AKTYWNOŚĆ POZAUCZELNIANA:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTYWNOŚĆ POZAUCZELNIANA:"

Transkrypt

1 Prof. Dr hab. Mirosław Grewiński AKTYWNOŚĆ POZAUCZELNIANA: Wykaz popełnionych referatów popularnonaukowych i naukowych (pogrubiono) oraz przeprowadzone autorskie szkolenia (poza działalnością na Uczelni): konferencja naukowa poświęcona społecznym skutkom integracji Polski z UE - WSP TWP, Warszawa - wygłoszony referat na temat: Europejski Fundusz Socjalny. Implikacje dla Polski ogólnopolska konferencja polityków społecznych Współczesna polska polityka społeczna na tle Unii Europejskiej, Katedra Polityki Społecznej AE w Katowicach oraz Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Ustroń Wielkopolski - wygłoszony referat na temat: Finansowe instrumenty wspierania polityki społecznej w Unii Europejskiej na przykładzie Europejskiego Funduszu Socjalnego konferencja organizacji pozarządowych, Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa, Niepełnosprawność w Polsce i Unii Europejskiej, wygłoszony referat na temat: Polityka Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych konferencja Dni otwartych organizacji socjalnych Polska Fundacja Integracji, Gliwice - wygłoszony referat na temat: Polityka społeczna w Polsce i w krajach Unii Europejskiej konferencja dla samorządów nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Możliwości zastosowania Europejskiego Funduszu Socjalnego w Polsce i doświadczenia państw członkowskich, Poznań, Izba Rzemieślnicza konferencja dla mediów nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Podstawowe informacje dotyczące możliwości zastosowania Europejskiego Funduszu Socjalnego w Polsce, Poznań, Hotel Vivaldi konferencja dla organizacji pozarządowych nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Możliwości zastosowania EFS w Polsce i doświadczenia państw członkowskich, Poznań, Izba Rzemieślnicza konferencja dla organizacji pozarządowych nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Możliwości zastosowania EFS w Polsce i doświadczenia państw członkowskich, Kraków, Aula Akademii Rolniczej konferencja dla mediów nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Podstawowe informacje dotyczące możliwości zastosowania EFS w Polsce, Kraków, Hotel Pod Różą ,2001- konferencja dla samorządów nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Możliwości zastosowania EFS w Polsce i doświadczenia państw członkowskich, Kraków, Aula Akademii Rolniczej. 1

2 konferencja dla organizacji pozarządowych i mediów nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: EFS jako strukturalny instrument wspierania polityki zatrudnienia UE- implikacje dla Polski, Białystok, Hotel Cristal konferencja dla samorządów nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Europejski Fundusz Socjalny jako strukturalny instrument wspierania polityki zatrudnienia w Unii Europejskiej, Warszawa, Dom Technika konferencja dla mediów nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Możliwości zastosowania EFS w Polsce na przykładzie państw członkowskich, Warszawa, Hotel Marriott konferencja dla organizacji pozarządowych nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Możliwości zastosowania EFS w Polsce i doświadczenia państw członkowskich, Warszawa, Dom Technika konferencja dla organizacji pozarządowych nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Możliwości zastosowania EFS w Polsce i doświadczenia państw członkowskich, Katowice konferencja dla mediów nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Możliwości zastosowania i interwencji EFS w Polsce na przykładzie państw członkowskich, Katowice konferencja dla mediów nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Możliwości zastosowania EFS w Polsce na przykładzie państw członkowskich, Gdańsk, Hotel Holiday konferencja dla organizacji pozarządowych nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Możliwości zastosowania EFS w Polsce w odniesieniu do roli NGO,s- Gdańsk, Hotel Holiday konferencja dla samorządów nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Europejski Fundusz Socjalny i implikacje dla Polski, Gdańsk, Hotel Holiday konferencja dla organizacji pozarządowych nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Możliwości interwencji EFS w Polsce na przykładzie zastosowań w państwach Wspólnoty, Kielce konferencja dla organizacji pozarządowych nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Możliwości interwencji EFS w Polsce na wybranych przykładach państw członkowskich, Hotel Rzeszów konferencja dla organizacji pozarządowych nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Możliwości interwencji EFS w Polsce na wybranych przykładach państw członkowskich, Lublin konferencja dla samorządów nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Europejski Fundusz Socjalny i implikacje dla Polski, Lublin konferencja dla organizacji pozarządowych nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Możliwości interwencji EFS na wybranych przykładach państw członkowskich, Dom Technika, Łódź konferencja dla mediów nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Europejski Fundusz Socjalny i implikacje dla Polski, Hotel Holiday, Wrocław. 2

3 konferencja dla organizacji pozarządowych nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Możliwości interwencji EFS na przykładzie doświadczeń państw członkowskich, Hotel Holiday, Wrocław konferencja dla organizacji pozarządowych nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Możliwości interwencji EFS na przykładzie doświadczeń państw członkowskich, Opole konferencja naukowa pt. Samorząd terytorialny w okresie przemian ustrojowych, wygłoszony referat: Samorząd terytorialny jako podmiot i odbiorca pomocy strukturalnej Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Biznesu, Radom konferencja dla organizacji pozarządowych nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Możliwości interwencji EFS w oparciu o doświadczenia państw członkowskich, Zielona Góra konferencja dla organizacji pozarządowych nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Możliwości interwencji EFS w oparciu o projekty państw członkowskich UE, Bydgoszcz konferencja dla organizacji pozarządowych nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Możliwości interwencji EFS w oparciu o doświadczenia państw członkowskich UE, Hotel Park, Olsztyn seminarium pt. EU-integration in Poland on the field of Local Government, wygłoszone referaty: Polityka społeczna Unii Europejskiej oraz Polityka regionalna UE w zakresie zastosowania EFS i pomocy przedakcesyjnej dla Polski, Starostwo Powiatowe, Tuchola seminarium nt. polityki społecznej UE, wygłoszony referat: Polityka strukturalna UE w aspekcie pomocy przedakcesyjnej dla Polski i przygotowań do zastosowania EFS, Fundacja Gospodarcza w Ciechanowie, Płońsk konferencja dla organizacji pozarządowych nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat : Możliwości interwencji EFS w oparciu o doświadczenia państw członkowskich UE, Szczecin coroczna konferencja polityków społecznych nt. monitoringu działań socjalnych, wygłoszony referat: Monitoring, kontrola i ocena skuteczności w polityce strukturalnej i przedakcesyjnej UE, Ustroń Wielkopolski konferencja naukowa pt. Kształcenie ustawiczne w regionie zagrożonym wysokim bezrobociem, szkolenie i referat nt.: Polityka regionalna i Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Biznesu, Radom szkolenie dla zespołu informatyków Softbanku nt. Polityka strukturalna Unii Europejskiej i programy przedakcesyjne dostępne dla Polski, Warszawa, Wiśniowy Business Park konferencja dla władz samorządowych i partnerów społecznych pt. Mazury z Unią Europejską na ty referat nt. Aspekty formalno-prawne działania instytucji UE, prowadzenie szkolenia nt. Funkcjonowanie i zakres kompetencji samorządów w krajach UE- studium porównawcze z polskimi przepisami w tym zakresie, Szczytno, Mazurskie Centrum Informacji Europejskiej, szkolenie dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Urzędów Pracy: Programy socjalne Unii Europejskiej, Radom, Instytut Technologii i Eksploatacji, 3

4 seminarium naukowe pt. Priorytety polityki społecznej w roku 2002, wygłoszone referaty: Proces przystosowania polskiej polityki społecznej do standardów Unii Europejskiej oraz Europejska polityka społeczna w polskiej perspektywie, Radom-Wsola, Regionalny Ośrodek Szkoleniowy, konferencja naukowa nt. polityki regionalnej UE, wygłoszony referat: Europejski Fundusz Społeczny w polityce strukturalnej UE i przygotowanie do niego w Polsce, Radom, Wyższa Szkoła Biznesu, wykład na Podyplomowych Studiach Integracji Europejskiej pt. Polityka społeczna Unii Europejskiej i zastosowanie Europejskiego Funduszu Społecznego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Warszawa, wykład otwarty na Targach Książki pt. Polityka regionalna i Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, szkolenie dla Wojewódzkich Urzędów Pracy pt. Programowanie Funduszy Strukturalnych w UE na przykładzie Europejskiego Funduszu Społecznego, wygłoszone referaty nt. Europejska Strategia Zatrudnienia i obszary wspierania Europejskiego Funduszu Społecznego na lata , oraz Programowanie wspierania i przykłady działań Europejskiego Funduszu Społecznego w Niemczech, Łódź, Instytut Europejski, Instytut Administracji Publicznej z Maastricht, wykład i szkolenie dla samorządowych partnerów społecznych nt. Europejska polityka społeczna i zastosowanie Europejskiego Funduszu Społecznego, Opole, wykład pt. Znaczenie i rola Europejskiego Funduszu Społecznego w polityce społecznej UE, Ambasada Królestwa Danii, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Urząd Marszałkowski, Białystok, wykład pt. Fundusze Strukturalne w polityce zatrudnienia Unii Europejskiej, Ambasada Królestwa Danii, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Urząd Marszałkowski, Opole, wykłady dla organizacji pozarządowych nt. Europejska polityka społeczna oraz Rola organizacji pozarządowych w absorpcji Europejskiego Funduszu Społecznego, Instytut Europejski, Łódź, wykład w Ośrodku Badań Europejskich nt. polityki spójności społecznogospodarczej UE, Instytut Europejski, Łódź, wykład w Ośrodku Badań Europejskich nt. polityki społecznej i zastosowania Europejskiego Funduszu Społecznego, Instytut Europejski, Łódź, szkolenie dla organizacji pozarządowych pt. Polityka społeczna i fundusze strukturalne Unii Europejskiej, Biuro Porad Obywatelskich, Centrum Integracyjno-Rehabilitacyjne, Puławy, szkolenie dla organizacji pozarządowych pt. Programowanie i monitoring Europejskiego Funduszu Społecznego, Instytut Europejski, Łódź, szkolenie dla organizacji pozarządowych nt. Doświadczenia Niemiec w wykorzystywaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Batorego, MPiPS, Warszawa, 4

5 szkolenie dla lokalnych liderów samorządowych, wykład nt. Zarządzanie i wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego - doświadczenia państw członkowskich UE, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Opole, szkolenie dla pracowników pomocy społecznej nt. Budżetowe, unijne i prywatne źródła finansowania lokalnych programów społecznych, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa, konferencja nt. wdrażania i zarządzania funduszami strukturalnymi UE, przeszkolenie grupy specjalistów regionalnych nt: Fundusze Strukturalne i Programy Operacyjne w Polsce, Opole, szkolenie dla pracowników pomocy społecznej nt. Polityka społeczna Unii Europejskiej i rozwiązania w zakresie zatrudnienia i rynku pracy, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa, szkolenie dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i przedstawicieli organizacji pozarządowych nt. Fundusze zewnętrzne na realizację projektów dotyczących działań z zakresu polityki prorodzinnej i pomocy społecznej, Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, konferencja organizacji społecznych i instytucji pomocy społecznej, wygłoszony referat: Polityka społeczna Unii Europejskiej i implikacje dla Polski, Instytut Służb Społecznych, Białobrzegi, konferencja organizacji społecznych i instytucji pomocy społecznej, wygłoszony referat: Finansowanie programów związanych z wykluczeniem społecznym w Unii Europejskiej, Instytut Służb Społecznych, Białobrzegi, konferencja organizacji pozarządowych, przeprowadzenie wykładu nt. Polityka społeczna Unii Europejskiej i doświadczenia Niemiec w zakresie kształtowania europejskiego modelu społecznego, Dom Współpracy Polsko- Niemieckiej w Gliwicach, przeprowadzenie szkolenia nt. Europejski Fundusz Społeczny. Przygotowanie w zakresie Sektorowego Programu Operacyjnego- Zasoby Ludzkie, Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Warszawa, szkolenie regionalne w ramach Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego dla Urzędów Pracy, prowadzenie zajęć nt. Wprowadzenie do Europejskiego Funduszu Społecznego i zarządzania projektami, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Wrocław, szkolenie dla organizacji pozarządowych nt. Aspekt prawnoinstytucjonalne polityki społecznej UE. Fundusze strukturalne i przedakcesyjne, Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa, Gdańsk, szkolenie regionalne w ramach Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego dla Urzędów Pracy, prowadzenie zajęć nt. Wprowadzenie do Europejskiego Funduszu Społecznego i zarządzania projektami, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Kazimierz Dolny, szkolenie regionalne w ramach Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego dla Urzędów Pracy, prowadzenie zajęć nt. Wprowadzenie do Europejskiego Funduszu Społecznego i zarządzania projektami, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Nidzica, 5

