Europejska Ocena Techniczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejska Ocena Techniczna"

Transkrypt

1 SINTEF Building and Infrastructure P.O.Box 124 Blindern N-0314 Oslo Tel Fax TAB TA Europejska Ocena Techniczna ETA-08/0285 z dn Informacje ogólne Jednostka ds. Oceny Technicznej wydająca ETA Nazwa handlowa wyrobu budowlanego Rodzina wyrobu, do której należy wyrób budowlany Producent Zakład Produkcyjny Niniejsza Europejska Ocena Techniczna obejmuje Niniejsza Europejska Ocena Techniczna została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na podstawie SINTEF Building and Infrastructure Guardian Fastening System Elementy złączne do mechanicznego mocowania elastycznych systemów uszczelnień dachowych AFAST Holding BV Grasbeemd DG Helmond Holandia AFAST Holding BV Grasbeemd DG Helmond Holandia 15 stron łącznie z 2 aneksami, które stanowią integralną część niniejszej oceny ETAG No. 006 wydanie z marca 2000 r., zmiana z listopada 2012 r., stosowany jako Europejski Dokument Oceny (EAD) Niniejsza wersja zastępuje ETA-08/0285 wydany Tłumaczenia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej na inne języki powinno całkowicie odpowiadać oryginalnemu dokumentowi wydanemu i powinno być odpowiednio oznaczone. Niniejsza Europejska Ocena Techniczna powinna być przekazywana w całości, łącznie z wykorzystaniem środków elektronicznych, za wyjątkiem poufnych Załączników określonych powyżej. Częściowe powielenie jest dopuszczalne za pisemną zgodą Jednostki ds. Oceny Technicznej. Każde częściowe powielenie musi być oznakowane jako takie.

2 1. Opis techniczny wyrobu i przeznaczenia Guardian Fastening System stosowany jest do mechanicznego mocowania izolacji, wielowarstwowych membran na bazie bituminu albo jednowarstwowych membran wodoodpornych, albo polimerowych jednowarstwowych membran wodoodpornych, do stosowania na dachach płaskich. Konstrukcja podłoża dachu może być wykonana ze stali, betonu, betonu lekkiego albo drewna, zgodnie z określeniem zawartym w Wytycznych ETA nr 006, wydanie z marca 2000 r., zmiana z listopada 2012 r. W odniesieniu do systemów mechanicznego mocowania elastycznych wodoodpornych membran dachowych, zastosowanie ma pkt. 2.2 iii. Asortyment elementów złącznych obejmuje podkładki, podkładki ze zintegrowaną tuleją, śruby, gwoździe i zaślepki pokazane w Załączniku 1. System Guardian Fastening obejmuje również system połączeń wyrównawczych GuardianWeld & Centrix stosowany do wiązania płyt mocujących powlekanych specjalnym klejem z jednowarstwowymi membranami wodoodpornymi, por. r System elementów złącznych jest wprowadzany na rynek oddzielnie od innych elementów zestawów dachowych membran wodoodpornych, a niniejszy dokument ETA obejmuje jedyna charakterystykę Systemu Guardian Fastening. Oddzielny dokument ETA zgodny z ETAG 006 jest konieczny dla objęcia całości wyrobów z zakresu mechanicznego mocowania wodoodpornych membran dachowych. Elementy złączne można stosować we wszystkich typach membran elastycznych. Konstrukcja dachowa może składać się z profilowanych płyt stalowych, konstrukcji betonowych, z betonu lekkiego albo z drewna. System Guardian Fastening można stosować z membranami zainstalowanymi na materiale termoizolacyjnym albo bezpośrednio na konstrukcji dachowej. 2. Specyfikacja przeznaczenia zgodnie z mającym zastosowanie Europejskim Dokumentem Oceny (zwanym dalej EAD) Instalacja i projekt Informacje ogólne Elementy złączne muszą być instalowane według instrukcji producenta. Producent odpowiada za zapewnienie użytkownikom prawidłowej informacji o stosowaniu produktów. Mocowanie z użyciem stalowych podkładek dotyczy podłoży sztywnych, tzn. drewnianych konstrukcji dachowych, izolacji nieściśliwej albo betonu. Plastikowe elementy złączne ze zintegrowaną tuleją albo podkładki stalowe z ogranicznikiem (podkładki stalowe razem ze śrubami z oddzielnym gwintem, który nie pozwala na dociśnięcie podkładki) zalecane są do stosowania na izolacji termicznej. Wytrzymałość na ściskanie materiału izolacyjnego powinna wynosić > 60 kpa przy 10% odkształceniu, zgodnie z EN 826. W razie wątpliwości co do odpowiedniego materiału podłoża, np. na placu budowy, na miejscu należy przeprowadzić próbę wytrzymałości krytycznej, aby sprawdzić działanie elementu złącznego (por. ETAG 006 Załącznik C). Ponadto w fazie projektowania należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie przed wystąpieniem korozji stykowej pomiędzy częściami metalowymi, zwłaszcza pomiędzy podłożem i śrubą. Należy również unikać stosowania materiałów izolacyjnych zawierających substancje, które mogą mieć wpływ na sprawność elementów złącznych. Mocowanie w drewnie Minimalna grubość podłoża drewnianego wynosi 18 mm. Zaleca się przeprowadzenie próby wytrzymałości w przypadku podłoży drewnianych. Mocowanie w betonie Średnica otworu do mocowania gwoździ i śrub Guardian do betonu musi wynosić 5 mm. Głębokość otworu powinna wynosić minimum 30 mm, o ile nie zostaną podjęte specjalne środki ostrożności odnośnie kontroli instalacji i wykonania. Minimalna głębokość kotwienia wynosi 20 mm. Mocowania w

3 betonie o grubości 40 mm bez penetracji wymaga wiercenia z kontrolą głębokości. Minimalną wytrzymałość betonu klasy C25 na ściskanie określa EN Mocowanie w betonie lekkim W przypadku mocowania za pomocą Śrub Guardian do Betonu Lekkiego LBS 8.0 i LBS 6.0 w gazobetonie, minimalna głębokość kotwienia musi wynosić 65 mm. W betonie lekkim zawsze zaleca są przeprowadzenie prób wytrzymałości. Mocowanie w podłożu metalowym Podłoża nośne wykonane z profilowanych arkuszy stali powinny mieć minimalną grubość 0,7 mm. W miejscach szczególnie eksponowanych zalecana jest minimalna grubość 0,8 mm do mocowania membran dachowych do podłoża stalowego. Mocowanie za pomocą systemu GuardianWeld & Centrix System połączeń wyrównawczych GuardianWeld & Centrix musi być stosowany zgodnie z Podręcznikiem Użytkownika producenta. Różne rodzaje płyt są powlekane specjalnym klejem aktywowanym na gorąco do mocowania membran wodoodpornych z PCV, TPO albo EPDM. 3. Sprawność wyrobu i odniesienia do metod stosowanych w jego ocenie Por. Załącznik Ocena i weryfikacja niezmienności sprawności (zwana dalej AVCP) stosowanego systemu w odniesieniu do podstawy prawnej Odporność i stabilność mechaniczna Nie dotyczy. Bezpieczeństwo w przypadku pożaru Nie oznaczono. Reakcję dachowych zestawów wodoodpornych na ogień określa się dla kompletnych zestawów łącznie z membraną. Higiena, bezpieczeństwo i środowisko Według deklaracji producenta, śruby i podkładki z zabezpieczeniem antykorozyjnym nie zawierają związków chromu 6. Wobec tego, wyroby nie zawierają żadnych substancji niebezpiecznych ujętych w bazach danych UE. Bezpieczeństwo stosowania Elementy złączne zostały sprawdzone pod kątem siły ssącej wiatru według EN-16002:2010 / ETA Wytyczna nr 006, wydanie z marca 2000 r., zmiana z listopada 2012 r. W odniesieniu do systemów mechanicznego mocowania elastycznych wodoodpornych membran dachowych, zastosowanie ma pkt. 2.2 iii. Zachowanie w przypadku osiowego wyrywania z podłoża i odporność na rozwijanie podaje Załącznik 2. Odporność dachowych zestawów wodoodpornych na siłę ssącą wiatru zależy głównie od membran dachowych. Przeprowadzono ponad 100 prób z pełnym obciążeniem wiatru z membranami bitumicznymi i polimerowymi. Membrany mocowane są podkładkami, podkładkami ze zintegrowanymi tulejami i podkładkami uzębionymi w połączeniu z mocowaniami do podłoża ze stali, drewna, betonu i betonu lekkiego. Pełne raporty z prób można uzyskanego w AFAST Holding BV. Ochrona przed hałasem Nie dotyczy. Zużycie energii i zatrzymywanie ciepła Nie dotyczy.

4 Trwałość Plastikowe elementy złączne produkowane z polipropylenu i poliamidu spełniają wymagania odnośnie trwałości według ETAG 006 r , por. Załącznik 2. Tuleje z kołnierzem Guardian wykonane z polipropylenu i poliamidu mają dopuszczalną odporność na łamliwość określoną w ETAG 006 r , por. Załącznik 2. Elementy złączne ze stali węglowej mają zabezpieczenie antykorozyjne z powłoki Enduroguard 15 nie zawierającej chromu 6. Elementy złączne ze stali nierdzewnej klasy 1:4301/A2 Płytki metalowe ze stali węglowej są cynkowane w zakładach Sendzimir, min. 275 g/m 2. Wszystkie elementy metalowe w systemie Guardian spełniają wymagania zabezpieczenia antykorozyjnego według ETAG 006 r , por. Załącznik 2. Procedura badania obejmuje 15 cykli Kesternich (2l SO2). Identyfikacja Parametry wyrobów i odpowiednie tolerancje podane są w materiałach producenta i stanowią część planu kontroli zakładowej. Wszystkie elementy złączne, podkładki stalowe i tuleje z kołnierzem są oznakowane znakiem Guardian G. W przypadku wyrobów produkowanych pod marką własną, oznaczenie tulei z kołnierzem może być łączone z nazwą Guardian albo inną marką. Wszelkie uszczelnienia powinny być znakowane określeniem typu wyrobu i numeru partii. 5. Informacje techniczne konieczne do wdrożenia systemu AVCP przedstawione w EAD mającym zastosowanie Zgodnie z Decyzją 98/143/WE Komisji Europejskiej, zastosowanie ma system 2+ oceny i sprawdzania niezmienności parametrów. Por. Załącznik V do Rozporządzenia (UE) nr 305/2011. Wydano w Trondheim, SINTEF Building and Infrastructure Hans Boye Skogstad Approval Manager

5 Załącznik 1 Tabela 1. Opis Systemu Elementów Złącznych Guardian Typ elementu złącznego Rys. nr Funkcja Materiał GUARDIAN R(P) 45 & HR 45 1 Tuleja z kołnierzem Polipropylen GUARDIAN RB(P) 48 2 Tuleja z kołnierzem z trzema zębami Polipropylen GUARDIAN RBS(P) 50 3 Tuleja z kołnierzem z sześcioma zębami Polipropylen GUARDIAN R(P) 75 & HR 75 4 Tuleja z kołnierzem Polipropylen GUARDIAN TB(P) Tuleja z kołnierzem z dwoma zębami Poliamid 6.6 GUARDIAN SPC-80-F-4 CT 6 Tuleja z kołnierzem CT Poliamid 6 + powlekana i laminowana GUARDIAN SPB 8240-D,S 7 Podkładka uzębiona stalowa Stal cynkowana Sendzimir GUARDIAN SPA 8240-D,F,S 8 Podkładka stalowa Stal cynkowana Sendzimir GUARDIAN SPB 50-F/S/D 9 Podkładka uzębiona stalowa Stal cynkowana Sendzimir GUARDIAN SP 50-D,F,S 10 Podkładka stalowa Stal cynkowana Sendzimir GUARDIAN SP 70-D,F,S 11 Podkładka stalowa Stal cynkowana Sendzimir GUARDIAN SP 40-F,D,LBS 12 Podkładka stalowa Stal cynkowana Sendzimir GUARDIAN BN Gwóźdź do betonu Stal węglowa powlekana GUARDIAN BNRF Gwóźdź do betonu Stal nierdzewna GUARDIAN ACS Śruba do betonu z nakrętką sześciokątną Stal węglowa powlekana GUARDIAN HD Śruba do betonu / betonu lekkiego / drewna Stal węglowa powlekana GUARDIAN CS Śruba do betonu Stal węglowa powlekana GUARDIAN GPR Nit zrywalny Korpus aluminiowy / oś cynkowana GUARDIAN LBS Śruba do betonu lekkiego / drewna Stal węglowa powlekana GUARDIAN LBS Śruba do betonu lekkiego Stal węglowa powlekana GUARDIAN BS Śruba do podłoża stalowego Stal węglowa powlekana GUARDIAN BSHD Śruba do podłoża stalowego Stal węglowa powlekana GUARDIAN BS Śruba do podłoża stalowego Stal węglowa powlekana GUARDIAN BS Śruba do podłoża stalowego Stal węglowa powlekana GUARDIAN TS Śruba do podłoża z drewna Stal węglowa powlekana GUARDIAN PS Śruba do podłoża stalowego Stal węglowa powlekana GUARDIAN BSRF Śruba do podłoża stalowego Stal nierdzewna GUARDIAN DBT (A) Śruba do podłoża stalowego Stal węglowa powlekana GUARDIAN DB(A) Śruba do podłoża stalowego Stal węglowa powlekana GUARDIAN CP-8 and CPN-8 30 Zatyczka do betonu Oś ze stali powlekanej / polipropylen GUARDIAN PP Podkładka z zębami Poliamid 6

6 Rys. 1 Tuleja z kołnierzem R(P) 45 Tuleja z kołnierzem HR45 z wpustem sześciokątnym (używana razem z ACS 6.1). Rys. 2 Tuleja z kołnierzem RB(P) 48 z trzema zębami Rys. 3 Tuleja z kołnierzem RBS(P) 50 z sześcioma zębami Rys. 4 Tuleja z kołnierzem R(P) 75 do mocowania izolacji albo pierwszej warstwy bituminu w systemie wielowarstwowym. Tuleja z kołnierzem HR75 z wpustem sześciokątnym (używana razem with ACS 6.1). Rys. 5 Tuleja z kołnierzem TB(P) 8040 z dwoma zębami Rys. 6 SPC80-F-4 CT Centrix Tuleja z kołnierzem Rys. 7 SPB 8240-D,S Podkładka uzębiona stalowa Rys. 8 SPA 8240-D,F,S Podkładka stalowa Rys. 9 SPB 50-F/S/D Podkładka uzębiona stalowa Rys. 10 SP 50-D,F,S Podkładka stalowa Rys. 11 SP 70-D,F,S Podkładka stalowa Rys. 12 SP40-F,D,LBS Podkładka stalowa Rys. 13 BN 5.6 Gwóźdź do betonu Rys. 14 BNRF 5.5 Gwóźdź do betonu ze stali nierdzewnej Rys. 15 ACS-6.1 Regulowana śruba do betonu (używana razem z tuleją z kołnierzem HR-45 albo HR-75) Rys. 16 HD 6.1 Śruba do mocowania w betonie, lekkim betonie i drewnie Rys. 17

7 CS 6.1 Śruba do betonu (z końcem płaskim albo ostrym) Rys. 18 GPR 6.3 Nit zrywalny Rys. 19 LBS 6.0 Śruba do betonu lekkiego / drewna Rys. 20 LBS 8.0 Śruba do betonu lekkiego Rys. 21 BS 4.8 Śruba do mocowania w arkuszach metali Rys. 22: BSHD 4.8 Śruba do mocowania w arkuszach metali (stal o grubości > 1,0 mm) Rys. 23: BS 5.5 Śruba do mocowania w arkuszach metali Rys. 24: BS 6.1 Śruba do mocowania w arkuszach metali Rys. 25: TS 5.2 Śruba do mocowania w drewnie Rys. 26: PS 4.8 Śruba do mocowania w arkuszach metali Rys. 27: BSRF 4.8 Śruba do mocowania w arkuszach metali Rys. 28: DBT(A)4.8 Śruba do mocowania w arkuszach metali Rys. 29: DB(A) 4.8 Śruba do mocowania w arkuszach metali Rys. 30: CPN-8 Zatyczka do betonu wersja standard CP-8 Wersja z ogranicznikiem Rys. 31: Tuleja z kołnierzem PP 45 z zębami

8 Załącznik 2 Parametry systemu Guardian Fastening na różnych podłożach Wartości obliczono według wzoru: α(x m k s) gdzie: α = współczynnik korekty podłoża względem podłoża wzorcowego x m = średnie osiowe obciążenie wyrywające dla 10 próbek k = 1,92 (według tabeli D1 w EN-1990:2002) s = odchylenie standardowe Tabela 2. Profilowane podłoże metalowe 1) Element złączny Podłoże Podkładka 3) Odporność na obciążenie osiowe (kn) GUARDIAN PS 4.8 Stal 0,7 mm SP 50 1,31 Zatwierdzony GUARDIAN PS 4.8 Stal 0,75 mm SP 50 1,52 Zatwierdzony GUARDIAN PS 4.8 Stal 1,00 mm SP 50 1,94 Zatwierdzony GUARDIAN BS 4.8 Stal 0,7 mm SP 50 1,17 Zatwierdzony GUARDIAN BS 4.8 Stal 0,75 mm SP 50 1,45 Zatwierdzony GUARDIAN BS 4.8 Stal 0,8 mm SP 50 1,54 Zatwierdzony GUARDIAN BSHD 4.8 Stal 1,00 mm SP 50 1,65 Zatwierdzony GUARDIAN BSHD 4.8 Stal 1,25 mm SP 50 2,10 Zatwierdzony GUARDIAN BS 5.5 Stal 0,72 mm 2) SP 50 1,74 Zatwierdzony GUARDIAN BS 6.1 Stal 0,60 mm Tuleja R 45 1,56 Zatwierdzony GUARDIAN BS 6.1 Stal 0,7 mm SP 50 1,78 Zatwierdzony GUARDIAN BS 6.1 Stal 0,75 mm SP 50 1,98 Zatwierdzony GUARDIAN BS 6.1 Stal 1,00 mm SP 50 2,77 Zatwierdzony GUARDIAN DBT 4.8 Stal 0,7 mm SPA ,17 Zatwierdzony GUARDIAN DBT 4.8 Stal 0,75 mm SPA ,41 Zatwierdzony GUARDIAN DBT 4.8 Stal 0,8 mm SPA ,52 Zatwierdzony GUARDIAN GPR 6.3 Stal 0,50 mm SP 50 1,19 Zatwierdzony 1) Blacha stalowa, cynkowana, min. S280 według EN ) Blacha stalowa, cynkowana, granica plastyczności 320 MPa Trwałość Odporność na rozwijanie ETAG 006 pkt D.2.3, D.3.1, D.3.2 i pkt D.2.2 3) Wartość uzyskana z próby obciążenia osiowego w podłożu metalowym, Tabela 2, i z próby wyrywania, Tabela 6; po porównaniu niższa wartość określa wartości dla połączenia elementu złącznego / tulei, podkładki.

9 Tabela 3. Podłoże betonowe Element złączny Podłoże Podkładka Odporność na obciążenie osiowe (kn) GUARDIAN CS 6.1 / ACS-6.1 C25-C30 SP 50 4,28 Zatwierdzony GUARDIAN BNRF 5.5 C25-C30 1,79 Zatwierdzony GUARDIAN BN 5.6 C25-C30 SP 50 1,92 Zatwierdzony GUARDIAN CP & CPN (polipropylen) C25-C30-1,57 Zatwierdzony GUARDIAN HD 6.1 C25-C30 SP 50 4,83 Zatwierdzony 44 Średnica i głębokość otworu: por. pkt. 4,3. Trwałość Odporność na rozwijanie ETAG 006 pkt D.2.3, D.3.1, D.3.2 i pkt D.2.2 Tabela 4. Podłoże z betonu lekkiego Element złączny Podłoże Podkładka Odporność na obciążenie osiowe (kn) GUARDIAN LBS 6.0 YtongTM gęstość 600 kg/m3 SP 50 2,07 Zatwierdzony GUARDIAN LBS 8.0 Gęstość 450 kg/m3 SP-40-LBS 0,93 Zatwierdzony GUARDIAN LBS 8.0 Gęstość 550 kg/m3 SP-40-LBS 1,44 Zatwierdzony GUARDIAN HD 6.1 Gęstość 600 kg/m3 SP 50 1,36 Zatwierdzony ' Jednostki gazobetonu w autoklawie według EN Trwałość Odporność na rozwijanie ETAG 006 pkt D.2.3, D.3.1, D.3.2 i pkt D.2.2 Tabela 5. Podłoże drewniane Element złączny Podłoże Podkładka Odporność na obciążenie osiowe (kn) Trwałość Odporność na rozwijanie ETAG 006 pkt D.2.3, D.3.1, D.3.2 i pkt D.2.2 GUARDIAN HD mm OSB/3 6) 1,36 Zatwierdzony GUARDIAN HD mm podłoże drewno wielowarstwowe 2,37 Zatwierdzony GUARDIAN HD mm podkład do drewna 1,94 Zatwierdzony GUARDIAN TS mm drewno miękkie klasy G4-2 SP 50 1,28 Zatwierdzony GUARDIAN TS mm drewno miękkie klasy G4-2 SP 50 1,90 Zatwierdzony GUARDIAN TS mm OSB/3 6) SP 50 1,35 Zatwierdzony GUARDIAN TS mm płyta wiórowa SP 50 1,18 Zatwierdzony GUARDIAN TS mm podłoże drewno wielowarstwowe SP 50 1,89 Zatwierdzony GUARDIAN TS mm podkład do drewna SP 50 1,94 Zatwierdzony GUARDIAN LBS mm OSB/3 6) SP 50 1,40 Zatwierdzony GUARDIAN LBS mm drewno miękkie klasy G4-2 SP 50 2,00 Zatwierdzony 1 Płyta OSB typ 3 według EN 300 ETA-08/0285 z r. strona 14 z 15

10 Tabela 6. Próba wyrywania podkładek Element złączny Podkładka Odporność na obciążenie osiowe (kn) GUARDIAN BS 4.8 SP- 50-F/S/D 4,83 Zatwierdzony GUARDIAN BS 4.8 SPB- 50-F/S/D 4,83 Zatwierdzony GUARDIAN BS 4.8 SP-70-S/D 2,88 Zatwierdzony GUARDIAN BS 4.8 Tuleja R(P)45, RB(P)48, RBS(P)50, R(P)75 1,58 Zatwierdzony GUARDIAN BS 4.8 TB(P) ,52 Zatwierdzony GUARDIAN BS 4.8 PP45 2,50 Zatwierdzony GUARDIAN ACS-6.1 Tuleja HR45, HR75 1,54 Zatwierdzony GUARDIAN BS 6.1 SPC80-F-4 CT Centrix Tuleja z kołnierzem 3,17 Zatwierdzony GUARDIAN BS 5.5 SPCP-80 2,48 Zatwierdzony GUARDIAN BS 5.5 SPA 8240-D/F/S 5,30 Zatwierdzony GUARDIAN TS 5,2 SP-40 - F/D/ 3,88 Zatwierdzony GUARDIAN LBS 8 SP-40-LBS 4,29 Zatwierdzony GUARDIAN DBT 4,8 SPA ,00 Zatwierdzony Trwałość Odporność na rozwijanie ETAG 006 pkt D.2.3, D.3.1, D.3.2 i pkt D.2.2 Wartość uzyskana z próby obciążenia osiowego w różnych podłożach (Tabele 2-5) i z próby wyrywania (Tabela 6) dla podkładek / tulei; po porównaniu niższa wartość określa wartości dla połączenia elementu złącznego / tulei, podkładki.

Deklaracja własności użytkowych (zgodnie z dyrektywą UE dotyczącą produktów budowlanych nr 305/2011)

Deklaracja własności użytkowych (zgodnie z dyrektywą UE dotyczącą produktów budowlanych nr 305/2011) Numer: ETA-08lO285Annex 1:1 1. Unikalny kod produktu Guardian R(P) 45 oraz HR 45 Tuleje z kołnierzem do mocowania syntetycznych i bitumicznych membran dachowych - zharmonizowana specyfikacja : 5.1.4.1

Bardziej szczegółowo

TABELE DOBORU TULEJE PODŁOŻE STALOWE PODŁOŻE BETONOWE PODŁOŻE Z LEKKIEGO BETONU PODŁOŻE DREWNIANE PODKŁADKI METALOWE AKCESORIA MONTAŻOWE

TABELE DOBORU TULEJE PODŁOŻE STALOWE PODŁOŻE BETONOWE PODŁOŻE Z LEKKIEGO BETONU PODŁOŻE DREWNIANE PODKŁADKI METALOWE AKCESORIA MONTAŻOWE TABELE DOBORU TULEJE PODŁOŻE STALOWE PODŁOŻE BETONOWE PODŁOŻE Z LEKKIEGO BETONU PODŁOŻE DREWNIANE PODKŁADKI METALOWE AKCESORIA MONTAŻOWE URZĄDZENIA DO MONTAŻU PRODUKTY SPECJALNE SPIS TREŚCI tabele doboru

Bardziej szczegółowo

ZALECANE KOMBINACJE ŁĄCZNIKÓW DACHOWYCH. włókno mineralne TKR/TKE + HTK polistyren. bez izolacji - TKR + HTV F FPS-E + HTV F FBS-R + HTV F

ZALECANE KOMBINACJE ŁĄCZNIKÓW DACHOWYCH. włókno mineralne TKR/TKE + HTK polistyren. bez izolacji - TKR + HTV F FPS-E + HTV F FBS-R + HTV F wkręty Dachowe EJOT wysoka ochrona antykorozyjna dzięki powłoce Climadur* alternatywnie wkręty ze stali nierdzewnej E osiowe prowadzenie wkręta wkręty dostarczane zmagazynowane lub na taśmie zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR

Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR... lepszy produkt, łatwiejsze życie Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR Europäische Technische Zulassung Produkt Ç Nowy wielofunkcyjny kołek ramowy MFR umożliwia uniwersalny

Bardziej szczegółowo

ETA-14/0332 z 30/09/2014

ETA-14/0332 z 30/09/2014 Członek EOTA Europejska Ocena Techniczna ETA-14/0332 z 30/09/2014 EKOSPAN DACH/EKOSPAN ROOF Kompozytowe płyty warstwowe do stosowania w przekryciach dachowych i sufitach Self-supporting composite panel

Bardziej szczegółowo

TYP R. Regulowana podstawa słupa Stal węglowa z ocynkowaniem Dac Coat TYP R - 01 REGULOWANE ODSTĘP OD PODŁOŻA DBAŁOŚĆ O SZCZEGÓŁY DAC COAT KOTWY

TYP R. Regulowana podstawa słupa Stal węglowa z ocynkowaniem Dac Coat TYP R - 01 REGULOWANE ODSTĘP OD PODŁOŻA DBAŁOŚĆ O SZCZEGÓŁY DAC COAT KOTWY KOTWY TYP R Regulowana podstawa słupa Stal węglowa z ocynkowaniem Dac Coat REGULOWANE Dostosowanie wysokości nawet po zamontowaniu. System regulacji został ukryty pod tuleją dla doskonałego efektu estetycznego

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-10/0055-R-KER 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: R-KER Zdjęcie przedstawia przykładowy produkt z danego typu wyrobu 2. Zamierzone zastosowanie lub

Bardziej szczegółowo

ETA-14/0333 z 30/09/2014

ETA-14/0333 z 30/09/2014 Członek EOTA Europejska Ocena Techniczna ETA-14/0333 z 30/09/2014 EKOSPAN ŚCIANA/EKOSPAN WALL Kompozytowe płyty warstwowe do stosowania jako elementy ścian wewnętrznych i zewnętrznych Self-supporting composite

Bardziej szczegółowo

KATALOG MOCOWANIE IZOLACJI DACHÓW PŁASKICH

KATALOG MOCOWANIE IZOLACJI DACHÓW PŁASKICH KATALOG G U A R D I A N MOCOWANIE IZOLACJI DACHÓW PŁASKICH MANAGER GUARDIAN tel.+48 695 500 612 MANAGER DS. KLUCZOWYCH KLIENTÓW tel.+48 695 500 605 DORADCA TECHNICZNY SOPOT tel.+48 695 500 611 EXPORT MANAGER

Bardziej szczegółowo

Therma TM TP 10 Izolacja dachów stromych

Therma TM TP 10 Izolacja dachów stromych Therma TM TP 10 Izolacja dachów stromych Kingspan Therma TM TP10 to płyta ze sztywnej pianki PIR w obustronnej wielowarstwowej okładzinie z udziałem aluminium. Płyty Kingspan Therma TM TP10 produkowane

Bardziej szczegółowo

SDF- KB-10H ) ) 1) 1) 1) 220 1) 1) 1) 1) SDF- KB-10V SDF- S-10H SDF- KB-10V

SDF- KB-10H ) ) 1) 1) 1) 220 1) 1) 1) 1) SDF- KB-10V SDF- S-10H SDF- KB-10V łączniki tworzywowo-metalowe do Długości łączników ze śrubą stalową z powłoką cynkową pozbawioną chromu Cr(VI) [] S-8 KB-8 S-10V KB-10V 50 60 70 S-10H KB-10H S-10G 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DRYVIT ETA DRYSULATION 1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu DRYVIT-ETA-DRYSULATION 2 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania Złożony system izolacji cieplnej

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR

Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR... lepszy produkt, łatwiejsze życie Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR Europäische Technische Zulassung Produkt Ç Nowy wielofunkcyjny kołek ramowy MFR umożliwia uniwersalny

Bardziej szczegółowo

Ocena Techniczna z dnia 8 stycznia 2014

Ocena Techniczna z dnia 8 stycznia 2014 Member of www.eota.eu Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe Europejska ETA-11/0192

Bardziej szczegółowo

ZAMOCOWANIA IZOLACJI DACHOWYCH MATERIAŁ

ZAMOCOWANIA IZOLACJI DACHOWYCH MATERIAŁ GOK + WX, WO, WW, WBT TULEJA TWORZYWOWA Z ŁĄCZNIKIEM MATERIAŁ Tuleja tworzywowa: udaroodporny kopolimer polipropylenu PP lub poliamid PA 6.0 (nylon) modyfikowany włóknem szklanym. Wkręt: ocynk elektrolityczny

Bardziej szczegółowo

PUSZKI ELEKTROINSTALACYJNE I AKCESORIA

PUSZKI ELEKTROINSTALACYJNE I AKCESORIA PUSZKI ELEKTROINSTALACYJNE I AKCESORIA Puszki elektroinstalacyjne i akcesoria Według normy ČSN EN 60 670- Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. Pod tynk... 6

Bardziej szczegółowo

TITAN PLATE. Płytka na siły poziome Płytka perforowana płaska ze stali węglowej ocynkowana galwanicznie TITAN PLATE - 01 WSZECHSTRONNA INNOWACYJNA

TITAN PLATE. Płytka na siły poziome Płytka perforowana płaska ze stali węglowej ocynkowana galwanicznie TITAN PLATE - 01 WSZECHSTRONNA INNOWACYJNA TITAN PLATE Płytka na siły poziome Płytka perforowana płaska ze stali węglowej ocynkowana galwanicznie COMING SOON WSZECHSTRONNA Do użycia przy połączeniach ciągłych zarówno do płyt z drewna klejonego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-7476/2012 2/21 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE Spis treści 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8987/2012 2/14 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

ETA 15/0777 z dnia r. Europejska ocena techniczna. K-FLEX - K-Fire Sealant A. Członek

ETA 15/0777 z dnia r. Europejska ocena techniczna. K-FLEX - K-Fire Sealant A. Członek Warrington Certification Ltd Holmesfield Road Warrington WA1 2DS Zjednoczone Królestwo Członek www.eota.eu Tel.: +44 (0) 1925 646 669 strona internetowa: www.warringtoncertification.com e-mail: etass@exova.com

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja wsporcza do paneli słonecznych "Easy Kit-2P" Zestaw profili aluminiowych do małych instalacji fotowoltaicznych słonecznych

Konstrukcja wsporcza do paneli słonecznych Easy Kit-2P Zestaw profili aluminiowych do małych instalacji fotowoltaicznych słonecznych CELO POLSKA Sp. z o.o. ul. Pałacowa 7/11, Rąbień 95-070 Aleksandrów Łódzki tel.: +48 42 250 54 43 fax: +48 42 291 14 49 www.celo-apolo.pl Presented by: Konstrukcja wsporcza do paneli słonecznych "Easy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2 - ZAMOCOWANIA TULEJE TWORZYWOWE ŁĄCZNIKI IZOLACYJNE PODKŁADKI IZOLACYJNE AKCESORIA

ROZDZIAŁ 2 - ZAMOCOWANIA TULEJE TWORZYWOWE ŁĄCZNIKI IZOLACYJNE PODKŁADKI IZOLACYJNE AKCESORIA ROZDZIAŁ 2 - ZAMOCOWANIA TULEJE TWORZYWOWE ŁĄCZNIKI IZOLACYJNE PODKŁADKI IZOLACYJNE AKCESORIA IZOLACJI DACHÓW PŁASKICH strona symbol nazwa TULEJE TWORZYWOWE 94 G1 Tuleje tworzywowe 94 G2 Tuleje tworzywowe

Bardziej szczegółowo

Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi AT- 15-8327/2010

Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi AT- 15-8327/2010 PR 07.01-03-01 Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi AT- 15-8327/2010 1. Złącze KW, KWK (zdjęcie, rysunek, rysunek montażowy) MATERIAŁ: PP(kopolimer)/stal węglowa ZASTOSOWANIE: Do zamocowań mechanicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4238/2012 Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

Układanie membran Sarnafil TG w systemie balastowym

Układanie membran Sarnafil TG w systemie balastowym Bro_0033760, A, Rozdział 5 / 10.2007 Krycie dachów materiałami FPO / Układanie membran Sarnafil TG w systemie balastowym Rozdział 5 19/32 Układanie membran Sarnafil TG w systemie balastowym Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA OCENA TECHNICZNA ETA15/0691 z dnia

EUROPEJSKA OCENA TECHNICZNA ETA15/0691 z dnia Certyfikacja Warrington Warrington Certification Ltd Holmesfield Road Warrington WA1 2DS Wielka Brytania Tel. : +44 (0) 1925 646 669 www.warringtoncertification.com etass@exova.com Wyznaczono zgodnie z

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012 Łączniki stalowe typu WSW, WB6P do mocowania płyt warstwowych i WDFM, WDFD do mocowania dachowych płyt falistych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

Wkręt samowiercący ze skrzydełkami

Wkręt samowiercący ze skrzydełkami Wkręt samowiercący ze skrzydełkami 1 Wkręt samowiercący ze skrzydełkami Stal szlachetna hartowana lub stal ocynkowana na niebiesko 2 Wymiary (mm) Typ gniazda łba grubość połączenia głębokość wiercenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 OPIS PRODUKTU Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8518/2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

ALUMINI. Wspornik belki ukryty bez otworów Płytka profilowana perforowana trójwymiarowa ze stopu aluminium ALUMINI - 01 ZESTAW STAL - ALUMINIUM

ALUMINI. Wspornik belki ukryty bez otworów Płytka profilowana perforowana trójwymiarowa ze stopu aluminium ALUMINI - 01 ZESTAW STAL - ALUMINIUM ALUMINI Wspornik belki ukryty bez otworów Płytka profilowana perforowana trójwymiarowa ze stopu aluminium ZESTAW Wkręty BS+ evo dołączone do opakowania POLA ZASTOSOWANIA Połączenia przy działaniu siły

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Ostatnia aktualizacja: STRONA 1/5

INSTRUKCJA MONTAŻU. Ostatnia aktualizacja: STRONA 1/5 Ostatnia aktualizacja: 13-08-2013 STRONA 1/5 Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski, wykonanej z blachy

Bardziej szczegółowo

Mocowania Izolacji Dachowych

Mocowania Izolacji Dachowych Mocowania Izolacji Dachowych 1. Zasady łączenia 1.1. Mocowanie do arkuszy metalowych KOELNER uniwersalny dla wszystkich dachów Gama produktów dachowych KOELNER skomponowana jest z dwóch zasadniczych elementów:

Bardziej szczegółowo

izolacje dachów płaskich

izolacje dachów płaskich izolacje daców płaskic strona symbol nazwa Tuleje izolacyjne 56 G1 Tuleje tworzywowe 56 g2 Tuleje tworzywowe Łączniki izolacyjne 57 GTS-S Łączniki izolacyjne wiercące 58 GTS-B Łączniki izolacyjne wiercące

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8947/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8947/2012 Seria: APROBATY TECHNICZNE archiwalny Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8947/2012 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8946/2012 2/19 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8857/2012 Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-4314/2015 str. 2/40 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe KMC

Stalowe łączniki rozporowe KMC APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8190/2014 Stalowe łączniki rozporowe KMC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Agnieszkę FLESZAR Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-13/0203-OD 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: OD Zdjęcie przedstawia przykładowy produkt z danego typu wyrobu 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Bardziej szczegółowo

Płyty izolacyjne IZOROL-PP

Płyty izolacyjne IZOROL-PP Płyty izolacyjne IZOROL-PP Opis Płyty wykonane są z pasków styropianowych oklejonych jednostronnie tkaniną polipropylenową powlekaną polipropylenem o masie powierzchniowej 95g/m². Do produkcji płyt w zależności

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 - ZAMOCOWANIA

ROZDZIAŁ 4 - ZAMOCOWANIA ROZDZIAŁ 4 - ZAMOCOWANIA WKRĘTY DO DREWNA I PŁYT WIÓROWYCH WKRĘTY TARASOWE WKRĘTY DO ZŁĄCZY CIESIELSKICH WKRĘTY TYPU NORDIC WKRĘTY KONSTRUKCYJNE AKCESORIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH strona symbol nazwa WKRĘTY

Bardziej szczegółowo

Płyty PolTherma SOFT PIR mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub zakładkowymi umożliwiającymi układanie na tzw. zakładkę.

Płyty PolTherma SOFT PIR mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub zakładkowymi umożliwiającymi układanie na tzw. zakładkę. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie Płyty izolacyjne to nowoczesne wyroby budowlane przeznaczone do izolacji termicznej budynków, tj. ścian zewnętrznych, sufitów, ścianek działowych. Płyty izolacyjne

Bardziej szczegółowo

ETA-11/0095 z dnia 11 marca Europejska Ocena Techniczna. Tłumaczenie z języka niemieckiego, oryginał w języku niemieckim.

ETA-11/0095 z dnia 11 marca Europejska Ocena Techniczna. Tłumaczenie z języka niemieckiego, oryginał w języku niemieckim. Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KHA oraz KHA-S

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KHA oraz KHA-S INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

zamocowania do drewna i betonu

zamocowania do drewna i betonu zamocowania do drewna i betonu strona symbol nazwa gwoździe budowlane 80 Gwoździe budowlane typ szwedzki ocynkowane ogniowo 80 Gwoździe budowalne okrągłe czarne Gwoździe papowe 81 Gwoździe skręcane do

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

Teleenergetyczne Konstrukcje Wsporcze Sp. z o.o. ul. Górnicza 2, Wałbrzych tel.:

Teleenergetyczne Konstrukcje Wsporcze Sp. z o.o. ul. Górnicza 2, Wałbrzych tel.: Słup drewniany bliźniaczy uszczudlony 7mb (SDBU7) Grupa 1 Konstrukcje wsporcze drewniane Słup drewniany bliźniaczy uszczudlony 7mb (SDBU7) Nazwa: Słup drewniany bliźniaczy uszczudlony 7mb (SDBU7) Kategoria:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

vs01 - PL Numerr JHg12-054 ckclad Konstruktieweg System 1 Ocenęę Techniczną: ETA-Danmark Faks: +45 72 24 Strona 1 z 9 ROCKWOOL ROCKPANEL

vs01 - PL Numerr JHg12-054 ckclad Konstruktieweg System 1 Ocenęę Techniczną: ETA-Danmark Faks: +45 72 24 Strona 1 z 9 ROCKWOOL ROCKPANEL ROCKWOOL B.V. / ROCKPANEL Groupp Konstruktieweg 2 NL-6045 JD Roermond www.rockpanel.com DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Numerr JHg12-054 vs01 - PL 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ROCKPANEL

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT. Firma CW Lundberg Industri AB. spełnia warunki stosowania powyższego znaku, co potwierdza się certyfikatem serii

CERTYFIKAT. Firma CW Lundberg Industri AB. spełnia warunki stosowania powyższego znaku, co potwierdza się certyfikatem serii CERTYFIKAT Firma CW Lundberg Industri AB spełnia warunki stosowania powyższego znaku, co potwierdza się certyfikatem serii 12 71 00 Warunki, zakres itd. opisano w oddzielnych certyfikatach opatrzonych

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/0346

Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/0346 Strona 1 wydanej 1. Grudnia 2009 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja Prawa Publicznego Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8890/2012 Kotwy prętowe HAB-S i HAB-MS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

Katalog wkrętów

Katalog wkrętów Katalog wkrętów 2008 Wkręty wiercące do połączeń wzdłużnych wykonane ze stali węglowej ulepszonej, ocynkowane, o główce sześciokątnej 8 bez podkładek oraz Przeznaczone do połączeń wzdłużnych blach profilowanych

Bardziej szczegółowo

KOP Wkręt do drewna DIN571 Wersja ze stali węglowej z galwanicznym ocynkowaniem białym i ze stali nierdzewnej A2

KOP Wkręt do drewna DIN571 Wersja ze stali węglowej z galwanicznym ocynkowaniem białym i ze stali nierdzewnej A2 KOP Wkręt do drewna DIN571 Wersja ze stali węglowej z galwanicznym ocynkowaniem iałym i ze stali nierdzewnej A2 EN14592 oznaczenie ce Śruy posiadające oznaczenie CE zgodne z EN14592 Łe sześciokątny Odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Dokumentacja techniczna www.isotecpolska.pl - wykorzystania przy modernizacjach oraz nowo budowanych dachach - zarówno przy na- nych. - - Dlaczego Isotec? Dawniej 2 W przypadku tradycyjnego wz- - - warstwa

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR TB 10

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR TB 10 TERMO DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR TB 10 1. Niepowtarzalny kod identyfikacji wyrobu: SYSTEMY DOCIEPLEŃ TERMO BRAVO 2. Numer typu, partii umożliwiający identyfikację wyrobu Numer partii umieszczony

Bardziej szczegółowo

BRAMA GARAŻOWA GERDA STANDARD

BRAMA GARAŻOWA GERDA STANDARD INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMA GARAŻOWA GERDA STANDARD M.23.118/01 Lipiec 2013 1. INFORMACJE OGÓLNE Prawidłowy montaż bram segmentowych jest warunkiem niezbędnym dla zapewnienia wysokiej jakości podczas ich

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Zamocowania izolacji. dachowych

Zamocowania izolacji. dachowych Zamocowania izolacji dachowych KOELNER SA ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław tel. 071 32 09, fax 071 37 26 111 info@koelner.pl Gdynia Szczecin Poznań Warszawa Pabianice Wrocław Centrala Lubartów Chorzów

Bardziej szczegółowo

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 9

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 9 Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 9 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Materiały na uszczelki Ashby M.F.:

Bardziej szczegółowo

Folia hydroizolacyjna FATRAFOL 810

Folia hydroizolacyjna FATRAFOL 810 Folia hydroizolacyjna FATRAFOL 810 Informacja techniczna nr: TL 5 1008 06 Wydanie nr: 12 Ważne od: 1.3.2012 Opis produktu FATRAFOL 810 (810/V, 810 AA, 810/VAA jest to folia do pokryć dachowych na bazie

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA MONTAżU SPIS TREŚCI

TECHNIKA MONTAżU SPIS TREŚCI Technika montażu SPIS TREŚCI Nazwa produktu Strona 52.0 Wkręt farmerski G1 52.1 Wkręt z uszczelnieniem EPDM G1 52.2 Wkręt z uszczelnieniem EPDM szybkiego montażu z kołkiem G1 52.3 Wkręt montażowy TOPIX

Bardziej szczegółowo

Średnica łba d Powierzchnia łba. profilowania l g [mm] 3,1x35 3,1 36,0 22,7 6,1 29,2 1,0 4,3. 3,4x60 3,4 61,2 47,2 6,8 36,3 1,2 4,8

Średnica łba d Powierzchnia łba. profilowania l g [mm] 3,1x35 3,1 36,0 22,7 6,1 29,2 1,0 4,3. 3,4x60 3,4 61,2 47,2 6,8 36,3 1,2 4,8 WYMIARY OCYNKOWANY ELEKTROLITYCZNIE profilowania l g łba d h Powierzchnia łba A h [mm ²] Grubość łba t 3,1x35 3,1 36,0 22,7 6,1 29,2 1,0 4,3 3,1x40 41,0 27,7 3,4x60 3,4 61,2 47,2 6,8 36,3 1,2 4,8 3,7x40

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012 Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA

Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7454/2014 Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie na język polski przygotowane na zlecenie ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. - wersja

Tłumaczenie na język polski przygotowane na zlecenie ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. - wersja Organ oceny wyrobów budowlanych i klasyfikacji budowli Europejska Ocena Techniczna ETA-05/0010 z 21 stycznia 2015 r. - wersja oryginalna w języku niemieckim Część ogólna Organ Oceny Technicznej wydający

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM

Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7313/2014 Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-76-55; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Członek

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE PROJEKTOWE

OZNACZENIE PROJEKTOWE R-KEM+/RM50 Kotwa polyestrowa do materiałów lekkich pełnych i poryzowanych R-KEM+ CFS RM50 SP-CE R-PLS B 122 MATERIAŁY PODŁOŻA: Cegła ceramiczna pełna, poryzowana Cegła silikatowa pełna, poryzowana Pustak

Bardziej szczegółowo

Teleenergetyczne Konstrukcje Wsporcze Sp. z o.o. ul. Górnicza 2, Wałbrzych tel.:

Teleenergetyczne Konstrukcje Wsporcze Sp. z o.o. ul. Górnicza 2, Wałbrzych tel.: Słup drewniany pojedynczy uszczudlony 7mb (SDPU7) Grupa 1 Konstrukcje wsporcze drewniane Słup drewniany pojedynczy uszczudlony 7mb (SDPU7) Nazwa: Słup drewniany pojedynczy uszczudlony 7mb (SDPU7) Kategoria:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 +ANEKS NR 1. Łączniki wklejane zaprawą żywiczną HIT-MM PLUS WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 +ANEKS NR 1. Łączniki wklejane zaprawą żywiczną HIT-MM PLUS WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7812/2013 +ANEKS NR 1 Łączniki wklejane zaprawą żywiczną HIT-MM PLUS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr MB/SGb/01/2015

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr MB/SGb/01/2015 www.leier.pl DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr MB/SGb/01/2015 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Belka Stropowa Leier, 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Prefabrykowane żelbetowe

Bardziej szczegółowo

Teleenergetyczne Konstrukcje Wsporcze Sp. z o.o. ul. Górnicza 2, Wałbrzych tel.:

Teleenergetyczne Konstrukcje Wsporcze Sp. z o.o. ul. Górnicza 2, Wałbrzych tel.: Słup drewniany pojedynczy uszczudlony 6mb (SDPU6) Grupa 1 Konstrukcje wsporcze drewniane Słup drewniany pojedynczy uszczudlony 6mb (SDPU6) Nazwa: Słup drewniany pojedynczy uszczudlony 6mb (SDPU6) Kategoria:

Bardziej szczegółowo

Wkręty, gwoździe, nity

Wkręty, gwoździe, nity Wkręty uniwersalne hartowane ocynkowane z nacięciem krzyżowym Zastosowanie: drewno, płyty drewnopodobne. - montaż bez wstępnego nawiercania, - szeroka gama rozmiarów, - wysoka odporność na korozję, - powierzchniowo

Bardziej szczegółowo

ALUMAXI. Wspornik belki ukryty z otworami lub bez Płytka profilowana perforowana trójwymiarowa ze stopu aluminium ALUMAXI - 01 WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ

ALUMAXI. Wspornik belki ukryty z otworami lub bez Płytka profilowana perforowana trójwymiarowa ze stopu aluminium ALUMAXI - 01 WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ ALUMAXI Wspornik belki ukryty z otworami lub bez Płytka profilowana perforowana trójwymiarowa ze stopu aluminium WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ Standardowe połączenie ale tak pomyślane aby zagwarantować ponad standardową

Bardziej szczegółowo

tłumaczenie Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego

tłumaczenie Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego Strona 1 udzielonej dnia 17 stycznia 2007 Deutsches Institut für Bautechnik Placówka prawa cywilnego Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49 (0) 30 787 30 0 Fax.: +49 (0) 30 787 30 320 E-mail:

Bardziej szczegółowo

KAMINZENTRUM NIKO DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH No. 2/02/2014 Declaration of Performance (DOP)

KAMINZENTRUM NIKO DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH No. 2/02/2014 Declaration of Performance (DOP) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH No. 2/02/2014 Declaration of Performance (DOP) 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: KOMINY DWUŚCIENNE IZOLOWANE, KWASOODPORNE I ŻAROODPORNE NIKO STS EDEL B, NIKO

Bardziej szczegółowo

TYP X. Podstawa słupa krzyżowa Stal węglowa ocynkowana ogniowo TYP X - 01 USZTYWNIONY INNOWACYJNY DWIE WERSJE WSZECHSTRONNY ZASTOSOWANIE

TYP X. Podstawa słupa krzyżowa Stal węglowa ocynkowana ogniowo TYP X - 01 USZTYWNIONY INNOWACYJNY DWIE WERSJE WSZECHSTRONNY ZASTOSOWANIE TYP X Podstawa słupa krzyżowa Stal węglowa ocynkowana ogniowo USZTYWNIONY Wytrzymały na moment zginający dzięki wpuszczeniu metalowego elementu oporowego w nacięcia trzpienia słupa ZASTOSOWANIE Do połączeń

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI

Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7455/2014 Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych

Bardziej szczegółowo

Otwory: Ø 13,0 mm Materiał: stal nierdzewna Typ materiału: V4A V2A. Nazwa Długość Masa Ilość w opak. Nr katalogowy Nr katalogowy [mm] [kg/szt.] [szt.

Otwory: Ø 13,0 mm Materiał: stal nierdzewna Typ materiału: V4A V2A. Nazwa Długość Masa Ilość w opak. Nr katalogowy Nr katalogowy [mm] [kg/szt.] [szt. Zastrzał 45 Otwory: Ø 13,0 mm Materiał: stal nierdzewna Zastrzał- 45 - T-Profil Nazwa Długość Masa Ilość w opak. Nr katalogowy Nr katalogowy Zastrzał 45 -T-Profil 310 0,700 1 0481510 0480510 Zacisk nośny

Bardziej szczegółowo

Dwuścienny system kominowy ze stali nierdzewnej z izolacją System Metaloterm MF. Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji wykonana jest przez:

Dwuścienny system kominowy ze stali nierdzewnej z izolacją System Metaloterm MF. Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji wykonana jest przez: EC DEKLARACJA ZGODNOŚCI 1 / 6 0432 Deklaracja została wystawiona zgodnie z Dyrektywą Wytwarzania Produktów 89/106/EEC Produkt: Dwuścienny system kominowy ze stali nierdzewnej z izolacją System Metaloterm

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8847/2012 Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ

Bardziej szczegółowo

Rury stalowe. Rury precyzyjne Form 220 i 370

Rury stalowe. Rury precyzyjne Form 220 i 370 Rury stalowe Rury precyzyjne Form 220 i 370 Produkowane przez Ruukki precyzyjne rury typu Form są przeznaczone do zastosowań, w których wymagana jest doskonała formowalność, spawalność, wytrzymałość, dokładność

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Płyty izolacyjne IZOROL-L

Płyty izolacyjne IZOROL-L Płyty izolacyjne IZOROL-L Opis Płyty wykonane są z pasków styropianowych oklejonych jednostronnie laminatem folii polietylenowej i polipropylenowej metalizowanej aluminium o łącznej grubości 0,13mm. Do

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych dotyczą słupów stalowych linii elektro-energetycznych.

Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych dotyczą słupów stalowych linii elektro-energetycznych. 1. Przedmiot specyfikacji Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych dotyczą słupów stalowych linii elektro-energetycznych. Specyfikacja techniczna obejmuje wymagania w zakresie konstrukcji, materiałów,

Bardziej szczegółowo

KOMPONENTY SYSTEMU MONTAŻOWEGO AS 2.1 KOMPONENTY SYSTEMU AS 2.1 1

KOMPONENTY SYSTEMU MONTAŻOWEGO AS 2.1 KOMPONENTY SYSTEMU AS 2.1 1 KOMPONENTY SYSTEMU MONTAŻOWEGO AS 2.1 KOMPONENTY SYSTEMU AS 2.1 1 ZACISKI Nr produktu.: 800311 Zacisk ALUMERO SECURITAS Numer rysunku: 800311 Standardowa długość: 70 mm Nr Art.: 13908: Moduły Calyxo 6.9

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia łba. A h [mm²] 2,3x60 2,3 60,0 5,7 25,5 0,8 3,2. 2,8x75 2,7 75,0 6,7 35,2 1,0 3,7. 3,4x100 3,3 100,0 8,2 52,8 1,0 4,6

Powierzchnia łba. A h [mm²] 2,3x60 2,3 60,0 5,7 25,5 0,8 3,2. 2,8x75 2,7 75,0 6,7 35,2 1,0 3,7. 3,4x100 3,3 100,0 8,2 52,8 1,0 4,6 Dokument nr: CE-300366-A2 Gwoździe ze stali niskowęglowej, ze specjalnie profilowanym czworokątnym trzpieniem. Przeznaczone do mocowania różnych elementów drewnianych do konstrukcji drewnianej. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

KAMINZENTRUM NIKO DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH No. 1/03/2015 Declaration of Performance (DOP)

KAMINZENTRUM NIKO DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH No. 1/03/2015 Declaration of Performance (DOP) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH No. 1/03/2015 Declaration of Performance (DOP) 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: KOMINY DWUŚCIENNE IZOLOWANE, KWASOODPORNE I ŻAROODPORNE NIKO STS EDEL B, NIKO

Bardziej szczegółowo

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: swisspor C16/2016, typ wyrobu EPS Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: swisspor C16/2016, typ wyrobu EPS Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 16/2016/S/C swisspor HYDRO fundament dach EPS-EN 13163- T2-L3-W3-Sb5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)3- WD(V)3 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

ETA-12/0435 z 09/06/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

ETA-12/0435 z 09/06/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH

INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH OPIS PREFABRYTAKÓW Spółka Baumat produkuje elementy ścian zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 14992: 2010 Prefabrykaty z betonu. Ściany. PN-EN

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Stalowe łączniki rozporowe TSA PATTEN WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Stalowe łączniki rozporowe TSA PATTEN WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8562/2010 Stalowe łączniki rozporowe TSA PATTEN WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 +ANEKS NR 1. Tworzywowo-metalowe łączniki pgb WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 +ANEKS NR 1. Tworzywowo-metalowe łączniki pgb WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8671/2011 +ANEKS NR 1 Tworzywowo-metalowe łączniki pgb WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012 Stalowe łączniki rozporowe ŁO do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

HDLM Kotwa do najwyższych obciążeń - wersja ze śrubą

HDLM Kotwa do najwyższych obciążeń - wersja ze śrubą HDLM Kotwa do najwyższych obciążeń - wersja ze śrubą Zastosowania: kotwa przeznaczona do mocowania w zakresie wysokich obciążeń elementów konstrukcji budowlanych, ciężkich urządzeń itd., zamocowania elementów

Bardziej szczegółowo