Instrukcja instalacji sterownika MF

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja instalacji sterownika MF"

Transkrypt

1 Polski Instrukcja instalacji sterownika MF Dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika) Informacje o sterownikach i oprogramowaniu Obsługiwane systemy operacyjne Instalowanie sterownika/oprogramowania Instalowanie sterowników MF i programu MF Toolbox Instalacja za pomocą opcji [Easy Installation] (Instalacja standardowa) Instalacja za pomocą opcji [Custom Installation] (Instalacja niestandardowa) Podłączenie za pomocą kabla USB (tylko w przypadku połączenia USB) Sprawdzanie poprawności instalacji Instalowanie sterowników MF za pomocą środowiska sieciowego WSD Instalowanie sterowników MF Konfigurowanie protokołu WSD Sposób korzystania z Pomocy elektronicznej Dodatek Sprawdzanie ustawień adresu IP Sprawdzanie ustawień adresu IPv Sprawdzanie ustawień adresu IPv Jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego Windows Vista/7/Server Odinstalowywanie oprogramowania Aby odinstalować sterownik drukarki/faksu/skanera Aby odinstalować program MF Toolbox Zdjęcia i zrzuty ekranu wykorzystane w tej instrukcji dotyczą modelu MF4570dn, jeżeli nie określono inaczej.

2 Dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika) Informacje o sterownikach i oprogramowaniu Sterowniki MF Sterownik drukarki Sterownik faksu (tylko modele z faksem) Sterownik skanera Narzędzie Network Scan Utility (tylko modele z obsługą sieci) MF Toolbox Dodatkowe programy Presto! PageManager Po zainstalowaniu na komputerze sterownika drukarki można za pomocą urządzenia drukować dokumenty z poziomu różnych aplikacji. Dane drukowania mogą być kompresowane na komputerze, dzięki czemu zwiększa się szybkość ich przetwarzania. Po zainstalowaniu sterownika faksu na komputerze można wybrać polecenie Drukuj w aplikacji, wybrać sterownik faksu Canon jako drukarkę oraz określić miejsce odbioru i opcje. Sterownik faksu przekształca dane na obraz zgodny ze standardowymi protokołami faksowania, który będzie można wydrukować lub zapisać za pomocą urządzeń faksujących odbiorcy. Po zainstalowaniu na komputerze sterownika skanera urządzenie może pracować jako skaner. To oprogramowanie jest wymagane do korzystania z funkcji skanowania w sieci. Oprogramowanie jest instalowane razem ze sterownikiem skanera. Program MF Toolbox umożliwia łatwe otwieranie obrazów zeskanowanych przez skaner w aplikacji, dołączanie zeskanowanych obrazów do wiadomości oraz przechowywanie zeskanowanych obrazów na dysku twardym. Oprogramowanie do zarządzania zeskanowanymi obrazami. Obsługiwane systemy operacyjne : dostępne : niedostępne Windows 2000/XP Windows Vista/7 Windows Server 2003/ Server 2008 Sterownik drukarki * Sterownik faksu * Sterownik skanera Network Scan Utility * * MF Toolbox Presto! PageManager * Dostępne tylko w przypadku aktywnego połączenia sieciowego. 1

3 Instalowanie sterownika/oprogramowania Sposób instalacji różni się w zależności od metody połączenia lub środowiska. Metoda połączenia Sposób instalacji Połączenie USB Patrz część Instalowanie sterowników MF i programu MF Toolbox na str. 3. Połączenie sieciowe Środowisko IPv4 Środowisko IPv6* Patrz część Instalowanie sterowników MF i programu MF Toolbox na str. 3. Patrz część Instalowanie sterowników MF za pomocą środowiska sieciowego WSD na str. 21. * W środowisku IPv6 może być niemożliwe korzystanie z funkcji skanowania. 2

4 WAŻNE Instalowanie sterowników MF i programu MF Toolbox W przypadku korzystania ze środowiska IPv6 zainstalowanie sterowników lub oprogramowania za pomocą poniższej procedury może być niemożliwe. W celu zainstalowania sterowników MF należy zapoznać się z częścią Instalowanie sterowników MF za pomocą środowiska sieciowego WSD (patrz str. 21). W środowisku IPv6 może być niemożliwe korzystanie z funkcji skanowania. W celu korzystania z urządzenia należy zainstalować oprogramowanie. WAŻNE Korzystanie z 64-bitowego systemu operacyjnego W przypadku niektórych krajów lub regionów wersje sterownika MF oraz programu MF Toolbox przeznaczone dla 64-bitowych systemów operacyjnych mogą nie być dołączone. Uprawnienia użytkownika do logowania w systemie Windows Należy logować się jako użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi. Instalacja za pomocą połączenia USB Kabel USB należy podłączyć po zainstalowaniu oprogramowania. Przed podłączeniem kabla USB należy upewnić się, że urządzenie jest WŁĄCZONE. Instalacja za pomocą połączenia sieciowego Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić, czy: - Urządzenie jest podłączone do komputera za pomocą sieci. -Urządzenie jest WŁĄCZONE. - Adresy IP zostały poprawnie skonfigurowane. Instalowanie programu e-podręcznik Program e-podręcznik nie jest instalowany po wybraniu opcji [Easy Installation] (Instalacja standardowa). W celu zainstalowania programu e-podręcznik należy wybrać opcję [Custom Installation] (Instalacja niestandardowa), patrz str. 10. * Jeśli z komputerem jest dostarczony dysk User Manual CD (Dysk CD-ROM z podręcznikiem użytkownika), program e-podręcznik należy zainstalować z tego dysku. Instalacja za pomocą opcji [Easy Installation] (Instalacja standardowa) 1 Umieść w napędzie komputera dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika). 3

