Formularz aplikacyjny NESsT. Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz aplikacyjny NESsT. Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne"

Transkrypt

1 Formularz aplikacyjny NESsT Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne Str. 1 z 7 Poniższy formularz przeznaczony jest dla podmiotów działających dla zysku, niezależnie od formy prawnej (ograniczona odpowiedzialność, działalność indywidualna, itd.). Wasze odpowiedzi pozwolą nam lepiej zrozumieć waszą organizację, wdrożone działania oraz motywację stojącą za decyzją dotyczącą aplikowania do konkursu NESsT na przedsiębiorstwo społeczne. Prosimy o uważne przeczytanie pytań i udzielenie odpowiedzi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt pod numerem telefonu lub pod adresem Dziękujemy! Zespół NESsT Część 1 Informacje ogólne Informacje ogólne Nazwa organizacji (w języku ojczystym) Nazwa organizacji (tłumaczenie na j. angielski) Forma prawna Struktura własności (nazwa współwłaściciela, % własności) Data założenia podmiotu (proszę uściślić datę rozpoczęcia działalności, o ile różni się od daty założenia) Główny adres/siedziba podmiotu: Adres filii (jeśli organizacja prowadzi działalność w więcej niż jednej lokalizacji) NIP Dane kontaktowe Strona internetowa Dyrektor wykonawczy/prezes Adres owy Dyrektora/Prezesa Osoba do kontaktu wraz ze stanowiskiem

2 Adres owy osoby do kontaktu Str. 2 z 7 1. Które z poniższych stwierdzeń opisuje najlepiej wasze zainteresowanie konkursem na przedsiębiorstwo społeczne (więcej szczegółów w punkcie 2) A) Określiliśmy pomysł na przedsiębiorstwo społeczne, lecz jak dotąd nie podjęliśmy żadnych kroków prowadzących do wdrożenia. B) Posiadamy biznes plan i wstępny plan działania, które mogą pomoc nam uruchomić przedsiębiorstwo społeczne. C) Już stworzyliśmy przedsiębiorstwo społeczne i planujemy je usprawnić bądź rozszerzyć sferę jego działalności. 2. Skąd dowiedzieliście się o konkursie? Z bezpośredniego e- maila Ktoś nam polecił (proszę uściślić, kto): Ze strony internetowej NESsT Z innej strony internetowej bądź portalu społecznościowego (proszę uściślić): Z artykułu bądź ogłoszenia (proszę uściślić, podając tytuł lub adres www): Z innych źródeł (proszę uściślić): Z radia (jakiego): 3. Jaka jest wasza znajomość języków obcych proszę określić poziom zaawansowania: początkujący (A), średniozaawansowany (B), zaawansowany (C). a) Początkujący potrafi prowadzić prostą rozmowę, nie potrafi używać języka na piśmie b) Średniozaawansowany - potrafi prowadzić trudniejszą rozmowę, umie czytać i pisać na poziomie podstawowym c) Zaawansowany potrafi mówić i pisać bez żadnych trudności JĘZYK angielski Inne (proszę uściślić): Brak znajomości Początkujący Średniozaawans owany Zaawansowan y 4. Proszę uzupełnić poniższą tabelkę dotyczącą umiejętności obsługi komputera: Brak Podstawowy Często PROGRAM znajomości programu używany MS Word MS Excel Znajomość zaawansowana

