Sieci komputerowe. Router. Router

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieci komputerowe. Router. Router 2012-05-24"

Transkrypt

1 Sieci komputerowe - Routing Sieci komputerowe Routing dr inż. Maciej Piechowiak 1 Router centralny element rozległej sieci komputerowej, przekazuje pakiety IP (ang. forwarding) pomiędzy sieciami, wspiera priorytetyzację pakietów (QoS), łączy sieci wykorzystujące różne media, kieruje pakiety do miejsca przeznaczenia (adres IP), jest komputerem (zawiera procesor, pamięć RAM i ROM oraz system operacyjny). 2 Router wyznaczanie najlepszej ścieżki, kierowanie pakietów do punktu docelowego, używa tablicy routingu. 3 1

2 Budowa routera 4 Budowa routera procesor (CPU), pamięć RAM: system operacyjny (IOS) kopiowany do RAM-u przy starcie, plik konfiguracyjny bieżącej konfiguracji (running-config), tablica routingu, ARP cache, bufor pakietów. pamięć ROM: oprogramowanie diagnostyczne, instrukcje startowe, okrojona wersja systemu operacyjnego (IOS), pamięć Flash (IOS) i NVRAM (startup-config). 5 Interfejsy routera 6 2

3 Interfejsy routera Każdy interfejs routera jest hostem w innej sieci IP, Interfejsy: LAN (Ethernet, Fast Ethernet router zachowuje się jak host, np. zapytania ARP, adresy MAC), WAN (serial, PPP HDLC, ISDN, Frame Relay), adresowanie w warstwie 2 zależne od użytej technologii (adresowanie broadcast), 7 Interfejsy routera 8 Routing 3

4 Schematy adresowania 10 Schematy adresowania 11 Tablica routingu trasy (sieci) podłączone bezpośrednio, trasy statyczne, trasy dynamiczne. 12 4

5 Tablica routingu 13 Routing statyczny zdalne sieci dodawane są w tablicy routingu poprzez konfigurację tras statycznych lub włączenie dynamicznego protokołu routingu (warunek aktywny interfejs routera), routing statyczny: Sieć składa się z kilku routerów, Sieć jest podłączona do Internetu tylko przez jednego operatora ISP, Sieć jest skonfigurowana w topologii hub-and-spoke (punkt centralny z podłączonymi wieloma gałęziami jedna trasa przez punkt centralny). zawsze muszą istnieć sieci podłączone bezpośrednio, aby możliwa była konfiguracja tras statycznych lub routingu dynamicznego. 14 Routing statyczny 15 5

6 Routing dynamiczny protokoły routingu dynamicznego wykorzystywane są przez routery, które współdzielą informacje o osiągalności i statusie zdalnych sieci poprzez: automatyczne odkrywanie topologii sieci współdzielenie i wymiana informacji przez routery o dostępnych sieciach z wykorzystaniem protokołów routingu, dodawanie najlepszej ścieżki do tablicy routingu, utrzymywanie tablic routingu protokoły utrzymują kilka najlepszych ścieżek, zmiany w topologii sieci nie wymagają ingerencji administratora. RIP (Routing Information Protocol), IGRP (Interior Gateway Routing Protocol), EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol), OSPF (Open Shortest Path First), IS-IS (Intermediate System-to- Intermediate System), BGP (Border Gateway Protocol). 16 Zasady routingu każdy router podejmuje samodzielną decyzję na podstawie własnej tablicy routingu, fakt, że router posiada pewną informację w swojej tablicy routingu nie oznacza, że inne routery posiadają tę samą informację, informacja o trasie między siecią A i siecią B nie oznacza, że istnieje trasa między siecią B i A, routing asymetryczny. 17 Pakiet IP 18 6

7 Pakiet IP Version numer wersji (4 bity); dominującą wersją jest IP version 4 (IPv4), IP header length długość nagłówka w słowach 32-bitowych (4 bity), Precedence and type of service sposób przechowywania pakietu i wyznaczania priorytetu (8 bitów), Packet length całkowita długość pakietu (20B 64kB) nagłówek + dane (16 bitów), Identification unikalny numer identyfikacyjny pakietu IP (16 bitów), Flags bity kontrolne fragmentacji pakietu (3 bity), Fragment offset określa położenie pofragmentowanych części pakietu w pakiecie (13 bitów), Time to Live (TTL) określa przez ile routerów może przejść pakiet zanim zostanie usunięty (8 bitów), Protocol protokół wyższej warstwy stanowiący dane przesyłane w pakiecie: TCP, UDP lub ICMP (8 bitów), Header checksum suma kontrolna nagłówka i danych pakietu (16 bitów), Source IP address 32-bitowy źródłowy adres IP (32 bity), Destination IP address 32-bitowy docelowy adres IP (32 bity), IP options wypełnienie: np. do testów sieci (0 lub wielokrotność 32 bitów). 1 Metryka istnieje wiele tras (ścieżek) między nadawcą i odbiorcą, protokół routingu wybiera ścieżkę optymalną lub najlepszą na podstawie wartości zwanej metryką, protokół RIP wyznacza najlepszą ścieżkę na podstawie skoku jednostkowego (ang. hop-count), OSPF na podstawie szerokości pasma łącza (ang. bandwidth), metryka jest parametrem określającym jakość trasy między nadawcą a odbiorcą, najlepszą ścieżką do sieci docelowej jest ścieżka o najmniejszej metryce, 20 Metryka Ścieżka suboptymalna w zależności od protokołu routingu. 21 7

8 Load Balancing equal cost metric, equal cost load balancing. 22 Kierowanie pakietów wyznaczanie ścieżki i przekazywanie pakietów. Komputer PC1 przesyła dane do komputera PC: krok 1 - PC1 dokonuje enkapsulacji pakietu w ramkę ramka zawiera MAC adres routera R1 23 Kierowanie pakietów krok 2 - R1 odbiera ramkę Ethernet. R1 sprawdza, że docelowy MAC adres jest jego adresem, R1 rozbiera ramkę Ethernet, R1 pobiera docelowy adres IP, R1 szuka adresu docelowego w tablicy routingu, Po znalezieniu adresu docelowego w tablicy routingu, R1 wyszukuje adresu IP następnego skoku, R1 dokonuje ponownej enkapsulacji pakietu IP w nową ramkę Ethernet, R1 przesyła ramkę Ethernet przez interfejs Fa0/

9 Kierowanie pakietów 25 Kierowanie pakietów krok 3 pakiet dociera do R2: R2 odbiera ramkę Ethernet, R2 sprawdza czy docelowy adres MAC jest jego adresem, R2 rozbiera ramkę Ethernet, R2 analizuje docelowy adres IP, R2 szuka adresu docelowego w tablicy routingu, Po znalezieniu adresu docelowego w tablicy routingu, R2 wyszukuje adresu IP następnego skoku, R2 dokonuje enkapsulacji pakietu IP w ramkę warstwy łącza danych, R2 przekazuje ramkę przez interfejs S0/0. 26 Kierowanie pakietów Krok 4 pakiet dociera do routera R3: R3 odbiera ramkę PPP, R3 rozbiera ramkę PPP, R3 określa docelowy adres IP, R3 szuka docelowego adresu IP w tablicy routingu Po znalezieniu adresu docelowego w tablicy routingu, R3 przesyła do niego pakiet bezpośrednio przez interfejs Ethernet, R3 dokonuje enkapsulacji pakietu do ramki Ethernet, R3 przekazuje ramkę Ethernet przez interfejs Fa0/0, Krok 5 pakiet IP dociera do PC2 ramka jest przetwarzana przez protokoły warstw wyższych. 27

10 Przykład Korzystając z adresowania VLSM dokonaj podziału na podsieci (przypisz adresy i maski wszystkim podsieciom) w topologii przedstawionej na rysunku. 100 hostów 50 hostów 20 hostów 28 Przykład 2 Porty routera Porty WAN: Port DB-60/SmartSerial wspiera 5 różnych standardów okablowania. Porty LAN (Ethernet): Kabel zwykły: switch-router, switch-komputer, router-serwer, hubkomputer, hub-serwer, Kabel z przeplotem: switch-switch, komputer-komputer, switchhub, hub-hub, router-router

11 Interfejsy Konfiguracja: domyślnie wszystkie interfejsy są wyłączone komenda no shutdown włącza interfejs 31 Interfejsy Sprawdzanie interfejsu Ethernet: show interface FastEthernet 0/0 status portu Ethernet show ip interface brief show running-config Port Ethernet również wspiera ARP. 32 Interfejsy 33 11

12 Sieć szczątkowa (stub) Routing statyczny wykorzystuje się do połączenia sieci szczątkowej z siecią szkieletową (konfiguracja łącza dostępowego). 34 Konfiguracja tablicy routingu Routing statyczny komenda IP route 35 Konfiguracja tablicy routingu Routing statyczny składnia: ip route komenda, sieć docelowa, maska sieci docelowej, adres IP interfejsu Serial 0/0/0 routera R2, który jest następnym skokiem do sieci docelowej 36 12

13 Konfiguracja tablicy routingu Konfiguracja routingu do sieci zdalnych Komendy dla routera R1 -R1(config)#ip route R1(config)#ip route Routing w Linuxie route [-CFvnee] route [-v] [-A rodzina] add [-net -host] cel [netmask Nm] [gw Gw] [metric N] [mss M] [window W] [irtt I] [reject] [mod] [dyn] [reinstate] [[dev] If] route [-v] [-A rodzina] del [-net -host] cel [gw Gw] [netmask Nm] [metric N] [[dev] If] route [-V] [--version] [-h] [--help] route add -net dodaje normalny wpis zapętlenia używający maski sieciowej (sieć klasy A, przyjęta z adresu docelowego) związany z urządzeniem lo (urządzenie to zostało wcześniej poprawnie skonfigurowane programem ifconfig). route add -net netmask dev eth0 dodaje trasę do sieci x poprzez eth0 ; modyfikator sieci klasy C nie jest konieczny, gdyż 12.* jest adresem klasy C; słowo dev również można pominąć. 38 Przeszukiwanie tablicy Wyznaczanie interfejsu wyjściowego: Recursive route lookup gdy router przeszukuje wielokrotnie tablicę routingu przed przesłaniem pakietu; trasa statyczna, którą przesyłane są pakiety do adresu IP następnego skoku wyznaczana jest następująco: W pierwszym kroku router dopasowuje docelowy adres IP do adresu następnego skoku Następnie adres następnego skoku jest dopasowywany do odpowiedniego interfejsu wyjściowego routera. 3 13

14 Modyfikowanie tras statycznych 40 Modyfikowanie tras statycznych 41 Modyfikowanie tras statycznych show ip route 42 14

15 Sumaryzacja tras statycznych Mniejsze tablice routingu przyspieszają proces przeszukiwania Pojedynczy wpis w tablicy routingu może reprezentować setki, a nawet tysiące tras: Wiele tras statycznych może być sumaryzowanych do pojedynczej trasy, gdy: Sieci docelowe mogą być sumaryzowane w jeden adres sieciowy, Wiele tras statycznych wykorzystuje ten san interfejs wyjściowy routera lub ten sam adres IP następnego skoku, Sieć jest skonfigurowana w topologii hub-and-spoke (punkt centralny z podłączonymi wieloma gałęziami jedna trasa przez punkt centralny). 43 Sumaryzacja tras statycznych ip route Serial0/0/1 ip route Serial0/0/1 ip route Serial0/0/1 ip route Serial0/0/1 44 Sumaryzacja tras statycznych ping ping ping

16 Najlepsze dopasowanie Docelowy adres IP pakietu może pasować do wielu tras w tablicy routingu: /24 is subnetted, 3 subnets S is directly connected, Serial0/0/0 S /16 is directly connected, Serial0/0/1 Pakiet z adresem docelowym pasuje do obydwu tras, Proces przeszukiwania tablicy routingu używa najdłuższego dopasowania (24 bity w pierwszej trasie najdłuższe dopasowanie), Pakiet zostanie wysłany przez interfejs Serial0/0/0, Proces ten ma zastosowanie do wszystkich tras w tablicy routingu (statycznych, uzyskanych przez protokoły routingu dynamicznego oraz bezpośrednio połączonych). 46 Trasy domyślne Domyślna trasa statyczna pasuje do wszystkich pakietów Gdy żadna z tras w tablicy routingu nie spełnia dopasowania do docelowego adresu IP w pakiecie (zastosowanie podłączenie routera brzegowego do ISP), Gdy router podłączony jest tylko jednym łączem z innym routerem (router lub sieć typu stub - szczątkowa). Router(config)#ip route [exit-interface ip-address ] Adres: , maska: (quad-zero route) 47 Trasy domyślne przykład 48 16

17 Trasy domyślne przykład Trzy trasy statyczne na R1: ip route serial 0/0/0 ip route serial 0/0/0 ip route serial 0/0/0 W routerze R1 trzy trasy statyczne zostają zastąpione pojedynczą trasą domyślną. Najpierw trzy trasy zostają usunięte: R1(config)#no ip route serial 0/0/0 R1(config)#no ip route serial 0/0/0 R1(config)#no ip route serial 0/0/0 Następnie, skonfigurowana zostaje domyślna trasa statyczna na tym samym interfejsie wyjściowym Serial 0/0/0: R1(config)#ip route serial 0/0/0 4 Trasy domyślne przykład 50 Algorytm Dijkstry 2 s t init

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE - Wykłady Opracowano z wykorzystaniem materiałów firmy CISCO

SIECI KOMPUTEROWE - Wykłady Opracowano z wykorzystaniem materiałów firmy CISCO SIECI KOMPUTEROWE - Wykłady Opracowano z wykorzystaniem materiałów firmy CISCO Wykład I zagadnienia wstępne i definicje podstawowe 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Charakterystyka przedmiotu 1.2. Warunki zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Podstawy działania routerów i routingu Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

: Final. : Atos. : Atos IT Services

: Final. : Atos. : Atos IT Services WIDE AREA NETWORK - PROTOKÓŁ BGP JAKO PRZYKŁAD ZEWNETRZNEGO PROTOKOŁU ROUTINGU AUTHOR(S) DOCUMENT NUMBER : VERSION : : Mateusz Krupiński STATUS : Final SOURCE : Atos DOCUMENT DATE : 27 April 2013 NUMBER

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Rick Graziani, Allan Johnson - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2

Spis treúci. Księgarnia PWN: Rick Graziani, Allan Johnson - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2 Księgarnia PWN: Rick Graziani, Allan Johnson - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2 Spis treúci O autorach... 17 O redaktorach technicznych... 17 Dedykacje... 18 Podziękowania... 19 Symbole

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routera CISCO

Konfiguracja routera CISCO Konfiguracja routera CISCO Dostęp do urządzenia Aby uzyskać dostęp do konfiguracji routera lub przełącznicy firmy Cisco, należy podłączyć port konsoli urządzenia do portu seryjnego komputera specjalnym

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów CISCO protokoły rutingu: statyczny, RIP, IGRP, OSPF. Autorzy : Milczarek Arkadiusz Małek Grzegorz 4FDS

Konfiguracja routerów CISCO protokoły rutingu: statyczny, RIP, IGRP, OSPF. Autorzy : Milczarek Arkadiusz Małek Grzegorz 4FDS Konfiguracja routerów CISCO protokoły rutingu: statyczny, RIP, IGRP, OSPF Autorzy : Milczarek Arkadiusz Małek Grzegorz 4FDS Streszczenie: Tematem projektu jest zasada działania protokołów rutingu statycznego

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sieci komputerowych

Wprowadzenie do sieci komputerowych 16 Wprowadzenie do sieci komputerowych Siecią komputerową nazywa się grupę komputerów lub innych urządzeń połączonych z sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia zasobów, na przykład: korzystania ze

Bardziej szczegółowo

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) jest pakietem najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych sieci komputerowych. TCP/IP - standard komunikacji otwartej (możliwość

Bardziej szczegółowo

Routing w sieciach IP

Routing w sieciach IP Routing w sieciach IP Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Routing w sieciach IP Karol Kuczyński Rafał Stęgierski Lublin 2011 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWE

Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWE Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWE Wykład I pojęcia podstawowe 1. Podział ogólny sieci komputerowych ze względu na obszar: - lokalne sieci komputerowe LAN (Local Area Network),

Bardziej szczegółowo

BADANIE DOBORU TRAS W WIELODROGOWEJ ARCHITEKTURZE SIECIOWEJ ZE WZGLĘDU NA ZMIENNE WARUNKI SIECIOWE

BADANIE DOBORU TRAS W WIELODROGOWEJ ARCHITEKTURZE SIECIOWEJ ZE WZGLĘDU NA ZMIENNE WARUNKI SIECIOWE RAFAŁ POLAK rafal.polak@student.wat.edu.pl DARIUSZ LASKOWSKI dlaskowski@wat.edu.pl Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie BADANIE DOBORU TRAS W WIELODROGOWEJ

Bardziej szczegółowo

W drodze do CCNA. Część II

W drodze do CCNA. Część II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka ennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik zytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Zadania Windows 1. Jaki jest adres IP Twojej karty sieciowej? 2. Co robi polecenie IPCONFIG uruchomione bez żadnych parametrów? 3. W jaki sposób można zwolnić automatycznie

Bardziej szczegółowo

2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja

2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja 2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja 2.1. Cele stosowania oprogramowania Cisco IOS Podobnie jak komputer, ani router, ani przełącznik nie mogą działać bez systemu operacyjnego. W oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

4. IGRP, konfiguracja RIP i IGRP na routerach Cisco

4. IGRP, konfiguracja RIP i IGRP na routerach Cisco 4. IGRP, konfiguracja RIP i IGRP na routerach Cisco 4.1. Wstępna konfiguracja protokołu RIP Aby włączyć protokół RIP, należy w trybie konfiguracji globalnej użyć następujących poleceń: Router(config)#router

Bardziej szczegółowo

Administracja sieciami LAN/WAN

Administracja sieciami LAN/WAN Administracja sieciami LAN/WAN Konfigurowanie routingu dynamicznego dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Tablica routingu Tablica

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1

Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1 Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1 Adam Przybyłek http://przybylek.wzr.pl Uniwersytet Gdański, 2008 Wstęp TCP/IP 2 to obecnie najpopularniejszy stos protokołów, umożliwiający łączenie heterogenicznych

Bardziej szczegółowo

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Kierunek Elektrotechnika PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Protokoły warstwy sieciowej modelu OSI-ISO. dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl

Sieci komputerowe. Protokoły warstwy sieciowej modelu OSI-ISO. dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl Sieci komputerowe Protokoły warstwy sieciowej modelu OSI-ISO dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl Plan wykładu Wprowadzenie Opis warstw Protokoły IPX AppleTalk (DDP) Routing IPsec IP

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią operacyjną

Zarządzanie pamięcią operacyjną Rok akademicki 2013/2014, Wykład nr 7 2/70 Plan wykładu nr 7 Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1 Sieciowe narzędzia konfiguracyjne w systemie Windows

Laboratorium 1 Sieciowe narzędzia konfiguracyjne w systemie Windows Laboratorium 1 Sieciowe narzędzia konfiguracyjne w systemie Windows Konfiguracja interfejsu sieciowego Adres sieciowy dla wybranego interfejsu można przypisad w sposób automatyczny, otrzymany od serwera

Bardziej szczegółowo

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet.

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet. Ustawienia IP i DHCP dla sieci LAN. Fizycznie interfejs LAN jest dostępny w postaci przełącznika (4 porty 10/100 Base-T), a w modelach z indeksem G dodatkowo rozszerzony o koncentrator WLAN pracujący w

Bardziej szczegółowo

Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych

Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych PN/N/17 Słociński Michał Pokrywka Paweł Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych Systemy tolerujące uszkodzenia projekt INF 2003/2004 Prowadzący: Dr hab. inż. Stanisław J. Piestrak prof. PWr 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe II Wykład 1 Routery i ich konfiguracja

Sieci Komputerowe II Wykład 1 Routery i ich konfiguracja Sieci Komputerowe II Wykład 1 Routery i ich konfiguracja Wprowadzenie do routerów 2 Router Router to specjalny typ komputera. Składa się z takich elementów jak procesor, pamięć, magistralę systemową oraz

Bardziej szczegółowo

MODEM ADSL. Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2

MODEM ADSL. Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2 MODEM ADSL Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2 - 1 - SPIS TREŚCI 1. Konfiguracja WAN.3 PPP przez sieć ATM (PPPoA) 3 PPP przez sieć Ethernet (PPPoE) 5 Routing z tunelowaniem MAC

Bardziej szczegółowo

Główne cechy sieci WAN:

Główne cechy sieci WAN: SEMESTR II Moduł 1 Sieci WAN i routery 1.1 Sieci WAN 1.1.1 Wprowadzenie do sieci WAN Sieć WAN to sieć komunikacji danych, która rozciąga się na dużym obszarze geograficznym, takim jak województwo, region

Bardziej szczegółowo

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika R46.1176.00 wer. 3 06/05 Instalacja... 3 Konfiguracja urządzenia Wireless 54Mbps ADSL Router... 7 Rozwiązywanie problemów... 69 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo