Instrukcja instalacji sterownika MF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja instalacji sterownika MF"

Transkrypt

1 Polski Instrukcja instalacji sterownika MF Dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika) Informacje o sterownikach i oprogramowaniu Obsługiwane systemy operacyjne Wybór sterownika do zainstalowania Instalowanie sterownika/oprogramowania Instalowanie sterowników MF i programu MF Toolbox Instalacja za pomocą opcji [Instalacja standardowa] Instalacja za pomocą opcji [Instalacja niestandardowa] Podłączenie za pomocą kabla USB (tylko w przypadku połączenia USB) Sprawdzanie poprawności instalacji Instalowanie sterowników MF za pomocą środowiska sieciowego WSD Instalowanie sterowników MF Konfigurowanie protokołu WSD Sposób korzystania z Pomocy elektronicznej Dodatek Sprawdzanie ustawień adresu IP Sprawdzanie ustawień adresu IPv Sprawdzanie ustawień adresu IPv Jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego Windows Vista/7/Server Odinstalowywanie oprogramowania Aby odinstalować sterownik drukarki/faksu/skanera Aby odinstalować program MF Toolbox Rysunki i zrzuty ekranu zawarte w niniejszym podręczniku dotyczą modelu MF5980dw, chyba że napisano inaczej.

2 Dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika) Informacje o sterownikach i oprogramowaniu Sterowniki MF Sterownik drukarki Sterownik faksu (tylko modele z faksem) Sterownik skanera Network Scan Utility MF Toolbox Dodatkowe programy Presto! PageManager Po zainstalowaniu na komputerze sterownika drukarki można za pomocą urządzenia drukować dokumenty z poziomu różnych aplikacji. Dane drukowania mogą być kompresowane na komputerze, dzięki czemu zwiększa się szybkość ich przetwarzania. Po zainstalowaniu sterownika faksu na komputerze można wybrać polecenie Drukuj w aplikacji, wybrać sterownik faksu Canon jako drukarkę oraz określić miejsce docelowe i opcje. Sterownik faksu przekształca dane na obraz zgodny ze standardowymi protokołami faksowania, który będzie można wydrukować lub zapisać za pomocą urządzeń faksujących odbiorcy. Po zainstalowaniu na komputerze sterownika skanera urządzenie może pracować jako skaner. To oprogramowanie jest wymagane do korzystania z funkcji skanowania w sieci. Oprogramowanie jest instalowane razem ze sterownikiem skanera. Program MF Toolbox umożliwia łatwe otwieranie obrazów zeskanowanych przez skaner w aplikacji, dołączanie zeskanowanych obrazów do wiadomości oraz przechowywanie zeskanowanych obrazów na dysku twardym. Oprogramowanie do zarządzania zeskanowanymi obrazami. Obsługiwane systemy operacyjne : dostępne : niedostępne Windows 2000/XP Windows Vista/7 Windows Server 2003/ Server 2008 Sterownik drukarki * Sterownik faksu * Sterownik skanera Network Scan Utility * * MF Toolbox Presto! PageManager * Dostępne tylko w przypadku aktywnego połączenia sieciowego. 1

3 Wybór sterownika do zainstalowania Po wybraniu metody połączenia między urządzeniem a komputerem należy wybrać sterownik do zainstalowania. 1 Naciśnij przycisk [ ] (Menu). 2 Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać opcję <Ustawienia Systemu> i naciśnij przycisk [OK]. Menu Ustawienia Wydruku... Ustawienia drukarki Dopasowanie/Konserw... Ustawienia Systemu 3 Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać opcję <Wybierz PDL (Plug-n-Play)> i naciśnij przycisk [OK]. Ustawienia Systemu Pamięć masowa nośni... Urządzenie USB Włąc... Ustawienia Zabezpie... Wybierz PDL (Plug-n-P 4 Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać opcję <Sieć> lub <USB> i naciśnij przycisk [OK]. Wybierz PDL (PnP) Sieć USB 2

4 5 Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać używany sterownik drukarki, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Sieć Faks UFRII LT UFRII LT (XPS) PCL5 USB UFRII LT UFRII LT (XPS) PCL5 PCL6 Wybieralny język opisu strony Sieć USB Faks UFRII LT UFRII LT (XPS) PCL5 PCL6 PS UFRII LT UFRII LT (XPS) PCL5 PCL6 PS 6 Aby zamknąć ekran menu, naciśnij przycisk [ ] (Menu). 7 Uruchom ponownie urządzenie. Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie. 3

5 Instalowanie sterownika/oprogramowania Sposób instalacji różni się w zależności od metody połączenia lub środowiska. Metoda połączenia Sposób instalacji Połączenie USB Patrz część Instalowanie sterowników MF i programu MF Toolbox na stronie 5. Połączenie sieciowe Środowisko IPv4 Środowisko IPv6* Patrz część Instalowanie sterowników MF i programu MF Toolbox na stronie 5. Patrz część Instalowanie sterowników MF za pomocą środowiska sieciowego WSD na stronie 24. * W środowisku IPv6 może być niemożliwe korzystanie z funkcji skanowania. 4

6 WAŻNE Instalowanie sterowników MF i programu MF Toolbox W przypadku korzystania ze środowiska IPv6 zainstalowanie sterowników lub oprogramowania za pomocą poniższej procedury może być niemożliwe. W celu zainstalowania sterowników MF należy zapoznać się z częścią Instalowanie sterowników MF za pomocą środowiska sieciowego WSD (patrz stronie 24). W środowisku IPv6 może być niemożliwe korzystanie z funkcji skanowania. W celu korzystania z urządzenia należy zainstalować oprogramowanie. WAŻNE Korzystanie z 64-bitowego systemu operacyjnego W przypadku niektórych krajów lub regionów wersje sterownika MF oraz programu MF Toolbox przeznaczone dla 64-bitowych systemów operacyjnych mogą nie być dołączone. Uprawnienia użytkownika do logowania w systemie Windows Należy logować się jako użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi. Instalacja za pomocą połączenia USB Kabel USB należy podłączyć po zainstalowaniu oprogramowania. Przed podłączeniem kabla USB należy upewnić się, że urządzenie jest włączone. Instalacja za pomocą połączenia sieciowego Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić, czy: -- Urządzenie jest podłączone do komputera za pomocą sieci. -- Urządzenie jest włączone. -- Adresy IP zostały poprawnie skonfigurowane. Instalowanie programu e-podręcznik Program e-podręcznik nie jest instalowany po wybraniu opcji [Instalacja standardowa]. W celu zainstalowania programu e-podręcznik należy wybrać opcję [Instalacja niestandardowa], patrz stronie 12. * Jeśli z komputerem jest dostarczony dysk User Manual CD (Dysk CD-ROM z podręcznikiem użytkownika), program e-podręcznik należy zainstalować z tego dysku. Instalacja za pomocą opcji [Instalacja standardowa] 1 Umieść w napędzie komputera dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika). 5

7 2 Kliknij przycisk [Instalacja standardowa]. Aby zainstalować poniższe oprogramowanie i podręczniki, których nie można zainstalować za pomocą opcji [Instalacja standardowa], wybierz opcję [Instalacja niestandardowa] (patrz stronie 12). Presto! PageManager e-podręcznik * Jeśli z komputerem jest dostarczony dysk User Manual CD (Dysk CD-ROM z podręcznikiem użytkownika), program e-podręcznik należy zainstalować z tego dysku. * Wyświetlone opcje różnią się w zależności od ustawień kraju lub regionu. Jeśli powyższe okno dialogowe nie zostanie wyświetlone Windows 2000, XP i Server W menu [Start] wybierz pozycję [Uruchom]. 2. Wpisz D:\MInst.exe, a następnie kliknij przycisk [OK]. Windows Vista, 7 i Server W menu [Start] w polu [Rozpocznij wyszukiwanie] lub [Wyszukaj programy i pliki] wpisz D:\MInst.exe. 2. Naciśnij klawisz [ENTER] na klawiaturze. * W niniejszym podręczniku napęd CD-ROM jest oznaczony literą D:. Oznaczenie napędu CD-ROM może się różnić w zależności od używanego komputera. Jeśli przed wyświetleniem ekranu Instalacja z dysku CD-ROM zostanie wyświetlony ekran wyboru języka Wybierz język, a następnie kliknij przycisk [Dalej]. 6

8 3 Po wyświetleniu następującego ekranu wybierz rodzaj połączenia z komputerem. Połączenie USB Kliknij przycisk [Dalej] w obszarze [Podłącz drukarkę bezpośrednio do komputera]. Połączenie sieciowe Kliknij przycisk [Dalej] w obszarze [Podłącz drukarkę do komputera za pomocą sieci]. UWAGA Windows Server 2003/Server Ten ekran nie jest wyświetlany. Przejdź do poniższej procedury. 4 Kliknij przycisk [Zainstaluj]. 7

9 5 Przeczytaj tekst umowy licencyjnej, a następnie kliknij przycisk [Tak]. 6 Kliknij przycisk [Dalej]. Zostanie wyświetlony następujący ekran. Kliknij przycisk [Tak]. Połączenie USB Przejdź do kroku 9. Połączenie sieciowe (tylko modele z obsługą sieci) Przejdź do kroku 7. 8