3 MS PowerPoint Skype Inne (proszę uściślić): Str. 3 z 7 Część 2 Informacje o obecnie prowadzonych działaniach 5. Jak określilibyście swoją misję? Do 100 słów 6. Proszę krótko przedstawić historię Waszej organizacji (kiedy powstała, z czyjej inicjatywy, jakie były kroki milowe w jej dotychczasowym rozwoju, itd.) Do 300 słów 7. Kto i w jaki sposób przewodzi organizacji? Proszę krótko opisać jak zarządzana jest organizacja i kim są kluczowe osoby zarządzające. Do 200 słów 8. Czy organizacja jest/była kiedykolwiek stroną w procesie sądowym? Jeśli tak, prosimy o krótki opis. Do 100 słów 9. Czy posiadacie plan strategiczny lub biznes plan? Jeśli tak, prosimy o załączenie go do aplikacji. Jakie są główne cele strategiczne na następne 3 do 5 lat? Do 100 słów 10. Jakie są mocne i słabe strony organizacji? Do 100 słów 11. Z jakimi możliwościami i z jakimi zagrożeniami zetknie się Waszym zdaniem Wasza organizacja w najbliższej przyszłości? Do 100 słów 12. Jak liczny jest personel w każdej z podanych kategorii? a) cały etat (płatny): b) niepełny etat (proszę określić liczbę godzin tygodniowo): c) wolontariusze: 13. Proszę podać wykaz pracowników zespołu, określić ich stanowisko i krótko opisać ich doświadczenie. W razie potrzeby proszę dodać więcej rzędów do tabelki. Nazwisko Stanowisko Doświadczenie

4 14. Czy macie kluczowych partnerów? Na przykład: partnera ds. logistyki zajmującego się transportem, łańcuch dostaw, dostawcę, itd. W razie potrzeby proszę dodać więcej rzędów do tabelki. Str. 4 z 7 Nazwa partnera Długość partnerstwa Rodzaj partnerstwa 15. Obecna działalność a) Jakie produkty/usługi oferujecie? Proszę określić produkt/usługę, podać krótki opis i jego znaczenie dla organizacji (jaki % przychodu generuje). Proszę przysłać zdjęcia swoich produktów/usług. Do 100 słów a) Jaki jest wasz rynek/branża? Jakie były trendy na tym rynku/w tej branży w ciągu ostatnich kilku lat? Do 300 słów b) Jaka jest grupa docelowa? Do kogo kierujecie swoje produkty/usługi? Do 100 słów c) Kim są główne organizacje konkurujące z wami? Na czym polega główna przewaga konkurencyjna oferowanych przez was produktów/usług w porównaniu do najlepszych ofert na rynku? Do 100 słów d) Jeśli chodzi o produkty, co odróżnia was w zakresie procesu produkcji, surowców i dostawców? Czy istnieje jakaś przewaga konkurencyjna na tym obszarze? Do 300 słów e) Jeśli chodzi o usługi, w jaki sposób oferujecie je klientom? Proszę opisać strategię rozmieszczenia i dystrybucji. W jaki sposób produkty/usługi docierają do klienta końcowego? Do 100 słów f) Czy prowadzicie działania komunikacyjne i/lub marketingowe? Kto je wykonuje i w jaki sposób? Z jakich narzędzi korzystacie? Do 100 słów 16. Jakie inwestycje poczyniono do tej pory w organizacji? Z jakich źródeł? Proszę określić nazwę i kwotę dla każdego źródła. Do 100 słów

5 17. Czy poszukujecie innych metod finansowania? Jeśli tak, proszę określić nazwę i kwotę dla każdego przypadku Do 100 słów 18. Proszę podać następujące informacje na temat finansów: Str. 5 z 7 Liczba klientów Wpływy ze sprzedaży (obrót) Dotacje lub inne wpływy Wydatki Zysk brutto Jeśli istnieją jakiekolwiek dodatkowe informacje na temat finansów w organizacji, które chcielibyście przekazać, aby wyjaśnić jej status finansowy, proszę umieścić uwagi poniżej: Do 300 słów Część 3 Motywacja do stworzenia lub rozbudowania przedsiębiorstwa społecznego Poniższe pytania posłużą osobom oceniającym, by ocenić ogólną motywację do wzięcia udziału w Konkursie NESsT na Przedsiębiorstwo Społeczne i przyczyny chęci rozbudowania przedsiębiorstwa. Prosimy o przemyślane odpowiedzi. 19. Proszę wymienić powody aplikowania w Konkursie NESsT na Przedsiębiorstwo Społeczne, oraz Wasze cele związane z udziałem w konkursie oraz we współpracy z NESsT. Do 500 słów 20. Jaką rolę odegra przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju obecnej organizacji? Czy jest to forma poszerzenia dotychczasowej działalności? Czy jest to nowa forma generowania przychodu? Czy inny przypadek? Do 300 słów 21. Jak wyobrażacie sobie swoje przedsiębiorstwo społeczne długoterminowo? (model biznesowy, przychody, oddziaływanie społeczne)? Do 300 słów 22. Proszę w kilku linijkach podsumować krytyczny problem/wyzwanie, który staracie się rozwiązać ze swoją organizacją, i w jaki sposób przedsiębiorstwo społeczne może pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Proszę wyjaśnić swoją motywację i zaangażowanie w tę sprawę. Do 300 słów 23. Jaki produkt/jaką usługę będzie oferować przedsiębiorstwo społeczne? Do 100 słów

6 24. Jaki będzie rynek docelowy? Czy istnieje realny rynek na ten produkt/usługę? W odpowiedzi proszę uwzględnić dane, jeśli istnieją (badania rynku, testy rynku itd.). Do 300 słów Str. 6 z Proszę opisać zespół ds. zarządzania/wdrażania w swoim przedsiębiorstwie społecznym. Jakie doświadczenie zawodowe posiada zespół? Czy osoby te mają doświadczenie w zarządzaniu firmami typu start-up? Czy ich wartości są zbieżne? Do 300 słów 26. Stworzenie przedsiębiorstwa społecznego wymaga wiele pasji, pracy i determinacji. Proszę podać krótki przykład z życia, w jaki sposób zespół zarządzający wykazał takie cechy. W jaki sposób przebiegała ich współpraca? Jaki był efekt? Do 300 słów 27. Jakiego rodzaju zasobów potrzebujecie dla przedsiębiorstwa społecznego? Proszę odnieść się zarówno do środków materialnych (tj. surowców, sprzętu, lokalizacji produkcji, itd.) oraz zasobów ludzkich (kluczowych osób ds. produkcji i/lub zarządzania). Proszę także określić jakie środki przeznaczyła organizacja na rozwój przedsiębiorstwa społecznego. Do 300 słów 28. Jakich zasobów finansowych potrzebujecie, aby założyć/ rozbudować to konkretne przedsiębiorstwo społeczne? Czy posiadacie dostępne środki, aby je założyć/rozbudować? Jaka suma jest dostępna? Jakie inne źródła finansowania planujecie? Do 300 słów 29. Jakie wyzwania przewidujecie w procesie tworzenia proponowanego przedsiębiorstwa? Jakiego rodzaju wsparcie techniczne jest potrzebne? Do 150 słów Część 4 Oddziaływanie społeczne Ostatnia, poniższa, część formularza aplikacyjnego pomoże oceniającym poznać wizję oddziaływania społecznego waszego przedsiębiorstwa socjalnego i stawiane sobie cele. Prosimy o konkretne odpowiedzi. 30. Jaki będzie obszar oddziaływania przedsiębiorstwa społecznego? Jakie są cele dotyczące oddziaływania społecznego? Proszę wybrać jeden z poniższych obszarów i podać konkretne, wymierne cele (np. 4 stanowiska pracy dla osób w niekorzystnej sytuacji, umożliwienie dostępu do rynku 10 lokalnym producentom, itd.). Do 150 słów a. Włączenie społeczne/tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, mniejszości i innych grup w niekorzystnej sytuacji bądź grup o ograniczonym dostępie do rynku pracy. b. Zrównoważony dochód (dla rzemieślników, drobnych producentów, itd.) c. Inne (proszę określić): Część 5 Załączniki Prosimy o dostarczenie elektronicznych wersji (skanów, fotografii itp.) poniższych dokumentów w celu uzupełnienia aplikacji, oraz by pomóc oceniającym kompleksowo spojrzeć na Wasze

7 działania i cele. Jeśli nie jest możliwe dostarczenie wersji elektronicznej, proszę skontaktować się z organizatorami konkursu w celu omówienia sposobu przesłania produktów, dokumentów, prezentacji Str. 7 z 7 Prezentacja przedstawiająca argumenty stojące za waszą motywacją i celami. Formę prezentacji powinien wybrać kandydat (np. Film, PowerPoint, Prezi, itd.). Prezentacja powinna skupiać się na motywacji kandydata, wybranym problemie społecznym, rozwiązaniu biznesowym, celach przedsiębiorstwa socjalnego i zespołu. Zachęcamy do bycia kreatywnym, lecz przy tym zwięzłym! Aby uzyskać szczegółowe informacje proszę zapoznać się z poniższymi wytycznymi. Jeśli jest to możliwe, wskazane jest przygotowanie prezentacji w języku angielskim. Kopie dokumentu rejestracji i ostatni bilans (2012) CV osób tworzących zespół zarządzający Plan strategiczny i/lub biznes plan (jeśli istnieją) Inne dokumenty ważne dla organizacji/przedsiębiorstwa społecznego: katalog produktów, ulotki, zdjęcia, artykuły, certyfikaty, otrzymane dyplomy/wyróżnienia. itd.) Dziękujemy i życzymy powodzenia!

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT /w EPDw ULLTEzN NAZWA KONKURSU WOLONTARIAT POLSKA POMOC 014 NUMER WNIOSKU.... /WPP /014 / RODZAJ APLIKANTA: Organizacja pozarządowa WNIOSEK WSPÓLNY O DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃWOLONTARIUSZA W PROJEKCIE WOLONTARIAT

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

Europejski Program Studenckich Praktyk Zawodowych (The European Graduate Placement Scheme) PODRĘCZNIK EGPS

Europejski Program Studenckich Praktyk Zawodowych (The European Graduate Placement Scheme) PODRĘCZNIK EGPS Europejski Program Studenckich Praktyk Zawodowych (The European Graduate Placement Scheme) PODRĘCZNIK EGPS Wskazówki dotyczące praktyk zawodowych Dla studentów studiów drugiego stopnia z zakresu przekładoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla szukających pracy

Poradnik dla szukających pracy Poradnik dla szukających pracy PODZIEL SIĘ WIEDZĄ, TEN E-BOOK TO ŚWIETNY PREZENT DLA PRZYJACIÓŁ, KTÓRY NIC NIE KOSZTUJE! Możesz go wysłać jako specjalny prezent pocztą elektroniczną, możesz go również

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Prawie wszystko o prowadzeniu bloga firmowego przez dział HR

Prawie wszystko o prowadzeniu bloga firmowego przez dział HR Prawie wszystko o prowadzeniu bloga firmowego przez dział HR Autorzy: Ben Yoskovitz i Susan Burns Wydawca w Polsce: HRstandard.pl Tłumaczenie: Magdalena Nowacka, SETENTA 1 Spis treści: Wstęp Dlaczego właśnie

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga 1 e-book stanowi przedmiot praw autorskich icomarch24 S.A. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000328672. e-book podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka Maj 2008 Zawartość niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Projektu Modelowego. Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2

Projektu Modelowego. Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2 Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.erdf.edu.pl Wytyczne do STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Projektu Modelowego Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2 w

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MARKETINGOWY

PORADNIK MARKETINGOWY PORADNIK MARKETINGOWY dla właścicieli małych i średnich firm Jak prowadzić tani i skuteczny marketing? Justyna Muszyńska 1 MARKETINGOWY KOCIOŁEK Marketing jest jak wrzący kocioł, do którego wrzucasz różne

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 29.05.2011 r.

Wersja z dnia 29.05.2011 r. Warunki organizacyjne prowadzenia profesjonalnej pracy socjalnej z uwzględnieniem struktury organizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem oddzielenia od pracy socjalnej czynności związanych z procedurą

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Wydanie IV Stan na grudzień 2013 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY

DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY RAPORT NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADANIA STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR KONDYCJA SEKTORA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POLSCE 2006

Bardziej szczegółowo