Europejska Ocena Techniczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejska Ocena Techniczna"

Transkrypt

1 SINTEF Building and Infrastructure P.O.Box 124 Blindern N-0314 Oslo Tel Fax TAB TA Europejska Ocena Techniczna ETA-08/0285 z dn Informacje ogólne Jednostka ds. Oceny Technicznej wydająca ETA Nazwa handlowa wyrobu budowlanego Rodzina wyrobu, do której należy wyrób budowlany Producent Zakład Produkcyjny Niniejsza Europejska Ocena Techniczna obejmuje Niniejsza Europejska Ocena Techniczna została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na podstawie SINTEF Building and Infrastructure Guardian Fastening System Elementy złączne do mechanicznego mocowania elastycznych systemów uszczelnień dachowych AFAST Holding BV Grasbeemd DG Helmond Holandia AFAST Holding BV Grasbeemd DG Helmond Holandia 15 stron łącznie z 2 aneksami, które stanowią integralną część niniejszej oceny ETAG No. 006 wydanie z marca 2000 r., zmiana z listopada 2012 r., stosowany jako Europejski Dokument Oceny (EAD) Niniejsza wersja zastępuje ETA-08/0285 wydany Tłumaczenia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej na inne języki powinno całkowicie odpowiadać oryginalnemu dokumentowi wydanemu i powinno być odpowiednio oznaczone. Niniejsza Europejska Ocena Techniczna powinna być przekazywana w całości, łącznie z wykorzystaniem środków elektronicznych, za wyjątkiem poufnych Załączników określonych powyżej. Częściowe powielenie jest dopuszczalne za pisemną zgodą Jednostki ds. Oceny Technicznej. Każde częściowe powielenie musi być oznakowane jako takie.

2 1. Opis techniczny wyrobu i przeznaczenia Guardian Fastening System stosowany jest do mechanicznego mocowania izolacji, wielowarstwowych membran na bazie bituminu albo jednowarstwowych membran wodoodpornych, albo polimerowych jednowarstwowych membran wodoodpornych, do stosowania na dachach płaskich. Konstrukcja podłoża dachu może być wykonana ze stali, betonu, betonu lekkiego albo drewna, zgodnie z określeniem zawartym w Wytycznych ETA nr 006, wydanie z marca 2000 r., zmiana z listopada 2012 r. W odniesieniu do systemów mechanicznego mocowania elastycznych wodoodpornych membran dachowych, zastosowanie ma pkt. 2.2 iii. Asortyment elementów złącznych obejmuje podkładki, podkładki ze zintegrowaną tuleją, śruby, gwoździe i zaślepki pokazane w Załączniku 1. System Guardian Fastening obejmuje również system połączeń wyrównawczych GuardianWeld & Centrix stosowany do wiązania płyt mocujących powlekanych specjalnym klejem z jednowarstwowymi membranami wodoodpornymi, por. r System elementów złącznych jest wprowadzany na rynek oddzielnie od innych elementów zestawów dachowych membran wodoodpornych, a niniejszy dokument ETA obejmuje jedyna charakterystykę Systemu Guardian Fastening. Oddzielny dokument ETA zgodny z ETAG 006 jest konieczny dla objęcia całości wyrobów z zakresu mechanicznego mocowania wodoodpornych membran dachowych. Elementy złączne można stosować we wszystkich typach membran elastycznych. Konstrukcja dachowa może składać się z profilowanych płyt stalowych, konstrukcji betonowych, z betonu lekkiego albo z drewna. System Guardian Fastening można stosować z membranami zainstalowanymi na materiale termoizolacyjnym albo bezpośrednio na konstrukcji dachowej. 2. Specyfikacja przeznaczenia zgodnie z mającym zastosowanie Europejskim Dokumentem Oceny (zwanym dalej EAD) Instalacja i projekt Informacje ogólne Elementy złączne muszą być instalowane według instrukcji producenta. Producent odpowiada za zapewnienie użytkownikom prawidłowej informacji o stosowaniu produktów. Mocowanie z użyciem stalowych podkładek dotyczy podłoży sztywnych, tzn. drewnianych konstrukcji dachowych, izolacji nieściśliwej albo betonu. Plastikowe elementy złączne ze zintegrowaną tuleją albo podkładki stalowe z ogranicznikiem (podkładki stalowe razem ze śrubami z oddzielnym gwintem, który nie pozwala na dociśnięcie podkładki) zalecane są do stosowania na izolacji termicznej. Wytrzymałość na ściskanie materiału izolacyjnego powinna wynosić > 60 kpa przy 10% odkształceniu, zgodnie z EN 826. W razie wątpliwości co do odpowiedniego materiału podłoża, np. na placu budowy, na miejscu należy przeprowadzić próbę wytrzymałości krytycznej, aby sprawdzić działanie elementu złącznego (por. ETAG 006 Załącznik C). Ponadto w fazie projektowania należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie przed wystąpieniem korozji stykowej pomiędzy częściami metalowymi, zwłaszcza pomiędzy podłożem i śrubą. Należy również unikać stosowania materiałów izolacyjnych zawierających substancje, które mogą mieć wpływ na sprawność elementów złącznych. Mocowanie w drewnie Minimalna grubość podłoża drewnianego wynosi 18 mm. Zaleca się przeprowadzenie próby wytrzymałości w przypadku podłoży drewnianych. Mocowanie w betonie Średnica otworu do mocowania gwoździ i śrub Guardian do betonu musi wynosić 5 mm. Głębokość otworu powinna wynosić minimum 30 mm, o ile nie zostaną podjęte specjalne środki ostrożności odnośnie kontroli instalacji i wykonania. Minimalna głębokość kotwienia wynosi 20 mm. Mocowania w

3 betonie o grubości 40 mm bez penetracji wymaga wiercenia z kontrolą głębokości. Minimalną wytrzymałość betonu klasy C25 na ściskanie określa EN Mocowanie w betonie lekkim W przypadku mocowania za pomocą Śrub Guardian do Betonu Lekkiego LBS 8.0 i LBS 6.0 w gazobetonie, minimalna głębokość kotwienia musi wynosić 65 mm. W betonie lekkim zawsze zaleca są przeprowadzenie prób wytrzymałości. Mocowanie w podłożu metalowym Podłoża nośne wykonane z profilowanych arkuszy stali powinny mieć minimalną grubość 0,7 mm. W miejscach szczególnie eksponowanych zalecana jest minimalna grubość 0,8 mm do mocowania membran dachowych do podłoża stalowego. Mocowanie za pomocą systemu GuardianWeld & Centrix System połączeń wyrównawczych GuardianWeld & Centrix musi być stosowany zgodnie z Podręcznikiem Użytkownika producenta. Różne rodzaje płyt są powlekane specjalnym klejem aktywowanym na gorąco do mocowania membran wodoodpornych z PCV, TPO albo EPDM. 3. Sprawność wyrobu i odniesienia do metod stosowanych w jego ocenie Por. Załącznik Ocena i weryfikacja niezmienności sprawności (zwana dalej AVCP) stosowanego systemu w odniesieniu do podstawy prawnej Odporność i stabilność mechaniczna Nie dotyczy. Bezpieczeństwo w przypadku pożaru Nie oznaczono. Reakcję dachowych zestawów wodoodpornych na ogień określa się dla kompletnych zestawów łącznie z membraną. Higiena, bezpieczeństwo i środowisko Według deklaracji producenta, śruby i podkładki z zabezpieczeniem antykorozyjnym nie zawierają związków chromu 6. Wobec tego, wyroby nie zawierają żadnych substancji niebezpiecznych ujętych w bazach danych UE. Bezpieczeństwo stosowania Elementy złączne zostały sprawdzone pod kątem siły ssącej wiatru według EN-16002:2010 / ETA Wytyczna nr 006, wydanie z marca 2000 r., zmiana z listopada 2012 r. W odniesieniu do systemów mechanicznego mocowania elastycznych wodoodpornych membran dachowych, zastosowanie ma pkt. 2.2 iii. Zachowanie w przypadku osiowego wyrywania z podłoża i odporność na rozwijanie podaje Załącznik 2. Odporność dachowych zestawów wodoodpornych na siłę ssącą wiatru zależy głównie od membran dachowych. Przeprowadzono ponad 100 prób z pełnym obciążeniem wiatru z membranami bitumicznymi i polimerowymi. Membrany mocowane są podkładkami, podkładkami ze zintegrowanymi tulejami i podkładkami uzębionymi w połączeniu z mocowaniami do podłoża ze stali, drewna, betonu i betonu lekkiego. Pełne raporty z prób można uzyskanego w AFAST Holding BV. Ochrona przed hałasem Nie dotyczy. Zużycie energii i zatrzymywanie ciepła Nie dotyczy.

4 Trwałość Plastikowe elementy złączne produkowane z polipropylenu i poliamidu spełniają wymagania odnośnie trwałości według ETAG 006 r , por. Załącznik 2. Tuleje z kołnierzem Guardian wykonane z polipropylenu i poliamidu mają dopuszczalną odporność na łamliwość określoną w ETAG 006 r , por. Załącznik 2. Elementy złączne ze stali węglowej mają zabezpieczenie antykorozyjne z powłoki Enduroguard 15 nie zawierającej chromu 6. Elementy złączne ze stali nierdzewnej klasy 1:4301/A2 Płytki metalowe ze stali węglowej są cynkowane w zakładach Sendzimir, min. 275 g/m 2. Wszystkie elementy metalowe w systemie Guardian spełniają wymagania zabezpieczenia antykorozyjnego według ETAG 006 r , por. Załącznik 2. Procedura badania obejmuje 15 cykli Kesternich (2l SO2). Identyfikacja Parametry wyrobów i odpowiednie tolerancje podane są w materiałach producenta i stanowią część planu kontroli zakładowej. Wszystkie elementy złączne, podkładki stalowe i tuleje z kołnierzem są oznakowane znakiem Guardian G. W przypadku wyrobów produkowanych pod marką własną, oznaczenie tulei z kołnierzem może być łączone z nazwą Guardian albo inną marką. Wszelkie uszczelnienia powinny być znakowane określeniem typu wyrobu i numeru partii. 5. Informacje techniczne konieczne do wdrożenia systemu AVCP przedstawione w EAD mającym zastosowanie Zgodnie z Decyzją 98/143/WE Komisji Europejskiej, zastosowanie ma system 2+ oceny i sprawdzania niezmienności parametrów. Por. Załącznik V do Rozporządzenia (UE) nr 305/2011. Wydano w Trondheim, SINTEF Building and Infrastructure Hans Boye Skogstad Approval Manager

5 Załącznik 1 Tabela 1. Opis Systemu Elementów Złącznych Guardian Typ elementu złącznego Rys. nr Funkcja Materiał GUARDIAN R(P) 45 & HR 45 1 Tuleja z kołnierzem Polipropylen GUARDIAN RB(P) 48 2 Tuleja z kołnierzem z trzema zębami Polipropylen GUARDIAN RBS(P) 50 3 Tuleja z kołnierzem z sześcioma zębami Polipropylen GUARDIAN R(P) 75 & HR 75 4 Tuleja z kołnierzem Polipropylen GUARDIAN TB(P) Tuleja z kołnierzem z dwoma zębami Poliamid 6.6 GUARDIAN SPC-80-F-4 CT 6 Tuleja z kołnierzem CT Poliamid 6 + powlekana i laminowana GUARDIAN SPB 8240-D,S 7 Podkładka uzębiona stalowa Stal cynkowana Sendzimir GUARDIAN SPA 8240-D,F,S 8 Podkładka stalowa Stal cynkowana Sendzimir GUARDIAN SPB 50-F/S/D 9 Podkładka uzębiona stalowa Stal cynkowana Sendzimir GUARDIAN SP 50-D,F,S 10 Podkładka stalowa Stal cynkowana Sendzimir GUARDIAN SP 70-D,F,S 11 Podkładka stalowa Stal cynkowana Sendzimir GUARDIAN SP 40-F,D,LBS 12 Podkładka stalowa Stal cynkowana Sendzimir GUARDIAN BN Gwóźdź do betonu Stal węglowa powlekana GUARDIAN BNRF Gwóźdź do betonu Stal nierdzewna GUARDIAN ACS Śruba do betonu z nakrętką sześciokątną Stal węglowa powlekana GUARDIAN HD Śruba do betonu / betonu lekkiego / drewna Stal węglowa powlekana GUARDIAN CS Śruba do betonu Stal węglowa powlekana GUARDIAN GPR Nit zrywalny Korpus aluminiowy / oś cynkowana GUARDIAN LBS Śruba do betonu lekkiego / drewna Stal węglowa powlekana GUARDIAN LBS Śruba do betonu lekkiego Stal węglowa powlekana GUARDIAN BS Śruba do podłoża stalowego Stal węglowa powlekana GUARDIAN BSHD Śruba do podłoża stalowego Stal węglowa powlekana GUARDIAN BS Śruba do podłoża stalowego Stal węglowa powlekana GUARDIAN BS Śruba do podłoża stalowego Stal węglowa powlekana GUARDIAN TS Śruba do podłoża z drewna Stal węglowa powlekana GUARDIAN PS Śruba do podłoża stalowego Stal węglowa powlekana GUARDIAN BSRF Śruba do podłoża stalowego Stal nierdzewna GUARDIAN DBT (A) Śruba do podłoża stalowego Stal węglowa powlekana GUARDIAN DB(A) Śruba do podłoża stalowego Stal węglowa powlekana GUARDIAN CP-8 and CPN-8 30 Zatyczka do betonu Oś ze stali powlekanej / polipropylen GUARDIAN PP Podkładka z zębami Poliamid 6

6 Rys. 1 Tuleja z kołnierzem R(P) 45 Tuleja z kołnierzem HR45 z wpustem sześciokątnym (używana razem z ACS 6.1). Rys. 2 Tuleja z kołnierzem RB(P) 48 z trzema zębami Rys. 3 Tuleja z kołnierzem RBS(P) 50 z sześcioma zębami Rys. 4 Tuleja z kołnierzem R(P) 75 do mocowania izolacji albo pierwszej warstwy bituminu w systemie wielowarstwowym. Tuleja z kołnierzem HR75 z wpustem sześciokątnym (używana razem with ACS 6.1). Rys. 5 Tuleja z kołnierzem TB(P) 8040 z dwoma zębami Rys. 6 SPC80-F-4 CT Centrix Tuleja z kołnierzem Rys. 7 SPB 8240-D,S Podkładka uzębiona stalowa Rys. 8 SPA 8240-D,F,S Podkładka stalowa Rys. 9 SPB 50-F/S/D Podkładka uzębiona stalowa Rys. 10 SP 50-D,F,S Podkładka stalowa Rys. 11 SP 70-D,F,S Podkładka stalowa Rys. 12 SP40-F,D,LBS Podkładka stalowa Rys. 13 BN 5.6 Gwóźdź do betonu Rys. 14 BNRF 5.5 Gwóźdź do betonu ze stali nierdzewnej Rys. 15 ACS-6.1 Regulowana śruba do betonu (używana razem z tuleją z kołnierzem HR-45 albo HR-75) Rys. 16 HD 6.1 Śruba do mocowania w betonie, lekkim betonie i drewnie Rys. 17

7 CS 6.1 Śruba do betonu (z końcem płaskim albo ostrym) Rys. 18 GPR 6.3 Nit zrywalny Rys. 19 LBS 6.0 Śruba do betonu lekkiego / drewna Rys. 20 LBS 8.0 Śruba do betonu lekkiego Rys. 21 BS 4.8 Śruba do mocowania w arkuszach metali Rys. 22: BSHD 4.8 Śruba do mocowania w arkuszach metali (stal o grubości > 1,0 mm) Rys. 23: BS 5.5 Śruba do mocowania w arkuszach metali Rys. 24: BS 6.1 Śruba do mocowania w arkuszach metali Rys. 25: TS 5.2 Śruba do mocowania w drewnie Rys. 26: PS 4.8 Śruba do mocowania w arkuszach metali Rys. 27: BSRF 4.8 Śruba do mocowania w arkuszach metali Rys. 28: DBT(A)4.8 Śruba do mocowania w arkuszach metali Rys. 29: DB(A) 4.8 Śruba do mocowania w arkuszach metali Rys. 30: CPN-8 Zatyczka do betonu wersja standard CP-8 Wersja z ogranicznikiem Rys. 31: Tuleja z kołnierzem PP 45 z zębami

8 Załącznik 2 Parametry systemu Guardian Fastening na różnych podłożach Wartości obliczono według wzoru: α(x m k s) gdzie: α = współczynnik korekty podłoża względem podłoża wzorcowego x m = średnie osiowe obciążenie wyrywające dla 10 próbek k = 1,92 (według tabeli D1 w EN-1990:2002) s = odchylenie standardowe Tabela 2. Profilowane podłoże metalowe 1) Element złączny Podłoże Podkładka 3) Odporność na obciążenie osiowe (kn) GUARDIAN PS 4.8 Stal 0,7 mm SP 50 1,31 Zatwierdzony GUARDIAN PS 4.8 Stal 0,75 mm SP 50 1,52 Zatwierdzony GUARDIAN PS 4.8 Stal 1,00 mm SP 50 1,94 Zatwierdzony GUARDIAN BS 4.8 Stal 0,7 mm SP 50 1,17 Zatwierdzony GUARDIAN BS 4.8 Stal 0,75 mm SP 50 1,45 Zatwierdzony GUARDIAN BS 4.8 Stal 0,8 mm SP 50 1,54 Zatwierdzony GUARDIAN BSHD 4.8 Stal 1,00 mm SP 50 1,65 Zatwierdzony GUARDIAN BSHD 4.8 Stal 1,25 mm SP 50 2,10 Zatwierdzony GUARDIAN BS 5.5 Stal 0,72 mm 2) SP 50 1,74 Zatwierdzony GUARDIAN BS 6.1 Stal 0,60 mm Tuleja R 45 1,56 Zatwierdzony GUARDIAN BS 6.1 Stal 0,7 mm SP 50 1,78 Zatwierdzony GUARDIAN BS 6.1 Stal 0,75 mm SP 50 1,98 Zatwierdzony GUARDIAN BS 6.1 Stal 1,00 mm SP 50 2,77 Zatwierdzony GUARDIAN DBT 4.8 Stal 0,7 mm SPA ,17 Zatwierdzony GUARDIAN DBT 4.8 Stal 0,75 mm SPA ,41 Zatwierdzony GUARDIAN DBT 4.8 Stal 0,8 mm SPA ,52 Zatwierdzony GUARDIAN GPR 6.3 Stal 0,50 mm SP 50 1,19 Zatwierdzony 1) Blacha stalowa, cynkowana, min. S280 według EN ) Blacha stalowa, cynkowana, granica plastyczności 320 MPa Trwałość Odporność na rozwijanie ETAG 006 pkt D.2.3, D.3.1, D.3.2 i pkt D.2.2 3) Wartość uzyskana z próby obciążenia osiowego w podłożu metalowym, Tabela 2, i z próby wyrywania, Tabela 6; po porównaniu niższa wartość określa wartości dla połączenia elementu złącznego / tulei, podkładki.

9 Tabela 3. Podłoże betonowe Element złączny Podłoże Podkładka Odporność na obciążenie osiowe (kn) GUARDIAN CS 6.1 / ACS-6.1 C25-C30 SP 50 4,28 Zatwierdzony GUARDIAN BNRF 5.5 C25-C30 1,79 Zatwierdzony GUARDIAN BN 5.6 C25-C30 SP 50 1,92 Zatwierdzony GUARDIAN CP & CPN (polipropylen) C25-C30-1,57 Zatwierdzony GUARDIAN HD 6.1 C25-C30 SP 50 4,83 Zatwierdzony 44 Średnica i głębokość otworu: por. pkt. 4,3. Trwałość Odporność na rozwijanie ETAG 006 pkt D.2.3, D.3.1, D.3.2 i pkt D.2.2 Tabela 4. Podłoże z betonu lekkiego Element złączny Podłoże Podkładka Odporność na obciążenie osiowe (kn) GUARDIAN LBS 6.0 YtongTM gęstość 600 kg/m3 SP 50 2,07 Zatwierdzony GUARDIAN LBS 8.0 Gęstość 450 kg/m3 SP-40-LBS 0,93 Zatwierdzony GUARDIAN LBS 8.0 Gęstość 550 kg/m3 SP-40-LBS 1,44 Zatwierdzony GUARDIAN HD 6.1 Gęstość 600 kg/m3 SP 50 1,36 Zatwierdzony ' Jednostki gazobetonu w autoklawie według EN Trwałość Odporność na rozwijanie ETAG 006 pkt D.2.3, D.3.1, D.3.2 i pkt D.2.2 Tabela 5. Podłoże drewniane Element złączny Podłoże Podkładka Odporność na obciążenie osiowe (kn) Trwałość Odporność na rozwijanie ETAG 006 pkt D.2.3, D.3.1, D.3.2 i pkt D.2.2 GUARDIAN HD mm OSB/3 6) 1,36 Zatwierdzony GUARDIAN HD mm podłoże drewno wielowarstwowe 2,37 Zatwierdzony GUARDIAN HD mm podkład do drewna 1,94 Zatwierdzony GUARDIAN TS mm drewno miękkie klasy G4-2 SP 50 1,28 Zatwierdzony GUARDIAN TS mm drewno miękkie klasy G4-2 SP 50 1,90 Zatwierdzony GUARDIAN TS mm OSB/3 6) SP 50 1,35 Zatwierdzony GUARDIAN TS mm płyta wiórowa SP 50 1,18 Zatwierdzony GUARDIAN TS mm podłoże drewno wielowarstwowe SP 50 1,89 Zatwierdzony GUARDIAN TS mm podkład do drewna SP 50 1,94 Zatwierdzony GUARDIAN LBS mm OSB/3 6) SP 50 1,40 Zatwierdzony GUARDIAN LBS mm drewno miękkie klasy G4-2 SP 50 2,00 Zatwierdzony 1 Płyta OSB typ 3 według EN 300 ETA-08/0285 z r. strona 14 z 15

10 Tabela 6. Próba wyrywania podkładek Element złączny Podkładka Odporność na obciążenie osiowe (kn) GUARDIAN BS 4.8 SP- 50-F/S/D 4,83 Zatwierdzony GUARDIAN BS 4.8 SPB- 50-F/S/D 4,83 Zatwierdzony GUARDIAN BS 4.8 SP-70-S/D 2,88 Zatwierdzony GUARDIAN BS 4.8 Tuleja R(P)45, RB(P)48, RBS(P)50, R(P)75 1,58 Zatwierdzony GUARDIAN BS 4.8 TB(P) ,52 Zatwierdzony GUARDIAN BS 4.8 PP45 2,50 Zatwierdzony GUARDIAN ACS-6.1 Tuleja HR45, HR75 1,54 Zatwierdzony GUARDIAN BS 6.1 SPC80-F-4 CT Centrix Tuleja z kołnierzem 3,17 Zatwierdzony GUARDIAN BS 5.5 SPCP-80 2,48 Zatwierdzony GUARDIAN BS 5.5 SPA 8240-D/F/S 5,30 Zatwierdzony GUARDIAN TS 5,2 SP-40 - F/D/ 3,88 Zatwierdzony GUARDIAN LBS 8 SP-40-LBS 4,29 Zatwierdzony GUARDIAN DBT 4,8 SPA ,00 Zatwierdzony Trwałość Odporność na rozwijanie ETAG 006 pkt D.2.3, D.3.1, D.3.2 i pkt D.2.2 Wartość uzyskana z próby obciążenia osiowego w różnych podłożach (Tabele 2-5) i z próby wyrywania (Tabela 6) dla podkładek / tulei; po porównaniu niższa wartość określa wartości dla połączenia elementu złącznego / tulei, podkładki.

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw Tłumaczenie z języka angielskiego Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt / Jednostka Dopuszczająca Wyroby Budowlane i Konstrukcje Urzędowa

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258 Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontrolny ds. techniki budowlanej Instytucja prawa

Bardziej szczegółowo

European Technical Approval ETA-11/0208

European Technical Approval ETA-11/0208 Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt Eine vom Bund und den Ländern Gemeinsam getragene Anstalt des Öffentlichen Rechts Mitglied der EOTA

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji 7 - ii

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny Wytyczne PL 1003 09, 2009 Wytyczne oceny przy certyfikacji wyrobów na znak jakości IGWP uszczelek z gumy do połączeń rur przeznaczonych do kanalizacji i instalacji zimnej wody pitnej Zatwierdzone do ankiety

Bardziej szczegółowo

Izolacja termiczna i akustyczna ścian zewnętrznych wełną mineralną URSA oraz PureOne firmy URSA

Izolacja termiczna i akustyczna ścian zewnętrznych wełną mineralną URSA oraz PureOne firmy URSA Izolacja termiczna i akustyczna ścian zewnętrznych wełną mineralną URSA oraz PureOne firmy URSA 2 URSA. Nowa siła izolacji w Europie URSA GLASSWOOL Materiały izolacyjne z mineralnej wełny szklanej do energooszczędnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Peowiaków 54 w Zamościu Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Peowiaków 54, 22-400 Zamość. w

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH) SYSTEM REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH Rewizja: 04 Data: 27.11.2013 ODDZIAŁ BIELSKO ODDZIAŁ KRAKÓW 43-305 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 37/3 tel./fax.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push www.sanha.com 2 INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push 1. Ogólne informacje techniczne

Bardziej szczegółowo

Porównanie normy PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych (oryg.) z wycofaną normą PN-EN 12591:2004

Porównanie normy PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych (oryg.) z wycofaną normą PN-EN 12591:2004 Porównanie normy PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych (oryg.) z wycofaną normą PN-EN 12591:2004 HUBERT PECIAKOWSKI ORLEN Asfalt Sp. z o.o. hubert.peciakowski@orlen.pl

Bardziej szczegółowo

Vademecum. Jak przygotować dokumentację techniczną? CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II

Vademecum. Jak przygotować dokumentację techniczną? CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II Vademecum Jak przygotować dokumentację techniczną? CZĘŚĆ I (Organizacje eksporterów, izby handlowe, federacje zawodowe, urzędy zajmujące się wdrażaniem dyrektyw UE, producenci, jednostki zajmujące się

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont toalet wraz z wymianą instalacji wod.-kan. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ul. Kostrogaj 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 2 Wstęp 1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie zaprojektować i wykonać izolacje PRZECIWWODNE dachów płaskich

Jak poprawnie zaprojektować i wykonać izolacje PRZECIWWODNE dachów płaskich Jacek Sawicki Jak poprawnie zaprojektować i wykonać izolacje PRZECIWWODNE dachów płaskich Analiza opracowania: Dachy płaskie. Wytyczne do projektowania i wykonania dachów z izolacją przeciwwodną wytyczne

Bardziej szczegółowo

ISPM 15 PRZEPISY W SPRAWIE DREWNIANEGO MATERIAŁU OPAKOWANIOWEGO W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM (2009)

ISPM 15 PRZEPISY W SPRAWIE DREWNIANEGO MATERIAŁU OPAKOWANIOWEGO W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM (2009) MIĘDZYNARODOWE STANDARDY DLA ŚRODKÓW FITOSANITARNYCH ISPM 15 PRZEPISY W SPRAWIE DREWNIANEGO MATERIAŁU OPAKOWANIOWEGO W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM (2009) Opracowanie: Sekretariat Międzynarodowej Konwencji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Modernizacja parku rehabilitacyjno - rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część ogólna Tytuł zadania : Budowa wiaty nad składowiskiem soli na terenie MPO Sp. z o.o. Lokalizacja : Toruń ul. Grudziądzka 159 dz. Nr 296/1,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE STRBM 01.00.00 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ZESPOŁEM PARKINGÓW

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Razem spełniamy oczekiwania. h Instalowanie

Razem spełniamy oczekiwania. h Instalowanie Razem spełniamy oczekiwania. h Instalowanie HOBAS System Polska Sp. z o.o. ania. ul. Koksownicza 11 PL 41-300 Dąbrowa Górnicza www.hobas.com.pl office@hobas.com.pl Sekretariat tel.: +48.32. 639 04 50 fax:

Bardziej szczegółowo