10 7 Wybierz urządzenie do zainstalowania. (1) Wybierz urządzenie. (2) Kliknij przycisk [Dalej]. (1) (2) Jeśli w obszarze [Lista urządzeń] nie są wyświetlone żadne urządzenia Wykonaj następującą procedurę. 1. Sprawdź poniższe pozycje. Komputer i urządzenie są połączone za pomocą sieci. Urządzenie zapewniające połączenie z siecią bezprzewodową LAN oraz punkt dostępu są włączone. Urządzenie jest włączone. Adres IP jest skonfigurowany poprawnie. Komputer i urządzenie znajdują się w tej samej podsieci. Oprogramowanie zabezpieczające zostało zamknięte. 2. Kliknij przycisk [Zaktualizuj listę urządzeń]. Jeśli po wykonaniu powyższych operacji nie jest wyświetlane żadne urządzenie, należy wykonać poniższą procedurę. 1. Kliknij przycisk [Wyszukaj według adresu IP]. 2. Wprowadź adres IP instalowanego urządzenia. Patrz część Sprawdzanie ustawień adresu IP na stronie 33. Jeśli adres IP urządzenia należy do zakresu od do , wtedy adres IP jest adresem przypisanym przez funkcję automatycznego adresowania IP. Jeśli dla komputera ustawiono adres IP inny niż adres lokalny, należy ręcznie ustawić adres IP w tej samej podsieci co komputer (inny niż adresy lokalne). Umożliwi to instalatorowi wyszukiwanie tego komputera. e-podręcznik -> Ustawianie adresu IPv4 3. Kliknij przycisk [OK]. Jeżeli po wykonaniu powyższej procedury w dalszym ciągu nie są wyświetlane wszystkie urządzenia, kliknij przycisk [Wyświetl instrukcję], aby rozwiązać problem. 9

11 8 Instalacja zostanie rozpoczęta po kliknięciu przycisku [Rozpocznij]. 9 Kliknij przycisk [Zakończ]. Połączenie USB Połączenie sieciowe Następnie zostanie rozpoczęta instalacja programu MF Toolbox. W systemie Windows 2000 Server/Server 2003/2008 program MF Toolbox nie jest instalowany. Przejdź do kroku Kliknij przycisk [Rozpocznij]. 10

12 11 Kliknij przycisk [Zakończ]. 12 Sprawdź, czy symbol zaznaczenia [ ] jest wyświetlany w polach wyboru w obszarze [Zainstaluj], a następnie kliknij przycisk [Dalej]. 13 Uruchom ponownie komputer. (1) Zaznacz pole wyboru [Uruchom ponownie komputer teraz (zalecane)]. (2) Kliknij przycisk [Uruchom ponownie]. Po wyświetleniu tego ekranu można wyjąć dysk CD-ROM z napędu. (1) (2) 11

13 W przypadku połączenia USB kabel USB należy podłączyć po ponownym uruchomieniu komputera. Patrz część Podłączenie za pomocą kabla USB (tylko w przypadku połączenia USB) na stronie 22. W przypadku połączenia sieciowego należy sprawdzić poprawność instalacji. Patrz część Sprawdzanie poprawności instalacji na stronie 23. Instalacja za pomocą opcji [Instalacja niestandardowa] 1 Umieść w napędzie komputera dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika). 2 Kliknij przycisk [Instalacja niestandardowa]. Wyświetlone opcje różnią się w zależności od ustawień kraju lub regionu. Jeśli powyższe okno dialogowe nie zostanie wyświetlone Windows 2000, XP i Server W menu [Start] wybierz pozycję [Uruchom]. 2. Wpisz D:\MInst.exe, a następnie kliknij przycisk [OK]. Windows Vista, 7 i Server W menu [Start] w polu [Rozpocznij wyszukiwanie] lub [Wyszukaj programy i pliki] wpisz D:\MInst.exe. 2. Naciśnij klawisz [ENTER] na klawiaturze. * W niniejszym podręczniku napęd CD-ROM jest oznaczony literą D:. Oznaczenie napędu CD-ROM może się różnić w zależności od używanego komputera. Jeśli przed wyświetleniem ekranu Instalacja z dysku CD-ROM zostanie wyświetlony ekran wyboru języka Wybierz język, a następnie kliknij przycisk [Dalej]. 12

14 3 Po wyświetleniu następującego ekranu wybierz rodzaj połączenia z komputerem. Połączenie USB Kliknij przycisk [Dalej] w obszarze [Podłącz drukarkę bezpośrednio do komputera]. Połączenie sieciowe Kliknij przycisk [Dalej] w obszarze [Podłącz drukarkę do komputera za pośrednictwem sieci]. UWAGA Windows Server 2003/Server Ten ekran nie jest wyświetlany. Przejdź do poniższej procedury. 4 Zaznacz pola wyboru instalowanych programów, a następnie kliknij przycisk [Zainstaluj]. Wyświetlone opcje różnią się w zależności od ustawień kraju lub regionu. Aby zainstalować program e-podręcznik, należy zaznaczyć pole wyboru [Podręczniki]. * Jeśli pole wyboru [Podręczniki] nie zostanie wyświetlone, program e-podręcznik należy zainstalować z dysku User Manual CD (Dysk CD-ROM z podręcznikiem użytkownika) dostarczonego z urządzeniem. 13

15 5 Przeczytaj tekst umowy licencyjnej, a następnie kliknij przycisk [Tak]. 6 Kliknij przycisk [Dalej]. Zostanie wyświetlony następujący ekran. Kliknij przycisk [Tak]. Połączenie USB Przejdź do kroku 13. Połączenie sieciowe (tylko modele z obsługą sieci) Przejdź do kroku 7. 14