6 szkolenie dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i przedstawicieli organizacji pozarządowych nt. Fundusze zewnętrzne na realizację projektów dotyczących działań z zakresu polityki prorodzinnej i pomocy społecznej, Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, Mysłowice, szkolenie dla przedstawicieli regionów pt. Zarządzanie, programowanie i wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Przygotowania do absorpcji, Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Warszawa, szkolenie dla organizacji pozarządowych pt. Podstawowe informacje nt. Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Warszawa wystąpienie dla Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Polityki Społecznej- Wprowadzenie do polityki społecznej i funduszy strukturalnych UE, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Białobrzegi, wystąpienie dla Powiatowych Urzędów Pracy- Polityka zatrudnienia Unii Europejskiej, Szczyrk konferencja naukowa pt. Samorząd terytorialny jako podmiot kreujący jakość życia w jednoczącej się Europie ; wygłoszony referat: Korzyści z funduszy strukturalnych UE dla samorządów, Urząd Marszałkowski, Katowice wystąpienie dla gminnych ośrodków informacji europejskiej pt. Polityka regionalna i funduszy strukturalnych UE. Polityka społeczna i zatrudnienia UE, Płock wystąpienie dla gminnych ośrodków informacji europejskiej pt. Polityka regionalna i funduszy strukturalnych UE. Polityka społeczna i zatrudnienia UE, Ciechanów wystąpienie dla gminnych ośrodków informacji europejskiej pt. Polityka regionalna i funduszy strukturalnych UE. Polityka społeczna i zatrudnienia UE, Ostrołęka wystąpienie dla gminnych ośrodków informacji europejskiej pt. Polityka regionalna i funduszy strukturalnych UE. Polityka społeczna i zatrudnienia UE, Warszawa wystąpienie dla gminnych ośrodków informacji europejskiej pt. Polityka regionalna i funduszy strukturalnych UE. Polityka społeczna i zatrudnienia UE, Radom wystąpienie dla pracowników socjalnych pt. Europejski Fundusz Społeczny w polityce spójności społeczno-gospodarczej UE, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Białobrzegi, konferencja naukowa pt. Społeczne skutki integracji Polski z UE, wygłoszony referat: Korzyści dla samorządu z funduszy strukturalnych UE, Urząd Marszałkowski + Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Olsztyn, wystąpienie nt. Wstęp do funduszy strukturalnych i polityki regionalnej UE, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji, Konstancin Jeziorna, konferencja naukowa pt. Doświadczenia fińskie we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego, wygłoszony referat: Przygotowanie Polski do EFS i Inicjatywy EQUAL, PARP, Gdańsk, 6

7 wystąpienie dla kierowników urzędów pracy pt. Polityka społeczna i zatrudnienia UE, Szczyrk, konferencja dyrektorów placówek hotelarskich, wystąpienie nt. Polityka regionalna i społeczna UE, Kołobrzeg, wystąpienie dla ośrodków pomocy społecznej pt. Priorytety i działania w ramach Programów Operacyjnych finansowanych z EFS, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Szczecinek, wystąpienie dla dyrektorów Regionalnych Oddziałów Straży Pożarnej nt. Priorytety i działania w ramach Programów Operacyjnych finansowanych z EFS, Józefów, wystąpienie dla samorządu i partnerów społecznych pt. Europejski Fundusz Społeczny i inicjatywy na rzecz grup wykluczenia społecznego, Urząd Marszałkowski, Zielona Góra wystąpienie dla kierowników Powiatowych Urzędów Pracy i innych podmiotów polityki społecznej pt. Przygotowanie Polski do Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Krajowy Ośrodek Szkoleniowy EFS, Wrocław, wystąpienie dla partnerów społecznych i podmiotów polityki społecznej pt. Przygotowanie Polski do Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Konstancin, wystąpienie dla kierowników Powiatowych Urzędów Pracy pt. Programy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju zatrudnienia i zasobów ludzkich, Mazowiecki Urząd Pracy, Instytut Technologii i Eksploatacji, Radom, wystąpienie dla partnerów społecznych pt. Europejski Fundusz Społeczny- stan przygotowań w Polsce. Wypełnianie wniosków, Starostwo Powiatowe, Elbląg, wystąpienie dla liderów regionalnych pt. Praktyczne wypełnianie wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Warszawa wystąpienie dla regionalnych partnerów społecznych nt. Europejska polityka regionalna i społeczna. Przygotowanie Polski do Europejskiego Funduszu Społecznego, Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Konstancin, konferencja naukowa pt. System zabezpieczenia społecznego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, wygłoszony referat nt. Finansowanie zadań polityki społecznej ze środków strukturalnych Unii Europejskiej, Pionki- Radom, wykład dla pracowników prywatnej firmy nt. Fundusze strukturalne, polityka zatrudnienia Unii Europejskiej, Warszawa, wystąpienie dla partnerów społecznych i instytucji polityki społecznej pt. Przygotowanie Polski do Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Konstancin, 7

8 wystąpienie dla partnerów społecznych i instytucji polityki społecznej pt. Przygotowanie Polski do Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Agencja Rozwoju Lokalnego, Lublin wystąpienie dla partnerów społecznych i instytucji polityki społecznej pt. Przygotowanie Polski do Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie polityki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, Olsztyn, wystąpienie w programie EURO NGO s pt. Wstęp do funduszy strukturalnych. Europejski Fundusz Społeczny w Polsce na lata , Łowicz, wystąpienie w programie EURO NGO s pt. Wstęp do funduszy strukturalnych. Europejski Fundusz Społeczny w Polsce na lata , Zielona Góra, wystąpienie w programie EURO NGO s pt. Wstęp do funduszy strukturalnych. Europejski Fundusz Społeczny w Polsce na lata , Warszawa, wystąpienie w programie EURO NGO s pt. Wstęp do funduszy strukturalnych. Europejski Fundusz Społeczny w Polsce na lata , Słupsk, wystąpienie dla partnerów społecznych i instytucji polityki społecznej pt. Przygotowanie Polski do Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Konstancin, wystąpienie pt. Europejska polityka społeczna i spójność społeczno-gospodarcza UE. Wstęp do Europejskiego Funduszu Społecznego, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa, wystąpienie pt. Wstęp do Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Miasta, Opole, konferencja Polskiego Komitetu Polityki Społecznej pt. Pomoc charytatywna w Polsce i w krajach UE ; wygłoszony referat pt. Możliwości i warunki wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Białobrzegi, wystąpienie dla Regionalnego Ośrodka Informacji Europejskiej pt. Wstęp do Europejskiego Funduszu Społecznego, Piotrków Trybunalski, międzynarodowa konferencja naukowa nt. sytuacji kobiet na rynku pracy. Wygłoszony referat pt. Sytuacja pracownic supermarketów w Polsce, Frankfurt nad Menem, Niemcy, wystąpienie dla samorządów i partnerów społecznych nt. Zadania samorządów w kwestii wykorzystywania funduszy strukturalnych UE oraz Przygotowanie Polski do Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Fundacja Gmin Polskich, Toruń, wystąpienie dla samorządów i partnerów społecznych nt. Zadania samorządów w kwestii wykorzystywania funduszy strukturalnych UE oraz Przygotowanie Polski do Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Fundacja Gmin Polskich, Oleśnica, 8

9 wystąpienie dla partnerów społecznych i instytucji polityki społecznej pt. Przygotowanie Polski do Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Konstancin, wystąpienie dla partnerów społecznych i urzędów pracy Wstęp do Europejskiego Funduszu Społecznego, Łódzki Klub Biznesu, Łódź, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Wstęp do Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Toruń, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Wstęp do Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Warszawa, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Płock, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Wstęp do Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Warszawa, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Kartuzy, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia pt. Przykłady i budowa projektów rozszerzonych EFS, Doradztwo DGA, Poznań- Krzyżowniki, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia pt. Przykłady i budowa projektów rozszerzonych EFS, Doradztwo DGA, Poznań- Krzyżowniki, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia pt. Przykłady i budowa projektów rozszerzonych EFS, Doradztwo DGA, Poznań- Krzyżowniki, 9

10 wystąpienie dla publicznych instytucji pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gdańsk, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, wystąpienie dla publicznych instytucji pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Euro Centrum, Piotrków Trybunalski, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia pt. Przykłady i budowa projektów rozszerzonych EFS, Doradztwo DGA, Poznań- Krzyżowniki, wystąpienie dla publicznych instytucji pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Konin, otwarty wykład okolicznościowy dla pracowników naukowych Politechniki Radomskiej pt. Fundusze strukturalne dostępne dla uczelni, Radom, wystąpienie dla pracowników Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy pt. Finansowanie projektów EFS w ramach działań 1.2. i 1.3. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Sopot, wystąpienie dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy pt. Finansowanie projektów EFS w ramach działań 1.2. i 1.3. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Konin, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie, wystąpienie dla publicznych instytucji pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, Ciechocinek, wystąpienie dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy pt. Finansowanie projektów EFS w ramach działań 1.2. i 1.3. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Szczecin, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie, wystąpienie pt. Europejski Fundusz Społeczny, Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Warszawa, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie, 10

11 wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia pt. Przykłady i budowa projektów EFS w ramach SPO-RZL, Powiatowy Urząd Pracy, Gdynia, wystąpienie dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie, wystąpienie dla specjalistów Krajowego Systemu Usług pt. Europejski Fundusz Społeczny w Polsce, PARP, Jachranka, warsztaty dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Budowa projektów EFS i pisanie wniosków, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie, warsztaty dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Budowa projektów EFS i pisanie wniosków, Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, Szczyrk, wystąpienie dla specjalistów Krajowego Systemu Usług pt. Europejski Fundusz Społeczny w Polsce, PARP, Jachranka, wykład / wystąpienie dla studentów podyplomowych studiów nt. Europejska polityka społeczna i Europejski Fundusz Społeczny, Lublin, wystąpienie dla specjalistów Krajowego Systemu Usług pt. Europejski Fundusz Społeczny w Polsce, PARP, Jachranka, wystąpienie dla specjalistów Krajowego Systemu Usług pt. Europejski Fundusz Społeczny w Polsce, PARP, Jachranka, wystąpienie dla specjalistów Krajowego Systemu Usług pt. Europejski Fundusz Społeczny w Polsce, PARP, Jachranka wystąpienie dla specjalistów Krajowego Systemu Usług pt. Europejski Fundusz Społeczny w Polsce, PARP, Jachranka, wykład nt. Możliwości pozyskiwania środków dla edukacji z funduszy strukturalnych UE, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Płocku, wystąpienie dla specjalistów Krajowego Systemu Usług pt. Europejski Fundusz Społeczny w Polsce, PARP, Jachranka, warsztaty dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej oraz warsztatów terapii zajęciowej pt. Budowa projektów EFS i pisanie wniosków, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie, wystąpienie dla samorządów terytorialnych pt. Europejski Fundusz Społeczny, Śląski Urząd Gmin i Powiatów, Katowice, wykład dla przedsiębiorców pt. Rynek pracy po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Centrum Finansowe Puławska, Warszawa, wystąpienie dla samorządów terytorialnych pt. Europejski Fundusz Społeczny, Stowarzyszenie Górników, Katowice, wykład nt. Europejski Fundusz Społeczny w Polsce, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, 11

12 warsztaty dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej oraz warsztatów terapii zajęciowej pt. Budowa projektów EFS i pisanie wniosków, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie, coroczna konferencja naukowa polityków społecznych pt. Kapitał Społeczny, wygłoszony referat nt. Europejskiego Funduszu Społecznego, Ustronie Wielkopolskie, warsztaty dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej oraz warsztatów terapii zajęciowej pt. Budowa projektów EFS i pisanie wniosków, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Brzeg, warsztaty dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej oraz warsztatów terapii zajęciowej pt. Budowa projektów EFS i pisanie wniosków, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie, wystąpienie pt. Wprowadzenie w EFS dla departamentu programowania EFS w PFRON, Jedlina- Letnisko, warsztaty dla OHP i publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej w ramach studiów podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie pt. Budowa projektów EFS i pisanie wniosków, Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Rozkoszy, warsztaty dla publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt, Powiatowy Urząd Pracy w Turku, wystąpienie dla samorządów oraz publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Urząd Powiatowy w Lupsku, wystąpienie dla samorządów oraz instytucji pomocy społecznej pt. Przykłady i budowa projektów EFS, Centrum Rozwoju Lokalnego, Opole wystąpienie dla pracowników firmy DGA Budowa projektów EFS i pisanie wniosków, Poznań, wystąpienie dla uczestników Regionalnej Strategii Zatrudnienia dla województwa śląskiego pt. Wykorzystanie funduszy i programów UE w tworzeniu Regionalnej Strategii Zatrudnienia, Ustroń, wystąpienie dla uczestników Regionalnej Strategii Zatrudnienia dla województwa śląskiego pt. Regionalne plany działania w kontekście działań krajowych i wspólnotowych, Ustroń, wystąpienie dla pracowników organizacji pozarządowych z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego, Rzeszów, warsztaty dla kierowników publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej oraz warsztatów terapii zajęciowej pt. Budowa projektów EFS i pisanie wniosków, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie, konferencja naukowa nt. Spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej; wygłoszony referat pt. Działalność UE na rzecz polityki konwergencji, Wyższa Szkoła Biznesu, Radom, 12

13 wystąpienie dla kadry naukowej Politechniki Radomskiej nt. Możliwości finansowania sektora edukacyjnego z programów operacyjnych, Politechnika Radomska, Radom, wystąpienie dla uczestników Regionalnej Strategii Zatrudnienia dla województwa śląskiego pt. Warsztaty tworzenia projektów i zarządzania projektami w ramach RSZ, Ustroń, wystąpienie dla uczestników Regionalnej Strategii Zatrudnienia dla województwa śląskiego pt. Tworzenie przykładowych projektów w ramach SOP- RZL i ZPORR w kontekście Strategii Zatrudnienia, Ustroń, warsztaty dla kierowników publicznych instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej oraz warsztatów terapii zajęciowej pt. Budowa projektów EFS i pisanie wniosków, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie, wykład gościnny na Uniwersytecie A. Mickiewicza nt. Polityka społeczna UE i zarządzanie EFS w Polsce, Wydział Fizyki UAM, Poznań, warsztaty dla kierowników ośrodków pomocy społecznej pt. Budowa projektów EFS i pisanie wniosków z działania 1.5. SOP- RZL, Urząd Marszałkowski, Zielona Góra, wystąpienie z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Warszawa, wprowadzenie do e-learningu dotyczącego szkoleń z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego, wystąpienie dla powiatowych urzędów pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, wprowadzenie do e-learningu dotyczącego szkoleń z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego, wystąpienie dla powiatowych urzędów pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, wystąpienie dla regionalnych oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce pt. Możliwości finansowe EFS w ramach działania 2.3. SPO RZL, Warszawa, warsztat dla urzędów pracy pt. Tworzenie projektów w ramach działania 1.5. SPO RZL, Jaszkowo, prowadzenie cyklu szkoleń w ramach e-learningu, Wirtualna Internetowa Akademia Biznesu, Konstancin, wystąpienie dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych pt. Wprowadzenie do EFS, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie, warsztaty dla kierowników ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych pt. Budowa projektów EFS i pisanie wniosków z działania 1.5. SOP- RZL, Urząd Marszałkowski, Zielona Góra warsztat dla urzędów pracy cz.2, pt. Tworzenie projektów w ramach działania 1.5. SPO RZL, Jaszkowo, wykład gościnny na UMCS nt. Europejski Fundusz Społeczny, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin, 13

14 wystąpienie i doradztwo nt. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej dla samorządów, projekt w ramach Phare RZL 2002 dla województwa śląskiego, wykład pt. Europejska Strategia Zatrudnienia. Strategia Lizbońska w kontekście rynku pracy i zastosowania Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt Phare RZL 2002 dla województwa łódzkiego, Piotrków Trybunalski, wykład pt. Europejska Strategia Zatrudnienia. Strategia Lizbońska w kontekście rynku pracy i zastosowania Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt Phare RZL 2002 dla województwa łódzkiego, Piotrków Trybunalski, wykład pt. Europejska Strategia Zatrudnienia. Strategia Lizbońska w kontekście rynku pracy i zastosowania Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt Phare RZL 2002 dla województwa łódzkiego, Piotrków Trybunalski, wykład pt. Przykłady dobrych praktyk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego warsztat tworzenia wniosków, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Konstancin wykład pt. Jak przygotowywać projekty społeczne finansowane ze środków Unii Europejskiej?,, projekt Phare RZL 2002 dla województwa łódzkiego, Piotrków Trybunalski, warsztat Tworzenie projektu z działania 1.2. i 1.3. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, projekt Phare RZL 2002 dla województwa łódzkiego, Piotrków Trybunalski, wykład Europejski Fundusz Społeczny, Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań, wykład pt. Jak przygotowywać projekty społeczne finansowane ze środków Unii Europejskiej?,, projekt Phare RZL 2002 dla województwa śląskiego, Konstancin, wykład pt. Jak przygotowywać projekty społeczne finansowane ze środków Unii Europejskiej?,, projekt Phare RZL 2002 dla województwa łódzkiego, Piotrków Trybunalski, warsztat Tworzenie projektu z działania 1.2., 1.3, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, projekt Phare RZL 2002 dla województwa łódzkiego, Piotrków Trybunalski wykład pt. Perspektywy i bariery wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce, Polska Akademia Nauk, Warszawa Tworzenie projektu z działania 1.2. i 1.3. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, projekt Phare RZL 2002 dla województwa łódzkiego, Piotrków Trybunalski warsztat Tworzenie projektu z działania 1.2., 1.3, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, projekt Phare RZL 2002 dla województwa łódzkiego, Piotrków Trybunalski. 14

15 wystąpienie Budowa projektów EFS i pisanie wniosków, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie, warsztat Tworzenie projektu z działania 1.2., 1.3, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, projekt Phare RZL 2002 dla województwa łódzkiego, Piotrków Trybunalski warsztat Tworzenie projektu z działania 1.2., 1.3, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, projekt Phare RZL 2002 dla województwa łódzkiego, Piotrków Trybunalski warsztat Tworzenie projektu z działania 1.2., 1.3, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, projekt Phare RZL 2002 dla województwa łódzkiego, Piotrków Trybunalski warsztat Tworzenie projektu z działania 1.2., 1.3, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, projekt Phare RZL 2002 dla województwa łódzkiego, Piotrków Trybunalski wystąpienie Od pomysłu do realizacji projektu EFS, Ostrowia Mazowiecka, konferencja naukowa podsumowująca wdrażanie projektu w ramach działania 1.2. SPO-RZL. Wygłoszony referat Polityka społeczna na rzecz młodzieży w Polsce, Urząd Dzielnicy Warszawa Żoliborz, wystąpienie z doradztwem pt. Możliwości SPO-RZL i ZPORR w Polsce, bit Polska, Warszawa wystąpienie nt. EFS, Łosice, wystąpienie pt. Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Uniwersytet M.Curie w Lublinie, wystąpienie nt. Wprowadzenie w problematykę Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy, Wołomin, przeprowadzenie zajęć na szkoleniu nt. Aplikowanie o środki pomocowe z EFS w ramach programu Drabina Współdziałania program wsparcia inicjatyw na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w powiecie wołomińskim, Powiatowy Urząd Pracy, Wołomin, wystąpienie nt. Wprowadzenie w problematykę Europejskiego Funduszu Społecznego, Płock, wystąpienie nt. Monitoring i sprawozdawczość w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy, Wołomin, wystąpienie nt. Koszty kwalifikowalne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy, Wołomin, projekty społeczne. Metodologia projektowa. Wołomin, Powiatowy Urząd Pracy, Wołomin, projekty społeczne w ramach EFS, ROSZEFS, Piotrków Trybunalski, wystąpienie nt. Wprowadzenie w problematykę Europejskiego Funduszu Społecznego, Ośrodek Pomocy Społecznej, Sochaczew, 15

16 wystąpienie nt. Wprowadzenie w problematykę Europejskiego Funduszu Społecznego, ROSZEFS, Piotrków Trybunalski, Metodologie projektów społecznych, BORIS, Warszawa, wystąpienie nt. Wprowadzenie w problematykę Europejskiego Funduszu Społecznego, ROSZEFS, Piotrków Trybunalski, warsztaty nt. przygotowywania projektów EFS, ROSZEFS, Piotrków, warsztaty nt. przygotowywania projektów EFS, ROSZEFS, Piotrków, wystąpienie nt. Wprowadzenie w problematykę Europejskiego Funduszu Społecznego, ROSZEFS, Piotrków Trybunalski, warsztaty nt. przygotowywania projektów EFS, ROSZEFS, Piotrków wystąpienie nt. Wprowadzenie w problematykę Europejskiego Funduszu Społecznego, ROSZEFS- BORIS, Warszawa, wystąpienie nt. Partnerstwo w projektach EFS, ROSZEFS- BORIS, Ząbki, wystąpienie nt. Wprowadzenie w problematykę Europejskiego Funduszu Społecznego, ROSZEFS- BORIS, Warszawa, wystąpienie nt. Wprowadzenie w problematykę Europejskiego Funduszu Społecznego, ROSZEFS- BORIS, Płońsk, wystąpienie i warsztat Tworzenie projektów EFS, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji, Konstancin, warsztat dla osób bezrobotnych Wypełnianie generatora wniosków EFS, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji, Konstancin konferencja podsumowująca działalność ROSZEFS w Opolu; wygłoszony referat pt. Niedoskonałości programowania i wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce np. EFS, UM w Opolu wystąpienie nt. Finansowanie projektów społecznych w ramach działania 1.6. SPO-RZL i 2.1. ZPORR doświadczenia instytucji szkoleniowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa r. Europejski Fundusz Społeczne- programowanie, wdrażanie, rozliczanie, Firma Global, Warszawa r Wprowadzenie w EFS, ZDZ w Płocku, Warszawa Projektowanie społeczne w ramach EFS, ZDZ w Płocku, Warszawa konferencja OHP inaugurująca nową edycję projektu Twoja wiedza, twój sukces - wystąpienie nt. Implementacja Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich po dwóch latach działania EFS w Polsce- próba podsumowania 16

17 wystąpienie dla OHP Dobre praktyki EFS w Polsce i w UE wystąpienie pt. Metoda węzłowa jako skuteczny instrument projektowania inicjatyw społecznych w ramach EFS r. szkolenie dla przyszłych ekspertów ds. funduszy europejskich pt. Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Regionalny od teorii do praktyki, Powiatowy Urząd Pracy, Warszawa szkolenie dla przyszłych ekspertów ds. funduszy europejskich pt. Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Regionalny od teorii do praktyki, Powiatowy Urząd Pracy, Warszawa r. konferencja naukowa pt. Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika; wygłoszony referat nt. EFS jako instrument welfare mix wystąpienie pt. Bariery i perspektywy programowania i wdrażania EFS w Polsce. Próba oceny efektów funduszu w kontekście nowego okresu programowania, MCPS, Białobrzegi szkolenie dla przyszłych ekspertów ds. funduszy europejskich pt. Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Regionalny od teorii do praktyki, Powiatowy Urząd Pracy, Warszawa szkolenie dla przyszłych ekspertów ds. funduszy europejskich pt. Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Regionalny od teorii do praktyki, Powiatowy Urząd Pracy, Warszawa r. Wystąpienie przed Senatem WSP TWP nt. Finansowanie badań naukowych z EFS w ramach PO-KL, Warszawa r r. kilkudziesięciodniowy cykl szkoleń dla 6 grup pracowników socjalnych z województwa mazowieckiego i łódzkiego pt. Finansowanie projektów społecznych z funduszy strukturalnych UE, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, Warszawa r. wystąpienie dla przyszłych ekspertów ds. funduszy europejskich pt. Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Regionalny od teorii do praktyki, Powiatowy Urząd Pracy, Warszawa wystąpienie dla przyszłych ekspertów ds. funduszy europejskich pt. Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Regionalny od teorii do praktyki, Powiatowy Urząd Pracy, Warszawa r. konferencja naukowa pt. Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika; wygłoszony referat nt. EFS jako instrument welfare mix wystąpienie pt. Bariery i perspektywy programowania i wdrażania EFS w Polsce. Próba oceny efektów funduszu w kontekście nowego okresu programowania, MCPS, Białobrzegi wystąpienie dla przyszłych ekspertów ds. funduszy europejskich pt. Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Regionalny od teorii do praktyki, Powiatowy Urząd Pracy, Warszawa wystąpienie dla przyszłych ekspertów ds. funduszy europejskich pt. Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Regionalny od teorii do praktyki, Powiatowy Urząd Pracy, Warszawa r. Wystąpienie przed Senatem WSP TWP nt. Finansowanie badań naukowych z EFS w ramach PO-KL, Warszawa. 17

18 r r. kilkudziesięciodniowy cykl szkoleń dla 6 grup pracowników socjalnych z województwa mazowieckiego i łódzkiego pt. Finansowanie projektów społecznych z funduszy strukturalnych UE, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, Warszawa konferencja podsumowująca projekt ZDZ w Płocku. Wystąpienie nt. Perspektywy i bariery EFS w Polsce, Płock wykład gościnny Skuteczność i efektywność Europejskiego Funduszu Społecznego SGH, Warszawa wystąpienie Od państwa opiekuńczego do opiekuńczego społeczeństwa przeobrażenia polityki społecznej w Polsce, Polska Akademia Nauk, Warszawa wystąpienie Od państwa opiekuńczego do opiekuńczego społeczeństwa w kierunku modelu welfare pluralism, Katedra Politologii, WSP TWP, Warszawa wykład otwarty Bariery i perspektywy funduszy strukturalnych na cele społeczne, UKIE, Warszawa r. szkolenie pt. Program Operacyjny Kapitał Społeczny na lata , Konstancin r. szkolenie pt. Fundusze strukturalne na lata , Warszawa szkolenie Możliwości dofinansowania sektora pomocy społecznej w Polsce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ROPS, Lublin wystąpienie Bariery i perspektywy wykorzystania EFS przez podmioty pomocy społecznej w nowej perspektywie finansowania , MCPS, Jedlnia Letnisko r. szkolenie Możliwości dofinansowania sektora pomocy społecznej w Polsce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ROPS, Lublin r. wystąpienie pt. Obywatelska polityka społeczna w kierunku welfare society? na konferencji naukowej Jaka przyszłość integracji europejskiej?, WSP TWP, Człuchów r.- wystąpienie Bariery i perspektywy wykorzystania EFS przez podmioty pomocy społecznej w nowej perspektywie finansowania , MCPS, Soczewka k/ Płocka r. - szkolenie Możliwości dofinansowania sektora pomocy społecznej w Polsce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ROPS, Lublin r. - szkolenie Możliwości dofinansowania sektora pomocy społecznej w Polsce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ROPS, Lublin. 18

19 r. - wystąpienie Bariery i perspektywy wykorzystania EFS przez podmioty pomocy społecznej w nowej perspektywie finansowania , MCPS, Białobrzegi r. - szkolenie Możliwości dofinansowania sektora pomocy społecznej w Polsce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ROPS, Lublin szkolenie Możliwości dofinansowania sektora pomocy społecznej w Polsce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ROPS, Lublin r. - szkolenie Możliwości dofinansowania sektora pomocy społecznej w Polsce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ROPS, Lublin r. Warsztat dla pracowników socjalnych z pisania projektów z PO-KL, MCPS, Jedlnia Letnisko r. - Warsztat dla pracowników socjalnych z pisania projektów z PO-KL, MCPS, Soczewka r. - Warsztat dla pracowników socjalnych z pisania projektów z PO-KL, MCPS, Brok r. Możliwości pozyskania środków z EFS dla Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Polsce na lata ; Warszawa r. cykl szkoleń nt. Budżet zadaniowy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa Warsztat dla pracowników socjalnych z pisania projektów z PO-KL, ROPS, Lublin Warsztat dla pracowników socjalnych z pisania projektów z PO-KL, ROPS, Lublin Warsztat dla pracowników socjalnych z pisania projektów z PO-KL, ROPS, Lublin konferencja promująca Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla jednostek pomocy społecznej województwa mazowieckiego. Prezentacja wyników badań własnych Sytuacja pomocy społecznej w województwie mazowieckim w kontekście EFS, MCPS, Lipowy Przylądek Warsztat dla pracowników socjalnych z pisania projektów z PO- KL, MCPS, Lipowy Przylądek Warsztat dla pracowników socjalnych z pisania projektów z PO-KL, ROPS, Lublin Warsztat dla pracowników socjalnych z pisania projektów z PO-KL, MCPS, Lipowy Przylądek Warsztat dla pracowników socjalnych z pisania projektów z PO-KL, ROPS, Lublin szkolenie pt. Europejski Fundusz Społeczny , Powiatowy Urząd Pracy w Warszawie. 19

20 konferencja promująca Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla jednostek pomocy społecznej województwa mazowieckiego. Prezentacja wyników badań własnych Sytuacja pomocy społecznej w województwie mazowieckim w kontekście EFS, MCPS, Lipowy Przylądek warsztat z pisania projektów w ramach PO-KL; Powiatowy Urząd Pracy w Warszawie warsztat dla pracowników socjalnych z pisania projektów z PO- KL, MCPS, Lipowy Przylądek szkolenie dla osób niepełnosprawnych nt. Fundusze Strukturalne dla Polski na lata Powiatowy Urząd Pracy w Warszawie szkolenie dla osób niepełnosprawnych pt. Europejski Fundusz Społeczny Powiatowy Urząd Pracy w Warszawie wykład na konferencji krakowskiej lewicy nt. Socjalna gospodarka rynkowa z perspektywy polityka społecznego, Kraków Wykład otwarty pt. Program Operacyjny Kapitał Ludzki szanse dla Polski, CIE, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa szkolenie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Warszawie pt. Priorytet VI i VII PO KL, Konstancin Jeziorna szkolenie dla ZDZ pt. Projektowanie w ramach PO KL dla ZDZ, Warszawa warsztat dla osób niepełnosprawnych pt. Europejski Fundusz Społeczny Powiatowy Urząd Pracy w Warszawie szkolenie Projektowanie w ramach PO KL, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Katowice Warsztat dla pracowników socjalnych z pisania projektów z PO-KL, ROPS, Katowice r. referat pt. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL w Polsce - od teorii do praktyki na konferencji podsumowującej projekt EQUAL - Partnerstwo, rodzina, równość, praca, Toruń i warsztat dla pracowników socjalnych z pisania projektów z PO-KL, PCPR w Sochaczewie Warsztat dla pracowników socjalnych z pisania projektów z PO-KL, ROPS w Toruniu i warsztat dla pracowników socjalnych z pisania projektów z PO-KL, OPS w Odrzywole moderowanie konferencją nt. Diagnoza społeczno-zawodowa kobiet wiejskich w Polsce, MPiPS, z udziałem p. Jolanty Fedak szkolenie dla bezrobotnych pt. Wprowadzenie w problematykę europejskiej i krajowej polityki społecznej, Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy coaching dla ośrodków pomocy społecznej w Odrzywole nt. projektów systemowych PO KL. 20

www.mirek.grewinski.pl

www.mirek.grewinski.pl www.mirek.grewinski.pl 1. Imię: MIROSŁAW 2. Nazwisko: GREWIŃSKI 3. Data urodzenia: 29.12.1973r. 4. Narodowość: POLSKA Życiorys naukowy prof. Mirosława Grewińskiego 5. Stan cywilny: ŻONATY 6. Wykształcenie:

Bardziej szczegółowo

www.mirek.grewinski.pl

www.mirek.grewinski.pl www.mirek.grewinski.pl 1. Imię: MIROSŁAW 2. Nazwisko: GREWIŃSKI 3. Data urodzenia: 29.12.1973 r. 4. Narodowość: POLSKA Życiorys naukowy prof. Mirosława Grewińskiego 5. Stan cywilny: ŻONATY 6. Wykształcenie:

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 Spis treści Wstęp Rozdział I. Założenia RPDZ/2012 Rozdział II. Sytuacja na

Bardziej szczegółowo

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ Serdecznie zachęcamy do udziału w studiach podyplomowych pt.: DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ ADRESACI STUDIÓW DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH ZAPRASZAMY: Studia kierowane są do obecnych

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY

BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY 3 Rozwiązanie 5 pomysłów na lokalną aktywność 7 Nawyków skutecznego działania 8. Nawyk 10 minut przerwy 50 i więcej. Same plusy A guide to EU Funding Aktywizowanie

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne finansowanie podmiotów ekonomii społecznej

Zewnętrzne finansowanie podmiotów ekonomii społecznej Zewnętrzne finansowanie podmiotów ekonomii społecznej Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii: Antoni Sobolewski, Paweł Klimek, Jarema Piekutowski 1 Zachodniopomorska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/453/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2014 r. PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Reprezentacji NGO

Absolwenci Szkoły Reprezentacji NGO Absolwenci Szkoły Reprezentacji NGO IWONA BAŃDOSZ Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie, woj. pomorskie, Stare Miasto www.sswp.com.pl, e-mail: iwona.bandosz@wp.pl Dyrektor biura w Stowarzyszeniu Solidarni

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 Wstęp...2 Fundusze strukturalne dostępne dla Polski w latach 2004-2006...3 Fundusze strukturalne na lata 2007-2013....7 Regionalne Programy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY 2013 Warszawa, czerwiec 2014 r. Fundacja Fundusz Współpracy ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810 fax: +48 22 4509 803 e-mail: cofund@cofund.org.pl

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza, identyfikacja i zarządzanie ryzykiem w świetle ustawy o finansach publicznych

Kontrola zarządcza, identyfikacja i zarządzanie ryzykiem w świetle ustawy o finansach publicznych Kontrola zarządcza, identyfikacja i zarządzanie ryzykiem w świetle ustawy o finansach publicznych Fundacja Gospodarcza Pro Europa 2015 r. Kontrola zarządcza, identyfikacja i zarządzanie ryzykiem w świetle

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki EFS w Polsce pierwsze doświadczenia. Raport z badań

Dobre praktyki EFS w Polsce pierwsze doświadczenia. Raport z badań Dobre praktyki EFS w Polsce pierwsze doświadczenia. Raport z badań Kraków, 2006 Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki wyłącznie za zgodą właściciela praw autorskich

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w administracji publicznej i jednostkach samorządu terytorialnego po 1 stycznia 2015 roku

Ochrona danych osobowych w administracji publicznej i jednostkach samorządu terytorialnego po 1 stycznia 2015 roku Ochrona danych osobowych w administracji publicznej i jednostkach samorządu terytorialnego po 1 stycznia 2015 roku Fundacja Gospodarcza Pro Europa 2015 r. Cel szkolenia: FUNDACJA GOSPODARCZA PRO EUROPA

Bardziej szczegółowo

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Województwo Kujawsko-Pomorskie 3 Miasto Łódź 4 Województwo Łódzkie 5 Województwo

Bardziej szczegółowo

dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu

dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu Obszar LGD: Gmina wiejska Sanok, Gmina Tyrawa Wołoska Grudzień2011 Spis Treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 4 I. CHARAKTERYSTYKA LGD JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ

Bardziej szczegółowo

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1 Prowadzący Kamil Wyszkowski Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w zakresie

Bardziej szczegółowo

Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Gorlickiego na lata 2009-2015

Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Gorlickiego na lata 2009-2015 Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Gorlickiego na lata 2009-2015 Raport z realizacji Programu za lata 2009-2010 Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice kwiecieo

Bardziej szczegółowo

Polityka promowania Funduszy Europejskich w działalności samorządów wojewódzkich na przykładzie województwa lubelskiego (2007 20123)

Polityka promowania Funduszy Europejskich w działalności samorządów wojewódzkich na przykładzie województwa lubelskiego (2007 20123) Polityka promowania Funduszy Europejskich w działalności samorządów wojewódzkich na przykładzie województwa lubelskiego (2007 20123) [w:] Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy, pod redakcją A. J.

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA DLA BIZNESU

POLITECHNIKA DLA BIZNESU POLITECHNIKA DLA BIZNESU Lublin 2014 Zespół redakcyjny: Dziekani, Prodziekani i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Politechniki Lubelskiej Przewodniczący Zespołu redakcyjnego: Paweł Chrapowicki Korekta:

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INICJATYW MENEDŻERSKICH za 2012 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INICJATYW MENEDŻERSKICH za 2012 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INICJATYW MENEDŻERSKICH za 2012 r. PRZEDSIĘWZIĘCIA FUNDACJI INICJATYW MENEDŻERSKICH W PODZIALE NA BLOKI. 1. PROJEKTY KRAJOWE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo