Spis treúci. Księgarnia PWN: Rick Graziani, Allan Johnson - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treúci. Księgarnia PWN: Rick Graziani, Allan Johnson - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2"

Transkrypt

1 Księgarnia PWN: Rick Graziani, Allan Johnson - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2 Spis treúci O autorach O redaktorach technicznych Dedykacje Podziękowania Symbole używane w książce Składnia poleceń stosowana konwencja Wprowadzenie Cele tej książki Do kogo książka jest adresowana Struktura książki Zakres tematyczny Przejrzystość materiału Zajęcia praktyczne Ćwiczenia Słowo na temat programu Packet Tracer i zadań Organizacja materiału...27 O płycie CD ROM Rozdział 1 Wprowadzenie do routingu i przesyłania pakietów Cele Ważne terminy Router od środka Routery są komputerami Routery znajdują się w centrum sieci Routery wyznaczają najlepszą trasę Procesor i pamięć routera Procesor Pamięć RAM Pamięć ROM Pamięć flash Pamięć NVRAM System IOS (Internetwork Operating System) Proces startu routera Proces startowy Interfejs wiersza poleceń Sprawdzanie procesu uruchamiania routera Wersja systemu IOS Program rozruchowy w pamięci ROM Położenie systemu IOS Procesor i ilość pamięci RAM... 46

2 4 Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2. Protokoły i koncepcje routingu Interfejsy Ilość pamięci NVRAM Ilość pamięci flash Rejestr konfiguracji Porty i interfejsy routera Porty zarządzania Interfejsy routera Interfejsy należą do różnych sieci Przykładowe interfejsy routera Routery a warstwa sieci Router przekazuje pakiety Routery działają w warstwach 1, 2 i Konfiguracja i adresowanie w wierszu poleceń Implementowanie podstawowych schematów adresowania Wypełnianie tablicy adresów Podstawowa konfiguracja routera Nazwa hosta i hasła Konfiguracja banera Konfiguracja interfejsu routera Każdy interfejs należy do innej sieci Sprawdzanie podstawowej konfiguracji routera Tworzenie tablicy routingu Podstawy tablicy routingu Polecenie show ip route Sieci połączone bezpośrednio Routing statyczny Kiedy używać tras statycznych Routing dynamiczny Automatyczne wykrywanie sieci Utrzymanie tablic routingu Protokoły routingu IP Zasady tablicy routingu Routing asymetryczny Funkcje wyznaczania trasy i przełączania Pola pakietu i pola ramki Format pakietu IP (Internet Protocol) Format ramki warstwy MAC Najlepsza trasa i metryka Najlepsza trasa Porównanie liczby skoków z szerokością pasma Rozkładanie obciążenia na trasy równorzędne Trasy równorzędne a trasy nierównorzędne Wyznaczanie trasy Funkcja przełączania Szczegóły funkcji wyznaczania trasy i przełączania Funkcje wyznaczania trasy i przełączania podsumowanie... 87

3 Spis treści 5 Podsumowanie Ćwiczenia Pytania kontrolne Zadania praktyczne Więcej informacji Bibliografia Rozdział 2. Routing statyczny Cele Ważne terminy Routery a sieć Rola routera Wprowadzenie do topologii Badanie połączeń routera Połączenia routera Złącza szeregowe Złącza ethernetowe Przegląd konfiguracji routera Badanie interfejsów routera Interfejsy i ich stany Dodatkowe polecenia do badania stanu interfejsu Konfiguracja interfejsu ethernetowego Konfiguracja interfejsu ethernetowego Niepożądane komunikaty systemu IOS Czytanie tablicy routingu Routery z reguły przechowują adresy sieciowe Sprawdzanie adresów ethernetowych Polecenia do sprawdzania konfiguracji interfejsu Interfejsy ethernetowe uczestniczą w procesie ARP Konfiguracja interfejsu szeregowego Badanie interfejsów szeregowych Fizyczne podłączanie interfejsu WAN Konfiguracja łączy szeregowych w pracowni komputerowej Sprawdzanie konfiguracji interfejsu szeregowego Badanie sieci połączonych bezpośrednio Sprawdzanie zmian w tablicy routingu Koncepcja tablicy routingu Obserwowanie tras w miarę ich dodawania do tablicy routingu Zmiana adresu IP Urządzenia w sieciach połączonych bezpośrednio Dostęp do urządzeń w sieciach połączonych bezpośrednio Polecenia ping z routera R2 do Polecenia ping z routera R2 do Protokół CDP (Cisco Discovery Protocol) Wykrywanie sieci za pomocą protokołu CDP Sąsiedzi w warstwie

4 6 Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2. Protokoły i koncepcje routingu Sąsiedzi w warstwie Działanie protokołu CDP Używanie protokołu CDP do wykrywania sieci Polecenia show cdp Wyłączanie protokołu CDP Trasy statyczne z adresami następnego skoku Przeznaczenie i składnia polecenia ip route Polecenie ip route Konfiguracja tras statycznych Weryfikacja trasy statycznej Konfigurowanie tras do dwóch kolejnych sieci zdalnych Zasady tablicy routingu a trasy statyczne Zasady w praktyce Ustalanie interfejsu wyjściowego za pomocą rekurencyjnego wyszukiwania trasy Interfejs wyjściowy jest wyłączony Trasy statyczne z interfejsami wyjściowymi Konfiguracja trasy statycznej z interfejsem wyjściowym Trasa statyczna i interfejs wyjściowy Trasy statyczne a sieci punkt punkt Modyfikowanie tras statycznych Sprawdzanie konfiguracji trasy statycznej Sprawdzanie zmiany trasy statycznej Trasy statyczne z interfejsami ethernetowymi Interfejsy ethernetowe a proces ARP Wysyłanie żądania ARP Trasy statyczne a ethernetowe interfejsy wyjściowe Korzyści z używania interfejsu wyjściowego z trasami statycznymi Sumaryczne i domyślne trasy statyczne Sumaryczne trasy statyczne Podsumowanie tras w celu zmniejszenia rozmiaru tablicy routingu Podsumowanie tras Obliczanie trasy sumarycznej Konfiguracja trasy sumarycznej Domyślna trasa statyczna Najbliższe dopasowanie Konfiguracja domyślnej trasy statycznej Weryfikacja domyślnej trasy statycznej Zarządzanie trasami statycznymi i rozwiązywanie problemów Trasy statyczne a przesyłanie pakietów Trasy statyczne a przekazywanie pakietów Wykrywanie brakującej trasy Wykrywanie brakującej trasy Rozwiązywanie problemu brakującej trasy Podsumowanie

5 Spis treści 7 Ćwiczenia Pytania kontrolne Zadania praktyczne Więcej informacji Pływające trasy statyczne Odrzucanie pakietów Dodatkowe materiały na temat routingu statycznego Bibliografia Rozdział 3. Wprowadzenie do protokołów routingu dynamicznego Cele Ważne terminy Wprowadzenie do protokołów routingu dynamicznego Przeszłość i znaczenie Ewolucja protokołów routingu dynamicznego Rola protokołów routingu dynamicznego Wykrywanie sieci i utrzymanie tablicy routingu Miejsce przeznaczenia protokołów routingu dynamicznego Działanie protokołu routingu dynamicznego Zalety protokołu routingu dynamicznego Zastosowania, zalety i wady routingu statycznego Zalety i wady routingu dynamicznego Podział protokołów routingu dynamicznego IGP i EGP Protokoły routingu wektora odległości i łącze stan Działanie protokołów routingu wektora odległości Działanie protokołów routingu łącze stan Klasowe i bezklasowe protokoły routingu Klasowe protokoły routingu Bezklasowe protokoły routingu Protokoły routingu dynamicznego i zbieżność Metryki Rola metryki Metryki a protokoły routingu Parametry metryki Pole metryki w tablicy routingu Rozkładanie obciążenia Odległość administracyjna Rola odległości administracyjnej Wiele źródeł routingu Przeznaczenie odległości administracyjnej Protokoły routingu dynamicznego a odległość administracyjna Trasy statyczne a odległość administracyjna Sieci połączone bezpośrednio a odległość administracyjna Podsumowanie

6 8 Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2. Protokoły i koncepcje routingu Ćwiczenia Pytania kontrolne Zadania praktyczne Więcej informacji Rozdział 4. Protokoły routingu wektora odległości Cele Ważne terminy Wprowadzenie do protokołów routingu wektora odległości Technologia wektora odległości Znaczenie wektora odległości Działanie protokołów routingu wektora odległości Algorytmy protokołów routingu Cechy protokołów routingu Porównanie cech protokołów routingu Wykrywanie sieci Start sprzętowy Początkowa wymiana informacji o trasach Wymiana informacji o trasach Zbieżność Utrzymanie tablicy routingu Aktualizacje okresowe Utrzymanie tablicy routingu Liczniki RIP Aktualizacje ograniczone Aktualizacje wyzwalane Losowe fluktuacje Pętle routingu Definicja pętli routingu Konsekwencje pętli routingu Odliczanie do nieskończoności Zapobieganie pętlom routingu za pomocą maksymalnej wartości metryki Zapobieganie pętlom routingu za pomocą liczników wstrzymywania Zapobieganie pętlom routingu za pomocą podzielonego horyzontu Zatrucie trasy Podzielony horyzont z zatruciem wstecz Zapobieganie pętlom routingu za pomocą IP i TTL Protokoły routingu wektora odległości dzisiaj RIP i EIGRP RIP EIGRP Podsumowanie Ćwiczenia Pytania kontrolne Zadania praktyczne Więcej informacji

7 Spis treści 9 Rozdział 5. Protokół RIPv Cele Ważne terminy RIPv1 klasowy protokół routingu wektora odległości Przeszłość i znaczenie Cechy protokołu i format komunikatów RIPv Cechy protokołu RIP Format komunikatu RIP nagłówek RIP Format komunikatu RIP wpis trasy Dlaczego tak wiele pól jest ustawionych na zero? Działanie protokołu RIP Proces żądania i odpowiedzi RIP Klasy adresów IP i routing klasowy Odległość administracyjna Podstawowa konfiguracja protokołu RIPv Protokół RIPv1 scenariusz A Włączanie protokołu RIP polecenie router rip Określanie sieci Weryfikacja i rozwiązywanie problemów Weryfikacja protokołu RIP polecenie show ip route Sprawdzanie protokołu RIP polecenie show ip protocols Sprawdzanie protokołu RIP polecenie debug ip rip Interfejsy pasywne Zbędne aktualizacje RIP przeciążają sieć Zatrzymywanie zbędnych aktualizacji RIP Automatyczne podsumowanie Zmodyfikowana topologia scenariusz B Routery brzegowe i automatyczne podsumowanie Przetwarzanie aktualizacji RIP Reguły przetwarzania aktualizacji RIPv Przykład przetwarzania aktualizacji RIPv Wysyłanie aktualizacji RIP obserwacja automatycznego podsumowania za pomocą polecenia debug Zalety i wady automatycznego podsumowania Zalety automatycznego podsumowania Wady automatycznego podsumowania W topologiach nieciągłych z protokołem RIPv1 nie ma zbieżności Trasa domyślna a protokół RIPv Zmodyfikowana topologia scenariusz C Propagowanie trasy domyślnej w protokole RIPv Podsumowanie Ćwiczenia Pytania kontrolne Zadania praktyczne Więcej informacji