16 7 Wybierz urządzenie do zainstalowania. (1) Wybierz urządzenie. (2) Kliknij przycisk [Dalej]. (1) (2) Jeśli w obszarze [Lista urządzeń] nie są wyświetlone żadne urządzenia Wykonaj następującą procedurę. 1. Sprawdź poniższe pozycje. Komputer i urządzenie są połączone za pomocą sieci. Urządzenie zapewniające połączenie z siecią bezprzewodową LAN oraz punkt dostępu są włączone. Urządzenie jest włączone. Adres IP jest skonfigurowany poprawnie. Komputer i urządzenie znajdują się w tej samej podsieci. Oprogramowanie zabezpieczające zostało zamknięte. 2. Kliknij przycisk [Zaktualizuj listę urządzeń]. Jeśli po wykonaniu powyższych operacji nie jest wyświetlane żadne urządzenie, należy wykonać poniższą procedurę. 1. Kliknij przycisk [Wyszukaj według adresu IP]. 2. Wprowadź adres IP instalowanego urządzenia. Patrz część Sprawdzanie ustawień adresu IP na stronie 33. Jeśli adres IP urządzenia należy do zakresu od do , wtedy adres IP jest adresem przypisanym przez funkcję automatycznego adresowania IP. Jeśli dla komputera ustawiono adres IP inny niż adres lokalny, należy ręcznie ustawić adres IP w tej samej podsieci co komputer (inny niż adresy lokalne). Umożliwi to instalatorowi wyszukiwanie tego komputera. e-podręcznik -> Ustawianie adresu IPv4 3. Kliknij przycisk [OK]. Jeżeli po wykonaniu powyższej procedury w dalszym ciągu nie są wyświetlane wszystkie urządzenia, kliknij przycisk [Wyświetl instrukcję], aby rozwiązać problem. 15

17 8 Zaznacz odpowiednie funkcje, których chcesz używać. (1) Zaznacz żądaną funkcję (sterownik do zainstalowania). (2) Kliknij przycisk [Dalej]. (1) (2) [Drukarka] [Faks (dla obsługiwanych modeli)] [Skaner] Wybierz, jeśli chcesz korzystać z funkcji drukowania. Wybierz, jeśli chcesz korzystać z funkcji faksu PC. (Ta funkcja umożliwia wysyłanie faksem dokumentów lub obrazów utworzonych bezpośrednio na komputerze). Wybierz, jeśli chcesz korzystać z funkcji skanowania. 9 Skonfiguruj informacje o drukarce i faksie. (1) Skonfiguruj ustawienia wszystkich wymaganych opcji. (2) Kliknij przycisk [Dalej]. Informacje o drukarce* 1 Informacje o faksie* 2 (1) (1) (2) (2) *1 Ekran wyświetlany po wybraniu opcji [Drukarka] w punkcie 8. *2 Ekran wyświetlany po wybraniu opcji [Faks (dla obsługiwanych modeli)] w punkcie 8. [Nazwa drukarki] Wprowadź nową nazwę w celu zmiany nazwy drukarki lub faksu. [Nazwa faksu] [Użyj jako drukarki udostępnionej] Zaznacz pole wyboru w celu udostępnienia drukarki lub faksu. [Użyj jako faksu udostępnionego] [Nazwa udziału] W razie potrzeby zmień nazwę udziału. 16

18 UWAGA W przypadku zaznaczenia pola wyboru [Użyj jako drukarki udostępnionej] lub [Użyj jako faksu udostępnionego] Istnieje możliwość wykonania poniższych operacji w celu zainstalowania dodatkowego sterownika w zależności od kraju lub regionu. 1. Kliknij przycisk [Sterowniki do dodania]. 2. Wybierz system operacyjny wyświetlony w obszarze [Sterowniki do dodania]. 3. Kliknij przycisk [OK]. W przypadku niektórych krajów lub regionów wersje sterownika MF oraz programu MF Toolbox przeznaczone dla 64-bitowych systemów operacyjnych mogą nie być dołączone. Jeśli na komputerze, na którym jest przeprowadzana instalacja, jest zainstalowany 64-bitowy system operacyjny, instalacja sieciowa na komputerze klienckim z zainstalowanym 32-bitowym systemem operacyjnym wymienionym na poniższej liście nie jest możliwa z powodu ograniczenia systemu Windows. - Windows Windows XP (bez zainstalowanego dodatku SP1 lub innego dodatku Service Pack) - Windows Server 2003 (bez zainstalowanego dodatku Service Pack) Jeśli oprogramowanie zostanie pobrane i zainstalowane na jednym z powyższych 32-bitowych systemów operacyjnych, instalacja może zakończyć się niepowodzeniem, a otwarcie okna dialogowego preferencji drukowania może być niemożliwe. Jeśli na komputerze, na którym jest przeprowadzana instalacja, jest zainstalowany 32-bitowy system operacyjny wymieniony na poniższej liście, instalacja dodatkowego sterownika dla 64-bitowego systemu operacyjnego nie jest możliwa. - Windows Windows XP (bez zainstalowanego dodatku SP1 lub innego dodatku Service Pack) - Windows Server 2003 (bez zainstalowanego dodatku Service Pack) 10 Instalacja zostanie rozpoczęta po kliknięciu przycisku [Rozpocznij]. 17

19 11 Wybierz urządzenie, które chcesz ustawić jako drukarkę domyślną. (1) Wybierz urządzenie, które chcesz ustawić jako drukarkę domyślną. (2) Kliknij przycisk [Dalej]. Ten ekran jest wyświetlany wyłącznie w przypadku instalacji sterowników drukarki i faksu. (1) (2) 12 Określ, czy zostanie wydrukowana strona testowa. (1) Zaznacz pole wyboru, aby wydrukować stronę testową. (2) Kliknij przycisk [Dalej]. Ten ekran jest wyświetlany wyłącznie w przypadku instalacji sterownika drukarki. (1) (2) 18

20 13 Kliknij przycisk [Zakończ]. Połączenie USB Połączenie sieciowe Następnie zostanie rozpoczęta instalacja programu MF Toolbox. W poniższych sytuacjach program MF Toolbox nie jest instalowany. Przejdź do kroku W systemie Windows 2000 Server, Windows Server 2003 lub Windows Server 2008, - W przypadku usunięcia zaznaczenia pola wyboru [MF Toolbox] w kroku Kliknij przycisk [Dalej]. Zostaną wyświetlone ekrany wyboru lokalizacji instalacji programu MF Toolbox oraz lokalizacji dodanego menu uruchamiania. Określ ustawienia na odpowiednich ekranach, a następnie kliknij przycisk [Dalej]. Kliknij przycisk [Rozpocznij] na wyświetlonym ekranie. 19

21 15 Kliknij przycisk [Zakończ]. Oprogramowanie wybrane w kroku 4 zostało zainstalowane. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 16 Sprawdź, czy symbol zaznaczenia [ ] jest wyświetlany w polach wyboru w obszarze [Zainstaluj], a następnie kliknij przycisk [Dalej]. Wyświetlone opcje różnią się w zależności od ustawień kraju lub regionu. 20

22 17 Uruchom ponownie komputer. (1) Zaznacz pole wyboru [Uruchom ponownie komputer teraz (zalecane)]. (2) Kliknij przycisk [Uruchom ponownie]. Po wyświetleniu tego ekranu można wyjąć dysk CD-ROM z napędu. (1) (2) W przypadku połączenia USB kabel USB należy podłączyć po ponownym uruchomieniu komputera. Patrz część Podłączenie za pomocą kabla USB (tylko w przypadku połączenia USB) na stronie 22. W przypadku połączenia sieciowego należy sprawdzić poprawność instalacji. Patrz część Sprawdzanie poprawności instalacji na stronie

23 Podłączenie za pomocą kabla USB (tylko w przypadku połączenia USB) 1 Zdejmij osłonę (A) portu USB urządzenia. Zdejmij osłonę, pociągając za tasiemkę. (A) 2 Podłącz kabel USB. Spłaszczona końcówka (A): Kwadratowa końcówka (B): podłącz do portu USB komputera. podłącz do portu USB urządzenia. (B) (A) Po wyświetleniu okna dialogowego Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie i zakończ instalację. Po zakończeniu instalacji należy sprawdzić jej poprawność. Patrz część Sprawdzanie poprawności instalacji na stronie

24 Sprawdzanie poprawności instalacji Sprawdź, czy sterowniki MF i program MF Toolbox zostały prawidłowo zainstalowane. Sprawdź, czy zostały dodane następujące ikony zainstalowanego oprogramowania. Oprogramowanie Położenie Ikona Sterownik drukarki Folder [Drukarki i faksy], [Drukarki] lub [Urządzenia i drukarki]. Sterownik faksu (tylko modele z faksem) Folder [Drukarki i faksy], [Drukarki] lub [Urządzenia i drukarki]. Sterownik skanera Folder [Skanery i aparaty fotograficzne] lub okno dialogowe [Właściwości: Skanery i aparaty fotograficzne] Połączenie sieciowe Połączenie USB MF Toolbox Pulpit Narzędzie Network Scan Utility (tylko modele z obsługą sieci) Pasek zadań 23

25 WAŻNE Instalowanie sterowników MF za pomocą środowiska sieciowego WSD W systemie Windows Vista/7/Server 2008 można drukować przy użyciu protokołu WSD (Web Services on Devices). W celu korzystania ze środowiska WSD należy wykonać procedury opisane w częściach Instalowanie sterowników MF i Konfigurowanie protokołu WSD. WAŻNE Działanie w środowisku IPv6 Zainstalowanie sterowników MF na ekranie Instalacja z dysku CD-ROM może być niemożliwe. Należy wykonać procedury opisane w tej sekcji. Włączanie i wyłączanie protokołu WSD Należy skorzystać z pulpitu operatora urządzenia. e-podręcznik -> Wybieranie metody połączenia (LPD/RAW/WSD) Instalowanie sterowników MF 1 Wyświetl folder drukarki. Windows Vista Z menu [Start] wybierz polecenie [Panel sterowania], a następnie kliknij aplet [Drukarki]. Windows 7 i Server 2008 Z menu [Start] wybierz polecenie [Urządzenia i drukarki]. 2 Kliknij przycisk [Dodaj drukarkę]. 24

26 3 Kliknij przycisk [Dodaj drukarkę lokalną]. 4 Sprawdź, czy na liście [Użyj istniejącego portu] jest wyświetlona pozycja [LPT1: (Port drukarki)], a następnie kliknij przycisk [Dalej]. (1) (2) 5 Kliknij przycisk [Z dysku]. 25

27 6 Umieścić w napędzie komputera dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika). W przypadku wyświetlenia poniższego ekranu kliknij przycisk [Zakończ]. Wyświetlone opcje różnią się w zależności od ustawień kraju lub regionu. W przypadku wyświetlenia okna [Autoodtwarzanie] Kliknij przycisk [ ], aby zamknąć to okno dialogowe. 7 Kliknij przycisk [Przeglądaj]. 26

28 8 Otwórz folder ze sterownikiem drukarki. W systemach 32-bitowych Otwórz folder [DRIVERS] -> [pl_pl] -> [32bit] -> [win2k_vista] na dostarczonym dysku CD-ROM, a następnie kliknij przycisk [Otwórz]. W systemach 64-bitowych Otwórz folder [DRIVERS] -> [pl_pl] -> [x64] -> [Driver] na dostarczonym dysku CD-ROM, a następnie kliknij przycisk [Otwórz]. (1) (2) Jeśli nie wiesz, czy używany system operacyjny jest w wersji 32-bitowej czy 64-bitowej Patrz część Jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego Windows Vista/7/Server 2008 na stronie Kliknij przycisk [OK]. 27

29 10 Zaznacz używany sterownik drukarki i kliknij przycisk [Dalej]. (1) (2) 11 Określ nazwę drukarki. (1) Wprowadź nową nazwę w celu zmiany nazwy drukarki. Jeśli zostanie wyświetlona opcja [Ustaw jako drukarkę domyślną], należy zdecydować, czy urządzenie ma być używane jako drukarka domyślna (Windows Vista/Server 2008). (2) Kliknij przycisk [Dalej]. (1) (2) 28

30 Instalacja zostanie rozpoczęta. Należy poczekać na zamknięcie poniższego ekranu. W przypadku wyświetlenia okna [Kontrola konta użytkownika] Kliknij przycisk [Tak] lub [Kontynuuj]. 12 Zaznacz opcję [Nie udostępniaj tej drukarki], a następnie kliknij przycisk [Dalej]. Aby udostępnić to urządzenie, należy skonfigurować ustawienia udostępniania po wprowadzeniu ustawień opisanych w części Konfigurowanie protokołu WSD. (1) (2) 29

31 13 Kliknij przycisk [Zakończ]. Jeśli zostanie wyświetlona opcja [Ustaw jako drukarkę domyślną], należy zdecydować, czy urządzenie ma być używane jako drukarka domyślna (Windows 7/Server 2008 R2). Po wyświetleniu poniższego ekranu można wyjąć dysk z napędu CD-ROM. W folderze drukarek zostanie dodana ikona. Konfigurowanie protokołu WSD 1 Wyświetl folder sieciowy. W systemie Windows Vista/Server 2008 Z menu [Start] wybierz polecenie [Sieć]. W systemie Windows 7/Server 2008 R2 Z menu [Start] wybierz polecenie [Komputer], a następnie kliknij aplet [Sieć]. 30

32 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, a następnie wybierz polecenie [Zainstaluj] z menu podręcznego. W folderze drukarek zostanie dodana ikona. Instalacja została zakończona. W przypadku wyświetlenia okna [Kontrola konta użytkownika] Kliknij przycisk [Tak] lub [Kontynuuj]. Ikonę dodaną w punkcie 13 można usunąć, wykonując poniższą procedurę. (1) Kliknij ikonę prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie [Usuń urządzenie] lub [Usuń] z menu podręcznego. (2) Kliknij [Tak]. (3) Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe [Kontrola konta użytkownika], kliknij przycisk [Tak] lub [Kontynuuj]. 31

33 Sposób korzystania z Pomocy elektronicznej Pomoc elektroniczna zawiera informacje na temat wszystkich funkcji i opcji sterownika. Aby szybko uzyskać informacje na temat funkcji i ustawień w trakcie korzystania ze sterownika, należy skorzystać z Pomocy elektronicznej. Wyświetlenie ekranu Pomoc (1) Wybierz pozycję [Plik] -> [Drukuj] z paska menu aplikacji. (2) Wybierz drukarkę w oknie dialogowym [Drukowanie] w obszarze [Wybierz drukarkę] lub [Nazwa]. (3) Kliknij pozycję [Preferencje] lub [Właściwości]. (4) W oknie dialogowym [Właściwości] kliknij pozycję [Pomoc]. Wyszukiwanie zawartości Na ekranie Pomoc wybierz kartę [Spis treści], następnie kliknij dwukrotnie żądany tytuł w celu wyświetlenia informacji. Wyszukiwanie za pomocą opcji Indeks Na ekranie Pomoc kliknij kartę [Indeks], następnie kliknij dwukrotnie żądane słowo kluczowe w celu wyświetlenia informacji. W celu wyszukania wybranego słowa kluczowego wprowadź je w górnym polu tekstowym. Najdokładniejsze wyniki wyszukiwania słowa kluczowego są wyświetlane tuż pod tym polem. 32

34 Dodatek Sprawdzanie ustawień adresu IP UWAGA Jeśli urządzenie nie jest prawidłowo podłączone do sieci Adres IP nie jest wyświetlany. W przypadku określenia czasu nawiązywania połączenia Po upływie określonego czasu zostają wyświetlone: adres IP, maska podsieci oraz adres bramki. e-podręcznik -> Określanie opóźnienia przed nawiązaniem połączenia sieciowego Jeśli urządzenie jest podłączone do koncentratora przełączającego Urządzenie może nie być w stanie nawiązać połączenia z siecią nawet po skonfigurowaniu poprawnych ustawień sieci. W takim przypadku w ustawieniach czasu uruchamiania urządzenia należy wybrać opcję stanu oczekiwania. e-podręcznik -> Określanie opóźnienia przed nawiązaniem połączenia sieciowego Sprawdzanie ustawień adresu IPv4 1 Naciśnij przycisk [ ] (Monitor stanu/anuluj). 2 Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać opcję <Informacje o Sieci>, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Monitor Stanu/Anul. Zadanie TX Zadanie RX Błędy przekaz. faks... Informacje o Sieci 3 Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać opcję <IPv4>, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Informacje o Sieci IPv4 IPv6 Informacje o Sieci B... IEEE802.1X Informacj... 33

35 4 Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać opcje do potwierdzenia, a następnie naciśnij przycisk [OK]. IPv4 Adres IP Maska Podsieci Adres Bramy Nazwa Hosta 5 Wyświetl informacje. Adres IP Naciśnij przycisk [ ] (Monitor stanu/anuluj), aby zamknąć ekran. Sprawdzanie ustawień adresu IPv6 1 Naciśnij przycisk [ ] (Monitor stanu/anuluj). 2 Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać opcję <Informacje o Sieci>, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Monitor Stanu/Anul. Zadanie TX Zadanie RX Błędy przekaz. faks... Informacje o Sieci 3 Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać opcję <IPv6>, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Informacje o Sieci IPv4 IPv6 Informacje o Sieci B... IEEE802.1X Informacj... 34

36 4 Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wybrać opcje do potwierdzenia, a następnie naciśnij przycisk [OK]. IPv6 Adres Link-Local Adres Bezstanowy 1 Adres Bezstanowy 2 Adres Bezstanowy 3 5 Wyświetl informacje. Adres Link-Local Adres IP Długość Prefiksu Adres IP 1234:5678:9abc:def0:: Naciśnij przycisk [ ] (Monitor stanu/anuluj), aby zamknąć ekran. 35

37 Jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego Windows Vista/7/Server Z menu [Start] wybierz polecenie [Panel sterowania]. 2 Wybierz aplet [System]. Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008 R2 Kliknij aplet [System i konserwacja] lub [System i zabezpieczenia] [System]. Windows Server 2008 Kliknij aplet [System]. 3 Sprawdź wersję. Wersja 32-bitowa Wyświetlany jest komunikat [32-bitowy system operacyjny]. Wersja 64-bitowa Wyświetlany jest komunikat [64-bitowy system operacyjny]. 36

38 Odinstalowywanie oprogramowania Jeśli sterowniki drukarki, faksu, skanera lub program MF Toolbox nie będą używane, można je odinstalować, korzystając z poniższej procedury. W przypadku instalacji sterowników MF za pomocą środowiska sieciowego WSD należy zapoznać się z informacjami w programie e-podręcznik i odinstalować sterowniki. WAŻNE Przed rozpoczęciem odinstalowywania oprogramowania użytkownik powinien sprawdzić, czy spełniono następujące wymagania: -- Użytkownik musi mieć uprawnienia administracyjne na komputerze. -- Oprogramowanie instalacyjne jest dostępne (jeśli sterowniki mają zostać ponownie zainstalowane). -- Zamknięto wszystkie aplikacje na komputerze. Aby odinstalować sterownik drukarki/faksu/skanera 1 W menu [Start] kliknij kolejno polecenia [(Wszystkie) programy] -> [Canon] -> [MF5900 Series] lub [D1300 Series] lub [ir 1333] -> [Odinstaluj sterowniki]. 2 Kliknij przycisk [Usuń]. 3 Kliknij przycisk [Tak], aby potwierdzić dezinstalację. 37

39 4 Kliknij przycisk [Zakończ] lub [Uruchom ponownie]. Aby odinstalować program MF Toolbox 1 W menu [Start] kliknij kolejno polecenia [(Wszystkie) programy] -> [Canon] -> [MF Toolbox 4.9] -> [Dezinstalator programu Toolbox]. 2 Kliknij przycisk [Usuń]. 3 Kliknij przycisk [Zakończ]. 38

40 39

41 USRM (00) CANON INC. 2011

Instrukcja instalacji sterownika MF

Instrukcja instalacji sterownika MF Polski Instrukcja instalacji sterownika MF Dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika).................. 1 Informacje o sterownikach i oprogramowaniu....................................................

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Internet wymagania dotyczące konfiguracji

Internet wymagania dotyczące konfiguracji Internet wymagania dotyczące konfiguracji Aby połączyć punkt dostępu z programem AP Manager, w ustawieniach TCP/IP komputera należy skonfigurować następujące parametry: Statyczny adres IP: 192.168.1.x

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Rozdział 12 Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Współdzielenie drukarek Kolejną czynnością często wykonywaną w sieci jest udostępnianie drukarek. Rozwiązanie to odnosi się do każdego modelu drukarki

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2010

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja sterownika Podobnie jak w przypadku instalacji, podczas wykonywania tej operacji należy zalogować się jako administrator.

Aktualizacja sterownika Podobnie jak w przypadku instalacji, podczas wykonywania tej operacji należy zalogować się jako administrator. Aktualizacja sterownika Podobnie jak w przypadku instalacji, podczas wykonywania tej operacji należy zalogować się jako administrator. 1. Usunięcie sterownika 1) Przed usunięciem sterownika drukarki należy

Bardziej szczegółowo

Livebox konfiguracja drukarki

Livebox konfiguracja drukarki Livebox 3.0 - konfiguracja drukarki Windows XP Przed przystąpieniem do konfiguracji drukarki, upewnij się, że komputer jest połączony z modemem Livebox 3.0 Krok 1 Zainstaluj drukarkę na komputerze. Zrób

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji obsługi opisano, jak skonfigurować funkcje Wysyłanie pocztą e-mail oraz Przechowywanie w udostępnionym folderze za pomocą narzędzia konfiguracji funkcji

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Kontrolę konta administratora można z powrotem włączyć po zainstalowaniu programu.

Problemy techniczne. Kontrolę konta administratora można z powrotem włączyć po zainstalowaniu programu. Problemy techniczne Zdejmowanie kontroli konta administratora systemu Windows na czas instalowania programów Optivum Instalację oprogramowania na komputerze może wykonać użytkownik, który jest administratorem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Livebox podłączenie drukarki USB

Livebox podłączenie drukarki USB Livebox 2.0 - podłączenie drukarki USB Modem Livebox 2.0 posiada 2 porty USB. Można je wykorzystać do podłączenia pamięci masowej (np. pendrive lub dysk twardy), oraz do podłączenia drukarki. Poniżej instrukcja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Zdejmowanie kontroli konta administratora systemu Windows na czas instalowania programów Optivum

Problemy techniczne. Zdejmowanie kontroli konta administratora systemu Windows na czas instalowania programów Optivum Problemy techniczne Zdejmowanie kontroli konta administratora systemu Windows na czas instalowania programów Optivum Instalację oprogramowania na komputerze może wykonać użytkownik, który jest administratorem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej instalacji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA KAMERY IP SERII LV VSS

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA KAMERY IP SERII LV VSS INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA KAMERY IP SERII LV VSS I. Podłączyć kablem internetowym UTP kamerę do sieci (przez router lub switch) aby ustawić parametry sieci lokalnej. Standardowy kabel internetowym UTP podłączyć

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Drukowanie 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie pul drukowania Zadanie 1 W trakcie tego ćwiczenia zainstalujesz drukarki i utworzysz pulę drukowania.! Połączenie z serwerem

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku).

Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku). Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku). www.einformatyka.com.pl Serwer wydruku jest znakomitym rozwiązaniem zarówno dla małych jak i dużych firm. Pozwala zaoszczędzić czas dzięki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy za zakup opisywanego produktu.

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-120. Bezprzewodowa karta sieciowa g CardBus. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-120. Bezprzewodowa karta sieciowa g CardBus. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-120 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g CardBus Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.0 Edycja 1 5/2006 ZyXEL G-120 informacje ZyXEL G-120 to bezprzewodowa karta sieciowa USB, przeznaczona do komputerów

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY.

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY. ROUTER HUAWEI E5220 Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera Huawei E5220 dołączoną do opakowania, przejrzyj wszystkie informacje zawarte w materiałach drukowanych znajdujących się w pudełku z routerem.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli:

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DN/L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer.

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Możemy dodawać lub usuwać poszczególne role. Można to zrobić później uruchamiając START Zarządzanie tym serwerem

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.. Spis treści Przegląd... 3 1. Instalowanie oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo