Z.Z. Technologie Zbigniew warstwy Internetu. Zakrzewski Routing Sieci TCP/IP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z.Z. Technologie Zbigniew warstwy Internetu. Zakrzewski Routing Sieci TCP/IP"

Transkrypt

1 Technologie warstwy Internetu. Routing Protokoły routingu dynamicznego Z.Z. Technologie Zbigniew warstwy Internetu. Zakrzewski Routing Sieci TCP/IP ver. 1.0

2 RIPv1 RIPv1jest pierwszym protokołem ustanowionym jako sposób na dynamiczny routing. Do zasadniczych jego cech możemy zaliczyć: Wyłącznie klasowy routing Metryką używaną przy wyborze drogi jest liczba skoków (routerów) RFC 1058 Liczba skoków do danej sieci nie może przekroczyć 15, gdyż nie zostanie znaleziona trasa do tej sieci Aktualizacje routingu są automatycznie wysyłane jako komunikat rozgłoszeniowy lub grupowy co 30 sekund Nie zapewnia wsparcia dla uwierzytelniania routera Brak możliwości równoważenia obciążenia poprzez nadmiarowe (rezerwowe) łącza Długi czas konwergencji (osiągania zbieżności) Uaktualnienia przenoszone są przez UDP (port 520) Administracyjny dystans dla tego protokołu 120 Tabela routingu jest aktualizowana rozłożoną metodą Bellmana-Forda zapisywana jest tylko najlepsza pojedyncza droga do każdego punktu Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 2

3 Format pakietu RIPv1 RFC Polecenie Numer wersji [1] Pole zerowe (1) 2 bajty 32 Identyfikator rodziny adresów (AFI) sieć 1 Pole zerowe (2) 2 bajty 64 Adres sieciowy (zwykle IP) sieć Pole zerowe (3) 4 bajty Pole zerowe (4) 4bajty 160 Metryka (liczba skoków) do sieci 1 Dla IP wartość 2 Identyfikator rodziny adresów (AFI) sieć N Pole zerowe (1) 2 bajty Adres sieciowy (zwykle IP) sieć N Pole zerowe (2) 4 bajty Pole zerowe (3) 4 bajty Metryka (liczba skoków) do sieci N Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 3

4 Struktura wiadomości RIP RFC 1058 Maksymalnie 532 bajty Nagłówek IP Nagłówek UDP Wiadomość RIP 20 bajtów 8 bajtów x 25= 532 bajty Maksymalna wielkość wiadomości RIP = 52 bajty Minimalna wielkość wiadomości RIP Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 4

5 Eliminacja wpisu w tabeli RIP Algorytm linii czasu aktualizacji tablicy routingu wg protokołu RIPv1 RFC 1058 Aktualizacja wpisu w tabeli routingu 30 sekund Brak odpowiedzi -ustawienie wartości metryki na nieskończoność dla określonej sieci 3 minuty 4minuty Brak odpowiedzi -usunięcie wpisu z tabeli routingudla drogi uznanej za nieosiągalną (oczekiwanie przez 60 sekund od chwili maksymalizacji metryki) Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 5

6 RIPv2 RIPv2stanowi rozszerzenie funkcjonalności RIPv1 na wielu polach. Do zasadniczych jego cech możemy zaliczyć: Obsługa bezklasowego routingu (możliwość dokładnego maskowania) RFC 2453 Zapewnia wsparcia dla uwierzytelniania routera oraz wiadomości (MD5 128-bitowy) Metryką używaną przy wyborze drogi jest liczba skoków (routerów) Liczba skoków do danej sieci nie może przekroczyć 15, gdyż nie zostanie znaleziona trasa do tej sieci Aktualizacje routingu są automatycznie wysyłane jako komunikat multicastowy (eliminacja obsługi ruchu przez hosty nieroutujące) Brak możliwości równoważenia obciążenia poprzez nadmiarowe (rezerwowe) łącza Długi czas konwergencji (osiągania zbieżności) Uaktualnienia przenoszone są przez UDP (port 520) Administracyjny dystans dla tego protokołu 120 Tworzenie i aktualizowanie tabeli rozproszoną metodą Bellmana-Forda Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 6

7 Format pakietu RIPv RFC wyznaczona przez RIP w domenie IGP 0 Polecenie Numer wersji [2] Niewykorzystane 2 bajty Identyfikator rodziny adresów (AFI) sieć 1 Etykieta drogi 2 bajty 64 Adres sieciowy (zwykle IP) sieć Maska podsieci dla sieci 1 4 bajty Następny skok 4 bajty 160 Metryka (liczba skoków) do sieci 1 Dla IP wartość 2 Identyfikator rodziny adresów (AFI) sieć N Etykieta drogi 2 bajty Adres sieciowy (zwykle IP) sieć N Maska podsieci dla sieci N 4 bajty Następny skok 4 bajty Metryka (liczba skoków) do sieci N Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 7

8 Pakiet RIPv2 z uwierzytelnieniem RFC 2453 Polecenie Numer wersji [2] Niewykorzystane 2 bajty 0xFFFF Uwierzytelnienie hasło Rodzaj uwierzytelnienia (2 hasło tekstowe) 20 bajtów Identyfikator rodziny adresów (AFI) sieć 1 Etykieta drogi 2 bajty Adres sieciowy (zwykle IP) sieć 1 Maska podsieci dla sieci 1 4 bajty 20 bajtów Max 532 bajty Następny skok 4 bajty Metryka (liczba skoków) do sieci 1 Identyfikator rodziny adresów (AFI) sieć N Etykieta drogi 2 bajty Adres sieciowy (zwykle IP) sieć N Maska podsieci dla sieci N 4 bajty Następny skok 4 bajty Metryka (liczba skoków) do sieci N Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 8

9 RIPng RIPngstanowi uzupełnienie wspierające pracę sieci IPv6. Do zasadniczych jego cech możemy zaliczyć: Wsparcie dla protokołu IP tylko w wersji 6 (IPv6) RFC 2080 Nie zapewnia bezpośredniego wsparcia dla uwierzytelniania routera oraz wiadomości (usługa jest realizowana poprzez IPsec) Metryką używaną przy wyborze drogi jest liczba skoków (routerów) Nie wspiera odgórnego etykietowania dróg jak RIPv2 Liczba skoków do danej sieci nie może przekroczyć 15, gdyż nie zostanie znaleziona trasa do tej sieci Aktualizacje routingu są automatycznie wysyłane jako komunikat multicastowy FF02::9 (eliminacja obsługi ruchu przez hosty nieroutujące) Brak możliwości równoważenia obciążenia poprzez nadmiarowe (rezerwowe) łącza Długi czas konwergencji (osiągania zbieżności) Uaktualnienia przenoszone są przez UDP (port 521) Administracyjny dystans dla tego protokołu 120 Tworzenie i aktualizowanie tabeli rozproszoną metodą Bellmana-Forda Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 9

10 Format pakietu RIPng RFC Numer wersji 0 Polecenie Pole niewykorzystane (zerowe) 2 bajty [1 RIPngv1] IPv6-128-bitowy docelowy prefix wpisu trasy nr Etykieta drogi 2 bajty Długość prefixu Metryka Wpis trasy nr 1 Odpowiednik maski IPv6-128-bitowy docelowy prefix wpisu trasy nr N Wpis trasy nr N Etykieta drogi 2 bajty Długość prefixu Metryka Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 10

11 Wpis następnego skoku RIPng RFC bajtów 128-bitowy adres IPv6 następnego skoku Wpis next hop Same zera (0x0000) 2 bajty Same zera (0x00) 0xFF Wpis jest rozpoznawany na podstawie jedynek (0xFF) w miejscu metryki Tylko niezerowy adres IPv6 jest uznawany jako adres następnego skoku Zerowy adres wskazuje na inicjatora, czyli najbliższy węzeł Adresy następnego skoku są magazynowane osobno (inaczej niż w RIPv2) Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 11

12 IGRP IGRPpowstał przed zatwierdzeniem RIPv1, jednak zawiera więcej funkcjonalności. Do zasadniczych jego cech możemy zaliczyć: Wyłącznie klasowy routing Wektor odległości zawiera 5 różnych metryk dla każdej drogi Liczba skoków do danej sieci nie może przekroczyć 256 (numeracja od 0 do 255), gdyż nie zostanie znaleziona trasa do tej sieci Aktualizacje routingu są automatycznie wysyłane jako komunikat grupowy (multicastowy) co 90 sekund (z 10% tolerancją) niedostępność sieci jest włączana po czasie 3x90 sekund braku odpowiedzi Nie zapewnia wsparcia dla uwierzytelniania routera Posiada możliwości równoważenia oraz dzielenia obciążenia poprzez wykorzystanie różnych dróg do tej samej sieci (load balancing) Długi czas konwergencji (osiągania zbieżności) Uaktualnienia przenoszone są bezpośrednio przez IP (typ protokołu 9) Administracyjny dystans dla tego protokołu 100 Tabela routingu jest aktualizowana rozłożoną zmodyfikowanąmetodą Bellmana-Forda ze względu na load balancing Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 12

13 Format pakietu IGRP Nagłówek Wersja Operacja Licznik edycji Numer ID procesu IGRP 2 bajty Liczba dróg wewnętrznych wpisy dla sieci bezpośrednio połączonych Liczba domyślnych dróg zewnętrznych Liczba dróg zewnętrznych wpisy dla sieci połączonych pośrednio Bity kontroli parzystości 2 bajty 12 bajtów Adres sieci docelowej 3 bajty Opóźnienie Opóźnienie 3 bajty Pasmo przenoszenia 3 bajty Pasmo przenoszenia Najmniejsze MTU tej ścieżki 2 bajty Niezawodność 14 bajtów Przeciążenie Liczba skoków Adres sieci docelowej 3 bajty Adres sieci docelowej Opóźnienie 3 bajty Pasmo przenoszenia 3 bajty Najmniejsze MTU tej ścieżki 2 bajty Najmniejsze MTU Niezawodność Przeciążenie Liczba skoków 14 bajtów Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 13

14 EIGRP EIGRPstanowi rozszerzenie IGRPoraz zawiera wiele nowych funkcjonalności. Do zasadniczych jego cech możemy zaliczyć: Bezklasowy routing dyfuzyjny zapewniający brak zapętlania - DUAL Wektor odległości zawiera 5 różnych metryk (złożona metryka) Liczba skoków do danej sieci nie może przekroczyć 256 (numeracja od 0 do 255) domyślna wartość wynosi 100 Aktualizacje routingu są automatycznie wysyłane jako komunikat grupowy (multicastowy: ) co 90 sekund (z 10% tolerancją) niedostępność sieci jest włączana po czasie 3x90 sekund braku odpowiedzi Nie zapewnia wsparcia dla uwierzytelniania routera Posiada możliwości równoważenia oraz dzielenia obciążenia poprzez wykorzystanie różnych dróg do tej samej sieci (load balancing) Krótki czas konwergencji (osiągania zbieżności) - DUAL Uaktualnienia przenoszone są bezpośrednio przez IP (typ protokołu 88) Administracyjny dystans dla tego protokołu 90 (wew), 170 (zew) Zmianami w 3 tabelach (sąsiadów, routingu i topologii) zarządza algorytm DUAL (Diffusing Update ALgorithm) Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 14

15 Format nagłówka EIGRP Wersja [1] 1bajt Kod operacyjny Bity kontroli parzystości 2 bajty Flagi (1 nowe ustawienia sąsiada, 2 tryb warunkowego odbioru multicastowego) 4 bajty Sekwencja (wsparcie dla niezawodnego dostarczania wiadomości) 4 bajty 20 bajtów Potwierdzenie ACK (przedstawia sekwencyjny numer od sąsiada) 4 bajty Numer autonomicznego systemu (identyfikator tego procesu routingu EIGRP) 4 bajty Typ pola TLV 2 bajty Długość pola TLV 2 bajty Zmienna wielkość Wartość komunikatu EIGRP (TLV, Type-Length-Value) o zmiennej długości W polu Kod operacji określamy typ pakietu: aktualizacja (update) wartość 1 zapytanie (query) wartość 3 odpowiedź (reply) wartość 4 aktywności sąsiedzkiej (Hello) wartość 5 Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 15

16 Komunikat z parametrami EIGRP Typ pola TLV [0x0001] 2 bajty Długość pola TLV 2 bajty K1 1 bajt K2 1 bajt K3 1 bajt K4 1 bajt K5 1 bajt Zarezerwowany 1 bajt Czas wstrzymania 2 bajty 12 bajtów Czas oczekiwania przekazany do sąsiedniego routera na uznanie routera ogłaszającego za wyłączony Komunikat z parametrami EIGRP zawiera wagi potrzebne do obliczeń złożonej metryki: K1(szerokość pasma) domyślna wartość 1 K2 (obciążenie) domyślna wartość 0 K3 (opóźnienie) domyślna wartość 1 K4 (niezawodność) domyślna wartość 0 K5(niezawodność) domyślna wartość 0 Metryka domyślna = [K1 * szerokość pasma + K3 * opóźnienie] * /szerokość pasma [kb/s] Suma opóźnień/10ms Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 16

17 Wewnętrzny komunikat EIGRP Typ pola TLV [0x0002] 2 bajty Długość pola TLV 2 bajty Następny skok 4 bajty Opóźnienie 4 bajty Szerokość pasma 4 bajty Jednostka MTU 3 bajty Licznik skoków 28 bajtów Niezawodność Obciążenie Zarezerwowane 2 bajty Długość prefiksu Miejsce przeznaczenia 3 bajty Do najistotniejszych pól komunikatu zaliczamy: Opóźnienie suma opóźnień w jednostkach 10ms od źródła do celu (0xFFFFFFFF oznacza trasę nieosiągalną)) Szerokość pasma najniższa skonfigurowana szerokość pasma na dowolnym interfejsie znajdującym się na drodze Długość prefiksu określa liczbę bitów sieci w masce podsieci Miejsce przeznaczenia docelowy adres trasy Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 17

18 Zewnętrzny komunikat EIGRP Typ pola TLV [0x0003] 2 bajty Długość pola TLV 2 bajty Następny skok 4 bajty Początkowy router 4 bajty Numer początkowego systemu autonomicznego 4 bajty Znacznik arbitralności 4 bajty Zewnętrzne źródło trasy Metryka zewnętrznego protokołu 4 bajty Identyfikator zewn. Zarezerwowane 2 bajty protokołu Opóźnienie 4 bajty Szerokość pasma 4 bajty Jednostka MTU 3 bajty Flagi Licznik skoków Wewnętrzne źródło trasy Niezawodność Obciążenie Zarezerwowane 2 bajty Długość prefiksu Miejsce przeznaczenia 3 bajty Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 18

19 OSPFv2 OSPFv2stanowi dobry wybór dla dużych sieci wewnętrznych. Do zasadniczych jego cech możemy zaliczyć: RFC 2328 Bezklasowy routing zapewniający brak zapętlania podział na poddomeny Podział poddomenowywymusza stosowanie hierarchicznej struktury sieci z centralnym obszarem nadrzędnym (zerowym) Jest protokołem typu stanu łącza (link state) tylko wewnątrz danej domeny Liczba routerów w wydzielonej sieci trasowania może wynosić 500 Trasowanie wykonywane jest wielościeżkowo oraz najmniejszym kosztem Zapewnia wsparcia dla uwierzytelniania routera oraz wiadomości Posiada możliwości równoważenia oraz dzielenia obciążenia poprzez wykorzystanie różnych dróg do tej samej sieci (load balancing) Krótki czas konwergencji (osiągania zbieżności) podział na podsieci Uaktualnienia przenoszone są bezpośrednio przez IP (typ protokołu 89) Administracyjny dystans dla tego protokołu 110 W ramach pojedynczego obszaru wszystkie routery przeliczają trasy samodzielnie wg algorytmu Dijkstry pomiędzy obszarami stosowany jest wektor odległości, czyli przekazywanie tablic routingowych Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 19

20 OSPF dzieli sieć na obszary R1 BGP R3 R2 R4 R7 Obszar 0 R8 R6 R5 R9 R10 R11 R12 Obszar 1 Obszar 2 R13 R2 router graniczny (boundary) R3, R4, R7 routery rdzeniowe (core) R5, R6, R8, R13 routery brzegowe (border) R9, R10, R11, R12, R14, R15 routery wewnętrzne (interior) R14 Obszar 3 R15 Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 20

21 Ogłoszenia łącze-stan: LSA OSPF Rodzaje ogłoszeń dotyczących LSA (Link State Advertisement) łącze-stan: Router LSA (typecode= 1) -generowany dla połączeń punkt-punkt dla każdego interfejsu Network LSA (typecode= 2) jest stosowany w sieciach z wielopunktowym dostępem; komunikat jest desygnowany przez desygnowany router DR Network SummaryLSA (typecode= 3) - generowany przez router brzegowy ABR w celu ogłaszania dostępu do sieci z innego obszaru; dystrybucja prefixów IP pomiędzy obszarami AutonomousSystem BorderRouter (ASBR)SummaryLSA (typecode= 4) generowany przez router brzegowy do obszaru zewnętrznego AS ExternalLSA (typecode= 5) generowany przez router brzegowy ASBR w formie zewnętrznego ogłoszenia LSA Group MembershipLSA (typecode= 6) stosowany w multicastowym (grupowym) trybie OSPF NSSA ExternalLSA (typecode= 7) dla obszarów niezbyt cząstkowych ExternalAtributesLSA (typecode= 8) atrybuty na zewnątrz łącza (dla BGP); przestarzałe, zamiast tego stosowane będą 3 nowe typy OpaqueLSA, które będą określały zasięg propagacji informacji (type code = 9, 10 i 11) Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 21

22 Pakiety protokołu OSPF OSPFv2 wykorzystuje 5 typów pakietów LSP(Link-State-Protocol): Hello służą do tworzenia o podtrzymywania przyległości z innymi routerami OSPF (Typ = 1) DBD(DatabaseDescription) -opis bazy danych -pakiet zawiera skróconą listę bazy danych łącze-stan routera wysyłającego i jest używany przez odbierające routery do sprawdzania lokalnej bazy danych łącze-stan (Typ = 2) LSR(Link State Request) routery odbierające mogą żądać dodatkowych informacji o dowolnym wpisie z opisu DBD, wysyłając żądanie LSR (Typ = 3) LSU(Link State Update) pakiety aktualizacji są używane do odpowiadania na LSR i do ogłaszania nowych informacji. Pakiety LSU zawierają 7 różnego typu ogłoszeń LSA (Typ = 4) LSAck(Link State Acnowledgment) po odebraniu pakietu LSU router wysyła potwierdzenie (Typ = 5) Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 22

23 Nagłówek pakietu OSPFv2 i pakiet HELLO RFC Wersja = 2 Typ = 1 Długość pakietu 2 bajty Identyfikator routera 4 bajty Identyfikator obszaru 4 bajty Bity kontroli parzystości 2 bajty AuType- typ uwierzytelniania 2 bajty Uwierzytelnianie (hasło) 8 bajtów Nagłówek pakietu OSPFv2 Uwierzytelnianie (ciąg dalszy hasła) Maska podsieci 4 bajty Czas trwania HELLO 2 bajty Opcja Priorytet routera Czas uznania za nieczynny 4 bajty Router desygnowany (DR) 4 bajty Pakiety HELLO OSPFv2 Zapasowy router desygnowany (BDR) 4 bajty Lista sąsiadów 4 bajty na każdego Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 23

24 Rodzaje uwierzytelniania w OSPFv2 Typ Znaczenie Pole uwierzytelniania 0 Brak uwierzytelniania Dowolna wartość 1 Uwierzytelnianie oparte na prostym tekstowym haśle 2 Uwierzytelnianieprzy pomocy kryptograficznej sumy kontrolnej MD5 8-bajtowe hasło RFC 2328 Dodane jest kolejne 8-bajtowe pole x000 2 bajty Klucz ID 1 bajt Wielkość danych Au Numer kryptograficznej sekwencji 4 bajty Zwykle pola uwierzytelniania (16 bajtów) dodawane są na końcu pakietu OSPF Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 24

25 Pakiet DBD protokołu OSPFv2 RFC Wersja = 2 Typ = 2 Długość pakietu 2 bajty Identyfikator routera 4 bajty Identyfikator obszaru 4 bajty Bity kontroli parzystości 2 bajty AuType- typ uwierzytelniania 2 bajty Uwierzytelnianie (hasło) 8 bajtów Nagłówek pakietu OSPFv2 Uwierzytelnianie (ciąg dalszy hasła) Największy niefragmentowalny MTU 2 bajty Opcje 1 bajt Sekwencyjny numer DD sesji komunikacji z bazą danych 4 bajty I M M S Pakiety DBD OSPFv2 Nagłówki ogłoszeń LSA (część z nich lub wszystkie) Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 25

26 Pakiet LSR protokołu OSPFv2 RFC Wersja = 2 Typ = 3 Długość pakietu 2 bajty Identyfikator routera 4 bajty Identyfikator obszaru 4 bajty Bity kontroli parzystości 2 bajty AuType- typ uwierzytelniania 2 bajty Uwierzytelnianie (hasło) 8 bajtów Nagłówek pakietu OSPFv2 Uwierzytelnianie (ciąg dalszy hasła) Rodzaj LSA łącze-stan (router lub sieć) 4 bajty ID stanu łącza (określone przez typ ogłoszenia łącze-stan) 4 bajty Adres routera wysyłającego bieżące LSA 4 bajty Nagłówki żądań LSA (część z nich lub wszystkie) Pakiety LSR OSPFv2 Rodzaj LSA łącze-stan (router lub sieć) 4 bajty ID stanu łącza (określone przez typ ogłoszenia łącze-stan) 4 bajty Adres routera wysyłającego bieżące LSA 4 bajty Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 26

27 Pakiet LSU protokołu OSPFv2 RFC Wersja = 2 Typ = 4 Długość pakietu 2 bajty Identyfikator routera 4 bajty Identyfikator obszaru 4 bajty Bity kontroli parzystości 2 bajty AuType- typ uwierzytelniania 2 bajty Uwierzytelnianie (hasło) 8 bajtów Nagłówek pakietu OSPFv2 Uwierzytelnianie (ciąg dalszy hasła) Łączna liczba aktualizacyjnych ogłoszeń LSA 4 bajty Pakiety LSU OSPFv2 Aktualizacyjne dotyczące ogłoszeń LSA (jedno lub więcej) Pakiety LSA Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 27

28 Nagłówek pakietu LSA protokołu OSPFv2 RFC 2328 Maksymalny czas życia LSA (MaxAge) wynosi 1 godzinę Age: Liczba sekund od wysłania żądania 2 bajty Opcje domeny OSPF Typ (od 1 do 11) Identyfikator ID-LSA Łącze-stan 4 bajty Identyfikator źródłowego routera OSPF 4 bajty Sekwencyjny numer kolejnego ogłoszenia LSA 4 bajty Długość pakietu LSA wraz z nagłówkiem Bity kontroli parzystości 2 bajty 2 bajty Zabezpieczają cały pakiet oprócz pola Age Długość podana w bajtach Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 28

29 Ładunek pakietu LSA routera OSPFv2 Łącze wirtualne Router graniczny AS Router brzegowy RFC V E B 0x00 Liczba łączy (interfejsów routera) 2 bajty Typ łącza Identyfikator ID łącza 4 bajty Dane dotyczące łącza 4 bajty N-TOS liczba usług Metryka 2 bajty TOS rodzaj usług 0x00 Metryka TOS 2 bajty Typ łącza Identyfikator ID łącza 4 bajty Dane dotyczące łącza 4 bajty N-TOS liczba usług Metryka 2 bajty TOS rodzaj usług 0x00 Metryka TOS 2 bajty Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 29

30 Zestawienie typów łączy dla LSA routera RFC 2328 Typ łącza Opis ID łącza Dane na temat łącza 1 Łącze typu punkt- Sąsiednie routery, Adres IP interfejsu punkt ID routera źródłowego routera 2 Łącze do sieci tranzytowej 3 Łącze do zakończenia sieci IP adres interfejsu wyznaczonego routera AdresIP sieci lub podsieci Adres IP interfejsu źródłowego routera Adres IP sieci 4 Łącze wirtualne Sąsiednie routery, IP Adres IP interfejsu routera Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 30

31 Ładunek pakietu LSA sieci OSPFv2 RFC Maska sieci (standardowa maska podsieci) 4 bajty Dołączone routery (jeden wpis (4 bajty) dla każdego przyległego routera) Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 31

32 OSPFv3 OSPFv3stanowi protokół OSPF dla sieci IPv6. Do zasadniczych jego cech możemy zaliczyć: Bezklasowy routingipv6 zapewniający brak zapętlania podział na poddomeny RFC 2740 Podział poddomenowywymusza stosowanie hierarchicznej struktury sieci z centralnym obszarem nadrzędnym (zerowym) Jest protokołem typu stanu łącza (link state) tylko wewnątrz danej domeny Liczba routerów w wydzielonej sieci trasowania może wynosić 500 Trasowanie wykonywane jest wielościeżkowo oraz najmniejszym kosztem Nie zapewnia wsparcia dla uwierzytelniania routera oraz wiadomości Posiada możliwości równoważenia oraz dzielenia obciążenia poprzez wykorzystanie różnych dróg do tej samej sieci (load balancing) Krótki czas konwergencji (osiągania zbieżności) podział na podsieci Uaktualnienia przenoszone są bezpośrednio przez IP (typ protokołu 89) Administracyjny dystans dla tego protokołu 110 W ramach pojedynczego obszaru wszystkie routery przeliczają trasy samodzielnie wg algorytmu Dijkstry pomiędzy obszarami, wektor odległości Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 32

33 Nagłówek pakietu OSPFv3 RFC Wersja = 3 Typ ładunku Długość pakietu 2 bajty Identyfikator routera 4 bajty Identyfikator obszaru 4 bajty Bity kontroli parzystości 2 bajty ID Instancji 0x00 W części ładunkowej umieszczane są te same typy wiadomości co w OSPFv2 (Hello, DD, LS DatabaseRequest, LS DatabaseUpdate, LS Acknowledgment), jednak w wielu miejscach różnią się co do budowy Uwierzytelnianie jest realizowane w obszarze rozszerzeń nagłówka IPv6 Możliwość realizacji kilku instancji OSPFv3 w ramach tego samego połączenia (pole ID Instancji) ma zastosowanie tylko w przypadku łączy lokalnych Adresy grupowe (multicastowe) są stosowane w odniesieniu do adresów IPv4 dla OSPFv2 ( , ), czyli dla IPv6 są to: FF02::5 oraz FF02::6 (tak samo funkcjonują tylko w zakresie połączeń lokalnych) Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 33

34 Protokół IntegratedIS-IS IntegratedIS-ISstanowi dostosowanie opracowania protokołuiso/is-isdla sieci autonomicznych IP. Do zasadniczych jego cech możemy zaliczyć: Bezklasowy routing IPv4 zapewniający obsługę VLSM (osobna wersja dla IPv6) Jest protokołem typu stanu łącza (link state) wewnątrz danej domeny Każdy router IS-IS buduje niezależnie bazę na temat topologii sieci Do poszukiwania najlepszej drogi jest stosowany algorytm Dijkstry RFC 1195 Wprowadzono podział na interobszaryoraz intraobszary(tryby pracy routerów: 1 intra, 2 inter, 1-2 obydwa) brak obszaru 0 Granicę między sieciami wyznaczają routery poziomów 2 lub 1-2 Trasowanie wykonywane jest wielościeżkowo oraz najmniejszym kosztem Umożliwia obsługę innych protokołów niż IP w wersji ISO/IS-IS Posiada możliwości równoważenia oraz dzielenia obciążenia poprzez wykorzystanie różnych dróg do tej samej sieci (load balancing) oraz obługiwania dużych sieci zastosowanie do sieci operatorskich ISP Administracyjny dystans dla tego protokołu 115 Wykorzystuje pakiety Hallo oraz podsumowania adresów między obszarami Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 34

35 Protokół BGPv4 BGPv4(BorderGatewayProtocol) jest stosowany jako podstawowy rdzeniowy protokół routingowyw rozległych zewnętrznych sieciach Internet. Do jego cech charakterystycznych można zaliczyć: Routingzarówno w wersji IPv4 jak i IPv6 Bazowanie na określaniu wektora ścieżki (odległości) Jest transportowany przez protokół TCP(aktualizacje: port 179) Cała tablica trasowania jest wymieniana tylko podczas początkowej sesji RFC 4271 Sesje BGP są utrzymywane poprzez wiadomości typu "keepalive wysyłane co 30 sekund Każda zmiana w sieci powoduje wysłanie zawiadomienia o aktualizacji BGP ma swoją własną tablicę BGP. Każda pozycja w sieci musi znaleźć się najpierw w tablicy BGP Obsługuje VLSM, czyli bezklasowe trasowanie międzydomenowe Możliwość tworzenia własnych zasad podejmowania decyzji o routowaniu Jest w pełni zdecentralizowanym protokołem tworzącym system NSFNET Możliwość agregacji dróg routingowychw celu zmniejszenia zapotrzebowania na rezerwację zasobów w pojedynczej drodze połączeniowej Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 35

Sieci komputerowe. Routing. dr inż. Andrzej Opaliński. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. www.agh.edu.pl

Sieci komputerowe. Routing. dr inż. Andrzej Opaliński. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. www.agh.edu.pl Sieci komputerowe Routing Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie dr inż. Andrzej Opaliński Plan wykładu Wprowadzenie Urządzenia Tablice routingu Typy protokołów Wstęp Routing Trasowanie (pl) Algorytm Definicja:

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr piąty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr piąty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr piąty Rozdział 1. Przegląd sieci skalowalnych 19 Model projektu skalowalnej sieci hierarchicznej 19 Trójwarstwowy model projektu sieci 20 Funkcja

Bardziej szczegółowo

Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont...

Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont... Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont... 5 Podzielony horyzont z zatruciem wstecz... 5 Vyatta i RIP...

Bardziej szczegółowo

Routing. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Routing. mgr inż. Krzysztof Szałajko Routing mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu do sieci Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe dr Zbigniew Lipiński

Sieci komputerowe dr Zbigniew Lipiński Sieci komputerowe Podstawy routingu dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Routing Routing jest procesem wyznaczania najlepszej trasy

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Protokoły routingu

Sieci komputerowe Protokoły routingu Sieci komputerowe Protokoły routingu 212-5-24 Sieci komputerowe Protokoły routingu dr inż. Maciej Piechowiak 1 Protokoły routingu 2 Protokoły routingu Wykorzystywane do wymiany informacji o routingu między

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 2 Ruting statyczny... 3 Ruting dynamiczny... 3 Metryka i odległość administracyjna... 4 RIPv1... 5 RIPv2... 5 EIGRP... 5 EIGRP komunikaty...

Wstęp... 2 Ruting statyczny... 3 Ruting dynamiczny... 3 Metryka i odległość administracyjna... 4 RIPv1... 5 RIPv2... 5 EIGRP... 5 EIGRP komunikaty... Wstęp... 2 Ruting statyczny... 3 Ruting dynamiczny... 3 Metryka i odległość administracyjna... 4 RIPv1... 5 RIPv2... 5 EIGRP... 5 EIGRP komunikaty... 5 EIGRP metryka... 6 EIGRP tablice... 6 EIGRP trasy...

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Rick Graziani, Allan Johnson - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2

Spis treúci. Księgarnia PWN: Rick Graziani, Allan Johnson - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2 Księgarnia PWN: Rick Graziani, Allan Johnson - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2 Spis treúci O autorach... 17 O redaktorach technicznych... 17 Dedykacje... 18 Podziękowania... 19 Symbole

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 3

Spis treúci. Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 3 Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 3 Spis treúci Informacje o autorze...9 Informacje o redaktorach technicznych wydania oryginalnego...9 Podziękowania...10 Dedykacja...11

Bardziej szczegółowo

Routing i protokoły routingu

Routing i protokoły routingu Routing i protokoły routingu Po co jest routing Proces przesyłania informacji z sieci źródłowej do docelowej poprzez urządzenie posiadające co najmniej dwa interfejsy sieciowe i stos IP. Routing przykład

Bardziej szczegółowo

Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci.

Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci. Struktura komunikatów sieciowych Każdy pakiet posiada nagłówki kolejnych protokołów oraz dane w których mogą być zagnieżdżone nagłówki oraz dane protokołów wyższego poziomu. Każdy protokół ma inne zadanie

Bardziej szczegółowo

BADANIE DOBORU TRAS W WIELODROGOWEJ ARCHITEKTURZE SIECIOWEJ ZE WZGLĘDU NA ZMIENNE WARUNKI SIECIOWE

BADANIE DOBORU TRAS W WIELODROGOWEJ ARCHITEKTURZE SIECIOWEJ ZE WZGLĘDU NA ZMIENNE WARUNKI SIECIOWE RAFAŁ POLAK rafal.polak@student.wat.edu.pl DARIUSZ LASKOWSKI dlaskowski@wat.edu.pl Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie BADANIE DOBORU TRAS W WIELODROGOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ruchem w sieci IP. Komunikat ICMP. Internet Control Message Protocol DSRG DSRG. DSRG Warstwa sieciowa DSRG. Protokół sterujący

Zarządzanie ruchem w sieci IP. Komunikat ICMP. Internet Control Message Protocol DSRG DSRG. DSRG Warstwa sieciowa DSRG. Protokół sterujący Zarządzanie w sieci Protokół Internet Control Message Protocol Protokół sterujący informacje o błędach np. przeznaczenie nieosiągalne, informacje sterujące np. przekierunkowanie, informacje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

OSPF... 3 Komunikaty OSPF... 3 Przyległość... 3 Sieć wielodostępowa a punkt-punkt... 3 Router DR i BDR... 4 System autonomiczny OSPF...

OSPF... 3 Komunikaty OSPF... 3 Przyległość... 3 Sieć wielodostępowa a punkt-punkt... 3 Router DR i BDR... 4 System autonomiczny OSPF... OSPF... 3 Komunikaty OSPF... 3 Przyległość... 3 Sieć wielodostępowa a punkt-punkt... 3 Router DR i BDR... 4 System autonomiczny OSPF... 4 Metryka OSPF... 5 Vyatta i OSPF... 5 Komendy... 5 Wyłączenie wiadomości

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy routingu IP

1. Podstawy routingu IP 1. Podstawy routingu IP 1.1. Routing i adresowanie Mianem routingu określa się wyznaczanie trasy dla pakietu danych, w taki sposób aby pakiet ten w możliwie optymalny sposób dotarł do celu. Odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. Routery i Sieci

PORADNIKI. Routery i Sieci PORADNIKI Routery i Sieci Projektowanie routera Sieci IP są sieciami z komutacją pakietów, co oznacza,że pakiety mogą wybierać różne trasy między hostem źródłowym a hostem przeznaczenia. Funkcje routingu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów CISCO protokoły rutingu: statyczny, RIP, IGRP, OSPF. Autorzy : Milczarek Arkadiusz Małek Grzegorz 4FDS

Konfiguracja routerów CISCO protokoły rutingu: statyczny, RIP, IGRP, OSPF. Autorzy : Milczarek Arkadiusz Małek Grzegorz 4FDS Konfiguracja routerów CISCO protokoły rutingu: statyczny, RIP, IGRP, OSPF Autorzy : Milczarek Arkadiusz Małek Grzegorz 4FDS Streszczenie: Tematem projektu jest zasada działania protokołów rutingu statycznego

Bardziej szczegółowo

6. Routing z wykorzystaniem stanu łącza, OSPF

6. Routing z wykorzystaniem stanu łącza, OSPF 6. Routing z wykorzystaniem stanu łącza, OSPF 6.1. Routing stanu łącza a routing wektora odległości Zasada działania protokołów routingu według stanu łącza jest inna niż w przypadku protokołów działających

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

MODEL OSI A INTERNET

MODEL OSI A INTERNET MODEL OSI A INTERNET W Internecie przyjęto bardziej uproszczony model sieci. W modelu tym nacisk kładzie się na warstwy sieciową i transportową. Pozostałe warstwy łączone są w dwie warstwy - warstwę dostępu

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Warstwa sieci i warstwa transportowa

Sieci komputerowe Warstwa sieci i warstwa transportowa Sieci komputerowe Warstwa sieci i warstwa transportowa Ewa Burnecka / Janusz Szwabiński ewa@ift.uni.wroc.pl / szwabin@ift.uni.wroc.pl Sieci komputerowe (C) 2003 Janusz Szwabiński p.1/43 Model ISO/OSI Warstwa

Bardziej szczegółowo

Routing statyczny vs. dynamiczny. Routing dynamiczny. Routing statyczny vs. dynamiczny. Wymagania stawiane protokołom routingu

Routing statyczny vs. dynamiczny. Routing dynamiczny. Routing statyczny vs. dynamiczny. Wymagania stawiane protokołom routingu Routing dynamiczny 1 Routing dynamiczny 5 Routing statyczny vs. dynamiczny Routing dynamiczny tablice routingu konfigurowane przez administratora (-ów), przewidywalny trasa po której pakiet jest przesyłany

Bardziej szczegółowo

Wykład 3: Internet i routing globalny. A. Kisiel, Internet i routing globalny

Wykład 3: Internet i routing globalny. A. Kisiel, Internet i routing globalny Wykład 3: Internet i routing globalny 1 Internet sieć sieci Internet jest siecią rozproszoną, globalną, z komutacją pakietową Internet to sieć łącząca wiele sieci Działa na podstawie kombinacji protokołów

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty implementacji IGP

Praktyczne aspekty implementacji IGP Praktyczne aspekty implementacji IGP Piotr Jabłoński pijablon@cisco.com 1 Ogólne rekomendacje Jeden proces IGP w całej sieci. Idealnie jeden obszar. Wiele obszarów w całej sieci w zależności od ilości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemem komendy

Zarządzanie systemem komendy Zarządzanie systemem komendy Nazwa hosta set system host name nazwa_hosta show system host name delete system host name Nazwa domeny set system domain name nazwa_domeny show system domain name delete system

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Plan wykładu Warstwa sieci Miejsce w modelu OSI/ISO unkcje warstwy sieciowej Adresacja w warstwie sieciowej Protokół IP Protokół ARP Protokoły RARP, BOOTP, DHCP

Bardziej szczegółowo

RUTERY. Dr inŝ. Małgorzata Langer

RUTERY. Dr inŝ. Małgorzata Langer RUTERY Dr inŝ. Małgorzata Langer Co to jest ruter (router)? Urządzenie, które jest węzłem komunikacyjnym Pracuje w trzeciej warstwie OSI Obsługuje wymianę pakietów pomiędzy róŝnymi (o róŝnych maskach)

Bardziej szczegółowo

CISCO FOR DUMMIES 2. WPROWADZENIE DO PROTOKOŁÓW ROUTINGU"

CISCO FOR DUMMIES 2. WPROWADZENIE DO PROTOKOŁÓW ROUTINGU CISCO FOR DUMMIES 2. WPROWADZENIE DO PROTOKOŁÓW ROUTINGU" ZANIM ZACZNIEMY 2 AGENDA Kilka słów o routerach Routing statyczny i dynamiczny Protokół routingu dynamicznego RIPv2 Protokół routingu dynamicznego

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Protokoły

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6.7.2: Śledzenie pakietów ICMP

Laboratorium 6.7.2: Śledzenie pakietów ICMP Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP R2-Central Serwer Eagle S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy Fa0/0 192.168.254.253 255.255.255.0

Bardziej szczegółowo

Adresacja IPv4 (Internet Protocol wersja 4)

Adresacja IPv4 (Internet Protocol wersja 4) Adresacja IPv4 (Internet Protocol wersja 4) Komputer, który chce wysłać pewne dane do innego komputera poprzez sieć, musi skonstruować odpowiednią ramkę (ramki). W nagłówku ramki musi znaleźć się tzw.

Bardziej szczegółowo

Badanie protokołów routingu

Badanie protokołów routingu lp wykonawca nr w dzienniku (dz) 1. Grzegorz Pol 2. Michał Grzybowski 3. Artur Mazur grupa (g) 3 Topologia: zadanie Protokół routingu wybór 1. RIPng 2. OSPFv3 x 3. EIGRP Tabela 1. Plan adresacji: dane

Bardziej szczegółowo

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP Część sieciowa Jeśli nie jesteśmy dołączeni do Internetu wyssany z palca. W przeciwnym przypadku numer sieci dostajemy

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK NIE ARACHNOFOBII!!! Sieci i komputerowe są wszędzie WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych WYKŁAD: Role

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieciach komputerowych

Komunikacja w sieciach komputerowych Komunikacja w sieciach komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK 2 Plan prezentacji Wstęp do adresowania IP Adresowanie klasowe Adresowanie bezklasowe - maski podsieci Podział na podsieci Translacja NAT i PAT

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie protokołu OSPF w systemie Linux

Konfigurowanie protokołu OSPF w systemie Linux Konfigurowanie protokołu OSPF w systemie Linux 1. Wprowadzenie Wymagania wstępne: wykonanie ćwiczeń Zaawansowana adresacja IP oraz Dynamiczny wybór trasy w ruterach Cisco. (Uwaga ze względu na brak polskich

Bardziej szczegółowo

Protokół wymiany sentencji, wersja 1

Protokół wymiany sentencji, wersja 1 Protokół wymiany sentencji, wersja 1 Sieci komputerowe 2011@ MIM UW Osowski Marcin 28 kwietnia 2011 1 Streszczenie Dokument ten opisuje protokół przesyłania sentencji w modelu klientserwer. W założeniu

Bardziej szczegółowo

Internet Protocol v6 - w czym tkwi problem?

Internet Protocol v6 - w czym tkwi problem? NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Internet Protocol v6 - w czym tkwi problem? dr inż. Adam Kozakiewicz, adiunkt Zespół Metod Bezpieczeństwa Sieci i Informacji IPv6 bo adresów było za mało IPv6 co to

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka grupy protokołów TCP/IP

Charakterystyka grupy protokołów TCP/IP Charakterystyka grupy protokołów TCP/IP Janusz Kleban Architektura TCP/IP - protokoły SMTP FTP Telnet HTTP NFS RTP/RTCP SNMP TCP UDP IP ICMP Protokoły routingu ARP RARP Bazowa technologia sieciowa J. Kleban

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie protokołu BGP w systemie Linux

Konfigurowanie protokołu BGP w systemie Linux Konfigurowanie protokołu BGP w systemie Linux 1. Wprowadzenie Wymagania wstępne: wykonanie ćwiczeń Zaawansowana adresacja IP oraz Dynamiczny wybór trasy w ruterach Cisco, znajomość pakietu Zebra. Internet

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Fizyczna budowa sieci - urządzenia sieciowe

Sieci komputerowe. Fizyczna budowa sieci - urządzenia sieciowe Sieci komputerowe Fizyczna budowa sieci - urządzenia sieciowe dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Urządzenia sieciowe:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK, ul. Ciepła 40 filia w EŁKU, ul. Grunwaldzka

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK, ul. Ciepła 40 filia w EŁKU, ul. Grunwaldzka 14 Protokół IP WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK, ul. Ciepła 40 Podstawowy, otwarty protokół w LAN / WAN (i w internecie) Lata 70 XX w. DARPA Defence Advanced Research Project Agency 1971

Bardziej szczegółowo

Podstawy MPLS. pijablon@cisco.com. PLNOG4, 4 Marzec 2010, Warszawa 1

Podstawy MPLS. pijablon@cisco.com. PLNOG4, 4 Marzec 2010, Warszawa 1 Podstawy MPLS Piotr Jabłoński pijablon@cisco.com 1 Plan prezentacji Co to jest MPLS i jak on działa? Czy moja sieć potrzebuje MPLS? 2 Co to jest MPLS? Jak on działa? 3 Co to jest MPLS? Multi Protocol Label

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 3 Temat ćwiczenia: Narzędzia sieciowe w systemie Windows 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

4. IGRP, konfiguracja RIP i IGRP na routerach Cisco

4. IGRP, konfiguracja RIP i IGRP na routerach Cisco 4. IGRP, konfiguracja RIP i IGRP na routerach Cisco 4.1. Wstępna konfiguracja protokołu RIP Aby włączyć protokół RIP, należy w trybie konfiguracji globalnej użyć następujących poleceń: Router(config)#router

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet Sieci Komputerowe Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet prof. nzw dr hab. inż. Adam Kisiel kisiel@if.pw.edu.pl Pokój 114 lub 117d 1 Kilka ważnych dat 1966: Projekt ARPANET finansowany przez DOD

Bardziej szczegółowo

ROUTOWANIE (TRASOWANIE) DYNAMICZNE, PROTOKOŁY ROUTOWANIA

ROUTOWANIE (TRASOWANIE) DYNAMICZNE, PROTOKOŁY ROUTOWANIA ROUTOWANIE (TRASOWANIE) DYNAMICZNE, PROTOKOŁY ROUTOWANIA Sposób obsługi routowania przez warstwę IP nazywa się mechanizmem routowania. Określenie to dotyczy przeglądania przez jądro tablicy routowania

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji kursu

Plan realizacji kursu Ramowy plan kursu Plan realizacji kursu Lp. Tematy zajęć Liczba godzin 1 Wprowadzenie do sieci komputerowych Historia sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci Role komputerów w sieci Typy

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Router. Router 2012-05-24

Sieci komputerowe. Router. Router 2012-05-24 Sieci komputerowe - Routing 2012-05-24 Sieci komputerowe Routing dr inż. Maciej Piechowiak 1 Router centralny element rozległej sieci komputerowej, przekazuje pakiety IP (ang. forwarding) pomiędzy sieciami,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami WAN

Zarządzanie sieciami WAN Zarządzanie sieciami WAN Dariusz CHAŁADYNIAK 1 Plan prezentacji Technologie w sieciach rozległych Technologia PSTN Technologia ISDN Technologia xdsl Technologia ATM Technologia Frame Relay Wybrane usługi

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁY RUTINGU W SIECIACH PAKIETOWYCH

PROTOKOŁY RUTINGU W SIECIACH PAKIETOWYCH LABORATORIUM SIECI WIELO-USŁUGOWE PROTOKOŁY RUTINGU W SIECIACH PAKIETOWYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI Warszawa, 2013 1 Wstęp Celem ćwiczenia jest zapoznanie z konfiguracją i działaniem

Bardziej szczegółowo

ISP od strony technicznej. Fryderyk Raczyk

ISP od strony technicznej. Fryderyk Raczyk ISP od strony technicznej Fryderyk Raczyk Agenda 1. BGP 2. MPLS 3. Internet exchange BGP BGP (Border Gateway Protocol) Dynamiczny protokół routingu Standard dla ISP Wymiana informacji pomiędzy Autonomous

Bardziej szczegółowo

Stos TCP/IP Warstwa Internetu. Sieci komputerowe Wykład 4

Stos TCP/IP Warstwa Internetu. Sieci komputerowe Wykład 4 Stos TCP/IP Warstwa Internetu Sieci komputerowe Wykład 4 Historia Internetu (1 etap) Wojsko USA zleca firmie Rand Corp. wyk. projektu sieci odpornej na atak nuklearny. Uruchomienie sieci ARPANet (1 IX

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 dr inż. Michał Sajkowski Instytut Informatyki PP pok. 227G PON PAN, Wieniawskiego 17/19 Michal.Sajkowski@cs.put.poznan.pl tel. +48 (61) 8

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 dr inż. Michał Sajkowski Instytut Informatyki PP pok. 227G PON PAN, Wieniawskiego 17/19 Michal.Sajkowski@cs.put.poznan.pl tel. +48 (61) 8

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska. Zastosowania protokołu ICMP Laboratorium podstaw sieci komputerowych

Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska. Zastosowania protokołu ICMP Laboratorium podstaw sieci komputerowych Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska Zastosowania protokołu ICMP Laboratorium podstaw sieci komputerowych Cel ćwiczenia Zastosowania protokołu ICMP Celem dwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Ograniczenie zasięgu transmisji wynika m.in. z energooszczędności ograniczonej mocy wyjściowej nadajnika radiowego Zasięg uzyskiwany w sieciach one-hop, można

Bardziej szczegółowo

Temat: Routing. 1.Informacje ogólne

Temat: Routing. 1.Informacje ogólne Temat: Routing 1.Informacje ogólne Routing (ang.- trasowanie) jest to algorytm, dzięki któremu możliwa jest wymiana pakietów pomiędzy dwoma sieciami. Jest to o tyle istotne, ponieważ gdyby nie urządzenia

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 15 DHCP Rola usługi DHCP Proces generowania dzierżawy Proces odnawienia dzierżawy Konfiguracja Agent przekazywania DHCP - 1 - Rola

Bardziej szczegółowo

Adresacja IP w sieciach komputerowych. Adresacja IP w sieciach komputerowych

Adresacja IP w sieciach komputerowych. Adresacja IP w sieciach komputerowych Adresacja IP w sieciach komputerowych 1. Model odniesienia OSI. Przyczyny powstania: - Gwałtowny rozwój i sieci komputerowych na początku lat 70. XX wieku, - Powstanie wielu niekompatybilnych ze sobą protokołów

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - adresacja internetowa

Sieci komputerowe - adresacja internetowa Sieci komputerowe - adresacja internetowa mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH 1 Wprowadzenie Co to jest adresacja? Przedmioty adresacji Sposoby adresacji Układ domenowy, a układ numeryczny

Bardziej szczegółowo

Podstawy Sieci Komputerowych Laboratorium Cisco zbiór poleceń

Podstawy Sieci Komputerowych Laboratorium Cisco zbiór poleceń Podstawy Sieci Komputerowych Laboratorium Cisco zbiór poleceń Tryby wprowadzania poleceń... 2 Uzyskanie pomocy... 2 Polecenia interfejsu użytkownika... 4 Wyświetlanie banerów (komunikatów)... 4 System

Bardziej szczegółowo

5. EIGRP. 5.1. Cechy i możliwości EIGRP

5. EIGRP. 5.1. Cechy i możliwości EIGRP 5. EIGRP 5.1. Cechy i możliwości EIGRP Protokół EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) został wprowadzony przez firmę Cisco w 1994 r. jako skalowalna i ulepszona wersja jej własnego protokołu

Bardziej szczegółowo

: Final. : Atos. : Atos IT Services

: Final. : Atos. : Atos IT Services WIDE AREA NETWORK - PROTOKÓŁ BGP JAKO PRZYKŁAD ZEWNETRZNEGO PROTOKOŁU ROUTINGU AUTHOR(S) DOCUMENT NUMBER : VERSION : : Mateusz Krupiński STATUS : Final SOURCE : Atos DOCUMENT DATE : 27 April 2013 NUMBER

Bardziej szczegółowo

Komunikacja pomiędzy sterownikami PLC za pomocą łącza GSM GPRS

Komunikacja pomiędzy sterownikami PLC za pomocą łącza GSM GPRS Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Komputerowe Systemy Sterowania Komunikacja pomiędzy sterownikami PLC za pomocą

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Protokoły warstwy sieciowej modelu OSI-ISO. dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl

Sieci komputerowe. Protokoły warstwy sieciowej modelu OSI-ISO. dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl Sieci komputerowe Protokoły warstwy sieciowej modelu OSI-ISO dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl Plan wykładu Wprowadzenie Opis warstw Protokoły IPX AppleTalk (DDP) Routing IPsec IP

Bardziej szczegółowo

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) jest pakietem najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych sieci komputerowych. TCP/IP - standard komunikacji otwartej (możliwość

Bardziej szczegółowo

Administracja sieciami LAN/WAN

Administracja sieciami LAN/WAN Administracja sieciami LAN/WAN Konfigurowanie routingu dynamicznego dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Tablica routingu Tablica

Bardziej szczegółowo

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Temat 8.9. Wykrywanie i usuwanie awarii w sieciach komputerowych. 1. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Sieci Komputerowe

Laboratorium Sieci Komputerowe Laboratorium Sieci Komputerowe Adresowanie IP Mirosław Juszczak 9 października 2014 Mirosław Juszczak 1 Sieci Komputerowe Na początek: 1. Jak powstaje standard? 2. Co to są dokumenty RFC...??? (czego np.

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki Wydział Informatyki P.S. Warstwy transmisyjne Protokoły sieciowe Krzysztof Bogusławski tel. 449 41 82 kbogu@man.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji E.16. Montaż i

Bardziej szczegółowo

Protokoły wspomagające. Mikołaj Leszczuk

Protokoły wspomagające. Mikołaj Leszczuk Protokoły wspomagające Mikołaj Leszczuk Spis treści wykładu Współpraca z warstwą łącza danych: o o ICMP o o ( ARP ) Protokół odwzorowania adresów ( RARP ) Odwrotny protokół odwzorowania adresów Opis protokołu

Bardziej szczegółowo

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak Protokół TCP/IP Protokół TCP/IP (Transmission Control Protokol/Internet Protokol) to zestaw trzech protokołów: IP (Internet Protokol), TCP (Transmission Control Protokol), UDP (Universal Datagram Protokol).

Bardziej szczegółowo

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl DHCP 1 Wykład Dynamiczna konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute

Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP R2-Central Serwer Eagle S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy

Bardziej szczegółowo

IPv6 Protokół następnej generacji

IPv6 Protokół następnej generacji IPv6 Protokół następnej generacji Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź,13maja2008 Wstęp Protokół IPv6 często nazywany również IPNG(Internet Protocol Next Generation)

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd

Laboratorium 3 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd Laboratorium 3 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd Konfigurowanie tras statycznych Cel dwiczenia Opanowanie umiejętności konfigurowania tras statycznych pomiędzy routerami w celu umożliwienia

Bardziej szczegółowo

Protokół BGP Podstawy i najlepsze praktyki Wersja 1.0

Protokół BGP Podstawy i najlepsze praktyki Wersja 1.0 Protokół BGP Podstawy i najlepsze praktyki Wersja 1.0 Cisco Systems Polska ul. Domaniewska 39B 02-672, Warszawa http://www.cisco.com/pl Tel: (22) 5722700 Fax: (22) 5722701 Wstęp do ćwiczeń Ćwiczenia do

Bardziej szczegółowo

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami Struktury sieciowe Struktury sieciowe Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne 15.1 15.2 System rozproszony Motywacja

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Zdalny dostęp 17 Wprowadzenie 17 Typy połączeń WAN 19 Transmisja asynchroniczna kontra transmisja synchroniczna

Bardziej szczegółowo

Maski o stałej i zmiennej długości (VLSM) Autor: Natalia Dajniak IVFDS

Maski o stałej i zmiennej długości (VLSM) Autor: Natalia Dajniak IVFDS Maski o stałej i zmiennej długości (VLSM) Autor: Natalia Dajniak IVFDS 1 STRESZCZENIE Projekt obejmuje wyjaśnienie pojęcia: maska sieciowa, maska o stałej długości, VLSM itp. Na przykładach pokazano podział

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

SK Moduł 6 - Studia Informatyczne

SK Moduł 6 - Studia Informatyczne 1 z 27 2014-01-03 13:21 SK Moduł 6 From Studia Informatyczne W przypadku sieci komputerowych, podobnie jak w przypadku tradycyjnych sposobów komunikacji, istnieje potrzeba określenia miejsca przeznaczenia,

Bardziej szczegółowo

Zadania z sieci Rozwiązanie

Zadania z sieci Rozwiązanie Zadania z sieci Rozwiązanie Zadanie 1. Komputery połączone są w sieci, z wykorzystaniem routera zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej a) Jak się nazywa ten typ połączenia komputerów? (topologia sieciowa)

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5

Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5 Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5 Format złożonego polecenia konfigurującego system pozycjonowania GPS SPY-DOG SAT ProSafe-Flota -KGPS A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K

Bardziej szczegółowo

Laboratorium sieci. Instrukcja do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015

Laboratorium sieci. Instrukcja do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015 Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji Laboratorium sieci Instrukcja do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015 ZTiT. Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji

Bardziej szczegółowo

Korporacyjne Sieci Bez Granic Corporate Borderless Networks

Korporacyjne Sieci Bez Granic Corporate Borderless Networks Korporacyjne Sieci Bez Granic Corporate Borderless Networks dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ mgr inż. Marcin Bończyk Projektowanie i budowa lokalnych sieci komputerowych

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE PYTANIA NA PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

PRZYKŁADOWE PYTANIA NA PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZYKŁADOWE PYTANIA NA PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Zawód: technik informatyk symbol cyfrowy: 312[01] opracował: mgr inż. Paweł Lalicki 1. Jaką kartę przedstawia poniższy rysunek?

Bardziej szczegółowo

1PSI: TEST do wykonania (protokoły sieciowe jedna prawidłowa odp.): Tematy prac semestralnych G. Romotowski. Sieci Komputerowe:

1PSI: TEST do wykonania (protokoły sieciowe jedna prawidłowa odp.): Tematy prac semestralnych G. Romotowski. Sieci Komputerowe: 1PSI: Tematy prac semestralnych G. Romotowski Sieci Komputerowe: TEST do wykonania (protokoły sieciowe jedna prawidłowa odp.): 1. Protokołem komunikacyjnym nazywamy: A. polecenie wydawane z wiersza poleceń,

Bardziej szczegółowo

Adresacja IPv4 - podstawy

Adresacja IPv4 - podstawy Adresacja IPv4 - podstawy LAN LAN... MAN... LAN Internet Internet = sieć sieci Problem jak adresować urządzenia w takiej sieci? 1 Budowa adresu IP rozmiar adresu IP: 4 bajty (32 bity) Adres IP jest hierarchiczny

Bardziej szczegółowo

Ruting dynamiczny EIGRP

Ruting dynamiczny EIGRP UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Zakład Teleinformatyki Celem ćwiczenia jest zapoznanie z protokołem rutingu EIGRP stosowanym w małych i średnich sieciach komputerowych.

Bardziej szczegółowo

Akademia CISCO. Skills Exam Wskazówki

Akademia CISCO. Skills Exam Wskazówki Akademia CISCO Skills Exam Wskazówki Podsieci Ustalenie liczby podsieci Podsiecią jest każda domena rozgłoszeniowa: dowolna kombinacja komputerów oraz przełączników wraz z interfejsami routerów, do których

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Zasada działania i konfigurowanie przełączników

Sieci komputerowe Zasada działania i konfigurowanie przełączników Sieci komputerowe Zasada działania i konfigurowanie przełączników dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Domena kolizyjna, zadania

Bardziej szczegółowo

Protokół IPv4 UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO. Laboratorium Sieci Komputerowych. ćwiczenie: 7

Protokół IPv4 UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO. Laboratorium Sieci Komputerowych. ćwiczenie: 7 UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Zakład Teleinformatyki 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z klasowym oraz bezklasowym adresowaniem protokołu IPv4, budową

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Materiały dydaktyczne do laboratorium Podstawy konfiguracji protokołów routingu dynamicznego RIP, OSPF oraz BGP wspieranych przez

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Diagnostyki Sieci

1 Moduł Diagnostyki Sieci 1 Moduł Diagnostyki Sieci Moduł Diagnostyki Sieci daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość badania dostępności w sieci Ethernet komputera lub innych urządzeń wykorzystujących do połączenia protokoły

Bardziej szczegółowo