8 10 Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2. Protokoły i koncepcje routingu Rozdział 6. VLSM i CIDR Cele Ważne terminy Adresowanie klasowe i bezklasowe Klasowe adresowanie IP Bity wyższego rzędu Struktura klasowego adresowania IPv Klasowy protokół routingu Bezklasowe adresowanie IP Przechodzenie na adresowanie bezklasowe CIDR i podsumowanie tras Bezklasowy protokół routingu VLSM VLSM w działaniu VLSM a adresy IP CIDR Podsumowanie tras Obliczanie podsumowania tras Podsumowanie Ćwiczenia Pytania kontrolne Zadania praktyczne Więcej informacji Rozdział 7. Protokół RIPv Cele Ważne terminy Ograniczenia protokołu RIPv Trasa sumaryczna VLSM Adresy prywatne RFC Przykładowe adresy IP Cisco Interfejsy pętli zwrotnej Ograniczenia topologii RIPv Trasy statyczne i interfejsy zerowe Redystrybucja tras Sprawdzanie i testowanie łączności Protokół RIPv1 sieci nieciągłe Badanie tablic routingu W jaki sposób klasowe protokoły routingu określają maski podsieci Protokół RIPv1 brak obsługi VLSM Protokół RIPv1 brak obsługi CIDR Trasa statyczna / Konfiguracja protokołu RIPv Włączanie i sprawdzanie protokołu RIPv Protokół RIPv2 a automatyczne podsumowanie

9 Spis treści 11 Wyłączanie automatycznego podsumowania w protokole RIPv Sprawdzanie aktualizacji RIPv VLSM i CIDR Protokół RIPv2 a VLSM Protokół RIPv2 a CIDR Sprawdzanie działania i rozwiązywanie problemów z protokołem RIPv Polecenia do sprawdzania i rozwiązywania problemów Polecenie show ip route Polecenie show ip interface brief Polecenie show ip protocols Polecenie debug ip rip Polecenie ping Polecenie show running config Najczęściej spotykane problemy z protokołem RIPv Uwierzytelnianie Podsumowanie Ćwiczenia Pytania kontrolne Zadania praktyczne Więcej informacji Rozdział 8. Tablica routingu pod lupą Cele Ważne terminy Struktura tablicy routingu Topologia Wpisy w tablicy routingu Trasy 1. poziomu Trasy nadrzędne i podrzędne sieci klasowe Trasa nadrzędna 1. poziomu Trasa podrzędna 2. poziomu Trasy nadrzędne i podrzędne sieci bezklasowe Proces przeszukiwania tablicy routingu Etapy procesu przeszukiwania tablicy routingu Proces wyszukiwania trasy Najdłuższe dopasowanie trasy sieciowe 1. poziomu Najdłuższe dopasowanie Przykład: trasa ostateczna 1. poziomu Najdłuższe dopasowanie trasy nadrzędne 1. poziomu i podrzędne 2. poziomu Przykład: trasa nadrzędna 1. poziomu i trasy podrzędne 2. poziomu Przykład: proces wyszukiwania trasy z VLSM Warianty routingu Wariant klasowy i bezklasowy Zmiany w topologii Wariant routingu klasowego no ip classless Wariant routingu klasowego proces wyszukiwania

10 12 Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2. Protokoły i koncepcje routingu Przykład: router R2 działa w wariancie routingu klasowego Wariant routingu bezklasowego ip classless Proces wyszukiwania trasy Wariant routingu bezklasowego proces wyszukiwania Przykład: router R2 działa w wariancie routingu bezklasowego Trasa klasowa na routerze R Warianty routingu klasowego i bezklasowego w rzeczywistości Podsumowanie Ćwiczenia Pytania kontrolne Zadania praktyczne Więcej informacji Bibliografia Rozdział 9. Protokół EIGRP Cele Ważne terminy Wprowadzenie do protokołu EIGRP EIGRP ulepszony protokół routingu wektora odległości Korzenie EIGRP IGRP Algorytm Ustalanie trasy Zbieżność Format komunikatu EIGRP Moduły PDM Typy pakietów RTP i EIGRP Typy pakietów EIGRP Protokół hello Ograniczone aktualizacje EIGRP Algorytm DUAL wprowadzenie Odległość administracyjna Uwierzytelnianie Podstawowa konfiguracja protokołu EIGRP Topologia sieci EIGRP Systemy autonomiczne i identyfikatory procesów System autonomiczny Identyfikator procesu Polecenie router eigrp Polecenie network Polecenie network z maską domyslną Sprawdzanie działania protokołu EIGRP Badanie tablicy routingu Wprowadzenie trasy sumarycznej Null Tablica routingu routera R Obliczanie metryki EIGRP Złożona metryka EIGRP i wartości K

11 Spis treści 13 Złożona metryka Sprawdzanie wartości K Metryki EIGRP Badanie wartości metryki Szerokość pasma Opóźnienie Niezawodność Obciążenie Polecenie bandwidth Obliczanie metryki EIGRP Szerokość pasma Opóźnienie Sumowanie szerokości pasma i opóźnienia Algorytm DUAL Koncepcje DUAL Sukcesor i dopuszczalna odległość Sukcesory dopuszczalne, warunek dopuszczalności i odległość ogłaszana Tablica topologii sukcesor i dopuszczalny sukcesor Tablica topologii brak sukcesora dopuszczalnego Maszyna FSM DUAL FSM Brak dopuszczalnego sukcesora Zaawansowana konfiguracja protokołu EIGRP Trasa sumaryczna Null Wyłączanie automatycznego podsumowania Ręczne podsumowanie Ustalanie sumarycznej trasy EIGRP Konfiguracja ręcznego podsumowania EIGRP Trasa domyślna EIGRP Dostrajanie protokołu EIGRP Wykorzystanie szerokości pasma EIGRP Konfiguracja interwałów hello i czasów wstrzymania Podsumowanie Ćwiczenia Pytania kontrolne Zadania praktyczne Więcej informacji Rozdział 10. Protokoły routingu łącze stan Cele Ważne terminy Routing łącze stan Protokoły routingu łącze stan Wprowadzenie do algorytmu SPF Proces routingu łącze stan Krok 1. Dowiadywanie się o sieciach połączonych bezpośrednio

12 14 Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2. Protokoły i koncepcje routingu Łącza Stany łącza Krok 2. Wysyłanie pakietów hello do sąsiadów Krok 3. Budowanie pakietu łącze stan Krok 4. Zalewowe rozsyłanie pakietów LSP do sąsiadów Krok 5. Budowanie bazy danych łącze stan Drzewo SPF (shortest path first) Budowanie drzewa SPF Ustalanie najkrótszej drogi Generowanie tablicy routingu z drzewa SPF Implementowanie protokołów routingu łącze stan Zalety protokołów routingu łącze stan Budowanie mapy topologicznej Szybka zbieżność Aktualizacje wyzwalane zdarzeniami Projekt hierarchiczny Wymagania protokołów routingu łącze stan Wymagania pamięciowe Wymagany czas procesora Wymagana szerokość pasma Porównanie protokołów routingu łącze stan Podsumowanie Ćwiczenia Pytania kontrolne Zadania praktyczne Więcej informacji Rozdział 11. Protokół OSPF Cele Ważne terminy Wprowadzenie do protokołu OSPF Historia protokołu OSPF Enkapsulacja komunikatów OSPF Typy pakietów OSPF Protokół hello Tworzenie relacji sąsiedzkich Interwały hello i czasy uznania za nieczynny OSPF Wybieranie routerów DR i BDR Pakiety LSU Algorytm OSPF Odległość administracyjna Uwierzytelnianie Podstawowa konfiguracja protokołu OSPF Topologia Polecenie router ospf Polecenie network

13 Spis treści 15 Identyfikator routera OSPF Ustalanie identyfikatora routera Najwyższy aktywny adres IP Sprawdzanie identyfikatora routera Adres pętli zwrotnej Polecenie router id Zmiana identyfikatora routera Zduplikowane identyfikatory routerów Sprawdzanie działania protokołu OSPF Badanie tablicy routingu Metryka OSPF Metryka OSPF Referencyjna szerokość pasma OSPF akumuluje koszt Domyślna szerokość pasma na interfejsach szeregowych Modyfikowanie kosztu łącza Polecenie bandwidth Polecenie ip ospf cost Polecenie bandwidth a polecenie ip ospf cost OSPF a sieci wielodostępowe Wyzwania w sieciach wielodostępowych Wiele przyległości Zalewowe rozsyłanie pakietów LSA Rozwiązanie router desygnowany Proces wybierania routerów DR i BDR Zmiana topologii Wybory routerów DR i BDR Czas wybierania routerów DR i BDR Priorytet interfejsu OSPF Zaawansowana konfiguracja protokołu OSPF Redystrybucja domyślnej trasy OSPF Topologia Dostrajanie protokołu OSPF Referencyjna szerokość pasma Modyfikacja interwałów OSPF Podsumowanie Ćwiczenia Pytania kontrolne Zadania praktyczne Więcej informacji Dodatek. Odpowiedzi na pytania kontrolne i rozwiązania zadań praktycznych Słowniczek Skorowidz

BADANIE DOBORU TRAS W WIELODROGOWEJ ARCHITEKTURZE SIECIOWEJ ZE WZGLĘDU NA ZMIENNE WARUNKI SIECIOWE

BADANIE DOBORU TRAS W WIELODROGOWEJ ARCHITEKTURZE SIECIOWEJ ZE WZGLĘDU NA ZMIENNE WARUNKI SIECIOWE RAFAŁ POLAK rafal.polak@student.wat.edu.pl DARIUSZ LASKOWSKI dlaskowski@wat.edu.pl Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie BADANIE DOBORU TRAS W WIELODROGOWEJ

Bardziej szczegółowo

KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT

KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT Część I Kurs podstawowy zapoznanie ze specyfiką sieci komputerowych 1. Wstęp do kursu zapoznanie się ze specyfiką zagadnienia 1.1. Urządzenia sieciowe typy i funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów CISCO protokoły rutingu: statyczny, RIP, IGRP, OSPF. Autorzy : Milczarek Arkadiusz Małek Grzegorz 4FDS

Konfiguracja routerów CISCO protokoły rutingu: statyczny, RIP, IGRP, OSPF. Autorzy : Milczarek Arkadiusz Małek Grzegorz 4FDS Konfiguracja routerów CISCO protokoły rutingu: statyczny, RIP, IGRP, OSPF Autorzy : Milczarek Arkadiusz Małek Grzegorz 4FDS Streszczenie: Tematem projektu jest zasada działania protokołów rutingu statycznego

Bardziej szczegółowo

Routing w sieciach IP

Routing w sieciach IP Routing w sieciach IP Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Routing w sieciach IP Karol Kuczyński Rafał Stęgierski Lublin 2011 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE - Wykłady Opracowano z wykorzystaniem materiałów firmy CISCO

SIECI KOMPUTEROWE - Wykłady Opracowano z wykorzystaniem materiałów firmy CISCO SIECI KOMPUTEROWE - Wykłady Opracowano z wykorzystaniem materiałów firmy CISCO Wykład I zagadnienia wstępne i definicje podstawowe 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Charakterystyka przedmiotu 1.2. Warunki zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA

Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA Oferta szkoleń dofinansowanych z UE O Fundacji Kontakt Biuro e-mail: biuro@proidea.org.pl ul. Konarskiego 44 lok. 6 30-046 Kraków tel/fax. +48 12 617

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routera CISCO

Konfiguracja routera CISCO Konfiguracja routera CISCO Dostęp do urządzenia Aby uzyskać dostęp do konfiguracji routera lub przełącznicy firmy Cisco, należy podłączyć port konsoli urządzenia do portu seryjnego komputera specjalnym

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja routera

Podstawowa konfiguracja routera Podstawowa konfiguracja routera Konfigurując router, wykonujemy pewne proste zadania, w tym: nazwanie routera, ustawienie haseł, skonfigurowanie interfejsów, skonfigurowanie banera, zapisanie zmian na

Bardziej szczegółowo

4. IGRP, konfiguracja RIP i IGRP na routerach Cisco

4. IGRP, konfiguracja RIP i IGRP na routerach Cisco 4. IGRP, konfiguracja RIP i IGRP na routerach Cisco 4.1. Wstępna konfiguracja protokołu RIP Aby włączyć protokół RIP, należy w trybie konfiguracji globalnej użyć następujących poleceń: Router(config)#router

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWE

Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWE Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWE Wykład I pojęcia podstawowe 1. Podział ogólny sieci komputerowych ze względu na obszar: - lokalne sieci komputerowe LAN (Local Area Network),

Bardziej szczegółowo

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIRUNEK: SIECIOWE SYSTEMY INFOTMARYCZNE Imię i nazwisko autora : Maciej Michalski Nr albumu: 11753 Tytuł pracy : Implementacja Firewall

Bardziej szczegółowo

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Podstawy sieci komputerowych... 9 Definiowanie sieci komputerowej... 10 Zastosowania sieci komputerowych... 11 Zastosowania biznesowe... 12 Zastosowania prywatne... 13

Bardziej szczegółowo

LAN Switching and Wireless

LAN Switching and Wireless LAN Switching and Wireless Module 1. LAN Design. Cechy sieci skalowalnych Szybkość i pewność zapewnienie Quality of Service (QoS) dla aplikacji i protokołów bez degradacji prędkości dostępu do sieci Wydajność

Bardziej szczegółowo

Cisco. Receptury IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE

Cisco. Receptury IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO

INFRASTRUKTURA LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Łukasz Dobrodziej, Jakub Maćkowiak INFRASTRUKTURA LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO

Bardziej szczegółowo

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet.

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet. Ustawienia IP i DHCP dla sieci LAN. Fizycznie interfejs LAN jest dostępny w postaci przełącznika (4 porty 10/100 Base-T), a w modelach z indeksem G dodatkowo rozszerzony o koncentrator WLAN pracujący w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie routerem CISCO

Zarządzanie routerem CISCO Zarządzanie routerem CISCO Routery Cisco podobnie jak to się ma z normalnymi komputerami są wyposażone w procesor, płytę główną a także pamięć a ich działaniem steruje system operacyjny. Systemem odpowiedzialnym

Bardziej szczegółowo

CISCO FOR DUMMIES 2. WPROWADZENIE DO PROTOKOŁÓW ROUTINGU"

CISCO FOR DUMMIES 2. WPROWADZENIE DO PROTOKOŁÓW ROUTINGU CISCO FOR DUMMIES 2. WPROWADZENIE DO PROTOKOŁÓW ROUTINGU" ZANIM ZACZNIEMY 2 AGENDA Kilka słów o routerach Routing statyczny i dynamiczny Protokół routingu dynamicznego RIPv2 Protokół routingu dynamicznego

Bardziej szczegółowo

Główne cechy sieci WAN:

Główne cechy sieci WAN: SEMESTR II Moduł 1 Sieci WAN i routery 1.1 Sieci WAN 1.1.1 Wprowadzenie do sieci WAN Sieć WAN to sieć komunikacji danych, która rozciąga się na dużym obszarze geograficznym, takim jak województwo, region

Bardziej szczegółowo

Laboratorium sieci. Instrukcja do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015

Laboratorium sieci. Instrukcja do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015 Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji Laboratorium sieci Instrukcja do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015 ZTiT. Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji

Bardziej szczegółowo

Przełączanie w sieciach lokalnych

Przełączanie w sieciach lokalnych Przełączanie w sieciach lokalnych Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Przełączanie w sieciach lokalnych Karol Kuczyński Waldemar Suszyński

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit J. C. Mackin Tony Northrup Egzamin MCTS 70-642: Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit Wydanie 2 Przekład: Maria Chaniewska, Janusz Machowski APN Promise Warszawa 2011

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl BSS - v2013 1 Zestawienie producentów zapór

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1801-9

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II

Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany routing IP w Linuxie

Zaawansowany routing IP w Linuxie Zaawansowany routing IP w Linuxie Paweł Krawczyk kravietz@echelon.pl 30 czerwca 2002 Spis treści 1 Wstęp 2 1.1 O czym jest ten artykuł?......................... 2 1.2 Nowości w jądrze.............................

Bardziej szczegółowo