Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.mirek.grewinski.pl"

Transkrypt

1 1. Imię: MIROSŁAW 2. Nazwisko: GREWIŃSKI 3. Data urodzenia: r. 4. Narodowość: POLSKA Życiorys naukowy prof. Mirosława Grewińskiego 5. Stan cywilny: ŻONATY 6. Wykształcenie: Instytucja Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok) Od Uzyskane stopnie lub dyplomy Prof. nadzwyczajny WSP im. J. Korczaka w Warszawie (dawna nazwa WSP TWP w Warszawie) 2010 Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, praca habilitacyjna pt. Wielosektorowa polityka społeczna o przeobrażeniach państwa opiekuńczego + dorobek STUDIA DOKTORSKIE Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, praca doktorska pt. Europejski Fundusz Społeczny jako strukturalny instrument wspierania polityki społecznej Unii Europejskiej napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. J. Auleytnera Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet w Konstancji (Niemcy) roczne stypendium naukowe 2004 i 2005 r. stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Od 2004 r. aktywny udział w Kole Młodych Naukowców przy Polskiej Akademii Nauk 2005 podyplomowe studia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, Agencja Rozwoju Gospodarczego Poznań 2010 doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce 2001 dr nauk społecznych w zakresie socjologii 1999 mgr nauk politycznych w zakresie polityki społecznej Stypendium dla Młodych Naukowców Uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (menedżer zasobów ludzkich) 7. Znajomość języków obcych: Podać znajomość w skali od 1 do 5 (5 - doskonała, 1 - podstawowa) Język Czytanie Mowa Pisanie Język niemiecki Język angielski Język polski Język ojczysty 1

2 8. Członkostwo w organizacjach zawodowych / społecznych: - Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w latach oraz ponownie od 2012 r. - Członek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Stopni Zawodowych Pracowników Socjalnych przy MPiPS. - Członek Polskiego Oddziału Klubu Rzymskiego. - Członek Polskiego i Europejskiego Stowarzyszenia ESPAnet. - Członek Stowarzyszenia Szkół Kształcących na kierunku Praca Socjalna. - Członek Rady Ekspertów magazynu THINK TANK. - Członek Rady Programowej i ekspert Education and Accreditation Program European Funds Advisor w Instytucie Konsultantów Europejskich. - Członek Zespołu Redakcyjnego pisma Вісник Akademii Pracy i Relacji Socjalnych Federacji Zwiazków Zawodowych Ukrainy. - Redaktor naczelny czasopisma Empowerment. - Przewodniczący Rady Naukowo-Redakcyjnej w WYG International. 9. Inne umiejętności: (np. umiejętność pracy na komputerze, itd.) - organizacja i zarządzanie przedsięwzięciami, komputer wszystkie podstawowe programy użytkowe. 10. Obecne stanowisko: - profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, - od r. Prorektor WSP im. J. Korczaka w Warszawie - w latach Pełnomocnik Rektora ds. EFS na WSP im. Janusza Korczaka; członek Komitetów Sterujących projektami 11. Liczba lat pracy w ośrodku / współpracy z ośrodkiem: - 15 lat 12. Zasadnicze kwalifikacje: - specjalista w zakresie polityki społecznej, - bardzo dobra znajomość problematyki zatrudnienia i pomocy społecznej, usług społecznych oraz wielosektorowej polityki społecznej, - bardzo dobra znajomość projektowania społecznego oraz pozyskiwania środków zewnętrznych na działania społeczne, - posiadane umiejętności budowania metodologii i przygotowywania narzędzi badawczych, 2

3 - doświadczenie trenerskie i szkoleniowe (przygotowanie i przeprowadzenie ponad 500 szkoleń dla pracowników służb społecznych i organizacji pozarządowych z zakresu europejskiej polityki zatrudnienia, wykluczenia społecznego, polityki regionalnej, Europejskiego Funduszu Społecznego, aktywnej i wielosektorowej polityki społecznej, pomocy społecznej, usług społecznych, ekonomii społecznej), - doświadczenia w doradztwie i ocenie projektów, - umiejętność budowania strategii regionalnych i lokalnych w zakresie zatrudnienia, - umiejętność przygotowania narzędzi do ewaluacji projektów społecznych, - wieloletni ekspert i akredytowany szkoleniowiec Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 13. Współpraca merytoryczna w latach współpracowałem merytorycznie m.in. z: Kancelarią Prezydenta RP, Fundacją Amicus Europae Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowym Ośrodkiem Szkoleniowym EFS, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, Funduszem Współpracy, Komendą Główną OHP, Instytutem Konsultantów Europejskich, Instytutem Rozwoju Służb Społecznych, Instytutem Spraw Publicznych, Polską Agencją Inwestycji Zagranicznych, DGA Doradztwo Gospodarcze, Deloitte, WYG-International, LRDP-Kantor, bit-, Congress and Training Center, Wirtualną Akademią Biznesu, Fundacją Edukacji Ekonomicznej, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji, Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Stowarzyszeniem Klon/Jawor, siecią Splot, Borisem i wieloma innymi jednostkami samorządowymi, pozarządowymi oraz podmiotami rynkowymi (np. wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, regionalne ośrodki polityki społecznej, instytucje rynku pracy itd.) - Gościnnie wykłady m.in. na/w: Uniwersytecie Warszawskim, Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Adama Mickiewicza, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Politechnice Radomskiej, Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu, Ośrodku Badań Europejskich przy Uniwersytecie Łódzkim, Akademii Świętokrzyskiej, Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji, Wyższej Szkole Biznesu w Radomiu, Wyższej Szkole Turystyki i Rekreacji, Wyższej Szkole Promocji w Warszawie, Wyższej Szkole Ekonomicznej, Wyższej Szkole Służb Społecznych w Lizbonie (Portugalia), Wyższej Szkole Pracy Socjalnej przy Federacji Związków Zawodowych w Kijowie (Ukraina). 3

4 14. Przebieg pracy zawodowej: Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok) Miejsce Organizacja/Inst ytucja maj 1999 do teraz Warszawa Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie (dawniej WSP TWP) członek Rady Wydziału i Senatu Uczelni Członek kilkunastu Komitettów Sterujących Projektami Prorektor Stanowisko Profesor nadzwyczajny Opis Prowadzenie zajęć z przedmiotów: polityka społeczna, rynek pracy, polityka regionalna UE, europejska pomoc społeczna, organizacja pomocy społecznej, zarządzanie projektami społecznymi, Zarządzanie usługami społecznymi. 15. Inne: Praktyki zawodowe, wizyty studyjne, szkolenia: praktyka w Urzędzie ds. młodzieży w Eichstätt w Niemczech praktyka w Urzędzie ds. młodzieży w Kolonii w Niemczech praktyka w Saksońskim Ministerstwie Gospodarki i Pracy w Dreźnie, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w biurze konsultacyjnym BBJ Servis-Chemnitz staż naukowy w Bonn Ministerstwo Pracy w Niemczech, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego praktyka w Ewangelickim Instytucie Pomocy Młodzieży w Kolonii staż naukowy na Manchester Metropolitan University w Anglii (badania z zakresu wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego) wizyta studyjna w Solo-Partner w Hamburgu, dotycząca innowacyjnych metod aktywizacji osób niepełnosprawnych wizyta studyjna dotycząca doświadczeń działalności kooperatyw socjalnych w regionie Emilia-Romagna we Włoszech The international social work & society academy Local Social Policy and Social Work, Perspectives, Activities and Partners in Civil Society, Centre of Social Studies University of Bielefeld, Social Innovation Centre SIC, Gdańsk. 4

5 Cyberworld unlimited? Digital Inequality and New Spaces of Informal Education for Young People, International Conference Bielefeld wizyta studyjna do instytucji polityki społecznej w Hiszpanii zapoznanie się z systemem polityki społecznej w Hiszpanii, Walencja, Barcelona wizyta studyjna do instytucji polityki społecznej w Austrii zapoznanie się z systemem polityki społecznej w Austrii, Wiedeń, Burgenland wizyta studyjna do instytucji polityki społecznej we Włoszech zapoznanie się z systemem polityki społecznej we Włoszech, Rzym, Lazio ukończenie 160 godzinnego szkolenie nt. przedsiębiorczości prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego ukończenie 90 godzinnego szkolenia pt. Tutoring i coaching w pracy akademickiej jak skutecznie rozwijać talenty studentów udział w cyklu szkoleń Kompetencje mentora kluczem do sukcesu lidera, Warszawa udział w Summer Academy on European Integration Krokowa, Fundacja Amicus Europae Aleksandra Kwaśniewskiego ukończenie 60 godzinnego szkolenia z zakresu umiejętności trenerskich, Grupa TROP, Warszawa wizyta studyjna na University of Manchester Mentoring, tutoring I coaching akademicki, Anglia wizyta studyjna na Universitaet der Bundeswehr Muenchen Coaching akademicki, Niemcy wizyta studyjna w Chinach. - październik 2012 ukończenie szkolenia PRINCE II wizyta studyjna Gdański Park Naukowo Technologiczny w ramach projektu 1.15 Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn wizyta studyjna w Procter & Gamble, Warszawa wizyta studyjna w Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris sp. Z o.o., Piaseczno wizyta studyjna w Nivea Sp. z o. o., Poznań wizyta studyjna w LUX MED. Sp. z o.o., Warszawa wizyta studyjna w Swedbank, Sztokholm, Szwecja wizyta studyjna w centrali L'oreal Paris, Francja, Paryż wizyta studyjna w IBM Włochy, Mediolan wizyta studyjna w Indesit Company, Włochy Mediolan wizyta studyjna w Austrii (Wiedeń, Graz) Austriackie doświadczenia w zakresie aktywizacji osób starszych w ramach projektu Kadry dojrzałe do zmian realizowanego przez bit Sp. z o.o. w partnerstwie z PUP w Opolu, PUP w Strzelcach Opolskich, WSP im. J. Korczaka w Warszawie wizyta studyjna we Włoszech (Wenecja) w ramach programu Erasmus. 5

6 wizyta studyjna w Wyższej Szkole Pracy Socjalnej Zrzeszenia Związków Zawodowych w Kijowie na Ukrainie oraz na Majdan University wizyta naukowa w Heraklonie na Krecie w związku z realizacją partnerskiego projektu EDUEVAL Evaluation for the Profesional Development of Education Staff, Technological Educational Institute of Crete, School of Health and Social Welfare. Specjalistyczne doświadczenie: Kraj Data / od do / Wybrane Projekty, w których uczestniczyłem jako ekspert wrzesień listopad 1999 badanie sytuacji społecznej i edukacyjnej dzieci pogranicza wschodniego, projekt UNICEF, GUS-u, WSP TWP; projekt finansowany ze środków badawczych uczelni + UNICEF. Celem projektu było przeprowadzenie badań we wszystkich gminach pogranicza wschodniego na temat szans i perspektyw edukacyjnych dzieci i młodzieży z regionów biednych i zaniedbanych. Wyniki badań opublikowane w kilku periodykach naukowych m.in: Polityka Społeczna, Wiadomości Statystyczne. Funkcja realizatora badań terenowych asystent doradcy przedakcesyjnego Unii Europejskiej w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa, projekt twinningowy Phare Celem projektu było doradztwo związane z wdrażaniem w Polsce systemu rejestracji gospodarstw rolnych. Funkcja asystenta doradcy przedakcesyjnego. styczeń czerwiec 2001 Specjalny Program Przygotowawczy do Funduszy Strukturalnych Phare SCRE-E/110226/D/SV/Pl opracowanie i przeprowadzenie cyklu kilkudziesięciu szkoleń i konferencji dla partnerów społecznych i mediów oraz jednostek samorządowych nt. Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było przeprowadzenie szkoleń wśród różnych grup odbiorców: samorządowców, dziennikarzy, organizacji pozarządowych. Funkcja eksperta ds. EFS. kwiecień czerwiec 2002 ekspert w Programie Ambasady Królestwa Danii i Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Europa regionów, finansowanie: środki publiczne + Ambasada Danii. Celem projektu było przeprowadzenie kilku konferencji regionalnych z zakresu funduszy strukturalnych (m.in. w zakresie prezentacji ciekawych projektów dotyczących zatrudnienia). grudzień 2002 Program Przygotowanie kadr województwa opolskiego do korzystania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej cykl szkoleń i warsztatów nt. funduszy strukturalnych i europejskiej polityki społecznej Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, Projekt GTZ gmbh, Congress and Training Center. Funcja eksperta. od 2003 od początku istnienia KOSZEFS ekspert, szkoleniowiec i doradca dla projektów Europejskiego Funduszu Społecznego; Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. maj lipiec 2003 projekt Kancelarii Prezydenta RP dotyczący przeprowadzenia akcji informowania społeczeństwa o korzyściach płynących z integracji z UE, funkcja eksperta w Kancelarii Prezydenta RP odpowiadającego za politykę społeczną, inicjatywy społeczne i obywatelskie, fundusze strukturalne. sierpień wrzesień 2004 kluczowy ekspert w projekcie przygotowania 6

7 Regionalnej Strategii Zatrudnienia dla województwa śląskiego, Phare RZL 2001 odpowiedzialny za przygotowanie diagnozy sytuacji na rynku pracy na terenie województwa, analizę SWOT, strukturę strategii. wrzesień 2004 objęcie funkcji ewaluatora merytorycznego projektów Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL członek Komisji Oceniającej Projekty, Krajowa Struktura Wsparcia, Fundusz Współpracy. styczeń kwiecień 2005 kluczowy ekspert w projekcie PHARE 2002 RZL dla województwa łódzkiego. styczeń wrzesień 2006 kluczowy ekspert w projekcie Wsparcie techniczne dla instytucji przygotowujących projekty własne w ramach SPO-RZL, Phare RZL 2003, doradca długoterminowy dla Komendy Głównej OHP i Departamentu Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji MPiPS. listopad 2005 luty 2006 członek Zespołu Konsultacyjnego NSRO i PO na okres przy Ministrze Rozwoju Regionalnego. wrzesień 2006 listopad 2006 wykonawca ewaluacji cząstkowej ex-ante Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, na zlecenie Deloitte. Funkcja eksperta. czerwiec 2006 luty 2007 sekretarz naukowy badań Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy, PTPS, MPiPS; działanie 1.6.b SPO- RZL; budżet 1,9 mln zł. od marca 2007 koordynator projektu badawczego z ramienia MPiPS Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, SPO-RZL, działanie 1.6.b, budżet 1,3 mln zł członek ZG Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej członek Rady Wydziału i Senatu WSP TWP roku udział w kilku projektach badawczych, których celem było przygotowanie ekspertyz i publikacji książkowych WSP TWP, ELIPSA, Instytut Spraw Publicznych, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji promotor i recenzent około 400 prac licencjackich, magisterskich, podyplomowych, WSP TWP, WSTiR. od 2006 udział w Zespole Młodych Naukowców przy Polskiej Akademii Nauk. lipiec wrzesień 2007 ekspert w konsorcjum na rzecz przygotowania budżetu zadaniowego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej etap 1 na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. luty 2008 grudzień 2009 doradca dyrektora Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przy MPiPS. 1 kwietnia 2008 czerwiec 2012 doradca Komendanta Głównego OHP Koordynator projektu badawczego Diagnoza sytuacji społeczno zawodowej kobiet wiejskich w Polsce na zlecenie MPiPS (SPO- RZL, działanie 1.6.b); budżet 1,3 mln zł doradztwo przy pisaniu projektów i składaniu wniosków do Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań 1.4., 1.5., 1.6., 2.3. SOP-RZL, 2.1, 2.3., 2.4. ZPORR oraz Priorytetach I, III, IV,VI VII i IX PO KL dla kilkudziesięciu podmiotów udział w Akademii Młodych Liderów Fundacji Amicus Europea od 2008 ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich akredytacja IV stopnia; członek Rady programowej od 2010 r Pełnomocnik Rektora ds. EFS na WSP TWP. Pozyskanie 7

8 środków na realizację 22 projektów na łączną kwotę 84 mln zł. od 2008 członek Komitetu Sterującego projektem Przedsiębiorcza uczelnia, WSP im. J. Korczaka w Warszawie. od 2009 do kwietnia 2011 kluczowy ekspert merytoryczny w projekcie Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia, WSP im. J. Korczaka w Warszawie Doradca MCPS na rzecz przygotowania projektów systemowych PO KL dla OPS i PCPR na Mazowszu przeprowadzenie kompleksowych badań naukowych nt. pluralizacji usług pomocy społecznej na Mazowszu na zlecenie MCPS wraz z publikacją książkową materiału. 2009/2010 przeprowadzenie ewaluacji on-going projektu Partnerstwo na rzecz zatrudnienia portal strzeleckiego przedsiębiorcy na zlecenie CTC. od 2010 członek Komitetu Sterującego dla projektów: Akademia Młodych Noblistów i Kompetencje Kluczowe Drogą do Kariery, WSP im. J. Korczaka w Warszawie przeprowadzenie ewaluacji ex-ante projektu Turystyka bez barier profesjonalizacja kadr branży turystycznej w woj. opolskim na zlecenie CTC przeprowadzenie ewaluacji ex-post projektu Turystyka bez barier profesjonalizacja kadr branży turystycznej w woj. opolskim na zlecenie CTC. od 2011 członek Stowarzyszenia Szkół Kształcących na kierunku Praca Socjalna. od 2011 członek Rady Programowej KFE /IKE czerwiec 2013 przewodniczący Komitetu Sterującego dla projektu Szansa na Lepsze Zarządzanie! Kompleksowy program podnoszenia jakości zarzadzania i funkcjonowania JST na obszarze Powiatu Grójeckiego, WSP im. J. Korczaka w Warszawie. od 2011 Prorektor WSP im. J. Korczaka w Warszawie na kadencje od kwietnia 2012 kluczowy ekspert w projekcie Ecorys. sierpień 2012 czerwiec 2013 ekspert merytoryczny w projekcie Stworzenie standardu Superwizja w pracy socjalnej, WSP im. J. Korczaka w Warszawie. od maja 2012 członek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Stopni Pracowników Socjalnych przy MPiPS. od września 2012 członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. od września 2012 członek Komitetu Sterującego projektu PI PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni nowe kompetencje pracownika socjalnego, WSP im. J. Korczaka w Warszawie. od stycznia 2013 członek Komitetu Sterującego projektu Modelowo Zarządzana Uczelnia, WSP im. J. Korczaka w Warszawie. od kwietnia 2013 ekspert Opolskiego Paktu na Rzecz Zwiększenia Zatrudnienia poprzez Kontraktację Usług Rynku Pracy w ramach projektu Kadry dojrzałe do zmian realizowanego przez bit Sp. z o.o. w partnerstwie z PUP w Opolu, PUP w Strzelcach Opolskich, WSP im. J. Korczaka w Warszawie. od maja 2013 ekspert opiniujący projekt Flexicurity w zawodzie pedagoga przedszkolnego, Fundacja Drabina. 8

9 EU/ EU od stycznia 2013 członek Zespołu Redakcyjnego pisma Вісник Akademii Pracy i Relacji Socjalnych Federacji Związków Zawodowych Ukrainy. od marca 2013 redaktor naczelny magazynu Empowerment. od czerwca 2013 członek Rady Ekspertów magazynu Think Tank. lipiec grudzień 2013 kluczowy ekspert MCPS do opracowania Strategii Polityki Społecznej dla Mazowsza na lata maj grudzień 2013 ekspert Fundacji Drabina w projekcie Flexicurity w zawodach opiekuńczo-wychowawczych. od listopada 2013 Przewodniczący Rady Naukowo-Redakcyjnej w WYG International do opracowania 30 książek z zakresu polityki społecznej, pomocy społecznej i pracy socjalnej. od jesieni 2013 członek Polskiego i Europejskiego Stowarzyszenia ESPAnet. od maja 2014 ekspert Komisji Europejskiej ds. zrównoważonego rozwoju na lata ; Bruksela. Szkolenia: Przeprowadził ponad 500 szkoleń komercyjnych dla kadr polityki społecznej z kilkunastu tematów. 9

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1 Prowadzący Kamil Wyszkowski Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE JAN KRZYSZTOF BIELECKI

CURRICULUM VITAE JAN KRZYSZTOF BIELECKI Dane osobowe Imię i nazwisko Data i miejsce urodzenia Stan cywilny Wykształcenie Oslo JAN KRZYSZTOF BIELECKI Jan Krzysztof Bielecki 3 maja 1951 r., Bydgoszcz, Polska żonaty, dwoje dzieci Studia na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Prof. dr hab. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego. Profesor tytularny Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Publicznej. Od marca 1998 r. do sierpnia 2007 r., przez trzy kadencje,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego Sprawozdanie z działań w 2010 roku I. PROGRAMY 1. Programy kontynuowane Obywatel Dziecko Czas realizacji: sierpień 2008 czerwiec 2010, we współpracy z

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 1. Imię (imiona) i nazwisko JERZY RUSZAŁA 2. Imiona rodziców ADAM, MICHALINA 3. Data urodzenia 31.07.1968r. 4. Obywatelstwo POLSKIE 5. Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne Warszawa, 9 grudnia 2014 r. Przedsiębiorczość w Polsce na podstawie Raportu z badania Global Entrepreneurship Monitor Polska

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG

POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Struktura organizacyjna DYREKTOR Monika Bochenek Wykształcenie wyższe ekonomiczne Ukończone w 2006r. studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, wydział ekonomii; specjalność: strategie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki

I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki prof. dr hab. ElŜbieta Mączyńska Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU XI MIEDZYNARODOWY, KONGRES MBA FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU 15 17 maja 2015 roku Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27 1 Szanowni Państwo, PATRONI

Bardziej szczegółowo

profile menedżerów HR

profile menedżerów HR Marcin Adamczyk Dyrektor personalny, Project Manager K2 consulting Wyższe, magister socjologii, uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Project Management Office Manager Joanna Antkiewicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo