Rola regionalnej polityki społecznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rola regionalnej polityki społecznej"

Transkrypt

1 Konferencja, listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Możliwości wsparcia instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektów realizowanych przez ROPS Konferencja Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Ustroń, listopada 2014 roku Projekt 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2

3 Możliwości wsparcia merytorycznego instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa śląskiego Do zadań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego należy m.in.: wsparcie merytoryczne przedstawicieli służb społecznych, w tym organizacja różnorodnych form kształcenia dla m.in. OPS, PCPR, POW, DPS,OIK, NGO diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie

4 Projekty realizowane przez ROPS Zadania te realizowane są w ramach następujących projektów ROPS: Projekt systemowy Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego Termin realizacji: grudzień 2007 czerwiec 2015 Obserwatorium Integracji Społecznej (OIS) projekt systemowy Koordynacja na rzecz aktywnej integracji Termin realizacji: luty 2011 grudzień2014 Projekt innowacyjny testujący Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna Termin realizacji: wrzesień 2012 czerwiec 2015

5 Projekt Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego plan działań na rok 2015 Szkolenia styczeń czerwiec 2015 rok Cykle szkoleniowe: Kurs interwencji kryzysowej Zespół terapeutyczno opiekuńczy w DPS Trening kompetencji menedżerskich dla kadry zarządzającej jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej Trening zastępowania agresji kontynuacja z roku 2014 Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie kontynuacja z roku 2014 Szkolenia dodatkowe: Zmiany w ustawie o pomocy społecznej Zagadnienia prawa pracy w kontekście działalności JOPS Archiwizacja projektów współfinansowanych z EFS Założenia nowej perspektyw finansowej Termin rekrutacji: I połowa grudnia 2014

6 Specjalistyczne doradztwo z obszarów: Praca socjalna i upowszechnianie aktywnej integracji: Metodyka pracy socjalnej Praca socjalna z rodziną wieloproblemową Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Praca socjalna z osobą z zaburzeniami psychicznymi Stosowanie przepisów prawa Stosowanie przepisów ustawy o pomocy społecznej z uwzględnieniem zapisów KPA Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego i rodzinnego w pomocy społecznej Stosowanie przepisów archiwalno-kancelaryjnych Prawo pracy Zarządzanie w instytucjach pomocy społecznej Efektywność i organizacja w instytucjach pomocy i integracji społecznej Termin rekrutacji: styczeń 2015

7 Katalog działań w ramach zadania Ekonomia społeczna, upowszechnianie aktywnej integracji oraz promocja partnerstw Wizyty studyjne Prezentacja dobrych praktyk z zakresu współpracy międzyinstytucjonalnej z terenu całego kraju Doradztwo z zakresu zawierania partnerstw i współpracy międzyinstytucjonalnej - Zawieranie partnerstw i współpraca międzyinstytucjonalna - Praca w środowisku lokalnym -Wsparcie dla funkcjonujących lokalnych zespołów interdyscyplinarnych

8 Katalog działań w ramach zadania Ekonomia społeczna, upowszechnianie aktywnej integracji oraz promocja partnerstw Uzupełniające szkolenia dla osób zaangażowanych w funkcjonowanie partnerstwa/zespołu interdyscyplinarnego - efektywna praca w grupie - pobudzanie kreatywności i rozwój osobisty - wykorzystanie nowych metod zdobywania funduszy na finansowanie projektów (fundraising, crowdfounding) Organizacja wspólnych szkoleń dla OPS i PCPR oraz dla OPS i PUP - zasady efektywnej pracy w grupie/zespole - możliwości wykorzystania środków europejskich w kolejnym okresie programowania - nowe metody aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Termin realizacji: styczeń-czerwiec 2015

9 Konkurs gmina przyjazna ekonomii społecznej II edycja konkursu Cel: Wybór trzech gmin, najbardziej zaangażowanych w rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim Promowania idei przedsiębiorczości społecznej wśród jednostek administracji publicznej i mieszkańców regionu Zwycięskie gminy otrzymają prawo do posługiwania się tytułem Gminy przyjaznej ekonomii społecznej 2014 oraz nagrody rzeczowe, puchary i pamiątkowe tabliczki potwierdzające przyznanie tytułu Zgłoszenia kandydatur mogą być dokonane przez same gminy lub przez podmioty ekonomii społecznej funkcjonujące na ich terenie Szczegółowe informacje na temat zasad uczestnictwa w konkursie i procedury zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej Konkurs trwa od 14 do 30 listopada 2014 r.

10 Projekt innowacyjny testujący Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna Cel: Opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie modelowego, interaktywnego narzędzia (platformy internetowej) służącego do oceny efektywności podmiotów ekonomii społecznej Ułatwienie podejmowania decyzji alokacyjnych, rozumianych zarówno jako wsparcie finansowe, jak i merytoryczne dla podmiotów ekonomii społecznej, pozycjonowanie lokalnych zasobów oraz rozwój partnerskich sieci współpracy pomiędzy sektorem ekonomii społecznej a administracją Możliwość wykorzystania narzędzia przez podmioty ekonomii społecznej, instytucje pomocy i integracji społecznej, urzędy pracy, instytucje rynku pracy, ośrodki wsparcia ekonomii społecznej oraz jednostki naukowe. Styczeń czerwiec 2015 faza upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki

11 Aktualizacja Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata Projekt 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 11

12 Aktualizacja Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata Szczególny instrument regionalnej polityki społecznej Aktualnie obowiązująca Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (WSPS) na lata przyjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 24 kwietnia 2006 roku Konieczność aktualizacji strategii po 7 latach jej obowiązywania W ramach prac zorganizowano 24 spotkania zespołów zadaniowych, w których wzięło udział łącznie ponad 100 praktyków - przedstawiali instytucji pomocy i integracji społecznej oraz reprezentantów środowiska naukowego.

13 Aktualizacja Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata Celem spotkań zespołów zadaniowych było wspólne wypracowywanie raportów, zawierających analizy SWOT danego obszaru merytorycznego, rekomendacje, cele strategiczne, kierunki działań, działania, źródła finansowania oraz wskaźniki. Dalsze prace obejmują: korektę po recenzjach naukowych ponowne zdefiniowanie celu głównego oraz priorytetów regionalnej polityki społecznej na lata Podjęcie Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia projektu Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej konsultacje społeczne projektu z powiatami przekazanie Sejmikowi Województwa Śląskiego projektu dokumentu do akceptacji

14 Rola ROPS w nowej perspektywie finansowej Aktualnie trwają prace nad ostatecznym kształtem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Program na nowo zdefiniuje rolę Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie (oraz pozostałych instytucji pomocy i integracji społecznej) w procesie aktywnego włączania w życie społeczne i zawodowe osób i grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne.

15 Dziękuję za uwagę

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/18(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2006-2020. AKTUALIZACJA 2015

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2006-2020. AKTUALIZACJA 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały nr STRATEGIA / / /2015 POLITYKI Zarządu Województwa SPOŁECZNEJ Śląskiego WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2006-2020 z dnia 2015 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr / / /2015 Zarządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/370/2014 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. zdnia 13 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR LIII/370/2014 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. zdnia 13 listopada 2014 roku RADA POWIATU Rodomszcza ńskiqo UCHWAŁA NR LIII/370/2014 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO zdnia 13 listopada 2014 roku w prai ic przyj ęcia Strategii Rozwoju Powiatu Radomszcza ńskiego 2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Toruń, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 1. DYNAMIKA ZMIAN NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY... 2 2. FUNDUSZ PRACY... 8 2.1. Środki Funduszu

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO Tytuł projektu: Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Numer umowy: Wybierz Przyszłość innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r.

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sadki na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 1. Zgłoszenie kandydata do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo