AKTYWNOŚĆ POZAUCZELNIANA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTYWNOŚĆ POZAUCZELNIANA:"

Transkrypt

1 Prof. Dr hab. Mirosław Grewiński AKTYWNOŚĆ POZAUCZELNIANA: Wykaz popełnionych referatów popularnonaukowych i naukowych (pogrubiono) oraz przeprowadzone autorskie szkolenia (poza działalnością na Uczelni): konferencja naukowa poświęcona społecznym skutkom integracji Polski z UE - WSP TWP, Warszawa - wygłoszony referat na temat: Europejski Fundusz Socjalny. Implikacje dla Polski ogólnopolska konferencja polityków społecznych Współczesna polska polityka społeczna na tle Unii Europejskiej, Katedra Polityki Społecznej AE w Katowicach oraz Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Ustroń Wielkopolski - wygłoszony referat na temat: Finansowe instrumenty wspierania polityki społecznej w Unii Europejskiej na przykładzie Europejskiego Funduszu Socjalnego konferencja organizacji pozarządowych, Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa, Niepełnosprawność w Polsce i Unii Europejskiej, wygłoszony referat na temat: Polityka Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych konferencja Dni otwartych organizacji socjalnych Polska Fundacja Integracji, Gliwice - wygłoszony referat na temat: Polityka społeczna w Polsce i w krajach Unii Europejskiej konferencja dla samorządów nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Możliwości zastosowania Europejskiego Funduszu Socjalnego w Polsce i doświadczenia państw członkowskich, Poznań, Izba Rzemieślnicza konferencja dla mediów nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Podstawowe informacje dotyczące możliwości zastosowania Europejskiego Funduszu Socjalnego w Polsce, Poznań, Hotel Vivaldi konferencja dla organizacji pozarządowych nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Możliwości zastosowania EFS w Polsce i doświadczenia państw członkowskich, Poznań, Izba Rzemieślnicza konferencja dla organizacji pozarządowych nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Możliwości zastosowania EFS w Polsce i doświadczenia państw członkowskich, Kraków, Aula Akademii Rolniczej konferencja dla mediów nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Podstawowe informacje dotyczące możliwości zastosowania EFS w Polsce, Kraków, Hotel Pod Różą ,2001- konferencja dla samorządów nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Możliwości zastosowania EFS w Polsce i doświadczenia państw członkowskich, Kraków, Aula Akademii Rolniczej. 1

2 konferencja dla organizacji pozarządowych i mediów nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: EFS jako strukturalny instrument wspierania polityki zatrudnienia UE- implikacje dla Polski, Białystok, Hotel Cristal konferencja dla samorządów nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Europejski Fundusz Socjalny jako strukturalny instrument wspierania polityki zatrudnienia w Unii Europejskiej, Warszawa, Dom Technika konferencja dla mediów nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Możliwości zastosowania EFS w Polsce na przykładzie państw członkowskich, Warszawa, Hotel Marriott konferencja dla organizacji pozarządowych nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Możliwości zastosowania EFS w Polsce i doświadczenia państw członkowskich, Warszawa, Dom Technika konferencja dla organizacji pozarządowych nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Możliwości zastosowania EFS w Polsce i doświadczenia państw członkowskich, Katowice konferencja dla mediów nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Możliwości zastosowania i interwencji EFS w Polsce na przykładzie państw członkowskich, Katowice konferencja dla mediów nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Możliwości zastosowania EFS w Polsce na przykładzie państw członkowskich, Gdańsk, Hotel Holiday konferencja dla organizacji pozarządowych nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Możliwości zastosowania EFS w Polsce w odniesieniu do roli NGO,s- Gdańsk, Hotel Holiday konferencja dla samorządów nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Europejski Fundusz Socjalny i implikacje dla Polski, Gdańsk, Hotel Holiday konferencja dla organizacji pozarządowych nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Możliwości interwencji EFS w Polsce na przykładzie zastosowań w państwach Wspólnoty, Kielce konferencja dla organizacji pozarządowych nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Możliwości interwencji EFS w Polsce na wybranych przykładach państw członkowskich, Hotel Rzeszów konferencja dla organizacji pozarządowych nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Możliwości interwencji EFS w Polsce na wybranych przykładach państw członkowskich, Lublin konferencja dla samorządów nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Europejski Fundusz Socjalny i implikacje dla Polski, Lublin konferencja dla organizacji pozarządowych nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Możliwości interwencji EFS na wybranych przykładach państw członkowskich, Dom Technika, Łódź konferencja dla mediów nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Europejski Fundusz Socjalny i implikacje dla Polski, Hotel Holiday, Wrocław. 2

3 konferencja dla organizacji pozarządowych nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Możliwości interwencji EFS na przykładzie doświadczeń państw członkowskich, Hotel Holiday, Wrocław konferencja dla organizacji pozarządowych nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Możliwości interwencji EFS na przykładzie doświadczeń państw członkowskich, Opole konferencja naukowa pt. Samorząd terytorialny w okresie przemian ustrojowych, wygłoszony referat: Samorząd terytorialny jako podmiot i odbiorca pomocy strukturalnej Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Biznesu, Radom konferencja dla organizacji pozarządowych nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Możliwości interwencji EFS w oparciu o doświadczenia państw członkowskich, Zielona Góra konferencja dla organizacji pozarządowych nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Możliwości interwencji EFS w oparciu o projekty państw członkowskich UE, Bydgoszcz konferencja dla organizacji pozarządowych nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Możliwości interwencji EFS w oparciu o doświadczenia państw członkowskich UE, Hotel Park, Olsztyn seminarium pt. EU-integration in Poland on the field of Local Government, wygłoszone referaty: Polityka społeczna Unii Europejskiej oraz Polityka regionalna UE w zakresie zastosowania EFS i pomocy przedakcesyjnej dla Polski, Starostwo Powiatowe, Tuchola seminarium nt. polityki społecznej UE, wygłoszony referat: Polityka strukturalna UE w aspekcie pomocy przedakcesyjnej dla Polski i przygotowań do zastosowania EFS, Fundacja Gospodarcza w Ciechanowie, Płońsk konferencja dla organizacji pozarządowych nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat : Możliwości interwencji EFS w oparciu o doświadczenia państw członkowskich UE, Szczecin coroczna konferencja polityków społecznych nt. monitoringu działań socjalnych, wygłoszony referat: Monitoring, kontrola i ocena skuteczności w polityce strukturalnej i przedakcesyjnej UE, Ustroń Wielkopolski konferencja naukowa pt. Kształcenie ustawiczne w regionie zagrożonym wysokim bezrobociem, szkolenie i referat nt.: Polityka regionalna i Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Biznesu, Radom szkolenie dla zespołu informatyków Softbanku nt. Polityka strukturalna Unii Europejskiej i programy przedakcesyjne dostępne dla Polski, Warszawa, Wiśniowy Business Park konferencja dla władz samorządowych i partnerów społecznych pt. Mazury z Unią Europejską na ty referat nt. Aspekty formalno-prawne działania instytucji UE, prowadzenie szkolenia nt. Funkcjonowanie i zakres kompetencji samorządów w krajach UE- studium porównawcze z polskimi przepisami w tym zakresie, Szczytno, Mazurskie Centrum Informacji Europejskiej, szkolenie dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Urzędów Pracy: Programy socjalne Unii Europejskiej, Radom, Instytut Technologii i Eksploatacji, 3

4 seminarium naukowe pt. Priorytety polityki społecznej w roku 2002, wygłoszone referaty: Proces przystosowania polskiej polityki społecznej do standardów Unii Europejskiej oraz Europejska polityka społeczna w polskiej perspektywie, Radom-Wsola, Regionalny Ośrodek Szkoleniowy, konferencja naukowa nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Europejski Fundusz Społeczny w polityce strukturalnej UE i przygotowanie do niego w Polsce, Radom, Wyższa Szkoła Biznesu, wykład na Podyplomowych Studiach Integracji Europejskiej pt. Polityka społeczna Unii Europejskiej i zastosowanie Europejskiego Funduszu Społecznego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Warszawa, wykład otwarty na Targach Książki pt. Polityka regionalna i Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, szkolenie dla Wojewódzkich Urzędów Pracy pt. Programowanie Funduszy Strukturalnych w UE na przykładzie Europejskiego Funduszu Społecznego, wygłoszone referaty nt. Europejska Strategia Zatrudnienia i obszary wspierania Europejskiego Funduszu Społecznego na lata , oraz Programowanie wspierania i przykłady działań Europejskiego Funduszu Społecznego w Niemczech, Łódź, Instytut Europejski, Instytut Administracji Publicznej z Maastricht, wykład i szkolenie dla samorządowych partnerów społecznych nt. Europejska polityka społeczna i zastosowanie Europejskiego Funduszu Społecznego, Opole, wykład pt. Znaczenie i rola Europejskiego Funduszu Społecznego w polityce społecznej UE, Ambasada Królestwa Danii, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Urząd Marszałkowski, Białystok, wykład pt. Fundusze Strukturalne w polityce zatrudnienia Unii Europejskiej, Ambasada Królestwa Danii, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Urząd Marszałkowski, Opole, wykłady dla organizacji pozarządowych nt. Europejska polityka społeczna oraz Rola organizacji pozarządowych w absorpcji Europejskiego Funduszu Społecznego, Instytut Europejski, Łódź, wykład w Ośrodku Badań Europejskich nt. polityki spójności społecznogospodarczej UE, Instytut Europejski, Łódź, wykład w Ośrodku Badań Europejskich nt. polityki społecznej i zastosowania Europejskiego Funduszu Społecznego, Instytut Europejski, Łódź, szkolenie dla organizacji pozarządowych pt. Polityka społeczna i fundusze strukturalne Unii Europejskiej, Biuro Porad Obywatelskich, Centrum Integracyjno-Rehabilitacyjne, Puławy, szkolenie dla organizacji pozarządowych pt. Programowanie i monitoring Europejskiego Funduszu Społecznego, Instytut Europejski, Łódź, szkolenie dla organizacji pozarządowych nt. Doświadczenia Niemiec w wykorzystywaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Batorego, MPiPS, Warszawa, 4

5 szkolenie dla lokalnych liderów samorządowych, wykład nt. Zarządzanie i wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego - doświadczenia państw członkowskich UE, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Opole, szkolenie dla pracowników pomocy społecznej nt. Budżetowe, unijne i prywatne źródła finansowania lokalnych programów społecznych, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa, konferencja nt. wdrażania i zarządzania funduszami strukturalnymi UE, przeszkolenie grupy specjalistów regionalnych nt: Fundusze Strukturalne i Programy Operacyjne w Polsce, Opole, szkolenie dla pracowników pomocy społecznej nt. Polityka społeczna Unii Europejskiej i rozwiązania w zakresie zatrudnienia i rynku pracy, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa, szkolenie dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i przedstawicieli organizacji pozarządowych nt. Fundusze zewnętrzne na realizację projektów dotyczących działań z zakresu polityki prorodzinnej i pomocy społecznej, Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, konferencja organizacji społecznych i instytucji pomocy społecznej, wygłoszony referat: Polityka społeczna Unii Europejskiej i implikacje dla Polski, Instytut Służb Społecznych, Białobrzegi, konferencja organizacji społecznych i instytucji pomocy społecznej, wygłoszony referat: Finansowanie programów związanych z wykluczeniem społecznym w Unii Europejskiej, Instytut Służb Społecznych, Białobrzegi, konferencja organizacji pozarządowych, przeprowadzenie wykładu nt. Polityka społeczna Unii Europejskiej i doświadczenia Niemiec w zakresie kształtowania europejskiego modelu społecznego, Dom Współpracy Polsko- Niemieckiej w Gliwicach, przeprowadzenie szkolenia nt. Europejski Fundusz Społeczny. Przygotowanie w zakresie Sektorowego Programu Operacyjnego- Zasoby Ludzkie, Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Warszawa, szkolenie regionalne w ramach Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego dla Urzędów Pracy, prowadzenie zajęć nt. Wprowadzenie do Europejskiego Funduszu Społecznego i zarządzania projektami, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Wrocław, szkolenie dla organizacji pozarządowych nt. Aspekt prawnoinstytucjonalne polityki społecznej UE. Fundusze strukturalne i przedakcesyjne, Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa, Gdańsk, szkolenie regionalne w ramach Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego dla Urzędów Pracy, prowadzenie zajęć nt. Wprowadzenie do Europejskiego Funduszu Społecznego i zarządzania projektami, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Kazimierz Dolny, szkolenie regionalne w ramach Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego dla Urzędów Pracy, prowadzenie zajęć nt. Wprowadzenie do Europejskiego Funduszu Społecznego i zarządzania projektami, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Nidzica, 5

6 szkolenie dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i przedstawicieli organizacji pozarządowych nt. Fundusze zewnętrzne na realizację projektów dotyczących działań z zakresu polityki prorodzinnej i pomocy społecznej, Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, Mysłowice, szkolenie dla przedstawicieli regionów pt. Zarządzanie, programowanie i wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Przygotowania do absorpcji, Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Warszawa, szkolenie dla organizacji pozarządowych pt. Podstawowe informacje nt. Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Warszawa wystąpienie dla Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Polityki Społecznej- Wprowadzenie do polityki społecznej i funduszy strukturalnych UE, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Białobrzegi, wystąpienie dla Powiatowych Urzędów Pracy- Polityka zatrudnienia Unii Europejskiej, Szczyrk konferencja naukowa pt. Samorząd terytorialny jako podmiot kreujący jakość życia w jednoczącej się Europie ; wygłoszony referat: Korzyści z funduszy strukturalnych UE dla samorządów, Urząd Marszałkowski, Katowice wystąpienie dla gminnych ośrodków informacji europejskiej pt. Polityka regionalna i funduszy strukturalnych UE. Polityka społeczna i zatrudnienia UE, Płock wystąpienie dla gminnych ośrodków informacji europejskiej pt. Polityka regionalna i funduszy strukturalnych UE. Polityka społeczna i zatrudnienia UE, Ciechanów wystąpienie dla gminnych ośrodków informacji europejskiej pt. Polityka regionalna i funduszy strukturalnych UE. Polityka społeczna i zatrudnienia UE, Ostrołęka wystąpienie dla gminnych ośrodków informacji europejskiej pt. Polityka regionalna i funduszy strukturalnych UE. Polityka społeczna i zatrudnienia UE, Warszawa wystąpienie dla gminnych ośrodków informacji europejskiej pt. Polityka regionalna i funduszy strukturalnych UE. Polityka społeczna i zatrudnienia UE, Radom wystąpienie dla pracowników socjalnych pt. Europejski Fundusz Społeczny w polityce spójności społeczno-gospodarczej UE, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Białobrzegi, konferencja naukowa pt. Społeczne skutki integracji Polski z UE, wygłoszony referat: Korzyści dla samorządu z funduszy strukturalnych UE, Urząd Marszałkowski + Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Olsztyn, wystąpienie nt. Wstęp do funduszy strukturalnych i polityki regionalnej UE, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji, Konstancin Jeziorna, konferencja naukowa pt. Doświadczenia fińskie we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego, wygłoszony referat: Przygotowanie Polski do EFS i Inicjatywy EQUAL, PARP, Gdańsk, 6

7 wystąpienie dla kierowników urzędów pracy pt. Polityka społeczna i zatrudnienia UE, Szczyrk, konferencja dyrektorów placówek hotelarskich, wystąpienie nt. Polityka regionalna i społeczna UE, Kołobrzeg, wystąpienie dla ośrodków pomocy społecznej pt. Priorytety i działania w ramach Programów Operacyjnych finansowanych z EFS, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Szczecinek, wystąpienie dla dyrektorów Regionalnych Oddziałów Straży Pożarnej nt. Priorytety i działania w ramach Programów Operacyjnych finansowanych z EFS, Józefów, wystąpienie dla samorządu i partnerów społecznych pt. Europejski Fundusz Społeczny i inicjatywy na rzecz grup wykluczenia społecznego, Urząd Marszałkowski, Zielona Góra wystąpienie dla kierowników Powiatowych Urzędów Pracy i innych podmiotów polityki społecznej pt. Przygotowanie Polski do Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Krajowy Ośrodek Szkoleniowy EFS, Wrocław, wystąpienie dla partnerów społecznych i podmiotów polityki społecznej pt. Przygotowanie Polski do Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Konstancin, wystąpienie dla kierowników Powiatowych Urzędów Pracy pt. Programy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju zatrudnienia i zasobów ludzkich, Mazowiecki Urząd Pracy, Instytut Technologii i Eksploatacji, Radom, wystąpienie dla partnerów społecznych pt. Europejski Fundusz Społeczny- stan przygotowań w Polsce. Wypełnianie wniosków, Starostwo Powiatowe, Elbląg, wystąpienie dla liderów regionalnych pt. Praktyczne wypełnianie wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Warszawa wystąpienie dla regionalnych partnerów społecznych nt. Europejska polityka regionalna i społeczna. Przygotowanie Polski do Europejskiego Funduszu Społecznego, Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Konstancin, konferencja naukowa pt. System zabezpieczenia społecznego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, wygłoszony referat nt. Finansowanie zadań polityki społecznej ze środków strukturalnych Unii Europejskiej, Pionki- Radom, wykład dla pracowników prywatnej firmy nt. Fundusze strukturalne, polityka zatrudnienia Unii Europejskiej, Warszawa, wystąpienie dla partnerów społecznych i instytucji polityki społecznej pt. Przygotowanie Polski do Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Konstancin, 7

8 wystąpienie dla partnerów społecznych i instytucji polityki społecznej pt. Przygotowanie Polski do Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Agencja Rozwoju Lokalnego, Lublin wystąpienie dla partnerów społecznych i instytucji polityki społecznej pt. Przygotowanie Polski do Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie polityki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, Olsztyn, wystąpienie w programie EURO NGO s pt. Wstęp do funduszy strukturalnych. Europejski Fundusz Społeczny w Polsce na lata , Łowicz, wystąpienie w programie EURO NGO s pt. Wstęp do funduszy strukturalnych. Europejski Fundusz Społeczny w Polsce na lata , Zielona Góra, wystąpienie w programie EURO NGO s pt. Wstęp do funduszy strukturalnych. Europejski Fundusz Społeczny w Polsce na lata , Warszawa, wystąpienie w programie EURO NGO s pt. Wstęp do funduszy strukturalnych. Europejski Fundusz Społeczny w Polsce na lata , Słupsk, wystąpienie dla partnerów społecznych i instytucji polityki społecznej pt. Przygotowanie Polski do Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Konstancin, wystąpienie pt. Europejska polityka społeczna i spójność społeczno-gospodarcza UE. Wstęp do Europejskiego Funduszu Społecznego, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa, wystąpienie pt. Wstęp do Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Miasta, Opole, konferencja Polskiego Komitetu Polityki Społecznej pt. Pomoc charytatywna w Polsce i w krajach UE ; wygłoszony referat pt. Możliwości i warunki wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Białobrzegi, wystąpienie dla Regionalnego Ośrodka Informacji Europejskiej pt. Wstęp do Europejskiego Funduszu Społecznego, Piotrków Trybunalski, międzynarodowa konferencja naukowa nt. sytuacji kobiet na rynku pracy. Wygłoszony referat pt. Sytuacja pracownic supermarketów w Polsce, Frankfurt nad Menem, Niemcy, wystąpienie dla samorządów i partnerów społecznych nt. Zadania samorządów w kwestii wykorzystywania funduszy strukturalnych UE oraz Przygotowanie Polski do Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Fundacja Gmin Polskich, Toruń, wystąpienie dla samorządów i partnerów społecznych nt. Zadania samorządów w kwestii wykorzystywania funduszy strukturalnych UE oraz Przygotowanie Polski do Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Fundacja Gmin Polskich, Oleśnica, 8

9 wystąpienie dla partnerów społecznych i instytucji polityki społecznej pt. Przygotowanie Polski do Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Konstancin, wystąpienie dla partnerów społecznych i urzędów pracy Wstęp do Europejskiego Funduszu Społecznego, Łódzki Klub Biznesu, Łódź, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Wstęp do Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Toruń, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Wstęp do Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Warszawa, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Płock, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Wstęp do Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Warszawa, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Kartuzy, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia pt. Przykłady i budowa projektów rozszerzonych EFS, Doradztwo DGA, Poznań- Krzyżowniki, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia pt. Przykłady i budowa projektów rozszerzonych EFS, Doradztwo DGA, Poznań- Krzyżowniki, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia pt. Przykłady i budowa projektów rozszerzonych EFS, Doradztwo DGA, Poznań- Krzyżowniki, 9

10 wystąpienie dla publicznych instytucji pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gdańsk, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, wystąpienie dla publicznych instytucji pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Euro Centrum, Piotrków Trybunalski, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia pt. Przykłady i budowa projektów rozszerzonych EFS, Doradztwo DGA, Poznań- Krzyżowniki, wystąpienie dla publicznych instytucji pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Konin, otwarty wykład okolicznościowy dla pracowników naukowych Politechniki Radomskiej pt. Fundusze strukturalne dostępne dla uczelni, Radom, wystąpienie dla pracowników Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy pt. Finansowanie projektów EFS w ramach działań 1.2. i 1.3. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Sopot, wystąpienie dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy pt. Finansowanie projektów EFS w ramach działań 1.2. i 1.3. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Konin, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie, wystąpienie dla publicznych instytucji pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, Ciechocinek, wystąpienie dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy pt. Finansowanie projektów EFS w ramach działań 1.2. i 1.3. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Szczecin, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie, wystąpienie pt. Europejski Fundusz Społeczny, Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Warszawa, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie, 10

11 wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia pt. Przykłady i budowa projektów EFS w ramach SPO-RZL, Powiatowy Urząd Pracy, Gdynia, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie, wystąpienie dla specjalistów Krajowego Systemu Usług pt. Europejski Fundusz Społeczny w Polsce, PARP, Jachranka, warsztaty dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Budowa projektów EFS i pisanie wniosków, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie, warsztaty dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Budowa projektów EFS i pisanie wniosków, Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, Szczyrk, wystąpienie dla specjalistów Krajowego Systemu Usług pt. Europejski Fundusz Społeczny w Polsce, PARP, Jachranka, wykład / wystąpienie dla studentów podyplomowych studiów nt. Europejska polityka społeczna i Europejski Fundusz Społeczny, Lublin, wystąpienie dla specjalistów Krajowego Systemu Usług pt. Europejski Fundusz Społeczny w Polsce, PARP, Jachranka, wystąpienie dla specjalistów Krajowego Systemu Usług pt. Europejski Fundusz Społeczny w Polsce, PARP, Jachranka, wystąpienie dla specjalistów Krajowego Systemu Usług pt. Europejski Fundusz Społeczny w Polsce, PARP, Jachranka wystąpienie dla specjalistów Krajowego Systemu Usług pt. Europejski Fundusz Społeczny w Polsce, PARP, Jachranka, wykład nt. Możliwości pozyskiwania środków dla edukacji z funduszy strukturalnych UE, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Płocku, wystąpienie dla specjalistów Krajowego Systemu Usług pt. Europejski Fundusz Społeczny w Polsce, PARP, Jachranka, warsztaty dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej oraz warsztatów terapii zajęciowej pt. Budowa projektów EFS i pisanie wniosków, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie, wystąpienie dla samorządów terytorialnych pt. Europejski Fundusz Społeczny, Śląski Urząd Gmin i Powiatów, Katowice, wykład dla przedsiębiorców pt. Rynek pracy po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Centrum Finansowe Puławska, Warszawa, wystąpienie dla samorządów terytorialnych pt. Europejski Fundusz Społeczny, Stowarzyszenie Górników, Katowice, wykład nt. Europejski Fundusz Społeczny w Polsce, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, 11

12 warsztaty dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej oraz warsztatów terapii zajęciowej pt. Budowa projektów EFS i pisanie wniosków, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie, coroczna konferencja naukowa polityków społecznych pt. Kapitał Społeczny, wygłoszony referat nt. Europejskiego Funduszu Społecznego, Ustronie Wielkopolskie, warsztaty dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej oraz warsztatów terapii zajęciowej pt. Budowa projektów EFS i pisanie wniosków, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Brzeg, warsztaty dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej oraz warsztatów terapii zajęciowej pt. Budowa projektów EFS i pisanie wniosków, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie, wystąpienie pt. Wprowadzenie w EFS dla departamentu programowania EFS w PFRON, Jedlina- Letnisko, warsztaty dla OHP i publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej w ramach studiów podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie pt. Budowa projektów EFS i pisanie wniosków, Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Rozkoszy, warsztaty dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt, Powiatowy Urząd Pracy w Turku, wystąpienie dla samorządów oraz publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Urząd Powiatowy w Lupsku, wystąpienie dla samorządów oraz instytucji pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Centrum Rozwoju Lokalnego, Opole wystąpienie dla pracowników firmy DGA Budowa projektów EFS i pisanie wniosków, Poznań, wystąpienie dla uczestników Regionalnej Strategii Zatrudnienia dla województwa śląskiego pt. Wykorzystanie funduszy i programów UE w tworzeniu Regionalnej Strategii Zatrudnienia, Ustroń, wystąpienie dla uczestników Regionalnej Strategii Zatrudnienia dla województwa śląskiego pt. Regionalne plany działania w kontekście działań krajowych i wspólnotowych, Ustroń, wystąpienie dla pracowników organizacji pozarządowych z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego, Rzeszów, warsztaty dla kierowników publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej oraz warsztatów terapii zajęciowej pt. Budowa projektów EFS i pisanie wniosków, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie, konferencja naukowa nt. Spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej; wygłoszony referat pt. Działalność UE na rzecz polityki konwergencji, Wyższa Szkoła Biznesu, Radom, 12

13 wystąpienie dla kadry naukowej Politechniki Radomskiej nt. Możliwości finansowania sektora edukacyjnego z programów operacyjnych, Politechnika Radomska, Radom, wystąpienie dla uczestników Regionalnej Strategii Zatrudnienia dla województwa śląskiego pt. Warsztaty tworzenia projektów i zarządzania projektami w ramach RSZ, Ustroń, wystąpienie dla uczestników Regionalnej Strategii Zatrudnienia dla województwa śląskiego pt. Tworzenie przykładowych projektów w ramach SOP- RZL i ZPORR w kontekście Strategii Zatrudnienia, Ustroń, warsztaty dla kierowników publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej oraz warsztatów terapii zajęciowej pt. Budowa projektów EFS i pisanie wniosków, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie, wykład gościnny na Uniwersytecie A. Mickiewicza nt. Polityka społeczna UE i zarządzanie EFS w Polsce, Wydział Fizyki UAM, Poznań, warsztaty dla kierowników ośrodków pomocy społecznej pt. Budowa projektów EFS i pisanie wniosków z działania 1.5. SOP- RZL, Urząd Marszałkowski, Zielona Góra, wystąpienie z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Warszawa, wprowadzenie do e-learningu dotyczącego szkoleń z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego, wystąpienie dla powiatowych urzędów pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, wprowadzenie do e-learningu dotyczącego szkoleń z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego, wystąpienie dla powiatowych urzędów pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, wystąpienie dla regionalnych oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce pt. Możliwości finansowe EFS w ramach działania 2.3. SPO RZL, Warszawa, warsztat dla urzędów pracy pt. Tworzenie projektów w ramach działania 1.5. SPO RZL, Jaszkowo, prowadzenie cyklu szkoleń w ramach e-learningu, Wirtualna Internetowa Akademia Biznesu, Konstancin, wystąpienie dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych pt. Wprowadzenie do EFS, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie, warsztaty dla kierowników ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych pt. Budowa projektów EFS i pisanie wniosków z działania 1.5. SOP- RZL, Urząd Marszałkowski, Zielona Góra warsztat dla urzędów pracy cz.2, pt. Tworzenie projektów w ramach działania 1.5. SPO RZL, Jaszkowo, wykład gościnny na UMCS nt. Europejski Fundusz Społeczny, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin, 13

14 wystąpienie i doradztwo nt. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej dla samorządów, projekt w ramach Phare RZL 2002 dla województwa śląskiego, wykład pt. Europejska Strategia Zatrudnienia. Strategia Lizbońska w kontekście rynku pracy i zastosowania Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt Phare RZL 2002 dla województwa łódzkiego, Piotrków Trybunalski, wykład pt. Europejska Strategia Zatrudnienia. Strategia Lizbońska w kontekście rynku pracy i zastosowania Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt Phare RZL 2002 dla województwa łódzkiego, Piotrków Trybunalski, wykład pt. Europejska Strategia Zatrudnienia. Strategia Lizbońska w kontekście rynku pracy i zastosowania Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt Phare RZL 2002 dla województwa łódzkiego, Piotrków Trybunalski, wykład pt. Przykłady dobrych praktyk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego warsztat tworzenia wniosków, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Konstancin wykład pt. Jak przygotowywać projekty społeczne finansowane ze środków Unii Europejskiej?,, projekt Phare RZL 2002 dla województwa łódzkiego, Piotrków Trybunalski, warsztat Tworzenie projektu z działania 1.2. i 1.3. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, projekt Phare RZL 2002 dla województwa łódzkiego, Piotrków Trybunalski, wykład Europejski Fundusz Społeczny, Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań, wykład pt. Jak przygotowywać projekty społeczne finansowane ze środków Unii Europejskiej?,, projekt Phare RZL 2002 dla województwa śląskiego, Konstancin, wykład pt. Jak przygotowywać projekty społeczne finansowane ze środków Unii Europejskiej?,, projekt Phare RZL 2002 dla województwa łódzkiego, Piotrków Trybunalski, warsztat Tworzenie projektu z działania 1.2., 1.3, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, projekt Phare RZL 2002 dla województwa łódzkiego, Piotrków Trybunalski wykład pt. Perspektywy i bariery wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce, Polska Akademia Nauk, Warszawa Tworzenie projektu z działania 1.2. i 1.3. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, projekt Phare RZL 2002 dla województwa łódzkiego, Piotrków Trybunalski warsztat Tworzenie projektu z działania 1.2., 1.3, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, projekt Phare RZL 2002 dla województwa łódzkiego, Piotrków Trybunalski. 14

15 wystąpienie Budowa projektów EFS i pisanie wniosków, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie, warsztat Tworzenie projektu z działania 1.2., 1.3, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, projekt Phare RZL 2002 dla województwa łódzkiego, Piotrków Trybunalski warsztat Tworzenie projektu z działania 1.2., 1.3, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, projekt Phare RZL 2002 dla województwa łódzkiego, Piotrków Trybunalski warsztat Tworzenie projektu z działania 1.2., 1.3, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, projekt Phare RZL 2002 dla województwa łódzkiego, Piotrków Trybunalski warsztat Tworzenie projektu z działania 1.2., 1.3, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, projekt Phare RZL 2002 dla województwa łódzkiego, Piotrków Trybunalski wystąpienie Od pomysłu do realizacji projektu EFS, Ostrowia Mazowiecka, konferencja naukowa podsumowująca wdrażanie projektu w ramach działania 1.2. SPO-RZL. Wygłoszony referat Polityka społeczna na rzecz młodzieży w Polsce, Urząd Dzielnicy Warszawa Żoliborz, wystąpienie z doradztwem pt. Możliwości SPO-RZL i ZPORR w Polsce, bit Polska, Warszawa wystąpienie nt. EFS, Łosice, wystąpienie pt. Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Uniwersytet M.Curie w Lublinie, wystąpienie nt. Wprowadzenie w problematykę Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy, Wołomin, przeprowadzenie zajęć na szkoleniu nt. Aplikowanie o środki pomocowe z EFS w ramach programu Drabina Współdziałania program wsparcia inicjatyw na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w powiecie wołomińskim, Powiatowy Urząd Pracy, Wołomin, wystąpienie nt. Wprowadzenie w problematykę Europejskiego Funduszu Społecznego, Płock, wystąpienie nt. Monitoring i sprawozdawczość w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy, Wołomin, wystąpienie nt. Koszty kwalifikowalne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy, Wołomin, projekty społeczne. Metodologia projektowa. Wołomin, Powiatowy Urząd Pracy, Wołomin, projekty społeczne w ramach EFS, ROSZEFS, Piotrków Trybunalski, wystąpienie nt. Wprowadzenie w problematykę Europejskiego Funduszu Społecznego, Ośrodek Pomocy Społecznej, Sochaczew, 15

16 wystąpienie nt. Wprowadzenie w problematykę Europejskiego Funduszu Społecznego, ROSZEFS, Piotrków Trybunalski, Metodologie projektów społecznych, BORIS, Warszawa, wystąpienie nt. Wprowadzenie w problematykę Europejskiego Funduszu Społecznego, ROSZEFS, Piotrków Trybunalski, warsztaty nt. przygotowywania projektów EFS, ROSZEFS, Piotrków, warsztaty nt. przygotowywania projektów EFS, ROSZEFS, Piotrków, wystąpienie nt. Wprowadzenie w problematykę Europejskiego Funduszu Społecznego, ROSZEFS, Piotrków Trybunalski, warsztaty nt. przygotowywania projektów EFS, ROSZEFS, Piotrków wystąpienie nt. Wprowadzenie w problematykę Europejskiego Funduszu Społecznego, ROSZEFS- BORIS, Warszawa, wystąpienie nt. Partnerstwo w projektach EFS, ROSZEFS- BORIS, Ząbki, wystąpienie nt. Wprowadzenie w problematykę Europejskiego Funduszu Społecznego, ROSZEFS- BORIS, Warszawa, wystąpienie nt. Wprowadzenie w problematykę Europejskiego Funduszu Społecznego, ROSZEFS- BORIS, Płońsk, wystąpienie i warsztat Tworzenie projektów EFS, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji, Konstancin, warsztat dla osób bezrobotnych Wypełnianie generatora wniosków EFS, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji, Konstancin konferencja podsumowująca działalność ROSZEFS w Opolu; wygłoszony referat pt. Niedoskonałości programowania i wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce np. EFS, UM w Opolu wystąpienie nt. Finansowanie projektów społecznych w ramach działania 1.6. SPO-RZL i 2.1. ZPORR doświadczenia instytucji szkoleniowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa r. Europejski Fundusz Społeczne- programowanie, wdrażanie, rozliczanie, Firma Global, Warszawa r Wprowadzenie w EFS, ZDZ w Płocku, Warszawa Projektowanie społeczne w ramach EFS, ZDZ w Płocku, Warszawa konferencja OHP inaugurująca nową edycję projektu Twoja wiedza, twój sukces - wystąpienie nt. Implementacja Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich po dwóch latach działania EFS w Polsce- próba podsumowania 16

17 wystąpienie dla OHP Dobre praktyki EFS w Polsce i w UE wystąpienie pt. Metoda węzłowa jako skuteczny instrument projektowania inicjatyw społecznych w ramach EFS r. szkolenie dla przyszłych ekspertów ds. funduszy europejskich pt. Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Regionalny od teorii do praktyki, Powiatowy Urząd Pracy, Warszawa szkolenie dla przyszłych ekspertów ds. funduszy europejskich pt. Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Regionalny od teorii do praktyki, Powiatowy Urząd Pracy, Warszawa r. konferencja naukowa pt. Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika; wygłoszony referat nt. EFS jako instrument welfare mix wystąpienie pt. Bariery i perspektywy programowania i wdrażania EFS w Polsce. Próba oceny efektów funduszu w kontekście nowego okresu programowania, MCPS, Białobrzegi szkolenie dla przyszłych ekspertów ds. funduszy europejskich pt. Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Regionalny od teorii do praktyki, Powiatowy Urząd Pracy, Warszawa szkolenie dla przyszłych ekspertów ds. funduszy europejskich pt. Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Regionalny od teorii do praktyki, Powiatowy Urząd Pracy, Warszawa r. Wystąpienie przed Senatem WSP TWP nt. Finansowanie badań naukowych z EFS w ramach PO-KL, Warszawa r r. kilkudziesięciodniowy cykl szkoleń dla 6 grup pracowników socjalnych z województwa mazowieckiego i łódzkiego pt. Finansowanie projektów społecznych z funduszy strukturalnych UE, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, Warszawa r. wystąpienie dla przyszłych ekspertów ds. funduszy europejskich pt. Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Regionalny od teorii do praktyki, Powiatowy Urząd Pracy, Warszawa wystąpienie dla przyszłych ekspertów ds. funduszy europejskich pt. Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Regionalny od teorii do praktyki, Powiatowy Urząd Pracy, Warszawa r. konferencja naukowa pt. Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika; wygłoszony referat nt. EFS jako instrument welfare mix wystąpienie pt. Bariery i perspektywy programowania i wdrażania EFS w Polsce. Próba oceny efektów funduszu w kontekście nowego okresu programowania, MCPS, Białobrzegi wystąpienie dla przyszłych ekspertów ds. funduszy europejskich pt. Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Regionalny od teorii do praktyki, Powiatowy Urząd Pracy, Warszawa wystąpienie dla przyszłych ekspertów ds. funduszy europejskich pt. Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Regionalny od teorii do praktyki, Powiatowy Urząd Pracy, Warszawa r. Wystąpienie przed Senatem WSP TWP nt. Finansowanie badań naukowych z EFS w ramach PO-KL, Warszawa. 17

18 r r. kilkudziesięciodniowy cykl szkoleń dla 6 grup pracowników socjalnych z województwa mazowieckiego i łódzkiego pt. Finansowanie projektów społecznych z funduszy strukturalnych UE, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, Warszawa konferencja podsumowująca projekt ZDZ w Płocku. Wystąpienie nt. Perspektywy i bariery EFS w Polsce, Płock wykład gościnny Skuteczność i efektywność Europejskiego Funduszu Społecznego SGH, Warszawa wystąpienie Od państwa opiekuńczego do opiekuńczego społeczeństwa przeobrażenia polityki społecznej w Polsce, Polska Akademia Nauk, Warszawa wystąpienie Od państwa opiekuńczego do opiekuńczego społeczeństwa w kierunku modelu welfare pluralism, Katedra Politologii, WSP TWP, Warszawa wykład otwarty Bariery i perspektywy funduszy strukturalnych na cele społeczne, UKIE, Warszawa r. szkolenie pt. Program Operacyjny Kapitał Społeczny na lata , Konstancin r. szkolenie pt. Fundusze strukturalne na lata , Warszawa szkolenie Możliwości dofinansowania sektora pomocy społecznej w Polsce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ROPS, Lublin wystąpienie Bariery i perspektywy wykorzystania EFS przez podmioty pomocy społecznej w nowej perspektywie finansowania , MCPS, Jedlnia Letnisko r. szkolenie Możliwości dofinansowania sektora pomocy społecznej w Polsce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ROPS, Lublin r. wystąpienie pt. Obywatelska polityka społeczna w kierunku welfare society? na konferencji naukowej Jaka przyszłość integracji europejskiej?, WSP TWP, Człuchów r.- wystąpienie Bariery i perspektywy wykorzystania EFS przez podmioty pomocy społecznej w nowej perspektywie finansowania , MCPS, Soczewka k/ Płocka r. - szkolenie Możliwości dofinansowania sektora pomocy społecznej w Polsce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ROPS, Lublin r. - szkolenie Możliwości dofinansowania sektora pomocy społecznej w Polsce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ROPS, Lublin. 18

19 r. - wystąpienie Bariery i perspektywy wykorzystania EFS przez podmioty pomocy społecznej w nowej perspektywie finansowania , MCPS, Białobrzegi r. - szkolenie Możliwości dofinansowania sektora pomocy społecznej w Polsce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ROPS, Lublin szkolenie Możliwości dofinansowania sektora pomocy społecznej w Polsce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ROPS, Lublin r. - szkolenie Możliwości dofinansowania sektora pomocy społecznej w Polsce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ROPS, Lublin r. Warsztat dla pracowników socjalnych z pisania projektów z PO-KL, MCPS, Jedlnia Letnisko r. - Warsztat dla pracowników socjalnych z pisania projektów z PO-KL, MCPS, Soczewka r. - Warsztat dla pracowników socjalnych z pisania projektów z PO-KL, MCPS, Brok r. Możliwości pozyskania środków z EFS dla Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Polsce na lata ; Warszawa r. cykl szkoleń nt. Budżet zadaniowy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa Warsztat dla pracowników socjalnych z pisania projektów z PO-KL, ROPS, Lublin Warsztat dla pracowników socjalnych z pisania projektów z PO-KL, ROPS, Lublin Warsztat dla pracowników socjalnych z pisania projektów z PO-KL, ROPS, Lublin konferencja promująca Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla jednostek pomocy społecznej województwa mazowieckiego. Prezentacja wyników badań własnych Sytuacja pomocy społecznej w województwie mazowieckim w kontekście EFS, MCPS, Lipowy Przylądek Warsztat dla pracowników socjalnych z pisania projektów z PO- KL, MCPS, Lipowy Przylądek Warsztat dla pracowników socjalnych z pisania projektów z PO-KL, ROPS, Lublin Warsztat dla pracowników socjalnych z pisania projektów z PO-KL, MCPS, Lipowy Przylądek Warsztat dla pracowników socjalnych z pisania projektów z PO-KL, ROPS, Lublin szkolenie pt. Europejski Fundusz Społeczny , Powiatowy Urząd Pracy w Warszawie. 19

20 konferencja promująca Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla jednostek pomocy społecznej województwa mazowieckiego. Prezentacja wyników badań własnych Sytuacja pomocy społecznej w województwie mazowieckim w kontekście EFS, MCPS, Lipowy Przylądek warsztat z pisania projektów w ramach PO-KL; Powiatowy Urząd Pracy w Warszawie warsztat dla pracowników socjalnych z pisania projektów z PO- KL, MCPS, Lipowy Przylądek szkolenie dla osób niepełnosprawnych nt. Fundusze Strukturalne dla Polski na lata Powiatowy Urząd Pracy w Warszawie szkolenie dla osób niepełnosprawnych pt. Europejski Fundusz Społeczny Powiatowy Urząd Pracy w Warszawie wykład na konferencji krakowskiej lewicy nt. Socjalna gospodarka rynkowa z perspektywy polityka społecznego, Kraków Wykład otwarty pt. Program Operacyjny Kapitał Ludzki szanse dla Polski, CIE, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa szkolenie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Warszawie pt. Priorytet VI i VII PO KL, Konstancin Jeziorna szkolenie dla ZDZ pt. Projektowanie w ramach PO KL dla ZDZ, Warszawa warsztat dla osób niepełnosprawnych pt. Europejski Fundusz Społeczny Powiatowy Urząd Pracy w Warszawie szkolenie Projektowanie w ramach PO KL, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Katowice Warsztat dla pracowników socjalnych z pisania projektów z PO-KL, ROPS, Katowice r. referat pt. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL w Polsce - od teorii do praktyki na konferencji podsumowującej projekt EQUAL - Partnerstwo, rodzina, równość, praca, Toruń i warsztat dla pracowników socjalnych z pisania projektów z PO-KL, PCPR w Sochaczewie Warsztat dla pracowników socjalnych z pisania projektów z PO-KL, ROPS w Toruniu i warsztat dla pracowników socjalnych z pisania projektów z PO-KL, OPS w Odrzywole moderowanie konferencją nt. Diagnoza społeczno-zawodowa kobiet wiejskich w Polsce, MPiPS, z udziałem p. Jolanty Fedak szkolenie dla bezrobotnych pt. Wprowadzenie w problematykę europejskiej i krajowej polityki społecznej, Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy coaching dla ośrodków pomocy społecznej w Odrzywole nt. projektów systemowych PO KL. 20

członkowskich, Poznań, Izba Rzemieślnicza. 8. 19.02.2001 konferencja dla organizacji pozarządowych nt. polityki regionalnej UE,

członkowskich, Poznań, Izba Rzemieślnicza. 8. 19.02.2001 konferencja dla organizacji pozarządowych nt. polityki regionalnej UE, Prof. dr hab. Mirosław Grewiński AKTYWNOŚĆ POZAUCZELNIANA: Wykaz popełnionych referatów popularnonaukowych i naukowych (pogrubiono) oraz przeprowadzone autorskie szkolenia (poza działalnością na Uczelni):

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Prorektor ds. Rozwoju i Informatyzacji, dr hab. Grzegorz Jarzembski prof. UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Konferencja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze projekty FRDL skierowane do administracji publicznej

Najważniejsze projekty FRDL skierowane do administracji publicznej Rok Czas trwania Ośrodek Nazwa Projektu Budżet projektu Instytucja kontraktująca Linia budżetowa Lider projektu, 2016 01.04.2014-31.01.2016 Katowice Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem 337 088,00

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

Opis oferty: Specjalista ds. pozyskiwania funduszy i wdrażania projektów europejskich

Opis oferty: Specjalista ds. pozyskiwania funduszy i wdrażania projektów europejskich Opis oferty: Prezentowany kurs doskonalący pn. Specjalista ds. pozyskiwania funduszy i wdrażania projektów europejskich stanowi punkt wyjścia dla osób, które chcą poprawić swoją sytuację na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce

perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce Cezary Miżejewski Projekt Promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim realizowany na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe rozwiązanie dla miast i aglomeracji w polityce spójności na lata ;

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe rozwiązanie dla miast i aglomeracji w polityce spójności na lata ; Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe rozwiązanie dla miast i aglomeracji w polityce spójności na lata 2014 2020; Polityka Spójności 2014 2020: zrównoważony rozwój obszarów miejskich Interwencja

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińskomazurskim

Rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińskomazurskim Rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińskomazurskim Kamionka k. Nidzicy, 17-18 maja 2010 Dlaczego ekonomia społeczna jest ważna problemy społeczne Warmii i Mazur Liczba osób korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

USŁUGI SZKOLENIOWE. Szkolenia zamknięte i otwarte. Konferencje, seminaria i wykłady specjalistyczne.

USŁUGI SZKOLENIOWE. Szkolenia zamknięte i otwarte. Konferencje, seminaria i wykłady specjalistyczne. 2009 Gmina Kaźmierz 2010 2010- Polsce Związek Młodzieży Wiejskiej w Warszawie MDDP Akademia Biznesu Warszawa Fundacja Rozwoju Rachunkowości Warszawa Fundacja Rozwoju Rachunkowości Warszawa Fundacja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Regionu Częstochowskiego prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie Józef Wojtas Kierownik Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. PARTNER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Konferencja 22.09.11, Wrocław Monika

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

Doradztwo i Szkolenia Europejskie Michał Feter (DiSE) 91 426 Łódź, ul. Wierzbowa 4/20 RODZAJ DZIAŁALNOSCI Usługi szkoleniowo-doradcze

Doradztwo i Szkolenia Europejskie Michał Feter (DiSE) 91 426 Łódź, ul. Wierzbowa 4/20 RODZAJ DZIAŁALNOSCI Usługi szkoleniowo-doradcze E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T DANE PERSONALNE IMIĘ I NAZWISKO Michał Feter ADRES ZAMIESZKANIA 94-109 Łódź, ul. Pienista 41C m.43 TELEFON 604 477 754 E-mail m.feter@dise.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bez OPS-ów i DPS-ów) Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bez OPS-ów i DPS-ów) Regionalne ośrodki polityki społecznej Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bez OPS-ów i DPS-ów) Regionalne ośrodki polityki społecznej Dr hab. Ryszard Szarfenberg Instytut Polityki Społecznej r.szarfenberg@uw.edu.pl Strona

Bardziej szczegółowo

Projekt Promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim

Projekt Promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim Projekt Promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej 01.07.2009-31.03.2010 Projekt

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim Realizator projektu: Stowarzyszenie ETAP ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań tel. +48 61 656 99 71, www.owesetap.pl Partner projektu: Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński ul. Kasztanowa 51, 64-930 Dolaszewo

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim Znaczenie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a wspieranie procesu integracji społecznej Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych. WSP TWP w Warszawie. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych. WSP TWP w Warszawie. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych WSP TWP w Warszawie CELE FUNDACJI WSP TWP w Warszawie Podstawowym celem Fundacji jest wsparcie Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie w działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu w latach 2007-2010. stan na 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie z wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu w latach 2007-2010. stan na 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie z wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu w latach 2007-2010 stan na 31 grudnia 2010 r. Ogłoszone konkursy w latach 2007-2010 październik 2007

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Statystyka: 2 posiedzenie plenarne WKDS, 3 posiedzenia Prezydium WKDS, Posiedzenia Zespołów

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kościerskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI. Projekt systemowy realizowany w okresie: 2.09.2013 30.06.2015

TYTUŁ PREZENTACJI. Projekt systemowy realizowany w okresie: 2.09.2013 30.06.2015 TYTUŁ PREZENTACJI Śląskie sprawniej wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej Projekt systemowy realizowany w okresie: 2.09.2013 30.06.2015 Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Program

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014 VII. Źródła finansowania 7.1. Środki unijne Możliwości finansowania wynikają z celów Unii Europejskiej. Do najważniejszych celów Unii należą: bezpieczeństwo, postęp społeczny, ochrona wolności praw i interesów

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES ETAP

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES ETAP Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES ETAP Partner Wiodący:, Ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań, Partner:, Ul. Kasztanowa 51, 64-930 Dolaszewo, Projekt pn. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 Główne założenia cyklu konferencji Konferencje odbędą się w 16 województwach Organizatorem są Pracodawcy RP Formuła organizacyjna dla każdej z konferencji regionalnych

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - wsparcie szkoleniowe pracodawców i pracowników - realizacja krok po kroku - warsztat praktyczny.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - wsparcie szkoleniowe pracodawców i pracowników - realizacja krok po kroku - warsztat praktyczny. Krajowy Fundusz Szkoleniowy - wsparcie szkoleniowe pracodawców i pracowników - realizacja krok po kroku - warsztat praktyczny. Fundacja Gospodarcza Pro Europa 2015 r. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

0-24 262-86-89 264-22-77 2. kujawskopomorskie

0-24 262-86-89 264-22-77 2. kujawskopomorskie Wykaz podmiotów szkolących, które otrzymały zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny ( stan na dzień 15 marca 2011 r.) Lp. województwo

Bardziej szczegółowo

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685%

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685% Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy poszczególne urzędy podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej Załącznik nr 7 L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Urząd obsługujący Ministra

Bardziej szczegółowo

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja.

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja. Harmonogram szkolenia zawodowego: Zarządzanie projektami europejskimi Termin realizacji: 14.02.2011 10.03.2011 Miejsce realizacji: Szkoła policealna Wizażu i Stylizacji ul. Reformacka 4, Rzeszów Data Godziny

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 25 stycznia 2011 r.

Gdańsk, 25 stycznia 2011 r. Zmiany wynikające z nowelizacji treści dokumentu Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy i Rodzinie oraz Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis.

Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis. Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis. Czas trwania szkolenia: 24h (3 x 8h) Szkolenie zamknięte Sesje szkoleniowe: trzy jednodniowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA

WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/01 z dnia 0.01.01r. WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Fundusze strukturalne UE Wydział Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

na temat pozyskanych przez Powiat SkarŜyski środków finansowych z Unii Europejskiej złoŝonych wniosków o dofinansowanie

na temat pozyskanych przez Powiat SkarŜyski środków finansowych z Unii Europejskiej złoŝonych wniosków o dofinansowanie Informacja na temat pozyskanych przez Powiat SkarŜyski środków finansowych z Unii Europejskiej i wsparcia krajowego w roku 2008, złoŝonych wniosków o dofinansowanie oraz planowanych projektów na rok 2009

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz usług wykonanych

Szczegółowy wykaz usług wykonanych 1 Lp. Data (od-do) Rodzaj umowy Miejsce Stanowisko Opis 01.02.2012 31.06.2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu postępowania o zamówienie publiczne na usługi szkoleniowe dofinansowanego z UE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM

INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM Stan na III kwartał 2007r. 26 listopada 2007r. Spis treści SEKTOROWY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo międzysektorowe

Partnerstwo międzysektorowe Partnerstwo międzysektorowe Krzysztof Kwatera Trener FAOW Przykłady wyrażeń ze słowem partnerstwo Partnerstwo Publiczno-Prywatne Związki partnerskie Partnerstwo dla Pokoju Partnerstwo Gmin Partnerskie

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Sprawozdanie z działalności Fundacji Inicjatyw Menedżerskich za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. na podstawie: wzoru sprawozdania określonego przez Ministra Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w powiecie wałbrzyskim w aspekcie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu wyniki ostatnich lat i perspektywy na 2012 rok

Rynek pracy w powiecie wałbrzyskim w aspekcie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu wyniki ostatnich lat i perspektywy na 2012 rok Rynek pracy w powiecie wałbrzyskim w aspekcie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu wyniki ostatnich lat i perspektywy na 2012 rok Justyna Piasecka Wałbrzych, styczeń 2012 r. Tabela nr 1. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Rola miast w polityce spójności

Rola miast w polityce spójności Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim Na realizację komponentu regionalnego PO KL od 2007 r. województwo wielkopolskie otrzymało czyli równowartość

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Realizator Projektów Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie - stowarzyszenie oświatowe o wieloletniej tradycji sięgającej połowy XIX wieku Działamy na rynku

Bardziej szczegółowo

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r.

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. W latach 2009-2014 w funkcjonowało Obserwatorium Integracji Społecznej: projekt ogólnopolski w ramach

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zapraszamy na szkolenia informacyjne podnoszące kompetencje pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Wyszukiwanie tematyczne zestawienie kategorii, obszarów i zakresów tematycznych 1. Edukacja.. 2. Rynek pracy.. 3. Polityka rynku pracy.. 4. Integracja

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO Z REALIZACJI WIELOLETNIEGO POWIATOWEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Kraków, 11 grudnia 2014 r. Harmonogram działań MRPO 2014-2020 04.04.2013

Bardziej szczegółowo

Dobre miejsce do życia

Dobre miejsce do życia Dobre miejsce do życia (w %) Gdynia 96,5 Zielona Góra 95,9 Toruń 95,9 Wrocław 95,5 Poznań 95,2 Rzeszów 94,8 Kraków 92,8 Białystok 9,9 Gliwice 9,2 Gdańsk 89,7 Olsztyn 89,1 Koszalin 88,3 Gorzów Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dariusz Styrna Kierownik projektu 30 listopada 2010 roku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Realizacja projektów POWER DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Szkolenie zapewni uczestnikom wiedzę o nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI

POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI 1 Katowice, maj 2005 r. wersja 6.1 POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI Lp. Instrument wsparcia Podmiot odpowiedzialny Funkcjonowanie 1. Instrumenty organizacyjne 1.1 1.2 1.3 1.4 Jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA Gdańsk 29.05.2014 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2004-2013 95 435 138 PLN 109 222 205 PLN 403 287 141 PLN 607 944 484

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków. Wrocław październik, 2015 r.

Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków. Wrocław październik, 2015 r. Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków Wrocław październik, 2015 r. RPO WD 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 Spowolnienie gospodarcze ZPORR oraz SPO

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych Projekt Systemowy 1.18 Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usługi Pomocy i Integracji Społecznej zadanie (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON,

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON, Załącznik do Programu Harmonogram realizacji Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Projekt po ocenie przez niezależnych członków Komisji Oceny Projektów uzyskał: 90 punktów.

Projekt po ocenie przez niezależnych członków Komisji Oceny Projektów uzyskał: 90 punktów. W dniu 8 kwietnia 2010 r. została podpisana umowa z następującym Beneficjentem: 1. Gmina Halinów/Gminne Centrum Informacji w Halinowie, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów Tytuł projektu: Internet nasze

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa. Podsumowanie spotkań Sieci 2010/2011

Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa. Podsumowanie spotkań Sieci 2010/2011 Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa Podsumowanie spotkań Sieci 2010/2011 Powołanie KSTP Uchwała Komitetu Koordynacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Lista instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL

Lista instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL Załącznik nr 1 Lista instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL Komponent centralny Instytucja Pośrednicząca Kontakt Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) 1. Departament Administracji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu. Informacja Zawodowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu. Informacja Zawodowa Wojewódzki Urząd Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu Informacja Zawodowa Wykaz instytucji znajdujących się na terenie miasta Nowego Sącza - oferujących wsparcie ze środków unijnych.

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Projekt Kadry Ekonomii Społecznej bezpłatne formy wsparcia dla beneficjentów I SZKOLENIA

Projekt Kadry Ekonomii Społecznej bezpłatne formy wsparcia dla beneficjentów I SZKOLENIA Projekt Kadry Ekonomii Społecznej bezpłatne formy wsparcia dla beneficjentów I SZKOLENIA Uczestnicy: 100 osób z terenu Wielkopolski przynależących do którejś ze wskazanych poniżej grup: a) Podmioty ekonomii

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla rozwoju ekonomii społecznej

Perspektywy dla rozwoju ekonomii społecznej Perspektywy dla rozwoju ekonomii społecznej Czym jest ekonomia społeczna? Ekonomia społeczna, określana równieżjako gospodarka społeczna lub ekonomia solidarna, może stanowićjeden z istotnych elementów

Bardziej szczegółowo

Nowsze Mazowsze podsumowanie 2012 roku

Nowsze Mazowsze podsumowanie 2012 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. (0-22) 542 20 00, fax (0-22) 698 31 44 www.mazowia.eu, e-mail: mjwpu@mazowia.eu Warszawa, 14 stycznia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Ze wszystkich usług oferowanych przez SWPPG w 2012 roku skorzystało łącznie

Bardziej szczegółowo