Z.Z. Technologie Zbigniew warstwy Internetu. Zakrzewski Routing Sieci TCP/IP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z.Z. Technologie Zbigniew warstwy Internetu. Zakrzewski Routing Sieci TCP/IP"

Transkrypt

1 Technologie warstwy Internetu. Routing Protokoły routingu dynamicznego Z.Z. Technologie Zbigniew warstwy Internetu. Zakrzewski Routing Sieci TCP/IP ver. 1.0

2 RIPv1 RIPv1jest pierwszym protokołem ustanowionym jako sposób na dynamiczny routing. Do zasadniczych jego cech możemy zaliczyć: Wyłącznie klasowy routing Metryką używaną przy wyborze drogi jest liczba skoków (routerów) RFC 1058 Liczba skoków do danej sieci nie może przekroczyć 15, gdyż nie zostanie znaleziona trasa do tej sieci Aktualizacje routingu są automatycznie wysyłane jako komunikat rozgłoszeniowy lub grupowy co 30 sekund Nie zapewnia wsparcia dla uwierzytelniania routera Brak możliwości równoważenia obciążenia poprzez nadmiarowe (rezerwowe) łącza Długi czas konwergencji (osiągania zbieżności) Uaktualnienia przenoszone są przez UDP (port 520) Administracyjny dystans dla tego protokołu 120 Tabela routingu jest aktualizowana rozłożoną metodą Bellmana-Forda zapisywana jest tylko najlepsza pojedyncza droga do każdego punktu Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 2

3 Format pakietu RIPv1 RFC Polecenie Numer wersji [1] Pole zerowe (1) 2 bajty 32 Identyfikator rodziny adresów (AFI) sieć 1 Pole zerowe (2) 2 bajty 64 Adres sieciowy (zwykle IP) sieć Pole zerowe (3) 4 bajty Pole zerowe (4) 4bajty 160 Metryka (liczba skoków) do sieci 1 Dla IP wartość 2 Identyfikator rodziny adresów (AFI) sieć N Pole zerowe (1) 2 bajty Adres sieciowy (zwykle IP) sieć N Pole zerowe (2) 4 bajty Pole zerowe (3) 4 bajty Metryka (liczba skoków) do sieci N Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 3

4 Struktura wiadomości RIP RFC 1058 Maksymalnie 532 bajty Nagłówek IP Nagłówek UDP Wiadomość RIP 20 bajtów 8 bajtów x 25= 532 bajty Maksymalna wielkość wiadomości RIP = 52 bajty Minimalna wielkość wiadomości RIP Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 4

5 Eliminacja wpisu w tabeli RIP Algorytm linii czasu aktualizacji tablicy routingu wg protokołu RIPv1 RFC 1058 Aktualizacja wpisu w tabeli routingu 30 sekund Brak odpowiedzi -ustawienie wartości metryki na nieskończoność dla określonej sieci 3 minuty 4minuty Brak odpowiedzi -usunięcie wpisu z tabeli routingudla drogi uznanej za nieosiągalną (oczekiwanie przez 60 sekund od chwili maksymalizacji metryki) Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 5

6 RIPv2 RIPv2stanowi rozszerzenie funkcjonalności RIPv1 na wielu polach. Do zasadniczych jego cech możemy zaliczyć: Obsługa bezklasowego routingu (możliwość dokładnego maskowania) RFC 2453 Zapewnia wsparcia dla uwierzytelniania routera oraz wiadomości (MD5 128-bitowy) Metryką używaną przy wyborze drogi jest liczba skoków (routerów) Liczba skoków do danej sieci nie może przekroczyć 15, gdyż nie zostanie znaleziona trasa do tej sieci Aktualizacje routingu są automatycznie wysyłane jako komunikat multicastowy (eliminacja obsługi ruchu przez hosty nieroutujące) Brak możliwości równoważenia obciążenia poprzez nadmiarowe (rezerwowe) łącza Długi czas konwergencji (osiągania zbieżności) Uaktualnienia przenoszone są przez UDP (port 520) Administracyjny dystans dla tego protokołu 120 Tworzenie i aktualizowanie tabeli rozproszoną metodą Bellmana-Forda Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 6

7 Format pakietu RIPv RFC wyznaczona przez RIP w domenie IGP 0 Polecenie Numer wersji [2] Niewykorzystane 2 bajty Identyfikator rodziny adresów (AFI) sieć 1 Etykieta drogi 2 bajty 64 Adres sieciowy (zwykle IP) sieć Maska podsieci dla sieci 1 4 bajty Następny skok 4 bajty 160 Metryka (liczba skoków) do sieci 1 Dla IP wartość 2 Identyfikator rodziny adresów (AFI) sieć N Etykieta drogi 2 bajty Adres sieciowy (zwykle IP) sieć N Maska podsieci dla sieci N 4 bajty Następny skok 4 bajty Metryka (liczba skoków) do sieci N Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 7

8 Pakiet RIPv2 z uwierzytelnieniem RFC 2453 Polecenie Numer wersji [2] Niewykorzystane 2 bajty 0xFFFF Uwierzytelnienie hasło Rodzaj uwierzytelnienia (2 hasło tekstowe) 20 bajtów Identyfikator rodziny adresów (AFI) sieć 1 Etykieta drogi 2 bajty Adres sieciowy (zwykle IP) sieć 1 Maska podsieci dla sieci 1 4 bajty 20 bajtów Max 532 bajty Następny skok 4 bajty Metryka (liczba skoków) do sieci 1 Identyfikator rodziny adresów (AFI) sieć N Etykieta drogi 2 bajty Adres sieciowy (zwykle IP) sieć N Maska podsieci dla sieci N 4 bajty Następny skok 4 bajty Metryka (liczba skoków) do sieci N Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 8

9 RIPng RIPngstanowi uzupełnienie wspierające pracę sieci IPv6. Do zasadniczych jego cech możemy zaliczyć: Wsparcie dla protokołu IP tylko w wersji 6 (IPv6) RFC 2080 Nie zapewnia bezpośredniego wsparcia dla uwierzytelniania routera oraz wiadomości (usługa jest realizowana poprzez IPsec) Metryką używaną przy wyborze drogi jest liczba skoków (routerów) Nie wspiera odgórnego etykietowania dróg jak RIPv2 Liczba skoków do danej sieci nie może przekroczyć 15, gdyż nie zostanie znaleziona trasa do tej sieci Aktualizacje routingu są automatycznie wysyłane jako komunikat multicastowy FF02::9 (eliminacja obsługi ruchu przez hosty nieroutujące) Brak możliwości równoważenia obciążenia poprzez nadmiarowe (rezerwowe) łącza Długi czas konwergencji (osiągania zbieżności) Uaktualnienia przenoszone są przez UDP (port 521) Administracyjny dystans dla tego protokołu 120 Tworzenie i aktualizowanie tabeli rozproszoną metodą Bellmana-Forda Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 9

10 Format pakietu RIPng RFC Numer wersji 0 Polecenie Pole niewykorzystane (zerowe) 2 bajty [1 RIPngv1] IPv6-128-bitowy docelowy prefix wpisu trasy nr Etykieta drogi 2 bajty Długość prefixu Metryka Wpis trasy nr 1 Odpowiednik maski IPv6-128-bitowy docelowy prefix wpisu trasy nr N Wpis trasy nr N Etykieta drogi 2 bajty Długość prefixu Metryka Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 10

11 Wpis następnego skoku RIPng RFC bajtów 128-bitowy adres IPv6 następnego skoku Wpis next hop Same zera (0x0000) 2 bajty Same zera (0x00) 0xFF Wpis jest rozpoznawany na podstawie jedynek (0xFF) w miejscu metryki Tylko niezerowy adres IPv6 jest uznawany jako adres następnego skoku Zerowy adres wskazuje na inicjatora, czyli najbliższy węzeł Adresy następnego skoku są magazynowane osobno (inaczej niż w RIPv2) Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 11

12 IGRP IGRPpowstał przed zatwierdzeniem RIPv1, jednak zawiera więcej funkcjonalności. Do zasadniczych jego cech możemy zaliczyć: Wyłącznie klasowy routing Wektor odległości zawiera 5 różnych metryk dla każdej drogi Liczba skoków do danej sieci nie może przekroczyć 256 (numeracja od 0 do 255), gdyż nie zostanie znaleziona trasa do tej sieci Aktualizacje routingu są automatycznie wysyłane jako komunikat grupowy (multicastowy) co 90 sekund (z 10% tolerancją) niedostępność sieci jest włączana po czasie 3x90 sekund braku odpowiedzi Nie zapewnia wsparcia dla uwierzytelniania routera Posiada możliwości równoważenia oraz dzielenia obciążenia poprzez wykorzystanie różnych dróg do tej samej sieci (load balancing) Długi czas konwergencji (osiągania zbieżności) Uaktualnienia przenoszone są bezpośrednio przez IP (typ protokołu 9) Administracyjny dystans dla tego protokołu 100 Tabela routingu jest aktualizowana rozłożoną zmodyfikowanąmetodą Bellmana-Forda ze względu na load balancing Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 12

13 Format pakietu IGRP Nagłówek Wersja Operacja Licznik edycji Numer ID procesu IGRP 2 bajty Liczba dróg wewnętrznych wpisy dla sieci bezpośrednio połączonych Liczba domyślnych dróg zewnętrznych Liczba dróg zewnętrznych wpisy dla sieci połączonych pośrednio Bity kontroli parzystości 2 bajty 12 bajtów Adres sieci docelowej 3 bajty Opóźnienie Opóźnienie 3 bajty Pasmo przenoszenia 3 bajty Pasmo przenoszenia Najmniejsze MTU tej ścieżki 2 bajty Niezawodność 14 bajtów Przeciążenie Liczba skoków Adres sieci docelowej 3 bajty Adres sieci docelowej Opóźnienie 3 bajty Pasmo przenoszenia 3 bajty Najmniejsze MTU tej ścieżki 2 bajty Najmniejsze MTU Niezawodność Przeciążenie Liczba skoków 14 bajtów Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 13

14 EIGRP EIGRPstanowi rozszerzenie IGRPoraz zawiera wiele nowych funkcjonalności. Do zasadniczych jego cech możemy zaliczyć: Bezklasowy routing dyfuzyjny zapewniający brak zapętlania - DUAL Wektor odległości zawiera 5 różnych metryk (złożona metryka) Liczba skoków do danej sieci nie może przekroczyć 256 (numeracja od 0 do 255) domyślna wartość wynosi 100 Aktualizacje routingu są automatycznie wysyłane jako komunikat grupowy (multicastowy: ) co 90 sekund (z 10% tolerancją) niedostępność sieci jest włączana po czasie 3x90 sekund braku odpowiedzi Nie zapewnia wsparcia dla uwierzytelniania routera Posiada możliwości równoważenia oraz dzielenia obciążenia poprzez wykorzystanie różnych dróg do tej samej sieci (load balancing) Krótki czas konwergencji (osiągania zbieżności) - DUAL Uaktualnienia przenoszone są bezpośrednio przez IP (typ protokołu 88) Administracyjny dystans dla tego protokołu 90 (wew), 170 (zew) Zmianami w 3 tabelach (sąsiadów, routingu i topologii) zarządza algorytm DUAL (Diffusing Update ALgorithm) Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 14

15 Format nagłówka EIGRP Wersja [1] 1bajt Kod operacyjny Bity kontroli parzystości 2 bajty Flagi (1 nowe ustawienia sąsiada, 2 tryb warunkowego odbioru multicastowego) 4 bajty Sekwencja (wsparcie dla niezawodnego dostarczania wiadomości) 4 bajty 20 bajtów Potwierdzenie ACK (przedstawia sekwencyjny numer od sąsiada) 4 bajty Numer autonomicznego systemu (identyfikator tego procesu routingu EIGRP) 4 bajty Typ pola TLV 2 bajty Długość pola TLV 2 bajty Zmienna wielkość Wartość komunikatu EIGRP (TLV, Type-Length-Value) o zmiennej długości W polu Kod operacji określamy typ pakietu: aktualizacja (update) wartość 1 zapytanie (query) wartość 3 odpowiedź (reply) wartość 4 aktywności sąsiedzkiej (Hello) wartość 5 Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 15

16 Komunikat z parametrami EIGRP Typ pola TLV [0x0001] 2 bajty Długość pola TLV 2 bajty K1 1 bajt K2 1 bajt K3 1 bajt K4 1 bajt K5 1 bajt Zarezerwowany 1 bajt Czas wstrzymania 2 bajty 12 bajtów Czas oczekiwania przekazany do sąsiedniego routera na uznanie routera ogłaszającego za wyłączony Komunikat z parametrami EIGRP zawiera wagi potrzebne do obliczeń złożonej metryki: K1(szerokość pasma) domyślna wartość 1 K2 (obciążenie) domyślna wartość 0 K3 (opóźnienie) domyślna wartość 1 K4 (niezawodność) domyślna wartość 0 K5(niezawodność) domyślna wartość 0 Metryka domyślna = [K1 * szerokość pasma + K3 * opóźnienie] * /szerokość pasma [kb/s] Suma opóźnień/10ms Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 16

17 Wewnętrzny komunikat EIGRP Typ pola TLV [0x0002] 2 bajty Długość pola TLV 2 bajty Następny skok 4 bajty Opóźnienie 4 bajty Szerokość pasma 4 bajty Jednostka MTU 3 bajty Licznik skoków 28 bajtów Niezawodność Obciążenie Zarezerwowane 2 bajty Długość prefiksu Miejsce przeznaczenia 3 bajty Do najistotniejszych pól komunikatu zaliczamy: Opóźnienie suma opóźnień w jednostkach 10ms od źródła do celu (0xFFFFFFFF oznacza trasę nieosiągalną)) Szerokość pasma najniższa skonfigurowana szerokość pasma na dowolnym interfejsie znajdującym się na drodze Długość prefiksu określa liczbę bitów sieci w masce podsieci Miejsce przeznaczenia docelowy adres trasy Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 17

18 Zewnętrzny komunikat EIGRP Typ pola TLV [0x0003] 2 bajty Długość pola TLV 2 bajty Następny skok 4 bajty Początkowy router 4 bajty Numer początkowego systemu autonomicznego 4 bajty Znacznik arbitralności 4 bajty Zewnętrzne źródło trasy Metryka zewnętrznego protokołu 4 bajty Identyfikator zewn. Zarezerwowane 2 bajty protokołu Opóźnienie 4 bajty Szerokość pasma 4 bajty Jednostka MTU 3 bajty Flagi Licznik skoków Wewnętrzne źródło trasy Niezawodność Obciążenie Zarezerwowane 2 bajty Długość prefiksu Miejsce przeznaczenia 3 bajty Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 18

19 OSPFv2 OSPFv2stanowi dobry wybór dla dużych sieci wewnętrznych. Do zasadniczych jego cech możemy zaliczyć: RFC 2328 Bezklasowy routing zapewniający brak zapętlania podział na poddomeny Podział poddomenowywymusza stosowanie hierarchicznej struktury sieci z centralnym obszarem nadrzędnym (zerowym) Jest protokołem typu stanu łącza (link state) tylko wewnątrz danej domeny Liczba routerów w wydzielonej sieci trasowania może wynosić 500 Trasowanie wykonywane jest wielościeżkowo oraz najmniejszym kosztem Zapewnia wsparcia dla uwierzytelniania routera oraz wiadomości Posiada możliwości równoważenia oraz dzielenia obciążenia poprzez wykorzystanie różnych dróg do tej samej sieci (load balancing) Krótki czas konwergencji (osiągania zbieżności) podział na podsieci Uaktualnienia przenoszone są bezpośrednio przez IP (typ protokołu 89) Administracyjny dystans dla tego protokołu 110 W ramach pojedynczego obszaru wszystkie routery przeliczają trasy samodzielnie wg algorytmu Dijkstry pomiędzy obszarami stosowany jest wektor odległości, czyli przekazywanie tablic routingowych Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 19

20 OSPF dzieli sieć na obszary R1 BGP R3 R2 R4 R7 Obszar 0 R8 R6 R5 R9 R10 R11 R12 Obszar 1 Obszar 2 R13 R2 router graniczny (boundary) R3, R4, R7 routery rdzeniowe (core) R5, R6, R8, R13 routery brzegowe (border) R9, R10, R11, R12, R14, R15 routery wewnętrzne (interior) R14 Obszar 3 R15 Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 20

21 Ogłoszenia łącze-stan: LSA OSPF Rodzaje ogłoszeń dotyczących LSA (Link State Advertisement) łącze-stan: Router LSA (typecode= 1) -generowany dla połączeń punkt-punkt dla każdego interfejsu Network LSA (typecode= 2) jest stosowany w sieciach z wielopunktowym dostępem; komunikat jest desygnowany przez desygnowany router DR Network SummaryLSA (typecode= 3) - generowany przez router brzegowy ABR w celu ogłaszania dostępu do sieci z innego obszaru; dystrybucja prefixów IP pomiędzy obszarami AutonomousSystem BorderRouter (ASBR)SummaryLSA (typecode= 4) generowany przez router brzegowy do obszaru zewnętrznego AS ExternalLSA (typecode= 5) generowany przez router brzegowy ASBR w formie zewnętrznego ogłoszenia LSA Group MembershipLSA (typecode= 6) stosowany w multicastowym (grupowym) trybie OSPF NSSA ExternalLSA (typecode= 7) dla obszarów niezbyt cząstkowych ExternalAtributesLSA (typecode= 8) atrybuty na zewnątrz łącza (dla BGP); przestarzałe, zamiast tego stosowane będą 3 nowe typy OpaqueLSA, które będą określały zasięg propagacji informacji (type code = 9, 10 i 11) Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 21

22 Pakiety protokołu OSPF OSPFv2 wykorzystuje 5 typów pakietów LSP(Link-State-Protocol): Hello służą do tworzenia o podtrzymywania przyległości z innymi routerami OSPF (Typ = 1) DBD(DatabaseDescription) -opis bazy danych -pakiet zawiera skróconą listę bazy danych łącze-stan routera wysyłającego i jest używany przez odbierające routery do sprawdzania lokalnej bazy danych łącze-stan (Typ = 2) LSR(Link State Request) routery odbierające mogą żądać dodatkowych informacji o dowolnym wpisie z opisu DBD, wysyłając żądanie LSR (Typ = 3) LSU(Link State Update) pakiety aktualizacji są używane do odpowiadania na LSR i do ogłaszania nowych informacji. Pakiety LSU zawierają 7 różnego typu ogłoszeń LSA (Typ = 4) LSAck(Link State Acnowledgment) po odebraniu pakietu LSU router wysyła potwierdzenie (Typ = 5) Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 22

23 Nagłówek pakietu OSPFv2 i pakiet HELLO RFC Wersja = 2 Typ = 1 Długość pakietu 2 bajty Identyfikator routera 4 bajty Identyfikator obszaru 4 bajty Bity kontroli parzystości 2 bajty AuType- typ uwierzytelniania 2 bajty Uwierzytelnianie (hasło) 8 bajtów Nagłówek pakietu OSPFv2 Uwierzytelnianie (ciąg dalszy hasła) Maska podsieci 4 bajty Czas trwania HELLO 2 bajty Opcja Priorytet routera Czas uznania za nieczynny 4 bajty Router desygnowany (DR) 4 bajty Pakiety HELLO OSPFv2 Zapasowy router desygnowany (BDR) 4 bajty Lista sąsiadów 4 bajty na każdego Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 23

24 Rodzaje uwierzytelniania w OSPFv2 Typ Znaczenie Pole uwierzytelniania 0 Brak uwierzytelniania Dowolna wartość 1 Uwierzytelnianie oparte na prostym tekstowym haśle 2 Uwierzytelnianieprzy pomocy kryptograficznej sumy kontrolnej MD5 8-bajtowe hasło RFC 2328 Dodane jest kolejne 8-bajtowe pole x000 2 bajty Klucz ID 1 bajt Wielkość danych Au Numer kryptograficznej sekwencji 4 bajty Zwykle pola uwierzytelniania (16 bajtów) dodawane są na końcu pakietu OSPF Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 24

25 Pakiet DBD protokołu OSPFv2 RFC Wersja = 2 Typ = 2 Długość pakietu 2 bajty Identyfikator routera 4 bajty Identyfikator obszaru 4 bajty Bity kontroli parzystości 2 bajty AuType- typ uwierzytelniania 2 bajty Uwierzytelnianie (hasło) 8 bajtów Nagłówek pakietu OSPFv2 Uwierzytelnianie (ciąg dalszy hasła) Największy niefragmentowalny MTU 2 bajty Opcje 1 bajt Sekwencyjny numer DD sesji komunikacji z bazą danych 4 bajty I M M S Pakiety DBD OSPFv2 Nagłówki ogłoszeń LSA (część z nich lub wszystkie) Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 25

26 Pakiet LSR protokołu OSPFv2 RFC Wersja = 2 Typ = 3 Długość pakietu 2 bajty Identyfikator routera 4 bajty Identyfikator obszaru 4 bajty Bity kontroli parzystości 2 bajty AuType- typ uwierzytelniania 2 bajty Uwierzytelnianie (hasło) 8 bajtów Nagłówek pakietu OSPFv2 Uwierzytelnianie (ciąg dalszy hasła) Rodzaj LSA łącze-stan (router lub sieć) 4 bajty ID stanu łącza (określone przez typ ogłoszenia łącze-stan) 4 bajty Adres routera wysyłającego bieżące LSA 4 bajty Nagłówki żądań LSA (część z nich lub wszystkie) Pakiety LSR OSPFv2 Rodzaj LSA łącze-stan (router lub sieć) 4 bajty ID stanu łącza (określone przez typ ogłoszenia łącze-stan) 4 bajty Adres routera wysyłającego bieżące LSA 4 bajty Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 26

27 Pakiet LSU protokołu OSPFv2 RFC Wersja = 2 Typ = 4 Długość pakietu 2 bajty Identyfikator routera 4 bajty Identyfikator obszaru 4 bajty Bity kontroli parzystości 2 bajty AuType- typ uwierzytelniania 2 bajty Uwierzytelnianie (hasło) 8 bajtów Nagłówek pakietu OSPFv2 Uwierzytelnianie (ciąg dalszy hasła) Łączna liczba aktualizacyjnych ogłoszeń LSA 4 bajty Pakiety LSU OSPFv2 Aktualizacyjne dotyczące ogłoszeń LSA (jedno lub więcej) Pakiety LSA Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 27

28 Nagłówek pakietu LSA protokołu OSPFv2 RFC 2328 Maksymalny czas życia LSA (MaxAge) wynosi 1 godzinę Age: Liczba sekund od wysłania żądania 2 bajty Opcje domeny OSPF Typ (od 1 do 11) Identyfikator ID-LSA Łącze-stan 4 bajty Identyfikator źródłowego routera OSPF 4 bajty Sekwencyjny numer kolejnego ogłoszenia LSA 4 bajty Długość pakietu LSA wraz z nagłówkiem Bity kontroli parzystości 2 bajty 2 bajty Zabezpieczają cały pakiet oprócz pola Age Długość podana w bajtach Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 28

29 Ładunek pakietu LSA routera OSPFv2 Łącze wirtualne Router graniczny AS Router brzegowy RFC V E B 0x00 Liczba łączy (interfejsów routera) 2 bajty Typ łącza Identyfikator ID łącza 4 bajty Dane dotyczące łącza 4 bajty N-TOS liczba usług Metryka 2 bajty TOS rodzaj usług 0x00 Metryka TOS 2 bajty Typ łącza Identyfikator ID łącza 4 bajty Dane dotyczące łącza 4 bajty N-TOS liczba usług Metryka 2 bajty TOS rodzaj usług 0x00 Metryka TOS 2 bajty Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 29

30 Zestawienie typów łączy dla LSA routera RFC 2328 Typ łącza Opis ID łącza Dane na temat łącza 1 Łącze typu punkt- Sąsiednie routery, Adres IP interfejsu punkt ID routera źródłowego routera 2 Łącze do sieci tranzytowej 3 Łącze do zakończenia sieci IP adres interfejsu wyznaczonego routera AdresIP sieci lub podsieci Adres IP interfejsu źródłowego routera Adres IP sieci 4 Łącze wirtualne Sąsiednie routery, IP Adres IP interfejsu routera Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 30

31 Ładunek pakietu LSA sieci OSPFv2 RFC Maska sieci (standardowa maska podsieci) 4 bajty Dołączone routery (jeden wpis (4 bajty) dla każdego przyległego routera) Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 31

32 OSPFv3 OSPFv3stanowi protokół OSPF dla sieci IPv6. Do zasadniczych jego cech możemy zaliczyć: Bezklasowy routingipv6 zapewniający brak zapętlania podział na poddomeny RFC 2740 Podział poddomenowywymusza stosowanie hierarchicznej struktury sieci z centralnym obszarem nadrzędnym (zerowym) Jest protokołem typu stanu łącza (link state) tylko wewnątrz danej domeny Liczba routerów w wydzielonej sieci trasowania może wynosić 500 Trasowanie wykonywane jest wielościeżkowo oraz najmniejszym kosztem Nie zapewnia wsparcia dla uwierzytelniania routera oraz wiadomości Posiada możliwości równoważenia oraz dzielenia obciążenia poprzez wykorzystanie różnych dróg do tej samej sieci (load balancing) Krótki czas konwergencji (osiągania zbieżności) podział na podsieci Uaktualnienia przenoszone są bezpośrednio przez IP (typ protokołu 89) Administracyjny dystans dla tego protokołu 110 W ramach pojedynczego obszaru wszystkie routery przeliczają trasy samodzielnie wg algorytmu Dijkstry pomiędzy obszarami, wektor odległości Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 32

33 Nagłówek pakietu OSPFv3 RFC Wersja = 3 Typ ładunku Długość pakietu 2 bajty Identyfikator routera 4 bajty Identyfikator obszaru 4 bajty Bity kontroli parzystości 2 bajty ID Instancji 0x00 W części ładunkowej umieszczane są te same typy wiadomości co w OSPFv2 (Hello, DD, LS DatabaseRequest, LS DatabaseUpdate, LS Acknowledgment), jednak w wielu miejscach różnią się co do budowy Uwierzytelnianie jest realizowane w obszarze rozszerzeń nagłówka IPv6 Możliwość realizacji kilku instancji OSPFv3 w ramach tego samego połączenia (pole ID Instancji) ma zastosowanie tylko w przypadku łączy lokalnych Adresy grupowe (multicastowe) są stosowane w odniesieniu do adresów IPv4 dla OSPFv2 ( , ), czyli dla IPv6 są to: FF02::5 oraz FF02::6 (tak samo funkcjonują tylko w zakresie połączeń lokalnych) Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 33

34 Protokół IntegratedIS-IS IntegratedIS-ISstanowi dostosowanie opracowania protokołuiso/is-isdla sieci autonomicznych IP. Do zasadniczych jego cech możemy zaliczyć: Bezklasowy routing IPv4 zapewniający obsługę VLSM (osobna wersja dla IPv6) Jest protokołem typu stanu łącza (link state) wewnątrz danej domeny Każdy router IS-IS buduje niezależnie bazę na temat topologii sieci Do poszukiwania najlepszej drogi jest stosowany algorytm Dijkstry RFC 1195 Wprowadzono podział na interobszaryoraz intraobszary(tryby pracy routerów: 1 intra, 2 inter, 1-2 obydwa) brak obszaru 0 Granicę między sieciami wyznaczają routery poziomów 2 lub 1-2 Trasowanie wykonywane jest wielościeżkowo oraz najmniejszym kosztem Umożliwia obsługę innych protokołów niż IP w wersji ISO/IS-IS Posiada możliwości równoważenia oraz dzielenia obciążenia poprzez wykorzystanie różnych dróg do tej samej sieci (load balancing) oraz obługiwania dużych sieci zastosowanie do sieci operatorskich ISP Administracyjny dystans dla tego protokołu 115 Wykorzystuje pakiety Hallo oraz podsumowania adresów między obszarami Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 34

35 Protokół BGPv4 BGPv4(BorderGatewayProtocol) jest stosowany jako podstawowy rdzeniowy protokół routingowyw rozległych zewnętrznych sieciach Internet. Do jego cech charakterystycznych można zaliczyć: Routingzarówno w wersji IPv4 jak i IPv6 Bazowanie na określaniu wektora ścieżki (odległości) Jest transportowany przez protokół TCP(aktualizacje: port 179) Cała tablica trasowania jest wymieniana tylko podczas początkowej sesji RFC 4271 Sesje BGP są utrzymywane poprzez wiadomości typu "keepalive wysyłane co 30 sekund Każda zmiana w sieci powoduje wysłanie zawiadomienia o aktualizacji BGP ma swoją własną tablicę BGP. Każda pozycja w sieci musi znaleźć się najpierw w tablicy BGP Obsługuje VLSM, czyli bezklasowe trasowanie międzydomenowe Możliwość tworzenia własnych zasad podejmowania decyzji o routowaniu Jest w pełni zdecentralizowanym protokołem tworzącym system NSFNET Możliwość agregacji dróg routingowychw celu zmniejszenia zapotrzebowania na rezerwację zasobów w pojedynczej drodze połączeniowej Z.Z. Technologie warstwy Internetu. Routing Sieci TCP/IP 35

Sieci komputerowe. Routing. dr inż. Andrzej Opaliński. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. www.agh.edu.pl

Sieci komputerowe. Routing. dr inż. Andrzej Opaliński. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. www.agh.edu.pl Sieci komputerowe Routing Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie dr inż. Andrzej Opaliński Plan wykładu Wprowadzenie Urządzenia Tablice routingu Typy protokołów Wstęp Routing Trasowanie (pl) Algorytm Definicja:

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Rick Graziani, Allan Johnson - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2

Spis treúci. Księgarnia PWN: Rick Graziani, Allan Johnson - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2 Księgarnia PWN: Rick Graziani, Allan Johnson - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2 Spis treúci O autorach... 17 O redaktorach technicznych... 17 Dedykacje... 18 Podziękowania... 19 Symbole

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów CISCO protokoły rutingu: statyczny, RIP, IGRP, OSPF. Autorzy : Milczarek Arkadiusz Małek Grzegorz 4FDS

Konfiguracja routerów CISCO protokoły rutingu: statyczny, RIP, IGRP, OSPF. Autorzy : Milczarek Arkadiusz Małek Grzegorz 4FDS Konfiguracja routerów CISCO protokoły rutingu: statyczny, RIP, IGRP, OSPF Autorzy : Milczarek Arkadiusz Małek Grzegorz 4FDS Streszczenie: Tematem projektu jest zasada działania protokołów rutingu statycznego

Bardziej szczegółowo

Administracja sieciami LAN/WAN

Administracja sieciami LAN/WAN Administracja sieciami LAN/WAN Konfigurowanie routingu dynamicznego dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Tablica routingu Tablica

Bardziej szczegółowo

BADANIE DOBORU TRAS W WIELODROGOWEJ ARCHITEKTURZE SIECIOWEJ ZE WZGLĘDU NA ZMIENNE WARUNKI SIECIOWE

BADANIE DOBORU TRAS W WIELODROGOWEJ ARCHITEKTURZE SIECIOWEJ ZE WZGLĘDU NA ZMIENNE WARUNKI SIECIOWE RAFAŁ POLAK rafal.polak@student.wat.edu.pl DARIUSZ LASKOWSKI dlaskowski@wat.edu.pl Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie BADANIE DOBORU TRAS W WIELODROGOWEJ

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Protokoły warstwy sieciowej modelu OSI-ISO. dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl

Sieci komputerowe. Protokoły warstwy sieciowej modelu OSI-ISO. dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl Sieci komputerowe Protokoły warstwy sieciowej modelu OSI-ISO dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl Plan wykładu Wprowadzenie Opis warstw Protokoły IPX AppleTalk (DDP) Routing IPsec IP

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE - Wykłady Opracowano z wykorzystaniem materiałów firmy CISCO

SIECI KOMPUTEROWE - Wykłady Opracowano z wykorzystaniem materiałów firmy CISCO SIECI KOMPUTEROWE - Wykłady Opracowano z wykorzystaniem materiałów firmy CISCO Wykład I zagadnienia wstępne i definicje podstawowe 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Charakterystyka przedmiotu 1.2. Warunki zaliczenia

Bardziej szczegółowo

W drodze do CCNA. Część II

W drodze do CCNA. Część II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka ennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik zytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

: Final. : Atos. : Atos IT Services

: Final. : Atos. : Atos IT Services WIDE AREA NETWORK - PROTOKÓŁ BGP JAKO PRZYKŁAD ZEWNETRZNEGO PROTOKOŁU ROUTINGU AUTHOR(S) DOCUMENT NUMBER : VERSION : : Mateusz Krupiński STATUS : Final SOURCE : Atos DOCUMENT DATE : 27 April 2013 NUMBER

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWE

Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWE Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWE Wykład I pojęcia podstawowe 1. Podział ogólny sieci komputerowych ze względu na obszar: - lokalne sieci komputerowe LAN (Local Area Network),

Bardziej szczegółowo

Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1

Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1 Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1 Adam Przybyłek http://przybylek.wzr.pl Uniwersytet Gdański, 2008 Wstęp TCP/IP 2 to obecnie najpopularniejszy stos protokołów, umożliwiający łączenie heterogenicznych

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Podstawy działania routerów i routingu Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Protokoły wektora odległości. Protokoły stanu łącza

Protokoły wektora odległości. Protokoły stanu łącza Protokoły wektora odległości Protokoły stanu łącza 1 Protokoły klasowe 0-127 128-191 192-223 Dla protokołów klasowych stosowane są następujące zasady ogłaszania sieci lub podsieci: Jeżeli podsieć oraz

Bardziej szczegółowo

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIRUNEK: SIECIOWE SYSTEMY INFOTMARYCZNE Imię i nazwisko autora : Maciej Michalski Nr albumu: 11753 Tytuł pracy : Implementacja Firewall

Bardziej szczegółowo

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) jest pakietem najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych sieci komputerowych. TCP/IP - standard komunikacji otwartej (możliwość

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sieci komputerowych

Wprowadzenie do sieci komputerowych 16 Wprowadzenie do sieci komputerowych Siecią komputerową nazywa się grupę komputerów lub innych urządzeń połączonych z sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia zasobów, na przykład: korzystania ze

Bardziej szczegółowo

Eksploatowanie rozległych sieci komputerowych WAN 312[02].Z3.03

Eksploatowanie rozległych sieci komputerowych WAN 312[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Skarżyńska Eksploatowanie rozległych sieci komputerowych WAN 312[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych. Instytut Telekomunikacji PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych. Instytut Telekomunikacji PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Łukasz Dobrodziej, Jakub Maćkowiak LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP).

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). 84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). UDP (ang. User Datagram Protocol - Datagramowy Protokół Użytkownika) jeden z podstawowych protokołów internetowych. Umieszcza

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO

INFRASTRUKTURA LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Łukasz Dobrodziej, Jakub Maćkowiak INFRASTRUKTURA LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO

Bardziej szczegółowo

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Podstawy sieci komputerowych... 9 Definiowanie sieci komputerowej... 10 Zastosowania sieci komputerowych... 11 Zastosowania biznesowe... 12 Zastosowania prywatne... 13

Bardziej szczegółowo

Organizacja - - - - -

Organizacja - - - - - Sieci komputerowe Strona 1 Organizacja 17 lutego 2010 12:19 1) 2) 3) 4) 5) będzie egzamin zerowy na ostatnich zajęciach, jest to dodatkowy termin niezależny od egzaminów w sesji ocena = 2 * wynik_egzaminu

Bardziej szczegółowo

Automatyczna konfiguracja IPv6 za pomocą DHCPv6

Automatyczna konfiguracja IPv6 za pomocą DHCPv6 Automatyczna konfiguracja IPv6 za pomocą DHCPv6 Tomasz Mrugalski 1 Informacje wstępne: Rodzina protokołów IPv6 W niniejszym punkcie przedstawione zostały zagadnienia związane z rodziną

Bardziej szczegółowo

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Kierunek Elektrotechnika PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl BSS - v2013 1 Zestawienie producentów zapór

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Quality of Service (QoS)

Quality of Service (QoS) Quality of Service (QoS) Definicja QoS jest związana z technicznym podejściem do zapewnienia parametrów transmisji danych. Użytkownik korzystający z usługi czy dostawca zapewniający tę usługę mają pewne

Bardziej szczegółowo