Spis treúci. Księgarnia PWN: Rick Graziani, Allan Johnson - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treúci. Księgarnia PWN: Rick Graziani, Allan Johnson - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2"

Transkrypt

1 Księgarnia PWN: Rick Graziani, Allan Johnson - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2 Spis treúci O autorach O redaktorach technicznych Dedykacje Podziękowania Symbole używane w książce Składnia poleceń stosowana konwencja Wprowadzenie Cele tej książki Do kogo książka jest adresowana Struktura książki Zakres tematyczny Przejrzystość materiału Zajęcia praktyczne Ćwiczenia Słowo na temat programu Packet Tracer i zadań Organizacja materiału...27 O płycie CD ROM Rozdział 1 Wprowadzenie do routingu i przesyłania pakietów Cele Ważne terminy Router od środka Routery są komputerami Routery znajdują się w centrum sieci Routery wyznaczają najlepszą trasę Procesor i pamięć routera Procesor Pamięć RAM Pamięć ROM Pamięć flash Pamięć NVRAM System IOS (Internetwork Operating System) Proces startu routera Proces startowy Interfejs wiersza poleceń Sprawdzanie procesu uruchamiania routera Wersja systemu IOS Program rozruchowy w pamięci ROM Położenie systemu IOS Procesor i ilość pamięci RAM... 46

2 4 Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2. Protokoły i koncepcje routingu Interfejsy Ilość pamięci NVRAM Ilość pamięci flash Rejestr konfiguracji Porty i interfejsy routera Porty zarządzania Interfejsy routera Interfejsy należą do różnych sieci Przykładowe interfejsy routera Routery a warstwa sieci Router przekazuje pakiety Routery działają w warstwach 1, 2 i Konfiguracja i adresowanie w wierszu poleceń Implementowanie podstawowych schematów adresowania Wypełnianie tablicy adresów Podstawowa konfiguracja routera Nazwa hosta i hasła Konfiguracja banera Konfiguracja interfejsu routera Każdy interfejs należy do innej sieci Sprawdzanie podstawowej konfiguracji routera Tworzenie tablicy routingu Podstawy tablicy routingu Polecenie show ip route Sieci połączone bezpośrednio Routing statyczny Kiedy używać tras statycznych Routing dynamiczny Automatyczne wykrywanie sieci Utrzymanie tablic routingu Protokoły routingu IP Zasady tablicy routingu Routing asymetryczny Funkcje wyznaczania trasy i przełączania Pola pakietu i pola ramki Format pakietu IP (Internet Protocol) Format ramki warstwy MAC Najlepsza trasa i metryka Najlepsza trasa Porównanie liczby skoków z szerokością pasma Rozkładanie obciążenia na trasy równorzędne Trasy równorzędne a trasy nierównorzędne Wyznaczanie trasy Funkcja przełączania Szczegóły funkcji wyznaczania trasy i przełączania Funkcje wyznaczania trasy i przełączania podsumowanie... 87

3 Spis treści 5 Podsumowanie Ćwiczenia Pytania kontrolne Zadania praktyczne Więcej informacji Bibliografia Rozdział 2. Routing statyczny Cele Ważne terminy Routery a sieć Rola routera Wprowadzenie do topologii Badanie połączeń routera Połączenia routera Złącza szeregowe Złącza ethernetowe Przegląd konfiguracji routera Badanie interfejsów routera Interfejsy i ich stany Dodatkowe polecenia do badania stanu interfejsu Konfiguracja interfejsu ethernetowego Konfiguracja interfejsu ethernetowego Niepożądane komunikaty systemu IOS Czytanie tablicy routingu Routery z reguły przechowują adresy sieciowe Sprawdzanie adresów ethernetowych Polecenia do sprawdzania konfiguracji interfejsu Interfejsy ethernetowe uczestniczą w procesie ARP Konfiguracja interfejsu szeregowego Badanie interfejsów szeregowych Fizyczne podłączanie interfejsu WAN Konfiguracja łączy szeregowych w pracowni komputerowej Sprawdzanie konfiguracji interfejsu szeregowego Badanie sieci połączonych bezpośrednio Sprawdzanie zmian w tablicy routingu Koncepcja tablicy routingu Obserwowanie tras w miarę ich dodawania do tablicy routingu Zmiana adresu IP Urządzenia w sieciach połączonych bezpośrednio Dostęp do urządzeń w sieciach połączonych bezpośrednio Polecenia ping z routera R2 do Polecenia ping z routera R2 do Protokół CDP (Cisco Discovery Protocol) Wykrywanie sieci za pomocą protokołu CDP Sąsiedzi w warstwie

4 6 Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2. Protokoły i koncepcje routingu Sąsiedzi w warstwie Działanie protokołu CDP Używanie protokołu CDP do wykrywania sieci Polecenia show cdp Wyłączanie protokołu CDP Trasy statyczne z adresami następnego skoku Przeznaczenie i składnia polecenia ip route Polecenie ip route Konfiguracja tras statycznych Weryfikacja trasy statycznej Konfigurowanie tras do dwóch kolejnych sieci zdalnych Zasady tablicy routingu a trasy statyczne Zasady w praktyce Ustalanie interfejsu wyjściowego za pomocą rekurencyjnego wyszukiwania trasy Interfejs wyjściowy jest wyłączony Trasy statyczne z interfejsami wyjściowymi Konfiguracja trasy statycznej z interfejsem wyjściowym Trasa statyczna i interfejs wyjściowy Trasy statyczne a sieci punkt punkt Modyfikowanie tras statycznych Sprawdzanie konfiguracji trasy statycznej Sprawdzanie zmiany trasy statycznej Trasy statyczne z interfejsami ethernetowymi Interfejsy ethernetowe a proces ARP Wysyłanie żądania ARP Trasy statyczne a ethernetowe interfejsy wyjściowe Korzyści z używania interfejsu wyjściowego z trasami statycznymi Sumaryczne i domyślne trasy statyczne Sumaryczne trasy statyczne Podsumowanie tras w celu zmniejszenia rozmiaru tablicy routingu Podsumowanie tras Obliczanie trasy sumarycznej Konfiguracja trasy sumarycznej Domyślna trasa statyczna Najbliższe dopasowanie Konfiguracja domyślnej trasy statycznej Weryfikacja domyślnej trasy statycznej Zarządzanie trasami statycznymi i rozwiązywanie problemów Trasy statyczne a przesyłanie pakietów Trasy statyczne a przekazywanie pakietów Wykrywanie brakującej trasy Wykrywanie brakującej trasy Rozwiązywanie problemu brakującej trasy Podsumowanie

5 Spis treści 7 Ćwiczenia Pytania kontrolne Zadania praktyczne Więcej informacji Pływające trasy statyczne Odrzucanie pakietów Dodatkowe materiały na temat routingu statycznego Bibliografia Rozdział 3. Wprowadzenie do protokołów routingu dynamicznego Cele Ważne terminy Wprowadzenie do protokołów routingu dynamicznego Przeszłość i znaczenie Ewolucja protokołów routingu dynamicznego Rola protokołów routingu dynamicznego Wykrywanie sieci i utrzymanie tablicy routingu Miejsce przeznaczenia protokołów routingu dynamicznego Działanie protokołu routingu dynamicznego Zalety protokołu routingu dynamicznego Zastosowania, zalety i wady routingu statycznego Zalety i wady routingu dynamicznego Podział protokołów routingu dynamicznego IGP i EGP Protokoły routingu wektora odległości i łącze stan Działanie protokołów routingu wektora odległości Działanie protokołów routingu łącze stan Klasowe i bezklasowe protokoły routingu Klasowe protokoły routingu Bezklasowe protokoły routingu Protokoły routingu dynamicznego i zbieżność Metryki Rola metryki Metryki a protokoły routingu Parametry metryki Pole metryki w tablicy routingu Rozkładanie obciążenia Odległość administracyjna Rola odległości administracyjnej Wiele źródeł routingu Przeznaczenie odległości administracyjnej Protokoły routingu dynamicznego a odległość administracyjna Trasy statyczne a odległość administracyjna Sieci połączone bezpośrednio a odległość administracyjna Podsumowanie

6 8 Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2. Protokoły i koncepcje routingu Ćwiczenia Pytania kontrolne Zadania praktyczne Więcej informacji Rozdział 4. Protokoły routingu wektora odległości Cele Ważne terminy Wprowadzenie do protokołów routingu wektora odległości Technologia wektora odległości Znaczenie wektora odległości Działanie protokołów routingu wektora odległości Algorytmy protokołów routingu Cechy protokołów routingu Porównanie cech protokołów routingu Wykrywanie sieci Start sprzętowy Początkowa wymiana informacji o trasach Wymiana informacji o trasach Zbieżność Utrzymanie tablicy routingu Aktualizacje okresowe Utrzymanie tablicy routingu Liczniki RIP Aktualizacje ograniczone Aktualizacje wyzwalane Losowe fluktuacje Pętle routingu Definicja pętli routingu Konsekwencje pętli routingu Odliczanie do nieskończoności Zapobieganie pętlom routingu za pomocą maksymalnej wartości metryki Zapobieganie pętlom routingu za pomocą liczników wstrzymywania Zapobieganie pętlom routingu za pomocą podzielonego horyzontu Zatrucie trasy Podzielony horyzont z zatruciem wstecz Zapobieganie pętlom routingu za pomocą IP i TTL Protokoły routingu wektora odległości dzisiaj RIP i EIGRP RIP EIGRP Podsumowanie Ćwiczenia Pytania kontrolne Zadania praktyczne Więcej informacji

7 Spis treści 9 Rozdział 5. Protokół RIPv Cele Ważne terminy RIPv1 klasowy protokół routingu wektora odległości Przeszłość i znaczenie Cechy protokołu i format komunikatów RIPv Cechy protokołu RIP Format komunikatu RIP nagłówek RIP Format komunikatu RIP wpis trasy Dlaczego tak wiele pól jest ustawionych na zero? Działanie protokołu RIP Proces żądania i odpowiedzi RIP Klasy adresów IP i routing klasowy Odległość administracyjna Podstawowa konfiguracja protokołu RIPv Protokół RIPv1 scenariusz A Włączanie protokołu RIP polecenie router rip Określanie sieci Weryfikacja i rozwiązywanie problemów Weryfikacja protokołu RIP polecenie show ip route Sprawdzanie protokołu RIP polecenie show ip protocols Sprawdzanie protokołu RIP polecenie debug ip rip Interfejsy pasywne Zbędne aktualizacje RIP przeciążają sieć Zatrzymywanie zbędnych aktualizacji RIP Automatyczne podsumowanie Zmodyfikowana topologia scenariusz B Routery brzegowe i automatyczne podsumowanie Przetwarzanie aktualizacji RIP Reguły przetwarzania aktualizacji RIPv Przykład przetwarzania aktualizacji RIPv Wysyłanie aktualizacji RIP obserwacja automatycznego podsumowania za pomocą polecenia debug Zalety i wady automatycznego podsumowania Zalety automatycznego podsumowania Wady automatycznego podsumowania W topologiach nieciągłych z protokołem RIPv1 nie ma zbieżności Trasa domyślna a protokół RIPv Zmodyfikowana topologia scenariusz C Propagowanie trasy domyślnej w protokole RIPv Podsumowanie Ćwiczenia Pytania kontrolne Zadania praktyczne Więcej informacji

8 10 Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2. Protokoły i koncepcje routingu Rozdział 6. VLSM i CIDR Cele Ważne terminy Adresowanie klasowe i bezklasowe Klasowe adresowanie IP Bity wyższego rzędu Struktura klasowego adresowania IPv Klasowy protokół routingu Bezklasowe adresowanie IP Przechodzenie na adresowanie bezklasowe CIDR i podsumowanie tras Bezklasowy protokół routingu VLSM VLSM w działaniu VLSM a adresy IP CIDR Podsumowanie tras Obliczanie podsumowania tras Podsumowanie Ćwiczenia Pytania kontrolne Zadania praktyczne Więcej informacji Rozdział 7. Protokół RIPv Cele Ważne terminy Ograniczenia protokołu RIPv Trasa sumaryczna VLSM Adresy prywatne RFC Przykładowe adresy IP Cisco Interfejsy pętli zwrotnej Ograniczenia topologii RIPv Trasy statyczne i interfejsy zerowe Redystrybucja tras Sprawdzanie i testowanie łączności Protokół RIPv1 sieci nieciągłe Badanie tablic routingu W jaki sposób klasowe protokoły routingu określają maski podsieci Protokół RIPv1 brak obsługi VLSM Protokół RIPv1 brak obsługi CIDR Trasa statyczna / Konfiguracja protokołu RIPv Włączanie i sprawdzanie protokołu RIPv Protokół RIPv2 a automatyczne podsumowanie

9 Spis treści 11 Wyłączanie automatycznego podsumowania w protokole RIPv Sprawdzanie aktualizacji RIPv VLSM i CIDR Protokół RIPv2 a VLSM Protokół RIPv2 a CIDR Sprawdzanie działania i rozwiązywanie problemów z protokołem RIPv Polecenia do sprawdzania i rozwiązywania problemów Polecenie show ip route Polecenie show ip interface brief Polecenie show ip protocols Polecenie debug ip rip Polecenie ping Polecenie show running config Najczęściej spotykane problemy z protokołem RIPv Uwierzytelnianie Podsumowanie Ćwiczenia Pytania kontrolne Zadania praktyczne Więcej informacji Rozdział 8. Tablica routingu pod lupą Cele Ważne terminy Struktura tablicy routingu Topologia Wpisy w tablicy routingu Trasy 1. poziomu Trasy nadrzędne i podrzędne sieci klasowe Trasa nadrzędna 1. poziomu Trasa podrzędna 2. poziomu Trasy nadrzędne i podrzędne sieci bezklasowe Proces przeszukiwania tablicy routingu Etapy procesu przeszukiwania tablicy routingu Proces wyszukiwania trasy Najdłuższe dopasowanie trasy sieciowe 1. poziomu Najdłuższe dopasowanie Przykład: trasa ostateczna 1. poziomu Najdłuższe dopasowanie trasy nadrzędne 1. poziomu i podrzędne 2. poziomu Przykład: trasa nadrzędna 1. poziomu i trasy podrzędne 2. poziomu Przykład: proces wyszukiwania trasy z VLSM Warianty routingu Wariant klasowy i bezklasowy Zmiany w topologii Wariant routingu klasowego no ip classless Wariant routingu klasowego proces wyszukiwania

10 12 Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2. Protokoły i koncepcje routingu Przykład: router R2 działa w wariancie routingu klasowego Wariant routingu bezklasowego ip classless Proces wyszukiwania trasy Wariant routingu bezklasowego proces wyszukiwania Przykład: router R2 działa w wariancie routingu bezklasowego Trasa klasowa na routerze R Warianty routingu klasowego i bezklasowego w rzeczywistości Podsumowanie Ćwiczenia Pytania kontrolne Zadania praktyczne Więcej informacji Bibliografia Rozdział 9. Protokół EIGRP Cele Ważne terminy Wprowadzenie do protokołu EIGRP EIGRP ulepszony protokół routingu wektora odległości Korzenie EIGRP IGRP Algorytm Ustalanie trasy Zbieżność Format komunikatu EIGRP Moduły PDM Typy pakietów RTP i EIGRP Typy pakietów EIGRP Protokół hello Ograniczone aktualizacje EIGRP Algorytm DUAL wprowadzenie Odległość administracyjna Uwierzytelnianie Podstawowa konfiguracja protokołu EIGRP Topologia sieci EIGRP Systemy autonomiczne i identyfikatory procesów System autonomiczny Identyfikator procesu Polecenie router eigrp Polecenie network Polecenie network z maską domyslną Sprawdzanie działania protokołu EIGRP Badanie tablicy routingu Wprowadzenie trasy sumarycznej Null Tablica routingu routera R Obliczanie metryki EIGRP Złożona metryka EIGRP i wartości K

11 Spis treści 13 Złożona metryka Sprawdzanie wartości K Metryki EIGRP Badanie wartości metryki Szerokość pasma Opóźnienie Niezawodność Obciążenie Polecenie bandwidth Obliczanie metryki EIGRP Szerokość pasma Opóźnienie Sumowanie szerokości pasma i opóźnienia Algorytm DUAL Koncepcje DUAL Sukcesor i dopuszczalna odległość Sukcesory dopuszczalne, warunek dopuszczalności i odległość ogłaszana Tablica topologii sukcesor i dopuszczalny sukcesor Tablica topologii brak sukcesora dopuszczalnego Maszyna FSM DUAL FSM Brak dopuszczalnego sukcesora Zaawansowana konfiguracja protokołu EIGRP Trasa sumaryczna Null Wyłączanie automatycznego podsumowania Ręczne podsumowanie Ustalanie sumarycznej trasy EIGRP Konfiguracja ręcznego podsumowania EIGRP Trasa domyślna EIGRP Dostrajanie protokołu EIGRP Wykorzystanie szerokości pasma EIGRP Konfiguracja interwałów hello i czasów wstrzymania Podsumowanie Ćwiczenia Pytania kontrolne Zadania praktyczne Więcej informacji Rozdział 10. Protokoły routingu łącze stan Cele Ważne terminy Routing łącze stan Protokoły routingu łącze stan Wprowadzenie do algorytmu SPF Proces routingu łącze stan Krok 1. Dowiadywanie się o sieciach połączonych bezpośrednio

12 14 Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2. Protokoły i koncepcje routingu Łącza Stany łącza Krok 2. Wysyłanie pakietów hello do sąsiadów Krok 3. Budowanie pakietu łącze stan Krok 4. Zalewowe rozsyłanie pakietów LSP do sąsiadów Krok 5. Budowanie bazy danych łącze stan Drzewo SPF (shortest path first) Budowanie drzewa SPF Ustalanie najkrótszej drogi Generowanie tablicy routingu z drzewa SPF Implementowanie protokołów routingu łącze stan Zalety protokołów routingu łącze stan Budowanie mapy topologicznej Szybka zbieżność Aktualizacje wyzwalane zdarzeniami Projekt hierarchiczny Wymagania protokołów routingu łącze stan Wymagania pamięciowe Wymagany czas procesora Wymagana szerokość pasma Porównanie protokołów routingu łącze stan Podsumowanie Ćwiczenia Pytania kontrolne Zadania praktyczne Więcej informacji Rozdział 11. Protokół OSPF Cele Ważne terminy Wprowadzenie do protokołu OSPF Historia protokołu OSPF Enkapsulacja komunikatów OSPF Typy pakietów OSPF Protokół hello Tworzenie relacji sąsiedzkich Interwały hello i czasy uznania za nieczynny OSPF Wybieranie routerów DR i BDR Pakiety LSU Algorytm OSPF Odległość administracyjna Uwierzytelnianie Podstawowa konfiguracja protokołu OSPF Topologia Polecenie router ospf Polecenie network