5 2 Kliknij przycisk [Easy Installation] (Instalacja standardowa). Aby zainstalować poniższe oprogramowanie i podręczniki, których nie można zainstalować za pomocą opcji [Easy Installation] (Instalacja standardowa), wybierz opcję [Custom Installation] (Instalacja niestandardowa) (patrz str. 10). Presto! PageManager e-podręcznik * Jeśli z komputerem jest dostarczony dysk User Manual CD (Dysk CD-ROM z podręcznikiem użytkownika), program e-podręcznik należy zainstalować z tego dysku. * Wyświetlone opcje różnią się w zależności od ustawień kraju lub regionu. Jeśli powyższe okno dialogowe nie zostanie wyświetlone Windows 2000, XP i Server W menu [Start] wybierz pozycję [Run] (Uruchom). 2. Wpisz D:\MInst.exe, a następnie kliknij przycisk [OK]. Windows Vista, 7 i Server W menu [Start] w polu [Start Search] (Rozpocznij wyszukiwanie) lub [Search programs and files] (Wyszukaj programy i pliki) wpisz D:\MInst.exe. 2. Naciśnij klawisz [Enter] na klawiaturze. * W niniejszym podręczniku napęd CD-ROM jest oznaczony literą D:. Oznaczenie napędu CD-ROM może się różnić w zależności od używanego komputera. Jeśli przed wyświetleniem ekranu CD-ROM Setup (Instalacja z dysku CD-ROM) zostanie wyświetlony ekran wyboru języka Wybierz język, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). 4

6 3 Po wyświetleniu następującego ekranu wybierz rodzaj połączenia z komputerem. Połączenie USB Kliknij przycisk [Next] (Dalej) w obszarze [Connect Printer Directly to Computer] (Podłącz drukarkę bezpośrednio do komputera). Połączenie sieciowe Kliknij przycisk [Next] (Dalej) w obszarze [Connect Printer Directly to Computer] (Podłącz drukarkę do komputera za pośrednictwem sieci). 4 Kliknij przycisk [Install] (Zainstaluj). 5 Przeczytaj tekst umowy licencyjnej, a następnie kliknij przycisk [Yes] (Tak). 5

7 6 Kliknij przycisk [Next] (Dalej). Zostanie wyświetlony następujący ekran. Kliknij przycisk [Yes] (Tak). Połączenie USB Przejdź do kroku 9. Połączenie sieciowe (tylko modele z obsługą sieci) Przejdź do kroku 7. 7 Wybierz urządzenie do zainstalowania. (1) Wybierz urządzenie. (2) Kliknij przycisk [Next] (Dalej). (1) (2) 6

8 Jeśli na ekranie [Device List] (Lista urządzeń) nie są wyświetlone żadne urządzenia Wykonaj następującą procedurę. 1. Sprawdź, czy: Komputer i urządzenie są połączone za pomocą sieci. Urządzenie jest włączone. Adres IP jest skonfigurowany poprawnie. Komputer i urządzenie znajdują się w tej samej podsieci. Oprogramowanie zabezpieczające zostało zamknięte. 2. Kliknij przycisk [Update Device List] (Zaktualizuj listę urządzeń). Jeśli po wykonaniu powyższych operacji nie jest wyświetlane żadne urządzenie, należy wykonać poniższą procedurę. 1. Kliknij przycisk [Search by IP Address] (Wyszukaj według adresu IP). 2. Wprowadź adres IP instalowanego urządzenia. Patrz część Sprawdzanie ustawień adresu IP na str. 30. Jeśli adres IP urządzenia należy do zakresu od do , wtedy adres IP jest adresem przypisanym przez funkcję automatycznego adresowania IP. Jeśli dla komputera ustawiono adres IP inny niż adres lokalny, należy ręcznie ustawić adres IP w tej samej podsieci co komputer (inny niż adresy lokalne). Umożliwi to instalatorowi wyszukiwanie tego komputera. e-podręcznik -> Ustawianie adresu IPv4 3. Kliknij przycisk [OK]. 8 Instalacja zostanie rozpoczęta po kliknięciu przycisku [Start] (Rozpocznij). 7

9 9 Kliknij przycisk [Exit] (Zakończ). Połączenie USB Połączenie sieciowe Następnie zostanie rozpoczęta instalacja programu MF Toolbox. W systemie Windows 2000 Server/Server 2003/2008 program MF Toolbox nie jest instalowany. Przejdź do kroku Kliknij przycisk [Start] (Rozpocznij). 11 Kliknij przycisk [Exit] (Zakończ). 8

10 12 Sprawdź, czy symbol zaznaczenia [ ] jest wyświetlany w polach wyboru w obszarze [Install] (Zainstaluj), a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). 13 Uruchom ponownie komputer. (1) Zaznacz pole wyboru [Restart Computer Now (Recommended)] (Uruchom ponownie komputer teraz (zalecane)). (2) Kliknij przycisk [Restart] (Uruchom ponownie). Po wyświetleniu tego ekranu można wyjąć dysk CD-ROM z napędu. (1) (2) W przypadku połączenia USB kabel USB należy podłączyć po ponownym uruchomieniu komputera. Patrz część Podłączenie za pomocą kabla USB (tylko w przypadku połączenia USB) na str. 19. W przypadku połączenia sieciowego należy sprawdzić poprawność instalacji. Patrz część Sprawdzanie poprawności instalacji na str

11 Instalacja za pomocą opcji [Custom Installation] (Instalacja niestandardowa) 1 Umieść w napędzie komputera dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika). 2 Kliknij przycisk [Custom Installation] (Instalacja niestandardowa). Wyświetlone opcje różnią się w zależności od ustawień kraju lub regionu. Jeśli powyższe okno dialogowe nie zostanie wyświetlone Windows 2000, XP i Server W menu [Start] wybierz pozycję [Run] (Uruchom). 2. Wpisz D:\MInst.exe, a następnie kliknij przycisk [OK]. Windows Vista, 7 i Server W menu [Start] w polu [Start Search] (Rozpocznij wyszukiwanie) lub [Search programs and files] (Wyszukaj programy i pliki) wpisz D:\MInst.exe. 2. Naciśnij klawisz [Enter] na klawiaturze. * W niniejszym podręczniku napęd CD-ROM jest oznaczony literą D:. Oznaczenie napędu CD-ROM może się różnić w zależności od używanego komputera. Jeśli przed wyświetleniem ekranu CD-ROM Setup (Instalacja z dysku CD-ROM) zostanie wyświetlony ekran wyboru języka Wybierz język, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). 10

12 3 Po wyświetleniu następującego ekranu wybierz rodzaj połączenia z komputerem. Połączenie USB Kliknij przycisk [Next] (Dalej) w obszarze [Connect Printer Directly to Computer] (Podłącz drukarkę bezpośrednio do komputera). Połączenie sieciowe Kliknij przycisk [Next] (Dalej) w obszarze [Connect Printer Directly to Computer] (Podłącz drukarkę do komputera za pośrednictwem sieci). 4 Zaznacz pola wyboru instalowanych programów, a następnie kliknij przycisk [Install] (Zainstaluj). Wyświetlone opcje różnią się w zależności od ustawień kraju lub regionu. Aby zainstalować program e-podręcznik, należy zaznaczyć pole wyboru [Manuals] (Podręczniki). * Jeśli pole wyboru [Manuals] (Podręczniki) nie zostanie wyświetlone, program e-podręcznik należy zainstalować z dysku User Manual CD (Dysk CD-ROM z podręcznikiem użytkownika) dostarczonego z urządzeniem. 11

13 5 Przeczytaj tekst umowy licencyjnej, a następnie kliknij przycisk [Yes] (Tak). 6 Kliknij przycisk [Next] (Dalej). Zostanie wyświetlony następujący ekran. Kliknij przycisk [Yes] (Tak). Połączenie USB Przejdź do kroku 13. Połączenie sieciowe (tylko modele z obsługą sieci) Przejdź do kroku 7. 12

14 7 Wybierz urządzenie do zainstalowania. (1) Wybierz urządzenie. (2) Kliknij przycisk [Next] (Dalej). (1) (2) Jeśli na ekranie [Device List] (Lista urządzeń) nie są wyświetlone żadne urządzenia Wykonaj następującą procedurę. 1. Sprawdź, czy: Komputer i urządzenie są połączone za pomocą sieci. Urządzenie jest włączone. Adres IP jest skonfigurowany poprawnie. Komputer i urządzenie znajdują się w tej samej podsieci. Oprogramowanie zabezpieczające zostało zamknięte. 2. Kliknij przycisk [Update Device List] (Zaktualizuj listę urządzeń). Jeśli po wykonaniu powyższych operacji nie jest wyświetlane żadne urządzenie, należy wykonać poniższą procedurę. 1. Kliknij przycisk [Search by IP Address] (Wyszukaj według adresu IP). 2. Wprowadź adres IP instalowanego urządzenia. Patrz część Sprawdzanie ustawień adresu IP na str. 30. Jeśli adres IP urządzenia należy do zakresu od do , wtedy adres IP jest adresem przypisanym przez funkcję automatycznego adresowania IP. Jeśli dla komputera ustawiono adres IP inny niż adres lokalny, należy ręcznie ustawić adres IP w tej samej podsieci co komputer (inny niż adresy lokalne). Umożliwi to instalatorowi wyszukiwanie tego komputera. e-podręcznik -> Ustawianie adresu IPv4 3. Kliknij przycisk [OK]. 13

15 8 Zaznacz odpowiednie funkcje, których chcesz używać. (1) Zaznacz żądaną funkcję (sterownik do zainstalowania). (2) Kliknij przycisk [Next] (Dalej). (1) (2) [Printer] (Drukarka) [Fax (for Supported Models)] (Faks (dla obsługiwanych modeli)) [Scanner] (Skaner) Wybierz, jeśli chcesz korzystać z funkcji drukowania. Wybierz, jeśli chcesz korzystać z funkcji faksu PC. (Ta funkcja umożliwia wysyłanie faksem dokumentów lub obrazów utworzonych bezpośrednio na komputerze). Wybierz, jeśli chcesz korzystać z funkcji skanowania. 9 Skonfiguruj informacje o drukarce i faksie. (1) Skonfiguruj ustawienia wszystkich wymaganych opcji. (2) Kliknij przycisk [Next] (Dalej). Informacje o drukarce* 1 Informacje o faksie* 2 (1) (1) (2) (2) *1 Ekran wyświetlany po wybraniu opcji [Printer] (Drukarka) w punkcie 8. *2 Ekran wyświetlany po wybraniu opcji [Fax (for Supported Models)] (Faks (dla obsługiwanych modeli)) w punkcie 8. [Printer Name] (Nazwa drukarki) [Fax Name] (Nazwa faksu) [Use as Shared Printer] (Użyj jako drukarki udostępnionej) Wprowadź nową nazwę w celu zmiany nazwy drukarki lub faksu. Zaznacz pole wyboru w celu udostępnienia drukarki lub faksu. [Use as Shared Fax] (Użyj jako faksu udostępnionego) [Shared Name] (Nazwa udziału) W razie potrzeby zmień nazwę udziału. 14

16 UWAGA W przypadku zaznaczenia pola wyboru [Use as Shared Printer] (Użyj jako drukarki udostępnionej) lub [Use as Shared Fax] (Użyj jako faksu udostępnionego) Istnieje możliwość wykonania poniższych operacji w celu zainstalowania dodatkowego sterownika w zależności od kraju lub regionu. 1. Kliknij przycisk [Drivers to Add] (Sterowniki do dodania). 2. Wybierz system operacyjny wyświetlony w obszarze [Drivers to Add] (Sterowniki do dodania). 3. Kliknij przycisk [OK]. W przypadku niektórych krajów lub regionów wersje sterownika MF oraz programu MF Toolbox przeznaczone dla 64-bitowych systemów operacyjnych mogą nie być dołączone. Jeśli na komputerze, na którym jest przeprowadzana instalacja, jest zainstalowany 64-bitowy system operacyjny, instalacja sieciowa na komputerze klienckim z zainstalowanym 32-bitowym systemem operacyjnym wymienionym na poniższej liście nie jest możliwa z powodu ograniczenia systemu Windows. - Windows Windows XP (bez zainstalowanego dodatku SP1 lub innego dodatku Service Pack) - Windows Server 2003 (bez zainstalowanego dodatku Service Pack) Jeśli oprogramowanie zostanie pobrane i zainstalowane na jednym z powyższych 32-bitowych systemów operacyjnych, instalacja może zakończyć się niepowodzeniem, a otwarcie okna dialogowego preferencji drukowania może być niemożliwe. Jeśli na komputerze, na którym jest przeprowadzana instalacja, jest zainstalowany 32-bitowy system operacyjny wymieniony na poniższej liście, instalacja dodatkowego sterownika dla 64-bitowego systemu operacyjnego nie jest możliwa. - Windows Windows XP (bez zainstalowanego dodatku SP1 lub innego dodatku Service Pack) - Windows Server 2003 (bez zainstalowanego dodatku Service Pack) 10 Instalacja zostanie rozpoczęta po kliknięciu przycisku [Start] (Rozpocznij). 15

17 11 Wybierz urządzenie, które chcesz ustawić jako drukarkę domyślną. (1) Wybierz urządzenie, które chcesz ustawić jako drukarkę domyślną. (2) Kliknij przycisk [Next] (Dalej). Ten ekran jest wyświetlany wyłącznie w przypadku instalacji sterowników drukarki i faksu. (1) (2) 12 Określ, czy zostanie wydrukowana strona testowa. (1) Zaznacz pole wyboru, aby wydrukować stronę testową. (2) Kliknij przycisk [Next] (Dalej). Ten ekran jest wyświetlany wyłącznie w przypadku instalacji sterownika drukarki. (1) (2) 13 Kliknij przycisk [Exit] (Zakończ). Połączenie USB Połączenie sieciowe 16

18 Następnie zostanie rozpoczęta instalacja programu MF Toolbox. W poniższych sytuacjach program MF Toolbox nie jest instalowany. Przejdź do kroku w systemie Windows 2000 Server, Windows Server 2003 lub Windows Server 2008, - w przypadku usunięcia zaznaczenia pola wyboru [MF Toolbox] w kroku Kliknij przycisk [Start] (Rozpocznij). Zostaną wyświetlone ekrany wyboru lokalizacji instalacji programu MF Toolbox oraz lokalizacji dodanego menu uruchamiania. Określ ustawienia na odpowiednich ekranach, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). Kliknij przycisk [Start] (Rozpocznij) na wyświetlonym ekranie. 15 Kliknij przycisk [Exit] (Zakończ). Oprogramowanie wybrane w kroku 4 zostało zainstalowane. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 17

19 16 Sprawdź, czy symbol zaznaczenia [ ] jest wyświetlany w polach wyboru w obszarze [Install] (Zainstaluj), a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). Wyświetlone opcje różnią się w zależności od ustawień kraju lub regionu. 17 Uruchom ponownie komputer. (1) Zaznacz pole wyboru [Restart Computer Now (Recommended)] (Uruchom ponownie komputer teraz (zalecane)). (2) Kliknij przycisk [Restart] (Uruchom ponownie). Po wyświetleniu tego ekranu można wyjąć dysk CD-ROM z napędu. (1) (2) W przypadku połączenia USB kabel USB należy podłączyć po ponownym uruchomieniu komputera. Patrz część Podłączenie za pomocą kabla USB (tylko w przypadku połączenia USB) na str. 19. W przypadku połączenia sieciowego należy sprawdzić poprawność instalacji. Patrz część Sprawdzanie poprawności instalacji na str

20 Podłączenie za pomocą kabla USB (tylko w przypadku połączenia USB) 1 Zdejmij osłonę (A) portu USB urządzenia. Zdejmij osłonę, pociągając za tasiemkę. (A) 2 Podłącz kabel USB. Spłaszczona końcówka (A): Kwadratowa końcówka (B): podłącz do portu USB komputera. podłącz do portu USB urządzenia. (B) (A) Po wyświetleniu okna dialogowego Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie i zakończ instalację. Po zakończeniu instalacji należy sprawdzić jej poprawność. Patrz część Sprawdzanie poprawności instalacji na str

21 Sprawdzanie poprawności instalacji Sprawdź, czy sterowniki MF i program MF Toolbox zostały prawidłowo zainstalowane. Sprawdź, czy zostały dodane następujące ikony zainstalowanego oprogramowania. Oprogramowanie Lokalizacja Ikona Sterownik drukarki Folder [Printers and Faxes] (Drukarki i faksy), [Printers] (Drukarki) lub [Devices and Printers] (Urządzenia i drukarki). Sterownik faksu (tylko modele z faksem) Folder [Printers and Faxes] (Drukarki i faksy), [Printers] (Drukarki) lub [Devices and Printers] (Urządzenia i drukarki). Sterownik skanera Folder [Scanners and Cameras] (Skanery i aparaty fotograficzne) lub okno dialogowe [Scanners and Cameras Properties] (Właściwości: Skanery i aparaty fotograficzne) Połączenie sieciowe Połączenie USB MF Toolbox Pulpit Narzędzie Network Scan Utility (tylko modele z obsługą sieci) Pasek zadań 20

22 WAŻNE Instalowanie sterowników MF za pomocą środowiska sieciowego WSD W systemie Windows Vista/7/Server 2008 można drukować przy użyciu protokołu WSD (Web Services on Devices). W celu korzystania ze środowiska WSD należy wykonać procedury opisane w częściach Instalowanie sterowników MF i Konfigurowanie protokołu WSD. WAŻNE Funkcja skanowania przez sieć jest niedostępna Skanowanie za pomocą środowiska sieciowego WSD nie jest obsługiwane. Skanowanie należy wykonywać za pomocą połączenia USB lub zainstalować sterowniki MF i program MF Toolbox na ekranie CD-ROM Setup (Instalacja z dysku CD-ROM). Patrz część Instalowanie sterowników MF i programu MF Toolbox na str. 3. Działanie w środowisku IPv6 Zainstalowanie sterowników MF na ekranie CD-ROM Setup (Instalacja z dysku CD-ROM) może być niemożliwe. Należy wykonać procedury opisane w tej sekcji. Włączanie i wyłączanie protokołu WSD Należy skorzystać z pulpitu operatora urządzenia. e-podręcznik -> Metoda połączenia z urządzeniem (LPD/RAW/WSD) Instalowanie sterowników MF 1 Wyświetl folder drukarki. Windows Vista Z menu [Start] wybierz polecenie [Control Panel] (Panel sterowania), a następnie kliknij aplet [Printers] (Drukarki). Windows 7 i Server 2008 Z menu [Start] wybierz polecenie [Devices and Printers] (Urządzenia i drukarki). 2 Kliknij przycisk [Add a printer] (Dodaj drukarkę). 21

23 3 Kliknij przycisk [Add a local printer] (Dodaj drukarkę lokalną). 4 Sprawdź, czy na liście [Use an existing port] (Użyj istniejącego portu) jest wyświetlona pozycja [LPT1: (Printer Port)] (LPT1: (Port drukarki)), a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). (1) (2) 5 Kliknij przycisk [Have Disk] (Z dysku). 22

24 6 Umieścić w napędzie komputera dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika). W przypadku wyświetlenia poniższego ekranu kliknij przycisk [Exit] (Zakończ). Wyświetlone opcje różnią się w zależności od ustawień kraju lub regionu. W przypadku wyświetlenia okna [AutoPlay] (Autoodtwarzanie) Kliknij przycisk [ ], aby zamknąć to okno dialogowe. 7 Kliknij przycisk [Browse] (Przeglądaj). 23

25 8 Otwórz folder ze sterownikiem drukarki. W systemach 32-bitowych Otwórz folder [DRIVERS] -> [polish] -> [32bit] -> [win2k_vista] na dostarczonym dysku CD-ROM, a następnie kliknij przycisk [Open] (Otwórz). W systemach 64-bitowych Otwórz folder [DRIVERS] -> [polish] -> [x64] -> [Driver] na dostarczonym dysku CD-ROM, a następnie kliknij przycisk [Open] (Otwórz). (1) (2) Jeśli nie wiesz, czy używany system operacyjny jest w wersji 32-bitowej czy 64-bitowej Patrz część Jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego Windows Vista/7/Server 2008 na str Kliknij przycisk [OK]. 24

26 10 Wybierz pozycję [Canon XXXX Series UFRII LT], a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). * Oznaczenie XXXX różni się w zależności od modelu. (1) (2) 11 Określ nazwę drukarki. (1) Wprowadź nową nazwę w celu zmiany nazwy drukarki. Jeśli zostanie wyświetlona opcja [Set as default printer] (Ustaw jako drukarkę domyślną), należy zdecydować, czy urządzenie ma być używane jako drukarka domyślna (Windows Vista/Server 2008). (2) Kliknij przycisk [Next] (Dalej). (1) (2) 25

27 Instalacja zostanie rozpoczęta. Należy poczekać na zamknięcie poniższego ekranu. W przypadku wyświetlenia okna [User Account Control] (Kontrola konta użytkownika) Kliknij przycisk [Yes] (Tak) lub [Continue] (Kontynuuj). 12 Zaznacz opcję [Do not share this printer] (Nie udostępniaj tej drukarki), a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). Aby udostępnić to urządzenie, należy skonfigurować ustawienia udostępniania po wprowadzeniu ustawień opisanych w części Konfigurowanie protokołu WSD. (1) (2) 26

28 13 Kliknij przycisk [Finish] (Zakończ). Jeśli zostanie wyświetlona opcja [Set as default printer] (Ustaw jako drukarkę domyślną), należy zdecydować, czy urządzenie ma być używane jako drukarka domyślna (Windows 7/Server 2008 R2). Po wyświetleniu poniższego ekranu można wyjąć dysk z napędu CD-ROM. W folderze drukarek zostanie dodana ikona. Konfigurowanie protokołu WSD 1 Wyświetl folder sieciowy. W systemie Windows Vista/Server 2008 Z menu [Start] wybierz polecenie [Network] (Sieć). W systemie Windows 7/Server 2008 R2 Z menu [Start] wybierz polecenie [Computer] (Komputer), a następnie kliknij aplet [Network] (Sieć). 27

29 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, a następnie wybierz polecenie [Install] (Zainstaluj) z menu podręcznego. W folderze drukarek zostanie dodana ikona. Instalacja została zakończona. W przypadku wyświetlenia okna [User Account Control] (Kontrola konta użytkownika) Kliknij przycisk [Yes] (Tak) lub [Continue] (Kontynuuj). Ikonę dodaną w punkcie 13 można usunąć, wykonując poniższą procedurę. (1) Kliknij ikonę prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie [Remove device] (Usuń urządzenie) lub [Delete] (Usuń) z menu podręcznego. (2) Kliknij przycisk [Yes] (Tak). (3) Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe [User Account Control] (Kontrola konta użytkownika), kliknij przycisk [Yes] (Tak) lub [Continue] (Kontynuuj). 28

30 Sposób korzystania z Pomocy elektronicznej Pomoc elektroniczna zawiera informacje na temat wszystkich funkcji i opcji sterownika. Aby szybko uzyskać informacje na temat funkcji i ustawień w trakcie korzystania ze sterownika, należy skorzystać z Pomocy elektronicznej. Wyświetlenie ekranu Pomoc (1) Wybierz pozycję [File] (Plik) -> [Print] (Drukuj) z paska menu aplikacji. (2) Wybierz drukarkę w oknie dialogowym [Print] (Drukowanie) w obszarze [Select Printer] (Wybierz drukarkę) lub [Name] (Nazwa). (3) Kliknij pozycję [Preferences] (Preferencje) lub [Properties] (Właściwości). (4) Kliknij przycisk [Help] (Pomoc). Wyszukiwanie zawartości Na ekranie Pomoc wybierz kartę [Contents] (Spis treści), następnie kliknij dwukrotnie żądany tytuł w celu wyświetlenia informacji. Wyszukiwanie za pomocą opcji Indeks Na ekranie Pomoc kliknij kartę [Index] (Indeks), następnie kliknij dwukrotnie żądane słowo kluczowe w celu wyświetlenia informacji. W celu wyszukania wybranego słowa kluczowego wprowadź je w górnym polu tekstowym. Najdokładniejsze wyniki wyszukiwania słowa kluczowego są wyświetlane tuż pod tym polem. 29

31 Dodatek Sprawdzanie ustawień adresu IP UWAGA Jeśli urządzenie nie jest prawidłowo podłączone do sieci Adres IP nie zostanie wyświetlony. W przypadku określenia czasu nawiązywania połączenia Po upływie określonego czasu zostają wyświetlone: adres IP, maska podsieci oraz adres bramki. e-podręcznik -> Określanie czasu oczekiwania na nawiązanie połączenia z siecią przez urządzenie Jeśli urządzenie jest podłączone do koncentratora przełączającego Urządzenie może nie być w stanie nawiązać połączenia z siecią nawet po skonfigurowaniu poprawnych ustawień sieci. W takim przypadku w ustawieniach czasu uruchamiania urządzenia należy wybrać opcję stanu oczekiwania. e-podręcznik -> Określanie czasu oczekiwania na nawiązanie połączenia z siecią przez urządzenie Sprawdzanie ustawień adresu IPv4 1 Naciśnij przycisk [ ] (Monitor Stanu/Anuluj). 2 Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać opcję <Informacje o Sieci>, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Monitor Stanu/Anul. Stan Zadania Kopio... Stan/Historia Zada... Stan Zadania Druko... Informacje o Sieci 3 Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać opcję <IPv4>, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Informacje o Sieci IPv4 IPv6 30

32 4 Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać opcje do potwierdzenia, a następnie naciśnij przycisk [OK]. IPv4 Adres IP Maska Podsieci Adres Bramy Nazwa Hosta 5 Wyświetl informacje. Adres IP Naciśnij przycisk [ ] (Monitor Stanu/Anuluj), aby zamknąć ekran. Sprawdzanie ustawień adresu IPv6 1 Naciśnij przycisk [ ] (Monitor Stanu/Anuluj). 2 Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać opcję <Informacje o Sieci>, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Monitor Stanu/Anul. Stan Zadania Kopio... Stan/Historia Zada... Stan Zadania Druko... Informacje o Sieci 3 Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać opcję <IPv6>, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Informacje o Sieci IPv4 IPv6 31

33 4 Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać opcje do potwierdzenia, a następnie naciśnij przycisk [OK]. IPv6 Adres Link-Local Adres Bezstanowy 1 Adres Bezstanowy 2 Adres Bezstanowy 3 5 Wyświetl informacje. Adres Link-Local Adres IP o Pre iks Adres IP a c de Naciśnij przycisk [ ] (Monitor Stanu/Anuluj), aby zamknąć ekran. 32

34 Jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego Windows Vista/7/Server Z menu [Start] wybierz polecenie [Control Panel] (Panel sterowania). 2 Wybierz aplet [System]. Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008 R2 Kliknij aplet [System and Maintenance] (System i konserwacja) lub [System and Security] (System i zabezpieczenia) [System]. Windows Server 2008 Kliknij aplet [System]. 3 Sprawdź wersję. Wersja 32-bitowa Wyświetlany jest komunikat [32-bit Operating System] (32-bitowy system operacyjny). Wersja 64-bitowa Wyświetlany jest komunikat [64-bit Operating System] (64-bitowy system operacyjny). 33

35 Odinstalowywanie oprogramowania Jeśli sterowniki drukarki, faksu, skanera lub program MF Toolbox nie będą używane, można je odinstalować, korzystając z poniższej procedury. W przypadku instalacji sterowników MF za pomocą środowiska sieciowego WSD należy zapoznać się z informacjami w programie e-podręcznik i odinstalować sterowniki. WAŻNE Przed rozpoczęciem odinstalowywania oprogramowania użytkownik powinien sprawdzić, czy spełniono następujące wymagania: - Użytkownik musi mieć uprawnienia administracyjne na komputerze. - Oprogramowanie instalacyjne jest dostępne (jeśli sterowniki mają zostać ponownie zainstalowane). - Zamknięto wszystkie aplikacje na komputerze. Aby odinstalować sterownik drukarki/faksu/skanera 1 W menu [Start] kliknij kolejno polecenia [(All) Programs] ((Wszystkie) programy) -> [Canon] -> [MF4500 Series] lub [MF4400 Series] lub [D500 Series] -> [Uninstall Drivers] (Odinstaluj sterowniki). 2 Kliknij przycisk [Delete] (Usuń). 3 Kliknij przycisk [Yes] (Tak), aby potwierdzić dezinstalację. 4 Kliknij przycisk [Exit] (Zakończ) lub [Restart] (Uruchom ponownie). 34

Oprogramowanie drukarki

Oprogramowanie drukarki Oprogramowanie drukarki Informacje o oprogramowaniu drukarki Oprogramowanie firmy Epson obejmuje sterownik drukarki i program EPSON Status Monitor 3. Sterownik drukarki to oprogramowanie pozwalające komputerowi

Bardziej szczegółowo

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Drukowanie 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania MODEL: MX-2300N MX-2700N MX-3500N MX-3501N MX-4500N MX-4501N CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcję należy przechowywać w pobliżu na wypadek późniejszych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA MODEL: MX-M8N MX-M6N MX-M45N MX-M50N CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH

Bardziej szczegółowo

Przewodnik pracy w sieci

Przewodnik pracy w sieci Kolorowa drukarka laserowa Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Opis Wybrany model...12 Jak korzystać z tego podręcznika...13 Symbole...13 Przygotowanie do drukowania Szybka

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE. Podręcznik instalacji oprogramowania

WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE. Podręcznik instalacji oprogramowania WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Podręcznik instalacji oprogramowania 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION. Wszelkie prawa zastrzeżone Zgodnie z przepisami o prawie autorskim niniejszy podręcznik nie może być powielany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wbudowany wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą wielu protokołów sieci Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą bezprzewodowej sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Jak korzystać z tego podręcznika...12 Symbole...12 Opis wybranego modelu...13 Używanie przycisków...14 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...12 Opis wybranego modelu...13 Jak korzystać z tego podręcznika...14 Symbole...14 Używanie przycisków...15 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Przewodnik użytkownika

Lipiec 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Przewodnik użytkownika Lipiec 2014 Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. XEROX i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation w Stanach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne informacje dotyczące ustawień

Bardziej szczegółowo

Drukarki z serii ir3300/ ir2800/ ir2200

Drukarki z serii ir3300/ ir2800/ ir2200 Drukarki z serii ir3300/ ir2800/ ir2200 Instrukcja instalacji sieciowej Prosimy o zapoznanie się z treścią podręcznika przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Zalecamy zachowanie go na wypadek potrzeby

Bardziej szczegółowo

Aficio BP20N. Podręcznik administratora

Aficio BP20N. Podręcznik administratora Podręcznik administratora Aficio BP20N Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zapoznać się z Zasady bezpieczeństwa. Przestrzeganie tych zaleceń zapewni bezpieczną i prawidłową eksploatację.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wieloprotokołowy, wielofunkcyjny serwer wydruku z wbudowaną kartą Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z bezprzewodowym dostępem do sieci Ethernet Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

A-61708_pl. Korzystanie Smart Touch Wersja 1.6

A-61708_pl. Korzystanie Smart Touch Wersja 1.6 A-61708_pl Korzystanie Smart Touch Wersja 1.6 Korzystanie z funkcji Smart Touch Spis treści Przegląd... 2 Uruchamianie funkcji Smart Touch... 2 Korzystanie z funkcji Smart Touch z domyślnymi numerami funkcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla sieci

Instrukcja obsługi dla sieci Instrukcja obsługi dla sieci Wersja 0 POL Spis treści 1 Wprowadzenie 1 Funkcje sieciowe...1 Inne funkcje sieciowe...2 2 Zmiana ustawień sieciowych 3 Zmiana ustawień sieciowych urządzenia...3 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci lokalnej

Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Niniejszy dokument zawiera wprowadzenie do konfiguracji sieci na komputerach z systemem Windows. Opisano w nim ustawienia, które należy skonfigurować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Dell C1760nw/C1660w Przewodnik użytkownika Nazwa urzędowa: Dell C1760nw/Dell C1660w Spis treści Przed rozpoczęciem pracy... 11 Wskazówki, uwagi i ostrzeżenia...13 1 Przewodnik użytkownika kolorowej drukarki

Bardziej szczegółowo