Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.mirek.grewinski.pl"

Transkrypt

1 1. Imię: MIROSŁAW 2. Nazwisko: GREWIŃSKI 3. Data urodzenia: r. 4. Narodowość: POLSKA Życiorys naukowy prof. Mirosława Grewińskiego 5. Stan cywilny: ŻONATY 6. Wykształcenie: Instytucja Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok) Od Uzyskane stopnie lub dyplomy Prof. nadzwyczajny WSP im. J. Korczaka w Warszawie (dawna nazwa WSP TWP w Warszawie) 2010 Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, praca habilitacyjna pt. Wielosektorowa polityka społeczna o przeobrażeniach państwa opiekuńczego + dorobek STUDIA DOKTORSKIE Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, praca doktorska pt. Europejski Fundusz Społeczny jako strukturalny instrument wspierania polityki społecznej Unii Europejskiej napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. J. Auleytnera Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet w Konstancji (Niemcy) roczne stypendium naukowe 2004 i 2005 r. stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Od 2004 r. aktywny udział w Kole Młodych Naukowców przy Polskiej Akademii Nauk 2005 podyplomowe studia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, Agencja Rozwoju Gospodarczego Poznań 2010 doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce 2001 dr nauk społecznych w zakresie socjologii 1999 mgr nauk politycznych w zakresie polityki społecznej Stypendium dla Młodych Naukowców Uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (menedżer zasobów ludzkich) 7. Znajomość języków obcych: Podać znajomość w skali od 1 do 5 (5 - doskonała, 1 - podstawowa) Język Czytanie Mowa Pisanie Język niemiecki Język angielski Język polski Język ojczysty 1

2 8. Członkostwo w organizacjach zawodowych / społecznych: - Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w latach oraz ponownie od 2012 r. - Członek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Stopni Zawodowych Pracowników Socjalnych przy MPiPS. - Członek Polskiego Oddziału Klubu Rzymskiego. - Członek Polskiego i Europejskiego Stowarzyszenia ESPAnet. - Członek Stowarzyszenia Szkół Kształcących na kierunku Praca Socjalna. - Członek Rady Ekspertów magazynu THINK TANK. - Członek Rady Programowej i ekspert Education and Accreditation Program European Funds Advisor w Instytucie Konsultantów Europejskich. - Członek Zespołu Redakcyjnego pisma Вісник Akademii Pracy i Relacji Socjalnych Federacji Zwiazków Zawodowych Ukrainy. - Redaktor naczelny czasopisma Empowerment. - Przewodniczący Rady Naukowo-Redakcyjnej w WYG International. 9. Inne umiejętności: (np. umiejętność pracy na komputerze, itd.) - organizacja i zarządzanie przedsięwzięciami, komputer wszystkie podstawowe programy użytkowe. 10. Obecne stanowisko: - profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, - od r. Prorektor WSP im. J. Korczaka w Warszawie - w latach Pełnomocnik Rektora ds. EFS na WSP im. Janusza Korczaka; członek Komitetów Sterujących projektami 11. Liczba lat pracy w ośrodku / współpracy z ośrodkiem: - 15 lat 12. Zasadnicze kwalifikacje: - specjalista w zakresie polityki społecznej, - bardzo dobra znajomość problematyki zatrudnienia i pomocy społecznej, usług społecznych oraz wielosektorowej polityki społecznej, - bardzo dobra znajomość projektowania społecznego oraz pozyskiwania środków zewnętrznych na działania społeczne, - posiadane umiejętności budowania metodologii i przygotowywania narzędzi badawczych, 2

3 - doświadczenie trenerskie i szkoleniowe (przygotowanie i przeprowadzenie ponad 500 szkoleń dla pracowników służb społecznych i organizacji pozarządowych z zakresu europejskiej polityki zatrudnienia, wykluczenia społecznego, polityki regionalnej, Europejskiego Funduszu Społecznego, aktywnej i wielosektorowej polityki społecznej, pomocy społecznej, usług społecznych, ekonomii społecznej), - doświadczenia w doradztwie i ocenie projektów, - umiejętność budowania strategii regionalnych i lokalnych w zakresie zatrudnienia, - umiejętność przygotowania narzędzi do ewaluacji projektów społecznych, - wieloletni ekspert i akredytowany szkoleniowiec Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 13. Współpraca merytoryczna w latach współpracowałem merytorycznie m.in. z: Kancelarią Prezydenta RP, Fundacją Amicus Europae Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowym Ośrodkiem Szkoleniowym EFS, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, Funduszem Współpracy, Komendą Główną OHP, Instytutem Konsultantów Europejskich, Instytutem Rozwoju Służb Społecznych, Instytutem Spraw Publicznych, Polską Agencją Inwestycji Zagranicznych, DGA Doradztwo Gospodarcze, Deloitte, WYG-International, LRDP-Kantor, bit-, Congress and Training Center, Wirtualną Akademią Biznesu, Fundacją Edukacji Ekonomicznej, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji, Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Stowarzyszeniem Klon/Jawor, siecią Splot, Borisem i wieloma innymi jednostkami samorządowymi, pozarządowymi oraz podmiotami rynkowymi (np. wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, regionalne ośrodki polityki społecznej, instytucje rynku pracy itd.) - Gościnnie wykłady m.in. na/w: Uniwersytecie Warszawskim, Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Adama Mickiewicza, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Politechnice Radomskiej, Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu, Ośrodku Badań Europejskich przy Uniwersytecie Łódzkim, Akademii Świętokrzyskiej, Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji, Wyższej Szkole Biznesu w Radomiu, Wyższej Szkole Turystyki i Rekreacji, Wyższej Szkole Promocji w Warszawie, Wyższej Szkole Ekonomicznej, Wyższej Szkole Służb Społecznych w Lizbonie (Portugalia), Wyższej Szkole Pracy Socjalnej przy Federacji Związków Zawodowych w Kijowie (Ukraina). 3

4 14. Przebieg pracy zawodowej: Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok) Miejsce Organizacja/Inst ytucja maj 1999 do teraz Warszawa Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie (dawniej WSP TWP) członek Rady Wydziału i Senatu Uczelni Członek kilkunastu Komitettów Sterujących Projektami Prorektor Stanowisko Profesor nadzwyczajny Opis Prowadzenie zajęć z przedmiotów: polityka społeczna, rynek pracy, polityka regionalna UE, europejska pomoc społeczna, organizacja pomocy społecznej, zarządzanie projektami społecznymi, Zarządzanie usługami społecznymi. 15. Inne: Praktyki zawodowe, wizyty studyjne, szkolenia: praktyka w Urzędzie ds. młodzieży w Eichstätt w Niemczech praktyka w Urzędzie ds. młodzieży w Kolonii w Niemczech praktyka w Saksońskim Ministerstwie Gospodarki i Pracy w Dreźnie, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w biurze konsultacyjnym BBJ Servis-Chemnitz staż naukowy w Bonn Ministerstwo Pracy w Niemczech, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego praktyka w Ewangelickim Instytucie Pomocy Młodzieży w Kolonii staż naukowy na Manchester Metropolitan University w Anglii (badania z zakresu wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego) wizyta studyjna w Solo-Partner w Hamburgu, dotycząca innowacyjnych metod aktywizacji osób niepełnosprawnych wizyta studyjna dotycząca doświadczeń działalności kooperatyw socjalnych w regionie Emilia-Romagna we Włoszech The international social work & society academy Local Social Policy and Social Work, Perspectives, Activities and Partners in Civil Society, Centre of Social Studies University of Bielefeld, Social Innovation Centre SIC, Gdańsk. 4

5 Cyberworld unlimited? Digital Inequality and New Spaces of Informal Education for Young People, International Conference Bielefeld wizyta studyjna do instytucji polityki społecznej w Hiszpanii zapoznanie się z systemem polityki społecznej w Hiszpanii, Walencja, Barcelona wizyta studyjna do instytucji polityki społecznej w Austrii zapoznanie się z systemem polityki społecznej w Austrii, Wiedeń, Burgenland wizyta studyjna do instytucji polityki społecznej we Włoszech zapoznanie się z systemem polityki społecznej we Włoszech, Rzym, Lazio ukończenie 160 godzinnego szkolenie nt. przedsiębiorczości prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego ukończenie 90 godzinnego szkolenia pt. Tutoring i coaching w pracy akademickiej jak skutecznie rozwijać talenty studentów udział w cyklu szkoleń Kompetencje mentora kluczem do sukcesu lidera, Warszawa udział w Summer Academy on European Integration Krokowa, Fundacja Amicus Europae Aleksandra Kwaśniewskiego ukończenie 60 godzinnego szkolenia z zakresu umiejętności trenerskich, Grupa TROP, Warszawa wizyta studyjna na University of Manchester Mentoring, tutoring I coaching akademicki, Anglia wizyta studyjna na Universitaet der Bundeswehr Muenchen Coaching akademicki, Niemcy wizyta studyjna w Chinach. - październik 2012 ukończenie szkolenia PRINCE II wizyta studyjna Gdański Park Naukowo Technologiczny w ramach projektu 1.15 Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn wizyta studyjna w Procter & Gamble, Warszawa wizyta studyjna w Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris sp. Z o.o., Piaseczno wizyta studyjna w Nivea Sp. z o. o., Poznań wizyta studyjna w LUX MED. Sp. z o.o., Warszawa wizyta studyjna w Swedbank, Sztokholm, Szwecja wizyta studyjna w centrali L'oreal Paris, Francja, Paryż wizyta studyjna w IBM Włochy, Mediolan wizyta studyjna w Indesit Company, Włochy Mediolan wizyta studyjna w Austrii (Wiedeń, Graz) Austriackie doświadczenia w zakresie aktywizacji osób starszych w ramach projektu Kadry dojrzałe do zmian realizowanego przez bit Sp. z o.o. w partnerstwie z PUP w Opolu, PUP w Strzelcach Opolskich, WSP im. J. Korczaka w Warszawie wizyta studyjna we Włoszech (Wenecja) w ramach programu Erasmus. 5

6 wizyta studyjna w Wyższej Szkole Pracy Socjalnej Zrzeszenia Związków Zawodowych w Kijowie na Ukrainie oraz na Majdan University wizyta naukowa w Heraklonie na Krecie w związku z realizacją partnerskiego projektu EDUEVAL Evaluation for the Profesional Development of Education Staff, Technological Educational Institute of Crete, School of Health and Social Welfare. Specjalistyczne doświadczenie: Kraj Data / od do / Wybrane Projekty, w których uczestniczyłem jako ekspert wrzesień listopad 1999 badanie sytuacji społecznej i edukacyjnej dzieci pogranicza wschodniego, projekt UNICEF, GUS-u, WSP TWP; projekt finansowany ze środków badawczych uczelni + UNICEF. Celem projektu było przeprowadzenie badań we wszystkich gminach pogranicza wschodniego na temat szans i perspektyw edukacyjnych dzieci i młodzieży z regionów biednych i zaniedbanych. Wyniki badań opublikowane w kilku periodykach naukowych m.in: Polityka Społeczna, Wiadomości Statystyczne. Funkcja realizatora badań terenowych asystent doradcy przedakcesyjnego Unii Europejskiej w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa, projekt twinningowy Phare Celem projektu było doradztwo związane z wdrażaniem w Polsce systemu rejestracji gospodarstw rolnych. Funkcja asystenta doradcy przedakcesyjnego. styczeń czerwiec 2001 Specjalny Program Przygotowawczy do Funduszy Strukturalnych Phare SCRE-E/110226/D/SV/Pl opracowanie i przeprowadzenie cyklu kilkudziesięciu szkoleń i konferencji dla partnerów społecznych i mediów oraz jednostek samorządowych nt. Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było przeprowadzenie szkoleń wśród różnych grup odbiorców: samorządowców, dziennikarzy, organizacji pozarządowych. Funkcja eksperta ds. EFS. kwiecień czerwiec 2002 ekspert w Programie Ambasady Królestwa Danii i Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Europa regionów, finansowanie: środki publiczne + Ambasada Danii. Celem projektu było przeprowadzenie kilku konferencji regionalnych z zakresu funduszy strukturalnych (m.in. w zakresie prezentacji ciekawych projektów dotyczących zatrudnienia). grudzień 2002 Program Przygotowanie kadr województwa opolskiego do korzystania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej cykl szkoleń i warsztatów nt. funduszy strukturalnych i europejskiej polityki społecznej Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, Projekt GTZ gmbh, Congress and Training Center. Funcja eksperta. od 2003 od początku istnienia KOSZEFS ekspert, szkoleniowiec i doradca dla projektów Europejskiego Funduszu Społecznego; Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. maj lipiec 2003 projekt Kancelarii Prezydenta RP dotyczący przeprowadzenia akcji informowania społeczeństwa o korzyściach płynących z integracji z UE, funkcja eksperta w Kancelarii Prezydenta RP odpowiadającego za politykę społeczną, inicjatywy społeczne i obywatelskie, fundusze strukturalne. sierpień wrzesień 2004 kluczowy ekspert w projekcie przygotowania 6

7 Regionalnej Strategii Zatrudnienia dla województwa śląskiego, Phare RZL 2001 odpowiedzialny za przygotowanie diagnozy sytuacji na rynku pracy na terenie województwa, analizę SWOT, strukturę strategii. wrzesień 2004 objęcie funkcji ewaluatora merytorycznego projektów Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL członek Komisji Oceniającej Projekty, Krajowa Struktura Wsparcia, Fundusz Współpracy. styczeń kwiecień 2005 kluczowy ekspert w projekcie PHARE 2002 RZL dla województwa łódzkiego. styczeń wrzesień 2006 kluczowy ekspert w projekcie Wsparcie techniczne dla instytucji przygotowujących projekty własne w ramach SPO-RZL, Phare RZL 2003, doradca długoterminowy dla Komendy Głównej OHP i Departamentu Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji MPiPS. listopad 2005 luty 2006 członek Zespołu Konsultacyjnego NSRO i PO na okres przy Ministrze Rozwoju Regionalnego. wrzesień 2006 listopad 2006 wykonawca ewaluacji cząstkowej ex-ante Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, na zlecenie Deloitte. Funkcja eksperta. czerwiec 2006 luty 2007 sekretarz naukowy badań Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy, PTPS, MPiPS; działanie 1.6.b SPO- RZL; budżet 1,9 mln zł. od marca 2007 koordynator projektu badawczego z ramienia MPiPS Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, SPO-RZL, działanie 1.6.b, budżet 1,3 mln zł członek ZG Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej członek Rady Wydziału i Senatu WSP TWP roku udział w kilku projektach badawczych, których celem było przygotowanie ekspertyz i publikacji książkowych WSP TWP, ELIPSA, Instytut Spraw Publicznych, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji promotor i recenzent około 400 prac licencjackich, magisterskich, podyplomowych, WSP TWP, WSTiR. od 2006 udział w Zespole Młodych Naukowców przy Polskiej Akademii Nauk. lipiec wrzesień 2007 ekspert w konsorcjum na rzecz przygotowania budżetu zadaniowego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej etap 1 na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. luty 2008 grudzień 2009 doradca dyrektora Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przy MPiPS. 1 kwietnia 2008 czerwiec 2012 doradca Komendanta Głównego OHP Koordynator projektu badawczego Diagnoza sytuacji społeczno zawodowej kobiet wiejskich w Polsce na zlecenie MPiPS (SPO- RZL, działanie 1.6.b); budżet 1,3 mln zł doradztwo przy pisaniu projektów i składaniu wniosków do Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań 1.4., 1.5., 1.6., 2.3. SOP-RZL, 2.1, 2.3., 2.4. ZPORR oraz Priorytetach I, III, IV,VI VII i IX PO KL dla kilkudziesięciu podmiotów udział w Akademii Młodych Liderów Fundacji Amicus Europea od 2008 ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich akredytacja IV stopnia; członek Rady programowej od 2010 r Pełnomocnik Rektora ds. EFS na WSP TWP. Pozyskanie 7

8 środków na realizację 22 projektów na łączną kwotę 84 mln zł. od 2008 członek Komitetu Sterującego projektem Przedsiębiorcza uczelnia, WSP im. J. Korczaka w Warszawie. od 2009 do kwietnia 2011 kluczowy ekspert merytoryczny w projekcie Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia, WSP im. J. Korczaka w Warszawie Doradca MCPS na rzecz przygotowania projektów systemowych PO KL dla OPS i PCPR na Mazowszu przeprowadzenie kompleksowych badań naukowych nt. pluralizacji usług pomocy społecznej na Mazowszu na zlecenie MCPS wraz z publikacją książkową materiału. 2009/2010 przeprowadzenie ewaluacji on-going projektu Partnerstwo na rzecz zatrudnienia portal strzeleckiego przedsiębiorcy na zlecenie CTC. od 2010 członek Komitetu Sterującego dla projektów: Akademia Młodych Noblistów i Kompetencje Kluczowe Drogą do Kariery, WSP im. J. Korczaka w Warszawie przeprowadzenie ewaluacji ex-ante projektu Turystyka bez barier profesjonalizacja kadr branży turystycznej w woj. opolskim na zlecenie CTC przeprowadzenie ewaluacji ex-post projektu Turystyka bez barier profesjonalizacja kadr branży turystycznej w woj. opolskim na zlecenie CTC. od 2011 członek Stowarzyszenia Szkół Kształcących na kierunku Praca Socjalna. od 2011 członek Rady Programowej KFE /IKE czerwiec 2013 przewodniczący Komitetu Sterującego dla projektu Szansa na Lepsze Zarządzanie! Kompleksowy program podnoszenia jakości zarzadzania i funkcjonowania JST na obszarze Powiatu Grójeckiego, WSP im. J. Korczaka w Warszawie. od 2011 Prorektor WSP im. J. Korczaka w Warszawie na kadencje od kwietnia 2012 kluczowy ekspert w projekcie Ecorys. sierpień 2012 czerwiec 2013 ekspert merytoryczny w projekcie Stworzenie standardu Superwizja w pracy socjalnej, WSP im. J. Korczaka w Warszawie. od maja 2012 członek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Stopni Pracowników Socjalnych przy MPiPS. od września 2012 członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. od września 2012 członek Komitetu Sterującego projektu PI PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni nowe kompetencje pracownika socjalnego, WSP im. J. Korczaka w Warszawie. od stycznia 2013 członek Komitetu Sterującego projektu Modelowo Zarządzana Uczelnia, WSP im. J. Korczaka w Warszawie. od kwietnia 2013 ekspert Opolskiego Paktu na Rzecz Zwiększenia Zatrudnienia poprzez Kontraktację Usług Rynku Pracy w ramach projektu Kadry dojrzałe do zmian realizowanego przez bit Sp. z o.o. w partnerstwie z PUP w Opolu, PUP w Strzelcach Opolskich, WSP im. J. Korczaka w Warszawie. od maja 2013 ekspert opiniujący projekt Flexicurity w zawodzie pedagoga przedszkolnego, Fundacja Drabina. 8

9 EU/ EU od stycznia 2013 członek Zespołu Redakcyjnego pisma Вісник Akademii Pracy i Relacji Socjalnych Federacji Związków Zawodowych Ukrainy. od marca 2013 redaktor naczelny magazynu Empowerment. od czerwca 2013 członek Rady Ekspertów magazynu Think Tank. lipiec grudzień 2013 kluczowy ekspert MCPS do opracowania Strategii Polityki Społecznej dla Mazowsza na lata maj grudzień 2013 ekspert Fundacji Drabina w projekcie Flexicurity w zawodach opiekuńczo-wychowawczych. od listopada 2013 Przewodniczący Rady Naukowo-Redakcyjnej w WYG International do opracowania 30 książek z zakresu polityki społecznej, pomocy społecznej i pracy socjalnej. od jesieni 2013 członek Polskiego i Europejskiego Stowarzyszenia ESPAnet. od maja 2014 ekspert Komisji Europejskiej ds. zrównoważonego rozwoju na lata ; Bruksela. Szkolenia: Przeprowadził ponad 500 szkoleń komercyjnych dla kadr polityki społecznej z kilkunastu tematów. 9

www.mirek.grewinski.pl

www.mirek.grewinski.pl www.mirek.grewinski.pl 1. Imię: MIROSŁAW 2. Nazwisko: GREWIŃSKI 3. Data urodzenia: 29.12.1973r. 4. Narodowość: POLSKA Życiorys naukowy prof. Mirosława Grewińskiego 5. Stan cywilny: ŻONATY 6. Wykształcenie:

Bardziej szczegółowo

Życiorys naukowy prof. Mirosława Grewińskiego

Życiorys naukowy prof. Mirosława Grewińskiego www.mirek.grewinski.pl 1. Imię: MIROSŁAW 2. Nazwisko: GREWIŃSKI 3. Data urodzenia: 29.12.1973 r. 4. Narodowość: POLSKA 5. Stan cywilny: ŻONATY 6. Wykształcenie: Instytucja Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)

Bardziej szczegółowo

członkowskich, Poznań, Izba Rzemieślnicza. 8. 19.02.2001 konferencja dla organizacji pozarządowych nt. polityki regionalnej UE,

członkowskich, Poznań, Izba Rzemieślnicza. 8. 19.02.2001 konferencja dla organizacji pozarządowych nt. polityki regionalnej UE, Prof. dr hab. Mirosław Grewiński AKTYWNOŚĆ POZAUCZELNIANA: Wykaz popełnionych referatów popularnonaukowych i naukowych (pogrubiono) oraz przeprowadzone autorskie szkolenia (poza działalnością na Uczelni):

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ POZAUCZELNIANA:

AKTYWNOŚĆ POZAUCZELNIANA: Prof. Dr hab. Mirosław Grewiński www.mirek.grewinski.pl AKTYWNOŚĆ POZAUCZELNIANA: Wykaz popełnionych referatów popularnonaukowych i naukowych (pogrubiono) oraz przeprowadzone autorskie szkolenia (poza

Bardziej szczegółowo

Doradztwo i Szkolenia Europejskie Michał Feter (DiSE) 91 426 Łódź, ul. Wierzbowa 4/20 RODZAJ DZIAŁALNOSCI Usługi szkoleniowo-doradcze

Doradztwo i Szkolenia Europejskie Michał Feter (DiSE) 91 426 Łódź, ul. Wierzbowa 4/20 RODZAJ DZIAŁALNOSCI Usługi szkoleniowo-doradcze E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T DANE PERSONALNE IMIĘ I NAZWISKO Michał Feter ADRES ZAMIESZKANIA 94-109 Łódź, ul. Pienista 41C m.43 TELEFON 604 477 754 E-mail m.feter@dise.com.pl

Bardziej szczegółowo

Prof. Mirosław Grewiński Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP im. Janusza Korczaka

Prof. Mirosław Grewiński Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP im. Janusza Korczaka Prof. Mirosław Grewiński Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP im. Janusza Korczaka 1. Komentarz do przesłanej diagnozy 2. Cele i priorytety EFS na lata 2014-2020 w oparciu o strategie i rozporządzenia UE 3.

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI. Projekt systemowy realizowany w okresie: 2.09.2013 30.06.2015

TYTUŁ PREZENTACJI. Projekt systemowy realizowany w okresie: 2.09.2013 30.06.2015 TYTUŁ PREZENTACJI Śląskie sprawniej wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej Projekt systemowy realizowany w okresie: 2.09.2013 30.06.2015 Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Program

Bardziej szczegółowo

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r.

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. W latach 2009-2014 w funkcjonowało Obserwatorium Integracji Społecznej: projekt ogólnopolski w ramach

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. PARTNER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Konferencja 22.09.11, Wrocław Monika

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy XII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych Instytucje wsparcia organizacji pozarządowych w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze projekty FRDL skierowane do administracji publicznej

Najważniejsze projekty FRDL skierowane do administracji publicznej Rok Czas trwania Ośrodek Nazwa Projektu Budżet projektu Instytucja kontraktująca Linia budżetowa Lider projektu, 2016 01.04.2014-31.01.2016 Katowice Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem 337 088,00

Bardziej szczegółowo

Projekt Promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim

Projekt Promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim Projekt Promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej 01.07.2009-31.03.2010 Projekt

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prezentacja SWR. Tadeusz Durczok Chorzów, 09.11.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prezentacja SWR. Tadeusz Durczok Chorzów, 09.11. Prezentacja SWR Tadeusz Durczok Chorzów, 09.11.2009 Projekt Promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim realizowany na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Prorektor ds. Rozwoju i Informatyzacji, dr hab. Grzegorz Jarzembski prof. UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Konferencja

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Pomocy i Integracji Społecznej HARMONOGRAM PROGRAMU

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Pomocy i Integracji Społecznej HARMONOGRAM PROGRAMU MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Pomocy i Integracji Społecznej ZATWIERDZAM: POD^K^ETARZ (Stani* Elibieta Serea Minister Pracy i Polityki Społecznej: z up. Podsekretarz Stanu Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2014 Poznań, 18 stycznia 2014 www.irosforum.pl

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Wyszukiwanie tematyczne zestawienie kategorii, obszarów i zakresów tematycznych 1. Edukacja.. 2. Rynek pracy.. 3. Polityka rynku pracy.. 4. Integracja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014 VII. Źródła finansowania 7.1. Środki unijne Możliwości finansowania wynikają z celów Unii Europejskiej. Do najważniejszych celów Unii należą: bezpieczeństwo, postęp społeczny, ochrona wolności praw i interesów

Bardziej szczegółowo

Efekty realizacji projektów z zakresu rynku pracy i pomocy społecznej

Efekty realizacji projektów z zakresu rynku pracy i pomocy społecznej Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Efekty realizacji projektów z zakresu rynku pracy i pomocy społecznej Iwona Zakrzewska Dyrektor Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Lokalnej Grupy Działania Fundacji Rozwoju Gmin PRYM

Lokalnej Grupy Działania Fundacji Rozwoju Gmin PRYM Działalność Lokalnej Grupy Działania Fundacji Rozwoju Gmin PRYM Budowa partnerstwa lokalnego gminy Parzęczew z gminami; Zgierz, Wartkowice, Dalików i Łęczyca w ramach Działania 2.7. Pilotażowy Program

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie na inkubację innowacji społecznych nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15.

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie na inkubację innowacji społecznych nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15. Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie na inkubację innowacji społecznych nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15. Lp. Skrócony nr projektu Wnioskodawca Tytuł projektu 1. I002/15 Województwo

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 04.12.2014 2012 Gwarancje dla Młodzieży (GdM) to propozycja Komisji Europejskiej przedstawiona w ramach Pakietu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży (Youth Employment Package). GdM to: zapewnienie wszystkim

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL)

Bardziej szczegółowo

Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych. WSP TWP w Warszawie. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych. WSP TWP w Warszawie. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych WSP TWP w Warszawie CELE FUNDACJI WSP TWP w Warszawie Podstawowym celem Fundacji jest wsparcie Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie w działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Współpraca uczelni UE z krajami partnerskimi w programie Tempus na przykładzie projektu ESFIDIP

Współpraca uczelni UE z krajami partnerskimi w programie Tempus na przykładzie projektu ESFIDIP Współpraca uczelni UE z krajami partnerskimi w programie Tempus na przykładzie projektu ESFIDIP Katarzyna Riley Marcin Gońda Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych Uniwersytet Łódzki The Establishment

Bardziej szczegółowo

perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce

perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce Cezary Miżejewski Projekt Promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim realizowany na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa

Bardziej szczegółowo

Polish Governance Institute

Polish Governance Institute Polish Governance Institute Akademia Przywódców Rozwoju Lokalnego - unikalny program kształcenia liderów Przywództwo to wzbogacona i pogłębiona samoświadomość, rozwinięte umiejętności i postawa intelektualna,

Bardziej szczegółowo

Résumé. Department of Psychology, Raffles College of Higher Education, Singapore Stanowisko: Psychology Lecturer marzec 2009 obecnie

Résumé. Department of Psychology, Raffles College of Higher Education, Singapore Stanowisko: Psychology Lecturer marzec 2009 obecnie Résumé Imię i nazwisko: Dariusz Piotr Skowroński Data urodzenia: 23 marca 1971 r. Kontakt: Email: Skype: dariusz.sko@gmail.com dariuszs1971 Zatrudnienie Department of Psychology, Raffles College of Higher

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

K w a l i f i k a c j e i d o ś w i a d c z e n i e z a w o d o w e w ł a ś c i c i e l a P B S A N A L I T Y K z o s t a t n i c h 1 0 l a t

K w a l i f i k a c j e i d o ś w i a d c z e n i e z a w o d o w e w ł a ś c i c i e l a P B S A N A L I T Y K z o s t a t n i c h 1 0 l a t K w a l i f i k a c j e i d o ś w i a d c z e n i e z a w o d o w e w ł a ś c i c i e l a P B S A N A L I T Y K z o s t a t n i c h 1 0 l a t Zdzisław Skuza WYKSZTAŁCENIE Tytuł zawodowy: mgr socjologii

Bardziej szczegółowo

Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków. Wrocław październik, 2015 r.

Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków. Wrocław październik, 2015 r. Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków Wrocław październik, 2015 r. RPO WD 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 Spowolnienie gospodarcze ZPORR oraz SPO

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM SZKOLENIA I DZIEŃ 09:00 Rozpoczęcie szkolenia 1. Podstawy prawne i dokumenty dotyczące współpracy ponadnarodowej w PO KL Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r.

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r. Planowany harmonogram konkursów ogłaszanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w 2011 roku Poddziałanie Typ/typy projektów przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Europejska Grupa Doradców

Europejska Grupa Doradców Europejska Grupa Doradców ul. Konopnickiej 6/4 60-771 Poznań www.egd.com.pl Izabela Tokarska e) PRZYSZŁOŚĆ - projekty szkoleniowe fundusze norweskie, fundusze UE, inne (samodzielnie, w partnerstwach) -

Bardziej szczegółowo

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Konferencja Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Krzysztof Więckiewicz Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwo Pracy

Bardziej szczegółowo

Rola PO Kapitał Ludzki w budowaniu kadr dla nowoczesnej gospodarki

Rola PO Kapitał Ludzki w budowaniu kadr dla nowoczesnej gospodarki Rola PO Kapitał Ludzki w budowaniu kadr dla nowoczesnej gospodarki Agnieszka Gryzik dyrektor Departamentu Wdrożeń i Innowacji PO Kapitał Ludzki - Szkolnictwo wyższe i nauka Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Temat wiodący: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Ogólnopolska społeczna debata nad koncepcją docelowego systemu wspierania osób niepełnosprawnych Obecny system aktywizacji i wspierania zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Plany działania 2014-2015

Plany działania 2014-2015 Plany działania 2014-2015 Zmiany w Planach działania komponentu centralnego i regionalnego Komitet Monitorujący PO KL 12 czerwca 2014 r. Termin ogłoszenia: II kwartał Budżet: 50 000 000 zł PRIORYTET IV

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY

PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY Kazimierz Dolny, 22-23 maja 2014 r. Dialog społeczny i partnerstwo na rynku pracy Polityka rynku pracy realizowana przez władze publiczne opiera

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Wykształcenie: 1969-1973 Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny, Ekonomika Handlu Wewnętrznego

CURRICULUM VITAE. Wykształcenie: 1969-1973 Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny, Ekonomika Handlu Wewnętrznego CURRICULUM VITAE Imię i nazwisko: Hanna Kuzińska Data i miejsce urodzenia: 17. października 1951 r., Kołobrzeg Narodowość: polska Wykształcenie: 1969-1973 Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny,

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA

WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/01 z dnia 0.01.01r. WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Fundusze strukturalne UE Wydział Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Y WSPÓŁPRACA. 1997-2000 Ogólnopolskie Centrum Edukacji Niestacjonarnej Warszawa EUROPEN

P R O J E K T Y WSPÓŁPRACA. 1997-2000 Ogólnopolskie Centrum Edukacji Niestacjonarnej Warszawa EUROPEN P R O J E K T Y LP DZIAŁANIE TYTUŁ TERMIN REALIZACJI PARTNERSTWO WARTOŚD OGÓŁEM ZAŁOŻENIA PROJEKTU WSPÓŁPRACA 1. PHARE The Phare Multi-country Programme for Distance Education. (Międzynarodowy Program

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu nr 1/9.4/11 powstała w wyniku prac Komisji Oceny Projektów na posiedzeniu nr 1

Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu nr 1/9.4/11 powstała w wyniku prac Komisji Oceny Projektów na posiedzeniu nr 1 Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu nr 1/9.4/11 powstała w wyniku prac Komisji Oceny Projektów na posiedzeniu nr 1 Lp. Numer wniosku KSI SIMIK 07-13 Nazwa projektodawcy Miejsce siedziby projektodawcy

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

Usługi społeczne dla osób niepełnosprawnych

Usługi społeczne dla osób niepełnosprawnych Pod Patronatem Pana dr Janusza Kochanowskiego - Rzecznika Praw Obywatelskich Termin i miejsce: 17-18.03.2010 r., Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wydział Nauk Społecznych, ul.

Bardziej szczegółowo

Edukacja i szkolenia w przemyśle targowym oraz w branży eventów w Niemczech

Edukacja i szkolenia w przemyśle targowym oraz w branży eventów w Niemczech Stowarzyszenie Niemieckiego Przemysłu Targowego Edukacja i szkolenia w przemyśle targowym oraz w branży eventów w Niemczech Bettina Rosenbach Konferencja PIPT, Gdańsk, 23 października 2012 Event Manger

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 PO KL 22 października 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony w 1924

Bardziej szczegółowo

Opis oferty: Specjalista ds. pozyskiwania funduszy i wdrażania projektów europejskich

Opis oferty: Specjalista ds. pozyskiwania funduszy i wdrażania projektów europejskich Opis oferty: Prezentowany kurs doskonalący pn. Specjalista ds. pozyskiwania funduszy i wdrażania projektów europejskich stanowi punkt wyjścia dla osób, które chcą poprawić swoją sytuację na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

mobilności pracowników i jej j znaczenie dla umiędzynarodowienia Maria Golińska ekspert boloński

mobilności pracowników i jej j znaczenie dla umiędzynarodowienia Maria Golińska ekspert boloński Dobre praktyki w zakresie mobilności pracowników i jej j znaczenie dla umiędzynarodowienia Maria Golińska ekspert boloński Uważamy, że mobilność studentów i pracowników naukowych jest niezbywalnym zadaniem

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda.

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda. Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej wspiera pracodawców z obszaru północnej Polski w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Pracodawcom oraz instytucjom rynku pracy współpracującym

Bardziej szczegółowo

IX Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych Toruń, 6 czerwca 2008

IX Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych Toruń, 6 czerwca 2008 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej PO KL IX Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

DORADCA PROJEKTÓW UNIJNYCH

DORADCA PROJEKTÓW UNIJNYCH LUBUSKI LIDER Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budŝetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego DORADCA PROJEKTÓW UNIJNYCH Intensywne warsztaty

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo³eczny. korzyœci dla sektora edukacji w Polsce

Europejski Fundusz Spo³eczny. korzyœci dla sektora edukacji w Polsce Europejski Fundusz Spo³eczny korzyœci dla sektora edukacji w Polsce Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa, maj 2003 Kto skorzysta dziêki œrodkom z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego? m³odzi

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły W roku akademickim 2004/2005 zainaugurowana została I edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA ADRESACI WARSZTATÓW DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ZAPRASZAMY: wszystkie

Bardziej szczegółowo

JAROSŁAW PERDUTA Departament Spraw Społecznych Urząd Miejski Wrocławia

JAROSŁAW PERDUTA Departament Spraw Społecznych Urząd Miejski Wrocławia EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ WROCŁAWSKO-LWOWSKI PROGRAM WSPIERANIA I INICJOWANIA WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Truskawiec, 20 listopada 2008 r. JAROSŁAW PERDUTA Departament Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA Gdańsk 29.05.2014 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2004-2013 95 435 138 PLN 109 222 205 PLN 403 287 141 PLN 607 944 484

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

PWP Rynek pracy dla mam

PWP Rynek pracy dla mam PWP Rynek pracy dla mam Projekt PWP Rynek pracy dla mam realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Społecznej w Lublinie. Lublin, dnia 17 grudnia2008 r.

Społecznej w Lublinie. Lublin, dnia 17 grudnia2008 r. Regionalny Ośrodek O Polityki Społecznej w Lublinie Lublin, dnia 17 grudnia2008 r. Projekt systemowy ROPS 2008 r. Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników w instytucji pomocy i integracji

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU w obszarze testowania

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU w obszarze testowania REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU w obszarze testowania INNOWACJE 15+ - testowanie i wdrażanie nowych metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK PRACY LGD EURO COUNTRY. Zakres odpowiedzialności:

OPIS STANOWISK PRACY LGD EURO COUNTRY. Zakres odpowiedzialności: Nazwa LGD Euro-Country Nazwisko i imię pracownika Stanowisko bezpośredniego przełożonego Stanowiska podległe Liczba osób podległych bezpośrednio lub pośrednio Cel stanowiska: Prowadzenie biura LGD Euro-Country

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY Nowe Szanse w MOPS REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Ruda Śląska. Źródło: http://mapy.google.pl/

Ruda Śląska. Źródło: http://mapy.google.pl/ Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej z podmiotami ekonomii społecznej Lokalizacja Miasta Ruda Śląska Ruda Śląska Źródło: http://mapy.google.pl/ Miasto Ruda Śląska na tle Aglomeracji Śląska

Bardziej szczegółowo

Rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińskomazurskim

Rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińskomazurskim Rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińskomazurskim Kamionka k. Nidzicy, 17-18 maja 2010 Dlaczego ekonomia społeczna jest ważna problemy społeczne Warmii i Mazur Liczba osób korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny realizuje jako lider

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA. Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA. Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Radom 24.02.2010 EURES - CO TO JEST? EURES Europejskie Służby Zatrudnienia (European Employment

Bardziej szczegółowo