13 Spis treści 15 Identyfikator routera OSPF Ustalanie identyfikatora routera Najwyższy aktywny adres IP Sprawdzanie identyfikatora routera Adres pętli zwrotnej Polecenie router id Zmiana identyfikatora routera Zduplikowane identyfikatory routerów Sprawdzanie działania protokołu OSPF Badanie tablicy routingu Metryka OSPF Metryka OSPF Referencyjna szerokość pasma OSPF akumuluje koszt Domyślna szerokość pasma na interfejsach szeregowych Modyfikowanie kosztu łącza Polecenie bandwidth Polecenie ip ospf cost Polecenie bandwidth a polecenie ip ospf cost OSPF a sieci wielodostępowe Wyzwania w sieciach wielodostępowych Wiele przyległości Zalewowe rozsyłanie pakietów LSA Rozwiązanie router desygnowany Proces wybierania routerów DR i BDR Zmiana topologii Wybory routerów DR i BDR Czas wybierania routerów DR i BDR Priorytet interfejsu OSPF Zaawansowana konfiguracja protokołu OSPF Redystrybucja domyślnej trasy OSPF Topologia Dostrajanie protokołu OSPF Referencyjna szerokość pasma Modyfikacja interwałów OSPF Podsumowanie Ćwiczenia Pytania kontrolne Zadania praktyczne Więcej informacji Dodatek. Odpowiedzi na pytania kontrolne i rozwiązania zadań praktycznych Słowniczek Skorowidz

Spis treúci. Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 3

Spis treúci. Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 3 Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 3 Spis treúci Informacje o autorze...9 Informacje o redaktorach technicznych wydania oryginalnego...9 Podziękowania...10 Dedykacja...11

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr piąty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr piąty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr piąty Rozdział 1. Przegląd sieci skalowalnych 19 Model projektu skalowalnej sieci hierarchicznej 19 Trójwarstwowy model projektu sieci 20 Funkcja

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe dr Zbigniew Lipiński

Sieci komputerowe dr Zbigniew Lipiński Sieci komputerowe Podstawy routingu dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Routing Routing jest procesem wyznaczania najlepszej trasy

Bardziej szczegółowo

Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont...

Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont... Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont... 5 Podzielony horyzont z zatruciem wstecz... 5 Vyatta i RIP...

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Protokoły routingu

Sieci komputerowe Protokoły routingu Sieci komputerowe Protokoły routingu 212-5-24 Sieci komputerowe Protokoły routingu dr inż. Maciej Piechowiak 1 Protokoły routingu 2 Protokoły routingu Wykorzystywane do wymiany informacji o routingu między

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Routing. dr inż. Andrzej Opaliński. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. www.agh.edu.pl

Sieci komputerowe. Routing. dr inż. Andrzej Opaliński. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. www.agh.edu.pl Sieci komputerowe Routing Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie dr inż. Andrzej Opaliński Plan wykładu Wprowadzenie Urządzenia Tablice routingu Typy protokołów Wstęp Routing Trasowanie (pl) Algorytm Definicja:

Bardziej szczegółowo

Routing i protokoły routingu

Routing i protokoły routingu Routing i protokoły routingu Po co jest routing Proces przesyłania informacji z sieci źródłowej do docelowej poprzez urządzenie posiadające co najmniej dwa interfejsy sieciowe i stos IP. Routing przykład

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 3

Spis treúci. Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 3 Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 3 Spis treúci Informacje o autorze... 11 Informacje o redaktorach technicznych wydania oryginalnego... 11 Dedykacje... 13 Podziękowania...

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 2 Ruting statyczny... 3 Ruting dynamiczny... 3 Metryka i odległość administracyjna... 4 RIPv1... 5 RIPv2... 5 EIGRP... 5 EIGRP komunikaty...

Wstęp... 2 Ruting statyczny... 3 Ruting dynamiczny... 3 Metryka i odległość administracyjna... 4 RIPv1... 5 RIPv2... 5 EIGRP... 5 EIGRP komunikaty... Wstęp... 2 Ruting statyczny... 3 Ruting dynamiczny... 3 Metryka i odległość administracyjna... 4 RIPv1... 5 RIPv2... 5 EIGRP... 5 EIGRP komunikaty... 5 EIGRP metryka... 6 EIGRP tablice... 6 EIGRP trasy...

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

Routing. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Routing. mgr inż. Krzysztof Szałajko Routing mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu do sieci Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

OSPF... 3 Komunikaty OSPF... 3 Przyległość... 3 Sieć wielodostępowa a punkt-punkt... 3 Router DR i BDR... 4 System autonomiczny OSPF...

OSPF... 3 Komunikaty OSPF... 3 Przyległość... 3 Sieć wielodostępowa a punkt-punkt... 3 Router DR i BDR... 4 System autonomiczny OSPF... OSPF... 3 Komunikaty OSPF... 3 Przyległość... 3 Sieć wielodostępowa a punkt-punkt... 3 Router DR i BDR... 4 System autonomiczny OSPF... 4 Metryka OSPF... 5 Vyatta i OSPF... 5 Komendy... 5 Wyłączenie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji kursu

Plan realizacji kursu Ramowy plan kursu Plan realizacji kursu Lp. Tematy zajęć Liczba godzin 1 Wprowadzenie do sieci komputerowych Historia sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci Role komputerów w sieci Typy

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy routingu IP

1. Podstawy routingu IP 1. Podstawy routingu IP 1.1. Routing i adresowanie Mianem routingu określa się wyznaczanie trasy dla pakietu danych, w taki sposób aby pakiet ten w możliwie optymalny sposób dotarł do celu. Odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Router. Router 2012-05-24

Sieci komputerowe. Router. Router 2012-05-24 Sieci komputerowe - Routing 2012-05-24 Sieci komputerowe Routing dr inż. Maciej Piechowiak 1 Router centralny element rozległej sieci komputerowej, przekazuje pakiety IP (ang. forwarding) pomiędzy sieciami,

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Zdalny dostęp 17 Wprowadzenie 17 Typy połączeń WAN 19 Transmisja asynchroniczna kontra transmisja synchroniczna

Bardziej szczegółowo

Z.Z. Technologie Zbigniew warstwy Internetu. Zakrzewski Routing Sieci TCP/IP

Z.Z. Technologie Zbigniew warstwy Internetu. Zakrzewski Routing Sieci TCP/IP Technologie warstwy Internetu. Routing Protokoły routingu dynamicznego Z.Z. Technologie Zbigniew warstwy Internetu. Zakrzewski Routing Sieci TCP/IP ver. 1.0 RIPv1 RIPv1jest pierwszym protokołem ustanowionym

Bardziej szczegółowo

Algorytmy routingu. Kontynuacja wykładu

Algorytmy routingu. Kontynuacja wykładu Algorytmy routingu Kontynuacja wykładu Algorytmy routingu Wektor odległości (distnace vector) (algorytm Bellmana-Forda): Określa kierunek i odległość do danej sieci. Stan łącza (link state): Metoda najkrótszej

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Protokoły

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Scott Empson - Akademia sieci Cisco. CCNA. Pełny przegląd poleceń

Spis treúci. Księgarnia PWN: Scott Empson - Akademia sieci Cisco. CCNA. Pełny przegląd poleceń Księgarnia PWN: Scott Empson - Akademia sieci Cisco. CCNA. Pełny przegląd poleceń Spis treúci O autorze... 11 O recenzentach technicznych... 11 Dedykacja... 12 Podziękowania... 12 Ikony użyte w tej książce...

Bardziej szczegółowo

BADANIE DOBORU TRAS W WIELODROGOWEJ ARCHITEKTURZE SIECIOWEJ ZE WZGLĘDU NA ZMIENNE WARUNKI SIECIOWE

BADANIE DOBORU TRAS W WIELODROGOWEJ ARCHITEKTURZE SIECIOWEJ ZE WZGLĘDU NA ZMIENNE WARUNKI SIECIOWE RAFAŁ POLAK rafal.polak@student.wat.edu.pl DARIUSZ LASKOWSKI dlaskowski@wat.edu.pl Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie BADANIE DOBORU TRAS W WIELODROGOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wykład 3: Internet i routing globalny. A. Kisiel, Internet i routing globalny

Wykład 3: Internet i routing globalny. A. Kisiel, Internet i routing globalny Wykład 3: Internet i routing globalny 1 Internet sieć sieci Internet jest siecią rozproszoną, globalną, z komutacją pakietową Internet to sieć łącząca wiele sieci Działa na podstawie kombinacji protokołów

Bardziej szczegółowo

52. Mechanizm trasowania pakietów w Internecie Informacje ogólne

52. Mechanizm trasowania pakietów w Internecie Informacje ogólne 52. Mechanizm trasowania pakietów w Internecie Informacje ogólne Trasowanie (Routing) to mechanizm wyznaczania trasy i przesyłania pakietów danych w intersieci, od stacji nadawczej do stacji odbiorczej.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Sieci Komputerowych Laboratorium Cisco zbiór poleceń

Podstawy Sieci Komputerowych Laboratorium Cisco zbiór poleceń Podstawy Sieci Komputerowych Laboratorium Cisco zbiór poleceń Tryby wprowadzania poleceń... 2 Uzyskanie pomocy... 2 Polecenia interfejsu użytkownika... 4 Wyświetlanie banerów (komunikatów)... 4 System

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Bob Vachon, Rick Graziani - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 4

Spis treúci. Księgarnia PWN: Bob Vachon, Rick Graziani - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 4 Księgarnia PWN: Bob Vachon, Rick Graziani - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 4 Spis treúci Informacje o autorze... 17 Informacje o redaktorach technicznych wydania oryginalnego... 17 Dedykacje...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów CISCO protokoły rutingu: statyczny, RIP, IGRP, OSPF. Autorzy : Milczarek Arkadiusz Małek Grzegorz 4FDS

Konfiguracja routerów CISCO protokoły rutingu: statyczny, RIP, IGRP, OSPF. Autorzy : Milczarek Arkadiusz Małek Grzegorz 4FDS Konfiguracja routerów CISCO protokoły rutingu: statyczny, RIP, IGRP, OSPF Autorzy : Milczarek Arkadiusz Małek Grzegorz 4FDS Streszczenie: Tematem projektu jest zasada działania protokołów rutingu statycznego

Bardziej szczegółowo

Tutorial 9 Koncepcje routingu

Tutorial 9 Koncepcje routingu 1 Tutorial 9 Koncepcje routingu 1. Routery a sieć 1.1. Topologia Na rysunku przedstawiono topologię używaną w tym tutorialu. Topologia ta składa się z trzech routerów - R1, R2 i R3. Routery R1 i R2 połączone

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemem komendy

Zarządzanie systemem komendy Zarządzanie systemem komendy Nazwa hosta set system host name nazwa_hosta show system host name delete system host name Nazwa domeny set system domain name nazwa_domeny show system domain name delete system

Bardziej szczegółowo

Routing Protocols and Concepts

Routing Protocols and Concepts Routing Protocols and Concepts Module 1. Introduction to Routing and Packet Forwarding. Router to komputer, odpowiadający za przekazywanie pakietów z sieci do sieci, od pierwotnego źródła do ostatecznego

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK NIE ARACHNOFOBII!!! Sieci i komputerowe są wszędzie WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych WYKŁAD: Role

Bardziej szczegółowo

6. Routing z wykorzystaniem stanu łącza, OSPF

6. Routing z wykorzystaniem stanu łącza, OSPF 6. Routing z wykorzystaniem stanu łącza, OSPF 6.1. Routing stanu łącza a routing wektora odległości Zasada działania protokołów routingu według stanu łącza jest inna niż w przypadku protokołów działających

Bardziej szczegółowo

Routing średniozaawansowany i podstawy przełączania

Routing średniozaawansowany i podstawy przełączania Przygotował: mgr inż. Jarosław Szybiński Studium przypadku case study Semestr III Akademii Sieciowej CISCO Routing średniozaawansowany i podstawy przełączania Na podstawie dokumentu CCNA3_CS_pl.pdf pochodzącego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 2 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd

Laboratorium 2 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd Laboratorium 2 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd Konfigurowanie interfejsu Ethernet Przygotowanie stanowiska Należy zestawid sied podobną do przedstawionej na powyższych rysunkach. Do konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Temat 8.9. Wykrywanie i usuwanie awarii w sieciach komputerowych. 1. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. Routery i Sieci

PORADNIKI. Routery i Sieci PORADNIKI Routery i Sieci Projektowanie routera Sieci IP są sieciami z komutacją pakietów, co oznacza,że pakiety mogą wybierać różne trasy między hostem źródłowym a hostem przeznaczenia. Funkcje routingu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami WAN

Zarządzanie sieciami WAN Zarządzanie sieciami WAN Dariusz CHAŁADYNIAK 1 Plan prezentacji Technologie w sieciach rozległych Technologia PSTN Technologia ISDN Technologia xdsl Technologia ATM Technologia Frame Relay Wybrane usługi

Bardziej szczegółowo

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na szkolenia z technologii sieciowych w Akademii Sieci Cisco (Cisco Networking Academy)

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na szkolenia z technologii sieciowych w Akademii Sieci Cisco (Cisco Networking Academy) Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na szkolenia z technologii sieciowych w Akademii Sieci Cisco (Cisco Networking Academy) W ramach szkolenia zaplanowano 4 semestry nauki, po 50 godzin lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Routing statyczny vs. dynamiczny. Routing dynamiczny. Routing statyczny vs. dynamiczny. Wymagania stawiane protokołom routingu

Routing statyczny vs. dynamiczny. Routing dynamiczny. Routing statyczny vs. dynamiczny. Wymagania stawiane protokołom routingu Routing dynamiczny 1 Routing dynamiczny 5 Routing statyczny vs. dynamiczny Routing dynamiczny tablice routingu konfigurowane przez administratora (-ów), przewidywalny trasa po której pakiet jest przesyłany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych: Technologie sieciowe 1

Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych: Technologie sieciowe 1 Łukasz Przywarty 171018 Data utworzenia: 10.04.2010r. Prowadzący: dr inż. Marcin Markowski Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych: Technologie sieciowe 1 Temat: Zadanie domowe, rozdział 6 - Adresowanie sieci

Bardziej szczegółowo

Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci.

Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci. Struktura komunikatów sieciowych Każdy pakiet posiada nagłówki kolejnych protokołów oraz dane w których mogą być zagnieżdżone nagłówki oraz dane protokołów wyższego poziomu. Każdy protokół ma inne zadanie

Bardziej szczegółowo

RUTERY. Dr inŝ. Małgorzata Langer

RUTERY. Dr inŝ. Małgorzata Langer RUTERY Dr inŝ. Małgorzata Langer Co to jest ruter (router)? Urządzenie, które jest węzłem komunikacyjnym Pracuje w trzeciej warstwie OSI Obsługuje wymianę pakietów pomiędzy róŝnymi (o róŝnych maskach)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ruchem w sieci IP. Komunikat ICMP. Internet Control Message Protocol DSRG DSRG. DSRG Warstwa sieciowa DSRG. Protokół sterujący

Zarządzanie ruchem w sieci IP. Komunikat ICMP. Internet Control Message Protocol DSRG DSRG. DSRG Warstwa sieciowa DSRG. Protokół sterujący Zarządzanie w sieci Protokół Internet Control Message Protocol Protokół sterujący informacje o błędach np. przeznaczenie nieosiągalne, informacje sterujące np. przekierunkowanie, informacje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieciach komputerowych

Komunikacja w sieciach komputerowych Komunikacja w sieciach komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK 2 Plan prezentacji Wstęp do adresowania IP Adresowanie klasowe Adresowanie bezklasowe - maski podsieci Podział na podsieci Translacja NAT i PAT

Bardziej szczegółowo

Administracja sieciami LAN/WAN

Administracja sieciami LAN/WAN Administracja sieciami LAN/WAN Konfigurowanie routingu dynamicznego dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Tablica routingu Tablica

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Sieć uczelniana

Rys. 1. Sieć uczelniana CCNA-2 Skills Exam Głównym celem Skills Exam jest sprawdzenie umiejętności praktycznych. Dodatkowo Skills Exam ma zachęcić i zmobilizować do powtórzenia materiału z drugiego semestru kursu CCNA, z myślą

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd

Laboratorium 3 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd Laboratorium 3 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd Konfigurowanie tras statycznych Cel dwiczenia Opanowanie umiejętności konfigurowania tras statycznych pomiędzy routerami w celu umożliwienia

Bardziej szczegółowo

4. IGRP, konfiguracja RIP i IGRP na routerach Cisco

4. IGRP, konfiguracja RIP i IGRP na routerach Cisco 4. IGRP, konfiguracja RIP i IGRP na routerach Cisco 4.1. Wstępna konfiguracja protokołu RIP Aby włączyć protokół RIP, należy w trybie konfiguracji globalnej użyć następujących poleceń: Router(config)#router

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego Podstawowa konfiguracja routerów Interfejsy sieciowe routerów Sprawdzanie komunikacji w sieci Podstawy routingu statycznego Podstawy routingu dynamicznego 2 Plan prezentacji Tryby pracy routera Polecenia

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja routera

Podstawowa konfiguracja routera Podstawowa konfiguracja routera Konfigurując router, wykonujemy pewne proste zadania, w tym: nazwanie routera, ustawienie haseł, skonfigurowanie interfejsów, skonfigurowanie banera, zapisanie zmian na

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Laboratorium 08 OSPF

Sieci Komputerowe Laboratorium 08 OSPF Sieci Komputerowe Laboratorium 08 OSPF Rafał Chodarcewicz Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej Uniwersytet Jagielloński Kraków, 2015 1.0.0.0/24 2.0.0.0/24 3.0.0.0/24 4.0.0.0/24 5.0.0.0/24 R1.2.3.4

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wiesław Alex Kaczmarek Certyfikacja CCNA

Księgarnia PWN: Wiesław Alex Kaczmarek Certyfikacja CCNA Księgarnia PWN: Wiesław Alex Kaczmarek Certyfikacja CCNA Wstęp 13 Rozdział 1. Droga do CCNA 21 Historia Cisco Systems 21 Przegląd certyfikacji Cisco 24 Egzamin CCNA 27 Po egzaminie... co dalej? 33 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Zastosowanie sieci komputerowych D1_6

KARTA PRZEDMIOTU. Zastosowanie sieci komputerowych D1_6 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wymagania edukacyjne w technikum SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wiadomości Umiejętności Lp. Temat konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Zapamiętanie Rozumienie W sytuacjach typowych W sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład 3: Protokół IP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski. Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 25

Sieci komputerowe. Wykład 3: Protokół IP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski. Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 25 Sieci komputerowe Wykład 3: Protokół IP Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 25 W poprzednim odcinku Podstawy warstwy pierwszej (fizycznej)

Bardziej szczegółowo

Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP. Trasa routingu. Warunek:

Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP. Trasa routingu. Warunek: Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP Poniższa procedura jest dokonywana dla każdego pakietu IP pojawiającego się w węźle z osobna. W routingu IP nie wyróżniamy połączeń. Te pojawiają się warstwę wyżej

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6.1.5 Konfiguracja oraz weryfikacja protokołu RIP

Laboratorium 6.1.5 Konfiguracja oraz weryfikacja protokołu RIP Laboratorium 6.1.5 Konfiguracja oraz weryfikacja protokołu RIP Urządzenie Nazwa hosta Interfejs Adres IP Maska podsieci R1 R1 Serial 0/0/0 (DCE) 172.17.0.1 255.255.255.224 Fast Ethernet 0/0 172.16.0.1

Bardziej szczegółowo

1PSI: TEST do wykonania (protokoły sieciowe jedna prawidłowa odp.): Tematy prac semestralnych G. Romotowski. Sieci Komputerowe:

1PSI: TEST do wykonania (protokoły sieciowe jedna prawidłowa odp.): Tematy prac semestralnych G. Romotowski. Sieci Komputerowe: 1PSI: Tematy prac semestralnych G. Romotowski Sieci Komputerowe: TEST do wykonania (protokoły sieciowe jedna prawidłowa odp.): 1. Protokołem komunikacyjnym nazywamy: A. polecenie wydawane z wiersza poleceń,

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego

Bardziej szczegółowo

1.1 Ustawienie adresów IP oraz masek portów routera za pomocą konsoli

1.1 Ustawienie adresów IP oraz masek portów routera za pomocą konsoli 1. Obsługa routerów... 1 1.1 Ustawienie adresów IP oraz masek portów routera za pomocą konsoli... 1 1.2 Olicom ClearSight obsługa podstawowa... 2 1.3 Konfiguracja protokołu RIP... 5 Podgląd tablicy routingu...

Bardziej szczegółowo

Ping. ipconfig. getmac

Ping. ipconfig. getmac Ping Polecenie wysyła komunikaty ICMP Echo Request w celu weryfikacji poprawności konfiguracji protokołu TCP/IP oraz dostępności odległego hosta. Parametry polecenie pozwalają na szczegółowe określenie

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie protokołu OSPF w systemie Linux

Konfigurowanie protokołu OSPF w systemie Linux Konfigurowanie protokołu OSPF w systemie Linux 1. Wprowadzenie Wymagania wstępne: wykonanie ćwiczeń Zaawansowana adresacja IP oraz Dynamiczny wybór trasy w ruterach Cisco. (Uwaga ze względu na brak polskich

Bardziej szczegółowo

Wirtualne laboratorium - Cisco Packet Tracer

Wirtualne laboratorium - Cisco Packet Tracer 1. Cel ćwiczenia Zasadniczym celem ćwiczenia jest zapoznanie z możliwościami i słabościami środowiska symulacji sieci złożonej z produktów firmy Cisco - Packet Tracer. 2. Podstawy teoretyczne Cisco Packet

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routera CISCO

Konfiguracja routera CISCO Konfiguracja routera CISCO Dostęp do urządzenia Aby uzyskać dostęp do konfiguracji routera lub przełącznicy firmy Cisco, należy podłączyć port konsoli urządzenia do portu seryjnego komputera specjalnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do laboratorium 1. Podstawowa konfiguracja środowiska MPLS (Multi-Protocol Label Switching)

Instrukcja do laboratorium 1. Podstawowa konfiguracja środowiska MPLS (Multi-Protocol Label Switching) Instrukcja do laboratorium 1 Podstawowa konfiguracja środowiska MPLS (Multi-Protocol Label Switching) Przed zajęciami proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją i materiałami pomocniczymi dotyczącymi laboratorium.

Bardziej szczegółowo

ROUTOWANIE (TRASOWANIE) DYNAMICZNE, PROTOKOŁY ROUTOWANIA

ROUTOWANIE (TRASOWANIE) DYNAMICZNE, PROTOKOŁY ROUTOWANIA ROUTOWANIE (TRASOWANIE) DYNAMICZNE, PROTOKOŁY ROUTOWANIA Sposób obsługi routowania przez warstwę IP nazywa się mechanizmem routowania. Określenie to dotyczy przeglądania przez jądro tablicy routowania

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Fizyczna budowa sieci - urządzenia sieciowe

Sieci komputerowe. Fizyczna budowa sieci - urządzenia sieciowe Sieci komputerowe Fizyczna budowa sieci - urządzenia sieciowe dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Urządzenia sieciowe:

Bardziej szczegółowo

: Final. : Atos. : Atos IT Services

: Final. : Atos. : Atos IT Services WIDE AREA NETWORK - PROTOKÓŁ BGP JAKO PRZYKŁAD ZEWNETRZNEGO PROTOKOŁU ROUTINGU AUTHOR(S) DOCUMENT NUMBER : VERSION : : Mateusz Krupiński STATUS : Final SOURCE : Atos DOCUMENT DATE : 27 April 2013 NUMBER

Bardziej szczegółowo

Temat: Routing. 1.Informacje ogólne

Temat: Routing. 1.Informacje ogólne Temat: Routing 1.Informacje ogólne Routing (ang.- trasowanie) jest to algorytm, dzięki któremu możliwa jest wymiana pakietów pomiędzy dwoma sieciami. Jest to o tyle istotne, ponieważ gdyby nie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Tytuł pracy: Routing statyczny w sieci opartej o router Cisco i routery oparte na SO. Solaris. Autor: Łukasz Michalik IVFDS

Tytuł pracy: Routing statyczny w sieci opartej o router Cisco i routery oparte na SO. Solaris. Autor: Łukasz Michalik IVFDS Tytuł pracy: Routing statyczny w sieci opartej o router Cisco i routery oparte na SO. Solaris. Autor: Łukasz Michalik IVFDS STRESZCZENIE : 2 Tematem projektu jest konfiguracja przykładowej sieci, w której

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Harmonogram zjazdów - Studia podyplomowe CCNA grupa I II edycja w ramach realizacji projektu Systemy informatyczne szansą na rozwój polskiej gospodarki w roku akademickim 2014/2015 Data Przedmiot Godziny

Bardziej szczegółowo

Laboratorium sieci. Instrukcja do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015

Laboratorium sieci. Instrukcja do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015 Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji Laboratorium sieci Instrukcja do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015 ZTiT. Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty implementacji IGP

Praktyczne aspekty implementacji IGP Praktyczne aspekty implementacji IGP Piotr Jabłoński pijablon@cisco.com 1 Ogólne rekomendacje Jeden proces IGP w całej sieci. Idealnie jeden obszar. Wiele obszarów w całej sieci w zależności od ilości

Bardziej szczegółowo

5. EIGRP. 5.1. Cechy i możliwości EIGRP

5. EIGRP. 5.1. Cechy i możliwości EIGRP 5. EIGRP 5.1. Cechy i możliwości EIGRP Protokół EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) został wprowadzony przez firmę Cisco w 1994 r. jako skalowalna i ulepszona wersja jej własnego protokołu

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji E.16. Montaż i

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute

Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP R2-Central Serwer Eagle S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP Część sieciowa Jeśli nie jesteśmy dołączeni do Internetu wyssany z palca. W przeciwnym przypadku numer sieci dostajemy

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

Ruting dynamiczny EIGRP

Ruting dynamiczny EIGRP UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Zakład Teleinformatyki Celem ćwiczenia jest zapoznanie z protokołem rutingu EIGRP stosowanym w małych i średnich sieciach komputerowych.

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne ADRESOWANIE IP WERSJA 4 Wyczerpanie adresów IP CIDR, NAT Krzysztof Bogusławski tel. 449

Bardziej szczegółowo

Laboratorium sieci komputerowych

Laboratorium sieci komputerowych Laboratorium sieci komputerowych opracowanie: mgr inż. Wojciech Rząsa Katedra Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej Wstęp Opracowanie zawiera ćwiczenia przygotowane do przeprowadzenia podczas

Bardziej szczegółowo

Wirtualne laboratorium - Packet Tracer

Wirtualne laboratorium - Packet Tracer UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Zakład Teleinformatyki 1. Cel ćwiczenia Zasadniczym celem ćwiczenia jest zapoznanie z możliwościami i słabościami środowiska symulacji

Bardziej szczegółowo

Podstawy MPLS. pijablon@cisco.com. PLNOG4, 4 Marzec 2010, Warszawa 1

Podstawy MPLS. pijablon@cisco.com. PLNOG4, 4 Marzec 2010, Warszawa 1 Podstawy MPLS Piotr Jabłoński pijablon@cisco.com 1 Plan prezentacji Co to jest MPLS i jak on działa? Czy moja sieć potrzebuje MPLS? 2 Co to jest MPLS? Jak on działa? 3 Co to jest MPLS? Multi Protocol Label

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Warstwa sieci i warstwa transportowa

Sieci komputerowe Warstwa sieci i warstwa transportowa Sieci komputerowe Warstwa sieci i warstwa transportowa Ewa Burnecka / Janusz Szwabiński ewa@ift.uni.wroc.pl / szwabin@ift.uni.wroc.pl Sieci komputerowe (C) 2003 Janusz Szwabiński p.1/43 Model ISO/OSI Warstwa

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Plan wykładu Warstwa sieci Miejsce w modelu OSI/ISO unkcje warstwy sieciowej Adresacja w warstwie sieciowej Protokół IP Protokół ARP Protokoły RARP, BOOTP, DHCP

Bardziej szczegółowo

Implementacja STP Cisco

Implementacja STP Cisco Implementacja STP Cisco Nadmiarowość jest bardzo ważną i pożądaną cechą sieci. Dzięki niej sieci uzyskują odporność na awarie. Nadmiarowość topologii zapobiega przestojom lub utracie dostępu do zasobów.

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Instrukcja budowy laboratorium... xvii Przygotowanie komputerów Windows Server 2008... xviii Korzystanie z dołączonego CD... xviii Instalowanie testów ćwiczeniowych...

Bardziej szczegółowo

Routing w sieciach TCP/IP

Routing w sieciach TCP/IP Routing w sieciach TCP/IP Kod przedmiotu: RWS Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy ; obieralny Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): Technologie internetowe i sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

WSTI w Katowicach, kierunek Informatyka opis modułu Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych

WSTI w Katowicach, kierunek Informatyka opis modułu Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych Kod przedmiotu: TTS Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

CCNA Routing and Switching Zakres materiału nauczania

CCNA Routing and Switching Zakres materiału nauczania CCNA Routing and Switching Zakres materiału nauczania Ostatnia aktualizacja 4 czerwca 2013 Niniejszy projekt zakresu materiału programu Cisco CCNA Routing & Switching jest ewoluującym dokumentem, który

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

Protokoły wektora odległości. Protokoły stanu łącza

Protokoły wektora odległości. Protokoły stanu łącza Protokoły wektora odległości Protokoły stanu łącza 1 Protokoły klasowe 0-127 128-191 192-223 Dla protokołów klasowych stosowane są następujące zasady ogłaszania sieci lub podsieci: Jeżeli podsieć oraz

Bardziej szczegółowo