Wstęp... 2 Ruting statyczny... 3 Ruting dynamiczny... 3 Metryka i odległość administracyjna... 4 RIPv RIPv EIGRP... 5 EIGRP komunikaty...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp... 2 Ruting statyczny... 3 Ruting dynamiczny... 3 Metryka i odległość administracyjna... 4 RIPv1... 5 RIPv2... 5 EIGRP... 5 EIGRP komunikaty..."

Transkrypt

1 Wstęp... 2 Ruting statyczny... 3 Ruting dynamiczny... 3 Metryka i odległość administracyjna... 4 RIPv RIPv EIGRP... 5 EIGRP komunikaty... 5 EIGRP metryka... 6 EIGRP tablice... 6 EIGRP trasy... 6 OSPF... 7 OSPF - komunikaty... 7 OSPF - przyległość... 7 OSPF DR i BDR... 7 OSPF system autonomiczny... 8 OSPF metryka... 8 Interfejs pasywny... 8 Podzielony horyzont... 8 Podzielony horyzont z zatruciem wstecz... 8

2 Wstęp Ruting można podzielić na dwie grupy: Statyczny trasy definiowane są ręcznie poprzez podanie adresu następnego skoku dla danej sieci docelowej, Dynamiczny, protokoły: o RIP (Routing Information Protocol) v1/v2/ng, o IGRP (Interior Gateway Routing Protocol), o EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol), o OSPF (Open Shortest Path First), o IS-IS (Intermediate System-to-Intermediate System), o BGP (Border Gateway Protocol). Każdy ruter przechowuje tablice rutingu w której znaleźć można informacje na temat tras takie jak: typ trasy, adres sieci docelowej wraz z maską, odległość administracyjna oraz metryka, interfejs następnego skoku. Informacje te są niezbędne do przekierowania pakietu we właściwe miejsce. Możliwe typy tras to: Bezpośrednio podłączona w momencie gdy na interfejsie skonfigurowany zostanie adres IP i maska sieci wówczas w tablicy rutingu pojawi się wpis dotyczący tej sieci z literą C na początku. Litera C oznacza connected czyli sieć przyłączoną bezpośrednio. Trasa statyczna jest to trasa do sieci zdalnej skonfigurowana ręcznie przez administratora systemu. Wpis w tablicy rutingu musi zawierać adres sieciowy wraz z maską podsieci oraz IP rutera następnego skoku. Trasa statyczna zawiera na początku identyfikator S (static). Przykładowa trasa statyczna została przedstawiona na poniższym zrzucie ekranu. Analizując powyższy zrzut ekranu widzimy, że gdy pakiet ma trafić do jakiegoś komputera w sieci /8 wówczas zostanie on przekazany do rutera następnego skoku o adresie Trasa dynamiczna wpisy dotyczące zdalnych sieci mogą być dodawane do tablicy rutingu za pomocą dynamicznych protokołów rutingu. Rutery wymieniają między sobą informacje o dostępności sieci zdalnych. Zadaniami dynamicznych protokołów rutingu są wykrywanie sieci zdalnych i aktualizacja oraz utrzymanie tablic rutingu. W związku z automatyczny wykrywaniem sieci zdalnych nie ma konieczności konfigurowania tras statycznych. W przypadku gdy pojawi się jakiś problem w działaniu danej trasy wówczas protokół rutingu może zmienić trasę którą podróżują pakiety. Trasy dynamiczne identyfikowane są przez literę początkową zgodnie ze schematem: R RIP, I IGRP, D EIGRP, O OSPF, I ISIS, B BGP.

3 Ruting statyczny W przypadku rutingu statycznego bardzo istotną rzeczą jest skonfigurowanie sieci w obu kierunkach tzn. aby pakiety w sieci przekazywane były w obie strony - wszystkie rutery muszą posiadać pełną informację na temat wszystkich sieci. W tym miejscu należy wprowadzić pojęcie trasy domyślnej. Trasa domyślna to taka, którą kierowane będą wszystkie pakiety, które nie mogą zostać dopasowane do żadnej innej reguły znajdującej się w tablicy rutingu. Wpis dotyczący trasy domyślnej może wyglądać następująco: Ruting dynamiczny Jak to już zostało wspomniane wcześniej protokoły rutingu dynamicznego ułatwiają wymianę informacji pomiędzy ruterami. Pozwalają dynamicznie pozyskiwać informacje o zdalnych sieciach i automatycznie wprowadzać stosowne informacje do tablicy rutingu. Protokoły dynamicznie same ustalają najlepszą trasę w oparciu o różne parametry a następnie zapisują ją w tablicy rutingu. Niewątpliwą zaletą jest to, iż tablice rutingu modyfikowane są automatycznie np. w momencie awarii jakiegoś węzła sieci. Minusem są zasoby niezbędne do działania protokołu rutingu dynamicznego w związku z koniecznością wymiany komunikatów dotyczących tras wzrasta użycie procesora oraz wykorzystanie pasma. Protokoły rutingu dynamicznego mogą zostać podzielone w kilku różnych płaszczyznach. Ze względu na domenę rutingu podział wygląda następująco: IGP (Interior Gateway Protocols) protokoły bramy wewnętrznej, używane w rutingu wewnątrz konkretnej domeny, EGP (Exterior Gateway Protocols) protokoły bramy zewnętrznej, wykorzystywane do rutingu pomiędzy różnymi domenami. W trakcie laboratoriów omawiane będą protokoły z rodziny IGP. Protokoły te można podzielić ze względu na sposób wyznaczania tras w następujący sposób: Protokoły wektora odległości trasy rozgłaszane są jako wektory odległości i kierunku. Odległość definiowana jest przy użyciu metryki (np. liczba skoków), kierunek z kolei to ruter następnego skoku. Tego typu protokoły zazwyczaj do wyznaczania najlepszej trasy wykorzystują algorytm Bellmana- Forda. Protokoły wektora odległości wysyłają pełne tablice rutingu co powoduje wzrost przepływu informacji w sieci. Rutery nie są w stanie poznać całej topologii sieci interesuje je tylko następny skok dla danej sieci oraz metryka i odległość administracyjna. Niektóre protokoły wektora odległości wysyłają okresowe aktualizacje informacji o trasach. Protokoły łącze-stan informacje na temat topologii zbierane są ze wszystkich węzłów dzięki czemu ruter zna całą topologię sieci. Protokoły wykorzystują informację łącze-stan do utworzenia mapy topologii i wyboru najlepszej trasy z pośród wszystkich dostępnych. W przypadku protokołów łączestan aktualizacje wysyłane są tylko gdy w topologii nastąpi jakaś zmiana. Kolejnego podziału protokołów rutingu można dokonać na podstawie informacji zawartych w aktualizacji: Klasowe protokoły rutingu nie wysyłają w aktualizacji informacji o masce podsieci. Oznacza to, że klasowych protokołów nie można stosować w sieciach w których podział na podsieci dokonany został przy wykorzystaniu więcej niż jednej maski. Ruter użyje maski podsieci skonfigurowanej na lokalnym interfejsie gdy adresy są w tej samej sieci głównej lub zastosuje domyślną maskę podsieci w oparciu o klasę adresu. Dla poszczególnych klas domyślne maski wyglądają następująco (w tabeli pominięte zostały sieci klasy D i E):

4 Klasa Zakres IP Domyślna maska klasy Adresy prywatne A / B / C / Bezklasowe protokoły rutingu w aktualizacjach oprócz adresu sieci umieszczana jest również maska. Bezklasowe protokoły rutingu są stosowane w większości współczesnych sieci. W przypadku przykładu zaprezentowanego poniżej dla obu przypadków protokoły rutingu bezklasowego prawidłowo obsłużą sieć. Co więcej możliwe jest również wykorzystanie sieci nieciągłych o których mówimy gdy np. po jednej stronie sieci znajduje się podsieć /28 a po drugiej stronie sieci podsieć /28. Przykład sieci nieciągłej: Ruting w przypadku powyższej sieci i protokołu RIPv2 będzie się odbywał prawidłowo. Gdy w powyższej sieci zastosujemy RIPv1 komunikacja pomiędzy siecią /28 i /28 nie będzie możliwa. Metryka i odległość administracyjna Metryka jest sposobem mierzenia i porównywania, wykorzystywana jest przez protokoły rutingu do ustalenia najlepszej trasy. W przypadku gdy ruter dowie się o kilku trasach do sieci docelowej koniecznym jest podjęcie decyzji, którą trasę wybrać. Wówczas ruter wybierze trasę z najniższą wartością metryki. W ramach każdego protokołu rutingu wykorzystywane są inne metody obliczania metryki. Przykładowo RIP wykorzystuje liczbę skoków (ruterów) do sieci docelowej. Oprócz liczby skoków metryka może być wyznaczana na przykład na podstawie: Szerokości pasma, Obciążenie łącza, Opóźnienie, Niezawodność. Odległość administracyjna jest wykorzystywana w momencie gdy ruter dowiaduje się o trasie do sieci zdalnej z kilku źródeł (protokołów). Wówczas aby podjąć decyzję o wyborze źródła trasy ruter skorzysta z odległości administracyjnej. Krótko mówiąc odległość administracyjna określa pierwszeństwo źródła rutingu. Każdy protokół rutingu, sieci statyczne i podłączone bezpośrednio mają swój priorytet. Odległość administracyjna może znajdować się w przedziale od 0 do 255 przy czym im niższa wartość tym wyższy priorytet. Tylko sieć podłączona bezpośrednio ma odległość administracyjną 0. Odległość 255 oznacza, że źródło nie jest zaufane. Wartości odległości administracyjnej dla poszczególnych protokołów rutingu wyglądają następująco: 0 interfejs podłączony bezpośrednio, 1 trasa statyczna, 5 trasa sumaryczna EIGRP, 20 trasa zewnętrzna BGP, 90 trasa wewnętrzna EIGRP, 100 IGRP, 110 OSPF, 115 IS-IS, 120 RIP,

5 140 EGP, 170 trasa zewnętrzna EIGRP, 200 trasa wewnętrzna BGP, 255 odległość nieznana. Podsumowując metryka wykorzystywana jest w procesie instalowania trasy w tablicy rutingu wybrana zostanie trasa z najlepszą metryką. W przypadku wykorzystania jednego protokołu rutingu dynamicznego w tablicy nie mogą istnieć dwa wpisy dotyczące tej samej sieci docelowej. Ponieważ różne protokoły rutingu w różny sposób obliczają metrykę wprowadzona została odległość administracyjna. Stosowana jest gdy ruter otrzymuje informację o trasie do sieci docelowej z więcej niż jednego źródła protokołu rutingu. Decyzja o tym którą trasę wybrać podejmowana jest na podstawie odległości administracyjnej. Jeśli przyjrzymy się tablicy rutingu i konkretnemu wpisowi dotyczącemu danej trasy ujrzymy np. taką informację: [120/1] oznacza to trasę o odległości administracyjnej 120 i metryce 1. RIPv1 RIP w wersji pierwszej jest klasowym protokołem rutingu wektora odległości. Jedyną metryką jest liczba skoków. Aktualizacje tablic rutingu wysyłane są co 30 sekund. RIP wykorzystuje dwa typy komunikatów żądanie i odpowiedź. Komunikat żądanie oznacza, iż ruter chce od wszystkich pozostały ruterów uzyskać pełne tablice rutingu. Komunikat odpowiedź jest skutkiem otrzymania żądania. W przypadku RIPv1 maksymalna liczba skoków to 15. Komunikaty w RIPv1 przesyłane są w formie rozgłoszenia. RIPv2 RIP w wersji drugiej jest bezklasowy protokołem rutingu wektora odległości. Tak jak w przypadku RIPv1 metryką jest liczba skoków. Niewątpliwą zaletą RIPv2 jest to iż w aktualizacjach umieszczane są maski podsieci bezklasowość. Wersja druga protokołu RIP jest udoskonalenie wersji pierwszej w związku z czym poza pewnymi różnicami pozostałe założenia zostały niezmienione. RIPv2 jest kompatybilny wstecz z wersją pierwszą. W związku z tym zachowano ograniczenie do 15 hopów. Wersja druga wykorzystuje transmisję multicast do przekazywania informacji o trasach. EIGRP Jest bezklasowym protokołem hybrydowym (stanowi połączenie protokołu wektora odległości i stanu łącza), Cisco klasyfikuje go jako protokół wektora odległości. Stworzony został przez Cisco dla urządzeń Cisco. Informacje wymieniane są w ramach tego samego systemu autonomicznego. Został stworzony jako następca protokołu klasowego IGRP. W EIGRP wykorzystywany jest algorytm DUAL umożliwiający rozpoznanie tras (podział na trasy podstawowe i zapasowe, odrzucenie tras w których występują pętle). EIGRP komunikaty W EIGRP można spotkać się z następującymi 5 typami komunikatów: Hello służą do wykrywania i podtrzymywania przyległości z sąsiednimi ruterami. Domyślny czas pomiędzy pakietami hello wynosi 5 sekund. Wykorzystywany jest multicasting (adres ). W momencie gdy ruter nie otrzyma pakietu hello od przyległego urządzenia w określonym czasie przetrzymania (domyślnie 3*hello) to algorytm DUAL rozpocznie proces przeliczania tablic. Acknowledgment pakiety wysyłane jako potwierdzenie otrzymania danego pakietu. Wysyłane bezpośrednio między poszczególnymi ruterami. Update pakiet wysyłany w momencie gdy wykryte zostanie nowe urządzenie lub zmianie ulegnie topologia sieci. Query wysyłane gdy ruter potrzebuje dodatkowych informacji.

6 Reply odpowiedź na komunikat Query. EIGRP metryka W EIGRP wykorzystywana jest metryka złożona wyliczona przy użyciu następującego wzoru: [(K 1 Przepustowość + K 2 Przepustowość 256 Obciążenie + K K 5 3 Opóźnienie) K 4 + Niezawodność ] 256 Gdzie: Przepustowość najniższa przepustowość (kb/s) na całej ścieżce od źródła do celu, Obciążenie zakres przy czym 1 oznacza sieć obciążoną, Opóźnienie opóźnienie w dziesiątkach µs na całej ścieżce od źródła do celu (w konfiguracji opóźnienie podawane jest w ms), Niezawodność zakres przy czym 255 oznacza najbardziej niezawodną trasę. Domyślnie stałe K 1 i K 3 mają ustawioną wartość 1 natomiast pozostałe (K 2, K 4, K 5 ) mają ustawioną wartość 0 co powoduje uproszczenie wzoru do postaci: (Przepustowość + Opóźnienie) 256 Administrator może samodzielnie zmienić wartości stałych K w zależności od potrzeb. EIGRP wykorzystuje również informację dotyczącą liczby skoków jest ona wykorzystywana wyłącznie do ograniczenia zasięgu EIGRP. Domyślna wartość to 100. Dopuszczalny przedział EIGRP tablice Protokół EIGRP wykorzystuje następujące tablice: Rutingu standardowa tablica rutingu znana z innych protokołów, Sąsiadów zawiera informację dotyczącą sąsiednich ruterów. W przypadku wykrycia nowego urządzenia w tablicy zapisana zostanie informacja o adresie i interfejsie. Wpis przechowywany jest dopóki sąsiednie urządzenie wysyła pakiety Hello. W pakiecie hello określony jest tzw. Czas przetrzymania tzn. Jak długo w przypadku nie otrzymania hello wpis ma znajdować się w tablicy sąsiadów. Po tym czasie wpis jest usuwany. Topologii zawiera wszystkie trasy rozgłaszane przez sąsiednie rutery. W tablicy topologii można znaleźć następujące informacje: o Feasible Distance najniższa metryka dla każdego celu transmisji, o Reported Distance odległości do poszczególnych miejsc uzyskane o przyległego sąsiada, o Informację dotyczącą interfejsu za pośrednictwem którego można dotrzeć do celu, o Stan trasy pasywna (można wykorzystać) lub aktywna (trwa proces obliczania). EIGRP trasy W protokole EIGRP spotkać można trzy typy tras: Wewnętrzne informacje dotyczące tras tego typu pochodzą z systemu autonomicznego nadzorowanego przez EIGRP, Zewnętrzne informacje pochodzą z innych protokołów rutingu, Zapasowe trasa ustalona w czasie wyznaczania podstawowych tras, zapisana w tablicy topologii. Wykorzystywana jest w przypadku awarii trasy podstawowej. W przypadku gdy trasa zapasowa nie występuje ruter w momencie awarii ustawi trasę podstawową jako aktywną i wyśle zapytania do sąsiadów w celu wyznaczenia topologii.

7 OSPF OSPF czyli Open Shortest Path First jest bezklasowym wewnętrznym (IGP) protokołem rutingu łączestan. W OSPF wprowadzono obszary dzięki czemu protokół jest dobrze skalowalny. OSPF wykorzystuje algorytm Dijkstry (SPF). OSPFv2 dotyczy rutingu w IPv4, OSPFv3 stworzony został dla IPv6. OSPF - komunikaty W OSPF można spotkać się z następującymi 5 typami komunikatów: Hello służą do tworzenia i podtrzymania przyległości z innymi ruterami OSPF, zawiera informację o identyfikatorze rutera, DBD database description, skrócona lista bazy danych rutera wysyłającego, LSR żądanie LSR służy do pozyskania szczegółów dotyczących wpisu DBD, LSU używane do odpowiadania na LSR oraz do ogłaszania nowych informacji. Mogą zawierać jeden z następujących typów ogłoszeń LSA: o 1 LSA rutera, o 2 LSA sieci, o 3 lub 4 LSA z podsumowaniem, o 5 zewnętrzne LSA, o 6 grupowe pakiety LSA OSPF, o 7 zdefiniowany dla obszarów niezbyt szczątkowych, o 8 LSA dla OSPFv3, o 9, 10, 11 LSA nieprzeźroczyste. LSAck komunikat potwierdzający odebranie LSA. OSPF - przyległość W pierwszej kolejności po uruchomieniu rutery wysyłają pakiety hello poszukując bezpośrednio połączonych sąsiadów. Jeśli ruter odbierze na interfejsie pakiet hello oznacza to iż na tym łączu znajduje się inny ruter OSPF. W związku z tym ruter tworzy częściową przyległość z sąsiadem. Pełna przyległość ma miejsce gdy rutery wymienią wszystkie potrzebne pakiety LSU i mają dokładnie takie same bazy danych łączestan. Aby rutery mogły stworzyć przyległość muszą ustalić następujące parametry: interwał hello, czas uznania za nieczynny oraz typ sieci. Domyślnie pakiety hello wysyłane są co 10s w sieciach wielodostępowych i punkt-punkt. Zazwyczaj pakiety hello wysyłane są grupowo. Czas uznania za nieczynny to czas w który jeśli ruter nie otrzyma pakietu hello to uzna ruter sąsiadujący za niedostępny. Domyślnie czas ten wynosi 40s. Jeśli czas uznania za nieczynny upłynie wówczas taki sąsiad jest usuwany z bazy danych i wysyłana jest informacja o nieczynnym sąsiedzie na wszystkich interfejsach. OSPF DR i BDR OSPF wybiera ruter desygnowany (DR) i zapasowy ruter desygnowany (BDR). DR odpowiedzialny jest za aktualizowanie wszystkich ruterów OSPF gdy wystąpi jakaś zmiana, z kolei BDR monitoruje ruter DR i przejmuje jego rolę gdy ten ulegnie awarii. W przypadku sieci punkt-punkt nie ma konieczności definiowania ruterów DR i BDR. Ruter DR to ruter, który ma najwyższy priorytet interfejsu OSPF, BDR to ruter z drugim co do wysokości priorytetem interfejsu OSPF. W momencie gdy priorytety są takie same dla kilku ruterów wybierany jest ten z wyższym identyfikatorem. Pozostałe rutery zwane są DROTHER. Rutery DROTHER tworzą przyległości tylko z ruterami DR i BDR. Mimo to ustanawiają przyległości sąsiedzkie z pozostałymi ruterami w sieci. Zmiana rutera DR może nastąpić gdy: DR przestanie działać, OSPF na DR przestanie działać, Wielodostępowy interfejs na DR przestanie działać.

8 OSPF system autonomiczny Obszar OSPF to grupa ruterów, które posiadają wspólne informacje łącze-stan. Wszystkie rutery w danym obszarze (systemie) muszę mieć takie same informacje w bazie danych. Wszelkie informacje wymieniane są w ramach ruterów należących do tego samego AS (autonomous system). Zdefiniowano następujące obszary: Backbone Area inaczej obszar 0 lub , stanowi rdzeń sieci OSPF. Wszystkie pozostałe obszary podłączone są do backbone area. Ruting między obszarami odbywa się zawsze przez obszar 0. Standard Area obszar przyłączony do obszaru 0. Rutery posiadają informację o wszystkich ruterach w obszarze. Tablica rutingu zależy od położenia rutera. Stub Area obszar w którym informacje z innych protokołów rutingu są blokowane (LSA typ 5). Możliwa jest tylko komunikacja w ramach OSPF informacje sumaryczne z innych obszarów. Totally Stubby Area blokowane są pakiety LSA typu 3, 4 i 5. Blokowane są wszelkie informacje z innych protokołów rutingu. Blokowane są również informacje z innych obszarów OSPF. Not So Stubby Area blokowane są pakiety LSA typu 4 i 5. Zewnętrzne ścieżki nie są akceptowane. Dopuszczalne są wyłącznie trasy sumaryczne. Informacje o trasach z innych obszarów są rozsyłane przy pomocy LSA typu 7. OSPF metryka Metryka OSPF definiowana jest jako koszt. W dokumentacji protokołu OSPF zdefiniowano iż koszt związany jest ze stroną wyjściową każdego interfejsu rutera. Koszt może zostać skonfigurowany przez administratora, a im mniejszy koszt tym większa szansa, że interfejs zostanie wykorzystany do transmisji. Metryka obliczana jest w oparciu o następujący wzór: Domyślnie referencyjna szerokość pasma wynosi 100Mb/s. Interfejs pasywny Każdy interfejs może zostać skonfigurowany jako interfejs pasywny. Wówczas przez dany interfejs informacje dotyczące rutingu nie będą rozgłaszane. Dzięki temu zmniejszamy obciążenie sieci i unikamy problemów związanych z bezpieczeństwem informacji. Podzielony horyzont Protokoły rutingu wektora odległości zazwyczaj umożliwiają wykorzystanie tzw. Podzielonego horyzontu. Zapobiega on wysyłaniu informacji z tego samego interfejsu na którym została odebrana. Domyślnie podzielony horyzont jest włączony. Podzielony horyzont z zatruciem wstecz Wysyłając aktualizacje z określonego interfejsu należy wszystkie sieci o których ruter dowiedział się przez ten interfejs oznaczyć jako nieosiągalne. Domyślnie podzielony horyzont z zatruciem wstecz jest wyłączony.

Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont...

Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont... Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont... 5 Podzielony horyzont z zatruciem wstecz... 5 Vyatta i RIP...

Bardziej szczegółowo

OSPF... 3 Komunikaty OSPF... 3 Przyległość... 3 Sieć wielodostępowa a punkt-punkt... 3 Router DR i BDR... 4 System autonomiczny OSPF...

OSPF... 3 Komunikaty OSPF... 3 Przyległość... 3 Sieć wielodostępowa a punkt-punkt... 3 Router DR i BDR... 4 System autonomiczny OSPF... OSPF... 3 Komunikaty OSPF... 3 Przyległość... 3 Sieć wielodostępowa a punkt-punkt... 3 Router DR i BDR... 4 System autonomiczny OSPF... 4 Metryka OSPF... 5 Vyatta i OSPF... 5 Komendy... 5 Wyłączenie wiadomości

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Routing dynamiczny OSPF EIGRP 2. Rozwiązywanie problemów z obsługą routingu.

PBS. Wykład Routing dynamiczny OSPF EIGRP 2. Rozwiązywanie problemów z obsługą routingu. PBS Wykład 5 1. Routing dynamiczny OSPF EIGRP 2. Rozwiązywanie problemów z obsługą routingu. mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż. Łukasz

Bardziej szczegółowo

Routing. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Routing. mgr inż. Krzysztof Szałajko Routing mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu do sieci Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Ruting. Protokoły rutingu a protokoły rutowalne

Ruting. Protokoły rutingu a protokoły rutowalne Ruting. Protokoły rutingu a protokoły rutowalne ruting : proces znajdowania najwydajniejszej ścieżki dla przesyłania pakietów między danymi dwoma urządzeniami protokół rutingu : protokół za pomocą którego

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Routing. dr inż. Andrzej Opaliński. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. www.agh.edu.pl

Sieci komputerowe. Routing. dr inż. Andrzej Opaliński. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. www.agh.edu.pl Sieci komputerowe Routing Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie dr inż. Andrzej Opaliński Plan wykładu Wprowadzenie Urządzenia Tablice routingu Typy protokołów Wstęp Routing Trasowanie (pl) Algorytm Definicja:

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe dr Zbigniew Lipiński

Sieci komputerowe dr Zbigniew Lipiński Sieci komputerowe Podstawy routingu dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Routing Routing jest procesem wyznaczania najlepszej trasy

Bardziej szczegółowo

Akademia sieci Cisco CCNA Exploration : semestr 2 : protokoły i koncepcje routingu / Rick Graziani, Allan Johnson. wyd. 1, dodr. 4.

Akademia sieci Cisco CCNA Exploration : semestr 2 : protokoły i koncepcje routingu / Rick Graziani, Allan Johnson. wyd. 1, dodr. 4. Akademia sieci Cisco CCNA Exploration : semestr 2 : protokoły i koncepcje routingu / Rick Graziani, Allan Johnson. wyd. 1, dodr. 4. Warszawa, 2013 Spis treści O autorach 17 O redaktorach technicznych 17

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Protokoły routingu

Sieci komputerowe Protokoły routingu Sieci komputerowe Protokoły routingu 212-5-24 Sieci komputerowe Protokoły routingu dr inż. Maciej Piechowiak 1 Protokoły routingu 2 Protokoły routingu Wykorzystywane do wymiany informacji o routingu między

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Rick Graziani, Allan Johnson - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2

Spis treúci. Księgarnia PWN: Rick Graziani, Allan Johnson - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2 Księgarnia PWN: Rick Graziani, Allan Johnson - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2 Spis treúci O autorach... 17 O redaktorach technicznych... 17 Dedykacje... 18 Podziękowania... 19 Symbole

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Routing dynamiczny 1

ZiMSK. Routing dynamiczny 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Routing dynamiczny 1 Wykład

Bardziej szczegółowo

Tutorial 9 Routing dynamiczny

Tutorial 9 Routing dynamiczny 1 Tutorial 9 Routing dynamiczny 1. Wprowadzenie Sieci danych, których używamy na co dzień do nauki, pracy i zabawy to zarówno sieci małe, lokalne, jak i duże, globalne. W domu często mamy router i dwa

Bardziej szczegółowo

RUTERY. Dr inŝ. Małgorzata Langer

RUTERY. Dr inŝ. Małgorzata Langer RUTERY Dr inŝ. Małgorzata Langer Co to jest ruter (router)? Urządzenie, które jest węzłem komunikacyjnym Pracuje w trzeciej warstwie OSI Obsługuje wymianę pakietów pomiędzy róŝnymi (o róŝnych maskach)

Bardziej szczegółowo

Routing. routing bezklasowy (classless) pozwala na używanie niestandardowych masek np. /27 stąd rozdzielczość trasowania jest większa

Routing. routing bezklasowy (classless) pozwala na używanie niestandardowych masek np. /27 stąd rozdzielczość trasowania jest większa 1 Routing przez routing rozumiemy poznanie przez router ścieżek do zdalnych sieci o gdy routery korzystają z routingu dynamicznego, informacje te są uzyskiwane na podstawie danych pochodzących od innych

Bardziej szczegółowo

Routing i protokoły routingu

Routing i protokoły routingu Routing i protokoły routingu Po co jest routing Proces przesyłania informacji z sieci źródłowej do docelowej poprzez urządzenie posiadające co najmniej dwa interfejsy sieciowe i stos IP. Routing przykład

Bardziej szczegółowo

Technologie warstwy Internetu. Routing

Technologie warstwy Internetu. Routing Technologie warstwy Internetu. Routing Protokoły routingu dynamicznego Z.Z. Technologie Zbigniew warstwy Internetu. Zakrzewski Routing Sieci TCP/IP ver. 1.0 RIPv1 RFC 1058 RIPv1 jest pierwszym protokołem

Bardziej szczegółowo

Warstwa sieciowa rutowanie

Warstwa sieciowa rutowanie Warstwa sieciowa rutowanie Protokół IP - Internet Protocol Protokoły rutowane (routed) a rutowania (routing) Rutowanie statyczne i dynamiczne (trasowanie) Statyczne administrator programuje trasy Dynamiczne

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr piąty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr piąty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr piąty Rozdział 1. Przegląd sieci skalowalnych 19 Model projektu skalowalnej sieci hierarchicznej 19 Trójwarstwowy model projektu sieci 20 Funkcja

Bardziej szczegółowo

Z.Z. Technologie Zbigniew warstwy Internetu. Zakrzewski Routing Sieci TCP/IP

Z.Z. Technologie Zbigniew warstwy Internetu. Zakrzewski Routing Sieci TCP/IP Technologie warstwy Internetu. Routing Protokoły routingu dynamicznego Z.Z. Technologie Zbigniew warstwy Internetu. Zakrzewski Routing Sieci TCP/IP ver. 1.0 RIPv1 RIPv1jest pierwszym protokołem ustanowionym

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy routingu IP

1. Podstawy routingu IP 1. Podstawy routingu IP 1.1. Routing i adresowanie Mianem routingu określa się wyznaczanie trasy dla pakietu danych, w taki sposób aby pakiet ten w możliwie optymalny sposób dotarł do celu. Odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. Routery i Sieci

PORADNIKI. Routery i Sieci PORADNIKI Routery i Sieci Projektowanie routera Sieci IP są sieciami z komutacją pakietów, co oznacza,że pakiety mogą wybierać różne trasy między hostem źródłowym a hostem przeznaczenia. Funkcje routingu

Bardziej szczegółowo

Rozległe Sieci Komputerowe

Rozległe Sieci Komputerowe Rozległe Sieci Komputerowe Rozległe Sieci Komputerowe Literatura: D.E. Conner Sieci komputerowe i intersieci R. W. McCarty Cisco WAN od podstaw R. Wright Elementarz routingu IP Interconnecting Cisco Network

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemem komendy

Zarządzanie systemem komendy Zarządzanie systemem komendy Nazwa hosta set system host name nazwa_hosta show system host name delete system host name Nazwa domeny set system domain name nazwa_domeny show system domain name delete system

Bardziej szczegółowo

Wykład 3: Internet i routing globalny. A. Kisiel, Internet i routing globalny

Wykład 3: Internet i routing globalny. A. Kisiel, Internet i routing globalny Wykład 3: Internet i routing globalny 1 Internet sieć sieci Internet jest siecią rozproszoną, globalną, z komutacją pakietową Internet to sieć łącząca wiele sieci Działa na podstawie kombinacji protokołów

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Podstawy routingu. 2. Uwierzytelnianie routingu. 3. Routing statyczny. 4. Routing dynamiczny (RIPv2).

PBS. Wykład Podstawy routingu. 2. Uwierzytelnianie routingu. 3. Routing statyczny. 4. Routing dynamiczny (RIPv2). PBS Wykład 4 1. Podstawy routingu. 2. Uwierzytelnianie routingu. 3. Routing statyczny. 4. Routing dynamiczny (RIPv2). mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Tadeusz Kobus, Maciej Kokociński Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska

Sieci komputerowe. Tadeusz Kobus, Maciej Kokociński Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska Sieci komputerowe Tadeusz Kobus, Maciej Kokociński Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska Routing dynamiczny w urządzeniach Cisco Sieci Komputerowe, T. Kobus, M. Kokociński 2 Sieci Komputerowe, T.

Bardziej szczegółowo

BADANIE DOBORU TRAS W WIELODROGOWEJ ARCHITEKTURZE SIECIOWEJ ZE WZGLĘDU NA ZMIENNE WARUNKI SIECIOWE

BADANIE DOBORU TRAS W WIELODROGOWEJ ARCHITEKTURZE SIECIOWEJ ZE WZGLĘDU NA ZMIENNE WARUNKI SIECIOWE RAFAŁ POLAK rafal.polak@student.wat.edu.pl DARIUSZ LASKOWSKI dlaskowski@wat.edu.pl Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie BADANIE DOBORU TRAS W WIELODROGOWEJ

Bardziej szczegółowo

52. Mechanizm trasowania pakietów w Internecie Informacje ogólne

52. Mechanizm trasowania pakietów w Internecie Informacje ogólne 52. Mechanizm trasowania pakietów w Internecie Informacje ogólne Trasowanie (Routing) to mechanizm wyznaczania trasy i przesyłania pakietów danych w intersieci, od stacji nadawczej do stacji odbiorczej.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Protokoły

Bardziej szczegółowo

Routing statyczny vs. dynamiczny. Routing dynamiczny. Routing statyczny vs. dynamiczny. Wymagania stawiane protokołom routingu

Routing statyczny vs. dynamiczny. Routing dynamiczny. Routing statyczny vs. dynamiczny. Wymagania stawiane protokołom routingu Routing dynamiczny 1 Routing dynamiczny 5 Routing statyczny vs. dynamiczny Routing dynamiczny tablice routingu konfigurowane przez administratora (-ów), przewidywalny trasa po której pakiet jest przesyłany

Bardziej szczegółowo

Podstawy Sieci Komputerowych Laboratorium Cisco zbiór poleceń

Podstawy Sieci Komputerowych Laboratorium Cisco zbiór poleceń Podstawy Sieci Komputerowych Laboratorium Cisco zbiór poleceń Tryby wprowadzania poleceń... 2 Uzyskanie pomocy... 2 Polecenia interfejsu użytkownika... 4 Wyświetlanie banerów (komunikatów)... 4 System

Bardziej szczegółowo

Tutorial 10 Protokoły routingu wektora odległości

Tutorial 10 Protokoły routingu wektora odległości 1 Tutorial 10 Protokoły routingu wektora odległości 1. Wprowadzenie Na tym wykładzie poświęconych skupimy się na protokołach bramy wewnętrznej (IGP). Jak wyjaśniono w poprzednim wykładzie, protokoły IGP

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wyznaczanie tras. Podsieci liczba urządzeń w klasie C. Funkcje warstwy sieciowej

Plan wykładu. Wyznaczanie tras. Podsieci liczba urządzeń w klasie C. Funkcje warstwy sieciowej Wyznaczanie tras (routing) 1 Wyznaczanie tras (routing) 2 Wyznaczanie tras VLSM Algorytmy rutingu Tablica rutingu CIDR Ruting statyczny Plan wykładu Wyznaczanie tras (routing) 3 Funkcje warstwy sieciowej

Bardziej szczegółowo

Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend...

Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend... Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend... 4 Historia komend... 4 Wywołanie komend operacyjnych w

Bardziej szczegółowo

6. Routing z wykorzystaniem stanu łącza, OSPF

6. Routing z wykorzystaniem stanu łącza, OSPF 6. Routing z wykorzystaniem stanu łącza, OSPF 6.1. Routing stanu łącza a routing wektora odległości Zasada działania protokołów routingu według stanu łącza jest inna niż w przypadku protokołów działających

Bardziej szczegółowo

Pracownia sieci komputerowych

Pracownia sieci komputerowych Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Matematyki

Bardziej szczegółowo

ARP Address Resolution Protocol (RFC 826)

ARP Address Resolution Protocol (RFC 826) 1 ARP Address Resolution Protocol (RFC 826) aby wysyłać dane tak po sieci lokalnej, jak i pomiędzy różnymi sieciami lokalnymi konieczny jest komplet czterech adresów: adres IP nadawcy i odbiorcy oraz adres

Bardziej szczegółowo

5. EIGRP. 5.1. Cechy i możliwości EIGRP

5. EIGRP. 5.1. Cechy i możliwości EIGRP 5. EIGRP 5.1. Cechy i możliwości EIGRP Protokół EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) został wprowadzony przez firmę Cisco w 1994 r. jako skalowalna i ulepszona wersja jej własnego protokołu

Bardziej szczegółowo

Administracja sieciami LAN/WAN

Administracja sieciami LAN/WAN Administracja sieciami LAN/WAN Protokoły routingu dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Protokół Protokół Protokół Protokół

Bardziej szczegółowo

GRAF DECYZJI O TRASIE PAKIETU

GRAF DECYZJI O TRASIE PAKIETU GRAF DECYZJI O TRASIE PAKIETU ROUTING STATYCZNY W SIECIACH IP Routery są urządzeniami, które na podstawie informacji zawartych w nagłówku odebranego pakietu oraz danych odebranych od sąsiednich urządzeń

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów CISCO protokoły rutingu: statyczny, RIP, IGRP, OSPF. Autorzy : Milczarek Arkadiusz Małek Grzegorz 4FDS

Konfiguracja routerów CISCO protokoły rutingu: statyczny, RIP, IGRP, OSPF. Autorzy : Milczarek Arkadiusz Małek Grzegorz 4FDS Konfiguracja routerów CISCO protokoły rutingu: statyczny, RIP, IGRP, OSPF Autorzy : Milczarek Arkadiusz Małek Grzegorz 4FDS Streszczenie: Tematem projektu jest zasada działania protokołów rutingu statycznego

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe W4. Warstwa sieciowa Modelu OSI

Sieci komputerowe W4. Warstwa sieciowa Modelu OSI Sieci komputerowe W4 Warstwa sieciowa Modelu OSI 1 Warstwa sieciowa Odpowiada za transmisję bloków informacji poprzez sieć. Podstawową jednostką informacji w warstwie sieci jest pakiet. Określa, jaką drogą

Bardziej szczegółowo

Routing. część 2: tworzenie tablic. Sieci komputerowe. Wykład 3. Marcin Bieńkowski

Routing. część 2: tworzenie tablic. Sieci komputerowe. Wykład 3. Marcin Bieńkowski Routing część 2: tworzenie tablic Sieci komputerowe Wykład 3 Marcin Bieńkowski W poprzednim odcinku Jedna warstwa sieci i globalne adresowanie Każde urządzenie w sieci posługuje się tym samym protokołem

Bardziej szczegółowo

Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP. Trasa routingu. Warunek:

Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP. Trasa routingu. Warunek: Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP Poniższa procedura jest dokonywana dla każdego pakietu IP pojawiającego się w węźle z osobna. W routingu IP nie wyróżniamy połączeń. Te pojawiają się warstwę wyżej

Bardziej szczegółowo

DWA ZDANIA O TEORII GRAFÓW. przepływ informacji tylko w kierunku

DWA ZDANIA O TEORII GRAFÓW. przepływ informacji tylko w kierunku DWA ZDANIA O TEORII GRAFÓW Krawędź skierowana Grafy a routing Każdą sieć przedstawić składającego przedstawiają E, inaczej węzłami). komunikacyjną można w postaci grafu G się z węzłów V (które węzły sieci)

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE Adresowanie IP

SIECI KOMPUTEROWE  Adresowanie IP Adresowanie IP Podstawowa funkcja protokołu IP (Internet Protocol) polega na dodawaniu informacji o adresie do pakietu danych i przesyłaniu ich poprzez sieć do właściwych miejsc docelowych. Aby umożliwić

Bardziej szczegółowo

Algorytmy routingu. Kontynuacja wykładu

Algorytmy routingu. Kontynuacja wykładu Algorytmy routingu Kontynuacja wykładu Algorytmy routingu Wektor odległości (distnace vector) (algorytm Bellmana-Forda): Określa kierunek i odległość do danej sieci. Stan łącza (link state): Metoda najkrótszej

Bardziej szczegółowo

Administracja sieciami LAN/WAN

Administracja sieciami LAN/WAN Administracja sieciami LAN/WAN Konfigurowanie routingu statycznego dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Tablica routingu Tablica

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie protokołu OSPF w systemie Linux

Konfigurowanie protokołu OSPF w systemie Linux Konfigurowanie protokołu OSPF w systemie Linux 1. Wprowadzenie Wymagania wstępne: wykonanie ćwiczeń Zaawansowana adresacja IP oraz Dynamiczny wybór trasy w ruterach Cisco. (Uwaga ze względu na brak polskich

Bardziej szczegółowo

Routing. część 2: tworzenie tablic. Sieci komputerowe. Wykład 3. Marcin Bieńkowski

Routing. część 2: tworzenie tablic. Sieci komputerowe. Wykład 3. Marcin Bieńkowski Routing część 2: tworzenie tablic Sieci komputerowe Wykład 3 Marcin Bieńkowski W poprzednim odcinku Jedna warstwa sieci i globalne adresowanie Każde urządzenie w sieci posługuje się tym samym protokołem

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6.1.5 Konfiguracja oraz weryfikacja protokołu RIP

Laboratorium 6.1.5 Konfiguracja oraz weryfikacja protokołu RIP Laboratorium 6.1.5 Konfiguracja oraz weryfikacja protokołu RIP Urządzenie Nazwa hosta Interfejs Adres IP Maska podsieci R1 R1 Serial 0/0/0 (DCE) 172.17.0.1 255.255.255.224 Fast Ethernet 0/0 172.16.0.1

Bardziej szczegółowo

3. Routing z wykorzystaniem wektora odległości, RIP

3. Routing z wykorzystaniem wektora odległości, RIP 3. Routing z wykorzystaniem wektora odległości, RIP 3.1. Aktualizacje routingu z wykorzystaniem wektora odległości W routingu z wykorzystaniem wektora odległości tablice routingu są aktualizowane okresowo.

Bardziej szczegółowo

Funkcje warstwy sieciowej. Podstawy wyznaczania tras. Dostarczenie pakietu od nadawcy od odbiorcy (RIP, IGRP, OSPF, EGP, BGP)

Funkcje warstwy sieciowej. Podstawy wyznaczania tras. Dostarczenie pakietu od nadawcy od odbiorcy (RIP, IGRP, OSPF, EGP, BGP) Wyznaczanie tras (routing) 1 Wyznaczanie tras (routing) 17 Funkcje warstwy sieciowej Podstawy wyznaczania tras Routing statyczny Wprowadzenie jednolitej adresacji niezaleŝnej od niŝszych warstw (IP) Współpraca

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Ograniczenie zasięgu transmisji wynika m.in. z energooszczędności ograniczonej mocy wyjściowej nadajnika radiowego Zasięg uzyskiwany w sieciach one-hop, można

Bardziej szczegółowo

ZADANIE.03 Cisco.&.Juniper Routing dynamiczny i statyczny (OSPF, trasa domyślna) 1,5h

ZADANIE.03 Cisco.&.Juniper Routing dynamiczny i statyczny (OSPF, trasa domyślna) 1,5h Imię Nazwisko ZADANIE.03 Cisco.&.Juniper Routing dynamiczny i statyczny (OSPF, trasa domyślna) 1,5h 1. Zbudować sieć laboratoryjną 2. Czynności wstępne 3. Włączyć i skonfigurować routing dynamiczny 4.

Bardziej szczegółowo

Sterowanie ruchem w sieciach szkieletowych

Sterowanie ruchem w sieciach szkieletowych Sterowanie ruchem w sieciach szkieletowych Transmisja wielościeżkowa Dr inż. Robert Wójcik Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Kraków, dn. 6 kwietnia 2016 r. Plan

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji E.16. Montaż i

Bardziej szczegółowo

Warstwa sieciowa. Model OSI Model TCP/IP. Aplikacji. Aplikacji. Prezentacji. Sesji. Transportowa. Transportowa

Warstwa sieciowa. Model OSI Model TCP/IP. Aplikacji. Aplikacji. Prezentacji. Sesji. Transportowa. Transportowa Warstwa sieciowa Model OSI Model TCP/IP Aplikacji Prezentacji Aplikacji podjęcie decyzji o trasowaniu (rutingu) na podstawie znanej, lokalnej topologii sieci ; - podział danych na pakiety Sesji Transportowa

Bardziej szczegółowo

1.1 Ustawienie adresów IP oraz masek portów routera za pomocą konsoli

1.1 Ustawienie adresów IP oraz masek portów routera za pomocą konsoli 1. Obsługa routerów... 1 1.1 Ustawienie adresów IP oraz masek portów routera za pomocą konsoli... 1 1.2 Olicom ClearSight obsługa podstawowa... 2 1.3 Konfiguracja protokołu RIP... 5 Podgląd tablicy routingu...

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Zjazd 3

Sieci komputerowe Zjazd 3 Sieci komputerowe Zjazd 3 Warstwa sieciowa Modelu OSI Dr inż. Robert Banasiak Sieci Komputerowe 2011/2012 Studia niestacjonarne 1 Warstwa sieciowa Odpowiada za transmisję bloków informacji poprzez sieć.

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Router. Router 2012-05-24

Sieci komputerowe. Router. Router 2012-05-24 Sieci komputerowe - Routing 2012-05-24 Sieci komputerowe Routing dr inż. Maciej Piechowiak 1 Router centralny element rozległej sieci komputerowej, przekazuje pakiety IP (ang. forwarding) pomiędzy sieciami,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe dr Zbigniew Lipiński

Sieci komputerowe dr Zbigniew Lipiński Sieci komputerowe Protokoły routingu dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Routing Information Protocol (RIP) Protokół RIP, (ang.)

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 3

Spis treúci. Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 3 Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 3 Spis treúci Informacje o autorze...9 Informacje o redaktorach technicznych wydania oryginalnego...9 Podziękowania...10 Dedykacja...11

Bardziej szczegółowo

4. IGRP, konfiguracja RIP i IGRP na routerach Cisco

4. IGRP, konfiguracja RIP i IGRP na routerach Cisco 4. IGRP, konfiguracja RIP i IGRP na routerach Cisco 4.1. Wstępna konfiguracja protokołu RIP Aby włączyć protokół RIP, należy w trybie konfiguracji globalnej użyć następujących poleceń: Router(config)#router

Bardziej szczegółowo

: Final. : Atos. : Atos IT Services

: Final. : Atos. : Atos IT Services WIDE AREA NETWORK - PROTOKÓŁ BGP JAKO PRZYKŁAD ZEWNETRZNEGO PROTOKOŁU ROUTINGU AUTHOR(S) DOCUMENT NUMBER : VERSION : : Mateusz Krupiński STATUS : Final SOURCE : Atos DOCUMENT DATE : 27 April 2013 NUMBER

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. Sieci komputerowe II

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. Sieci komputerowe II OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe II Kod przedmiotu Wydział Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut/Katedra Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej Kierunek informatyka Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo

Temat: Routing. 1.Informacje ogólne

Temat: Routing. 1.Informacje ogólne Temat: Routing 1.Informacje ogólne Routing (ang.- trasowanie) jest to algorytm, dzięki któremu możliwa jest wymiana pakietów pomiędzy dwoma sieciami. Jest to o tyle istotne, ponieważ gdyby nie urządzenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ PROTOKOŁÓW TRASOWA- NIA BGP + OSPF PRZY REALIZACJI USŁUG TRANSPORTU DANYCH

EFEKTYWNOŚĆ PROTOKOŁÓW TRASOWA- NIA BGP + OSPF PRZY REALIZACJI USŁUG TRANSPORTU DANYCH RAFAŁ POLAK DARIUSZ LASKOWSKI E mail: elopolaco@gmail.com, dlaskowski71@gmail.com Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie ul. Gen. S. Kaliskiego 17/407,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Tadeusz Kobus, Maciej Kokociński Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska

Sieci komputerowe. Tadeusz Kobus, Maciej Kokociński Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska Sieci komputerowe Tadeusz Kobus, Maciej Kokociński Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska Routing statyczny w Linuksie Sieci Komputerowe, T. Kobus, M. Kokociński 2 Sieci Komputerowe, T. Kobus, M.

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 jak się połączyć? Dr inż. Małgorzata Langer

Wykład 2 jak się połączyć? Dr inż. Małgorzata Langer Wykład 2 jak się połączyć? Dr inż. Małgorzata Langer DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Znajduje się w warstwie aplikacji Został opublikowany jako standard w roku 1993 (RFC 2131); DHCPv6 opisany

Bardziej szczegółowo

Warstwa sieciowa. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Warstwa sieciowa. mgr inż. Krzysztof Szałajko Warstwa sieciowa mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu do sieci

Bardziej szczegółowo

Open Shortest Path First Protokół typu link-state Szybka zbieżność Obsługa VLSMs (Variable Length Subnet Masks) Brak konieczności wysyłania

Open Shortest Path First Protokół typu link-state Szybka zbieżność Obsługa VLSMs (Variable Length Subnet Masks) Brak konieczności wysyłania Open Shortest Path First Protokół typu link-state Szybka zbieżność Obsługa VLSMs (Variable Length Subnet Masks) Brak konieczności wysyłania okresowych uaktualnień Mechanizmy uwierzytelniania Z s Link-state

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Fizyczna budowa sieci - urządzenia sieciowe

Sieci komputerowe. Fizyczna budowa sieci - urządzenia sieciowe Sieci komputerowe Fizyczna budowa sieci - urządzenia sieciowe dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Urządzenia sieciowe:

Bardziej szczegółowo

Routing. Rys. 1. Router Linksys BEFSR41

Routing. Rys. 1. Router Linksys BEFSR41 Routing 1. Wprowadzenie Routing (ang.- trasowanie) jest to algorytm, dzięki któremu możliwa jest wymiana pakietów pomiędzy dwoma sieciami. Jest to o tyle istotne, ponieważ gdyby nie urządzenia routujące

Bardziej szczegółowo

Co w sieci siedzi. Routing dynamiczny.

Co w sieci siedzi. Routing dynamiczny. 1 (Pobrane z slow7.pl) Tak więc routing dynamiczny możemy zdefiniować jako zestaw algorytmów odpowiedzialnych za wymianę informacji pomiędzy routerami tak by urządzenia te uzyskały pełny obraz topologii

Bardziej szczegółowo

Routing / rutowanie (marszrutowanie) (trasowanie)

Routing / rutowanie (marszrutowanie) (trasowanie) Routing / rutowanie (marszrutowanie) (trasowanie) Router / router (trasownik) Static routing / Trasa statyczna Dynamic routing / Trasa dynamiczna Static routing table / tablica trasy statycznej root@pendragon:~#

Bardziej szczegółowo

Warsztaty z Sieci komputerowych Lista 3

Warsztaty z Sieci komputerowych Lista 3 Warsztaty z Sieci komputerowych Lista 3 Uwagi ogólne Topologia sieci na te zajęcia została przedstawiona poniżej; każda czwórka komputerów jest osobną strukturą niepołączoną z niczym innym. 2 2 3 4 0 3

Bardziej szczegółowo

Open Shortest Path First Protokół typu link-state Szybka zbieżność Obsługa VLSMs (Variable Length Subnet Masks) Brak konieczności wysyłania

Open Shortest Path First Protokół typu link-state Szybka zbieżność Obsługa VLSMs (Variable Length Subnet Masks) Brak konieczności wysyłania Open Shortest Path First Protokół typu link-state Szybka zbieżność Obsługa VLSMs (Variable Length Subnet Masks) Brak konieczności wysyłania okresowych uaktualnień Mechanizmy uwierzytelniania Q s Link-state

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Protokoły

Bardziej szczegółowo

Tytuł pracy: Routing statyczny w sieci opartej o router Cisco i routery oparte na SO. Solaris. Autor: Łukasz Michalik IVFDS

Tytuł pracy: Routing statyczny w sieci opartej o router Cisco i routery oparte na SO. Solaris. Autor: Łukasz Michalik IVFDS Tytuł pracy: Routing statyczny w sieci opartej o router Cisco i routery oparte na SO. Solaris. Autor: Łukasz Michalik IVFDS STRESZCZENIE : 2 Tematem projektu jest konfiguracja przykładowej sieci, w której

Bardziej szczegółowo

Temat: Routing. 1.Informacje ogólne

Temat: Routing. 1.Informacje ogólne Temat: Routing 1.Informacje ogólne Routing (ang.- trasowanie) jest to algorytm, dzięki któremu możliwa jest wymiana pakietów pomiędzy dwoma sieciami. Jest to o tyle istotne, ponieważ gdyby nie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Wynik działania programu ping: n = 5, adres cyfrowy. Rys. 1a. Wynik działania programu ping: l = 64 Bajty, adres mnemoniczny

Rys. 1. Wynik działania programu ping: n = 5, adres cyfrowy. Rys. 1a. Wynik działania programu ping: l = 64 Bajty, adres mnemoniczny 41 Rodzaje testów i pomiarów aktywnych ZAGADNIENIA - Jak przeprowadzać pomiary aktywne w sieci? - Jak zmierzyć jakość usług sieciowych? - Kto ustanawia standardy dotyczące jakości usług sieciowych? - Jakie

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Adresowanie w sieciach Klasy adresów IP a) klasa A

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Adresowanie w sieciach Klasy adresów IP a) klasa A i sieci komputerowe Szymon Wilk Adresowanie w sieciach 1 1. Klasy adresów IP a) klasa A sieć host 0 mało sieci (1 oktet), dużo hostów (3 oktety) pierwszy bit równy 0 zakres adresów dla komputerów 1.0.0.0-127.255.255.255

Bardziej szczegółowo

Analysis of PCE-based path optimization in multi-domain SDN/MPLS/BGP-LS network

Analysis of PCE-based path optimization in multi-domain SDN/MPLS/BGP-LS network Analysis of PCE-based path optimization in multi-domain SDN/MPLS/BGP-LS network Grzegorz Rzym AGH, Department of Telecommunications 20-21.10.2016, Poznań www.agh.edu.pl Agenda Motywacja PCE SDN Środowisko

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Materiały dydaktyczne do laboratorium Podstawy konfiguracji protokołów routingu dynamicznego RIP, OSPF oraz BGP wspieranych przez

Bardziej szczegółowo

O ZASTOSOWANIU EMULATORA NETKIT ORAZ RUTERÓW DOSTĘPOWYCH DO NAUCZANIA PROTOKOŁU OSPF

O ZASTOSOWANIU EMULATORA NETKIT ORAZ RUTERÓW DOSTĘPOWYCH DO NAUCZANIA PROTOKOŁU OSPF Agnieszka CHODOREK, Robert CHODOREK O ZASTOSOWANIU EMULATORA NETKIT ORAZ RUTERÓW DOSTĘPOWYCH DO NAUCZANIA PROTOKOŁU OSPF Streszczenie Ruting wewnętrzny jest kluczowym elementem sieci danej firmy lub instytucji.

Bardziej szczegółowo

OSPF: Open Shortest Path First

OSPF: Open Shortest Path First LAN 1 OSPF: Open Shortest Path First informacje ogólne motywacja wprowadzenia RIP jest wolny, zawodny, produkuje duży ruch, pozwala na ścieżki o maksymalnie 15 przeskokach RIP źle się skaluje: rozrost

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS kademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne Transmisja w protokole IP Krzysztof ogusławski tel. 4 333 950 kbogu@man.szczecin.pl 1.

Bardziej szczegółowo

Routing Protocols and Concepts

Routing Protocols and Concepts Routing Protocols and Concepts Module 1. Introduction to Routing and Packet Forwarding. Router to komputer, odpowiadający za przekazywanie pakietów z sieci do sieci, od pierwotnego źródła do ostatecznego

Bardziej szczegółowo

ISP od strony technicznej. Fryderyk Raczyk

ISP od strony technicznej. Fryderyk Raczyk ISP od strony technicznej Fryderyk Raczyk Agenda 1. BGP 2. MPLS 3. Internet exchange BGP BGP (Border Gateway Protocol) Dynamiczny protokół routingu Standard dla ISP Wymiana informacji pomiędzy Autonomous

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie protokołu BGP w systemie Linux

Konfigurowanie protokołu BGP w systemie Linux Konfigurowanie protokołu BGP w systemie Linux 1. Wprowadzenie Wymagania wstępne: wykonanie ćwiczeń Zaawansowana adresacja IP oraz Dynamiczny wybór trasy w ruterach Cisco, znajomość pakietu Zebra. Internet

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład 3: Protokół IP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski. Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 24

Sieci komputerowe. Wykład 3: Protokół IP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski. Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 24 Sieci komputerowe Wykład 3: Protokół IP Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 24 Przypomnienie W poprzednim odcinku Podstawy warstwy pierwszej

Bardziej szczegółowo

Routing statyczny i dynamiczny

Routing statyczny i dynamiczny Routing statyczny i dynamiczny 1. Idea routingu Gdy dwa komputery chcą się ze sobą skomunikować i jednocześnie znajdują się w tej samej sieci lokalnej to jest im bardzo łatwo odnaleźć się nawzajem. Polega

Bardziej szczegółowo

ROUTOWANIE (TRASOWANIE) DYNAMICZNE, PROTOKOŁY ROUTOWANIA

ROUTOWANIE (TRASOWANIE) DYNAMICZNE, PROTOKOŁY ROUTOWANIA ROUTOWANIE (TRASOWANIE) DYNAMICZNE, PROTOKOŁY ROUTOWANIA Sposób obsługi routowania przez warstwę IP nazywa się mechanizmem routowania. Określenie to dotyczy przeglądania przez jądro tablicy routowania

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe II Wykład 2 Routery i ich konfiguracja cd.. Dr inż. Robert Banasiak Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, 2010

Sieci Komputerowe II Wykład 2 Routery i ich konfiguracja cd.. Dr inż. Robert Banasiak Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, 2010 Sieci Komputerowe II Wykład 2 Routery i ich konfiguracja cd.. Dr inż. Robert Banasiak Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, 2010 Routing słowo wstępu Routing podział Routing (komutowanie pakietów)

Bardziej szczegółowo