Instrukcja instalacji sterownika MF

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja instalacji sterownika MF"

Transkrypt

1 Polski Instrukcja instalacji sterownika MF Dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika) Informacje o sterownikach i oprogramowaniu Obsługiwane systemy operacyjne Instalowanie sterownika/oprogramowania Instalowanie sterowników MF i programu MF Toolbox Instalacja za pomocą opcji [Easy Installation] (Instalacja standardowa) Instalacja za pomocą opcji [Custom Installation] (Instalacja niestandardowa) Podłączenie za pomocą kabla USB (tylko w przypadku połączenia USB) Sprawdzanie poprawności instalacji Instalowanie sterowników MF za pomocą środowiska sieciowego WSD Instalowanie sterowników MF Konfigurowanie protokołu WSD Sposób korzystania z Pomocy elektronicznej Dodatek Sprawdzanie ustawień adresu IP Sprawdzanie ustawień adresu IPv Sprawdzanie ustawień adresu IPv Jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego Windows Vista/7/Server Odinstalowywanie oprogramowania Aby odinstalować sterownik drukarki/faksu/skanera Aby odinstalować program MF Toolbox Zdjęcia i zrzuty ekranu wykorzystane w tej instrukcji dotyczą modelu MF4570dn, jeżeli nie określono inaczej.

2 Dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika) Informacje o sterownikach i oprogramowaniu Sterowniki MF Sterownik drukarki Sterownik faksu (tylko modele z faksem) Sterownik skanera Narzędzie Network Scan Utility (tylko modele z obsługą sieci) MF Toolbox Dodatkowe programy Presto! PageManager Po zainstalowaniu na komputerze sterownika drukarki można za pomocą urządzenia drukować dokumenty z poziomu różnych aplikacji. Dane drukowania mogą być kompresowane na komputerze, dzięki czemu zwiększa się szybkość ich przetwarzania. Po zainstalowaniu sterownika faksu na komputerze można wybrać polecenie Drukuj w aplikacji, wybrać sterownik faksu Canon jako drukarkę oraz określić miejsce odbioru i opcje. Sterownik faksu przekształca dane na obraz zgodny ze standardowymi protokołami faksowania, który będzie można wydrukować lub zapisać za pomocą urządzeń faksujących odbiorcy. Po zainstalowaniu na komputerze sterownika skanera urządzenie może pracować jako skaner. To oprogramowanie jest wymagane do korzystania z funkcji skanowania w sieci. Oprogramowanie jest instalowane razem ze sterownikiem skanera. Program MF Toolbox umożliwia łatwe otwieranie obrazów zeskanowanych przez skaner w aplikacji, dołączanie zeskanowanych obrazów do wiadomości oraz przechowywanie zeskanowanych obrazów na dysku twardym. Oprogramowanie do zarządzania zeskanowanymi obrazami. Obsługiwane systemy operacyjne : dostępne : niedostępne Windows 2000/XP Windows Vista/7 Windows Server 2003/ Server 2008 Sterownik drukarki * Sterownik faksu * Sterownik skanera Network Scan Utility * * MF Toolbox Presto! PageManager * Dostępne tylko w przypadku aktywnego połączenia sieciowego. 1

3 Instalowanie sterownika/oprogramowania Sposób instalacji różni się w zależności od metody połączenia lub środowiska. Metoda połączenia Sposób instalacji Połączenie USB Patrz część Instalowanie sterowników MF i programu MF Toolbox na str. 3. Połączenie sieciowe Środowisko IPv4 Środowisko IPv6* Patrz część Instalowanie sterowników MF i programu MF Toolbox na str. 3. Patrz część Instalowanie sterowników MF za pomocą środowiska sieciowego WSD na str. 21. * W środowisku IPv6 może być niemożliwe korzystanie z funkcji skanowania. 2

4 WAŻNE Instalowanie sterowników MF i programu MF Toolbox W przypadku korzystania ze środowiska IPv6 zainstalowanie sterowników lub oprogramowania za pomocą poniższej procedury może być niemożliwe. W celu zainstalowania sterowników MF należy zapoznać się z częścią Instalowanie sterowników MF za pomocą środowiska sieciowego WSD (patrz str. 21). W środowisku IPv6 może być niemożliwe korzystanie z funkcji skanowania. W celu korzystania z urządzenia należy zainstalować oprogramowanie. WAŻNE Korzystanie z 64-bitowego systemu operacyjnego W przypadku niektórych krajów lub regionów wersje sterownika MF oraz programu MF Toolbox przeznaczone dla 64-bitowych systemów operacyjnych mogą nie być dołączone. Uprawnienia użytkownika do logowania w systemie Windows Należy logować się jako użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi. Instalacja za pomocą połączenia USB Kabel USB należy podłączyć po zainstalowaniu oprogramowania. Przed podłączeniem kabla USB należy upewnić się, że urządzenie jest WŁĄCZONE. Instalacja za pomocą połączenia sieciowego Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić, czy: - Urządzenie jest podłączone do komputera za pomocą sieci. -Urządzenie jest WŁĄCZONE. - Adresy IP zostały poprawnie skonfigurowane. Instalowanie programu e-podręcznik Program e-podręcznik nie jest instalowany po wybraniu opcji [Easy Installation] (Instalacja standardowa). W celu zainstalowania programu e-podręcznik należy wybrać opcję [Custom Installation] (Instalacja niestandardowa), patrz str. 10. * Jeśli z komputerem jest dostarczony dysk User Manual CD (Dysk CD-ROM z podręcznikiem użytkownika), program e-podręcznik należy zainstalować z tego dysku. Instalacja za pomocą opcji [Easy Installation] (Instalacja standardowa) 1 Umieść w napędzie komputera dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika). 3

5 2 Kliknij przycisk [Easy Installation] (Instalacja standardowa). Aby zainstalować poniższe oprogramowanie i podręczniki, których nie można zainstalować za pomocą opcji [Easy Installation] (Instalacja standardowa), wybierz opcję [Custom Installation] (Instalacja niestandardowa) (patrz str. 10). Presto! PageManager e-podręcznik * Jeśli z komputerem jest dostarczony dysk User Manual CD (Dysk CD-ROM z podręcznikiem użytkownika), program e-podręcznik należy zainstalować z tego dysku. * Wyświetlone opcje różnią się w zależności od ustawień kraju lub regionu. Jeśli powyższe okno dialogowe nie zostanie wyświetlone Windows 2000, XP i Server W menu [Start] wybierz pozycję [Run] (Uruchom). 2. Wpisz D:\MInst.exe, a następnie kliknij przycisk [OK]. Windows Vista, 7 i Server W menu [Start] w polu [Start Search] (Rozpocznij wyszukiwanie) lub [Search programs and files] (Wyszukaj programy i pliki) wpisz D:\MInst.exe. 2. Naciśnij klawisz [Enter] na klawiaturze. * W niniejszym podręczniku napęd CD-ROM jest oznaczony literą D:. Oznaczenie napędu CD-ROM może się różnić w zależności od używanego komputera. Jeśli przed wyświetleniem ekranu CD-ROM Setup (Instalacja z dysku CD-ROM) zostanie wyświetlony ekran wyboru języka Wybierz język, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). 4

6 3 Po wyświetleniu następującego ekranu wybierz rodzaj połączenia z komputerem. Połączenie USB Kliknij przycisk [Next] (Dalej) w obszarze [Connect Printer Directly to Computer] (Podłącz drukarkę bezpośrednio do komputera). Połączenie sieciowe Kliknij przycisk [Next] (Dalej) w obszarze [Connect Printer Directly to Computer] (Podłącz drukarkę do komputera za pośrednictwem sieci). 4 Kliknij przycisk [Install] (Zainstaluj). 5 Przeczytaj tekst umowy licencyjnej, a następnie kliknij przycisk [Yes] (Tak). 5

7 6 Kliknij przycisk [Next] (Dalej). Zostanie wyświetlony następujący ekran. Kliknij przycisk [Yes] (Tak). Połączenie USB Przejdź do kroku 9. Połączenie sieciowe (tylko modele z obsługą sieci) Przejdź do kroku 7. 7 Wybierz urządzenie do zainstalowania. (1) Wybierz urządzenie. (2) Kliknij przycisk [Next] (Dalej). (1) (2) 6

8 Jeśli na ekranie [Device List] (Lista urządzeń) nie są wyświetlone żadne urządzenia Wykonaj następującą procedurę. 1. Sprawdź, czy: Komputer i urządzenie są połączone za pomocą sieci. Urządzenie jest włączone. Adres IP jest skonfigurowany poprawnie. Komputer i urządzenie znajdują się w tej samej podsieci. Oprogramowanie zabezpieczające zostało zamknięte. 2. Kliknij przycisk [Update Device List] (Zaktualizuj listę urządzeń). Jeśli po wykonaniu powyższych operacji nie jest wyświetlane żadne urządzenie, należy wykonać poniższą procedurę. 1. Kliknij przycisk [Search by IP Address] (Wyszukaj według adresu IP). 2. Wprowadź adres IP instalowanego urządzenia. Patrz część Sprawdzanie ustawień adresu IP na str. 30. Jeśli adres IP urządzenia należy do zakresu od do , wtedy adres IP jest adresem przypisanym przez funkcję automatycznego adresowania IP. Jeśli dla komputera ustawiono adres IP inny niż adres lokalny, należy ręcznie ustawić adres IP w tej samej podsieci co komputer (inny niż adresy lokalne). Umożliwi to instalatorowi wyszukiwanie tego komputera. e-podręcznik -> Ustawianie adresu IPv4 3. Kliknij przycisk [OK]. 8 Instalacja zostanie rozpoczęta po kliknięciu przycisku [Start] (Rozpocznij). 7

9 9 Kliknij przycisk [Exit] (Zakończ). Połączenie USB Połączenie sieciowe Następnie zostanie rozpoczęta instalacja programu MF Toolbox. W systemie Windows 2000 Server/Server 2003/2008 program MF Toolbox nie jest instalowany. Przejdź do kroku Kliknij przycisk [Start] (Rozpocznij). 11 Kliknij przycisk [Exit] (Zakończ). 8

10 12 Sprawdź, czy symbol zaznaczenia [ ] jest wyświetlany w polach wyboru w obszarze [Install] (Zainstaluj), a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). 13 Uruchom ponownie komputer. (1) Zaznacz pole wyboru [Restart Computer Now (Recommended)] (Uruchom ponownie komputer teraz (zalecane)). (2) Kliknij przycisk [Restart] (Uruchom ponownie). Po wyświetleniu tego ekranu można wyjąć dysk CD-ROM z napędu. (1) (2) W przypadku połączenia USB kabel USB należy podłączyć po ponownym uruchomieniu komputera. Patrz część Podłączenie za pomocą kabla USB (tylko w przypadku połączenia USB) na str. 19. W przypadku połączenia sieciowego należy sprawdzić poprawność instalacji. Patrz część Sprawdzanie poprawności instalacji na str

11 Instalacja za pomocą opcji [Custom Installation] (Instalacja niestandardowa) 1 Umieść w napędzie komputera dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika). 2 Kliknij przycisk [Custom Installation] (Instalacja niestandardowa). Wyświetlone opcje różnią się w zależności od ustawień kraju lub regionu. Jeśli powyższe okno dialogowe nie zostanie wyświetlone Windows 2000, XP i Server W menu [Start] wybierz pozycję [Run] (Uruchom). 2. Wpisz D:\MInst.exe, a następnie kliknij przycisk [OK]. Windows Vista, 7 i Server W menu [Start] w polu [Start Search] (Rozpocznij wyszukiwanie) lub [Search programs and files] (Wyszukaj programy i pliki) wpisz D:\MInst.exe. 2. Naciśnij klawisz [Enter] na klawiaturze. * W niniejszym podręczniku napęd CD-ROM jest oznaczony literą D:. Oznaczenie napędu CD-ROM może się różnić w zależności od używanego komputera. Jeśli przed wyświetleniem ekranu CD-ROM Setup (Instalacja z dysku CD-ROM) zostanie wyświetlony ekran wyboru języka Wybierz język, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). 10

12 3 Po wyświetleniu następującego ekranu wybierz rodzaj połączenia z komputerem. Połączenie USB Kliknij przycisk [Next] (Dalej) w obszarze [Connect Printer Directly to Computer] (Podłącz drukarkę bezpośrednio do komputera). Połączenie sieciowe Kliknij przycisk [Next] (Dalej) w obszarze [Connect Printer Directly to Computer] (Podłącz drukarkę do komputera za pośrednictwem sieci). 4 Zaznacz pola wyboru instalowanych programów, a następnie kliknij przycisk [Install] (Zainstaluj). Wyświetlone opcje różnią się w zależności od ustawień kraju lub regionu. Aby zainstalować program e-podręcznik, należy zaznaczyć pole wyboru [Manuals] (Podręczniki). * Jeśli pole wyboru [Manuals] (Podręczniki) nie zostanie wyświetlone, program e-podręcznik należy zainstalować z dysku User Manual CD (Dysk CD-ROM z podręcznikiem użytkownika) dostarczonego z urządzeniem. 11

13 5 Przeczytaj tekst umowy licencyjnej, a następnie kliknij przycisk [Yes] (Tak). 6 Kliknij przycisk [Next] (Dalej). Zostanie wyświetlony następujący ekran. Kliknij przycisk [Yes] (Tak). Połączenie USB Przejdź do kroku 13. Połączenie sieciowe (tylko modele z obsługą sieci) Przejdź do kroku 7. 12

14 7 Wybierz urządzenie do zainstalowania. (1) Wybierz urządzenie. (2) Kliknij przycisk [Next] (Dalej). (1) (2) Jeśli na ekranie [Device List] (Lista urządzeń) nie są wyświetlone żadne urządzenia Wykonaj następującą procedurę. 1. Sprawdź, czy: Komputer i urządzenie są połączone za pomocą sieci. Urządzenie jest włączone. Adres IP jest skonfigurowany poprawnie. Komputer i urządzenie znajdują się w tej samej podsieci. Oprogramowanie zabezpieczające zostało zamknięte. 2. Kliknij przycisk [Update Device List] (Zaktualizuj listę urządzeń). Jeśli po wykonaniu powyższych operacji nie jest wyświetlane żadne urządzenie, należy wykonać poniższą procedurę. 1. Kliknij przycisk [Search by IP Address] (Wyszukaj według adresu IP). 2. Wprowadź adres IP instalowanego urządzenia. Patrz część Sprawdzanie ustawień adresu IP na str. 30. Jeśli adres IP urządzenia należy do zakresu od do , wtedy adres IP jest adresem przypisanym przez funkcję automatycznego adresowania IP. Jeśli dla komputera ustawiono adres IP inny niż adres lokalny, należy ręcznie ustawić adres IP w tej samej podsieci co komputer (inny niż adresy lokalne). Umożliwi to instalatorowi wyszukiwanie tego komputera. e-podręcznik -> Ustawianie adresu IPv4 3. Kliknij przycisk [OK]. 13

15 8 Zaznacz odpowiednie funkcje, których chcesz używać. (1) Zaznacz żądaną funkcję (sterownik do zainstalowania). (2) Kliknij przycisk [Next] (Dalej). (1) (2) [Printer] (Drukarka) [Fax (for Supported Models)] (Faks (dla obsługiwanych modeli)) [Scanner] (Skaner) Wybierz, jeśli chcesz korzystać z funkcji drukowania. Wybierz, jeśli chcesz korzystać z funkcji faksu PC. (Ta funkcja umożliwia wysyłanie faksem dokumentów lub obrazów utworzonych bezpośrednio na komputerze). Wybierz, jeśli chcesz korzystać z funkcji skanowania. 9 Skonfiguruj informacje o drukarce i faksie. (1) Skonfiguruj ustawienia wszystkich wymaganych opcji. (2) Kliknij przycisk [Next] (Dalej). Informacje o drukarce* 1 Informacje o faksie* 2 (1) (1) (2) (2) *1 Ekran wyświetlany po wybraniu opcji [Printer] (Drukarka) w punkcie 8. *2 Ekran wyświetlany po wybraniu opcji [Fax (for Supported Models)] (Faks (dla obsługiwanych modeli)) w punkcie 8. [Printer Name] (Nazwa drukarki) [Fax Name] (Nazwa faksu) [Use as Shared Printer] (Użyj jako drukarki udostępnionej) Wprowadź nową nazwę w celu zmiany nazwy drukarki lub faksu. Zaznacz pole wyboru w celu udostępnienia drukarki lub faksu. [Use as Shared Fax] (Użyj jako faksu udostępnionego) [Shared Name] (Nazwa udziału) W razie potrzeby zmień nazwę udziału. 14

16 UWAGA W przypadku zaznaczenia pola wyboru [Use as Shared Printer] (Użyj jako drukarki udostępnionej) lub [Use as Shared Fax] (Użyj jako faksu udostępnionego) Istnieje możliwość wykonania poniższych operacji w celu zainstalowania dodatkowego sterownika w zależności od kraju lub regionu. 1. Kliknij przycisk [Drivers to Add] (Sterowniki do dodania). 2. Wybierz system operacyjny wyświetlony w obszarze [Drivers to Add] (Sterowniki do dodania). 3. Kliknij przycisk [OK]. W przypadku niektórych krajów lub regionów wersje sterownika MF oraz programu MF Toolbox przeznaczone dla 64-bitowych systemów operacyjnych mogą nie być dołączone. Jeśli na komputerze, na którym jest przeprowadzana instalacja, jest zainstalowany 64-bitowy system operacyjny, instalacja sieciowa na komputerze klienckim z zainstalowanym 32-bitowym systemem operacyjnym wymienionym na poniższej liście nie jest możliwa z powodu ograniczenia systemu Windows. - Windows Windows XP (bez zainstalowanego dodatku SP1 lub innego dodatku Service Pack) - Windows Server 2003 (bez zainstalowanego dodatku Service Pack) Jeśli oprogramowanie zostanie pobrane i zainstalowane na jednym z powyższych 32-bitowych systemów operacyjnych, instalacja może zakończyć się niepowodzeniem, a otwarcie okna dialogowego preferencji drukowania może być niemożliwe. Jeśli na komputerze, na którym jest przeprowadzana instalacja, jest zainstalowany 32-bitowy system operacyjny wymieniony na poniższej liście, instalacja dodatkowego sterownika dla 64-bitowego systemu operacyjnego nie jest możliwa. - Windows Windows XP (bez zainstalowanego dodatku SP1 lub innego dodatku Service Pack) - Windows Server 2003 (bez zainstalowanego dodatku Service Pack) 10 Instalacja zostanie rozpoczęta po kliknięciu przycisku [Start] (Rozpocznij). 15

17 11 Wybierz urządzenie, które chcesz ustawić jako drukarkę domyślną. (1) Wybierz urządzenie, które chcesz ustawić jako drukarkę domyślną. (2) Kliknij przycisk [Next] (Dalej). Ten ekran jest wyświetlany wyłącznie w przypadku instalacji sterowników drukarki i faksu. (1) (2) 12 Określ, czy zostanie wydrukowana strona testowa. (1) Zaznacz pole wyboru, aby wydrukować stronę testową. (2) Kliknij przycisk [Next] (Dalej). Ten ekran jest wyświetlany wyłącznie w przypadku instalacji sterownika drukarki. (1) (2) 13 Kliknij przycisk [Exit] (Zakończ). Połączenie USB Połączenie sieciowe 16

18 Następnie zostanie rozpoczęta instalacja programu MF Toolbox. W poniższych sytuacjach program MF Toolbox nie jest instalowany. Przejdź do kroku w systemie Windows 2000 Server, Windows Server 2003 lub Windows Server 2008, - w przypadku usunięcia zaznaczenia pola wyboru [MF Toolbox] w kroku Kliknij przycisk [Start] (Rozpocznij). Zostaną wyświetlone ekrany wyboru lokalizacji instalacji programu MF Toolbox oraz lokalizacji dodanego menu uruchamiania. Określ ustawienia na odpowiednich ekranach, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). Kliknij przycisk [Start] (Rozpocznij) na wyświetlonym ekranie. 15 Kliknij przycisk [Exit] (Zakończ). Oprogramowanie wybrane w kroku 4 zostało zainstalowane. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 17

19 16 Sprawdź, czy symbol zaznaczenia [ ] jest wyświetlany w polach wyboru w obszarze [Install] (Zainstaluj), a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). Wyświetlone opcje różnią się w zależności od ustawień kraju lub regionu. 17 Uruchom ponownie komputer. (1) Zaznacz pole wyboru [Restart Computer Now (Recommended)] (Uruchom ponownie komputer teraz (zalecane)). (2) Kliknij przycisk [Restart] (Uruchom ponownie). Po wyświetleniu tego ekranu można wyjąć dysk CD-ROM z napędu. (1) (2) W przypadku połączenia USB kabel USB należy podłączyć po ponownym uruchomieniu komputera. Patrz część Podłączenie za pomocą kabla USB (tylko w przypadku połączenia USB) na str. 19. W przypadku połączenia sieciowego należy sprawdzić poprawność instalacji. Patrz część Sprawdzanie poprawności instalacji na str

20 Podłączenie za pomocą kabla USB (tylko w przypadku połączenia USB) 1 Zdejmij osłonę (A) portu USB urządzenia. Zdejmij osłonę, pociągając za tasiemkę. (A) 2 Podłącz kabel USB. Spłaszczona końcówka (A): Kwadratowa końcówka (B): podłącz do portu USB komputera. podłącz do portu USB urządzenia. (B) (A) Po wyświetleniu okna dialogowego Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie i zakończ instalację. Po zakończeniu instalacji należy sprawdzić jej poprawność. Patrz część Sprawdzanie poprawności instalacji na str

21 Sprawdzanie poprawności instalacji Sprawdź, czy sterowniki MF i program MF Toolbox zostały prawidłowo zainstalowane. Sprawdź, czy zostały dodane następujące ikony zainstalowanego oprogramowania. Oprogramowanie Lokalizacja Ikona Sterownik drukarki Folder [Printers and Faxes] (Drukarki i faksy), [Printers] (Drukarki) lub [Devices and Printers] (Urządzenia i drukarki). Sterownik faksu (tylko modele z faksem) Folder [Printers and Faxes] (Drukarki i faksy), [Printers] (Drukarki) lub [Devices and Printers] (Urządzenia i drukarki). Sterownik skanera Folder [Scanners and Cameras] (Skanery i aparaty fotograficzne) lub okno dialogowe [Scanners and Cameras Properties] (Właściwości: Skanery i aparaty fotograficzne) Połączenie sieciowe Połączenie USB MF Toolbox Pulpit Narzędzie Network Scan Utility (tylko modele z obsługą sieci) Pasek zadań 20

22 WAŻNE Instalowanie sterowników MF za pomocą środowiska sieciowego WSD W systemie Windows Vista/7/Server 2008 można drukować przy użyciu protokołu WSD (Web Services on Devices). W celu korzystania ze środowiska WSD należy wykonać procedury opisane w częściach Instalowanie sterowników MF i Konfigurowanie protokołu WSD. WAŻNE Funkcja skanowania przez sieć jest niedostępna Skanowanie za pomocą środowiska sieciowego WSD nie jest obsługiwane. Skanowanie należy wykonywać za pomocą połączenia USB lub zainstalować sterowniki MF i program MF Toolbox na ekranie CD-ROM Setup (Instalacja z dysku CD-ROM). Patrz część Instalowanie sterowników MF i programu MF Toolbox na str. 3. Działanie w środowisku IPv6 Zainstalowanie sterowników MF na ekranie CD-ROM Setup (Instalacja z dysku CD-ROM) może być niemożliwe. Należy wykonać procedury opisane w tej sekcji. Włączanie i wyłączanie protokołu WSD Należy skorzystać z pulpitu operatora urządzenia. e-podręcznik -> Metoda połączenia z urządzeniem (LPD/RAW/WSD) Instalowanie sterowników MF 1 Wyświetl folder drukarki. Windows Vista Z menu [Start] wybierz polecenie [Control Panel] (Panel sterowania), a następnie kliknij aplet [Printers] (Drukarki). Windows 7 i Server 2008 Z menu [Start] wybierz polecenie [Devices and Printers] (Urządzenia i drukarki). 2 Kliknij przycisk [Add a printer] (Dodaj drukarkę). 21

23 3 Kliknij przycisk [Add a local printer] (Dodaj drukarkę lokalną). 4 Sprawdź, czy na liście [Use an existing port] (Użyj istniejącego portu) jest wyświetlona pozycja [LPT1: (Printer Port)] (LPT1: (Port drukarki)), a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). (1) (2) 5 Kliknij przycisk [Have Disk] (Z dysku). 22

24 6 Umieścić w napędzie komputera dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika). W przypadku wyświetlenia poniższego ekranu kliknij przycisk [Exit] (Zakończ). Wyświetlone opcje różnią się w zależności od ustawień kraju lub regionu. W przypadku wyświetlenia okna [AutoPlay] (Autoodtwarzanie) Kliknij przycisk [ ], aby zamknąć to okno dialogowe. 7 Kliknij przycisk [Browse] (Przeglądaj). 23

25 8 Otwórz folder ze sterownikiem drukarki. W systemach 32-bitowych Otwórz folder [DRIVERS] -> [polish] -> [32bit] -> [win2k_vista] na dostarczonym dysku CD-ROM, a następnie kliknij przycisk [Open] (Otwórz). W systemach 64-bitowych Otwórz folder [DRIVERS] -> [polish] -> [x64] -> [Driver] na dostarczonym dysku CD-ROM, a następnie kliknij przycisk [Open] (Otwórz). (1) (2) Jeśli nie wiesz, czy używany system operacyjny jest w wersji 32-bitowej czy 64-bitowej Patrz część Jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego Windows Vista/7/Server 2008 na str Kliknij przycisk [OK]. 24

26 10 Wybierz pozycję [Canon XXXX Series UFRII LT], a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). * Oznaczenie XXXX różni się w zależności od modelu. (1) (2) 11 Określ nazwę drukarki. (1) Wprowadź nową nazwę w celu zmiany nazwy drukarki. Jeśli zostanie wyświetlona opcja [Set as default printer] (Ustaw jako drukarkę domyślną), należy zdecydować, czy urządzenie ma być używane jako drukarka domyślna (Windows Vista/Server 2008). (2) Kliknij przycisk [Next] (Dalej). (1) (2) 25

27 Instalacja zostanie rozpoczęta. Należy poczekać na zamknięcie poniższego ekranu. W przypadku wyświetlenia okna [User Account Control] (Kontrola konta użytkownika) Kliknij przycisk [Yes] (Tak) lub [Continue] (Kontynuuj). 12 Zaznacz opcję [Do not share this printer] (Nie udostępniaj tej drukarki), a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). Aby udostępnić to urządzenie, należy skonfigurować ustawienia udostępniania po wprowadzeniu ustawień opisanych w części Konfigurowanie protokołu WSD. (1) (2) 26

28 13 Kliknij przycisk [Finish] (Zakończ). Jeśli zostanie wyświetlona opcja [Set as default printer] (Ustaw jako drukarkę domyślną), należy zdecydować, czy urządzenie ma być używane jako drukarka domyślna (Windows 7/Server 2008 R2). Po wyświetleniu poniższego ekranu można wyjąć dysk z napędu CD-ROM. W folderze drukarek zostanie dodana ikona. Konfigurowanie protokołu WSD 1 Wyświetl folder sieciowy. W systemie Windows Vista/Server 2008 Z menu [Start] wybierz polecenie [Network] (Sieć). W systemie Windows 7/Server 2008 R2 Z menu [Start] wybierz polecenie [Computer] (Komputer), a następnie kliknij aplet [Network] (Sieć). 27

29 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, a następnie wybierz polecenie [Install] (Zainstaluj) z menu podręcznego. W folderze drukarek zostanie dodana ikona. Instalacja została zakończona. W przypadku wyświetlenia okna [User Account Control] (Kontrola konta użytkownika) Kliknij przycisk [Yes] (Tak) lub [Continue] (Kontynuuj). Ikonę dodaną w punkcie 13 można usunąć, wykonując poniższą procedurę. (1) Kliknij ikonę prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie [Remove device] (Usuń urządzenie) lub [Delete] (Usuń) z menu podręcznego. (2) Kliknij przycisk [Yes] (Tak). (3) Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe [User Account Control] (Kontrola konta użytkownika), kliknij przycisk [Yes] (Tak) lub [Continue] (Kontynuuj). 28

30 Sposób korzystania z Pomocy elektronicznej Pomoc elektroniczna zawiera informacje na temat wszystkich funkcji i opcji sterownika. Aby szybko uzyskać informacje na temat funkcji i ustawień w trakcie korzystania ze sterownika, należy skorzystać z Pomocy elektronicznej. Wyświetlenie ekranu Pomoc (1) Wybierz pozycję [File] (Plik) -> [Print] (Drukuj) z paska menu aplikacji. (2) Wybierz drukarkę w oknie dialogowym [Print] (Drukowanie) w obszarze [Select Printer] (Wybierz drukarkę) lub [Name] (Nazwa). (3) Kliknij pozycję [Preferences] (Preferencje) lub [Properties] (Właściwości). (4) Kliknij przycisk [Help] (Pomoc). Wyszukiwanie zawartości Na ekranie Pomoc wybierz kartę [Contents] (Spis treści), następnie kliknij dwukrotnie żądany tytuł w celu wyświetlenia informacji. Wyszukiwanie za pomocą opcji Indeks Na ekranie Pomoc kliknij kartę [Index] (Indeks), następnie kliknij dwukrotnie żądane słowo kluczowe w celu wyświetlenia informacji. W celu wyszukania wybranego słowa kluczowego wprowadź je w górnym polu tekstowym. Najdokładniejsze wyniki wyszukiwania słowa kluczowego są wyświetlane tuż pod tym polem. 29

31 Dodatek Sprawdzanie ustawień adresu IP UWAGA Jeśli urządzenie nie jest prawidłowo podłączone do sieci Adres IP nie zostanie wyświetlony. W przypadku określenia czasu nawiązywania połączenia Po upływie określonego czasu zostają wyświetlone: adres IP, maska podsieci oraz adres bramki. e-podręcznik -> Określanie czasu oczekiwania na nawiązanie połączenia z siecią przez urządzenie Jeśli urządzenie jest podłączone do koncentratora przełączającego Urządzenie może nie być w stanie nawiązać połączenia z siecią nawet po skonfigurowaniu poprawnych ustawień sieci. W takim przypadku w ustawieniach czasu uruchamiania urządzenia należy wybrać opcję stanu oczekiwania. e-podręcznik -> Określanie czasu oczekiwania na nawiązanie połączenia z siecią przez urządzenie Sprawdzanie ustawień adresu IPv4 1 Naciśnij przycisk [ ] (Monitor Stanu/Anuluj). 2 Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać opcję <Informacje o Sieci>, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Monitor Stanu/Anul. Stan Zadania Kopio... Stan/Historia Zada... Stan Zadania Druko... Informacje o Sieci 3 Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać opcję <IPv4>, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Informacje o Sieci IPv4 IPv6 30

32 4 Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać opcje do potwierdzenia, a następnie naciśnij przycisk [OK]. IPv4 Adres IP Maska Podsieci Adres Bramy Nazwa Hosta 5 Wyświetl informacje. Adres IP Naciśnij przycisk [ ] (Monitor Stanu/Anuluj), aby zamknąć ekran. Sprawdzanie ustawień adresu IPv6 1 Naciśnij przycisk [ ] (Monitor Stanu/Anuluj). 2 Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać opcję <Informacje o Sieci>, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Monitor Stanu/Anul. Stan Zadania Kopio... Stan/Historia Zada... Stan Zadania Druko... Informacje o Sieci 3 Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać opcję <IPv6>, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Informacje o Sieci IPv4 IPv6 31

33 4 Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać opcje do potwierdzenia, a następnie naciśnij przycisk [OK]. IPv6 Adres Link-Local Adres Bezstanowy 1 Adres Bezstanowy 2 Adres Bezstanowy 3 5 Wyświetl informacje. Adres Link-Local Adres IP o Pre iks Adres IP a c de Naciśnij przycisk [ ] (Monitor Stanu/Anuluj), aby zamknąć ekran. 32

34 Jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego Windows Vista/7/Server Z menu [Start] wybierz polecenie [Control Panel] (Panel sterowania). 2 Wybierz aplet [System]. Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008 R2 Kliknij aplet [System and Maintenance] (System i konserwacja) lub [System and Security] (System i zabezpieczenia) [System]. Windows Server 2008 Kliknij aplet [System]. 3 Sprawdź wersję. Wersja 32-bitowa Wyświetlany jest komunikat [32-bit Operating System] (32-bitowy system operacyjny). Wersja 64-bitowa Wyświetlany jest komunikat [64-bit Operating System] (64-bitowy system operacyjny). 33

35 Odinstalowywanie oprogramowania Jeśli sterowniki drukarki, faksu, skanera lub program MF Toolbox nie będą używane, można je odinstalować, korzystając z poniższej procedury. W przypadku instalacji sterowników MF za pomocą środowiska sieciowego WSD należy zapoznać się z informacjami w programie e-podręcznik i odinstalować sterowniki. WAŻNE Przed rozpoczęciem odinstalowywania oprogramowania użytkownik powinien sprawdzić, czy spełniono następujące wymagania: - Użytkownik musi mieć uprawnienia administracyjne na komputerze. - Oprogramowanie instalacyjne jest dostępne (jeśli sterowniki mają zostać ponownie zainstalowane). - Zamknięto wszystkie aplikacje na komputerze. Aby odinstalować sterownik drukarki/faksu/skanera 1 W menu [Start] kliknij kolejno polecenia [(All) Programs] ((Wszystkie) programy) -> [Canon] -> [MF4500 Series] lub [MF4400 Series] lub [D500 Series] -> [Uninstall Drivers] (Odinstaluj sterowniki). 2 Kliknij przycisk [Delete] (Usuń). 3 Kliknij przycisk [Yes] (Tak), aby potwierdzić dezinstalację. 4 Kliknij przycisk [Exit] (Zakończ) lub [Restart] (Uruchom ponownie). 34

Instrukcja instalacji sterownika MF

Instrukcja instalacji sterownika MF Polski Instrukcja instalacji sterownika MF Dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika).................. 1 Informacje o sterownikach i oprogramowaniu....................................................

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja sterownika Podobnie jak w przypadku instalacji, podczas wykonywania tej operacji należy zalogować się jako administrator.

Aktualizacja sterownika Podobnie jak w przypadku instalacji, podczas wykonywania tej operacji należy zalogować się jako administrator. Aktualizacja sterownika Podobnie jak w przypadku instalacji, podczas wykonywania tej operacji należy zalogować się jako administrator. 1. Usunięcie sterownika 1) Przed usunięciem sterownika drukarki należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania NPD PL

Instrukcja instalacji oprogramowania NPD PL Instrukcja instalacji oprogramowania NPD4758-00 PL Instalacja oprogramowania Uwaga dotycząca połączenia USB: Nie podłączaj kabla USB dopóki nie zostaniesz o to poproszony. Jeśli pojawi się ten ekran, kliknij

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU Przewodnik szybkiej instalacji DN-13003-2 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8/10 komputer z płytą CD ustawień drukarki

Bardziej szczegółowo

Printer Driver. Przed użyciem sterownika drukarki przeczytaj plik Readme. Przeczytaj zanim rozpoczniesz korzystanie z tego oprogramowania

Printer Driver. Przed użyciem sterownika drukarki przeczytaj plik Readme. Przeczytaj zanim rozpoczniesz korzystanie z tego oprogramowania 4-539-578-61(1) Printer Driver Instrukcja instalacji Ten podręcznik opisuje sposób instalacji sterownika drukarki w systemie Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP i. Przeczytaj zanim rozpoczniesz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji obsługi opisano, jak skonfigurować funkcje Wysyłanie pocztą e-mail oraz Przechowywanie w udostępnionym folderze za pomocą narzędzia konfiguracji funkcji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Printer Driver. Przed użyciem sterownika drukarki przeczytaj plik Readme. Przeczytaj zanim rozpoczniesz korzystanie z tego oprogramowania

Printer Driver. Przed użyciem sterownika drukarki przeczytaj plik Readme. Przeczytaj zanim rozpoczniesz korzystanie z tego oprogramowania 4-152-268-62(1) Printer Driver Instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja opisuje instalację sterownika drukarki dla systemów operacyjnych Windows 7, Windows Vista, Windows XP oraz. Przeczytaj zanim rozpoczniesz

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Internet wymagania dotyczące konfiguracji

Internet wymagania dotyczące konfiguracji Internet wymagania dotyczące konfiguracji Aby połączyć punkt dostępu z programem AP Manager, w ustawieniach TCP/IP komputera należy skonfigurować następujące parametry: Statyczny adres IP: 192.168.1.x

Bardziej szczegółowo

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP Ćwiczenia nr 3 1. Cel: Sprawdzenie konfiguracji protokołu TCP/IP W wierszu poleceń należy wpisać rozkaz ipconfig (zapisać ustawienia na kartce) Ponownie wpisać ten sam rozkaz z opcją ipconfig /all (zapoznać

Bardziej szczegółowo

ADAPTER USB INTERFEJS SZEREGOWY

ADAPTER USB INTERFEJS SZEREGOWY ADAPTER USB INTERFEJS SZEREGOWY Instrukcja użytkowania DA-70156 Rev. 5 Instrukcja instalacji w systemie Windows 7/8/8.1 Krok 1: Włóż płytę CD ze sterownikiem do napędu CD-ROM. Podłącz urządzenie do wolnego

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Instrukcja u ytkowania DA-70254 Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Przegląd produktu... 3 1.2 Zarządzanie sieciowe... 3 1.3 Części składowe i właściwości...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 2014 ELSAT 1. Instalowanie sterownika USB dla adaptera BT4.0 Oprogramowanie do obsługi inode na komputery PC z Windows wymaga współpracy z adapterem obsługującym

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2010

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.. Spis treści Przegląd... 3 1. Instalowanie oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Konfiguracja routera bezprzewodowego w Windows Vista

Laboratorium - Konfiguracja routera bezprzewodowego w Windows Vista 5.0 6.8.3.9 Laboratorium - Konfiguracja routera bezprzewodowego w Windows Vista Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz konfigurował i testował ustawienia bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK USB - RS232

PRZETWORNIK USB - RS232 PRZETWORNIK USB - RS232 Przewodnik szybkiej instalacji Windows 7 DA-70158 Krok 1: Krok 2: Włożyć płytę CD ze sterownikiem do napędu CD-ROM Podłączyć urządzenie do portu USB w PC Jeśli jest dostępne połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcja instalacji oprogramowania W niniejszej instrukcji znajduje się opis instalacji i konfiguracji oprogramowania umożliwiającego podłączenie do komputera i wykorzystywanie urządzenia jako drukarki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik konfiguracji sieci bezprzewodowej NPD4759-00 PL

Przewodnik konfiguracji sieci bezprzewodowej NPD4759-00 PL Przewodnik konfiguracji sieci bezprzewodowej NPD4759-00 PL Sprawdzanie sieci Sprawdź ustawienia sieciowe komputera, a następnie wybierz kolejny krok. Postępuj zgodnie z instrukcjami dla środowiska, w którym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Instalacja Virtual PC

Laboratorium - Instalacja Virtual PC 5.0 5.4.1.4 Laboratorium - Instalacja Virtual PC Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium zainstalujesz i skonfigurujesz Tryb XP w Windows 7. Następnie uruchomisz podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Instalacja sprzętu. 1. Wyłącz zasilanie urządzenia USB. 2. Podłącz urządzenie USB do urządzenia TL-PS310U.

Instalacja sprzętu. 1. Wyłącz zasilanie urządzenia USB. 2. Podłącz urządzenie USB do urządzenia TL-PS310U. Instalacja sprzętu Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj: Komputer z systemem Windows 2000/XP/Vista/7 z możliwością odczytania instalacyjnej płyty CD Urządzenie USB z portem USB Instalacja sprzętu 1.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK USB - RS232

PRZETWORNIK USB - RS232 PRZETWORNIK USB - RS232 Przewodnik szybkiej instalacji Windows 7 DA-70159 Krok 1: Krok 2: Włożyć płytę CD ze sterownikiem do napędu CD-ROM Podłączyć urządzenie do portu USB w PC Jeśli jest dostępne połączenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE. Podręcznik instalacji oprogramowania

WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE. Podręcznik instalacji oprogramowania WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Podręcznik instalacji oprogramowania 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION. Wszelkie prawa zastrzeżone Zgodnie z przepisami o prawie autorskim niniejszy podręcznik nie może być powielany

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

MM002 Sweex USB DVB-T Dongle. Uwaga! Przed podłączeniem Sweex USB DVB-T Dongle należy zainstalować sterownik.

MM002 Sweex USB DVB-T Dongle. Uwaga! Przed podłączeniem Sweex USB DVB-T Dongle należy zainstalować sterownik. MM002 Sweex USB DVB-T Dongle Wstęp Nie należy wystawiać Sweex USB DVB-T Dongle na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub umieszczać

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink INSTRUKCJA OBSŁUGI Serwer/hub sieciowy USB LogiLink Nr produktu 992249 Strona 1 z 34 2.0 Wprowadzenie Rewolucyjny serwer USB UA0079 wykorzystuje technologie, które ułatwiają i poprawiają pracę oraz udostępnia

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji sterowników USB dla urządzeń Posnet Polska S.A.

Instrukcja instalacji sterowników USB dla urządzeń Posnet Polska S.A. Instrukcja instalacji sterowników USB dla urządzeń Posnet Polska S.A. Instrukcja dotyczy instalacji sterowników do następujących urządzeń: - Temo HS EJ, - Mobile HS EJ, - NIXDORF TH230+ FV EJ, - 4610-1NR

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Konfiguracja routera bezprzewodowego w Windows 7

Laboratorium - Konfiguracja routera bezprzewodowego w Windows 7 5.0 6.8.3.8 Laboratorium - Konfiguracja routera bezprzewodowego w Windows 7 Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz konfigurował i testował ustawienia bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a Instrukcja instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 54a i 76a Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Zabezpieczanie kont, danych i komputera w systemie Windows XP

Laboratorium - Zabezpieczanie kont, danych i komputera w systemie Windows XP 5.0 10.2.1.9 Laboratorium - Zabezpieczanie kont, danych i komputera w systemie Windows XP Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz badać, jak zabezpieczyć konta, dane i komputer

Bardziej szczegółowo

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Drukowanie 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie drukarki

Oprogramowanie drukarki Oprogramowanie drukarki Informacje o oprogramowaniu drukarki Oprogramowanie firmy Epson obejmuje sterownik drukarki i program EPSON Status Monitor 3. Sterownik drukarki to oprogramowanie pozwalające komputerowi

Bardziej szczegółowo

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1 NWD-370N Bezprzewodowa karta PCI 802.11n Szybki start Wersja 1.00 Wydanie 1 Październik 2006 Przegląd NWD-370N to bezprzewodowa karta sieciowa do komputera stacjonarnego. Listę wymagań systemowych podano

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Rozdział 12 Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Współdzielenie drukarek Kolejną czynnością często wykonywaną w sieci jest udostępnianie drukarek. Rozwiązanie to odnosi się do każdego modelu drukarki

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Drogi Kliencie! Niniejszy dokument zawiera informacje o tym, jak uaktualnić niektóre komputery lub tablety TOSHIBA z preinstalowanym

Bardziej szczegółowo

26 Informacje o komputerze

26 Informacje o komputerze 26 Informacje o komputerze Przenoszenie informacji do nowego komputera System operacyjny Microsoft Windows XP posiada program Kreator transferu ustawień i plików służący do przenoszenia danych z komputera

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-120. Bezprzewodowa karta sieciowa g CardBus. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-120. Bezprzewodowa karta sieciowa g CardBus. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-120 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g CardBus Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.0 Edycja 1 5/2006 ZyXEL G-120 informacje ZyXEL G-120 to bezprzewodowa karta sieciowa USB, przeznaczona do komputerów

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Zabezpieczanie kont, danych i komputera w systemie Windows 7

Laboratorium - Zabezpieczanie kont, danych i komputera w systemie Windows 7 5.0 10.2.1.7 Laboratorium - Zabezpieczanie kont, danych i komputera w systemie Windows 7 Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz badać, jak zabezpieczyć konta, dane i komputer

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Zabezpieczanie kont, danych i komputera w systemie Windows Vista

Laboratorium - Zabezpieczanie kont, danych i komputera w systemie Windows Vista 5.0 10.2.1.8 Laboratorium - Zabezpieczanie kont, danych i komputera w systemie Windows Vista Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz badać, jak zabezpieczyć konta, dane i komputer

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy POL

Podręcznik sieciowy POL Podręcznik sieciowy WAŻNE: Przed korzystaniem z drukarki należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik. Podręcznik ten należy zachować do wykorzystania w przyszłości. POL Podręcznik sieciowy UMOWA LICENCYJNA

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Udostępnianie folderu i mapowanie dysku sieciowego w systemie Windows XP

Laboratorium - Udostępnianie folderu i mapowanie dysku sieciowego w systemie Windows XP 5.0 6.8.4.9 Laboratorium - Udostępnianie folderu i mapowanie dysku sieciowego w systemie Windows XP Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium utworzysz i udostępnisz folder,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Program konfiguracji sieciowej Net configuration Drukarka A11

INSTRUKCJA OBSŁUGI Program konfiguracji sieciowej Net configuration Drukarka A11 INSTRUKCJA OBSŁUGI Program konfiguracji sieciowej Net configuration Drukarka A11 20170726_TOKR_V_1.0 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje 3 2. Systemy operacyjne 3 3. Instalacja oprogramowania 3 4. Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo