia osamelým. Zaoberajú sa otázkou vzťahu kultúrnej identity a osamelosti. Ilustrovať to možno na pracovných mobilitách dnešnej doby v krajinách Európskej únie. Mnohé krajiny riešia nedostatok pracovných príležitostí rieši pomocou štrukturálnej a cirkulačnej mobility, čoho dôsledkom je nielen strata pevného prostredia, ale aj strata kultúrnej identity, čo ľudí robí osamelejšími. Nová situácia, resp. vytrhnutie z rodinného prostredia sa prejaví v nižšej miere ich percipovanej subjektívnej pohody. Táto nová situácia prispieva k tomu, že človek sa často cíti bezvýznamný, bezmocný a v izolácii. A keď je ešte konfrontovaný s rôznymi krízami v interpersonálnych vzťahoch (v rodine, pracovnom kolektíve susedských vzťahoch a pod.), potom osamelosť sa tým len umocňuje. Osamelosť môže spôsobovať aj nedostatok zdrojov a bohatstva, s ktorými spoločnosť disponuje. V každom spoločenstve je človek je súčasťou tvorby a rozdeľovania spoločenských produktov potrebných na jeho reprodukciu a kultiváciu. A tak ekonómovia si budú okrem iného všímať aj tie sféry hospodárskeho života, ktoré spôsobujú stratifikáciu spoločnosti na chudobných a bohatých. A popri tom sa iste stretnú s otázkou, ako nedostatok zdrojov a chudoba spôsobuje osamelosť. Okrem toho skúmajú tie segregované skupiny, ktorým sa nedostáva plnohodnotnej účasti na spoločenskom produkte, na základe čoho trpia chudobou. V segregovaných komunitách sa spája chudoba s pocitom opovrhnutia spoločnosťou, vedie k stigmatizácii susedstiev a komunít, ktorá sa prehlbovaním chudoby ešte viac zosilňuje. Takto môže problém segregácie z chudoby viesť až k pocitu bezradnosti, beznádeje a osamelosti. Osamelosť zohráva významnú úlohu aj v živote veriacich ľudí. Vystupuje ako významný duchovný aspekt mravnej katarzie človeka. A nielen to, ale aj ako nutný predpoklad transcendovania človeka ako ľudskej bytosti k niečomu nadzmyslovému a nadrozumovému, niečomu, čo ho prekračuje. Preto nám teológovia, ale aj mnohí filozofi personalizmu osamelosť predstavujú predovšetkým ako stratu a absenciu personálnej (osobnej) interakcie človeka s Transcendentnom (Bohom). U veriaceho človeka sa často stretávame s výčitkou, ktorú adresuje Bohu v ťažkých životných situáciách slovami: Bože, prečo si ma opustil? Odvrátená tvár Boha dáva veriacim pocity a vedomie osamelosti. Veriaci človek osamelosť veľmi intenzívne vníma v súvislosti so stratou základných transcendentálií ako je viera, láska a nádej. Na tento aspekt osamelosti upozorňujú aj personalisti, ktorí vzťah k človeka k Bohu predstavujú ako výlučne osobný. Nechápu osamelosť ako niečo negatívne, čo ho izoluje od Boha, ale naopak, ako pozitívnu hodnotu, 11

12 ktorá človeku umožňuje zbaviť sa jeho pohltenia v objektivizovanom, pominuteľnom, vecnom svete a prijať vyššie, nadčasové hodnoty. Osamelosť ako pozitívum chápu len vo vzťahu k takému spoločenstvu, ktoré ho odvracia od Boha. V izolácii od márnivostí verejného života nachádza hlbší zmysel viery, nádeje a lásky, čo je výrazom jeho intímneho, osobného transcendovania k Bohu. Osamelosť je nádejou na ceste k Bohu. Človek ako osoba je osamelý aj preto, lebo jeho osobný život v spätosti s Bohom je nadčasový. Má určitú hodnotu len potiaľ, pokiaľ smeruje k transcendencii, pokiaľ zmysel jeho života spočíva v nádeji na večné spasenie. Každý ľudský zámer, každý čin uskutočňuje človek sám za seba vo viere a v nádeji úspešného zavŕšenia. Aký zmysel týmto zámerom a činom dávame je vždy len a len na ňom samom. Veriaci človek v naplnení týchto zámerov môže priamo cítiť vnútornú potrebu samoty a prostredníctvom nej chce byť k dispozícii niekomu. Vnútorná samota je spoluvytvárajúcou osobnosť konkrétneho človeka, je priestorom pre prítomnosť Boha, ktorý jediný má právo preniknúť do najvnútornejších komnát duše a bytia. 8 Úsilie hlboko veriaceho človeka je zamerané na odlúčenie sa od pozemských vecí a na dosiahnutie vnútorného pokoja, v ktorom sa sprítomňuje Božia vôľa. Človek tým, že sa odpútal a izoloval od svetského života, že sa dobrovoľne zbavil svetských nástrah upadnutia do hriechu a primkol sa k Bohu, stal dobrovoľne osamelým. Ale osamelým sa stal i vtedy, keď stratil Boha, stratil metafyzickú istotu v nestálom, premenlivom a pominuteľnom svete. Z náboženského hľadiska poblúdenie a odvrátenie sa od Boha je spustnutím človeka v osamelosti. Pozitívnu hodnotu tu má osamelosť v izolácii od zla a svetským zhýralostí a negatívnu v odvrátení sa od dobra a milosti Boha. Osamelosť je aj predmetom záujmu umeleckého stvárnenia a duchovných aktivít spisovateľov, básnikov, hudobníkov a maliarov. Námetom literárnych diel a básni sa často stávajú osamelí ľudia v rôznych zložitých životných situáciách. Pre všetky duchovné aktivity, ktoré osamelosť reflektujú či už teoreticky alebo umelecky, je charakteristické, že tento pojem je vykladaný pluralitne, jeho význam je relatívny a jeho obsahy sú rôznorodé a nejednoznačné. Všetky uvedené a ďalšie duchovné aktivity nám však poskytujú bohatú skúsenosť prejavov osamelosti, avšak len v jednotlivých parciálnych oblastiach života človeka. Neumožňujú nám ju postihnúť v jej celostnej, bytostnej podobe existencie človeka. Tu však má svoje nezastupiteľné miesto filozofia, v ktorej sa pertraktuje pojem osamelosti ako jeden z atribútov bytostného určenia človeka, bez ohľadu na to, či ho vnímame pozitívne 8 CALPAŠOVÁ, M.: Fenomény samoty. In: Verbum, roč. XV, 2004, č. 3 a 4, s

13 alebo negatívne. Filozofia nám umožňuje skúmať osamelosť na úrovni existencie človeka, na úrovni jeho autentických prejavov, lebo sme diskrétnymi a navzájom izolovanými súcnami práve preto a natoľko, že sme, a nakoľko sme, nezávislými a autentickými. 9 Avšak aj filozofia tejto pojem predstavuje prostredníctvom rôznych filozofických stanovísk. Predstavuje ho z rôznych perspektív a v rôznych podobách. Na jeho nejednoznačnosť nás odkazujú už samotné filozofické otázky, ktoré si v súvislosti s týmto pojmom najčastejšie kladieme a na ktoré jednotliví filozofi dávajú rôzne odpovede. Súvisí to s tým, ako riešia filozofické, resp. filozoficko-antropologické otázky osamelosti. K tým najvšeobecnejším a najfrekventovanejším filozofickým otázkam patria: Sme osamelí v tomto svete? Spôsobuje nám osamelosť svet, v ktorom žijeme? Máme nejakú metafyzickú istotu osamelosti? Je jej príčinou svet, ktorý nám nevyhovuje? Čo nám v tomto svete bytostne, trvalo a čo dočasne navodzuje stav osamelosti? Ak osamelosť skúmame ako ľudský problém, ako problém ktorý vzniká medzi ľuďmi, potom k nemu musíme pristupovať ako problému sociálnych interakcií. Väzby medzi ľuďmi majú rôznu podobu. Niektorí ľudia sa necítia osamelí i keď nemajú bohaté sociálne väzby a niekedy sú dokonca sociálne izolovaní. Iní sa zasa cítia osamelí aj napriek tomu, že žijú vo víre veľkého počtu ľudí v sociálne presýtenom prostredí. Možno to ilustrovať na množstve umelcov (hercov, maliarov a spisovateľov), ktorí napriek čulému a bohatému spoločenskému životu sa cítili veľmi, často až patologicky, osamelí. Za všetkým možno uviesť príklad búrlivého spoločenského života herečky Merilyn Monroe, ktorá skoncovala so svojim životom v neznesiteľnom stave osamelosti. Osamelosť sama o sebe nie je ani poznaním ani hodnotení. Len obracia človeka k sebe samému, svojmu bytostnému určeniu. Dokonca ani všetky poznané faktory, ktoré osamelosť vyvolávajú (odcudzenie, vina, zúfalstvo, strach, blízkosť smrti a ďalšie), nevysvetľujú jej podstatu. Osamelosť má množstvo dôvodov, ktoré sú bez logiky, ktoré rozum nepozná,, ba dokonca môže byť k nim slepý a hluchý. Osamelosť si uvedomujeme vo vzťahoch, k Bohu, svetu, domovine, blízkym ľuďom, milovanej osobe, chorobe, veciam, s ktorými sme spätý s pod. Osamelosť v poznaní uzatvára vonkajší svet vzťahov a otvára človeku jeho vnútorný svet sebapoznania. Je podmienkou sebapoznania. Čím silnejšie je prežívaná osamelosť, tým hlbšie a úplnejšie je sebapoznanie, poznanie vlastných tvorivých a iných potencií. Emocionálne aspekty osamelosti majú primárny charakter a tvoria fundament jedinečnosti 9 PALENČÁR, M.: Substančný model v ontológii a problém ľudskej osamelosti. In: Filozofia: minulé podoby súčasné perspektívy. Bratislava : Maxima press, 2003, s

14 človeka. Emocionalitu človeka tvoriacu významný aspekt ľudského bytia v osamelosti možno chápať aj ako súčasť štruktúry individuálneho bytia človeka, pretože nielen tvorí základ všetkého vedenia a sebapoznania, ale aj otvára človeka voči svetu v nových možnostiach jeho poznania a sebavyjadrenia v ňom a zároveň mu otvára predtým uzavretý svet nových hodnôt. V uvedených myšlienkach sme naznačili, že osamelosť aj z filozofického hľadiska možno skúmať v rôznych rovinách. Z nich najvýraznejšie vystupujú do popredia existenciálna, sociálna a emočná rovina. V nich si kladieme otázky a hľadáme odpovede na to, čo osamelosť znamená. Čím hlbšie k tomuto fenoménu ľudského bytia prenikáme, tým väčšie pochybnosti o tom, čo je osamelosť sa nás zmocňujú. Znepokojuje nás najmä otázky, kde je hranica medzi pozitívnymi a negatívnymi účinkami osamelosti? Ako sa vzájomne podmieňujú existenciálna, emocionálna a sociálna osamelosť. Čo je to krátkodobá a dlhodobá osamelosť a aké sú jej dôsledky. Psychológovia tvrdia, že osamelosť zažíva vo svojom živote každý človek. Krátkodobá osamelosť môže jednotlivcovi poskytnúť priestor pre sebareflexiu, samohodnotenie, oddych od množstva podnetov, ktoré nám poskytuje sociálne prostredie, v ktorom sa pohybujeme. Naša spoločnosť je skôr verbálna, veľa hovoríme, ale menej počúvame iných a svoje myšlienky. Sme ustavične zahltení množstvom informácií, ktoré získavame prostredníctvom, televízie, internetu, ale aj telefónu. Napriek tomu pribúda ľudí, ktorí sa cítia dlhodobo osamelí. Preto je dôležité skúmať osamelosť vo všetkých jej životných prejavoch, čo bez interdisciplinárneho prístupu nie je možné. Štúdia je aj súčasťou riešenia grantovej úlohy vedenej pod číslom 1/0182/13 s názvom Problém osamelosti v živote súčasného človeka (Filozofické skúmania). BIBLIOGRAFIA BENDOVÁ, P Smrť, prežití a nesmrtelnost u Gabriela Marcela. In: Filozofický časopis, roč. 41, č. 4, s BRUNO, F. J.: Nebuďte sami aneb Jak získat přítele. Praha : Nakl. Lidové noviny, 2002, s. 8. CALPAŠOVÁ, M.: Fenomény samoty. In: Verbum, roč. XV, 2004, č. 3 a 4, s. 59. VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I.: Aplikovaná sociální psychologie. Praha : Grada, PALENČÁR, M.: Substančný model v ontológii a problém ľudskej osamelosti. In: Filozofia: minulé podoby súčasné perspektívy. Bratislava : Maxima press, 2003, s

15 PALENČÁR, M.: Substančný model v ontológii a problém ľudskej osamelosti. In: Filozofia: minulé podoby súčasné perspektívy. Bratislava : Maxima press, 2003, s TOURNIER, P.: Osamelost mezi lidmi. Praha : Návrat domu, ZELINA, M.: Psychoanalýza samoty. In: Bibiana : revue a umení pre deti a mládež, roč. XII, 2005, č. 4, s. 52. VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I.: Aplikovaná sociální psychologie. Praha : Grada,

16 ISSN Dr hab. Jakub Bartoszewski Praca socjalna: rola i zadania aspekt prawny PWSZ Konin 16

17 Abstract This article is an attempt to present the tasks and role of social work in light of the provisions of statutory law. The article uses the law on social assistance to the canvas on its present duties, and Principia profession which is social work. It should also be stressed that brought closer - selectively - a bill whose main purpose is to support the public in difficult and problem situations. In conclusion clearly stated definition of a profession which is a social worker. Key words: social work, social policy, social assistance Artykuł jest próbą przedstawienia zadań I roli pracy socjalnej w świetle przepisów prawa stanowionego. W artykule wykorzystano ustawę o pomocy społecznej by na jej kanwie przedstawić obowiązki oraz principia zawodu jakim jest praca socjalna. Należy również podkreślić, iż przybliżono wybiórczo ustawę, której zasadniczym celem jest wspieranie społeczeństwa w trudnych i problemowych sytuacjach życiowych. W konkluzji w sposób jednoznaczny podano definicję zawodu jakim jest pracownik socjalny. Słowa klucze: praca socjalna, polityka społeczna, pomoc społeczna 1. Praca socjalna to uznana powszechnie dziedzina wiedzy, która zajmuje się problematyką społeczną w kontekście interdyscyplinarnym, np.: pedagogika, psychologia, socjologia czy filozofia wychowani. Współcześnie stosunkowo od niedawna w Polsce pojawiły się możliwości studiowania tego kierunku najczęściej w granicach szeroko rozumianej pedagogiki. Działanie to jest spowodowane zapotrzebowaniem społecznym na pracowników instytucji, które zajmują się tak zwaną pomocą społeczną. Praca socjalna umożliwia grupą takim jak: jednostki, rodziny przezwyciężenie trudności, które pojawiły się w skutek sytuacji losowych, np.: strata pracy. W pracy socjalnech chodzi nie tylko o określone działanie zabezpieczające, czy korygujące, ale przede wszytkim o wsparcie i realizację polityki społecznej państwa, które winno mieć na wzgledzie zasady równych sans nie zaleznie od wieku, płci, przekonań poliotycznych, religijnych, rasy czy kultury. 12 marca 2004 roku polityka społeczna została zamknieta między innymi w ustawie o pomocy społecznej, w której czytamy: 17

18 1. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 2. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związ-kami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Na pomocy społecznej spoczywa odpowiedzialność za ochronę osób najsłabszych oraz egzekwowanie ustawowych zobowiązań własciwych organów mówi o tym art 2 ustawy o pomocy społecznej 10 : 1. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. 2. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, o których mowa w art ust. 1, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 3. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. 4. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. 1. Należy zauważyć, iż z pośród zadań pomocy społecznej istotne miejsce zajmuje praca socjalna rozumiana jako ( ) poprawa funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym 12. Stąd praca socjalna prowadzona jest: 1) z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej; 10 Ustawa z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U z późniejszymi zmianami) art Ibidem, art Ibidem, art

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu. Studia Sieradzana

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu. Studia Sieradzana Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu Studia Sieradzana ISSN 2299-2928 Nr 6A/2014 Sieradz 2014 1 WARTOŚĆ ZDROWIA W PERSPEKTYWIE FILOZOFICZNEJ I PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 1 1 Materiały zebrał

Bardziej szczegółowo

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny Karolina Borkowska Karolina Borkowska, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatka trzeciego miejsca

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA BADANIA, DYSKUSJE, OTWARCIA. Zeszyt 3. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Implikacje dla teorii i praktyki

PEDAGOGIKA BADANIA, DYSKUSJE, OTWARCIA. Zeszyt 3. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Implikacje dla teorii i praktyki Pedagogika. Badania, dyskusje, otwarcia. Zeszyt 3. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.. ISSN 2299-9299 PEDAGOGIKA BADANIA, DYSKUSJE, OTWARCIA Zeszyt 3 Dzieci i młodzież ze specjalnymi

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA ŁÓDŹ 2012 Organizatorzy konferencji: Sponsor główny: Patronat naukowy: Patronat medialny: Partner wspierający: MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Kierunek: Pedagogika Specjalność: Organizacja Życia Szkoły i Praca Opiekuńczo Wychowawcza Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel i Szkoła. Nr 2(54) Mysłowice 2013. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach

Nauczyciel i Szkoła. Nr 2(54) Mysłowice 2013. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach Nauczyciel i Szkoła Nauczyciel i Szkoła Nr 2(54) Mysłowice 2013 Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach Redaktor Serii: prof. nadzw. dr hab. Piotr P. Barczyk

Bardziej szczegółowo

Recenzenci prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna prof. dr hab. Aniela Korzon

Recenzenci prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna prof. dr hab. Aniela Korzon Akademia Ignatianum w Krakowie, 2015 ul. Kopernika 26 31-501 Kraków tel. 12 39 99 620 faks 12 39 99 501 wydawnictwo@ignatianum.edu.pl http://www.wydawnictwo.ignatianum.edu.pl Recenzenci prof. dr hab. Iwona

Bardziej szczegółowo

Plan daltoński jako narzędzie dla współczesnej edukacji. Konieczność czy ekstrawagancja?

Plan daltoński jako narzędzie dla współczesnej edukacji. Konieczność czy ekstrawagancja? Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. X Barbara Moraczewska Plan daltoński jako narzędzie dla współczesnej edukacji. Konieczność czy ekstrawagancja? Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami,

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Adiustacja: Monika Łojewska-Ciępka Joanna Kosturek Aleksandra Bylica Opracowanie typograficzne: Anna Bugaj-Janczarska

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie najnowocześniejszych metod pedagogicznych w edukacji przedszkolnej

Zastosowanie najnowocześniejszych metod pedagogicznych w edukacji przedszkolnej POMORSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDYNI Instytut Pedagogiczny Studia Podyplomowe Edukacja Przedszkolna i Zintegrowana Krzysztof Kwiecień Nr albumu 1901 Zastosowanie najnowocześniejszych metod pedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Pedagog szkolny w opiniach uczniów U N I W E R S Y T E T Z I E L O N O G Ó R S K I WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYKA Renata Kapica Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Bardziej szczegółowo

Rodzinne domy dziecka opieka, wychowanie, terapia. redakcja naukowa: Barbara Weigl, Leszek Drozdowski. redakcja i korekta: Weronika Girys-Czagowiec

Rodzinne domy dziecka opieka, wychowanie, terapia. redakcja naukowa: Barbara Weigl, Leszek Drozdowski. redakcja i korekta: Weronika Girys-Czagowiec PATRONAT HONOROWY Rodzinne domy dziecka opieka, wychowanie, terapia redakcja naukowa: Barbara Weigl, Leszek Drozdowski redakcja i korekta: Weronika Girys-Czagowiec projekt okładki: Wiesław Nadrowski Fundacja

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 3

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 3 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 3 Częstochowa 2011 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Helena Kościelniak prof. PCz Komitet naukowy prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron prof.

Bardziej szczegółowo

Family Pedagogy. nr 1(1)/2011. w numerze między innymi:

Family Pedagogy. nr 1(1)/2011. w numerze między innymi: Family Pedagogy Pedagogika Family Rodziny Pedagogy Pedagogika Nr Nr 1/2011 1(1)/2011 Rodziny ISSN 2082-8411 w numerze między innymi: nr 1(1)/2011 Kształtowanie kultury pedagogicznej młodzieży w programach

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Marzena Kletke Milejska Zreformowany system edukacji i jego wpływ na kształcenie i wychowanie dzieci w publicznych

Bardziej szczegółowo

Pamięci prof. zw. dr. hab. Władysława Dykcika

Pamięci prof. zw. dr. hab. Władysława Dykcika Pamięci prof. zw. dr. hab. Władysława Dykcika REDAKTOR NACZELNY dr Katarzyna Plutecka REDAKTOR TEMATYCZNY Karolina Cząstka I rok SUM Pedagogika Specjalna RECENZJA WYDAWNICZA dr inż. hab. Jolanta Zielińska

Bardziej szczegółowo

KONSTRUOWANIE WIEDZY NAUCZYCIELA WCZESNEJ EDUKACJI

KONSTRUOWANIE WIEDZY NAUCZYCIELA WCZESNEJ EDUKACJI KONSTRUOWANIE WIEDZY NAUCZYCIELA WCZESNEJ EDUKACJI Poznać Zrozumieć Doświadczyć Konstruowanie wiedzy nauczyciela wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2013 Copyright by

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Katarzyna Kadela Jacek Kowalczyk GRUDZIEŃ 2013 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Publikacja współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Publikacja współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Rozwijanie potencjału uczenia się w społecznej przestrzeni edukacji

Bardziej szczegółowo

Razem i osobno. Maria Lorek, Lidia Wollman, Emilia Wazner, Maria Twardowska. Razem i osobno - Edukacja wczesnoszkolna.

Razem i osobno. Maria Lorek, Lidia Wollman, Emilia Wazner, Maria Twardowska. Razem i osobno - Edukacja wczesnoszkolna. 1 Razem i osobno Maria Lorek, Lidia Wollman, Emilia Wazner, Maria Twardowska Razem i osobno - Edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania z uwzględnieniem pracy w grupach mieszanych wiekowo Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

O zasadach edukacji i rehabilitacji osób z niepelnosprawnością w refleksji studentów

O zasadach edukacji i rehabilitacji osób z niepelnosprawnością w refleksji studentów O zasadach edukacji i rehabilitacji osób z niepelnosprawnością w refleksji studentów Aleksandra Mach Streszczenie: Zasady pracy pedagogicznej stanowią drogowskaz, podpowiedź i ukierunkowanie postępowania

Bardziej szczegółowo

Wychowanie jest kluczem do nowego świata. O filozofii wychowania Bertranda Russella

Wychowanie jest kluczem do nowego świata. O filozofii wychowania Bertranda Russella Nr 4 (2) 2012 Kultura i Wychowanie Wychowanie jest kluczem do nowego świata. O filozofii wychowania Bertranda Russella Bogusław Wójcik Tarnów, Polska drbwojcik@gmail.com nauczycieli filozofii, skazane

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Przedsiębiorstwa wyzwania Companies and Challenges Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym Redakcja naukowa: Ewa Domagała-Zyśk Lublin 2012 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo